składka zdrowotna emeryta

sprawdź też:

emerytura

Leszek Kostrzewski; Piotr Miączyński

Emerytalna wojna młodych ze starymi

Emerytalna wojna młodych ze starymi

Polska 2030. Nasze emerytury będą dziadowskie. Nasze dzieci zostaną obarczone ekstra podatkiem na utrzymanie armii emerytów i kilkunastoprocentową składką zdrowotną na ich leczenie. I "bykowym", jeśli sami nie postarają się wystarczająco szybko o powiększenie rodzin. Czy to dziwne, że się zbuntują i wyjadą za granicę?

Nie będzie darmowych leków dla emerytów, bo by nadużywali

Z puli na refundację leków co roku NFZ ma ponad miliard oszczędności. Ale PO i tak pożałowała dwustu milionów na darmowe leki dla najuboższych emerytów.

Tusk proponuje kiełbasę wyborczą? Tak. Ale to kiełbasa bardzo potrzebna

Premier Donald Tusk zapowiedział rozdanie sporych sum pieniędzy Polakom na krótko przed wyborami. To klasyczna kiełbasa wyborcza, ale trzeba przyznać, że pieniądze zostały zaadresowane dość precyzyjnie i pójdą tam, gdzie rzeczywiście są bardzo potrzebne.

Emeryt w długach

Emeryt w długach

widać to na przykładzie. Pan Jan ma 4800 zł emerytury brutto miesięcznie. Na rękę dostaje 3926 zł. (Różnica to podatek odprowadzany do urzędu skarbowego i składka na ubezpieczenie zdrowotne). Nie spłacił kredytu bankowego i komornik co miesiąc zajmuje mu część świadczenia. Gdyby liczyć potrącenie od

Rząd m.in. o waloryzacji rent i emerytur oraz zwiększeniu zasiłku na dzieci

. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Według szacunków MPiPS na nowych zasadach waloryzacji zyska ok. 91,8 proc. emerytów i rencistów z ZUS, 100 proc. otrzymujących zasiłki przedemerytalne i renty socjalne, jak również wszyscy emeryci i renciści z KRUS. Proponowane rozwiązanie ma

Zasiłki dla opiekunów

pełnoletnich domowników zarówno opiekuna, jak i podopiecznego; * kserokopie dokumentów PIT wszystkich pełnoletnich członków rodziny opiekuna i podopiecznego; * zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich pełnoletnich członków rodziny opiekuna i podopiecznego

Emerytura zagraniczna

Emerytura zagraniczna

ustalić, w jakiej formie będzie ona wypłacana. Zwykle wypłata dokonywana jest na rachunek bankowy. Trzeba pamiętać, że jeśli mieszkamy w Polsce, to bank, w którym prowadzimy rachunek, pełni funkcję płatnika podatku i składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Oznacza to, że nasze świadczenie

Martwe dusze czy ubezpieczeni pacjenci? Czyli jak chce zaoszczędzić NFZ

Martwe dusze czy ubezpieczeni pacjenci? Czyli jak chce zaoszczędzić NFZ

Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz zamierza unieważniać w 2014 roku wszystkie deklaracje świecące się w systemie e-WUŚ na czerwono. Zdaniem płatnika są to wyłącznie deklaracje "martwych dusz", czyli osób, które nie płacą składek ubezpieczenia zdrowotnego. Najbardziej oburzają się lekarze

Fiskus wypełnia PIT

, dochodzie, zaliczkach na podatek odprowadzonych w ciągu roku oraz zapłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Informacje te fiskus dostał od naszych pracodawców. Takie wstępnie wypełnione zeznanie wystarczy zatwierdzić kliknięciem i odesłać fiskusowi przez internet, by rozliczenie mieć z

Ile emerytury może zająć komornik?

Ile emerytury może zająć komornik?

. Pan Jan ma 4800 zł emerytury brutto miesięcznie. Na rękę dostaje 3926 zł (różnica to podatek odprowadzany do urzędu skarbowego i składka na ubezpieczenie zdrowotne). Nie spłacił kredytu bankowego i komornik co miesiąc zajmuje mu część świadczenia. Gdyby liczyć potrącenie od kwoty netto, byłoby to

Jak ocalić emeryturę przed komornikiem

Jak ocalić emeryturę przed komornikiem

odpowiedź: "Potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych dokonuje się po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że potrąceń dokonuje się od kwoty świadczenia netto". Ostatnio jednak Jacek Dziekan, rzecznik ZUS, napisał nam tak

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

Jeśli zagraniczny odpowiednik ZUS przyzna nam emeryturę, to właśnie z tą instytucją musimy ustalić, w jakiej formie będzie ona wypłacana (zwykle - na rachunek bankowy). W Polsce bank, w którym prowadzimy rachunek, pełni funkcję płatnika podatku i składki zdrowotnej na ubezpieczenie w NFZ. Oznacza to, że

ETS znów piętnuje polskie podatki

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce do niedawna przepisami tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone na rzecz polskiej instytucji ubezpieczeniowej mogły być u nas odliczone od podatku. Do ETS poskarżył się na to niemiecki emeryt mieszkający w Polsce. Dostawał różne świadczenia, z których

Minister rolnictwa: Nie ruszać KRUS!

