skutki inflacji

lez

Inflacja w Grecji rośnie, produkcja spada

Inflacja w Grecji rośnie, produkcja spada

Produkcja przemysłowa w Grecji spadła w lutym o 9,2 proc. A inflacja wzrosła w marcu do poziomu 3,9 proc. To skutek podwyżek podatków w ramach rządowej walki z gigantyczną dziurą budżetową

Europę ogarnęła deflacja

Kraje strefy euro w ciągu niecałego roku najpierw notowały rekordowo wysoką inflację, teraz mają deflację. To skutek recesji, która ogarnęła niemal całą Europę

Redukcja emisji CO2 doprowadzi do wzrostu inflacji

Inflacja w latach 2009-12 większa o 1,23 proc., wzrost PKB niższy o 1,13 proc. - taki może być skutek podwyżek cen prądu spowodowanych koniecznością zakupu limitów CO2

Amerykańskie sposoby na kryzys

zwalczaniu skutków inflacji zaczęły pomagać władze lokalne. W stanie Nowy Jork Rada Ochrony Konsumenta (CBP) rozpoczęła kampanię "Stretching Your Dollar Effort", otwierając forum, na którym mieszkańcy stanu mogą dzielić się pomysłami, jak wycisnąć jak najwięcej z każdego

Związki chcą podwyżek

: protestu nie dało się nie zauważyć.Do Lublany zjechali działacze związkowi z całej Europy, także z Polski. Domagali się jednego: podwyżek płac. Związki alarmują, że europejscy pracownicy w coraz mniejszym stopniu korzystają z rozwoju gospodarczego, za to coraz bardziej odczuwają skutki galopujących

Inflacja spada, ale tylko sezonowo

Ministerstwo Finansów szacuje, że inflacja w sierpniu spadła do 1,9 proc. z 2,3 proc. w lipcu. Ekonomiści wyjaśniają jednak, że ten spadek to nie skutek mniejszej presji inflacyjnej, ale efekt sezonowy. - W zeszłym roku w sierpniu ceny rosły szybciej niż zwykle, więc teraz z powodu efektu bazy

Przez podwyżkę VAT w Wielkiej Brytanii skoczyła inflacja

Obecnie inflacja na Wyspach jest najwyższa od listopada 2008 r. Analitycy spodziewali się jej wzrostu w styczniu. - Inflacja musiała wzrosnąć przez podwyżki VAT i niekorzystny efekt bazy spowodowany niskimi cenami paliw rok temu - powiedział Reutersowi Howard Archer, ekonomista IHS Global Insight

Stopy w górę, złoty mocniejszy

9,8 mln emerytów i rencistów trafi dodatkowo ponad 6 mld zł). RPP spodziewa się też, że tegoroczny deficyt budżetowy będzie wyższy niż ubiegłoroczny, co utrudni powrót inflacji do celu.Inflacja w styczniu wyniosła 4,3 proc. i zapewne nie jest to jeszcze tegoroczny szczyt. W I kw. wyniesie

GUS: inflacja w marcu rok do roku wzrosła o 0,7 proc.

nadchodzących miesiącach inflacja w Polsce utrzyma się na niskim poziomie. "Brak presji na wzrost cen powoduje sytuacja zewnętrzna, tj. rachityczne ożywienie gospodarcze w strefie euro (ze wszystkimi tego konsekwencjami) oraz konflikt rosyjsko-ukraiński, który rodzi niepewność co do skutków gospodarczych w

Dlaczego politycy nie lubią hipermarketów

Dzięki hipermarketom mniej płacimy za jedzenie, dajemy pracę kobietom po 40. roku życia oraz trzymamy inflację w ryzach. Pomysły posłów - dążących za wszelką cenę do ograniczenia handlu w supermarketach - przypominają argumenty wysuwane w XIX w. przeciw używaniu w fabrykach maszyn czy produkcji

Inflacja bazowa przyspiesza.  Najwyższa od blisko dekady

Inflacja bazowa przyspiesza. Najwyższa od blisko dekady

Inflacja, którą co miesiąc podaje GUS, to tzw. inflacja konsumencka. W listopadzie poszła ostro w górę - z 4,3 do 4,8 proc. Ekonomiści chcą wiedzieć, jaką jej część napędzają nasze apetyty, a jaką wzrosty cen na światowych rynkach czy np. podwyżki cen administrowanych. Dlatego NBP oblicza kilka

Barclays Capital.EBC obniży stopy z obawy przed deflacją

Na ostatnim posiedzeniu 9 stycznia Europejski Bank Centralny nie zmienił polityki monetarnej. "Spadek inflacji w strefie euro do 0,8 proc. rdr w grudniu i rekordowo niski poziom inflacji bazowej do 0,7 proc. w zestawieniu z zawzięcie niskim przyrostem podaży pieniądza i kredytu, wystarczająco

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł w marcu o 0,6 pkt mdm

"Od maja ub. roku wskaźnik znajduje się w trendzie wzrostowym, choć siła tej poprawy jest raczej umiarkowana, jeśli porównać ją z rokiem 2010 czy 2003, kiedy gospodarka, podobnie jak teraz, wchodziła w fazę ożywienia. Na poprawę wskaźnika miały wpływ rosnące wynagrodzenia, niska inflacja oraz

Powoli rośnie inflacja w Unii Europejskiej

Poziom inflacji w strefie euro jest wciąż niższy od celu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny, który wynosi 2 proc. Ale ceny w Europie rosną coraz szybciej. Jeszcze w lutym wzrost cen liczony w skali roku sięgał w eurostrefie ledwie 0,9 proc. Wyższa inflacja w UE to m.in. skutek coraz

MF: w grudniu ub.r. Polska wypełniała dwa kryteria konwergencji

"W grudniu 2013 r. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP (stosowany przez UE zharmonizowany wskaźnik inflacji - PAP) wyniosło 0,8 proc. i było niższe o 1 pkt proc. od wartości referencyjnej (1,8 proc.)" - napisano w komunikacie na

MF: zmiana taryf URE wpłynie na obniżkę inflacji o 0,1 pkt. proc.

okazać się niższy od dokonywanych wcześniej szacunków" - napisano. Według szacunków NBP, który oszacował wpływ PEK na inflację w Polsce wynika, że w 2013 r. można było oczekiwać wzrostu cen konsumpcyjnych o 0,3-1,5 pkt. proc., głównie na skutek wzrostu dynamiki cen energii. Natomiast w 2014 r

Skok inflacji w USA

Inflację napędza drożejąca energia, w tym przede wszystkim benzyna, która zdrożała o blisko 10 proc. Najnowsze dane rozbudziły obawy o niekontrolowany wzrost inflacji, co zmusiłoby bank centralny Fed do rychłej podwyżki stóp procentowych (ostatnio Fed ciął stopy, by zapobiec skutkom kryzysu na

Skok inflacji w strefie euro

Inflacja w strefie euro wyniosła w czerwcu 2008 r. 4,0 proc. wobec 3,7 proc. w maju w ujęciu rok do roku - szacuje Eurostat. To najwyższy poziom od czasów wprowadzenia wspólnej waluty w 15 krajach Starego Kontynentu. To skutek m.in. rozgrzanych cen ropy, które w poniedziałek wzniosły się do poziomu

NBP: W tym roku inflacja wyniesie 4 proc.

W 2012 r. inflacja zwolni do 2,7 proc., a w 2013 r. - do 2,4 proc. Z kolei wzrost PKB według banku centralnego ma wynieść w tym roku 4 proc., a w 2012 r. i 2013 r. - odpowiednio 3,2 proc. i 2,9 proc."Ocenia się, że w horyzoncie projekcji bilans różnorodnych czynników ryzyka jest zrównoważony

Około 2030 r. gospodarka brytyjska może wyprzedzić niemiecką

Około 2030 r. gospodarka brytyjska może wyprzedzić niemiecką

Atutami brytyjskiej gospodarki są rosnąca liczba ludności, niskie jak na UE obciążenia podatkowe i odporność na najbardziej negatywne skutki kryzysu w eurolandzie - stwierdza raport CEBR opublikowany w czwartek.Wśród zadań, przed którymi stoi brytyjska gospodarka, raport uwypukla potrzebę

W.Brytania.Ok. 2030 r. gospodarka brytyjska może wyprzedzić niemiecką

Atutami brytyjskiej gospodarki są rosnąca liczba ludności, niskie jak na UE obciążenia podatkowe i odporność na najbardziej negatywne skutki kryzysu w eurolandzie - stwierdza raport CEBR opublikowany w czwartek. Wśród zadań, przed którymi stoi brytyjska gospodarka, raport uwypukla potrzebę

Inflacja rusza w górę. We wrześniu wyniosła już 2,3 proc. - szacuje MF

wskaźnik cen wyniósł już 2,3 proc.- Spodziewaliśmy się popychanego żywnością wzrostu inflacji do 2,3-2,4 proc. Duży wkład cen żywności do wzrostu CPI to skutek wcześniejszych dużych wzrostów hurtowych cen żywności (m.in. 50 proc. wzrostu cen mąki oraz odwrócenia dużych sezonowych spadków cen warzyw

Cypr: inflacja nie od euro

Charilaos Stavrakis poinformował w parlamencie, że zamiana funta cypryjskiego na euro skutkowała dodatkowym wzrostem cen o 0,3 proc. W lutym wskaźnik inflacji na Cyprze skoczył do 4,9 proc. Podobnie jak w innych krajach stało się to na skutek rosnących cen paliw i żywności na rynkach światowych

Rząd przyjął projekt ustawy o OZE

polityki klimatycznej UE - i rozpisywać aukcje na jej dostarczenie dla poszczególnych technologii OZE i wielkości źródeł. Aukcję wygra ten, kto zaproponuje najniższą cenę. W zamian dostanie gwarancję wsparcia przez 15 lat. Cena energii będzie waloryzowana o poziom inflacji. Aukcje będą oddzielne dla

JP Morgan podniósł prognozę polskiego PKB do 3,5 proc.

niż przed rokiem i spadek inflacji bazowej.Na koniec 2010 r. JP Morgan przewiduje obecnie stopę inflacji na poziomie przewyższającym 3,0 proc. rok do roku na skutek zjawisk w inflacji bazowej. Nie wyklucza też, iż zapowiedziana przez rząd podwyżka stawki VAT-u może dodać dodatkowo 0,5 pkt proc. do

Lagarde ostrzega przed skutkami napięć geopolitycznych dla gospodarki

skutkami dla świata zewnętrznego. "MFW działa w około połowie tych krajów (...) po to, by zmniejszać napięcia; nie polityczne i wojskowe - to nie nasze zadanie - ale gospodarcze i finansowe, które często są u źródeł napięć geopolitycznych albo są ich konsekwencjami" - powiedziała szefowa

"FT": Kondycja globalnej gospodarki nadal krucha

zaczęła się ożywiać - zaznacza gazeta. Porcja słabych danych makro Za wyraz niemocy gospodarek uprzemysłowionych uznaje "FT" niską inflację, której rekordowy spadek do 0,7 proc. skłonił EBC do ostatniej obniżki głównej stopy procentowej. W USA i eurolandzie ceny rosną najwolniej od 2009 r., a w

