samorząd terytorialny

*

Samorządy terytorialne

Samorządy terytorialne

Zasady lustracji 2007

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Samorząd terytorialny

Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe.

Rząd negatywnie o projekcie PSL dot. przepisów o zadłużeniu samorządów

Rząd negatywnie ocenił we wtorek projekt PSL, który zakłada zmianę we wzorze liczenia dopuszczalnego zadłużenia samorządów. Propozycje mogłyby zagrażać bezpieczeństwu finansowemu poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (jst) - głosi komunikat CIR.

Kujawsko-Pomorskie. 90 inwestycji w Kontrakcie Terytorialnym

rozpoczęcia formalnych negocjacji Kontraktu Terytorialnego z ministerstwem infrastruktury i rozwoju w połowie września. Kontrakt Terytorialny będzie umową zawartą między rządem a samorządem terytorialnym na lata 2014-2020, dotyczącą koordynowania dużych, priorytetowych dla danego województwa inwestycji

MF: samorządy planują w 2015 nadwyżkę budżetową wobec deficytu w 2014

"Według danych zawartych w wieloletnich prognozach finansowych (według stanu bazy na dzień 6 listopada 2014 r.) jednostki samorządu terytorialnego na rok 2014 planują zbiorczo zamknąć budżety deficytem w wysokości 14 mld 180 mln zł, natomiast w następnych latach nadwyżką budżetową"

Dolnośląskie. Ponad 20 projektów będzie realizowane w Kontrakcie Terytorialnym

Samorząd województwa dolnośląskiego zgłosił około 50 projektów, które miałyby być realizowane w ramach Kontraktu Terytorialnego, czyli umowy pomiędzy rządem a samorządem określającej inwestycje istotne dla rozwoju kraju i województwa. Łączna wartość zaproponowanych projektów to około 30 mld zł. Po

Inwestycje w drogi, koleje i szpitale w kontrakcie dla Świętokrzyskiego

przez nas () Kontrakt umożliwia lepsze przygotowanie konkursów w naszym programie regionalnym" - podsumował samorządowiec, zapytany o ocenę potrzeby tworzenia tego typu porozumień. Kontrakt Terytorialny będzie obowiązującym w latach 2014-2020 głównym porozumieniem rządu z samorządami ws

Halicki: porozmawiam z ministrem zdrowia, by poważnie traktował samorząd

Kontrowersja dotyczyła podpisania przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza trzech rozporządzeń, mimo że nie zostały one jeszcze zaopiniowane przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Jedno z nich nie zyskało akceptacji samorządowców. "Minister już

Opole.Samorządy liczą na rozwiązanie wielu problemów w ramach ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT) to nowy unijny instrument finansowania służący współpracy samorządów, który Komisja Europejska wprowadziła na lata 2014-2020. Chodzi w nim o tworzenie wspólnych projektów miast oraz otaczających je gmin, czyli tzw. obszarów funkcjonalnych. Planom

Kujawsko-Pomorskie. Wartość Kontraktu Terytorialnego między 20 a 25 mld zł

Jak poinformowała rzeczniczka marszałka województwa Beata Krzemińska, samorząd Kujaw i Pomorza, przystępując do negocjacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, przedstawił możliwie szeroki pakiet projektów planowanych do wykonania w ramach Kontraktu Terytorialnego. "Ostatecznie strona

Samorząd woj. mazowieckiego domaga się pieniędzy z UE na trasy kolejowe

Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządami województw dotyczące finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Na ich realizację będą trafiać pieniądze unijne oraz środki krajowe. We wtorek rząd zatwierdził kontrakty dla siedmiu województw

Lubuskie. 15 marca br. wybory samorządowe w Zielonej Górze

o około 20 tys. Tym samym Zielona Góra liczy teraz prawie 140 tys. mieszkańców. W skład miasta weszły wszystkie sołectwa dawnej gminy wiejskiej, które obejmuje obecnie Dzielnica Nowe Miasto. Połączenie obu jednostek samorządu terytorialnego oznacza koniec funkcjonowania rady gminy i wójta oraz

Opolskie. Region zaproponuje 68 projektów do Kontraktu Terytorialnego

W czwartek projekt stanowiska negocjacyjnego samorządu woj. opolskiego do Kontraktu Terytorialnego przedstawiono w opolskim urzędzie marszałkowskim m.in. samorządowcom i uczelniom. Kontrakt Terytorialny będzie obowiązującym w latach 2014-2020 porozumieniem pomiędzy rządem z samorządem regionu

Łódzkie chce w Kontrakcie Terytorialnym dostać na inwestycje 27,5 mld zł

-Pyrzowice, tunelu kolejowego pod Łodzią czy Wojewódzkie Centrum Onkologii w Łodzi. We wtorek władze regionu łódzkiego spotkały się w sprawie Kontraktu Terytorialnego z samorządowcami z całego województwa. Na liście propozycji inwestycji, na które samorząd będzie starał się o unijne dofinansowanie, znalazły

