skutki inflacji

tm, pap

Wstrząs gospodarczy, utrata 800 tys. miejsc pracy, niższe pensje. To Brexit wg. brytyjskiego rządu

Wstrząs gospodarczy, utrata 800 tys. miejsc pracy, niższe pensje. To Brexit wg. brytyjskiego rządu

Recesja gospodarcza, utrata 800 tys. miejsc pracy, wyższa inflacja, niższe pensje i spadek wartości nieruchomości znalazły się wśród najważniejszych ostrzeżeń w opublikowanym w poniedziałek rządowym raporcie o skutkach wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Inflacja w Rosji przyspieszyła. Podwyżki taryf i benzyny

W lipcu inflacja w Rosji wzrosła najbardziej od wiosny i wyniosła 15,6 proc. w ujęciu rocznym. To głównie skutek opóźnionych podwyżek taryf oraz najsilniejszego w tym roku wzrostu cen benzyny.

Gazprom podnosi płace mimo obniżki ratingu

Od stycznia Gazprom podnosi zarobki pracowników o 6,7 proc., aby zrekompensować im skutki inflacji. Koncern zdecydował się na to, chociaż agencja Moody's obniżyła rating Gazpromu, nie wykluczając kolejnej degradacji.

Europę ogarnęła deflacja

roku na fali wysokich cen paliw i drożejącej żywności inflacja była rekordowo wysoka i sięgała 4 proc. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że spadające ceny są skutkiem recesji. Po prostu, gdy zmniejsza się zapotrzebowanie na towary i usługi, firmy, aby coś sprzedać, muszą obniżać ceny. Z poszczególnych

Inflacja w Grecji rośnie, produkcja spada

. Rząd w Atenach musiał podjąć drastyczne cięcia wydatków i wprowadzić podwyżki podatków, by ratować Grecję przed bankructwem. Skutki tych działań Grecy już odczuwają na własnej skórze. W marcu inflacja HICP w Grecji wzrosła do poziomu 3,9 proc. z 2,8 proc. w lutym. Tylko w ciągu miesiąca ceny wzrosły o

Redukcja emisji CO2 doprowadzi do wzrostu inflacji

ekonomiczny". - Zakładamy, że skutki braku limitów CO2 zaczniemy odczuwać w 2009 r. - mówi Jakub Borowski, główny ekonomista InvestBanku. - W pierwszym scenariuszu podwyżki cen prądu spowodują, że średnioroczna inflacja w latach 2009-11 będzie w każdym roku wyższa o blisko 0,2 pkt proc. Z kolei wzrost

Związki chcą podwyżek

: protestu nie dało się nie zauważyć. Do Lublany zjechali działacze związkowi z całej Europy, także z Polski. Domagali się jednego: podwyżek płac. Związki alarmują, że europejscy pracownicy w coraz mniejszym stopniu korzystają z rozwoju gospodarczego, za to coraz bardziej odczuwają skutki galopujących cen

Przez podwyżkę VAT w Wielkiej Brytanii skoczyła inflacja

Obecnie inflacja na Wyspach jest najwyższa od listopada 2008 r. Analitycy spodziewali się jej wzrostu w styczniu. - Inflacja musiała wzrosnąć przez podwyżki VAT i niekorzystny efekt bazy spowodowany niskimi cenami paliw rok temu - powiedział Reutersowi Howard Archer, ekonomista IHS Global Insight

Stopy w górę, złoty mocniejszy

9,8 mln emerytów i rencistów trafi dodatkowo ponad 6 mld zł). RPP spodziewa się też, że tegoroczny deficyt budżetowy będzie wyższy niż ubiegłoroczny, co utrudni powrót inflacji do celu. Inflacja w styczniu wyniosła 4,3 proc. i zapewne nie jest to jeszcze tegoroczny szczyt. W I kw. wyniesie

Analitycy przewidują sierpniową inflację w Polsce pod kreską

BNP Paribas zakłada ustabilizowanie się inflacji za sierpień na poziomie -0,2 proc. rdr z lipca wobec 0,3 proc. rdr w czerwcu i 0,2 proc. rdr w maju. "Z braku presji inflacyjnej spodziewamy się, że stopa inflacji będzie ujemna przynajmniej do końca III kwartału 2014 r. Nadal sądzimy, że

Capital Economics.Tańsza ropa może zepchnąć eurostrefę w deflację

CE. "Bardzo prawdopodobny jest jednak przeciwny scenariusz zakładający spadek cen ropy do poziomu z 2009 r. (60 USD/b i poniżej - PAP) i dalszą obniżkę stopy inflacji bazowej. Skutkiem takiego scenariusza byłby dłuższy i głębszy okres deflacji o potencjalnie niszczycielskich skutkach dla

Szwecja. Bank centralny obniżył swą stopę referencyjną do 0,25 proc.

wskazał, że niska stopa referencyjna przyczyni się do wzrostu podaży w całej gospodarce i da w efekcie zwiększoną inflację. Pozwoli także złagodzić skutki, jakie wywiera na szwedzkie kursy walutowe i inflację uprawiana obecnie na świecie polityka niskiego oprocentowania. Będąca jednym z głównych

RPP utrzymuje stopy procentowe bez zmian. Prezes NBP nie widzi powodów do podwyżki

RPP utrzymuje stopy procentowe bez zmian. Prezes NBP nie widzi powodów do podwyżki

podwyżki stóp procentowych]. Inflacja powoli będzie rosła, a stopy procentowe realnie będą maleć. Gdzieś tam dopiero w 2018 r., jeśli będzie rozwój i przyspieszy wzrost gospodarczy. Ale nikt z nas się nie założy, że tak będzie - mówił Glapiński. To dobra wiadomość dla kredytobiorców, którzy dzięki temu

