stypendia dla studentów

Marcin Sztandera

Studentom z Winnicy będzie trudniej o miejskie stypendium

Studentom z Winnicy będzie trudniej o miejskie stypendium

Miasto uszczelnia system przyznawania stypendiów dla studentów z Winnicy. Urzędnicy nie wykluczają, że w przyszłości nawet wprowadzą ograniczenia ze względu na możliwości budżetu Kielc.

Stypendia nie tylko dla studentów

Studenci mogą się ubiegać o stypendia od fundacji, stowarzyszeń, firm i samorządów. Jakie warunki muszą spełnić kandydaci, by zdobyć stypendium.

Studenci: Zostawcie stypendia naukowe

Parlament Studentów RP i przedstawiciele samorządów studenckich krytykują pomysł likwidacji stypendiów naukowych.

Trybunał o stypendiach dla studentów: nierówne, ale sprawiedliwe

Trybunał o stypendiach dla studentów: nierówne, ale sprawiedliwe

Ograniczenia stypendialne weszły w życie w październiku 2011 r. Cel był taki, by zwiększyć pomoc dla najuboższych studentów, nie zwiększając wydatków z budżetu. Ograniczono więc prawo do stypendium osobom studiującym na więcej niż jednym kierunku. Chodzi o stypendia zależne od wyników w nauce

Komu stypendium? I kto to jest najlepszy student? [LIST]

Zmiany wprowadzone w zeszłym roku przez ministerstwo doprowadziły do połączenia stypendium naukowego, sportowego oraz artystycznego w jedno. Efektem tego jest - po pierwsze - niemiła atmosfera wśród studentów, którzy rywalizują ze sobą, ale przede wszystkim sytuacja, w której na jednym roku (wolę

Stypendium Leopolda Ungera. Szansa dla studentów i młodych dziennikarzy

studentami lubelskiej uczelni. Projekt stypendium dla młodych dziennikarzy powstał jeszcze za życia redaktora, który doskonale orientował się w rynku mediów, na którym młodzi mają trudny start. Unger zgodził się, by stypendium było przyznawane na UMCS. Po jego śmierci w 2011 r. do lubelskiej uczelni trafiło

Studenci będą budować most pomiędzy Rosją i Krymem? Niewykluczone, że stracą stypendia

Studenci będą budować most pomiędzy Rosją i Krymem? Niewykluczone, że stracą stypendia

choć studenci pracowali wcale nie gorzej niż wykwalifikowani specjaliści, często zarabiali nie więcej niż równowartość 1 tys. zł miesięcznie. A zdarzały się przypadki, kiedy w ogóle nie dostawali pieniędzy. Studenci w szoku. Zabiorą nam stypendia? W związku z aneksją przez Rosję Krymu studentów może

Zmiany w stypendiach. Studenci: "Skończy się tak, że na niektórych kierunkach nie będzie ich wcale"

Zmiany w stypendiach. Studenci: "Skończy się tak, że na niektórych kierunkach nie będzie ich wcale"

Do tej pory studenci otrzymywali stypendium rektora za osiągnięcia w nauce, sporcie czy działalność artystyczną. Jednak z systemu stypendialnego byli wyłączeni studenci pierwszego roku - właśnie to miała zmienić nowelizacja przepisów, którą jeszcze w zeszłym roku proponowało Ministerstwo Nauki i

Zagraniczne stypendia czekają na studentów

W ostatnim sezonie na stypendium zagraniczne w programie Erasmus wyjechało zaledwie 30 studentów. W tegorocznej turze taką okazję będzie miało dziesięciokrotnie więcej osób. - Podpisaliśmy nowe umowy z uczelniami w Portugalii, w Niemczech, we Włoszech, w Norwegii, Czechach, Słowacji i Turcji

Studenci mogą nie dostać stypendiów. Bo uczelnie zwlekają

Zarządzania). To studenci tych uczelni mogą w przyszłym roku akademickim nie dostać stypendiów. - Nie chcemy danych wysyłać w porcjach. W tej chwili informacje dotyczące 80 proc, czyli 16 tys. studentów są już gotowe do przekazania. Do końca czerwca powinniśmy mieć opracowaną całość - podkreśla prof. Stefan

Wyższe stypendia. Student UKW z większą kasą

Komisje stypendialne na UKW ustaliły kwoty stypendiów. Mimo zapowiadanych obniżek, studenci tej uczelni mogą liczyć na większy zastrzyk gotówki niż rok temu. - Dotacja ministerialna była o 10 proc. niższa niż przy poprzednim rozdaniu - wyjaśnia Michał Ratajczak, przewodniczący samorządu

Stypendia Jana Pawła II dla 600 uczniów i studentów

Stypendia Jana Pawła II dla 600 uczniów i studentów

Stypendia fundowane są z budżetu miasta, w tym roku samorząd przeznaczył na nie 3,1 mln zł. Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz dla studentów warszawskich uczelni. Aby z niego skorzystać, trzeba wykazać się zaangażowaniem

