samorząd terytorialny

PAP

Senat ustanowił rok 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

Senat ustanowił rok 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

Senat przyjął w środę uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego, wyrażając przekonanie, że "idea samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju".

Warszawa - miasto o specyficznej organizacji samorządu terytorialnego

Ustrój Warszawy jest wyjątkowy pod wieloma względami; relacje między organami samorządu pomyślano tak, by miasto mogło jak najlepiej spełniać funkcje stołeczne - tłumaczy ekspertka w dziedzinie prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego Magdalena Niziołek.

Warszawa - miasto o specyficznej organizacji samorządu terytorialnego

Ustrój Warszawy jest wyjątkowy pod wieloma względami; relacje między organami samorządu pomyślano tak, by miasto mogło jak najlepiej spełniać funkcje stołeczne - tłumaczy ekspertka w dziedzinie prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego Magdalena Niziołek.

Pracownia miast. Porozmawiajmy o Poznaniu

Pracownia miast. Porozmawiajmy o Poznaniu

Samorząd woj. podkarpackiego: czekamy na renegocjacje Kontraktu Terytorialnego

, zarówno z listy podstawowej jak i rezerwowej" - powiedział. Informacje te zostały przekazane przez samorząd do ministerstwa w sierpniu 2015 r. i rozpoczęły się uzgodnienia co do zasad finansowania i realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Rodzeń podkreślił, że do końca 2015 r. udało się uzgodnić

Świętokrzyskie. Samorząd regionu renegocjuje Kontrakt Terytorialny

dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Grzegorz Orawiec. Kontrakt Terytorialny jest obowiązującym w latach 2014-2023 głównym porozumieniem rządu z samorządami ws. koordynowania dużych, priorytetowych dla regionów inwestycji. Ich finansowanie ma pochodzić z różnych

Eksperci: bez reformy finansów samorząd terytorialny straci niezależność

. "Jednostki samorządu terytorialnego (poza województwami) od 40 do 60 proc. swoich budżetów wydają na oświatę: gminy na żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, a powiaty na licea i szkolnictwo specjalne. Teoretycznie na realizację tego zadania otrzymują z budżetu centralnego tzw

Dolnośląski samorząd złożył propozycje projektów do Kontraktu Terytorialnego

Jak poinformował PAP Jarosław Perduta, rzecznik Dolnośląskiego Urząd Marszałkowskiego, we wtorek zarząd przyjął "Stanowisko Negocjacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego", w którym wskazano ponad 40 projektów proponowanych do objęcia Kontraktem Terytorialnym. "W stanowisku

Senat ustanowił rok 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

03.12. Warszawa (PAP) - Senat przyjął w środę uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego, wyrażając przekonanie, że "idea samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju". Za uchwałą głosowało 64 senatorów, wstrzymało się trzech

Gmina, powiat, województwo - różne zadania samorządu terytorialnego

Polska jest podzielona na 16 województw, 314 powiatów i 2479 gmin (w tym 66 miast na prawach powiatów) - wynika z danych PKW przekazanych PAP. Gmina - samorząd najbliższy mieszkańcom Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. "To samorząd pierwszego kontaktu odpowiadający za

Gmina, powiat, województwo - różne zadania samorządu terytorialnego

Polska jest podzielona na 16 województw, 314 powiatów i 2479 gmin (w tym 66 miast na prawach powiatów) - wynika z danych PKW przekazanych PAP. Gmina - samorząd najbliższy mieszkańcom Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. "To samorząd pierwszego kontaktu odpowiadający za

Fitch: część jednostek samorządu terytorialnego może ograniczyć inwestycje

operacyjne lub niższe wpływy ze sprzedaży majątku mogą skłonić JST do zadłużania się za pośrednictwem spółek lub wykorzystywania innych źródeł dla sfinansowania inwestycji" - oceniają analitycy Fitch w opublikowanym we wtorek raporcie. Ich zdaniem starania samorządów do poprawy wyników operacyjnych

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Samorząd terytorialny

Rozdział VII SAMORZĄD TERYTORIALNY Art. 163. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Art. 164. 1. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. 2. Inne jednostki samorządu

Woj. mazowieckie chce 39 nowych inwestycji w Kontrakcie Terytorialnym

realizowanych z regionalnych programów operacyjnych" - zaznaczył. Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego zauważył, że dla samorządu Kontrakt Terytorialny to inwestycje priorytetowe dla rozwoju regionu. "Strona rządowa ma listę przedsięwzięć krajowych, ale do końca nie jest przekonana

Łódź. Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej zainaugurował działalność

jednostki samorządu terytorialnego. Aby instytucja rozpatrzyła dany spór wcześniej muszą zgodzić się na to obie jego strony, m.in. poprzez spisanie odpowiedniej umowy. Konflikty będzie rozstrzygał trzyosobowy skład orzekający - po jednym arbitrze powołanym z każdej ze stron oraz bezstronny przewodniczący