Wielkopolska zaproponuje 100 projektów do Kontraktu Terytorialnego

Kontrakt Terytorialny to umowa pomiędzy rządem a samorządem, określająca inwestycje istotne dla rozwoju kraju i województwa. Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak w rozmowie z PAP przyznał, że region zaproponował "listę marzeń". "Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest

TK rozpatrywał skargę osoby prywatnej dot. ograniczenia prawa własności

; - podkreślił. Skarżąca odwołała się najpierw do starosty (I instancja), który umorzył postępowanie, bo zakres przedmiotowy ustawy o gospodarce nieruchomościami w kwestii zwrotu nieruchomości obejmuje tylko nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

"Mazowsze zarżnięte janosikowym" - będzie debata w Sejmie

"Mazowsze zarżnięte janosikowym" - będzie debata w Sejmie

. Niedawno ścięto o jedną dziesiątą wszystkie dotacje dla wojewódzkich instytucji takich jak muzea czy teatry. Wygląda na to, że to nie wystarczy. Z inicjatywy posłów PiS sytuacją Mazowsza zajmowała się w czwartek komisja samorządu terytorialnego. Marszałek Mazowsza Adam Struzik przekonywał posłów: - Nawet w

Z taką ustawą nie obalilibyśmy komuny? Senackie komisje bronią wolności zgromadzeń

Z taką ustawą nie obalilibyśmy komuny? Senackie komisje bronią wolności zgromadzeń

(niezależny). Przeciwko ustawie wypowiedzieli się też senatorowie PiS Bohdan Paszkowski i Michał Seweryński. Głosami 5 do zera Komisja Praw Człowieka Praworządności i Petycji opowiedzieli się za odrzuceniem ustawy.Za odrzuceniem wypowiedziała się też - co było pewnym zaskoczeniem - Komisja Samorządu

MF: Po I półroczu samorządy miały 6,6 mld zł nadwyżki budżetowej

MF: Po I półroczu samorządy miały 6,6 mld zł nadwyżki budżetowej

Ministerstwo podało, że według danych ze sprawozdań samorządów w pierwszej połowie 2012 r. dochody samorządów wyniosły łącznie 88 mld 258 mln zł (tj. 48 proc. planu). "W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o

Nowelizacja ustawy zakazująca eksmisji na bruk - do prac w podkomisji

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy miał pierwsze czytanie w Sejmie w grudniu 2014 r. Na wtorkowym posiedzeniu połączone komisje zdecydowały, że projekt trafi do dalszych prac w powołanej podkomisji nadzwyczajnej. Projekt przewiduje m.in. zrównanie w u

Jest decyzja Sejmu ws. "janosikowego". Mazowsze zapłaci mniej

Jest decyzja Sejmu ws. "janosikowego". Mazowsze zapłaci mniej

Nowe przepisy mają obowiązywać wyłącznie w 2015 r., a nie tak jak chciał pierwotnie rząd w latach 2015-2016. Przewidują też, że z budżetu państwa dotacja dla samorządów sięgnie 268 mln złotych i środki te samorządy będą mogły przeznaczyć nie tylko na utrzymanie dróg, jak dotychczas, ale również na

Sejm uchwalił zmiany w janosikowym

Nowe przepisy mają obowiązywać wyłącznie w 2015 r., a nie tak jak chciał pierwotnie rząd w latach 2015-2016. Przewidują też, że z budżetu państwa dotacja dla samorządów sięgnie 268 mln złotych i środki te samorządy będą mogły przeznaczyć nie tylko na utrzymanie dróg, jak dotychczas, ale również na

Jazda po polskich miastach. Gdzie jest najlepsza komunikacja miejska?

Jazda po polskich miastach. Gdzie jest najlepsza komunikacja miejska?

Dwutygodnik samorządowy "Wspólnota" sprawdził, jak jeździ się komunikacją miejską w 19 największych miastach Polski. Ranking pokazał, które miasta najlepiej radzą sobie z polityką transportową i promują korzystanie z komunikacji zbiorowej - autobusów, tramwajów czy trolejbusów. Przy ocenie

Samorządy planują w 2009 roku deficyt w wysokości 12,1 mld zł

"Z informacji uzyskanych z regionalnych izb obrachunkowych, dotyczących wysokości kwot zaplanowanych w projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r., wynika, że jednostki samorządu terytorialnego planują w 2009 r. dochody w wysokości 151.017.998 tys. zł, tj. o 12,7 proc

Zielona Góra szóstą największą aglomeracją w kraju. Od Nowego Roku

. Ostatnia, zakończona sukcesem inicjatywa połączeniowa, została zapoczątkowana 10 października 2012 r. podczas spotkania na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wyszedł z nią prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Kubicki wyjaśnił, że celem fuzji była budowa większego, silniejszego i bogatszego samorządu, co było

Nowe zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego

W okresie przejściowym gminy i powiaty otrzymają udział we wpływach z PIT (będzie on ich dochodem własnym), samorządy województw dostaną zaś dochody z CIT. Wprowadzono rozwiązanie, które ma chronić najsłabsze gminy, powiaty i województwa. Budżet będzie co miesiąc przekazywał im ratę w postaci tzw

