termin złożenia wniosku o rentę

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI

Komu się należy renta rodzinna

Komu się należy renta rodzinna

O rentę po mężu mogą się starać zarówno wdowy, które nie mają żadnych dochodów, jak i kobiety, których emerytura była niższa od emerytury zmarłego małżonka. Te same prawa ma mężczyzna po śmierci żony.

Komu się należy zasiłek pogrzebowy

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy i kto go wypłaca? Jakie formalności trzeba załatwić po śmierci bliskiej osoby?

Więcej kobiet dostanie rentę po mężu. Po rozwodzie też się należy

Rozwiedzionym kobietom należy się renta po śmierci byłego męża. Nawet gdy nie miały sądownie przyznanych alimentów.

Zasiłki dla opiekunów dzieci

Zasiłki dla opiekunów dzieci

, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Wniosek o becikowe trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Gdy się spóźnimy, pieniądze przepadną. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Wynosi 153 zł miesięcznie. Nie był podwyższany od lat, w

Zarudzki: pieniędzy na PROW 2014-2020 jest mniej niż poprzednio

się, by ci rolnicy, którzy wcześniej złożyli wnioski w pierwszym naborze (sierpniu-wrześniu u.br.), a pobierali płatności bezpośrednie, mogli uzyskać tę premię. W połowie roku natomiast przewiduje się nabór na płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, tworzenie grup i organizacji

Pięć sposobów na wyższą emeryturę

Pięć sposobów na wyższą emeryturę

. kobiety z rocznika 1949 i młodsze, uprawnione do wcześniejszej emerytury obliczonej na tzw. starych zasadach (a więc takiej, której wysokość była uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia 60 lat (mężczyźni 65 lat) mogą złożyć wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu

Dorabianie emerytów

Dorabianie emerytów

w przypadku wcześniejszych emerytur. Pomostówki nie pobieramy przez całe życie. Gdy osiągniemy wiek emerytalny, przysługuje nam zwykła emerytura. Ale uwaga! Trzeba złożyć o nią wniosek. Jeśli tego nie zrobimy, ZUS przestanie wypłacać pomostówkę, a emerytury nie zacznie. W listopadzie 2014 r

Dla kogo zasiłek pogrzebowy

Dla kogo zasiłek pogrzebowy

, jeśli nie złożymy wniosku o jego przyznanie w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek. Co w sytuacji, gdy nie mogliśmy zgłosić wniosku o zasiłek w tym terminie z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, albo z innych przyczyn niezależnych

Zasiłek pogrzebowy dla bliskich

www.krus.gov.pl w zakładce świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego). ILE CZASU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU Prawo do zasiłku pogrzebowego może się przedawnić. O świadczenie trzeba wystąpić w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, której koszty pogrzebu pokryliśmy. W przypadku osoby zaginionej termin ten biegnie nie

Kiedy ZUS się pomyli

Kiedy ZUS się pomyli

odstąpić od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin ich płatności albo rozłożyć je na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności". Można złożyć do ZUS wniosek o niezwracanie niesłusznie pobieranych zasiłków lub np. o

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

bezpośrednio przed śmiercią dziecka pozostawali na jego utrzymaniu. Składamy dokumenty Wniosek należy złożyć w oddziale lub inspektoracie ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania - zameldowania. Służą do tego odpowiednie druki: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną

Kosiniak-Kamysz: mam nadzieję, że uda się wprowadzić kwotową waloryzację emerytur

emerytur i rent o określoną w ustawie kwotę". "Terminy i zasady waloryzacji mają zostać określone w ustawie" - dodano. PSL wskazuje, że obecnie najwyższe emerytury w ZUS sięgają 7-8 tys. zł, a najwyższe emerytury mundurowe nawet 10 tys. zł, podczas gdy najniższe świadczenia wynoszą poniżej

Do sanatorium z ZUS

świadczenia decydują tylko składki - to jednocześnie wycofał się z reformy rent i nadal będzie do nich dopłacał. I tak dla wielu osób przejście na rentę będzie o wiele finansowo korzystniejsze. Można się spodziewać, że im więcej wniosków o rentę będzie otrzymywał ZUS, tym więcej osób będzie kierował do

Do sanatorium z ZUS

Do sanatorium z ZUS

może się starać o wyjazd. Przykład. Na wyjazd nie ma szans pan Robert z Kielc. Miał dwa zawały i dostał rentę na stałe. Lekarz uznał, że jego powrót do pracy jest niemożliwy, więc ZUS nie sfinansuje wyjazdu. WIZYTA U LEKARZA Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji

Za darmo do sanatorium z ZUS

Za darmo do sanatorium z ZUS

orzecznik ZUS potwierdził, że nie może pracować, i wydał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy na rok (tzw. renta okresowa). Pani Katarzyna może się starać o wyjazd. Przykład. Na wyjazd nie ma szans pan Robert, stolarz z Kielc, który dostał rentę na stałe. Lekarz uznał, że jego powrót do pracy jest

Konkubinat kontra małżeństwo

Konkubinat kontra małżeństwo

dopiero za zgodą sądu rodzinnego. Wniosek do sądu musi złożyć dawca. Sąd ma siedem dni na rozpoczęcie postępowania. Do wniosku trzeba dołączyć wiele dokumentów, np. zgodę biorcy, orzeczenie lekarskie o słuszności oddania narządu, opinię Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej. Trzeba też wykazać

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

Przypomnijmy, że w tym roku w marcu emerytury wzrosły o 4 proc. Średnio emeryt i rencista dostał 71 zł brutto podwyżki. Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze, po podwyżce o 4 proc. wzrosły o 31,96 zł

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

nigdzie nie był ubezpieczony. Jego matka nie pracuje, nie ma prawa do renty ani emerytury, ojciec zaś ma pół etatu w firmie ochroniarskiej. Rodzice wyprawili synowi pogrzeb. Wniosek do ZUS o zasiłek powinien złożyć ojciec, bo jako jedyny jest objęty ubezpieczeniem. Do wniosku powinien dołączyć rachunki za

Emerytury specjalne

krótki, aby dostał rentę. Nie ma niezbędnych środków utrzymania. PONAD 5 TYS. ŚWIADCZEŃ W latach 2010-14 prezes ZUS przyznał 5413 specjalnych świadczeń. Wszystkie w wysokości minimalnej emerytury (dziś to 880,45 zł*). Ponad 15 tys. wniosków odrzucono. Jak nas poinformowała kancelaria premiera, premier

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

o świadczeniach rodzinnych oprócz dochodu uzyskanego wymienia jeszcze dochód utracony. Wzięło się to stąd, że pomiędzy złożeniem wniosku o alimenty z Funduszu a tzw. rokiem bazowym, czyli okresem, z którego wyliczany jest dochód, mija dużo czasu (osoby, które występowały o świadczenie na okres 2014

Ważne sprawy emerytów

Ważne sprawy emerytów

niczego nie zobowiązuje. Przykład. Pan Józef chce zlikwidować konto w banku i zamierza poprosić ZUS, aby emeryturę znów przynosił mu listonosz. Jest to możliwe. Trzeba złożyć wniosek identycznie jak w przypadku wniosku o przekazywanie świadczenia na konto. Przykład. Pani Ewa wyjeżdża za granicę i

Dla kogo renta rodzinna

Dla kogo renta rodzinna

konieczności dzielona jest między nich w równych częściach. Przykład. Pan Marcin zmarł w grudniu ubiegłego roku. Wdowa złożyła wniosek o przyznanie renty rodzinnej. Do renty rodzinnej uprawniona jest wdowa oraz ich 15-letnia córka. ZUS ustalił, że renta rodzinna wynosi 1395 zł (jest to 90 proc. z kwoty 1550

Pacjent pozywa szpital. Lekarz wyczuł alkohol, ale nie rozpoznał wylewu

Pacjent pozywa szpital. Lekarz wyczuł alkohol, ale nie rozpoznał wylewu

4-letnie dziecko i niespłacony kredyt w banku. Dlatego zdecydowali się walczyć przed sądem o pieniądze. Za wniesienie pozwu gdański sąd okręgowy zażądał opłaty w wysokości prawie 13 tys. zł. - Złożyłem wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego, a w uzasadnieniu powołałem się m.in. na

Dla kogo dodatek mieszkaniowy

mieszkanie za ostatni miesiąc (miesiąc złożenia wniosku) i deklarację o wysokości dochodów za trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku. + Pan Krzysztof z Wrocławia po rozwodzie z żoną został bez dachu nad głową. Niewiele zarabia, więc kuzyn tymczasowo za symboliczne pieniądze udostępnił mu swoje

Do sanatorium z ZUS

chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub okresowej rencie z tytułu niezdolności do pracy. KTO MOŻE WYJECHAĆ DO SANATORIUM Z ZUS "Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS" może wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista, jeśli uzna, że mamy

