termin składania wniosku zasiłek rodzinny

KATARZYNA KLUKOWSKA

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Sprawdź, ile wynosi, jak się o niego starać oraz jakie zmiany zostaną wprowadzone w tym roku.

Pieniądze wracają do opiekunów

Jeszcze tylko dwa miesiące zostały na złożenie wniosku o wypłatę zaległych zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Warto się pospieszyć, bo kwota jest nie do pogardzenia i wynosi dokładnie 5720 zł.

Wóycicka: projekt ustawy rodzinnej po konsultacjach; w lutym w Sejmie

Przygotowany przez Kancelarię Prezydenta projekt ustawy rodzinnej jest już po konsultacjach, najprawdopodobniej jeszcze w lutym będzie skierowany do Sejmu - zapowiedziała w rozmowie z PAP minister w prezydenckiej kancelarii Irena Wóycicka.

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

męża alimentów na dzieci. Ledwo wiąże koniec z końcem, dlatego postanowiła pójść do sądu po klauzulę wykonalności dla wyroku, a potem do komornika. Zastanawia się, czy są jakieś terminy na składanie wniosków do Funduszu. Prawo do świadczeń z Funduszu obejmuje okres od 1 października do 30 września

Kto dostanie pieniądze na dzieci?

Kto dostanie pieniądze na dzieci?

dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Uprawniony do dodatku do zasiłku rodzinnego rodzic nie musi już składać drugiego wniosku o becikowe. Takie rozwiązanie ma zdaniem resortu pracy ograniczyć koszty administracyjne, bo rodzic, który spełnia kryterium dochodowe uprawniające do dodatku, na pewno ma też prawo do

Pieniądze na dzieci

Pieniądze na dzieci

dziecko. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie jest nieważny, więc pieniądze przepadają. Dodatek, który szczególnie interesuje rodziców, to ten z tytułu opieki nad

Senior w biedzie

Senior w biedzie

zasiłku to 30 zł, maksymalna - 529 zł miesięcznie. Jego wysokość to różnica między kryterium dochodowym a dochodem. Uwaga! Zasiłku stałego nie wolno łączyć z rentą socjalną, świadczeniem pielęgnacyjnym ani z dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Pomoc nie jest przyznawana z automatu. Trzeba o nią wystąpić

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

wywieść, że przy znacznym stopniu niepełnosprawności można sprawować opiekę nad drugą osobą niepełnosprawną. W przypadku, gdy taki wniosek składa rodzic na dziecko, wynika to z literalnego czytania tekstu ustawy. Jednocześnie inne przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych już precyzują, że osoba ze

Wyprawki, zasiłki, pieniądze na dzieci

Wyprawki, zasiłki, pieniądze na dzieci

Wyprawkowy. Raz w roku skorzystać można (w ramach świadczeń rodzinnych) z dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Mogą go otrzymać ci, którzy mają prawo do zasiłku rodzinnego. To jednorazowo 100 zł na częściowe pokrycie wydatków szkolnych. Wniosek trzeba złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w

Nie tylko becikowe

Nie tylko becikowe

daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży. Wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Do becikowego rodzinnego prawo mają tylko te osoby, które pobierają zasiłek rodzinny. Becikowe rodzinne sumuje się z tradycyjnym becikowym. Oznacza to, że

Wóycicka: w lutym do Sejmu ma trafić prezydencki projekt ustawy rodzinnej

informacji na ten temat, którą opracuje Główny Inspektor Pracy. Projekt wprowadza również jednolite zasady odnoszące się do urlopów rodzicielskich i wychowawczych, jeśli chodzi o terminy składania wniosków o urlop, minimalną długość części urlopu i zasady powrotu do pracy. Jak podaje prezydencka kancelaria

Pomoc dla uczniów

dokumentami poświadczającymi zasadność przyznania zasiłku (np. akt zgonu, świadectwo pracy, zaświadczenie lekarskie) składa się w urzędzie miejskim lub w urzędzie gminy. Ważna informacja: wniosek o przyznanie zasiłku trzeba złożyć w ciągu dwóch miesięcy od zdarzenia uzasadniającego przyznanie takiej formy

