stypendium szkolne

ZEBRAŁY: ANNA KOSESKA I BEATA BOROWIECKA Z SERWISU MOJESTYPENDIUM.PL

Stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów

Już od początku roku szkolnego przyjmowane są wnioski o stypendia. Kwota stypendium może wynieść nawet kilkaset złotych. Dziś przedstawiamy wybrane propozycje dla uczniów.

Premier wręczyła uczniom stypendia Prezesa Rady Ministrów

Premier Ewa Kopacz wręczyła ponad 90 stypendiów Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014. Otrzymali je najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Pomoc dla uczniów

Tylko w ciągu ostatnich czterech miesięcy minionego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło na stypendia i zasiłki szkolne blisko 159 milionów złotych. Ale to niejedyna forma pomocy uczniom. Co i komu się należy? Gdzie szukać wsparcia? Jak załatwić formalności?

Pieniądze dla dzieci i rodziny

Pieniądze dla dzieci i rodziny

dzieci do MOPS (a więc przed tą datą). Stypendia i zasiłki szkolne Najubożsi uczniowie mogą ubiegać się o: Szkolne stypendium socjalne (przyznawane na podstawie ustawy oświatowej - rozdział 8a - "Pomoc materialna dla uczniów"). Obowiązuje tu kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej

Łódzkie. 400 uzdolnionych uczniów otrzyma samorządowe stypendia

Projekt Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej realizowany jest od września 2009 r. W dwóch dotychczasowych edycjach programu co roku wyłaniano 300 uczniów, którzy otrzymywali stypendium. "Ze względu na duże zainteresowanie projektem, w roku szkolnym 2011

ZNP apeluje o podniesienie kryterium zasiłkowego; MPiPS - kończymy prace

zmienił się próg na osobę w rodzinie uprawniający do stypendium szkolnego - 351 zł. Zgodnie z projektem założeń do nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy społecznej, który jest w konsultacjach, wysokość progów dochodowych oraz świadczeń rodzinnych ma być dostosowana do tempa

California Dream

California Dream

ma w nim mowy o obywatelstwie. Młodzi nielegalni imigranci (najczęściej - dzieci nielegalnych imigrantów), którzy studiują na uniwersytetach, będą mogli ubiegać się o stanowe stypendia. Już kilka miesięcy temu zezwolono prywatnym darczyńcom na finansowanie "nielegalnych" studentów (wszyscy

Śląski sejmik przyjął program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży

starać się o stypendia województwa śląskiego. Jak poinformował Witold Trólka z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, na realizację programu przeznaczono 342 tys. zł, a stypendia będzie mogło otrzymywać do 30 uczniów w roku szkolnym. Zadaniem programu będzie m.in. wspieranie uczniów w

Stypendia nie tylko dla studentów

Stypendia nie tylko dla studentów

Ogólnopolskie i regionalne stypendia czekają na studentów, ale też doktorantów wybranych kierunków. Sprawdź, kiedy składać wniosek. OGÓLNOPOLSKIE Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe

Stypendium ministra edukacji dla 300 uczniów \

"Rywalizacja między ludźmi jest bardzo istotna, ale są różne rodzaje rywalizacji: przeciw komuś i z kimś. W waszym przypadku w grę wchodziła ta druga, lepsza forma rywalizacji. Dobrze ucząc się nie myśleliście o tym, że dostaniecie stypendium, tylko robicie to dla siebie" - powiedział

Świętokrzyskie. Rusza nabór na stypendia UE dla zdolnych uczniów

szkół ponadgimnazjalnych regionu i spełniać tzw. rodzinne kryterium dochodowe. Punkty w rankingu, pozwalającym na uzyskanie stypendium będą przyznawane także m.in. za średnią ocen na świadectwie szkolnym, średnią ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych i zawodowych, wyniki z

Pomysły na współpracę z Ukrainą

- To nie jest tak, że coś zaczęło się dziać dopiero po pomarańczowej rewolucji. Ale wydarzenia końca ubiegłego roku zburzyły wiele stereotypów i ociepliły relacje między naszymi narodami. Szkoda zmarnować taką okazję - mówi nam Jacek Michałowski z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zaangażowany

Stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów

Państwowe stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 456 zł.W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy

Świętokrzyskie. Stypendia z UE dla uzdolnionych uczniów

. Uczniowie zakwalifikowani do programu musieli spełniać m.in. rodzinne kryterium dochodowe. Punkty w rankingu, pozwalającym na uzyskanie stypendium, otrzymywali m.in. za średnią ocen na świadectwie szkolnym, wyniki z egzaminów zewnętrznych oraz wyniki uzyskane na wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach

Śląskie. Uzdolniona młodzież z uboższych rodzin odebrała stypendia

zł miesięcznie, podlegają też opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego w szkole. Celem takiej opieki jest pomoc uczniowi w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego naukowych osiągnięć.

