stypendia dla studentów

ZEBRAŁY: ANNA KOSESKA I BEATA BOROWIECKA Z SERWISU MOJESTYPENDIUM.PL

Stypendia nie tylko dla studentów

Stypendia nie tylko dla studentów

Studenci mogą się ubiegać o stypendia od fundacji, stowarzyszeń, firm i samorządów. Jakie warunki muszą spełnić kandydaci, by zdobyć stypendium.

Stypendia nie tylko dla studentów

We wrześniu i w październiku na studentów czeka najwięcej ofert stypendialnych. Jakie są rodzaje stypendiów, kiedy składać wnioski i jakie warunki musi spełnić kandydat, by zdobyć wybrane stypendium. Przedstawiamy wybrane oferty nie tylko dla studentów

Łódź. Ponad 40 stypendiów dla studentów i doktorantów od firm i miasta

14 doktorantów łódzkich uczelni oraz czterech studentów - laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad - otrzymało w czwartek stypendia miasta Łodzi. Kilkudziesięciu studentom przyznano też stypendia programu "Młodzi w Łodzi", ufundowane przez firmy działające w mieście.

Studenci będą budować most pomiędzy Rosją i Krymem? Niewykluczone, że stracą stypendia

Studenci będą budować most pomiędzy Rosją i Krymem? Niewykluczone, że stracą stypendia

choć studenci pracowali wcale nie gorzej niż wykwalifikowani specjaliści, często zarabiali nie więcej niż równowartość 1 tys. zł miesięcznie. A zdarzały się przypadki, kiedy w ogóle nie dostawali pieniędzy. Studenci w szoku. Zabiorą nam stypendia? W związku z aneksją przez Rosję Krymu studentów może

Trybunał o stypendiach dla studentów: nierówne, ale sprawiedliwe

Trybunał o stypendiach dla studentów: nierówne, ale sprawiedliwe

Ograniczenia stypendialne weszły w życie w październiku 2011 r. Cel był taki, by zwiększyć pomoc dla najuboższych studentów, nie zwiększając wydatków z budżetu. Ograniczono więc prawo do stypendium osobom studiującym na więcej niż jednym kierunku. Chodzi o stypendia zależne od wyników w nauce

CBA: 7,5 mln zł na stypendia z resortu nauki wydane nieprawidłowo. Studenci zwrócą?

CBA: 7,5 mln zł na stypendia z resortu nauki wydane nieprawidłowo. Studenci zwrócą?

- Agenci CBA w oparciu o zgromadzony materiał stwierdzili przypadki niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania środków z dotacji na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów - powiedział rzecznik CBA Jacek Dobrzyński i zaznaczył, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych dotacja

PO proponuje studentom stypendia

"Ten rząd najwięcej zrobił dla studentów ze wszystkich rządów od 20 lat. Dbając o jakość kształcenia, o to, by przywrócić stosunki mistrz-uczeń i ograniczyć masowe kierunki kształcenia wprowadziliśmy zmiany regulacyjne w ustawach, które wchodzą w życie od 1 października" - powiedziała

Komu stypendium? I kto to jest najlepszy student? [LIST]

Komu stypendium? I kto to jest najlepszy student? [LIST]

Zmiany wprowadzone w zeszłym roku przez ministerstwo doprowadziły do połączenia stypendium naukowego, sportowego oraz artystycznego w jedno. Efektem tego jest - po pierwsze - niemiła atmosfera wśród studentów, którzy rywalizują ze sobą, ale przede wszystkim sytuacja, w której na jednym roku (wolę

Stypendium Leopolda Ungera. Szansa dla studentów i młodych dziennikarzy

Stypendium Leopolda Ungera. Szansa dla studentów i młodych dziennikarzy

studentami lubelskiej uczelni. Projekt stypendium dla młodych dziennikarzy powstał jeszcze za życia redaktora, który doskonale orientował się w rynku mediów, na którym młodzi mają trudny start. Unger zgodził się, by stypendium było przyznawane na UMCS. Po jego śmierci w 2011 r. do lubelskiej uczelni trafiło

Zmiany w stypendiach. Studenci: "Skończy się tak, że na niektórych kierunkach nie będzie ich wcale"

Zmiany w stypendiach. Studenci: "Skończy się tak, że na niektórych kierunkach nie będzie ich wcale"

Do tej pory studenci otrzymywali stypendium rektora za osiągnięcia w nauce, sporcie czy działalność artystyczną. Jednak z systemu stypendialnego byli wyłączeni studenci pierwszego roku - właśnie to miała zmienić nowelizacja przepisów, którą jeszcze w zeszłym roku proponowało Ministerstwo Nauki i

Studenci: Zostawcie stypendia naukowe

Studenci: Zostawcie stypendia naukowe

fundowany ze środków publicznych źle działa. - Stypendia naukowe mają tak niski próg wymagań, że nie bardzo motywują do nauki - mówił, prezentując strategię, ekonomista prof. Krzysztof Rybiński. Problem widzą także sami studenci.- Przyznawanie pieniędzy za piątki w indeksie uważam za nieporozumienie. Znam

Stypendia Jana Pawła II dla 600 uczniów i studentów

Stypendia Jana Pawła II dla 600 uczniów i studentów

Stypendia fundowane są z budżetu miasta, w tym roku samorząd przeznaczył na nie 3,1 mln zł. Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz dla studentów warszawskich uczelni. Aby z niego skorzystać, trzeba wykazać się zaangażowaniem