Minister rolnictwa: Nie ruszać KRUS!

Minister komentował wczoraj wtorkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że budżet państwa nie powinien opłacać składki zdrowotnej za rolników, bo jest to sprzeczne z konstytucją. Sędziowie dali Sejmowi 15 miesięcy na poprawienie tych przepisów. Minister Sawicki apelował, aby

Żakowski zachęca: "Dość szczucia". Ale sam szczuje

Żakowski zachęca: "Dość szczucia". Ale sam szczuje

np. z 300 hektarami ziemi, powinni płacić podatek dochodowy, wyższe składki na emerytury i składkę zdrowotną - której do niedawna nie płacili, robiło to za nich państwo - to szczuję przeciwko rolnikom.A jak uważam, że państwo, my wszyscy, nie mamy żadnego interesu w tym by wypychać na wczesne

Ważne sprawy emerytów

Ważne sprawy emerytów

najniższej emerytury/renty, która wynosi teraz 844 zł. Potrącenia komornicze są od emerytury brutto - od kwoty jeszcze przed odliczeniem zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne. ODWOŁANIE Odwołanie się od decyzji ZUS do sądu nic nie kosztuje. I naprawdę można wygrać, o czym świadczą

"Obamacare" zwiększa koszty ubezpieczeń zdrowotnych w USA

Jak podała w swym raporcie fundacja Kaiser Family Foundation, składki na ubezpieczenia medyczne płacone przez amerykańskie rodziny w tym roku wzrosły średnio do 15 tysięcy dolarów rocznie, co oznacza, że są o 9 procent wyższe niż w poprzednim roku. W ciągu całej minionej dekady, tj. od 2001 r

Po publikacji "Gazety" mniej biurokracji w szpitalach

Po publikacji "Gazety" mniej biurokracji w szpitalach

Świadczeniobiorców. System jest ułatwieniem dla pacjentów - napisaliśmy o tym w poniedziałek: nie musimy już zabierać do lekarza zaświadczenia z zakładu pracy o opłacaniu składki zdrowotnej (RMUA). Było to kłopotliwe zwłaszcza dla przewlekle chorych i rodziców małych dzieci, które też często chorują, a zaświadczenia

Złudne emerytury Pawlaka

na obywateli odpowiedzialności za ich starość będzie skutkowało armią emerytów na łasce opieki społecznej finansowanej z budżetu.Po trzecie: obecnie wypłacane emerytury są finansowane ze składek pracujących Polaków. Jeśli zmniejszymy składkę do 120 zł, to dziura w funduszu, z którego ZUS wypłaca

Mundurowi na chorobowym zamiast 100 proc. dostaną 80 proc. pensji

Mundurowi na chorobowym zamiast 100 proc. dostaną 80 proc. pensji

całego okresu na chorobowym do stażu zaliczyć nie mogą. Przebywanie na L-4 nie obniża w żaden sposób wysokości emerytury mundurowego. U cywilów im dłużej chorujemy, tym mamy mniejszą emeryturę. Bo nie odprowadzamy składek. Emeryt mundurowy może jednocześnie z emeryturą pobierać cześć renty! Specjalna

Czy zmienią się świadczenia dla opiekunów

Czy zmienią się świadczenia dla opiekunów

pierwsi dostają świadczenie pielęgnacyjne. Ci drudzy specjalny zasiłek opiekuńczy. *Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 820 zł miesięcznie i dostaje się je bez względu na dochody rodziny. Opiekunowie mają opłacaną składkę emerytalną i zdrowotną. Warunek: nie mogą mieć innych źródeł utrzymania, jak np. renta

Cicha rewolucja Tuska

skrajnie prawicowe i ruchy ksenofobiczne. Dlatego podobnie jak w Niemczech polski rząd raz po raz ogłasza nowe pomysły w dziedzinie polityki rodzinnej, a za kulisami sprzyja większej imigracji młodych, zdolnych do pracy, którzy mogą płacić składki zdrowotne i emerytalne.Dlatego mamy kontyngenty

Pomoc dla opiekunów

Pomoc dla opiekunów

edukacji. Od 1 lipca tego roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 820 zł miesięcznie. Opiekunowie dostają je bez względu na dochody rodziny. Mają też opłacaną składkę emerytalną, rentową i zdrowotną. Warunek: nie mogą mieć innych źródeł utrzymania, jak np. renta czy emerytura. Nie wolno im też

Słuszne i niesłuszne pretensje do rządu

obowiązku płacenia składki zdrowotnej, po tym jak Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to iż bogaci rolnicy, których na to stać także nie płacą tej składki - także przyniesie niewielkie oszczędności rządu - 100 mln zł - ale to krok wręcz milowy.Sytuacja na polskiej wsi zmienia się na lepsze. Niedawno Eurostat

