termin złożenia wniosku o rentę

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

Zostałaś wdową, wychowujesz niepełnoletnie dziecko? Możesz dostać rentę rodzinną. Jesteś niezdolny do pracy, a nie masz prawa do renty inwalidzkiej? Sprawdź, czy nie przysługuje ci renta socjalna

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

Wielu seniorów już w tym roku nie było zadowolonych z wysokości marcowej waloryzacji. Rozczaruje ich też podwyżka w 2014 roku. Z najnowszych wyliczeń wynika, że jeżeli dziś ktoś dostaje 1000 zł emerytury, w marcu otrzyma 15 zł podwyżki, jeżeli 2000 - 30 zł

Ważne sprawy emerytów

Czy można samemu wybrać termin wypłaty emerytury? Co się dzieje z naszą emeryturą, gdy wyjeżdżamy na stałe za granicę? Jaką część emerytury może zająć komornik?

Senior w biedzie

Senior w biedzie

, trzeba złożyć wniosek do urzędu gminy lub miasta. Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji. DODATEK MIESZKANIOWY Senior, który ma niewielką emeryturę, może wystąpić do gminy o dodatek mieszkaniowy. O tym, czy go dostanie, decydują nie tylko dochody, lecz także powierzchnia mieszkania, które zajmuje, i

Dla kogo renta rodzinna

Dla kogo renta rodzinna

. Przykład. Pan Marcin zmarł w grudniu ubiegłego roku. Wdowa złożyła wniosek o przyznanie renty rodzinnej. Do renty rodzinnej uprawniona jest wdowa oraz ich 15-letnia córka. ZUS ustalił, że renta rodzinna wynosi 1395 zł (jest to 90 proc. z kwoty 1550 zł). Renta rodzinna - po podzieleniu na równe części

Waloryzacja emerytur i rent 2014

Waloryzacja emerytur i rent 2014

Co roku w marcu emerytury i renty idą w górę. W tym roku wzrosły o 4 proc. Średnio każdy emeryt i rencista dostał o 71 zł więcej. Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze po podwyżce o 4 proc. wzrosły o 31,96

Sanatorium za darmo!

Sanatorium za darmo!

potwierdzającą nasze schorzenie, powinniśmy ją skserować i także złożyć w oddziale Zakładu.Złożyłem już wniosek. Co dalej? ZUS wzywa nas na badanie. Wykonuje je lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli orzecznik nie zgłasza zastrzeżeń, czekamy już tylko na wolny termin w sanatorium.Czy można uniknąć badania przez lekarza

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2014 roku?

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2014 roku?

waloryzacji wyniósł 4 proc., i o tyle wzrosły wszystkie świadczenia w 2013 roku. Średnio każdy emeryt i rencista dostał 71 zł brutto podwyżki.Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze po podwyżce o 4 proc. wzrosły o

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

, przekroczymy 70 proc. średniej krajowej, emerytura jest zmniejszana. Jeżeli 130 proc. średniej krajowej - zawieszana.Pomostówki nie pobieramy przez całe życie. Gdy osiągniemy wiek emerytalny, przysługuje nam zwykła emerytura.Trzeba złożyć wniosek. Jeśli tego nie zrobimy, ZUS przestanie wypłacać pomostówkę, a

Jak się starać o rentę

Jak się starać o rentę

większa będzie podstawa renty. Do jej wyliczenia możesz wskazać wynagrodzenie z 10 kolejnych lat wybranych z ostatnich 20 lat przypadających przed rokiem złożenia wniosku o rentę lub 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia, w czasie których najlepiej zarabiałeś.Jeżeli jesteś osobą na

Jak odzyskać rentę

Jak odzyskać rentę

przed wyrokiem Trybunału stracili emeryturę czy rentę lub ZUS im je obniżył (w wyniku błędów swoich urzędników), mogą domagać się zwrotu emerytury lub jej podwyżki. Muszą tylko wnieść do ZUS - na podstawie art. 145a k.p.a. - "skargę o wznowienie postępowania, w terminie jednego miesiąca od dnia

Odszkodowanie za błąd w leczeniu

Odszkodowanie za błąd w leczeniu

, przed którymi także można starać się o wypłatę odszkodowania. Trzeba jednak wybrać jedno albo drugie. Składając pozew w sądzie, nie możemy jednocześnie starać się o odszkodowanie przed komisją - wykluczają to przepisy. Komisja powinna rozpatrzyć wniosek w ciągu czterech miesięcy od dnia jego złożenia

Jak ocalić emeryturę przed komornikiem

Jak ocalić emeryturę przed komornikiem

wierzyciela czy firmę windykacyjną, złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji, złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (np. wyrokowi sądu), uznanie długu przez dłużnika (może to być np. podpisanie umowy z firmą windykacyjną, że dłużnik zobowiązuje się spłacić dług

