rola katolików

Dominika Wielowieyska

Kościele, wyjdź z twierdzy

Kościele, wyjdź z twierdzy

Nie tylko w interesie katolików, ale także osób niewierzących jest to, by polski Kościół był pozytywną siłą, wspierającą rozwój Polski. Bo Kościół wciąż odgrywa ważną rolę w życiu społecznym.

Burza wokół Dni Ateizmu. Pawłowicz: Bluźniercza inicjatywa wspierana przez UE

W sobotę na Rynku Starego Miasta rozegra się krwawa scena egzekucji XVIII-wiecznego ateisty Kazimierza Łyszczyńskiego. W roli głównej - prof. Jan Hartman, filozof i etyk, działacz Twojego Ruchu. Czeka go spotkanie z fałszywym katem, ale też całkiem prawdziwą "grupą zorganizowanych katolików", których do walki z widowiskiem zagrzewa posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.

Jeszcze w kwestii sumienia

Znacząca część naszych parlamentarzystów jest przekonana o zbawczo-naprawczej roli zakazów. Wierzą, że jak się czegoś zakaże (aborcji, handlu w niedzielę), to ludzie zostaną zbawieni, a świat stanie się lepszy, bo katolicy będą święcić niedzielę, zamiast robić zakupy, a kobiety będą rodzić. Podobnie niektórzy myślą o przemocy: jeśli zakaże się kobietom frywolnego ubierania się (lub będzie się je za to potępiać), to mężczyźni będą je rzadziej gwałcić, bo nie będą mieli ku temu stosownych podniet.

Sami nie kanonizujmy

Sami nie kanonizujmy

Siła ta polega nie tylko na samej wielkości instytucji, na ogromnej sieci parafii, kościołów, wciąż ogromnej liczbie księży. Kościół katolicki, chrześcijaństwo w ogóle, głosi od wieków ideały Ewangelii, które mają wartość ogólnoludzką. Robi to gorzej lub lepiej, świeci nieraz tylko wykładem, nie prz

Życiński, Józef

przeszłości schemat : Polak-katolik. Mógł on odgrywać ważną, krzepiącą serca rolę w przeszłości, ale teraz, kiedy możemy sobie darować łatwe krzepienie, powinniśmy odchodzić od prostych sloganów, przekładając je na język konkretnych zadań. Swego czasu popełniłem w "Tygodniku" dwa artykuły, jeden o

Bohater skandalu poprowadzi mszę św. za Papieża

skupia 30 tys. świeckich katolików. - To tylko wzmacnia wrażenie, że on stoi ponad prawem i nigdy nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności - dodaje Bernie McDaid, który jako dziecko był w latach 80. molestowany przez księdza skierowanego do jego parafii przez Bernarda Law.

Rozmowa z bp Józefem Życińskim, 1992

przeszłości schemat : Polak-katolik. Mógł on odgrywać ważną, krzepiącą serca rolę w przeszłości, ale teraz, kiedy możemy sobie darować łatwe krzepienie, powinniśmy odchodzić od prostych sloganów, przekładając je na język konkretnych zadań. Swego czasu popełniłem w "Tygodniku" dwa artykuły, jeden o

Życiński, Józef

przeszłości schemat : Polak-katolik. Mógł on odgrywać ważną, krzepiącą serca rolę w przeszłości, ale teraz, kiedy możemy sobie darować łatwe krzepienie, powinniśmy odchodzić od prostych sloganów, przekładając je na język konkretnych zadań. Swego czasu popełniłem w "Tygodniku" dwa artykuły, jeden o

Katolicyzacja polityki

Katolicyzacja polityki

Można by te akty potraktować jako integralną część życia religijnego katolika, gdyby nie to, że wystąpieniom tym towarzyszyły akcenty polityczne. To prawda, poprzedni prezydenci, choć w różnym stopniu, także korzystali z kapitału, jaki można zbudować dzięki religii. Jednak tym razem transakcja

Kaczyński obroni katolików, a oni PiS. Na Jasnej Górze

Kaczyński obroni katolików, a oni PiS. Na Jasnej Górze

obywatelskiego", Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika "Sieci", o odpowiedzialności świeckich za media. Wystąpią też posłowie PiS Jan Dziedziczak (stop eugenice - walka o życie obowiązkiem katolika), Jadwiga Wiśniewska (rola katechezy w wychowaniu), Bartosz Kownacki (prawne aspekty obrony

KEP rozczarowana podpisaniem ustawy o in vitro. Zachęca małżeństwa, by stosowały "godziwe" metody

KEP rozczarowana podpisaniem ustawy o in vitro. Zachęca małżeństwa, by stosowały "godziwe" metody

wyrządzone przyjmuje daleko idący wymiar społeczny". "W trosce o najbardziej bezbronne istnienia ludzkie oraz w duchu odpowiedzialności przed Bogiem za sumienia powierzonych nam wiernych mamy obowiązek jeszcze raz przypomnieć, że - podobnie jak w przypadku aborcji - katolicy nie mogą stosować in

Biskupi napominają parlamentarzystów: Komunia albo in vitro

Biskupi napominają parlamentarzystów: Komunia albo in vitro

odpowiedzialność moralną za skutki wejścia w życie takiej regulacji i może oznaczać wykluczenie się ze wspólnoty Kościoła". Strasząc posłów karami kościelnymi, biskupi muszą się liczyć z dezaprobatą wielu katolików. Liczne sondaże pokazują, że ponad połowa Polaków jest przeciwna angażowaniu się Kościoła

