stosunek polaków do innych narodów

cbos,w

Sondaż. Polacy najbardziej lubią Czechów, najmniej - Romów i Arabów

Sondaż. Polacy najbardziej lubią Czechów, najmniej - Romów i Arabów

CBOS ogłosił najnowsze badania stosunku Polaków do innych narodów. W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowujemy wzrost sympatii do dwudziestu ośmiu narodów. Wobec sześciu narodów da się zaobserwować wzrost niechęci. Najbardziej lubiani są przez nas Czesi i Słowacy. Najmniej - Romowie i Arabowie

Euro w Polsce. Na razie czekamy

Polacy są najbardziej entuzjastycznie nastawieni do Unii Europejskiej wśród narodów Europy. Nie przekłada się to jednak na stosunek do wspólnej waluty

Motyka niepokorny

Polacy krytykują go za proukraińskość. Ukraińcy za polski nacjonalizm. Dla historyka zajmującego się historią stosunków obydwu narodów nie może być większego komplementu. Grzegorz Motyka to bodaj najlepszy dziś, najbardziej płodny i kompetentny badacz skomplikowanych relacji polsko-ukraińskich w XX w. Do tej pory znany był głównie z opracowań stricte naukowych i artykułów. Teraz napisał rzecz bardziej przystępną dla masowego czytelnika. Traktuje ona o najbardziej bolesnym okresie polsko-ukraińskiej historii - latach 1943-47; zaczyna się od mordów polskiej ludności Wołynia, przez nacjonalistyczne podziemie ukraińskie, a kończy akcją "Wisła", czyli przymusowym wysiedleniem Ukraińców z Bieszczad i przeniesieniem ich w inne rejony Polski, głównie na tzw. Ziemie Odzyskane.

Temat dnia "Gazety Wyborczej": Agnieszka Kublik rozmawia z prof. Mirosławem Koftą o liście przeciwko dzieleniu Polaków wysłanym przez psychologów do prezydenta i premier

Temat dnia "Gazety Wyborczej": Agnieszka Kublik rozmawia z prof. Mirosławem Koftą o liście przeciwko dzieleniu Polaków wysłanym przez psychologów do prezydenta i premier

Jan Paweł II: Byle nie nacjonalizm

Jan Paweł II: Byle nie nacjonalizm

 „Od stosunku do obcych bardziej niż od stosunku do swoich zależy kształt patriotyzmu” - tak brzmi drugie zdanie eseju Jana Józefa Lipskiego „Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy”. Bardzo to współgra z myśleniem Jana Pawła II. W „Pamięci i tożsamości” pisze on o

Analiza OKO.press. Nie chcemy ani euro, ani imigrantów, chcemy "suwerenności". Mit polskiego euroentuzjazmu

Analiza OKO.press. Nie chcemy ani euro, ani imigrantów, chcemy "suwerenności". Mit polskiego euroentuzjazmu

dotknięte przez kryzysy migracyjny lub euro. O tym, że gotowość do ponoszenia odpowiedzialności w świecie jest u nas ograniczona, świadczy też stosunek do siły militarnej: Polacy wierzą w jej skuteczność, ale nie są gotowi sami ryzykować życia w kluczowych dla nich sprawach. Przykładem może być zwalczanie

Andrzej Duda w Izraelu: Podczas II wojny byli Polacy o heroicznych postawach, ale też ludzie podli

Andrzej Duda w Izraelu: Podczas II wojny byli Polacy o heroicznych postawach, ale też ludzie podli

– Mnie ogromnie zależy na dobrych relacjach pomiędzy państwami Polska i Izrael, ale także ogromnie mi zależy na dobrych relacjach międzyludzkich, a więc relacjach pomiędzy narodami – podkreślił Andrzej Duda, odpowiadając na pytania podczas konferencji w Izraelskiej Radzie Stosunków

Plan PiS na zmianę konstytucji: ignorować, łamać, zohydzić

Plan PiS na zmianę konstytucji: ignorować, łamać, zohydzić

pojednawczym tonem prezydent wszystkich Polaków z inicjatywą oddania spraw w ręce suwerena, który w referendum ma określić swój stosunek do spraw pryncypialnych, do kształtu ustroju Polski, do wizji kompetencji prezydenta, premiera, parlamentu, Trybunału Konstytucyjnego. W wywiadzie prezydent mówi: „Chcę

Polacy coraz mniej lubią Anglików i Rosjan. Ale i tak największą niechęcią darzą Romów i Rumunów [SONDAŻ]

Polacy coraz mniej lubią Anglików i Rosjan. Ale i tak największą niechęcią darzą Romów i Rumunów [SONDAŻ]

W badaniu "Stosunek Polaków do innych narodów" CBOS sprawdził, jakie uczucia żywimy względem 34 narodów. Udzielone odpowiedzi przedstawiono na trzystopniowej skali - sympatia, obojętność oraz niechęć. Z sondażu wynika, że w ostatnim roku stosunek Polaków do innych narodów bardzo się

Prezent od Ukrainy z okazji Święta Niepodległości. Dyplomaci śpiewają nasz hymn

Prezent od Ukrainy z okazji Święta Niepodległości. Dyplomaci śpiewają nasz hymn

; - czytamy w opisie filmu. "Nawet pierwsze linie hymnu Ukrainy i hymnu Polski są w istocie podobne do siebie. Pragniemy, żeby każdy Polak, oglądając to nagranie, niezależnie od poglądów politycznych i stosunku wobec Ukrainy, potraktował to jako osobisty dar dla niego z naszej strony. Serdecznie

Zuchwałość opryczników

Zuchwałość opryczników

- utrzymanie pewnego rodzaju stosunków, określanych postkomunizmem. Trybunał ma bardzo słabą legitymację, jest w istocie organem politycznym, jest w dzisiejszych realiach organem partyjnym. To trzeba zmienić, ograniczyć. Musimy tę sprawę rozwiązać w interesie miażdżącej większości Polaków. Miażdżąca większość

