stereotyp państwa

Katarzyna Wiśniewska

Ta kampania była męska z kobietami w tle

Ta kampania była męska z kobietami w tle

Mężczyzna zna się na finansach państwa, a kobieta co najwyżej na budżecie domowym. Spoty wyborcze utrwalały stereotypy

Lewandowski: Daleko nam do Szwecji

Wbrew stereotypom szwedzkie państwo socjalne nie jest obecnie droższe aniżeli opieka społeczna w państwach kontynentalnej Europy

Unia doceniła polski pomysł

Polska przezwyciężyła w UE stereotyp państwa niezdolnego do konstruktywnych propozycji, gadającego, ale nieumiejącego wcielić słów w czyn

Bułgaria ma być zdjęta z kontrowersyjnej instalacji zawieszonej przez Czechów w Brukseli

krajów UE (a właściwie 26, bo w miejscu Wielkiej Brytanii jest puste miejsce, co ma obrazować jej stosunek do Unii). Państwa zostały pokazane w mało korzystnym, delikatnie mówiąc, świetle: Bułgaria jako turecka toaleta, Polska jako kartoflisko, na którym księża wznoszą flagę gejowską, Holandia zalana

Piotr zachorował. Z więzienia trafił do szpitala. Umarł po trzech dniach. Służba więzienna: Był leczony zgodnie z wiedzą i sztuką

Piotr zachorował. Z więzienia trafił do szpitala. Umarł po trzech dniach. Służba więzienna: Był leczony zgodnie z wiedzą i sztuką

więzieniu ciążą większe obowiązki niż w publicznej służbie zdrowia, bo pacjent jest zdany wyłącznie na niego. Nie może pójść do innego doktora, nie ma oparcia w rodzinie. Państwo bierze odpowiedzialność za zdrowie człowieka, którego zatrzymuje - mówił wówczas pełnomocnik matki Anny P. mec. Mikołaj Pietrzak

Ambasador Rosji: NATO stosuje "zimnowojenne" standardy

"To spotkanie pokazało, że NATO wciąż stosuje politykę podwójnych standardów. I wciąż stosowane są zimnowojenne stereotypy w stosunku do Rosji" - powiedział ambasador Aleksandr Gruszko po posiedzeniu przedstawicieli państw NATO i Rosji na temat Ukrainy.

Debata o stereotypach Polski i jej sąsiadów po 25 latach wolności

Jak podsumowała prowadząca debatę prof. Teresa Walas, stereotypy stają się coraz bardziej pozytywne, a nad likwidacją tych wciąż negatywnych należy pracować. W dyskusji udział wzięli: prof. Jacek Baluch, dr Roman Baron, prof. Dieter Bingen, Krzysztof Czyżewski, dr Leonidas Donskis, Adam Krzemiński

Motyka: PRL lansowała stereotyp Ukraińca-rezuna

solidarnościowym był także element pojednania z Ukraińcami. Z tymi stereotypami zmagamy się do dzisiaj, czasem lepiej czasem gorzej. Wiele w tym względzie zrobiono i to m.in. dlatego tak gorąco Polacy kibicują walce Ukrainy o prawo do bycia państwem, którego suwerenność terytorialną się szanuje" - dodał

Żydowska organizacja: Prawie połowa Polaków podziela antysemickie stereotypy. Socjolog: Niekoniecznie

Żydowska organizacja: Prawie połowa Polaków podziela antysemickie stereotypy. Socjolog: Niekoniecznie

państwem etnicznym kierowanym wiarą". 11 stereotypów o Żydach i Izraelu Najnowszy raport organizacji oraz interaktywna mapa państw jest według Ligi pierwszą w historii próbą ustalenia poziomu antysemickich sentymentów w ponad stu państwach". Sondaż jest jak "migawka antysemickich poglądów

Studniówka negacji

Studniówka negacji

premierowanie, nie mając za sobą tylu doświadczeń w sprawowaniu poważnych urzędów co Kopacz, że jest "trzy poziomy niżej" albo że nie ma kompetencji? Demokratyczny polityk raczej nie powie wprost, że "kobiety nie nadają się do rządzenia". Ale to nie znaczy, że nie ma utrwalonych stereotypów

Anna Grodzka już oficjalnie kandydatką na prezydenta

Anna Grodzka już oficjalnie kandydatką na prezydenta

Annę Grodzką popierają m.in. Stowarzyszenie Społeczeństwo FAIR, Towarzystwo Humanistyczne, Wolny Radom, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Stowarzyszenie Stop Stereotypom, Nowoczesną Lewicę, Fundację Feminoteka, Fundację Suwak, Niezależny Instytut Myśli Społeczno-Politycznej, Polską Unię

Senacka komisja polityki społecznej przeciw konwencji o zapobieganiu przemocy

naszego kraju. Dodała, że konwencja zakłada również walkę z takimi stereotypami, które uznają niższą pozycję kobiet. Wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far przypomniał, że konwencję ratyfikowało już 16 państw, w tym 9 należących do UE. Zaznaczył, że Polska zamierza złożyć do konwencji cztery

Tom gwałci Lindę, a Polska nie reaguje. ONZ sprawdzi, dlaczego Polska nie ściga przestępstwa pochwalania gwałtu

