termin zapłaty od zdarzenia

Ilona Godlewska

Szpitale nie chcą się ubezpieczać. Minister zdrowia idzie im na rękę

Szpitale nie chcą się ubezpieczać. Minister zdrowia idzie im na rękę

Minister zdrowia po raz kolejny przesuwa termin wprowadzenia obowiązku ubezpieczania od błędów medycznych. Z tej decyzji cieszą się w szpitalach. - Dziś nas na to nie stać - przyznają ich przedstawiciele. A co z pacjentami?

Były detektyw Rutkowski i jego ludzie staną przed sądem

Sąd w Nowym Sączu rozstrzygnie, czy Krzysztof Rutkowski i jego ludzie dokonali dwa lata temu bezprawnie siłowego wejścia na teren rafinerii Glimar w Gorlicach. Akt oskarżenia przeciwko detektywowi skierowała gorlicka prokuratura.

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą będą mieć prawo do refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, nawet jeśli spóźnią się do 14 dni z ich opłaceniem - za taką zmianą przepisów opowiedziały się w środę wszystkie kluby poselskie.

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

-owi - w porozumieniu z dłużnikiem - rozwiązania problemu spłaty należności. Chodzi o umorzenie zobowiązania (zwrot pobranej nienależnie refundacji) w całości lub w części, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie długu na raty. Według Józefy Hryniewicz (PiS) niepełnosprawni przedsiębiorcy powinni

SN: Serbia nie jest właścicielem budynku po swojej byłej ambasadzie

spraw wewnętrznych zajmował się już Naczelny Sąd Administracyjny. W marcu uznał on, że w świetle ustawy z 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców zasadniczo zgody wymaga "każde zdarzenie prawne" zmierzające do nabycia nieruchomości. Zwrot "każde zdarzenie prawne" należy

Przedawnienie długów

Przedawnienie długów

lat. Przykład. Adam dostał mandat za jazdę na gapę komunikacją miejską. Nie zapłacił. Przez rok od zdarzenia zarząd transportu autobusowego nie przysłał ponaglenia. Czy mandat się przedawnił? Tak. Roszczenia z tytułu niezapłaconych mandatów lub jazdy bez ważnego biletu przedawniają się po roku od

Jaki podatek od nieruchomości

Jaki podatek od nieruchomości

bezpośrednio do mieszkańców. Posiadają oni jednak odpowiednie identyfikatory i wręczają przesyłki w zaklejonej kopercie - nigdy w postaci luźnej kartki z zapisanym numerem konta. Urzędnicy nigdy nie żądają też jak najszybszej wpłaty, bo terminy płatności określa ustawa. Nie mają prawa żądać zapłaty podatku na

Stolarek: pomysł z Kartą Rzetelnego Podatnika - nieco kontrowersyjny

spoczywałby na organie podatkowym, Stolarek ocenił, że "jest to propozycja, którą należy wprowadzać z dużą ostrożnością do systemu prawa podatkowego". "Wobec generalnej zasady samoobliczania podatku, czy też informowania o zdarzeniach mających wpływ na wymiar podatku, nie należy całkowicie

Dziennikarze "Rzeczpospolitej" muszą przeprosić Jacka Karnowskiego. Za teksty o tzw. aferze sopockiej

Dziennikarze "Rzeczpospolitej" muszą przeprosić Jacka Karnowskiego. Za teksty o tzw. aferze sopockiej

niewielkie, ale sąd miał na uwadze, że zakres odpowiedzialności przypisany pozwanym, w relacji ze wszystkimi zdarzeniami, które dotknęły powoda i nadal trwają, jest niewielki - zakończyła sędzia Malak. "Moralna satysfakcja" Jacek Karnowski i pozwani dziennikarze nie stawili się na ogłoszeniu wyroku

Ważne sprawy emerytów

Ważne sprawy emerytów

organizacyjnych". To może się zdarzyć np. wtedy, gdy ktoś dostaje emeryturę 10. dnia każdego miesiąca, a termin zapłaty alimentów ma ustalony przez sąd na 6. dzień miesiąca. Wtedy może wnioskować do ZUS o zmianę terminu wypłaty. A jeśli spłacamy kredyt i spłata raty wypada kilka dni wcześniej niż wypłata

ZBP: pomysły rządu w większości możliwe do realizacji

rozumiemy przesłanie, jakie stoi za tym projektem - żeby w sytuacjach, gdy klient ma kłopoty, banki były elastyczne i stosowały tzw. wakacje kredytowe" - dodał prezes ZBP. Jak dodał, należy to łączyć z inną propozycją wicepremiera - z wakacjami w przypadku zdarzeń losowych, tak jak to przewidywała

Jak fiskus pomoże powodzianom

Jak fiskus pomoże powodzianom

Ministerstwo skorzystało z kilku przepisów. Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona z podatku jest pomoc wypłacona w związku ze zdarzeniem losowym (np. powodzią), z budżetu państwa lub przez samorząd. Zwolnione z podatku są także zapomogi (np. od zakładu pracy i