Stypendium dla studenta

Stypendium dla studenta

szczegółowych regulaminów jeszcze brak, ale są już pewne ogólne zasady. Pieniądze z uczelniW roku akademickim 2011/12 student może ubiegać się na uczelni o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wsparcie przyznawane jest na okres do dziesięciu

Student za granicą, czyli na zagranicznym stypendium

akademickim. W programie mogą wziąć udział studenci studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych. Na jakie stypendium można liczyć? Dokładne sumy ustala uczelnia, mając na uwadze to, do jakiego kraju się wybieramy. Przykładowo w br. akademickim studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wyjeżdżający do

Student dostaje tysiąc złotych stypendium za średnią 3,1

Student dostaje tysiąc złotych stypendium za średnią 3,1

matematyki i informatyki. - Dziś jednak obserwujemy sytuację, w której przeciętni, trójkowi studenci dostają stypendium, a ci z wyższą średnią, którzy nie zaliczyli jednego egzaminu, już nie. Na kierunkach ścisłych trudno o średnią zbliżoną 4,0, dlatego w przypadku informatyki dla studentów, którzy dziś są

Łódzkie. Stypendia marszałka dla najlepszych uczniów i studentów

potencjał naukowy naszego województwa" - mówi marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. W tym roku przyznano dziewięć stypendiów I stopnia po 8 i 6 tys. zł, dziewięć nagród II stopnia po 5 tys. zł i 12 stypendiów III stopnia po 2 tys. zł. Jak poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka marszałka

Co trzeci student i co ósmy uczeń korzysta ze stypendiów

Co trzeci student i co ósmy uczeń korzysta ze stypendiów

Pierwszy raport o stypendiach. Prawie 600 tys. studentów i 800 tys. uczniów dostaje stypendium z budżetu państwa. O 350 tys. więcej niż rok temu Do studentów i uczniów trafiło w ostatnich dwóch latach prawie 2,5 mld zł z budżetu - wynika z pierwszego w kraju raportu "Rynek Stypendiów w

Opłaty za naukę, stypendia, granty... Polski student nie poszaleje. Gdzie studiować w Europie, żeby dali ci 10 tys. euro? [NAJNOWSZE DANE]

Opłaty za naukę, stypendia, granty... Polski student nie poszaleje. Gdzie studiować w Europie, żeby dali ci 10 tys. euro? [NAJNOWSZE DANE]

Eurydice zbiera dane m.in. na temat studentów czy nauczycielskich pensji. Właśnie opublikowała najnowszy raport na temat kosztu studiów na państwowych uczelniach Unii Europejskiej oraz rodzaju i wysokości stypendiów, które mogą zdobyć studenci. Czech płaci tylko 21 euro Z ostatniego raportu możemy

Wręczono stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego

pracę Funduszu to wolontariusze. Zgodnie z regulaminem o pomoc ze środków Funduszu mogą się ubiegać studenci studiów wyższych zameldowani w województwie śląskim, którzy osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen minimum 4,5 i nie ukończyli 24. roku życia, a dochód na jedną osobę w ich

Stypendia dla białoruskich studentów

Polski rząd ufunduje stypendia dla 300 represjonowanych na Białorusi studentów. Dziś premier Kazimierz Marcinkiewicz i przywódca białoruskiej opozycji Aleksander Milinkiewicz podpiszą na Uniwersytecie Warszawskim list intencyjny w tej sprawie Pod listem podpiszą się rektorzy uniwersytetów w

Stypendia unijne dla studentów: za mało pieniędzy czy za dużo chętnych

narzekają, że potrzebujących i tak jest zbyt wielu. Na pewno nie dostaną maksymalnych kwot - 350 zł miesięcznie dla studenta i 250 zł dla ucznia.- Wnioskowaliśmy o maksymalną pomoc dla 300 uczniów i 500 studentów - mówi rozżalony Mirosław Paniczko, starosta z Moniek. - Z funduszy, które nam przyznano

Stypendia - dar dla studentów z Białorusi

Stypendia - dar dla studentów z Białorusi

Milinkiewicza - mówi. Luda Asipienko z Uniwersytetu Pedagogicznego w Mińsku została wyrzucona za działalność w Zjednoczeniu Studentów Białoruskich. Organizowała pomoc studentom, którzy nie dostali akademika. - Na Białorusi to działalność polityczna - mówi Luda. Stypendium to 1240 zł miesięcznie. Studenci

Skończyłeś studia? Na drugim kierunku nie dostaniesz stypendium

Skończyłeś studia? Na drugim kierunku nie dostaniesz stypendium

Sprawa dotyczyła studentki Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, która chciała dostać stypendium rektora dla najlepszych studentów. Ukończyła zaocznie pedagogikę i rozpoczęła studia prawnicze. Komisja Stypendialna jej odmówiła, argumentując, że nie można przyznać stypendium studentowi

Mamy kryzys, a uczelnie podnoszą stypendia

Na wypłatę stypendiów uczelnie otrzymują ministerialną dotację - jest to tzw. fundusz pomocy materialnej dla studentów. - Te pieniądze można wydać na stypendia, ewentualnie na remonty akademików lub uczelnianych stołówek - mówi prof. Krystyna Macek -Kamińska, prorektor ds. studenckich na PO

Trybunał Konstytucyjny: Studenci wieczorowi i zaoczni nie dostają stypendiów zgodnie z konstytucją