W Sejmie ekspresowa dyskusja o sześciolatkach [22.12.2015]

W Sejmie ekspresowa dyskusja o sześciolatkach [22.12.2015]

Dopiero w poniedziałek po południu okazało się,że we wtorek odbędzie się wspólne posiedzenie sejmowych komisji edukacji oraz samorządu terytorialnego poświęcone sześciolatkom. - To projekt mocno oczekiwany przez obywateli odwracający niedobre pseudoreformy obniżające wiek szkolny. Więc to w

Częstochowa. Apel radnych do rządu ws. kwoty wolnej od podatku

Apel, jak poinformował rzecznik urzędu miasta Włodzimierz Tutaj, został przyjęty podczas czwartkowej sesji rady miasta. Częstochowska rada zaapelowała w apelu do rządu, aby "powstałe niedobory finansowe w budżetach jednostek samorządów terytorialnych, związane z obniżeniem wpływów z tytułu

Woj. śląskie i małopolskie razem m.in. ws. Kontraktów Terytorialnych

Południowej wskazano: krajowe i regionalne programy operacyjne (na lata 2014-2020), programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i inne krajowe programy rozwoju. Już w poprzednich latach oba samorządy szacowały, że dzięki sformalizowanej w Strategii współpracy zyskały ok. 800 mln euro, które znalazły się

PKP: w 2015 r. inwestycje w dworce o wartości 298 mln zł

kosztów eksploatacji nieruchomości. Obiekty i grunty, zbędne z perspektywy funkcjonowania kolei, przekazywano na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub sprzedawano prywatnym inwestorom. Te, które nie cieszyły się zainteresowaniem, a ich stan techniczny był bardzo zły, wyburzano. W 2015 r. lokalne

W Sejmie ekspresowa dyskusja o sześciolatkach. "Czemu tak szybko?", "Kto za to zapłaci?"

W Sejmie ekspresowa dyskusja o sześciolatkach. "Czemu tak szybko?", "Kto za to zapłaci?"

Dopiero w poniedziałek po południu okazało się, że we wtorek odbędzie się wspólne posiedzenie sejmowych komisji edukacji oraz samorządu terytorialnego poświęcone sześciolatkom. - To projekt mocno oczekiwany przez obywateli odwracający niedobre pseudoreformy obniżające wiek szkolny. Więc to w

25 lat samorządności w miastach i gminach

25 lat samorządności w miastach i gminach

Gronkiewicz-Waltz. Ustawę o samorządzie terytorialnym Sejm uchwalił 8 marca 1990 roku. Na jej podstawie w miejsce istniejących w PRL rad narodowych wprowadzono rady gmin o znacznie większych uprawnieniach. Pierwsze całkowicie wolne wybory do samorządu odbyły się 27 maja 1990 r.

Płock. Bronisław Komorowski: samorząd jest inwestycją na przyszłość

współdecydować w sprawach publicznych. Nie byłoby nowoczesnej wolnej Polski bez rozwoju samorządności" - zaznaczył wówczas prezydent. Także w grudniu 2014 r. Senat przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego, wyrażając przekonanie, że "idea samorządności leży u

Rząd negatywnie o projekcie PSL dot. przepisów o zadłużeniu samorządów

ich stabilność i otwierać drogę do nadmiernego zadłużania, bez względu na możliwości spłaty. Chodzi m.in. o propozycję zmiany wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych, który służy do wyznaczania dopuszczalnego poziomu zadłużania się danej jednostki samorządu terytorialnego" - czytamy w

Sejm. Komisje za odrzuceniem noweli o publicznym transporcie zbiorowym

Celem nowelizacji ma być wprowadzenie nowej formuły współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie organizacji i zarządzania publicznym transportem zbiorowy. Chodzi o dopuszczenie możliwości zawierania porozumień pomiędzy samorządami różnych szczebli, co wyklucza obowiązująca

Sikorski: w przyszłym tygodniu propozycja powołania komisji ws. samorządów

Sikorski rozmawiał w tej sprawie w czwartek z premier Ewą Kopacz. Po spotkaniu powiedział dziennikarzom, że "na 25-lecie samorządu terytorialnego przydałoby się podsumowanie, które by zasugerowało ewentualne zmiany w systemie". "Zobowiązałem się więc do przedstawienia Prezydium

Kujawsko-Pomorskie. 90 inwestycji w Kontrakcie Terytorialnym

rozpoczęcia formalnych negocjacji Kontraktu Terytorialnego z ministerstwem infrastruktury i rozwoju w połowie września. Kontrakt Terytorialny będzie umową zawartą między rządem a samorządem terytorialnym na lata 2014-2020, dotyczącą koordynowania dużych, priorytetowych dla danego województwa inwestycji