Prawo nie święte, nad prawem jest naród. A wolę narodu wyraża wódz, car, król z bożej łaski. Kaczyński

Prawo nie święte, nad prawem jest naród. A wolę narodu wyraża wódz, car, król z bożej łaski. Kaczyński

politycznym, jest w dzisiejszych realiach organem partyjnym. To trzeba zmienić, ograniczyć. Musimy tę sprawę rozwiązać w interesie miażdżącej większości Polaków. Miażdżąca większość narodu żąda rozprawy z postkomunizmem, a wódz spieszy na zew. Miażdżąca większość? Wyborcy PiS to zaledwie niecałe 19 proc

Polak nie lubi Araba, Roma, Rosjanina, Turka i Żyda [SONDAŻ]

Polak nie lubi Araba, Roma, Rosjanina, Turka i Żyda [SONDAŻ]

CBOS prosił ankietowanych o ocenę stosunku do 27 narodów i grup etnicznych. Z badania wynika, że Polacy najbardziej lubią Czechów, Włochów, Słowaków i Anglików. W przypadku tych narodów pozytywne oceny dało im od 47 do 50 proc. ankietowanych. Kolejne miejsca (powyżej 40 proc.) zajmują: Hiszpanie

Lublinianka obejmie prestiżowe stanowisko w ONZ. Poparło ją 120 państw

Lublinianka obejmie prestiżowe stanowisko w ONZ. Poparło ją 120 państw

W czwartkowych wyborach uczestniczyło 185 państw. Lublinianka dostała 120 głosów, podczas gdy jej konkurent, Malezyjczyk Frederick Indran Nicholas - 65. Prof. Marek Pietraś z Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS zaznacza, że to niebywały sukces. - Próbujemy być obecni w instytucjach

My, Wy, Oni, Naród [BEYLIN]

My, Wy, Oni, Naród [BEYLIN]

lepsze - stosunek Polaków do mniejszości. Zresztą, gdy KOD tłumnie manifestował pod hasłem "My, naród", przejawiała się w tym autentyczna potrzeba ludzi, by zyskać poczucie siły w ramach demokratycznej wspólnoty narodowej. Toteż dziś w Polsce wraz z konfliktem o demokrację i prawa obywatelskie

List Ukraińców do Polaków: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie

List Ukraińców do Polaków: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie

- Nie kierowało nami nic innego, jak poczucie szczerego braterstwa między naszymi narodami - mówi Danyło Łubkiwski, były wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy i sygnatariusz apelu. - Nasza prośba o przebaczenie płynie z głębi serca i żywimy nadzieję, że tak zostanie odebrana przez Polaków. Mamy

TVP pokazała "Idę". Film opatrzono specjalnymi napisami i komentarzem

TVP pokazała "Idę". Film opatrzono specjalnymi napisami i komentarzem

Polscy chłopi "jak chłopcy do bicia", Polacy "oskarżani o zbrodnie, których nie popełnili" Właściwie tylko Kłopotowski widzi film niejednoznacznie. - Moim zdaniem "Ida" to jest próba uczciwego z punktu widzenia reżysera rozliczenia się ze stosunkami polsko-żydowskimi. Stara

Jastrzębowski, poprzednik Schumana: państwa europejskie rządziły się według prawa, w Rosji prawem była wola władcy

Jastrzębowski, poprzednik Schumana: państwa europejskie rządziły się według prawa, w Rosji prawem była wola władcy

takich czasach tym bardziej warto przypominać myśl tych Polaków, którzy żyjąc pod zaborami, przyszłą niepodległość Polski chcieli zakorzenić w zjednoczonej Europie. Pamiętając o inspiracjach i zasługach Roberta Schumana, musimy sięgać do naszych polskich aspiracji i motywów wiązania się z Europą

Papież Franciszek na Wawelu: Potrzebna jest gotowość przyjęcia ludzi uciekających od wojen i głodu [CAŁE PRZEMÓWIENIE]

Papież Franciszek na Wawelu: Potrzebna jest gotowość przyjęcia ludzi uciekających od wojen i głodu [CAŁE PRZEMÓWIENIE]

była wydarzeniem jedności narodowej Franciszek wspomniał, że Polska niedawno obchodziła 1050. rocznicę chrztu Polski. - Było to z pewnością ważne wydarzenie jedności narodowej, które potwierdziło, że zgoda, pomimo różnorodności poglądów, jest pewną drogą do osiągnięcia dobra wspólnego całego narodu

Schetyna o Bartoszewskim w Yad Vashem: To człowiek symbol

Schetyna o Bartoszewskim w Yad Vashem: To człowiek symbol

Chodorowicz i Izraela w Polsce - Anna Azari. Minister wpisał się też do księgi pamiątkowej. "Szczególnie wdzięczni jesteśmy za szacunek okazywany przez Yad Vashem Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, w tym najliczniejszej grupie, jaką stanowią Polacy, którzy z narażeniem życia własnego i swoich bliskich

Biskupi o rzezi wołyńskiej

Biskupi o rzezi wołyńskiej

"W imieniu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wyrażamy naszą radość ze wszelkich dążeń zmierzających do wybaczenia win poszczególnych ludzi i narodów. Chrześcijańskie przebaczenie jest wartością bezwarunkową, obejmującą nawet największe niegodziwości" - napisali przewodniczący

Izba Gmin odrzuciła poprawkę korzystną dla Polaków. Brexit jest o krok bliżej

Izba Gmin odrzuciła poprawkę korzystną dla Polaków. Brexit jest o krok bliżej

Posłowie odrzucili pierwszą z poprawek stosunkiem głosów 335 do 287, drugą – 331 do 286. Obie wprowadziła wcześniej Izba Lordów do ustawy o zgodzie parlamentu na rozpoczęcie Brexitu. Rząd musi uzyskać taką zgodę przed oficjalnym powiadomieniem Brukseli o zamiarze wyjścia z Unii (czyli