Studencie, wybieraj stypendium!

załapał się na socjalne, to znaczy, że ma naprawdę cienko z kasą. A drugie stypendium to dodatkowa pomoc - uśmiecha się. Albo rybki, albo... Z dwóch stypendiów nie mogą cieszyć się - w odróżnieniu od swoich rówieśników z podkarpackiego, śląskiego czy mazowieckiego - studenci z Małopolski. Zdecydował tak

Studencie, powalcz o stypendium

uczelni. Również w tym wypadku wiele wniosków składa się w październiku, więc lepiej trzymać rękę na pulsie i podpytać w dziekanacie o dokładne terminy. Uczelnie same ustalają wysokość stypendiów, ale wszędzie można liczyć na: - stypendium rektora dla najlepszych studentów, - stypendium socjalne

Studenci otrzymali stypendia za piłki

jego rolę wcieliła się bowiem wicemarszałek senatu Krystyna Bochenek, przewodnicząca rady fundacji ŚFS. Każdemu z 32 wyróżnionych studentów wręczyła semestralne stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie. Ponadto przekazała dwa stypendia specjalne. Laureatem pierwszego z nich został Wojciech Kukuczka

Studencie, pomyśl o stypendium!

Przełom lata i jesieni to dla studenta ciężki okres. Nie dość, że portfele świecą pustkami po wakacyjnych wojażach, to jeszcze trzeba uzbierać fundusze na podręczniki i akademik, nie wspominając o spotkaniach z kolegami z roku. Warto się wtedy postarać o atrakcyjne stypendium, zwłaszcza że wiele

Stypendium dla studenta

Stypendium dla studenta

szczegółowych regulaminów jeszcze brak, ale są już pewne ogólne zasady. Pieniądze z uczelni W roku akademickim 2011/12 student może ubiegać się na uczelni o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wsparcie przyznawane jest na okres do

Stypendium Fundacji UAM tylko dla katolików? Taki warunek stawia fundator

Stypendium Fundacji UAM tylko dla katolików? Taki warunek stawia fundator

chrześcijańskich wśród młodych ludzi. Stypendium ma pomóc ten cel realizować.  Stypendia na UAM dla różnych grup Rzeczywiście, na stronie fundacji UAM – oprócz stypendiów, na zdobycie których szansę mają wszyscy studenci – są też takie przeznaczone wyłącznie dla sportowców czy studentów

Studenci kombinują, jak dostać stypendium. Średnia 5,0

Studenci kombinują, jak dostać stypendium. Średnia 5,0

UW o blisko 3 mln zł. Wynika to z innego rozdziału ministerialnej dotacji na stypendia socjalne i naukowe. Przed zmianami w prawie pieniądze były dzielone po połowie. Resort jednak uznał, że więcej środków (60 proc.) powinno być przeznaczanych na pomoc socjalną dla niezamożnych studentów. Dlatego też

Student za granicą, czyli na zagranicznym stypendium

akademickim. W programie mogą wziąć udział studenci studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych. Na jakie stypendium można liczyć? Dokładne sumy ustala uczelnia, mając na uwadze to, do jakiego kraju się wybieramy. Przykładowo w br. akademickim studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wyjeżdżający do

Zgłoś się na na stypendia krajowe i zagraniczne. Trwa wiosenny nabór

Zgłoś się na na stypendia krajowe i zagraniczne. Trwa wiosenny nabór

. Szczegóły: www.fundacjawlazlego.pl. Stypendia dla studentów i absolwentów *GFPS-Polska – Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej – organizuje stypendia naukowo-kulturalne w Niemczech dla Polaków. O stypendia mogą się ubiegać osoby, które mają obywatelstwo polskie oraz

Wiosenny nabór na stypendia krajowe i zagraniczne [INFORMATOR]

Wiosenny nabór na stypendia krajowe i zagraniczne [INFORMATOR]

. Szczegóły: www.fundacjawlazlego.pl . Stypendia dla studentów i absolwentów GFPS-Polska – Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej – organizuje stypendia naukowo-kulturalne w Niemczech dla Polaków. O stypendia mogą się ubiegać osoby, które mają obywatelstwo polskie oraz

Student dostaje tysiąc złotych stypendium za średnią 3,1

matematyki i informatyki. - Dziś jednak obserwujemy sytuację, w której przeciętni, trójkowi studenci dostają stypendium, a ci z wyższą średnią, którzy nie zaliczyli jednego egzaminu, już nie. Na kierunkach ścisłych trudno o średnią zbliżoną 4,0, dlatego w przypadku informatyki dla studentów, którzy dziś są

Stypendia: Na UKW mniej pieniędzy dla studentów

Powód: mniejsza dotacja ministerialna. Stypendium za wyniki w nauce dla studentów, którzy uzyskali średnią powyżej 4,0 będzie przyznawane tylko 20 procentom najlepszych studentom na kierunku danego roku. Będzie można dostać w zależności od wyniku od 120 do 310 zł. Stypendium socjalne przyznawane