Sumienie i głos biskupów

Sumienie i głos biskupów

autonomii dobrze uformowanego sumienia, ale wyłącznie na ustaleniach kościelnych komisji? Dla każdego katolika rozpoznania czynione przez pasterzy Kościoła są ważną przesłanką w kształtowaniu własnego stanowiska, jednak wykluczanie prawa do różnicy stanowisk wynika ze źle pojętej zasady jedności Kościoła

"Więcej rozwagi i spokoju" - mój protest do biskupa Ignacego Deca [LIST]

ze strony hierarchów religijnych na Prezydenta, który jest prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko katolików, w kraju, w którym istnieje formalny rozdział państwa i kościoła. Protestuję zatem przeciwko takim formom nacisku na - także mojego - Prezydenta. Dodatkowo uważam, że bp Dec w ogóle nie

Wybory 2015. Włoska prasa: "Zwycięstwo antyunijnych nacjonalistów", "wyborcy oddali głos religijny"

Wybory 2015. Włoska prasa: "Zwycięstwo antyunijnych nacjonalistów", "wyborcy oddali głos religijny"

;, postanowiła zwrócić się na prawo. Wyborcy ci - twierdzi "La Stampa" - "dali się uwieść obietnicom PiS, które broni znaczenia roli katolików i wartości patriotycznych, lansuje wzrost gospodarczy przez państwowe inwestycje i chce wyrwać kraj spod wszechwładzy Brukseli oraz jej antypolskich

Ten dokument może wiele zmienić

Ten dokument może wiele zmienić

własnego światopoglądu - i chce być prezydentem wszystkich Polaków. Podpisał konwencję mimo kościelnej kampanii negatywnej. Bp Ignacy Dec w liście do Komorowskiego, zdeklarowanego katolika, apelował o bojkot ustawy. Tomasz Terlikowski z "Frondy" posunął się nawet do absurdalnej sugestii, że

PONURY WIELKANOCNY STÓŁ BISKUPÓW

PONURY WIELKANOCNY STÓŁ BISKUPÓW

Kiedy słuchałam, o czym mówili w te święta biskupi, miałam wrażenie, jakby niektórzy z nich zaprosili polskich katolików do takiego ponurego stołu. Na przykład abp Józef Michalik obwieszczał, że "nadciąga nowa ideologia, nowy totalitaryzm, bo z gender nie wolno dziś dyskutować". Na

"Co ty wygadujesz? Jesteś człowiekiem, komory gazowe były nieludzkie". Ks. Pastwa o mowie nienawiści

"Co ty wygadujesz? Jesteś człowiekiem, komory gazowe były nieludzkie". Ks. Pastwa o mowie nienawiści

od akceptacji społecznej. To powinno się wpajać dzieciom od najmłodszych lat. Szkoły powinny prowadzić odpowiednie programy, kolejnym etapem jest uczelnia, a dalej miejsce pracy i miasto. Istotna jest też rola mediów. Wiem, że słupki oglądalności i czytelnictwa są ważne, ale podawane informacje można

Podlaskie. Nagrody im. Ostrogskiego m.in. za działania na rzecz ekumenizmu

, zwłaszcza między prawosławnymi i rzymskimi katolikami, pojmowany jako odpowiedź na wyzwania niesione przez świat islamu". Siergiija Bujczyk założyła archiwum monasteru św. Eufrozyny w Połocku (Białoruś) i od 25 lat zajmuje się wydawnictwami białoruskiej Cerkwi. Jak napisano w uzasadnieniu nagrody

Gender - błogosławieństwo czy przekleństwo? Debata po katolicku, z racami w tle

Gender - błogosławieństwo czy przekleństwo? Debata po katolicku, z racami w tle

modelowego wręcz przykładu kierunków przeobrażeń społecznych, które doprowadziły do zastąpienia słów "matka" i "ojciec" określeniami "rodzic A" i "rodzic B".Włączenie się katolików w działania społeczne wymaga jednak poważnego przemyślenia kwestii ról społecznych i

Radio Maryja: Dzięki Bogu wygrał Duda

Radio Maryja: Dzięki Bogu wygrał Duda

"nie", nie zgadzam się, żeby ktokolwiek zwalczał moją rolę. Tak, ona jest ukształtowana na tradycji, na podstawie religii i tej wiary, którą ja wyznaję, i ja chcę w tym pozostać - podkreśla Duda. Katolik intensywny Kolejny telefon od słuchacza i niespodzianka. Jarosław Kaczyński. Ręczy

Zanussi pokazał we Wrocławiu swój nowy film [ZDJĘCIA]

Zanussi pokazał we Wrocławiu swój nowy film [ZDJĘCIA]

- mówił reżyser na spotkaniu z widzami. - Ten film miał bardzo trudną historię. Nie chciano mu przyznać dofinansowania, nie przyjęto go na festiwal w Gdyni. Jeden z moich filmowych przyjaciół powiedział, że to film bardzo niewspółczesny. Gdyby to katolik gnębił wyzwoloną kobietę, to byłoby to na czasie. A

USA. Obama: Jan XXIII i Jan Paweł II kształtowali świat i ludzi

W dokumencie Obama podkreślił, że obaj papieże mieli ogromny wpływ na historię świata. "Papież Jan XXIII wyrażał rolę, jaką Kościół odgrywał w sprawie światowego pokoju i sprawiedliwości; doprowadzając do Soboru Watykańskiego II zrewolucjonizował nie tylko kwestie dotyczące obrzędu, ale