Tom gwałci Lindę, a Polska nie reaguje. ONZ sprawdzi, dlaczego Polska nie ściga przestępstwa pochwalania gwałtu

pozarządowym, a państwo toleruje rozpowszechnianie stereotypu, wedle którego kobietom gwałt sprawia przyjemność, a przemoc wobec nich jest społeczną normą. "Linda miała nadzieję, że zostanie zgwałcona przed nadejściem lata", "Tom zgwałci Lindę jutro", "Tom właśnie gwałci Lindę"

Bronię prof. Lipowicz przed antygenderystami, bo broni równości

Bronię prof. Lipowicz przed antygenderystami, bo broni równości

nim zachęty do negowania istnienia płci czy do swobodnego jej wyboru. "Jego [programu] celem jest takie edukowanie dzieci w wieku przedszkolnym, by zapewnić postrzeganie przez nie płci w sposób wolny od stereotypów, co nie oznacza kwestionowania lub relatywizacji tożsamości płciowej dzieci. Cel

Wstyd mi. Nowoczesne Katowice okazały się zaściankiem [KOMENTARZ]

Wstyd mi. Nowoczesne Katowice okazały się zaściankiem [KOMENTARZ]

kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Wynika z niej też, że religia czy tradycja nie mogą usprawiedliwiać

"Być kobietą w Polsce" - 15 lat temu i dzisiaj. Komu żyje się lepiej?

: geny, hormony... Barbara Limanowska, dziś ekspertka European Institute of Gender Equality badającego równość płci w krajach UE, pisała: "Instynkt macierzyński jest wygodną wymówką, która pozwala mężczyznom uchylać się od odpowiedzialności". Dziś częściej podważa się ten stereotyp. Aż 42 proc

Polskie firmy energetyczne otworzyły biuro w Brukseli

procedowaniu i kształtowaniu regulacji UE", a także "prowadzenie dialogu z europejskimi instytucjami i interesariuszami". PKEE podkreśla, że jednym z wyzwań będzie także zwalczanie stereotypów dotyczących polskiej energetyki opartej na węglu, która pojmowana jest jako szkodliwa dla środowiska

Bartosz Saramak wygrał konkurs ABW na najlepszą prace magisterską

upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród młodzieży i kadry akademickiej, zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego Drugie miejsce w tym roku uzyskał również absolwent UW

Konwencja może pomóc w uzdrowieniu rodziny

Konwencja może pomóc w uzdrowieniu rodziny

państwo bierze na siebie zobowiązania przeciwdziałania przemocy. Zobowiązanie ze strony państwa do przeciwdziałania przemocy uważam za wielki krok cywilizacyjny, a nie jakieś działanie antycywilizacyjne, jak niektórzy twierdzą. Obawy przeciwników konwencji wynikają ze stereotypów. - I z lęków. I w grę

KEP do senatorów: konwencja służy projektowi przebudowy społeczeństwa

wykonanie konwencji (w jego skład wchodzą eksperci reprezentujące państwa, które są stronami konwencji - PAP). "Poprzez nadanie uprawnień kontrolnych komitetowi GREVIO, pozbawionemu jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej, zostaną ograniczone suwerenne kompetencje Polski w sprawie etyki i ochrony

HFPC: konwencja o przeciwdziałaniu przemocy zgodna z konstytucją

realizację. Ochrona przed przemocą wobec kobiet, jak i ochrona przed przemocą domową jest zadaniem szczególnym władz publicznych wynikającym z konstytucyjnych obowiązków państwa w zakresie ochrony praw człowieka" - wskazała Barbara Grabowska-Moroz, prawniczka HFPC, która jest współautorką opinii na

Kanclerz Niemiec zaproszona do złożenia wizyty w Grecji

W poniedziałek, podczas swej pierwszej wizyty w Berlinie Cipras zabiegał o poprawę nadwerężonych ostatnio relacji z Niemcami. Kanclerz Merkel zapewniła, że pragnie silnej Grecji; odrzuciła ponownie postulat reparacji wojennych. Premier Grecji wezwał do walki ze stereotypami obciążającymi stosunki

Nowicka ws. tekstu "WOE": Czy warto obrzucać błotem feministki?

Nowicka ws. tekstu "WOE": Czy warto obrzucać błotem feministki?

wyczerpująco, ale niestety, biorąc pod uwagę ogrom pracy i działań środowisk feministycznych, wyczerpanie tematu było niemożliwe. Nie jest tak, że odpowiedzialność za dobre prawo i politykę państwa ponoszą działające najczęściej społecznie środowiska kobiece, nie wspominając oczywiście o instytucjach

Portal "Kultura u podstaw" będzie promował wielkopolską kulturę

regionie, ale także przełamanie stereotypu, że poza centrum nie ma potencjalnych odbiorców i współtwórców sztuki awangardowej, krytycznej. "Bardzo niezręcznie mówić, że Wielkopolska się w czasie trwania projektu obudziła kulturalnie, bo ona nigdy nie spała. Nasz udział był tylko taki, że

Przemoc wobec kobiet a polskie tradycje i zwyczaje [opinia]

zawodowych, w których występuje przemoc. Deprecjonowanie roli społecznej kobiet prowadzi do deprecjonowania ich jako ludzi i stanowi przyzwolenie na przemoc, taką jak przemoc domowa czy przemoc seksualna. Dlatego też Komitet CEDAW piętnuje działania państw, które przyczyniają się do utrwalania stereotypów

