sędzia bagińska

Bogdan Wróblewski

Sędzia Bagińska reaktywacja?

Sędzia Bagińska reaktywacja?

Sześciodniowa sędzia Trybunału Konstytucyjnego Lidia Bagińska walczy przed sądami o ustalenie, że nadal jest sędzią Trybunału

Bagińska sędzią TK, mimo prokuratorskiego donosu

Lidia Bagińska wybrana w grudniu na sędzię Trybunału Konstytucyjnego, ale ciągle niezaprzysiężona przez prezydenta, wprowadziła sąd w błąd. Jak ustaliliśmy, w prokuraturze jest na nią doniesienie. Ale jeśli we wtorek złoży przysięgę, obejmie ją immunitet i nikt jej nic nie zrobi.

Bagińska, choć podejrzana, zostanie sędzią TK?

Bagińska, wybrana w grudniu do Trybunału Konstytucyjnego, może mieć sprawę w prokuraturze. Tymczasem dziś ma zostać po cichu zaprzysiężona przez prezydenta

Sędzia TK poświadczyła sfałszowany weksel

Sędzia TK poświadczyła sfałszowany weksel

wydrukowania - nie zauważyła Lidia Bagińska, współautorka znanego komentarza do prawa czekowego i wekslowego. W aktach prowadzonej przez prokuraturę sprawy jest wydana przez nią w czerwcu 2001 r. opinia, w której potwierdza wiarygodność weksla.Opinia została wydana dla potrzeb Piotra Bykowskiego, a jej

Bagińska bez kwalifikacji etycznych

Bagińska bez kwalifikacji etycznych

Wybrana do Trybunału Konstytucyjnego Lidia Bagińska zachowała się nieetycznie jako syndyk - uznał wczoraj sąd. Adwokaci już jej nie chcą. Czy może być sędzią Trybunału? Wczoraj Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Warszawie rozpatrywał odwołanie Bagińskiej od odebrania jej uprawnień syndyka

sędzia bagińska

lekarskie.Wczoraj sejmowa komisja sprawiedliwości przesłuchała obie kandydatki na sędziów TK. Na początek pojawił się problem, czy mec. Bagińska spełnia wymogi ustawowe, skoro nie ma 40 lat. Mec. Bagińska była przygotowana na odparcie tego zarzutu: wymieniła jednym tchem dwóch sędziów Europejskiego Trybunału

Wstrzymane zaprzysiężenie sędzi Trybunału

Wstrzymane zaprzysiężenie sędzi Trybunału

orzeka odwołanie jej z funkcji syndyka - orzekła wczoraj sędzia Agnieszka Owczarkiewicz z wydziału gospodarczego Sądu Rejonowego dla Warszawy. Odwołanie w tym trybie oznacza utratę uprawnień syndyka. Bagińska na rozprawę nie przyszła. - Z powodu uroczystości zaprzysiężenia w Pałacu Prezydenckim

Odkładane ślubowanie Bagińskiej

Gospodarczy w Warszawie uznał, że Bagińska nie dopełniła obowiązków syndyka i wprowadziła sąd w błąd, gdy prowadziła upadłość firmy Unikat Development. Jak? Do prowadzenia spraw związanych z tą upadłością zatrudniała swojego partnera z kancelarii adwokackiej Marka Czarneckiego. Sędzia-komisarz uznała to za

Bagińska wciąż chce do Trybunału

Samoobrona stoi murem za Lidią Bagińską, choć sąd uznał, że zachowała się nieetycznie jako syndyk. Czy po raz pierwszy w swej historii Trybunał Konstytucyjny wytoczy postępowanie dyscyplinarne przeciwko jednemu ze swoich sędziów? Bagińską na sędziego Trybunału Sejm już wybrał, ale prezydent

Bagińska poza Trybunałem

Lidia Bagińska wybrana z poręczenia Samoobrony do Trybunału Konstytucyjnego złożyła wczoraj rezygnację na ręce prezesa TK. - Podziękowałem jej, że pomogła rozwiązać kryzys konstytucyjny. I dodałem, że potrafię to docenić - powiedział nam prezes TK Jerzy Stępień. Bagińskiej zaprzysiężonej przez

Ważą się losy Lidii Bagińskiej

odwołała się od wyroku. Na wynik dzisiejszej rozprawy odwoławczej czeka m.in. prezydent Lech Kaczyński. Wstrzymuje się z zaprzysiężeniem jej na sędzię Trybunału. Powód: "wątpliwości co do jej kwalifikacji etycznych". Bagińska - z zawodu adwokat - jako syndyk masy upadłościowej warszawskiej

W środę Trybunał zajmie się sprawą Lidii Bagińskiej

- Na środę wyznaczyłem zgromadzenie ogólne sędziów w tej sprawie - powiedział nam prezes Trybunału Jerzy Stępień. Na zgromadzeniu sędzia Bagińska będzie mogła złożyć wyjaśnienia i przedstawić swoje stanowisko. Sędziowie w głosowaniu - bez jej udziału - mogą już w środę zdecydować, czy wszcząć

Prof. Granat w Trybunale

Lidia Bagińska zrezygnowała, bo okazało się, że zanim została sędzią Trybunału, została w trybie dyscyplinarnym odwołana z funkcji syndyka. Prof. Granat specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, jest wieloletnim ekspertem sejmowym i senackim oraz kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego na

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego nieudolnym syndykiem

wynajmowania prawników swojej kancelarii. Kancelaria jest spółką komandytową, więc dochody członków są dochodami kancelarii. Taką praktykę za nieetyczną uznała sędzia-komisarz Monika Gajdzińska-Sudomir. Uznała też, że Bagińska jako syndyk działa nieudolnie. Sprawa upadłości Unikat Development wlecze się od

Lidia Bagińska zaprzysiężona

Wczoraj prezydent Lech Kaczyński - po ponad dwóch miesiącach zwłoki - zaprzysiągł Lidię Bagińską na sędzię Trybunału Konstytucyjnego.- Odebrałem od pani przysięgę, ponieważ Sejm RP powołał panią na stanowisko sędziego Trybunału. Życzę pani owocnej pracy na tym niezwykle odpowiedzialnym i

Co Trybunał zrobi z Bagińską

Co Trybunał zrobi z Bagińską

do PiS-u. "Casus Bagińska" jest już znany w Europie - dyskutowano go niedawno na spotkaniu sędziów europejskich sądów konstytucyjnych we Florencji. Rozważano, jak powinno się wyłaniać sędziów konstytucyjnych, żeby uniknąć podobnych sytuacji. Wniosek był taki, że wyłanianie nie powinno być

Kto do Trybunału po Bagińskiej?

Przy wyborze następcy Lidii Bagińskiej jak dotychczas będzie obowiązywał partyjny parytet Jutro Trybunał Konstytucyjny przyjmie uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu sędzi Lidii Bagińskiej, która zrezygnowała w zeszły poniedziałek (sąd gospodarczy orzekł, że nie ma kwalifikacji etycznych do

Jak Trybunał może sobie poradzić z Bagińską

Jak Trybunał może sobie poradzić z Bagińską

; - powiedział "Gazecie" prezes TK Jerzy Stępień. - A przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego z ustawy o Sądzie Najwyższym, które stosuje się odpowiednio, mówią, że "sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeśli uchybił obowiązkowi

Niech Bagińska zrezygnuje

się, jak z tego wybrnąć.Padł pomysł zgłoszenia nowego kandydata i powtórnego głosowania w Sejmie. Ale idealnie byłoby, gdyby Bagińska sama zrezygnowała. Wzywam ją do tego.Jeśli nie zrezygnuje, powstaje pytanie: czy lepiej pogodzić się z tym, żetaka osoba piastuje najwyższą funkcję sędziowską w Polsce

Przeciw partyjnemu parytetowi w Trybunale Konstytucyjnym

kandydatów zgłaszają i popierają rządzące partie. Dlatego w czasie zeszłorocznych wyborów sześciu nowych sędziów do TK odpadli kandydaci opozycji, a swoich kandydatów przeforsowało PiS (czterech) i po jednym LPR i Samoobrona (kandydatka Samoobrony Lidia Bagińska wobec zarzutów natury etycznej kilka dni temu

Do Trybunału znowu wybiorą bez pytania?

Do Trybunału znowu wybiorą bez pytania?

Trzej byli prezesi Trybunału Andrzej Zoll, Marek Safjan i Jerzy Stępień rozważają wystąpienie do polityków z apelem o wybór kandydatów w porozumieniu ze środowiskiem prawniczym. - Myślimy nad formą takiego wystąpienia - powiedział nam prezes Stępień.W grudniu Sejm wybierze czterech sędziów

Trybunał z łapanki

Kotlinowski, poseł LPR - nie specjalizuje się w żadnej dziedzinie. W dodatku jedną z sędziów została adwokatka niemająca nawet czterdziestu lat - Lidia Bagińska, specjalistka od prawa czekowego i upadłościowego, wybrana z rekomendacji LPR i Samoobrony. Przebieg jej kariery zawodowej: uczestnictwo w radach

Trybunał pod ścianą

- Lidia Bagińska) dowodzą, że części obecnej władzy nie zależy na moralnym i merytorycznym prestiżu sędziów. Obecna władza, dążąc do deprecjonowania Trybunału, może mianować na jego sędziów osoby dyspozycyjne albo pozbawione szacunku w środowisku prawniczym. W podobny sposób doprowadziła do tego, że wiele

Kto zagłosuje na Jarosława Kaczyńskiego

Albiński -właściciel Biura Turystycznego "Partner" w Kołobrzegu4. Andrusiewicz Irena, przedsiębiorca, Kołobrzeg5. Krzysztof Bagiński - starosta białogardzki6. Jadwiga Bagińska, nauczyciel, Szczecin7. Mariusz Bagiński, przedsiębiorca, Szczecin8. Leszek Balcerzak - emerytowany nauczyciel z

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

, prof. UG) Katedra Postępowania Cywilnego (dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG) Katedra Prawa Administracyjnego (dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG) Katedra Prawa Cywilnego (dr hab. Ewa Bagińska, prof. UG) Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej (dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG

Polegli w powstaniu warszawskim po stronie polskiej

) – podharcmistrz, plutonowy podchorąży, dowódca 438 plutonu Grup Szturmowych Kazimierz Samuelson (zm. ?) – inżynier elektryk, podharcmistrz Tadeusz Semadeni (zm. 19 sierpnia) – wiceprokurator, sędzia, polski rekordzista w pływaniu Mieczysław Sokołowski (zm. 18/19 sierpnia) – podpułkownik, dowódca

Trybunał Konstytucyjny

Trybunału; rozprawie przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Trybunału, a w razie przeszkód w przewodniczeniu przez te osoby – najstarszy wiekiem sędzia Trybunału.Sędziów do składu orzekającego (pięcio- lub trzyosobowego) Trybunału, w tym przewodniczącego składu i sędziego sprawozdawcę z uwzględnieniem

Chorągiew Lubelska ZHP

im. Emilii Plater w żeńskiej Szkole Handlowej. Drużynową została A. Bagińska.W tym samym czasie w Prywatnym Gimnazjum Heleny Czarnieckiej działały patrole skautek które prowadziły uczennice Szkoły Handlowej. Pod kierunkiem Stefanii Bejtówny-Śmigielskiej dało im się utworzyć II żeńską Drużynę Skautek

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.