skardze wojewody

sprawdź też:

wojewoda

PAP

Podlaskie. Radni Sejn jeszcze raz zajmą się sprawą referendum

Podlaskie. Radni Sejn jeszcze raz zajmą się sprawą referendum

Radni Sejn (Podlaskie) w poniedziałek jeszcze raz zajmą się sprawą ewentualnego wniesienia skargi na decyzję wojewody o unieważnieniu uchwały w sprawie lokalnego referendum w tym mieście. Już raz głosowali w tej sprawie we wtorek; większość była przeciw.

Burmistrz Gostynina skarży decyzję wojewody o wygaszeniu mandatu

Burmistrz Gostynina Włodzimierz Ś. złożył skargę na decyzję o wygaszeniu jego mandatu, którą pod koniec marca wydał wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski - poinformował w środę PAP mazowiecki urząd wojewódzki. Skarga trafi wkrótce do sądu administracyjnego.

Wielkopolskie. Wojewoda rozważa zaskarżenie uchwały ws. sołectw w Jarocinie

Wojewoda wielkopolski rozważa możliwość wniesienia skarg do sądu administracyjnego na uchwały tworzące sołectwa w Jarocinie - podał w środę rzecznik wojewody. Jarocin chce mieć sołectwa, bo liczy na dodatkowe środki na rozwój.

Wielkopolskie. Wojewoda zaskarżył uchwały tworzące sołectwa w Jarocinie

Na początku lutego wyrok umożliwiający ich tworzenie wydał NSA. Większość jarocińskich sołectw ma już wybrane władze. Jak poinformował w czwartek PAP rzecznik prasowy wojewody Tomasz Stube, powodem złożenia skarg przez wojewodę Piotra Florka było zawarte w wyroku NSA stanowisko o "wiejskim

Sąd oddalił skargę burmistrza Gostynina na wygaszenie mandatu

Wygaszenie mandatu burmistrza Gostynina, który w styczniu został skazany za prowadzenie samochodu po pijanemu, było skutkiem niepodjęcia wcześniej stosownej uchwały przez gostynińskich radnych. Wojewoda wydał zarządzenie stwierdzające wygaśnięcie mandatu Włodzimierza Ś., powołując się na utratę

NSA oddalił skargę kasacyjną prezydenta Starachowic

zaskarżonej uchwały. W grudniu skargę na orzeczenie sądu wniósł do NSA pełnomocnik Bernatowicza mec. Kazimierz Jesionek. Jak powiedziała w środę PAP rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego Agata Wojda uprawomocnienie się uchwały pozwala wojewodzie na wystąpienie do premiera z wnioskiem o wyznaczenia komisarza

Sprawa rozwiązania Marszu Niepodległości - w sądzie administracyjnym

"Wnosimy skargę na decyzję wojewody o utrzymaniu w mocy decyzji pani prezydent Warszawy o rozwiązaniu Marszu Niepodległości. Wyczerpaliśmy procedurę odwoławczą. Oczekujemy, że sąd administracyjny uchyli decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia" - poinformował w czwartek na konferencji prasowej

Sąd rozpatrzy skargę burmistrza Gostynina na wygaszenie mandatu

ewentualnym odwołaniu - Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wcześniej mazowiecki urząd wojewódzki argumentował, że zarządzenie wojewody o wygaszeniu mandatu burmistrza Gostynina zostało wydane, gdyż Włodzimierz Ś. utracił prawo wybieralności z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu 17 stycznia - radni

1000 zł za poród, 43 tys. za operację kręgosłupa. Szpitale płacą odszkodowania

1000 zł za poród, 43 tys. za operację kręgosłupa. Szpitale płacą odszkodowania

Zamiast iść do sądu, czekać latami, aż proces się skończy, od stycznia 2012 r. pacjenci mogą złożyć skargę na lekarskie błędy do komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, która działa przy wojewodzie. Taką możliwość dała nam znowelizowana Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

"Dziennik Polski": Ekolodzy nie godzą się na "Kicarz"

. Pozwolenie było już kilka razy zaskarżane. Teraz strony postępowania - sądecka prokuratura i Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot - mogą złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak relacjonuje Bogaczyk, "ekolodzy zapowiedzieli po rozprawie, że będą się odwoływać od wyroku"

Pacjenci pójdą na wojnę ze szpitalami?

Pacjenci pójdą na wojnę ze szpitalami?

zdrowia obawiają się lawiny skarg. Podejrzewają też, że od stycznia wzrosną ceny polis od odpowiedzialności cywilnej.Przykład: w tym roku poznański szpital im. Heliodora Święcickiego przy ul. Przybyszewskiego zapłacił składkę ubezpieczenia w wysokości 300 tys. zł. - Obawiamy się, że w przyszłym będzie to

Usadzony Józef O.