Olimpijczyk - teoretyczna tylko duma szkoły. Nie ma systemu pomocy najzdolniejszym uczniom

Olimpijczyk - teoretyczna tylko duma szkoły. Nie ma systemu pomocy najzdolniejszym uczniom

to, że w Polsce marnuje się talenty inne niż sportowe. - Kiedy szkolni międzynarodowi olimpijczycy wracają z medalami do kraju, nikt ich uroczyście nie wita w blasku reflektorów. Podobnie jak ich nauczycieli - zauważa Zielicz. Stypendiów zawsze za mało Bo szkolne życie olimpijczyków wcale nie jest

Łódź. Więcej uczniów może skorzystać z dopłat do wyprawki szkolnej

finansowej mogą złożyć także wniosek o stypendium socjalne dla dzieci. Każdego roku na stypendia socjalne łódzki samorząd wydaje ponad 6 mln zł - poinformował Piątkowski. "Stypendia socjalne przyznawane są listopadzie i również mogą służyć na zakup podręczników" - dodał. W ubiegłym roku z

Stypendia dla dzieci żołnierzy poległych i rannych na misjach

, nadzieją na lepszą przyszłość. Liczę, że z pożytkiem wykorzystacie wasze stypendia, które pozwolą rozwijać wasze pasje i zainteresowania, i że niebawem wasze osiągnięcia będą wzbogacały pomyślność naszej ojczyzny" - dodał szef BBN. Jak powiedział Jan Wróbel z rady fundacji, w akcji "Semper Fi

Więcej Pajacyka

Szefowa PAH Janina Ochojska na wczorajszej konferencji prasowej zapowiedziała, że razem z innymi organizacjami zamierza stworzyć bazę informacji o skali niedożywienia dzieci w Polsce. Według szacunków rządu głodujących dzieci jest 713 tysięcy. W tym roku PAH opłaca obiady pięciu tysiącom dzieci w st

Toruń. Stypendia prezydenta dla najzdolniejszych uczniów

; - poinformowała we wtorek Aleksandra Iżycka, rzeczniczka prezydenta. Uczniowie otrzymują stypendium przez dziesięć miesięcy, od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wyjątek stanowią młodzi ludzie kończący edukację, którzy ostatnie stypendium otrzymają za miesiąc, w którym ukończą naukę. Wśród tegorocznych

Stypendia dla dzieci żołnierzy poległych i rannych na misjach

15.12. Warszawa (PAP) - Stypendia dla dzieci żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni służąc w Afganistanie i Iraku, przekazał w poniedziałek szef BBN Stanisław Koziej. Środki zebrała fundacja "Dorastaj z nami" w ramach akcji "Semper Fi" pod patronatem prezydenta Bronisława

Stypendia - dobra rzecz

, pełnoletni uczeń lub dyrektor mogą składać wnioski o stypendium szkolne do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przeczytaj o jakie inne stypendia możesz się jeszcze postarać.

Hiszpania.Aresztowano ponad 50 protestujących studentów

studentów hiszpańskich. Według Syndykatu Studentów strajk "jest wielkim sukcesem", a w środę "ponad milion studentów opuściło szkolne ławy w tysiącach placówek". Według studenckiej organizacji strajk pokazuje też "masowe odrzucenie przez świat nauki" obecnego rządu, który

Lubuskie. Stypendia unijne dla uzdolnionej młodzieży

W całym roku szkolnym będzie to po 3,5 tys. zł dla każdego z nich - poinformowała PAP rzecznik Zarządu Województwa Lubuskiego Mirosława Dulat. Ta forma pomocy przeznaczona jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendia są finansowane z funduszy unijnych, w ramach programu

Kopacz: w 2017 r. darmowe podręczniki w szkole podstawowej i gimnazjum

. W 2017 r. we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum dzieci będą miały darmowe podręczniki - zapowiedziała premier. Kopacz przypomniała także o programie Polski Erasmus dla Ukrainy, stypendiach dla studentów z obszarów objętych działaniami militarnymi. "Pierwsi studenci z Ukrainy

MEN rozpoczęło kampanię promującą szkolnictwo zawodowe

. Według minister coraz więcej uczniów i rodziców zdaje sobie z tego sprawę. "W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy mamy sytuację, gdy w klasach pierwszych w szkołach zawodowych jest więcej uczniów niż w liceach" - powiedziała. Jednocześnie zauważyła, że wiedza na temat dobrych szkół

Komisje pozytywnie o wykorzystaniu środków na edukację w 2013 r.

rezerwy przeznaczono przede wszystkim na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów - 403 mln 459 tys. zł; oznacza to wzrost w stosunku do 2012 r. o 11,4 proc. Drugim zadaniem pod względem wysokości przekazanych środków jest "Wyprawka szkolna", czyli dofinansowanie zakupu podręczników

Dyrektor LO w Lesznie laureatką nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego

wielu olimpijczyków, laureatów wielu konkursów" - powiedział Woźniak."Wart podkreślenia jest szkolny wolontariat; wielu uczniów zaangażowanych jest w różne działania w szpitalach, w domach pomocy społecznej. Ważne jest też działanie towarzystwa przyjaciół szkoły, oferujące stypendia

Projekt budżetu na 2015 r.: subwencja oświatowa wyniesie ponad 40 mld zł

roku. Została skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W planowanej kwocie subwencji oświatowej uwzględniono skutki finansowe wynikające z objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w tym roku do I klas szkół