Komu się należy miejsce w domu opieki

Komu się należy miejsce w domu opieki

całkowicie - zwolnić z opłat, jeżeli: płaci już za jakiegoś członka rodziny w domu opieki, ośrodku wsparcia lub w innej placówce; są w niej przewlekle chorzy, niepełnosprawni, bezrobotni lub ucierpiała w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych; osoba zobowiązana do wniesienia opłaty jest kobietą

Pomoc dla powodzian wolna od podatku

Pomoc dla powodzian wolna od podatku

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona z tego podatku jest pomoc materialna wypłacona w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, np. powodzą, z pieniędzy budżetu państwa lub samorządu. Zwolnione z podatku są także zapomogi np. od zakładu pracy i związków zawodowych

SPRAWY W SPADKU

SPRAWY W SPADKU

spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia. Dopiero z takim dokumentem można się udać do banku i żądać wypłaty pieniędzy. Każdy ze spadkobierców dostanie tyle, ile wynosi jego udział w spadku. Może się zdarzyć, że właściciel rachunku za życia upoważnił kogoś z rodziny do dostępu do konta. W chwili

Pytania o długi w spadku

Pytania o długi w spadku

spadek można przyjąć "przypadkiem"? W październiku ubiegłego roku zmieniły się przepisy. Zgodnie z nowelizacją kodeksu cywilnego brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy, jest

Koniec procesu Tomasza Golloba. Zarzuty się przedawniły

Koniec procesu Tomasza Golloba. Zarzuty się przedawniły

Chodzi o zdarzenia z 2002 r., kiedy to policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą wzięli pod lupę finanse Polonii. Według nich w klubie dochodziło do trwonienia dotacji, jakie przekazywał ratusz. W 2005 r. prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia - związany z bałaganem w klubie

Nowe przepisy i nowe mandaty

Nowe przepisy i nowe mandaty

praktyki. MOCNE UDERZENIE Osoby, które zostały zatrzymane na jeździe w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środka odurzającego albo uciekły z miejsca zdarzenia, mogą otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów na trzy do 15 lat. Kierowcom skazanym za prowadzenie w stanie nietrzeźwości przyłapanym za kółkiem mimo

MNIEJ GROŹNY DŁUG W SPADKU

MNIEJ GROŹNY DŁUG W SPADKU

uchylić się od skutków niedotrzymania tego terminu. Musi to jednak udowodnić przed sądem. Choćby dowodząc, że inni spadkobiercy zmusili go do tego siłą albo wprowadzili go w błąd. Do długów spadkowych należą też koszty pogrzebu spadkodawcy, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zapłaty zachowku oraz

Prokuratura: nie było alkoholu w organizmie Leppera

negatywnych zdarzeń", m.in. choroba syna, trudności w gospodarstwie, groźba więzienia.

Rewolucja! Już nie odziedziczysz długu

Rewolucja! Już nie odziedziczysz długu

terminie sześciu miesięcy jest jednoznaczne z prostym przyjęciem spadku, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. W kłopoty można więc wpaść z powodu niewiedzy, nieznajomości prawa, zapomnienia albo odkładania decyzji na później. I właśnie to ma zmienić nowelizacja kodeksu cywilnego

Krótka piłka Temidy

Krótka piłka Temidy

nagrywana, więc nie obawiałam się, że zostanę źle zrozumiana. A jednak! Okazało się, że system zarejestrował mnie jako klienta i wystawiono mi rachunek na 920 złotych - opowiada. Pani Krystyna o rachunku nie wiedziała. Nie dostała żadnych pism z wezwaniem do zapłaty, nie kojarzy też kolejnych kontaktów z

Utrata mieszkania za długi

Utrata mieszkania za długi

urzędnika miejskiego lub administratora osiedla. Dłużnik oświadcza na piśmie, że pracę będzie wykonywał dobrowolnie, a w razie wypadku lub innego zdarzenia losowego nie będzie dochodził odszkodowania. Większość miast przyjęła zasadę, że przywilej odpracowania długu przysługuje tylko raz. Czy zalegający z

Fashion Week. Koniec mody na sukces

, który zażyczył sobie prywatnego samolotu, apartamentu i ekipy topowych modelek z Paryża. Kosztowałby nas 100 tys. euro. Odpadliśmy. Nawet Kenzo, który nie oczekiwał zapłaty za przyjazd, generował spore koszty: limuzyna, apartament... On przecież nie jada kanapek. Zażyczył sobie koncertu w Żelazowej Woli

Strażnik wieszał nielegalne reklamy, pisał obraźliwe maile. I czuje się... pokrzywdzony

wskazać. Podobne argumenty Radosław L. przedstawiał w postępowaniu wyjaśniającym, które prowadzili jego przełożeni. Ale ich nie przekonał. "Okoliczności te nie mają wpływu na wystąpienie szkodliwych dla straży zdarzeń i ich publiczną ocenę (...) Nie zwalniają Pana z odpowiedzialności co do powstania

Prokuratura: sekcja zwłok Leppera nie wykazała udziału osób trzecich

Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysława Serafina, w ostatnim czasie w życiu Leppera nastąpił "ogromny natłok negatywnych zdarzeń", m.in. choroba syna, trudności w gospodarstwie, groźba więzienia.

