teren zdegradowany

PAP

Opolskie. Zidentyfikują i opiszą tereny zdegradowane w regionie

Opolskie. Zidentyfikują i opiszą tereny zdegradowane w regionie

Zespół naukowców we współpracy z opolskimi samorządami zidentyfikuje i opisze na zlecenie opolskiego urzędu marszałkowskiego tereny zdegradowane w regionie. Raport z badań ma być przydatny np. przy planowaniu inwestycji dot. rewitalizacji w latach 2014-2020.

Śląskie. Samorząd Świętochłowic przygotowuje rewitalizację pogórniczych terenów

Samorząd Świętochłowic (Śląskie) przygotowuje się do rewitalizacji części terenów zdegradowanych przez przemysł. W ramach międzynarodowego projektu badane będą m.in. możliwości wykorzystania ich do produkcji energii odnawialnej.

Strategia Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego już gotowa

Rewitalizacja zdegradowanych przyrodniczo terenów oraz promocja przedsiębiorczości - to główne założenia opracowanej już strategii rozwoju Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego (TOF). Gminy skupione w TOF otrzymają do 2020 r. ponad 80,6 mln zł.

Śląskie. 23 projekty realizowane dzięki inicjatywie Jessica

zdegradowanych terenów w miastach. W odróżnieniu od unijnych dotacji, z Jessiki pod pewnymi warunkami mogą być finansowane przedsięwzięcia komercyjne. Woj. śląskie jest jednym z pięciu polskich regionów, które zdecydowały się na wdrożenie mechanizmu Jessica, polegającego na wspieraniu konkretnych projektów

Ruda Śląska przygotowała program rewitalizacji miejsc zdegradowanych

Rewitalizacja ma z jednej strony przyczynić się do nadania - m.in. nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych - obiektom oraz terenom zdegradowanym, w tym poprzemysłowym; z drugiej wesprzeć lokalną społeczność, która boryka się m.in. z biedą

MIR: na rewitalizację miast wydamy minimum 25 mld zł

wykorzystaniu funduszy unijnych, krajowych, samorządowych i prywatnych" - powiedział. Wiceminister wyjaśnił, że potrzeba rewitalizacji koncentruje się szczególnie w zdegradowanych obszarach centrów miast, terenów powojskowych czy poprzemysłowych. "Rewitalizacja to nie tylko próba rozwiązania problemu

Podlaskie. Gminy zrekultywują wspólnie wysypiska śmieci

Główny cel projektu to poprawa stanu środowiska naturalnego, przywrócenie zdegradowanym terenom wartości przyrodniczych. W zrekultywowanych miejscach po wysypiskach powstaną ścieżki edukacyjne - poinformowała PAP Monika Stachelek z Urzędu Miasta w Kolnie. Kolno jest liderem projektu. Rekultywacji

Rząd: 25 mld zł na rewitalizację w unijnej perspektywie 2014-2020

pozyskania przez niektóre samorządy dodatkowych środków na dobre planowanie działań rewitalizacyjnych" - zaznaczyła minister. Jak zaznaczyło we wtorek CIR, na terenie wielu dużych i małych miast, a także w gminach wiejskich, znajdują się obszary zdegradowane, charakteryzujące się zniszczoną, zaniedbaną

Wasiak: 25 mld zł na rewitalizację w unijnej perspektywie 2014-2020

tego konkursu byłaby możliwość pozyskania przez niektóre samorządy dodatkowych środków na dobre planowanie działań rewitalizacyjnych" - zaznaczyła minister. Jak zaznaczyło we wtorek CIR, na terenie wielu dużych i małych miast, a także w gminach wiejskich, znajdują się obszary zdegradowane

Ruda Śląska. Powstał miejski program odnowy zaniedbanych podwórek

zamieszkuje ok. 60 tys. osób. Rewitalizacja ma z jednej strony przyczynić się do nadania - m.in. nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych - obiektom oraz terenom zdegradowanym, w tym poprzemysłowym; z drugiej wesprzeć lokalną społeczność, która

Bydgoszcz. 2,4 mln zł na remonty chodników

Jak podkreślił, lista planowanych robót zawiera około 50 miejsc zlokalizowanych na terenie całego miasta i obejmuje prawie 15 tys. m. kwadratowych powierzchni. "Lista taka powstaje na podstawie - z jednej strony - naszego rozeznania w terenie, obserwacji naszych inspektorów, z drugiej zaś

Lasy Państwowe przywracają dla turystów byłe poligony wojskowe

Lasy Państwowe zwracają uwagę, że ten środowiskowy projekt jest jednym z największych i najkosztowniejszych w Europie. Rzeczniczka poinformowała, że prace są na półmetku, a do końca 2015 roku zrekultywowanych zostanie ponad 30 tys. ha zdegradowanych terenów popoligonowych i powojskowych, którymi

MIR: projekt założeń ustawy o rewitalizacji - w konsultacjach publicznych

ok. 2,4 mln osób, jest zdegradowanych i wymaga pilnych działań. "Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych (w miastach i na wsi) poprzez przedsięwzięcia całościowe, obejmujące różne sfery życia. Ich celem będzie m.in. poprawa jakości życia mieszkańców

Wiceminister infrastruktury i rozwoju mówił w Wałbrzychu o idei ustawy o rewitalizacji

Wiceminister infrastruktury i rozwoju mówił w Wałbrzychu o idei ustawy o rewitalizacji

