termin złożenia wniosku o rentę

KATARZYNA KLUKOWSKA

KOMU SIĘ NALEŻY ZASIŁEK POGRZEBOWY

KOMU SIĘ NALEŻY ZASIŁEK POGRZEBOWY

Jak otrzymać świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Ile wynosi zasiłek.

Emerytura nawet po śmierci, zmiana terminu wypłaty z ZUS, przelewy emerytalne do banku za granicą, czyli vademecum emeryta

Co miesiąc dostajemy dziesiątki listów z pytaniami od emerytów. Niektóre pytania nurtują sporą grupę osób. Oto najczęstsze z nich, wraz z naszymi odpowiedziami.

Jaka pomoc po udarze

Chorzy po udarze wymagają żmudnej rehabilitacji, a to kosztuje. Gdzie szukać pomocy? Jakie świadczenia przysługują chorym, a jakie ich opiekunom?

Komu się należy renta rodzinna

Komu się należy renta rodzinna

- 95 proc. Ważne! Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest między nich w równych częściach. Przykład. Pan Robert zmarł w kwietniu 2014 roku. Wdowa złożyła wniosek o przyznanie renty rodzinnej. Do renty rodzinnej uprawniona

DO SANATORIUM Z ZUS

rehabilitacyjny znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania chorego. ELEKTRONICZNY WNIOSEK Lekarz może złożyć wniosek o wyjazd w postaci cyfrowej. Tzw. wniosek elektroniczny może sporządzić w trakcie wystawiania elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli

Więcej kobiet dostanie rentę po mężu. Po rozwodzie też się należy

Więcej kobiet dostanie rentę po mężu. Po rozwodzie też się należy

, powinny ponownie wystąpić z wnioskiem o ich przyznanie. Ale muszą się śpieszyć. Co dokładnie trzeba zrobić? Są dwie możliwości. Wnieść do ZUS (na podstawie art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego1) - skargę o wznowienie postępowania w terminie jednego miesiąca od

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

starać o świadczenie rehabilitacyjne. Jest ono przyznawane na 12 miesięcy. Jeśli w tym czasie pacjent nie powróci do zdrowia, powinien wystąpić o rentę. Jeśli wyzdrowieje – wraca do pracy. W trakcie pobierania świadczenia trzeba się stawiać na zabiegi zapisane przez lekarza. Wniosek do ZUS Aby

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne [INFORMATOR]

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne [INFORMATOR]

rehabilitacyjne. Jest ono przyznawane na 12 miesięcy. Jeśli w tym czasie pacjent nie powróci do zdrowia, powinien wystąpić o rentę. Jeśli wyzdrowieje – wraca do pracy. W trakcie pobierania świadczenia trzeba się stawiać na zabiegi zapisane przez lekarza. Wniosek do ZUS Aby dostać świadczenie rehabilitacyjne

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

jasne, że Adrian do końca życia będzie inwalidą, ojciec złożył wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Odmówiono mu, tłumacząc, że w chwili wypadku chłopak miał ukończone 18 lat i nigdzie się nie uczył. Ojciec może co najwyżej starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy, który jednak jest dużo niższy (520 zł

Komu się należy zasiłek pogrzebowy

Komu się należy zasiłek pogrzebowy

) świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Przykład. Pan Józef osierocił żonę i dwóch synów. Wdowa i dzieci złożyły wnioski o przyznanie renty rodzinnej. ZUS ustalił, że renta rodzinna to 1890 zł (95 proc. z 1990 zł). Każdy z domowników dostanie 630 zł świadczenia miesięcznie. Sierocie zupełnej uprawnionej

Zasiłki dla opiekunów dzieci

Zasiłki dla opiekunów dzieci

, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Wniosek o becikowe trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Gdy się spóźnimy, pieniądze przepadną. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Wynosi 153 zł miesięcznie. Nie był podwyższany od lat, w

CHOROBY ZAWODOWE

CHOROBY ZAWODOWE

, link: Instytuty badawcze nadzorowane przez ministra zdrowia). Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia - za pośrednictwem jednostki orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie. ZASIŁEK ALBO RENTA Choroba zawodowa uprawnia

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

. Dokument może zostać wystawiony nawet pod koniec ciąży, ponieważ ma on formę oświadczenia lekarza lub położnej, że ciąża była prawidłowo prowadzona. Terminy i dokumenty: wniosek o przyznanie becikowego oraz zaświadczenie o dochodach należy złożyć do momentu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia

Emerytura minimalna

Emerytura minimalna

niższe świadczenie na starość. Po zmianach wszystkie okresy na wychowawczym będą traktowane jako składkowe. NIE SKŁADAJ WNIOSKU W CZERWCU Warto pamiętać, że o wysokości emerytury może też decydować termin złożenia wniosku. Jeżeli złożymy wniosek w czerwcu, możemy dostać emeryturę niższą o nawet kilkaset

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

bezpośrednio przed śmiercią dziecka pozostawali na jego utrzymaniu. Składamy dokumenty Wniosek należy złożyć w oddziale lub inspektoracie ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania - zameldowania. Służą do tego odpowiednie druki: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną

ZASIŁKI NA DZIECI W 2017 ROKU

ZASIŁKI NA DZIECI W 2017 ROKU

tygodniu ciąży. Dokument może zostać wystawiony nawet pod koniec ciąży, ponieważ ma on formę oświadczenia lekarza lub położnej, że ciąża była prawidłowo prowadzona. Terminy i dokumenty. Wniosek o przyznanie becikowego oraz zaświadczenie o dochodach należy złożyć do momentu ukończenia przez dziecko 12

Z ZUS do sanatorium za darmo

Z ZUS do sanatorium za darmo

ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego; * pobierającym rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, rokującym jej odzyskanie po przeprowadzeniu rehabilitacji. Przykład. Pani Klaudia z Łodzi ma problemy z sercem. Lekarz orzecznik ZUS wydał orzeczenie o całkowitej niezdolności do

Komu się należy świadczenie przedemerytalne [INFORMATOR]

Komu się należy świadczenie przedemerytalne [INFORMATOR]

2015 r. było to 2729,90 zł brutto). Rozliczać się z ZUS z dorobionych pieniędzy można miesięcznie lub rocznie. Dokumenty Starając się o świadczenie przedemerytalne, musimy złożyć do ZUS: wniosek (druk ZUS Rp-26 – dostaniemy go w każdym oddziale Zakładu, można też wydrukować ze strony www.zus.pl

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiego - krok po kroku

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiego - krok po kroku

ostatniego odcinka renty lub emerytury. Jeśli spraw nie załatwia zakład pogrzebowy, do zgodnego z meldunkiem osoby zmarłej oddziału ZUS/KRUS należy zanieść następujące dokumenty i tam je rozliczyć: - wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego - skrócony odpis aktu zgonu, - oryginały rachunków poniesionych

Dorabianie emerytów

Dorabianie emerytów

w przypadku wcześniejszych emerytur. Pomostówki nie pobieramy przez całe życie. Gdy osiągniemy wiek emerytalny, przysługuje nam zwykła emerytura. Ale uwaga! Trzeba złożyć o nią wniosek. Jeśli tego nie zrobimy, ZUS przestanie wypłacać pomostówkę, a emerytury nie zacznie. W listopadzie 2014 r

Zasiłek pogrzebowy dla bliskich

Zasiłek pogrzebowy dla bliskich

www.krus.gov.pl w zakładce świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego). ILE CZASU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU Prawo do zasiłku pogrzebowego może się przedawnić. O świadczenie trzeba wystąpić w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, której koszty pogrzebu pokryliśmy. W przypadku osoby zaginionej termin ten biegnie nie

Pięć sposobów na wyższą emeryturę

Pięć sposobów na wyższą emeryturę

. kobiety z rocznika 1949 i młodsze, uprawnione do wcześniejszej emerytury obliczonej na tzw. starych zasadach (a więc takiej, której wysokość była uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia 60 lat (mężczyźni 65 lat) mogą złożyć wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu

Dla kogo zasiłek pogrzebowy

Dla kogo zasiłek pogrzebowy

, jeśli nie złożymy wniosku o jego przyznanie w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek. Co w sytuacji, gdy nie mogliśmy zgłosić wniosku o zasiłek w tym terminie z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, albo z innych przyczyn niezależnych

Kiedy ZUS się pomyli

odstąpić od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin ich płatności albo rozłożyć je na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności". Można złożyć do ZUS wniosek o niezwracanie niesłusznie pobieranych zasiłków lub np. o

JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD DECYZJI ZUS

sam wykryje, że świadczenie nam się nie należało, może się domagać zwrotu z trzech lat. KIEDY NIE TRZEBA ODDAWAĆ Nie zawsze musimy oddawać niesłusznie pobierane świadczenia. Można złożyć do ZUS wniosek o niezwracanie niesłusznie pobieranych zasiłków lub np. prosić o rozłożenie ich na raty. Wniosek