Usadzony Józef O.

klienci ogrzewalni to w większości typowa patologia: alkoholicy, narkomani. On jest inny, kumaty gość - trzeba mu oddać, a że nie ma co robić, to pisze skargi. Ma ambicję, że zmieni system opieki nad bezdomnymi, ja mu na to powiedziałem, żeby wystartował na radnego. Tylko kto by go wziął na listę wyborczą

Wojewoda zaskarży decyzję sądu ws. Marszu

Wojewoda zaskarży decyzję sądu ws. Marszu

Wojewoda Tadeusz Dziuba poinformował podczas konferencji prasowej, że w najbliższych dniach złoży do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną w tej sprawie. - Ktokolwiek by nie był wojewodą, powinien złożyć taką skargę. W tej sprawie budzącej wątpliwości i zainteresowanie społeczne

Wojewoda skarży się na TP SA

Rzecznik wojewody Beata Ryń przyznaje, że to wyjątkowa sytuacja, aby wojewoda skarżył się na działającą na rynku firmę. - Pan wojewoda uznał, że wobec tylu skarg zastrzeżeń zobowiązany jest wystąpić w interesie mieszkańców województwa - mówi Ryń. - Przepraszam naszych klientów. Od trzech miesięcy

Wojewoda odpowie słuchaczom Radia Maryja

Kozackich Gór, a więc także siedziby Radia Maryja. Sympatycy o. Rydzyka zasypali magistrat Torunia listami i faksami: przyszło około 40 tys. protestów, z kraju i ze świata. Spora cześć pism miała formę skargi i zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego została przekazana wojewodzie kujawsko

Wojewoda świętokrzyski skarży się na TP SA

Rzecznik wojewody Beata Ryń przyznaje, że to wyjątkowa sytuacja, aby wojewoda w ten sposób skarżył się na działającą na rynku firmę. - To była inicjatywa pana wojewody. Uznał, że wobec tylu zastrzeżeń zobowiązany jest wystąpić w interesie mieszkańców województwa - mówi. We wtorek wojewoda

Starosta tatrzański: ekolodzy zagrozili obronności kraju

Starosta tatrzański: ekolodzy zagrozili obronności kraju

- uznał, że rozwiązanie manifestacji było niezasadne i uchylił je. Nie poinformowali Straży Granicznej Wójt nie mógł w świetle przepisów złożyć skargi do sądu administracyjnego na decyzję wojewody. Ale za to zarząd powiatu tatrzańskiego złożył wniosek do wojewody o wznowienie postępowania. W piśmie, na

Podlaskie. Radni Sejn jeszcze raz zajmą się sprawą referendum

27.03. Białystok (PAP) - Radni Sejn (Podlaskie) w poniedziałek jeszcze raz zajmą się sprawą ewentualnego wniesienia skargi na decyzję wojewody o unieważnieniu uchwały w sprawie lokalnego referendum w tym mieście. Już raz głosowali w tej sprawie we wtorek; większość była przeciw. Sesja została

Marsz Niepodległości kontra wojewoda: 1:0 dla narodowców

Marsz Niepodległości kontra wojewoda: 1:0 dla narodowców

wojewody stowarzyszenie złożyło skargę do WSA. To jeszcze nie koniec sprawy Sąd podzielił dzisiaj część zarzutów skarżących i uchylił decyzję wojewody. Najważniejszy zarzut zdaniem sądu to nieuwzględnianie wniosków dowodowych, jakie przedstawiała strona. - A miały one wpływ na wynik sprawy - podkreślała w

Wielkopolskie. Premier wyznaczył nowego wójta gminy Lubasz

skargę wójta gminy na decyzję wojewody. Naczelny Sąd Administracyjny w czerwcu oddalił skargę kasacyjną. Adam Górzyński będzie pełnił funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada.

WSA: zapis o ochronie życia w statucie szpitala - nie na miejscu

nadzorczego - unieważnił tę decyzję wskazując, że powiat wykroczył poza swe uprawnienia regulując w statucie kwestie uregulowane już w ustawach: konstytucji, ustawie o działalności leczniczej, o zawodzie lekarza oraz ustawie antyaborcyjnej. Tak sprawa trafiła do WSA, gdzie skargę na decyzję wojewody złożył

Wielkopolska. Wójt Damasławka odwołany przez premiera

nadzorcze stwierdzające nieważność zarządzenia ze względu na istotne naruszenie prawa. Wójt odwołał się od tego rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego, ten jednak skargę oddalił. We wrześniu 2013 roku wojewoda wysłał do premiera wniosek o odwołanie samorządowca. Kancelaria szefa rządu zasugerowała, by

Podlaskie. Radni Sejn za zaskarżeniem decyzji wojewody ws. referendum

Sesja została zwołana na jego wniosek. Główny jej punkt to podjęcie uchwały w sprawie "wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego". Tą samą sprawą radni zajmowali się już w ubiegłym tygodniu i wówczas w głosowaniu projekt został odrzucony. Wtedy jednak radni

Opolskie. Premier odwołał wójta Skarbimierza

Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedlu. "Naruszenia prawa we wskazanym zakresie zostały stwierdzone w wyniku zastosowanych przez wojewodę opolskiego środków nadzorczych: 9 w rozstrzygnięciach nadzorczych, 4 w skargach do WSA w Opolu, które sąd uwzględnił stwierdzając nieważność zaskarżonych zarządzeń