Kto skorzysta z programów stypendialnych [INFORMATOR]

Stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego jest przeznaczone dla uczniów i studentów z gminy Kłodzko znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach. Kandydatów do stypendium wskazują radni gminy Kłodzko, dyrektorzy instytucji kultury

Walczą o studentów: stypendia i nowe kierunki

żłobkach. Mocną stroną KPSW są uczelniane media. Studenci z różnych uczelni oraz uczniowie bydgoskich szkół aktywnie działają w internetowym Radiu Megafon oraz w TV KPSW. Dla wielu z nich to także doskonałe miejsce na odbywanie studenckich praktyk. - Myślimy także o studiujących na uczelni rodzicach

Stypendia dla studenta, czyli o jakie pieniądze może się starać zdolny żak

Programy adresowane są do różnych grup studentów. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Niektóre rodzaje wsparcia można ze sobą łączyć (np. od niedawna stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia). Stypendia wynoszą od kilkudziesięciu do nawet

Są ekstrapieniądze na stypendia socjalne dla studentów

! Europejskie Stypendia dla Studentów", mają czas na skompletowanie i złożenie niezbędnych dokumentów do 19 października. W puli znajduje się 15 mln zł. Na pieniądze może liczyć ponad 6 tys. studentów. Ideą projektu jest wyrównanie szans osób, które są narażone na społeczne wykluczenie z powodu trudnych

Opłaty za naukę, stypendia, granty... Polski student nie poszaleje. Gdzie studiować w Europie, żeby dali ci 10 tys. euro? [NAJNOWSZE DANE]

Eurydice zbiera dane m.in. na temat studentów czy nauczycielskich pensji. Właśnie opublikowała najnowszy raport na temat kosztu studiów na państwowych uczelniach Unii Europejskiej oraz rodzaju i wysokości stypendiów, które mogą zdobyć studenci. Czech płaci tylko 21 euro Z ostatniego raportu możemy

Stypendia unijne dla studentów: za mało pieniędzy czy za dużo chętnych

narzekają, że potrzebujących i tak jest zbyt wielu. Na pewno nie dostaną maksymalnych kwot - 350 zł miesięcznie dla studenta i 250 zł dla ucznia. - Wnioskowaliśmy o maksymalną pomoc dla 300 uczniów i 500 studentów - mówi rozżalony Mirosław Paniczko, starosta z Moniek. - Z funduszy, które nam przyznano

"Wiosenny nabór na stypendia krajowe i zagraniczne" w czwartek w "Wyborczej"

. Stypendia krajowe: Program „Marzenie o Nauce” Program stypendialny „Klasa” Stypendia dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Stypendia Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES Stypendium Prix Galien Polska Program L’Oréal Dla Kobiet i Nauki Stypendium

Trybunał Konstytucyjny: Studenci wieczorowi i zaoczni nie dostają stypendiów zgodnie z konstytucją

rozporządzenia o stypendiach dla studentów zaocznych, to mamy tu do czynienia z luką prawną. A na lukę do Trybunału skarżyć się nie można. Trybunał zasugerował, że przepis ustawy o szkolnictwie wyższym, który całość spraw związanych ze stypendiami przekazuje do rozporządzenia, mógłby być uznany za sprzeczny z

Nagrodzona jedenastka z Politechniki Białostockiej

stypendystom. Ich ciężka praca, wiedza i umiejętności, które nabyli na wydziale mechanicznym, zostały odpowiednio docenione. Wspaniały prezent na święta nie tylko dla nagrodzonych, ale dla nas wszystkich - nauczycieli i studentów wydziału mechanicznego. Jesteśmy z nich bardzo dumni - mówi prof. Andrzej Seweryn

Katowicka uczelnia wstrzymała nabór. Prokuratura tropi stypendia

przywłaszczenia stypendiów dla studentów. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. - To początkowa faza postępowania, nikomu nie przedstawiliśmy zarzutów - mówi prokurator Hanna Zięba, zastępczyni szefa Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód. Stypendia socjalne, naukowe i specjalne przekazuje Ministerstwo

Najlepsze konto dla studenta

blisko 75 zł. Stypendium mogą otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym tę kwotę, ale decyzja o tym należy do rektora i możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów danej uczelni. W nowym roku akademickim maksymalny próg dochodu na osobę w rodzinie wyniesie

UJ zaprasza na studia uchodźców: będą zwolnieni z opłat, dostaną stypendia

Uniwersytet Jagielloński to druga po Akademii Górniczo-Hutniczej krakowska uczelnia, która zadeklarowała pomoc dla uchodźców , którzy zechcą podjąć naukę w naszym kraju. Rektor ma możliwość zwolnienia z opłat studentów, którzy przyjadą do naszego kraju i zadeklarują chęć studiowania w Krakowie. UJ

