tabela emerytur kompensacyjnych nauczycieli

Aleksandra Pezda

Emerytury dla nauczycieli

Emerytury dla nauczycieli

Sejm i Senat poprawił nauczycielom warunki specjalnych świadczeń, które mają im zastąpić wcześniejsze emerytury. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, kto zyskał i ile

Świadczenia kompensacyjne, czyli o emeryturze dla nauczycieli

Co to są świadczenia kompensacyjne? Czy będą niższe niż obecne wcześniejsze emerytury? Jakie warunki musisz spełnić i ile pieniędzy dostać - dowiesz się z naszego informatora.

Kobieta na emeryturze

Jak długo Polka będzie musiała pracować na emeryturę minimalną? Czy będzie mogła liczyć na wcześniejszą emeryturę?

Co nowego w emeryturach w 2009 r.?

: suma oszczędności dzielona przez liczbę miesięcy, które prawdopodobnie przeżyjemy na emeryturze. Tabele tzw. średniej długości trwania życia mają być takie same dla kobiet i dla mężczyzn. Skorzystają na tym kobiety, które dłużej od mężczyzn żyją i gdyby były różne tablice, ich oszczędności zakład

Co nowego w emeryturach w 2009 roku

przez liczbę miesięcy, które prawdopodobnie przeżyjemy na emeryturze. Tabele tzw. średniej długości trwania życia mają być takie same dla kobiet i dla mężczyzn. Skorzystają na tym kobiety, które dłużej od mężczyzn żyją i gdyby były różne tablice, ich oszczędności zakład musiałby podzielić przez większą

Waloryzacja

kompensacyjnych, rent socjalnych, emerytur i rent funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych.Pozostałe sposoby obliczania waloryzacji dzielą się na: waloryzację cenową – utrzymanie poziomu świadczeń bez uczestnictwa

Pedagog szkolny

w uczeniu się prowadzenie zajęć terapeutycznych, w tym zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzenie profilaktyki niepowodzeń edukacyjnych uczniów wspieranie specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym nauczycieli i wychowawców.

System emerytalny w Polsce

?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=9]., górników, nauczycieli, kolejarzy, prokuratorów, sędziów oraz osób rozliczających się za pośrednictwem KRUS (zwykle rolników)Według NIK ok. 30% osób ubezpieczonych w KRUS nie prowadzi działalności rolniczej, pozostaje jednak w KRUS ze względu

Kazanice

wielkiego ołtarza (II poł. XV w.). Od roku 1773 wieś przeszła w posiadanie rządu pruskiego, który po roku 1789 sprzedał ją prywatnemu właścicielowi. Parafia obejmowała wsie: Kazanice, Raczek, Zielkowo i Byszwałd. Szkoła powstała we wsi w latach 1787-1797. Uczyło tutaj 3 nauczycieli katolickich. Poważne

Liceum Pedagogiczne nr 1 w Szczecinie

”, al. Piastów 12) i szkołę męską (II LO, kier. Franciszek Białous), przeniesioną 4 października 1946 na ul. Henryka Pobożnego (nazywaną „Pobożniakiem”). W następnych latach liczba szkół rosła (zob. np. tabela dotycząca szkół podstawowych) – brakowało nauczycieli. Stan organizacyjny

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

 tabela emerytur kompensacyjnych nauczycieli

Tabela emerytur kompensacyjnych nauczycieli

Czym jest emerytura kompensacyjna? Emerytura kompensacyjna zwana również świadczeniem kompensacyjnym, została wprowadzona, kiedy z końcem 2008 roku zniesiono przepisy pozwalające nauczycielom przechodzić na wcześniejszą emeryturę po 30 latach pracy. Dzięki świadczeniu kompensacyjnemu do 2032 roku nauczyciele będą mogli przechodzić na emeryturę wcześniej niż w wymaganym wieku emerytalnym.

Według jakich zasad się ją przyznaje? By móc skorzystać z emerytury kompensacyjnej, należy spełnić określone warunki. Należy wykazać 30-letni staż pracy, z czego 20 lat musi dotyczyć zatrudnienia w ośrodkach oświaty: szkołach, przedszkolach, ośrodkach wychowawczych, bibliotekach i podobnych. Kolejnym wymogiem jest rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela lub w wypadku zamknięcia ośrodka. Trzeba również osiągnąć odpowiedni wiek.

Gdzie znaleźć tabelę emerytur kompensacyjnych nauczycieli? Osoba, która spełnia wszystkie warunki, powinna zwrócić się z wnioskiem o przyznanie emerytury kompensacyjnej do ZUS-u. Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć wszystkie informacje dotyczące zagadnienia i specjalny kalkulator, pomocny w obliczeniu wymaganego wieku.