Głosujcie zgodnie z sumieniem biskupów

Na przedwyborczy oficjalny głos Episkopatu czekałam z ciekawością: to sygnał, czy biskupi zachowają polityczną neutralność, czy zaangażują się w kampanię. Wczoraj Episkopat zachęcił katolików do pójścia na wybory. "Każdy obywatel - wierzący w szczególności - ma prawo i obowiązek

Dlaczego Kościół nie cieszy się Polską - wolną, piękną, szczęśliwą?! [DEBATA O POLSKIM KOŚCIELE]

Przeczytałam list świeckiego katolika - brata w wierze "Czy jesteście gotowi naprawdę". Zgadzam się z autorem. Od kilku lat coraz bardziej zastanawiam się, co dzieje się z polskim Kościołem katolickim, z Kościołem, w którego tradycji zostałam wychowana? I oburzam się, i odchodzę na

Czy w święto chrześcijańskiej nadziei polscy biskupi muszą straszyć?

czym mówili w te święta biskupi, miałam wrażenie, jakby niektórzy hierarchowie zaprosili polskich katolików do takiego ponurego stołu. Na przykład abp Józef Michalik obwieszczał, że "nadciąga nowa ideologia, nowy totalitaryzm, bo z gender nie wolno dziś dyskutować". Na zarażenie "

Samochodem Jana Pawła II do Rzymu na kanonizację

; - mówi 45-letni Schramm w rozmowie z AFP. "Ta podróż to mój sposób oddania hołdu roli, jaką Jan Paweł II, który zachwiał podstawami komunistycznego reżimu, odegrał w polityce" - wyjaśnia Schramm, który określa się jako niepraktykujący katolik. Schramm ma zamiar odwiedzić Gdańsk, z którego

Teatr z marnymi aktorami

w niebycie. Jest jedna stała: Terlikowski w swoim cyrku dziwów. Teraz obwieścił, że Komorowski nie jest katolikiem, bo jest przeciw przemocy. Czego to się nie zrobi, by utrzymać medialne napięcie wokół siebie. Terlikowski na prezydenta! Zaczynam wątpić w realność tych wyborów. Są jak teatr z marnymi

Ojciec Rydzyk w Sejmie do KRRiT: Dogadajmy się! A za chwilę: Mnie jako katolika prawo nie obowiązuje

roli urzędnika - znam wiele osób, które są katolikami, sam zaliczam się do katolików, ale w wielu wypadkach mam inne zdanie niż katolicy. Proszę nie używać argumentu, że to, co państwo mówicie, to głos katolików - stwierdził Dworak, odpowiadając na pytania. - Mówicie państwo, żeby zakazać tzw. spotu

Z programów wyborczych kandydatów na prezydenta można zbudować trzy różne Polski. Oto cytaty z kampanii

, który chce przywrócić Kościół do pierwotnej formy. A ten jest w nas". Magdalena Ogórek "W mojej Polsce sprawa wiary, sprawa wyznania i sprawa sumienia będzie sprawą osobistą każdego obywatela, bo tak rozumiem wolność". Janusz Korwin-Mikke " Jestem katolikiem i wysoko cenię rolę

Francuscy katolicy głosują na prawo, muzułmanie na lewo

Rozmowa z prof. Claude Dargentem* Dominika Pszczółkowska: Francja to kraj laicki, w którym bardzo mało osób chodzi do kościołów. Wiara nie ma chyba wielkiego wpływu na polityczne wybory? Prof. Claude Dargent: Wręcz przeciwnie. Połowa do dwóch trzecich Francuzów określa się jako katolicy. Z tego

Wielka Sobota prawosławnych i wiernych innych obrządków wschodnich

W tym roku Wielkanoc katolików i prawosławnych przypada w tym samym terminie. Dzieje się tak raz na jakiś czas, bo w obu obrządkach data tego święta wyliczana jest w nieco inny sposób. Dlatego często Wielkanoc w Cerkwi i innych obrządkach wschodnich przypada później niż w Kościele katolickim, a

Katolicy i uchodźcy

przyjęcie uchodźców oczekiwały jakiegoś znaczącego wsparcia od Kościołów, ani o tym, że te drugie zamierzają odegrać istotną rolę w pomocowym przedsięwzięciu. Podobno parafie w południowych Włoszech ofiarują uchodźcom schronienie, ale tylko na kilka dni. Watykan w końcu przyjął rodzinę (rodziny?), ale

Deklaracja wiary i sumienia nauczycieli? "Uczę, myśląc o własnym zbawieniu"

, że deklaracja sumienia nauczycieli jest pomysłem niedorzecznym. - Każdy człowiek ma sumienie i powinien postępować zgodnie z nim, ale też wypełnia pewne role społeczne w państwie, które ma konstytucję i prawo - mówiła Kidawa-Błońska. Zaznaczyła, że szkoła publiczna powinna być neutralna

Spór o wiceministra sprawiedliwości. Nie katolik, lecz fundamentalista

administracji publicznej mają jednakowe prawo funkcjonować i pracować katolicy, muzułmanie czy żydzi. Nie oznacza to jednak, że nie wolno protestować i przeciwdziałać, gdyby któryś z nich dążył do zaprowadzenia szariatu lub prawa halachicznego, zmierzał do ustanowienia zakazu sprzedaży alkoholu i wieprzowiny

Kościołowi w polityce mówimy "nie"

zinterpretowane jako poparcie konkretnego polityka czy partii. Chciałabym być dobrze zrozumiana: każda osoba duchowna - jak każdy obywatel - ma prawo wyrażać swoje poglądy polityczne; nie powinna jednak tego robić "od ołtarza", w swojej roli religijnej. 80 proc. Polaków uważa, że katolik ma prawo, a