Senior w biedzie

szpitalach). Sposób kierowania oraz zasady odpłatności za pobyt w takich placówkach określa rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. Do wniosku, który może złożyć sam podopieczny lub ktoś z jego

Udar mózgu. Na jaką pomoc możesz liczyć po wyjściu ze szpitala

niezdolności do pracy jest przyznawana po decyzji lekarza orzecznika z ZUS. Renta przysługuje tylko ubezpieczonym (czyli osobom, od których wynagrodzeń są odprowadzane składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Wniosek o jej przyznanie składa się do ZUS. Zakład wyznacza termin wizyty u lekarza orzecznika

Jak się starać o rentę

odprowadzane do ZUS, tym większa będzie podstawa renty. Do jej wyliczenia możesz wskazać wynagrodzenie z 10 kolejnych lat wybranych z ostatnich 20 lat przypadających przed rokiem złożenia wniosku o rentę lub 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia, w czasie których najlepiej zarabiałeś

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

wystąpiła do ZUS z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne. Zakład odmówił. Nie pomogło odwołanie do sądu, który podtrzymał stanowisko ZUS. Przykład. Zakład odmówił świadczenia także panu Andrzejowi, który z powodu "naruszenia przepisów" został wyrzucony z pracy dyscyplinarnie. Ważne! Do świadczeń

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność

można wykupić, zakład przyśle nam informację pocztą. Wtedy musimy w wyznaczonym terminie złożyć oświadczenie o chęci wykupu. Jeżeli sami złożymy wniosek, to odpowiedź otrzymamy w ciągu 30 dni. Ważne! Jeżeli mamy zaległości czynszowe, nie wykupimy mieszkania. ILE WYNIESIE BONIFIKATA Korzystny wykup jest

Sanatorium za darmo!

potwierdzającą nasze schorzenie, powinniśmy ją skserować i także złożyć w oddziale Zakładu. Złożyłem już wniosek. Co dalej? ZUS wzywa nas na badanie. Wykonuje je lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli orzecznik nie zgłasza zastrzeżeń, czekamy już tylko na wolny termin w sanatorium. Czy można uniknąć badania przez lekarza

Zmian w rentach nie będzie

-letni (mężczyźni).Jak załatwić wszystkie niezbędne formalności?Wniosek o przyznanie renty możesz złożyć w dowolnym oddziale ZUS w kraju. Natomiast rozpatrywać go będzie placówka właściwa dla twojego miejsca zamieszkania. Wniosek składa się na specjalnym druku ZUS Rp-1. Po ten formularz nie musisz się

Choroby zawodowe

drugiego stopnia. Jest to specjalistyczny instytut badawczo-rozwojowy w dziedzinie medycyny pracy (listy ośrodków są dostępne np. na stronach Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl). Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego za

Pomoc dla starszych i niepełnosprawnych

formalności związane z otrzymaniem takiego wsparcia załatwia się w ośrodku pomocy społecznej. Zainteresowana osoba musi złożyć wniosek i przygotować dokumenty potwierdzające sytuację życiową: odcinki renty lub emerytury, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp

Jak odzyskać rentę

przed wyrokiem Trybunału stracili emeryturę czy rentę lub ZUS im je obniżył (w wyniku błędów swoich urzędników), mogą domagać się zwrotu emerytury lub jej podwyżki. Muszą tylko wnieść do ZUS - na podstawie art. 145a k.p.a. - "skargę o wznowienie postępowania, w terminie jednego miesiąca od dnia

Do sanatorium z ZUS

przez lekarza wniosek należy złożyć w najbliższej placówce ZUS. Jeżeli mamy dokumentację medyczną potwierdzającą nasze schorzenie, powinniśmy zrobić jej kopię i złożyć razem z wnioskiem. Przykład. Pani Bożena zachorowała. Lekarz orzecznik ZUS orzekł, że nie może ona pracować, i wydał orzeczenie o

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

, gdzie składamy wniosek o świadczenie przedemerytalne. Trzeba to zrobić osobiście. Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie, jeżeli więc nie odwiedzimy ZUS, pieniędzy nie dostaniemy. Na złożenie wniosku mamy tylko 30 dni od otrzymania zaświadczenia z urzędu pracy. Jeżeli jednak po upływie pół roku

Podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste

. Jeśli w tym czasie tego nie zrobią, będzie to oznaczało, że tym razem podwyżki nie będzie. Jeśli listonosz doręczy ci zawiadomienie o podwyżce, masz tylko 30 dni na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Niektóre gminy i starostwa rozsyłają zawiadomienia w końcówce roku