Zmian w rentach nie będzie

-letni (mężczyźni).Jak załatwić wszystkie niezbędne formalności?Wniosek o przyznanie renty możesz złożyć w dowolnym oddziale ZUS w kraju. Natomiast rozpatrywać go będzie placówka właściwa dla twojego miejsca zamieszkania. Wniosek składa się na specjalnym druku ZUS Rp-1. Po ten formularz nie musisz się

Do sanatorium z ZUS

Do sanatorium z ZUS

, powinien złożyć jej kopię razem z wnioskiem. Wniosek złożony. Co dalej? Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa osobę wnioskującą o wyjazd na badanie, które wykonuje lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli lekarz orzecznik stwierdzi tzw. celowość przeprowadzenia rehabilitacji, wyznaczany jest ośrodek rehabilitacyjny

Do sanatorium z ZUS za darmo

Do sanatorium z ZUS za darmo

z góry narzucany przez ZUS. Pacjent może poprosić o wyjazd w dogodnym dla niego terminie, ale nie może on wykraczać poza okres przyznanego zasiłku lub renty. ZUS wysyła ludzi na leczenie w systemie stacjonarnym, poza miejscem zamieszkania lub w systemie ambulatoryjnym. Wtedy zabiegi przeprowadzane

Zmiany w rentach

przejście na rentę, sprawdź, czy nie opłaca Ci się złożyć wniosku jeszcze w tym roku. Tym bardziej że na razie w oddziałach ZUS tłoku nie ma. - Na razie nie mamy większej liczby wniosków o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Jest podobna ilość jak w innych miesiącach i w zeszłym roku o tej

Odwołaj się od decyzji ZUS

Odwołaj się od decyzji ZUS

świadczeń, których dokonali urzędnicy ZUS. Uważają, że emerytura czy renta jest zaniżona.Ostatnio największe emocje wzbudza sprawa emerytów, którym ZUS nagle zawiesił świadczenia. O co chodzi?Ministerstwo Pracy niedawno przygotowało przepisy o zakazie łączenia pensji z emeryturą. To o tyle dziwne, że to

Pomoc dla starszych i chorych

Pomoc dla starszych i chorych

pomocy społecznej. Nie ma terminu składania wniosków - można je złożyć w każdym czasie. Do wniosku trzeba dołączyć: - fakturę na zakupiony sprzęt, - kopię zlecenia lekarskiego na ten sprzęt, - kopię orzeczenia o niepełnosprawności, - oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach - powinien je wydać ZUS (w

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

Podwyżka związana jest z coroczną marcową waloryzacją. Wypłacana jest z automatu, nie trzeba pisać wniosków ani nigdzie o nią występować. Odpowiedni organ (np. ZUS) wszystko sam nam wyliczy i wypłaci powiększone świadczenie.Waloryzacja obejmie aż 10 mln osób. Dotyczy bowiem Polaków, którzy co

Renty na razie bez zmian

Renty na razie bez zmian

komisji lekarskiej ZUS. W ciągu 14 dni od momentu doręczenia orzeczenia musisz złożyć pisemny sprzeciw, a potem poczekać na wyznaczenie terminu. Orzeczenie lekarza, od którego nie wniesiono sprzeciwu, lub orzeczenie komisji lekarskiej są podstawą do wydania przez ZUS decyzji w sprawie renty. Od decyzji

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje maksymalnie przez rok, wypłaca je ZUS, do którego trzeba złożyć odpowiedni wniosek.* zasiłek wyrównawczy (może się o niego ubiegać pracownik, który w wyniku wypadku został przesunięty na gorzej płatne stanowisko).* rentę szkoleniową (jeśli po

Jak się starać o rentę

Jak się starać o rentę

renty nie mogą przekraczać jednej trzeciej stażu pracy!** 52-letnia Maria przez ostatnich 15 lat nie pracowała, zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Rok temu bardzo pogorszył się jej stan zdrowia. Teraz złożyła wniosek o rentę, ale ZUS jej tego świadczenia nie przyznał. Dlaczego? Przecież wcześniej

Jak zapłacić mniej za wieczyste użytkowanie?

na złożenie wniosku do SKO sprawa się bardzo komplikuje. Możesz złożyć odwołanie wraz z prośbą o przywrócenie terminu. Niestety, może nie wystarczyć uzasadnienie prośby tym, że dopiero teraz zorientowałeś się, że przyjęty przez gminę sposób naliczenia opłaty jest niezgodny z prawem. Warto jednak

Jak dostać rentę rodzinną lub socjalną?

do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, pobiera rentę z zagranicy, jest tymczasowo aresztowana lub na mocy wyroku przebywa w więzieniu - wtedy osoba taka może ewentualnie złożyć wniosek o

