teren zdegradowany

PAP

Opolskie. Zidentyfikują i opiszą tereny zdegradowane w regionie

Opolskie. Zidentyfikują i opiszą tereny zdegradowane w regionie

Zespół naukowców we współpracy z opolskimi samorządami zidentyfikuje i opisze na zlecenie opolskiego urzędu marszałkowskiego tereny zdegradowane w regionie. Raport z badań ma być przydatny np. przy planowaniu inwestycji dot. rewitalizacji w latach 2014-2020.

Śląskie. Samorząd Świętochłowic przygotowuje rewitalizację pogórniczych terenów

Samorząd Świętochłowic (Śląskie) przygotowuje się do rewitalizacji części terenów zdegradowanych przez przemysł. W ramach międzynarodowego projektu badane będą m.in. możliwości wykorzystania ich do produkcji energii odnawialnej.

Śląskie. 23 projekty realizowane dzięki inicjatywie Jessica

23 projekty przywracające do życia zdegradowane obiekty i tereny są realizowane w woj. śląskim dzięki tzw. inicjatywie Jessica, finansowanej z dotychczasowych unijnych środków. W ostatnich dniach podpisano umowy na osiem z tych przedsięwzięć.

Bytom po przejściach. Miliard ma zmienić miasto. Jak dobrze zrobić rewitalizację?

Bytom po przejściach. Miliard ma zmienić miasto. Jak dobrze zrobić rewitalizację?

, które miasto powinno urządzić na terenach po zlikwidowanych zakładach pracy. Część mieszkańców deklaruje, że razem z sąsiadami chętnie sprzątałaby ulice albo wykonywała drobne prace porządkowe przy swoich domach. Nadchodzą zmiany W procesie rewitalizacji miasta Bytom zamierza korzystać z doświadczeń i

Śląskie. 8 mln zł unijnego wsparcia na rewitalizację gmin

O aktywne zaangażowanie się w procesy kompleksowej rewitalizacji terenów zdegradowanych województwa śląskiego apelowali w październiku ub. roku wojewódzcy radni do instytucji, organizacji i środowisk społecznych regionu. W uchwale zawierającej tekst apelu napisano m.in., że "wysoki stopień

Płockie stany kryzysowe. Na pierwszy ogień idzie Dobrzyńska

Płockie stany kryzysowe. Na pierwszy ogień idzie Dobrzyńska

negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych". Lista terenów zdegradowanych posłużyła do wyznaczenia obszaru rewitalizacji, podzielonego na cztery strefy. I są to: osiedla Dobrzyńska i Skarpa - w całości; Stare Miasto i Kolegialna - w całości, razem z

Gdynia. Naukowcy odtwarzają torfowisko w Pradolinie Łeby

. Chodzi np. o zabezpieczenie tych terenów przed odpływem i zanieczyszczeniem wody. W latach 70. XX wieku torfowisko w rezerwacie Czarne Bagno w Pradolinie Łeby zostało odwodnione i rozpoczęto eksploatację torfu, co doprowadziło do jego silnej degradacji. O odtworzeniu zdegradowanego ekosystemu

Podlaskie. Pierwsza umowa z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego

. zdobyć na przygotowanie koniecznych prac studyjno-koncepcyjnych, przeprowadzenie badań geotechnicznych, uzbrojenie w media, budowę lub modernizację wewnętrznego układu dróg. Preferowane jest m.in. wykorzystanie terenów zdegradowanych czy miejskich nieużytków. Elementem uzupełniającym we wnioskach o

Ruda Śląska przygotowała program rewitalizacji miejsc zdegradowanych

Rewitalizacja ma z jednej strony przyczynić się do nadania - m.in. nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych - obiektom oraz terenom zdegradowanym, w tym poprzemysłowym; z drugiej wesprzeć lokalną społeczność, która boryka się m.in. z biedą

Do 2023 roku Gorzów Wlkp. planuje wydać ponad miliard zł na inwestycje

najważniejszych inwestycji zaliczył budowę Centrum Edukacji Zawodowej, hali sportowo-widowiskowej, rewitalizację zdegradowanych obszarów Gorzowa - parków i terenów zielonych, rozbudowę transportu miejskiego, przebudowę i modernizację wielu ulic. Największe środki - ponad 265 mln zł zapisano na infrastrukturę

Gdynia. Najbardziej zaniedbane części miasta mają być zrewitalizowane

wskaźników społecznych, przestrzennych, gospodarczych i wybraliśmy te dzielnice, gdzie wskaźniki były najgorsze, a potem w ramach tych dzielnic wytypowaliśmy rejony najbardziej zdegradowane" - wyjaśnił. Pod uwagę brane było m.in. bezrobocie, przestępczość, aktywność gospodarcza, skala ubóstwa, poziom

MIR: na rewitalizację miast wydamy minimum 25 mld zł

wykorzystaniu funduszy unijnych, krajowych, samorządowych i prywatnych" - powiedział. Wiceminister wyjaśnił, że potrzeba rewitalizacji koncentruje się szczególnie w zdegradowanych obszarach centrów miast, terenów powojskowych czy poprzemysłowych. "Rewitalizacja to nie tylko próba rozwiązania problemu