Orłowski. - Problem degradacji dotyczy ponad 20 procent polskich miast, na rewitalizację czekają zaniedbane śródmieścia, blokowiska i dawne tereny wojskowe czy kolejowe - czyli 2,4 mln mieszkańców - mówił wiceminister Paweł Orłowski. - Błędem jest rewitalizacja za pomocą oddzielnych projektów, musimy je

Piechociński: rząd wesprze projekt "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"

przyszłych inwestorów w ramach strategicznego projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości". Dzięki środkom unijnym i rządowym zdegradowane tereny mają zostać zrekultywowane oraz przygotowane pod przyszłe inwestycje. Cały projekt "Kraków - Nowa Huta Przyszłości" to koncepcja ożywienia

Szczecin. Podstrefa ekonomiczna z infrastrukturą dla inwestora

Na terenach inwestycyjnych zbudowano m.in. drogę dojazdową i doprowadzono sieć wodno-kanalizacyjną. Wartość zakończonej inwestycji to około 5,6 mln zł, z czego ponad 2,3 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Jak powiedział

Śląskie i Małopolskie przyspieszają prace nad programem reindustrializacji

biznesowych, o czym świadczy np. ulokowanie IBM na Śląsku, chemiczna przeróbka węgla, czyste technologie, rewitalizacja zdegradowanych terenów, czy szkolnictwo zawodowe dopasowane do potrzeb biznesowych to wyzwania dla Śląska" - przekonywał Saługa. Zaznaczył jednak, że region boryka się z wieloma

Lubuskie. Cmentarz żydowski w Słubicach w rejestrze zabytków

na tym cmentarzu odbył się 11 grudnia 1944 r. Po wojnie terenem tym administrowało m.in. Gorzowskie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Warta Tourist". W okresie PRL nekropolia została zdegradowana; rozebrano kaplicę przedpogrzebową, zniszczono większość macew, a w obrębie kirkutu wybudowano

Zakończono modernizację szpitala w Jastrzębiu Zdroju

rewitalizację zdegradowanych terenów w miastach. Szpital w Jastrzębiu dysponuje ponad 600 łóżkami. Rocznie hospitalizuje ok. 32 tys. pacjentów, a lekarze udzielają w poradniach 72 tys. porad. Placówka powstała w 1976 r., głównie z myślą o górnikach pracujących w Jastrzębiu Zdroju i Rybnickim Okręgu Węglowym.

Kraków. Powstanie nowy cmentarz komunalny za 24,5 mln zł

koszt inwestycji, w zamian będzie mogło przez 30 lat pobierać korzyści finansowe wynikające z działalności cmentarza i spopielarni. W ramach współpracy miasto przekazało teren oraz wybudowało i przebudowało część ul. Podgórki Tynieckie oraz ul. Wielogórskiej. Obiekt ten od kilku lat budzi kontrowersje

Dolnośląskie. Myśliwi wypuścili na wolność 100 zajęcy

Jak w sobotę powiedział PAP Wojciech Niedźwiedziński, sekretarz Górniczego Koła Łowieckiego "Szarak", akcja ta jest konieczna, aby odbudować populację zająca, którego w regionie są jedynie śladowe ilości. "Zające zostały zdegradowane przez rolniczą chemię oraz w dość szybkim tempie

Kandydat PO na prezydenta Poznania chce powstrzymać odpływ mieszkańców z miasta

budownictwo mieszkaniowe na obszarach zdegradowanych, poprzemysłowych, w tym m.in. na terenie tzw. Wolnych Torów. "Tam chcemy zaprojektować dużą, śródmiejską, przyjazną mieszkańcom dzielnicę. Stawiamy też na budownictwo jednorodzinne, ale w granicach administracyjnych miasta. Tu priorytet mają m.in

Warmińsko-Mazurskie. Saperzy znaleźli w lesie krzyżackie topory

zaapelowała do grzybiarzy, by nie zbliżali się do miejsc, w których zbierane są niewybuchy. Oczyszczanie terenów leśnych zostało sfinansowane ze środków UE w ramach projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo

Współpraca Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca ws. terenów poprzemysłowych

. Środki te mają trafić na przygotowanie w tych trzech miastach dokumentacji pod kątem przyszłej rewitalizacji terenów zdegradowanych. Liderem porozumienia zostały Mysłowice, gdzie skala tych działań będzie prawdopodobnie największa. Miastu zależy na ożywieniu łącznie ok. 70 hektarów gruntów po dawnej

Bytom. Teren dawnej kopalni Powstańców Śląskich - pod inwestycje

przedsięwzięcie do dofinansowania. Bytomscy samorządowcy podkreślali wówczas, że miasto po raz pierwszy od lat pozyskało znaczne pieniądze na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Prace będą polegały na rekultywacji zdegradowanego obszaru, a następnie budowie dróg dojazdowych i uzbrojenie działek w niezbędne media

Tychy. Pasaż kultury powstał w dawnym kinie

obszarów miejskich. Chodzi m.in. o przywracanie blasku niszczejącym obiektom poprzemysłowym oraz o rewitalizację zdegradowanych terenów w miastach. Woj. śląskie jest jednym z pięciu polskich regionów, które zdecydowały się na wdrożenie mechanizmu Jessica, polegającego na wspieraniu konkretnych projektów

Katowice i Siemianowice porozumiały się ws. nowych dróg

ostatnich latach zaczęły powstawać tam nowe inwestycje biurowe i przemysłowe. "W liście intencyjnym jest mowa o chęci dalszego ożywiania zdegradowanych obszarów poprzemysłowych w rejonie ul. Konduktorskiej oraz zwiększenia potencjału inwestycyjnego tych terenów poprzez poprawę ich funkcji gospodarczej