NIK: część środków z programu "Wyprawka szkolna" - niewykorzystana

; - zaznaczyła Dębek. Niewykorzystane środki wynikają z mniejszej liczby uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ostateczności zgłaszających się do programu i mniejszego wydatkowania środków na podręczniki przez uczniów niepełnosprawnych. Część uczniów kupiło podręczniki ze stypendiów szkolnych i nie korzystało z

Rusza "Dzwonek na obiad" - akcja dożywiania dzieci

Celem akcji "Dzwonek na obiad" jest sfinansowanie szkolnych obiadów dla dzieci z ubogich, borykających się z problemem niedożywienia rodzin. Program realizowany będzie na terenie całej Polski i do końca obecnego roku szkolnego. Do 20 września fundacja zbiera informację o najbardziej

Irena Jarocka (18 VIII 1946 - 21 I 2012)

- Moje pierwsze kroki to był chór katedry oliwskiej, gdzie śpiewałam sopranem, potem na szkolnych akademiach stopniowo przeszłam na alt, następnie, jeszcze chodząc do szkoły, trafiłam do Gdańskiego Studia Piosenki - mówiła o sobie. Odebrała gruntowne wykształcenie muzyczne, kształciła się na

Podlaskie. Polacy z Litwy częściej decydują się na studia w Suwałkach

w Suwałkach są dla nich czasem bardziej atrakcyjne niż na Litwie, gdzie studia są płatne. Uczelnia zapewnia studentom z zagranicy mieszkanie w nowoczesnym Domu Studenta. Większość zagranicznych studentów ma dofinansowanie do kosztów zamieszkania. Wszyscy otrzymują również stypendia socjalne

Mazowieckie. 600 dzieci z gmin dotkniętych wichurami pojedzie na wakacje

występować o stypendia szkolne, wypłacane w nowym roku szkolnym. Według szacunków wojewody mazowieckiego, wichury, które dwa tygodnie temu przeszły nad Mazowszem, spowodowały uszkodzenie 300 budynków mieszkalnych, 500 budynków gospodarczych i ponad 13 tys. tuneli foliowych. Straty poniosło ponad 2900

Krystyna Łybacka

szkolnej, stypendiów dla studentów wszystkich szkół wyższych oraz dożywiania dzieci. Obowiązkowe, roczne przygotowanie przedszkolne dla sześcioletnich dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (tzw. zerówkach) zostało wprowadzone w roku szkolnym 2004/2005. Wprowadzenie go

Kierunki zamawiane i wysokie stypendia się skończyły. Co dalej z fizyką?

nie jest łatwe, zwłaszcza że w programie szkolnym liczba godzin fizyki jest koszmarnie ograniczona. Wszystkich ścisłych przedmiotów jest mało. Robimy wiele, by pokazać uczniom, że fizyka nie jest tak straszna, jak często się w szkołach mówi. Wiemy, że nauczyciele się starają, ale przy tak okrojonej

Minister nauki: Erasmus - symbolem integracji europejskiej

euro w 2014 r. Ponad jedna trzecia tych środków przeznaczona będzie na szkolnictwo wyższe, np. wymianę zagraniczną studentów. Zdaniem minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, program Erasmus "szalenie upowszechnił idee mobilności, podróży, stypendiów". "

Wielka Brytania deportuje nastolatkę tuż przed maturą. Nie pomogło 170 tys. podpisów w jej obronie

Przeciwko deportacji Yashiki, która jest tuż przed maturą, protestowali szkolni koledzy i nauczyciele z londyńskiej szkoły Oasis Academy Hadley. Na stronie Change.org zebrali 170 tys. podpisów, o wstrzymanie deportacji apelował minister ds. imigracji w gabinecie cieni David Hanson. Nauczyciele opowiadali w

Stypendium - pomocna dłoń w edukacji

miasta. Pieniądze najczęściej trafiają do "młodych zdolnych" - tych, którzy jeszcze nie zaczęli studiów. Uczeń kandydat do stypendium musi legitymować się na ostatnim świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,0. I tak na przykład zarząd województwa mazowieckiego zdecydował, że stypendia w

Sobota w TV: finał "The Voice of Poland", "Wielki Mike" i Jack Nicholson [POLECAMY]

temu Mike dostaje stypendium. Co z tego, skoro stopnie ma fatalne i właściwie się nie odzywa... Pewnego wieczoru, kiedy aktualnie bezdomny Mike błąka się po okolicy, zatrzymuje się przy nim lśniące bmw. W środku siedzi Leigh Anne Tuohy (Bullock), mama jego szkolnego kolegi, która zabiera zmarzniętego

Najlepiej pomagać najlepszym

pomoc. Nie chodzi o prestiżowe certyfikaty dla geniuszy. To zaproszenie do wspólnej pracy przez cały rok szkolny. Pracy nad prawdziwymi problemami badawczymi w najlepszych laboratoriach w kraju i z najwybitniejszymi uczonymi. Na poszczególne wyjazdy trzeba się jeszcze dodatkowo zakwalifikować! Na