Podlaskie. 60 mln zł z UE dla samorządów na tereny inwestycyjne

modernizacji wewnętrznego układu komunikacyjnego" - poinformowała Izabela Smaczna-Jórczykowska. Preferowane jest m.in. wykorzystanie terenów zdegradowanych czy miejskich nieużytków. Elementem uzupełniającym we wnioskach o dotacje mogą być wydatki na infrastrukturę komunikacyjną; na ten cel może

Podlaskie. Gminy zrekultywują wspólnie wysypiska śmieci

Główny cel projektu to poprawa stanu środowiska naturalnego, przywrócenie zdegradowanym terenom wartości przyrodniczych. W zrekultywowanych miejscach po wysypiskach powstaną ścieżki edukacyjne - poinformowała PAP Monika Stachelek z Urzędu Miasta w Kolnie. Kolno jest liderem projektu. Rekultywacji

Sosnowiec. Kolejne firmy technologiczne na terenie dawnej kopalni

Dla przedstawicieli Parku kolejne firmy lokujące tu swoje przedsięwzięcia są dowodem, że ożywienie zdegradowanego pogórniczego terenu przynosi oczekiwane efekty - jednym z celów projektu było właśnie przyciągnięcie firm innowacyjnych i zajmujących się zaawansowanymi technologiami. Obecnie w

Świętokrzyskie. Starachowice z 2,5 mln zł wsparcia na projekt rewitalizacji

wyda na przygotowanie dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania termomodernizacji osiedla Wzgórze z Kolonią Robotniczą, koncepcję zagospodarowania terenu "Starachowic Dolnych" oraz projekt architektoniczny przebudowy "Pałacyku" - przedwojennej willi dawnego dyrektora

Radni chcą więcej lasu w Krakowie. Bo drzewa to naturalny filtr

Radni chcą więcej lasu w Krakowie. Bo drzewa to naturalny filtr

zewnątrz. Autorzy projektu kładą nacisk na sadzenie drzew, które zielone są przez cały rok. To ważne zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy smog jest największy. Za przykład stawiają lasy sosnowe, otaczające zdegradowane tereny poprzemysłowe Górnego Śląska, Zagłębia i zachodniej Małopolski. Z innych gatunków

Bydgoszcz. 2,4 mln zł na remonty chodników

Jak podkreślił, lista planowanych robót zawiera około 50 miejsc zlokalizowanych na terenie całego miasta i obejmuje prawie 15 tys. m. kwadratowych powierzchni. "Lista taka powstaje na podstawie - z jednej strony - naszego rozeznania w terenie, obserwacji naszych inspektorów, z drugiej zaś

Lasy Państwowe przywracają dla turystów byłe poligony wojskowe

Lasy Państwowe zwracają uwagę, że ten środowiskowy projekt jest jednym z największych i najkosztowniejszych w Europie. Rzeczniczka poinformowała, że prace są na półmetku, a do końca 2015 roku zrekultywowanych zostanie ponad 30 tys. ha zdegradowanych terenów popoligonowych i powojskowych, którymi

Tak ma wyglądać nowy hotel Gołębiewski. Kolos w malutkiej Łebie [WIZUALIZACJE]

Tak ma wyglądać nowy hotel Gołębiewski. Kolos w malutkiej Łebie [WIZUALIZACJE]

jeziora Sarbsko. Obecnie to zdegradowany teren wymagający rewitalizacji. Na wyprzedanych przed laty przez Agencję Mienia Wojskowego terenach do dziś nic nie powstało. Pierwszy ma być właśnie hotel Gołębiewski, a w nim na gości mają czekać aquapark, kompleks SPA, sale sportowe, centrum kongresowe, być może

MIR: projekt założeń ustawy o rewitalizacji - w konsultacjach publicznych

ok. 2,4 mln osób, jest zdegradowanych i wymaga pilnych działań. "Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych (w miastach i na wsi) poprzez przedsięwzięcia całościowe, obejmujące różne sfery życia. Ich celem będzie m.in. poprawa jakości życia mieszkańców

Wiceminister infrastruktury i rozwoju mówił w Wałbrzychu o idei ustawy o rewitalizacji

Wiceminister infrastruktury i rozwoju mówił w Wałbrzychu o idei ustawy o rewitalizacji

Orłowski. - Problem degradacji dotyczy ponad 20 procent polskich miast, na rewitalizację czekają zaniedbane śródmieścia, blokowiska i dawne tereny wojskowe czy kolejowe - czyli 2,4 mln mieszkańców - mówił wiceminister Paweł Orłowski. - Błędem jest rewitalizacja za pomocą oddzielnych projektów, musimy je

Turkmeński dyktator wypowiedział wojnę paleniu

Turkmeński dyktator wypowiedział wojnę paleniu

zdecydowanych kroków w walce z paleniem. 5 stycznia na posiedzeniu turkmeńskiej Rady Bezpieczeństwa ostro skrytykował resort zajmujący się zwalczaniem narkotyków i propagowaniem zdrowego trybu życia za niską skuteczność w wojnie z używkami. Jego szef pułkownik Atadurdy Osmanow został zdegradowany do stopnia

Podlaskie. 71,6 mln euro z UE dla Lokalnych Grup Działania

poprawę wyglądu swoich miejscowości, czy rewitalizację terenów zdegradowanych. Na pielęgnowanie lokalnych tradycji czy kultury będą też pieniądze dla organizacji pozarządowych. Ok. 22 mln zł, czyli prawie trzy razy więcej niż w latach 2007-2013 będzie miała do dyspozycji LGD Puszcza Białowieska. Grupa