Miasta biją się o studenta

niewiele. Indeks chronił przed wojskiem, dodawał prestiżu. To maturzyści martwili się, czy uda się go zdobyć. Teraz uczelnie niepokoją się, czy będą miały studentów. W przyciąganiu ich pomagają władze miast zabiegające także o absolwentów. Tak jest w Łodzi. Konkurs "Lokale dla młodych" stworzono

Mamy kryzys, a uczelnie podnoszą stypendia

Na wypłatę stypendiów uczelnie otrzymują ministerialną dotację - jest to tzw. fundusz pomocy materialnej dla studentów. - Te pieniądze można wydać na stypendia, ewentualnie na remonty akademików lub uczelnianych stołówek - mówi prof. Krystyna Macek -Kamińska, prorektor ds. studenckich na PO

Erasmusi zdobywają Europę

żałuję, że można wyjechać tylko raz. Poznaj Lyon! WIELKA BRYTANIA: Coventry rekomenduje Łukasz Opoka, student V roku zarządzania i marketingu oraz Business Decision Management W ramach stypendium wyjechałem na cały piąty rok studiów. W Coventry University spędziłem trzy semestry i napisałem pracę

Stypendyści ministra na lokalnych uczelniach

Miesięczna wysokość takiego stypendium przyznanego przez minister szkolnictwa wyższego Barbarę Kudrycką wynosi 1300 zł. W kategorii wyników w nauce resort przyznał 1012 stypendiów (na 2644 złożonych wniosków). 39 osób, to studenci Uniwersytetu w Białymstoku, a trzy kolejne osoby kształcą się na

W budżecie brakuje 8 milionów na stypendia

nie tylko studenci, ale także doktoranci. - Niestety, w planach budżetu na 2006 rok zapisano identyczną kwotę na stypendia jak rok temu. A przecież prawo do stypendiów zyskali doktoranci. To oznacza, że albo uczelnie będą musiały obniżyć próg dochodowy i część studentów w trudnej sytuacji finansowej

Studenci atakują ZUS. Bo uczelnie każą

Student, który stara się o stypendium socjalne lub akademik, powinien przede wszystkim dostarczyć uczelni zaświadczenie o dochodach na członka rodziny. Taki dokument wystawiają urzędy skarbowe. Jednak wielu uczelniom to nie wystarcza - żądają jeszcze dodatkowego zaświadczenia z ZUS o wysokości

Dawali stypendia za średnią. Trzeba się będzie wykazać

wśród stypendystów rozmija się z opiniami wielu ekspertów. Nawołują oni, aby promować studentów kierunków kuźni kadr dla nowoczesnej gospodarki. Tak robi m.in. województwo opolskie, który także daje stypendia zdolnym studentom. W Opolu regulamin nie skupia się na średniej ocen, ale też na "pracy

Białoruscy studenci kontra polski bałagan

Marzec, Uniwersytet Warszawski. Przywódca białoruskiej opozycji Aleksander Milinkiewicz dziękuje rektorom polskich uczelni i polskiemu rządowi za ustanowienie stypendiów dla studentów wyrzuconych z białoruskich uczelni. Milinkiewicz podpisuje list intencyjny z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem

Dostali stypendium, a teraz straszą ich, że nielegalnie

Nowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów obowiązują od października. Mają związek ze znowelizowaną ustawą o szkolnictwie wyższym. Nie ma już stypendiów naukowych. Zastąpiły je stypendia rektora przyznawane za wyniki w nauce lub za dodatkowe osiągnięcia naukowe, sportowe i

Stypendium tylko państwowe?

kij w mrowisko. Zostanie uruchomiony efekt domina - uzasadniał we wtorek sąd. Do tej pory lokalne samorządy hojnie obdarowywały najlepszych studentów i doktorantów stypendiami. Co roku przeznaczały na to miliony złotych. Gdańsk zapisał w budżecie gminy aż 1,74 mln zł na stypendia dla kilkudziesięciu

Niż demograficzny na razie naszym uczelniom niestraszny

budownictwo. Uczelnie, które przygotują nowatorskie programy kształcenia z tych dyscyplin, dostają pieniądze na studenckie stypendia sięgające tysiąca złotych. Politechnika Wrocławska w tym roku otrzymała na kierunki zamawiane aż 23 mln zł, m.in. dla studentów informatyki oraz automatyki i robotyki. I te

Nowości w nowym roku akademickim

awansach czy wynagrodzeniu. Dla studentów ustawa przewiduje dwa nowe rodzaje stypendiów: na wyżywienie (zlikwidowane rok temu, studenci walczyli o nie przez kilka miesięcy) i stypendium mieszkaniowe. Ustawowy maksymalny próg pomocy socjalnej z budżetu państwa to 569 zł netto, ale uczelnia, dzieląc

Studencie! Takie zmiany czekają Cię od 1 października

dyplomowej czy wydanie dziennika praktyk zawodowych. Więcej stypendiów socjalnych Do tej pory pieniądze przekazywane z budżetu państwa uczelniom na pomoc materialną dla studentów były rozdzielane przez uczelnie po połowie na stypendia naukowe i socjalne. Ostatnia reforma szkolnictwa wyższego wprowadza nowy

Stypendia dla wybitnych, czyli właściwie dla kogo?