Prezenty dla nauczycieli na koniec roku szkolnego? "Mają swoją pensję, i to powinno im wystarczyć"

zawczasu postanowiliśmy wysłać to pismo - tłumaczy Roman Ramion, burmistrz Miastka. - Zwróciliśmy tylko nauczycielom uwagę, że są funkcjonariuszami publicznymi. Oprócz tego, że mają pewne przywileje, mają także obowiązki i przyjmowanie prezentów na koniec roku szkolnego może być przestępstwem. Oczywiście

Czy przebaczyliśmy Niemcom?

społeczny. Nie stało się tak jednak dzięki wiedzy zdobywanej przez młodych Niemców i Polaków w szkołach o sąsiedzie, bo edukacja w tej materii pozostawia wiele do życzenia. Nie stało się tak również dzięki wymianom studenckim w ramach tzw. stypendiów Erasmus, bo przebywający na nich młodzi żyją w

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

, do której chcemy posłać dziecko. Ich dyrektorzy są zwykle dobrze zorientowani w procedurach obowiązujących na terenie danej gminy. Pomoc finansowa Oprócz stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, o których wspominaliśmy w pierwszej części poradnika, rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą starać się

Czarny Bór sportem stoi

;. Funduje stypendia dla najlepszych zawodników, a na sport przeznacza dwa procent swojego budżetu. Tegoroczna edycja turnieju zapaśniczek Czarny Bór Open odbędzie się w najbliższy weekend. Międzynarodowa impreza będzie mieć też rangę Pucharu Polski seniorek. "Obok Polek wystąpią zawodniczki z

Pieniądze na dzieci

stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU z 2013 r. Nr 0, poz. 3). DOŻYWIANIE I STYPENDIA Gdy brakuje pieniędzy na jedzenie, ubogie rodziny mogą się starać o dofinansowanie obiadów dla dziecka w szkolnej stołówce. Darmowe obiady dostaną tylko te dzieci

Boję się darmowego podręcznika

symbolem wypaczeń na polskim rynku podręczników i w polskiej oświacie. Wskazuje się m.in. na rolę materiałów dodatkowych w rosnących kosztach wyprawki szkolnej. Krytycy "boksów" argumentują też, że opracowane przez wydawców "gotowce" oduczają nauczycieli, odbierają nauczycielom inwencję

Pieniądze na dzieci

kupić za pieniądze ze stypendium? Książki, przybory szkolne, tornister, strój do ćwiczeń na gimnastykę, bilety na komunikację miejską, bilety do kina lub teatru (jeśli dziecko idzie z klasą). Można też opłacić naukę języka obcego, kurs pływania lub sfinansować wycieczkę szkolną. Za pieniądze ze

Paweł Dunin-Wąsowicz: Google to ja [ROZMOWA]

. Cool Kids of Death, może poza koncertem na Offie, po pierwszej płycie nie zgromadziło już wielkiej publiczności. Słuchacze wybrali Comę i Feel. A w literaturze? - "Ha!art", który po wyjeździe Piotra Mareckiego na stypendium zaniedbał literaturę, właśnie zapowiedział numer złożony z tekstów

Tyrania Nikogo

Gminy nie wykorzystują pieniędzy na wspieranie najuboższych uczniów - podała Wyborcza.biz za raportem NIK. W 2010 r. z 500 mln zł przeznaczonych na te cele do kasy państwowej wróciło 16 proc.Kuleje zakup podręczników szkolnych dla ubogich i przyznawanie stypendiów socjalnych, połowa skontrolowanych

Cięcia w amerykańskim budżecie uderzyły w najbiedniejszych

mogą sobie na to pozwolić, biedniejsze regiony są w kropce, bo nie ma skąd wziąć pieniędzy. Ramona Codling, dyrektorka programu na region południowo-wschodniej Georgii, oceniła, że z powodu zabranych przez rząd 700 tys. dolarów z programu w nadchodzącym roku szkolnym skorzysta o 90 dzieci mniej. Dla

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

Dla kogo świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego? Ile wynosi? Jak długo można je pobierać? WARUNKI DO SPEŁNIENIA Przykład. Anna rozwiodła się z mężem dwa lata temu. Została z dwojgiem dzieci w wieku szkolnym, na które ojciec przestał płacić. Od roku wyręcza go w tym Fundusz Alimentacyjny. Anna

Czy reforma szkolnictwa zawodowego uzdrowi polski rynek pracy?

szkolnym 2012/2013 decyzję taką podjęło już 55 proc. uczniów - ok. 10 proc. więcej niż jeszcze dekadę temu. W Warszawie, Krakowie i Gdańsku mimo niżu demograficznego (roczny spadek absolwentów gimnazjów o 4 proc.) liczba uczniów w technikach i ZSZ wzrosła w roku szkolnym 2012/2013 o 7-11 proc

Premier: będą nowe rozwiązania dla rodzin i projekt ws. związków partnerskich

jedzenia w szkołach. "Od 1 września 2015 ze sklepików szkolnych znikną chipsy, słodycze i słodkie napoje" - powiedziała Kopacz. Przypomniała, że ustawa została już podpisana przez prezydenta i wejdzie w życie od nowego roku szkolnego. Premier wśród swoich zamierzeń dotyczących szkolnictwa