Zmiany w rentach

przejście na rentę, sprawdź, czy nie opłaca Ci się złożyć wniosku jeszcze w tym roku. Tym bardziej że na razie w oddziałach ZUS tłoku nie ma. - Na razie nie mamy większej liczby wniosków o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Jest podobna ilość jak w innych miesiącach i w zeszłym roku o tej

Waloryzacja emerytur i rent 2014

Co roku w marcu emerytury i renty idą w górę. W tym roku wzrosły o 4 proc. Średnio każdy emeryt i rencista dostał o 71 zł więcej. Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze po podwyżce o 4 proc. wzrosły o 31,96

Do sanatorium z NFZ

służbowy wyjazd zagraniczny - tłumaczył pan Stanisław. Wniosek na leczenie sanatoryjne złożył w jednym z oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia półtora roku temu. Pod koniec lutego dowiedział się, że termin wyjazdu wyznaczono mu na 7 kwietnia. - Natychmiast udałem się do NFZ z prośbą o zmianę terminu

Komu się należy miejsce w domu opieki

Trzeba zacząć od tego, że są państwowe i prywatne domy opieki. Te pierwsze, zwane DPS-ami (dom pomocy społecznej), działają na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Plus: Przyjmą każdego, choćby miał głodową emeryturę lub rentę. Minus: Na miejsce trzeba czekać miesiącami, a nawet latami. Te drugie

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2014 roku?

zł). Ostatecznie wskaźnik waloryzacji wyniósł 4 proc., i o tyle wzrosły wszystkie świadczenia w 2013 roku. Średnio każdy emeryt i rencista dostał 71 zł brutto podwyżki. Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze

Jak dostać rentę rodzinną lub socjalną?

wniosek o przyznanie renty socjalnej, postępujesz identycznie jak w przypadku renty inwalidzkiej. Na podstawie pisemnej decyzji odmownej konstruujesz odwołanie do ZUS-u. Masz na to dwa tygodnie. W piśmie musisz poprosić o wyznaczenie terminu stawienia się przed komisją lekarską ubezpieczyciela. W

Renty na razie bez zmian

komisji lekarskiej ZUS. W ciągu 14 dni od momentu doręczenia orzeczenia musisz złożyć pisemny sprzeciw, a potem poczekać na wyznaczenie terminu. Orzeczenie lekarza, od którego nie wniesiono sprzeciwu, lub orzeczenie komisji lekarskiej są podstawą do wydania przez ZUS decyzji w sprawie renty. Od decyzji

Wiek emerytalny do zmiany?

obniżenie wieku emerytalnego, to osoby na rencie z tytułu niezdolności do pracy, które ukończą 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), przejdą automatycznie na emeryturę. Nie trzeba będzie składać wniosków do ZUS czy KRUS. Emerytura będzie przyznana z urzędu. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy będą

Co się należy kombatantom

Polsce zwolnienie z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego przysługuje 3 mln osób, m.in.: *inwalidom (muszą złożyć na poczcie formularz i przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności), *osobom, które ukończyły 75 lat (dowód osobisty), *osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne socjalne lub rentę

Jak się starać o rentę

uwagę przy przyznawaniu renty nie mogą przekraczać jednej trzeciej stażu pracy! ** 52-letnia Maria przez ostatnich 15 lat nie pracowała, zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Rok temu bardzo pogorszył się jej stan zdrowia. Teraz złożyła wniosek o rentę, ale ZUS jej tego świadczenia nie przyznał

Co po szpitalu

). Wniosek o jej przyznanie składa się do ZUS. Zakład wyznacza termin wizyty u lekarza orzecznika. Ten może nas uznać za częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy, a także za niezdolnych do pracy trwale lub czasowo. Ma to wpływ na wysokość otrzymywanej renty oraz na to, na jaki okres zostanie nam

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

, przekroczymy 70 proc. średniej krajowej, emerytura jest zmniejszana. Jeżeli 130 proc. średniej krajowej - zawieszana. Pomostówki nie pobieramy przez całe życie. Gdy osiągniemy wiek emerytalny, przysługuje nam zwykła emerytura. Trzeba złożyć wniosek. Jeśli tego nie zrobimy, ZUS przestanie wypłacać pomostówkę, a

Jak dostać rentę inwalidzką?

proc. świadczenia wypłacane będą po staremu, 20 proc. - z nowego systemu. Proporcje te będą stopniowo się zmniejszać. Jeśli wniosek o rentę złożymy jeszcze w tym roku, dostaniemy świadczenie na obecnych zasadach (nawet, jeśli do końca roku nie dostaniemy decyzji ZUS-u). Jeśli pobierana przez nas renta