Ukraińcy o polskim ludobójstwie

Ukraińcy o polskim ludobójstwie

traktować określenie mianem ludobójstwa wysiedlenia ludności ukraińskiej z Polski do Związku Radzieckiego w latach 1944-46. Autorzy zdają się nie rozumieć, że analogiczną operację przeprowadzono wobec Polaków, głównie z Galicji, w tym ze Lwowa, przesiedlając ich do Polski. Jeśli przesiedlenie Ukraińców było

Szkoła poparcia. 20 milionów należy się jak psu zupa

Szkoła poparcia. 20 milionów należy się jak psu zupa

opartej na ideach "narodowej demokracji" idei "Polaka-katolika", zawsze oddanego Ojczyźnie i Kościołowi. Radio Maryja i jego słuchacze stali się powoli jedynym prawomocnym głosem Narodu zwodzonego przez polityków i media ("polskojęzyczne, ale nie polskie"). Jednak żądań

Josyf Zisels, ukraiński Żyd: Nie bijmy się po głowie historią [ADAM MICHNIK POLECA]

wydarzenia. Potrzebne jest także spojrzenie na własną historię ze świadomością, że twój naród zapisał nie tylko piękne karty historii. To jedyne wyjście dla nas wszystkich, nie tylko dla Ukraińców i Żydów, ale też dla Polaków, Litwinów itd. Dzisiaj na Ukrainie nie ma konfliktów między Ukraińcami a Żydami. Do

Czwartkowe występy. Maziarski. Co napisać prezydentowi Kaczyńskiemu na cokole?

Przed lipcową rocznicą rzezi wołyńskiej grupa osobistości ukraińskiej polityki, w tym dwóch byłych prezydentów, dostojnicy Cerkwi prawosławnej i greckokatolickiej oraz liczni intelektualiści, wystosowała w intencji pojednania list do Polaków zawierający słowa "wybaczamy i prosimy o wybaczenie

Zachód? A po co nam to?

rzeczywistości PiS buduje w Polsce autorytaryzm i prze do wojny religijnej (patrz np. akcje w sprawie całkowitego zakazu aborcji). Stosunek do Europy wyraża się też w bałamutnym haśle powrotu do "Europy narodów", czyli do czasu sprzed UE, bo Unia irytuje PiS troską o demokrację i prawa człowieka. Ale

Polacy i Ukraińcy modlili się wspólnie na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

. - Może dlatego Ukraińcy i Polacy mają teraz najlepsze stosunki w ciągu ostatnich 300 lat - bo oba narody otwarcie tego pragną". - Te dobre stosunki wciąż trzeba podtrzymywać, bo nic nie trwa wiecznie - mówi jeden z inicjatorów akcji, Myrosław Marynowycz, prorektor UUK. - Jesteśmy bardzo wdzięczni

Cud świętego Franciszka z Argentyny. Spotkanie 960 lat po schizmie

stosunków polsko--rosyjskich, rosyjskie kompleksy i urażone ambicje. Mniej też już pewnie oddziela Franciszka od Rosjanina zadawniona niechęć tego narodu do wszystkiego, co zachodnie. W sporej mierze zostało już przezwyciężone również coś, co się z grecka nazywa schizmą, a co oznacza rozłam. Nie grzeszne

Odwołane umorzenie: prokuratura PiS nie odpuszcza Grossowi. Będą szukali w jego tekście pogardy dla Polaków

regionu do przyjmowania uchodźców. Autor „Sąsiadów” i „Strachu” sięgnął także po analogie historyczne i doszukał się genezy obecnych ksenofobicznych postaw w czasach II wojny światowej. O Polakach w tym kontekście napisał, że „byli wprawdzie słusznie dumni z oporu swojego

Światło pamięci na Cmentarzu Łyczakowskim

to wdzięczny Polakom. Każdego roku na wspólną mszę przychodzi także historyk Jarosław Hrycak. – W stosunkach między narodami nie używa się wagi aptecznej, więc trudno powiedzieć, czy takie akcje zrównoważą dyskurs wokół Wołynia – mówi Hrycak. – Jedno jest pewne: wciąż trzeba

List do niemieckiego przyjaciela

nie mogą się nawzajem odwiedzać – chyba w formie armii okupacyjnych – ani zasiadać przy jednym stole. Poza sferą polityki stosunki od narodu do narodu były zawsze dziełem niewielkiej mniejszości, mającej do utrzymywania takich stosunków okazję, sprawą sympatii i wzajemnego zrozumienia

Sprofanowano polsko-ukraiński cmentarz w Bykowni pod Kijowem

podstawy, by sądzić, że prawdziwym winowajcą jest trzecia strona, której niewątpliwie zależy na zaognieniu stosunków między Polakami a Ukraińcami. Ostatnie zdarzenia powinny skłonić Ukraińców i Polaków do zjednoczenia wysiłków w obronie swych pomników oraz niedopuszczenia do skłócenia obu narodów&rdquo

Przeklęte dziedzictwo Piłsudskiego

wyraża oraz współtworzy niejasny stosunek Polaków do demokracji, praworządności i dyktatury. Polska to fenomen pośród demokracji, bo czci człowieka, który w czasach nowoczesnych (90 lat temu!) przy pomocy zbuntowanego wojska obalił demokrację. Nawet prawo zakazujące pochwały totalitaryzmów nie zabrania

Solidarni z Unią - solidarni z Białorusią. Święto zjednoczonej Europy w Białymstoku

tworzące z 6 państw Europejską Wspólnotę Gospodarczą. My, Polacy, mogliśmy wówczas tylko pomarzyć o przystąpieniu do niej. I marzyliśmy. Nasze marzenie spełniło się dopiero w 2004 roku, kiedy zostaliśmy przyjęci do Wspólnoty Europejskiej obejmującej 15 państw. Dzisiaj Unia Europejska obejmuje 28 państw, a