Piechociński: rząd wesprze projekt "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"

przyszłych inwestorów w ramach strategicznego projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości". Dzięki środkom unijnym i rządowym zdegradowane tereny mają zostać zrekultywowane oraz przygotowane pod przyszłe inwestycje. Cały projekt "Kraków - Nowa Huta Przyszłości" to koncepcja ożywienia

MR: pieniądze UE na projekty, które poprawią sytuację osób niepełnosprawnych

komunikacie. Drugi konkurs, ogłoszony przez ministerstwo, dotyczy walki z dziedziczonym ubóstwem na obszarach zdegradowanych. Jego celem jest "stworzenie nowych rozwiązań, niosących pomoc całym rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a następnie ich przetestowanie i wykorzystanie w

Szczecin. Podstrefa ekonomiczna z infrastrukturą dla inwestora

Na terenach inwestycyjnych zbudowano m.in. drogę dojazdową i doprowadzono sieć wodno-kanalizacyjną. Wartość zakończonej inwestycji to około 5,6 mln zł, z czego ponad 2,3 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Jak powiedział

Lubuskie. Cmentarz żydowski w Słubicach w rejestrze zabytków

na tym cmentarzu odbył się 11 grudnia 1944 r. Po wojnie terenem tym administrowało m.in. Gorzowskie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Warta Tourist". W okresie PRL nekropolia została zdegradowana; rozebrano kaplicę przedpogrzebową, zniszczono większość macew, a w obrębie kirkutu wybudowano

Zakończono modernizację szpitala w Jastrzębiu Zdroju

rewitalizację zdegradowanych terenów w miastach. Szpital w Jastrzębiu dysponuje ponad 600 łóżkami. Rocznie hospitalizuje ok. 32 tys. pacjentów, a lekarze udzielają w poradniach 72 tys. porad. Placówka powstała w 1976 r., głównie z myślą o górnikach pracujących w Jastrzębiu Zdroju i Rybnickim Okręgu Węglowym.

Dolnośląskie. Myśliwi wypuścili na wolność 100 zajęcy

Jak w sobotę powiedział PAP Wojciech Niedźwiedziński, sekretarz Górniczego Koła Łowieckiego "Szarak", akcja ta jest konieczna, aby odbudować populację zająca, którego w regionie są jedynie śladowe ilości. "Zające zostały zdegradowane przez rolniczą chemię oraz w dość szybkim tempie

Bytom. Do końca czerwca zgłoszenia mieszkańców ws. rewitalizacji

-funkcjonalne i techniczne wiążą się z porządkowaniem zdegradowanej przestrzeni, doposażaniem infrastruktury i ożywianiem otoczenia. Zakładane w nich przebudowy, konserwacje i renowacje obiektów muszą wiązać się z rozwiązywaniem problemów społecznych. Działania społeczne powinny uaktywniać lokalną społeczność

Śląskie i Małopolskie przyspieszają prace nad programem reindustrializacji

biznesowych, o czym świadczy np. ulokowanie IBM na Śląsku, chemiczna przeróbka węgla, czyste technologie, rewitalizacja zdegradowanych terenów, czy szkolnictwo zawodowe dopasowane do potrzeb biznesowych to wyzwania dla Śląska" - przekonywał Saługa. Zaznaczył jednak, że region boryka się z wieloma

Czystka w PGE Dystrybucja. Odchodzi były zastępca prezydenta Lublina

Górnika Łęczna, a także Motoru Lublin. Co ciekawe, Grażyna Łojko była prezesem Górnika już po aferze korupcyjnej, która zdegradowała klub do III ligi. Za jej rządów piłkarze z Łęcznej grali na zapleczu ekstraklasy, a do awansu do elity zabrakło im zaledwie czterech punktów. Odeszła po niecałym roku w

Tychy. Pasaż kultury powstał w dawnym kinie

obszarów miejskich. Chodzi m.in. o przywracanie blasku niszczejącym obiektom poprzemysłowym oraz o rewitalizację zdegradowanych terenów w miastach. Woj. śląskie jest jednym z pięciu polskich regionów, które zdecydowały się na wdrożenie mechanizmu Jessica, polegającego na wspieraniu konkretnych projektów

Kraków. Powstanie nowy cmentarz komunalny za 24,5 mln zł

koszt inwestycji, w zamian będzie mogło przez 30 lat pobierać korzyści finansowe wynikające z działalności cmentarza i spopielarni. W ramach współpracy miasto przekazało teren oraz wybudowało i przebudowało część ul. Podgórki Tynieckie oraz ul. Wielogórskiej. Obiekt ten od kilku lat budzi kontrowersje

Opolskie. Podzielono dodatkowe ok. 17 mln zł z RPO na lata 2007-3013

też Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie jako dofinansowanie unijne na projekt dot. nadania nowych funkcji terenom zdegradowanym i budowę obiektu dydaktyczno-administracyjnego, a blisko milion zł - Politechnika Opolska na projekt dot. budowy skrzydła Wydziału Budownictwa. Wśród samorządów z woj

