termin złożenia wniosku o rentę

PAP

MRiRW: renty strukturalne tylko do osiągnięcia wieku emerytalnego

MRiRW: renty strukturalne tylko do osiągnięcia wieku emerytalnego

Rolnicy, którzy otrzymywali unijną rentę strukturalną, po osiągnięciu wieku emerytalnego muszą przejść na emeryturę z ubezpieczenia społecznego - regulują to przepisy zmienionego rozporządzenia rządu oraz ministra rolnictwa.

Komu się należy renta rodzinna

O rentę po mężu mogą się starać zarówno wdowy, które nie mają żadnych dochodów, jak i kobiety, których emerytura była niższa od emerytury zmarłego małżonka. Te same prawa ma mężczyzna po śmierci żony.

Sejm wznowił posiedzenie

W czwartek po godz. 9 Sejm wznowił posiedzenie. Posłowie będą głosować nad omówionymi w poprzednich dniach projektami, w tym nad prezydenckim projektem dotyczącym kierowania państwem w czasie wojny.

Więcej kobiet dostanie rentę po mężu. Po rozwodzie też się należy

Więcej kobiet dostanie rentę po mężu. Po rozwodzie też się należy

, powinny ponownie wystąpić z wnioskiem o ich przyznanie. Ale muszą się śpieszyć. Co dokładnie trzeba zrobić? Są dwie możliwości. Wnieść do ZUS (na podstawie art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego1) - skargę o wznowienie postępowania w terminie jednego miesiąca od

Dorabianie emerytów

Dorabianie emerytów

w przypadku wcześniejszych emerytur. Pomostówki nie pobieramy przez całe życie. Gdy osiągniemy wiek emerytalny, przysługuje nam zwykła emerytura. Ale uwaga! Trzeba złożyć o nią wniosek. Jeśli tego nie zrobimy, ZUS przestanie wypłacać pomostówkę, a emerytury nie zacznie. W listopadzie 2014 r

Do sanatorium z ZUS

świadczenia decydują tylko składki - to jednocześnie wycofał się z reformy rent i nadal będzie do nich dopłacał. I tak dla wielu osób przejście na rentę będzie o wiele finansowo korzystniejsze. Można się spodziewać, że im więcej wniosków o rentę będzie otrzymywał ZUS, tym więcej osób będzie kierował do

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

bezpośrednio przed śmiercią dziecka pozostawali na jego utrzymaniu. Składamy dokumenty Wniosek należy złożyć w oddziale lub inspektoracie ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania - zameldowania. Służą do tego odpowiednie druki: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną

Kosiniak-Kamysz: mam nadzieję, że uda się wprowadzić kwotową waloryzację emerytur

emerytur i rent o określoną w ustawie kwotę". "Terminy i zasady waloryzacji mają zostać określone w ustawie" - dodano. PSL wskazuje, że obecnie najwyższe emerytury w ZUS sięgają 7-8 tys. zł, a najwyższe emerytury mundurowe nawet 10 tys. zł, podczas gdy najniższe świadczenia wynoszą poniżej

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

nigdzie nie był ubezpieczony. Jego matka nie pracuje, nie ma prawa do renty ani emerytury, ojciec zaś ma pół etatu w firmie ochroniarskiej. Rodzice wyprawili synowi pogrzeb. Wniosek do ZUS o zasiłek powinien złożyć ojciec, bo jako jedyny jest objęty ubezpieczeniem. Do wniosku powinien dołączyć rachunki za

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

o świadczeniach rodzinnych oprócz dochodu uzyskanego wymienia jeszcze dochód utracony. Wzięło się to stąd, że pomiędzy złożeniem wniosku o alimenty z Funduszu a tzw. rokiem bazowym, czyli okresem, z którego wyliczany jest dochód, mija dużo czasu (osoby, które występowały o świadczenie na okres 2014

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

Przypomnijmy, że w tym roku w marcu emerytury wzrosły o 4 proc. Średnio emeryt i rencista dostał 71 zł brutto podwyżki. Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze, po podwyżce o 4 proc. wzrosły o 31,96 zł

Ważne sprawy emerytów

Ważne sprawy emerytów

niczego nie zobowiązuje. Przykład. Pan Józef chce zlikwidować konto w banku i zamierza poprosić ZUS, aby emeryturę znów przynosił mu listonosz. Jest to możliwe. Trzeba złożyć wniosek identycznie jak w przypadku wniosku o przekazywanie świadczenia na konto. Przykład. Pani Ewa wyjeżdża za granicę i

Do sanatorium z ZUS

chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub okresowej rencie z tytułu niezdolności do pracy. KTO MOŻE WYJECHAĆ DO SANATORIUM Z ZUS "Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS" może wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista, jeśli uzna, że mamy