Odszkodowania za błędy lekarskie

wyrok zapadł dopiero w listopadzie 2007 r., czyli aż pięć lat po wypadku. Ostatecznie sprawa skończyła się dopiero w październiku 2008 r. oddaleniem przez Sąd Najwyższy wniosku o kasację, jaki złożył szpital. Piotruś i jego rodzina otrzymali 700 tys. zł zadośćuczynienia.Jednym z powodów, dla których

Jak dostać rentę inwalidzką?

proc. świadczenia wypłacane będą po staremu, 20 proc. - z nowego systemu. Proporcje te będą stopniowo się zmniejszać.Jeśli wniosek o rentę złożymy jeszcze w tym roku, dostaniemy świadczenie na obecnych zasadach (nawet, jeśli do końca roku nie dostaniemy decyzji ZUS-u). Jeśli pobierana przez nas renta

Dla kogo pomoc społeczna

zdrowia i opieki społecznej z 30 grudnia 1998 roku oraz ustawa z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. Do wniosku, który może złożyć sam podopieczny lub ktoś z jego rodziny, należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, np. odcinek renty lub emerytury lub decyzję gminy o przyznaniu zasiłku

Dobra opieka na starość

z wnioskiem o zasiłek w terminie do listopada tego roku, musi przedstawić dochody za 2011 r. Gdy złoży wniosek później - potrzebne będą dochody za 2012 r.ZWOLNIENIE LEKARSKIE DLA OPIEKUNA Córka czy syn, którzy pracują i jednocześnie zajmują się starym i niesamodzielnym rodzicem, mogą skorzystać ze

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

jedynie ci, którzy sami wystąpią o niego z wnioskiem. Na złożenie takiego wniosku rozporządzenie daje bardzo mało czasu - termin upływa 31 maja 2012 r.Jak się ubiegać?Trzeba złożyć wniosek do tej instytucji, która wypłaca nam świadczenia pielęgnacyjne (w różnych gminach zajmują się tym różne instytucje

Gdy w pracy zdarzy się wypadek

sprawie musi zostać powiadomiona prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy. Kiedy zakończy się leczenie i rehabilitacja, wniosek o przyznanie pieniędzy wraz z dokumentacją trzeba złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej dla miejsca zamieszkania pracownika. Od dnia otrzymania wniosku ZUS ma

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia.Najczęściej, gdy ubiegamy się o różne świadczenia rodzinne, musimy korzystać z gotowych wzorów wniosków. Tak nakazują przepisy. Ale tym razem nie ma określonego wzoru wniosku w sprawie dodatku 100 zł. Wiele ośrodków (np

Jak skutecznie się odwołać od decyzji ZUS

podpowiadamy, jak się odwołać od decyzji ZUS. Miesiąc na odwołanie Na początek informacja podstawowa - ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do emerytury/renty/ustalenia wysokości świadczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Gdy złożymy wniosek o emeryturę, ale np. bez jednego dokumentu mającego wpływ na

Gdy stracisz pracę

dotacji, jeśli prowadziliśmy działalność gospodarczą w ciągu ostatniego roku. Ale jeśli nasza firma została zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, masz szansę na te pieniądze. We wniosku musimy koniecznie podać przyczynę zamknięcia firmy.Możliwość ubiegania się o dotację może być

ZUS i NFZ wysyłają do sanatorium

Lista sanatoriów obejmuje niemal całą Polskę. Można pojechać w góry, nad jezioro czy nad morze. W 2009 r. i 2010 r. ZUS podpisał 108 umów z ośrodkami rehabilitacyjnymi, w 2011 r. i 2012 r. - 106 umów. Możemy prosić o wyjazd w terminie, który będzie dla nas dogodny, jednak nie może on wykraczać

Dla kogo mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

. Wtedy najemca musi złożyć oświadczenie o chęci wykupu. Jeżeli sam wystąpi z wnioskiem o wykup, odpowiedź powinien otrzymać w ciągu 30 dni. Ważne jest, aby najemca nie miał zaległości w opłacaniu czynszu. Do wniosku trzeba dołączyć umowę najmu zawartą na czas nieokreślony lub decyzję administracyjną o

Nie masz pracy? Możesz dostać świadczenie przedemerytalne

urzędu pracy, idziemy do oddziału ZUS, gdzie składamy wniosek o świadczenie przedemerytalne. Trzeba to zrobić osobiście. Na złożenie wniosku mamy tylko 30 dni od otrzymania zaświadczenia z urzędu pracy. Nie przegap tego terminu. Jeżeli się spóźnisz, pieniądze mogą ci przejść koło nosa. Jeżeli jednak po

Choroby zawodowe

stronach Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl). Ważne! Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego - za pośrednictwem jednostki orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał nam orzeczenie. Co przysługuje za chorobę zawodową Jeśli