Kandydat PO na prezydenta Poznania chce powstrzymać odpływ mieszkańców z miasta

budownictwo mieszkaniowe na obszarach zdegradowanych, poprzemysłowych, w tym m.in. na terenie tzw. Wolnych Torów. "Tam chcemy zaprojektować dużą, śródmiejską, przyjazną mieszkańcom dzielnicę. Stawiamy też na budownictwo jednorodzinne, ale w granicach administracyjnych miasta. Tu priorytet mają m.in

Warmińsko-Mazurskie. Saperzy znaleźli w lesie krzyżackie topory

zaapelowała do grzybiarzy, by nie zbliżali się do miejsc, w których zbierane są niewybuchy. Oczyszczanie terenów leśnych zostało sfinansowane ze środków UE w ramach projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo

Współpraca Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca ws. terenów poprzemysłowych

. Środki te mają trafić na przygotowanie w tych trzech miastach dokumentacji pod kątem przyszłej rewitalizacji terenów zdegradowanych. Liderem porozumienia zostały Mysłowice, gdzie skala tych działań będzie prawdopodobnie największa. Miastu zależy na ożywieniu łącznie ok. 70 hektarów gruntów po dawnej

Bytom. Teren dawnej kopalni Powstańców Śląskich - pod inwestycje

przedsięwzięcie do dofinansowania. Bytomscy samorządowcy podkreślali wówczas, że miasto po raz pierwszy od lat pozyskało znaczne pieniądze na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Prace będą polegały na rekultywacji zdegradowanego obszaru, a następnie budowie dróg dojazdowych i uzbrojenie działek w niezbędne media

Woonerf zmienia ulice Berlina, Kopenhagi, Łodzi. Czy powstanie w Gdyni?

Tzw. woonerf zobaczymy m.in. w Berlinie, Amsterdamie, Kopenhadze, ale i Łodzi. To przestrzeń na której zatarta jest granica między ulicą, a chodnikiem. Piesi mają bezwzględne pierwszeństwo, przestrzeń jest atrakcyjna - z zagospodarowanymi terenami zielonymi i małą architekturą. Przestrzeń dla

Gołębiewski chce do morza. Czy w Łebie powstanie gigantyczny hotel?

Ogromny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy ma powstać na terenie dawnej jednostki wojskowej, na mierzei jeziora Sarbsko. Obecnie to zdegradowany teren, wymagający pilnej rewitalizacji. Na wyprzedanych przed laty przez Agencję Mienia Wojskowego terenach do dziś nic nie powstało. Pierwszy ma być Hotel

Katowice i Siemianowice porozumiały się ws. nowych dróg

ostatnich latach zaczęły powstawać tam nowe inwestycje biurowe i przemysłowe. "W liście intencyjnym jest mowa o chęci dalszego ożywiania zdegradowanych obszarów poprzemysłowych w rejonie ul. Konduktorskiej oraz zwiększenia potencjału inwestycyjnego tych terenów poprzez poprawę ich funkcji gospodarczej

Ekspert: Potrzebna ustawa o rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego

stanowią tereny zdegradowane, w które, żeby w ogóle mogły one wyjść na rynek, musi zainwestować państwo. Jak przyznał Kołodziej, degradacja dotknęła nie tylko obiektów, opuszczonych z powodu niewydolności zlokalizowanych tam przedsiębiorstw, ale również mieszkających na terenach poprzemysłowych

Leśna arka Noego XXI wieku

opinią, że trafiają tu najlepsze nasiona z całego kraju. Efekty pracy leśników z Rud Raciborskich są niepodważalne: często tradycyjne uprawy leśne na terenach zdegradowanych notują straty rzędu 30-40 proc. Te złożone ze zmikoryzowanych sadzonek zdecydowanie lepiej się przyjmują i przeżywają pierwsze lata

Otwarcie DTŚ w Gliwicach zakończy ponad 30-letnią historię budowy trasy

przylega do centrów Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza). Ok. 60 proc. z liczącej 31,3 km (w osi jezdni) średnicówki wiedzie przez tereny w różny sposób zdegradowane. Podczas budowy arterii m.in. zlikwidowano kilkanaście hałd i zagospodarowano szereg terenów zniszczonych lub zanieczyszczonych

Łódź: dobre miejsce do życia

bardzo różnych kompetencjach np. w produkcji AGD czy branży kreatywnej. Fakt, Łódź - także za sprawą położenia i dobrej infrastruktury - staje się dobrym miejscem do inwestycji. Ale kolejny problem, to rewitalizacja terenów zdegradowanych, których w Łodzi nie brakuje. Ponadto, o czym dziś już wiemy, za

Placemaking. Nowa twarz rewitalizacji Krakowa

popularniejszych miejsc wypoczynku nowojorczyków oraz atrakcją turystyczną przyciągającą około 5 mln turystów rocznie. Errata do projektu rewitalizacji Zabłocie, jeden ze strategicznych obszarów rozwoju Krakowa, objęto w 2006 roku miejscowym planem zagospodarowania. Jako silnie zdegradowany poprzemysłowy teren

Port Czerniakowski. Archeolodzy przebadają starą pochylnię

- Marek Piwowarski - tłumaczył nam niedawno: - Na papierze pochylnia wygląda niemal jak "złoty pociąg", w rzeczywistości jest miejscem bardzo zdegradowanym. Proces przygotowania projektu trwał długo. Sprawdzany był np. beton pod szynami. Jest tak słaby jak cementowa podsypka używana przy