Kiedy dorosłe dziecko musi pomóc rodzicom

albo organizacje charytatywne. Wysokość alimentów, których mogą się domagać rodzice od dzieci, zależy od usprawiedliwionych potrzeb tych pierwszych oraz możliwości majątkowych i zarobkowych tych drugich. Możliwości te mogą być różne i dlatego może się zdarzyć, że rodzice będą mieli prawo żądać

Odszkodowania za błędy lekarskie

pielęgniarki (choć będą zeznawać jako świadkowie), ale szpital jako instytucja, w której doszło do zdarzenia. W procesie cywilnym sąd może także orzec, że winny naszej krzywdy jest konkretny człowiek. Nie musi jednak tego robić, a my nie musimy tego udowadniać. Wystarczy, że doszło do niepożądanego zdarzenia

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20.15

obniżenie wyniku brutto o ok. 150,6 mln zł. "W wyniku konsultacji przeprowadzonych z biegłym rewidentem, kierując się zasadą ostrożnej wyceny, zarząd spółki zdecydował się prezentować zdarzenia gospodarcze związane z koniecznym zakupem brakujących uprawnień do emisji CO2, tworząc w bilansie

Skarbnik i księgowa stowarzyszenia Palikota: były długi

otrzymali umówionej zapłaty, lub organizujących jakieś drobne dostawy" - mówił Tanajno. Według niego metodą działania Ruchu była zwłoka z płatnością, wyszukiwanie pozornych ułomności formalnych bądź nieprzyjmowanie faktur. Tanajno opowiadał też o sytuacji jednej z firm, której właściciel otrzymał

Ścianka na pustynnej planecie [ROZMOWA]

zaraz zdarzy się coś raczej nieprzyjemnego. Przypomniał mi się wasz utwór "Sprawa pięciu pracowników". "Kosmonauci mieszkają w lesie, skaczą jak piłeczki. Na gałązce stopa o srebrnej podeszwie". Brzmi trochę jak haiku Dariusza Brzóski--Brzóskiewicza. - To był dziwaczny utwór, trwał

Projekt. MG: Będzie łatwiej i taniej sprawdzić partnera w biznesie

kancelarii komorniczych informacji o bezskutecznych egzekucjach dłużników -przedsiębiorców. Proponowane zmiany przewidują też stworzenie listy typowych zdarzeń, które mają wpływ na wpisy (np. wyrok oddalający powództwo, zawarcie ugody, spłata części należności). Pozwoli to wierzycielom łatwiej wywiązywać

JAK POSTĘPOWAĆ ZE SPADKIEM

. testament, akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia, małżeństwa potencjalnych spadkobierców czy inne. W wyznaczonym terminie wszyscy spadkobiercy spotykają się w kancelarii notarialnej. Notariusz sporządza protokół dziedziczenia zawierający "zgodne oświadczenia spadkobierców" (za składanie fałszywych

Prawo spadkowe: jak nie odziedziczyć długów

banki uznają, że z chwilą śmierci kredytobiorcy umowa kredytowa wygasa. Nie znaczy to jednak, że kredyt zostaje umorzony. Bank może zażądać od spadkobierców natychmiastowej spłaty kredytu. Dlatego należy próbować podjąć z nim rozmowy. Ustalić formę spłaty, rozłożyć na raty, określić terminy płatności i

Firma ma kłopoty. Co robić?

możemy prosić o odroczenie terminu zapłaty podatku. Trzeba pamiętać, że o odroczenie musimy poprosić przed terminem zapłaty podatku. Jeżeli więc mamy zapłacić podatek do 20. dnia danego miesiąca, np. do 20 kwietnia, to do tego dnia musimy wystąpić o odroczenie terminu płatności do skarbówki. Jeżeli urząd

"Gdy prawo nie pozwala urzędnikom pomóc samotnej matce''

miała głowę, gdy przychodził termin zapłaty czynszu? Raz mogłoby się zdarzyć zapomnieć, ale przecież nie co miesiąc przez kilka lat. 6 tys. zł (z odsetkami o 4 tys. zł więcej) zaległości nie bierze się z zapomnienia. Co z tego, że dzisiaj pani Barbara chce go spłacić? Miała na to dużo czasu, a

Budowlańcy boją się czarnej listy

wynika, czy zasądzana jest zapłata określonej kwoty z tytułu wyrządzonej szkody, czy np. kary umownej (choćby za przekroczenie terminu). Poza tym nie ma znaczenia wysokość odszkodowania. W tej sytuacji bardzo niebezpieczne mogą się okazać zwykłe nakazy zapłaty wydane w postępowaniu upominawczym. Z

Nierzetelni budowlańcy trafiają na czarnej listę. Związek chce złagodzić przepisy