Olsztyn. Pomyłki w spisie wyborców powodem skarg w sądzie

Żegarska poinformowała PAP, że w wydziale cywilnym Sądu Okręgowego zarejestrowanych jest już 12 skarg związanych z pierwszą turą wyborów samorządowych. Być może do biura podawczego wpłynęły kolejne, ale nie zostały jeszcze zarejestrowane. Wszystkie skargi dotyczą uchybień mających wpływ na ważność

Czy szpital w Wołominie może bezwzględnie chronić życie

Jacka Kozłowskiego poskarżył się starosta Uściński. WSA oddalił skargę WSA poparł jednak argumenty wojewody, uznając, że zasady ochrony życia są ujęte m.in. w ustawie o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego. I oddalił skargę. - Nie zgadzamy się z tym rozstrzygnięciem. Jako właściciel szpitala

WSA: wojewoda ma znów zbadać decyzję o delegalizacji Marszu Niepodległości

, kwestionowało decyzję prezydenta Warszawy, który zdelegalizował marsz już po incydentach przy ul. Skorupki. Ogłoszoną wtedy decyzję podtrzymał w lutym tego roku wojewoda mazowiecki - stąd skarga stowarzyszenia do WSA. W odwołaniach kwestionowano przyjęty za podstawę prawną paragraf ustawy o zgromadzeniach

Rosyjski dziennikarz nie pozna wniosku ABW w jego sprawie

zażalenie do szefa UdSC. Jeśli ten utrzyma decyzję wojewody, stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Swiridow zapewnia, że nie ma związku z rosyjskimi służbami specjalnymi, a w Polsce wykonuje zawód dziennikarza. "W aktach sprawy nie ma nic oprócz dokumentu

Warmińsko-Mazurskie. Posłowie Twojego Ruchu chcą odwołania wojewody

, czego dowodem są - ich zdaniem - liczne skargi ze strony mieszkańców regionu, które trafiają do biur poselskich. Posłowie zarzucili wojewodzie, że "przymyka oczy" na patologiczne zjawiska, których nie powinno być w administracji państwowej. Obwinili za nie dyrektora generalnego urzędu. "

Podlaskie. Rada Miejska Sejn nie odwoła się do sądu ws. referendum w mieście

Nowalskiego radni Sejn decydowali we wtorek, czy zaskarżyć decyzję wojewody, samorządowi przysługuje bowiem skarga do sądu administracyjnego. Jak poinformował PAP przewodniczący Rady Romuald Jakubowski, projekt został odrzucony. 5 osób było za, 8 przeciw a jedna wstrzymała się od głosu. Burmistrz Nowalski

Prezydent podpisał nowelę ustawy o transporcie drogowym

przypadku dworców będących własnością samorządu województwa rozpatrywanie skarg będzie należało do obowiązków wojewody. Pasażer będzie mógł wnieść również skargę do marszałka województwa na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Za nieprzestrzeganie

Wielkopolskie. Po decyzji NSA w Jarocinie nie będzie sołectw

. Wyrok umożliwiający ich tworzenie NSA wydał rok temu. Po tym w jarocińskich sołectwach wybrano władze. Wojewoda wielkopolski skierował w kwietniu 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwały ws. sołectw, opierając się na stanowisku sądów administracyjnych co do charakteru

NSA oddalił skargę w sprawie mandatu byłego burmistrza Gostynina

skargę Włodzimierza Ś., wtedy jeszcze burmistrza Gostynina, na decyzję o wygaszeniu jego mandatu, którą w marcu podjął wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Wojewoda wydał zarządzenie o wygaśnięciu mandatu, powołując się na utratę wybieralności z powodu skazania w styczniu urzędującego wówczas burmistrza

Wielkopolska. Ponowny wniosek o odwołanie wójta Damasławka

względu na istotne naruszenie prawa. Wójt odwołał się od tego rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego, ten jednak skargę oddalił. We wrześniu 2013 roku wojewoda wysłał do premiera wniosek o odwołanie samorządowca. Kancelaria szefa rządu zasugerowała, by wójt otrzymał czas na usunięcie swoich błędów do

Wojewoda: uchwała zmieniająca statut szpitala w Wołominie - nieważna

napisano, że "Szpital Powiatowy w swojej działalności kieruje się bezwzględnie zasadą ochrony życia ludzkiego". Choć nie zapisano tego wprost, uchwała interpretowana może być jako zakaz przeprowadzania w szpitalu aborcji. W ramach ustaw o samorządzie powiatowym, gminnym i wojewódzkim wojewoda

Sejm. Nowela ustawy o transporcie drogowym - ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej". W przypadku dworców będących własnością samorządu województwa, rozpatrywanie skarg będzie należało do obowiązków wojewody. Pasażer będzie mógł wnieść również skargę do marszałka województwa na niewłaściwe wykonywanie obowiązków

TR, PO, PSL i SLD za nowelizacją ustawy o transporcie drogowym

województwa, rozpatrywanie skarg będzie należało do obowiązków wojewody. Pasażer będzie mógł wnieść również skargę do marszałka województwa na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Za nieprzestrzeganie przepisów przewoźnik drogowy, właściciel lub

Wielkopolskie. Od czwartku w Jarocinie mogą działać sołectwa

wielkopolskiego. Wówczas wojewoda skierował skargi kasacyjne do NSA, który oddalił je na początku lutego. Sołectwa zostały powołane, bo lokalny samorząd liczy na dodatkowe środki z funduszu sołeckiego. "Nie są jeszcze wyznaczone terminy poszczególnych zebrań na dawnych osiedlach a obecnych sołectwach