Czego potrzebuje os. Dobrzyńska? Parku, parkingów i mobilizacji mieszkańców

;przyjaznym szkieletem" całego terenu może być Centralny Park Osiedlowy, leżący między Dobrzyńską, Kobylińskiego, Miodową a starym cmentarzem. Mówił też o domu kultury na tyłach Gimnazjum nr 4, krytykował "garażowe getta", sporo uwagi poświęcił brakowi miejsc parkingowych. Sami mieszkańcy z

Poznań. Jacek Jaśkowiak

chce zachęcić obecnych mieszkańców do pozostania w Poznaniu. Procesowi wyprowadzania się mieszkańców z Poznania do podpoznańskich miejscowości ma też przeciwdziałać wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe na obszarach zdegradowanych, poprzemysłowych. Jaśkowiak zapowiedział, że miasto

Poznań. Jacek Jaśkowiak

chce zachęcić obecnych mieszkańców do pozostania w Poznaniu. Procesowi wyprowadzania się mieszkańców z Poznania do podpoznańskich miejscowości ma też przeciwdziałać wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe na obszarach zdegradowanych, poprzemysłowych. Jaśkowiak zapowiedział, że miasto

Gdyński Pekin czeka rewolucja

, architektów i społeczników jest zdegradowany od dziesięcioleci teren "Pekinu". Nie tylko ze względu na substandardową zabudowę i brak jakiejkolwiek infrastruktury, ale głównie z powodu problemów z własnością ziemi oraz mieszkańców, którzy żyją tam od pokoleń. Historia "Pekinu" sięga bowiem

Polskie miasta idą do generalnego remontu

bezprawie. Pamiętajmy także o tym, że odnowa miast to także silny impuls do ich rozwoju. Jaki to kawałek Polski? - Szacujemy, że zdegradowana jest jedna piąta terenów miejskich. Żyje tam około 2,4 mln ludzi. I co? Wyremontujemy te tereny i problem zniknie? - Nie! Modernizacja infrastruktury nie jest celem

Mołdawianie w Warszawie - wystawa twórców młodej generacji

twórców: Agnieszki Rayss i Dominika Ritszela. W filmie "Campers" Ritszel przedstawił opuszczone, poprzemysłowe tereny, zdegradowany krajobraz, po którym przesuwają się jakieś zagubione postaci, nie wiadomo, czy są to strażnicy, czy jacyś zabłąkani żołnierze. Film mroczny, w których widać

Pierwsze dziwactwa Plutona

świat aż tak interesujący, różnorodny i zagadkowy. Gdyby Hew Horizons dotarła do celu dziesięć lat temu, Międzynarodowa Unia Astronomiczna zapewne nie zdegradowałaby Plutona do niższej rangi planety karłowatej. W tygodniku "Science" naukowcy przedstawili pierwsze rezultaty misji, z których

Internauci: rynek w Jaworznie najlepszą przestrzenią publiczną Śląskiego

Do tegorocznej, piętnastej edycji konkursu zgłoszono 45 realizacji z 34 gmin, m.in. skwery, ścieżki, zagospodarowania terenów czy przebudowy budynków. Głosowanie internetowe trwało przez cały sierpień. Każdy internauta mógł przyznać punkty trzem wybranym inwestycjom. Rynek w Jaworznie otrzymał ich

Nowe plany urbanistów: spowolnić Wisłostradę, stworzyć plac nad Wisłą

Cyplu Czerniakowskim aż do Wisły. Poprzecinać Wisłostradę przejściami dla pieszych Wisłostradę urbaniści chcą zdegradować. Ich zdaniem nie powinna mieć, jak dziś, statusu drogi powiatowej, lecz ulicy zbiorczej, gęściej poprzecinanej przejściami dla pieszych. W miejscu przecięcia z osią Wisłostrada

Krupówki parkiem kulturowym. Cel: czyszczenie kultury góralskiej z kiczu i reklam

Krupówki - najsłynniejszy polski deptak - to dziś królestwo kiczu i chaosu reklamowego. I bodaj jedna z najbardziej zdegradowanych pod względem estetycznym przestrzeni publicznych. To setki reklam, transparentów, automatów z grami i napojami, totemów, dmuchanych balonów reklamowych i co chwila

Jacek Jaśkowiak

ten sposób chce zachęcić obecnych mieszkańców do pozostania w Poznaniu. Procesowi wyprowadzania się mieszkańców z Poznania do podpoznańskich miejscowości ma też przeciwdziałać wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe na obszarach zdegradowanych, poprzemysłowych. Jaśkowiak zapowiedział

Rewitalizacja Łodzi. Problem z kluczowym przetargiem

Władze Łodzi liczą, że w najbliższych latach na odnowę zdegradowanego centrum uda się przeznaczyć nawet 5 mld zł. Aż 80 proc. tej kwoty może pochodzić z unijnego dofinansowania. Podnoszenie śródmieścia z ruin nie uda się, jeżeli w życie nie wejdzie ustawa o rewitalizacji. Wkrótce Sejm zajmie się

Polsce potrzebna jest strategia wykorzystania osadów ściekowych

także jako materiał do rekultywacji zdegradowanych terenów. Tylko kilkanaście proc. osadów jest spalanych, a - według szacunków Izby - nawet 30 proc. może być składowanych. Izba szacuje, że za sześć lat w Polsce może już powstawać ponad milion ton osadów ściekowych rocznie, które trzeba będzie