Poznań. Jacek Jaśkowiak

chce zachęcić obecnych mieszkańców do pozostania w Poznaniu. Procesowi wyprowadzania się mieszkańców z Poznania do podpoznańskich miejscowości ma też przeciwdziałać wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe na obszarach zdegradowanych, poprzemysłowych. Jaśkowiak zapowiedział, że miasto

Poznań. Jacek Jaśkowiak

chce zachęcić obecnych mieszkańców do pozostania w Poznaniu. Procesowi wyprowadzania się mieszkańców z Poznania do podpoznańskich miejscowości ma też przeciwdziałać wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe na obszarach zdegradowanych, poprzemysłowych. Jaśkowiak zapowiedział, że miasto

Mołdawianie w Warszawie - wystawa twórców młodej generacji

twórców: Agnieszki Rayss i Dominika Ritszela. W filmie "Campers" Ritszel przedstawił opuszczone, poprzemysłowe tereny, zdegradowany krajobraz, po którym przesuwają się jakieś zagubione postaci, nie wiadomo, czy są to strażnicy, czy jacyś zabłąkani żołnierze. Film mroczny, w których widać

Polskie miasta idą do generalnego remontu

bezprawie. Pamiętajmy także o tym, że odnowa miast to także silny impuls do ich rozwoju. Jaki to kawałek Polski? - Szacujemy, że zdegradowana jest jedna piąta terenów miejskich. Żyje tam około 2,4 mln ludzi. I co? Wyremontujemy te tereny i problem zniknie? - Nie! Modernizacja infrastruktury nie jest celem

Woj. śląskie pracuje nad "funduszem rewitalizacyjnym"

zdegradowanych i rewitalizacją centrów miast" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami marszałek. Koncepcja "funduszu rewitalizacyjnego" wywodzi się z postulatów sprecyzowanych we wstępnych pracach nad rządowym Programem dla Śląska. Ma być wdrażana w życie w zakresie, którego nie ujmie zestaw

Internauci: rynek w Jaworznie najlepszą przestrzenią publiczną Śląskiego

Do tegorocznej, piętnastej edycji konkursu zgłoszono 45 realizacji z 34 gmin, m.in. skwery, ścieżki, zagospodarowania terenów czy przebudowy budynków. Głosowanie internetowe trwało przez cały sierpień. Każdy internauta mógł przyznać punkty trzem wybranym inwestycjom. Rynek w Jaworznie otrzymał ich

Jacek Jaśkowiak

ten sposób chce zachęcić obecnych mieszkańców do pozostania w Poznaniu. Procesowi wyprowadzania się mieszkańców z Poznania do podpoznańskich miejscowości ma też przeciwdziałać wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe na obszarach zdegradowanych, poprzemysłowych. Jaśkowiak zapowiedział

Ekspert: Potrzebna ustawa o rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego

stanowią tereny zdegradowane, w które, żeby w ogóle mogły one wyjść na rynek, musi zainwestować państwo. Jak przyznał Kołodziej, degradacja dotknęła nie tylko obiektów, opuszczonych z powodu niewydolności zlokalizowanych tam przedsiębiorstw, ale również mieszkających na terenach poprzemysłowych

Poznań. Jacek Jaśkowiak

chce zachęcić obecnych mieszkańców do pozostania w Poznaniu. Procesowi wyprowadzania się mieszkańców z Poznania do podpoznańskich miejscowości przeciwdziałać ma też wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe na obszarach zdegradowanych, poprzemysłowych. Jaśkowiak zapowiedział, że miasto

Straceńcy z karnego batalionu

widmo klęski nie zostało zażegnane. Wehrmacht zajmował kolejne miasta i wciąż zdarzało się, że obrońcy, podobnie jak w lecie 1941 r., porzucali broń, uciekali w panice albo poddawali się niemal bez walki. Kurczyły się też rezerwy ludzkie, bo na okupowanych terenach pozostało prawie 70 mln obywateli ZSRR

37 samorządowych propozycji do rządowego programu dla Śląska

inwestycyjnych (m.in. ułatwień dotyczących ich przekazywania samorządom, uzbrajania, udostępniania i preferencyjnego zagospodarowywania) czy tworzenia stref sprzyjających inwestycjom małej i średniej przedsiębiorczości w zdegradowanych częściach miast. Dotychczasowe rozmowy dotyczyły też m.in. możliwości

Porozumienie w sprawie projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"

zapotrzebowanie na stal produkowaną przez nasz krakowski oddział" - ocenił Manfred Van Vlierberghe. Dzięki środkom unijnym i rządowym zdegradowane tereny mają zostać zrekultywowane oraz przygotowane pod przyszłe inwestycje podmiotów krajowych i zagranicznych. Wojewoda małopolski Jerzy Miller zaznaczył, że

Dolnośląskie. Rusza rekultywacja dziewięciu dolnośląskich składowisk

składowiska w Sulikowie, Ziębicach, Strzegomianach (gm. Sobótka), Sulęcinie (gm. Siechnice) i Stróży (gm. Mietków). Na zboczach zrekultywowanych składowisk zostaną posadzone rośliny i wytyczone ścieżki edukacyjne. "Rekultywacja polegająca na przywróceniu zdegradowanych terenów naturze nie jest jedynym