List marszałka Bogdana Borusewicza odczytany na pogrzebie Borysa Niemcowa [DOKUMENT]

listu: Do Rodziny i Przyjaciół, Do Uczestników Uroczystości Pogrzebowych Borysa Niemcowa Zamierzałem przyjechać do Moskwy na pogrzeb Borysa Niemcowa, aby złożyć hołd zamordowanemu, aby powiedzieć, że z takimi reprezentantami rosyjskiego narodu jak Sacharow, Kowaliow, Niemcow, którzy kojarzą się z

Czy Andrzej Duda w ogóle poleci do Wilna?

temu kwestie praw Polaków za granicą miały być fundamentalne w trakcie prezydentury Andrzeja Dudy - zdradzał w wywiadzie dla PAP sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. Podkreślał, że prezydentowi zależy na poprawieniu relacji z Litwą, co będzie mu potrzebne do zbudowania

Juncker o Brexicie: Dostęp do wspólnego rynku może mieć tylko ten, kto respektuje unijne swobody

się współpracować, dlaczego na ulicach Warszawy 1 maja 2004 roku tłumy świętowały solidarność, przystąpienie wielkiego europejskiego narodu do UE. A Polacy to naprawdę wielki naród - powiedział Juncker. Potrzebny wspólny sztab i minister spraw zagranicznych - Musimy przemyśleć kwestię stworzenia

Nadija Sawczenko pisze list do Polaków: Jestem bezgranicznie wdzięczna, byliście dobrymi sąsiadami

Nadija Sawczenko skierowała list do kapituły nagrody Jana Karskiego. Jan Karski mówił, że chciał, by nagroda jego imienia trafiała do tych, którzy "godnie nad Polską potrafią się zafrasować", oraz tych, którzy "nie będąc Polakami, dobrze Polsce życzą".  List Nadii Sawczenko

Pojednanie zatrzymane na granicy

, którzy w przededniu rocznicy Wołynia, po niedawnym liście duchownych i polityków ukraińskich do Polaków, piszą: "Wyrażamy naszą radość z wszelkich dążeń zmierzających do wybaczenia win poszczególnych ludzi i narodów. Chrześcijańskie przebaczenie jest wartością bezwarunkową, obejmującą nawet

Polexitowi stanowcze "Nie"

Unii. Gdy w połowie czerwca amerykański ośrodek Pew Research Center pytał o stosunek do Unii (badanie zostało przeprowadzone na 10 tys. 491 obywatelach UE z 10 krajów), okazało się, że Polacy i Węgrzy to dwa najwyżej ceniące Unię Europejską narody - odpowiednio 72 i 61 proc. ocen pozytywnych. Najwięcej

Nowa polityka historyczna wg PiS. Żądają odebrania Tokarczuk obywatelstwa Nowej Rudy

Żydzi tylko wśród Polaków mogli się czuć prawdziwie wolni, a Polacy jako naród nigdy nie splamili się czynami haniebnymi w stosunku do innych narodów, w tym - do swoich mniejszości. Polityce wstydu przeciwstawiają politykę dumy narodowej. "Jako mieszkańcy Nowej Rudy czujemy się przez panią Olgę

Nikt nas nie wyręczy

Kubie w 1998 roku: - To wy jesteście i musicie być podmiotami waszej historii, osobistej i narodowej. To właśnie jest istota i cel wszelkiej zdrowej polityki, czy to w stosunkach dyplomatycznych między państwami, czy to w stosunkach między narodem i rządem, który ten naród zechce sobie wybrać. Polityka

Polacy i Ukraińcy. Przebaczenie bez warunków [ADAM MICHNIK POLECA]

Stepan Kurpil - ur. w 1959 r., ukraiński dziennikarz i polityk, były poseł założonej przez Julię Tymoszenko partii Batkiwszczyna. Tekst ukazał się 5 lipca w piśmie "Wysokyj Zamok", którego redaktorem naczelnym był w latach 1991-2006 Mój stosunek do Polaków cechuje miłość. Jestem pod

Franciszek zna naszą sytuację. Jego słowa to lustro, żebyśmy się w nim przejrzeli. I pytanie: czy myślicie tak samo jak ja?

: "Było to z pewnością ważne wydarzenie jedności narodowej, które potwierdziło, że zgoda, pomimo różnorodności poglądów, jest pewną drogą do osiągnięcia dobra wspólnego całego narodu polskiego". W świetle wojny polsko-polskiej, o której papież nie może nie wiedzieć, te słowa brzmią jak pusty

Prezes TVP mierzy "Idę" swoją miarą

JOLA SACEWICZ - dziennikarka, fizyk, matematyk, działaczka LGBTQ. Profesjonalistka politycznego PR. Mieszka z żoną w Dallas, Teksas. Gdy w filmie Polak grzebie w grobie Żyda, którego zabił, a inny Żyd na to patrzy, stojąc nad tym grobem - to jest wroga narodowi polskiemu metafora. Obecna "

Intelektualiści: Liberalne elity przegrywają z nacjonalistami. Spór o tożsamość przejęli politycy

Mencwel, historyk idei. – Cytując Brzozowskiego: „Zaniedbanie wyrasta jako wróg”. Prof. Mencwel dodawał, że dziś w Polsce triumfuje „etnonacjonalistyczna idea narodu", która zakłada, że przynależy się do niego z urodzenia. – Koncepcja polityczno-obywatelska narodu

Ukraińców zwrot na Zachód

Woźniak dodaje, że ten pozytywny zwrot w stosunku Ukraińców do Polski ma też głębsze przyczyny: po II wojnie światowej elity obu narodów wyciągnęły odpowiednie wnioski z przeszłości, a po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę między oboma państwami nie było żadnego istotniejszego konfliktu. - Polska

