sprawdzian dla szóstej klasy

pen

Sprawdzian w szóstej klasie we wtorek

Sprawdzian w szóstej klasie we wtorek

We wtorek prawie 550 tys. szóstoklasistów napisze ogólnopolski sprawdzian wiedzy i umiejętności. Ważne dla repetentów! Oni także muszą ponownie go napisać, żeby zaliczyć szóstą klasę

Dziś sprawdzian w szóstych klasach

Ponad 456 tys. uczniów napisze dziś sprawdzian kończący szkołę podstawową.

Wynalezienie telefonu i muzyka - tematami zadań na sprawdzianie

Wynalezienie telefonu, dźwięk i muzyka znalazły się wśród zestawu zadań rozwiązywanych we wtorek przez uczniów szóstych klas szkół podstawowych podczas ogólnopolskiego sprawdzianu. Uczniowie oceniają tegoroczny sprawdzian jako łatwy.

Wynalezienie telefonu i muzyka - tematami zadań na sprawdzianie

telefonie oraz wiersza Jerzego Kamila Weintrauba pt. "Muzyka". Piszący sprawdzian musieli się wykazać także np. rozumieniem pojęcia czasu oraz umiejętnością rozwiązywania zadań z geometrii. W zestawie były również zadania otwarte - uczeń musiał sam napisać odpowiedź na zadane pytanie. W jednym z

Kto odniósł sukces i dlaczego to Adam Małysz?

Bada on nie tylko ich wiedzę, ale i umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia podstawówki. W tegorocznym sprawdzianie nie zabrakło motywów sportowych. Pytania

Nauczyciele nie ufają egzaminatorom, bo robią błędy

Nauczyciele nie ufają egzaminatorom, bo robią błędy

W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie zarejestrowanych jest ok. 35 tys. egzaminatorów. Przeszli szkolenia zakończone egzaminem, dającym im uprawnienia do oceniania matur, egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów pisanych przez uczniów na zakończenie nauki w szkole podstawowej. W roku, gdy

Bunt w szkole

W maleńkiej szkole w Gierczycach koło Opatowa miał się odbyć wczoraj powtórny sprawdzian po szóstej klasie. Była komisja egzaminacyjna i pani wizytator z Łodzi, tylko dzieci nie przyszły. Rodzice uznali, że uczniowie nie muszą powtarzać sprawdzianu. Teraz uczniom grozi powtarzanie całej szóstej

Zakończył się sprawdzian dla szóstoklasistów

Szkoła ta nie dopilnowała obowiązku i nie zgłosiła swoich uczniów do sprawdzianu. W efekcie dziewięcioro uczniów ostatniej klasy będzie musiało pisać sprawdzian w drugim terminie w czerwcu. Sprawdzian rozpoczął się po godz. 9 i trwał 60 minut. Dla uczniów z różnymi dysfunkcjami czas trwania

Szóstoklasiści napisali sprawdzian

Szóstoklasiści napisali sprawdzian

szóstej klasie nie jest egzaminem, nie można go nie zdać - sprawdza tylko stan wiedzy ucznia. Gimnazja rejonowe muszą przyjąć wszystkich uczniów ze swojego obwodu, nawet tych, którym sprawdzian poszedł słabo. W portalu edulandia.pl można zobaczyć przykładowe rozwiązania zadań testowych. Za rok dwa testy

Nie można go oblać, ale stres jest. Dziś sprawdzian dla szóstoklasistów

Nie można go oblać, ale stres jest. Dziś sprawdzian dla szóstoklasistów

. szóstoklasiści rozwiążą dwa arkusze, a nie - tak jak teraz - jeden. Pierwszy sprawdzi wiadomości z polskiego i matematyki oraz umiejętność ich wykorzystania w zadaniach osadzonych w kontekście przyrodniczym lub historycznym; drugi - zadania z języka obcego. Sprawdzian szóstych klas jest obowiązkowy - trzeba do