MF: samorządy planują w 2015 nadwyżkę budżetową wobec deficytu w 2014

"Według danych zawartych w wieloletnich prognozach finansowych (według stanu bazy na dzień 6 listopada 2014 r.) jednostki samorządu terytorialnego na rok 2014 planują zbiorczo zamknąć budżety deficytem w wysokości 14 mld 180 mln zł, natomiast w następnych latach nadwyżką budżetową"

Stępień o prof. Regulskim: reprezentował ostatnie pokolenie II RP

. Stępień poznał prof. Regulskiego przy okazji Okrągłego Stołu; w tamtym czasie Regulski dysponował już silną grupą doskonale przygotowanych ludzi i zestawem bardzo dobrze udokumentowanych myśli teoretycznych, które mogły stać się podstawą odbudowy samorządu. Jak przypomniał Stępień, samorząd terytorialny

Podkarpackie. Ponad 930 mln zł z UE na samorządowe inwestycje

Z pieniędzy przeznaczonych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne nie mogą korzystać pojedyncze samorządy. Aby realizować wspólne projekty, muszą utworzyć tzw. miejskie obszary funkcjonalne (MOF). Na Podkarpaciu jest dziewięć takich obszarów. Największym jest Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, który

Inwestycje w drogi, koleje i szpitale w kontrakcie dla Świętokrzyskiego

przez nas () Kontrakt umożliwia lepsze przygotowanie konkursów w naszym programie regionalnym" - podsumował samorządowiec, zapytany o ocenę potrzeby tworzenia tego typu porozumień. Kontrakt Terytorialny będzie obowiązującym w latach 2014-2020 głównym porozumieniem rządu z samorządami ws

Halicki: porozmawiam z ministrem zdrowia, by poważnie traktował samorząd

Kontrowersja dotyczyła podpisania przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza trzech rozporządzeń, mimo że nie zostały one jeszcze zaopiniowane przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Jedno z nich nie zyskało akceptacji samorządowców. "Minister już

Komisja przygotowała projekt zmian w ustawie o referendum lokalnym

Wyborcza. We wtorek projekt zmian w ustawie o referendum lokalnym dot. utworzenia odrębnych obwodów głosowania uzgodniła sejmowa komisja samorządu terytorialnego; uwzględniła w nim uwagi RPO. W dalszych pracach nad projektem wnioskodawców będzie reprezentował zasiadający w komisji poseł PO Radosław

TYLKO U NAS. Są pieniądze na most w Sobieszewie! 17 mln zł od rządu

We wtorek i środę w Warszawie obradowała komisja wspólna rządu i samorządu terytorialnego, na której przedstawiciele rządu (m.in. wiceminister finansów Hanna Majszczyk i Tomasz Żuchowski z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) zapoznawali się z wnioskami o dofinansowanie lokalnych inwestycji

Halicki: chcę zwiększyć rolę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

PAP: Jako nowy szef resortu administracji i cyfryzacji objął Pan także współprzewodnictwo w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Czy jest to dobre forum porozumienia między rządem i samorządowcami, czy może potrzebuje zmian? Andrzej Halicki: Jestem bardzo zadowolony z funkcjonowania

Samorząd woj. mazowieckiego domaga się pieniędzy z UE na trasy kolejowe

Kontrakty Terytorialne to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządami województw dotyczące finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Na ich realizację będą trafiać pieniądze unijne oraz środki krajowe. We wtorek rząd zatwierdził kontrakty dla siedmiu województw

PKW: będzie alternatywny system podsumowania wyników wyborów

ostatecznie (...) usprawniony" - podkreślił. "Jednakże nie mając w dniu dzisiejszym stuprocentowej gwarancji, iż system ten pozwoli na ogłoszenie całościowych wyników wyborów do samorządu terytorialnego, PKW zdecydowała, że na wszelki wypadek, aby nie pojawiły się potem zarzuty, że zbyt długo

MF: deficyt samorządów sięgnął w 2013 r. 54,5 mln zł

"W 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt w wysokości 8 mld 814,5 mln zł. Według wstępnych danych, budżety JST zamknęły się zbiorczo deficytem w kwocie 54,5 mln zł, z tego przypadało na: miasta na prawach powiatu minus 653,3 mln zł i województwa minus 55,5 mln zł

Samorządy coraz sumienniej przygotowują budżety

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego (czyli organ wykonawczy jednostki: wójt, burmistrz, zarząd powiatu bądź zarząd województwa) mają przygotować projekt budżetu do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt jest przedkładany też radzie do

Prezydent: polska samorządność jedną z dźwigni rozwoju kraju

Prezydent podkreślił, że Dzień Samorządu Terytorialnego w roku 25-lecia polskiej wolności to szczególny moment do podziękowań. "W zasadzie możemy sobie wszyscy razem nawzajem podziękować za to, że polska samorządna, polska samorządność jest jedną z dźwigni rozwoju ojczyzny przez te dwadzieścia