Do Jurija Szuchewycza [SMOLEŃSKI]

jest. Popadliśmy - Ukraińcy i Polacy - w jakieś zbiorowe wariactwo. Ma Pan rację, że uchwały polskiego parlamentu były pierwsze w stosunku do projektu uchwały o polskim ludobójstwie, sprokurowanej przez deputowanego ukraińskiej Rady Najwyższej. Co nie oznacza, że Pański głos, w sprawach historii

PiS odpowiada na list w sprawie Wołynia. "W Polsce nie upamiętniamy ludzi, którzy mają na rękach krew"

-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej. "Różnica między nami dotyczy jednak nie przeszłości, lecz współczesnej polityki pamięci historycznej. Problemem jest dzisiejszy ukraiński stosunek do sprawców ludobójstwa dokonanego na Polakach w latach II wojny światowej. W Polsce na poziomie państwowym i samorządowym

Rzeczpospolita polskiego narodu

atakujących procesję przełożyć na stosunki polsko-ukraińskie. Posłanka Józefa Szczurek-Żelazko (PiS) "po raz kolejny z ubolewaniem obserwowała podejście pana Tymy" do współpracy dwóch narodów. - Nie usłyszałam jeszcze ani razu słowa wdzięczności za to, co naród polski, co Polska robi dla mniejszości

Międzymorze - Polska od morza do morza. Utopia, do której wracają politycy PiS

skład. Autorzy zapewniali, że narody Międzymorza będą dążyć również do ułożenia poprawnych i przyjaznych stosunków z narodem rosyjskim, gdy ten tylko wyrzeknie się swych imperialistycznych dążeń. Gdy zaś powstanie ogólnoeuropejska federacja narodów, kraje Międzymorza będą już na nią gotowe. Jednego

"Polskie obozy śmierci" znieważają, ale nie indywidualnie

opublikowane w lutym i kwietniu 2013 roku przez niemiecki portal internetowy Focus, w których użyto określeń "polskie obozy zagłady" w stosunku do niemieckich "fabryk śmierci" w Sobiborze i Treblince, naruszają jej dobra osobiste - poczucie tożsamości narodowej i godności narodowej. Pozew

Bronisław Komorowski doktorem honoris causa uniwersytetu w Kownie. "Za szczególne zasługi dla utrzymania pokoju"

". Marzenia o odbudowie, współpracy i przyjaźni polskiej-litewskiej - Ostatnie ćwierćwiecze naszej wolności - polskiej i litewskiej - było dla naszych państw i narodów niezwykle udane - mówi z kolei Bronisław Komorowski. - Jestem pewien, że za parę pokoleń pamięć o dokonaniach tego okresu będzie

Paweł Jasienica. Historyk, który nie bał się prawdy. A politykę historyczną nazywał kłamstwem z premedytacją

emigracja. Totalizm katolicki Nie mniej krytyczny był w stosunku do współbraci w wierze i choć miał doskonałe relacje z inteligencją katolicką, także duchowieństwem, był bezwzględnie szczery w wyrzucaniu grzechów religijnego prymitywizmu. "Polacynarodem katolickim, ale ich stosunek do wiary polega

"FAZ": Nowy polski rząd robi wszystko, by nie być postrzegany jako siła kształtująca politykę, lecz jako problem

napomnień niemieckich polityków pod adresem Polaków, by zachowali demokrację i państwo prawa - brzmiałoby groteskowo" - tłumaczy niemiecki dziennikarz. "Z politycznymi stosunkami między Niemcami a Polską nie jest dobrze" - stwierdza Veser i dodaje, że wskazanie przyczyn tego stanu rzeczy nie

13 grudnia PiS maszerował, a Kaczyński oskarżał: Gdyby nie to chore państwo, nasz naród parłby do przodu jak Chiny

interesiki, nasz naród parłby do przodu jak Chiny. Musimy zrzucić ten worek kamieni Gdy skończył, tłum skandował: „Jarosław! Jarosław!". Był też napis: „Euro macht frei. Konzentration Lager Europa”, zrobiony na wzór tego z bramy byłego obozu nazistowskiego Auschwitz-Birkenau, opatrzony

Wołyń to ludobójstwo

;. Równocześnie jednak przypomniał, że prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oddał hołd ofiarom. Zaznaczył, że wielu Ukraińców ratowało życie Polaków. - Mam nadzieję, że ukraińscy bohaterowie, którzy prowadzą dzisiaj heroiczną walkę w obronie swojego narodu, będą nawiązywali do tradycji tych, którzy Polaków bronili

Wypędzeni Niemcy nas lubią

sondażu, to średnio w dziesięciostopniowej skali ważności problemy uchodźców dostały 4,8 pkt. Większość Niemców uważa jednak, że deportacje to już zamknięty rozdział. Wyjątkiem są żyjące ofiary wypędzeń. Jeśli chodzi o stosunek do sąsiadów, to 88 proc. badanych ma dobre zdanie o Polakach, których

Kongres Ruchu Narodowego w Sejmie. "Nie wpuszczać imigrantów", "Polacy od dziesięcioleci zabijają dzieci..."

”, odwadze w myśleniu i działaniu i krytycznym stosunku do polskiej historii. – Zachęcamy wszystkich Polaków do odrzucenia liberalnych naleciałości. Liberalizm jest herezją i utopią. Nie ma dobrego liberalizmu, jak nie ma dobrego kanibalizmu – mówił Winnicki. Podczas kongresu występował

Kaczyński po wsze czasy. Wystarczy manipulować 5 czy 6 mln Polaków [prof. Markowski]

naszego kraju. Polacy podążają w kierunku narodowo-chrześcijańskiego konserwatyzmu, nacjonalizmu? - No właśnie. Pierwszy dowód, że sianie nienawiści wobec europejskiego otoczenia przynosi efekty, jest zawarty w komunikacie CBOS o stosunku Polaków do innych narodów. W stosunku do identycznego badania z

