stypendia socjalne dla uczniów

MONIKA ADAMOWSKA

Wyprawka dla ucznia

Wyprawka dla ucznia

Ponad 213 tys. uczniów skorzysta z tegorocznej edycji programu "Wyprawka szkolna". MEN przeznacza na ten cel 51 mln zł. Kto otrzyma wsparcie? Jakie są inne możliwości, by wyposażyć dziecko do szkoły, kiedy brakuje pieniędzy?

Komu się należy renta socjalna

ZUS wypłaca 270 tys. rent socjalnych. Dziś wynosi ona ok. 740 zł brutto. Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać pieniądze?

Szkoły szukają brakujących uczniów na Ukrainie

Komplet podręczników, stypendium, dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia oferuje Polakom z Ukrainy Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.

Pomoc dla uczniów

Pomoc dla uczniów

przyznanie stypendium socjalnego dla ucznia składa się do 15 września, dla słuchacza - do 15 października (o tym, uczniom i słuchaczom jakich szkół należą się zasiłki szkolne i stypendia szkolne, piszemy w dalszej części poradnika). Jeśli teraz chcielibyśmy starać się o przyznanie takiej formy pomocy, bo np

Komu się należy renta rodzinna, a komu socjalna

Komu się należy renta rodzinna, a komu socjalna

wykonywanego przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej. Przychodem dla rencisty socjalnego jest pobrany zasiłek: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a

Renta rodzinna, renta socjalna

Renta rodzinna, renta socjalna

przysługuje renta w wysokości 50 proc. renty socjalnej), + pobieranie stypendium sportowego. Na zawieszenie renty socjalnej wpływ mają także przychody z tytułu umowy-zlecenia wykonywanego przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia, oraz honoraria z tytułu

O Romach bez Romów. NIK ocenia program integracji z Romami: mizerne rezultaty za 113 mln zł

O Romach bez Romów. NIK ocenia program integracji z Romami: mizerne rezultaty za 113 mln zł

, zarezerwowano pieniądze na asystentów, ufundowano stypendia dla uczniów. Jednak nie zwiększyło to odsetka dzieci realizujących obowiązek szkolny - pozostał na poziomie 88 proc. Frekwencja w szkole lekko wzrosła - z 65 do 72 proc. O ile jednak dzieci chodzą do szkoły podstawowej, o tyle do gimnazjum i szkoły

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (o ile przysługuje renta w wysokości 50 proc. renty socjalnej), + pobieranie stypendium sportowego. Na zawieszenie renty socjalnej wpływ mają także przychody z tytułu umowy-zlecenia wykonywanego przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów

"Wyborczy" Dzień Edukacji Narodowej. Co partie obiecują w sprawach edukacji? [SPRAWDZAMY]

"Wyborczy" Dzień Edukacji Narodowej. Co partie obiecują w sprawach edukacji? [SPRAWDZAMY]

kształcenie zawodowe; stworzyć mechanizm diagnozowania potrzeb lokalnych rynków pracy oraz zwiększyć liczbę staży i praktyk uczniów w przedsiębiorstwach, m.in. poprzez pilotażową refundację kosztów dla pracodawców, stypendia stażowe dla uczniów itp. * Wzmocnić współpracę między pracodawcami a uczelniami

Stypendium - pomocna dłoń w edukacji

Stypendium - pomocna dłoń w edukacji

przyznawania i wypłacania świadczeń. Dochody uzyskane w ten sposób mogą okazać się bardzo pomocne i rozwiązać wiele problemów. Każda uczelnia ma własne procedury przyznawania stypendiów. Łączy je to, że przyznają pomoc finansową w takiej samej postaci. Stypendia socjalne, za wyniki w nauce lub sportoweŻeby

Rencistów jest coraz mniej

Rencistów jest coraz mniej

renty w wysokości 50 proc. renty socjalnej), *pobierane stypendium sportowe. Na zawieszenie renty socjalnej wpływ mają również przychody z tytułu umowy-zlecenia wykonywanej przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia, oraz honoraria z tytułu działalności