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

roku. Wnioski przyjmowane są od września - wyjaśnia Joanna Błachowska-Kurbiel, dyrektorka Szczecińskiego Centrum Świadczeń. - Warto pilnować terminów, by wcześniej skorzystać z pieniędzy. Kto złoży wniosek do końca września, zasiłek za listopad dostanie do końca listopada. Kto złoży wniosek dopiero w

Pieniądze dla dzieci i rodziny

Pieniądze dla dzieci i rodziny

. wysokości zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku 5-18 lat i nie więcej niż 200 proc. tego zasiłku. Taki zasiłek dziś to 91 zł. Szczegółowe zasady przydziału stypendiów (regulaminy) określają same rady gmin. Corocznie na podstawie kwoty, jaką dysponują, i liczby wniosków o takie stypendia, określają wysokość

Becikowe. Znowu idą zmiany!

pobrali, będą mogli dostać ją razem z dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Uprawniony do dodatku do zasiłku rodzinnego rodzic nie będzie już musiał składać drugiego wniosku o becikowe. Takie rozwiązanie ma zdaniem resortu pracy ograniczyć koszty administracyjne, bo rodzic, który spełnia kryterium dochodowe

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

- specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest maksymalnie na tzw. okres zasiłkowy, czyli od 1 listopada do 31 października następnego roku. Oznacza to, że co roku trzeba składać nowy wniosek. CZAS NA ZMIANY? Jesienią tego roku resort pracy przygotował nowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach

Tylko 1000 zł na dziecko: becikowe zostaje po staremu

Tylko 1000 zł na dziecko: becikowe zostaje po staremu

renty i emerytury bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. W razie poprawy sytuacji finansowej rodzina musiałaby poinformować o tym w specjalnym oświadczeniu. Jednak ta zmiana przepadła. Według ministerstwa pracy po zmianach prawo do becikowego straci co dziesiąta rodzina. Będzie to prawie 40 mln

Dobra opieka na starość

Dobra opieka na starość

z wnioskiem o zasiłek w terminie do listopada tego roku, musi przedstawić dochody za 2011 r. Gdy złoży wniosek później - potrzebne będą dochody za 2012 r.ZWOLNIENIE LEKARSKIE DLA OPIEKUNA Córka czy syn, którzy pracują i jednocześnie zajmują się starym i niesamodzielnym rodzicem, mogą skorzystać ze

Będzie nowe becikowe!

;? Będzie po staremu. Tyle że ci, którzy zwykłego becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, nie pobrali, będą mogli dostać ją razem z dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Uprawniony do dodatku do zasiłku rodzinnego rodzic nie będzie już musiał składać drugiego wniosku o becikowe. Takie

Becikowe - zmiany w ustawie

Becikowe - zmiany w ustawie

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka nie pobrali, będą mogli dostać ją razem z dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Uprawniony do dodatku do zasiłku rodzinnego rodzic nie będzie już musiał składać drugiego wniosku o becikowe. Takie rozwiązanie ma zdaniem resortu pracy ograniczyć koszty administracyjne

Prawa nieślubnych dzieci

Prawa nieślubnych dzieci

terminy na złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa? Najlepiej zrobić to jeszcze przed urodzeniem dziecka. Wtedy ojciec będzie miał prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka, a także będzie mógł wyręczyć partnerkę w załatwianiu formalności w urzędach, np. w złożeniu wniosku o becikowe. Dziecko można

Pieniądze na dziecko niepełnosprawne

Dopiero od początku tego roku rodziny opiekujące się niepełnosprawnym dzieckiem mogą bez względu na dochody korzystać ze świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych. Na szczęście zniesiono kryterium dochodowe. - To spowodowało znaczny wzrost liczby składanych wniosków - informuje Arkadiusz Kulewicz

Dziki lokator w szpitalu

Dziki lokator w szpitalu

. Uspokoił się, ale potem wszystko wróciło do normy - opowiada pielęgniarka. Ciapczyńska: - Trzeba mu załatwić miejsce w Domu Pomocy Społecznej. Nie będzie lekko, bo pacjent z uszkodzonym mózgiem nie może sam zdecydować o tym, gdzie zamieszka. Musi to za niego zrobić sąd rodzinny. Wniosek o umieszczenie w