Poznań. Jacek Jaśkowiak

chce zachęcić obecnych mieszkańców do pozostania w Poznaniu. Procesowi wyprowadzania się mieszkańców z Poznania do podpoznańskich miejscowości przeciwdziałać ma też wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe na obszarach zdegradowanych, poprzemysłowych. Jaśkowiak zapowiedział, że miasto

Krakowianie przycisnęli władze miasta i razem budują zielone miasto

Początek grudnia 2014 r. Grupa mieszkańców Krakowa staje na osiedlowym placyku naprzeciw robotników z piłami, którzy przyjechali wyciąć dwie topole spod ich bloku. Wcześniej wycięli już pięć drzew. - Protestujemy przeciwko polityce władz miasta, które likwidują kolejne tereny zielone i wycinają

Obwodnica Warszawy przez Wesołą. Wojewoda miażdży drogowców za wybór trasy

. - Liczyłem, że zweryfikują swoje plany - żałuje wojewoda, który wczoraj tak tłumaczył swoje ostre wystąpienie: - Akurat miałem urlop i więcej czasu, żeby wieczorami dokładniej przestudiować dokumenty. Moje obawy, niestety, się potwierdziły. Nie można na terenie zurbanizowanym ignorować kwestii

Porozumienie w sprawie projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"

zapotrzebowanie na stal produkowaną przez nasz krakowski oddział" - ocenił Manfred Van Vlierberghe. Dzięki środkom unijnym i rządowym zdegradowane tereny mają zostać zrekultywowane oraz przygotowane pod przyszłe inwestycje podmiotów krajowych i zagranicznych. Wojewoda małopolski Jerzy Miller zaznaczył, że

Dolnośląskie. Rusza rekultywacja dziewięciu dolnośląskich składowisk

składowiska w Sulikowie, Ziębicach, Strzegomianach (gm. Sobótka), Sulęcinie (gm. Siechnice) i Stróży (gm. Mietków). Na zboczach zrekultywowanych składowisk zostaną posadzone rośliny i wytyczone ścieżki edukacyjne. "Rekultywacja polegająca na przywróceniu zdegradowanych terenów naturze nie jest jedynym

Straceńcy z karnego batalionu

widmo klęski nie zostało zażegnane. Wehrmacht zajmował kolejne miasta i wciąż zdarzało się, że obrońcy, podobnie jak w lecie 1941 r., porzucali broń, uciekali w panice albo poddawali się niemal bez walki. Kurczyły się też rezerwy ludzkie, bo na okupowanych terenach pozostało prawie 70 mln obywateli ZSRR

Więcej pieniędzy dla lubuskich stolic na zintegrowane inwestycje

. Mam nadzieję, że prezydenci jeszcze te pieniądze pomnożą, pozyskując środki unijne z innych źródeł" - powiedziała Polak. W przypadku Zielonej Góry pieniądze z ZIT zostaną przeznaczone m.in. na poprawę efektywności energetycznej, transport publiczny czy rewitalizację zdegradowanych terenów

37 samorządowych propozycji do rządowego programu dla Śląska

inwestycyjnych (m.in. ułatwień dotyczących ich przekazywania samorządom, uzbrajania, udostępniania i preferencyjnego zagospodarowywania) czy tworzenia stref sprzyjających inwestycjom małej i średniej przedsiębiorczości w zdegradowanych częściach miast. Dotychczasowe rozmowy dotyczyły też m.in. możliwości

Omilanowska: Muzeum Śląskie to jeden z najlepszych pomysłów inwestycyjnych

Rewitalizacja zabytkowych, pochodzących z XIX wieku obiektów, dotyczyć będzie dawnej łaźni i stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice. Jest to, jak podkreślano w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Muzeum Śląskim, kolejny etap przekształcenia zdegradowanych obszarów

Rząd przyjął poprawki do projektu chroniącego altany przed rozbiórką

Ustawodawczej "Stop rozbiórkom altan", który jest inicjatorem obywatelskiej noweli. Celem projektowanych przepisów jest zalegalizowanie obiektów budowlanych wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Najczęściej chodzi o małe, murowane domki, które nie mieszczą się w definicji altany

Bytom i Sosnowiec w unijnym raporcie o wyludniających się miastach

naukowców znajdujący się poza nią Bytom pozbawiony jest środków do ustabilizowania sytuacji odpływu mieszkańców. Raport wskazuje też drogi wyjścia z kryzysu, takie jak pozyskiwanie inwestorów i przeciwdziałanie negatywnym procesom poprzez rewitalizację zdegradowanych, pogórniczych terenów czy budynków

Centra miast mają się rozwijać. Rząd wprowadzi politykę miejską

funduszy dla miast. Rząd chce wydać je sensownie, by za kilka lat dały nowe miejsca pracy i polepszyły komfort życia. Rewitalizacja na potęgę Jak będą wyglądały miasta A.D. 2020? Mają mieć odnowione historyczne centra. Rewitalizowane będą mocno dziś zdegradowane tereny wzdłuż kolei, po byłych jednostkach

Śląskie. Lądowisko w Bestwinie wstrzymuje działalność przez podatki

2005 r. i otwarty trzy lata później na zdegradowanych terenach poprzemysłowych. Wybudowano hale produkcyjne i hangary oraz 700-m asfaltowy pas startowy. Z Parku korzysta ok. 250 firm rocznie. Park i działające na jego terenie firmy generują ok. 300 miejsc pracy.

Woj. śląskie rozważa wprowadzenie Lokalnych Grup Działania

tereny kilku gmin) przeprowadzały mniejsze projekty, realizując tzw. lokalne strategie rozwoju. LGD działały dotąd tylko na terenach wiejskich, ale dzięki odpowiednim zapisom w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO), mogłyby funkcjonować również na terenach miejskich. Zdaniem członka zarządu woj

Zamiast parku będzie osiedle i kościół. Ludzie oburzeni

;Nie zamierzamy biernie obserwować, jak władze dzielnicy wycofują się ze złożonych w 2010 r. deklaracji dotyczących powstania parku. (...) Brak publicznej przestrzeni w tym terenie totalnie zdegraduje i tak słabe relacje społeczne?" - taki list wysłał do władz Woli Piotr Remiszewski. Monika Beuth

Strata województwa nie zaszkodziła Częstochowie. Według badań

województw marszałek dzieli fundusze unijne. Jeśli weźmiemy tę ich część, która rozdzielna jest w konkursach - to sobie radzimy. Ale gdy spojrzymy na te pozakonkursowe, to widać dysproporcje między "centrum" a "terenem". Nie obrażamy się na rzeczywistość, ale przecież kwestię zwiększenia

Michał Tusk: Samo Podwale nie wystarczy! Zlikwidujmy trawniki, odbudujmy pierzeje

Dyskusja o przyszłości Podwala Przedmiejskiego ma już wiele lat. Idea zdegradowania tej ulicy do zwykłej miejskiej alei, która ma się urzeczywistnić dzięki zwężeniu jezdni do dwóch pasów w każdym kierunku, zwężenia samych pasów, przywróceniu - obok tuneli - także powierzchniowych przejść dla

Polskie miasta bliżej Monachium niż Władywostoku

Zdanowska wskazała, że upadek przemysłu włókienniczego, który nastąpił po roku 1989 ma do dziś wpływ na sytuację ekonomiczna Łodzi. Przypomniała, że od momentu, gdy cztery lata temu objęła władzę, zaangażowała się w rewitalizację zdegradowanego centrum. Tak powstał zakończony już projekt Mia100 kamienic

Jest szansa na ustalenie losów osób zaginionych przed laty 

zaginęli wiele lat temu. Takie rodziny można wytypować, wiedząc, że daną osobę zmarłą znaleziono na określonym terenie lub wskazują na to inne okoliczności. W aktach mogą znajdować się najróżniejsze rzeczy: fragmenty sznura wisielczego, chusteczki do nosa, fragmenty tkanin, grzebienie, obcinaki do paznokci

Naukowcy zidentyfikują zwłoki osób zaginionych przed laty

, których bliscy zaginęli wiele lat temu. Takie rodziny można wytypować, wiedząc, że daną osobę zmarłą znaleziono na określonym terenie lub wskazują na to inne okoliczności. W aktach mogą znajdować się najróżniejsze rzeczy: fragmenty sznura wisielczego, chusteczki do nosa, fragmenty tkanin, grzebienie

Jest niedobór: stolica musi zasysać nowych mieszkańców

większości jest polem, Ursus to zdegradowane tereny pofabryczne. - Można je urządzić tak, by stały się wzorcowym miejscem do życia - przekonywał urbanista Grzegorz Buczek, podając przykład gigantycznej (45 tys. pracowników) fabryki traktorów w West Allis w Wisconsin, która dziś jest doskonałą dzielnicą

Czyszczenie Krupówek z reklam

Krupówki - najsłynniejszy polski deptak - to dziś królestwo kiczu i chaosu reklamowego. I bodaj jedna z najbardziej zdegradowanych pod względem estetycznym przestrzeni publicznych. To setki reklam, transparentów, automatów z grami i napojami, totemów, dmuchanych balonów reklamowych i co chwila

Projekt budżetu: na politykę środowiskową w 2015 r. ponad 6 mld zł

i łowiectwo. W tym dziale zawarte są również działania ochronne na obszarach Natura 2000 czy rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych. W 2015 r. kwotą 190 mln zł mają być wspierane przedsięwzięcia prowadzące do rozpoznawania budowy geologicznej kraju - np. dokumentowanie złóż kopalin, w

Bydgoszcz. Rewitalizacja dróg wodnych na UKW

, dyrektor Instytutu Geografii UKW, w ramach którego utworzono nowy kierunek studiów. "Obecnie tak zaniedbaliśmy, zdegradowaliśmy środowisko, że po prostu rzeki tylko nam utrudniają życie, by wymienić choćby powodzie czy brak możliwości transportu. Brakuje też jakiejkolwiek infrastruktury turystycznej

Płock przed zmianami. Dawna stolica chce znów błyszczeć i tętnić życiem

poszczególne bolączki jest możliwe w długofalowym procesie współpracy interdyscyplinarnej grupy specjalistów z funkcjonowania przedsiębiorczości, architektury krajobrazu jako specjalistów od przestrzeni publicznej, spraw społecznych, korzystających z wiedzy graczy tego terenu - osób z samorządu

NFOŚiGW pomoże gminom w budowie systemu gospodarowania śmieciami

przedsiębiorcy w latach 2014-2017 będą mogli skorzystać również z programów likwidacji tzw. bomb ekologicznych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych i składowisk. Budżet programu to ok. 150 mln zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone np. na rekultywację terenów poprzemysłowych czy byłych poligonów wojskowych

Nowa siedziba katowickiej "filmówki" w 2016 r.

Nowy gmach stanie w centrum Katowic, w pobliżu obecnego kampusu uniwersyteckiego, przy ul. św. Pawła 3. To zdegradowana część centrum, nazywana często kwartałem ulic Pawła, Wodnej, Górniczej. Nowy obiekt, który ma stać się zaczątkiem rewitalizacji tej części miasta, powstanie według wybranego w

MIR: 2,4 mld euro na wspólne projekty miast z gminami

zachęcić miasta i gminy do "wspólnego rozwiązywania problemów oraz wzmacniania szans rozwojowych na ich terenie". Chodzi o inwestycje m.in. w miejski transport publiczny, drogowy, edukację, zdrowie czy pomoc osobom najbardziej potrzebującym i poszukującym pracy. "Potrzebne są zintegrowane

Uchodźcy też chcą budżetu obywatelskiego. Na dziurawą drogę

zdegradowaną częścią miasta - napisali we wniosku. - Mieszczą się tu budynki socjalne, Ośrodek dla Cudzoziemców, oraz kilka bloków spółdzielczych. Obok znajduje się Szkoła Podstawowa nr 31. Często mówi się, że tu "wrony zawracają". Jednak tak wcale być nie musi. To wbrew pozorom miejsce wydarzeń

Nieskuteczna wojna z terroryzmem. Hydrze dżihadu odrastają głowy

. Dziś jemeńska Al-Kaida, wykorzystując wojnę między szyickimi rebeliantami a rządem wspieranym przez Arabię Saudyjską, zajmuje kolejne tereny. A Wuhajszi nie był jej pierwszym zlikwidowanym przywódcą. Dlatego ze sceptycyzmem należy przyjąć zapewnienie rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, że

Hydrze dżihadu wciąż odrastają odcięte głowy

. Dziś jemeńska Al-Kaida, wykorzystując wojnę między szyickimi rebeliantami a rządem wspieranym przez Arabię Saudyjską, zajmuje kolejne tereny. A Wuhajszi nie był jej pierwszym zlikwidowanym przywódcą. Dlatego ze sceptycyzmem należy przyjąć zapewnienie rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, że

Miasto szuka lokalnych liderów. Pomogą w rewitalizacji

zrobić coś dobrego dla Łodzi, ale do tej pory nie wiedzieli, jak się za to zabrać. Trzeba przy tym pamiętać, że odbudowywanie więzi społecznych to wyzwanie nie tylko dla zdegradowanego śródmieścia, ale także blokowisk czy relacji międzyludzkich w ogóle - tłumaczy Marcin Obijalski, dyrektor biura ds

Państwem w biznes

terenie firm. Jednocześnie Kaczyński twierdzi, że PiS będzie ''bronić polskiej ziemi'', tak jak robili to Francuzi (choć zapomniał dodać, że im chodziło tylko o ziemię rolniczą). Czyli proponuje ''zdegradowanym'' powiatom ekonomiczne samobójstwo, głównym problemem Polski nie jest bowiem wykupywanie ziemi

W.Brytania.Sąd utrzymał wyrok dla sanitariusza-pacyfisty

W lipcu tego roku 25-letni Michael Lyons został przez sąd wojskowy na terenie bazy marynarki wojennej w Portsmouth skazany za odmowę wykonania rozkazu. Zdegradowano go także do niższej rangi. Po odbyciu kary będzie usunięty ze służby. Wyrok odsiaduje w wojskowej instytucji poprawczej w Colchester

Atmosfera strachu w urzędzie wojewódzkim. Praca dla wiernych PiS-owi

pracowników należy do apolitycznego korpusu Służby Cywilnej, ale na mocy zmienionej ustawy będzie można ich zwolnić lub zdegradować. W oczach nowej władzy obciążać ich może fakt, że rozpoczynali kariery za czasów SLD czy PO. - Kiedy, kogo i za co wyrzucą, to ostatnio główny temat rozmów - przyznaje jeden z

Wrocław - zielona stolica Europy?

zasobami. W tym najbardziej cennym, jakim jest przestrzeń. W 2030 r. Wrocław będzie rozbudowywać się w centrum, zgodnie z ideałem compact city, miasta zwartego, które nie korzysta ze zbyt dużej ilości terenu. Zamiast na podmiejskich polach bez dojazdu - zagospodarowane będą zdegradowane tereny

Kraków to miasto, które chce wyznaczać nowe trendy

aktywności gospodarczej Rybitwy. Rozwój, a nie rozbudowa - to jedno z głównych haseł nowego, kreatywnego Krakowa. Kraków zmierza do racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów w terenach przeznaczonych do zainwestowania, a jednocześnie chce wprowadzić ścisłą ochronę obszarów zielonych. Nowe Studium

Spór o Bieszczady. Listy po artykule "Po schodach dla dobra przyrody"

Po schodach dla dobra przyrody Odpowiedź dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego na zarzuty prof. Romana Kuźniara Tegoroczny remont drastycznie zdegradowanych ścieżek turystycznych w rejonie Tarnicy spotyka się z żywą reakcją turystów. Turyści odwiedzający Park regularnie co roku mieli okazję