Elbanowscy przerzucili się na gender

obowiązkami domowymi oraz opieką nad dziećmi. I eliminować te, które utrwalają fatalne stereotypy: że mężczyźni są twórczy i stworzeni do wyższych celów, a kobiety spełniają funkcję usługową. Nie jest to żadne zagrożenie dla rodziny! Państwo Elbanowscy dzielą się obowiązkami domowymi, bo oboje są bardzo

Rosja. Sąd: ustawa o "zagranicznych agentach" zgodna z konstytucją

W orzeczeniu Sąd zaznaczył też, że wszelkie próby dopatrywania się w określeniu "zagraniczny agent" negatywnego znaczenia nawiązującego do stereotypów z epoki radzieckiej są pozbawione podstaw prawno-konstytucyjnych. Według Sądu taki termin nie jest nacechowany negatywnie i nie

Raport: imigranci szansą dla Europy, a nie zagrożeniem

obywatele tych państw. I tak na przykład, czytamy w raporcie, imigranci sprawiają, że włoski przemysł mleczarski słynący z doskonałych serów, m.in. niezwykle cenionego parmezanu, wciąż działa; dziewięciu na dziesięciu pracowników dojących włoskie krowy to imigranci z Indii. Kolejnym stereotypem, który

Stolica. Debata o tym, "kto powstrzyma ekstremistów"

państwa niż Szwecja. Szef Instytutu Spraw Publicznych Jacek Kucharczyk podkreślał, że środowiska radykalne łączy "sprzeciw wobec zasad liberalnej demokracji". Jak mówił, obiektem nienawiści niektórych środowisk radykalnych są w Polsce m.in. mniejszości seksualne. Obecna na spotkaniu

Rasmussen zapowiedział pełną rewizję współpracy z Rosją

W odpowiedzi ambasador Rosji przy NATO oskarżył Sojusz o stosowanie wobec Rosji podwójnych standardów i "zimnowojennych" stereotypów. W czwartek w Brukseli odbyło się spotkanie Rady NATO-Rosja na szczeblu ambasadorów w sprawie sytuacji na Ukrainie. "Nie będą odbywały się żadne

Polacy chcą mieć dzieci, ale konieczne długofalowe działania państwa

pokazało, że jest to pewien stereotyp, który funkcjonuje w społeczeństwie. Tylko 32 proc. pracujących kobiet uważało, że po powrocie do pracy zostaną od razu zwolnione. Głównym czynnikiem, który zachęciłby do powiększania rodziny są finanse, a zwłaszcza oczekiwanie, by były stabilne. Według respondentów

Konwencja nie walczy z przemocą, tylko "proklamuje rewolucję"? Niechże się Kościół opamięta

płci? Źródłem najpoważniejszych obaw biskupów i świeckich są dwa artykuły konwencji: 12 i 14. Art. 12 nakazuje państwu promowanie zmian "w społecznych i kulturowych wzorcach zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji i wszelkich innych

"Integracja się opłaca" - kampania na rzecz integracji imigrantów

+ skierowana jest do społeczeństwa polskiego, a jej celem jest przede wszystkim łamanie stereotypów związanych z funkcjonowaniem imigrantów na polskim rynku pracy. Imigranci spoza UE, którzy osiedlili się w Polsce, to osoby wykształcone, wykwalifikowane i ambitne" - powiedziała Malczyk. Organizatorem

Zbrodnia, Żydzi i komunizm

, niesie w sobie złowrogie stereotypy i przesądy, ideologiczne uzasadnienie wymierzonych w Żydów akcji społecznych i politycznych, wreszcie - usprawiedliwienie straszliwych zbrodni. Dlatego dotychczasowe analizy zjawiska ''żydokomuny'' zajmowały się stereotypem - tak jak w przypadku każdego grupowego

Dickensowskie okno życia

prawo do wiedzy o własnym pochodzeniu. Okno życia uniemożliwia dziecku poznanie swoich rodziców. W XXI w. dzieci powinny mieć nie tylko prawo do przeżycia, ale też inne prawa. Wszystko to - jeśli nie mogą tego zrobić rodzice - powinno zapewnić państwo. Okno życia ubezwłasnowolnia również matkę, która

Sprawiedliwa Polska za poprawką o nieratyfikowaniu konwencji

) ostrzegała z kolei, że konwencja wprowadzi "patologiczne, nienaturalne treści wywołujące wojny ideologiczne". Przekonywała, że konwencja umożliwi rozpoczęcie wojny między państwem a Kościołem, który "ma być przez władzę zwalczany jako stereotyp". Jej zdaniem obali ona zasadę neutralności

120 lat temu powołano Hakatę

Matusik z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Hakata utwierdzała wśród Niemców wrogość wobec Polaków, budując konsekwentnie ich negatywny stereotyp. Jej nadrzędnym celem było doprowadzenie do wyparcia potencjału polskiego z życia politycznego, społecznego i kulturalnego