Wykupujemy mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

terminie złożyć oświadczenie o chęci wykupu. Jeżeli sami złożymy wniosek, to odpowiedź otrzymamy w ciągu 30 dni. Ważne! Aby starać się o mieszkanie, nie możemy mieć zaległości czynszowych. Do wniosku dołączamy decyzję administracyjną o przydziale lokalu i umowę najmu zawartą na czas nieokreślony lub

Do sanatorium z ZUS

jego schorzenie, powinien złożyć jej kopię razem z wnioskiem. Wniosek złożony. Co dalej? Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa osobę wnioskującą o wyjazd na badanie, które wykonuje lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli lekarz orzecznik stwierdzi tzw. celowość przeprowadzenia rehabilitacji, wyznaczany jest

Nowe prawo, wyższa emerytura

tej podstawie decyduje, czy i jaką kwotę dopisze do konta emeryta. Każdy sam musi złożyć wniosek do Zakładu o wyliczenie kapitału początkowego. Wciąż wiele osób tego nie zrobiło, a czas działa na niekorzyść przyszłych emerytów. Im dalej od 1999 r., tym trudniej będzie udokumentować swój staż pracy i

Do sanatorium z ZUS za darmo

sanatorium nie jest z góry narzucany przez ZUS. Pacjent może poprosić o wyjazd w dogodnym dla niego terminie, ale nie może on wykraczać poza okres przyznanego zasiłku lub renty. ZUS wysyła ludzi na leczenie w systemie stacjonarnym, poza miejscem zamieszkania lub w systemie ambulatoryjnym. Wtedy zabiegi

Odszkodowanie za błąd w leczeniu

, przed którymi także można starać się o wypłatę odszkodowania. Trzeba jednak wybrać jedno albo drugie. Składając pozew w sądzie, nie możemy jednocześnie starać się o odszkodowanie przed komisją - wykluczają to przepisy. Komisja powinna rozpatrzyć wniosek w ciągu czterech miesięcy od dnia jego złożenia

Pomoc dla starszych i chorych

pomocy społecznej. Nie ma terminu składania wniosków - można je złożyć w każdym czasie. Do wniosku trzeba dołączyć: - fakturę na zakupiony sprzęt, - kopię zlecenia lekarskiego na ten sprzęt, - kopię orzeczenia o niepełnosprawności, - oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach - powinien je wydać ZUS (w

Senior jedzie do sanatorium. Wszystko, co warto wiedzieć na ten temat [PORADNIK]

zostać wydane na wniosek każdego lekarza prowadzącego leczenie pacjenta. Wniosek musi być złożony w oddziale ZUS-u właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Skierowanie na rehabilitację leczniczą oddział ZUS-u przesyła osobie zainteresowanej, informując o adresie ośrodka. Całkowity

Przedawnienie długów

otrzymania. Przykład. Pracodawca Krzysztofa nie wypłacił mu pensji za ostatni miesiąc przed zwolnieniem. Od tego czasu minął rok. Czy roszczenie się przedawniło? Nie. Roszczenia z tytułu niezapłaconych wynagrodzeń przedawniają się po trzech latach. Przykład. Pan Jan złożył w terminie PIT za 2014 r., ale do

Białystok. Proces b. komendanta wojewódzkiego MO oskarżonego przez IPN

powództwo cywilne o 310 tys. zł zadośćuczynienia i 7,7 tys. zł odszkodowania od oskarżonego. Sąd zdecydował, że będzie rozpoznawane w tym samym procesie, co zarzuty karne. Śledztwo Instytutu prowadzone było od 2005 roku, po zawiadomieniu złożonym przez Klub Więzionych i Represjonowanych w Białymstoku

Sprawiedliwość po latach. Były szef milicji przed sądem

represje, ma w sprawie status oskarżycieli posiłkowych. Jedna z nich złożyła powództwo cywilne o 310 tys. zł zadośćuczynienia i 7,7 tys. zł odszkodowania od oskarżonego. Sąd zdecydował, że będzie rozpoznawane w tym samym procesie co zarzuty karne. Śledztwo Instytutu prowadzone było od 2005 roku, po

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

stażowy: co najmniej 55/60 lat (kobiety/mężczyźni) i 20/25 lat (kobiety/mężczyźni) okresów składkowych i nieskładkowych, + w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty zarejestrować się w urzędzie pracy. WNIOSEK I ŚWIADECTWO PRACY Starając się o świadczenie przedemerytalne, musimy złożyć do ZUS