Na chorobę pediatrzy

rezultacie pediatrów brakuje. W wielu szpitalach na nocne dyżury przyjmuje się emerytów nawet w bardzo zaawansowanym wieku. Możliwość pracy w podstawowej opiece zdrowotnej być może zachęci większą liczbę studentów do kształcenia się w pediatrii, ale potrzeba wielu lat, by nadrobić już istniejące braki

W Trójmieście na operację poczekamy nawet sześć lat, a jak jest w Brukseli i Kaliningradzie...

mieszkańcy Brukseli. TRÓJMIASTO W Polsce osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, dzieci, emeryci, renciści, osoby bezrobotne (pod warunkiem zarejestrowania w urzędzie pracy) są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Składkę za pracownika oblicza, pobiera z jego dochodu i odprowadza do

Co zrobił Tusk? Premier rozlicza się z wyborczych obietnic

We wtorek na posiedzeniu rządu ministrowie przyjęli "mały raport" z realizacji zapowiedzi Tuska z jego expose z 2011 r. Kancelaria Premiera na swojej stronie internetowej zawiesiła cały raport. Ustawy, które weszły w życie: Wprowadzenie składki zdrowotnej dla rolników - 1 lutego 2012 r

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

, rząd zmienił przepisy i z dniem 1 lipca tego roku "wygasił" wszystkie decyzje przyznające wcześniej prawo do świadczenia, a co za tym idzie - wstrzymał opłacanie z budżetu państwa składki emerytalnej i zdrowotnej. Opiekunowie i ich podopieczni zostali sami. Uzasadniając wyrok, sędzia Leon

Po exposé Tuska. Reformy znów dozwolone

: przedsiębiorców - którym rząd podnosi składkę rentową; pracowników - których część straci pracę z powodu wyższej składki; emerytów - których świadczenia będą waloryzowane w inny niż dotychczas sposób; oraz rolników - którzy już w przyszłym roku będą musieli płacić składki zdrowotne, a za jakiś czas także wyższe

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

przyznające wcześniej prawo do świadczenia, a co za tym idzie - wstrzymał opłacanie z budżetu państwa składki emerytalnej i zdrowotnej. Opiekunowie i ich podopieczni zostali sami. Trybunał pouczył Sejm, by "bez zbędnej zwłoki" znowelizował przepisy krzywdzące opiekunów. ZWROT PIENIĘDZY Przynaglony

Mniej na OFE, ale co dalej?

obywatele powinni ponosić na rzecz państwa. Bo dziś dawny agent CBA Tomek, zdrowy chłopak w wieku 35 lat, pobiera 4 tys. zł emerytury z moich podatków, a bogaci farmerzy nie płacą składki zdrowotnej. Politycy nic z tym nie robią, sięgają za to po pieniądze przyszłych emerytów, bo tak jest najłatwiej. Jeśli

Jaki dokument zabrać do lekarza, żeby nas przyjął

zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne; * osoby ubezpieczone w KRUS - zaświadczenie lub legitymację aktualnie podstemplowane przez KRUS; * emeryci i renciści - legitymację emeryta lub rencisty; w przypadku legitymacji wydanej przez ZUS jej numer

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

po co tyle wydawać, może lepiej zmniejszyć wydatki, bo i tak pacjenci będą narzekać. Widać brak koncepcji. Koncepcje są dwie: albo podnieść składkę zdrowotną, albo wprowadzić dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Obie są trudne. - Donald Tusk kiedyś zapowiedział podniesienie składki, potem się wycofał

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1000 zł netto miesięcznie. 1 stycznia 2015 r. wzrośnie do 1200 zł, a 1 stycznia 2016 r. - do 1300 zł na rękę miesięcznie. Państwo zapłaci za opiekunów składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ale tylko do kwoty 820 zł (ma się to zmienić w przyszłym roku

Nowości w przychodniach i szpitalach: druk RMUA już niepotrzebny, wystarczy PESEL

od pracodawcy potwierdzające, że odprowadza za nas składki zdrowotne. Wymóg był dość kłopotliwy. Na przykład dla rodziców małych dzieci często odwiedzających poradnie - zawsze trzeba było mieć przy sobie aktualny dokument, a druk RMUA szybko traci ważność. Od 1 stycznia wystarczy w szpitalu czy

Podatki na ostatnią chwilę

. Dla większości z nas pracodawcy przygotowali podsumowanie naszych zeszłorocznych dokonań - druki PIT-11. Powinni nam je wręczyć nie później niż pod koniec lutego. W tych podsumowaniach są też bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu

Pieniądze wracają do opiekunów

nowo, rząd zmienił przepisy i z dniem 1 lipca 2013 r. "wygasił" wszystkie decyzje przyznające wcześniej prawo do świadczenia, a co za tym idzie - wstrzymał opłacanie z budżetu państwa składki emerytalnej i zdrowotnej. Opiekunowie i ich podopieczni zostali sami. Pod presją okupujących gmach

Premier zapowiada działania ws. bezpieczeństwa polskiej rodziny

facto płacą je też po to, aby dzisiejszy emeryt dostał swoją emeryturę" - tłumaczył. Jak dodał, to osób zatrudnionych na umowę o pracę, które płacą składki, trzeba zapytać, jak się czują, wiedząc, że jest jakaś kategoria ludzi, którzy zarabiają więcej dzięki temu, że nie płacą składek a czasami