Most Uniwersytecki, nie Kaczyńskiego. Sąd: "Uchwała ważna"

z jednym argumentem prawników wojewody - że błędnie określono termin wejścia w życie uchwały o zmianie nazwy mostu. W pozostałej części skargę oddalił. Małgorzata Pałukard-Falkowska, reprezentująca w sądzie wojewodę, zapowiedziała, że to nie koniec sprawy: - Oczywiście wystąpimy do sądu z wnioskiem

PiS o referendum: Wątpliwe pytania i milczenie wojewody

polityków PO. SLD domaga się uchylenia uchwały w sprawie referendum, tłumacząc, że pytanie o poprawę bezpieczeństwa jest niezgodne z prawem, bo sugeruje, że w mieście nie ma monitoringu. Z kolei PiS krytykuje brak reakcji wojewody na wątpliwości dotyczące zbytniej ogólności referendalnych pytań. A wojewoda

Rząd za ułatwieniami dla niepełnosprawnych na dworcach

sprawności ruchowej" - zaznaczyło CIR. "W przypadku, gdy dworzec jest własnością samorządu województwa, rozpatrywanie skarg będzie należało do obowiązków wojewody. Pasażer będzie mógł wnieść również skargę do marszałka województwa na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez organizatora turystyki

Senat za ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych na dworcach autobusowych

skarg będzie należało do obowiązków wojewody. Pasażer będzie mógł wnieść również skargę do marszałka województwa na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Za nieprzestrzeganie przepisów przewoźnik drogowy, właściciel lub podmiot zarządzający

Podlaskie.W gminie Bakałarzewo może powstać część mostu energetycznego

uwzględnienie w dokumentach planistycznych inwestycji celu publicznego. Po decyzji wojewody samorząd złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten skargę jednak oddalił i orzekł, że wojewoda podlaski zgodnie z prawem przeprowadza tę procedurę. Most energetyczny Litwa-Polska to strategiczna

RPD:certyfikaty jakości poprawiłyby sytuację dzieci w placówkach opieki

rzecznika skarg skłania mnie do ponownego skierowania propozycji dotyczącej rozwiązań systemowych w zakresie wychowania dzieci i młodzieży oraz zapewnienia im właściwej opieki oraz wsparcia" - czytamy w piśmie. "Pomimo wprowadzonych zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Przedterminowe wybory prezydenta Starachowic - 27 kwietnia

O wydaniu przez premiera rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia wyborów w Starachowicach poinformowało PAP biuro prasowe wojewody świętokrzyskiego. Załącznik do dokumentu określa kalendarz wyborczy. Do 25 marca do komisarza wyborczego mają wpłynąć zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych

NSA: uchwała ws. wygaszenia mandatu wójta Bań Mazurskich zgodna z prawem

Jak poinformowano PAP w biurze prasowym Naczelnego Sądu Administracyjnego, w czwartek NSA podtrzymał decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który odrzucił skargę wójta na uchwałę rady gminy. Tym samym NSA oddalił skargę kasacyjną, którą wniósł wójt. Wójt Ryszard Bogusz

Premier wyznaczył osobę do pełnienia funkcji prezydenta Starachowic

Jak poinformowała PAP rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego Agata Wojda, Szczypiór będzie pełniła funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowego prezydenta, wybranego w przedterminowych wyborach. Jej kandydaturę zarekomendowała 6 marca wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Bożena Szczypiór pełniła w

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy o transporcie drogowym

należało do obowiązków wojewody. Pasażer będzie mógł wnieść również skargę do marszałka województwa na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Za nieprzestrzeganie przepisów przewoźnik drogowy, właściciel lub podmiot zarządzający wyznaczonym dworcem

Podlaskie.Burmistrz Sokółki z wyrokiem; może stracić stanowisko

zarządzenia skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Białymstoku, za pośrednictwem wojewody. Dopiero prawomocny wyrok w postępowaniu sądowo-administracyjnym (od wyroku WSA przysługuje skarga kasacyjna do NSA) powoduje utratę stanowiska przez burmistrza. Oczywiście jako osoba skazana nie będzie

Wojewoda: Manifestacja na drodze do Morskiego Oka była legalna

Brodowski, rzecznik wojewody małopolskiego. Pokojowo jednak nie było. Działacze walczący o prawa zwierząt usiedli na drodze z transparentami, ale fiakrów to nie powstrzymało. Górale popędzali zwierzęta i pchali wozy, taranując uczestników manifestacji. Pomagali im w tym pasażerowie fasiongów, pokrzykując

"Solidarność" upomina się w MOP o prawo do strajku generalnego

związek. Zdaniem "S" stroną sporu zbiorowego i strajku powinien być zawsze podmiot rzeczywiście odpowiedzialny finansowo lub rzeczywiście przyznający uprawnienia określonej grupie zawodowej np. władza publiczna - rząd, konkretni ministrowe, samorząd, wojewoda itp., bądź inny odpowiedzialny