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

Podwyżka związana jest z coroczną marcową waloryzacją. Wypłacana jest z automatu, nie trzeba pisać wniosków ani nigdzie o nią występować. Odpowiedni organ (np. ZUS) wszystko sam nam wyliczy i wypłaci powiększone świadczenie. Waloryzacja obejmie aż 10 mln osób. Dotyczy bowiem Polaków, którzy co

Jak wygrać z ZUS-em

takich świadczeń, często ze względu na brak rozwiązania stosunku pracy zgodnie z "przyczynami wymaganymi przepisami". Jeżeli umowa okresowa wygasła z upływem terminu, na jaki była zawarta, nie ma podstaw do przyznania świadczenia. O świadczenie przedemerytalne możemy się ubiegać tylko wtedy

Jak ocalić emeryturę przed komornikiem

wierzyciela czy firmę windykacyjną, złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji, złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (np. wyrokowi sądu), uznanie długu przez dłużnika (może to być np. podpisanie umowy z firmą windykacyjną, że dłużnik zobowiązuje się spłacić dług

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

zaświadczenie o czasie pobierania zasiłku. Gdy dostaniemy zaświadczenie z urzędu pracy, idziemy do oddziału ZUS, gdzie składamy wniosek o świadczenie przedemerytalne. Trzeba to zrobić osobiście. Na złożenie wniosku mamy tylko 30 dni od otrzymania zaświadczenia z urzędu pracy. Nie wolno przegapić tego terminu

Gdy w pracy zdarzy się wypadek

najmniej dwie osoby, o sprawie musi zostać powiadomiona prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy. Kiedy zakończy się leczenie i rehabilitacja, wniosek o przyznanie pieniędzy wraz z dokumentacją trzeba złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej dla miejsca zamieszkania pracownika. Od dnia

Wypadek przy pracy

lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje maksymalnie przez rok, wypłaca je ZUS, do którego trzeba złożyć odpowiedni wniosek. * zasiłek wyrównawczy (może się o niego ubiegać pracownik, który w wyniku wypadku został przesunięty na gorzej płatne stanowisko). * rentę szkoleniową

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność

. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale, których armia już nie potrzebuje, ujęte są w rocznym planie sprzedaży Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Najemcy otrzymują pisemną informację o możliwości wykupu lokalu ze wskazanym terminem, w którym trzeba złożyć wniosek i wpłacić tzw

Odszkodowania za błędy lekarskie

. Prawomocny wyrok zapadł dopiero w listopadzie 2007 r., czyli aż pięć lat po wypadku. Ostatecznie sprawa skończyła się dopiero w październiku 2008 r. oddaleniem przez Sąd Najwyższy wniosku o kasację, jaki złożył szpital. Piotruś i jego rodzina otrzymali 700 tys. zł zadośćuczynienia. Jednym z powodów, dla

Jak zostać rencistą

się o rentę. Co ma robić? Pobrać wniosek o rentę w ośrodku pomocy społecznej, wziąć od lekarza, u którego się leczy, historię choroby i złożyć w ZUS-ie. Tam lekarz orzecznik stwierdzi, czy pan Adam może pracować, czy też należy mu się renta. Pamiętaj, że okres ubezpieczenia, o którym przed chwilą

MSP proponuje "specustawę" dla przyspieszenia poszukiwania ropy i gazu

" - argumentuje MSP. Projekt przewiduje, iż decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydawane będą w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Procedura powiadamiania stron ma być uproszczona - zawiadomienia będą wysyłane na adres określony w katastrze nieruchomości. Projekt ustawy przewiduje

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu może pójść w górę

odwołaniem, w języku prawniczym nazywa się wnioskiem o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wzór takiego wniosku można znaleźć w internecie, np. publikują je na swoich stronach niektóre spółdzielnie (www.sbmursynow.pl). Złóż zatem w terminie wniosek

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

jedynie ci, którzy sami wystąpią o niego z wnioskiem. Na złożenie takiego wniosku rozporządzenie daje bardzo mało czasu - termin upływa 31 maja 2012 r. Jak się ubiegać? Trzeba złożyć wniosek do tej instytucji, która wypłaca nam świadczenia pielęgnacyjne (w różnych gminach zajmują się tym różne instytucje