Historyk: powinniśmy uwolnić się od antykrzyżackich stereotypów

czy rycerskiego, walczącego doraźnie, ale jako potężnego chrześcijańskiego państwa, działającego wspólnie z cesarstwem niemieckim i papiestwem, walczącego o wcielenie tych idei w Europie. PAP: Czy to, co robił w Europie nie potwierdza stereotypu podstępnego Krzyżaka, który chce gwałtem zawładnąć

Bronisław Komorowski laureatem Super Wektora

pracodawcom za ich "osobiste osiągnięcia i osiągnięcia całego środowiska w ramach zagospodarowywania Polski wolnej". "Nie byłoby wolności bez waszej odwagi" - mówił prezydent. Podkreślił, że dla państwa nie ma dobrych perspektyw bez ludzi odważnych, pracowitych, zdolnych do dialogu

Włochy.Rolnicy walczą ze zjawiskiem "mafii na talerzu"

uwagę, że mafijne nazewnictwo oraz tak kultowe filmy, jak "Ojciec chrzestny" i "Ośmiornica" są inspiracją dla specjalistów od reklamy, przekonanych o tym, że odwoływanie się do takich stereotypów to skuteczny chwyt marketingowy. Według rolniczego związku, który wystąpił z inicjatywą

Dwóch ojców nie ma w konwencji

''. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz: Nie wiem, na jakiej podstawie wysnuwa takie wnioski. Konwencja dotyczy zwalczania przemocy wobec kobiet. Nakłada obowiązki na państwo - np. zapewnienie miejsc w schroniskach i infolinii dla ofiar przemocy, wprowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się ofiarami przemocy

Wchodzi w życie Konwencja o zapobieganiu przemocy wobec kobiet

Konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Odchodząc w czerwcu ze stanowiska

TR upomina się o ratyfikację konwencji ws. przemocy wobec kobiet

. Polska była 26. państwem, które ją podpisało. Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r. Zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami rząd ma zająć się wnioskiem o jej ratyfikację pod koniec lutego. Według przeciwników konwencji przeorganizuje ona ład społeczny, uderzy w małżeństwo i rodzinę. Obrońcy życia

Niemcy.Media chwalą Merkel, krytykują Rosję, nie chcą tarczy

postuluje, aby uwolnić się od dawnych stereotypów wroga i od metod tworzenia takich stereotypów. Przyznaje, że obecnie nikt nie wpada w euforię z powodu wojny, nie powstał nowy patriotyzm, mowa jest o odpowiedzialności. "Gdy jednak chodzi o (prezydenta Rosji Władimira) Putina, wstrzemięźliwość

Radni PiS alarmują: "Degradacja polskich rodzin!" Chodzi o konwencję

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ma chronić kobiety przed wszelkimi formami dyskryminacji. Idea dokumentu oparta jest na założeniu, że istnieje związek z nierównym traktowaniem, a zwalczanie stereotypów sprawia, że walka z przemocą jest

SLD: Turcja szybciej niż Polska przyjęła Konwencję o przeciwdziałaniu przemocy

oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Dokument nakłada na państwa-strony takie obowiązki jak zapewnienie oficjalnej całodobowej infolinii dla

Anna Komorowska zwiedziła wystawę zdjęć o wielodzietnych rodzinach

Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodziny; honorowy patronat nad tegorocznymi obchodami objęła para prezydencka. Autorki zdjęć - grupa mam, które mają trójkę lub więcej dzieci - powiedziały dziennikarzom, że jednym z celów projektu było przełamanie negatywnego stereotypu na temat

Eksperci: Polacy budują Norwegię i jej społeczeństwo dobrobytu

"Norweski system socjalny finansowany jest z podatków płaconych także przez Polaków pracujących w Norwegii. Nie można więc mówić o wykorzystywaniu państwa przez polskich imigrantów" - podkreśliła Line Eldring, badaczka Instytutu Badań Społecznych FAFO w Oslo. Przypomniała, że w

Przy Ukrainie Czeczenia to będzie małe piwo - rozmowa z Ziemowitem Szczerkiem

Część Ukrainy wychowana przez rosyjskie media przyjmuje spiskowy rosyjski punkt myślenia - Zachód chce nas zniszczyć, wykupić, upokorzyć. I to jest ta "sowiecka mentalność", a raczej mentalność rosyjskiej przestrzeni kulturowo-cywilizacyjnej Stereotyp Ukraińca w Polsce staje się pozytywny

Romowie skarżą do prokuratury "Gazetę Wrocławską"

. Jak twierdzą, zorganizowali się, by walczyć ze stereotypami, które przez lata utrwaliły negatywny obraz Romów w Polsce. Nienawistne wpisy Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez redaktora naczelnego "Gazety Wrocławskiej" skierowali w środę do Prokuratury Okręgowej we

Wystawa o Romach w Zachęcie. Powinni obejrzeć ją nacjonaliści

też w USA i w Australii. Ta krótka wymiana zdań wystarczy, by rzucić światło na wiele antyromskich stereotypów, które zapewne ja sama reprezentuję, przyjmując za pewnik, że skoro rozmawiam z osobami o jasnych włosach i niebieskich oczach, nie są one Romami. Dla mnie, wychowanej w Polsce, gdzie słowo