Palikot weźmie udział w spotkaniu z premier ws samorządu

Premier Kopacz zwróciła się w poniedziałek do liderów ugrupowań parlamentarnych z apelem o współpracę. Zmiana w relacjach między partiami mogłaby - zdaniem szefowej rządu - rozpocząć się od dyskusji na temat samorządu terytorialnego. Stąd Kopacz zaprosiła liderów partyjnych na środę na spotkanie

Opolskie. Region zaproponuje 68 projektów do Kontraktu Terytorialnego

W czwartek projekt stanowiska negocjacyjnego samorządu woj. opolskiego do Kontraktu Terytorialnego przedstawiono w opolskim urzędzie marszałkowskim m.in. samorządowcom i uczelniom. Kontrakt Terytorialny będzie obowiązującym w latach 2014-2020 porozumieniem pomiędzy rządem z samorządem regionu

Lubuskie. 15 marca br. wybory samorządowe w Zielonej Górze

o około 20 tys. Tym samym Zielona Góra liczy teraz prawie 140 tys. mieszkańców. W skład miasta weszły wszystkie sołectwa dawnej gminy wiejskiej, które obejmuje obecnie Dzielnica Nowe Miasto. Połączenie obu jednostek samorządu terytorialnego oznacza koniec funkcjonowania rady gminy i wójta oraz

Samorządowcy: Komisja Wspólna powinna opiniować też projekty poselskie

Cezary Gabryjączyk, starosta łaski, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej. PAP: Został Pan nowym współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej. Jak samorządowcy oceniają jej działania? Cezary

Ministerstwo rozwoju: na tle UE zadłużenie polskich samorządów nie jest duże

Niezgoda uczestniczył w posiedzeniu komisji nt. "zagrożenia realizacji inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE w latach 2014-2020 z powodu obniżenia potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego". Wniosek o posiedzenie złożył klub PiS. Izabela Kloc (PiS) wyraziła żal

Łódzkie chce w Kontrakcie Terytorialnym dostać na inwestycje 27,5 mld zł

-Pyrzowice, tunelu kolejowego pod Łodzią czy Wojewódzkie Centrum Onkologii w Łodzi. We wtorek władze regionu łódzkiego spotkały się w sprawie Kontraktu Terytorialnego z samorządowcami z całego województwa. Na liście propozycji inwestycji, na które samorząd będzie starał się o unijne dofinansowanie, znalazły

O 165 mln euro ubiegają się gminy na rozwój aglomeracji warszawskiej

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument pozyskiwania środków unijnych, który umożliwia realizowanie wspólnych przedsięwzięć w oparciu o partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego, miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Mechanizm stymuluje współpracę gmin - dzięki

Od Nowego Roku Zielona Góra szóstą pod względem wielkości aglomeracją w kraju

elementem był także ministerialny bonus za zgodne połączenie dwóch jednostek samorządu terytorialnego. Połączona jednostka ma otrzymywać przez pierwsze pięć lat zwiększone udziały w podatkach PIT i CIT. W przypadku Zielonej Góry chodzi łącznie o ok. 100 mln zł, które miasto planuje przeznaczyć na inwestycje

Prezydent: Polska samorządna jest źródłem naszego sukcesu

Prezydent podkreślił, że Dzień Samorządu Terytorialnego w roku 25-lecia polskiej wolności to szczególny moment do podziękowań. "W zasadzie możemy sobie wszyscy razem nawzajem podziękować za to, że polska samorządność jest jedną z dźwigni rozwoju ojczyzny przez te dwadzieścia parę lat i to

Warszawa, Krynica Morska, Nowe Warpno i Kleszczów - liderami samorządów

należało do Kobierzyc, a trzecie do Puchaczowa. Wynik przedstawiono na konferencji w Sejmie pt. "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego". Prof. Leszek Jasiński z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW powiedział, że po wejściu Polski do Unii

Z taką ustawą nie obalilibyśmy komuny? Senackie komisje bronią wolności zgromadzeń

Samorządu Terytorialnego. Apelował o to Adam Bodnar, wiceprezes Fundacji Helsińskiej: - Przepraszam, że zacznę z wysokiego "C", ale dla organizacji pozarządowych to sprawa fundamentalna. O wolność zgromadzeń walczyli niepokorni ludzie w czasach PRL-u. A prawo o zgromadzeniach uchwalone w 1990 r

Pomorskie zaproponuje 36 projektów do Kontraktu Terytorialnego

W poniedziałek projekt "Stanowiska negocjacyjnego samorządu województwa pomorskiego do Kontraktu Terytorialnego" został przedstawiony w Gdańsku m.in. samorządowcom i przedsiębiorcom. Kontrakt Terytorialny będzie obowiązującym w latach 2014-2020 głównym porozumieniem rządu z samorządami