Nowa ustawa zmusza uczelnie do zmian w regulaminie przyznawania świadczeń motywacyjnych za dobre wyniki w nauce. Od października zmieni się ich nazwa - zamiast "stypendium naukowego" pojawi się "stypendium rektora dla wybitnych studentów". Jaki będzie nowy regulamin? Bydgoscy

Studiów zamawianych będzie dwa razy więcej

na uczelniach, które tworzą kierunek od zera, i tych, które rozszerzą liczbę miejsc o więcej niż 10 proc., stypendia dostanie połowa studentów. Decydować będą wyniki w nauce. Uczelnie, które zwiększą liczbę miejsc o mniej niż 10 proc., mogą liczyć na stypendia dla tylu studentów, ile nowych miejsc

Stypendium socjalne załatw sobie w sieci

Rejestracja na stronie uczelni dla wszystkich studentów rozpocznie się 20 października i skończy 11 listopada. Wszyscy, którzy chcą starać się o stypendium w tym czasie, muszą wypełnić wnioski o pomoc materialną. Aby były kompletne, należy zebrać następujące dokumenty: - zaświadczenie z Urzędu

Nasi żacy wyciągają stypendia

przyznanych stypendiów na tle polskich uczelni Uniwersytet w Białymstoku zajął siódme miejsce. Tym samym lokalna uczelnia uplasowała się zaraz za Uniwersytetem Warszawskim, Wrocławskim, Jagiellońskim czy Łódzkim. Minister przyznała naszym studentom 39 stypendiów, ich wysokość to 1,3 tys. zł miesięcznie

Stypendia starczają tylko na bilet i kawę

przez miesiąc i bilet. Jej opinię potwierdzają docierające do redakcji maile studentów. Dla wszystkich wydziałów uczelni ustalono na ten rok widełki stypendium naukowego od dwustu do czterystu złotych. Pieniądze na stypendia naukowe i socjalne pochodzą z funduszu pomocy materialnej, w ciągu ostatnich

Przynęta na studiowanie

wynikami. Uczelnie, które zwiększą liczbę miejsc o mniej niż 10 proc., mogą liczyć na stypendia dla tylu studentów, ile nowych miejsc utworzyły. Które uczelnie dostaną taki kontrakt? Ministerstwo właśnie ogłosiło konkurs. Minister Kudrycka zapowiada, że pierwszeństwo będą miały te uczelnie, którym uda się

Ministerstwo doceniło studentów UŚ

Najwięcej wyróżnionych studentów kształci się na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych i na Wydziale Nauk Społecznych. Przez 10 kolejnych miesięcy na ich konta wpływać będzie po 1,3 tys. zł. O stypendia starało się aż 2076 studentów z całej Polski.

Pojedź do Niemiec na stypendium

. Biuro Współpracy Międzynarodowej bydgoskiego UKW ogłosiło nabór do tego programu. Żacy mogą ubiegać się m.in. o stypendia na wakacyjny kurs niemieckiego dla zaawansowanych, stypendia dla studentów germanistyki, na podróże grupowe do Niemiec, stypendia dla absolwentów wszystkich kierunków i specjalne

Praktyki Erasmusa - jakie stypendium dostaniesz?

przeważnie różna w poszczególnych latach i może się różnić w zależności od uczelni. Szkoły wyższe muszą jednak przestrzegać progów określonych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję oraz stosować jasne i przejrzyste zasady przyznawania stypendiów swoim studentom. Zasady przyznawania ogólnej puli środków

Stypendium naukowe: 1 zł

W Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy ul. Podchorążych wrze. Samorząd studencki wywiesił właśnie ogłoszenie o wypłacie stypendiów naukowych w najbliższym miesiącu. Ich wysokość zszokowała studentów - za średnią od 4,3 do 4,49 dostaną... złotówkę (do tej pory wynosiło ono 70 zł

Otwórz sobie drogę do międzynarodowej kariery w biotechnologii

Najlepsze uczelnie świata czekają właśnie na ciebie Nabór do kolejnej edycji Programu Amgen Scholars rozpoczął się 1 grudnia 2010 roku. Dzięki niemu studenci marzący o międzynarodowej karierze naukowej mogą zdobyć doświadczenie na najlepszych europejskich uczelniach. O stypendia mogą ubiegać się

Stypendium im. studentki, która zginęła w katastrofie

nie łącznie 200 tys. zł. O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów magisterskich na MEiL. - Wynika to z tego, że Justyna skończyła już studia inżynieryjne. Była z tego bardzo dumna - opowiada prodziekan. Pierwsze pieniądze już przyznano dla trzech studentów: Mateusza Gugały, Dawida Ślesika

VW wykształci sobie inżynierów na politechnice

, który jest m.in. fundatorem stypendiów dla najlepszych studentów. Na czym ma polegać wspólny projekt studiów dualnych? Studenci będą jednocześnie uczyć się na uczelni i kształcić zawodowo w zakładzie w Antoninku. - Obserwując rynek pracy i zmiany demograficzne jakie zachodzą w Polsce, stwierdziliśmy, że