Kosiniak-Kamysz: mam nadzieję, że uda się wprowadzić kwotową waloryzację emerytur

emerytur i rent o określoną w ustawie kwotę". "Terminy i zasady waloryzacji mają zostać określone w ustawie" - dodano. PSL wskazuje, że obecnie najwyższe emerytury w ZUS sięgają 7-8 tys. zł, a najwyższe emerytury mundurowe nawet 10 tys. zł, podczas gdy najniższe świadczenia wynoszą poniżej

KOMU SIĘ NALEŻY ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

miesiącach pobierania zasiłku z pośredniaka musimy poprosić powiatowy urząd pracy o specjalne zaświadczenie. Urzędnicy muszą wpisać w nim dokładny czas pobierania zasiłku. Z zaświadczeniem idziemy do oddziału ZUS, gdzie składamy wniosek o świadczenie przedemerytalne. Trzeba to zrobić osobiście. Na złożenie

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

Przypomnijmy, że w tym roku w marcu emerytury wzrosły o 4 proc. Średnio emeryt i rencista dostał 71 zł brutto podwyżki. Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze, po podwyżce o 4 proc. wzrosły o 31,96 zł

Dla kogo renta rodzinna

konieczności dzielona jest między nich w równych częściach. Przykład. Pan Marcin zmarł w grudniu ubiegłego roku. Wdowa złożyła wniosek o przyznanie renty rodzinnej. Do renty rodzinnej uprawniona jest wdowa oraz ich 15-letnia córka. ZUS ustalił, że renta rodzinna wynosi 1395 zł (jest to 90 proc. z kwoty 1550

Na co idą podatki. FOR rozlicza państwo z wydatków

Tymczasem zaledwie trzy dni zostały do końca rozliczeń podatkowych za 2015 r. Termin na złożenie PIT i ewentualną dopłatę podatku upływa nie 30 kwietnia, lecz o północy 2 maja. PIT można złożyć w urzędzie skarbowym osobiście. W sobotę urzędy będą nieczynne. Za to w poniedziałek będą pracowały dłużej

Do sanatorium z ZUS

świadczenia decydują tylko składki - to jednocześnie wycofał się z reformy rent i nadal będzie do nich dopłacał. I tak dla wielu osób przejście na rentę będzie o wiele finansowo korzystniejsze. Można się spodziewać, że im więcej wniosków o rentę będzie otrzymywał ZUS, tym więcej osób będzie kierował do

Do sanatorium z ZUS

może się starać o wyjazd. Przykład. Na wyjazd nie ma szans pan Robert z Kielc. Miał dwa zawały i dostał rentę na stałe. Lekarz uznał, że jego powrót do pracy jest niemożliwy, więc ZUS nie sfinansuje wyjazdu. WIZYTA U LEKARZA Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji

Dla kogo zasiłek opiekuńczy

, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; + pobiera już specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne; + sam legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; + członek jego

CO SIĘ NALEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM

. GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentacją medyczną należy złożyć w powiatowym lub miejskim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania. Na posiedzenie składu orzekającego należy się stawić z dzieckiem. Jego stan

Co trzeba załatwić po śmierci bliskiego

spowodowanym przez kogoś innego, należy wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy o zadośćuczynienie i zwrot kosztów pogrzebu (ZUS zwraca koszty do ustalonej kwoty). Do ubezpieczyciela można wystąpić również o rentę wyrównawczą, czyli różnicę między tym, co mielibyście w przeliczeniu na osobę, gdyby nie śmierć, a

Za darmo do sanatorium z ZUS

orzecznik ZUS potwierdził, że nie może pracować, i wydał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy na rok (tzw. renta okresowa). Pani Katarzyna może się starać o wyjazd. Przykład. Na wyjazd nie ma szans pan Robert, stolarz z Kielc, który dostał rentę na stałe. Lekarz uznał, że jego powrót do pracy jest

Konkubinat kontra małżeństwo

dopiero za zgodą sądu rodzinnego. Wniosek do sądu musi złożyć dawca. Sąd ma siedem dni na rozpoczęcie postępowania. Do wniosku trzeba dołączyć wiele dokumentów, np. zgodę biorcy, orzeczenie lekarskie o słuszności oddania narządu, opinię Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej. Trzeba też wykazać

Ważne sprawy emerytów

niczego nie zobowiązuje. Przykład. Pan Józef chce zlikwidować konto w banku i zamierza poprosić ZUS, aby emeryturę znów przynosił mu listonosz. Jest to możliwe. Trzeba złożyć wniosek identycznie jak w przypadku wniosku o przekazywanie świadczenia na konto. Przykład. Pani Ewa wyjeżdża za granicę i