Stolica chce pieniędzy z UE m.in. na metro i tramwaje

Jak powiedział PAP dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego z Urzędu m.st. Warszawy Maciej Fijałkowski, w listopadzie rząd powinien podpisać z marszałkiem woj. mazowieckiego kontrakt terytorialny. "To porozumienie w sprawie najważniejszych inwestycji, które powinny być

Sejm. Komisje zajęły się senackim projektem zmian w ustawie o odpadach

Według przedstawiającej projekt senator Jadwigi Rotnickiej (PO) najważniejsze było wprowadzenie do ustawy o gospodarowaniu odpadami obowiązku sporządzania planów inwestycyjnych, aby samorząd województwa przy budowie instalacji do utylizacji odpadów mógł korzystać z funduszy krajowych, jak i

Zmiany w janosikowym uchwalone; Mazowsze zyskało 213 mln zł

Nowe przepisy mają obowiązywać wyłącznie w 2015 r., a nie tak jak chciał pierwotnie rząd w latach 2015-2016. Przewidują też, że z budżetu państwa dotacja dla samorządów sięgnie 268 mln złotych, a środki te samorządy będą mogły przeznaczyć nie tylko na utrzymanie dróg, jak dotychczas, ale również na

Senat. Komisja nie zgłosiła poprawek do ustawy o kontroli administracji

jednostki samorządu terytorialnego, ale tylko, jeśli chodzi o zadania z zakresu administracji rządowej, które one realizują. Rozwiązania zawarte w ustawie dotyczą naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz wojewodów.(PAP)

Warmińsko-mazurskie. Unijne fundusze 2014-2020 na budowę dróg

Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Jacek Protas poinformował PAP, że z pieniędzy unijnych na latach 2014-2020 będzie finansowanych szereg kluczowych dla regionu inwestycji drogowych. "Wciąż połączenie komunikacyjne regionu nie jest idealne, Warmia i Mazury po prostu potrzebują tych tras. By

Prawo i Sprawiedliwość o samorządzie terytorialnym

samorządach. Wystarczy, że kilku radnych dogaduje się ze sobą i destabilizuje pracę całego zarządu. Społeczeństwo na to patrzy i się bulwersuje. U nas zarząd wybiera się już po raz trzeci i dalej nie wiadomo, jakie będą jego losy - nie krył oburzenia Stanisław Pawlaczyk, radny powiatu nyskiego, odwołując się

Dziekoński: zwiększyć udział mieszkańców w pracach samorządu

zakładającym wzmocnienie udziału mieszkańców w funkcjonowaniu działań samorządu terytorialnego. Jego aktualna wersja, po konsultacjach społecznych, została zamieszczona na stronie KPRP. Dziekoński pytany, kiedy prezydent złoży projekt ustawy w Sejmie, odpowiedział, że projekt, jaki został umieszczony na

Na Mazowszu za mało wcześniaków otrzymuje przeciwciała wirusa RSV

sezonu nie ukończyły 3. miesiąca życia. "Naszym celem jest poprawa jakości życia wcześniaków i zmniejszenie odsetka niepełnosprawności u tych dzieci" - podkreśliła Borszewska-Kornacka. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski poinformował, że zwrócił się do władz samorządów terytorialnych z prośbą o

Rok bezrządu

gwizd idzie.W tym właśnie problem - pokój z Dayton utworzył w Bośni strukturę państwową tak słabą, że jej nieobecność nie robi wrażenia, i etniczne oraz terytorialne samorządy tak mocne, że spokojnie mogą ją zastąpić. Mówiąc wprost, państwo bośniackie istnieje tylko na papierze. Spór o rząd tyczy się

Dziekoński: zwiększyć udział mieszkańców w pracach samorządu

zakładającym wzmocnienie udziału mieszkańców w funkcjonowaniu działań samorządu terytorialnego. Jego aktualna wersja, po konsultacjach społecznych, została zamieszczona na stronie KPRP. "Ten projekt ustawy ma nie tylko obudzić w nas ducha samorządności, ale sprawić byśmy się poczuli bardziej gospodarzami

Samorządy z nadwyżką w budżetach. Ale deficyt i tak przyjdzie

koniec roku - tłumaczy. Przypomina też, że w zeszłym roku samorządy miały nadwyżkę aż do września.Rzeczywiście, z opublikowanych we wtorek danych Ministerstwa Finansów wynika, że łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła w pierwszym kwartale prawie 34,5 mld zł. To 17,9 proc. kwoty

Samorządy osiągnęły 12,78 mld zł nadwyżki po trzech kwartałach 2008 r.