Andrzej Szahaj: Co robić? Program w kilku słowach [ANKIETA WYBORCZEJ]

Andrzej Szahaj: Co robić? Program w kilku słowach [ANKIETA WYBORCZEJ]

Zajmij się politykami, zanim oni zajmą się Tobą. Zdecyduj, co dla ciebie jest ważne, czym politycy powinni się zająć w pierwszej kolejności, a czym nie powinni zajmować się wcale. Minimalna stawka godzinowa czy może dofinansowanie armii albo tanie budownictwo socjalne? Legalizacja związków

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

Stypendia socjalne i naukowe, zasiłki, dożywianie - o tym m.in. pisaliśmy wczoraj. Taka pomoc należy się oczywiście także uczniom niepełnosprawnym. Ale na jakie dodatkowe wsparcie mogą liczyć? Bardzo ważne orzeczenie Ważnym dokumentem, który otwiera uczniom furtkę do skorzystania z różnych

Dla kogo dodatek mieszkaniowy

chorobowe oraz kosztów uzyskania przychodu. Nie wlicza się m.in.: jednorazowych zapomóg w związku z urodzeniem dziecka, stypendiów dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, pomocy w zakresie dożywiania czy zasiłków pielęgnacyjnych. Jeśli dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest trochę wyższy od

Tyrania Nikogo

Tyrania Nikogo

Gminy nie wykorzystują pieniędzy na wspieranie najuboższych uczniów - podała Wyborcza.biz za raportem NIK. W 2010 r. z 500 mln zł przeznaczonych na te cele do kasy państwowej wróciło 16 proc. Kuleje zakup podręczników szkolnych dla ubogich i przyznawanie stypendiów socjalnych, połowa

Jak dostać rentę z ZUS

Jak dostać rentę z ZUS

sportowego. Na zawieszenie renty socjalnej mają wpływ także przychody z tytułu umowy-zlecenia wykonywanego przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej. To nie wszystko. Przychodem dla rencisty socjalnego

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

lub tymczasowego aresztowania (o ile przysługuje renta w wysokości 50 proc. renty socjalnej), * pobieranie stypendium sportowego. Na zawieszenie renty socjalnej wpływ mają także przychody z tytułu umowy-zlecenia wykonywanego przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26

Pieniądze na dzieci

stypendium nie można za to kupować kurtek, swetrów, spodni i obuwia, choć bez tych rzeczy równie trudno jest się dziecku obejść. Ważne! Maksymalna kwota stypendium socjalnego dla najbiedniejszych uczniów nie może przekroczyć 112 zł. Według szacunkowych danych z tej formy pomocy korzysta kilkaset tysięcy

Łodzianka na wyspie Lesbos: "U wybrzeży wciąż słychać płacz"

Łodzianka na wyspie Lesbos: "U wybrzeży wciąż słychać płacz"

kilku chwilach odzyskała oddech, najpierw bardzo płytki, a później zaczęła płakać. W mojej głowie na długo pozostanie rozdzierający krzyk jej matki, dla ratunku rzucającej dzieckiem. Tej nocy udało nam się uratować trzy łodzie ze 120 ludźmi. Ale kolejna wywróciła się do góry dnem i 18 osób utonęło

Babcia daje na siłkę

Babcia daje na siłkę

- mówi. Na II poprosiła o stypendium socjalne. Dostała 200 zł. Na III i IV roku wzrosło do 400 zł, a na V do 500 zł. Raz dostała stypendium unijne dla młodzieży wiejskiej: 3000 zł. Kupiła za nie komputer. - Studia bezpłatne były w teorii - mówi. Kosztowały: indeks i legitymacja (34 zł), książka na

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

, - odpłatne świadczenie pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (o ile przysługuje renta w wysokości 50 proc. renty socjalnej), - pobieranie stypendium sportowego. Na zawieszenie renty socjalnej wpływ mają także przychody z tytułu umowy-zlecenia wykonywanego przez uczniów

Zmiany w rentach

Zmiany w rentach

), -pobieranie stypendium sportowego. Na zawieszenie renty socjalnej wpływ mają także przychody z tytułu umowy-zlecenia wykonywanego przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej. To nie wszystko. Przychodem

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

pracy na umowy-zlecenia wykonywanej przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat, oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej. To nie wszystko. Przychodem dla rencisty socjalnego jest także pobrany zasiłek chorobowy, macierzyński i opiekuńczy oraz

Francuscy imigranci mają dołączyć do elity

nie dostali pierwszej - mówił. I zapowiedział wprowadzenie systemu nieco podobnego do tego, jaki wprowadziły kiedyś USA, by wspierać Murzynów. Od 2010 roku w klasach licealnych przygotowujących do najlepszych uczelni 30 proc. miejsc ma być zarezerwowanych dla uczniów otrzymujących stypendia socjalne

Komu się należy dodatek mieszkaniowy

emerytalne, rentowe i chorobowe oraz po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu. Uwaga! Do dochodów nie wlicza się m.in.: jednorazowych zapomóg w związku z urodzeniem dziecka, stypendiów dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, pomocy w zakresie dożywiania czy zasiłków pielęgnacyjnych. Ważne! O pieniądze

Nauka dzieci z PGR-ów zagrożona?

miastach do 20 tys. mieszkańców; nauka w publicznej, dziennej szkole kończącej się maturą. ANR podaje, że finansuje stypendia dla ponad 50 tys. uczniów. Szkoły Stypendium w tym roku szkolnym wynosi 200 zł, z tego 50 zł wypłacane jest w gotówce. Reszta rozliczana jest po przedstawieniu przez ucznia

Jeśli nie McDonald, to co? Opowiadają studenci z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii

związanego z biznesem, rachunkowością. Płacą za studia 700 euro rocznie, ale na przykład rodzice zamożniejszej koleżanki płacą już 1200 euro na rok! Co roku czesne wzrasta o 30-40 euro. Staram się o stypendium naukowe, ale trudno je dostać. Stypendium socjalne? Nie mam szans. Te stypendiadla studentów z

Renty rodzinne i socjalne

. renty socjalnej), * pobieranie stypendium -sportowego. Na zawieszenie renty socjalnej wpływ mają także przychody z tytułu umowy-zlecenia wykonywanej przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat życia, oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej. To

Przysucha. Co czwarty dom będzie za darmo w sieci

proc. obszaru powiatu. Do tego zakupionych zostanie 2 tys. laptopów, które trafią do beneficjentów. Będą to rodziny korzystające z systemu świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej - matki samotnie wychowujące dzieci, niepełnosprawni, uczniowie pobierający stypendia socjalne. Z bezpłatnego internetu

Nie mam kredytu mieszkaniowego, jestem do przodu

zdrowotnej dla dzieci. Zwłaszcza stomatologicznej, bo próchnica jest masowym problemem wśród uczniów. Podpisaliśmy w tej sprawie wspólne stanowisko z OPZZ, współpracujemy z ZNP. To ważne, ale nie wiem, czy najważniejsze, gdy szkoły w mieście zamieniają się w przepełnione molochy pracujące na dwie zmiany

Rodzice biorą kredyt na szkolną wycieczkę. Żeby się dziecko nie wstydziło

laboratorium). Koszt: 830 zł i 250 euro. A jak kogoś nie stać? - Oprócz pomocy ze strony rady rodziców - mówi Alina Chojnacka, dyrektorka "Marcinka". - W szkole działa system stypendiów socjalnych, w zeszłym roku otrzymywało je ok. 30 uczniów spośród ponad 800. Dzięki temu łatwiej im wybrać się na

Pieniądze dla dzieci i rodziny

dzieci do MOPS (a więc przed tą datą). Stypendia i zasiłki szkolne Najubożsi uczniowie mogą ubiegać się o: Szkolne stypendium socjalne (przyznawane na podstawie ustawy oświatowej - rozdział 8a - "Pomoc materialna dla uczniów"). Obowiązuje tu kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej

Agata Duda. Pierwsza dama tańczy sama [Portret prezydentowej]

podpisuje List 59 przeciwko zmianom w Konstytucji PRL, zwłaszcza wpisaniu do niej kierowniczej roli partii i wieczystego sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Ale na co dzień nie afiszuje się z poglądami. Pisze za to "Wiersze dla Agatki": "Co się dzieje, co za rumor./ Każdy przedmiot traci humor

Wersja wywiadu dla Gazety Wyborczej po autoryzacji dokonanej przez Joannę Erbel

Wersję wywiadu opublikowaną w "Gazecie Wyborczej" przeczytasz tutaj Większą transgresją jest dla mnie odebranie dziecka z przedszkola niż udział w orgii - powiedziała pani w rozmowie z "Newsweekiem", przyznając się do swojej poliamorii, czyli do życia w swobodnych seksualnych

Jest jeszcze szansa na unijne stypendium

! W różnych miejscowościach wymagają trochę innych dokumentów). Dla kogo Możesz się starać o stypendium, jeśli: studiujesz w państwowej/niepaństwowej szkole wyższej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym, na studiach licencjackich i magisterskich; mieszkasz (masz stałe

Sieroca dola doktoranta

projektów naukowych. Niepokój nasz wzbudza także zjawisko przejmowania przez system grantowy roli socjalnego wsparcia dla badaczy. Wpisywanie do wniosków kwot przeznaczonych na wynagrodzenia przez naukowców zatrudnionych na etatach w uczelniach i instytutach badawczych coraz częściej wymuszone jest ich

Informator o świadczeniach rodzinnych i stypendiach

dodatkami dostępnymi wyłącznie dla rodziców dzieci uczących się? Jest ich kilka. A więc: ** mundurkowe - 50 zł na dziecko. Trzeba spełnić dwa warunki: korzystać z pomocy społecznej i mieć dochód nieprzekraczający 351 zł na osobę w rodzinie. Uwaga! Musisz się spieszyć - listy uczniów potrzebujących takiej

Obyś romskie dzieci uczył

w Warszawie na konkursie stypendialnym dla uzdolnionych romskich uczniów. W supermarkecie były testery dezodorantów. Dzieci, jak to dzieci, zaczęły się bawić. Ochroniarz z awanturą, bo chłopiec trysnął. Mówię, że to tester i od tego jest. Ochroniarz: "On przecież nawet czytać nie umie". I

Łódź. Więcej uczniów może skorzystać z dopłat do wyprawki szkolnej

finansowej mogą złożyć także wniosek o stypendium socjalne dla dzieci. Każdego roku na stypendia socjalne łódzki samorząd wydaje ponad 6 mln zł - poinformował Piątkowski. "Stypendia socjalne przyznawane są listopadzie i również mogą służyć na zakup podręczników" - dodał. W ubiegłym roku z

Hiszpania. Coraz młodsi oburzeni

szczęście za dobre oceny zwolnili mnie z opłat. Nie wiem, czy uda się to w tym roku, bo ostatnim razem była tylko jedna nagroda na 60 uczniów. Dzięki dobrym ocenom w szkole miałam też stypendium socjalne - 2000 euro na rok. W tym roku też się zgłosiłam, ale nie ma jeszcze odpowiedzi. Zwykle dawali znać w

Gdy nie stać Cię na czynsz

one pochodzić z trzech ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku. Chodzi o dochód brutto przed opodatkowaniem, ale po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu. Do dochodów nie wlicza się m.in.: stypendiów dla uczniów

Kierunek: Londyn

9 tys. funtów rocznie, bo rząd, tłumacząc się kryzysem, ograniczył dotacje dla uczelni). Na niedotowanych studiach magisterskich czesne to 6,5-12 tysięcy funtów za całość (to na razie się nie zmienia).Stypendium albo kredyt- Byłam zaskoczona pomocą finansową dostępną w Anglii dla studentów - mówi