Senior w biedzie

Senior w biedzie

, trzeba złożyć wniosek do urzędu gminy lub miasta. Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji. DODATEK MIESZKANIOWY Senior, który ma niewielką emeryturę, może wystąpić do gminy o dodatek mieszkaniowy. O tym, czy go dostanie, decydują nie tylko dochody, lecz także powierzchnia mieszkania, które zajmuje, i

Dla kogo renta rodzinna

Dla kogo renta rodzinna

konieczności dzielona jest między nich w równych częściach. Przykład. Pan Marcin zmarł w grudniu ubiegłego roku. Wdowa złożyła wniosek o przyznanie renty rodzinnej. Do renty rodzinnej uprawniona jest wdowa oraz ich 15-letnia córka. ZUS ustalił, że renta rodzinna wynosi 1395 zł (jest to 90 proc. z kwoty 1550

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

, gdzie składamy wniosek o świadczenie przedemerytalne. Trzeba to zrobić osobiście. Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie, jeżeli więc nie odwiedzimy ZUS, pieniędzy nie dostaniemy. Na złożenie wniosku mamy tylko 30 dni od otrzymania zaświadczenia z urzędu pracy. Jeżeli jednak po upływie pół roku

Do sanatorium z ZUS

Do sanatorium z ZUS

przez lekarza wniosek należy złożyć w najbliższej placówce ZUS. Jeżeli mamy dokumentację medyczną potwierdzającą nasze schorzenie, powinniśmy zrobić jej kopię i złożyć razem z wnioskiem. Przykład. Pani Bożena zachorowała. Lekarz orzecznik ZUS orzekł, że nie może ona pracować, i wydał orzeczenie o

Jak się starać o rentę

Jak się starać o rentę

większa będzie podstawa renty. Do jej wyliczenia możesz wskazać wynagrodzenie z 10 kolejnych lat wybranych z ostatnich 20 lat przypadających przed rokiem złożenia wniosku o rentę lub 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia, w czasie których najlepiej zarabiałeś.Jeżeli jesteś osobą na

Sanatorium za darmo!

Sanatorium za darmo!

potwierdzającą nasze schorzenie, powinniśmy ją skserować i także złożyć w oddziale Zakładu.Złożyłem już wniosek. Co dalej? ZUS wzywa nas na badanie. Wykonuje je lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli orzecznik nie zgłasza zastrzeżeń, czekamy już tylko na wolny termin w sanatorium.Czy można uniknąć badania przez lekarza

Waloryzacja emerytur i rent 2014

Waloryzacja emerytur i rent 2014

Co roku w marcu emerytury i renty idą w górę. W tym roku wzrosły o 4 proc. Średnio każdy emeryt i rencista dostał o 71 zł więcej. Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze po podwyżce o 4 proc. wzrosły o 31,96

Co po szpitalu

Co po szpitalu

). Wniosek o jej przyznanie składa się do ZUS. Zakład wyznacza termin wizyty u lekarza orzecznika. Ten może nas uznać za częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy, a także za niezdolnych do pracy trwale lub czasowo. Ma to wpływ na wysokość otrzymywanej renty oraz na to, na jaki okres zostanie nam

Jak odzyskać rentę

Jak odzyskać rentę

przed wyrokiem Trybunału stracili emeryturę czy rentę lub ZUS im je obniżył (w wyniku błędów swoich urzędników), mogą domagać się zwrotu emerytury lub jej podwyżki. Muszą tylko wnieść do ZUS - na podstawie art. 145a k.p.a. - "skargę o wznowienie postępowania, w terminie jednego miesiąca od dnia

Zmian w rentach nie będzie

-letni (mężczyźni).Jak załatwić wszystkie niezbędne formalności?Wniosek o przyznanie renty możesz złożyć w dowolnym oddziale ZUS w kraju. Natomiast rozpatrywać go będzie placówka właściwa dla twojego miejsca zamieszkania. Wniosek składa się na specjalnym druku ZUS Rp-1. Po ten formularz nie musisz się

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2014 roku?

waloryzacji wyniósł 4 proc., i o tyle wzrosły wszystkie świadczenia w 2013 roku. Średnio każdy emeryt i rencista dostał 71 zł brutto podwyżki.Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze po podwyżce o 4 proc. wzrosły o

Białystok. Proces b. komendanta wojewódzkiego MO oskarżonego przez IPN

powództwo cywilne o 310 tys. zł zadośćuczynienia i 7,7 tys. zł odszkodowania od oskarżonego. Sąd zdecydował, że będzie rozpoznawane w tym samym procesie, co zarzuty karne. Śledztwo Instytutu prowadzone było od 2005 roku, po zawiadomieniu złożonym przez Klub Więzionych i Represjonowanych w Białymstoku

Sprawiedliwość po latach. Były szef milicji przed sądem

represje, ma w sprawie status oskarżycieli posiłkowych. Jedna z nich złożyła powództwo cywilne o 310 tys. zł zadośćuczynienia i 7,7 tys. zł odszkodowania od oskarżonego. Sąd zdecydował, że będzie rozpoznawane w tym samym procesie co zarzuty karne. Śledztwo Instytutu prowadzone było od 2005 roku, po