Kto powinien finansowo pomagać starszym, czyli zaopiekuj się mną, dziecko

z rodziny. Miałby on też finansowaną przez państwo składkę zdrowotną i ubezpieczenie społeczne (ZUS). Skąd na to wszystko pieniądze? Autorzy ustawy nie mówią o podwyższeniu składki zdrowotnej, uważają, że część pieniędzy można znaleźć w obecnym systemie pomocy. Dziś na opiekę długoterminową

Składka na budżet

pracownik miałby zapłacić składkę wyższą np. o 3 pkt proc., to przy zarobku 2,3 tys. zł (średnia krajowa) na rękę dostałby 77 zł miesięcznie mniej. Podwyżka może też dotyczyć składki zdrowotnej. Dziś to 9 proc. Chlebowski twierdzi, że jeśli sytuacja budżetu będzie trudna, rząd zwiększy ją jeszcze w tym roku

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową

wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk. Podczas głosowania Ryszard Zbrzyzny z SLD mówił pod adresem koalicji: "Piąty z kolei rok zamrażane są środki na funduszu świadczeń socjalnych przeznaczone dla najuboższych i emerytów i rencistów. Razem narastająco to już jest 500 zł statystycznie. Z drugiej strony

Lekarz do pacjenta: gdzie pańska RMUA?

ujrzy ostrzeżenie: karta nieaktywna, zażąda np. druku RMUA albo paska z pensją (pracodawca zaznacza na nim, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została opłacona). Dyr. Wink tłumaczy też, że od razu powinni zaopatrzyć się w dodatkowe dokumenty pacjenci specjalistów: - Bo aktywność karty możemy

Zdrojewski: opłata audiowizualna będzie obowiązkowa i powszechna

publiczną służbą medyczną w Polsce. Nawet ci, którzy są zdrowi, lub korzystają z placówek prywatnych, podlegają obowiązkowi opłaty składki zdrowotnej. Mogą skorzystać z publicznej służby medycznej lub nie. Tego typu usługa państwa musi mieć charakter powszechny i musi dotyczyć każdego obywatela"

Zły pomysł PSL

dzieci są bezpłatne żłobki, przedszkola, dobra opieka zdrowotna czy nawet ulgi podatkowe na dziecko. Taką zachęta jest też instytucja legalnej niani, za którą składki na ZUS opłaca państwo. To oznacza, że kobiety, które chciałyby zająć się wnukami, nie muszą wcale przechodzić na emeryturę - wystarczy, że

Podwyżki, zmiany i wyższe składki. Co nam szykuje rząd w 2012 roku?

; ** wysokość zarobków niań - od 1 października 2011 r . obowiązuje przepis, zgodnie z którym państwo zapłaci za nianię zarabiającą nie więcej niż minimalna krajowa składki: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne (ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech). Teraz niania będzie mogła więc zarabiać więcej

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

. Po drugie - opiekunowie dostają świadczenie pielęgnacyjne bez względu na dochody rodziny. Mają też opłacaną składkę emerytalną i zdrowotną. Warunek: nie mogą mieć innych źródeł utrzymania, jak np. renta czy emerytura. Nie wolno im też dorabiać do świadczenia. Po trzecie - świadczenie przyznawane jest

Jak mieć wyższą emeryturę

bazowa to 100 procent przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa.Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS.Ważne! Nie każdy może zamienić emeryturę

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

przekazać nie później niż pod koniec lutego. W tych podsumowaniach są też bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty

Zakładamy firmę

usług. Każdy przedsiębiorca musi płacić ZUS (chyba że jest emerytem lub ma umowę o pracę), składkę rentową, zdrowotną, wypadkową i - na zasadzie dobrowolności - składkę chorobową. Ile wynoszą i czy początkujący przedsiębiorca może liczyć na jakieś zniżki, napiszemy jutro. JAK SIĘ ROZLICZAĆ Z FISKUSEM

Nianie chcą być legalne

specjalną umowę uaktywniającą pozwalającą zatrudnić nianie na umowę-zlecenie. Poza tym państwo opłaca teraz za legalną opiekunkę składki ZUS. Płaci je od pensji minimalnej, która wynosi 1,5 tys. zł brutto - czyli opłaci maksymalnie 542,85 zł (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, zdrowotna). Mimo to w

Rząd zabiera bogatym i... bogatym oddaje

. Odebranie becikowego i ulgi najzamożniejszym rodzinom z jednym dzieckiem - kolejne 420 mln zł. Od tego trzeba jednak odjąć koszt zwiększenia ulgi na trzeci i kolejne dziecko - 170 mln zł. W sumie budżet dostanie ekstra 720 mln zł. Do tego trzeba jeszcze dodać wprowadzenie składek zdrowotnych dla rolników