Nacjonaliści to durnie

pomnik ten postawił komitet, w którym mój ojciec odgrywał główną rolę, a ja załatwiłem pieniądze od sejmiku mazowieckiego i m.st. Warszawy. Ci młodzi radykałowie nie czytają Dmowskiego, więc nie mogą zrozumieć, że jego podstawowa myśl polityczna - rozum powinien być przed emocjami w polityce - jest

Hiszpanie kłócą się o lekcje religii w szkołach

Galileusz czy Miguel Servet, hiszpański humanista i teolog potępiony przez katolików i protestantów jako heretyk i spalony na stosie w 1553 r. W innych wskazaniach biskupów regulujących różne stadia nauczania religii w szkołach, od pierwszej klasy do matury, opuszczono m.in. naukę o innych niż

Miller chce kończyć jako katolicki feminista. Rewolucja na lewicy się szykuje

rzeczywistości, w której feminizm i katolicyzm są jak ogień i woda. A przecież nie muszą być. To kandydatka, która na nowo zdefiniuje oblicze polskiego feminizmu" - opisuje. Czyli Miller chce skończyć swoją polityczną karierę jako promotor katolickiej feministki. A przecież ani żaden z niego katolik, ani

Dwie premiery wystawi Teatr Polski w Bielsku-Białej w listopadzie

też głębsze uczucia - zagubienie, samotność i chorobliwy egoizm" - powiedział Szczęsny. W postacie głównych bohaterek wcielą się Daria Polasik i Zofia Schwinke. Jak podkreślił Szczęsny podczas pracy na rolami stosują różne metody, łącznie z przeglądaniem swych młodzieńczych zapisków. Ich

Zaadoptuj francuskiego księdza, a on ci poświęci komputer

forma celebracji XV-wiecznego święta, które obchodzono przed rozpoczęciem prac na roli. Wierni przynosili wówczas do świątyni pługi, by ksiądz mógł je poświęcić. Francuski Kościół ostatnio nie przestaje zaskakiwać wiernych. I w dodatku - jak się okazuje - ma też poczucie humoru. W połowie maja sześć

Watykan prowadzi dialog w synagodze

podstawową rolę w dialogu międzyreligijnym odgrywają zwykłe braterskie spotkania i wzajemny szacunek. - A w dialogu żydowsko-chrześcijańskim istnieją więzi szczególne. Żydzi i chrześcijanie muszą się czuć braćmi, zjednoczonymi przez samego Boga i przez bogate wspólne dziedzictwo duchowe - powiedział papież

Czy Kościół nie zapisał się do partii?

zapisał się do partii? Biskup Pieronek wypowiedział kiedyś mocne słowa o swoich kolegach biskupach, którzy mówią PiS-em. Obecnie są w Polsce dwie duże partie. W jednej i drugiej są katolicy. I nie moja rolą, jako księdza, jest oceniać, że jedni są lepsi, a drudzy gorsi. Warto jednak dodać, że w czasie

Białoruś.Nuncjusz mówił szefowi dyplomacji o obawach ws. Kościoła

konstruktywna i zrównoważona", a Kościół katolicki odgrywa ważną rolę w krzewieniu patriotyzmu i wspieraniu kultury na Białorusi. Według danych Hulaki na Białorusi służy obecnie ponad 430 księży, z czego 113 to cudzoziemcy, z reguły z Polski. Metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusza Kondrusiewicz

Czy urzędnik państwowy może przyjąć nagrodę od papieża?

każdy przede wszystkim wypełniał uczciwie swe powinności społeczne i zawodowe, a nie afiszował się i nie narzucał innym swoich poglądów religijnych. I nie ma żadnego znaczenia, czy jest gorliwym katolikiem, czy muzułmaninem. Leczenie, nauczanie, sądzenie jest sprawą publiczną. Wiara - prywatną

Nie po mokrym, czyli "hej, to ten facet!"

Film "Ziarno prawdy" Borysa Lankosza, którym dwa tygodnie temu słusznie zachwycał się Krzysztof Varga, uświadomił mi podstawowe źródło słabości polskiego kina gatunkowego. Jest nim niedostatek dobrych aktorów specjalizujących się w rolach już nawet nie drugoplanowych, ale takich o krok od

Grzegorz Braun w Poznaniu: Potrzebujemy króla, wprowadzą go komandosi

światową. Jako że do intronizacji nie doszło, Polskę spotkała kara. - Fakt, że władze państw zrezygnowały z uznania szczególnej roli Kościoła i istnienia prawa naturalnego, otworzył drogę do rozprzestrzeniania się relatywizmu i innych religii takich jak islam - mówił prof. Roberto de Mattei, włoski

In vitro. Szef sztabu PiS: To złe rozwiązanie. Jeśli wygramy, zmienimy je na pewno

Zjednoczonej Prawicy. - To wielki sukces polskiej wolności - cieszyła się po głosowaniu premier Ewa Kopacz. - To wielka klapa, kolejna klapa. Bardzo zła ustawa, niedobra. Ustawa, z którą ja osobiście - jako katolik, człowiek wiary - nie zgadzam się. W Senacie będę głosował przeciwko. Chociaż mam pełną

Ukraina. Wigilia Bożego Narodzenia na Majdanie

cerkwi chlebek spełnia tę samą rolę, co opłatek u katolików. Prosforą dzielono się w poniedziałek także i na Majdanie. Na Ukrainie od 21 listopada trwają protesty zwolenników integracji europejskiej, które następnie, po kilkukrotnych, brutalnych atakach milicji, przerodziły się w demonstracje wymierzone