;tworzenie i wspieranie [przez władze publiczne] systemów indywidualnej pomocy finansowej", to znaczy, że te systemy mogą być rożne dla różnych trybów studiów. Tak więc w sytuacji, gdy Rada Ministrów nie wydała rozporządzenia o stypendiach dla studentów zaocznych, to mamy tu do czynienia z luką prawną

Kudrycka: w tym roku akademickim będzie więcej stypendiów

lat, wyliczał, że ok. 470 tys. osób do 24. roku życia poszukuje pracy. Wspomniał też o zniesieniu przywilejów dla studentów, np. bezpłatnego studiowania na drugim kierunku i planie ogrniczenia stypendiów. Zapewnił też, że nie będzie opłat za egzaminy poprawkowe. "Jarosław Kaczyński mówi nieprawdę

Erasmusi zdobywają Europę

: Coventry rekomenduje Łukasz Opoka, student V roku zarządzania i marketingu oraz Business Decision ManagementW ramach stypendium wyjechałem na cały piąty rok studiów. W Coventry University spędziłem trzy semestry i napisałem pracę magisterską. Polska uczelnia uznaje mój dyplom napisany w Anglii i dostanę

Studenci atakują ZUS. Bo uczelnie każą

Student, który stara się o stypendium socjalne lub akademik, powinien przede wszystkim dostarczyć uczelni zaświadczenie o dochodach na członka rodziny. Taki dokument wystawiają urzędy skarbowe. Jednak wielu uczelniom to nie wystarcza - żądają jeszcze dodatkowego zaświadczenia z ZUS o wysokości

W budżecie brakuje 8 milionów na stypendia

nie tylko studenci, ale także doktoranci. - Niestety, w planach budżetu na 2006 rok zapisano identyczną kwotę na stypendia jak rok temu. A przecież prawo do stypendiów zyskali doktoranci. To oznacza, że albo uczelnie będą musiały obniżyć próg dochodowy i część studentów w trudnej sytuacji finansowej

Student szuka pracy w Trójmieście. Ile może zarobić?

magazynowy 8-9 zł za godzinę, sprzedawca - 8 zł za godzinę, a pomoc kuchenna - 8 zł za godzinę. Cały tekst o pracy dla studentów - znajdziesz dzisiaj w "Magazynie Trójmiejskim" w "Gazecie Wyborczej Trójmiasto"

"Metro": Stypendium za oceny albo za fikołki

Obecnie system stypendialny jest prosty: gdy student ma określoną przez uczelnię średnią ocen - dostaje pieniądze. Od października już tak łatwo nie będzie. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym likwiduje stypendia naukowe i wprowadza tzw. stypendium rektora dla wybitnych, które dostanie tylko 10 proc

Dostali stypendium, a teraz straszą ich, że nielegalnie

Nowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów obowiązują od października. Mają związek ze znowelizowaną ustawą o szkolnictwie wyższym. Nie ma już stypendiów naukowych. Zastąpiły je stypendia rektora przyznawane za wyniki w nauce lub za dodatkowe osiągnięcia naukowe, sportowe i

Białoruscy studenci kontra polski bałagan

Marzec, Uniwersytet Warszawski. Przywódca białoruskiej opozycji Aleksander Milinkiewicz dziękuje rektorom polskich uczelni i polskiemu rządowi za ustanowienie stypendiów dla studentów wyrzuconych z białoruskich uczelni. Milinkiewicz podpisuje list intencyjny z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem

Żegnajcie, stypendia naukowe. Kasa za samą średnią już nie przysługuje

naukowe otrzymywało się z urzędu), bo pieniądze są przeznaczone dla jedynie 10 proc. najlepszych z każdego kierunku na uczelni.KomentarzMożliwe, że wzorem większości krajów Unii Europejskiej dążymy do zlikwidowania stypendium naukowego w ogóle na rzecz socjalnego oraz dużych kwot przeznaczonych dla

Minister nauki przedstawiła propozycje PO dla studentów

"Ten rząd najwięcej zrobił dla studentów ze wszystkich rządów od 20 lat. Dbając o jakość kształcenia, o to, by przywrócić stosunki mistrz-uczeń i ograniczyć masowe kierunki kształcenia wprowadziliśmy zmiany regulacyjne w ustawach, które wchodzą w życie od 1 października" - powiedziała

Nowości w nowym roku akademickim

Studenta. Na s. 30-31 informator o stypendiach i kredytach. W poniedziałek wszystko o karierze i pracy dla studentów.

Firmy zatrudnią, a uczelnia zapłaci. Nawet 1,8 tys. zł miesięcznie

2,5 mln zł w ministerialnym konkursie. Jak informuje Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowy UwB: - Na staż będą rekrutowani studenci ostatnich lat studiów stacjonarnych z dziewięciu kierunków: biologii, chemii, ekonomii, fizyki medycznej, informatyki, matematyki, ochrony środowiska, zarządzania, a także

Stypendia im. Jana Pawła II tylko do końca września

"Studenci, niekoniecznie z Warszawy, którzy posiadają indeks warszawskiej uczelni, mogą ubiegać się o jedno z ponad 600 stypendiów. Wsparcie stypendysty wynosi od 200 do 1500 zł miesięcznie w zależności od dochodu rodziny, osiągnięć naukowych, artystycznych czy sportowych, a także

Stypendium tylko państwowe?

