rodzaj niepełnosprawności

PAP

Łódź. Eksperci o sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy

Łódź. Eksperci o sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy

Na polskich uczelniach studiuje ponad 31 tys. osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ich sytuacja na rynku pracy jest tematem dwudniowej konferencji, która rozpoczęła się w piątek w Łodzi.

Duda: trener pracy dla niepełnosprawnych wśród priorytetów MPiPS w 2015 r.

Trener pracy i asystent osoby niepełnosprawnej - te dwie formy pomocy będą w przyszłym roku priorytetem MPiPS - mówi w rozmowie z PAP, w przeddzień Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, ich rządowy pełnomocnik Jarosław Duda.

Trybunał UE: otyłość może być uznana za niepełnosprawność

Otyłość może w pewnych sytuacjach stanowić niepełnosprawność, jeśli utrudnia otyłej osobie pełny i świadomy udział w życiu zawodowym na równi z innymi - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w czwartek. Wyrok może mieć znaczące konsekwencje dla pracodawców w UE.

Sejm uchwalił przepisy dot. pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

kierowana jest do pracodawcy, a on przeznacza te środki na pracownika w zależności od stopnia jego niepełnosprawności. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z lipca br., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić

Senat: bez poprawek do przepisów o pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

Za nowelizacją głosowało 86 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z lipca br., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić ciągłość pomocy

Internetowa strona premiera przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Internetowa strona premiera przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Serwis zaprezentowano w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych. - Dla nas zaczyna być coraz bardziej zrozumiałe, że trzeba każdego dnia przeciwdziałać różnym formom wykluczenia, a ludzie z niepełnosprawnościami są szczególnie podatni na wszelkiego rodzaju wykluczenia - powiedział. Jak ocenił

W połowie 2012 r. - rekomendacje i standardy usług dla niepełnosprawnych

katalogi świadczeń będą też opracowywane dla różnych rodzajów niepełnosprawności; innych potrzebują osoby, które chodzą do pracy, innych takie, które chodzą do szkoły, czy ci którzy pozostają w domu. Po opracowaniu rekomendacji zespół będzie mógł przeanalizować jakie środki są do dyspozycji w ramach m.in

Pomoc w trudnej sytuacji

Pomoc w trudnej sytuacji

nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia; + 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. DODATKI DO ZASIŁKU Osoby pobierające zasiłki rodzinne mogą liczyć na różnego rodzaju dodatki

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

członka nie przekraczał kwoty 351 zł. Przywileje edukacyjneNa ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego samorząd otrzymuje zwiększone środki z subwencji oświatowej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności i wielokrotnie wyższa od kwot przypadających na zdrowych uczniów

Mój syn nigdy nie dorośnie

Mój syn nigdy nie dorośnie

urodził, znaleźliśmy się poza nawiasem. Jesteśmy sami. Rodzice dzieci niepełnosprawnych niechętnie się ze sobą kontaktują, mają mało czasu, nie mają siły. Jak już, wybierają do towarzystwa dzieci z takimi samymi niepełnosprawnościami (ZD, autyzm, niepełnosprawności ruchowe vs. upośledzenia umysłowe

Co się należy starszym i chorym

Co się należy starszym i chorym

miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej, które wypłacają różnego rodzaju zasiłki. + Zasiłek stały - przysługuje osobom niezdolnym do pracy w związku z wiekiem (tym, które nabyły już prawa do świadczeń emerytalnych) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności, jeżeli nie

Kto jest niepełnosprawny?

2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (my podajemy je w ramce "Jakie choroby mogą powodować niepełnosprawność").Pamiętaj jednak, że przy orzekaniu o niepełnosprawności nie rodzaj choroby jest najistotniejszy. - Skład orzekający podczas posiedzenia

Pieniądze na dzieci niepełnosprawne

Pieniądze na dzieci niepełnosprawne

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: słabo- widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z jedną z tych wcześniej wymienionych). Ich nie obowiązuje kryterium dochodowe. Uczniowie z upośledzeniem

Sanok. 150 miejsc pracy powstanie w centrum usług biznesowych

rejestracją. "Wymagać będziemy znajomości podstawowych programów komputerowych oraz posługiwania się poprawną polszczyzną. Chcemy zatrudniać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, do tego potrzebna jest odpowiednio zaadaptowana przestrzeń biurowa. Dlatego w budynku, w którym planujemy prowadzić

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

? Jak już powiedzieliśmy, istnieją trzy kategorie opiekunów i trzy rodzaje świadczeń, choć dwa z nich są w identycznej wysokości (różnią się jedynie warunkami, które trzeba spełnić, by je dostać). ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Uwaga! Tylko dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Od 1 maja tego roku