Polsce potrzebna jest strategia wykorzystania osadów ściekowych

także jako materiał do rekultywacji zdegradowanych terenów. Tylko kilkanaście proc. osadów jest spalanych, a - według szacunków Izby - nawet 30 proc. może być składowanych. Izba szacuje, że za sześć lat w Polsce może już powstawać ponad milion ton osadów ściekowych rocznie, które trzeba będzie

Śląskie. Bytom wybrał część projektów pod kątem OSI

: termomodernizacji budynków infrastruktury publicznej (pula 7,5 mln euro), dziedzictwa naturalnego i kulturowego (5 mln euro), ochrony różnorodności biologicznej (ok. 0,6 mln euro), infrastruktury społecznej (10,9 mln euro) oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych (prawie 31 mln euro). W zakresie EFRR stosowany ma

Rząd przyjął poprawki do projektu chroniącego altany przed rozbiórką

Ustawodawczej "Stop rozbiórkom altan", który jest inicjatorem obywatelskiej noweli. Celem projektowanych przepisów jest zalegalizowanie obiektów budowlanych wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Najczęściej chodzi o małe, murowane domki, które nie mieszczą się w definicji altany

Więcej pieniędzy dla lubuskich stolic na zintegrowane inwestycje

. Mam nadzieję, że prezydenci jeszcze te pieniądze pomnożą, pozyskując środki unijne z innych źródeł" - powiedziała Polak. W przypadku Zielonej Góry pieniądze z ZIT zostaną przeznaczone m.in. na poprawę efektywności energetycznej, transport publiczny czy rewitalizację zdegradowanych terenów

Omilanowska: Muzeum Śląskie to jeden z najlepszych pomysłów inwestycyjnych

Rewitalizacja zabytkowych, pochodzących z XIX wieku obiektów, dotyczyć będzie dawnej łaźni i stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice. Jest to, jak podkreślano w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Muzeum Śląskim, kolejny etap przekształcenia zdegradowanych obszarów

Śląskie. Lądowisko w Bestwinie wstrzymuje działalność przez podatki

2005 r. i otwarty trzy lata później na zdegradowanych terenach poprzemysłowych. Wybudowano hale produkcyjne i hangary oraz 700-m asfaltowy pas startowy. Z Parku korzysta ok. 250 firm rocznie. Park i działające na jego terenie firmy generują ok. 300 miejsc pracy.

Michał Tusk: Samo Podwale nie wystarczy! Zlikwidujmy trawniki, odbudujmy pierzeje

Dyskusja o przyszłości Podwala Przedmiejskiego ma już wiele lat. Idea zdegradowania tej ulicy do zwykłej miejskiej alei, która ma się urzeczywistnić dzięki zwężeniu jezdni do dwóch pasów w każdym kierunku, zwężenia samych pasów, przywróceniu - obok tuneli - także powierzchniowych przejść dla

Centra miast mają się rozwijać. Rząd wprowadzi politykę miejską

funduszy dla miast. Rząd chce wydać je sensownie, by za kilka lat dały nowe miejsca pracy i polepszyły komfort życia. Rewitalizacja na potęgę Jak będą wyglądały miasta A.D. 2020? Mają mieć odnowione historyczne centra. Rewitalizowane będą mocno dziś zdegradowane tereny wzdłuż kolei, po byłych jednostkach

Bytom i Sosnowiec w unijnym raporcie o wyludniających się miastach

naukowców znajdujący się poza nią Bytom pozbawiony jest środków do ustabilizowania sytuacji odpływu mieszkańców. Raport wskazuje też drogi wyjścia z kryzysu, takie jak pozyskiwanie inwestorów i przeciwdziałanie negatywnym procesom poprzez rewitalizację zdegradowanych, pogórniczych terenów czy budynków

Woj. śląskie rozważa wprowadzenie Lokalnych Grup Działania

tereny kilku gmin) przeprowadzały mniejsze projekty, realizując tzw. lokalne strategie rozwoju. LGD działały dotąd tylko na terenach wiejskich, ale dzięki odpowiednim zapisom w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO), mogłyby funkcjonować również na terenach miejskich. Zdaniem członka zarządu woj

Jest szansa na ustalenie losów osób zaginionych przed laty 

zaginęli wiele lat temu. Takie rodziny można wytypować, wiedząc, że daną osobę zmarłą znaleziono na określonym terenie lub wskazują na to inne okoliczności. W aktach mogą znajdować się najróżniejsze rzeczy: fragmenty sznura wisielczego, chusteczki do nosa, fragmenty tkanin, grzebienie, obcinaki do paznokci

Naukowcy zidentyfikują zwłoki osób zaginionych przed laty

, których bliscy zaginęli wiele lat temu. Takie rodziny można wytypować, wiedząc, że daną osobę zmarłą znaleziono na określonym terenie lub wskazują na to inne okoliczności. W aktach mogą znajdować się najróżniejsze rzeczy: fragmenty sznura wisielczego, chusteczki do nosa, fragmenty tkanin, grzebienie

Zamiast parku będzie osiedle i kościół. Ludzie oburzeni

;Nie zamierzamy biernie obserwować, jak władze dzielnicy wycofują się ze złożonych w 2010 r. deklaracji dotyczących powstania parku. (...) Brak publicznej przestrzeni w tym terenie totalnie zdegraduje i tak słabe relacje społeczne?" - taki list wysłał do władz Woli Piotr Remiszewski. Monika Beuth

Projekt budżetu: na politykę środowiskową w 2015 r. ponad 6 mld zł

i łowiectwo. W tym dziale zawarte są również działania ochronne na obszarach Natura 2000 czy rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych. W 2015 r. kwotą 190 mln zł mają być wspierane przedsięwzięcia prowadzące do rozpoznawania budowy geologicznej kraju - np. dokumentowanie złóż kopalin, w

Nowa siedziba katowickiej "filmówki" w 2016 r.