kij w mrowisko. Zostanie uruchomiony efekt domina - uzasadniał we wtorek sąd.Do tej pory lokalne samorządy hojnie obdarowywały najlepszych studentów i doktorantów stypendiami. Co roku przeznaczały na to miliony złotych. Gdańsk zapisał w budżecie gminy aż 1,74 mln zł na stypendia dla kilkudziesięciu

Forum Młodych PiS: osiągnięciem rządu Tuska - ograniczenie stypendiów

większa. Będzie większa liczba stypendiów socjalnych. Będą też stypendia dla osób, które są na pierwszym roku" - powiedziała PAP. Dodała, że nowe przepisy pozwalają na łączenie niektórych kierunków. "Ciągle 10 proc. najlepszych studentów może studiować dwa kierunki" - zaznaczyła. Według

Studiów zamawianych będzie dwa razy więcej

na uczelniach, które tworzą kierunek od zera, i tych, które rozszerzą liczbę miejsc o więcej niż 10 proc., stypendia dostanie połowa studentów. Decydować będą wyniki w nauce. Uczelnie, które zwiększą liczbę miejsc o mniej niż 10 proc., mogą liczyć na stypendia dla tylu studentów, ile nowych miejsc

Stypendia starczają tylko na bilet i kawę

przez miesiąc i bilet.Jej opinię potwierdzają docierające do redakcji maile studentów. Dla wszystkich wydziałów uczelni ustalono na ten rok widełki stypendium naukowego od dwustu do czterystu złotych. Pieniądze na stypendia naukowe i socjalne pochodzą z funduszu pomocy materialnej, w ciągu ostatnich

Stypendium im. studentki, która zginęła w katastrofie

nie łącznie 200 tys. zł. O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów magisterskich na MEiL. - Wynika to z tego, że Justyna skończyła już studia inżynieryjne. Była z tego bardzo dumna - opowiada prodziekan. Pierwsze pieniądze już przyznano dla trzech studentów: Mateusza Gugały, Dawida Ślesika

Zyski z pomnażania inżynierów

oraz uatrakcyjnią i unowocześnią programy nauczania (np. zorganizują zagraniczne staże albo nowocześnie wyposażą pracownie). Dla studentów magnesem mają być stypendia - do tysiąca złotych miesięcznie. Ilu studentów je dostanie? To zależy, czy kierunek był tworzony od zera, czy uczelnia tylko

Propozycje PJN dla młodych - m.in. drugi bezpłatny kierunek studiów

przyznawania stypendiów naukowych od średniej 4,0. "Trzeba docenić młodych ludzi, którzy chcą się uczyć i osiągają dobre wyniki" - mówił Klimaszewski. Podkreślił, że obecnie pracodawca wybierając pracownika wymaga doświadczenia, co tak naprawdę jest nierealne szczególnie dla studentów studiów

Przynęta na studiowanie

wynikami. Uczelnie, które zwiększą liczbę miejsc o mniej niż 10 proc., mogą liczyć na stypendia dla tylu studentów, ile nowych miejsc utworzyły. Które uczelnie dostaną taki kontrakt? Ministerstwo właśnie ogłosiło konkurs. Minister Kudrycka zapowiada, że pierwszeństwo będą miały te uczelnie, którym uda się

Potrzeba pieniędzy na przyjazd studentów z Haiti

bardzo ważne - stwierdza pani prodziekan.Studenci za darmo zamieszkaliby w akademikach UW. Studia też będą bezpłatne. Część wykładowców zadeklarowała, że zajęcia dla Haitańczyków poprowadzi za darmo. Ale potrzebne są pieniądze na stypendia i bilety lotnicze. Uczelni na to nie stać. - Na pewno zwrócimy

Inżynier na zamówienie

, technologiami w medycynie, matematyką stosowaną, energooszczędnymi technologiami budowlanymi, biotechnologią medyczną i rolniczą. Po ogłoszeniu programu dodatkowe miejsca na nich utworzyło już 47 uczelni. Studenci kierunków zamawianych będą mogli dostać stypendium (1 tys. zł w miesiącu), a uczelnie, które

Stypendium naukowe: 1 zł

Studentom jednego z instytutów Uniwersytetu Warszawskiego obniżono stypendia naukowe do... złotówki. Takie stypendium dostanie 38 osób W Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy ul. Podchorążych wrze. Samorząd studencki wywiesił właśnie ogłoszenie o wypłacie stypendiów naukowych

Studia na zamówienie rządu

na liście. Dla połowy studentów ufunduje stypendia. - Dostaną je najlepsi - mówi Katarzyna Dziedzik, rzeczniczka Ministerstwa Nauki.Stypendia i pomoc dla uczelni ministerstwo obiecuje dawać przez trzy lata - aż do licencjatu czy uzyskania stopnia inżyniera. Studenci pierwszego roku będą mieli ponadto

Kto poczuje budżetowe cięcie

zakup autobusów szkolnych, 1,5 mln zł na podręczniki dla niewidomych, 0,5 mln zł na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Związki są wściekłe. - Oszczędności na autobusach dowożących dzieci do szkół, stypendiach czy komputerach dla uczniów są śmieszne - denerwuje się Sławomir Broniarz, szef Związku

Wojsko najlepsze na kryzys

, którym marzy się kariera w armii. Podania o przyjęcie na wojskowe studia złożyło 207 kobiet. Jedną z nich jest Justyna Bielicka z Płocka. - To dobra szkoła na czasy kryzysu. Ale nie tylko tym się kierowałam. Liczy się też pasja. Mój tata jest wojskowym, ja też chcę pracować dla armii. Do mundurów jestem