"Solidarność" upomina się w MOP o prawo do strajku generalnego

22.01. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - NSZZ "Solidarność" złożył skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy na brak w polskim prawie zapisów pozwalających na strajk generalny - poinformował w czwartek rzecznik prasowy związku Marek Lewandowski. Dotyczy ona konwencji o wolności

Sąd ws. mostu energetycznego: działania wojewody zgodne z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił w czwartek skargę jaką w tej sprawie składała Rada Gminy Bakałarzewo. Samorząd Bakałarzewa podważał zarządzenie zastępcze wojewody, który w trybie nadzoru nad samorządami lokalnymi podjął procedurę przygotowania miejscowego planu zagospodarowania

Bydgoszcz. Sprawa nazwy mostu do sądu administracyjnego

Michałek. Wojewoda mogła stwierdzić nieważność uchwały w 30 dni od momentu, w którym ją otrzymała. Jednak z tego nie skorzystała. Zdecydowała się natomiast na zaskarżenie uchwały do sądu administracyjnego. Skarga do WSA została skierowana za pośrednictwem Rady Miasta Bydgoszczy. Uchwałę o nadaniu

25 złotych za dodatkowe godziny w przedszkolu? Wojewoda: Przepis jest nieważny

zajęcia.Na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

TK rozpatrywał skargę osoby prywatnej dot. ograniczenia prawa własności

Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, który rozpatrywał we wtorek skargę osoby prywatnej dotyczącą ograniczenia korzystania z prawa własności w zakresie zasady zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Rozprawa dotyczyła decyzji burmistrza miasta i gminy z 1998 r., na podstawie której dokonano podziału

Senator Rulewski proponuje powołanie Rzecznika Mieszkańców

;nieprawidłowości i nadużycia w działalności organów administracji publicznej z punktu widzenia praw mieszkańców województwa". Do kompetencji rzeczników należałoby m.in.: rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców, występowanie do organów administracji samorządowej i państwowej, pomoc w dostępie od informacji

NSA rozpatrzy skargę kasacyjną prezydenta Starachowic

podkreślił, że zarzuty złożone przez Bernatowicza w skardze są bezpodstawne i nie mają wpływu na ważność zaskarżonej uchwały. W grudniu skargę na orzeczenie sądu wniósł do NSA pełnomocnik Bernatowicza mec. Kazimierz Jesionek. W połowie listopada radni Starachowic podczas nadzwyczajnej sesji zwrócili się do

Sprawdzają haki na burmistrza Guziała. Jest druga skarga

- Powinien się z tym liczyć, wszczynając walkę polityczną - mówił w poniedziałek wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Trafiła do niego skarga, z której wynika, że Guział mógł złamać przepisy zakazujące łączenia funkcji burmistrza z zasiadaniem we władzach spółki prawa handlowego. - Poprosiłem

NFZ: zmiana statutu wołomińskiego szpitala bez wpływu na treść kontraktu z NFZ

pismo do wołomińskiego szpitala, w którym przypomniał o obowiązku realizacji świadczeń na oddziale ginekologiczno-położniczym w pełnym zakresie" - dodał Troszyński. Zastrzegł, że "w przypadku jakichkolwiek sygnałów, skarg, dotyczących nieprawidłowości w realizowaniu przez szpital kontraktu

Dolnośląskie. Prokuratura umorzyła sprawę nagrywania polityków PSL z Opola

, wojewoda najpierw wzywa go do zaprzestania tych naruszeń, a gdy nie odnosi to skutku - występuje do premiera o odwołanie wójta. Od czerwcowego rozstrzygnięcia premiera wójtowi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zakaz "zakazu wyprowadzania psów". Na początek w Wołowie

. Uchwałę skontrolował wojewoda dolnośląski. I uznał, że zapisy, które w praktyce oznaczają ustawienie w miejscach publicznych tabliczek "zakaz wyprowadzenia zwierząt", są niezgodne z prawem, bo wołowscy radni przekroczyli swoje kompetencje. Wojewoda argumentował, że wszystkie kwestie reguluje już

Prezydent w więzieniu, ale zawiadomienia nie odebrał. Co z mandatem?

Bożentyny Pałki-Koruby, wojewody świętokrzyskiej. Wojciech Bernatowicz został skazany prawomocnie na 3,5 roku bezwzględnego więzienia za m.in. przestępstwa korupcyjne. Skarga będzie rozpatrywana przez WSA 20 listopada. Jeśli będzie odrzucona, Bernatowicz będzie mógł się od tej decyzji odwołać do Naczelnego

Burmistrz, który chce odwołania prezydent stolicy: W PO odezwała się grupa hakowa

nie ja, to szef firmy i KRS Ale poza radością spowodowaną sukcesem w zbieraniu podpisów Guział może też mieć powód do zmartwienia. Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski (PO) skierował do prezydent Warszawy pismo "z prośbą o stosowne rozpatrzenie" skargi, która wpłynęła do jego urzędu. O co

"Czy Polska faktycznie wygrała z Niemcami?". Z tym dzwonimy na 112 [POSŁUCHAJ]