Nowy gmach stanie w centrum Katowic, w pobliżu obecnego kampusu uniwersyteckiego, przy ul. św. Pawła 3. To zdegradowana część centrum, nazywana często kwartałem ulic Pawła, Wodnej, Górniczej. Nowy obiekt, który ma stać się zaczątkiem rewitalizacji tej części miasta, powstanie według wybranego w

MIR: 2,4 mld euro na wspólne projekty miast z gminami

zachęcić miasta i gminy do "wspólnego rozwiązywania problemów oraz wzmacniania szans rozwojowych na ich terenie". Chodzi o inwestycje m.in. w miejski transport publiczny, drogowy, edukację, zdrowie czy pomoc osobom najbardziej potrzebującym i poszukującym pracy. "Potrzebne są zintegrowane

Uchodźcy też chcą budżetu obywatelskiego. Na dziurawą drogę

zdegradowaną częścią miasta - napisali we wniosku. - Mieszczą się tu budynki socjalne, Ośrodek dla Cudzoziemców, oraz kilka bloków spółdzielczych. Obok znajduje się Szkoła Podstawowa nr 31. Często mówi się, że tu "wrony zawracają". Jednak tak wcale być nie musi. To wbrew pozorom miejsce wydarzeń

NFOŚiGW pomoże gminom w budowie systemu gospodarowania śmieciami

przedsiębiorcy w latach 2014-2017 będą mogli skorzystać również z programów likwidacji tzw. bomb ekologicznych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych i składowisk. Budżet programu to ok. 150 mln zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone np. na rekultywację terenów poprzemysłowych czy byłych poligonów wojskowych

Kraków to miasto, które chce wyznaczać nowe trendy

aktywności gospodarczej Rybitwy. Rozwój, a nie rozbudowa - to jedno z głównych haseł nowego, kreatywnego Krakowa. Kraków zmierza do racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów w terenach przeznaczonych do zainwestowania, a jednocześnie chce wprowadzić ścisłą ochronę obszarów zielonych. Nowe Studium

Jest niedobór: stolica musi zasysać nowych mieszkańców

większości jest polem, Ursus to zdegradowane tereny pofabryczne. - Można je urządzić tak, by stały się wzorcowym miejscem do życia - przekonywał urbanista Grzegorz Buczek, podając przykład gigantycznej (45 tys. pracowników) fabryki traktorów w West Allis w Wisconsin, która dziś jest doskonałą dzielnicą

Państwem w biznes

terenie firm. Jednocześnie Kaczyński twierdzi, że PiS będzie ''bronić polskiej ziemi'', tak jak robili to Francuzi (choć zapomniał dodać, że im chodziło tylko o ziemię rolniczą). Czyli proponuje ''zdegradowanym'' powiatom ekonomiczne samobójstwo, głównym problemem Polski nie jest bowiem wykupywanie ziemi

Bydgoszcz. Rewitalizacja dróg wodnych na UKW

, dyrektor Instytutu Geografii UKW, w ramach którego utworzono nowy kierunek studiów. "Obecnie tak zaniedbaliśmy, zdegradowaliśmy środowisko, że po prostu rzeki tylko nam utrudniają życie, by wymienić choćby powodzie czy brak możliwości transportu. Brakuje też jakiejkolwiek infrastruktury turystycznej

W.Brytania.Sąd utrzymał wyrok dla sanitariusza-pacyfisty

W lipcu tego roku 25-letni Michael Lyons został przez sąd wojskowy na terenie bazy marynarki wojennej w Portsmouth skazany za odmowę wykonania rozkazu. Zdegradowano go także do niższej rangi. Po odbyciu kary będzie usunięty ze służby. Wyrok odsiaduje w wojskowej instytucji poprawczej w Colchester

7,5 tys. ludzi z 27 krajów. Protestowali przy granicy z Niemcami, bo nie chcą tam kopalni [WIDEO]

Brunatnych odkrywek boją się mieszkańcy pięciu regionów kraju: Lubuskiego, Łódzkiego, Dolnego Śląska, Kujaw i Wielkopolski. Zagrożone są także tereny po niemieckiej stronie granicy. Pierwsze w kolejce odkrywkowej jest jednak lubuskie pogranicze z Niemcami w gminach Brody i Gubin. Mieszkańcy: Boję

Brytyjscy studenci na ratunek Ursusowi. Chcą, by wrócił tam przemysł

Ursus - niegdyś oddzielne miasto, teraz jedna z dzielnic Warszawy - jest znany przede wszystkim z produkcji traktorów. Teren ich upadłej fabryki to prawie 180 hektarów, w większości zdegradowanych, o które od kilku lat toczy się bój pomiędzy władzami, mieszkańcami, większym i mniejszym biznesem

Irene na północnym wschodzie USA; trwają powodzie i usuwanie zniszczeń

niewyobrażalnych skutkach. Wbrew jednak tym zapowiedziom, nie doszło do zalania wodą tuneli metra, uszkodzeń systemu doprowadzenia wody, ani zalania przybrzeżnych terenów na Manhattanie; nikt również nie zginął. Tymczasem już w sobotę wstrzymano ruch metra, zarządzono masowe ewakuacje i poradzono zaopatrywać się w