Jednostki samorządu terytorialnego za trzy kwartały 2008 r. osiągnęły dochody w łącznej kwocie 106.834,668 mln zł, co stanowiło 73,4 proc. zaplanowanej kwoty dochodów tych jednostek. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa umożliwiająca budowę "schetynówek" może być niezgodna z konstytucją

uchybieniem, gdyż zapisano je w ustawie budżetowej. Jego zdaniem, ustawa nie zmienia także zakresu obowiązków ministra infrastruktury, jak ma wynikać z opinii. "Jeżeli prezydent skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie to działanie na szkodę samorządów terytorialnych" - ocenił Misiak

Wiceminister finansów: samorządy osiągnęły po I kwartale 2009 r. nadwyżkę w wysokości 8,6 mld zł

Sejmie Chojna-Duch. "Z tych wstępnych danych wynika także, że bardzo dobre były wpływy z podatku CIT, które wyniosły 26,6 proc. planu" - dodała. Według danych resortu finansów ze stycznia jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r. planowały deficyt w wysokości 12.101,051 mln zł. W ubiegłym

Samorządy osiągnęły nadwyżkę 12,17 mld zł

Jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2008 r. osiągnęły dochody w łącznej kwocie 72.962.508 mln zł, co stanowiło 50,9 proc. zaplanowanej kwoty. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem były wyższe o 9,8 proc. Łączna kwota wydatków wyniosła w I

Premier może przedłużyc przerwę między kadencjami samorządu terytorialnego

Nowelizacja ordynacji gminnej uchwalona przez Sejm w marcu umożliwiła przesunięcie wyborów gminnych na jesień, tak by mogły odbyć się jednocześnie z wyborami do rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Premier Jerzy Buzek zarządził wybory gminne na 11 października. Ustawę zaskarżyła jednak do Trybunału

Komisje senackie za poprawkami do ustawy reformującej szkoły zawodowe

Poprawki mają charakter porządkowy, redakcyjny i legislacyjny. Nowelizacją ustawy Senat zajmie się na posiedzeniu, które rozpoczęło się w środę. W nowelizacji ustawy o systemie oświaty zapisano, że nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, tak jak w przypadku liceów ogólnokształcących,

Sejmowe komisje przeciwko ustawie o Muzeum Ziem Zachodnich

"Celem tego projektu jest nadanie silnych, ustawowych gwarancji jednemu z najistotniejszych przedsięwzięć w zakresie nowoczesnego muzealnictwa historycznego. Chodzi o przedsięwzięcie, które zaprezentuje unikatowy dorobek kulturowy i cywilizacyjny Polaków stworzony na ziemiach zachodnich po II w

Będą ograniczenia w budowie marketów

Taką decyzję na wspólnym posiedzeniu podjęły wczoraj aż trzy sejmowe komisje: gospodarki, samorządu terytorialnego oraz rozwoju przedsiębiorczości Za byli posłowie koalicji. Posłowie PO wyszli z sali - To jest projekt od początku do końca zły. Jest niezgodny z konstytucją, ustawą o swobodzie

Spór o ordynację - czyli blok i kontrblok

Sejmowa komisja samorządu terytorialnego zajmie się dziś spornym projektem ordynacji wyborczej, a siły są wyrównane - koalicja i opozycja mają w niej po 15 posłów Przypomnijmy - koalicja chce wprowadzić premię dla partii startujących w blokach i zapowiada powstanie bloku PiS-Samoobrona-LPR

Komisja przyjęła zmiany taryfikatora punktów karnych

Projekt do poniedziałku był w uzgodnieniach międzyresortowych. Odnieść się do niego ma jeszcze Krajowa Rada Sądownicza, która zbiera się w połowie października. Jak powiedziała PAP rzeczniczka MSWiA Małgorzata Woźniak, żadna z dotychczas zgłoszonych uwag nie odnosi się jednak do zmian w taryfikatorz

Jurek: Nowa ordynacja jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu

Marek Jurek powtórzył, że obowiązkiem posła jest głosowanie. Jego zdaniem, nie są w tej sprawie potrzebne zmiany w regulaminie Sejmu, bo on nakazuje uczestniczenie w głosowaniach. Marszałek nawiązał do bojkotu przez opozycję głosowania w sprawie poszerzenia składu komisji do spraw samorządu

Sejmowe komisje za odrzuceniem weta prezydenta w sprawie odrolnienia ziemi w miastach

W czwartek komisje, po wysłuchaniu opinii posłów, zdecydowały w głosowaniu, że nie poprą weta prezydenta do ustawy pozwalającej na odrolnienie ziemi w miastach. Za odrzuceniem weta było 26 posłów, przeciw - 16. Za przyjęciem weta opowiedziało się tylko Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent, odmawiając

Ważą się losy hipermarketów

Jak mocno ograniczać budowę super- i hipermarketów, zdecydują w tym tygodniu w Sejmie połączone komisje gospodarki, przedsiębiorczości i samorządu terytorialnego. Sieci sklepów już dziś straszą, że na nowe prawo poskarżą się do Unii Europejskiej Prace nad ustawą ograniczającą budowę dużych

MF: Po pierwszym kwartale samorządy miały 8,6 mld zł nadwyżki

Dochody JST po pierwszym kwartale wyniosły około 39,6 mld zł czyli 25,1 proc. planu. Wydatki wyniosły 30,9 mld zł czyli 17 proc. planu. W pierwszym kwartale 2009 r. plan dochodów na finansowanie projektów i programów unijnych został wykonany w 10,4 proc. a dochody na współfinansowanie projektów i p

Imiołczyk: ustawa o bezpośrednich wyborach - nieszczęściem

. Była posłanka Unii Wolności Barbara Imiołczyk jest wiceprezesem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, która zorganizowała w czwartek w Katowicach konferencję pt "Samorząd terytorialny. Osiągnięcia, zagrożenia, dylematy".