PiS ma wątpliwości ws zaproszenia na rozmowy przez premier Kopacz

szef klubu PiS. Premier Kopacz zaapelowała w środę, by zmianę w stosunkach między partiami rozpocząć od dyskusji na temat samorządu terytorialnego. Dodała, że "jest wiele kwestii wartych omówienia i zastanowienia, między innymi budżet obywatelski". "Ta idea cieszy się dużym poparciem

Wielkopolska zaproponuje 100 projektów do Kontraktu Terytorialnego

Kontrakt Terytorialny to umowa pomiędzy rządem a samorządem, określająca inwestycje istotne dla rozwoju kraju i województwa. Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak w rozmowie z PAP przyznał, że region zaproponował "listę marzeń". "Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest

"Mazowsze zarżnięte janosikowym" - będzie debata w Sejmie

. Niedawno ścięto o jedną dziesiątą wszystkie dotacje dla wojewódzkich instytucji takich jak muzea czy teatry. Wygląda na to, że to nie wystarczy. Z inicjatywy posłów PiS sytuacją Mazowsza zajmowała się w czwartek komisja samorządu terytorialnego. Marszałek Mazowsza Adam Struzik przekonywał posłów: - Nawet w

TK rozpatrywał skargę osoby prywatnej dot. ograniczenia prawa własności

; - podkreślił. Skarżąca odwołała się najpierw do starosty (I instancja), który umorzył postępowanie, bo zakres przedmiotowy ustawy o gospodarce nieruchomościami w kwestii zwrotu nieruchomości obejmuje tylko nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

Izabela Kloc - senatorem ziemi rybnickiej

Ekonomiczny). Pracę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel. Jako posłanka siódmej kadencji Sejmu pełniła funkcję wiceprzewodniczącej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, pracowała też w komisji finansów publicznych oraz podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych. W

Mazowieckie. Będą wspólne inwestycje Płocka i ościennych samorządów

Mazowieckiego na lata 2014-20 m.in. w miastach regionalnych, jak Płock i Radom oraz subregionalnych - Ciechanów, Ostrołęka i Siedlce. Jego mechanizm opiera się na koncepcji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli nowym sposobie współpracy samorządów, gdzie miasta, sąsiednie gminy i władze województw

113,1 mln euro na wspólne inwestycje samorządów na Warmii i Mazurach

Według przedstawionego przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Warmia i Mazury 2014-20, Olsztyn wraz z okolicznymi samorządami na wspólne inwestycje będzie miał do dyspozycji 58,4 mln euro. Zarząd województwa zdecydował, że oprócz miasta

Miasta, które wydają najwięcej na urzędników [RANKING]

Pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota" po raz 12 opublikowało ranking wydatków na administrację. Wydatki na urzędników nie uwzględniają wydatków na bieżące remonty. Im większa jednostka samorządowa, tym koszty administracji są wyższe. Tam, gdzie mieszkańców jest więcej, tam koszty

Kujawsko-Pomorskie. Samorządowcy zawarli porozumienie ws. ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie mają wskazywać inwestycje do zrealizowania. "Dziękuję wszystkim za wytrwałość, za wolę dążenia do tego, aby Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w

Toruń. Zgoda radnych na udział miasta w zintegrowanych inwestycjach

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie mają wskazywać inwestycje do zrealizowania. ZIT będą realizowane ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Województwo kujawsko-pomorskie

Komisje przeciw jednolitemu pensum dla psychologów i pedagogów szkolnych

różnych miejscach są nierówno traktowane. Stąd w projekcie propozycja ujednoliconej wysokości pensum. Projekt nowelizacji, którego pierwsze czytanie odbyło się w czwartek na posiedzeniu połączonych sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Toruń. Nowa propozycja porozumienia ws. inwestycji terytorialnych

zł. Do końca lutego musi być zawarte porozumienie w regionie. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą nowym sposobem współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania. ZIT będą realizowane ze środków

Unijne wsparcie ważne dla rozwoju regionalnych instytucji kultury

Tematem posiedzenia, które odbyło się we wtorek w Muzeum Wsi Mazowieckiej było funkcjonowanie muzeów regionalnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie sierpeckiej placówki. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych do połowy 2015 r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej ma

Pomorskie. Ok. 2 mld zł na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W piątek w Dworze Artusa w Gdańsku zostało podpisane porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta. Dokument określa zasady współpracy między 36 samorządami, które są stronami porozumienia i jest niezbędny do uzyskania

Kopacz: o sytuacji Mazowsza w komisji, a nie z mównicy sejmowej

takiej debaty w Sejmie, powiedziała, że proponuje, aby o poważnych sprawach rozmawiać na posiedzeniu komisji samorządu terytorialnego, a nie na mównicy sejmowej. "Wydaje mi się to bardziej racjonalne niż pokrzykiwania w ciągu bardzo ograniczonego czasu na mównicy" - podkreśliła Kopacz. W jej

Najbardziej zadłużone polskie miasta [RANKING]

Stolica Warmii i Mazur jest najmniej zadłużonym polskim miastem wojewódzkim. Jego zadłużenie za rok 2014 sięga 24,73 proc. rocznego dochodu budżetowego. Jednym z najmniej zadłużonych miast wojewódzkich jest Gorzów Wielkopolski. W ubiegłym roku zadłużenie Gorzowa Wielkopolskiego sięgnęło 32,35 proc.