Kierunek: Londyn

tym samym czasie warto starać się o stypendium lub studencką pożyczkę na czesne. Do niedawna wynosiło ono 3 tys. funtów, czyli ponad 16 tys. zł za rok na studiach licencjackich (od najbliższego roku - 6 do 9 tys. funtów rocznie, bo rząd, tłumacząc się kryzysem, ograniczył dotacje dla uczelni). Na

Stypendia to za mało

funduszy Unii Europejskiej - żeby je dostać, trzeba najpierw wydać własne pieniądze (np. na podręczniki) i przedstawić w gminie rachunek. Jak ma to zrobić ktoś, dla kogo problem stanowi 10 zł na jedzenie? Także gminne stypendia socjalne często wyglądają tak, że setka dzieci dostaje raz do roku po 50 zł

Biedni to nie są grzeczne aniołki

. Zbigniew Drążkowski. Wspólnie z fundacją Między Nami i Spółdzielnią Socjalną "Emaus" stworzyli wspólnotę ponad 30 mężczyzn, kobiet i dzieci w trzech domach w Lubelskiem, zakład produkcyjno-usługowy, warsztat terapii zajęciowej dla 36 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ośrodek wsparcia

Kariera Zoe Damaceli - biznes modowy w stylu american dream

firmy zatrudniającej kilkanaście osób. I to wszystko w wieku nastu lat. Bezdomna - Zawsze byłyśmy tylko we dwie - mama i ja - zaczyna swoją opowieść Zoe. Spotykam ją w Monte Carlo, na jednym z konkursów dla przedsiębiorców. Wokół nas pełno starszych mężczyzn z wielkimi firmami. Zoe wygląda raczej jak

Y-Meni czekają na szkołę

odrzucenia. Tysiące młodych ludzi, będących w stanie przez miesiąc woskować auto ojca albo stłuc świnkę, by móc iść na taką mszę dla jajogłowych, i miliony dyskutujących o TED-zie w internecie zdają się dowodzić, że epoka nowych technologii nie musi być erą wtórnego zgłupienia i nieuctwa. Bo młodzi ludzie

Krajobraz po bitwie

Na uroczystość wręczania stypendiów dla młodych uczonych tygodnik "Polityka" zaprosił w tym roku dwóch sławnych socjologów - Zygmunta Baumana i Anthony'ego Giddensa. Bauman wygłosił wykład o kryzysie tożsamości: opisał świat pozbawiony punktów odniesienia i identyfikacji grupowych, w

My, wkurzeni mieszczanie. Ruch miejskich aktywistów w Warszawie

jest szkodliwe dla wszystkich. Samochód zabiera miejsce ludziom. Jeżeli w mojej kamienicy są 32 mieszkania, a ich właściciele mają po dwa samochody, to gdzie one mają parkować? Joanna Erbel chce, by to było normalne, że mieszkańcy jeżdżą na rowerach. Albo tramwajami i autobusami. Jednak bilety muszą

Gdy nie płacisz czynszu...

wniosku. Do dochodów nie wlicza się m.in: pomocy materialnej dla uczniów (np. stypendiów), pomocy w zakresie dożywiania, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg za urodzenie dziecka oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, okresowych z pomocy społecznej i dodatków

Państwo niesolidarne

niewiele. W zasadzie jego zasługą jest to, że kontynuował programy wprowadzone przez poprzedników z myślą o poprawie sytuacji dzieci z rodzin najuboższych. Utrzymał wprowadzony w styczniu 2005 r. Narodowy System Stypendialny oferujący stypendia socjalne dla uczniów z rodzin kwalifikujących się do pomocy

Dyrektor szkoły oskarżony o mobbing

szkole zdaniem autorek skargi zaczął się jesienią zeszłego roku podczas rozliczania działalności szkolnej komisji przyznającej stypendia socjalne i zapomogi losowe. Szefowała jej pedagog - odkryła, że na rozliczeniu szkolnej wycieczki sfałszowano podpisy kierowniczki wyjazdu (potwierdził to grafolog). Na

Rozmowa z prof. Ireneuszem Białeckim

stopniu określają szanse edukacyjne dziecka. Można też np. wprowadzić słabszego ucznia do lepszej klasy, bo wyniki ucznia wiążą się w dużym stopniu z wynikami innych uczniów. Jeden z ważniejszych dla dziecka kapitałów szkolnych to koledzy. A czy różnice szans edukacyjnych da się kiedykolwiek zlikwidować

Gdzie po pomoc?

zarządem okręgowym PCK (namiary na stronie internetowej).Ministerstwo Edukacji Narodowejal. Jana Christiana Szucha 25, 00-580 Warszawa; tel. 022 347 41 00; www.men.gov.pl; informacja@men.gov.plMEN ma różne programy pomocy materialnej dla uczniów - m.in. zasiłki, stypendia socjalne, stypendia za szczególne

Postanowiłem, że już nikt nie połamie mi nosa

Szkoły te były wówczas uważane za najgorsze, wręcz za poprawczaki dla najgorszych uczniów (nie byłem chyba najgorszy, skoro brałem udział w olimpiadzie z języka polskiego), ale jak żadne inne gwarantowały darmowe miejsce w internacie i wyżywienie, a nawet całoroczne ubranie i obuwie. Do tego

Pobożny Sojusz. W życzeniach

pod pomysłami: subwencji dla samorządów na przedszkola, objęcia dożywianiem większej liczy uczniów (już dziś państwo wydaje na ten cel ok. 850 mln zł), stypendiów dla biednej młodzieży czy ulg podatkowych dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, pomocy dla kombatantów, darmowych biletów

Wielka przedwyborcza debata w Małachowiance

skrócić czas jej zakładania. Partia Andrzeja Leppera dąży do wyrównania poziomu młodzieży wiejskiej i miejskiej. Można to zrobić m.in. poprzez dofinansowanie stypendiów dla rodzin niezamożnych. --- Wojciech Jasiński: - Emigracja przy otwartych granicach jest czymś naturalnym. Najlepszym antidotum jest

Apetyt na Norwegię

pójdzie na terapię. Nie zakazano mu zbliżania się do nas. Wrócił do domu i do bicia. Uciekłam. Mieszkałam nawet z dzieckiem w ośrodku dla ofiar przemocy. Mieszkania socjalnego nie dostałam. Gmina odmówiła, bo przecież miałam z mężem mieszkanie spółdzielcze. Tułałam się po wynajętych pokojach, a on

Facebook uczy lubić innych

, gdy było to możliwe, po skończeniu analiz, dyskusji, prac. Co ta władza przez cztery lata zrobiła dla młodych? - Zmieniliśmy system studiowania, stypendiów (więcej stypendiów socjalnych), karier młodych naukowców, mnóstwo rzeczy związanych z edukacją, nauczaniem języków, nową ofertą programową

Komputer do domu - za darmo, od gminy

domowe o niskich dochodach (takich, które upoważniają do wsparcia pomocy społecznej), a także uczące się dzieci i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (uprawnieni do uzyskania stypendiów socjalnych, typowane do wsparcia przez ośrodki pomocy społecznej), niepełnosprawni; gmina

Agencja pomaga bezrobotnym

raty nawet na 15 lat przy symbolicznym oprocentowaniu. Przymusu wykupu nie ma, decyzja należy do nabywcy. Dotychczas skorzystało z tego 83 proc. najemców. Kiedyś nie mieliście pieniędzy, by wesprzeć tych ludzi. Co robicie dziś? - Od trzech lat fundujemy stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych w

Dopłaty do czynszu

dla uczniów, np. stypendiów, ** dodatków dla sierot zupełnych, ** jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, ** dodatku z tytułu urodzenia dziecka, ** pomocy w zakresie dożywiania, ** zasiłków pielęgnacyjnych, ** zasiłków okresowych z pomocy społecznej, ** jednorazowych świadczeń z

Kilka tysięcy gimnazjalistów nie kontynuuje nauki

Korespondenci "Gazety" w kilku województwach sprawdzali losy uczniów, którzy w czerwcu opuścili mury gimnazjów. Np. w woj. kujawsko-pomorskim na razie do żadnej szkoły ponadgimnazjalnej nie trafiło prawie dwa tysiące gimnazjalistów! - Nie wiemy, czy dlatego, że odłożyli tę decyzję na sam