. Mecenas Andrzej Kwaśnik zauważa, że nie ma wymogu doręczenia prezesowi UZP uzasadnienia orzeczenia sądu. Tymczasem z samej sentencji nie wynika, czy zasądzana jest zapłata określonej kwoty z tytułu wyrządzonej szkody, czy np. kary umownej (choćby za przekroczenie terminu). Poza tym nie ma znaczenia

MON: sąd rozstrzygnie roszczenia rodzin poległych w Iraku i Afganistanie

ubezpieczani. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z tymi zdarzeniami, które powodują uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć żołnierza, następuje wypłata odszkodowania. Ta polisa jest wykupywana przez resort. W pełni wywiązujemy się z obowiązku zabezpieczenia naszych żołnierzy i ich rodzin" - powiedział

Zadłużony spadek

niedotrzymania tego terminu. Musi to jednak udowodnić przed sądem. Choćby dowodząc, że inni spadkobiercy zmusili go do tego siłą albo wprowadzili go w błąd. Do długów spadkowych należą też koszty pogrzebu spadkodawcy, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zapłaty zachowku oraz obowiązek wykonania zapisów i

PAH w Sudanie. Codzienna walka o łyk czystej wody

wolontaryjne, ci ludzie byli zatrudniani na czas remontu studni, dostali wyżywienie, zakwaterowanie i zapłatę. Projekt zakładał także pozostawienie części zapasowych, jeśli teraz coś się zepsuje, ci ludzie będą wiedzieli, co robić. Naprawa studni to jedno, ale jak wygląda proces uzdatniania wody? - Pozornie

Fiskus przyciśnie oszustów. "Wielki kapitał agresywnie unika podatków"

interpretację. - Cena zostaje po staremu. To pewne. Za wniosek nadal będzie się płacić 40 zł. Chcemy natomiast tak ograniczyć przepisy, żeby wydawane interpretacje dotyczyły jedynie zdarzeń, które wywołują skutki podatkowe w przyszłości. Jeśli więc planujesz jakieś działanie, możesz wystąpić z wnioskiem o

Gazowy monopolista ukrył korupcyjne praktyki

firmy związane rodzinnie z menedżerami tych spółek. W których spółkach PGNiG były największe nieprawidłowości - nie wiadomo, bo dwie z sześciu spółek PGNiG objęły tajemnicą przedsiębiorstwa całe raporty pokontrolne, a jedna spółka - część raportu. - To zdarzenie bez precedensu - przyznał wiceprezes

Będzie trudniej odziedziczyć długi

spadku albo wcale ich nie będzie, po prostu przejmie spadek. IDĄ KORZYSTNE ZMIANY Dziś bardzo łatwo można wpaść w pułapkę zadłużenia przy dziedziczeniu. - Niezłożenie przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swojego

Proszę się stawić sto lat temu, czyli latem w polskich sądach rządzą stażyści

W internecie huczy od śmiechu, a sędziowie tłumaczą się przepracowaniem i zatrudnianiem stażystów. Ale uwaga: większość takich błędów nie ma wpływu na ważność pisma. Pomylone imiona na sądowych wezwaniach do zapłaty, złe daty na pismach, wreszcie fragmenty przepisów kulinarnych na orzeczeniach

Na czarnej liście za pożyczkę

żadnych pożyczkach z banków mowy nie ma. Ale nie ma także mowy o zakupie czegokolwiek na raty czy podpisaniu umowy na abonament telefoniczny. Przesada? Tobie się to nie zdarzy? W życiu nie popadnę w takie długi? Możliwe. Ale żeby być na czarnej liście, wystarczy zapomnieć o zapłacie jednego większego

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

bliskim pominiętym w testamencie wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka należałaby im się, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Wysokość zachowku to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona

Trudy dziedziczenia

pominiętym w testamencie wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka należałaby im się, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Wysokość zachowku to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego osobie przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli jest ona małoletnia lub

Kłopoty z sąsiadem zza płotu

trzyma agresywne psy, które potrafią szczekać godzinami i nie pozwalają innym spać. Gdy mężczyzna wychodzi z nimi na spacer, ludzie przechodzą na drugą stronę ulicy, bo zwierzęta idą bez kagańców. Zdarzyło się, że psy uciekały przez niedomkniętą furtkę. Jak wyjaśnia mec. Renata Robaszewska z warszawskiej

Jak działa ustawa o o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Finansów o interpretację w tej sprawie. Inaczej może się zdarzyć, że dostawcy, którym teoretycznie ustawa miała pomóc, będą jeszcze dodatkowo karani przez urzędy skarbowe. Co zapisano w ustawie Art. 5 Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek

Najczęstsze pytania

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (np. do szpitala gdzie jest oddział neurochirurgiczny, okulistyczny czy kardiochirurgiczny) lub, gdy tak zadecyduje lekarz systemu obecny na miejscu zdarzenia, osobę taką transportuje się bezpośrednio do wskazanej jednostki. W przypadku transportu poza rejon

Długi zamiast spadku

niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem

Firma nie płaci? Idź do sądu!