Zmiany w rentach

przejście na rentę, sprawdź, czy nie opłaca Ci się złożyć wniosku jeszcze w tym roku. Tym bardziej że na razie w oddziałach ZUS tłoku nie ma. - Na razie nie mamy większej liczby wniosków o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Jest podobna ilość jak w innych miesiącach i w zeszłym roku o tej

Jak wygrać z ZUS-em

takich świadczeń, często ze względu na brak rozwiązania stosunku pracy zgodnie z "przyczynami wymaganymi przepisami". Jeżeli umowa okresowa wygasła z upływem terminu, na jaki była zawarta, nie ma podstaw do przyznania świadczenia. O świadczenie przedemerytalne możemy się ubiegać tylko wtedy

Do sanatorium z ZUS

jego schorzenie, powinien złożyć jej kopię razem z wnioskiem. Wniosek złożony. Co dalej? Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa osobę wnioskującą o wyjazd na badanie, które wykonuje lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli lekarz orzecznik stwierdzi tzw. celowość przeprowadzenia rehabilitacji, wyznaczany jest

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

zaświadczenie o czasie pobierania zasiłku. Gdy dostaniemy zaświadczenie z urzędu pracy, idziemy do oddziału ZUS, gdzie składamy wniosek o świadczenie przedemerytalne. Trzeba to zrobić osobiście. Na złożenie wniosku mamy tylko 30 dni od otrzymania zaświadczenia z urzędu pracy. Nie wolno przegapić tego terminu

Odszkodowanie za błąd w leczeniu

, przed którymi także można starać się o wypłatę odszkodowania. Trzeba jednak wybrać jedno albo drugie. Składając pozew w sądzie, nie możemy jednocześnie starać się o odszkodowanie przed komisją - wykluczają to przepisy. Komisja powinna rozpatrzyć wniosek w ciągu czterech miesięcy od dnia jego złożenia

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

, przekroczymy 70 proc. średniej krajowej, emerytura jest zmniejszana. Jeżeli 130 proc. średniej krajowej - zawieszana. Pomostówki nie pobieramy przez całe życie. Gdy osiągniemy wiek emerytalny, przysługuje nam zwykła emerytura. Trzeba złożyć wniosek. Jeśli tego nie zrobimy, ZUS przestanie wypłacać pomostówkę, a

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność

. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale, których armia już nie potrzebuje, ujęte są w rocznym planie sprzedaży Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Najemcy otrzymują pisemną informację o możliwości wykupu lokalu ze wskazanym terminem, w którym trzeba złożyć wniosek i wpłacić tzw

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

stażowy: co najmniej 55/60 lat (kobiety/mężczyźni) i 20/25 lat (kobiety/mężczyźni) okresów składkowych i nieskładkowych, + w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty zarejestrować się w urzędzie pracy. WNIOSEK I ŚWIADECTWO PRACY Starając się o świadczenie przedemerytalne, musimy złożyć do ZUS

Renty na razie bez zmian

komisji lekarskiej ZUS. W ciągu 14 dni od momentu doręczenia orzeczenia musisz złożyć pisemny sprzeciw, a potem poczekać na wyznaczenie terminu. Orzeczenie lekarza, od którego nie wniesiono sprzeciwu, lub orzeczenie komisji lekarskiej są podstawą do wydania przez ZUS decyzji w sprawie renty. Od decyzji

Jak dostać rentę rodzinną lub socjalną?

wniosek o przyznanie renty socjalnej, postępujesz identycznie jak w przypadku renty inwalidzkiej. Na podstawie pisemnej decyzji odmownej konstruujesz odwołanie do ZUS-u. Masz na to dwa tygodnie. W piśmie musisz poprosić o wyznaczenie terminu stawienia się przed komisją lekarską ubezpieczyciela. W

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu może pójść w górę

odwołaniem, w języku prawniczym nazywa się wnioskiem o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wzór takiego wniosku można znaleźć w internecie, np. publikują je na swoich stronach niektóre spółdzielnie (www.sbmursynow.pl). Złóż zatem w terminie wniosek

Jak ocalić emeryturę przed komornikiem

wierzyciela czy firmę windykacyjną, złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji, złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (np. wyrokowi sądu), uznanie długu przez dłużnika (może to być np. podpisanie umowy z firmą windykacyjną, że dłużnik zobowiązuje się spłacić dług

MSP proponuje "specustawę" dla przyspieszenia poszukiwania ropy i gazu

" - argumentuje MSP. Projekt przewiduje, iż decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydawane będą w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Procedura powiadamiania stron ma być uproszczona - zawiadomienia będą wysyłane na adres określony w katastrze nieruchomości. Projekt ustawy przewiduje