Jak sobie radzić z długami

musi złożyć drugi wniosek do komornika o dokonanie opisu i oszacowania. Komornik powołuje biegłego. Teoretycznie wycena nie powinna trwać dłużej niż miesiąc. Od momentu zajęcia nieruchomości dłużnik staje się jej zarządcą. Obowiązkiem zarządcy jest wpuścić biegłego i tak zajmować się nieruchomością, by

Pieniądze na dzieci

dziecko. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie jest nieważny, więc pieniądze przepadają. Dodatek, który szczególnie interesuje rodziców, to ten z tytułu opieki nad

Czy możesz być rencistą?

trzydziestego roku życia - co najmniej pięć lat. ** Krok drugi Musisz złożyć w ZUS wniosek o rentę wraz z niezbędnymi dokumentami. Oto ich wykaz: * wniosek - piszesz go sam. * dołączasz do niego druki ZUS N-10 (dotyczy wywiadu zawodowego) i ZUS RP-7. Obydwa dostaniesz w oddziale swojego ZUS; możesz też je

Senat m.in. o darmowych lekach dla emerytów i rencistów

środę Senat rozszerzył porządek obrad o kilka punktów. Najwięcej kontrowersji wzbudziło dodanie do porządku uchwalonego we wtorek przez Sejm pakietu trzech ustaw zdrowotnych, tworzących tzw. pakiet kolejkowy. Wniosek taki złożył senator Rafał Muchacki (PO), szef senackiej komisji zdrowia, ale sprzeciwił

Jak się starać o świadczenia rodzinne

mieście zajmuje się świadczeniami rodzinnymi) będzie musiał go ponownie rozpatrzyć. Nie może nam odmówić, bo zmienił się stan prawny i w takiej sytuacji zawsze trzeba zweryfikować decyzję.Z wizytą w gminieJak się starać o świadczenie pielęgnacyjne? Przede wszystkim musimy złożyć w gminie wniosek

Jak skutecznie się odwołać od decyzji ZUS

podpowiadamy, jak się odwołać od decyzji ZUS. Miesiąc na odwołanie Na początek informacja podstawowa - ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do emerytury/renty/ustalenia wysokości świadczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Gdy złożymy wniosek o emeryturę, ale np. bez jednego dokumentu mającego wpływ na

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

mieszkanie, informację o tym otrzymamy pocztą. Należy wtedy złożyć oświadczenie o chęci wykupu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu. Kiedy sami wystąpimy z wnioskiem o wykup, odpowiedź otrzymamy w ciągu 30 dni. Nie możemy mieć jednak zaległości czynszowych. Do wniosku musimy dołączyć decyzję

Przywileje dla seniorów i kombatantów

organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (spis uprawnionych znajduje się w tzw. ustawie kombatanckiej). Aby otrzymać dodatek, trzeba pobierać emeryturę lub rentę i mieć stosowne zaświadczenie wydawane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dodatek wynosi

Kary za abonament

wyjątkowych sytuacjach Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płaceniu abonamentu, opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika i odsetki za zwłokę. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości można wysłać do departamentu budżetu i finansów w biurze

Odwołaj się od decyzji ZUS

wyliczeniami świadczeń, których dokonali urzędnicy ZUS. Uważają, że emerytura czy renta jest zaniżona. Ostatnio największe emocje wzbudza sprawa emerytów, którym ZUS nagle zawiesił świadczenia. O co chodzi? Ministerstwo Pracy niedawno przygotowało przepisy o zakazie łączenia pensji z emeryturą. To o tyle

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

wniosku o umorzenie, to pobrane już nam pieniądze nie zostaną zwrócone. Warto więc się pospieszyć, bo na rozpatrzenie sprawy możemy czekać nawet kilkanaście tygodni, a w tym czasie urząd skarbowy może przeprowadzić skuteczną egzekucję (złożenie wniosku o umorzenie jej nie wstrzymuje). Może warto więc

Abonament RTV. Nie płacisz? Spodziewaj się wezwania!

wniosku o umorzenie, to pobrane już nam pieniądze nie zostaną zwrócone. Warto więc się pospieszyć, bo na rozpatrzenie sprawy możemy czekać nawet kilkanaście tygodni, a w tym czasie urząd skarbowy może przeprowadzić skuteczną egzekucję (złożenie wniosku o umorzenie jej nie wstrzymuje). Może warto więc

ZUS i NFZ wysyłają do sanatorium

Lista sanatoriów obejmuje niemal całą Polskę. Można pojechać w góry, nad jezioro czy nad morze. W 2009 r. i 2010 r. ZUS podpisał 108 umów z ośrodkami rehabilitacyjnymi, w 2011 r. i 2012 r. - 106 umów. Możemy prosić o wyjazd w terminie, który będzie dla nas dogodny, jednak nie może on