PŚk jednak bez kierunków zamawianych

zachęcić młodzież do wybierania właśnie tych kierunków ministerstwo wspiera przyszłych studentów stypendiami w wysokości tysiąca złotych miesięcznie. Pod koniec maja PŚk dowiedziała się, że nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rektor Adamczak interweniował w tej sprawie w Warszawie, ale rozmowy nic nie

Zyski z pomnażania inżynierów

oraz uatrakcyjnią i unowocześnią programy nauczania (np. zorganizują zagraniczne staże albo nowocześnie wyposażą pracownie). Dla studentów magnesem mają być stypendia - do tysiąca złotych miesięcznie. Ilu studentów je dostanie? To zależy, czy kierunek był tworzony od zera, czy uczelnia tylko

Inżynier na zamówienie

, technologiami w medycynie, matematyką stosowaną, energooszczędnymi technologiami budowlanymi, biotechnologią medyczną i rolniczą. Po ogłoszeniu programu dodatkowe miejsca na nich utworzyło już 47 uczelni. Studenci kierunków zamawianych będą mogli dostać stypendium (1 tys. zł w miesiącu), a uczelnie, które

Bankowcy nagrodzą studentów

Efektem tej umowy będzie wspieranie przez bankowców najzdolniejszych studentów, uczących się na naszej uczelni. Przedstawiciele banku nie ukrywają przy tym, że idzie też o promocję PKO BP, jaka ma się odbywać w trakcie rozlicznych imprez promocyjnych dla studentów, organizowanych na UKW. W ramach

Gazprom wychodzi do młodzieży w Polsce - będzie fundował stypendia

ubiegać. W zaproszeniu, jakie wysyłała firma Mediametropolis zajmująca się obsługą PR Gazpromu w Polsce, można było przeczytać, że stypendia będą przeznaczone dla "doktorantów UW zajmujących się polsko-rosyjskimi relacjami gospodarczymi". - O stypendia będą mogli się ubiegać studenci zajmujący

Student szuka pracy w Trójmieście. Ile może zarobić?

magazynowy 8-9 zł za godzinę, sprzedawca - 8 zł za godzinę, a pomoc kuchenna - 8 zł za godzinę. Cały tekst o pracy dla studentów - znajdziesz dzisiaj w "Magazynie Trójmiejskim" w "Gazecie Wyborczej Trójmiasto"

Potrzeba pieniędzy na przyjazd studentów z Haiti

bardzo ważne - stwierdza pani prodziekan. Studenci za darmo zamieszkaliby w akademikach UW. Studia też będą bezpłatne. Część wykładowców zadeklarowała, że zajęcia dla Haitańczyków poprowadzi za darmo. Ale potrzebne są pieniądze na stypendia i bilety lotnicze. Uczelni na to nie stać. - Na pewno zwrócimy

Program Erasmus+: kto może wziąć udział, stypendia, wnioskowanie

Kto może wziąć udział w programie Erasmus+? W programie Erasmus+ mogą wziąć udział: - studenci, których uczelnie posiadają Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego - instytucje/firmy specjalizujące się w pośrednictwie w organizowaniu zagranicznych praktyk studenckich - instytucje te są uprawnione

Studia na zamówienie rządu

kierunku na liście. Dla połowy studentów ufunduje stypendia. - Dostaną je najlepsi - mówi Katarzyna Dziedzik, rzeczniczka Ministerstwa Nauki. Stypendia i pomoc dla uczelni ministerstwo obiecuje dawać przez trzy lata - aż do licencjatu czy uzyskania stopnia inżyniera. Studenci pierwszego roku będą mieli

Firmy zatrudnią, a uczelnia zapłaci. Nawet 1,8 tys. zł miesięcznie

2,5 mln zł w ministerialnym konkursie. Jak informuje Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowy UwB: - Na staż będą rekrutowani studenci ostatnich lat studiów stacjonarnych z dziewięciu kierunków: biologii, chemii, ekonomii, fizyki medycznej, informatyki, matematyki, ochrony środowiska, zarządzania, a także

Stypendia z uczelni

sytuację finansową oraz trudności związane z koniecznością dojazdu na uczelnię ze swojego miejsca zamieszkania. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - jego wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności (120 zł, 240 zł lub 310 zł miesięcznie). Jest przyznawane niezależnie od sytuacji

Zdobądź stypendium miasta Warszawy

tym roku około 3 mln zł. W ciągu sześciu lat, odkąd istnieją Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, otrzymało je ponad 4000 osób. Termin składania wniosków to w przypadku uczniów 31 lipca. Dla studentów jest nieco dłuższy i potrwa do 30 września. Wnioski wraz z załącznikami można przesłać