Jan Zieja, wierzący ksiądz. W 25. rocznicę jego śmierci

. Władysław Bełza pisał ten swój „Katechizm polskiego dziecka”, kiedy nie było Polski, ale byli Polacy. Tymczasem dzisiaj wydaje się, że Polaków jest coraz więcej, ale Polski coraz mniej. Nie chcemy się garnąć do ludzi, szukać coraz to nowych kontaktów z innymi narodami i państwami; zaczynają nam

Wypędzenie Polaków zamiast rewolucji październikowej

mnichem, Polakiem, Szwedem, Francuzem, Niemcem, czyli w istocie rzeczy - wciąż tym samym wrażym, wyznającym obcą wiarę zbiorowym Zachodem. Do tego właśnie odwiecznego wroga zwracał się wczoraj patriarcha Cyryl, otwierając w moskiewskim Maneżu wystawę "Ruś prawosławna": - Zostawcie nas w spokoju

Testament Polski Walczącej. Dokument czasów tragicznych [ADAM MICHNIK POLECA]

możliwość legalnej walki konspiracyjnej opartej o uznawany powszechnie Rząd w Londynie". Rada ogłasza ostatnią odezwę do Polaków i narodów sprzymierzonych. Pisaną w sytuacji - i autorzy odezwy są tego świadomi - gdy można mieć obawy, a nawet pewność, że mimo poniesionych podczas wojny ogromnych ofiar i

To nie była wspólnota, jeden naród. Tylko Żydzi i Polacy

nad wtorkowym spotkaniem. Sznajderman mówiła w ten sposób o stosunkach Polaków i Żydów przed wojną. – W książce „Na aryjskich papierach” Bronisław Szatyn opisuje historię hrabiego Antoniego Potockiego. Otóż hrabia Potocki miał przed wojną „swojego” Żyda, podobnie zresztą

Niemcy+Polska=WNM. Dobre zdanie o Polakach ma 88 proc. Niemców. Lubią nas nawet potomkowie wypędzonych

Niemcach jest 80 proc. Polaków Wydawałoby się, że już sam kontekst sondażu będzie wybuchowy. Balast historii oraz napływające ze środowisk wypędzonych żądania odszkodowań za pozostawione majątki były, przynajmniej w sensie medialnym, głównym wątkiem stosunków Berlina i Warszawy. Z badań wynika, że to już

Niemcy. Nienawidzimy i zazdrościmy

to raczej przypadek, choć też skutek kilku nieprzypadkowych czynników. Stosunek Polaków do Niemców jest przedziwny. Mniej więcej w połowie negatywny, a w połowie pozytywny. Wobec mnie zadziałał też pewnie syndrom antyinteligencki. A także wrogi stosunek do innego, obcego w ogóle. Czasem mówienie

Jan Zieja: Niemcy to też ludzie. Kazanie o miłości

religii! Nieraz będziemy do tego tematu wracać. Dzisiaj chcę jeden szczegół objaśnić w całej prawdzie. Wiemy, jaki teraz na tej ziemi i w Europie, i po całym świecie przeprowadza się rozrachunek z narodem niemieckim. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że naród niemiecki splamił się strasznymi zbrodniami i

Pałki i kastety. Świat wedle ONR

rozwiązanie wszystkich istniejących partii politycznych, a ich miejsce zajęłaby Organizacja Polityczna Narodu. Głównym zadaniem monopartii byłoby wcielanie w życie poleceń wodza (czyli Piaseckiego) i wychowanie nowego społeczeństwa. Projektowany twór do złudzenia przypominał późniejszą PZPR - antycypował

"Dobra zmiana". Chcą nam dać po głowie dyktaturą ewangelii

wyrafinowaną erudycję i literacką metaforę, to znów za pomocą cepa oferują nową-starą ideę polską, zwaną też „projektem cywilizacyjnym - Polska”. Państwo okupowane W przeciwieństwie do nastrojów po 1918 r. największe zagrożenie dla narodu i państwa upatrują rewolucjoniści z prawa we wrogu

Magdalena Ogórek: Prezydent Komorowski zniszczył stosunki polsko-rosyjskie

- W sprawach światopoglądowych nigdy nie wetowałabym decyzji narodu, czyli Sejmu. Posłowie są przedstawicielami narodu. Polacy doskonale wiedzą, kogo wybierają - zapewnia kandydatka na prezydenta w wywiadzie, którego udzieliła tygodnikowi "Wprost". Tak odpowiedziała na pytanie, czy jako

Nagroda Moczarskiego 2016. Laureatem Andrzej Nowak za książkę o pierwszej zdradzie Zachodu. "Londyn widział tu dzicz"

, to przynajmniej powinna równoważyć zasadę siły w stosunkach między narodami. Z zasady wolności wynikało prawo narodów do samookreślenia i do niepodległości. To zostało jasno powiedziane w Wersalu. Mówię o koalicji zachodniej, ponieważ, jak wiadomo, Rosja z niej wypadła po rewolucji bolszewickiej 1917

TVP tłumaczy "Idę" prosto z mostu: "Polak w dole - Żydówka w górze" [SOBOLEWSKI]

;Polaka stojącego w dole", który "patrzy na prokuratorkę jak istota niższego rzędu". Oto "metafora stosunków polsko-żydowskich", którą według Kłopotowskiego "być może nieświadomie" zastosował reżyser o wiadomych korzeniach. Polak w dole - Żydówka w górze. Pora wstać z

Przybysze w narodowy dom

zaorali tę ziemię (obrócili lasy w pola, pustynie w pola, bagna w pola, ruiny w miasta...), więc jest nasza". Zahukani, obcy Jak wiadomo, istnieją jednak także narody, które nie aspirują do jednolitej genezy etnicznej, do jednej ziemi, nawet do jednej kultury. Przyjęły pewne grupy ukształtowane w