Pierwsze posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

Finansów ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego musi być spójna m.in. z polityką regionalną, szczególnie w kontekście integracji Polski z UE. Zdaniem Nawary, ustawy o dochodach samorządu muszą być spójne z ustawami o polityce regionalnej i ustawami o finansach publicznych. "Ta praca

Ostatni przed wyborami konwent marszałków województw

Ryńskiego, brak nowej ustawy o zasadach finansowania jednostek samorządu terytorialnego jest niewątpliwie porażką wszystkich samorządów kończącej się kadencji. Adam Szczepanowski - członek Zarządu Województwa Podlaskiego dodał, że za przydzieleniem samorządom wielu zadań i kompetencji nie poszły odpowiednie

Śląskie/ Unijne projekty współpracy regionalnej za 3,5 mln euro

Jak poinformowała PAP rzeczniczka urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego Aleksandra Marzyńska, marszałek tego regionu Bogusław Śmigielski oraz wicehejtman czeskiego Kraju Morawsko-Śląskiego (odpowiednik polskiego województwa) Marian Lebiedzik, rozmawiali we wtorek o realizacji dwóch współorganizowan

Dolnośląskie. W przyszłym tygodniu zarząd województwa podpisze Kontrakt Terytorialny

O terminie podpisania Kontraktu Terytorialnego przez zarząd województwa poinformowało PAP biuro prasowe Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Po podpisaniu dokumentu mają być podane szczegóły znajdujących się tam zapisów. Samorząd województwa dolnośląskiego zgłosił około 50 projektów, które

Czy Kołodko chce oskubać samorząd?

mechanizmów wyrównawczych wymaga Europejska Karta Samorządu Terytorialnego. Jakieś zatem będą; Kołodko tego nie mówi, ale można przypuszczać, że chodzi o subwencje. Puzyna nie wyklucza, że minister planuje też obciążyć podatkiem dochodowym rolników (dziś go nie płacą wcale). Działałby on jak mechanizm

RPO: ustawa o referendum lokalnym sprzeczna z konstytucją

W uzasadnieniu wniosku do TK, prof. Andrzej Zoll podkreślił, że konstytucja ustanawia zasadę dającą członkom wspólnoty samorządowej prawo decydowania w drodze referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. W

Rząd da pół miliarda na program Kultura+

. gminnych bibliotek. Na każdą bibliotekę rząd da 40 proc. kosztów modernizacji, reszte - samorząd (część marszałek wojewodztwa, a część gmina). W sumie na biblioteki pojdzie 375 mln zł, co zdaniem szefa IK Grzegorza Gaudena pozwoli na zbudowanie kilkuset nowczesnych bibliotek na wzór skandynawski. "

Komisje za przyjęciem 30 poprawek senackich do noweli Prawa budowlanego

Przedstawicielka połączonych komisji Aldona Młyńczak z PO przedstawiła w środę w Sejmie sprawozdanie komisji. Pozytywnie zaopiniowały one 30 z 51 senackich poprawek. Jedna z rekomendowanych do przyjęcia poprawek wprowadza zasadę, że budowa altan i obiektów gospodarczych nie wymaga zgłoszenia do rej

Resort administracji zaprasza do debaty na temat samorządu

komisja jeszcze nie powstała. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w poniedziałkowym komunikacie podkreśliło, że w tym roku, obok 25. rocznicy przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego, będziemy obchodzić 30. rocznicę uchwalenia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. "Jej ratyfikacja

Miller: samorząd - sercem demokracji

Premier uczestniczył w sobotę w ogólnopolskim spotkaniu samorządowców na zakończenie obecnej kadencji władz lokalnych. Miller podkreślił, że samorząd terytorialny "to serce demokracji, a także fundament społeczeństwa obywatelskiego". Zaznaczył, że samorząd umocnił się jako jeden z filarów

Szumilas: 2,5 mld zł na wynagrodzenia dla nauczycieli

Szumilas, odpowiadając w czwartek na pytania posłów podczas debaty budżetowej poinformowała, że w kwestii podwyżek dla nauczycieli rząd stara się nadrobić zaległości, jakie powstały w ciągu ostatnich lat. Zaznaczyła, że na 2009 rok została zaplanowana dwukrotna podwyżka plac - 5 proc. od stycznia i

Śląskie. Ok. 41 mld zł na przedsięwzięcia w Kontrakcie Terytorialnym

Kontrakt Terytorialny będzie obowiązującym w latach 2014-2023 porozumieniem rządu z samorządami ws. koordynowania dużych, priorytetowych dla regionów inwestycji. Ich finansowanie ma pochodzić z różnych źródeł, m.in. ze środków regionalnych i krajowych. "Nasze województwo będzie prawdopodobnie

Fitch: Wzrost wartości emisji długu pozaskarbowego

"W porównaniu do wartości odnotowanej na koniec czerwca 2008 wzrosła o 4,9 proc" - napisano w komunikacie. Według ekonomistów Fitch, w III kwartale 2008 roku wartość zadłużenia z tytułu emisji KPD wzrosła się o 7,2 proc. (w porównaniu do poprzedniego kwartału) i na koniec września 2008 ro

Co może poseł?