Dyskusja w SEA: radykalizm nie bierze się z religii

"Polska wobec zagrożeń związanych z radykalizmem islamskim", postawił pytanie, czy islam ułatwia lub motywuje działania ekstremistów. Prof. Tomasz Aleksandrowicz z Collegium Civitas podkreślił, że radykalizm, reprezentowany np. przez tzw. Państwo Islamskie to "nasza sprawa nie tylko

Bezrobotni Brytyjczycy na europejskich garnuszkach

Statystyki dziennika zadają kłam stereotypom lansowanym przez brytyjską prawicę. Populistyczna Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) Nigela Farage'a, a w pewnym stopniu i konserwatyści Davida Camerona, serwują opinii publicznej prosty przekaz: imigranci z innych krajów Unii

Rosja.Gołos przymusowo wpisany do rejestru "zagranicznych agentów"

z zagranicy, rejestrowanie się jako "zagraniczni agenci", jest zgodna z konstytucją. W kwietniowym orzeczeniu Sąd Konstytucyjny wyraził pogląd, że wszelkie próby dopatrywania się w określeniu "zagraniczny agent" negatywnego znaczenia, nawiązującego do stereotypów z epoki ZSRR

Tusk i kościelne strachy

widzenia pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, to "daleki jest" od kwestionowania z góry tego, co mówi Gowin. "Konwencja według sceptyków może wymuszać na państwie zakaz promowania tradycyjnego modelu rodziny jako kulturowego stereotypu. Czy to oznacza

Dlaczego czepiam się wiceministra Królikowskiego?

;tradycyjnej rodzinie". Wiceministra niepokoiło, że "w dokumencie pojawia się wyraźna tendencja, która uznaje, że przemoc wobec kobiet jest wynikiem kultury, stereotypów i tradycji". Wątpię, by nie wiedział, że te zapisy konwencji dotyczą stosowanych w społecznościach muzułmańskich przymusowych

A. Komorowska na obchodach Dnia Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Otwierając obchody Anna Komorowska zaznaczyła, że z największą przyjemnością spotyka się ze społecznościami Uniwersytetów Trzeciego Wieku w różnych miejscach kraju. "Każde spotkanie z wami () jest niezwykłym zastrzykiem energii, pozytywnego myślenia, radości. () Gratuluję państwu możliwości

Sejm ma ponownie zająć się konwencją o przeciwdziałaniu przemocy

przedstawiona do podpisu w maju 2011 r., a weszła w życie 1 sierpnia br. Ma ona chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest

Huebner: Polska liczy się w UE coraz bardziej; to dla nas zobowiązanie

. Największym wyzwaniem dla polityki regionalnej jest jakość administracji publicznej. Unijne środki można dobrze wykorzystać, gdy ma się dobrą administrację. To najważniejszy czynnik i najważniejsza niedoskonałość w państwach, które nie radzą sobie z wykorzystaniem pieniędzy z UE. Polska jednak dość wcześnie

Mapa Europy według Putina - czy to tylko zły sen?

; (sza!). Zamiast Soczi jest Sankt-Putinburg. Europa według Putina, mapa z 2014 autorstwa Yanka Tsvetkova Atlas trzeci, nieostatni Tsvetkov od dawna specjalizuje się w mapach, które z humorem traktują stereotypy dotyczące różnych narodowości. Rysunki są absurdalne, dlatego że piętrzą stereotypy - "o

Donald Tusk nie czuje kobiet

stereotyp kobiety opiekunki za jeszcze bardziej "naturalny". A Polki? Polki uznają, że nie stać ich na takie życie i że jedno dziecko wystarczy.Może Sejm zrozumie, że nasze postulaty mogłyby osłabić ten fatalny efekt i pomóc rodzinom wykorzystać szczodry gest państwa? Weź urlop ojcze!To nowy cykl

Miedwiediew: Rosja i Polska mają wspólny sukces

- Zasady naszej polityki zagranicznej pozostają niezmienne - mówił Miedwiediew. - Powinniśmy pracować pragmatycznie, powinniśmy patrzeć w różne strony, powinniśmy pracować otwarcie, rezygnować z konfrontacji, a czasem po prostu zdejmować końskie okulary, które może mieć każde państwo i które z

Dr Ukielski: porwanie polskich przywódców było złamaniem przez Sowietów prawa

PAP: 27 marca minie 70. rocznica aresztowania przez NKWD przywódców polskiego państwa podziemnego. Co wówczas się wydarzyło? Dr Paweł Ukielski: Pod pretekstem negocjacji politycznych generał NKWD, Iwan Sierow podstępnie zwabił kilkunastu przywódców Podziemnego Państwa Polskiego i aresztował ich w

Coraz więcej Polaków wierzy, że Żydzi porywali dzieci

postawy wywodzące się głównie z religii, antysemickie mity, np. o porywaniu dzieci, których krew wykorzystywano w żydowskich obrzędach. Po drugie, antysemityzm spiskowy, czyli przeświadczenie, że to Żydzi odgrywają szczególną rolę w rządzeniu państwem i światem. I wreszcie antysemityzm wtórny, oskarżający

Mężczyzn też nie można gwałcić... [polemika]

nie mówi, to autor listu pomija, a być może po prostu nie wie, że jej bagatelizowanie również wynika ze szkodliwych stereotypów genderowych. Według stereotypu mężczyzna jest silny, wspaniały i niepokonany, więc jakim cudem cokolwiek mogłoby mu się przydarzyć? A zwłaszcza jeśli sprawczynią jest kobieta