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci Jeszcze tylko do jutra można składać wnioski o dodatkowe 300 zł do świadczenia pielęgnacyjnego na ten kwartał. Komu się należy? Jak i gdzie załatwiać formalności, żeby nie stracić tych pieniędzy? Po 100 zł za trzy miesiące: kwiecień, maj i

Becikowe po nowemu

zasiłku rodzinnego rodzic nie będzie już musiał składać drugiego wniosku o becikowe. Takie rozwiązanie ma zdaniem resortu pracy ograniczyć koszty administracyjne, bo rodzic, który spełnia kryterium dochodowe uprawniające do dodatku, na pewno ma też prawo do becikowego. Dwa tygodnie więcej Taki pomysł ma

Pieniądze na dzieci

lub ubiegaliśmy się w sądzie o alimenty, ale sąd oddalił powództwo czy też zobowiązał tylko nas (jednego z rodziców) do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; *gdy pobieramy zasiłek na dziecko w innym państwie. Składamy m.in. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku (jest wzór wniosku), kopię

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

termin ubiegania się o te pieniądze. Wcześniejszy przepis dawał prawo do tego dodatku tylko tym, którzy do końca maja zdążyli wystąpić o niego z wnioskiem. Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja opublikowane zostało 8 czerwca (patrz - Ważne przepisy). 100 zł dodatku otrzymać mogą tylko: matka

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

alimenty, ale sąd oddalił powództwo czy też zobowiązał tylko nas (jednego z rodziców) do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; * gdy pobieramy zasiłek na dziecko w innym państwie. Ubiegając się o zasiłek, składamy m.in. specjalny wniosek (od stycznia 2012 są nowe wzory wniosków - patrz Ważne

Pomoc dla starszych i chorych

pomocy społecznej. Nie ma terminu składania wniosków - można je złożyć w każdym czasie. Do wniosku trzeba dołączyć: - fakturę na zakupiony sprzęt, - kopię zlecenia lekarskiego na ten sprzęt, - kopię orzeczenia o niepełnosprawności, - oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach - powinien je wydać ZUS (w

Roczny urlop na dziecko? Nie dla wszystkich

terminie. Szukaliśmy informacji na stronie Ministerstwa Pracy, ale tam jest tylko projekt ustawy. Boję się, że coś przeoczymy, nie zdążymy na czas z wnioskiem i stracimy wolne na dziecko. - System jest rzeczywiście skomplikowany - przyznaje Patrycja Dołowy z fundacji MaMa. - Zwłaszcza składanie wniosków

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

pielęgnacyjnego (niezależnie od dochodu). Ale uwaga! Nie dostaniemy dodatkowych 100 zł automatycznie. Musimy sami o nie wystąpić - złożyć wniosek o ich przyznanie. Taki wniosek składamy w tej samej instytucji w swojej gminie, która wypłaca nam świadczenie pielęgnacyjne. Mamy mało czasu. Bo wniosek trzeba złożyć

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania becikowego

niepełnosprawne), możliwe jest także uzyskanie dodatku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, również w wysokości 1 tys. zł. Pisemny wniosek o "becikowe" składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin

Będzie trudniej o becikowe

rodzicom nie przypadną do gustu. Zacznijmy od złych wiadomości. Becikowe z zaświadczeniemNa pewno rodzicom nie spodobają się zmiany związane z przyznawaniem jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - tzw. becikowego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.Od 1 stycznia

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

bezpośrednio przed śmiercią dziecka pozostawali na jego utrzymaniu. Składamy dokumenty Wniosek należy złożyć w oddziale lub inspektoracie ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania - zameldowania. Służą do tego odpowiednie druki: ZUS Rp-2 (ma siedem stron) i ZUS Rp-2a (jeżeli z wnioskiem o rentę rodzinną

Abonament drożeje, gdy nie płacisz

sugerują, by wtedy składać wnioski o rozłożenie zaległości na raty. Choć Poczta nie ma uprawnień do umarzania i rozkładania na raty zaległości abonamentowych, to nieformalnie przyznaje, że w nadzwyczajnych sytuacjach odstępuje od ściągnięcia od razu całej kwoty i pobiera ją na raty. Warto więc od razu po

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

uchwalił w grudniu 2005 r. Jednorazową zapomogę w wysokości 1 tys. zł otrzymują wszystkie matki, niezależnie od dochodu. Pisemny wniosek o "becikowe" składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin

Pieniądze dla rodziców

nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie; że przekazaliśmy komornikowi wszystkie ważne i prawdziwe informacje). Wniosek składamy u komornika, który prowadzi naszą sprawę. Ten ze swoim zaświadczeniem przesyła go do gminy. VII Uwaga! Pomoc bez pieniędzy Zarówno w przypadku zasiłków rodzinnych, jak i zaliczki

Co się zmienia w pieniądzach dla rodziny

pieniądze? W urzędzie gminy składamy dokumentację zawierającą: wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego (formularz dostaniesz w urzędzie bądź wydrukujesz ze strony internetowej ministerstwa pod adresem www.mps.gov.pl); kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby

Wypadek przy pracy

, właściwej dla miejsca zamieszkania pracownika. Od dnia otrzymania wniosku ZUS ma 7 dni na wyznaczenie terminu badania poszkodowanego przez swego lekarza orzecznika. Ten ustala uszczerbek na zdrowiu (stały bądź długotrwały) i stwierdza, jaki jest jego związek z wypadkiem. Może też zlecić dodatkowe badania u

Jak zdobyć unijny zasiłek na dziecko

okresów zatrudnienia. E-407 - do specjalnego zasiłku na dzieci niepełnosprawne. Te formularze są bezpłatne. Wystawia je i wypełnia instytucja państwa, w której składamy wniosek o zasiłek rodzinny, i przekazuje go do potwierdzenia do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w województwie w którym mieszkasz

Jaka pomoc finansowa przysługuje na dziecko w tym roku

wprowadzenie przypisuje sobie LPR. Uwaga! To nie jest dodatek dla osób pobierających zasiłki, lecz jednorazowa zapomoga dla rodziców nowo narodzonego dziecka, i to niezależnie od dochodów. Trzeba tylko wylegitymować się aktem urodzenia dziecka. Wniosek o becikowe rodzice dziecka mogą składać w urzędzie gminy

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

schorzenia i uzasadnienie konieczności rehabilitacji. Wypełniony przez lekarza wniosek składasz w swoim oddziale ZUS. Jeżeli masz dokumentację medyczną potwierdzającą schorzenie, składasz jej kopię w oddziale Zakładu. Następnym krokiem jest wezwanie na badania. Wykonuje je lekarz orzecznik

Choroby zawodowe

lista znajduje się na stronie www.mz.gov.pl). Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego. Składamy go w przychodni, w której przeprowadzane były badania. ZASIŁEK, RENTA, ŚWIADCZENIE Jeśli ktoś zachorował na chorobę zawodową

Co się należy na dziecko w 2008 roku

wszystkim tym, którzy są do niej uprawnieni do sierpnia br. Ale już w sierpniu składać trzeba wnioski o alimenty. Kto zdąży do końca sierpnia, pierwszą wypłatę alimentów otrzyma w październiku. Kto się spóźni - złoży wniosek między 1 września a 31 października - pieniądze dostanie do 30 listopada. Uwaga

Pieniądze dla rodziców

Już można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy - zaczyna się we wrześniu. Jeśli z dokumentami zdążymy do końca lipca, wypłaty świadczeń rodzinnych, możemy się spodziewać we wrześniu. Natomiast ci, którzy wymagane papiery złożą w sierpniu lub we wrześniu, pieniądze za wrzesień i październik

Gdy w pracy zdarzy się wypadek

złożyć odpowiedni wniosek; * tzw. zasiłek wyrównawczy (gdy pracownik w wyniku wypadku został przesunięty na gorzej płatne stanowisko); * rentę szkoleniową (jeśli po wypadku przebycie szkolenia pozwala podjąć nowe zajęcie); * wypadkową rentę rodzinną oraz dodatek do niej dla dziecka poszkodowanego, które

ZUS i NFZ wysyłają do sanatorium

"wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej". Uwaga! Pacjent sam może dostarczyć wniosek lekarzowi. Jego wzór można znaleźć w internecie na stronie www.zus.pl. Wypełniony przez lekarza wniosek składamy w swoim oddziale ZUS. Jeżeli mamy dokumentację medyczną