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła daje też posłowi prawo do interweniowania w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego "dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania". A organy te

Fitch: Wartość emisji długu pozaskarbowego wzrosła w II kwartale 2008 r. o 34 proc. rok do roku

Natomiast w porównaniu do wartości odnotowanej na koniec marca 2008 r. wzrosła o 6,2 proc. W II kwartale 2008 r. wartość zadłużenia z tytułu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (KPD) wzrosła o 9,4 proc. (w porównaniu do poprzedniego kwartału) i na koniec czerwca 2008 r. wyniosła 13,9 mld zł,

Będziemy głosować korespondencyjnie?

We wtorek komisje miały przeprowadzić pierwsze czytanie nowelizacji zaproponowanej przez grupę senatorów m.in. PiS, PO, Samoobrony i Narodowego Koła Parlamentarnego. Zdecydowano jednak, że ze względu na to, że pojawiły się nowe propozycje zmian, prace nad projektem będą dalej prowadzone. Zajmie się

MF: dług publiczny po II kw. wyniósł 793.565,5 mln zł, wzrósł o 1,5 proc. kdk

"Zmiana PDP w II kwartale 2014 r. wynikała ze: - wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 12.561,6 mln zł, w tym zadłużenia Skarbu Państwa o 12.459,0 mln zł, - spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 1.105,6 mln zł, w tym jednostek samorządu terytorialnego o 1.222,4 mln zł, - wzrostu

Fitch: Wartość emisji długu pozaskarbowego wzrosła w I kwartale o 1,3 proc.

Według ekonomistów Fitch, w I kwartale 2009 r. wartość zadłużenia z tytułu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (KPD) zmniejszyła się o 4,9 proc. (w porównaniu do poprzedniego kwartału) i na koniec marca 2009 r. wyniosła 12,3 mld zł, a w ciągu roku zmalała o 3,0 proc. Obecnie rynek KPD stanow

NIK skontroluje, czy samorządy nie zadłużają się ponad miarę

"NIK we wrześniu rozpocznie kontrolę tego, jak regionalne izby obrachunkowe - czyli te instytucje, które na co dzień kontrolują finanse samorządu terytorialnego - przeciwdziałają nadmiernemu zadłużaniu się gmin. Dlaczego ta kontrola jest taka ważna? Bo zadłużenie polskich gmin to już ponad 70

Fundacja im. Batorego pisze do Kopacz i Sikorskiego ws. komisji ds. samorządu

Premier w listopadzie ub. roku zapowiedziała, że w Sejmie powstanie komisja nadzwyczajna, która dokona przeglądu funkcjonowania samorządu. Komisja miałaby zaproponować ewentualne zmiany ustawowe dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Na stronie internetowej Sejmu nie ma

Fitch: Wartość emisji długu pozaskarbowego wzrosła w czwartym kwartale 2008 r. o 5,1 proc. rok do roku

Według ekonomistów Fitch w czwartym kwartale 2008 r. wartość zadłużenia z tytułu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (KPD) zmniejszyła się o 13,1 proc. (w porównaniu do poprzedniego kwartału) i na koniec grudnia 2008 r. wyniosła 12,9 mld zł, a w ciągu roku zmalała o 5,9 proc. Obecnie rynek K

Dzikowski o odwołaniu Pawlaka: koalicja złamała dobre obyczaje

ordynacji samorządowej, w sposób stronniczy. "Jeżeli mamy do czynienia z ekspertyzami, opiniami, które są krytyczne wobec forsowanych przez koalicje zmian, to trudno, żeby przewodniczący nie stał po stronie samorządów" - podkreślił Dzikowski.

Kujawsko-Pomorskie. Prezydenci miast piszą do premier w sprawie Kontraktu Terytorialnego

przekazywał uwag i stanowisk ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego formułowanych w trakcie procesu negocjacyjnego. Wynegocjowany tekst Kontraktu Terytorialnego do dnia dzisiejszego ukrywany jest przed samorządami, w tym Sejmikiem Województwa, partnerami społecznymi i opinią publiczną" - napisał w

Zielona Góra. Kontrakt Terytorialny dla Lubuskiego podpisany

"Aktywność samorządu w wypracowaniu porozumienia ze stroną rządową sprawdziła się. Kontrakt Terytorialny daje większe środki samorządom w tej perspektywie finansowej" - podkreślił Rynasiewicz. Dwa tygodnie temu Kontrakt Terytorialny dla woj. lubuskiego został przyjęty przez rząd, razem

Kilkadziesiąt powiatów, pięć miast i gmina wyróżnione za innowacyjność

Przewodniczący sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej Piotr Zgorzelski (PSL) powiedział podczas uroczystości wręczania nagród w Sejmie, że innowacyjności nie należy łączyć jedynie z gospodarką. "Innowacyjność, to przecież sposób myślenia, zdolność do poszukiwania