Jak się starać o rentę

odprowadzane do ZUS, tym większa będzie podstawa renty. Do jej wyliczenia możesz wskazać wynagrodzenie z 10 kolejnych lat wybranych z ostatnich 20 lat przypadających przed rokiem złożenia wniosku o rentę lub 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia, w czasie których najlepiej zarabiałeś

POMOC DLA CHORYCH NA PARKINSONA

otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności? Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego wystawionym na specjalnym druku. Trzeba też skompletować dokumentację medyczną. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wyznaczy termin stawienia się przed komisją. Jeśli

Emerytury specjalne

krótki, aby dostał rentę. Nie ma niezbędnych środków utrzymania. PONAD 5 TYS. ŚWIADCZEŃ W latach 2010-14 prezes ZUS przyznał 5413 specjalnych świadczeń. Wszystkie w wysokości minimalnej emerytury (dziś to 880,45 zł*). Ponad 15 tys. wniosków odrzucono. Jak nas poinformowała kancelaria premiera, premier

Do sanatorium z ZUS

chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub okresowej rencie z tytułu niezdolności do pracy. KTO MOŻE WYJECHAĆ DO SANATORIUM Z ZUS "Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS" może wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista, jeśli uzna, że mamy

Zmian w rentach nie będzie

-letni (mężczyźni).Jak załatwić wszystkie niezbędne formalności?Wniosek o przyznanie renty możesz złożyć w dowolnym oddziale ZUS w kraju. Natomiast rozpatrywać go będzie placówka właściwa dla twojego miejsca zamieszkania. Wniosek składa się na specjalnym druku ZUS Rp-1. Po ten formularz nie musisz się

Senior w biedzie

szpitalach). Sposób kierowania oraz zasady odpłatności za pobyt w takich placówkach określa rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. Do wniosku, który może złożyć sam podopieczny lub ktoś z jego

Zmiany w rentach

przejście na rentę, sprawdź, czy nie opłaca Ci się złożyć wniosku jeszcze w tym roku. Tym bardziej że na razie w oddziałach ZUS tłoku nie ma. - Na razie nie mamy większej liczby wniosków o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Jest podobna ilość jak w innych miesiącach i w zeszłym roku o tej

Rewolucja w emeryturach

. Później musimy złożyć wniosek o ustawową emeryturę. Jeśli tego nie zrobimy - nie dostaniemy żadnych pieniędzy. Sytuacja osób na pomostówkach czy świadczeniach przedemerytalnych skomplikuje się dodatkowo, gdy obniżymy wiek. - Kto ukończył już 60 (panie) lub 65 lat (panowie), a ma mniej, niż obecnie wynosi

CO MOŻE KOMORNIK, A CO WINDYKATOR

komornik, wniosek o obniżenie opłaty. Powinien to zrobić w terminie siedmiu dni od uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia komorniczego w tej sprawie. Konsultacja: Jarosław Świeczkowski, komornik z Pomorza, adwokat, adiunkt na wydziale prawa i administracji

Pacjent pozywa szpital. Lekarz wyczuł alkohol, ale nie rozpoznał wylewu

4-letnie dziecko i niespłacony kredyt w banku. Dlatego zdecydowali się walczyć przed sądem o pieniądze. Za wniesienie pozwu gdański sąd okręgowy zażądał opłaty w wysokości prawie 13 tys. zł. - Złożyłem wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego, a w uzasadnieniu powołałem się m.in. na

Jak dostać rentę rodzinną lub socjalną?

wniosek o przyznanie renty socjalnej, postępujesz identycznie jak w przypadku renty inwalidzkiej. Na podstawie pisemnej decyzji odmownej konstruujesz odwołanie do ZUS-u. Masz na to dwa tygodnie. W piśmie musisz poprosić o wyznaczenie terminu stawienia się przed komisją lekarską ubezpieczyciela. W

Sanatorium za darmo!

potwierdzającą nasze schorzenie, powinniśmy ją skserować i także złożyć w oddziale Zakładu. Złożyłem już wniosek. Co dalej? ZUS wzywa nas na badanie. Wykonuje je lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli orzecznik nie zgłasza zastrzeżeń, czekamy już tylko na wolny termin w sanatorium. Czy można uniknąć badania przez lekarza

Jak odzyskać rentę

przed wyrokiem Trybunału stracili emeryturę czy rentę lub ZUS im je obniżył (w wyniku błędów swoich urzędników), mogą domagać się zwrotu emerytury lub jej podwyżki. Muszą tylko wnieść do ZUS - na podstawie art. 145a k.p.a. - "skargę o wznowienie postępowania, w terminie jednego miesiąca od dnia