Fizyka techniczna na Politechnice Poznańskiej - kierunek zamawiany

środowiska Na kierunku Fizyka techniczna studenci mają do wyboru następujące specjalności kształcenia: 1. Nanotechnologie i materiały funkcjonalne 2. Symulacje komputerowe 3. Techniki laserowe i aparatura pomiarowa Oprócz stypendiów dla najlepszych studentom Fizyki technicznej zaoferowany zostanie bogaty

Unijne stypendia może na Mikołaja

ponadgimnazjalnych. Miesięcznie mogą otrzymać w sumie 8,237 mln zł. Na 12.672 studentów, którzy złożyli wnioski, jest tylko 1,317 mln zł. Gdyby więc wszystkim przyznano pieniądze, na jedną osobę przypadnie nieco ponad 10 zł. - Jest zamysł, żeby stypendium nie było mniejsze niż 100 zł, a objąć nim najgorzej

Student biedy nie klepie

. - Potem już co roku dostawałem stypendium Ministra Nauki, około 1 tys. zł miesięcznie. Na krakowskie warunki sprzed kilku lat - góra pieniędzy (dziś stypendium ministra nauki wynosi 1,3 tys., otrzymuje je ponad tysiąc wybitnych studentów), więc nie musiałem pracować. Opłaciło się, Maciek właśnie otwiera

Kto poczuje budżetowe cięcie

zakup autobusów szkolnych, 1,5 mln zł na podręczniki dla niewidomych, 0,5 mln zł na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Związki są wściekłe. - Oszczędności na autobusach dowożących dzieci do szkół, stypendiach czy komputerach dla uczniów są śmieszne - denerwuje się Sławomir Broniarz, szef Związku

Konkurs na stypendia został wstrzymany

Do czwartku 8 lipca do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach miały spłynąć z urzędów gmin i starostw wnioski o stypendia dla niezamożnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów mieszkających na wsi. Wnioski miały być rozpatrzone w drodze konkursu, a od września wypłacane stypendia. Marszałek

Wojsko najlepsze na kryzys

przyzwyczajona - mówi Justyna, która złożyła dokumenty na geodezję i kartografię. Ale przyznaje, że w wojskowej uczelni ma szansę szybciej usamodzielnić się niż gdzie indziej, bo od pierwszego roku każdy student dostaje wysokie stypendium. Limity na wojskowe kierunki ustala Ministerstwo Obrony Narodowej

TW "Wektor" zdradził Polaków

ufundowanego przez rząd RP programu stypendialnego. Centralna postacią reportażu jest właśnie 21-letni były student Politechniki Warszawskiej Władysław Michajłow. Wczoraj oświadczył on, że polski wywiad werbuje studentów z Białorusi, którzy stypendia muszą odrabiać, biorąc udział w antybiałoruskich akcjach

Stypendia fundowane

Na przykład Starostwo Powiatowe w Miechowie (woj. małopolskie) funduje stypendia dla studentów ze swojego terenu w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium zależy od pomocy, którą student dostaje już z uczelni - nie może ona przekroczyć połowy najniższego wynagrodzenia ustalonego przez

Stypendia studenckie. Za wyniki czy biednym?

student mógł stypendium dostać. Dla naukowych są one jasne: jeśli ma się określoną średnią ocen, dostaje się określone pieniądze. Przyznawanie pomocy socjalnej najczęściej opiera się na oświadczeniach studentów, który wykazują złą sytuację materialną w rodzinie. I nie zawsze są to oświadczenia prawdziwe

Kłopoty ze stypendiami unijnymi

- Syn studiuje poza Radomiem. Nie możemy mu wiele pomóc, więc 200 zł stypendium co miesiąc to dla niego duża suma. Tymczasem w styczniu dostał pieniądze za trzy miesiące i teraz, jak powiedzieli mi w urzędzie, wyplata będzie dopiero w kwietniu - mówi mama jednego ze stypendystów. Stypendia z

NIK źle ocenia system pomocy materialnej dla studentów

wyniku czego wykrywano w nich nierzetelne dane - stwierdzili inspektorzy NIK. Izba spytała też o zdanie studentów (odpowiedziało 2,7 tys. osób). Dla prawie połowy zasady, na jakich uczelnie przyznają stypendia socjalne, są niejasne. Często pojawiały się odpowiedzi: "Pomoc otrzymywały osoby

Umowa z uczelnią dotycząca wyjazdu i wypłaty stypendium

Umowa ta określa między innymi takie kwestie jak: - czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, - wysokość stypendium, - sposób jego wypłaty, - termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.. Każda uczelnia ma prawo do tworzenia własnego tekstu umowy na podstawie wskazówek

Sprawdź, gdzie dostaniesz pieniądze na studiowanie

Biała Podlaska PWSZ im. Papieża Jana Pawła II: informatyka Białystok Politechnika Białostocka: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska Uniwersytet w Białymstoku: informatyka, matematyka Bielsko-Biała Akademia Techniczno-Humanistycz

Dobre stypendium, czyli jakie?