Miasta przemysłowe budzą się do życia

. Kolejne władze szukają pomysłu na dźwignięcie miasta po nieudanej transformacji. Kuszą inwestorów terenami, niskimi kosztami pracy. W specjalnych strefach ekonomicznych próbuje się powtórzyć gospodarczy cud z XIX wieku, kiedy przemysł napędził rozwój miasta. Rewitalizacja czy remont? Tak wyglądają

W Łazienkach powstanie budynek schowany pod łąką

/ Materiały Łazienek Królewskich - To zdegradowany teren - stwierdził wczoraj Tadeusz Zielniewicz, dyrektor Muzeum Łazienek Królewskich. Do niedawna były wobec tego miejsca inne plany. Dyrekcja muzeum zamierzała wybudować tu interaktywny plac zabaw pod nazwą Ogród Zmysłów i Żywiołów. Miała gotowy projekt, a

Miasta wiekowe jak nowe. Co zrobić, by ludzie nie uciekali

wokół innych, większych miast województwa. Suburbanizacja prowadzi do zmian strukturalnych terenów wiejskich. Co to oznacza? Że wieś przestaje być wsią skoncentrowaną na rolnictwie, a staje się obszarem wielofunkcyjnym, a często jedynie tzw. sypialnią dla miasta. Dużym problemem jest to, że najczęściej

Plany Wałbrzycha: Rowerowa obwodnica i nowy przystanek PKP

środowiska w mieście stale się pogarszał. W latach 80. Wałbrzych miał złą sławę najbardziej zanieczyszczonego i zdegradowanego miasta w Polsce. Sytuacja zaczęła się poprawiać w latach 90. i czystość powietrza należy dziś do najlepszych w kraju. Stało się tak głównie dzięki smutnemu wydarzeniu, jakim był

Opolskie. Zrujnowany zamek w Polskiej Cerekwi zostanie odbudowany

i okolicznego terenu od 2005 r. Wcześniej była to własność Skarbu Państwa. Cała nieruchomość ma ok. 2,5 hektara, oprócz zamku stoi na niej zamieszkały budynek bramny. Unijny projekt przewiduje również rewitalizację zdegradowanych terenów przyzamkowych. Plany odbudowy zamku w Polskiej Cerekwi

Syberiada 2020

utopia. Kosztów budowy nikt jeszcze nie oszacował. Autorzy uważają jednak, że ich propozycja jest realna i ma sens. Jest szansą na rewitalizację zdegradowanego poprzemysłowego terenu i poprawę jakości życia mieszkańców, którzy w Eco-city nie musieliby radzić sobie z siedmioma miesiącami ostrej zimy

Komuniści w łapach informacji

. Wyjaśnił mi, że w wojsku tacy jak Żymierski, Zarzycki, Świetlik, Zawadzki są zdecydowanymi zwolennikami polityki Gomułki. Zaproponował mi przystąpienie do spiskowej organizacji, na czele której z ramienia grupy Gomułki na terenie wojska stoi on - Spychalski. Na propozycję wyraziłem zgodę . W zamierzeniu

Stefan Niesiołowski: Jesteśmy mniejszością na tej planecie

Maja i w stawie Scheiblera na ul. Przędzalnianej w Łodzi. W tym stawie było wszystko, nawet tak rzadkie owady jak kałużnica czarna (Hydrophilus aterrimus ). Jak były pod ochroną, to je oglądałem, a potem puszczałem, inne brałem do domu. Staw nadal istnieje, ale został zdegradowany przez kaczki, które

Radna PiS nie tylko od osłów. Kim jest Lidia Dudziak, która interweniowała w sprawie kopulujących zwierząt?

teren po dawnej zajezdni tramwajowej w dzielnicy Jeżyce pod komercyjną zabudowę. Mieszkańcom obiecał za to darmowy wstęp do mieszczącego się po sąsiedzku Starego Zoo. I faktycznie - latem 2009 r. zoo stało się ogólnodostępnym parkiem. Ale niespodziewanie, po paru latach, urząd przywrócił bilety wstępu

Wałbrzych będzie traktowany priorytetowo. Ma potencjał

? Problem degradacji dotyczy ponad 20 proc. polskich miast - na rewitalizację czekają zaniedbane śródmieścia, blokowiska i dawne tereny wojskowe czy kolejowe - czyli 2,4 mln mieszkańców. Ustawa o rewitalizacji ma być jednym z kluczowych wątków tematycznych krajowej polityki miejskiej. Paweł Orłowski

Mieszczanie do miasta!

. Niedostosowanie centrów do jej standardu życia. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego to dostrzegło i tworzy politykę miejską, która ma uzdrowić polskie śródmieścia. Jej założenia resort przedstawił w połowie lipca. Plan jest prosty: mają się rozwijać ścisłe centra, mocno zdegradowane tereny wzdłuż torów kolei

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu odcinka DTŚ do Mysłowic

węzła z autostradą A-4. Między Bagienną w Katowicach, a Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach od lat brakuje niespełna dwukilometrowego łącznika, wiodącego przez zdegradowane tereny. Prowadzone obecnie przez samorząd województwa przedsięwzięcie zakłada budowę tego łącznika w postaci dwujezdniowej trasy od

Nowa lista kluczowa inwestycji za unijne pieniądze

zdegradowanym terenom poprzemysłowym miasta Ruda Śląska wartości przyrodniczych na obszarze zlewni rzeki Bytomki Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie Bytomia Program restytucji, rekultywacji i rewitalizacji niecki rzeki Lipinki w Świętochłowicach