Endecy chcą przejąć Polskę (dla Polaków). Kuźnia kadr narodowców

do jego osiągania. Formułujemy polski interes narodowy i szukamy skutecznych sposobów jego zrealizowania wbrew wszelkim przeszkodom. Walczymy z poczuciem niższości i niemożności, które wpajali naszemu Narodowi kolejni zaborcy i okupanci, z wykorzenianiem Polaków z ich tradycji i kultury, dokonywanym

Wybory prezydenckie. Ukraina: Stosunki z Polską nie zależą od wyborów

"Relacje Ukrainy i Polski nie zależą od wyborów, lecz od wspólnej przeszłości i wspólnej europejskiej przyszłości dwóch bliskich narodów" - napisał na Twitterze szef ukraińskiej dyplomacji, odnosząc się do wyników wyborów prezydenckich w Polsce. Wiceszef administracji prezydenta Petra

O. Wiśniewski: Polska, dom zamknięty

gwałtownie oddala się od Kościoła, że układ stosunków państwo-Kościół, ukształtowany w latach 90. XX wieku, jest nie do utrzymania. Twierdzi się, że wpływowy kler używa instytucji państwowych do tego, aby obywatelom narzucać swoje poglądy. Tego rodzaju twierdzenia, zgodne z prawdą czy nie, nie mogą pozostać

Stalowa pięść Chrystusa, czyli bogobojni z ONR

Jako że wciąż nie przebrzmiały echa marszowego kroku ONR-u, świętującego w Warszawie 83. rocznicę swego powstania, ponownie sięgnąłem po książkę Jana Józefa Lipskiego „ Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego ”, traktującą o poglądach przedwojennego ONR-u na politykę i religię. Do

Drugi odcinek programu "Tomasz Lis.". Andrzej Olechowski stawia "jedynkę" prezydentowi

są dziś realizowane: - Odbudowa wspólnoty, szacunku, z tego zadania, bo to jest też zadanie prezydenta, zadanie harmonijnego rozwoju Polski, Polaków jako wspólnoty, z tego jest dwójka, bo przynajmniej było wystąpienie, było parę słów do zapamiętania, ale później nie było żadnych działań niestety

Michał Chudziński do Andrzeja Dudy: Aby służył Pan nie tylko tym, którzy na Pana głosowali

. Pańskie obietnice wyborcze uważam za szkodliwe dla Polski, zwłaszcza w zakresie emerytur oraz dodatku na dzieci. W tym momencie Polski nie stać na rozdawnictwo publicznych pieniędzy. Martwi mnie Pański stosunek do Kościoła katolickiego. Ale proszę mnie źle nie zrozumieć - szanuję Pańską wiarę, choć jej

Tusk: "Absolutnie czyste sumienie" w sprawie Amber Gold

. Na pytanie, co jako szef Rady Europejski zrobi, jeśli sprawa Polski trafi na jego biurko, Tusk odpowiedział: – Ja bym zawsze bardzo prosił wszystkich, żeby rozróżniać to, co jest niezmienne i stałe, jak Polska, polski naród, Polacy, i to, co jest zmienne i niestałe, czyli polskie rządy &ndash

Rząd PiS: Nie ma mniejszości śląskiej

, nie jest zaskoczony takim obrotem spraw. - Rządy się zmieniają, a stosunek do Ślązaków nie. Dziwi mnie, że przywołuje się klimat słusznie minionych czasów, kiedy usilnie przekonywano nas o polskości Śląska. Teraz tradycja śląska jest nieodłączną częścią dziedzictwa narodu polskiego. Tylko dlaczego w

Dlaczego polski narodowiec nie lubi Ukraińców

Nienawiść do banderowców Jeśli spytać polskiego narodowca o jego stosunek do Ukrainy i Ukraińców, odpowie zapewne, że nic nie ma do wschodnich sąsiadów i bratniego, słowiańskiego narodu ukraińskiego, natomiast nienawidzi banderowców i ich zbrodniczej ideologii. O ukraińskim ruchu narodowym wie

Organizacja American Jewish Committee otworzyła w Warszawie nowe biuro

; stwierdził prezydent Polski Andrzej Duda w liście odczytanym przez podsekretarza stanu ministra Wojciecha Kolarskiego. Prezydent podkreślił rolę, jaką organizacja AJC odgrywała przez lata we wspieraniu współpracy transatlantyckiej. Prezydent podkreślił również wyjątkowe relacje łączące Polaków i Żydów

Terroryzowanie szariatem

współmieszkańców, dzieci i dorosłych. Tak jak uchodźcy nie stanowią jednolitej masy, bo wielu z nich to wykształceni inteligenci, lekarze, prawnicy, inżynierowie, mający w dodatku zróżnicowany stosunek do religii, tak też Polacy nie są zjednoczeni w negatywnym stosunku do uchodźców. Ale taki jest fundamentalny i

Polska i Ukraina. Chora, wybiórcza, pamięć [ROZMOWA Z PROF. JAROSŁAWEM HRYCAKIEM]

deklaracje stawiają pod znakiem zapytania wszystko, co dobrego stało się między naszymi narodami w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, a stało się całkiem sporo. Poroszenko wyciąga rękę do Polski Polacy i Ukraińcy pogrążają się w przeszłości, gdy przed oboma krajami aż za dużo wyzwań. - Właśnie z tego powodu. Gdy

Rosja - kraina wściekłego sumienia [ADAM MICHNIK POLECA]

wysuwa się przed szereg, na wszelki wypadek biją go po głowie”. Czytając tę książkę, myślałem, jak bardzo Polacy podobni są do Rosjan. Gorki zauważał: „Co koń, to charakter; tak samo jest z narodami. Są konie, które z każdej drogi zboczą do oberży – i nasza ojczyzna zboczyła do miejsca

Józef Tiso. Słowacki ksiądz prezydent

" pisał, że Polacynarodem słabym, otoczonym silnymi wrogami, czyli Niemcami i Rosją. Polacy pod zaborami mogli jednak czerpać inspirację z wielkiej przeszłości szlacheckiej Rzeczypospolitej i nikt - nawet najbardziej zajadli rusyfikatorzy i germanizatorzy - nie odmawiał im prawa do bycia