, brakuje jednak odpowiedniej świadomości. Każdy taki bez powodu wykręcony telefon może blokować linię komuś, kto faktycznie potrzebuje pomocy - mówiła w środę Bożentyna Pałka-Koruba, wojewoda świętokrzyski. W ubiegłym roku było ponad 80 tys. zasadnych interwencji. Niespełna połowę z nich, 48 proc

Zielona Góra. Sąd uchylił zmiany w uchwale o strefie płatnego parkowania

Wyrok WSA dotyczy skargi na uchwałę zielonogórskiej Rady Miasta z września 2013 r., która wprowadzała kilka zmian w uchwale o strefie płatnego parkowania w tym mieście. Skargę na kilka z jej zapisów skierowała do sądu zielonogórska prokuratura okręgowa. Pod koniec lutego br. WSA stwierdził

O godz. 13 wyrok TK ws. prawa o zgromadzeniach

18.09. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - O godz. 13 Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok ws. nowego prawa o zgromadzeniach, m.in. co do konstytucyjności zakazu dwóch manifestacji w jednym miejscu i czasie. Według autorów skarg - RPO, posłów PiS oraz TR - zmiany ograniczają wolność zgromadzeń. Łącznie

Stolica. Onkolodzy kwestionują lokalizację Szpitala Południowego

nieruchomości ma teraz m.st. Warszawa. Centrum Onkologii dostanie odszkodowanie. Decyzja wojewody jest ostateczna. Przysługuje na nią skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zespół prasowy wojewody przypomniał w komunikacie, że nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa. Dodano, że Hanna Gronkiewicz

Wyrok NSA w sprawie Szafarni. Szkoła uratowana

W tej chwili grupą ponad 30 uczniów z szafarskiej szkoły opiekuje się dziesięciu pedagogów pracujących społecznie lub za symboliczne dary w naturze znoszone przez rodziców.

Skazany prawomocnie za wyłudzenie burmistrz wciąż rządzi Bisztynkiem

służbowe". Rzeczniczka prasowa wojewody warmińsko-mazurskiego Edyta Wrotek powiedziała PAP, że wojewoda także jest bezsilny wobec postawy Jana W. "Sytuacja w Bisztynku jest o tyle nietypowa, że to sami radni podjęli decyzję o wygaśnięciu mandatu burmistrza. W podobnych sytuacjach w innych

Skazany prawomocnie za wyłudzenie burmistrz wciąż rządzi Bisztynkiem

spytał o to, czemu pan burmistrz urzęduje mimo odwołania przez radnych" - dodała Zawistowska. Burmistrz Jan W. - mimo wielokrotnych prób - nie odbierał od PAP telefonu, nie odpisał także na pytania zadane mu drogą elektroniczną. Rzeczniczka prasowa wojewody warmińsko-mazurskiego Edyta Wrotek

Kielce. Zarządzenie wojewody ws. wygaśnięcia mandatu radnego Kielc

złożenia ślubowania. Niewypełnienie tego obowiązku jest podstawą do wygaśnięcia mandatu. Wcześniej dwukrotnie kieleccy radni głosowali ws. wygaszenia mandatu Rupniewskiego. W obu przypadkach byli temu przeciwni. W tej sytuacji wojewoda, zgodnie ze swoimi kompetencjami, zdecydowała się na wydanie

Starachowice. Petycja do premiera o wyznaczenie komisarza w mieście

rządowy nie został wyznaczony". 5 marca Naczelny Sąd Administracyjny wydał prawomocne orzeczenie w sprawie ważności uchwały starachowickich radnych z września 2013 r., wygaszającej mandat prezydenta Wojciecha Bernatowicza. Uprawomocnienie się uchwały pozwoliło wojewodzie świętokrzyskiemu na

Władze Wałbrzycha wycofują się z pomysłu prohibicji

urzędu miejskiego nie wpłynęła ani jedna skarga na zakłócanie porządku. A w zeszłym roku takich skarg było około 200 - niektóre zbiorowe. - Zawieszona warunkowo na pół roku uchwała przyniosła skutek, zanim weszła w życie - uważa Szełemej. - Dlatego zadecydowałem o tym, że zwrócę się do rady miasta o

Niech minister pokaże kalendarz

tego też nie może dostać. Wtedy zwrócił się do nas. A my, po pierwsze, bo zawsze od tego zaczynamy, upewniliśmy go, że ma prawo pytać. A potem pokazaliśmy, co trzeba zrobić, żeby to prawo egzekwować. W tym przypadku to jest sprawa z tego roku, pomogliśmy mu sporządzić pismo do wojewody ze skargą na

NSA: stażysta nie może porzucić stażu

odwołała się od tej decyzji do wojewody świętokrzyskiego, a gdy ten nie przyznał jej racji, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W sądzie wygrała. WSA uznał, że pracownicy powinni być traktowani równo w zakresie warunków zatrudnienia, czyli jeżeli pracują w tym samym

Wojewoda mazowiecki wygasił mandat burmistrza Gostynina

Jak poinformował we wtorek mazowiecki urząd wojewódzki, burmistrzowi przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od doręczenia zarządzenia. Zarządzenie wojewody mazowieckiego zostało wydane po powiadomieniu ministra administracji i cyfryzacji. Burmistrz Gostynina