Przez błąd urzędników uczennica czuje się oszukana

Przez błąd urzędników uczennica czuje się oszukana

- przyznaje. - W regulaminie na stronie internetowej kuratorium wyraźnie jest napisane, że laureat zostaje zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Życie pokazało coś zupełnie innego. To jaka jest nagroda dla laureatów? Szóstka z konkursowego przedmiotu? Przecież i tak by ją dostali. Nawet bez tego

Szóstoklasiści pisali wczoraj egzamin

Szóstoklasiści pisali wczoraj egzamin

To pierwszy poważny szkolny egzamin. Arkusze z zadaniami dotarły do szkół już w środę. Wczoraj o godz. 9 ubrani na galowo uczniowie klas szóstych zaczęli pisanie sprawdzianu. - Nie mamy żadnych sygnałów o tym, że działo się coś niepokojącego - mówi Janina Grzegorek, kierownik wydziału sprawdzianów

Podstawówek szturm na angielski. Konkurs bije rekordy popularności

Podstawówek szturm na angielski. Konkurs bije rekordy popularności

drugiego etapu. Zakwalifikowało się do niego 213 uczniów z najlepszymi wynikami - mówi Bień.Zainteresowanie jest tym bardziej imponujące, że uczniowie szóstych klas, którzy zostaną laureatami z tego przedmiotu, nie mogą w tym roku liczyć na ulgę podczas sprawdzianu szóstoklasisty. Test z języka obcego

Jak się sprawdzili

Jak się sprawdzili

Test pisało ponad 391 tys. uczniów. Tegoroczna średnia - 25,8 na 40 możliwych do zdobycia punktów - jest nieco wyższa od ubiegłorocznej (22,6 pkt). Także więcej uczniów niż przed rokiem zaliczyło sprawdzian z punktacją powyżej tej średniej.Sprawdzian musi napisać każdy uczeń po szóstej klasie

Jest kalendarz nowego roku szkolnego. Kiedy laba?

Jest kalendarz nowego roku szkolnego. Kiedy laba?

wakacje. Te rozpoczną się po 28 czerwca. Terminy egzaminów: sprawdzianu po szóstej klasie, gimnazjalnego oraz matur ma ustalić przed 20 sierpnia dyrektor CKE. Nowy projekt Karty nauczyciela, nad którym obecnie pracuje rząd, zakłada, że wszystkie nieświąteczne dni podczas przerw świątecznych, które są

Pat z językiem ukraińskim na maturze

Pat z językiem ukraińskim na maturze

przeprowadzany może być egzamin gimnazjalny. Po raz pierwszy taka możliwość pojawi się tym roku szkolnym (2013/14). Jest jednak problem. Nie rozszerzono o ukraiński listy przedmiotów maturalnych, bez zmian pozostała też lista języków, z których uczniowie mogą zdawać na sprawdzianie po szóstej klasie szkoły

Pojedynek na kopie

Pojedynek na kopie

średnią ocen na koniec piątej klasy, a inne doliczają coś za posiadanie siostry albo brata w gimnazjum, do którego aplikuje kandydat. W szkołach z klasami dwujęzycznymi trzeba jeszcze zdać sprawdzian z uzdolnień językowych. Tak czy owak, liczy się każdy punkt, bo w przylicealnych gimnazjach zdarza się i

Zmiany w szkolnych egzaminach

Zmiany w szkolnych egzaminach

przez ekipę minister Katarzyny Hall (roczniki, które we wrześniu tego roku pójdą do pierwszej klasy podstawówki i gimnazjum).Główny kierunek? Ujednolicenie egzaminów. MEN chce, aby oceniać uczniów po każdym edukacyjnym etapie z tych samych przedmiotów. Bo teraz jest tak, że np. po szóstej klasie piszą

Szkoły waldorfskie: troska o intelekt i... ducha

Szkoły waldorfskie: troska o intelekt i... ducha

dziećmi przez sześć lat, ma być dla nich autorytetem - dodaje Joanna Jerszyńska-Kowal, prowadząca Społeczną Waldorfską Szkołę Podstawową w Poznaniu. Nauczyciel-wychowawca pracuje z dziećmi od pierwszej do szóstej klasy. Uczy je wszystkich podstawowych przedmiotów w ramach tzw. lekcji głównej, która odbywa