Choroby zawodowe

lista znajduje się na stronie www.mz.gov.pl). Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego. Składamy go w przychodni, w której przeprowadzane były badania. ZASIŁEK, RENTA, ŚWIADCZENIE Jeśli ktoś zachorował na chorobę zawodową

Kiedy zapuka komornik

. Gdy i to nie pomoże, Vivus sprzeda dług zewnętrznej firmie windykacyjnej lub złoży wniosek do sądu i komornika. Inna firma, jeden z dostawców energii elektrycznej, w ciągu 25 dni od terminu płatności faktury wysyła do klienta wezwanie do zapłaty. Od tego czasu klient ma 14 dni na wpłatę. Jeśli tego

Jak się starać o świadczenia rodzinne

mieście zajmuje się świadczeniami rodzinnymi) będzie musiał go ponownie rozpatrzyć. Nie może nam odmówić, bo zmienił się stan prawny i w takiej sytuacji zawsze trzeba zweryfikować decyzję.Z wizytą w gminieJak się starać o świadczenie pielęgnacyjne? Przede wszystkim musimy złożyć w gminie wniosek

Jak zwiększyć swoją emeryturę

składamy wniosek o przeliczenie. Uzyskana w ten sposób kwota powiększa nam emeryturę pomostową. Wniosek o przeliczenie pomostówki można złożyć nie wcześniej niż po zakończeniu roku kalendarzowego naszego przejścia na emeryturę pomostową. Jeżeli więc odeszliśmy na pomostówkę we wrześniu 2013 r., o

Życie po udarze

powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, pod warunkiem że te pięć lat przypada na ostatnie dziesięć lat przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.Od czego zacząć?Od zgromadzenia potrzebnych dokumentów

Pomoc dla starszych, bezrobotnych, niesamodzielnych

obowiązkowo złożyć w gminie nowy wniosek o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Jeśli nie spełnią warunków zapisanych w ustawie, np. ich dochody przekroczą ustalone kryterium - utracą prawo do pomocy.Dla starszych i niedołężnych* Zasiłek pielęgnacyjnyWynosi 153 zł miesięcznie i oprócz

Komu ZUS umorzy składki?

skorzystać spadkobiercy dłużników?Wniosek o umorzenie składek na ZUS może złożyć także spadkobierca przedsiębiorcy lub osoba niespokrewniona, jeśli ZUS orzekł o tym, że odpowiadają oni za dług przedsiębiorcy z tytułu składek.Ile czasu na złożenie wniosku? Wniosek trzeba złożyć w ciągu 24 miesięcy od dnia

Jak zostać rencistą

robić? Pobrać wniosek o rentę w ośrodku pomocy społecznej, wziąć od lekarza, u którego się leczy, historię choroby i złożyć w ZUS-ie. Tam lekarz orzecznik stwierdzi, czy pan Adam może pracować, czy też należy mu się renta. Pamiętaj, że okres ubezpieczenia, o którym przed chwilą pisaliśmy, zależy od

Upomnij się o składki

pracowników. By tak się stało, każdy sam musi złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu.Mimo upływu 14 lat miliony osób nadal tego nie zrobiły!A czas działa na niekorzyść przyszłych emerytów. Aby wyliczyć kapitał początkowy, ZUS musi dostać od pracownika dokumenty o wysokości zarobków i latach pracy u

Alimenty na dzieci

złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Do wniosku trzeba dołączyć orzeczenie sądu lub ugodę w sprawie alimentów oraz podać wszystkie znane nam dane alimenciarza: NIP, PESEL, adres zamieszkania, miejsce pracy, nazwę banku, w którym ma konto. Zebranie tak szczegółowych informacji nie jest

Czy możesz być rencistą?

. ** Krok drugiMusisz złożyć w ZUS wniosek o rentę wraz z niezbędnymi dokumentami. Oto ich wykaz: * wniosek - piszesz go sam. * dołączasz do niego druki ZUS N-10 (dotyczy wywiadu zawodowego) i ZUS RP-7. Obydwa dostaniesz w oddziale swojego ZUS; możesz też je pobrać i wydrukować ze strony www.zus.pl

Senior w długach

kredytów". I jeszcze jedna rzecz, bieg przedawnienia może zostać przerwany np. przez wniesienie pozwu przez wierzyciela czy firmę windykacyjną, złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji, złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (np. wyrokowi sądu), uznanie

Nad morze lub w góry na koszt ZUS

stwierdzić, że dana osoba ma szansę na powrót do pracy;*osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Chodzi np. o osoby, które dostały rentę okresową tylko na pół roku. Będąc na rencie, takie osoby mogą złożyć wniosek do ZUS owyjazd w góry czy nad morze.Uwaga! Jeżeli mamy rentę na stałe