Rząd nie chce statystyk o homofobii. Mniej wiedzy - mniej problemów

Rząd nie chce statystyk o homofobii. Mniej wiedzy - mniej problemów

motywowane płcią, wiekiem, niepełnosprawnością i homo- oraz transfobią, teraz torpeduje zbieranie danych, żeby się nie okazało, że mamy problem. W myśl zasady "stłucz pan termometr, a nie będziesz pan miał gorączki". Od kilku lat prokurator generalny przygotowuje naprawdę porządne statystyki

Niepełnosprawni mają prawo do głosowania. Apel rzecznik praw obywatelskich

Niepełnosprawni mają prawo do głosowania. Apel rzecznik praw obywatelskich

nich różnego rodzaju bariery techniczne i organizacyjne, które uniemożliwiają im skuteczny udział w wyborach. Jak zaznacza, problem ten dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku. RPO uczula w apelu samorządowców, że gwarancje zasady powszechności wyborów

Afera w szkole specjalnej: Upośledzone dzieci uczono onanizmu?

Afera w szkole specjalnej: Upośledzone dzieci uczono onanizmu?

młodzież przed seksualizacją. Dlaczego wobec powyższego w placówce oświatowej propagowane są tego rodzaju treści? Bardzo prosimy o wyjaśnienie tej sprawy, zajęcie stanowiska i otoczenie ochroną naszych dzieci". Pod pismem trzy nazwiska. Sprawę bada starosta Piaseczna i powiatowi radni. W Zespole Szkół

Śląskie. Rozstrzygnięto regionalny konkurs "Lodołamacze 2011"

z Chorzowa, której 90 proc. pracowników to osoby niepełnosprawne. W kategorii "Otwarty Rynek Pracy" wyróżniono spółkę Trawipol A-Z z Gliwic, w której na 162 etaty aż 93 stanowią osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności. Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie dostał Lodołamacza w kategorii

Rząd się boi nawet statystyk o homofobii. Lepiej ich nie zbierać

Rząd się boi nawet statystyk o homofobii. Lepiej ich nie zbierać

Przeczytaj także komentarz Ewy Siedleckiej: "Rząd nie chce statystyk o homofobii. Mniej wiedzy - mniej problemów" Projekt internetowej platformy do zgłaszania napaści na tle nie tylko rasistowskim, lecz też homofobicznym, ze względu na niepełnosprawność, płeć czy wiek zainicjował w

Jako trzylatka straciła obie ręce. Jest mistrzynią paraolimpijską, przygotowuje się do Soczi

Jako trzylatka straciła obie ręce. Jest mistrzynią paraolimpijską, przygotowuje się do Soczi

. Kacper Suchecki: Mówisz, że nie jesteś osobą niepełnosprawną, tylko kimś z pewnego rodzaju niepełnosprawnością, ze szczegółem odróżniającym cię od innych. Katarzyna Rogowiec: Wszystko się zgadza. Przez lata życia z niepełnosprawnością, ale też trochę obok niepełnosprawności jako takiej, dotarło do mnie

Pomoc dla starszych i chorych

Pomoc dla starszych i chorych

niepełnosprawności, - osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia, - osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłku pielęgnacyjnego nie dostanie osoba, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, i ta

Popłyną miliony na rzekomo "niepełnosprawnych" pracowników? Gdańsk alarmuje

Popłyną miliony na rzekomo "niepełnosprawnych" pracowników? Gdańsk alarmuje

ponad 630 tys. zł.W Polsce jest 5,5 mln niepełnosprawnych. Z danych Funduszu wynika, że dopłaca - na wszystkie rodzaje niepełnosprawności - do ponad 250 tys. pracowników. 132 tys. z nich to osoby z lekkim stopniem.Kto bierze kasę? Dwie trzecie budżetu Funduszu co roku otrzymują z powrotem pracodawcy

Komu zabrać komu

minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Czyli kogoś w rodzaju dyrektora od ich niepełnosprawności, przewodnika po gąszczu szpitalno-rehabilitacyjnym. Niepełnosprawność człowieka to gigantyczne koszty. Pampersy, o których wspominają rodzice, to przy całości wydatków drobiazg. Naprawdę dobry wózek to wiele

Kraków zaprasza do szkół specjalnych

odpowiedzialna za oświatę. Jej zdaniem nauczanie integracyjne (czyli szkoły i klasy, w których razem uczą się dzieci niepełnosprawne i w pełni sprawne) nie spełniło zadań. A poza tym zmieniły się przepisy. Np. ADHD nie jest zaliczane do niepełnosprawności, więc dzieci, które kwalifikują się do klas

Niepełnosprawni z kartą, naciągacze bez

Teraz, żeby dostać kartę, trzeba się zgłosić do Zarządu Dróg Miejskich z nowego rodzaju zaświadczeniami. Wydaje je Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Andersa 1. Piotr Jasiński ze Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych podkreśla, że dzięki temu karty parkingowe powinny trafiać