Dla kogo dopłata do czynszu

dla uczniów, np. stypendiów, ** dodatków dla sierot zupełnych, ** jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, ** pomocy w zakresie dożywiania, ** zasiłków pielęgnacyjnych, ** zasiłków okresowych z pomocy społecznej, ** jednorazowych świadczeń z pomocy społecznej oraz ** dodatków mieszkaniowych

Polska A i B. Ostatnie wagony pełne ludzi

inwestycja w przyszłość regionu, ale jak się tym pochwalić? Co jest atrakcyjnego w tym, że samorząd wszedł w koalicję z organizacjami pozarządowymi, które załatwiają stypendia dla uczniów, namawiają studentów wolontariuszy, by przyjeżdżali w sobotę na zajęcia do wiejskich szkół, organizują trzy razy w

Teoria względności na wolnym rynku

urzędową listę kierunków studiów). Studenci będą podpisywali umowy cywilnoprawne z uczelniami, w których będzie jasno napisane, co dostają i za co płacą. Zmienia się system stypendialny, który będzie nastawiony na wsparcie socjalne studentów (a nie na stypendia za dobre oceny). 2. W nauce będą konkursy o

Wasze głosy w dyskusji: Uczelnie do zmiany!

możliwościami rozwoju i z możliwościami kształcenia. Nie są nam potrzebni natomiast ludzie, którym się wydaje że papierek oznacza awans społeczny, ekonomiczny, socjalny czy (o zgrozo!!!) intelektualny.  Dzisiejszy świat, to świat technologii, inżynierii, to świat nauki, a głównie fizyki. Dzisiaj nawet

Kosze na głowie nie przejdą

podziałem stypendiów dla biednych uczniów? Przecież my tych pieniędzy nie możemy dać rodzicom do ręki, bo pójdą na zaległe komorne albo na wódę. No to jeździ na-uczyciel po godzinach po sklepach i kupuje, co trzeba. Mógłby to robić pracownik socjalny. Mógłby też pojechać szybko głodnemu Stasiowi załatwić

Bidul z oczu mi patrzy

jednym z miast Polski południowo-wschodniej, takich mieszkań powstaje w ostatnim czasie wiele, są formą pomocy środowiskowej, umożliwiają samodzielne życie, uczą odpowiedzialności za własne decyzje. Tak przynajmniej utrzymują pracownicy socjalni na stronach internetowych. Kaśka pozwoliła mi u siebie

Rząd przyjął projekty zmian w PIT na 2004 r.

systemu rząd przyjął bowiem likwidację większości ulg i części zwolnień podatkowych. Znikną więc ulgi na: naukę na wyższych uczelniach, dojazd dzieci do szkół, dokształcanie i doskonalenie zawodowe, zakup przyrządów i pomocy naukowych, wyszkolenie uczniów (ulga dla firm), składki na rzecz

Duńskie szczęście pod specjalnym nadzorem

zdrowotna i edukacja, darmowe podręczniki dla uczniów, wysokie zasiłki na dzieci, stypendia dla wszystkich studentów, wsparcie dla bezrobotnych. Nic dziwnego, że od 30 lat są w czołówce najlepiej urządzonych krajów na Ziemi. - Wiesz, w czym tkwi tajemnica naszego szczęścia? - pyta Jens Christensen, lekarz

I tylko stoczni żal

klasa liceum, rodzice byli przerażeni. - Mama prawie się popłakała - opowiada. - Przecież dziewczyny z dobrych domów nie rodzą nieślubnych dzieci. Z M. poznali się w kościele na lekcji religii. Wtedy jeszcze katechezy były wspólne dla uczniów z różnych szkół. Parą byli rok. Zaszła w ciążę. - W szkole na