Co wolno windykatorowi i komornikowi

dużych firm telekomunikacyjnych po upływie terminu płatności wysyła do dłużników list albo telefonicznie przypomina o zaległościach. Jeżeli to nie przynosi rezultatu, a opóźnienie przekracza 30 dni, blokuje połączenia wychodzące. Od tej pory proces windykacji prowadzi w jej imieniu firma windykacyjna, a

Jak zostać właścicielem mieszkania

żołnierze. Trzeba pamiętać, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa sprzedaje z ulgami mieszkania wyszczególniane w rocznym planie sprzedaży, które są niepotrzebne armii. Gdy najemcy dostaną pisemną informację o możliwości wykupu, muszą złożyć wniosek oraz wpłacić tzw. zryczałtowane koszty przygotowania

Jaka pomoc dla chorych na SM

określonym wieku. Jaka pomoc przysługuje więc chorym? Przede wszystkim, wielu z nich może się starać o orzeczenie o niepełnosprawności. Ich wydawaniem zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.Jakie formalności? Należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego (musi

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

świadczenie, pamiętajmy, by wniosek złożyć jak najszybciej od przyznania naszemu podopiecznemu orzeczenia o niepełnosprawności. Wtedy dostaniemy je z korzystniejszym terminem. Jeżeli złożymy taki wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w czasie trzech miesięcy od daty wystawienia orzeczenia o niepełnosprawności

Ciężko spłacić dług emeryturą

temu zetknął się z takim przypadkiem: windykator odwiedził jedną z osób w małej wsi i groził, że jeżeli nie zapłaci, to powiadomi księdza, a ten powie o tym innym wiernym.Co wtedy? Można np. złożyć skargę na pracownika (duże firmy windykacyjne mają specjalne działy reklamacji). Poza tym duża część firm

Jak starać się o rentę

), albo ** zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów, lub** zaświadczenie o odbywaniu aspirantury naukowej. Jednym słowem: dokument, który uwiarygodni twoją naukę. Dalsza procedura jest identyczna jak w przypadku renty inwalidzkiej: ZUS rozpatruje wniosek

ZUS może zabrać emerytury, czyli czarny sen emeryta

Pani Maria kilka lat temu zwolniła się z pracy i wystąpiła do ZUS z wnioskiem o emeryturę. Złożyła wszystkie potrzebne dokumenty. Urzędniczka, która je przyjmowała, zapewniała, że wszystko jest w porządku. Zakład wyliczył, że kobieta będzie dostawać ok. 1,4 tys. zł brutto. - Niewiele, ale cieszyłam

Pomoc dla diabetyków

lub bezpłatnego. A jak jest z terminami? Nie ma żadnej gwarancji wyjazdu w czasie wakacji czy ferii zimowych, podobnie jak nie można sobie wybrać uzdrowiska.Renta dla cukrzykaCzy z powodu cukrzycy można starać się o przejście na rentę z tytułu niezdolności do pracy? Powodem przejścia na rentę jest nie

Powódź może zaszkodzić inwestycjom na wsi

nawet całości podjętych zobowiązań lub zmianę terminu ich realizacji. Rolnicy powinni złożyć pisemne wnioski z informacją o szkodach wraz z dokumentami je potwierdzającymi oraz uzasadnić problemy z wypełnieniem zobowiązań.

Jak się odwołać od decyzji ZUS

prawomocnych orzeczeń sądów, co stanowi 21,74 proc. odwołań złożonych w tym okresie, z tego 18,89 proc. to orzeczenia sądów I instancji, a 2,85 proc. sądów II instancji. Aż 28,5 tys. Polaków odwołało się w 2011 r., po tym gdy ZUS nie uwzględnił ich wniosków w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy (m.in

Nieślubne dzieci

terminu, jego oświadczenie okaże się bezskuteczne, a kierownik USC skieruje sprawę do sądu rodzinnego. Czy są jakieś terminy na złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa? Najlepiej zrobić to jeszcze przed urodzeniem dziecka. Wtedy ojciec będzie miał prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka, a także

Renta - kto może się o nią starać, ile można dorobić?

orzeczeniu. Gdyby jednak w przeciągu półtora roku znowu stał się niezdolny do pracy, orzeczenie zostałoby automatycznie przywrócone. Jak starać się o rentę?Krok pierwszy. Najpierw musisz złożyć w oddziale ZUS wniosek (druk ZUS Rp-1) o przyznanie renty. Może to zrobić również twój pełnomocnik. We wniosku

Co może komornik? A do czego nie ma prawa?

to koszty doręczenia środków. Ile emerytury mogą zająćKomornikowi niezwykle łatwo jest wejść na emeryturę, rentę. Wysyła wniosek do ZUS czy KRUS i zajęcie realizowane jest z automatu. Potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych dokonuje się od kwoty świadczenia netto, natomiast wysokość świadczenia