Wolność - wyzwanie dla Kościoła

rozczarował. Gromy poleciały na jego głowę. Ale on chciał pokazać, że Kościół był nieprzygotowany do życia w demokratycznym, wolnym państwie. Że wolność nas zaskoczyła. Bo Kościół na początku lat 90. bardziej zajmował się sobą, walką o swoje prawa i przywileje niż głoszeniem Ewangelii i wypełnianiem swojej

Wręczono Nagrody Kryształowego Świecznika

, bo nie będzie trzeba przyznawać nagrody "za normalność". Kwartalnik kulturalno-polityczny "Bez Dogmatu" - tworzony jest społecznie przez osoby promujące na jego łamach idee państwa laickiego. Małgorzata Marenin to feministka, szefowa kieleckiego Stowarzyszenia "Stop

Ekspert: Dla sióstr ważniejsza jest dyscyplina, a nie miłosierdzie

Dominika Wielowieyska: Jak to możliwe, że przez długi czas nikt nie interesował się przerażającymi wydarzeniami w ośrodku prowadzonym przez siostry zakonne? Katarzyna Popiołek: Cała się trzęsłam po przeczytaniu reportażu w "Dużym Formacie". W Polsce obowiązuje stereotyp, wedle którego

Kaczyński skierował list do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii

List ma zostać odczytany w piątek w Londynie przez posła Krzysztofa Szczerskiego na spotkaniu z Polonią. "Jestem świadom tego, jak wielkich poświęceń musicie nieraz dokonywać dla utrzymania swoich rodzin. Wiem też, że często państwa emigracja jest emigracją przymusową, wywołaną brakiem

Niemcy.Cipras zabiega u Merkel o poprawę relacji z Berlinem

"To spotkanie jest szczególnie ważne, ponieważ musimy się lepiej rozumieć. Nie ma innej drogi niż dialog" - powiedział Cipras wieczorem po spotkaniu z Merkel w Berlinie. Premier Grecji wezwał do walki ze stereotypami obciążającymi stosunki między obu społeczeństwami. "To nieprawda

Świętokrzyskie.SLD i Demokracja Bezpośrednia ruszyły z kampanią do Senatu

Stowarzyszenia Stop Stereotypom. Kiedy w połowie czerwca opuszczała TR deklarowała, że odchodzi z "partii bezideowej, która notorycznie zmienia wizerunek po to, aby złowić głosy wyborców". Marenin jako kandydatka tego ugrupowania startowała bez powodzenia w ostatnich wyborach do PE. Marenin promuje

Za wolnością i bezpieczeństwem. Po zamachach w Paryżu

chcę państwa policyjnego w Europie, ale chcę minimum skoordynowanych działań, które wzmocnią bezpieczeństwo. Każdy z nas do pełni swojej wolności potrzebuje też bezpieczeństwa. Bez ekstremizmów Byłoby lepiej, gdyby w debacie uniknąć ekstremizmu postaw. Walka z terroryzmem islamskim nie może być atakiem

Mity greckie

;Gdy Grek się rodził, to Żyd płakał". W Polsce to może brzmieć dwuznacznie, ale w Grecji nie ma w tym krzty antysemityzmu - raczej wiara w to, że Grekowi zawsze się uda. To jakieś stereotypy, półprawdy. Jeden Grek "cwaniaczy", ale może ten drugi już nie "cwaniaczy". Mam w

Ukraina.Organizacje pozarządowe chcą poprawić wiedzę o regionach

"Państwo przez 20 lat nic nie zrobiło, żeby działały międzyregionalne kanały informacyjne. Dzięki temu udaje się manipulować regionami za pomocą negatywnych stereotypów" - powiedział PAP szef Ośrodka Badań Informacyjnych "Merydian" ze Lwowa Ołeksandr Ławrynowycz. Jak podkreśla

Biskupi: obecne prawo wystarczy do ochrony kobiet przed przemocą

stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczne. Dokument nakłada na państwa strony takie obowiązki, jak: zapewnienie oficjalnej infolinii działającej 24 godziny na dobę dla ofiar przemocy oraz portalu z informacjami, a także odpowiedniej liczby schronisk oraz ośrodków

Rosja to nie Putin

, wielkiej osobowości rosyjskiej kultury, odczytuję dziś świadom ich przerażającej aktualności. Władimir Putin zaszokował świat polityką wobec Ukrainy. Anschluss Krymu wydał się wynikiem geopolityki militarnej w stylu III Rzeszy. Odrodziło to stereotyp antyrosyjski - narodu skazanego na status barbarzyńskich

Czesi, ulubiony naród Polaków

zdrobnieniami i sprawia, że się uśmiechamy. Podoba nam się ich dystans i poczucie humoru. No i przede wszystkim nigdy nie wchodziliśmy z Czechami w historyczne konflikty. A zajęcie przez Polskę Zaolzia w 1939 r.? Albo nasz udział w inwazji państw Układu Warszawskiego w roku 1968?- Oczywiście, wśród sąsiadów