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy o funduszu kolejowym

dotyczy prawa budowlanego. Inna z poprawek doprecyzowuje, że nieruchomości zajęte na inwestycje kolejowe stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego w zależności od tego, kto złożył wniosek w tej sprawie. Pozostałe poprawki miały charakter doprecyzowujący, stylistyczny

"Dziennik Gazeta Prawna": Pięć miliardów na trzynastki dla urzędników

zlikwidować to świadczenie. "Nie ma sensu, aby system motywacyjny opierał się na stałych dodatkach" - mówi dr Stefan Płażek, adwokat z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Premier: rząd zajmie się kompleksowo Kontraktami Terytorialnymi

działań ujętych w kontraktach będą pochodziły m.in. ze: środków przeznaczonych na realizację właściwych programów operacyjnych na lata 2014-2020, budżetu państwa, budżetu województw, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, państwowych

PiS chce posiedzenia komisji we wtorek; Pawlak: nie ma tego w planach

Sejm głosami koalicji rozszerzył dziś skład sejmowej komisji samorządowej. Opozycja nie wzięła udziału w żadnym z głosowań, które do tego doprowadziły. Koalicja uzyskała w komisji przewagę. Zapytany, co zrobi PiS, jeśli Pawlak nie zwoła posiedzenia komisji we wtorek, Jackiewicz powiedział PAP, że ja

Bitwa o ordynację: wniosek SLD oddalony

W liczącej dotąd 31 osób komisji samorządowej zasiadać będzie od dzisiaj o 30 więcej - łącznie 61 posłów. Ogółem koalicja ma teraz w komisji 30 posłów, opozycja - 27. Jest tam jeszcze trzech posłów niezrzeszonych i jeden z NKP. Zasiada w niej 13 proc. posłów polskiego Sejmu; to największa komisja w

Zmiany w janosikowym zyskały akceptację prezydenta

Nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Sejm uchwalił 23 października. W myśl jej zapisów w 2015 r. Mazowsze zapłaci 271 mln zł janosikowego, czyli o 213 mln zł mniej niż wynikałoby to z dotychczasowych przepisów. Zmiany mają obowiązywać wyłącznie w przyszłym roku, a nie

Samorządowcy: edukacja dorosłych - nieskuteczna i stanowi pole do nadużyć

Terytorialnego. Propozycja taka padła podczas dyskusji nad projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która ustala algorytm do wyliczania środków przeznaczanych na konkretne cele. Samorządowcy nie mogli

Radziszewska: w lutym Sejm zajmie się powołaniem komisji ds. samorządu

przedstawiciele związków skupiających lokalne władze, ale także środowisk obywatelskich. Fundacja przygotowuje postulaty, które mają służyć "demokratyzacji samorządu terytorialnego". Wicemarszałek Sejmu podkreśliła, że przedstawiciele organizacji pozarządowych są zapraszani na posiedzenia sejmowych

MIR: rząd może przyjąć kontrakty dla trzech województw w trybie obiegowym

Kontrakty Terytorialne określają przedsięwzięcia istotne dla rozwoju kraju oraz województw. Przy ich realizacji mają współpracować rząd i samorządy. Dokumenty mają obowiązywać do 2023 roku; będą finansowane głównie z unijnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, a także z budżetu województw

Projekty warte 12 mld zł w Kontrakcie Terytorialnym woj. lubuskiego

zieloną krainą nowoczesnych technologii" - podkreśliła Polak. Kontrakty Terytorialne będą obowiązującymi w najbliższych latach porozumieniami pomiędzy rządem a samorządami regionów, dotyczącymi koordynowania dużych, kluczowych dla województwa inwestycji. Ich finansowanie ma pochodzić z różnych

Kontrakt Terytorialny dla woj. mazowieckiego podpisany

; - dodała Kopacz. Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządem województwa ws. finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Będą one współfinansowane z pieniędzy unijnych oraz środków krajowych. Sztandarowym przedsięwzięciem dla stolicy ma być budowa 11

ZPP: konieczne uporządkowanie finansów samorządowych

- Aby powiaty rozwijać, a nie tylko nimi administrować, trzeba mieć odpowiednie narzędzia finansowania zadań - powiedział na środowej konferencji prasowej szef ZPP Antoni Janowski. Przedstawiciele powiatów podkreślają, że jeśli nadal będzie tak, iż samorząd dostaje nowe kompetencje i zadania, ale

Wrocław. Kontrakt Terytorialny dla Dolnego Śląska podpisany

pozwoli nam zachować pozycję lidera" - dodał Przybylski. Według marszałka priorytetem będą cele związane z rozbudową infrastruktury transportowej, szeroko rozumianego bezpieczeństwa społecznego oraz inwestycji w innowacyjną gospodarkę. W Kontrakcie Terytorialnym znalazły się przede wszystkim

Łódź. 21 inwestycje dla Łodzi w Kontrakcie Terytorialnym

obwodnicy może ruszyć najwcześniej w połowie 2016 roku. Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządami województw dotyczące finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Na ich realizację będą trafiać pieniądze unijne oraz środki krajowe.