Politycy nic nie wiedzą o biedzie

, edukacyjna, mieszkaniowa, wydatki na pomoc społeczną, ale musi chcieć je zastosować w interesie biedniejszej części społeczeństwa. Mam na myśli m.in. stypendia socjalne, kwotę wolną od podatku, niższy czynsz, powszechny dostęp do bezpłatnych kursów zawodowych. Niestety, część polityków milcząco zakłada, że

Listy Polaków z Japonii

. Mieliśmy do wyboru - marsz na piechotę lub hotel (co, jak teraz wiemy, było awykonalne, gdyż firmy natychmiast porezerwowały hotele dla swoich pracowników - hotelarze nie podnieśli cen, tak jak to się stało na którymś lotnisku w Europie zimą tego roku). Wtedy zadzwonił teść, który akurat tego dnia był w

PRL - historia zwykłych ludzi

uroczystość ogłoszenia wyników konkursu dla uczniów szkół średnich "Historia bliska" - na pracę o przeszłości własnej rodziny, miejscowości, okolicy. Zorganizowała go Fundacja Batorego i Ośrodek "Karta". Powołaniu go w 1996 r. towarzyszyło parę celów dydaktycznych: miał sprawić, by

Spowiadają się z wagarów

pieniędzy, nie ma też obowiązku dowożenia dzieci, bo szkoła ponadpodstawowa nie jest obowiązkowa. Opłacamy więc kilka biletów miesięcznych dla starszych uczniów. To znaczy parafia opłaca? Ośrodek Wspierania Rodziny. Parafii nie byłoby na to stać. Potrzebny byłby na wsi program stypendialny tylko na koszty

Program bez kantów

szczebli, zwiększenie zakresu stypendiów dla studentów, aktywne formy zwalczania bezrobocia, kredyty i ubezpieczenia eksportowe, tanie kredyty budowlane, socjalne budownictwo mieszkaniowe, a także dopłaty do kosztów eksploatacji mieszkań socjalnych, budowę autostrad, poprawę stanu ekologii, preferencyjne

Przesłuchanie. Rozmowa z prof. dr. hab. Janem Strelauem

forma odezwania się była niecodzienna. Wtedy do uczniów mówiło się per "ty". 55 lat temu. To była jesień 1948 roku. Zaprowadził mnie na jeden z cmentarzy poniemieckich, w Bytowie były dwa, oba położone na kompletnym odludziu, przez nikogo nieodwiedzane, i tam - nie pamiętam, czy pistolet

Podziemne życie Ewy H.

rozstroju nerwowego, budka upadła, oszczędności stopniały i doszło do tego, że nie było co jeść. Było tak źle, że w liceum przyznano mi stypendium socjalne. Zdaję śpiewająco na fizykę na Uniwersytecie Warszawskim, ale po drugim roku było jasne, że jak najszybciej muszę uniezależnić się finansowo i pryskać z

Elitarne francuskie szkoły nie chcą biedaków z przedmieść

socjalnymi. A ci stypendyści to przede wszystkim mieszkańcy przedmieść, często wywodzący się z imigracji. Dziś - dzięki niedawnemu obniżeniu progu stypendialnego - takich stypendystów jest w tych szkołach 23 proc., ale w najbardziej prestiżowych liczba przekracza nieznacznie 10 proc. Szefowie grandes ecoles

Małe vademecum Peerelu według wycinków z Tygodnika Mazowsze

. Zorganizowano bal dla emerytów i rencistów, na którym zjedzono 30 kg szynki, a na zakończenie rozdano deklaracje związkowe. Tygodnik Mazowsze nr 69 z 24 listopada 1983 r. Pełny tekst "Międzynarodówki" przepisany przez uczniów z przyniesionej przez nauczycielkę "Gazety Krakowskiej" został

Stenogram z 83. posiedzenia Komisji Śledczej ds. PKN Orlen SA 25 czerwca 2005 r.

najzdolniejszych dzieci, głównie ze wsi. Do tej pory stypendia otrzymało 348 uczniów na łączną kwotę 936 tys. zł. Dla 3 tys. dzieci górników, policjantów, żołnierzy, strażaków, marynarzy, lotników, goprowców, które straciły swoich ojców podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych, zorganizowaliśmy wyjazdy