To nie tylko spór personalny, to ważny spór o Kościół

grzeszników, co budziło zgorszenie faryzeuszy (dziś w roli faryzeuszy występuje tygodnik "wSieci", który oburza się wizytą ks. Lemańskiego na "Woodstocku"). Ten spór jest pochodną wielu pytań: czy Kościół nie stygmatyzuje dzieci poczętych metodą in vitro, czy cierpienie ma sens i

Na ratunek religii

, którzy walczyli o wolną Polskę oraz doceniali rolę Kościoła i religii w tej walce. Jak się okazało, docenili aż zanadto. Państwo wydaje prawie miliard złotych rocznie na produkt edukacyjny bardzo marnej jakości właściwie poza jakąkolwiek kontrolą. Gdy pytam młodych ludzi, jaką wiedzę wynieśli z 560 

Episkopat Polski zlustrował elementarz, recenzenci "Wyborczej" - katechizm dla pierwszaków

polskością i patriotyzmem, jest uproszczeniem. Poza tym Polak to patriota i katolik, który postępuje wedle moralnych zasad i dba o tradycję. Wyraźna rola przypisana została także kobiecie. To przede wszystkim żona i matka. W katechizmach dominuje przekonanie, że moralne jest tylko to, co zgodne z religijnymi

Rosyjska prasa: historyczna wizyta Cyryla

zmianach, jakie już nastąpiły w relacjach między rosyjską Cerkwią Prawosławną i Kościołem Katolickim, a także o powstaniu przesłanek dla dalszych zmian w tych stosunkach".Gazeta pisze, że Cyryl występował w Warszawie nie tylko w roli przywódcy duchowego, lecz również i "świeckiego dyplomaty"

Franciszek: Boże, błogosław Ameryce

robotników budowlanych, niań i pracowników gastronomii z okolicy (w takich rolach najczęściej występują w Waszyngtonie imigranci). Byli zresztą związkowcy z AFL-CIO trzymający transparenty z napisem "Klasa robotnicza wita papieża Franciszka. Praca jest źródłem godności każdego człowieka". Dla nich

Konwencja nie walczy z przemocą, tylko "proklamuje rewolucję"? Niechże się Kościół opamięta

walczyć z Kościołem, tradycyjną rodziną i stereotypowym, usankcjonowanym przez Kościół podziałem ról między kobiety i mężczyzn. Dlatego przeciwnicy konwencji oskarżają ją o chęć przeprowadzenia cywilizacyjnej rewolucji. Już trzy lata temu wyraźne stanowisko wobec planów jej ratyfikacji zajęli biskupi. Ich

Królikowski: Nie czuję się męczennikiem

W warszawskim kościele św. Anny Michał Królikowski mówił o sprzeciwie sumienia i o tym, czy katolikiem można być też w miejscu pracy. W piątek oficjalnie na stanowisku wiceministra sprawiedliwości zastąpiła go Monika Zbrojewska, 42-letnia prawniczka z Łodzi. Nowy minister sprawiedliwości Cezary

Jak Kościół zaszedł filozofię od tyłu [HARTMAN]

spotkało religię - nie znam nastolatka, który nie traktowałby jej jak zła koniecznego. - W Polsce znajomość religii katolickiej jest znikoma. Jeślibyśmy pod tym kątem rozpatrywali liczbę katolików, to byłoby ich nie więcej niż kilkanaście procent. Polak wierzy w to, co chce, a osób spełniających kryteria

Czyńcie sobie ziemię zieloną

Silna obecność religii w życiu publicznym wyróżnia USA na tle Zachodu, więc i reakcje na encyklikę były tam najszybsze. Chwalił ją Barack Obama, a ganił - marzący o zastąpieniu go w Białym Domu - katolik Jeb Bush, który odradza papieżowi mieszanie się w sprawy klimatu. Już te linie podziału między

Ekoencyklika Franciszka

- szczególnie głośnych w USA - grup konserwatywnych katolików, uznających ocieplenie za lewackie zmyślenie. A jeśli już nawet nie mogą zaprzeczyć wyliczeniom średniej temperatury na świecie, odrzucają sensowność działań człowieka w celu zatrzymania zmian klimatu. - Niestety, papież występuje w roli ideologa

Kim jesteś, katoliku?

posłuszeństwem wobec moralnych werdyktów Episkopatu. Myślę więc, że przyszła najwyższa pora, by zastanowić się, kim dziś jest katolik/katoliczka w polskim społeczeństwie? Bo opinie hierarchów i codzienna praktyka katolików rozminęły się tak bardzo, że - być może - stoimy w przededniu jakiejś religijnej rewolucji

Prof. Gliński kandydatem na prezydenta Warszawy? Tak sugeruje Kaczyński

większością są katolicy i mają pełne prawa wyborcze - komentował. Zapytany o rolę, jaką widzi dla prof. Piotra Glińskiego, którego wcześniej Prawo i Sprawiedliwość przedstawiało jako kandydata na premiera w rządzie technicznym (partii nie udało się odwołać Donalda Tuska), Kaczyński powiedział, że "dobrze

Awantura o "Charlie Hebdo" w Sejmie

tym roku zaplanowano m.in. marsz ateistów ulicami Warszawy, a także rekonstrukcję egzekucji Łyszczyńskiego (w 2014 r. w jego rolę wcielił się prof. Jan Hartman). W Sejmie ma się odbyć również konferencja naukowa. - Sejm jest reprezentacją całego społeczeństwa, również tej części osób niewierzących czy

W niedzielę księża do parafian: Czy bito was za wiarę?