Jolanta Fedak: Będziemy mieć skazanych na minimalne emerytury

ludzie mieliby sobie szkodzić? Praca na czarno to brak jakiegokolwiek ubezpieczenia - jak ktoś spadnie z rusztowania i zabije się, rodzina nie dostanie nic. Bez etatu nie płaciliby składek, podatków. Jako formalnie bezrobotni mogliby jeszcze liczyć na pomoc państwa, np. ubezpieczenie zdrowotne. A na

Przestałem ''kupować'' demagogiczne hasła Tuska - list

jednocześnie przedsiębiorcą z milionami na koncie. A przecież to właśnie ten rolnik płaci składkę na ubezpieczenie społeczną w śmiesznej wysokości raz na kwartał, a składki zdrowotnej nie płaci w ogóle. Bo za jego emeryturę i leczenie płaci państwo z podatków i składek ściągniętych od fryzjera. Kilkanaście

Co się należy starszym i ich opiekunom

nie przekraczają kryterium dochodowego - dla osób samotnych to 542 zł, a dla osób w rodzinie - 456 zł (to kwoty netto, czyli po odliczeniu zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Ile wynosi zasiłek? Jest to różnica między kryterium dochodowym a dochodem (osoby

Ciężko spłacić dług emeryturą

). - Potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych dokonuje się po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że potrąceń dokonuje się od kwoty świadczenia netto - informują w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.Przykład. Pani Janina dostaje 1500

Co się należy starszym i chorym

przekraczają one kryterium dochodowego - dla osób samotnych to 542 zł, a dla osób w rodzinie - 456 zł. W obu przypadkach to kwota netto (czyli po odliczeniu zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Ile wynosi zasiłek? Jest to różnica między kryterium dochodowym a

43 proc. Amerykanów nie płaci podatku od dochodu

serwisie Wyborcza.biz.To wciąż podatnicyThink tank zaznacza jednak, że choć 43 proc. niepłacących PIT-u to duży odsetek, nie oznacza to, że w ogóle nie płacą oni żadnych podatków. Odprowadzają składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne, płacą podatki od sprzedaży czy nie federalne, ale stanowe podatki

Jak poświadczyć ubezpieczenie

, że system mówi "nie", a wie, że ma do nich prawo, może tak jak do tej pory pokazać dokumenty papierowe, np. zaświadczenie z zakładu pracy, legitymację emeryta lub rencisty albo aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. A jeśli nie ma ich przy sobie? To może złożyć oświadczenie (na

Tani jak Polak? Dość konkurowania niskimi płacami

poziom nierówności społecznych. Przecież w większości krajów to państwo - pośrednio lub bezpośrednio - jest największym pracodawcą. Najbardziej oczywistym przykładem jest polityka podatkowa i socjalna. Nie mniej ważne jest wytyczanie priorytetów w polityce edukacyjnej czy zdrowotnej. A konkretnie? Jak

Senior w długach

tylko wniosek do ZUS czy KRUS, a dalej zajęcie jest z automatu. Potrącenia komornicze są od emerytury brutto czy netto? ZUS udzielił nam takiej odpowiedzi: "Potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych dokonuje się po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy

Czyje są pieniądze w OFE - skłócone pokolenia - listy

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.plZłamano kontrakt między pokoleniamiW 2009 r. prywatne towarzystwa zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi "wypracowały" - w formie haraczy ściąganych ze składek ubezpieczeniowych - 766 milionów zł czystego (a raczej brudnego

Praca do późnej starości. Na emeryturze też

zdefiniowanej składce zakazuje traktowania bonusu emerytalnego jako nieuczciwej konkurencji emerytów na rynku pracy. Klasyczny podział na emerytów i pracujących nie jest już adekwatny. Lepsze wydają się określenia emeryci i nieemeryci (wg kryterium uzyskania bądź nie prawa do świadczenia emerytalnego). Zmiany

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty przy przenoszeniu tych danych do swojego PIT. Jeśli w kilku, to gorzej. Musi

Kto straci przywileje emerytalne

. Składki wynoszą 19,5 proc. od minimalnego wynagrodzenia (od 2012 roku to 1500 zł brutto). Poza tym państwo opłaca, ale tylko składkę zdrowotną, za 1500 alumnów. Dobrowolny odpis od podatku (0,3 proc.) ma zastąpić Fundusz Kościelny. Po jego wprowadzeniu kościoły same płaciłyby składki na ubezpieczenie

Balcerowicz wie najlepiej

dewastująca sieć oświatową w demograficznych dołkach.W podziale administracyjnym stworzono służące nie wiadomo czemu powiaty i gminy bez pieniędzy. Służbę zdrowia (podobnie jak oświatę) oddano samorządom, które nie miały pojęcia, co z nią robić poza obsadzeniem pociotkami radnych, składkę zdrowotną ustalono

Dobry kompromis emerytalny

. - Państwo powinno zainwestować w rodzinę, żłobki, przedszkola, opiekę zdrowotną, zwłaszcza geriatrów, itd. A to z naszych podatków opłacamy składki za kobiety na urlopach wychowawczych; niedawno one wzrosły (teraz od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Budżet zacznie także opłacać składki za matki

DZIŚ 19 STYCZNIA. Co się wydarzy?