NBP: inflacja niska i daleka od celu, wzrost gospodarczy w górę

NBP: inflacja niska i daleka od celu, wzrost gospodarczy w górę

W lipcowym raporcie NBP o inflacji bank centralny zmienił oczekiwania inflacyjne w porównaniu z poprzednią jego edycją z marca tego roku. Bank ocenia teraz, że tegoroczna deflacja będzie głębsza, niż zakładał wcześniej, i wyniesie 0,8 proc. W marcu oceniał deflację na 0,5 proc. - Do korekty w dół

EBC: trwałość dostosowania stóp inflacji w Polsce budzi obawy

się odbijać proces nadrabiania dystansu rozwojowego, jako że PKB per capita oraz poziom cen są w Polsce wciąż niższe niż w strefie euro. Jednak skutki tego procesu trudno jest dokładnie oszacować" - napisano w raporcie. "Podsumowując, choć średnia 12-miesięczna stopa inflacji HICP (unijny

Szczurek: PKB w III kw. poniżej poziomu notowanego w pierwszym półroczu

raportu NBP dotyczącego inflacji, z którego wynika, że w 2014 r. inflacja wyniesie 0,1 proc., w 2015 r. - 1,1 proc., a w 2016 r. wzrośnie do 1,6 proc., stwierdził, że Radzie Polityki Pieniężnej trudno będzie osiągnąć cel inflacyjny, czyli 2,5 proc. (+/- 1 pkt proc.). "NBP oraz Rada Polityki

Przestrogi dla nowej Rady Polityki Pieniężnej

Przestrogi dla nowej Rady Polityki Pieniężnej

rachunku bieżącym bilansu płatniczego pojawił się znaczący deficyt. Azja i Rosja przechodziły załamania finansowe. RPP zaostrzyła wówczas politykę pieniężną, podnosząc stopy procentowe. Skutkiem była chwilowa recesja oraz szybki spadek inflacji. Druga Rada zaczęła działalność w 2004 roku, tuż przed

MF nie wyklucza rewizji założeń do przyszłorocznego budżetu

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu budżetu na przyszły rok, w 2015 r. polska gospodarka miałaby rozwijać się w tempie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja miałaby wynieść 2,3 proc. "Wprowadzone przez Rosję sankcje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych

NBP: w 2015 r. inflacja wyniesie 1,1 proc., a PKB wzrośnie o 3 proc.

;Obniżenie inflacji w 2014 r. wynika również ze spadku cen żywności na skutek korzystnych uwarunkowań podażowych na rynkach rolnych w Polsce i Europie. Wysoka podaż surowców rolnych na tych rynkach spowodowana jest sprzyjającymi warunkami agrometeorologicznymi, jak również wprowadzeniem 7 sierpnia br

Wydatki zbrojeniowe zwiększą deficyt Rosji o ponad 12 mld dol.

Wydatki zbrojeniowe zwiększą deficyt Rosji o ponad 12 mld dol.

Urals będzie kosztować średnio 50 dol. W nowelizowanym budżecie tę cenę obniżono do 40 dol. za baryłkę. Zmniejszenie dochodów Rosji z eksportu ropy naftowej częściowo zrekompensowały jednak większe wpływy z podatku VAT. To w dużej mierze skutek inflacji, która podbijała ceny towarów i usług, zapewniając

GUS: inflacja w marcu rok do roku wzrosła o 0,7 proc.

nadchodzących miesiącach inflacja w Polsce utrzyma się na niskim poziomie. "Brak presji na wzrost cen powoduje sytuacja zewnętrzna, tj. rachityczne ożywienie gospodarcze w strefie euro (ze wszystkimi tego konsekwencjami) oraz konflikt rosyjsko-ukraiński, który rodzi niepewność co do skutków gospodarczych w

BofA Merrill Lynch podnosi prognozy wzrostu dla Polski

- luzowanie ilościowe) przez Europejski Bank Centralny, ale również niskie ceny surowców. Jej zdanianiem to przede wszystkim te dwa czynniki będą miały pozytywne skutki dla zaufania w sektorze prywatnym oraz bilansu w handlu zagranicznym tych krajów. EBC poinformował w czwartek, że wprowadzi od marca tego

A dług publiczny wciąż rośnie

A dług publiczny wciąż rośnie

, że dopiero w roku 2019 nastąpi istotne obniżenie deficytu i wówczas dług zacznie spadać. Ale już obecnie trajektoria długu odchyla się w górę w dość istotny sposób od trajektorii założonej. Wieloletni plan finansowy państwa nie uwzględniał skutków obniżenia wieku emerytalnego, a będą one z roku na

Ceny stoją w miejscu. Deflacja nie daje za wygraną

Nie ma zaskoczenia. Ceny towarów i usług prawie nie rosną. W czerwcu wskaźnik inflacji poszedł minimalnie w górę do -0,8 proc. w ujęciu rocznym z -0,9 proc. w maju. Takiego poziomu inflacji, a właściwie deflacji, oczekiwał rynek, choć część analityków bankowych wieszczyła spadek cen o 0,7 proc

Projekcja NBP: wzrost PKB w 2014 r. 3,6 proc.; inflacja 0,2 proc.