TW "Wektor" zdradził Polaków

ufundowanego przez rząd RP programu stypendialnego. Centralna postacią reportażu jest właśnie 21-letni były student Politechniki Warszawskiej Władysław Michajłow. Wczoraj oświadczył on, że polski wywiad werbuje studentów z Białorusi, którzy stypendia muszą odrabiać, biorąc udział w antybiałoruskich

Sprawdź, gdzie dostaniesz pieniądze na studiowanie

Biała Podlaska PWSZ im. Papieża Jana Pawła II: informatyka Białystok Politechnika Białostocka: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska Uniwersytet w Białymstoku: informatyka, matematyka Bielsko-Biała Akademia Techniczno-Humanistycz

NIK źle ocenia system pomocy materialnej dla studentów

studentów (odpowiedziało 2,7 tys. osób). Dla prawie połowy zasady, na jakich uczelnie przyznają stypendia socjalne, są niejasne. Często pojawiały się odpowiedzi: "Pomoc otrzymywały osoby opływające w dostatek i mające znajomości wśród członków komisji stypendialnych". Co ciekawe, NIK nie ma

Stypendia studenckie. Za wyniki czy biednym?

wysokości obu rodzajów stypendiów. Np. w Uniwersytecie Warszawskim w 2001 r. najniższe stypendium socjalne wyniosło... 7 zł (najwyższe 930 zł), a naukowe wahało się od 80 do 1500 zł. Jednej z przyczyn Izba dopatruje się w kryteriach, jakie uczelnie ustalają, żeby student mógł stypendium dostać. Dla

Uczelnie niepaństwowe chcą zmiany zasad przyznawania stypendiów

Sposób, w jaki dzieli się stypendia socjalne między studentów uczelni państwowych i niepaństwowych jest niesprawiedliwy - mówi prof. Józef Szabłowski, szef Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych - W praktyce system pomocy materialnej służy studentom uczelni państwowych - mówił w sobotę na

Jest jeszcze szansa na unijne stypendium

Pomorskiem już wiadomo, że stypendia dla studentów wyniosą maksymalnie 300 zł. W województwie opolskim student otrzyma ok. 150 zł miesięcznie, w podlaskim - od 150 do 300 zł.Dostając refundację, musisz przedstawić dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów - rachunki, faktury, zaświadczenia (terminy

730 mln euro w dwa lata. Od przedszkola do dyplomu

Przedszkola na wsi, dodatkowe zajęcia w szkołach, stypendia dla uczniów i studentów ze wsi - na to m.in. wydamy miliony euro z funduszy strukturalnych. "Gazeta" dowiedziała się, ile euro z unijnych funduszy i na co MENiS chce przeznaczyć w tym roku. Okazuje się, że najwięcej (ponad

Stypendia dla zaocznych

Do września PSL przygotuje poprawkę ustawy o szkolnictwie wyższym regulującą stypendia dla studentów zaocznych - obiecał w poniedziałek pikietującej pod Sejmem młodzieży ze wsi Zbigniew Kuźmiuk, szef klubu parlamentarnego ludowców. Na początku lipca stypendiami zajmował się Trybunał

Stypendia dla uczniów

brane pod uwagę osiągnięcia naukowe oraz trudna sytuacja materialna. Na uczniów czeka 340 stypendiów. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 19 września. Więcej informacji: www.zdolni4.kujawsko-pomorskie.pl. LUBELSKIE W ramach lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów

Studenckie wyjazdy naukowe zagrożone?

Przed takimi konsekwencjami ostrzega Beata Skibińska, koordynator programu Socrates-Erasmus w Narodowej Agencji Programu Socrates. Dzięki temu najpopularniejszemu dziś programowi studenci z Polski mogą uczyć się za granicą, a obcokrajowcy przyjeżdżają do nas. Tylko że my jeździmy chętnie, a do nas

stypendia dla studentów

Takie są wnioski Eurydice, agendy Komisji Europejskiej ds. edukacji. Właśnie opublikowała najnowszy raport o kosztach studiów na państwowych uczelniach Unii Europejskiej oraz rodzaju i wysokości stypendiów, które mogą zdobyć studenci. Autorzy raportu tam, gdzie było to możliwe, ujęli wszystkie

Dzięki studenckiemu programowi Erasmus urodziło się ponad milion dzieci

, że 33 proc. byłych studentów Erasmusa ma partnera z innego kraju, podczas gdy dla tych, którzy studiowali w kraju, odsetek ten wynosi 13 proc. 27 proc. studentów Erasmusa poznaje swojego długoletniego partnera właśnie podczas pobytu na stypendium. Na tej podstawie Komisja Europejska szacuje, że od

Studenci do Tuska o płatnym drugim kierunku: "Apelujemy o niezwłoczne usunięcie niezgodnych z prawem przepisów"

w systemie szkolnictwa wyższego, jak np. pobieranie stypendiów na kilku kierunkach. Studenci stracą wiarę w państwo? Studenci obawiają się, że MNiSW nie będzie spieszyło się ze zmianą przepisów. Dlatego proszą o spotkanie i zaangażowanie w sprawę premiera Donalda Tuska Piszą m.in. Naszym zdaniem