postępowań. Tu nie wystarczą dowody z dokumentów. Sędzia skupia się raczej na ustaleniu, jaki był faktyczny przebieg zdarzeń lub jakie w rzeczywistości cechy miał łączący strony stosunek prawny. Najlepszym przykładem jest odmówienie podwładnemu wypłacenia premii, twierdząc, że jest to nagroda uznaniowa

Nie przyszli do pracy 11 listopada. Wylecieli. Śledztwo

na dobę, a jak było betonowanie, to nawet po 18 godzin. Nie płacono nam też godzin nadliczbowych. Tylko kilka razy zdarzyło się, że za 18-godzinną dniówkę otrzymaliśmy zapłatę jak za 12 godzin pracy - mówią byli pracownicy firmy. Lista zarzutów pracowników jest dłuższa. Podpisali umowy o pracę na

Sieć w sieci

występuję o powstrzymanie takich naruszeń - napisał do mnie w pierwszym mailu mecenas Marek Staszewski. - Na tym etapie nie znam danych osobowych naruszyciela - wezwanie dotyczy zdarzenia. Przekazywane jest do administratora sieci, a on wewnętrzną pocztą do konkretnego użytkownika z prośbą o kontakt ze mną

Pomyśl dwa razy, nim podpiszesz umowę z deweloperem

. Warto tego żądać. Ponadto istotny jest termin płatności. Zwykle zapłata podzielona jest na transze. Część deweloperów jednak określa terminy zapłaty kolejnych transz jako kolejne kalendarzowe daty, bez żadnego odniesienia się do harmonogramu robót. To niebezpieczny zapis. Terminy powinny być bowiem

Skarbnik i księgowa Ruchu Palikota: były długi; nie było zasady 50 na 50

. Stwierdził, że nie umie powiedzieć, co stało na przeszkodzie, by zapłacić wcześniej. Skarbnik mówił też, że Ruch Poparcia Palikota podpisywał z wierzycielami porozumienia przedłużające termin spłaty zobowiązań. Zapewniał przy tym, że nie było zasady zaciągania zobowiązań z wiedzą, że nie zostaną one

Prawie tysiąc poszkodowanych przez Amber Gold w prokuraturze

zdarzyć się z majątkiem. - Bywa, że wierzyciele dostają wyrok nakazujący zapłatę przez prezesa np. miliona złotych, a on w tym czasie oficjalnie nie ma już majątku - mówi mec. Chabasiewicz. - Jeśli przekazał go komuś w darowiźnie lub w inny sposób uciekał przez wierzycielami, to można starać się o

Koniec z pułapką podwójnej polisy OC

, Liberty Direct Problem tzw. podwójnego ubezpieczenia OC był skutkiem ubocznym regulacji prawnych, które w założeniu miały zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej posiadaczowi pojazdu, tak aby w sytuacji zdarzenia drogowego, chociażby lekkiej stłuczki, od razu mogła rozpocząć się procedura

Na bliźniaka

odwróceni"). Ryszard M. (nie podaję nazwiska, bo po moim artykule prokuratura postawiła mu zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych) jest jednym z komorników, którym zdarzyło się wysłać wezwania do zapłaty, zajmując wynagrodzenia i konta bankowe osobom, które wcale nie są dłużnikami. Sam Ryszard M

Polak pozywa grupowo

wiadomo, że coś nie gra. Ktoś dreptał nerwowo po torze, nie działała taśma startowa, co chwila poprawiano nawierzchnię. Po każdym kolejnym biegu (jest ich 23) wydłużały się przerwy i kolejki po herbatę i piwo. Po 12. biegu zawodnicy powiedzieli "nie", w każdej chwili mógł zdarzyć się wypadek

Raport "Gazety": Przetargi na drogi czekają na decyzję Nowaka

przyszłego roku - autostradą A1 koło Łodzi, ze Strykowa do Tuszyna. Ekspresowy pakiet Jeśli jakieś nieprzewidziane zdarzenie nie zakłóci tego harmonogramu, to do końca przyszłego roku powstanie trzy czwarte planowanych w Polsce autostrad. Tego typu szybkie trasy połączą np. Warszawę z Berlinem i Gdańskiem

Posłowie ścięli spread. Jak możemy na tym skorzystać?

, jeśli po prostu kupisz franki w kantorze i przyniesiesz je do banku, wpłacając w kasie. 4. Do kiedy muszę się zdecydować na spłatę raty w walucie? Bank nie będzie mógł zażądać od ciebie, byś zdecydował się np. najpóźniej dwa tygodnie przed terminem zapłaty kolejnej raty. Jedynym ograniczeniem może być

Wojtek Mazolewski: Raz, raz, rozstrzelamy was

zatraciliśmy, że na egzaminy do szkoły plastycznej wybrałem się dzień po terminie. Teczkę z setką obrazów przygotowanych na egzamin mogłem wyrzucić do śmieci. Do jakiej szkoły pan w końcu trafił? - Wymyśliliśmy z Jarkiem, że pójdziemy do technikum łączności, nauczymy się robić wzmacniacze i będziemy mogli w

