sprawdzian dla szóstej klasy

pen

Sprawdzian w szóstej klasie we wtorek

Sprawdzian w szóstej klasie we wtorek

We wtorek prawie 550 tys. szóstoklasistów napisze ogólnopolski sprawdzian wiedzy i umiejętności. Ważne dla repetentów! Oni także muszą ponownie go napisać, żeby zaliczyć szóstą klasę

Dziś sprawdzian w szóstych klasach

Ponad 456 tys. uczniów napisze dziś sprawdzian kończący szkołę podstawową.

Znamy wyniki testu szóstoklasisty. Jest lepiej niż przed rokiem

Uczniowie klas szóstych zdobyli na kończącym podstawówkę sprawdzianie średnio 25,82 punktów na 40 możliwych. Rok temu mieli tylko 24,03 pkt

Kto odniósł sukces i dlaczego to Adam Małysz?

Bada on nie tylko ich wiedzę, ale i umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia podstawówki. W tegorocznym sprawdzianie nie zabrakło motywów sportowych. Pytania

Nauczyciele nie ufają egzaminatorom, bo robią błędy

Nauczyciele nie ufają egzaminatorom, bo robią błędy

W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie zarejestrowanych jest ok. 35 tys. egzaminatorów. Przeszli szkolenia zakończone egzaminem, dającym im uprawnienia do oceniania matur, egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów pisanych przez uczniów na zakończenie nauki w szkole podstawowej. W roku, gdy

Bunt w szkole

W maleńkiej szkole w Gierczycach koło Opatowa miał się odbyć wczoraj powtórny sprawdzian po szóstej klasie. Była komisja egzaminacyjna i pani wizytator z Łodzi, tylko dzieci nie przyszły. Rodzice uznali, że uczniowie nie muszą powtarzać sprawdzianu. Teraz uczniom grozi powtarzanie całej szóstej

Szóstoklasiści napisali sprawdzian

Szóstoklasiści napisali sprawdzian

szóstej klasie nie jest egzaminem, nie można go nie zdać - sprawdza tylko stan wiedzy ucznia. Gimnazja rejonowe muszą przyjąć wszystkich uczniów ze swojego obwodu, nawet tych, którym sprawdzian poszedł słabo. W portalu edulandia.pl można zobaczyć przykładowe rozwiązania zadań testowych. Za rok dwa testy

Nie można go oblać, ale stres jest. Dziś sprawdzian dla szóstoklasistów

Nie można go oblać, ale stres jest. Dziś sprawdzian dla szóstoklasistów

. szóstoklasiści rozwiążą dwa arkusze, a nie - tak jak teraz - jeden. Pierwszy sprawdzi wiadomości z polskiego i matematyki oraz umiejętność ich wykorzystania w zadaniach osadzonych w kontekście przyrodniczym lub historycznym; drugi - zadania z języka obcego. Sprawdzian szóstych klas jest obowiązkowy - trzeba do

Zero strategii piątoklasistów

. To może niepokoić również dlatego, że zadania DUMa formą i rodzajem nawiązywały do sprawdzianu po szkole szóstej klasie, który w 2015 r. po raz pierwszy będzie oparty na wymaganiach nowej podstawy programowej. Dotąd składał się z jednego arkusza ze sprawdzianami wiedzy ze wszystkich przedmiotów - od

Nie rozumieją ułamków, mają kłopoty z czytaniem, powielają schematy. Spore kłopoty piątoklasistów z matematyką

Nie rozumieją ułamków, mają kłopoty z czytaniem, powielają schematy. Spore kłopoty piątoklasistów z matematyką

tych trudniejszych kwestiach skupić. Wkrótce następny test Tymczasem już 17 grudnia podczas próbnego sprawdzianu szóstoklasisty przeprowadzona zostanie Diagnoza Umiejętności Szóstoklasistów (DUSZa), która sprawdzi umiejętności matematyczne i językowe. Badanie obejmie ok. 2,4 tys. uczniów szóstych klas