Zaklejała uczniom usta taśmą. "Irytujecie mnie, gówniarze"

medialnych prokuratura wszczęła postępowanie z urzędu. Trwają czynności sprawdzające, czyli ustalanie pokrzywdzonych dzieci, zbieranie relacji rodziców i analiza nagrań audio - wyjaśnia Małgorzata Klaus, rzeczniczka wrocławskiej prokuratury. - W sprawie skargi działania toczą się dwutorowo. Z jednej strony

Komendant straży rybackiej oskarżony o korupcję u wojewody. Znów kontroluje, teraz u marszałka

Artur P. jeszcze w ubiegłym roku był komendantem straży rybackiej w Kielcach. Instytucja interweniowała, m.in. kontrolowała, czy nie dochodzi do kłusownictwa na zbiornikach wodnych w regionie. Wojewoda świętokrzyska Bożentyna Pałka-Koruba postanowiła zlikwidować straż i w tym roku włączyła ją w

Podlaskie. Większość decyzji ws. wycen ziemi pod obwodnicę podtrzymana

działa w określonych ramach prawnych, ale wyraża dobrą wolę w rozwiązaniu problemów z wyceną gruntów pod augustowską obwodnicę. "Żeby ci ludzie nie czuli takiego dyskomfortu. Zapewniłem, że urzędnicy - tak wojewody jak i ministerstwa - absolutnie nie chcemy, aby tym państwu zapłacono mniej niż im

Pensja za pracę dla KZK GOP prezydentom się nie należy

. Prezydenci nie dawali jednak za wygraną. KZK GOP złożył kasację od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. - Wyrok zapadł. Sąd oddalił skargi kasacyjne - mówi Krzysztof Nowak, dyrektor nadzoru prawnego wojewody śląskiego. To jednak nie koniec. Wojewoda zaskarżył także uchwały KZK GOP, które przyznawały

Wojewoda warmińsko-mazurski uchylił uchwałę ws. opłat za przedszkole w Tolkmicku

Na postanowienie wojewody przysługuje samorządowcom skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Wiceprzewodniczący rady miasta w Tolkmicku Henryk Oleszkiewicz powiedział PAP, że radni nie będą się odwoływać od decyzji wojewody do WSA, ale poprawią uchwałę. Jak podała rzeczniczka wojewody

Wolne Konopie górą. Zaniosą premierowi placek z haszem

ruch w mieście. Organizatorzy zaskarżyli decyzję o zakazie do Wojewody Mazowieckiego jako niezgodną z konstytucyjnym prawem do publicznego wyrażania wspólnych poglądów. Jednak wojewoda przychylił się do decyzji Ratusza i zgody nie wydał. Wolne Konopie ponownie złożyły skargę, tym razem w Wojewódzkim

Trybunał Konstytucyjny bada prawo o zgromadzeniach

Autorami trzech połączonych przez TK skarg są: Rzecznik Praw Obywatelskich oraz posłowie PiS i TR. Zbliżone treściowo trzy zaskarżenia dotyczą głównie uchwalonej w 2012 r. z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacji prawa o zgromadzeniach. Powstała ona po zamieszkach 11 listopada

NSA: były przesiedleniec odzyska 24 ha nad jeziorem w Olsztynie

Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożyła gmina Olsztyn. Spór dotyczył atrakcyjnego terenu w Olsztynie - 24 hektarów nad największym jeziorem w mieście - Krzywym. Grunt jest obecnie we władaniu miasta - znajdują się tam m.in. las miejski i tereny rekreacyjno-sportowe. W pozwie

Wojewodowie badają uchwały dotyczące opłat za przedszkola

wojewody zmieniło swoje uchwały zgodnie z przedstawionymi wskazówkami, wobec 11 uchwał skierowano skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a około 30 jest w trakcie wyjaśniania. Jak poinformowano PAP w biurze prasowym wojewody zachodniopomorskiego, spośród ok. 80 uchwał dotyczących opłat w

Modlitwa? Na matematyce?

skargę do śląskiego kuratorium oświaty i MEN, w poniedziałek mówiło o tym Radio ZET, we wtorek pisała "Wyborcza". Bożena Struzik, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach, mówi, że tradycja odmawiania modlitwy przed lekcjami w jej szkole trwa od 25 lat. - Uzgodniliśmy to z

Można? Tak. Polska odpuszcza bohaterowi naszych publikacji

zamknięty w strzeżonym ośrodku, a wypuszczony na wolność we wrześniu 2012 roku. Młodzi wzięli ślub. Wojewoda lubelski odmówił mężczyźnie karty pobytu. Zurab ponownie starał się więc o pobyt tolerowany. Jednak do szefa UdSC nie dotarła wraz z jego dokumentami prośba o wstrzymanie tej pierwszej decyzji o

Pierwsze protesty wyborcze w Sądzie Okręgowym w Płocku

wyborczych do rady powiatu nie były zszyte - "były luźno ułożone, fruwały" - co sprawiało, że trudno było, jak oceniła autorka skargi, odnaleźć w wykazie konkretną osobę. W proteście z Działdowa autor opisuje natomiast nieprawidłowości w przebiegu głosowania, które jego zdaniem, miały miejsce we