Egzamin trzecioklasistów: dzieci płaczą, rodzice protestują

Egzamin trzecioklasistów: dzieci płaczą, rodzice protestują

prezydenta. - Wymaga odpowiedniej oficjalnej formy, którą uczniowie poznają w starszych klasach - zauważa Jacek Kulesza, wicedyrektor podstawówki nr 1 we Wrocławiu.Według CKE porównywanie zadań z podstawą programową nie ma sensu. Anna Pregler, koordynator OBUT, wyjaśnia: - Ten test nie jest sprawdzianem. Nie

We wtorek sprawdzian szóstoklasisty

0 na 40 możliwych do zdobycia punktów, zaliczy sprawdzian i może odejść z podstawówki do gimnazjum (pod warunkiem że nie ma żadnej oceny niedostatecznej na końcowym świadectwie). Nieusprawiedliwiona nieobecność to brak zaliczenia sprawdzianu, brak promocji i konieczność powtarzania szóstej klasy

Lekcja fińskiego

zasady wiary i historię swojego Kościoła. Po szóstej klasie uczy się o innych wyznaniach.- I to mi się bardzo nie podoba! - Ullę popiera Mari. - Siódma klasa to zdecydowanie za późno, żeby poznawać inne religie. Przecież mieszkają u nas dzieci arabskie i nie mają pojęcia, co dla nas znaczy choinka! Z

Szef OKE o badaniach ISP

Już rok temu wprowadzono procedury, które ograniczają ściąganie na egzaminach zewnętrznych - zapewnia Marek Legutko, szef Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Krakowa. Wczoraj przedstawiliśmy wyniki badań przeprowadzonych dla Instytutu Spraw Publicznych. Co piąty badany uczeń szóstej klasy

Szkoła. Na kogo wypadnie - list

słowem będą pobierać nauki "w szkole, której nazwa brzmi tak dumnie".Pisze się też (bo mówi inaczej), że wyniki końcowego sprawdzianu po klasie szóstej nie mają wpływu na ocenę pracy szkoły, która w danym roku szkolnym poległa w tej grze. Otóż ma, niestety. Tworzy się - na wzór klasyfikacji

Podręczniki z internetu zastąpią tradycyjne książki

byłem u pani metodyk, której powiedziałem, że nie podobają mi się książki dostępne na rynku. Usłyszałem, że wcale nie muszę z nich korzystać. Napisałem własny podręcznik dla czwartej, piątej i szóstej klasy. Natchnieniem do tego, aby drukować książkę w porcjach na poszczególne lekcje, była akcja

Pasek nie za punkty

Wynik egzaminu zewnętrznego nie będzie miał wpływu na świadectwo z wyróżnieniem powszechnie zwanym "z czerwonym paskiem". Wątpliwości co do zależności między wynikami egzaminów zewnętrznych (sprawdzianu w szóstej klasie podstawówki i egzaminu gimnazjalnego) i otrzymaniem świadectwa z

Do szkoły, ale nie tak szybko

miesięcy między najstarszym a najmłodszym uczniem.Rząd proponuje roczniki z niewiele większą rozpiętością, bo 16 miesięcy. Czy to według pani duża różnica?- Nawet wyniki sprawdzianu po klasie szóstej są różne dla dzieci, między którymi jest różnica kilku miesięcy. Z korzyścią dla tych starszych. To nie są

Pasek jak dawniej

możliwych do zdobycia punktów na egzaminach zewnętrznych - sprawdzianie w szóstej klasie podstawówki albo egzaminie na koniec gimnazjum. Rodzice i uczniowie narzekali, że to zmienianie reguł w czasie roku szkolnego. Nauczyciele dodawali, że pasek to wyróżnienie za cały rok pracy ucznia, a nie za

Na kolana!