PO ma propozycje dla młodych ludzi

Wtorkowa konferencja poświęcona była propozycjom związanym z wchodzeniem ludzi młodych na rynek pracy, przedstawiał je m.in. minister Michał Boni. "Do programów szkolnych na większą skalę niż dzisiaj trzeba dodać uczenie praktycznych umiejętności, związanych m.in. z umiejętnościami manualnymi

Polskie Państwo Podziemne - fenomen w okupowanej Europie

najlepszych bojowo elementów Kierownictwa Dywersji. Jednym z największych osiągnięć Polskiego Państwa podziemnego było zorganizowanie tajnego nauczania. Np. w roku szkolnym 1943/1944 na terenie Generalnego Gubernatorstwa tajnym nauczaniem na poziomie szkoły średniej było 83,8 tys. uczniów. Największym

Polacy zawsze w czołówce!

skażenia powietrza (wybranych jego składników). Okazuje się, że do rozpoznania zanieczyszczenia może - zamiast skomplikowanej aparatury - wystarczyć ludzkie oko. Ów młody człowiek, wtedy uczeń liceum, później odbierał stypendium jako doktorant. W 2000 r. uczeń technikum geologicznego szukał tropów

"Five Pedals Deep"

Pianista Dan Tepfer w ciągu kilku lat zawojował świat. Urodzony i wychowywany w Paryżu przygodę z muzyką zaczynał jako sześciolatek. Orłem ani cudownym dzieckiem raczej nie był, dlatego na studiach postanowił zająć się astrofizyką. Do czasu, kiedy za sprawą szkolnych przyjaciół odkrył jazzową

Polska to kraj biednych dzieci

"Tak się dziwnie składa, że z roku na rok zmniejsza się liczba dzieci korzystających z zasiłków rodzinnych i stypendiów szkolnych" - pisze Agnieszka Wiśniewska w "Krytyce Politycznej".W 2004 r. zasiłek rodzinny dostawało 5,5 mln dzieci. W 2009 r. - tylko 3,3 mln. Dlaczego

Pobity Mikołaj podał gimnazjum do sądu. I wygrał. Bo szkoła nie dopilnowała ucznia, który zadał cios

Mikołaj jest w pierwszej klasie gimnazjum. Świetnie się uczy, odnosi sukcesy sportowe. Najbardziej lubi siatkówkę. Janusz Pęcherz, prezydent Kalisza, przyznaje mu specjalne stypendium za wzorową postawę. W liście radzi Mikołajowi, by polegał na słowach i naukach Jana Pawła II. Pisze do Mikołaja

Polskie Państwo Podziemne - fenomen w okupowanej Europie

największych osiągnięć Polskiego Państwa podziemnego było zorganizowanie tajnego nauczania. Np. w roku szkolnym 1943/1944 na terenie Generalnego Gubernatorstwa tajnym nauczaniem na poziomie szkoły średniej było 83,8 tys. uczniów. Największym ośrodkiem tajnego nauczania akademickiego była Warszawa, gdzie na

Polskie Państwo Podziemne - fenomen w okupowanej Europie

największych osiągnięć Polskiego Państwa podziemnego było zorganizowanie tajnego nauczania. Np. w roku szkolnym 1943/1944 na terenie Generalnego Gubernatorstwa tajnym nauczaniem na poziomie szkoły średniej było 83,8 tys. uczniów. Największym ośrodkiem tajnego nauczania akademickiego była Warszawa, gdzie na

Cześnik: Młodzi porzuceni przez partie

refleksji, że warto coś z tym zrobić? Poprawić? - Nie ma. Myślę, że to ogromny problem tego pokolenia. Zgaduję, że wziął się z edukacji szkolnej. Warto zbadać, czy ucząc w polskiej szkole o przedsiębiorczości - bo wprowadzono jej elementy do programów szkolnych - nie prowadzono tych kursów w bardzo

Świętokrzyskie. 33 tys. uczniów korzysta z unijnych projektów

, że otrzyma on dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania. Ok. 35 mln zł zostanie przeznaczone w ciągu dwóch lat na tworzenie przedszkoli na tych obszarach, gdzie dotychczas ich nie było - zapowiedział Szczypiór. 370 szkół podstawowych poprowadzi w nadchodzącym roku szkolnym indywidualne nauczanie

Nauka dzieci z PGR-ów zagrożona?

Dzieci byłych pracowników PGR-ów mogą dostawać stypendia szkolne. Przyznawane są m.in. z pieniędzy Agencji Nieruchomości Rolnych. Stawia ona następujące warunki: rodzice co najmniej trzy lata pracowali w PGR; dochód na osobę nie przekracza 560 zł (w 2003 r.); zamieszkanie na wsi lub w

Trzeba pomóc Romom poznać polski

świetlice środowiskowe. W całym kraju pracuje ok. 100 asystentów i podobna liczba nauczycieli.Kupujemy dzieciom i młodzieży pochodzenia romskiego podręczniki i wyprawki szkolne, fundujemy stypendia dla szczególnie uzdolnionych (w latach 2004 - 2011 ponad 150 studentów oraz ok. 100 uczniów). W tym roku

Nieprawdopodobna historia amerykańskiego niby-szpiega

milczała i nie skarżyła rządu w sądzie. W Białym Domu przyjął ją prezydent Barack Obama. Dwoje z siedmiorga dzieci Levinsonów dostało stypendia szkolne.