Pomoc dla starszych i chorych

pomocy społecznej. Nie ma terminu składania wniosków - można je złożyć w każdym czasie. Do wniosku trzeba dołączyć: - fakturę na zakupiony sprzęt, - kopię zlecenia lekarskiego na ten sprzęt, - kopię orzeczenia o niepełnosprawności, - oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach - powinien je wydać ZUS (w

Do sanatorium z ZUS za darmo

z góry narzucany przez ZUS. Pacjent może poprosić o wyjazd w dogodnym dla niego terminie, ale nie może on wykraczać poza okres przyznanego zasiłku lub renty. ZUS wysyła ludzi na leczenie w systemie stacjonarnym, poza miejscem zamieszkania lub w systemie ambulatoryjnym. Wtedy zabiegi przeprowadzane

Jak się starać o rentę

renty nie mogą przekraczać jednej trzeciej stażu pracy!** 52-letnia Maria przez ostatnich 15 lat nie pracowała, zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Rok temu bardzo pogorszył się jej stan zdrowia. Teraz złożyła wniosek o rentę, ale ZUS jej tego świadczenia nie przyznał. Dlaczego? Przecież wcześniej

Jak sobie radzić z długami

musi złożyć drugi wniosek do komornika o dokonanie opisu i oszacowania. Komornik powołuje biegłego. Teoretycznie wycena nie powinna trwać dłużej niż miesiąc. Od momentu zajęcia nieruchomości dłużnik staje się jej zarządcą. Obowiązkiem zarządcy jest wpuścić biegłego i tak zajmować się nieruchomością, by

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

Podwyżka związana jest z coroczną marcową waloryzacją. Wypłacana jest z automatu, nie trzeba pisać wniosków ani nigdzie o nią występować. Odpowiedni organ (np. ZUS) wszystko sam nam wyliczy i wypłaci powiększone świadczenie. Waloryzacja obejmie aż 10 mln osób. Dotyczy bowiem Polaków, którzy co

Jak dostać rentę inwalidzką?

proc. świadczenia wypłacane będą po staremu, 20 proc. - z nowego systemu. Proporcje te będą stopniowo się zmniejszać. Jeśli wniosek o rentę złożymy jeszcze w tym roku, dostaniemy świadczenie na obecnych zasadach (nawet, jeśli do końca roku nie dostaniemy decyzji ZUS-u). Jeśli pobierana przez nas renta

Kary za abonament

wyjątkowych sytuacjach Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płaceniu abonamentu, opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika i odsetki za zwłokę. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości można wysłać do departamentu budżetu i finansów w biurze

Odwołaj się od decyzji ZUS

świadczeń, których dokonali urzędnicy ZUS. Uważają, że emerytura czy renta jest zaniżona.Ostatnio największe emocje wzbudza sprawa emerytów, którym ZUS nagle zawiesił świadczenia. O co chodzi?Ministerstwo Pracy niedawno przygotowało przepisy o zakazie łączenia pensji z emeryturą. To o tyle dziwne, że to

Pieniądze na dzieci

dziecko. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie jest nieważny, więc pieniądze przepadają. Dodatek, który szczególnie interesuje rodziców, to ten z tytułu opieki nad

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

mieszkanie, informację o tym otrzymamy pocztą. Należy wtedy złożyć oświadczenie o chęci wykupu w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu. Kiedy sami wystąpimy z wnioskiem o wykup, odpowiedź otrzymamy w ciągu 30 dni. Nie możemy mieć jednak zaległości czynszowych. Do wniosku musimy dołączyć decyzję

Przywileje dla seniorów i kombatantów

organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (spis uprawnionych znajduje się w tzw. ustawie kombatanckiej). Aby otrzymać dodatek, trzeba pobierać emeryturę lub rentę i mieć stosowne zaświadczenie wydawane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dodatek wynosi

Senat m.in. o darmowych lekach dla emerytów i rencistów

środę Senat rozszerzył porządek obrad o kilka punktów. Najwięcej kontrowersji wzbudziło dodanie do porządku uchwalonego we wtorek przez Sejm pakietu trzech ustaw zdrowotnych, tworzących tzw. pakiet kolejkowy. Wniosek taki złożył senator Rafał Muchacki (PO), szef senackiej komisji zdrowia, ale sprzeciwił

Wypadek przy pracy

lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje maksymalnie przez rok, wypłaca je ZUS, do którego trzeba złożyć odpowiedni wniosek. * zasiłek wyrównawczy (może się o niego ubiegać pracownik, który w wyniku wypadku został przesunięty na gorzej płatne stanowisko). * rentę szkoleniową

Gdy w pracy zdarzy się wypadek

najmniej dwie osoby, o sprawie musi zostać powiadomiona prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy. Kiedy zakończy się leczenie i rehabilitacja, wniosek o przyznanie pieniędzy wraz z dokumentacją trzeba złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej dla miejsca zamieszkania pracownika. Od dnia