Spadek dla jednego? To nie takie proste

rodzaj zabezpieczenia rodziny spadkobiercy, który postanowił zapisać cały swój majątek komuś spoza jej grona. Albo właśnie poszczególnych członków rodziny, których spadkodawca postanowił w testamencie pominąć. Zachowek pozwala im wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka by im się należała, gdyby

Mieszkanie po rozwodzie

nie jest członkiem spółdzielni, w ciągu trzech miesięcy od otrzymania takiego prawa powinna ona złożyć deklarację członkowską w spółdzielni. Jeśli tego nie zrobi, zostanie wyznaczony dodatkowy, półroczny termin. Gdyby i tym razem mimo ponagleń ze spółdzielni nie dotrzymała terminu, to spółdzielnia ma

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15.30

zapowiadaliśmy, czyli 10 proc. wyższa na akcję. Może się zdarzyć, że będzie mniejsza, ale tego raczej nie przewiduję. Tak jak nie przewiduję jej zwiększania" - powiedział Pachla. MPT Nowy pawilon wystawienniczy o powierzchni ekspozycyjnej ponad 2,8 tys. m kw. zbudowano na terenie Międzynarodowych Targów

PZU odmawia wypłaty odszkodowania za maszty "Fryderyka Chopina"

- informuje ubezpieczyciel. W uzasadnieniu napisze: "Nie zaszło żadne ze zdarzeń wymienionych w umowie ubezpieczenia, które byłoby podstawą do przyjęcia przez ubezpieczyciela odpowiedzialności odszkodowawczej". Decyzja zapadła w PZU na najwyższym szczeblu. Kilka dni przed spotkaniem z armatorem

Drogowe procesy o miliardy

spory wokół kontraktów budowlanych. I stało się: fala pozwów uderzyła w XXV wydział. Podobne pandemonium warszawskie sądy przeżyły dwa razy. Lata temu, gdy z rozwojem telefonii komórkowej operatorzy zasypali sąd tysiącami pozwów o zapłatę za nieuregulowane rachunki. W 2011 r. w ciągu miesiąca do sądu

Drogi rozjechały się z Euro 2012. Raport "Gazety"

wykonana do stycznia 2010 r., potem termin przedłużono o siedem miesięcy. Ale w grudniu 2009 r. GDDKiA wypowiedziała kontrakt konsorcjum austriackiej firmy Alpine Bau, zarzucając jej, iż do czasu zerwania umowy wykonała tylko połowę prac, podczas gdy powinno to być 80 proc. Austriacy zarzucali zaś GDDKiA

Szaleństwo rządzi światem. Ekonomią też

zachowania uczestników rynku nie są racjonalne, gdyż ludzie podejmują decyzje powodowani emocjami lub iluzją. Według Nassima Nicholasa Taleba błędy wynikają z niemożności przewidzenia zdarzeń nadzwyczajnych. "What You See Is All There Is" - mówi Kahneman. "To, czego nie wiesz, ma znacznie

Kiedy przyjdą odebrać dom...

tygodniu. Wtedy wierzyciel idzie z wyrokiem do komornika. Ten wysyła wezwanie do zapłaty, będziesz miał na to 14 dni. A jeśli nie zapłacisz? 334 dni po terminie do drzwi zapuka komornik - My nikogo nie obdzieramy ze skóry - zaznacza Jolanta Żołna, komornik z Katowic. - Jeśli ściągamy należność z pensji, to

Czekam na przelew

rok i miesiąc temu. Właśnie dostaliśmy pierwszą ratę płatności. Pół roku to już nie jest nic wyjątkowego, zdarzyło się już kilka razy. Doszło nawet do tego, że jak jakiś klient zapłaci w terminie, to jesteśmy ciężko zdziwieni. Nie wiem, dlaczego to jest normą. Przecież jak idziemy do sklepu po

Kary za niepłacenie abonamentu RTV

nawet 1,5 tys. złotych. Skąd ta kwota? Abonament radiowo-telewizyjny traktowany jest tak samo jak podatek. W myśl ordynacji podatkowej, przedawnienie zadłużenia wynikającego z zaległości następuje dopiero po pięciu latach - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Jeśli

"Śmieciówki? Znam to. byłam głodna i zmęczona. Ale etatu już nie chcę" [LIST]

, musi mieć czas, by obdzwonić respondentów celem potwierdzenia, że badanie faktycznie się odbyło. Jeżeli ktoś by nie potwierdził - mogłam nie otrzymać wypłaty wcale (na szczęście nie zdarzyło mi się to). Należy jednak pamiętać jeszcze o tym, że pieniądze wcale nie były kierowane do mnie, tylko do mojej

Kto rządzi polską blogosferą?

blogerom, że powinni się cenić. Że pisanie o produkcie to praca, za którą należy się zapłata. - Mam 40 tys. unikalnych czytelników. Tyle, ile miesięcznik "Uroda" mieszczący kilkadziesiąt reklam - oblicza Segritta. - Skoro pismo może tak zarabiać, to dlaczego nie blog? - Wciąż jednak ofert