Renty na razie bez zmian

komisji lekarskiej ZUS. W ciągu 14 dni od momentu doręczenia orzeczenia musisz złożyć pisemny sprzeciw, a potem poczekać na wyznaczenie terminu. Orzeczenie lekarza, od którego nie wniesiono sprzeciwu, lub orzeczenie komisji lekarskiej są podstawą do wydania przez ZUS decyzji w sprawie renty. Od decyzji

Pomoc dla samotnych rodziców

funduszu alimentacyjnego czy stypendiów pobieranych przez osoby uczące się. Wniosek o świadczenie rodzicielskie należy złożyć w urzędzie gminy bądź miasta. Wniosek będzie można złożyć również drogą internetową. Rodzice adopcyjni muszą przedstawić dokument z datą adopcji. Wzór oświadczenia dostępny jest na

Dla kogo dodatek mieszkaniowy

mieszkanie za ostatni miesiąc (miesiąc złożenia wniosku) i deklarację o wysokości dochodów za trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku. + Pan Krzysztof z Wrocławia po rozwodzie z żoną został bez dachu nad głową. Niewiele zarabia, więc kuzyn tymczasowo za symboliczne pieniądze udostępnił mu swoje

Co się należy starszym i chorym

całodobowe utrzymanie, i tym, którzy otrzymują opisany wyżej dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Wysokość zasiłku nie jest uzależniona od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Pomoc jest wypłacana bezterminowo lub do momentu ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek trzeba złożyć w urzędzie

Udar mózgu. Na jaką pomoc możesz liczyć po wyjściu ze szpitala

niezdolności do pracy jest przyznawana po decyzji lekarza orzecznika z ZUS. Renta przysługuje tylko ubezpieczonym (czyli osobom, od których wynagrodzeń są odprowadzane składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Wniosek o jej przyznanie składa się do ZUS. Zakład wyznacza termin wizyty u lekarza orzecznika

Zakładowe i spółdzielcze

wyznaczonym terminie musi złożyć oświadczenie o chęci wykupu. Jeżeli sam złoży wniosek, to otrzyma odpowiedź w ciągu 30 dni. Uwaga! Aby sprzedaż była możliwa, lokator nie może mieć zaległości czynszowych! Do wniosku trzeba dołączyć: + decyzję administracyjną o przydziale lokalu, + umowę najmu zawartą na czas

Domy pomocy społecznej

, kaplicy, czasem pokoje gościnne dla odwiedzających, pranie i prasowanie pościeli oraz bielizny. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ:JAKIE FORMALNOŚCI TRZEBA ZAŁATWIĆ Starania o miejsce w DPS-ie trzeba zacząć od wizyty w gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej (GOPS lub MOPS) i złożenia wniosku. Gdy nasz bliski

Jak się starać o rentę

uwagę przy przyznawaniu renty nie mogą przekraczać jednej trzeciej stażu pracy! ** 52-letnia Maria przez ostatnich 15 lat nie pracowała, zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Rok temu bardzo pogorszył się jej stan zdrowia. Teraz złożyła wniosek o rentę, ale ZUS jej tego świadczenia nie przyznał

Jak dostać rentę inwalidzką?

proc. świadczenia wypłacane będą po staremu, 20 proc. - z nowego systemu. Proporcje te będą stopniowo się zmniejszać. Jeśli wniosek o rentę złożymy jeszcze w tym roku, dostaniemy świadczenie na obecnych zasadach (nawet, jeśli do końca roku nie dostaniemy decyzji ZUS-u). Jeśli pobierana przez nas renta

Waloryzacja emerytur i rent 2014

Co roku w marcu emerytury i renty idą w górę. W tym roku wzrosły o 4 proc. Średnio każdy emeryt i rencista dostał o 71 zł więcej. Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze po podwyżce o 4 proc. wzrosły o 31,96

Kosztowne długi

ok. 117 tys. zł (przeciętna pensja w IV kwartale 2015 r. wynosiła 3895 zł). Ważne! Dłużnik ma prawo złożyć do sądu rejonowego, przy którym działa komornik, wniosek o obniżenie opłaty. Powinien to zrobić w terminie siedmiu dni od uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo doręczenia postanowienia

Do sanatorium z ZUS

przez lekarza wniosek należy złożyć w najbliższej placówce ZUS. Jeżeli mamy dokumentację medyczną potwierdzającą nasze schorzenie, powinniśmy zrobić jej kopię i złożyć razem z wnioskiem. Przykład. Pani Bożena zachorowała. Lekarz orzecznik ZUS orzekł, że nie może ona pracować, i wydał orzeczenie o