Śląskie. 90 projektów proponowanych do Kontraktu Terytorialnego

Kontrakt Terytorialny będzie obowiązującym w latach 2014-2020 porozumieniem rządu z samorządami ws. koordynowania dużych, priorytetowych dla regionów inwestycji. Ich finansowanie ma pochodzić z różnych źródeł, m.in. ze środków regionalnych i krajowych. Dokument jest obecnie negocjowany przez

Elżbieta Stępień, Nowoczesna

Pracownica banku. Działaczka społeczna na rzecz dzieci i była radna gminy Kunice. Dzięki jej staraniom w gminie udało się wybudować pierwsze pełnowymiarowe przedszkole.

Rozpoczęły się prace nad ustawą o sześciolatkach

'15) pytał, ile razy można reformować system edukacji, i przypominał, że zmiany uderzą w samorządy. W związku z zatrzymaniem sześciolatków w przedszkolach w 2016 r. kwota dotacji z budżetu dla samorządów na jednego przedszkolaka na rok zwiększona zostanie z 1305 zł do 1370 zł. To jednak nie rozwiązuje

Najbogatsze miasta. Miasto z Pomorza bije inne na głowę [RANKING]

Świeradów Zdrój (woj. dolnośląskie) w 2014 roku osiągnął dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wysokości 4915,53 zł. Miasto zamieszkuje ok. 4,5 tys. ludności. Łeba to jedno z trzech miast województwa pomorskiego, które znalazło się w pierwszej dziesiątce najzamożniejszych miast w kategorii i

PKW - Państwowa Komisja Wyborcza

regulamin oraz regulaminy komisarzy wyborczych oraz okręgowych, rejonowych, terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza została poddana krytyce w związku z nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego podczas pierwszej tury wyborów samorządowych w 2014 roku. 20 listopada

Prawo i Sprawiedliwość o samorządzie terytorialnym

samorządach. Wystarczy, że kilku radnych dogaduje się ze sobą i destabilizuje pracę całego zarządu. Społeczeństwo na to patrzy i się bulwersuje. U nas zarząd wybiera się już po raz trzeci i dalej nie wiadomo, jakie będą jego losy - nie krył oburzenia Stanisław Pawlaczyk, radny powiatu nyskiego, odwołując się

Jest decyzja Sejmu ws. "janosikowego". Mazowsze zapłaci mniej

Nowe przepisy mają obowiązywać wyłącznie w 2015 r., a nie tak jak chciał pierwotnie rząd w latach 2015-2016. Przewidują też, że z budżetu państwa dotacja dla samorządów sięgnie 268 mln złotych i środki te samorządy będą mogły przeznaczyć nie tylko na utrzymanie dróg, jak dotychczas, ale również na

Nowelizacja ustawy zakazująca eksmisji na bruk - do prac w podkomisji

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy miał pierwsze czytanie w Sejmie w grudniu 2014 r. Na wtorkowym posiedzeniu połączone komisje zdecydowały, że projekt trafi do dalszych prac w powołanej podkomisji nadzwyczajnej. Projekt przewiduje m.in. zrównanie w u

Białystok. Truskolaski z tytułem "Polonus bene meritus"

Tytuł honorowy "Polonus bene meritus" - "Polak dobrze zasłużony" nadała Truskolaskiemu w sobotę w Białymstoku prezes Instytutu Karolina Kaczorowska, żona ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, który pochodził z tego miasta. Truskolaski otrzymał tytuł -

Jazda po polskich miastach. Gdzie jest najlepsza komunikacja miejska?