Koniec studiów zamawianych

systemu stypendialnego - stosunkowo często studenci zapisywali się na te kierunki tylko po to, by dostać kilka tysięcy złotych wsparcia, a część z nich już po pół roku rezygnowała z nauki. A że uczelnie miały zaplanowane stypendia dla konkretnej liczby słuchaczy, to w kolejnych latach otrzymywali je nawet

Uniwersytet kusi olimpijczyków. Da im po tysiąc złotych

Boruszczak, rzecznik UŁ. Stypendium - zwane rektorskim - będzie wypłacane tylko na pierwszym roku. Wtedy gdy najlepsi studenci nie otrzymują jeszcze stypendium za dobre wyniki w nauce, bo w indeksach nie mają jeszcze żadnych ocen. Zyska też uczelnia. Będzie tą, której zależy na najlepszych kandydatach. W

CBA sprawdza ministerstwo Barbary Kudryckiej. Kontrolują stypendia

Jak informuje Gazetę zespół prasowy resortu szkolnictwa wyższego, kontrola jest w toku, a rozpoczęła się w połowie lipca.- Kontrola przeprowadzana jest na wniosek ministerstwa. MNiSW wnioskowało o sprawdzenie prawidłowości w wypłacaniu studentom stypendiów. Dotyczy ona wykorzystania przez uczelnie

Ukraińscy studenci z Przemyśla fotografowali się z flagą UPA. Internauci atakują ich uczelnię

Kolarskiej-Bobińskiej, by 550 studentom z Ukrainy przyznać stypendia. Portal Prawy.pl pisał np. "Studenci z Ukrainy zostaną lepiej dofinansowani przez państwo polskie niż polscy studenci". A pomysł na stypendia nazywali skandalem. Justyna Suchecka: Interesują Cię tematy związane z edukacją? Lubisz

Niemieckie uczelnie chcą Ukraińców

najprzydatniejsze - mówi prof. Banyś. Studenci będą mogli starać się o pieniądze np. ze stypendium DAAD, niemieckiej organizacji prowadzącej wymianę studentów. - Niekiedy mogą zarabiać jako "studencki pomocnik", np. pomagając profesorom w zajęciach albo opiekując się zagranicznymi studentami - tłumaczy

Co to znaczy "mądre" stypendium?

;Ogólnopolskie programy stypendialne NGO": GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo- Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej za realizację Programu stypendiów naukowo-kulturalnych dla studentów i doktorantów. stypendia;- pośród samorządowych programów stypendialnych

Skargi konstytucyjne więźnia i studenta

Konstytucyjnego w sprawie skargi konstytucyjnej wrocławskiego studenta Jacka Bąbki. Sądy, do których się zwracał, uznały, że w sprawach, w których roszczenie powstało na skutek decyzji administracyjnej (a taką jest przyznanie stypendium), droga do sądu nie przysługuje. Trybunał uznał jednak, że nie wolno w ten

Co drugi student twierdzi, że studia to dobry czas na dzieci

uczelni jest w pełni gotowa na to, by przyjąć studentów z małymi dziećmi. 67 proc. mówi, że nie jest gotowa, przy czym 20 proc., że zdecydowanie nie jest. 70 proc. studentów twierdzi, że wsparcie socjalno-bytowe dla studiujących rodziców powinno być większe, jedynie 7 proc., że nie jest to rola uczelni

TK: Płatne studia są niekonstytucyjne. Parlament Studentów: Nie otwierajmy jeszcze szampana

patologie, wiecznych studentów czy osoby, które studiują na bardzo wielu kierunkach - bo w ten sposób blokują drogę do studiów innym osobom, które rzetelniej wypełniałyby swoje obowiązki. A jak na wyrok reagują uczelnie? - Z ekonomicznego punktu widzenia dla uczelni to jest niewielka różnica. Z punktu

Opłata za drugi kierunek studiów jest niezgodna z konstytucją! Studenci już nie muszą płacić?

patologie, wiecznych studentów czy osoby, które studiują na bardzo wielu kierunkach - bo w ten sposób blokują drogę do studiów innym osobom, które rzetelniej wypełniałyby swoje obowiązki. A jak na wyrok reagują uczelnie? - Z ekonomicznego punktu widzenia dla uczelni to jest niewielka różnica. Z punktu

Program Erasmus zatwierdzony. Na stypendia pójdzie aż 14,7 mld euro

wieku od 13 do 30 lat naukę i studiowanie za granicą. Po raz pierwszy w ramach nowego programu utworzony zostanie system gwarancji kredytów na jedno- lub dwuletnie studia magisterskie w innym kraju UE dla studentów, którzy nie skorzystali ze stypendium. Na ten cel zostanie przeznaczone 3,5 proc. budżetu

Profesor naciągnął państwo czy pomagał innym? Sprawa wraca do sądu

stypendialnego instytutu powinny być przeznaczone na rozwój kadr tej jednostki, czyli przyznawane tym studentom, których profil studiów zgodny był z działalnością Instytutu. Brak jest racjonalnego, merytorycznego i ekonomicznego uzasadnienia dla stypendiów przyznawanych studentom takich kierunków jak socjologia

UMCS pomaga studentom z Ukrainy. Niższe opłaty i mniej formalności

gospodarczą Ukrainy - tłumaczy prof. Janusz. - Wielu studentów odczuło kryzys bardzo dotkliwie. Rektor rozmawia też z Ministerstwem Nauki o pomocy stypendialnej dla naszych słuchaczy, na razie są jej pozbawieni. Sądzę, że w uzasadnionych przypadkach resort będzie decydował się na przyznawanie stypendiów lub