Joanna Bochniarz: Odeszłam od męża. Straciłam pracę. Porzuciłam to miasto

stypendia nie polegają na dawaniu pieniędzy. Szukamy najzdolniejszych gimnazjalistów na wsi i wysyłamy na dalszą naukę do najlepszych liceów w Warszawie, Łodzi czy Krakowie. Załatwiamy bursę, obiady, kupujemy podręczniki i przybory szkolne, finansujemy naukę języków obcych, wakacje i ferie, zapewniamy

Marek Hłasko dziś skończyłby 80 lat

cały czas szkolny Hłasko był jednym z najmłodszych w klasie, na domiar złego miał bardzo dziecięcy wygląd. Nadrabiał to agresywnością i zadziornością, również w stosunku do nauczycieli. Licea zmieniał często, w końcu z ostatniego z nich został w 1950 roku usunięty za "wywieranie demoralizującego

80 lat temu urodził się Marek Hłasko

tym żadnej pozy na silnego człowieka, o co posądzają mnie niektórzy". Po wojnie rodzina - Hłasko, jego matka i surowy ojczym - osiadła we Wrocławiu. Jak pisze w jego biografii brat cioteczny pisarza, Andrzej Czyżewski, przez cały czas szkolny Hłasko był jednym z najmłodszych w klasie, na domiar

Kto rządzi Warszawą? Jest ich przynajmniej trzech [SYLWETKI]

: Zasłużony, do odstrzału? Fot. Agata Grzybowska / AG Od 2006 r. wiceprezydentem jest Włodzimierz Paszyński. Skromny, kulturalny, pierwszy kurator warszawski w III RP, polonista, współzałożyciel słynnej szkoły społecznej przy ul. Bednarskiej. Cierpliwie odpowiada na zarzuty o prywatyzację szkolnych stołówek

Strelau. Poszukiwacz doznań, mistrz psychologów

poszedłem w 1942 r. do niemieckiej szkoły. Nie potrafię wyjaśnić dlaczego, ale nie mam świadectw szkolnych z tamtego czasu. Może wyrzuciłem je ze złości, a może ze wstydu, podobnie z językiem niemieckim - zapomniałem go na długie lata. Dużo trudu kosztowało mnie, aby znowu zacząć w nim mówić, gdy miałem

Misja kamikaze. Tomasz Piątek leczy polską kulturę

filmowej, ostrożnie i pod kontrolą. W szkole. I w koordynacji z wielkim szkolnym programem czytelniczym. Media mówią, że MEN chce wprowadzić do szkół ''Harry'ego Pottera'' zamiast Sienkiewicza. Super: na początek dzieciom trzeba dać coś, co chcą i są w stanie przeczytać. Ale stopniowo trzeba też im dawać

Wokół tzw. sprawy Adama Włodka - cd.

. Może więc dlatego postanowiła je zrekompensować przyjacielowi, który sam nie mógł się bronić (nie żył), nadając jego imię nagrodzie czy stypendium dla młodego pisarza (a Adam Włodek był za życia opiekunem młodych pisarzy).Sytuacja członków Fundacji Wisławy Szymborskiej jest zapewne niełatwa w tym

Rodzice biorą kredyt na szkolną wycieczkę. Żeby się dziecko nie wstydziło

Banasik z Warszawy. - Wycieczka kosztowała 1500 zł. Potrzebne było jeszcze euro na muzea i zwiedzanie. Musiałam kupić mu też nową kurtkę. Zresztą, nie ja jedna się zapożyczałam. W tym roku szkolnym panią Marię czeka wyjazd córki. - W maju mają jechać na zieloną szkołę na Mazury. To wydatek około 800 zł

Czytelnicy na forum

uświadomienie nam wszystkim, że gdyby nie cały szkolny przemysł, to w tej rodzinie byłoby 2 magistrów, czyli 25 proc. społeczeństwa, a nie 75 proc., co siłą rzeczy musi odbić się na poziomie tego wykształcenia. wiaderko.stefana Ukończyłem najlepszą uczelnię ekonomiczną w tym kraju. Po studiach wyjechałem na

Unijne stypendia: nie ma kasy na adidasy

Licealista Tomek z Częstochowy czeka na wypłatę unijnego stypendium, które ma wyrównywać szanse edukacyjne uboższej młodzieży. W woj. śląskim pieniądze mają być wypłacane od grudnia. Chłopak skrzętnie zbiera rachunki ze szkolnych zakupów. Na ich podstawie będzie się starał o zwrot wydanych

Niemcy. Bliżej domu i pracy

producentami części do samochodów pojawia się ryzyko, że absolwent inżynierii będzie znał się jedynie na budowie specjalnego rodzaju karoserii, a nie na budowie całego samochodu.Sukces małych instytucji edukacyjnych najlepiej widać w szkolnych programach stypendialnych. Warunkiem dotacji państwa jest