Dwutygodnik samorządowy "Wspólnota" sprawdził, jak jeździ się komunikacją miejską w 19 największych miastach Polski. Ranking pokazał, które miasta najlepiej radzą sobie z polityką transportową i promują korzystanie z komunikacji zbiorowej - autobusów, tramwajów czy trolejbusów. Przy ocenie

PKW: wyborcy otrzymają trzy lub cztery karty do głosowania

W niedzielę głosować będzie można od godz. 7. do 21. Jeżeli wyborca przyjdzie do lokalu wyborczego tuż przed godz. 21. i nie zdąży zagłosować przed zamknięciem lokalu, może to uczynić także po zamknięciu. Wyborca musi mieć ze sobą dokument tożsamości, np. dowód osobisty, paszport czy inny "pol

We wtorek rząd zajmie się projektem dot. janosikowego od województw

latach 2015-16; w tym czasie miałyby powstać rozwiązania systemowe dotyczące, poza województwami, także gmin i powiatów. Janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz biedniejszych. Największym płatnikiem janosikowego jest województwo

Senat. Komisja nie zgłosiła poprawek do ustawy o kontroli administracji

jednostki samorządu terytorialnego, ale tylko, jeśli chodzi o zadania z zakresu administracji rządowej, które one realizują. Rozwiązania zawarte w ustawie dotyczą naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz wojewodów.(PAP)

Najbogatsze miasta w Polsce. Od 13 lat bezkonkurencyjna jest... [RANKING]

zamieszkuje niewiele ponad 200 tys. mieszkańców. W Toruniu - jednej z dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego - mieszka niewiele ponad 200 tys. osób. Dochód miasta w przeliczeniu na każdą z nich wynosi 4034,63 zł. Dziesiątkę najbogatszych samorządów otwiera Rzeszów, którego dochód per capita wynosi

Będzie kampania informacyjna nt. PROW 2014-2020

zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich - podkreśla resort. Na realizację PROW 2014-2020 przeznaczone będzie ok. 13,5 mld euro, w tym ok. 8,6 mld euro pochodzić będzie z budżetu UE, a ok. 4,9 mld euro to środki krajowe.

Śląskie. 821 mln zł na inwestycje transportowe w subregionie centralnym

samorząd Tychów. Jak zaznaczają przedstawiciele Związku, poza 821 mln zł, resort infrastruktury planuje przekazać po 2016 r. - po przeglądzie poziomu realizacji projektów z puli podstawowej - kolejne środki na projekty transportowe. Stąd zarząd Związku zaplanował już kolejne inwestycje: inteligentny

Dziekoński: zwiększyć udział mieszkańców w pracach samorządu

zakładającym wzmocnienie udziału mieszkańców w funkcjonowaniu działań samorządu terytorialnego. Jego aktualna wersja, po konsultacjach społecznych, została zamieszczona na stronie KPRP. Dziekoński pytany, kiedy prezydent złoży projekt ustawy w Sejmie, odpowiedział, że projekt, jaki został umieszczony na

Bez poprawek Senatu do zmian w przepisach o janosikowym

Nowe przepisy mają obowiązywać wyłącznie w 2015 r., a nie - jak chciał pierwotnie rząd - w latach 2015-2016. Przewidują też, że z budżetu państwa dotacja dla samorządów sięgnie 268 mln złotych, a środki te samorządy będą mogły przeznaczyć nie tylko na utrzymanie dróg, jak dotychczas, ale również na

Zielona Góra szóstą największą aglomeracją w kraju. Od Nowego Roku

. Ostatnia, zakończona sukcesem inicjatywa połączeniowa, została zapoczątkowana 10 października 2012 r. podczas spotkania na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wyszedł z nią prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Kubicki wyjaśnił, że celem fuzji była budowa większego, silniejszego i bogatszego samorządu, co było

Te wybory nie były sfałszowane

Znacząca siła polityczna, a za nią część mediów podważyły uczciwość procesu wyborczego. Pod hasłem "sfałszowanych wyborów" PiS urządził wielki marsz w Warszawie, a sympatyzujący z tą partią publicyści porównywali sytuację ze stalinowskimi fałszerstwami z lat 1946 i 1947, kiedy władza stoso

Na Mazowszu za mało wcześniaków otrzymuje przeciwciała wirusa RSV

sezonu nie ukończyły 3. miesiąca życia. "Naszym celem jest poprawa jakości życia wcześniaków i zmniejszenie odsetka niepełnosprawności u tych dzieci" - podkreśliła Borszewska-Kornacka. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski poinformował, że zwrócił się do władz samorządów terytorialnych z prośbą o

Senat m.in. o prawie energetycznym i kompensatach dla ofiar przestępstw

W porządku obrad jest inicjatywa legislacyjna Senatu - nowelizacja ustawy o kompensatach dla ofiar przestępstw. Zakłada, że ofiara przestępstwa będzie mogła uzyskać kompensatę nie tylko wtedy, gdy sprawca zostanie skazany, co umożliwiają obecne przepisy, ale także wtedy, gdy będzie nieznany albo nie

Komisja samorządu pozytywnie o projekcie nowelizacji dot. egzaminów

. Na tę kwestię zwróciła uwagę podczas wtorkowego posiedzenia komisji samorządu Marzena Machałek (PiS). Złożyła ona wniosek o negatywne zaopiniowanie projektu. Poparło ją w głosowaniu 6 posłów, 10 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wątpliwości w związku z zapisami projektu wykraczającymi

Senacka komisja pozytywnie o budżecie kancelarii premiera i MAC na 2014 r.