Odszkodowania za błędy lekarskie

. Prawomocny wyrok zapadł dopiero w listopadzie 2007 r., czyli aż pięć lat po wypadku. Ostatecznie sprawa skończyła się dopiero w październiku 2008 r. oddaleniem przez Sąd Najwyższy wniosku o kasację, jaki złożył szpital. Piotruś i jego rodzina otrzymali 700 tys. zł zadośćuczynienia. Jednym z powodów, dla

Sejm: PiS i SLD za odrzuceniem projektu ustawy okołobudżetowej

ściśle powiązana z ustawą budżetową, w przypadku, której PiS domagało się odrzucona w pierwszym czytaniu. "Konsekwentnie, nie tylko ze względu na konsekwencje, ale i zawartość projektu stawiamy wniosek o jego odrzucenie w ramach pierwszego czytaniu" - poinformowała. Wniosek o odrzucenie

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

wniosku o umorzenie, to pobrane już nam pieniądze nie zostaną zwrócone. Warto więc się pospieszyć, bo na rozpatrzenie sprawy możemy czekać nawet kilkanaście tygodni, a w tym czasie urząd skarbowy może przeprowadzić skuteczną egzekucję (złożenie wniosku o umorzenie jej nie wstrzymuje). Może warto więc

Abonament RTV. Nie płacisz? Spodziewaj się wezwania!

wniosku o umorzenie, to pobrane już nam pieniądze nie zostaną zwrócone. Warto więc się pospieszyć, bo na rozpatrzenie sprawy możemy czekać nawet kilkanaście tygodni, a w tym czasie urząd skarbowy może przeprowadzić skuteczną egzekucję (złożenie wniosku o umorzenie jej nie wstrzymuje). Może warto więc

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

jedynie ci, którzy sami wystąpią o niego z wnioskiem. Na złożenie takiego wniosku rozporządzenie daje bardzo mało czasu - termin upływa 31 maja 2012 r. Jak się ubiegać? Trzeba złożyć wniosek do tej instytucji, która wypłaca nam świadczenia pielęgnacyjne (w różnych gminach zajmują się tym różne instytucje

Pieniądze wracają do opiekunów

. Teraz opiekunowi pozostaje już tylko dotrzymanie terminu złożenia wniosku. ZASIŁKI DWA Zamieszanie z zasiłkami wzięło się stąd, że w grudniu 2013 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował niektóre przepisy znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych. Sędziowie uznali, że pozbawienie opiekunów

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia.Najczęściej, gdy ubiegamy się o różne świadczenia rodzinne, musimy korzystać z gotowych wzorów wniosków. Tak nakazują przepisy. Ale tym razem nie ma określonego wzoru wniosku w sprawie dodatku 100 zł. Wiele ośrodków (np

Jak skutecznie się odwołać od decyzji ZUS

podpowiadamy, jak się odwołać od decyzji ZUS. Miesiąc na odwołanie Na początek informacja podstawowa - ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do emerytury/renty/ustalenia wysokości świadczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Gdy złożymy wniosek o emeryturę, ale np. bez jednego dokumentu mającego wpływ na

Jak zapłacić mniej za wieczyste użytkowanie?

na złożenie wniosku do SKO sprawa się bardzo komplikuje. Możesz złożyć odwołanie wraz z prośbą o przywrócenie terminu. Niestety, może nie wystarczyć uzasadnienie prośby tym, że dopiero teraz zorientowałeś się, że przyjęty przez gminę sposób naliczenia opłaty jest niezgodny z prawem. Warto jednak

Dla kogo pomoc społeczna

zdrowia i opieki społecznej z 30 grudnia 1998 roku oraz ustawa z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. Do wniosku, który może złożyć sam podopieczny lub ktoś z jego rodziny, należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, np. odcinek renty lub emerytury lub decyzję gminy o przyznaniu zasiłku

Jak działają złodzieje mieszkań

, każda może zająć lata. Półtora roku temu złożyłem wniosek o przywrócenie posiadania w imieniu klientki. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy.

ZUS i NFZ wysyłają do sanatorium

Lista sanatoriów obejmuje niemal całą Polskę. Można pojechać w góry, nad jezioro czy nad morze. W 2009 r. i 2010 r. ZUS podpisał 108 umów z ośrodkami rehabilitacyjnymi, w 2011 r. i 2012 r. - 106 umów. Możemy prosić o wyjazd w terminie, który będzie dla nas dogodny, jednak nie może on

Dobra opieka na starość

z wnioskiem o zasiłek w terminie do listopada tego roku, musi przedstawić dochody za 2011 r. Gdy złoży wniosek później - potrzebne będą dochody za 2012 r.ZWOLNIENIE LEKARSKIE DLA OPIEKUNA Córka czy syn, którzy pracują i jednocześnie zajmują się starym i niesamodzielnym rodzicem, mogą skorzystać ze