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

wystąpiła do ZUS z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne. Zakład odmówił. Nie pomogło odwołanie do sądu, który podtrzymał stanowisko ZUS. Przykład. Zakład odmówił świadczenia także panu Andrzejowi, który z powodu "naruszenia przepisów" został wyrzucony z pracy dyscyplinarnie. Ważne! Do świadczeń

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2014 roku?

zł). Ostatecznie wskaźnik waloryzacji wyniósł 4 proc., i o tyle wzrosły wszystkie świadczenia w 2013 roku. Średnio każdy emeryt i rencista dostał 71 zł brutto podwyżki. Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze

Pieniądze dla opiekunów

zeszłego roku złożyła wniosek o przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego. W uzasadnieniu powołała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który za niekonstytucyjne uznał uzależnianie prawa do świadczenia od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego. Burmistrz odmówił przyznania świadczenia

Choroby zawodowe

drugiego stopnia. Jest to specjalistyczny instytut badawczo-rozwojowy w dziedzinie medycyny pracy (listy ośrodków są dostępne np. na stronach Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl). Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego za

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

, przekroczymy 70 proc. średniej krajowej, emerytura jest zmniejszana. Jeżeli 130 proc. średniej krajowej - zawieszana. Pomostówki nie pobieramy przez całe życie. Gdy osiągniemy wiek emerytalny, przysługuje nam zwykła emerytura. Trzeba złożyć wniosek. Jeśli tego nie zrobimy, ZUS przestanie wypłacać pomostówkę, a

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

, gdzie składamy wniosek o świadczenie przedemerytalne. Trzeba to zrobić osobiście. Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie, jeżeli więc nie odwiedzimy ZUS, pieniędzy nie dostaniemy. Na złożenie wniosku mamy tylko 30 dni od otrzymania zaświadczenia z urzędu pracy. Jeżeli jednak po upływie pół roku

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność

można wykupić, zakład przyśle nam informację pocztą. Wtedy musimy w wyznaczonym terminie złożyć oświadczenie o chęci wykupu. Jeżeli sami złożymy wniosek, to odpowiedź otrzymamy w ciągu 30 dni. Ważne! Jeżeli mamy zaległości czynszowe, nie wykupimy mieszkania. ILE WYNIESIE BONIFIKATA Korzystny wykup jest

Gdy brakuje na spłatę długów

dostała wypowiedzenie umowy najmu i nakaz opuszczenia mieszkania w terminie siedmiu dni. Kobiecie udało się przekonać gminę, by rozłożyła jej zadłużenie na raty. Ponad 15 tys. zł miała spłacić w pięć lat. Nie przeszkodziło to jednak urzędnikom wystąpić z wnioskiem do sądu o eksmisję bez prawa do lokalu

Pomoc dla starszych i niepełnosprawnych

formalności związane z otrzymaniem takiego wsparcia załatwia się w ośrodku pomocy społecznej. Zainteresowana osoba musi złożyć wniosek i przygotować dokumenty potwierdzające sytuację życiową: odcinki renty lub emerytury, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp

Pomoc dla starszych i chorych

pomocy społecznej. Nie ma terminu składania wniosków - można je złożyć w każdym czasie. Do wniosku trzeba dołączyć: - fakturę na zakupiony sprzęt, - kopię zlecenia lekarskiego na ten sprzęt, - kopię orzeczenia o niepełnosprawności, - oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach - powinien je wydać ZUS (w

Do sanatorium z ZUS za darmo

sanatorium nie jest z góry narzucany przez ZUS. Pacjent może poprosić o wyjazd w dogodnym dla niego terminie, ale nie może on wykraczać poza okres przyznanego zasiłku lub renty. ZUS wysyła ludzi na leczenie w systemie stacjonarnym, poza miejscem zamieszkania lub w systemie ambulatoryjnym. Wtedy zabiegi

Do sanatorium z ZUS

jego schorzenie, powinien złożyć jej kopię razem z wnioskiem. Wniosek złożony. Co dalej? Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa osobę wnioskującą o wyjazd na badanie, które wykonuje lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli lekarz orzecznik stwierdzi tzw. celowość przeprowadzenia rehabilitacji, wyznaczany jest

Komu się należy miejsce w domu opieki

Trzeba zacząć od tego, że są państwowe i prywatne domy opieki. Te pierwsze, zwane DPS-ami (dom pomocy społecznej), działają na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Plus: Przyjmą każdego, choćby miał głodową emeryturę lub rentę. Minus: Na miejsce trzeba czekać miesiącami, a nawet latami. Te drugie