Senat zajmie się uchwaloną w połowie grudnia zeszł3go roku tegoroczną ustawą budżetową na posiedzeniu w dniach 9-10 stycznia. Dyrektor departamentu kontroli i nadzoru w KPRM Tomasz Bolek przedstawił podczas posiedzenia komisji informacje dot. działań i wydatków kancelarii szefa rządu na ten rok. &q

Kancelaria Prezydenta zaprasza do 3. edycji konkursu "Dobry klimat dla rodziny"

Para prezydencka chce, by samorządy pokazały swoje różne, bardzo dobre rozwiązania na rzecz rodziny, by je upowszechniać - podkreśliła w rozmowie z PAP minister w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka. W tegorocznym konkursie - jak zapowiedziała - samorządy będą mogły zgłaszać swoje pomysły w trzech

Zachodniopomorskie drugim najbogatszym województwem? Zaskakujący ranking

. miejsce), Darłowo (22. miejsce) i Postomino (27. miejsce). Najbiedniejszą gminą wiejską w województwie jest... gmina Stargard Szczeciński ze wskaźnikiem zamożności 2059,96 zł per capita, co daje Stargardowi 1553. miejsce na 1566 sklasyfikowanych gmin wiejskich. CAŁY RANKING ZAMOŻNOŚCI SAMORZĄDÓW WEDŁUG

Rok bezrządu

gwizd idzie. W tym właśnie problem - pokój z Dayton utworzył w Bośni strukturę państwową tak słabą, że jej nieobecność nie robi wrażenia, i etniczne oraz terytorialne samorządy tak mocne, że spokojnie mogą ją zastąpić. Mówiąc wprost, państwo bośniackie istnieje tylko na papierze. Spór o rząd tyczy się

Samorządy z nadwyżką w budżetach. Ale deficyt i tak przyjdzie

koniec roku - tłumaczy. Przypomina też, że w zeszłym roku samorządy miały nadwyżkę aż do września. Rzeczywiście, z opublikowanych we wtorek danych Ministerstwa Finansów wynika, że łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła w pierwszym kwartale prawie 34,5 mld zł. To 17,9 proc

Dziekoński: zwiększyć udział mieszkańców w pracach samorządu

zakładającym wzmocnienie udziału mieszkańców w funkcjonowaniu działań samorządu terytorialnego. Jego aktualna wersja, po konsultacjach społecznych, została zamieszczona na stronie KPRP. "Ten projekt ustawy ma nie tylko obudzić w nas ducha samorządności, ale sprawić byśmy się poczuli bardziej gospodarzami

Komisje pozytywnie o wykorzystaniu środków na edukację w 2013 r.

wykorzystanie środków z tej właśnie rezerwy. Wyjaśnił, że przyczyn jest wiele. Z jednej strony jest to wysokość progów dochodowych uprawniających do dofinansowanie zakupu podręczników, zawyżanie przez samorządy liczby uczniów uprawnionych do "Wyprawki", niższe koszty zakupu podręczników niż wcześniej

Sejmowe komisje popierają poprawki do noweli ws. asystentów nauczyciela

sejmowych. 11 posłów zaopiniowało ją negatywnie, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Pozostałe poprawki senackie mają charakter techniczny. Zgodnie z nowelizacją, samorządy będą mogły zatrudniać w podstawówkach we wszystkich klasach asystentów nauczycieli, których zadaniem ma być wspieranie nauczyciela

"Rzeczpospolita": Unijne miliardy dla miast i gmin

Z nowego budżetu UE do JST trafią kolejne ogromne środki na modernizację Polski lokalnej, powiatowej i regionalnej - podkreśla wiceszef MIR Marceli Niezgoda. Samorządy pozostaną, obok firm, głównym odbiorcą pomocy unijnej - mówi wiceminister. Jak wylicza "Rz", na przedsiębiorstwa czeka

Posłowie przeciwko instalowaniu w domach czujników tlenku gazu

Celem projektu noweli ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest obniżenie liczby zatruć tlenkiem węgla. "To bardzo trujący gaz, którego nie widzimy i nie czujemy. Liczba ofiar zatruć czadem wzrasta w okresie jesienno-zimowym, gdy zaczynamy dogrzewać mieszkania" -

Premier może przedłużyc przerwę między kadencjami samorządu terytorialnego

Nowelizacja ordynacji gminnej uchwalona przez Sejm w marcu umożliwiła przesunięcie wyborów gminnych na jesień, tak by mogły odbyć się jednocześnie z wyborami do rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Premier Jerzy Buzek zarządził wybory gminne na 11 października. Ustawę zaskarżyła jednak do Trybunału