Chcą pieniędzy za Smoleńsk, nawet ponad milion złotych

przedawnienia roszczeń. Chodziło o to, żeby do tego nie dopuścić. Ewentualne pozwy zostaną złożone później, może po zakończeniu prokuratorskiego śledztwa. Ale niekoniecznie na tak wysokie kwoty. Osoba znająca kulisy składania zawezwań w mokotowskim sądzie: - Rodziny zachęcał do tego poseł Antoni Macierewicz

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

przypadku osób w wieku powyżej 16. roku życia zespół orzeka nie tylko o samej niepełnosprawności, ale także o jej stopniu. Może wydać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim.Jak zdobyć takie orzeczenie? Pierwszy krok to skompletowanie i złożenie dokumentów (wniosku

Rencista w kryzysie

czas, w którym opłacano składki, musi wynosić co najmniej pięć lat.Gdy upewnisz się, że jesteś ubezpieczony, w najbliższym oddziale ZUS złóż własnoręcznie podpisany wniosek o przyznanie renty inwalidzkiej. Taki dokument dostaniesz do wypełnienia u ubezpieczyciela, ale możesz też wydrukować go sobie z

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

jesteśmy zdani na łaskę urzędników? Niekoniecznie.30 dni na decyzjęNa początku informacja podstawowa - ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do emerytury/renty/ ustalenia wysokości świadczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Gdy złożymy wniosek o emeryturę, ale np. bez jednego dokumentu mającego wpływ na

Gdy ZUS się pomyli...

jesteśmy zdani na łaskę urzędników? Niekoniecznie.30 dni na decyzjęNa początku informacja podstawowa - ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do emerytury/renty/ ustalenia wysokości świadczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Gdy złożymy wniosek o emeryturę, ale np. bez jednego dokumentu mającego wpływ na

Pierwsze posiedzenie Sejmu między 10 października a 8 listopada

przyszły rok rząd przyjął wstępnie na początku maja. Stało się tak, mimo że Komisja Trójstronna (KT) nie zgodziła się na skrócenie - o co wystąpił resort finansów - do 27 kwietnia terminów m.in. konsultacji założeń do projektu. Rząd ma obowiązek złożyć projekt budżetu w Sejmie do 30 września. Szef sejmowej

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

wniosek o jego wypłatę trzeba złożyć nie później niż do siedmiu dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu nam prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpoznawany.Co dalej z dodatkiem?Wszystko wskazuje na to, że dodatek (dla tej samej grupy osób

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

dni przed dniem złożenia wniosku. W przeciwnym razie, straci ono ważność i trzeba będzie procedurę powtórzyć.Po dopełnieniu formalności czekamy na wyznaczenie terminu stawienia się przed komisją orzekającą. Jeśli z uwagi na stan zdrowia nie możemy się zjawić na spotkaniu, możemy wystąpić o zaoczne

Środki z PROW mają zostać wydane do ostatniej złotówki

sierpnia. W tym roku na jego realizację zaplanowano 387 mln zł. - Ta kwota w zupełności wystarczy - zapewnia Tomasz Kołodziej, prezes ARiMR.Nabór wniosków w sprawie "rent strukturalnych" (czyli wcześniejszych emerytur dla rolników, którzy po ukończeniu 55 lat zdecydowali się na przekazanie

Przywileje dla rodziny

tys. Aby go dostać, trzeba spełnić trzy warunki: być zatrudnionym na umowę o pracę, mieć dziecko, które nie skończyło roku, i złożyć wniosek o urlop nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. Ważne! Szef nie może nam zabronić urlopu tacierzyńskiego. Na tacierzyński można pójść nawet wtedy, gdy

Jak się starać o świadczenie pielęgnacyjne

2013 r.) osoby, które już pobierają świadczenie pielęgnacyjne, będą je dostawać na dotychczasowych zasadach. Po tym terminie muszą obowiązkowo złożyć w gminie nowy wniosek o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Jeśli nie spełnią warunków zapisanych w ustawie, np. ich dochody

Czarna lista dłużników. Emerycie, sprawdź jak jej uniknąć

emeryt składający wniosek o kredyt nie jest przypadkiem na czarnej liście. Coraz częściej emerytury i renty zajmują też komornicy. W oddziale bydgoskim egzekucją objętych jest ponad 11 tys. emerytur i rent. - To już ponad 5 proc. wszystkich emerytur i rent wypłacanych przez oddział - mówi Alina

Pomoc dla chorych psychicznie

nic innego, jak właśnie pomoc w codziennych czynnościach, a także edukacja, pomoc w znalezieniu pracy, załatwianiu spraw w urzędach czy gospodarowaniu domowym budżetem. Wniosek o przyznanie takiej pomocy składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Po złożeniu wniosku w