PiS chce wstrzymania prac nad tzw. konwencją antyprzemocową

antyprzemocowej, to nie jest "ciuciubabka". "Nie mogą istnieć jednocześnie teksty tego samego dokumentu o różnych brzmieniach, nie możemy ratyfikować czegoś, o czym nie wiemy, jakie obowiązki nakłada na polskie państwo" - powiedział. Posłowie PiS skierowali więc list do marszałka Sejmu

Rząd chowa głowę w piasek w sprawie przemocy

stereotypach dotyczących płci) została przeforsowana przez "organizacje gejowskie" w celu umożliwienia małżeństw homoseksualnych (jak miałaby je wprowadzić konwencja o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet?!)Gowin uważa też, że nakaz zwalczania stereotypów związanych ze społecznymi rolami płci

HFPC: konwencja o przeciwdziałaniu przemocy zgodna z konstytucją

przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Dokument nakłada na państwa-strony takie obowiązki jak zapewnienie

Do Magdaleny Środy. Nie bój się ludzi wiary

Mam problem z poglądami Magdaleny Środy. Twierdzi ona, że "wiara determinuje ograniczenia w służbie publicznej" - czyli że człowiek religijny nie może w demokratycznym, liberalnym państwie zajmować wysokich stanowisk, np. rządowych, gdyż jest zagrożeniem dla "modernizacji

Babcia ciasta nie upiecze

państwie panuje stereotyp, że kobieta, która oddaje dziecko do żłobka, to zła matka.Rząd nie ma ani woli, ani pomysłów na promowanie elastycznego czasu pracy lub innych form realnego wspierania osób wychowujących dzieci. By zachęcić kobiety nie tylko do pracy, ale i do pozostania w niej dłużej, rząd

Naukowcy: ideologizowanie pojęcia gender jest nadużyciem moralnym

zajęcia antydyskryminacyjne krzywdzą dzieci, ale ci, którzy blokując te działania, dążą do przywrócenia XIX-wiecznego, patriarchalnego porządku społecznego. Wychowanie utrwalające anachroniczne stereotypy płci jest sprzeczne z zasadami demokracji, podstawami aksjologicznymi polskiego systemu edukacji, a

Sasin apeluje do Gronkiewicz-Waltz o wyjaśnienia ws. kamienicy

utrwalanie krzywdzącego stereotypu Polaka, który "wzbogacił się na mieniu ofiar holokaustu". "Mamy przypadek, który ten fatalny stereotyp potwierdza - mamy przypadek niezwykle ważnej osoby w naszym kraju, wiceprzewodniczącej rządzącej partii, prezydent stolicy, której rodzina - nie chcę

Sasin apeluje do Gronkiewicz-Waltz o wyjaśnienia ws. kamienicy

stanowisku. Poza tym, zdaniem Sasina, sprawa kamienicy ma negatywny wpływ na wizerunek Polski poprzez utrwalanie krzywdzącego stereotypu Polaka, który "wzbogacił się na mieniu ofiar holokaustu". "Mamy przypadek, który ten fatalny stereotyp potwierdza - mamy przypadek niezwykle ważnej osoby w

Ks. Kloch o konwencji ws. przemocy: redefiniuje pojęcia płci i małżeństwa

. Konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Dokument nakłada na państwa-strony takie

Bezrobotni Brytyjczycy na garnuszku Europy

Statystyki dziennika zadają kłam stereotypom lansowanym przez brytyjską prawicę. Populistyczna Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) Nigela Farage'a, a w pewnym stopniu i konserwatyści Camerona, serwują opinii publicznej prosty przekaz: imigranci z UE przybywają na Wyspy i

Cygan czy Rom? Oto jest pytanie

właśnie Rom, Roma, a także istnienie negatywnie odbieranego stereotypu, zgodnie z którym Cygan kojarzy się z "cyganieniem", oszustwami, złodziejstwem, kłamstwem. - Negatywny stereotyp, którym posługują się nie-Cyganie ma być zatem istotnym motywem zastąpienia określenia Cygan określeniem Rom

Prof. Zbigniew Kwieciński doktorem h.c. Uniwersytetu Śląskiego

"Mamy do czynienia z niespójną, chaotyczną polityką państwa - z brakiem spójności między tym, co w oświacie robi państwo i co robią regiony. Oświata czy edukacja, rozumiana jako sprzyjanie rozwojowi, jest w Polsce mimo skoku cywilizacyjnego i ustrojowego w tyle za przemianami ustrojowymi

Bartoszewski, Buzek i Poettering będą honorowymi obywatelami Opola

poszerzenia Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie z dawnego bloku sowieckiego". "Akcesja tych państw stała się możliwa dzięki przełamaniu dawnych stereotypów i odwadze ludzi pokroju Poetteringa" - zapisano w uchwale. Choć wszystkie trzy uchwały przegłosowano jednogłośnie, to np. radni

Fuszara do posłów: przyjmijcie ustawę o ratyfikacji konwencji ws. przemocy

;zakładać musielibyśmy, że elementem tej tradycji i dziedzictwa jest dopuszczenie i stosowanie przemocy nie tylko państwa wobec jednostki, ale i jednostek względem siebie". Według kolejnej przytoczonej przez pełnomocniczkę opinii prawnej zobowiązanie do otoczenia dodatkową atencją ochrony kobiet przed

Inne Niemcy

są sercem Europy, ale czy nie są także dla niej zagrożeniem?- Historia nakłada na obecny obraz Niemiec w Europie fatalne klisze - dążenia do hegemonii i dwóch wojen światowych. Niemieckie państwo narodowe było za duże dla Europy i postrzegane jako zagrożenie. Dzisiaj te klisze już o niczym nie

Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania prostuje Gowina

zobowiązuje państw do zmian tradycyjnych ról kobiet i mężczyzn, a jedynie do "usuwania tych elementów tradycji, religii lub społecznych stereotypów, które nakazują lub pozwalają na akceptację przemocy, poniżenia czy zniewolenia kobiet". Zdaniem minister Rajewicz dotyczy to głównie "

MSZ: Polska wciąż nie spełnia kryteriów dot. zniesienia wiz do USA

bezwizowego USA była Wielka Brytania; następnie program ewoluował, w zależności od okoliczności rozszerzając lub zawężając liczbę uczestniczących w nim krajów. Zwrócił uwagę, iż zdarzało się też, że USA przywracały wizy niektórym państwom - tak stało się w przypadku Argentyny i Urugwaju. Kryterium

Nagrody im. Jana Karskiego dla Ireny Sendler i rabina Potasnika

korzeni mojej rodziny oraz ten wyraz wdzięczności pod moim adresem honoruje ich. Jestem bardzo, bardzo wzruszony i wdzięczny" - dodał. "Jesteśmy teraz uwikłani w batalię uczciwości z nieuczciwością, z Państwem Islamskim, Hezbollahem, Al-Kaidą, różnymi siłami zła. Dlatego nadeszła pora, by

Rosja.Sąd: stowarzyszenie Gołos nie jest "zagranicznym agentem"

; negatywnego znaczenia, nawiązującego do stereotypów z epoki ZSRR, są pozbawione podstaw prawno-konstytucyjnych. Według sądu taki termin nie jest nacechowany negatywnie i nie dyskredytuje organizacji. Z badań socjologicznych wynika jednak, iż mieszkańcy Rosji nadal negatywnie przyjmują określenie "

Polacy chcą mieć dzieci, ale konieczne długofalowe działania państwa

. W opinii Maison badanie pokazało, że jest to pewien stereotyp, który funkcjonuje w społeczeństwie. Tylko 32 proc. pracujących kobiet uważało, że po powrocie do pracy zostaną od razu zwolnione. Głównym czynnikiem, który zachęciłby do powiększania rodziny są finanse, a zwłaszcza oczekiwanie, by były

Jan Karski we włoskim komiksie

przewieziony do szpitala w Nowym Sączu, skąd odbił go Związek Walki Zbrojnej. Należał do Armii Krajowej i Frontu Odrodzenia Polski, a zasłynął przede wszystkim jako polityczny emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego. Dwukrotnie przedostał się do getta warszawskiego, a następnie w przebraniu strażnika

Ławrow do studentów: polityka NATO "absolutnie prowokacyjna"

przystępować do żadnych bloków, w tym tzw. kraje neutralne, również w zgodzie z obowiązującym u nich prawem". "Takimi krajami są Ukraina i Mołdawia" - oznajmił. W piątek premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk powiadomił, że Ukraina rezygnuje ze statusu państwa będącego poza blokami militarnymi i

Cesarstwo Bizantyńskie

ich państwa. 1014 Bazyli II Bułgarobójca rozbija Bułgarów pod Biełasicą. 1018 Przyłączenie Bułgarii do cesarstwa bizantyńskiego. 1025 Ze śmiercią Bazylego II rozpoczyna się długotrwały upadek znaczenia państwa. 1054 Początek Wielkiej Schizmy Wschodniej. 1071 Cesarz Roman IV Diogenes zostaje pokonany

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

1,4 mln Rosyjska FSRR Nowosybirsk 1,4 mln Rosyjska FSRR Swierdłowsk 1,3 mln Rosyjska FSRR Kujbyszew 1267 tysięcy Rosyjska FSRR Tbilisi 1,2 mln Gruzińska SRR Erywań 1 mln 148 tysięcy Armeńska SRR Kazań 1 mln 100 tysięcy Rosyjska FSRR Nazwa i ideologia O utworzeniu państwa

Polak-katolik

Polak-katolik – powstały w XVII wieku, a ukształtowany w okresie rozbiorów stereotyp Polaka.Idea ścisłego powiązania polskiej kultury i tożsamości z religią katolicką miała wówczas charakter nie tylko religijny, ale także polityczny, albowiem państwa wrogie wówczas Rzeczypospolitej, m.in

Polnische Wirtschaft

ono tam jednak podatny grunt, gdyż gospodarka i organizacja państwa polskiego w czasach saskich stała na wyraźnie niższym poziomie niż gospodarka dynamicznie rozwijających się Prus. Stereotyp ten trafił do świadomości wyższych sfer społeczeństwa niemieckiego pod koniec XVIII wieku za pomocą listów Georga Forstera

Inżynieria społeczna (politologia)

informacji, łączy kłamstwa z faktami; tworzenie stereotypów – osoba manipulująca grupą tworzy stereotyp, a potem stale go używa, aby wzmocnić jego siłę; powtarzanie sloganów – specjalista od socjotechniki wymyśla slogan, który stara się potem jak najbardziej rozpowszechnić; kształtowanie tła

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.