Jak starać się o rentę

możesz wracać do pracy i renta ci się nie należy - możesz odwołać się do trzyosobowej komisji lekarskiej przy ZUS. W ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia orzeczenia musisz pisemnie zwrócić się do swojego oddziału ZUS ze sprzeciwem względem orzeczenia i poprosić o wyznaczenie terminu przed komisją

Sejm: PiS i SLD za odrzuceniem projektu ustawy okołobudżetowej

ściśle powiązana z ustawą budżetową, w przypadku, której PiS domagało się odrzucona w pierwszym czytaniu. "Konsekwentnie, nie tylko ze względu na konsekwencje, ale i zawartość projektu stawiamy wniosek o jego odrzucenie w ramach pierwszego czytaniu" - poinformowała. Wniosek o odrzucenie

Domowa opieka nad starszymi

więc, czy znajdą się pieniądze na jego realizację. ZASIŁKI I DODATKI O ile czeki opiekuńcze to pieśń przyszłości, o tyle zasiłek pielęgnacyjny należy się seniorowi już teraz. Jego wysokość to 153 zł miesięcznie. Aby go otrzymać, trzeba złożyć wniosek do urzędu gminy lub miasta. Należy się każdemu, kto

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia. Najczęściej, gdy ubiegamy się o różne świadczenia rodzinne, musimy korzystać z gotowych wzorów wniosków. Tak nakazują przepisy. Ale tym razem nie ma określonego wzoru wniosku w sprawie dodatku 100 zł. Wiele ośrodków (np

Życie po udarze

pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat; 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, pod warunkiem że te pięć lat przypada na ostatnie dziesięć lat przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Od czego zacząć? Od zgromadzenia potrzebnych

Pieniądze wracają do opiekunów

. Teraz opiekunowi pozostaje już tylko dotrzymanie terminu złożenia wniosku. ZASIŁKI DWA Zamieszanie z zasiłkami wzięło się stąd, że w grudniu 2013 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował niektóre przepisy znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych. Sędziowie uznali, że pozbawienie opiekunów

Renta - kto może się o nią starać, ile można dorobić?

rentę tylko w czasie określony w tym orzeczeniu. Gdyby jednak w przeciągu półtora roku znowu stał się niezdolny do pracy, orzeczenie zostałoby automatycznie przywrócone. Jak starać się o rentę? Krok pierwszy. Najpierw musisz złożyć w oddziale ZUS wniosek (druk ZUS Rp-1) o przyznanie renty. Może to

Jak zapłacić mniej za wieczyste użytkowanie?

na złożenie wniosku do SKO sprawa się bardzo komplikuje. Możesz złożyć odwołanie wraz z prośbą o przywrócenie terminu. Niestety, może nie wystarczyć uzasadnienie prośby tym, że dopiero teraz zorientowałeś się, że przyjęty przez gminę sposób naliczenia opłaty jest niezgodny z prawem. Warto jednak

Jak skutecznie walczyć o alimenty

uzupełniane w określonych terminach, pod rygorem odrzucenia prośby. Wniosek o zwolnienie z kosztów składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania alimenciarza. Pani Marta o swoich przygodach z francuskim wymiarem sprawiedliwości napisała książkę "Proces", opublikowaną nakładem

Nad morze lub w góry na koszt ZUS

stwierdzić, że dana osoba ma szansę na powrót do pracy;*osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Chodzi np. o osoby, które dostały rentę okresową tylko na pół roku. Będąc na rencie, takie osoby mogą złożyć wniosek do ZUS owyjazd w góry czy nad morze.Uwaga! Jeżeli mamy rentę na stałe

Jak działają złodzieje mieszkań

, każda może zająć lata. Półtora roku temu złożyłem wniosek o przywrócenie posiadania w imieniu klientki. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy.

Powódź może zaszkodzić inwestycjom na wsi

nawet całości podjętych zobowiązań lub zmianę terminu ich realizacji. Rolnicy powinni złożyć pisemne wnioski z informacją o szkodach wraz z dokumentami je potwierdzającymi oraz uzasadnić problemy z wypełnieniem zobowiązań.

Wchodzi w życie ustawa o wypłacie zasiłków dla opiekunów

prawa do zasiłku wszczynane będzie na wniosek osoby ubiegającej się o to uprawnienie. Wniosek musi być złożony nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Organ, który wypłaca świadczenia pielęgnacyjne, w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy ma poinformować osoby