zajęła się senacka Komisja Zdrowia. Nie zaproponowała do niej żadnych poprawek, zgłoszonych przez senatorów PiS. Poprawki dotyczyły m.in. postulatów środowiska aptekarskiego. Senatorowie zajmą się też ustawą o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 rok. Zgodnie z nią rolnicy zapłacą za

Babcia Polka? Nieprawda! To tylko mit

potrzeb osób starszych. Potrzebna jest poprawa stanu zdrowia osób w wieku okołoemerytalnym. W Polsce ponad połowa osób w wieku 55-64 lat odczuwa długotrwałe problemy zdrowotne, przy czym stan zdrowia emerytów i innych biernych zawodowo jest gorszy niż u osób pracujących. Wynika to często z braku

Państwo chce pomóc starszym ludziom, wprowadzi "czeki na starość"

państwo składki zdrowotnej i ZUS członkom rodziny, którzy zdecydują się opiekować zniedołężniałym krewnym. Państwo pomagałoby też opiekunowi - mógłby on na miesiąc na koszt państwa umieścić krewnego w ośrodku pomocy, a sam w tym czasie odpocząć.Skąd na to wszystko pieniądze? Autorzy ustawy nie mówią o

Zmienna cena chorowania

zmieniły się w zeszłym miesiącu. Od września rosną stawki za leczenie dzieci i emerytów u lekarzy pierwszego kontaktu. Ministerstwo zastanawia się też, jak zmienić sposób finansowania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, by przyjmowali więcej pacjentów. Wszystkie te zmiany mają służyć temu, by chorzy nie

Robią wodę z mózgu emerytom i nie tylko

niski poziom wiedzy o podstawach ekonomii.Spójrzmy na dane. W 2006 r. w Polsce było ponad 8 mln podatników PIT osiągających dochody wyłącznie z emerytury lub renty oraz innych krajowych świadczeń. Należny średni podatek od ich emerytur (wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne) wynosił 1711 zł, co

Ameryka ma ustawę zdrowotną

bardzo hojne w USA państwowe ubezpieczenie zdrowotne dla emerytów. Składki ubezpieczeń nadal będą rosnąć, choć Demokraci mają nadzieję, że wolniej niż w ostatnich latach.Niedzielne głosowanie w Izbie Reprezentantów praktycznie rozstrzyga losy reformy. Kongresmeni najpierw przegłosowali uchwaloną w

Komu przywileje zawodowe

pieniężny do 8 ton w roku (jedna tona to niespełna 600 zł), + deputat węglowy dla emerytów - ekwiwalent pieniężny do 3 ton w roku (w Kompanii Węglowej nie będzie realizowany od początku tego roku), + odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe, + dopłaty na wyprawki szkolne (tzw. kredkowe lub

Dobra opieka na starość

łóżka babci?SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY O prawdziwym szczęściu mogą mówić ci, którym gminy przyznały nowy specjalny zasiłek opiekuńczy. Nie tylko dostają 520 zł miesięcznie, ale mają opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby znaleźć się w gronie szczęściarzy, osoby te musiały przejść

Co rząd może, co musi, co zrobi

; wysokość renty zależeć będzie (przy rozmaitych wyjątkach) od zebranej składki rentowej;nieznaczne podniesienie składki rentowej (obniżonej za rządów PiS-u, przy poparciu PO). To również uderzy w przedsiębiorców i oczekiwać będą od rządu rekompensat;rozszerzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych i

Myślisz, że sam sobie poradzisz?

je wyjaśnić.- A od czego mam zacząć?Najlepiej od początku.- Czyli od idei.Zwolennicy prywatyzacji emerytur za swój główny sukces uważają to, że składki nie idą już do wspólnego worka w ZUS, lecz na nasze imienne konta. ''To będą wreszcie wasze pieniądze'' - słyszeliśmy.Tyle że ten pozorny sukces jest

Czarna lista dłużników. Emerycie, sprawdź jak jej uniknąć

egzekucji nie podlega połowa najniższej emerytury/renty (ok. 400 zł brutto). - Potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych dokonuje się po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że potrąceń dokonuje się od kwoty świadczenia netto

Urwany film Kodaka

. Emeryci, którzy nie zdają sobie sprawy, że Kodak może stopniowo zabrać im wszystko - ubezpieczenie zdrowotne, stomatologiczne, na życie, rentę - tak żyją. Nie wiedzą, że bez świadczeń Kodaka za miesiąc prywatnego ubezpieczenia będą płacić nawet 1000 dolarów! To nie Europa... Emeryci Kodaka nie są dobrzy w

Absurdalna mitręga

poziom świadczeń medycznych nie zależy od wysokości składek. W publicznym ubezpieczeniu zdrowotnym każdy (przynajmniej teoretycznie) dostaje to samo bez względu na to, ile faktycznie zapłacił.Gdybyśmy więc indywidualnie liczone, księgowane, rejestrowane, przekazywane składki ubezpieczeniowe zastąpili

Myślisz, że sam sobie poradzisz?