- dobrym pedagogiem. Matematyka jest jednym z przedmiotów wiodących, dzieci czeka sprawdzian na koniec szóstej klasy. Byłam na hospitacjach, obserwowałam zajęcia, widziałam, jak ta pani je prowadzi. Nie jestem zadowolona.Odfajkowuje z dobrobytuAwantura odbija się na dzieciach. Pierwszą ofiarą jest Sylwek

Nowości roku szkolnego

wynik sprawdzianu w szóstej klasie podstawówki i egzaminu na koniec gimnazjum nie będzie wpisywany, tak jak w tym roku, na świadectwo ukończenia szkoły. W tym roku niektóre gimnazja brały go pod uwagę jako kryterium rekrutacyjne zmieni się sposób rekrutacji do liceów i techników po tegorocznym

Komputer na każdej ławce

najlepszych na świecie.Pieniądze wydajmy sensownie Ten zachwyt nie jest neoficki ani na wyrost. W 2003 r. fundacja Nowoczesna Polska, której wówczas patronowałem, pozyskała od firmy producenta tych programów pewną liczbę e-podręczników dla różnych klas oraz przedmiotów i podpisała z kilkudziesięcioma

Rok szkolny będzie dłuższy o tydzień

-wychowawcze kończą się w ostatni piątek czerwca". Gdyby obowiązywał on np. już w tym roku szkolnym, to uczniowie na wakacje pojechaliby tydzień później, po piątku 27 czerwca. Skąd te zmiany? - W tym samym rozporządzeniu zapisujemy, że wolnymi od nauki będzie dzień sprawdzianu w szóstej klasie

Rankingi kłamią i szkodzą

internecie (sprawdzianów po szóstej klasie podstawówki, trzeciej gimnazjalnej i matury). Na tej podstawie powstawały natychmiast rankingi, którymi ekscytowali się rodzice i media. Teraz szef CKE prof. Krzysztof Konarzewski zapowiada, że wyników w sieci nie wywiesi. Oburzeni są rodzice, którzy chcą wybrać

Epidemia dysleksji

ortografii. Rodzice starają się więc o uznanie dzieci za dyslektyków. Szkoły przymykają na to oko, bo im także zależy na lepszej średniej z egzaminu i lepszej pozycji w rankingu szkół. Nakręca się spirala: wynik ze sprawdzianu na koniec szóstej klasy jest przepustką do lepszego gimnazjum. Egzamin

Szkoły katolickie oblegane: kolejki na przyszły rok

sprawdzian po szóstej klasie uczniowie z augustianek otrzymali średnio 36 pkt na 40 możliwych. To wynik, o którym szkoły samorządowe w Krakowie mogą pomarzyć. - Świetny wynik tych szkół to efekt selekcji uczniów - twierdzi Jan Żądło, dyrektor wydziału edukacji urzędu miasta. - Szkoły publiczne muszą przyjąć

Egzaminy dławią szkoły!

;Maturzyści śmieją się ze swoich egzaminów, próg dojrzałości okazuje się farsą", oburza się "Kultura liberalna".Zbyt proste pytanie z historii np. w teście po szóstej klasie osobiście obraża komentatora czy dziennikarkę, zwykle po studiach humanistycznych, choć bez żenady przyzna on czy ona, że

Wyścig po setną - czyli zmiana w punktacji do liceum

koniec szóstej klasy, świadectwo, zwycięstwo w szkolnych konkursach. "Gazeta" dotarła do nowego regulaminu premiowania kandydatów do liceów, techników i zawodówek. Zmiany są rewolucyjne. W tym roku liczyć się będzie nawet setna punktu! Kuratorium oświaty, które wczoraj skończyło prace nad

Sprawdzian 2.0

przesłanie pocztówki z Koloseum.Tylko dla orłów: Przez swoich znajomych znajdź kogoś, kto zna osobę, która mieszka na stałe w Rzymie. Musi się udać najdalej w szóstym kroku - tak przynajmniej twierdzi amerykański psycholog Stanley Milgram, autor potwierdzonej eksperymentalnie teorii, że najdalej szósty krąg

Przyjmowanie do szkół: do trzech razy sztuka

będzie tak jak w tym roku wpisywany na świadectwo. Gimnazja, widząc wynik na świadectwie z podstawówki, kierowały się nim przy przyjmowaniu dzieci. A nie powinny, bo sprawdzian miał być tylko informacją dla uczniów i szkół, w czym powinni się poprawić? - Już zdecydowałam, że wynik sprawdzianu w szóstej

Bez krzyża dżuma

, uczyłam się ze wszystkimi religii, choć Komunia Święta była problemem, bo moja Matka uważała, że NIE wolno okłamywać Pana Boga. Więc zachorowałam, aby nie przystąpić do Komunii.Krzyż był w klasie, ma się rozumieć. Ale nie on stanowił dla mnie problem, ale to, aby się nie zdradzić... W 1948 przeniosłyśmy

Jestem z lasu. Studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego

młodszą siostrą, bez kontaktu z innymi dziećmi. Ale do zerówki mama zapisała mnie do miasta, do Brodnicy. Nie przewidziała jednak, że nie będę potrafiła się tam odnaleźć. Dzieci z miasta były dla mnie zbyt hałaśliwe, poza tym znały się już z podwórka. Rodzice, widząc, jak się męczę, w pierwszej klasie

Trwa nowa matura - skok na Księżyc

wiele. Nowa matura domyka reformę oświaty, nad którą pracowano od 1993 roku. Ma być ostatnim z zaplanowanych egzaminów zewnętrznych czekających ucznia na edukacyjnej ścieżce. Pierwszy każde polskie dziecko zdaje na koniec szóstej klasy szkoły podstawowej. Drugi - po skończeniu gimnazjum. Trzecim

Jak wypadły egzaminy szkolne

wyciąga MENiS z wyników egzaminów zewnętrznych - po szóstej klasie i po gimnazjum. Szóstoklasiści dość dobrze radzą sobie np. z czytaniem i pisaniem, kiepsko idzie im jednak z logicznym myśleniem i stosowaniem szkolnej wiedzy w praktyce. Gimnazjaliści nie mieli kłopotów z napisaniem tekstu zaproszenia

Mieć 20 lat w Polsce

pieczywem. Raz, w szóstej klasie, Ania przyszła z płaczem, bo pani od plastyki podarła jej rysunek. - Dziadkowiec, praca niesamodzielna! Kto ci to namalował? Kiedy się okazało, że Ania naprawdę ładnie maluje, pani ją przeprosiła i zabrała do krakowskich Sukiennic. Ania stała najdłużej przed "Czwórką

Ségoléne Royal - prezydentka Francji 2007?

pracy po szóstej, weekendy były dla rodziny. Po władzę rusza teraz, gdy je odchowała. Biuro w pociąguFrancja wprowadziła równość płci, parytet w polityce, ale go nie praktykuje. Ma tylko 13 proc. kobiet deputowanych i 11 proc. kobiet merów. W marcu 2004 roku Ségolene została pierwszą kobietą na

Mojżeszowy krzak

rodzice zamieszkali po sąsiedzku, kiedy mieli po półtora roku. Razem chodzili do podstawówki. Teraz - do tego samego liceum, najlepszego w Białymstoku, do równoległych klas. Razem taksówką przyjechali pod szkołę i razem weszli do autobusu. Dochodziła szósta. Kuba usiadł po lewej stronie. W piątym rzędzie

Gimnazja. Spór czy je wprowadzać. 1999

szkoły zdecydują wyłącznie oceny na świadectwie (w przyszłości, ale jeszcze nie teraz, wyniki sprawdzianu na koniec podstawówki). Wniosek: warto naprawdę powalczyć o stopnie na koniec szóstej klasy. Każda trója czy nawet czwórka może wydatnie zmniejszyć szanse na przyjęcie do obleganego gimnazjum

Młodzi z prowincji w paskudnym mieście

okresu studiów, że wyjechałem i urwał się kontakt" - pisze, szykując się do przeprowadzki z Czech do Irlandii za kolejną pracą. Warto zwrócić uwagę na to słowo: praca, zwłaszcza dobra, to dla autorów niesłychanie rzadki skarb. Klasa i kasa Pisząc o swoich aspiracjach życiowych, autorzy ograniczają