;Nierówne traktowanie katolików". Pytania: "Czy w ciągu ostatnich trzech lat doznał Ksiądz jakiejkolwiek formy dyskryminacji ze względu na bycie księdzem (obraźliwe komentarze, pobicia itd.)? [pisownia jak w oryginale]", "Czy w ciągu ostatnich trzech lat do parafii zostały zgłoszone

Jestem katolem, moja wina

Komisji do spraw Równości i Praw Człowieka w Wielkiej Brytanii. Jednak także w Polsce, choć odsetek wierzących jest dużo większy, wielu katolików czuje się dyskryminowanych. Trzy lata mobbingu KAMIL, AKTOR Z ZACHODNIEJ POLSKI: Trudno zagrać scenę bliskości z kimś, kto każdego dnia boksuje mnie, że księża

Majstersztyk i bubel 2013 roku według Cezarego Gawrysia

.) Nowy papież jest faktycznie nadzieją i inspiracją, nie tylko dla nas, katolików "otwartych", ale też dla wszystkich ludzi dobrej woli, tęskniących za Kościołem "ubogim dla ubogich", Kościołem, który prowadzi dialog z inaczej myślącymi, nie osądza i daje wszystkim ludziom wiarygodne

Jerzy Stuhr: Mój patriotyzm? Zdecydowałem się żyć w tym kraju, a mogłem wszędzie

spocznę w tym, dopóki jeszcze będę, że tak powiem, czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym tego kraju, bo za chwilę już będę tylko obserwatorem - mówił. Stuhr: Mój nowy film jest inspirowany "Obywatelem Piszczykiem" i "Forrestem Gumpem" "Role, których nie wolno odmówić"

Konwencja może pomóc w uzdrowieniu rodziny

utrwalone stereotypy. Duży lęk budzi wśród katolików pojęcie "płci społeczno-kulturowej". Ale ja uważam, że bez tego pojęcia nie poradzimy sobie z opisem rzeczywistości. Bo płeć społeczno-kulturowa to są te role, które są faktycznie spełniane, na ich charakter wpływają zmiany mentalnościowe, i w

Sąd: ateiści bez 1 procentu, bo mają w Polsce dobrze

wielu katolickich organizacji jest dyskryminująca. Podejrzewamy, że sądy ze względu na ogromną rolę Kościoła katolickiego nie chcą nadawać fundacjom takim jak nasza statusu OPP - podkreśla Dorota Wójcik, prezeska Fundacji Wolność od Religii. Dlaczego katolicy są bardziej "ogólnospołeczni"

Dworak: Zrobiliśmy szkolenie, przyjechał sam o. Rydzyk. Wyjechał i znów łamie prawo

Agnieszka Kublik: "Komunizm padł, a katolicy są nadal w Polsce prześladowani". Tak o. Rydzyk komentuje każdą z kar, które KRRiT nałożyła na Radio Maryja czy Lux Veritatis, właściciela rozgłośni. Jan Dworak, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: To nadużycie, katolicy są prześladowani

Pałac Ballestremów odzyskał dawny blask. Piękny [ZDJĘCIA, WIDEO]

najpotężniejszych rodzin magnackich Śląska. Ortodoksyjni katolicy z włoskimi korzeniami ostentacyjnego luksusu nie lubili, ale mieli dobry gust. Ich dom przyciąga oko. Najpierw na fasadę, gdzie złoci się napis: "Architekt Albert Grau". Wprawdzie ostatni będą pierwszymi, ale dopiero w Królestwie Niebieskim

35. rocznica powstania "Solidarności". Nie kłammy historią

wspomnieć o liderach strajków z sierpnia 1980 r. - Bogdanie Borusewiczu i nieżyjącym już Marianie Jurczyku? To prawda, że przez wiele lat media słabo eksponowały rolę innych bohaterów Sierpnia '80, np. Andrzeja Gwiazdy, Anny Walentynowicz, Krzysztofa Wyszkowskiego. Czy przywracanie historycznej prawdy ma

Po Misteriach Paschaliach. Muzyka godna cherubinów i serafinów

się zmienia Misteria stały się alternatywą i antidotum na komercjalizującą się w szybkim tempie Wielkanoc. Dla katolików to muzyczne dopełnienie wydarzeń opisywanych w Ewangelii, dla agnostyków i ateistów to wypełnienie pustki po religijnych obrzędach, rodzaj świeckiego spędzania świątecznego okresu

Nie jest przesadą mówienie o iranizacji Polski

dzieliła katolików. Istotny potencjał polaryzujący dostrzegam w jego stosunku do Europy. Z jednej strony deklarował konieczność przyjęcia Polski do Unii, ale na tym samym oddechu zwrócił uwagę na szczególną jej rolę. Że oto Polska ma leczyć Europę z konsumeryzmu i bronić wartości chrześcijańskich. Wejście

Płock. Finał prac synodalnych na 940-lecie diecezji

podejmowanej po raz pierwszy w historii tamtejszych synodów tematyki mediów, nowej ewangelizacji i ekumenizmu, będą "trwałym owocem pokolenia katolików Kościoła płockiego przełomu tysiącleci". Bp Libera zwrócił uwagę, iż synodalne komisje tematyczne, aktualizując ogromną liczbę obowiązujących