List: O sprawiedliwość w traktowaniu pracy nauczycieli

List: O sprawiedliwość w traktowaniu pracy nauczycieli

Niedawno poznaliśmy - jako pierwsze - wyniki sprawdzianu po klasie szóstej. Jako koordynator "Sieci w zakresie promocji i budowania wizerunku placówki" chcę zabrać głos. Dziesięć nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Płocku bierze udział w tej "Sieci..." i doskonali swoje

Przez błąd urzędników uczennica czuje się oszukana

Przez błąd urzędników uczennica czuje się oszukana

- przyznaje. - W regulaminie na stronie internetowej kuratorium wyraźnie jest napisane, że laureat zostaje zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Życie pokazało coś zupełnie innego. To jaka jest nagroda dla laureatów? Szóstka z konkursowego przedmiotu? Przecież i tak by ją dostali. Nawet bez tego

Dlaczego dzieci nie radzą sobie w IV klasie? Nauczyciele zapominają, że uczą młodszych uczniów. I nie rozmawiają ze sobą

Dlaczego dzieci nie radzą sobie w IV klasie? Nauczyciele zapominają, że uczą młodszych uczniów. I nie rozmawiają ze sobą

przedmiotów, lekcje w różnych salach, zadania domowe nie na jutro, ale np. na za tydzień. Tu pomocne są "zespoły nauczycielskie". Gdy znajdą się w nich nauczyciele klasy trzeciej i czwartej, łatwiej im przygotować dzieci na radykalne zmiany i wymieniać informacjami o tym, co może być dla nich

Szóstoklasiści pisali wczoraj egzamin

Szóstoklasiści pisali wczoraj egzamin

To pierwszy poważny szkolny egzamin. Arkusze z zadaniami dotarły do szkół już w środę. Wczoraj o godz. 9 ubrani na galowo uczniowie klas szóstych zaczęli pisanie sprawdzianu. - Nie mamy żadnych sygnałów o tym, że działo się coś niepokojącego - mówi Janina Grzegorek, kierownik wydziału sprawdzianów

Jak się sprawdzili

Jak się sprawdzili

Test pisało ponad 391 tys. uczniów. Tegoroczna średnia - 25,8 na 40 możliwych do zdobycia punktów - jest nieco wyższa od ubiegłorocznej (22,6 pkt). Także więcej uczniów niż przed rokiem zaliczyło sprawdzian z punktacją powyżej tej średniej.Sprawdzian musi napisać każdy uczeń po szóstej klasie

A czy ty poradziłbyś sobie z zadaniami z matmy dla piątoklasisty? Mamy cały test DUMa

A czy ty poradziłbyś sobie z zadaniami z matmy dla piątoklasisty? Mamy cały test DUMa

Badania umiejętności matematycznych przeprowadził podległy MEN Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). Test przeprowadzono we wtorek i potrwał 45 minut. Dzięki diagnozie przeprowadzonej wśród uczniów klas piątych, dzieci miały szanse sprawdzić się przed czekającym je za rok sprawdzianem szóstoklasisty

Podstawówek szturm na angielski. Konkurs bije rekordy popularności

Podstawówek szturm na angielski. Konkurs bije rekordy popularności

drugiego etapu. Zakwalifikowało się do niego 213 uczniów z najlepszymi wynikami - mówi Bień. Zainteresowanie jest tym bardziej imponujące, że uczniowie szóstych klas, którzy zostaną laureatami z tego przedmiotu, nie mogą w tym roku liczyć na ulgę podczas sprawdzianu szóstoklasisty. Test z języka obcego

Jest kalendarz nowego roku szkolnego. Kiedy laba?

Jest kalendarz nowego roku szkolnego. Kiedy laba?

wakacje. Te rozpoczną się po 28 czerwca. Terminy egzaminów: sprawdzianu po szóstej klasie, gimnazjalnego oraz matur ma ustalić przed 20 sierpnia dyrektor CKE. Nowy projekt Karty nauczyciela, nad którym obecnie pracuje rząd, zakłada, że wszystkie nieświąteczne dni podczas przerw świątecznych, które są

Wójt oskarżony o znęcanie się nad dyrektorką szkoły

Wójt oskarżony o znęcanie się nad dyrektorką szkoły

nagrody wójta, mimo że moi uczniowie uzyskiwali bardzo dobre wyniki na sprawdzianie po szóstej klasie, a taką nagrodę wójt przyznał pani, która jedynie pełniła obowiązki przez osiem miesięcy. Bez konkursu na stanowisko wskazał ją właśnie wójt. Twierdził też, że nie mam statusu nauczyciela mianowanego

Pat z językiem ukraińskim na maturze

Pat z językiem ukraińskim na maturze

przeprowadzany może być egzamin gimnazjalny. Po raz pierwszy taka możliwość pojawi się tym roku szkolnym (2013/14). Jest jednak problem. Nie rozszerzono o ukraiński listy przedmiotów maturalnych, bez zmian pozostała też lista języków, z których uczniowie mogą zdawać na sprawdzianie po szóstej klasie szkoły

Zmiany w szkolnych egzaminach

Zmiany w szkolnych egzaminach

przez ekipę minister Katarzyny Hall (roczniki, które we wrześniu tego roku pójdą do pierwszej klasy podstawówki i gimnazjum). Główny kierunek? Ujednolicenie egzaminów. MEN chce, aby oceniać uczniów po każdym edukacyjnym etapie z tych samych przedmiotów. Bo teraz jest tak, że np. po szóstej klasie piszą

Szkoły waldorfskie: troska o intelekt i... ducha

Szkoły waldorfskie: troska o intelekt i... ducha

dziećmi przez sześć lat, ma być dla nich autorytetem - dodaje Joanna Jerszyńska-Kowal, prowadząca Społeczną Waldorfską Szkołę Podstawową w Poznaniu. Nauczyciel-wychowawca pracuje z dziećmi od pierwszej do szóstej klasy. Uczy je wszystkich podstawowych przedmiotów w ramach tzw. lekcji głównej, która odbywa

Egzamin trzecioklasistów: dzieci płaczą, rodzice protestują

Egzamin trzecioklasistów: dzieci płaczą, rodzice protestują

prezydenta. - Wymaga odpowiedniej oficjalnej formy, którą uczniowie poznają w starszych klasach - zauważa Jacek Kulesza, wicedyrektor podstawówki nr 1 we Wrocławiu.Według CKE porównywanie zadań z podstawą programową nie ma sensu. Anna Pregler, koordynator OBUT, wyjaśnia: - Ten test nie jest sprawdzianem. Nie

We wtorek sprawdzian szóstoklasisty

0 na 40 możliwych do zdobycia punktów, zaliczy sprawdzian i może odejść z podstawówki do gimnazjum (pod warunkiem że nie ma żadnej oceny niedostatecznej na końcowym świadectwie). Nieusprawiedliwiona nieobecność to brak zaliczenia sprawdzianu, brak promocji i konieczność powtarzania szóstej klasy

Trudna lekcja dysleksji

pomogły twoja pociecha dostanie orzeczenie, że jest dyslektykiem. Dzięki niemu będzie mogła liczyć na specjalne traktowanie podczas sprawdzianu po szóstej klasie i egzaminu gimnazjalnego. Dyslektycy mogą pisać testy pół godziny dłużej (w razie potrzeby na komputerze) a kryteria oceny uwzględniają

Szef OKE o badaniach ISP

Już rok temu wprowadzono procedury, które ograniczają ściąganie na egzaminach zewnętrznych - zapewnia Marek Legutko, szef Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Krakowa. Wczoraj przedstawiliśmy wyniki badań przeprowadzonych dla Instytutu Spraw Publicznych. Co piąty badany uczeń szóstej klasy

Lekcja fińskiego

zasady wiary i historię swojego Kościoła. Po szóstej klasie uczy się o innych wyznaniach.- I to mi się bardzo nie podoba! - Ullę popiera Mari. - Siódma klasa to zdecydowanie za późno, żeby poznawać inne religie. Przecież mieszkają u nas dzieci arabskie i nie mają pojęcia, co dla nas znaczy choinka! Z

Pasek nie za punkty

Wynik egzaminu zewnętrznego nie będzie miał wpływu na świadectwo z wyróżnieniem powszechnie zwanym "z czerwonym paskiem". Wątpliwości co do zależności między wynikami egzaminów zewnętrznych (sprawdzianu w szóstej klasie podstawówki i egzaminu gimnazjalnego) i otrzymaniem świadectwa z

Szkoła. Na kogo wypadnie - list

słowem będą pobierać nauki "w szkole, której nazwa brzmi tak dumnie".Pisze się też (bo mówi inaczej), że wyniki końcowego sprawdzianu po klasie szóstej nie mają wpływu na ocenę pracy szkoły, która w danym roku szkolnym poległa w tej grze. Otóż ma, niestety. Tworzy się - na wzór klasyfikacji

Podręczniki z internetu zastąpią tradycyjne książki

byłem u pani metodyk, której powiedziałem, że nie podobają mi się książki dostępne na rynku. Usłyszałem, że wcale nie muszę z nich korzystać. Napisałem własny podręcznik dla czwartej, piątej i szóstej klasy. Natchnieniem do tego, aby drukować książkę w porcjach na poszczególne lekcje, była akcja

Nie jestem ciachem

, żeby nas pilnowali. Na Dzień Dziecka w jednostce porucznik uczył nas strzelania. Mówił: "Celujemy w tułów, pach-pach. A jeśli ofiara wciąż się rusza, mierzymy w głowę, pach-pach". Fajne dzieciństwo. Dopiero w czwartej klasie podstawówki, kiedy wprowadzono stan wojenny, zrozumiałem, że wokół

Do szkoły, ale nie tak szybko

miesięcy między najstarszym a najmłodszym uczniem.Rząd proponuje roczniki z niewiele większą rozpiętością, bo 16 miesięcy. Czy to według pani duża różnica?- Nawet wyniki sprawdzianu po klasie szóstej są różne dla dzieci, między którymi jest różnica kilku miesięcy. Z korzyścią dla tych starszych. To nie są

Pasek jak dawniej

możliwych do zdobycia punktów na egzaminach zewnętrznych - sprawdzianie w szóstej klasie podstawówki albo egzaminie na koniec gimnazjum. Rodzice i uczniowie narzekali, że to zmienianie reguł w czasie roku szkolnego. Nauczyciele dodawali, że pasek to wyróżnienie za cały rok pracy ucznia, a nie za

Nowości roku szkolnego

wynik sprawdzianu w szóstej klasie podstawówki i egzaminu na koniec gimnazjum nie będzie wpisywany, tak jak w tym roku, na świadectwo ukończenia szkoły. W tym roku niektóre gimnazja brały go pod uwagę jako kryterium rekrutacyjne zmieni się sposób rekrutacji do liceów i techników po tegorocznym

Na kolana!

- dobrym pedagogiem. Matematyka jest jednym z przedmiotów wiodących, dzieci czeka sprawdzian na koniec szóstej klasy. Byłam na hospitacjach, obserwowałam zajęcia, widziałam, jak ta pani je prowadzi. Nie jestem zadowolona.Odfajkowuje z dobrobytuAwantura odbija się na dzieciach. Pierwszą ofiarą jest Sylwek

Rok szkolny będzie dłuższy o tydzień

-wychowawcze kończą się w ostatni piątek czerwca". Gdyby obowiązywał on np. już w tym roku szkolnym, to uczniowie na wakacje pojechaliby tydzień później, po piątku 27 czerwca. Skąd te zmiany? - W tym samym rozporządzeniu zapisujemy, że wolnymi od nauki będzie dzień sprawdzianu w szóstej klasie

Komputer na każdej ławce

najlepszych na świecie.Pieniądze wydajmy sensownie Ten zachwyt nie jest neoficki ani na wyrost. W 2003 r. fundacja Nowoczesna Polska, której wówczas patronowałem, pozyskała od firmy producenta tych programów pewną liczbę e-podręczników dla różnych klas oraz przedmiotów i podpisała z kilkudziesięcioma

Epidemia dysleksji

ortografii. Rodzice starają się więc o uznanie dzieci za dyslektyków. Szkoły przymykają na to oko, bo im także zależy na lepszej średniej z egzaminu i lepszej pozycji w rankingu szkół. Nakręca się spirala: wynik ze sprawdzianu na koniec szóstej klasy jest przepustką do lepszego gimnazjum. Egzamin

Rankingi kłamią i szkodzą

internecie (sprawdzianów po szóstej klasie podstawówki, trzeciej gimnazjalnej i matury). Na tej podstawie powstawały natychmiast rankingi, którymi ekscytowali się rodzice i media. Teraz szef CKE prof. Krzysztof Konarzewski zapowiada, że wyników w sieci nie wywiesi. Oburzeni są rodzice, którzy chcą wybrać

Szkoły katolickie oblegane: kolejki na przyszły rok

sprawdzian po szóstej klasie uczniowie z augustianek otrzymali średnio 36 pkt na 40 możliwych. To wynik, o którym szkoły samorządowe w Krakowie mogą pomarzyć. - Świetny wynik tych szkół to efekt selekcji uczniów - twierdzi Jan Żądło, dyrektor wydziału edukacji urzędu miasta. - Szkoły publiczne muszą przyjąć

Egzaminy dławią szkoły!

;Maturzyści śmieją się ze swoich egzaminów, próg dojrzałości okazuje się farsą", oburza się "Kultura liberalna".Zbyt proste pytanie z historii np. w teście po szóstej klasie osobiście obraża komentatora czy dziennikarkę, zwykle po studiach humanistycznych, choć bez żenady przyzna on czy ona, że

Wyścig po setną - czyli zmiana w punktacji do liceum

koniec szóstej klasy, świadectwo, zwycięstwo w szkolnych konkursach. "Gazeta" dotarła do nowego regulaminu premiowania kandydatów do liceów, techników i zawodówek. Zmiany są rewolucyjne. W tym roku liczyć się będzie nawet setna punktu! Kuratorium oświaty, które wczoraj skończyło prace nad

Przyjmowanie do szkół: do trzech razy sztuka

będzie tak jak w tym roku wpisywany na świadectwo. Gimnazja, widząc wynik na świadectwie z podstawówki, kierowały się nim przy przyjmowaniu dzieci. A nie powinny, bo sprawdzian miał być tylko informacją dla uczniów i szkół, w czym powinni się poprawić? - Już zdecydowałam, że wynik sprawdzianu w szóstej

Sprawdzian 2.0

przesłanie pocztówki z Koloseum.Tylko dla orłów: Przez swoich znajomych znajdź kogoś, kto zna osobę, która mieszka na stałe w Rzymie. Musi się udać najdalej w szóstym kroku - tak przynajmniej twierdzi amerykański psycholog Stanley Milgram, autor potwierdzonej eksperymentalnie teorii, że najdalej szósty krąg

Bez krzyża dżuma

, uczyłam się ze wszystkimi religii, choć Komunia Święta była problemem, bo moja Matka uważała, że NIE wolno okłamywać Pana Boga. Więc zachorowałam, aby nie przystąpić do Komunii.Krzyż był w klasie, ma się rozumieć. Ale nie on stanowił dla mnie problem, ale to, aby się nie zdradzić... W 1948 przeniosłyśmy

Jak wypadły egzaminy szkolne

wyciąga MENiS z wyników egzaminów zewnętrznych - po szóstej klasie i po gimnazjum. Szóstoklasiści dość dobrze radzą sobie np. z czytaniem i pisaniem, kiepsko idzie im jednak z logicznym myśleniem i stosowaniem szkolnej wiedzy w praktyce. Gimnazjaliści nie mieli kłopotów z napisaniem tekstu zaproszenia

Ségoléne Royal - prezydentka Francji 2007?

na obiad, i pytała, jak w szkole - opowiada mi Longueville. Jak każda matka. Póki dzieci były małe, wychodziła z pracy po szóstej, weekendy były dla rodziny. Po władzę rusza teraz, gdy je odchowała. Biuro w pociągu Francja wprowadziła równość płci, parytet w polityce, ale go nie praktykuje. Ma