Sposoby na wyższą emeryturę i rentę

praktyka ta jest prawidłowa, potwierdził Sąd Najwyższy, który 10 września 2009 r. podjął uchwałę, w której przesądził, iż: "Kwotę bazową obowiązującą w dacie złożenia wniosku o emeryturę na podstawie art. 27 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS przez osobę mającą ustalone prawo do

Jaka waloryzacja rent i emerytur?

pracy. Jeśli tego nie zrobił, mimo złożenia wniosku i przyznania mu prawa do emerytury, ZUS nie wypłacał świadczenia. Zawieszał je do momentu rozwiązania stosunku pracy. Ważne! Od stycznia tego roku emerytura może być wypłacana bez rozwiązania umowy o pracę. Nie trzeba więc będzie rozwiązywać umowy o

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

zarówno rodzice niepełnosprawnych dzieci, jak i opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych. Opiekun będzie musiał złożyć wniosek od ośrodka pomocy społecznej lub gminy. Stamtąd jego wniosek trafi do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zespół będzie miał 30 dni (w uzasadnionych

Alimenty na rodziców

dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli dziecka. Jeśli występuje o alimenty od kilkorga dzieci, które mają różne adresy, może złożyć pozew w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Pozew jest zwolniony z opłaty sądowej. Razem z pozwem o alimenty można też złożyć wniosek o zabezpieczenie

Dla kogo zasiłki i pomoc społeczna

stałego nie wolno łączyć z innymi świadczeniami, np. z rentą socjalną, świadczeniem pielęgnacyjnym czy dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Żeby dostać zasiłek, trzeba złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej. Można to zrobić osobiście, pisemnie lub telefonicznie. Gmina wyśle pracownika socjalnego, który na

Będzie apelacja od wyroku w sprawie obligacji przedwojennych

nas, że minister po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem złoży w tej sprawie apelację. Wyrok nie zmienia też stanowiska ministerstwa w sprawie przedawnienia wszystkich przedwojennych obligacji.- Pan Górniak rozpoczął działania w sądzie przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z tytułu obligacji, co

Będzie trudniej o becikowe

wniosku o udzielenie dodatkowej części urlopu z zaznaczeniem, że chcemy go wykorzystać bezpośrednio po części podstawowej (trzeba to napisać we wniosku, choć ustawodawca nie przewidział innego terminu wykorzystania urlopu dodatkowego). Wniosek taki trzeba złożyć najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem

Do czego masz prawo w związku partnerskim

z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków i zawarcie umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do mieszkania. Jeśli z takimi wnioskami zwrócą się też inni, np. dzieci zmarłego, spółdzielnia wyznaczy im termin na założenie sprawy sądowej, która wyłoni jednego uprawnionego. Przykład. Józef mieszkał z

Prawa nieślubnych dzieci

terminy na złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa? Najlepiej zrobić to jeszcze przed urodzeniem dziecka. Wtedy ojciec będzie miał prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka, a także będzie mógł wyręczyć partnerkę w załatwianiu formalności w urzędach, np. w złożeniu wniosku o becikowe. Dziecko można

Pod dobrą opieką

lub emeryturze albo zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;* sprawność - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydawane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) lub niezdolności do pracy (wydawane przez ZUS).Trzeba też dołączyć pisemną zgodę na

Mieszkanie po rozwodzie

najcenniejsza jego część. O jego podział możemy wystąpić do sądu w dowolnym czasie, także wiele lat po rozwodzie. Tego typu roszczenia nie ulegają przedawnieniu.Dzielenie majątku po rozwodzie Wniosek o taki podział musimy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca, w którym znajduje się majątek podlegający

Co ci się należy po zwolnieniu z pracy

dostał 2 tys. zł odprawy (jedną pensję) i 1 tys. zł za niewykorzystane pół miesiąca urlopu.Zazwyczaj pracodawca wypłaca odprawę od razu. Jeśli ociąga się z wypłatą, można napisać wniosek o przyznanie odprawy emerytalnej (rentowej). Co robić, jeżeli pracodawca nie chce nam jej wypłacić? Możemy złożyć

Alimenty na rodziców

mają różne adresy, może złożyć pozew w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Pozew jest zwolniony z opłaty sądowej. Razem z pozwem o alimenty można też złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa. Sąd może przyznać "prowizoryczne" alimenty do czasu wydania wyroku. Warunek: muszą

Co się należy chorym na Parkinsona

druku, ważne jest tylko przez 30 dni). Należy też zgromadzić całą dokumentację medyczną dotyczącą leczenia, np. karty leczenia szpitalnego i wyniki badań.Gdy złożymy wniosek, powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wyznaczy termin stawienia się przed komisją. Zostaniemy o tym zawiadomieni

Jak mieć wyższą emeryturę

marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa.Jest więc o co się starać. Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS, a na przeliczenie Zakład ma czas "do najbliższego terminu płatności świadczenia albo do następnego terminu płatności, jeżeli okres między datą