Europa podstarzała i przytłumiona

inkwizycję", jak Watykan nazwał w 2004 r. zablokowanie kandydatury Rocca Buttiglione na komisarza UE. Włoch podpadł europosłom bardzo konserwatywnymi poglądami na rolę kobiety, a także ortodoksyjną katolicką opinią o homoseksualizmie. Buttiglione zapewniał, że będzie trzymał się unijnego prawa jako

Wybory parlamentarne 2015 Warszawa. Skandal na Żoliborzu: proboszcz mówił o aferach

księdza: "Dziękujemy za szansę daną nam 24 maja". - Pomylił swoją rolę - uważa wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, który składał kwiaty przy pomniku w imieniu władz miasta. - Najpierw kazał się modlić za AK-owców, po czym gładko przeszedł do podziękowań za wyniki wyborów. "Tak

Prawica wzywa do bojkotu Coca-Coli za kampanię... której nie ma

. "Wybraliśmy szczęście ponad tradycję. Kowalscy" - głosi napis umieszczony nad nimi. Na dole logo Coca-Coli. Zdjęcie plakatów, które rzekomo miały zostać rozmieszczone na ulicach polskich miast, zamieściła na Facebooku organizacja Pro Christianis - grupa chrześcijan (głównie katolików), która

Roman Polański zmienia plany

rolę w erotycznej sztuce zatytułowanej "Wenus w futrze". Akcja sztuki Ivesa toczy się podczas przesłuchania, które prowadzi autor i zarazem reżyser sztuki (Louis Garrel). Przesłuchanie zamienia się w okrutną, uwodzicielską grę. David Ives, popularny amerykański dramaturg i humorysta, z którym

Radni PiS alarmują: "Degradacja polskich rodzin!" Chodzi o konwencję

być powodem przemocy - mówił ostatnio "Wyborczej" ks. prof. Alfred Wierzbicki, filozof z KUL. - Duży lęk budzi wśród katolików pojęcie "płci społeczno-kulturowej". Ale ja uważam, że bez tego pojęcia nie poradzimy sobie z opisem rzeczywistości. Bo płeć społeczno-kulturowa to są te

Biskupi maszerują z PiS-em

sam Kościół dla wszystkich, a nie tylko dla tych, których prywatnie poglądy podzielamy. Znam praktykujących katolików przyjmujących sakramenty zarówno wśród członków PiS, PO, PSL, jak i wśród członków SLD i Ruchu Palikota! I jako duchowny nie mogę w swojej misji być tym z drugiej strony podziału

Malta radykalna, ale swoje miejsce zna [KOMENTARZ]

Katolicy - wbrew temu, co bredzą szczujący ich prawicowi dziennikarze - są w Polsce u siebie. To oczywistość. Problem polega na tym, że na religii katolickiej zbija kapitał grupa zawodowych zgorszonych. Odbierają oni w Polsce prawo do mówienia inaczej myślącym. Choć krzyczą, że się ich prześladuje

Tomasz Terlikowski porównuje gender do komunizmu. "Nikt nie zastąpi mężczyzny w zapewnianiu środków do życia"

zapewnieniu środków do życia. I opowieści, że role społeczne są wymienne i że każda rodzina ma prawo je zmieniać, wcale tego nie zmienią. Bo mężczyzna jest jakiś, a kobieta inna, i histeria czy ideologia tego nie zmieniają". Swój wpis kończy: "mam nadzieję, że katolicy - zamiast, jak koledzy z "

"Tęcza" - symbol miasta? [FELIETON CHOMĄTOWSKIEJ]

nieświadomego zupełnie polskich realiów. Niech w tej roli wystąpi znajomy, gość z płaskiej, nudnej i przewidywalnej Holandii. - Ale czemu trzeba ją przenieść? Przecież stoi w tym miejscu już kilka lat i idealnie pasuje - dziwi się na wieść o przenosinach "Tęczy" obcokrajowiec prostaczek. Dla niego

Sobolewski o werdykcie Festiwalu Filmowego w Gdyni

; lat 80. paradoksalnie zaraża nas energią. Zwiastun filmu "Bogowie" Przeczytaj biografię słynnego polskiego kardiochirurga Zbigniewa Religi » Entuzjastycznie przyjęto nagrodę dla Tomasza Kota. To jego życiowa rola. Za pomocą kilku gestów - przygarbienia, fryzury, palenia papierosa - Kot

Nowa reformacja?

na Uniwersytecie w Nottingham zobowiązuje. Zwłaszcza że odwiedziłam w zeszłym miesiącu kilka teologicznych konferencji w Anglii, w tym doroczny zjazd brytyjskich katolików, którego atmosfera bardzo przypominała tę, która emanuje z ostatniego numeru ''TP''. Można ją streścić jednym hasłem: ''Zachodni

Biskupi i płacz zawiedzionej macicy

. Kariera przemija, pochlebstwa mijają, a radość z bycia żoną i matką trwa wiecznie - bo jest prawdziwa!". Na konferencji dostępnej na YouTubie rolę kobiety w domu określiła euforycznie jako "bycie światłem świecy": "Nie jest najważniejsze, żeby się w nią wpatrywać, ale światło oświeca

To mądre milczenie

powtarzał, że ''Boga trzeba słuchać bardziej niż ludzi''.Te słowa mogą znaczyć różne rzeczy, w zależności od kontekstu. Na przykład - tak rozumiem słowa kard. Dziwisza - że niezależnie od ustawodawstwa państwowego dla katolika, jeśli chce pozostawać w zgodzie ze swoim Kościołem, sakrament małżeński jest