Gimnazja. Spór czy je wprowadzać. 1999

szkoły zdecydują wyłącznie oceny na świadectwie (w przyszłości, ale jeszcze nie teraz, wyniki sprawdzianu na koniec podstawówki). Wniosek: warto naprawdę powalczyć o stopnie na koniec szóstej klasy. Każda trója czy nawet czwórka może wydatnie zmniejszyć szanse na przyjęcie do obleganego gimnazjum

Młodzi z prowincji w paskudnym mieście

okresu studiów, że wyjechałem i urwał się kontakt" - pisze, szykując się do przeprowadzki z Czech do Irlandii za kolejną pracą. Warto zwrócić uwagę na to słowo: praca, zwłaszcza dobra, to dla autorów niesłychanie rzadki skarb. Klasa i kasa Pisząc o swoich aspiracjach życiowych, autorzy ograniczają

Dziecko? Nie planuję

BEATA, lat 29, Bielsko-Biała Beata nienawidzi niedzielnego rosołu u rodziców. Mówi, że sprowadza ją do punktu wyjścia. Jak spotkanie klasy maturalnej po latach: "Niemożliwe, że to ty? Taka gruba byłaś!". Ojciec: Odwiedziliśmy wujka. Urwanie głowy z tymi wnukami! Najmniejszy siknął mu

Zieleni się Tirana

zastrzeżenia do ich przebiegu, a w ogłoszonym niedawno raporcie napisała, że Albania znajduje się w "krytycznym momencie" i że zbliżające się wybory będą "ważnym testem" dla instytucji oraz sprawdzianem "dojrzałości klasy politycznej". Ale co się stanie, jeśli po ośmiu latach

Taki ze mnie cwaniaczek. Rozmowa z Dariuszem Michalczewskim, bokserskim mistrzem świata

wiem. Ojciec też kiedyś boksował, w Gedanii. Stoczył sto walk, przez klub udało mu się załatwić mieszkanie na Przymorzu w Gdańsku. Ale wiem, że chciał studiować w Wyższej Szkole Morskiej. Został jednak radiotechnikiem na kolei. Do szóstej klasy byłeś prymusem Miałem same piątki. Ojciec pilnował

Nie chcę się błąkać

;. Jasne! Ja nawet wiem, jak się na to zarabiało! Byłem jedynym, który nie chodził do pani na korepetycje. Ogłoszenie przed całą klasą, pro publico bono: "Nieźle poszedł ten sprawdzian z funkcji. Tylko jedna pała. Podziękujcie koledze, który zaniżył wam średnią!". Podałem wynik w zwykłym ułamku

Leon Kasman

trzech kadencji: pierwszej (1952-56), czwartej (1965-1969) i szóstej (1972-1976). Jego ojciec był kupcemmatka Leona nie pracowała, najstarsza siostra skończyła architekturę, natomiast jego starszy brat był elektromechanikiem i w swoje ślady skierował też Leona, zapisując go – po ukończeniu przezeń

Praca klasowa

zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Klasówka sprawdza wiedzę zwykle całej klasy szkolnej, a jej uczniowie piszą ją przeważnie w tym samym czasie i miejscu (zwykle w klasie szkolnej, w której mają zajęcia z danego przedmiotu). Nie stosuje się tego terminu dla sprawdzianu ustnego.W przeciwieństwie

Program czterech reform

profilowanych, techników przystępują do egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół zawodowych przystępują do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wprowadzanie systemu egzaminów zewnętrznych było procesem długofalowym. Pierwszy sprawdzian na zakończenie szóstej klasy szkoły podstawowej

Piotr Gorczakow

. Brał udział w wojnie ze Szwecją 1808-1809 i z Turcją 1810-1811 oraz w wojnie szóstej koalicji antyfrancuskiej 1813-1815. Podczas działań wojennych mianowany pułkownikiem, a w 1820 generałem-majorem. Walczył również przeciwko góralom kaukaskim. Za udział w wojnie z Turcją w 1829 został odznaczony

Włodzimierz Mędrzecki

szóstej szkoły podstawowej (wraz z Anną Landau-Czajką; 2004) Poznajemy świat wokół nas : historia i społeczeństwo : zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej (wraz z Anną Landau-Czajką; 2002) Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym (2005)

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.