idei.Zwolennicy prywatyzacji emerytur za swój główny sukces uważają to, że składki nie idą już do wspólnego worka w ZUS, lecz na nasze imienne konta. ''To będą wreszcie wasze pieniądze'' - słyszeliśmy.Tyle że ten pozorny sukces jest tak naprawdę zrywaniem więzów łączących nowoczesne społeczeństwa. Na czym

Póki mamy OFE, nie przyłożę ręki do reform

emerytalnym podstawowe zabezpieczenie społeczne. Od tego jest pomoc społeczna. - A co za różnica, czy nazwiemy to emeryturą, czy zasiłkiem? Czy te tragicznie zmarłe osoby, na nic od społeczeństwa nie mogą liczyć? Mogą, choćby na zasiłki z pomocy społecznej, opłacanie przez państwo składki zdrowotnej czy

Jak rozliczyć PIT 2012

kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty przy przenoszeniu tych danych do swojego PIT-u. Jeśli w kilku musi pododawać kwoty z

Komuna jest w nas. Po co ją obalaliśmy? [opinie czytelników]

elektryczną też, a to też podatek. Więc zorganizujmy to tak, abym płaciła uczciwe podatki i miała odkładane na emeryturę, czy opłaconą składkę zdrowotną i wypadkową? Kiedyś była dziesięcina - 90 proc. zarobków było do pełnej dyspozycji. A dlaczego teraz nie wprowadzić takiej stałej wysokości podatku, który

Coraz więcej płacimy za utrzymanie mieszkań. Koszty drastycznie rosną

kwota, którą dostajemy na rękę po odliczeniu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. GUS podał właśnie, że w 2011 r. statystyczny Polak miał co miesiąc do dyspozycji 1227 zł, czyli realnie o 1,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Z taką sytuacją mamy do czynienia po sześciu

Zmiany dla mundurowych

jedynie 15 lat służby. Ci, którzy wstąpili do policji czy wojska w 2013 r., muszą co prawda pracować dłużej (25 lat), ale im również chorobowe liczy się do stażu pracy. Przebywanie na L4 nie obniża w żaden sposób wysokości emerytury. Pracownicy mundurowi nie płacą bowiem składek, a wysokość świadczenia na

Zmiany w rentach i mniejsze chorobowe dla mundurowych?

renta dla mundurowych (emerytów), która może zwiększyć emeryturę nawet o 15 proc., jeśli orzeczono, że inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą. Można ją dostać nawet za niewielki uszczerbek na zdrowiu. Nic dziwnego, że mundurowi masowo z niej korzystają. Ze 141 tys. mundurowych emerytów aż 58 tys

Dzietna racja stanu

. Dzieci będzie też można wysłać do klubików bądź powierzyć opiekunowi, który we własnym mieszkaniu zajmie się, oprócz własnych, także trójką cudzych dzieci. Rząd opłaci też prywatnym nianiom składkizdrowotną i emerytalną.Premier Tusk obiecuje "budowanie żłobków jak orlików "; w 

Ile zarabia ksiądz, ile płacą wierni, a ile państwo?

221 mln 550 tys. zł, Fundusz Kościelny (przede wszystkim na składki emerytalne i zdrowotne księży) to 89 mln. Emerytury księży pochodzące z funduszu kapłańskiego to średnio 1051 zł miesięcznie. Koszt utrzymania księdza w domu księży emerytów wynosi 1800 zł miesięcznie, ale wielu starszych księży

Sto dni, sto min Tuska

wprowadzająca składkę zdrowotną dla rolników. Okazało się, że miny poukrywane są nie tam, gdzie się spodziewano. A protesty, których oczekiwano wiosną, gdy będą wprowadzane kluczowe reformy - np. podniesienie wieku emerytalnego - wybuchły zanim zmiany się zaczęły. Notowania rządu, Platformy i samego premiera

Zdrowie Obamy

dopłaty do składek ubezpieczeniowych ze strony państwa. Plan Obamy zakłada też, że specjalna komisja państwowa miałaby prawo blokować ubezpieczycielom podwyżki składek, jeśli uznałaby, że są za wysokie. Wprowadza też dość duże oszczędności w systemie opieki zdrowotnej dla emerytów Medicare.Republikanie

No to mamy reformy. W 2012 roku nawet o 9 mld zł więcej w budżecie

przywilejów przysługujących na trzecie i kolejne dziecko mają być, według premiera, neutralne dla budżetu. + Zmiana zasad płacenia składek zdrowotnych przez rolników . Państwo będzie opłacało składkę za gospodarstwa mniejsze niż 6 ha. Za gospodarstwa od 6 do 15 ha rolnicy zapłacą 18 zł miesięcznie, a powyżej

Procent na starość

ściągnięta z naszych pensji jak dziś składka zdrowotna. ZUS przekaże ją do Funduszu Ubezpieczenia Opiekuńczego, do którego szłyby także pieniądze z budżetu.Senatorowie piszą projekt ustawy. Chcą go przedstawić rządowi do końca roku.Szef doradców premiera Michał Boni chwalił wczoraj projekt, ale nie