RPO: osoby mieszkające w dps-ach nie mogą w pełni korzystać ze swoich praw

, dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze RPO, nie ma zbyt wielu skarg od mieszkańców dps-ów, zwłaszcza w sprawie ograniczenia praw i wolności. "Jeżeli taka skarga do nas trafia, to dotyczy zazwyczaj subiektywnej oceny poziomu opieki. Podejmujemy interwencję, są kontrole

TK uchylił kilka zapisów prawa o zgromadzeniach

W czwartek pięcioosobowy skład TK uznał za niekonstytucyjne kilka z kilkunastu zaskarżonych zapisów uchwalonej w 2012 r. z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacji prawa o zgromadzeniach. Według autorów skarg do Trybunału - RPO, posłów PiS oraz TR - zmiany ograniczały wolność

Kujawsko-Pomorskie. Radni Lipna bronią burmistrza przed sądem

jedynym punktem było zaskarżenie do sądu decyzji wojewody. Za uchwałą głosowało 13 radnych, dwóch było przeciw, a dwóch nie pojawiło się na sesji. "Uchwała jest skierowana do sądu administracyjnego i jest to skarga na zarządzenie zastępcze pani wojewody. Uważamy, że to burmistrz ma rację w tej

Koniec abolicji - cudzoziemcy muszą ponownie legalizować pobyt

Podczas wtorkowej konferencji prasowej wojewoda Jacek Kozłowski przypomniał, że na Mazowszu w ramach abolicji swój pobyt zalegalizowało ponad 3,5 tys. cudzoziemców. Ważność pierwszych wydanych w 2012 r. decyzji abolicyjnych kończy się w lutym tego roku. Dyrektorka wydziału spraw cudzoziemców

Komu przeszkadzają psy w parkach? Ta dyskusja rozgrzała czytelników

Skarga częstochowianina na psy w parku pod Jasną Górą uruchomiła dyskusję mieszkańców miasta (którą to już na ten temat?). Można ją śledzić na portalu czestochowa.gazeta.pl, gdzie publikujemy list. Z jednej strony biorą w niej udział posiadacze zwierząt wyprowadzanych poza dom na spacer, z drugiej

Kontrolerzy w domu starców: brud, zimna zupa

, to byłby nasz koniec Skargi Trojanowskiego dotyczyły nie tylko opieki, ale też stanu higienicznego ośrodka. Postanowiliśmy więc odwiedzić Beatusa. Najpierw weszliśmy tam, nie zdradzając, że jesteśmy dziennikarzami. Buty lepiły się do podłogi, w jednej z łazienek na poręczach, ścianach i klamkach

Doktor ukradł leki, jeździł pijany. Kariery mu to nie złamało

sprawy kariery Sebastianowi N. dotąd nie złamały. W szpitalu klinicznym nr 1 przy ul. Staszica odbywał specjalizację. Dyrektor lecznicy Adam Borowicz deklarował, że wystąpi do wojewody o skreślenie N. ze specjalizacji, ale tego nie zrobił. Jak dowiedziała się "Wyborcza", doktor N. od czterech

Budowa przy Starówce trwa w najlepsze. Reakcja ratusza

przeszkód. - Postanowienie o wstrzymaniu inwestycji jest nieprawomocne i budowa może się toczyć dalej - przyznał w poniedziałek Mateusz Dallali. - Inwestor jest w prawie, ma prawomocne pozwolenie na budowę i na jego podstawie działa. Jeśli wojewoda odrzuci skargę inwestora, mec. Andrzej Muszyński

Sąd: uchwała o likwidacji przedszkola w Biskupcu - nieważna

likwidacji przedszkola środków gmina chciała powołać kolejne przedszkole" - argumentowała prawniczka. Sąd oddalił jednak skargę gminy podzielając zdanie wojewody, że rodzice jednego z przedszkolaków nie zostali prawidłowo poinformowani o zamiarze likwidacji "piątki", a tego wymagają przepisy

SN: użytkowanie wieczyste wygasa, hipoteka pozostaje

podatkowe. W 2012 roku wojewoda zachodniopomorski podjął decyzję o przekazaniu własności działki w Pogorzelicy gminie Rewal. W księgach wieczystych dokonano stosownych zmian, wykreślając prawo użytkowania wieczystego gminy, a wpisując własność. Jednak pozostała kwestia hipoteki skarbowej, obciążającej

Polska nie chce swoich obywateli, bo są z tęczowych rodzin. Uniki i gierki urzędników

konstytucji, a nie interpretację konstytucji - do ustaw i rozporządzeń. "Wojewoda i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi i wreszcie Naczelny Sąd Administracyjny odrzuciły odwołanie Anny i Sary. Nie dopatrzyły się dyskryminacji córeczki kobiet jako obywatelki Polski. Sądy - wojewódzki i NSA - nie uznały

Jan Szczęsny Herburt

M. Łęski; dwa epigramaty przedr. J. Tuwim Cztery wieki fraszki polskiej, Warszawa 1937, s. 85; wyd. 2 Warszawa 1957 Jezuita, powst. 1606-1607, (satyra przeciw P. Skardze, wiadomość zob. M. Wiszniewski Historia literatury polskiej, t. 8, Kraków 1851, s. 245) Praktyka rakuska (wiersz), fragmenty ogł

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.