Pedofilia i prawo boskie

Testamencie, wszelkie sposoby tuszowania przestępstw seksualnych w kościele (np. przenoszenie funkcjonariuszy kościoła katolickiego na inną placówkę[3]) są rażąco niezgodne ze stanowiskiem Jezusa. Jeśli katolicy są rzeczywiście zwolennikami prawa boskiego, to powinni głoszone przez siebie nakazy moralne

Rosja i Ukraina biją się o choinkę. Pole bitwy - katedra Notre Dame

się zgłoszą, czekam z otwartymi ramionami! Uważam, że bardzo dobrze się stało, iż nareszcie zdano sobie sprawę, że Kościół nie ma pieniędzy". Ustawianie Rosji w roli dobrego bogatego wujka, który spieszy z pomocą biednym francuskim katolikom i sprawia radość paryskim dzieciom przed Bożym

Wybory prezydenckie. Skoro młodzi tak głosowali, to uważają, że ich aspiracje nie są spełnione. Ale może ich czekać gorzki zawód [MICHNIK]

argumenty ludzi, którzy na niego głosowali. Co innego, gdyby naprzeciw niego stał ktoś o orientacji lewicowej. Wtedy odróżniałby się od Bronisława Komorowskiego. Ale Komorowski był przez całe życie katolikiem o orientacji tolerancyjnej. To nie był katolicyzm radiomaryjny, ale raczej kardynała Nycza

Kościół nakazowo-zakazowy

wypełniać rolę dyskutantów, którzy wygłaszają ostrożne i przewidywalne kwestie".Naczelna "Znaku" ma rację, że problemem jest także rosnący mur między różnymi środowiskami katolickimi. "W polskim Kościele nie ma, niestety, takiej płaszczyzny, która umożliwiałaby poważną rozmowę

Polak = pierwotniak = dżuma narodowa. Przepraszam: duma

. I nie tylko jest, ale teraz pewnie jeszcze piękniej nam rozkwitnie, razem z obyczajowością. Bo okazuje się, że w odróżnieniu od Araba Polak katolik chce kobiety nie tylko bić. Także wieszać, ewentualnie golić na łyso (żeby chronić je przed szariatem, jak rozumiem). Anna Dryjańska z Collegium Civitas

Nergal na biskupa, czyli serial o Kościele

Gowina. Rok przyszły ze względu na 150. rocznicę urodzin z pewnością będzie Rokiem Stefana Żeromskiego, spodziewam się wielce ciekawej debaty na temat roli żeromszczyzny w najnowszej historii Polski, niewątpliwie wszystkie stacje telewizyjne będą na bieżąco ów Rok Żeromskiego relacjonować, oczekuję wręcz

Bilokacja

mi tytuł na zapewne bardziej rajcujący: 'Katolicy domagają się przywilejów'. Jacy katolicy??? Czy ci, którzy są za zmniejszeniem roli Kościoła w państwie, legalizacją aborcji, wprowadzeniem związków partnerskich, nie chcą religii w szkołach? Nie przyszłoby mi do głowy oskarżać ich o domaganie się dla

Prymas Polak kardynałem?

prymasem. - Jest obecnie jednym z najwybitniejszych polskich hierarchów, zna biegle kilka języków obcych - mówi Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. - Gdyby Gniezno stało się znów stolicą kardynalską, to rola prymasa Polski - obecnie honorowa i tytularna - ponownie nabrałaby

W.Brytania.Zmarł północnoirlandzki polityk Ian Paisley

. Politycznie Paisley zaistniał w 1964 r., prowadząc akcję na rzecz usunięcia irlandzkiej flagi z biur Sinn Fein w Belfaście. Żądanie to wywołało kilkudniowe zamieszki uliczne. W 1969 r., gdy katolicy wyszli na ulice, domagając się przyznania im pełni praw obywatelskich, zorganizował kontrdemonstrację i został

Szkoła poparcia. 20 milionów należy się jak psu zupa

opartej na ideach "narodowej demokracji" idei "Polaka-katolika", zawsze oddanego Ojczyźnie i Kościołowi. Radio Maryja i jego słuchacze stali się powoli jedynym prawomocnym głosem Narodu zwodzonego przez polityków i media ("polskojęzyczne, ale nie polskie"). Jednak żądań

Chrystus się rodzi. Wigilia Bożego Narodzenia w prawosławnych domach

Według kalendarza juliańskiego przypada ona 6 stycznia, czyli trzynaście dni po Wigilii u katolików. W godzinach popołudniowych we wszystkich cerkwiach odprawione zostaną uroczyste wieczernie. Następnego dnia zaś w godzinach nocnych podczas mszy zwanej jutrznią we wszystkich świątyniach

Co obiecać biednym, a co dać bogatym: jak się jest Dudą, trzeba uważać, by nie pomylić kartek

przywołują. Przypominają katolikom o ich ludzkich obowiązkach". Muszę skrytykować Jurka: nie docenia kreatywności hierarchów. Hierarchowie swoje normy wyssali z palca. Bo nie ma żadnych powodów, by uznawać wczesną aborcję czy in vitro za zabójstwo. Ani naukowych, ani biblijnych. Księga Jeremiasza i

Kościele nasz, cóżeś nam uczynił

pobieracie opłaty za sprawowane sakramenty. Trwacie od wielu lat w moralnej schizofrenii" - napisał tydzień temu świecki katolik w liście do polskich biskupów. I to nie katolik "wierzący, niepraktykujący", co to zna nauczanie Episkopatu piąte przez dziesiąte, ale magister prawa kanonicznego