Najlepsza polska architektura XXI wieku

nie na nasz klimat. 19. dzielnica, ale nie w ParyżuWzorcowe osiedle powstaje na zapuszczonych terenach poprzemysłowych w Warszawie, choć zaledwie kilka kilometrów od Pałacu Kultury, przy torach między ulicami: Kolejową, Przyokopową i Sienną. Nazwa jest chwytliwa - 19. dzielnica (formalnie Warszawa ma

Likwidacja NFZ i gimnazjów, zmiany w podatkach, więcej pracy i mieszkań - Kaczyński przedstawia swój "pozytywny program"

jego rola jest zasadnicza - mówił. Prezes PiS zapowiedział 10-letni plan walki z bezrobociem. - Dzięki niemu stworzymy 1 mln 200 tys. miejsc pracy w małych miastach, we wsiach i na terenach zdegradowanych - wyliczał. - Na tych terenach małe przedsiębiorstwa maja duży stopień wrażliwości na marginalne

Jedyna taka msza Polski Ludowej: Bierut, członkowie PKWN, sowieccy oficerowie [ZDJĘCIA]

NKWD, najbardziej zaufany człowiek Stalina w Polsce. Wówczas oficjalnie Bierut, o którym wcześniej niewiele osób słyszało, występował jako bezpartyjny przewodniczący Krajowej Rady Narodowej, namiastki parlamentu na terenach objętych władzą PKWN.W rzeczywistości Bierut był szefem komunistycznej Polskiej

Chcą tańszych "orlików"

330 tys. zł. To miało wystarczyć. Trudny teren, drogi orlik Ale koszt budowy zależy od tego, gdzie się buduje. Na Śląsku gminy nie mają uzbrojonych równych działek przy drodze (wymarzona lokalizacja boiska). Mają za to zdegradowane działki ze szkodami górniczymi. Dlatego orliki kosztują tu nie

O Nowej to Hucie reportaż

piwnicy? Budowniczowie Nowej Huty, osiemdziesięcioletni junacy, swoje znosili, zanim dorobili się samochodów.W tym budynku, na jednym z najstarszych osiedli Nowej Huty nowi oznaczyli teren nie tylko rowerami. Przed drzwi mieszkań wystawili suszarki na pranie. Może dlatego, że w swoich loftach nie mają na

Nowy dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu: Skusić, zabawić, oczarować widza

, które przyjeżdżając do Wrocławia, będą chciały zobaczyć Halę, Afrykarium czy Ogród Japoński. Chcę, byśmy uzupełnili ich ofertę mądrze i ciekawie. Widzę oczami wyobraźni tłumy, które przybywają na teren Wielkiej Wyspy, także do Muzeum Narodowego w Pawilonie. Mamy co tam zaprezentować, o czym przekonuje

DZIEŃ W 60 SEKUND: PONIEDZIAŁEK 20 SIERPNIA

jako utrudnione tereny zielone: - Przyjdzie kontrol, dostanie upomnienia, ot, pójdę ja i wyrzucę do kosza - tłumaczył, dodając, że nie namawia do popełniania przestępstwa. Zdaniem PiS, który w tej sprawie skierował doniesienia m.in. do prokuratora generalnego, to działanie "patologiczne i

Urbaniści o burzeniu bloków w centrum: co w zamian?

. Dystansuje się od niego Tomasz Andryszczyk, rzecznik ratusza. -W Warszawie jest mnóstwo wolnych terenów pod inwestycje, zabudowa wielu innych blokowana jest przez roszczenia. Tak więc zanim ustawodawca w ogóle zacznie rozważać kwestię specustawy umożliwiającej wysiedlenia, powinien systemowo rozwiązać

NIK: Górnicy za długo pod ziemią

stawiać zarzutów. Raport pokazuje tylko okoliczności, które mogły sprzyjać tragedii.Co ustalił konkretnie NIK? Kodeks pracy mówi, że w ciągu doby przez co najmniej 11 godzin górnik ma odpoczywać, nie może być na terenie kopalni. - Aż 103 razy w kopalni złamano zasadę odpoczynku dobowego - mówi

Afganistan wciąż niepewny

kryjówek i są one mniej bezpieczne. Szefowie Al-Kaidy są najsłabsi, odkąd w 2001 r. schronili się w Pakistanie. Jego zdolność przeprowadzania operacji terrorystycznych została zdegradowana". Jednakże "likwidacja kryjówek ekstremistów wymaga większej współpracy z Pakistanem".W oficjalnym

Wieżowce na pl. Defilad? Dowód, że słoma wyłazi z butów

niżej.Wieżowce narysowaliWarszawiacy podzielili się na zwolenników i przeciwników wież. - Zdegradują przestrzeń. Będziemy przemykali obok wysokich budynków. Zapowiada się paskudny Manhattan. Poprzedni plan [z zabudową do 36 m] był lepszy. Teraz wieżowce mają być wyznacznikiem wielkomiejskości, ale mnie kojarzą

Przekażcie sobie znak pokoju. Pojednanie w Krzyżowej 25 lat temu i co z niego dla nas wynika

, wyprostowywała się z poczuciem godności, choć perspektywa zjednoczenia Niemiec i nieprzewidywalność reakcji Związku Radzieckiego spędzały sen z powiek. Odważni i pokorni Krzyżowa jest miejscem, gdzie w sposób szczególny ujawniła się rola jednostki w dziejach. "Msza pojednania" na terenie byłego majątku