Mieszkanie dla rodziny

, którym nie zależy na szybkim uzyskaniu własności, opłaca się poczekać do 2018 r. Ustawa przewiduje bowiem całkowite umorzenie wszystkich odsetek - i skapitalizowanych, i tych, które wykupił budżet. Uwaga! Może się zdarzyć, że przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności nie

Nauczyciel w kurniku. Wójcik sprawdza, jak dorabiamy

Warszawy, lat 24, kasjerka w sklepie zoologicznym, dorabia 250 złotych, robiąc naszyjniki z kamieni. Piotr Broda-Wysocki, socjolog z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych: - Stara definicja wynagrodzenia mówiła o godziwości zapłaty. O tym, że robotnik ma się za zarobione pieniądze ubrać, wyżywić, zregenerować

Kredyt w tarapatach

, sprawdzane i zatwierdzane przez sąd. Sąd zgodzi się na twoje bankructwo tylko wtedy, jeśli udowodnisz, że w długi, z których nie możesz się wyplątać, wpadłeś nie z twojej winy, np. na skutek zdarzeń losowych (ciężkiej lub przewlekłej choroby czy wypadku). Ale nawet ogłoszenie upadłości nie oznacza anulowania

Mieszkanie z kredytem sprzedam

. Ten doręcza dłużnikowi wezwanie do zapłaty długu. Termin: 30 dni. Z chwilą, gdy dłużnik otrzymał wezwanie, jego nieruchomość uznaje się za zajętą. Jeśli w tym czasie nie spłaci banku i komornika, ten przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości. Oczywiście jej wartość określa rzeczoznawca majątkowy

Grzechy i grzeszki średniowiecznych sypialni

, wzdętych na wysokości brzucha. Wszystkie zdają się być w ustawicznej ciąży. Kto odpowiadał za cudzołóstwo Termin "rozwiązłość" - seksualna pożądliwość (luxuria) - opisywał jeden z grzechów głównych i odnosił się zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet, i to bez względu na ich stan. To właśnie owi

Jak wykupić mieszkanie od gminy

wszystkich lokali w budynku, długim okresie eksploatacji mieszkania czy jednorazowej zapłacie za lokal. W innych sytuacjach są już mniejsze zniżki.Najczęściej samorządy uzależniają wysokość bonifikaty od: ** długości okresu wynajmowania mieszkania, ** tego, czy najemca płaci gotówką, czy w ratach

"Codziennie mam darmowy lunch". Prywatne finanse pewnego bankowca

banki? Na to, że się spóźnisz. A wtedy są takie karne odsetki, że można się nakryć nogami. A masz ściągawkę co i kiedy? - Miałem, teraz już nie muszę. Pamiętam wszystkie terminy, loginy i hasła. Zdarzył ci się poślizg? - Raz, gdy za późno spłaciłem kartę Citi. Ale zadzwoniłem do nich i powiedziałem, że

Wakacyjny poradnik

ściśle określonych przypadkach - np. wzrost kosztów transportu, podatków, kursu walut - i nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu. Biuro musi natychmiast poinformować o zmianie warunków umowy, np. hotelu, terminu, ceny. Jeśli klient wtedy zrezygnuje, winien odzyskać całą wpłatę. W przypadku

Wykup mieszkanie od gminy

budynku, którzy chcą wykupić swoje lokale. Gmina też może wyjść z inicjatywą i zaproponować wykup mieszkania - wtedy sama przyśle zawiadomienie na piśmie. Będzie w nim termin, w którym trzeba złożyć niezbędne dokumenty. Są to: umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta na czas nieokreślony; decyzja o

25 sierpnia wyrok ws. odszkodowania za błąd antyterrorystów

- jest jeszcze niepełnoletnia. Pokrzywdzona podtrzymała swoje wcześniejsze zeznania w prokuraturze. Zwróciła uwagę, że od tamtego zdarzenia nadal pozostaje pod opieką psychologa, boi się policji, hałasu, ma stany lękowe. Nie potrafią - wraz z córką - zapomnieć o tamtym zdarzeniu. W końcowych słowach

Jak Maksymiuk z Samoobrony państwo wykiwał

. Dyrektor wrocławskiego oddziału agencji mógł nie zgodzić się na to, żeby poseł - zamiast gotówką - zapłacił za ziemię tym długiem. Ale się nie sprzeciwił. Co ciekawe, wszystko zdarzyło się jednego dnia - 29 grudnia 1995 r. Maksymiuk wykupił wtedy w banku kredyt PGR-u, uzyskał zgodę na rozliczenie nim

Złapani w sieci

Zaczniemy od najbardziej wrażliwej sfery poruszania się po sieci - twojego bankowego e-konta. Polowanie na pieniądze z e-konta nazywane jest phishingiem (z ang. password fishing, czyli łowienie haseł). Owiany złą sławą termin oznacza wyłudzanie loginów, haseł i kodów niezbędnych, by przelać