Dłuższy macierzyński i ojcowski

o udzielenie dodatkowej części urlopu z zaznaczeniem, że chcemy go wykorzystać bezpośrednio po części podstawowej (trzeba to napisać we wniosku, choć ustawodawca nie przewidział innego terminu wykorzystania urlopu dodatkowego). Wniosek taki trzeba złożyć najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem

Mieszkanie od gminy lub zakładu pracy

wskazanym przez urząd terminie musimy złożyć niezbędne dokumenty (takie same jak wtedy, gdy sami prosimy o sprzedaż). Są to: umowa najmu zawarta na czas nieokreślony, decyzja o przydziale lokalu, zaświadczenie o zameldowaniu, kserokopia dowodu osobistego, skrócony akt małżeństwa lub akt zgonu (jeśli o wykup

Częściowe czy całkowite?

sprzedał je za 70 zł, czyli 36 razy taniej! Rat nie spłacał, więc do jego domu zawitał komornik. Przed licytacją uratowała go siostra, która spłaciła dług. Kiedy jednak pan Krzysztof kupił na raty sztućce za 1,9 tys. zł, powiedziała: "Dość!". Kobieta złożyła wniosek o ubezwłasnowolnienie

Jak podnieść sobie emeryturę

zobowiązany do wydania decyzji w sprawie przeliczenia emerytury lub renty w terminie 60 dni "od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji".Pan Tadeusz złożył odpowiedni wniosek i ZUS go uwzględnił. Dostaje o 150 zł miesięcznie więcej.Mam 66 lat, syn załatwił mi pracę przy

Pieniądze na dzieci

zostawił furtkę wyłącznie dla tych, którzy prawo do świadczenia nabędą po 31 października, ale przed końcem roku. Warunek: muszą złożyć wniosek o dodatek w terminie do siedmiu dni od daty, kiedy decyzja o uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.Zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł miesięcznie

MON zawarł ugodę z ostatnią rodziną ofiary katastrofy CASY

. - wdowy, rodzice i dzieci - otrzymał po 250 tys. zł. Ponadto części osób, jeśli o to wnioskowały, przyznano też renty. Zgodnie z prawem, aby otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie, rodziny lotników musiały same wystąpić do ministerstwa z wezwaniem do ugody. MON podkreśla, że skoro inicjatywa w tym

MON zawarł ugodę z ostatnią rodziną ofiary katastrofy CASY

życie w styczniu 2008 r. - wdowy, rodzice i dzieci - otrzymał po 250 tys. zł. Ponadto części osób, jeśli o to wnioskowały, przyznano też renty. Zgodnie z prawem, aby otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie, rodziny lotników musiały same wystąpić do ministerstwa z wezwaniem do ugody. MON podkreśla, że

Kluby za projektem noweli Kodeksu wyborczego ws wygaszania mandatów

, w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Wygaśnięcie mandatu wójt (burmistrza, prezydenta miasta) z powodu: odmowy złożenia ślubowania, niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym, utraty prawa wybieralności lub braku tego

Zapowiedź apelacji

o odmowie przyjęcia tego wniosku. Na zarządzenie to służy zażalenie. W postępowaniu cywilnym żądanie spóźnione sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym. Droga alternatywnaZłożenie wniosku (żądania) nie jest obowiązkowe. W postępowaniu karnym podmiot uprawniony może w terminie do złożenia wniosku od razu wnieść

Przywrócenie terminu

do złożenia wniosku (w kodeksie postępowania administracyjnego określanego jako "prośba") jest zainteresowany. Natomiast w procedurach cywilnej i sądowoadministracyjnej podmiotem tym jest strona.Inny jest też sposób oznaczenia terminu, w którym można wnieść wniosek o przywrócenie terminu. W postępowaniu

Abjurata

Abjurata – publiczne zaprzeczenie, wyrzeczenie się pod przysięgą. Termin ten stosowano w prawie staropolskim m.in. w odniesieniu do wyparcia się herezji albo oficjalnego zrzeczenia się własności. Ponadto mianem abjuraty określano, także niedopuszczenie świadka do złożenia przysięgi.

Wotum nieufności

Sejmu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Premiera i Prezydenta o wpłynięciu wniosku , głosowanie musi się odbyć nie wcześniej niż po upływie 7 dni od złożenia wniosku, uchwalenie wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (czyli 231), Konsekwencją uchwalenia takiego wniosku Radzie

Paralogizm

Paralogizm (z gr. paralogismós od parálogos 'niespodziewany, nierozsądny' od para- 'obok' i logos 'mowa, słowo, wypowiedź') - błędne rozumowanie prowadzące do fałszywego wniosku. Jest to wnioskowanie niepoprawne, w którym błąd popełniono nieświadomie albo bez zamiaru wprowadzenia kogoś w błąd

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.