O jakie świadczenia rodzinne i dodatki można się ubiegać

rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie) czy rodzice adopcyjni wniosek o becikowe składają w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia dziecka. Ale uwaga! Becikowe podlega koordynacji UE. Jeśli więc np. ojciec dziecka pracuje legalnie w UE, a matka stara się o becikowe w Polsce

Przywileje dla rodziny

studiuje, rodzic ma ulgę. Aż do momentu ukończenia przez dziecko 25 lat. Na pełnoletnie dzieci uczące się i pracujące ulga nie przysługuje, dlatego że same są już podatnikami i rozliczają się z fiskusem. Ulgi nie pozbawiają rodzica: zasiłku pielęgnacyjnego, renty rodzinnej i renty socjalnej dla dziecka

Jaka praca, taka choroba

do ZUSDecyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej nie oznacza automatycznego przyznania świadczeń z tytułu chorób zawodowych. Najpierw ZUS musi przeprowadzić odpowiednią procedurę i wydać decyzję. Wniosek składa się w oddziale lub inspektoracie ZUS właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Do

Nowe becikowe

dziecka, składamy wszystkie dokumenty wymagane do przyznania zasiłku rodzinnego, m.in.: **zaświadczenia i oświadczenia o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny; **dowód osobisty (ksero); **akt urodzenia dziecka; ** zaświadczenia lekarza o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży

Dla starszych i chorych

zgromadzonymi dokumentami składa się pisemny wniosek o tzw. ustalenie prawa do tego zasiłku. Urzędnicy mają 30 dni na jego rozpatrzenie. Od ich decyzji można się w ciągu dwóch tygodni odwołać od samorządowego kolegium odwoławczego.** Mam 30-letniego syna, który jest na rencie z tytułu niezdolności do pracy

Informator o świadczeniach rodzinnych i stypendiach

październiku - ale z wyrównaniem za wrzesień! Czy lipiec, sierpień i wrzesień to jedyne terminy, kiedy mogę występować o świadczenia rodzinne? O takie świadczenie można też ubiegać się w ciągu roku. Jeśli wniosek złożysz do 10. dnia miesiąca, zasiłek dostaniesz w tym samym miesiącu; jeżeli po 10. - pieniądze

Spoko, damy radę

podniesienie akcyzy na olej napędowy i papierosy, podatek od kopalin, podniesienie składki rentowej, likwidację kilku ulg podatkowych (w tym dla twórców i dziennikarzy), zabranie zasiłków rodzinnych bogatszym podatnikom, zmianę waloryzacji emerytur na kwotową, obciążenie rolników (z wyjątkiem małorolnych

16 pytań o waloryzację

świadczenie. Nie trzeba składać żadnego wniosku. 12 Dopiero od 20 marca 2008 r. zamierzam przejść na emeryturę. Czy waloryzacja będzie mi przysługiwać? Nie. Waloryzacja obejmie osoby pobierające świadczenia, które prawo do emerytury czy renty nabyły do końca lutego tego roku. Jeśli więc ktoś wybiera się na

Małżeństwo ze Schizofrenią

. Żyli z zasiłku dla bezrobotnych, pracowali w restauracjach, przez kilka miesięcy prowadzili kantynę dla uchodźców.Pobrali się dwa lata później. W podróż poślubną pojechali do Krakowa, który odwiedzał wtedy także Jan Paweł II. W kurii, obok kościoła Franciszkanów, chcieli wziąć bilety na mszę papieża

Jak się starać o świadczenia rodzinne

mieście zajmuje się świadczeniami rodzinnymi) będzie musiał go ponownie rozpatrzyć. Nie może nam odmówić, bo zmienił się stan prawny i w takiej sytuacji zawsze trzeba zweryfikować decyzję.Z wizytą w gminieJak się starać o świadczenie pielęgnacyjne? Przede wszystkim musimy złożyć w gminie wniosek

Gdy pracownik często choruje...

jest o wiele trudniejsze.Gdy lekarz potwierdzi, że twoja przypadłość to choroba zawodowa, możesz za to dostać różne świadczenia. Najważniejsze z nich to jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy i renta rodzinna. Są też inne: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek

Jak starać się o alimenty

zasiłek rodzinny (o świadczeniach rodzinnych pisaliśmy - czytaj na www.gazeta.pl/pieniadze). Dlaczego mimo przyznania zaliczki gmina przestała mi ją płacić po kilkunastu miesiącach? Wypłaty mogą być zablokowane w trzech przypadkach: ** odmówiłaś podania danych potrzebnych do ustalenia, czy wypłaty się

Z tego się nie spowiadałam [CYKL ''DZIECIOBÓJCZYNIE'']

mnie zabije, jak to zrobię. Ja się cały czas bałam. Taki już mam charakter, od dziecka: spuszczę głowę i na wszystko się zgadzam. Ale potem zmarł, Kasia miała siedem, a Andrzejek pięć lat. Miał nowotwór. - Jak sobie pani radziła? - Żyłam z zasiłku. I łąkę wydzierżawiłam. Warzywa i owoce miałam z

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

zawodowej nie oznacza automatycznie przyznania świadczeń z tytułu chorób zawodowych. Najpierw ZUS musi przeprowadzić odpowiednią procedurę i wydać decyzję. Wniosek składa się w oddziale lub inspektoracie ZUS właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Do wniosku trzeba dołączyć też decyzję o

Waloryzacja 2011 czyli o ile w marcu wzrosną emerytury i renty

. Państwo uznało, że gdy opłaty za czynsz, wodę, żywność idą w górę, najstarszym przysługuje wyrównanie - w przeciwnym razie nie będzie ich stać na pokrycie rachunków.Waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu - ZUS sam obliczy nowe, wyższe świadczenie, nie trzeba składać wniosku.Jak wyliczyć

Renta rodzinna i socjalna krok po kroku

). Jakie dokumenty są niezbędne Jeśli starasz się o taką rentę socjalną, w najbliższym oddziale ZUS składasz: ** własnoręcznie podpisany wniosek - do otrzymania w ZUS ** druk ZUS N-10 ** druk ZUS RP-7 (oba do ściągnięcia ze strony www.zus.pl) ** lekarskie zaświadczenie o stanie zdrowia ** dokumentację

Zmiany w rentach

naszego lekarza prowadzącego (na formularzu ZUS-N-9), wypisy ze szpitali itd.Składamy wniosekGdy mamy już wszystkie potrzebne dokumenty, możemy złożyć je razem z wnioskiem o przyznanie renty (osobiście bądź przez pełnomocnika). Wniosek składa się na druku ZUS Rp-1 (jest dostępny na stronie internetowej

Co się należy rodzicowi? Macierzyństwo - tacierzyństwo

macierzyńskiego. Z tą różnicą, że nie jest płatny. ** Teraz, jeśli pobierasz zasiłek rodzinny i do niego dodatek z tytułu opieki na wychowawczym (o tym dodatku czytaj poniżej), nie możesz podjąć żadnej pracy. Bo zwyczajnie stracisz dodatek. ** Nowość ma polegać na tym, że będzie można podejmować dodatkowe zajęcie

Jaka waloryzacja rent i emerytur?

- ZUS sam obliczy nowe, wyższe świadczenie. Nie trzeba składać żadnego wniosku. Dla kogo waloryzacja Podwyżki dostanie ok. 9,5 mln emerytów i rencistów, z czego ok. 7,3 mln pobierających świadczenia z ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), pozostali zaś - z KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Czy płacisz abonament RTV?

o bezrobociu, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej ośrodka, zaświadczenia z urzędu pracy lub zakładu pracy o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci itp.Wniosek mogą też składać osoby, które spotkał "fatalny przypadek losowy" (np. śmierć członka

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

Gminy od początku września przyjmują wnioski o zasiłki rodzinne i dodatki na nowy okres zasiłkowy (trwa od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r.). Kto zdąży je złożyć we wrześniu, pieniądze dostanie w listopadzie. Ci, którzy zrobią to dopiero w październiku, na zasiłek i dodatki za

Co nowego w przepisach w 2009 r.?

osób w wieku przedemerytalnym i wpłynąć na zmniejszenie liczby zwolnień wśród pracowników w tym wieku. Zasiłki rodzinne Tutaj spore zmiany. Od 2 stycznia obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza nowe rozwiązania: od tego roku okres pobierania świadczeń rodzinnych