Wyjście z ziemi cudów

Zapadał zmierzch, na dachu synagogi w Newe Dekalim, największym osiedlu w Gazie, zostali ostatni protestujący. Wojsko zakomunikowało, że w nocy nie będzie prowadzić ewakuacji. Wiele domów zamkniętych na głucho; ich mieszkańcy wyjechali przed północą 17 sierpnia, kiedy upływał termin ultimatum. Ale

SAPARD zmienia się czasem w biurokratyczną mitręgę

Skalmierzyce dostały finansowej zadyszki, a grozi im zapaść i kłopoty z Regionalną Izbą Obrachunkową. Gmina (jak setki innych w Polsce) wystąpiła z wnioskiem o wykorzystanie środków z SAPARD-u na budowę nowej drogi i kanalizacji. Mimo szaleńczo krótki terminów obie inwestycje udało się zrealizować. Zgodnie z

Pożyczka od kuchni

dłuższe terminy niespłacania rat, tym dla ciebie gorzej. Czego bank dowiaduje się o tobie? Że z reguły nie spłacasz swoich zobowiązań albo robisz to nieregularnie. Ryzyko udzielenia kredytu jest duże nie tylko dla banku, ale też dla ciebie, bo to "pomoc" na drodze ku pętli zadłużenia, czyli

Mieszkania komunalne na własność

, przy sprzedaży wszystkich lokali w budynku czy jednorazowej zapłacie). W pozostałych przypadkach zniżki będą mniejsze. Od początku 2008 roku, gdy została znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami, bonifikata obejmuje też cenę gruntu. Wcześniej prawo nie było precyzyjne. Dlatego zdarzało się

Bezpieczny kredyt: Kilka sposobów na oswojenie banku

przeszłości spłaciłeś wszystkie kredyty. I nie chodzi tylko o kredyty zaciągane w bankach, ale również ratalne, za które kupiłeś pralkę czy telewizor, a umowę kredytową podpisywałeś w sklepie. Przypomnij sobie też, czy zawsze raty płaciłeś w terminie. A jeśli nie, to nie dziw się, że bank nie chce z tobą

Dla kogo upadłość

zaciągałeś kredyty. ** Przywilej upadłości przysługuje tylko osobom, które wpadły w kłopoty finansowe z przyczyn niezależnych od siebie, np. na skutek zdarzeń losowych (przewlekłe choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy). ** Jeśli nie spłacasz rat kredytu, bo np. nie przewidziałeś wzrostu oprocentowania

Ostateczna wersja raportu komisji śledczej przyjęta na posiedzeniu 5 kwietnia (wersja Błochowiak)

prawidłowe ocenianie zdarzeń, wypowiedzi, sugestii czy przypuszczeń przedstawianych przez poszczególnych świadków oraz umożliwi właściwą ocenę zgromadzonych dowodów z dokumentów i pism. Zatem przy analizie zgromadzonego materiału dowodowego winno się stosować zasady swobodnej oceny dowodów, przy której

Trudno o korzyści - rozmowa z Romanem Namysłowskim

jedynie od momentu zapłaty za materiały budowlane do momentu złożenia deklaracji, w której 22-proc. VAT naliczony przy ich zakupie pomniejszy podatek należny. Korzyści może nie być wcale, jeżeli termin płatności faktury jest dłuższy niż okres pomiędzy dokonaniem zakupu i otrzymaniem faktury a 25. dniem

Walczymy z bublami prawnymi

uwzględnione. A mogło się zdarzyć, że przedsiębiorca zapomniał o terminie płatności. Albo go nie dotrzymał, bo zdarzyło się mu nieszczęście, np. powódź, pożar, śmierć osoby bliskiej. Hinc uważa, że przepis jest podwójnie szkodliwy. Sześciomiesięczne wyłączenie przedsiębiorcy z obiegu narusza stabilność

Żabkę do rany przyłóż. Mówi prezes Żabki Krystian Czarnota

;, których w ciągu miesiąca dostawali nawet 20. Musieli być na każde wezwanie kontrolerów z sieci. Nigdy nie zdarzyło się, aby w miesiącu ajent otrzymał aż 20 instrukcji i wytycznych. Ajent powinien uczestniczyć w działaniach kontrolnych, gdyż to dotyczy jego premiowania. Ale w okresie jego urlopu bądź

Jolanta i ogień

pójść i nie mają też na taki czynsz. Płacą więc na konto spadkobiercy 631 zł. Tyle, ile pobierało od nich miasto. Jolanta Brzeska: - Ale on słał wezwania do zapłaty i listy: wyprowadzajcie się, bo jeśli nie, to was wyrzucimy komisyjnie. Zwolnijcie piwnicę, bo wam się nie należy. Pralkę nam wyrzucił z

Rokita ujawnia swoją część raportu w sprawie Rywina

Ministrów w dniu 9 lipca 2002 r. (co ostatecznie nie nastąpiło z powodu zmiany na stanowisku Ministra Kultury w dniu 6 lipca 2002 r.), a także w korespondencji kierowanej 19 lipca 2002 do A. Michnika dla przekonania go, iż przesyła ostateczną dla rządu wersję autopoprawki. Okoliczności zdarzenia z 15