4 listopada - święto narodowej dumy Rosji

listopada został ogłoszony świętem w 2004 r., kiedy na Ukrainie dojrzewała inspirowana, zdaniem Moskwy, przez Zachód Pomarańczowa Rewolucja. Ten dzień nadawał się na symbol jednoczenia narodu przeciw zamętowi (smucie), niesionemu przez wrogów. Do uczczenia tak samo nadawałaby się lepiej znana z historii

Minister Kempa forsuje Bug

Od 1989 r. najbardziej oczywistym założeniem, celem i marzeniem polskiej polityki były specjalne, bliskie, sojusznicze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Miłość polityków do Ameryki przybierała groteskowe formy. Imitowanie, małpowanie, uznawanie za niepodważalny wzór wszystkiego, co amerykańskie

,,Proszę o przebaczenie i przebaczam". Nadija Sawczenko odebrała Orła Karskiego

, pokoju i współpracy. Podczas uroczystości padły też znamienne słowa z ust laureatki nagrody. - Czuję, że powinnam zrobić coś teraz dla Polski. Jestem gotowa, by prosić o przebaczenie i przebaczać. Przepraszam polski naród i Polaków za krzywdy zadane przez Ukraińców w ciągu naszej długiej i niełatwej

Obama nie spotka się z Dudą. USA dają jasny sygnał, że nie akceptują działań PiS

pojawiła się "nowa targowica". - Oskarżają Polskę. Mobilizują obce narody na forach międzynarodowych do nienawiści wobec Polaków, którzy mieli odwagę wybrać innych, a nie ich samych - wyliczał arcybiskup. Do tej pory żaden katolicki hierarcha nie sięgnął po ten język. Marzena

Ks. Alfred Wierzbicki: Franciszek nie rozdziela uchodźców wojennych od ekonomicznych. Czy nasi politycy wyciągną z tego wnioski?

istniejąca w świadomości. Słowa Franciszka są bardzo dalekosiężne. Mamy wiele obaw w stosunku do Rosji w związku z tym, co tam się dzieje na płaszczyźnie politycznej i ludzkiej. Tymczasem papież postanowił nie zamykać nas w kręgu naszych polsko-polskich spraw, ale przerzucić ciężar na pokojowe współistnienie

Polacy nie chcą kompromisów w relacjach polsko-ukraińskich [SONDAŻ]

lipcu, tuż przed uroczystymi obchodami w Łucku, CBOS postanowił jeszcze raz zapytać Polaków o stosunki między obydwoma narodami. W tym czasie o zbrodni wołyńskiej było w Polsce głośno. W przededniu rocznicy polscy i ukraińscy biskupi wystosowali wspólny apel, w którym nawoływali do wzajemnego

Dzień, w którym zaczyna się Brexit. Czyli podróż w nieznane

ważnego partnera, który patrzył na Unię podobnie w wielu kwestiach, od sceptycyzmu wobec wspólnej waluty po twardą politykę wobec Rosji. Prawie milion Polaków, którzy już mieszkają na Wyspach, prawie na pewno zachowa swoje prawa. Za to przyszli chętni do pracy i życia w Zjednoczonym Królestwie powinni się

Biskupi widzieli dalej niż politycy

rodaków do pojednania z Polakami i pogodzenia się z utratą Dolnego Śląska, Pomorza i Prus Wschodnich. "Obserwujemy z rosnącym niepokojem, że 20 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej rany w stosunkach narodu niemieckiego i jego wschodnich sąsiadów nawet nie zaczęły się goić" - tymi słowami

Londyńska misja rządu PiS. Jak powinno się zachować silne państwo po aktach przemocy wobec obywateli Polski

się stara, a prezydent pisze list do arcybiskupa Canterbury i biskupa Westminsteru. Jedynym praktycznym sposobem, który może poprawić bezpieczeństwo Polaków w Harlow, jest ustanowienie polskiego oficera łącznikowego, co jednak można było osiągnąć na poziomie Komendy Głównej Policji. Słusznie pyta

Polski konsulat na Ukrainie w Łucku został ostrzelany. Nie ma ofiar

konsulat generalny Polski w Łucku" - napisała na Facebooku. "Prowadzi to do prostego wniosku, że trzecia strona bardzo chce skłócić Ukraińców i Polaków. Jestem przekonana, że odpowiedzią ma być zjednoczenie wszystkich zdrowych sił w dwóch krajach na rzecz budowy pragmatycznych partnersko

Jakie obce narody mobilizuje się do nienawiści wobec Polaków?

rezurekcyjnym tego roku powiedział Ksiądz Arcybiskup następujące słowa (cytuję za internetowym "Serwisem Abp. Józefa Michalika"): Nowa Targowica się pojawiła. Oskarżają Polskę. Mobilizują obce narody na forach międzynarodowych do nienawiści wobec Polaków, którzy mieli odwagę wybrać innych, a nie ich

Żeby barany nie latały do nieba

pierwsza i najprostsza reguła dla inteligenta, który poczuwa się do odpowiedzialności za losy własnego narodu". Ja zaś jestem Polakiem, polskim inteligentem. Jestem odpowiedzialny za polskie niedostatki. Toteż zauważam najpierw - często to powtarzam - zasadę mnożnika winy. Polaków jest dziesięć razy

Adam Michnik: Niech w Warszawie stanie pomnik Brzezińskiego. Choć nie był "żołnierzem wyklętym"

uparcie dążył do zmiany porządku światowego na lepszy. To oznaczało dla niego włączenie praw człowieka oraz prawa narodów do samookreślenia do polityki. I to nieusuwalnie. Brzeziński świetnie orientował się w problematyce polityki sowieckiej w Europie i Azji. Ogromne znaczenie miało to, że był Polakiem i