Dziecko? Nie planuję

niedzielnego rosołu u rodziców. Mówi, że sprowadza ją do punktu wyjścia. Jak spotkanie klasy maturalnej po latach: "Niemożliwe, że to ty? Taka gruba byłaś!". Ojciec: Odwiedziliśmy wujka. Urwanie głowy z tymi wnukami! Najmniejszy siknął mu między oczy. Mama: Jego córki mają już po dwoje. A ty

Zieleni się Tirana

anulować głosowanie w kilku okręgach. OBWE zgłosiła zastrzeżenia do ich przebiegu, a w ogłoszonym niedawno raporcie napisała, że Albania znajduje się w "krytycznym momencie" i że zbliżające się wybory będą "ważnym testem" dla instytucji oraz sprawdzianem "dojrzałości klasy

Taki ze mnie cwaniaczek. Rozmowa z Dariuszem Michalczewskim, bokserskim mistrzem świata

wiem. Ojciec też kiedyś boksował, w Gedanii. Stoczył sto walk, przez klub udało mu się załatwić mieszkanie na Przymorzu w Gdańsku. Ale wiem, że chciał studiować w Wyższej Szkole Morskiej. Został jednak radiotechnikiem na kolei. Do szóstej klasy byłeś prymusem Miałem same piątki. Ojciec pilnował

Nie chcę się błąkać

;. Jasne! Ja nawet wiem, jak się na to zarabiało! Byłem jedynym, który nie chodził do pani na korepetycje. Ogłoszenie przed całą klasą, pro publico bono: "Nieźle poszedł ten sprawdzian z funkcji. Tylko jedna pała. Podziękujcie koledze, który zaniżył wam średnią!". Podałem wynik w zwykłym ułamku

Gubin, euromiasto nad Nysą

nadzieję, że w jednych koszarach uda się zrobić więzienie na 500 więźniów, zawsze to trochę miejsc pracy. W drugich koszarach może kiedyś będzie miasteczko studenckie. Na razie firma z Gorzowa kupiła budynki po Carinie. Powstanie szósta w mieście stacja benzynowa i zakład produkcyjny dla 100 pracowników

LUIZA WDOWA IDZIE NA "DŁUG"

. - Powiedziałem Gerardowi, że nazwisko się nie zgadza - wspomina Tadek. - Jak sprzedać cudzy samochód? Dla Gerarda nie było problemu: po to jest Tadek, żeby się tym zajął. Przerejestruje na kogoś i sprzeda. A potem wyruszyli "na sprawdzian techniczny". Było ciemno. Kierowca, czyli Gerard, każdemu

Leon Kasman

trzech kadencji: pierwszej (1952-56), czwartej (1965-1969) i szóstej (1972-1976). Jego ojciec był kupcemmatka Leona nie pracowała, najstarsza siostra skończyła architekturę, natomiast jego starszy brat był elektromechanikiem i w swoje ślady skierował też Leona, zapisując go – po ukończeniu przezeń

Praca klasowa

zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Klasówka sprawdza wiedzę zwykle całej klasy szkolnej, a jej uczniowie piszą ją przeważnie w tym samym czasie i miejscu (zwykle w klasie szkolnej, w której mają zajęcia z danego przedmiotu). Nie stosuje się tego terminu dla sprawdzianu ustnego.W przeciwieństwie

Program czterech reform

profilowanych, techników przystępują do egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół zawodowych przystępują do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wprowadzanie systemu egzaminów zewnętrznych było procesem długofalowym. Pierwszy sprawdzian na zakończenie szóstej klasy szkoły podstawowej

Piotr Gorczakow

. Brał udział w wojnie ze Szwecją 1808-1809 i z Turcją 1810-1811 oraz w wojnie szóstej koalicji antyfrancuskiej 1813-1815. Podczas działań wojennych mianowany pułkownikiem, a w 1820 generałem-majorem. Walczył również przeciwko góralom kaukaskim. Za udział w wojnie z Turcją w 1829 został odznaczony

Włodzimierz Mędrzecki

szóstej szkoły podstawowej (wraz z Anną Landau-Czajką; 2004) Poznajemy świat wokół nas : historia i społeczeństwo : zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej (wraz z Anną Landau-Czajką; 2002) Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym (2005)

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.