Mniejsze wpływy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne

Według wstępnych danych Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w pierwszym półroczu do kas chorych wpłynęło 13,3 mld zł ze składek na ubezpieczenie zdrowotne - o 474 mln zł mniej, niż planowano. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (który razem z KRUS zbiera składki na ubezpieczenie zdrowotne) podaje, że

Drogie emerytury. Jak zlikwidować KRUS?

jest jednak większa niż w systemie pracowniczym. Liczba emerytów i rencistów, którym świadczenia wypłaca KRUS, wynosi niecałe 1,5 mln osób i jest aż pięciokrotnie mniejsza niż w systemie pozarolniczym (ZUS). W 2010 r. wpływy ze składek ubezpieczeniowych płacone przez rolników sfinansują wydatki KRUS

Raport KAI o finansach Kościoła: polski Kościół wyręcza państwo

nie tylko na Kościół katolicki, lecz także na wszystkie zarejestrowane związki wyznaniowe. Według raportu z Funduszu opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) za 23 tys. duchownych różnych wyznań, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 1,5 tys. alumnów

Wreszcie reforma finansów: emerytury, KRUS, czas pracy

liniowym (19 proc.); nałożenie na bogatych rolników składki zdrowotnej (teraz za leczenie rolników płaci budżet). Reforma KRUS ma być głębsza niż dotąd. Rolnicy o dochodach nieprzekraczających 2 tys. zł miesięcznie płaciliby składki na emeryturę tak niskie jak teraz; rolnicy o dochodach wyższych

Jak i po co żyć po Euro

Tuskowi zrealizować z exposé? Rząd wydłużył wiek emerytalny do 67 lat, wprowadził waloryzację kwotową, na której skorzystali mniej zamożni emeryci, oraz ograniczył przywileje emerytalne przyszłych policjantów i żołnierzy. Poza tym wprowadził składkę zdrowotną dla części rolników, podatek od miedzi

Mundurowi do roboty! Nie stać nas na młodych emerytów

zastosowany w służbach mundurowych. Pytanie, na jakie podwyżki budżet będzie stać. Dziś przeciętna pensja brutto w policji to ok. 3,7 tys. zł. Od tego trzeba odjąć podatek i składkę zdrowotną. Mundurowi nie płacą składek emerytalnych i rentowych. Na początek trzeba by więc podwyższyć im pensje, by chociaż

Obama wygrywa reformę zdrowia

bobasów: - Chcecie pozostawić im kraj tak zadłużony, że zbankrutuje? Gdy tuż przed północą zakończono głosowanie i okazało się, że plan przeszedł większością 220 do 215 głosów, prawie wszyscy Demokraci zaczęli krzyczeć, klaskać i obejmować się ze szczęścia. W tej chwili ubezpieczenia zdrowotnego nie ma

Czy to już koniec przywilejów emerytalnych?

będzie 1500 zł brutto). Poza tym państwo płaci też - ale tylko składkę zdrowotną - za 1500 alumnów. W przypadku więc duchownych, którym państwo dopłaca do składek, można spodziewać się zmian. Państwo prawdopodobnie zmniejszy lub w ogóle przestanie odprowadzać im składki.Musi być sprawiedliwieJak premier

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

ryzyko kryzysu emerytalnego. Do 1981 roku składka emerytalna wynosząca 25% pensji nie wystarczała na pokrycie świadczeń i była konsekwentnie podnoszona do 38% pod koniec lat 80., by w latach 90. sięgnąć 45% wynagrodzenia. Celem reformy emerytalnej z 1999 roku było rozwiązanie tego problemu.Na sytuację

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Emerytury

Emerytura

Emerytura to świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 rokiem). W nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego.

Wiek emerytalny w Polsce: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

Obsługa emerytur: dla rolników KRUS, dla reszty pracujących: ZUS

System emerytalny w Polsce: Polski system emerytalny dzieli się na tzw. 3 filary: I filar - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS, II filar - Otwarty Fundusz Emerytalny (w skrócie OFE), III filar - np. Indywidualne Konto Emerytalne (w skrócie IKE). I i II filar są obowiązkowe, III filar jest dobrowolny. I filar: emerytura z I filaru opiera się na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Oznacza to, że wypłacane emerytury finansowane są ze składek osób aktualnie pracujących. Za obowiązkowe składki ZUS w wysokości 19,52% (w przypadku posiadania II filaru 12,22%) wynagrodzenia brutto nabywane są uprawnienia emerytalne, które nie są dziedziczone. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2004 r. było to 68 700 złotych. II filar: w II filarze wybiera się fundusz emerytalny inwestujący środki przekazywane co miesiąc przez ZUS ze składki na I filar emerytalny (19,52%) w wysokości 7,3% wynagrodzenia brutto na indywidualny rachunek. Jest to realny kapitał, który pracuje na przyszłą emeryturę. Wpłacane w II filarze składki są zwolnione z podatku dochodowego i w ograniczonym stopniu podlegają dziedziczeniu. III filar: w III filarze systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE). Mianem III filaru określa się także wszelkie inne dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę.

Zobacz więcej: