skierowania nfz.gov.pl

Załman-Zygmunt Kratko

. Był odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Link zewnętrzny http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=KR&katalogId=1&subpageKatalogId=1&pageNo=1&nameId=11211&osobaId=19321&

Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Polsce

indywidualnie, po przejściu standardowej procedury adopcyjnej http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/adopcja/broszura%20-%20ADOPCJE.pdfhttp://www.waszyngton.msz.gov.pl/pl/waszyngton_us_a_pl_informacje_konsularne/waszyngton_us_a_pl

Świadkowie Jehowy

, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (msw.gov.pl)Jerzy Rzędowski: Najdłuższa konspiracja PRL? (Biuletyn IPN, 03/2004, s. 49).Według danych z 12 listopada 2013 roku na całym świecie uwięzionych było 679 Świadków Jehowy. W tym w Erytrei – 52, w Górskim Karabachu – 1, w Korei Południowej – 599

Mammografia

deklaruje udział w badaniuKobiety.net.pl ''[http://www.zdrowie.kobiety.net.pl/54,0,Mammografia-w-Polsce-nadal-malo-popularna,3347.html Mammografia – w Polsce nadal mało popularna]'' 2010/9/28 [dostęp: 2011-09-120], ale w praktyce korzysta mniej niż 25%(PAP) ''[http

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.