; stwierdzono, że program wsparcia dla uczących się powinien być przede wszystkim przejrzysty. Regulaminy powinny jasno określać zasady oceny zgłoszeń i przyznawania stypendiów. System powinien być tworzony w oparciu o rzetelne badania społeczności, którym stypendia mają służyć. Jak czytamy w tekście karty

Wiosenny nabór na stypendia krajowe i zagraniczne. Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać stypendium?[INFORMATOR]

programów stypendialnych, w tym m.in. Program Stypendiów Pomostowych (do którego nabór rozpocznie się z początkiem lipca i potrwa do połowy sierpnia) oferujący studentom pochodzącym z małych miejscowości i niezamożnych rodzin wsparcie finansowe na pierwszy rok i dalsze lata studiów. Stypendia krajowe

Stypendium socjalne

Ustawa nie mówi, ile powinno wynosić stypendium socjalne. O tym szkoła decyduje sama. Uniwersytet Warszawski przyjął, że stypendium w zależności od dochodu na jednego członka rodziny może wynosić od 80 do 300 zł dla jednego studenta, a w krakowskiej Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa

Dąbrowska WSB lepsza od Uniwersytetu Śląskiego

Studenci informatyki w dąbrowskiej WSB mogą od października liczyć na tysiąc złotych miesięcznego stypendium dla najlepszych, zajęcia wyrównawcze z elektrotechniki, matematyki i fizyki oraz praktyki u przedsiębiorców. Wszystko dzięki prawie 4 mln zł, które uczelni przyznało Ministerstwo Nauki i

Stypendia takie same?

do studentów niż do uczniów. Są też kraje, takie jak: Belgia, Włochy, Grecja czy Luksemburg, które przeznaczają niemal w całości budżetowe pieniądze na pomoc stypendialną dla studentów wyższych uczelni. Np. we Francji studenci, którym przyznano stypendium, nie płacą obowiązkowego dla innych wpisowego

Pytanie o stypendium

stypendia dla swych najlepszych uczniów i studentów. Tak więc mamy nadzieję, że informacja o konkursie dotrze do wszystkich zainteresowanych. Gdzie po stypendium? Wnioski o przyznanie stypendium składać można w Wydziale Nauki i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, tel. (0-32

Jest jeszcze szansa na unijne stypendium

Pomorskiem już wiadomo, że stypendia dla studentów wyniosą maksymalnie 300 zł. W województwie opolskim student otrzyma ok. 150 zł miesięcznie, w podlaskim - od 150 do 300 zł. Dostając refundację, musisz przedstawić dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów - rachunki, faktury, zaświadczenia (terminy

Rekrutacja - jak zorganizować wyjazd w ramach programu Erasmus+?

, artystyczne itp. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria oceny kandydatów są ustalane i ogłaszane przez poszczególne uczelnie. Jakie dokumenty trzeba podpisać przed wyjazdem na stypendium Erasmusa+? Przed wyjazdem stypendysta musi wypełnić formalności wymagane przez uczelnię/wydział oraz podpisać dwa

Zdobądź stypendium na całe studia

Po raz kolejny wielkimi krokami zbliżają się matury. Już niedługo niemal pół miliona uczniów przystąpi do egzaminu dojrzałości - pierwszego tak poważnego sprawdzianu ich wiedzy. Dla wielu z nich dobrze zdana matura będzie przepustką do upragnionych studiów. Ale chociaż teoretycznie wszyscy zdolni

730 mln euro w dwa lata. Od przedszkola do dyplomu

fundusze na opiekę przedszkolną 3-5-latków z małych miejscowości, ( szkoły nie mają pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne i świecą pustkami, fundusze mają sprawić, że w szkole będzie ciekawiej także po południu, ( z unijnych pieniędzy mają być fundowane stypendia dla wiejskich dzieci, które chcą iść do szkół

Stypendia dla zaocznych

kancelarii Sejmu zostawili apel o stypendia dla zaocznych: "Dla wielu zdolnych, młodych ludzi z biedniejszych rodzin łączenie pracy i studiów jest koniecznością, nie stać ich na luksus studiów dziennych". Rozwiesili transparent "Równe szanse" i mówili, że zaledwie co 125 student pochodzi

Co będzie ze "stypkami" na studiach zamawianych?

Czym są studia zamawiane? To kierunki najbardziej potrzebne polskiej gospodarce. Rząd daje polskim uczelniom dodatkowe pieniądze na stworzenie nowych miejsc i stypendia dla studiujących. Żacy liczyli, że pieniądze będą już od początku roku akademickiego, ale wygląda na to, że będą musieli uzbroić

Studia za granicą - ile kosztują, a gdzie są darmowe dla Polaków

umowy. Także uniwersytety w Szwecji, Norwegii i Finlandii są darmowe dla Polaków. Wyższe wykształcenie bez ponoszenia kosztów nauki można zdobyć także w Danii, warto zauważyć, że aż 85 proc. studentów kwalifikuje się tam do stypendium socjalnego w wysokości nawet 9,5 tys. euro rocznie. W rankingu