wpływu na zbiory owoców i warzyw w Polsce (i w południowej Europie) wyjątkowo krótkiej i ciepłej zimy. Od kwietnia br., po wprowadzeniu przez Rosję embarga na import mięsa wieprzowego na skutek wykrycia choroby ASF w Polsce, zwiększona podaż występuje również na rynku mięsa" - napisano. Inflacja

Ryzykowny krok EBC

nominalny PKB. Nie obniża zaś długu, który był zaciągnięty wcześniej. Przy umiarkowanej inflacji 3-5 proc. dług znacznie łatwiej jest spłacać, zwłaszcza jeśli bank centralny, zakupując obligacje, sztucznie obniża oprocentowanie. Ale poluzowanie ilościowe ma też nieprzyjemne skutki uboczne. Pierwszy

Skutki uboczne programu PiS. Czy 500 plus zatrzyma kobiety w domu?

nam przez PiS, może przynieść fatalne skutki. Dlatego równolegle z 500 plus powinny pojawić się jeszcze większe zachęty, by rodzice posyłali dzieci do przedszkola. Szara strefa, inflacja i bony Trzeci skutek: pracownicy proszą pracodawców o ukrywanie części dochodów, aby znaleźć się pod progiem

Największym ryzykiem dla budżetu na 2015 r. sankcje w handlu Rosja-UE-USA

. Resort ocenia, że potencjalne skutki ograniczeń w wymianie handlowej między Rosją a UE są też istotnym bezpośrednim ryzykiem dla przyjętej prognozy inflacji. "Już w bieżącej prognozie w okresie do końca roku budżetowego średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ma pozostać

Azerbejdżan.Ponad 30-procentowa dewaluacja krajowej waluty

wskazuje, że gospodarka Azerbejdżanu, podobnie jak rosyjska, ucierpiała na skutek drastycznego spadku cen ropy naftowej, swojego głównego surowca eksportowego. Rosyjski rubel w ubiegłym roku stracił ponad połowę wartości. Oficjalny kurs wymiany manata wobec dolara wynosi 1,05 manata. Jeszcze w piątek

BAML obniżył prognozy PKB dla Rosji za lata 2014-15

zwyżki oprocentowania stóp o 50 pb w IV kwartale 2014 r. Będzie to kolejna z rzędu zwyżka od początku br., której skutki dla sektora bankowego i ogólnie całej gospodarki będą dotkliwsze od wcześniejszych, ponieważ kondycja rynku nie uzasadnia jej. Wyższa od zakładanej oficjalnie stopa inflacji z końcem

Inflacja poza celem inflacyjnym. Najniższa od X 2006 r.

jakie skutki te zmiany mogą przynieść. Co roku następuje zazwyczaj lekka rewizja wyników ze stycznia. W tym roku GUS wstępnie podał, że w styczniu inflacja spadła do 1,7 proc. Po aktualizacji koszyka ta wartość pozostała bez zmian. - Ponieważ wzrosty cen paliw i użytkowania mieszkania przekraczały w

MŚ 2014 - strajk pracowników metra w Sao Paulo nielegalny

względu na wzrost kosztów utrzymania i inflację. Odrzucili propozycję rządu oferującą zwiększenie wynagrodzeń o 9,5 proc. Skutki strajku odczuwa około 4,5 mln mieszkańców miasta. Jeśli potrwa on dłużej, utrudni życie także kibicom, przybywającym do Sao Paulo na mundial.

Recesja i 200 proc. inflacji. Maduro ogłasza stan nadzwyczajny w gospodarce Wenezueli

walutowych spowodowanego zmniejszeniem wpływów z eksportu ropy naftowej. "Chodzi o zapewnienie ludności swobodnego dostępu do podstawowych dóbr i usług" - dodał wicepremier. Salas tłumaczy, że rząd za pomocą dekretu pragnie "ograniczyć skutki sztucznej inflacji, spekulacji, fikcyjnego

Requiem dla deflacji. Rozmowa z prof. Marią Drozdowicz-Bieć

trudniejsze, bo chiński "łańcuszek" działa, załamanie aktywności tam rozlewa się na świat. Po Chinach są Niemcy [nasz największy partner handlowy], a po Niemczech - my. Inflacja podąża śladem wzrostu gospodarczego, tyle że z opóźnieniem. Mniej więcej pół roku temu, gdy inflacja odbijała od dna

Gospodarka Rosji pada. Rosjanie boją się o swoją przyszłość

Według ankiety przeprowadzonej przez instytut badania opinii publicznej "Romir" Rosjanie boją się o swoją przyszłość. Aż 70 proc. badanych wskazuje na niebezpieczeństwo związane ze wzrostem cen i rosnącą inflacją. Nieco mniej Rosjan (66 proc.) wskazało na problem niskich wynagrodzeń i

Belka: Rada Polityki Pieniężnej jest potrzebna gospodarce

; - powiedział w Sejmie Belka. Jak zaznaczył, inflacja jest procesem o charakterze o wiele bardziej skomplikowanym i wieloprzyczynowym. "Inflacja jest tylko w szczególnych warunkach zjawiskiem czysto monetarnym. To znaczy, że tylko w szczególnych warunkach zmiany inflacji związane są sztywno ze zmianą

NBP: W 2017 r. podrożeją paliwa i żywność - głównie cukier, kawa i warzywa

Z opublikowanej w poniedziałek projekcji Narodowego Banku Polskiego wynika, że do wzrostu inflacji w kolejnych latach przyczynią się najbardziej rosnące ceny surowców energetycznych, energii elektrycznej i żywności. Jednak mimo drożejącej żywności do końca 2019 roku inflacja nie przekroczy poziomu

Skarb państwa umorzy FUS ponad 39 mld zł długu

poziomu dotacji celowej na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że przewidziane w projekcie ustawy okołobudżetowej zmiany zmniejszą wydatki budżetu państwa o blisko 2 mld zł. Zgodnie z przyjętym przez rząd pod koniec sierpnia br. wstępnym

Powoli rośnie inflacja w Unii Europejskiej

Poziom inflacji w strefie euro jest wciąż niższy od celu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny, który wynosi 2 proc. Ale ceny w Europie rosną coraz szybciej. Jeszcze w lutym wzrost cen liczony w skali roku sięgał w eurostrefie ledwie 0,9 proc. Wyższa inflacja w UE to m.in. skutek coraz

Moody's Analytics oczekuje obniżki stóp procentowych NBP

"Obecna faza cyklu polskiej gospodarki przemawia za tym, aby stopa referencyjna była niższa niż 2,5 proc. obecnie" - napisano w komentarzu. Analitycy Moody's Analytics oceniają, że tempo wzrostu gospodarek Europy Centralnej zwolni w najbliższych miesiącach, a inflacja będzie niska

Klęska głodu w Sudanie Południowym

od grudnia 2013 r. wojna domowa. Konflikt wybuchł na skutek decyzji prezydenta Salvy Kiira, który doprowadził do dymisji ambitnego i krytycznego wobec niego wiceprezydenta Rieka Machara, oskarżając go o próbę zamachu stanu. Przywódców poparły dwie najliczniejsze grupy etniczne, z których się wywodzą

Skok inflacji w USA

Inflację napędza drożejąca energia, w tym przede wszystkim benzyna, która zdrożała o blisko 10 proc. Najnowsze dane rozbudziły obawy o niekontrolowany wzrost inflacji, co zmusiłoby bank centralny Fed do rychłej podwyżki stóp procentowych (ostatnio Fed ciął stopy, by zapobiec skutkom kryzysu na

Skok inflacji w strefie euro

Inflacja w strefie euro wyniosła w czerwcu 2008 r. 4,0 proc. wobec 3,7 proc. w maju w ujęciu rok do roku - szacuje Eurostat. To najwyższy poziom od czasów wprowadzenia wspólnej waluty w 15 krajach Starego Kontynentu. To skutek m.in. rozgrzanych cen ropy, które w poniedziałek wzniosły się do poziomu

Projekcja NBP: wzrost PKB w 2014 r. 3,6 proc.; inflacja 0,2 proc.

warzyw w Polsce (i w południowej Europie) wyjątkowo krótkiej i ciepłej zimy. Od kwietnia br., po wprowadzeniu przez Rosję embarga na import mięsa wieprzowego na skutek wykrycia choroby ASF w Polsce, zwiększona podaż występuje również na rynku mięsa" - napisano. Inflacja cen żywności ma wzrosnąć do

Gospodarka przyspieszyła, ale zwolni? Wicepremier Morawiecki zapomina o inwestycjach

Prawdopodobnie po kilku kwartałach spowolnienia gospodarka rzeczywiście przyspieszyła. Spowolnienie było skutkiem obniżenia inwestycji prywatnych i publicznych. W I kwartale 2016 roku spadek inwestycji wynosił (rok do roku) 2 proc., w drugim 5 proc., w trzecim 7,5 proc., a w czwartym 5 proc. W

Obalmy mity o Balcerowiczu

W artykule „ Odczarujmy Balcerowicza ” Jakub Majmurek zarzuca planowi Balcerowicza „przestrzelenie”, błędne „założenia ideologiczne”, zignorowanie problemów społecznych wywołanych przez transformację. Wylicza negatywne skutki transformacji: upadek wielkich

Danske: podwyżka stóp to desperackie działanie banku centralnego Rosji

"Niewątpliwie podwyżka będzie oceniona w kontekście presji, pod którą znalazł się rubel w minionym tygodniu. Centralny bank Rosji wyraźnie niepokoi się skutkami osłabienia rubla wobec inflacji. Zapewne bank jest pod polityczną presją, by poskromił wyprzedaż waluty" - ocenia Danske Bank

Wenezuelscy pracownicy Coca-Coli protestują. Nie dostaną wypłat

napędu tamtejszej gospodarki. Ropa naftowa daje Wenezueli aż 96 proc. wpływów z eksportu. W tym 30-milionowym kraju inflacja była w minionym roku najwyższa na świecie i sięgnęła prawie 300 proc., a w 2016 r. wyniesie ponad 700 proc. Wenezuela nie ma pieniędzy na żywność oraz inne najpotrzebniejsze towary

Cypr: inflacja nie od euro

Charilaos Stavrakis poinformował w parlamencie, że zamiana funta cypryjskiego na euro skutkowała dodatkowym wzrostem cen o 0,3 proc. W lutym wskaźnik inflacji na Cyprze skoczył do 4,9 proc. Podobnie jak w innych krajach stało się to na skutek rosnących cen paliw i żywności na rynkach światowych

Mieszkania wciąż droższe

przekroczyła 24 proc. Inflacja była bezpośrednio związana ze wzrostem realnych wynagrodzeń. W ostatnich ośmiu latach ich średni poziom zmienił się o ponad 20 proc. - tłumaczy Andrzej Prajsnar. Analityk portalu RynekPierwotny.pl przyznaje, że skutki "hipotecznej gorączki" z lat 2006-2009 nadal są

RPP zdecydowała: Stopy jednak bez zmian

Do tej pory mieliśmy jasność: gospodarka nabiera rozpędu, wraz z nią zacznie rosnąć inflacja, co w końcu skłoni RPP do podwyżki stóp. Kiedy? Może na początku przyszłego roku. Jednak wydarzenia z ostatnich tygodni z dnia na dzień coraz bardziej podważały ten scenariusz. W komunikacie po czerwcowym

Rosji brakuje pieniędzy na walkę z kryzysem

w tym roku mają się skurczyć co najmniej o 9 proc. To głównie skutek inflacji, którą napędza tracący na wartości rubel oraz odwetowe embargo na żywność z Zachodu. W zeszłym roku inflacja w Rosji wyniosła 11,4 proc., najwięcej od sześciu lat. A na początku lutego sięgała już 14 proc. w skali roku.

Leszek Zwycięzca. Sukces Balcerowicza nie wymagał krwi

przeszło kilkanaście państw. Możemy więc sprawdzić, który scenariusz był udany. Polska miała bodaj najgorszy punkt wyjścia – była najbardziej zadłużona, miała najwyższą inflację, a w dodatku wysokie były u nas oczekiwania społeczne co do skutków reform. Naszym atutem była „reforma Wilczka&rdquo

BNP Paribas obniżył prognozę PKB dla Polski do 3,0 proc. w 2014 r.

Poprzednia prognoza zakładała wzrost na poziomie 3,3 proc. rok do roku zarówno w 2014 r., jak i 2015 roku. BNP Paribas oczekuje obecnie średniej inflacji za 2014 r. na poziomie 0,2 proc. w ujęciu rocznym, a przyszłorocznej 1,3 proc. rok do roku. Dotychczasowa prognoza wynosiła odpowiednio 0,6 proc

Czy stać nas na 500+?

Polaków. Wzięliśmy sobie na barki ciężar, o wartości przekraczającej 1 proc. PKB rocznie, który w odróżnieniu od programu OFE, będzie zupełnie bezproduktywny. Za jakiś czas, gdy ujawnią się tego skutki, jedynym sposobem obniżenia ciężaru będzie uruchomienie inflacji. Dziś, gdy ceny wciąż spadają, groźba

Białoruś.Importowane towary mogą już drożeć proporcjonalnie do dewiz

, Armenia i Kirgistan. Ponadto po podwyższeniu cen zysk nie może przekraczać 3 proc. "Czy taka próba ograniczenia cen przyniesie skutki? Zobaczymy. Ale podobne wysiłki nigdy nie dawały większych rezultatów" - komentuje we wtorek nowe przepisy niezależna gazeta "Narodnaja Wola". 19

Nie żądajcie od RPP krzywoprzysięstwa

czasowej polityki niskiej inflacji członkowie Rady muszą wykazywać się mniejszą, a nie większą skłonnością do luzowania polityki pieniężnej niż przeciętny obywatel, jeśli stabilność cen ma być niezagrożona. Twórcy podstaw tej wiedzy zostali nagrodzeni Nagrodą Nobla w 2004 roku, a więc - zdawałoby się

Inflacja rusza w górę. We wrześniu wyniosła już 2,3 proc. - szacuje MF

wskaźnik cen wyniósł już 2,3 proc. - Spodziewaliśmy się popychanego żywnością wzrostu inflacji do 2,3-2,4 proc. Duży wkład cen żywności do wzrostu CPI to skutek wcześniejszych dużych wzrostów hurtowych cen żywności (m.in. 50 proc. wzrostu cen mąki oraz odwrócenia dużych sezonowych spadków cen warzyw

Pierwsze czytanie projektu ustawy PiS o zamrożeniu kwoty wolnej. Opozycja: Złamaliście obietnicę

wolnej. TK zajmował się tą sprawą na skutek skargi rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz. 28 października 2015 r., a więc trzy dni po wygranych przez PiS wyborach, uznał, że niezwiększanie kwoty wolnej o wskaźnik inflacji czy wzrostu płac narusza konstytucyjną zasadę zaufania do państwa. Kwota

Gomułka: Jest ryzyko, że deficyt sektora finansów będzie powyżej 3 proc.

około średnio 3 proc. m.in. na skutek różnych zaburzeń w gospodarce światowej. Podniesienie tego tempa w Polsce z 3 proc. do 3,5 proc. nie jest jakąś dużą zmianą, jest poprawą, ale nie czymś, co może być nierealistyczne. Chcielibyśmy nawet, żeby to tempo było wyższe niż 3,5 proc., żeby było na poziomie

NBP: W tym roku inflacja wyniesie 4 proc.

W 2012 r. inflacja zwolni do 2,7 proc., a w 2013 r. - do 2,4 proc. Z kolei wzrost PKB według banku centralnego ma wynieść w tym roku 4 proc., a w 2012 r. i 2013 r. - odpowiednio 3,2 proc. i 2,9 proc. "Ocenia się, że w horyzoncie projekcji bilans różnorodnych czynników ryzyka jest zrównoważony

BNP Paribas: stopy procentowe NBP niższe o 0,5 pkt proc. do końca roku

Bank przewiduje obniżkę stóp NBP w dwu etapach w październiku i listopadzie. W efekcie stopa referencyjna na koniec 2014 r. spadnie do 2 proc. z 2,5 proc. obecnie. Analitycy banku twierdzą, że z uwagi na "nienormalną sytuację geopolityczną" faktyczne skutki obniżki oprocentowania mogą

Barclays Capital.EBC obniży stopy z obawy przed deflacją

Na ostatnim posiedzeniu 9 stycznia Europejski Bank Centralny nie zmienił polityki monetarnej. "Spadek inflacji w strefie euro do 0,8 proc. rdr w grudniu i rekordowo niski poziom inflacji bazowej do 0,7 proc. w zestawieniu z zawzięcie niskim przyrostem podaży pieniądza i kredytu, wystarczająco

JP Morgan podniósł prognozę polskiego PKB do 3,5 proc.

niż przed rokiem i spadek inflacji bazowej. Na koniec 2010 r. JP Morgan przewiduje obecnie stopę inflacji na poziomie przewyższającym 3,0 proc. rok do roku na skutek zjawisk w inflacji bazowej. Nie wyklucza też, iż zapowiedziana przez rząd podwyżka stawki VAT-u może dodać dodatkowo 0,5 pkt proc. do

Bank Anglii nic nie zrobił. Wszyscy zaskoczeni

najprawdopodobniej chęć przeciwdziałania ryzyku nadmiernego wzrostu inflacji na skutek wcześniejszego gwałtownego spadku notowań funta - mówi Rafał Sadoch, analityk DM mBanku. Tuż po referendum w czarny piątek kurs brytyjskiej waluty załamał się wobec dolara o kilkanaście procent, do poziomu najniższego od 31 lat

Analitycy: RPP raczej nie obniży w tym tygodniu stóp

ostatnich tygodniach się zmieniły" - dodaje. Analityk uważa jednak, że "spadek inflacji jest na tyle silny, że do obniżki stóp dojdzie jeszcze w tym kwartale, albo w lutym, albo w marcu". "Część członków Rady Polityki Pieniężnej może nie zdawać sobie sprawy, z jak silnym spadkiem

Klęska Abenomiki? Fatalne nastroje japońskich przedsiębiorców

słabości - mówi Bartosz Sawicki, kierownik departamentu analiz Domu Maklerskiego TMS Brokers. Po pierwszych obiecujących efektach (m.in. przestała spadać inflacja i przyspieszył wzrost) przyszły informacje o kolejnym spowolnieniu. - Dzisiejsze dane są kolejnym, obok m.in. kursu jena i poziomu inflacji

Rosja ogłasza wart 35 mld USD plan antykryzysowy

Plan koncentruje się głównie na wsparciu banków i wielkich firm, aby pomóc im przetrwać bezpośrednie skutki kryzysu kosztem długoterminowych programów rozwojowych. Dodatkowe środki mają być także przeznaczone na zwiększenie świadczeń w związku z wyższą niż oczekiwana inflacją; na ten ostatni cel ma

Mocny rubel zagraża budżetowi Rosji

znaczący spadek dochodów budżetu Rosji z eksportu ropy naftowej i gazu. A skutki tego spadku będą odczuwane mocno z powodu wysokiej inflacji. W marcu inflacja w Rosji wyniosła 16,9 proc., licząc rok do roku. W budżecie już dziura Już z oficjalnych statystyk widać, że problemy budżetowe Rosji się pogłębiają

Brexit. Zagraniczna prasa: Unii grozi efekt domina. Zyska Rosja?

ze Wspólnoty będą odczuwane przez wiele kolejnych lat. Zdaniem amerykańskich ekonomistów Unia Europejska może znaleźć się w recesji. Gazeta ostrzega również przed skutkami nagłego osłabienia funta. To może doprowadzić do wzrostu inflacji, w efekcie której Bank Centralny będzie zmuszony podnieść stopy

Belka: ostatnie informacje poprawiły perspektywy polskiej gospodarki

nie zdecydowała się obniżyć stóp, zwracając uwagę na niepewność dotyczącą perspektyw gospodarczych, to na pewno dzisiaj to przekonanie zostało utwierdzone" - powiedział Belka. Zaznaczył, że dla przyszłych decyzji Rady nadal ważniejszy pozostaje wzrost gospodarczy niż inflacja. Według niego nie

To nie Rada Polityki Pieniężnej jest winna inflacji?

Według Dariusza Filara, członka Rady Polityki Pieniężnej, przyczyn dzisiejszej inflacji należy szukać w decyzjach sprzed dwóch lat. - Trzeba pamiętać, że czas pomiędzy decyzją RPP a skutkami, jakie ta decyzja wywołuje, wynosi mniej więcej siedem kwartałów - mówi Filar. - Z obecną sytuacją Rada

Raiffeisen Research: Najlepszy czas złoty ma za sobą, rząd pożyczy drożej

-letnich papierów dłużnych podskoczy z 2,9 proc. do 3,3 proc. Jeśli do tego faktycznie by doszło, polski rząd będzie musiał więcej płacić za pożyczanie pieniędzy i obsługę długu. Raiffeisen Research oczekuje także zdecydowanego odbicia inflacji w Polsce w drugiej połowie roku. W maju Moody's W poniedziałek

Niemcy.Ulukajew: Rosja nie ograniczy handlu z Europą

resortu gospodarki przyznał, że sytuacja polityczna ma niekorzystny wpływ na kontakty gospodarcze z Europą. "Odczuwamy skutki sankcji" - powiedział w rozmowie z "FAZ". Wśród negatywnych zjawisk trapiących rosyjską gospodarkę wymienił ograniczony dostęp do rynku kapitałowego, odpływ

Chińska mgła nad Davos. Czego świat się boi

jak wcześniej zakłada, że urośnie ona o 6,3 proc. Fundusz uznał jednak, że hamowanie giganta będzie miało "daleko poważniejsze zewnętrzne skutki uboczne". - Wiele osób myślało, że Chiny to ciągle działające perpetuum mobile, że nie mają żadnego cyklu koniunkturalnego. Moim zdaniem istnieje

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł w marcu o 0,6 pkt mdm

"Od maja ub. roku wskaźnik znajduje się w trendzie wzrostowym, choć siła tej poprawy jest raczej umiarkowana, jeśli porównać ją z rokiem 2010 czy 2003, kiedy gospodarka, podobnie jak teraz, wchodziła w fazę ożywienia. Na poprawę wskaźnika miały wpływ rosnące wynagrodzenia, niska inflacja oraz

BNP Paribas oczekuje obniżki stóp procentowych w Polsce o 1 punkt proc.

przesądzona, a większość członków Rady Polityki Pieniężnej może poprzeć redukcję oprocentowania stóp NBP o 50 pb. "W I kwartale 2015 r. deflacyjny wpływ czynników podażowych powinien zacząć wygasać. Stąd stopa inflacji towarów i usług konsumpcyjnych w krótkim czasie powinna utrzymać się na zerowym

Ministerstwo Finansów: Wrześniowa inflacja spadła do 3,5 proc.

zajmują. Jednak według ekonomistów wysoka inflacja w Polsce to głównie skutek wyższych cen żywności i paliw, na które działania Rady nie mają specjalnego wpływu. Teraz spadająca inflacja jest na rękę członkom RPP. Ekonomiści uważają, że Rada nie będzie już raczej zmieniała wysokości stóp procentowych do

Malawi.Prezydent unieważnia wybory i rezygnuje z kandydowania

inflację i rozkręciły gospodarkę, która w 2013 r. zanotowała 6-procentowy wzrost (w 2012 r. - poniżej 2 proc.), ale skutkiem reform stała się także drożyzna, uderzająca po kieszeni biedotę. I właśnie skutki uboczne gospodarczych reform najbardziej zagrażały pani Bandzie w walce o reelekcję. Zaszkodziła jej

"Kiedy pieniądz umiera". Karmienie finansowej bestii

nadal drukowały, to skutkiem tego może być wzrost cen surowców prowadzący do stagflacji, czyli do połączenia stagnacji z inflacją, co byłoby prawdziwym dramatem. W książkach do ekonomii można przeczytać, że jest popyt i podaż, a w środku, na skutek ich oddziaływania, pojawia się cena. Uważam (to jest

Bank Światowy obniża prognozy globalnego wzrostu gospodarczego

. Jednak utrzymujące się negatywne skutki kryzysu finansowego są widoczne w procesie ożywienia gospodarczego w Japonii i strefie euro. BŚ ostrzegł, że w eurolandzie może się utrzymywać niska inflacja, a wzrost wyniesie 1,1 proc. w 2015 r., by wzrosnąć do 1,6 proc. w latach 2016-2017. W Japonii gospodarka

Inflacja w marcu - 2,6 proc. - otarła się o cel inflacyjny Rady Polityki Pieniężnej

styczniu 2010 roku 3,5 proc. Cel inflacyjny Rady Polityki Pieniężnej wynosi 2,5 proc. Petru: pod koniec roku oczekuję wzrostu inflacji Janusz Dancewicz, ekonomista DZ Banku zaznacza, że spadek inflacji zawdzięczamy tzw. wysokiej bazie statystycznej sprzed roku - wówczas na skutek m.in. podwyżek cen

SP do prezydenta Ukrainy: proszę nie korzystać z rad Balcerowicza

ekonomista jest "odpowiedzialny za przeprowadzenie błędnych reform gospodarczych" w Polsce i ich "złe skutki polskie społeczeństwo odczuwa do dzisiaj". Jak argumentowano w liście, jednym z elementów działań Balcerowicza mających na celu ograniczenie inflacji było utrzymanie stałego kursu

Brytyjska inflacja rośnie coraz szybciej

W lutym ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii rosły w tempie 3 proc. Brytyjskie biuro statystyczne podało, że wzrost inflacji w marcu był skutkiem wyższych cen paliw. W stosunku do lutego ceny wzrosły o 0,6 proc., dwa razy więcej, niż oczekiwali analitycy. Najwięcej, bo o 11,3 proc., wzrosły w

Jastrzębie i gołębie w RPP. Dlaczego Rada nie obniżyła stóp procentowych?

Gdy w 1994 r. z amerykańskiego banku centralnego Fed odszedł Wayne D. Angell, jedna z gazet dała komentarz "Angell odchodzi, szatan inflacji przybywa". Mianowany przez prezydenta Reagana Angell uchodził w Fed za najbardziej zawziętego wroga inflacji. Senator Robert Dole napisał o nim

Czy PiS pójdzie drogą Peróna?

państwowego miała się coraz gorzej. Władze próbowały finansować wydatki rozkręceniem inflacji, ale napędzane przez peronizm apetyty socjalne wciąż rosły. We wrześniu 1955 r. Perón został obalony przez kolejny zamach stanu. W efekcie peronistycznej polityki Argentyna przestała się rozwijać. W 1938 r. była

Ceny straszą w eurolandzie. Kolejne zmartwienie - inflacja

Wrześniowy wyskok inflacji wyraźnie zaskoczył ekonomistów. Spodziewali się wzrostu cen o 2,5 proc., wzrosły o 3 proc. Skąd ten skok? Na razie możemy tylko zgadywać - dane Eurostatu są wstępne, bez dokładnego opisu. Informacje płynące z poszczególnych krajów wskazują na wzrost inflacji w

Argentyna. Protest związków zawodowych sparaliżował stolicę

życia. Członkowie CTA zaapelowali też do władz o wstrzymanie zwolnień w sektorze prywatnym. Z powodu protestu zamknięto wiele urzędów w Buenos Aires i okolicznych miastach. Media przewidują, że skutki strajku będą jeszcze bardziej odczuwalne w czwartek, ponieważ do protestu mają włączyć się zawodowi

Śmierć pieniądza, czyli dlaczego Niemcy boją się inflacji

wysokiej inflacji koszt obsługi długu może się okazać zawrotny. Dopiero gdy inflacja spada poniżej 5 proc., rynek kredytów hipotecznych może działać normalnie. To spowoduje zastój budownictwa mieszkaniowego w krajach przeżywających wysoką inflację. Inflacja będzie miała też pozytywne skutki dla gospodarki

Niskie stopy procentowe zahamują wzrost. Bank centralny może zaszkodzić?

, silniejsze niż w Europie. No i wreszcie wzrost w USA został wsparty przez rewolucję energetyczną, która radykalnie obniżyła koszty wydobycia gazu i ropy ze skał łupkowych, co pozwoliło na ich szeroką eksploatację. Skoro poluzowanie ilościowe nie przynosi oczekiwanych skutków, to dlaczego EBC zdecydował się

Apele do EBC o antykryzysowe luzowanie ilościowe

"Gdy Rada Prezesów EBC spotka się 22 stycznia podejmie historyczną decyzję (...). Argumenty ekonomiczne za wprowadzaniem QE w strefie euro są przytłaczające: słabe ożywienie gospodarcze po recesji (...) niepokojące prognozy dotyczące inflacji" - pisze "Economist". Komentator

Osiatyński: trudno o makroekonomiczne uzasadnienie tak wysokich stóp proc.

14.08. Warszawa (PAP) - Stopy procentowe realne, czyli uwzględniające inflację, są w Polsce bardzo wysokie, jedne z najwyższych w Europie i właściwie trudno jest znaleźć makroekonomiczne uzasadnienie dla tak wysokich, realnych stóp procentowych - uważa Jerzy Osiatyński z Rady Polityki Pieniężnej

Ceny rosną coraz wolniej. W kwietniu inflacja spadła do 2,4 proc.

W kwietniu inflacja spadła do 2,4 proc. W ujęciu rocznym ceny rosły najwolniej od września 2007 roku - Rok temu na skutek osłabienia złotego wzrosły ceny żywności i dóbr importowanych. To tzw. czynniki bazowe, które odpowiadają za dzisiejszy spadek inflacji - tłumaczy Grzegorz Maliszewski, główny

Co masowe drukowanie dolarów przyniosło światu?

QE z opisem jego skutków w siedmiu wykresach. Dwa wydają się najciekawsze, bo pokazują, co w praktyce kontrowersyjny program, poza stabilizacją amerykańskiego i globalnego systemu finansowego oraz ożywieniem na rynku pracy, dał milionom Amerykanów. Giełdy w górę, tanie kredyty Poniżej pierwszy z nich

ZNP napisało do premiera w sprawie podwyżek w 2015 r.

przez ostatnie lata wysokość nauczycielskich wynagrodzeń nie była waloryzowana nawet o stopień inflacji. "Skutkiem tej sytuacji jest faktyczna utrata wartości nauczycielskich pensji" - ocenił Broniarz. Według niego uzasadnieniem postulowanej podwyżki płac są także osiągnięcia polskich

Gospodarka 2017. Łabędź pełen energii [GADOMSKI]

herezja, ale dla gospodarki dostatek taniej energii może być atutem. Trump wygrał dzięki głosom zawiedzionych polityką gospodarczą USA, trendami globalnymi i wciąż odczuwanymi skutkami kryzysu z lat 2008-09. Teraz zapowiada, że jego celem będzie utrzymanie stabilnego wzrostu na poziomie 4 proc. Tak

Marsz miliona idzie przez Caracas. Obywatele chcą odwołać prezydenta

korki, bo Gwardia Narodowa poustawiała blokady. Jechaliśmy prawie 6 godzin. Ale się udało, jesteśmy tu! I będziemy w Caracas manifestować do skutku. Aż władze w końcu zgodzą się na odwoławcze referendum - Yusmary Osuna-Perez, studentka z Valencji, drugiego co do wielkości miasta w Wenezueli, reasumuje

Malawi. Komisja wyborcza zarządza ponowne przeliczenie głosów

własną, opozycyjną partię. Surowe oszczędności zarządzone przez Bandę ukróciły inflację i rozkręciły gospodarkę, która w 2013 r. zanotowała 6-procentowy wzrost (w 2012 r. - poniżej 2 proc.). Skutkiem reform stała się jednak także drożyzna, która najmocniej uderzyła w biedotę. Reelekcji Bandy zagroziły

Malawi.Prezydent unieważnia wybory, Komisja Wyborcza tego nie uznaje

inflację i rozkręciły gospodarkę, która w 2013 r. zanotowała 6-procentowy wzrost (w 2012 r. - poniżej 2 proc.), ale skutkiem reform stała się także drożyzna, uderzająca po kieszeni biedotę. I właśnie skutki uboczne gospodarczych reform najbardziej zagrażały pani Bandzie w walce o reelekcję. Zaszkodziła jej

Lewiatan: Mało kiełbasy w projekcie najnowszego budżetu

, że wzrost inwestycji będzie niższy niż w tym roku. Zmieni się też ich charakter - w mniejszym stopniu niż obecnie będą to inwestycje rozszerzające moce wytwórcze, w większym inwestycje modernizacyjne. - Jeśli chodzi o stopę inflacji na 2016 r., którą rząd oszacował na 1,7 proc., to lokuje się ona