Jak zostać rencistą

się o rentę. Co ma robić? Pobrać wniosek o rentę w ośrodku pomocy społecznej, wziąć od lekarza, u którego się leczy, historię choroby i złożyć w ZUS-ie. Tam lekarz orzecznik stwierdzi, czy pan Adam może pracować, czy też należy mu się renta. Pamiętaj, że okres ubezpieczenia, o którym przed chwilą

Co po szpitalu

). Wniosek o jej przyznanie składa się do ZUS. Zakład wyznacza termin wizyty u lekarza orzecznika. Ten może nas uznać za częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy, a także za niezdolnych do pracy trwale lub czasowo. Ma to wpływ na wysokość otrzymywanej renty oraz na to, na jaki okres zostanie nam

Odszkodowanie za błąd w leczeniu

, przed którymi także można starać się o wypłatę odszkodowania. Trzeba jednak wybrać jedno albo drugie. Składając pozew w sądzie, nie możemy jednocześnie starać się o odszkodowanie przed komisją - wykluczają to przepisy. Komisja powinna rozpatrzyć wniosek w ciągu czterech miesięcy od dnia jego złożenia

Do sanatorium z NFZ

służbowy wyjazd zagraniczny - tłumaczył pan Stanisław. Wniosek na leczenie sanatoryjne złożył w jednym z oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia półtora roku temu. Pod koniec lutego dowiedział się, że termin wyjazdu wyznaczono mu na 7 kwietnia. - Natychmiast udałem się do NFZ z prośbą o zmianę terminu

Podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste

. Jeśli w tym czasie tego nie zrobią, będzie to oznaczało, że tym razem podwyżki nie będzie. Jeśli listonosz doręczy ci zawiadomienie o podwyżce, masz tylko 30 dni na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Niektóre gminy i starostwa rozsyłają zawiadomienia w końcówce roku

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

Podwyżka związana jest z coroczną marcową waloryzacją. Wypłacana jest z automatu, nie trzeba pisać wniosków ani nigdzie o nią występować. Odpowiedni organ (np. ZUS) wszystko sam nam wyliczy i wypłaci powiększone świadczenie. Waloryzacja obejmie aż 10 mln osób. Dotyczy bowiem Polaków, którzy co

Szydło: wszystkie zapowiadane projekty zostały rozpoczęte, niektóre już zrealizowane. Pierwsze 100 dni rządu PiS

składzie liczącym co najmniej 13 spośród 15 sędziów TK (wcześniej pełny skład to co najmniej 9 sędziów). Orzeczenia pełnego składu mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak wcześniej - zwykłą. Ponadto terminy rozpatrywania wniosków wyznaczane mają być w TK według kolejności wpływu. Sejm i Senat

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT

sprawie kończy właśnie proces legislacyjny. Osoby mające dochody z tytułu umowy o pracę, o dzieło i umowy-zlecenia z tytułu praw autorskich będą musiały wypełnić wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Ma on dwie strony. Wystarczy wpisać imię, nazwisko, adres, zaznaczyć, czy chce

Gdy w pracy zdarzy się wypadek

najmniej dwie osoby, o sprawie musi zostać powiadomiona prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy. Kiedy zakończy się leczenie i rehabilitacja, wniosek o przyznanie pieniędzy wraz z dokumentacją trzeba złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej dla miejsca zamieszkania pracownika. Od dnia

Czy możesz być rencistą?

trzydziestego roku życia - co najmniej pięć lat. ** Krok drugi Musisz złożyć w ZUS wniosek o rentę wraz z niezbędnymi dokumentami. Oto ich wykaz: * wniosek - piszesz go sam. * dołączasz do niego druki ZUS N-10 (dotyczy wywiadu zawodowego) i ZUS RP-7. Obydwa dostaniesz w oddziale swojego ZUS; możesz też je

Co się należy kombatantom

Polsce zwolnienie z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego przysługuje 3 mln osób, m.in.: *inwalidom (muszą złożyć na poczcie formularz i przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności), *osobom, które ukończyły 75 lat (dowód osobisty), *osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne socjalne lub rentę

Wypadek przy pracy

lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje maksymalnie przez rok, wypłaca je ZUS, do którego trzeba złożyć odpowiedni wniosek. * zasiłek wyrównawczy (może się o niego ubiegać pracownik, który w wyniku wypadku został przesunięty na gorzej płatne stanowisko). * rentę szkoleniową