Ceny straszą w eurolandzie. Kolejne zmartwienie - inflacja

Wrześniowy wyskok inflacji wyraźnie zaskoczył ekonomistów. Spodziewali się wzrostu cen o 2,5 proc., wzrosły o 3 proc. Skąd ten skok? Na razie możemy tylko zgadywać - dane Eurostatu są wstępne, bez dokładnego opisu. Informacje płynące z poszczególnych krajów wskazują na wzrost inflacji w

Kiedy do strefy euro? Wkrótce spełnimy kryterium fiskalne

, gdyż kryterium inflacji odniesione jest do trzech krajów o najniższej inflacji, w tym na przykład Szwecji, która nie jest członkiem strefy euro - dodał.Bilans korzyści i ryzyk- Już w 2009 r. NBP dokonał analizy skutków wejścia Polski do strefy euro, w której wykazano, że korzyści będą przeważały nad

Tadeusz Mazowiecki reformatorem polskiej gospodarki

zwalniania pracowników wprowadziła przepisy chroniące pracowników i gwarantujące im odprawy w przypadku zwolnień. Efekty reform Początki reform były bardzo trudne. Terapia szokowa - przejście z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej - wywołała wiele skutków ubocznych. Inflacja liczona w skali roku

Inflacja wciąż spada - w maju wyniosła 2,2 proc.

przeprowadzona na podstawie danych sprzed powodzi. Tymczasem GUS właśnie podał, że w maju inflacja wyniosła 2,2 proc.Wynik ten oznacza, że w ujęciu rocznym ceny rosły najwolniej od września 2007 rokuEkonomiści są jednak zgodni, ze w kolejnych miesiącach inflacja będzie jeszcze spadać. Ale minimum z pewnością nie

GUS: wynagrodzenie w marcu rdr wzrosło o 4,8 proc.

" - podkreśliła. Co więcej - jak dodała - dzięki bardzo niskiej inflacji, zwiększa się siła nabywcza płac. Według niej w kolejnych miesiącach tendencje te powinny się utrzymać. W opinii Kurtek dzięki rosnącym zamówieniom krajowym i zagranicznym, firmy coraz chętniej chcą zatrudniać nowych

Klub PiS nie poprze projektu budżetu na 2014 roku

Jak powiedziała, ten "akt desperacji ma przede wszystkim utrzymać koalicję przy władzy i dać szansę na prolongowanie jej rządów w roku następnym". Skrytykowała to, że w projekcie budżetu zawarto skutki projektowanej ustawy dotyczącej zmian w OFE, mimo że nie został on jeszcze przyjęty

"Financial Times" o decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego

grę" - wyjaśnia gazeta. "Jeśli cel utrzyma się, to nie potrwa długo, zanim Szwajcarzy odczują skutki kreacji podaży pieniądza w postaci inflacji, sztucznego zawyżenia wyceny aktywów lub obu tych skutków naraz" - dodaje. "Na razie są to skutki, z którymi Szwajcarzy gotowi są żyć

To nie Rada Polityki Pieniężnej jest winna inflacji?

Według Dariusza Filara, członka Rady Polityki Pieniężnej, przyczyn dzisiejszej inflacji należy szukać w decyzjach sprzed dwóch lat. - Trzeba pamiętać, że czas pomiędzy decyzją RPP a skutkami, jakie ta decyzja wywołuje, wynosi mniej więcej siedem kwartałów - mówi Filar. - Z obecną sytuacją Rada

Brytyjska inflacja rośnie coraz szybciej

W lutym ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii rosły w tempie 3 proc. Brytyjskie biuro statystyczne podało, że wzrost inflacji w marcu był skutkiem wyższych cen paliw. W stosunku do lutego ceny wzrosły o 0,6 proc., dwa razy więcej, niż oczekiwali analitycy.Najwięcej, bo o 11,3 proc., wzrosły w skali

Ministerstwo Finansów: Wrześniowa inflacja spadła do 3,5 proc.

. Jednak według ekonomistów wysoka inflacja w Polsce to głównie skutek wyższych cen żywności i paliw, na które działania Rady nie mają specjalnego wpływu.Teraz spadająca inflacja jest na rękę członkom RPP. Ekonomiści uważają, że Rada nie będzie już raczej zmieniała wysokości stóp procentowych do końca

Śmierć pieniądza, czyli dlaczego Niemcy boją się inflacji

Początkowo inflacja w Niemczech wydawała się do zniesienia.W 1919 r. ceny wzrosły o ponad 100 proc. W kolejnym roku ich wzrost nieco zahamował, potem przyspieszył, aż wreszcie jesienią 1923 r. hiperinflacja uderzyła z całą siłą. W październiku 1923 ceny rosły codziennie o 20,9 proc. I nagle

Janet Yellen będzie jedną z najpotężniejszych kobiet na świecie. Co warto o niej wiedzieć [7 RZECZY]

obniżania i podnoszenia stóp procentowych w USA. Każda taka decyzja wywołuje skutek podobny do zasady domina, bo kapitał na świecie wędruje tam, gdzie stopy procentowe są wyższe i można więcej zarobić. Jeśli stopy pójdą w USA w górę, umocni się dolar, osłabią się inne waluty, bo inwestorzy będą skupować

Ceny rosną coraz wolniej. W kwietniu inflacja spadła do 2,4 proc.