Co zyskał, a co stracił PSL w 2013 roku

opłacałoby się płacić PIT niż obecny podatek rolny.Za to nadal PSL tradycyjnie nie walczy o wyrównywanie szans dzieci i młodzieży wiejskiej. Choćby poprzez specjalnie adresowane programy, np. nauki języka angielskiego, dofinansowywanie wyjazdów szkolnych i wakacji, rozwój centrów kultury, gdzie młodzież

Martyrologia? To nie my

możliwych obszarach, także tych nieutożsamianych w oczywisty sposób z polityką zagraniczną. Treści przekazywane w podręcznikach szkolnych do nauki historii z pewnością tworzą podstawy obrazu, z którym później musimy się mierzyć w innych sferach.Raport miał dać m.in. odpowiedź na pytanie, jak wiedza

Pieniądze na dzieci

członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej (np. zwolnienie z pracy, obniżka lub podwyżka pensji, utrata prawa do renty, stypendium, zakończenie lub rozpoczęcie urlopu wychowawczego itd.). Dokonując podliczeń, pamiętajmy, że nie

Romney i obciety kosmyk

; Wergiliusza, który "celował swoją strzałą wysoko". Czesne jest oczywiście zaporowe; dzieci przeciętniaków raczej się w Cranbrook nie pojawiają, chyba że zdobędą stypendium. Radykalna lewica prawdopodobnie potępia Romneya już za samo to, że tata milioner go do takiej szkoły posłał. Ale od tego

Informator o świadczeniach rodzinnych i stypendiach

nagroda, nawet kilkutysięczna; warunek: uczeń musi mieć wybitne osiągnięcia naukowe w poprzednim roku szkolnym. Decyzje o przyznaniu tego stypendium podejmuje minister edukacji na podstawie umotywowanych wniosków przekazanych przez komisje kuratoryjne. Szczegóły - www.menis.gov.pl; ** Stypendium Krajowego

Co przeszkadza młodym ludziom w znalezieniu pracy?

atut. - Ważniejsze były jednak egzaminy i oceny, dzięki którym co roku miałem stypendium - tłumaczy.* Dorian skończył zarządzanie, ale przez rok będzie jeszcze studiować ekonomię. Na poważnie - jak sam mówi - szuka pracy od pół roku. W zawodzie. - Pracę magisterską napisałem o e-biznesie w małych i

Obyś romskie dzieci uczył

2012/13 było ich 3259. Według MEN w 2011 r. w gimnazjach uczyło się 511 Romów. Od 2005 r. ok. 70 studentów pochodzenia romskiego dostaje co roku stypendia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W roku szkolnym 2012/13 zatrudnionych było 91 asystentów edukacji romskiej i 112 nauczycieli wspomagających

Korpomarzyciele

, miasteczka, miasta, metropolii. Świetnie wykształceni. Tworzyli start-upy, podróżowali, odbyli stypendiach, staże w przeróżnych krajach. Pracują w międzynarodowych korporacjach. W czerwcu wystartowali w konkursie organizowanym przez szczyt G20: "G20 Global Business Challenge". Cel: "Jak

Ruch Palikota przedstawi raport ws. lekcji etyki w szkołach

oznacza, że dziecko musi bezczynnie przeczekiwać lekcje religii na korytarzu szkolnym. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, uczniowie mają wybór między etyką lub religią; udział w tych zajęciach nie jest jednak obowiązkowy, mogą nie chodzić na żadne z tych zajęć. Jeśli w szkole jest siedmiu

Działania Fundacji Agory w 2012 roku

przepisów ("Sukces! Świetlice dla dzieci z trudnych domów będą uratowane"). Poza tym z funduszy akcji zostały przyznane stypendia "Agrafka Agory" i "Agrafka". - "Agrafka Agory" to partnerski program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach

W domu dziecka lepiej mi niż w domu

normalność, a później ją zabrać?!. Przecież ojciec ma ograniczone prawa rodzicielskie od wielu lat, jest średnio zaradny. Tu ma własny pokój, możliwość nauki i święty spokój. Do domu, bo jest za droga Pismo z PCPR-u w Knyszynie przyszło dzień przed zakończeniem roku szkolnego. Oficjalny ton. "Z

Romski gang z polskim wnuczkiem

dodatku nigdy nie przyniósł pożądanych efektów. Większość uczęszczających do nich Romów nie skończyła szkół. To niezgodna z prawem segregacja. Nie zgadza się też, by państwo ulgowo traktowało Romów. Uważa, że urzędnicy powinni się skupić na egzekwowaniu od Romów obowiązku szkolnego. To samo dotyczy pomocy

Co zadać studentom? Gombrowicz na Krakowskim Przedmieściu

: "Trans-Atlantyk" to arcydzieło, które daje się ciągle odczytywać na nowo. Nie istnieje kanoniczna interpretacja tej powieści, podobnie jak całego Gombrowicza. Jest więc szansa na to, że lektura nie zamieni się w szkolną nudę, piłę, z której będzie się odpytywać według schematu. "To

W domach mamy 8,3 mld sztuk starych pieniędzy

wsparcia, na przykład dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych. Obecnie Caritas w Polsce obejmuje opieką 3 tys. młodych ludzi.- Mamy pod opieką kilkoro dzieci, którym sponsorzy ufundowali stypendia - mówi ks. Grzegorz Wójcik, dyrektor Caritasu