Senat doprecyzował termin wypłaty odszkodowania za nieruchomości pod inwestycje kolejowe

Nowela ustawy o transporcie kolejowym zakłada m.in, że nie tylko PKP Polskie Linie Kolejowe, ale też jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wystąpić o decyzję ws. lokalizacji linii kolejowej. Ponadto PKP PLK będą mogły czasowo, bez konieczności wywłaszczenia, korzystać z nieruchomości

Wydzieranie pieniędzy na niepełnosprawne dzieci

konkretne dziecko, bo samorządy, zgodnie z przepisami, nie muszą się tłumaczyć, w jaki sposób dzielą subwencję. - Ustawa o samorządzie terytorialnym daje samorządom prawo do autonomicznego decydowania o przeznaczeniu środków subwencyjnych - wyjaśnia rzeczniczka uczniów niepełnosprawnych Aleksandra Braun

Adam Urbaniak pełnomocnikiem rady miasta w powiększonej Zielonej Górze

gminy wiejskiej i wójta Zielonej Góry. Ma to związek z połączeniem obu jednostek samorządu terytorialnego. Wybory władz nowej jednostki samorządowej odbędą się prawdopodobnie 15 marca 2015 r. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został przygotowany przez MAC i czeka obecnie na podpis premier. Zgodnie

Kopacz: 360 mln zł na program Senior-WIGOR, który ruszy w 2015 r.

Program przewiduje finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów oraz samorządów województw - w zakresie tworzenia i prowadzenia Dziennych Domów "Senior-WIGOR" oraz Klubów "Senior-WIGOR". Zapowiedź działań na rzecz tworzenia takich placówek premier

Kartka z kalendarza III RP

w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa". Sejm zagwarantował udział samorządu terytorialnego we władzy oraz swobodę działalności gospodarczej bez względu na formę własności.

Czy nowe ustawy będą korzystne dla samorządów?]

dr Tomasz Grzegorz Grosse, ekspert Instytutu Spraw Publicznych: Proponowane zmiany to próba zapewnienia samorządom większej płynności finansowej. Ale ta próba jest obarczona kilkoma wadami. Zmiany są obliczone na krótką metę. W ciągu dwóch-trzech lat dojdzie do bardzo poważnych problemów. Nie

Poznań. Kontrakt Terytorialny dla Wielkopolski podpisany

Treść Kontraktu Terytorialnego (KT) została przyjęta w czwartek przez rząd. KT określa inwestycje o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju i regionu. "Kontrakt jest swoistą umową pomiędzy rzędem a samorządem, podsumowuje też lata dobrych opinii o roli samorządu w Polsce. Jest to dowód na to, że

Umowa BGK i PIR: 600 mln zł na projekty infrastrukturalne w regionach

ten kapitał. Fundusz został powołany na okres 20 lat. Jak poinformowano podczas konferencji prasowej, FIS będzie oferował Jednostkom Samorządu Terytorialnego finansowanie w dwóch podstawowych typach transakcji. Obejmując poprzez podwyższenie kapitału mniejszościowe udziały w samorządowych spółkach

MF: w przyszłym roku Mazowsze musi zapłacić ponad 372 mln zł janosikowego

;Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o planowanych na 2015 r. kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanej wysokości rocznej wpłaty jednostek samorządu

Samorząd terytorialny

Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych

Samorząd Terytorialny

"Samorząd Terytorialny" – polski miesięcznik poświęcony zagadnieniom funkcjonowania władzy lokalnej i regionalnej wydawany od 1991 roku w Warszawie. W czasopiśmie porusza się problemy z zakresu prawa, administracji, finansów, zarządzania oraz rozwoju jednostek samorządowych. W latach 1991

Samorząd

majątkowym, np. fundacja. samorząd oparty na substracie osobowym: samorząd terytorialny, np. gmina, samorząd wyznaniowy, np. gmina żydowska. samorząd narodowościowy, samorząd gospodarczy, np. Krajowa Izba Gospodarcza, samorząd zawodowy, np. samorząd adwokacki. Pisma Adam Bosiacki, Od naturalizmu

Samorząd terytorialny w Polsce

Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych".Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd gminny samorząd

Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej

Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej wprowadzany był stopniowo, z powodu różnic konstrukcji administracyjnych poszczególnych państw zaborczych. Konstytucja marcowa wprowadzała zasadę szerokiego samorządu, która nie została jednak w pełni zrealizowana. Po przewrocie majowym stopniowo

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

samorząd terytorialny

Samorząd Terytorialny

Samorząd Terytorialny - MIESIĘCZNIK poświęcony zagadnieniom funkcjonowania władzy lokalnej i regionalnej - porusza problemy z zakresu prawa, administracji, finansów, zarządzania oraz rozwoju jednostek samorządowych, zob.:
Pismo ukazuje się od stycznia 1991 roku. W latach 1991-2001 było wydawane przez Międzykomunalną Spółkę Akcyjną ?Municipium S.A.? a od 2002 r. wydawcą

więcej o samorząd terytorialny na pl.wikipedia.org

Zdjęcia - samorząd terytorialny