W kwietniu inflacja spadła do 2,4 proc. W ujęciu rocznym ceny rosły najwolniej od września 2007 roku- Rok temu na skutek osłabienia złotego wzrosły ceny żywności i dóbr importowanych. To tzw. czynniki bazowe, które odpowiadają za dzisiejszy spadek inflacji - tłumaczy Grzegorz Maliszewski, główny

Inflacja w marcu - 2,6 proc. - otarła się o cel inflacyjny Rady Polityki Pieniężnej

styczniu 2010 roku 3,5 proc. Cel inflacyjny Rady Polityki Pieniężnej wynosi 2,5 proc.Petru: pod koniec roku oczekuję wzrostu inflacjiJanusz Dancewicz, ekonomista DZ Banku zaznacza, że spadek inflacji zawdzięczamy tzw. wysokiej bazie statystycznej sprzed roku - wówczas na skutek m.in. podwyżek cen

Chaos w Wenezueli. Prezydent "aresztuje" rynek, ludzie plądrują sklepy

, czyli tego, co urządzimy pasożytniczej burżuazji. Dobierzemy się do wszystkich lichwiarzy! Ostrzegałem wiele razy, nie chcieli słuchać; teraz za późno na żale.Zdaniem prezydenta inflacja w kraju jest sztuczna, wywołują ją właśnie spekulanci, lichwiarze i grabieżcy ludu pracującego. Rząd ma więc określić

Wielka Brytania prawdopodobnie wychodzi z recesji

Pokazują to m.in. dane makroekonomiczne. Inflacja stabilizuje się, chociaż King nie wyklucza, że będzie ona jeszcze problemem w przyszłym roku. Co więcej, stabilizuje się też sytuacja na rynku kredytów hipotecznych. King ostrzegł także, że skutki kryzysu będą jeszcze przez długi czas miały wpływ na

USA: Pensja minimalna w górę, bezrobocie też

- wyraźnie hojniejsza - oznacza pensję minimalną na poziomie 10,10 dol. za godzinę do 2016 r. W tym przypadku dodatkową korzyścią dla najuboższych Amerykanów miałaby być coroczna waloryzacja pensji minimalnej o stopę inflacji. Zresztą to ta opcja jest znacznie częściej komentowana w mediach. Rok 2016

Euro na Łotwie: wdrożenie sukcesem. Ale ceny wzrosły

mennicę z Badenii-Wirtembergii. Banknoty zaś przerobiono na... brykiety, choć opozycja apelowała, by zachować je i zobaczyć, czy pomysł z euro wypali. Bank Łotwy odparował jednak, że nie ma ich gdzie magazynować. Gospodarka zyska, ale później Z oceną gospodarczych skutków wprowadzenia euro trzeba jeszcze

NBP: polski system finansowy stabilny

posiada kapitały wystarczające do zaabsorbowania skutków silnego spowolnienia gospodarczego. Przy założeniu bardzo pesymistycznego scenariusza potrzeby finansowe w skali całego sektora byłyby nieznaczne i wyniosłyby 2,5 mld zł, czyli niecałe 2 proc. obecnej wartości funduszy własnych sektora bankowego

Fala wysokiej inflacji opadła. Czy przyjdzie kolejna?

słabnącego złotego. A ten dołował, bo sytuacja na rynkach finansowych była wielce niespokojna. Nie ma szans na to, by ten dość ponury obraz nabrał w tym roku bardziej ciepłych kolorów. Optymiści jednak pocieszają: najgorsze już za nami. W listopadzie inflacja niespodziewanie wzrosła do 4,8 proc., ale już w

Pracy coraz mniej, płace zżera inflacja

sierpniu, gdyż wówczas pensje wzrosły o 2,7 proc.To dane opublikowane dzień po informacjach o inflacji, która nie wzrosła z poziomu 3,8 proc., choć wszyscy się tego spodziewali. Z jednej strony to dobra wiadomość, bo świadczy że wzrost cen nie staje się bardziej uciążliwy. Z drugiej jednak wiadomo, że to

Walczyć z inflacją, nie z drożyzną

razie wciąż rosną w tempie kilkanaście procent rocznie, znacznie szybciej niż ceny. W niewielkim stopniu inflacja jest także skutkiem wzrostu cen paliw na światowych rynkach. Opozycja domagała się od rządu, by łagodził to, obniżając akcyzę. Wtórowały jej niektóre gazety. Obniżka akcyzy byłaby działaniem

Wyrwijmy się z szarej strefy między euro a Rosją

ekonomiści nie są zgodni, czy światu grozi inflacja, czy przeciwnie. I jak zmienią się długookresowe stopy procentowe na skutek pompowania przez Europejski Bank Centralny bilionów euro do europejskich banków. Czyli nie wiemy, jaki mamy gonić cel.W przedpokojuMomentem najtrudniejszym dla wchodzących do strefy

Noblista w ''New York Times'': Polska w strefie euro? Mam ochotę walnąć głową w mur

bardzo dobrze. Jego zdaniem dużą część sukcesu Polska zawdzięcza temu, że zachowała własną walutę i nie próbowała usztywniać jej kursu. Pisze: "W rezultacie w czasach dużego przepływu kapitału do krajów peryferyjnych w Polsce mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego, a nie z inflacją. Gdy

Stopy procentowe w górę. Rada pokazuje szpony

. I powiedział do nich: "Jak mówimy, to nie po próżnicy".Koronnym argumentem za podwyżką jest wysoka inflacja, znacznie przekraczająca cel inflacyjny Rady na poziomie 2,5 proc. Choć ostatnio spadła do 3,9 proc., to jednak Rada spodziewa się że jeszcze może podskoczyć i w najbliższych

Łukaszenka uwalnia ceny towarów o szczególnym znaczeniu społecznym

Centralne regulowanie cen na 106 towarów, takich jak ryby świeże i mrożone, sery z mleka krowiego, kasze, ogórki, pomidory, jabłka, cytrusy, kawa, herbata, sól i niektóre gatunki kiełbas obowiązywało do 1 lipca i miało na celu złagodzenie skutków galopującej inflacji dającej się we znaki

Budżet do nowelizacji. Deficyt ostro w górę

Nowelizację budżetu zapowiedział we wtorek po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. - Na skutek kryzysu tegoroczne dochody budżetu z podatków będą o 24 mld zł niższe od założonych - mówił. Dlatego rząd musi poszukać brakujących pieniędzy.16 mld zł rząd pożyczy i zwiększy się zadłużenie. Pozostałe

W Polsce spadną ceny?

Jak wynika z analizy Invest-Banku inflacja PPI w najbliższych miesiącach spadnie na skutek zmniejszenia się tempa wzrostu jednostkowych kosztów pracy. Do tego surowce będą wciąż znacznie tańsze niż w zeszłym roku. Tegoroczne spadki cen doprowadzą do tego, że w pierwszym półroczu 2010 roku możemy

Rząd przyjął projekt budżetu na 2013 rok. Deficyt: 35,5 mld zł

wyniesie 2,2 proc., a inflacja 2,7 proc. Pozostałe wskaźniki zakładają wzrost spożycia ogółem (o 5 proc. w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (1,9 proc.), wzrost zatrudnienia w gospodarce (0,2 proc.).Czytaj komentarz do założeń budżetu: Projekt budżetu zbyt

Uwaga, inflacja zżera zysk z lokat! W którym banku realnie stracisz?

Od kilku miesięcy inflacja zżera coraz większą część oprocentowania naszych lokat. Stopa wzrostu cen jest coraz wyższa i wynosi obecnie 3,1 proc., zaś oprocentowanie lokat jeszcze do niedawno stało w miejscu lub wręcz spadało. Dopiero w ostatnich dwóch-trzech miesiącach nieśmiało ruszyło w górę

Plan oszczędnościowy Łukaszenki: Nawet co trzeci urzędnik może stracić pracę

Wajtowicz, były przewodniczący Rady Republiki, wyższej izby parlamentuWedług Narodowego Komitetu Statystycznego od dziewięciu miesięcy inflacja bije europejskie rekordy (tylko w sierpniu białoruski rubel stracił na wartości aż 2,3 proc.). Ujemne saldo handlu zagranicznego dobiło zaś do 386 mln dol., choć

Inflacja zagląda nam w oczy

wyniesie mniej niż 4 proc. - mówi Kalisz. Jego zdaniem zadecyduje o tym tzw. wysoka baza z ubiegłego roku (jesienią 2007 r. ceny żywności ostro poszły w górę, w tym roku trudno będzie o powtórkę), ale też skutki umocnienia złotego. - Umocnienie złotego szybciej obniży inflację niż podwyżki stóp. Dziś złoty

Inflacja pożera nasze pieniądze. Jak z nią walczyć?

bardziej zależy na utrzymaniu inflacji w ryzach. A cóż to w ogóle jest ta inflacja? To sytuacja, gdy ceny towarów i usług rosną. Nie chodzi przy tym o podwyżki cen pojedynczych towarów, lecz powszechny wzrost cen. Na skutek tego wzrostu, czyli inflacji, za np. 100 zł można kupić z upływem czasu coraz mniej

NBP: przedsiębiorcy oczekują wyraźnego ożywienia pod koniec roku

lekkie pogorszenie sytuacji odnotowali eksporterzy. "Przedsiębiorstwa nastawione na eksport i zorientowane przy tym na rynki wschodnie mogą najszybciej odczuć skutki kryzysu i wydaje się, że część z nich rzeczywiście skorygowała swoje oceny, a w następstwie tego obniżyła prognozy eksportu"

Inflacja rusza w górę. We wrześniu wyniosła już 2,3 proc. - szacuje MF

wskaźnik cen (CPI) wyniósł już 2,3 proc.- Spodziewaliśmy się popychanego żywnością wzrostu inflacji do 2,3-2,4 proc. Duży wkład cen żywności we wzrost CPI to skutek wcześniejszych dużych wzrostów hurtowych cen żywności (m.in. 50-proc. wzrostu cen mąki oraz końca spadku cen warzyw) - twierdzą analitycy ING

Zmarła Margaret Thatcher. Dama, która wyrwała Brytanię z marazmu

Gdy stanęła na czele brytyjskiego rządu, Wielka Brytania miała za sobą dwie dekady gospodarczego marazmu i chaosu. Funt tracił na wartości, inflacja sięgała 25 proc., a bezrobocie wbrew regułom, w które wierzyli ekonomiści popierający politykę interwencjonizmu państwowego, rosło wraz z inflacją

MFW: polskie PKB wzrośnie o 1,3 proc. w br., a w 2014 r. o 2,7 proc.

wzrostu gospodarczego w Europie" - powiedziała. Zaznaczyła, że jest to o tyle ważne, gdyż polska gospodarka ma silne powiązania z europejskim rynkiem. Według MFW swego rodzaju ubezpieczeniem od skutków takiego ryzyka jest przyznana Polsce przez MFW tzw. Elastyczna Linia Kredytowa. MFW oceniło w

Stern: Kryzys kredytowy może potrwać miesiące i jeszcze się pogorszyć

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet."Chociaż Fed jest dobrze przygotowany do poradzenia sobie z negatywnymi niespodziankami dotyczącymi wzrostu gospodarczego, to nie jest już tak dobrze przygotowany do walki z negatywnymi skutkami inflacji" - ocenił

Gospodarka pełza. Budżet Polski do rewizji, nie będzie obniżki VAT?

to oznacza wolniej rosnące ceny. Ludzie, którzy nie dostają podwyżek, nadwyrężyli oszczędności, nie są skłonni do wydawania pieniędzy. Nad wydaniem każdej złotówki zastanawiają się dwa razy.Niemal każdy minister finansów, konstruując budżet, stara się przyjąć bardzo ostrożną prognozę inflacji, tak by

Rekomendacje MFW dla Ukrainy - rady, których Kijów nie słuchał

na Ukrainie. Niejako skutkiem ubocznym byłaby dodatkowo większa niezależność w prowadzeniu polityki pieniężnej i trzymaniu inflacji w ryzach. Kurs hrywny nie jest w pełni wolnorynkowy. Do lutego ukraiński bank centralny swoimi interwencjami bronił go, jednak w obliczu topnienia rezerw i pogarszania

Walczyć z inflacją, nie z drożyzną

hamować także płace. Na razie wciąż rosną w tempie kilkanaście procent rocznie, znacznie szybciej niż ceny. W niewielkim stopniu inflacja jest także skutkiem wzrostu cen paliw na światowych rynkach. Opozycja domagała się od rządu, by łagodził to, obniżając akcyzę. Wtórowały jej niektóre gazety. Obniżka

EY: polska gospodarka ruszy szybciej niż oczekiwano

wskaźnik jest najniższy w regionie i wynosi 70 proc., na Węgrzech aż 86 proc. "Bieżące zawirowania rynkowe dotyczą niektórych gospodarek wschodzących, ale ich skutki dla polskiej gospodarki są obecnie dużo słabsze, niż miało to miejsce w przeszłości. Rynki w coraz większym stopniu dostrzegają zdrowe

Stopy procentowe w Polsce wciąż najniższe w historii

ma. Ostatnie zawirowania na rynku walutowym nie ułatwiają decyzji. Dla wielu jej członków istotne jest, by zbyt wczesnymi podwyżkami stóp nie spowodować umocnienia złotego, co mogłoby utrudnić wychodzenie naszej gospodarce z dołka. Nie wiadomo jeszcze jakie skutki dla inflacji będzie miało ostatnie

Co się liczy

Zgoda. Ale co ma do tego licznik Balcerowicza? Po pierwsze, pokazuje on tylko przybliżoną księgową kwotę obecnych zobowiązań finansowych państwa. Niewiele z niej wynika. Kursy walut, w których pożyczamy, będą się zmieniały, a za nimi - raty. Cena wykupu obligacji w złotych zależy od inflacji itp

Unia przestała kupować irańską ropę

największy odbiorca, Chiny. W poniedziałek Kenia zapowiedziała, że będzie importować z Iranu 4 mln ton ropy rocznie.Zdaniem ekspertów, widoczne są już pierwsze skutki sankcji. Eksport ropy, który jest dla Iranu źródłem połowy wszystkich dochodów, spadł w stosunku do ubiegłego roku o 40 procent. W Iranie

Gorąca jesień szykowana przez związki zawodowe przywróci polityce rzeczywiste problemy?

atrakcyjność członkostwa na poziomie zakładów. Związki się wyludniały i traciły wpływy. Rosła przewaga pracodawców nad pracownikami. Dziś polskie związki należą do najsłabszych wśród krajów rozwiniętych. Skutek jest taki, że Polska jest na szarym końcu Unii nie tylko pod względem udziału płac w PKB, ale też

Stopy procentowe wciąż rekordowo niskie

jest sygnałów ożywienia w gospodarce światowej i polskiej. Począwszy od drugiej połowy 2010 roku inflacja będzie w trendzie rosnącym na skutek tego ożywienia, poprawy sytuacji na rynku pracy, wzrostu cen żywności i płac, a także doganiania przez Polskę strefy euro - komentuje Ernest Pytlarczyk, główny

Oto nowa lokata: antybelkowa, progresywna i łatwozrywalna

przed skutkami inflacji. Kierujemy ją do tych osób, które poszukują na rynku wysokiej rentowności, elastyczności i bezpieczeństwa - mówi Ireneusz Wojciechowski z Toyota Banku. I dodaje, że klienci tego banku to głównie osoby dobrze sytuowane, dlatego minimalna wartość lokaty wynosi 10 tys. zł.Czytaj też

Kredyt Alicja. Wzięła 38 tys. zł, bank chce 200 tys.

zaszyto mechanizm łagodzący skutki wysokiej inflacji i odsetek: klient spłacał co miesiąc tylko ich część, resztę dopisywano do kapitału. Raty były niskie i nawet osoby o przeciętnych dochodach mogły go uzyskać. Ale wartość kredytu co miesiąc rosła o doliczane odsetki. Ponieważ inflacja spadała wolniej

Skrzypek: Pracujemy nad możliwościami dokapitalizowania banków przez NBP

Zdaniem prezesa NBP byłby to kolejny etap walki polskiego banku centralnego ze skutkami kryzysu finansowego. - Banki centralne na świecie zareagowały najszybciej ze wszystkich instytucji publicznych - mówił podczas panelu w Krynicy na temat roli banków centralnych w walce ze skutkami kryzysu

Francuzi: reaktory jądrowe EPR budujemy coraz szybciej i taniej

to 92,5 funta za MWh, z zastrzeżeniem, że spadnie o 3 funty, jeśli do skutku dojdzie budowa Sizewell C. Cena ma być indeksowana o wskaźnik inflacji CPI. Jak powiedziała polskim dziennikarzom wiceprezes oddziału nowych projektów jądrowych w EDF Valerie Levkov, mimo że w Hinkley Point stoi stara

Stopy tym razem bez zmian

sektorze przedsiębiorstw rosły w tempie 8-9 proc. w skali roku. Z drugiej strony negatywne skutki wzrostu płac dla inflacji może łagodzić szybko rosnąca wydajność pracy, dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw oraz procesy globalizacyjne, które zwiększają konkurencję na rynku towarów i usług.

1 stycznia Estonia wejdzie do strefy euro

2008 roku ceny w Estonii wzrosły aż o 10,6 proc. Wskazuje się na to, że inflacja była efektem szybkiego wzrostu gospodarczego, który stał się udziałem Estonii po wstąpieniu do UE w 2004 roku. Paradoksalnie, jedynym pozytywnym skutkiem kryzysu było wyhamowanie inflacji, która w ubiegłym roku wyniosła

Osłabiony złoty trzyma inflację

We wrześniu roczny wskaźnik wzrostu cen wyniósł 4,5 proc., spadając z poziomu 4,8 proc., najwyższego od lat. Jednak zarówno ekonomiści rynkowi, jak i Ministerstwo Finansów spodziewało się szybszego hamowania inflacji - od razu do 4,3-4,4 proc.We wrześniu żywność zdrożała o 5,1 proc., odzież i

Pyskówka nad budżetem. "Zawłaszczacie emerytury, podnosicie podatki..."

ustalony wskaźnik będzie powiększany o prognozowany wzrost inflacji w danym roku. Dodatkowo w czasach trudnych dla finansów państwa wskaźnik ten byłby korygowany w dół o 2, 1,5 lub około 1 pkt proc. Nowa reguła zmieni sankcję za przekroczenie progu ostrożnościowego. Gdy dług przekroczy dzisiejsze 55 proc

Premier: euro w 2011 r. to cel ambity, lecz wykonalny

parametry, które są wymagane, to Polska je dzisiaj spełnia, zarówno jeśli chodzi o poziom inflacji w relacji z państwami Unii Europejskiej, z tymi o najniższym poziomie inflacji; jeśli chodzi o poziom deficytu budżetowego" - powiedział w TVN24 premier Donald Tusk. "Te dwa lata poczekalni, czyli

Witajcie w czasach nowej normalności

pieniędzy przez banki, bezrobocie nie daje się obniżyć do poziomu akceptowalnego przez społeczeństwo, a skutkiem rozpaczliwych prób pobudzania gospodarki jest jej jeszcze większe rozregulowanie i zadłużenie.W ''normalnych czasach'' nadmiar pieniądza powoduje inflację - równomierny wzrost cen, zauważany

Łukaszenka do przedsiębiorców: Sprzedawajcie mercedesy i płaćcie normalne pensje

, prezydent podjął dramatyczną w skutkach próbę zwiększenia wypłat i na krótko skoczyły one do 480 dol. - By zapewnić przedwyborczy wzrost pensji, narodowy bank drukował pieniądze, choć nie było wzrostu gospodarczego. I wiosną 2011 r. nastąpiło załamanie się gospodarki - mówi "Gazecie" Stanisłau

Rostowski: bez nowelizacji budżetu bolesne cięcia wydatków

. liczyłby się więc wzrost PKB z lat 2007-12, szacunek wzrostu w 2013 r. i prognoza na 2014 r. Tak ustalony wskaźnik byłby jeszcze powiększany o prognozowany wzrost inflacji w roku, dla którego wyliczany jest dopuszczalny limit wydatków. W przypadku 2014 r. byłby to więc prognozowany wskaźnik inflacji na

Jaruzelski, wojsko i punk: graffiti z 1990 r. [NOWE ZDJĘCIA]

emocjom w przestrzeni publicznej. Nie było wtedy internetu i nie istniała możliwość wypowiadania się na temat otaczającego nas świata na forach i blogach, a czasy były ciekawe i emocjonujące. Zachodziły przemiany, skutek których jest obecnie naszą rzeczywistością. Ówcześni autorzy napisów to podejrzewam

Euro 2011 - na serio czy żartem?

będzie zaostrzenia polityki pieniężnej, czyli po prostu podniesienia stóp procentowych, po to by zdusić inflację. Skutki tego będą widoczne w latach 2009 i 2010, a więc w czasie kampanii prezydenckiej. Może wówczas wystąpić spowolnienie wzrostu gospodarczego i dochodów ludności, a być może także

OECD: Pakiet pomocowy UE tylko nieznacznie zmniejszy dług Grecji

o 3,5 proc. i dopiero w 2012 roku zanotuje nieznaczny wzrost - o 0,6 proc. "Ten program reform, którego zasadność była już odczuwalna od dłuższego czasu, będzie miała mimo krótkoterminowych kosztów dobroczynne skutki w długiej perspektywie" - podkreśla OECD. Według OECD, bezrobocie, które

O ile naprawdę zdrożały śmieci

wyznaczonym terminie nie udało im się przeprowadzić rewolucji śmieciowej (z zawstydzającym przykładem stolicy na czele), to jeszcze okazało się, że skutki mieszania w kubłach odbiły się czkawką na całej makroekonomii.Niespodzianką okazały się lipcowe dane o inflacji, które GUS podał w połowie miesiąca

Kurczą się dochody Brytyjczyków. Na tym samym poziomie co w 2002 r.

w 2015 r. będą to 433 funty. Zdaniem analityków IFS jest to skutek recesji w latach 2008-09, która pociągnęła za sobą zamrożenie ulg i świadczeń oraz cięcia wydatków budżetowych. W ten sposób rząd równoważył budżet nadwyrężony pakietem ratunkowym dla sektora finansowego. Jednak dochody rodzin rosły

RPP podniosła stopy procentowe. Czwarta podwyżka w tym roku!

mimo dokonanych podwyżek stóp realna stopa procentowa, czyli po uwzględnieniu inflacji, jest wciąż ujemna.To dlatego, że inflacja rośnie i sięgnęła już 4,5 proc. A to być może jeszcze nie tegoroczny szczyt. Na dodatek widać pierwsze sygnały, że wzrost cen napędzany jest nie tylko tym, co dzieje się z

Sama RPP inflacji nie pokona

publicznego uznania jej ograniczeń.Jakie będą skutki podwyżek stópJeżeli pod bezpośrednim wpływem wzrostu stóp procentowych jest tylko między jedną piątą a jedną trzecią inflacji, ta zaś przekracza o 1 pkt proc. wysokość celu inflacyjnego NBP, to przy niezmienionych innych czynnikach obniżenie inflacji o ten

Nobel za racjonalne oczekiwania i ekonometrię

Sargent i Sims otrzymali nagrodę za "empiryczne badanie, jakie skutki przynoszą pewne środki stosowane przez politykę gospodarczą". Nagroda dla nich jest mimo wszystko pewną niespodzianką. Obaj zaliczają się do szkoły racjonalnych oczekiwań - nurtu, który jest od kilku lat mocno

Kto wykorzysta koniunkturę?

wyborczego. Przed 20 laty wybory przegrały partie centrowo-prawicowe, które wspierały rząd Hanny Suchockiej, mimo że właśnie zaczynał się silny wzrost. Był wypracowany przez trudne reformy, których krótkookresowe skutki wyborcy boleśnie odczuli i ukarali reformatorów. Wygrały wówczas SLD i PSL, które

W grudniu 2009 ceny poszły lekko w górę

roku będziemy obserwować bardzo dynamiczny spadek wskaźnika cen. To dlatego, że rok temu inflacja wyraźnie wzrosła na skutek podwyżek cen regulowanych (m.in. energii) i osłabienia złotego. Dziś porównujemy się do tej wysokiej bazy, a w tym roku ani złoty nie słabnie, ani ceny regulowane nie będą rosły

Inflacja w krajach bałtyckich wcale nie spada

wprowadzenie restrykcji przy braniu pożyczek, opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomości czy ograniczenie wzrostu płac w sektorze budżetowym. Ekonomiści zwracają jednak uwagę, że na razie plan nie przynosi jeszcze skutków i istnieje możliwość, że inflacja w kolejnych miesiącach będzie rosła w tempie

Mimo obietnicy wyższy VAT zostaje do końca 2016 r.

większość ekonomistów miały nadzieję, że pod koniec 2013 r. będzie już po kryzysie. Ale nie jest. Nasza gospodarka rozwija się w tym roku wolniej, niż przewidywał rząd. Polacy, bojąc się o miejsca pracy, ostrożniej wydają pieniądze, wolniej rosną płace. A niższa od założeń rządowych inflacja sprawia, że

Czy referendum to droga do raju

poprosić, aby odstąpić od zastosowania tego prawa. Ale prokurator rzadko prosi o łagodny wymiar kary.Związki rządząWyborcy zagłosowali pod wpływem impulsu. Nie mieli pojęcia o skutkach i kosztach, o tym, kto i jak zapłaci za stosowanie nowego prawa, i czy naprawdę poprawi ono bezpieczeństwo. Politycy

W Polsce ceny rosną, w USA spadają

procentowe, aby inflacja była bliska celowi NBP z możliwością odchyleń plus minus o 1 pkt proc. - Szybki wzrost cen to m.in. skutek wzrostu cen żywności oraz osłabienia złotego - tłumaczy Jacek Wiśniewski, główny ekonomista Raiffeisen Bank Polska. Żywność w ciągu roku podrożała o blisko 5,6 proc. Na początku

Inflacja inercyjna

od wzrostu cen), co pozwala choć w części zmniejszyć ujemne skutki inflacji. Kiedy wzrost cen jest przewidywalny przez podmioty gospodarcze, wówczas wiele jego negatywnych skutków można ograniczyć lub całkowicie wyeliminować, dostosowując do nich wielkości nominalne płac, stóp procentowych, obciążeń

Inflacja

nad importem) monopolizacja gospodarki (monopoliści wzrost kosztów produkcji mogą przenosić na cenę) zadłużenie głównych przedsiębiorstw w danym sektorze Skutki inflacjiNegatywne skutki inflacji to: Redystrybucja siły nabywczej na korzyść emitującego pieniądz fiducjarny (zwykle rządu bądź podległej

Władysław Jabłoński (prezydent)

członkiem Zarządu Związków Zawodowych Pracowników Miejskich Warszawy. Od 7 grudnia 1922 do 6 lipca 1927 był prezydentem miasta stołecznego Warszawy. Za jego prezydentury zostały zahamowane skutki inflacji w miejskiej gospodarce. Znacznej rozbudowie uległ przemysł i usługi miejskie. Rozwinęło

Iluzja euro

Iluzja euro ? zjawisko obserwowane w krajach strefy euro polegające na odchyleniu postrzeganej inflacji od rzeczywistego wskaźnika. Zjawisko iluzji pieniądza nie jest nowe, jednak w przypadku euro przybrało wyjątkową skalę i rozpoczęło się już w styczniu 2002, czyli w momencie wprowadzenia nowej

Inflacja akademicka

, Wydawnictwo Element, Kraków 2010, ISBN 978-83-929719-1-7. SkutkiW wyniku inflacji akademickiej dochodzi do sytuacji, w której absolwenci szkół wyższych zaczynają wykonywać prace, które wcześniej nie były wykonywane przez absolwentów lub były wykonywanie przez absolwentów z niższym tytułem zawodowym. Daną

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.