Jak się starać o świadczenia rodzinne

mieście zajmuje się świadczeniami rodzinnymi) będzie musiał go ponownie rozpatrzyć. Nie może nam odmówić, bo zmienił się stan prawny i w takiej sytuacji zawsze trzeba zweryfikować decyzję.Z wizytą w gminieJak się starać o świadczenie pielęgnacyjne? Przede wszystkim musimy złożyć w gminie wniosek

Jak zostać rencistą

robić? Pobrać wniosek o rentę w ośrodku pomocy społecznej, wziąć od lekarza, u którego się leczy, historię choroby i złożyć w ZUS-ie. Tam lekarz orzecznik stwierdzi, czy pan Adam może pracować, czy też należy mu się renta. Pamiętaj, że okres ubezpieczenia, o którym przed chwilą pisaliśmy, zależy od

Wchodzi w życie ustawa o wypłacie zasiłków dla opiekunów

prawa do zasiłku wszczynane będzie na wniosek osoby ubiegającej się o to uprawnienie. Wniosek musi być złożony nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Organ, który wypłaca świadczenia pielęgnacyjne, w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy ma poinformować osoby

Możesz zwiększyć swoją emeryturę

. Uzyskana w ten sposób kwota powiększa nam emeryturę pomostową. Wniosek o przeliczenie pomostówki można złożyć nie wcześniej niż po zakończeniu roku kalendarzowego naszego przejścia na emeryturę pomostową. Jeżeli więc odeszliśmy na pomostówkę w marcu 2014 r., o przeliczenie możemy wystąpić w styczniu lub

Czy możesz być rencistą?

trzydziestego roku życia - co najmniej pięć lat. ** Krok drugi Musisz złożyć w ZUS wniosek o rentę wraz z niezbędnymi dokumentami. Oto ich wykaz: * wniosek - piszesz go sam. * dołączasz do niego druki ZUS N-10 (dotyczy wywiadu zawodowego) i ZUS RP-7. Obydwa dostaniesz w oddziale swojego ZUS; możesz też je

Gdy stracisz pracę

dotacji, jeśli prowadziliśmy działalność gospodarczą w ciągu ostatniego roku. Ale jeśli nasza firma została zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, masz szansę na te pieniądze. We wniosku musimy koniecznie podać przyczynę zamknięcia firmy.Możliwość ubiegania się o dotację może być

Emeryt w długach

regulowaniem rat, nikt nie zgodzi się im pożyczyć nawet grosza. Gdy mimo ponaglających telefonów emeryt nadal nie spłaca rat w terminie, wierzyciel kieruje wniosek do sądu. Ten z automatu wydaje nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności. Operacja jest szybka, a dłużnik nie ma pojęcia, że maszyna

Życie po udarze

powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, pod warunkiem że te pięć lat przypada na ostatnie dziesięć lat przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.Od czego zacząć?Od zgromadzenia potrzebnych dokumentów

Jak starać się o rentę

możesz wracać do pracy i renta ci się nie należy - możesz odwołać się do trzyosobowej komisji lekarskiej przy ZUS. W ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia orzeczenia musisz pisemnie zwrócić się do swojego oddziału ZUS ze sprzeciwem względem orzeczenia i poprosić o wyznaczenie terminu przed komisją

Nie masz pracy? Możesz dostać świadczenie przedemerytalne

urzędu pracy, idziemy do oddziału ZUS, gdzie składamy wniosek o świadczenie przedemerytalne. Trzeba to zrobić osobiście. Na złożenie wniosku mamy tylko 30 dni od otrzymania zaświadczenia z urzędu pracy. Nie przegap tego terminu. Jeżeli się spóźnisz, pieniądze mogą ci przejść koło nosa. Jeżeli jednak po

Sąd dostał już opinię ws. katastrofy CASY, wkrótce podejmie proces

W marcu 2011 r. prokuratura rosyjska prowadząca śledztwo ws. katastrofy smoleńskiej zwróciła się do Polski o przekazanie prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie karne w sprawie katastrofy CASY. W 2013 r. Naczelna Prokuratura Wojskowa podała, że tego wniosku strony rosyjskiej o pomoc prawną

Choroby zawodowe

stronach Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl). Ważne! Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego - za pośrednictwem jednostki orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał nam orzeczenie. Co przysługuje za chorobę zawodową Jeśli

Nad morze lub w góry na koszt ZUS

stwierdzić, że dana osoba ma szansę na powrót do pracy;*osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Chodzi np. o osoby, które dostały rentę okresową tylko na pół roku. Będąc na rencie, takie osoby mogą złożyć wniosek do ZUS owyjazd w góry czy nad morze.Uwaga! Jeżeli mamy rentę na stałe

Renta - kto może się o nią starać, ile można dorobić?

rentę tylko w czasie określony w tym orzeczeniu. Gdyby jednak w przeciągu półtora roku znowu stał się niezdolny do pracy, orzeczenie zostałoby automatycznie przywrócone. Jak starać się o rentę? Krok pierwszy. Najpierw musisz złożyć w oddziale ZUS wniosek (druk ZUS Rp-1) o przyznanie renty. Może to

Kiedy zapuka komornik

. Gdy i to nie pomoże, Vivus sprzeda dług zewnętrznej firmie windykacyjnej lub złoży wniosek do sądu i komornika. Inna firma, jeden z dostawców energii elektrycznej, w ciągu 25 dni od terminu płatności faktury wysyła do klienta wezwanie do zapłaty. Od tego czasu klient ma 14 dni na wpłatę. Jeśli tego

Choroby zawodowe

lista znajduje się na stronie www.mz.gov.pl). Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego. Składamy go w przychodni, w której przeprowadzane były badania. ZASIŁEK, RENTA, ŚWIADCZENIE Jeśli ktoś zachorował na chorobę zawodową

Jaka pomoc dla chorych na SM

określonym wieku. Jaka pomoc przysługuje więc chorym? Przede wszystkim, wielu z nich może się starać o orzeczenie o niepełnosprawności. Ich wydawaniem zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.Jakie formalności? Należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego (musi

Dla kogo mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

. Wtedy najemca musi złożyć oświadczenie o chęci wykupu. Jeżeli sam wystąpi z wnioskiem o wykup, odpowiedź powinien otrzymać w ciągu 30 dni. Ważne jest, aby najemca nie miał zaległości w opłacaniu czynszu. Do wniosku trzeba dołączyć umowę najmu zawartą na czas nieokreślony lub decyzję administracyjną o

Komu ZUS umorzy składki?

. Czy z abolicji mogą skorzystać spadkobiercy dłużników? Wniosek o umorzenie składek na ZUS może złożyć także spadkobierca przedsiębiorcy lub osoba niespokrewniona, jeśli ZUS orzekł o tym, że odpowiadają oni za dług przedsiębiorcy z tytułu składek. Ile czasu na złożenie wniosku? Wniosek trzeba złożyć w

Gdy lekarz popełni błąd? Idzie w zaparte

wyrobu medycznego. Nie każde niepowodzenie w leczeniu jest więc zdarzeniem medycznym. 10 tys. zł za śmierć Do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku spływa coraz więcej spraw. W 2012 roku pacjenci złożyli 33 wnioski, w 2013 - 59, a do połowy grudnia tego roku - już 70. Do

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

świadczenie, pamiętajmy, by wniosek złożyć jak najszybciej od przyznania naszemu podopiecznemu orzeczenia o niepełnosprawności. Wtedy dostaniemy je z korzystniejszym terminem. Jeżeli złożymy taki wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w czasie trzech miesięcy od daty wystawienia orzeczenia o niepełnosprawności

Powódź może zaszkodzić inwestycjom na wsi

nawet całości podjętych zobowiązań lub zmianę terminu ich realizacji. Rolnicy powinni złożyć pisemne wnioski z informacją o szkodach wraz z dokumentami je potwierdzającymi oraz uzasadnić problemy z wypełnieniem zobowiązań.

Senior w długach

kredytów". I jeszcze jedna rzecz, bieg przedawnienia może zostać przerwany np. przez wniesienie pozwu przez wierzyciela czy firmę windykacyjną, złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji, złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (np. wyrokowi sądu), uznanie

ZUS może zabrać emerytury, czyli czarny sen emeryta

Pani Maria kilka lat temu zwolniła się z pracy i wystąpiła do ZUS z wnioskiem o emeryturę. Złożyła wszystkie potrzebne dokumenty. Urzędniczka, która je przyjmowała, zapewniała, że wszystko jest w porządku. Zakład wyliczył, że kobieta będzie dostawać ok. 1,4 tys. zł brutto. - Niewiele, ale cieszyłam

Jak zwiększyć swoją emeryturę

składamy wniosek o przeliczenie. Uzyskana w ten sposób kwota powiększa nam emeryturę pomostową. Wniosek o przeliczenie pomostówki można złożyć nie wcześniej niż po zakończeniu roku kalendarzowego naszego przejścia na emeryturę pomostową. Jeżeli więc odeszliśmy na pomostówkę we wrześniu 2013 r., o

Dłużnikiem zostaje się szybko. I na długo

wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego - opowiada starsza pani. - Do Sądu Rejonowego w Lublinie zwróciłam się o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, a do Sądu Okręgowego w Lublinie zażaliłam się na postanowienie o nadaniu nakazowi klauzuli wykonalności. - Czyli pani