Bohaterowie Majdanu już niepotrzebni. Ukraińcy w Polsce [WIDEO]

na liście nacji wnoszących o ochronę międzynarodową (po obywatelach Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej). W 2014 roku w Polsce złożyli ponad 2,3 tys. wniosków o status uchodźcy, podczas gdy rok wcześniej było ich jedynie 46. Według raportu Urzędu do spraw Cudzoziemców (stan na 17 grudnia

Jak ocalić emeryturę przed komornikiem

wierzyciela czy firmę windykacyjną, złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji, złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (np. wyrokowi sądu), uznanie długu przez dłużnika (może to być np. podpisanie umowy z firmą windykacyjną, że dłużnik zobowiązuje się spłacić dług

Wykupujemy mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

terminie złożyć oświadczenie o chęci wykupu. Jeżeli sami złożymy wniosek, to odpowiedź otrzymamy w ciągu 30 dni. Ważne! Aby starać się o mieszkanie, nie możemy mieć zaległości czynszowych. Do wniosku dołączamy decyzję administracyjną o przydziale lokalu i umowę najmu zawartą na czas nieokreślony lub

Nowe prawo, wyższa emerytura

tej podstawie decyduje, czy i jaką kwotę dopisze do konta emeryta. Każdy sam musi złożyć wniosek do Zakładu o wyliczenie kapitału początkowego. Wciąż wiele osób tego nie zrobiło, a czas działa na niekorzyść przyszłych emerytów. Im dalej od 1999 r., tym trudniej będzie udokumentować swój staż pracy i

Odszkodowania za błędy lekarskie

. Prawomocny wyrok zapadł dopiero w listopadzie 2007 r., czyli aż pięć lat po wypadku. Ostatecznie sprawa skończyła się dopiero w październiku 2008 r. oddaleniem przez Sąd Najwyższy wniosku o kasację, jaki złożył szpital. Piotruś i jego rodzina otrzymali 700 tys. zł zadośćuczynienia. Jednym z powodów, dla

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

stażowy: co najmniej 55/60 lat (kobiety/mężczyźni) i 20/25 lat (kobiety/mężczyźni) okresów składkowych i nieskładkowych, + w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty zarejestrować się w urzędzie pracy. WNIOSEK I ŚWIADECTWO PRACY Starając się o świadczenie przedemerytalne, musimy złożyć do ZUS

Jak się starać o świadczenia rodzinne

mieście zajmuje się świadczeniami rodzinnymi) będzie musiał go ponownie rozpatrzyć. Nie może nam odmówić, bo zmienił się stan prawny i w takiej sytuacji zawsze trzeba zweryfikować decyzję.Z wizytą w gminieJak się starać o świadczenie pielęgnacyjne? Przede wszystkim musimy złożyć w gminie wniosek

Wiek emerytalny do zmiany?

obniżenie wieku emerytalnego, to osoby na rencie z tytułu niezdolności do pracy, które ukończą 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), przejdą automatycznie na emeryturę. Nie trzeba będzie składać wniosków do ZUS czy KRUS. Emerytura będzie przyznana z urzędu. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy będą

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT?

proces legislacyjny. Osoby mające dochody z tytułu umowy o pracę, o dzieło i zlecenie z tytułu praw autorskich będą musiały wypełnić wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Ma on dwie strony. Wystarczy wpisać imię, nazwisko, adres, zaznaczyć, czy chce się skorzystać z ulgi

Wypadek przy pracy? Sprawdź, na jakie świadczenia możesz liczyć i jak załatwić formalności

rehabilitacja, wniosek o przyznanie pieniędzy wraz z dokumentacją trzeba złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej dla miejsca zamieszkania pracownika. Od dnia otrzymania wniosku ZUS ma 7 dni na wyznaczenie terminu badania poszkodowanego przez swego lekarza orzecznika. Ten ustala uszczerbek na

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

jedynie ci, którzy sami wystąpią o niego z wnioskiem. Na złożenie takiego wniosku rozporządzenie daje bardzo mało czasu - termin upływa 31 maja 2012 r. Jak się ubiegać? Trzeba złożyć wniosek do tej instytucji, która wypłaca nam świadczenia pielęgnacyjne (w różnych gminach zajmują się tym różne instytucje

Białystok. Proces b. komendanta wojewódzkiego MO oskarżonego przez IPN

powództwo cywilne o 310 tys. zł zadośćuczynienia i 7,7 tys. zł odszkodowania od oskarżonego. Sąd zdecydował, że będzie rozpoznawane w tym samym procesie, co zarzuty karne. Śledztwo Instytutu prowadzone było od 2005 roku, po zawiadomieniu złożonym przez Klub Więzionych i Represjonowanych w Białymstoku