Jak zostać rencistą

składek.2. Renty szkoleniowe. Dla pracownika, który musi się przekwalifikować, bo po chorobie nie może pracować w dotychczasowym zawodzie.3. Renty rodzinne. Dla członków rodziny pracownika, który zmarł wskutek choroby zawodowej. Wylicza się ją indywidualnie. Wniosek o rentę składa się oczywiście w ZUS-ie

ULGI 2009, czyli jak zapłacić mniej podatku

kontrolować osoby korzystające z ulgi na dzieci. Teraz chce chyba jednak wyraźnie dać im do zrozumienia, że fikcyjnych dzieci nie przepuści.Wśród dokumentów, których fiskus może zażądać w czasie kontroli chodzi przede wszystkim o: ?odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu

Emerytura? Pomyślę o tym jutro.

statystyczną. Nie masz prawa do zasiłku, za dużo czasu minęło od twojej ostatniej posady. Obowiązuje cię jednak meldowanie się w urzędzie w dni wyznaczone. Możesz wtedy dostać papierek, na podstawie którego przysługuje ci opieka z NFOZ i bezpłatne przejazdy miejską komunikacją. Otrzymujesz też kolejny termin

Pieniądze dla rodziny

Zasiłki rodzinne powiązane są z zaliczką alimentacyjną - obydwa świadczenia wypłacają zwykle te same instytucje w gminie. W jednych miejscowościach to ośrodki pomocy społecznej, w innych - urzędy gmin. Od października zaliczkę alimentacyjną zastąpią alimenty z przywróconego funduszu alimentacyjnego

Czego potrzebuje polska gospodarka

Od 1989 r. byłem entuzjastą polskich przemian politycznych i gospodarczych. Cieszyłem się z nieźle funkcjonującej demokracji, szybkiego wzrostu gospodarczego, coraz silniejszego złotego. Z rodzinnego miasteczka, które pamiętam jako zapyziałą dziurę, a w którym dziś działa kilkaset prywatnych firm

Towarzysz Wiktor wybiera wolność

przed terminem. Pociąg z Wilna przyjechał punktualnie. Jechali nim wmieszani w tłum pasażerów kolejni czterej bojowcy: Walery Sławek, książę Czesław Świrski, Józef Kobiałka i Jan Fijałkowski. Ci, którzy przybyli z Wilna, czekali rozstawieni na peronie. Gdy tylko pociąg zaczął hamować, trzej bojowcy

STUDIA KUPIĘ. NAJCHĘTNIEJ EKONOMICZNE

terminem oddania pracy, jej tematem i tytułami rozdziałów. Żółte to te, które trzeba oddać w najbliższym tygodniu, czerwone - w ciągu miesiąca, niebieskie - nie ma pośpiechu. Puka listonosz. Jak zawsze ma kilka przesyłek: dyskietki, materiały, książki. Kiedy pod blok podjeżdża samochód z napisem Pocztex

Postępowanie cywilne w Polsce

z zakresu regulacji energetyki w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowegoTytuł VII kpc.. Postępowanie cywilne nieprocesowe wszczyna się poprzez wniesienie wniosku. Nie ma tutaj stron, lecz jedynie wnioskodawca i uczestnicy. Inną różnicą

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (transkrypcja z hebrajskiego: Chasid Umot ha-Olam, ???? ????? ?????) – najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie. HistoriaTermin

Pozwolenie radiowe

, rozszerzyć zakres urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia, kierując się zasadą zwiększania liczby rodzajów takich urządzeń, a także wzór i tryb składania wniosku o wydanie pozwolenia oraz rodzaje dołączanych dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia

Bankowy tytuł egzekucyjny

wnioskuPrzy czym jest to termin instrukcyjny (co oznacza, że jego uchybienie nie wywołuje żądnych skutków prawnych).. Na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności i na odmowę nadania klauzuli wykonalności b.t.e. przysługuje zażalenieTermin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień. Dla dłużnika termin

Sekta

wyznawców jakiejś ideologii lub grupa kultowa powołana po doświadczeniu religijnym jej założyciela. Jeden z trzech typów organizacji religijnej (obok kościoła i denominacji religijnej). Współcześnie termin sekta ma pejoratywne konotacje w języku potocznym. Dlatego socjologowie religii wypracowali

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.