Rencista w kryzysie

czas, w którym opłacano składki, musi wynosić co najmniej pięć lat.Gdy upewnisz się, że jesteś ubezpieczony, w najbliższym oddziale ZUS złóż własnoręcznie podpisany wniosek o przyznanie renty inwalidzkiej. Taki dokument dostaniesz do wypełnienia u ubezpieczyciela, ale możesz też wydrukować go sobie z

Pomoc dla diabetyków

lub bezpłatnego. A jak jest z terminami? Nie ma żadnej gwarancji wyjazdu w czasie wakacji czy ferii zimowych, podobnie jak nie można sobie wybrać uzdrowiska.Renta dla cukrzykaCzy z powodu cukrzycy można starać się o przejście na rentę z tytułu niezdolności do pracy? Powodem przejścia na rentę jest nie

Bezpłodny ojciec płaci alimenty. W polskim prawie to możliwe

syn jest bezpłodny - płacze Zofia Guca. Syn: Widzę, jak mama się męczy Marcin skończył w tym roku 18 lat i już sam może załatwiać sprawy w sądzie. Niedawno złożył wniosek o podwyżkę alimentów do 500 zł: "Jestem na utrzymaniu mojej samotnie wychowującej mnie mamy, widzę jej trud, a coraz częściej

Rozwód i alimenty na dziecko, jak napisać pozew [PORADNIK]

wyroku sądu alimenciarz nie płaci, trzeba podjąć kroki prawne. Krok pierwszy to złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji. Może on zająć do 60 proc. pensji brutto, podobnie renty lub emerytury. Krok drugi: zawiadomić prokuraturę o przestępstwie uporczywej niealimentacji. Za alimenty można pójść

Rozwód a alimenty na dzieci

wyroku sądu alimenciarz nie płaci, trzeba podjąć kroki prawne. *Krok pierwszy to złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji. Może on zająć do 60 proc. pensji brutto, podobnie renty lub emerytury. *Krok drugi: zawiadomić prokuraturę o przestępstwie uporczywej niealimentacji. Za alimenty można pójść

Co wolno windykatorowi i komornikowi

dużych firm telekomunikacyjnych po upływie terminu płatności wysyła do dłużników list albo telefonicznie przypomina o zaległościach. Jeżeli to nie przynosi rezultatu, a opóźnienie przekracza 30 dni, blokuje połączenia wychodzące. Od tej pory proces windykacji prowadzi w jej imieniu firma windykacyjna, a

Upomnij się o składki

pracowników. By tak się stało, każdy sam musi złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu.Mimo upływu 14 lat miliony osób nadal tego nie zrobiły!A czas działa na niekorzyść przyszłych emerytów. Aby wyliczyć kapitał początkowy, ZUS musi dostać od pracownika dokumenty o wysokości zarobków i latach pracy u

Mecenas z nożem na gardle

br. Chodzi o oszustwa wobec dwóch osób - W. miał pożyczyć odpowiednio 90 tys. i 104 tys. zł. Zdaniem śledczych nie miał zamiaru oddać pieniędzy; + zaległych opłat za wynajem lokali w Lublinie i Łęcznej (kilka tysięcy złotych), + wniosku o zwrot honorarium za prowadzenie sprawy sądowej, którą de facto

Zapowiedź apelacji

o odmowie przyjęcia tego wniosku. Na zarządzenie to służy zażalenie. W postępowaniu cywilnym żądanie spóźnione sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym. Droga alternatywnaZłożenie wniosku (żądania) nie jest obowiązkowe. W postępowaniu karnym podmiot uprawniony może w terminie do złożenia wniosku od razu wnieść

Przywrócenie terminu

terminowi wniosek musi zostać wniesiony w ustawowo określonym terminie, liczonym od dnia ustania przyczyn uchybienia jednocześnie z wnioskiem należy dokonać czynności procesowej, dla której określony był termin. Różnice pomiędzy procedurami W procedurze administracyjnej podmiotem uprawnionym do złożenia

Abjurata

Abjurata – publiczne zaprzeczenie, wyrzeczenie się pod przysięgą. Termin ten stosowano w prawie staropolskim m.in. w odniesieniu do wyparcia się herezji albo oficjalnego zrzeczenia się własności. Ponadto mianem abjuraty określano, także niedopuszczenie świadka do złożenia przysięgi.

Wotum nieufności

Sejmu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Premiera i Prezydenta o wpłynięciu wniosku , głosowanie musi się odbyć nie wcześniej niż po upływie 7 dni od złożenia wniosku, uchwalenie wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (czyli 231), Konsekwencją uchwalenia takiego wniosku Radzie

Paralogizm

Paralogizm (z gr. paralogismós od parálogos 'niespodziewany, nierozsądny' od para- 'obok' i logos 'mowa, słowo, wypowiedź') - błędne rozumowanie prowadzące do fałszywego wniosku. Jest to wnioskowanie niepoprawne, w którym błąd popełniono nieświadomie albo bez zamiaru wprowadzenia kogoś w błąd

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.