Nie mówmy młodym jak żyć

W 1991 r. zawiozłam znajomego profesora z USA do Białowieży. Przed rezerwatem żubrów spotkaliśmy wycieczkę szkolną, dzieci miały 10-12 lat. Gdy podeszliśmy, zbiły się w szarą gromadkę, zawstydzoną i przestraszoną, że ktoś obcy chce z nimi pogawędzić. Znajomy powiedział: "Zobaczysz, niedługo

Nie mam kredytu mieszkaniowego, jestem do przodu

panią i Zielonych, bo nie rozumiecie moich potrzeb i mojej sytuacji. - To, że nie mam dziecka, nie znaczy, że nie widzę, jak ważne są problemy polityki edukacyjnej i społecznej. Mamy np. w programie konieczność zastopowania komercjalizacji szkolnych stołówek i wprowadzenie do szkół darmowej opieki

Edward Stachura spał zawsze w piżamie [ROZMOWA]

- Bieszczady? Stachura? A co miał z nimi wspólnego? No jak to! Mnie całe życie się wydawało, że "Siekierezada" to Bieszczady. Polonistki w latach 80. organizowały tam "stachuriady", pamiętam te gabloty szkolne z ogłoszeniami o wyprawach. - Przypinanie Stachury do Bieszczad to

Jak Katowice i Śląsk stały się dla Wojciecha Kilara Ameryką

przekroczył progi liceum muzycznego, pewnie nie zdawał sobie sprawy, jak ta decyzja wpłynie na jego dalsze losy. Zawsze grzeczny i pogodny chłopiec (nazywany po latach przez część kolegów "aksamitnym") swoim szkolnym przyjaciołom, a także profesorom wydawał się świetnym kandydatem na pianistę. Gdy

Do szkoły na kredyt

wyprawki może być dla rodziców poważnym problemem. W Łodzi uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę jest niższy niż 351 zł, mogą dostać stypendium szkolne. To w zależności od sytuacji rodziny od około 250 do ponad 800 zł. Płatne na koniec semestru na podstawie faktur, którymi rodzice dokumentują zakup

Rzućmy młodym kłody pod nogi - list

to odebrać ulgę będzie można takim jak ja - którzy są już za "bogaci" na stypendium socjalne, ale na wakacyjny wyjazd za biedni i wydający pieniądze tylko na podstawowe potrzeby i spłatę rachunków. Komputer, na którym piszę ten tekst, mogłem kupić jedynie dzięki otrzymaniu regionalnego

Bezrobocie młodych: czy można im pomóc?

, to dualny system kształcenia - mówił Brauksiepe. Zwracał również uwagę, że nie da się wprowadzić zmian bez solidnej współpracy rządu z przedsiębiorcami. - W naszym systemie podział ról wygląda następująco: państwo finansuje edukację szkolną, a przedsiębiorcy praktyczne zdobywanie umiejętności. W

"Prawdziwe anioły" czy "przegrani"? Kim są bracia podejrzani o zamach w Bostonie

komplementach pod adresem Dżochara. W 2011 roku dostał on nawet stypendium od miasta Cambridge. - Był normalny - mówi Lulu Emmonds, która chodziła z nim do klasy w liceum w Cambridge pod Bostonem. - Nie miał bliskich przyjaciół, ale dla wszystkich był sympatyczny. Jestem w szoku. Siedziałam obok niego

Radosław Brzozowski

fotograficznego Moje Pomorze.Jako fotograf specjalizuje się w fotografii aktu artystycznego oraz szlachetnych i historycznych technikach fotograficznych. Autor licznych wystaw fotograficznych. W roku 2012 otrzymał Stypendium dla Twórców Kultury przyznawane przez Marszałka Województwa PomorskiegoUrząd

Maciej Marek Sysło

, dydaktyka informatyki), nauczyciel akademicki kierunków związanych z informatyką.W latach 1984–1996 dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, odbył staże i stypendia zagraniczne m.in. na Uniwersytetach w Tokio (stypendium rządu japońskiego), Bonn i Berlinie (stypendium Fundacji

Włodzimierz Dolański

, otrzymując stypendium od samej królowej rumuńskiej. Karierę pianistyczną porzucił jednak na rzecz pracy z niewidomymi.Ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, a następnie po rocznych staraniach o pracę otrzymał wymarzoną posadę nauczyciela muzyki i matematyki w Zakładzie

Tadeusz Błotnicki

oraz Laury Zofii z Hurkiewiczów (ur. w 1832 r. we Lwowie), córki Jana (1798-1861) i Franciszki z Böhmów (1806-1864). Dzieciństwo i lata szkolne spędził we Lwowie. Pierwsze nauki rysunku pobierał u Jędrzeja Grabowskiego i rzeźbiarza Parysa Filippiego. W latach 1875-1877 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk

Paweł Milcarek

Gogacz). W latach 1994-2001 był członkiem redakcji "Edukacji Filozoficznej". W 1996 został nagrodzony stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 1995 jest aktywnym uczestnikiem starań o przywrócenie dostępu do tradycyjnej liturgii łacińskiej w Kościele katolickim. Był polskim przedstawicielem Centre

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.