Stypendia od Polonii kanadyjskiej dla zdolnych uczniów z Radomia

Członek zarządu fundacji Krzysztof Gajewski poinformował, że na stypendia dla uczniów z Radomia fundacja przeznaczyła w tym roku 20 tys. dolarów kanadyjskich. Jedno stypendium wynosi 1 tys. dolarów, czyli przeszło 2,8 tys. zł. O stypendia mogli ubiegać się uczniowie wszystkich typów szkół oraz

Belgia. Polka zginęła w pożarze akademika

na stypendium w ramach programu Erasmus. Pożar wybuchł w piątek rano, szybko rozprzestrzenił się w budynku. Ośmioro studentów w porę wydostało się z akademika, Polka i Łotyszka najpewniej spały i za późno zauważyły niebezpieczeństwo. Przyczyny pożaru nie są znane, trwa śledztwo. Pojawiają się

Pieniądze dla studenta

składa się w październiku, więc lepiej trzymać rękę na pulsie i podpytać w dziekanacie o dokładne terminy. Uczelnie same ustalają wysokość stypendiów, ale wszędzie można liczyć na: * stypendium rektora dla najlepszych studentów,* stypendium socjalne, * stypendium dla osób niepełnosprawnych. Pieniądze

Minister nauki: Najlepsi studenci nie powinni płacić za drugi kierunek

proc., a w całej humanistyce zanotowano spadek o 32 proc. Ważne dla wszystkich studentów Dziś za darmo na drugim kierunku studiów może studiować tylko 10 proc. najlepszych studentów każdego kierunku. Osoba rozpoczynająca drugi kierunek nie wie, czy będzie musiała za niego zapłacić, bo dopiero uzyskanie

Stypendia - dobra rzecz

W piątek 11 września dodatek o stypendiach Uczniowie i studenci mogą starać się o spore pieniądze, m.in. z UE, budżetu państwa, uczelni i fundacji. "Gazeta" podpowiada, jak je zdobyć. Warto się pospieszyć, bo niektóre terminy upływają już za kilka dni! Tylko do 15 września rodzice

Będzie można studiować za darmo. Na dwóch kierunkach

obecne przepisy dotyczące opłat mają przestać obowiązywać 30 września 2015 r. Obowiązujące aktualne przepisy zakładają, że prawo do bezpłatnych studiów na drugim kierunku mają tylko te osoby, które uzyskają tam co roku prawo do stypendium rektora (maksymalnie 10 proc. studentów). Lena Kolarska-Bobińska

Sikorski po wizycie w Kijowie: Sytuacja na Ukrainie coraz gorsza

punków była także kwestia jak najszybszego uruchomienia Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Jej celem jest m.in. wprowadzenie przez Polskę stypendiów dla studentów z Ukrainy wschodniej.

Pieniądze dla studenta

Programy adresowane są do różnych grup studentów. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Niektóre rodzaje wsparcia można ze sobą łączyć (np. od niedawna stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia). Stypendia wynoszą od kilkudziesięciu do nawet

Jak naprawić polskie studia?

głównych przedmiotów. Trzeba rozwijać tutoring, polegający na osobistym prowadzeniu przez wykładowców grup studentów. To się wiąże z instytucją prac semestralnych i rocznych. Należy przywrócić sprawdziany z lektur. Jestem za państwowym egzaminem magisterskim dla absolwentów. Mają go już medycy. Na początek

Studiujesz? Potrzebujesz pieniędzy? Sprawdź, co zrobić, by je dostać

Najwięcej zmienia się na uczelni - czyli tam, gdzie studenci najczęściej szukają wsparcia. Stypendia za wyniki w nauce i sporcie zostają zastąpione przez stypendium rektora dla najlepszych studentów, znikają odrębne fundusze na mieszkanie i wyżywienie. Zmienia się także wysokość dochodów

Wykładowca obraża Ukraińców i elektorat Biedronia. Przystoi profesorowi?

; lub "Banderowcy". Studenci z Ukrainy to dla niego "pasożyty", które studiują w Polsce na koszt Polaków. Dowodzi, że "często chodzi im o zalegalizowanie pobytu i pieniądze, które na studiowanie dostają od państwa polskiego". Wśród polubionych przez niego facebookowych

Studenci od zera budują robota na prestiżowy konkurs NASA, bo kurierzy zgubili ich paczkę

NASA Lunabotics Mining Competition to międzynarodowe zawody przeznaczone dla studentów uczelni technicznych. Drużyna studentów z Politechniki Warszawskiej miała za zadanie zaprojektowanie i skonstruowanie robota, który byłby zdolny pracować na Księżycu i wykopać tam jak największą ilość gruntu

Jak sfinansować studia podyplomowe za granicą?

raz na dwa lata przyznaje takie stypendia absolwentom wyższych uczelni. Kandydaci powinni mieć mniej niż 30 lat, osiągać ponadprzeciętne wyniki w nauce podczas studiów oraz wykazywać się społecznym. Największe szanse mają studenci i absolwenci kierunków społecznych, ekonomicznych i prawniczych

Studenci? Nie, to uczniowie w szkole dla "starszych dzieci" [LIST]

możliwości rozwoju stoją przed nimi", to cóż Ta osoba jest w błędzie. Zacznijmy od tego, że ci studenci nie przyszli na studia. Oni przyszli do szkoły dla starszych dzieci. I zajęcia prowadzi się z nimi jak w szkole - powtarza wszystkie najważniejsze informacje dwa lub trzy razy (żeby zapisali), notuje