Zawód: plastik. Fragment książki "Beksińscy. Portret podwójny" Magdaleny Grzebałkowskiej

czoła się leje, a biurokraci kawę piją«. I kiedyś sekretarz skrytykował konstruktora, który sobie wymyśla rzeczy, co potem nie nadają się, nie wchodzą. Nie wymienił nazwiska Zdzisia, ale wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi". Magister inżynier Zdzisław Beksiński zostaje zdegradowany do funkcji

Sopot głosuje, Elbląg narzeka

, Francuzi i Szkoci. W czasie wojen krzyżackich elbląscy mieszczanie opowiedzieli się za Polską i wygnali zakonną załogę. Potem miastu różnie się wiodło, aż przyszły rozbiory i Elbląg został zdegradowany do portu rzecznego. Ale z nastaniem ery przemysłowej miasto odzyskało blask. Stało się silnym ośrodkiem

Bolesław Piasecki i jego drużyna [ADAM MICHNIK POLECA]

hagiografii. W 1952 r. otrzymała nawet nagrodę literacką Akademii Francuskiej. Była wieloletnim przyjacielem i mężem zaufania prymasa Stefana Wyszyńskiego, któremu służyła jako łączniczka na terenie Francji. Nienawidziła Piaseckiego i PAX-u, a "Dieu contre Dieu?" zaplanowała jako wypowiedzenie im

Metamorfozy dworców PKP na Euro

Center. To zintegrowane centrum komunikacyjne z dworcem kolejowym, autobusowym, końcowym przystankiem Poznańskiego Szybkiego Tramwaju PST, galerią handlową i biurowcami. I jedyny w Polsce dworzec - oprócz warszawskiego Centralnego - ''zawieszony'' nad torami. W latach 90. XX w. ten 24-hektarowy teren

"Wypalanie traw", Wojciech Jagielski. Kto zabił trybuna rasistę

dziewczynie, mógł z nią żyć, nie obawiając się kary. Wcześniej jednak musiał poprosić, by rasowo go zdegradowano. W Ventersdorpie na stepie Transwalu, jak w całej RPA, krew była wyrokiem. O wszystkim rozstrzygała Wielka Księga Rejestru, gdzie urzędnicy zapisywali mieszkańców kraju. "Od tego, w jakiej

Zagłada Paragwajczyków

mapy.Zdegradowany bohaterLudwik Myszkowski walczył najpierw w Curuz , a potem w twierdzy Humaitá na równinie Gran Chaco, gdzie wkroczyły wojska Brazylii, Argentyny i Urugwaju. Jego żołnierze odpierali ataki, wykorzystując potężne mury twierdzy nad szeroką rzeką Paragwaj oraz trudny teren Gran Chaco w

Expo dla Łodzi? Walczymy o bardzo wysoką stawkę

;. W 2005 r. japoński Aichi zorganizował wystawę "Mądrość natury", a Saragossa w 2008 r. - "Woda i zrównoważony rozwój". Łódź wybrała temat "Rewitalizacja przestrzeni miejskich". Może zainteresować. Zdegradowana tkanka miejska to problem wielu miast na świecie. Łódź ma

Gorączka złomu

się przed panem swojej sytuacji? Byli przecież bezrobotnymi górnikami, którzy mimo ciężkiej pracy nie byli w stanie utrzymać rodziny, ludźmi - jak nawet pan ich nazywa - zdegradowanymi społecznie.- Z jednej strony praca w biedaszybach, która porządkowała dzień, a nawet życie człowieka i jego rodziny

Historia Polski, czyli bój o muzeum

Sąd nad projektem muzeum według pracowni Paczowski et Fritsch Archtiectes z Luksemburga odbył się wczoraj w zamkowym Centrum Sztuki Współczesnej. Jego szef Wojciech Krukowski grzmiał: - Muzeum Historii Polski jest częściowo projektowane na naszym terenie. Jesteśmy jego właścicielem od 2007 r

Wzgórza Chropaczowskie

się lasy bukowe. Teren ten jest zdegradowany poprzez działalność człowieka. Obecnie następuje rekultywacja hałd.

Góra Hugona

. Jednak postępujący rozwój przemysłu spowodował, że od 1883 teren ten został silnie zdegradowany. W 1935 powstała tu sekcja szybowcowa. Podczas II wojny światowej lotnisko wykorzystywali Niemcy. Powstała też obok lotniska bateria dział przeciwlotniczych. Fauna i floraSzata roślinna na omawianym terenie należy

Marceli Porowski

wrześniu 1939 podczas obrony Warszawy został 16 września powołany przez Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy Stefana Starzyńskiego na delegata dzielnicowego Komisariatu na teren starostwa grodzkiego Praga-Południe.W okresie okupacji podczas II wojny światowej, pracował w Zarządzie Miasta

Hilary Minc

wstąpił do Związku Polskiej Młodzieży Socjalistycznej i do Związku Młodzieży Komunistycznej (ZMK, następnie KZMP). Od 1921 członek KPRP/KPP. W 1922 obwodowiec ZMK na na teren Zagłębia Dąbrowskiego, województwa krakowskiego, Śląska Cieszyńskiego i Górnego Śląska a w latach 1922–1923 członek Komitetu

Piszczac

kolejowe Chotyłów i Dobrynka). Od strony wschodniej dociera do niej szeroki tor łączący gminę z siecią kolejową Republiki Białoruskiej oraz innych państw byłego ZSRR (teren portu przeładunkowego Małaszewicze). Na terenie gminy nie ma dróg krajowych. Drogi wojewódzkie łączą Piszczac z Białą Podlaską

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.