Łódź. Rusza kolejna edycja programów stypendialnych "Młodzi w Łodzi"

. Najwięcej stypendiów dla najlepszych studentów wybranych kierunków sfinansują: Dalkia (4 stypendia), BSH (3) oraz Procter&Gamble (2). Kilkanaście innych firm zobowiązało się do ufundowania stypendiów pojedynczym studentom. Trzy firmy zapewnią zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim wybranej uczelni

Poznań. Kandydaci PiS krytykują rząd za politykę wobec młodych

Odpłatność za drugi kierunek studiów oraz dwukrotnie ograniczenie liczby studentów, którzy będą mogli otrzymać stypendia naukowe to psucie dobrze działającego systemu uważa prof. Rypniewski. "Na dwóch kierunkach studiowało 6 proc. wszystkich studentów i byli to najbardziej dynamiczni i

Kierunki zamawiane i wysokie stypendia się skończyły. Co dalej z fizyką?

temu studia techniczne. Jeśli choć kilkoro zdecydowało, że to będzie fizyka, to już jest sukces. Wielu wybierało fizykę, bo był to w Poznaniu kierunek zamawiany. - To prawda - stypendia motywacyjne zadziałały bardzo pozytywnie. Ale w zeszłym roku akademickim, gdy program się skończył, i tak udało nam

Czterdziestolatkowie idą na studia. Uczelnie mają dla nich darmowe kierunki

Student 40 plus trochę różni się od regularnego studenta. Nie ma zniżek na pociągi (a w niektórych miastach i na autobusy), na zajęcia przychodzi po godz. 16, a nie rano. Ale tak samo jak młodsi nie płaci za studia i może się ubiegać o stypendium. Ustawa o szkolnictwie wyższym mówi tylko, że

Skończyłam kierunek zamawiany. 2 tys. brutto? Wzięłabym z pocałowaniem ręki [POKOLENIE 2 TYS. BRUTTO]

tu, zobaczyłam, w jakiej biedzie żyją ludzie w Polsce. Jako student o niewielkim stypendium nie mogłam sobie na wiele pozwolić. Brązowy cukier i oliwa z oliwek to wciąż dla wielu (nie tylko) studentów towary luksusowe. Nie mam zamiaru wracać. Nie mam do czego. Nawet za kilka lat, już z doświadczeniem

Pieniądze dla studenta

Przełom lata i jesieni to dla studenta ciężki okres. Nie dość, że portfele świecą pustkami po wakacyjnych wojażach, to jeszcze trzeba uzbierać fundusze na podręczniki i akademik, nie wspominając o spotkaniach z kolegami z roku. Warto się wtedy postarać o atrakcyjne stypendium, zwłaszcza że wiele

Studenci ofiarami firmy kurierskiej: sklecony od nowa robot nie zadowolił NASA, ale upór warszawiaków zrobił wielkie wrażenie

najwięcej gruntu księżycowego (regolitu). NASA oceniało m.in. odporność na kurz czy sprawność komunikacji operatorów z robotem. Nagrodą było stypendium w wysokości 5 tys. dolarów. Studenci z Warszawy przez wiele tygodni pracowali nad Husarem, ostatecznie nie mogli go jednak zaprezentować. Jak szybko

Zwykły chłopiec z niezwykłą przyszłością

przystąpił do aplikowania do UWC - otrzymał stypendium na dwa lata nauki w college'u we Włoszech. Tam zdał maturę w systemie IB, potem testy SAT na amerykańskie uczelnie, a potem został przyjęty na MIT. Studiując tam, powiedział, że wreszcie jest na swoim miejscu, wreszcie robi to, co go interesuje, i w

Zrzeszenie Studentów Polskich

Studenckiego „Medyk” w Warszawie, przyjął program i statut organizacji, wybrał władze naczelne. Przewodniczącym Rady Naczelnej ZSP został Sylwester Zawadzki.Działalność ZSP w pierwszych latach istnienia, do 1956 r. zdominowana została przez takie sprawy jak warunki bytowe studentów (stypendia, domy

Fundacja Fulbrighta

studiów do kwoty $30 000. W niektórych krajach ma także specjalne stypendia dla studentów (np. dofinansowanie studiów LLM, doktoranckich i in.). Stypendyści

Fundacja Wolfa

, kultury i sportu Izraela jest przewodniczącym Zarządu Fundacji.Fundacja ma dwa główne cele. Pierwszy to nadawać nagrody Wolfa dla wybitnych uczonych i artystów (bez względu na ich narodowość, rasę, religię czy też płeć), a drugi to rozdzielać stypendia i granty dla studentów i uczonych w Izraelu.

Josef Hlávka

rezydencję w Lužanach, gdzie zamieszkał.Hlávka założył także Królewskie Czeskie Towarzystwo Naukowe, którego został pierwszym prezydentem. Hlávka współfinansował także renowację zniszczonego przez powódź Mostu Karola w Pradze. Hlávka zbudował także akademik na ul. Jenštejnskiej, fundował też stypendia

University of Cambodia

. StypendiaUniwersytet oferuje trzy typy stypendiów, które mają zachęcać do studiowania i wspierać mniej zamożne osoby, które po szkole średniej chciałyby podjąć studia. Pierwsze z nich to stypendium naukowe przeznaczone dla wybitnych studentów, którzy spełniają określone warunki, drugie to stypendium dla uzdolnionych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.