Państwo to my (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

, by nie płacić specjalnej składki na PFRON). Minimum 25 niepełnosprawnych musi pracować na etacie. Warunki pracy muszą być dostosowane do stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnionych. Pracodawca ma zapewniać im właściwą opiekę medyczną i rehabilitacyjną. Za to przedsiębiorcy są zwolnieni m.in. z

Co się należy starszym i ich opiekunom

Wsparcie z gminy O wsparcie możemy wystąpić do miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej. Zasiłek stały - przysługuje osobom niezdolnym do pracy w związku z wiekiem (tym, które nabyły już prawa do świadczeń emerytalnych) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności, jeżeli

Internet bez barier

"wejść" w odpowiedni region. Ale nie zrobi tego niewidomy internauta, bo nie "słyszy" mapy. Mariusz Łapiński testuje strony internetowe w ramach projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i PFRON-u. Przez 10 miesięcy 20 audytorów z różnymi rodzajami niepełnosprawności będzie

NIK: Szkoły specjalne naciągają

Chodzi o to, jak państwo płaci za naukę dzieci. W Polsce pieniądze ''idą za uczniem'' - są wypłacane zgodnie z liczbą dzieci w każdej szkole. Stawka w tym roku to 4417 zł na ucznia. Oblicza się ją według skomplikowanego algorytmu - bierze się pod uwagę m.in. rodzaj szkoły i wielkość miasta. Państwo

Wypadek i co dalej? Jak zadbać o swoje

maile pod adresem: zdrowypolak@wyborcza.pl Już jutro czytaj w "Wyborczej" o społecznych kosztach niepełnosprawności. Ile traci na tym gospodarka? Jaka jest skala problemów? Gdzie najczęściej dochodzi do wypadków? 25-letni mężczyzna miał wypadek. Był pasażerem samochodu osobowego, który wypadł

HFPC: trzeba nowej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bodnar, w czwartek obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i trzeba w tym dniu mówić także o dzieciach, które nie mają starających się, kochających rodziców albo mają rodziców pozbawionych zdolności wychowawczych i trafiają do różnego rodzaju ośrodków. "To dzień praw nie tylko dzieci, które

Niepełnosprawni też chcą pracować

Praca to rodzaj nobilitacji i forma walki z wykluczeniem społecznym. Niestety, dostępna wciąż dla zbyt małej liczby osób - mówi Magdalena Bojarska, wiceprezes Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.W Polsce na blisko 2,5 mln niepełnosprawnych, którzy mogliby podjąć pracę, zaledwie jedna

Jaka pomoc dla chorych na SM

mieszkaniu. Jakich - zależy od rodzaju niepełnosprawności. Chorzy, którzy mają kłopoty z poruszaniem się, mogą przeznaczyć pieniądze np. na likwidację progów, przeróbkę łazienki, wymianę podłóg na antypoślizgowe czy też na wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich. Osoby, którym choroba upośledziła wzrok

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

pielęgnacyjnego dwa rodzaje świadczeń opiekuńczych: - świadczenie pielęgnacyjne (na innych zasadach niż obecnie, dla ograniczonej grupy osób);- specjalny zasiłek opiekuńczy (nowość dla tych, którzy nie otrzymają świadczenia pielęgnacyjnego). Projekt zakłada zróżnicowanie świadczeń w zależności od tego, nad kim

Instytucje publiczne muszą ułatwić niepełnosprawnym dostęp do swych internetowych stron

także wymóg publikowania formy tekstowej wszystkich plików audio i wideo. Mówiono o tym 17 września na konferencji "Dostępność Polska 2014". Niewidomi i niedowidzący Różne rodzaje niepełnosprawności różnie ograniczają pracę z komputerem. Osoby niewidome korzystają głównie z oprogramowania

"Poszerzyłam horyzonty"

hipoteza została potwierdzona i to właśnie niepełnosprawność była barierą nie do przeskoczenia dla potencjalnych pracodawców, udałam się na pierwszą rozmowę.Zbagatelizowałam spojrzenie będące mieszanką politowania i zdziwienia, przekonana, że jestem na tyle inteligentna i komunikatywna, że "obronię

Życie po udarze

niezdolnych do pracy, a także za niezdolnych do pracy trwale lub czasowo. Ma to wpływ na wysokość otrzymywanej renty oraz na to, na jaki okres zostanie nam przyznana.Czy można starać się o orzeczenie o niepełnosprawności po udarze?Można i warto to zrobić jak najszybciej, bo posiadanie takiego orzeczenia wiąże

Konstanty wygrał z biurokracją. Będzie mógł dłużej zdawać maturę

, co robić, kiedy jeden uczeń ma obie diagnozy. Ale w przypadku sprzężonych niepełnosprawności pozwalają dyrektorowi podjąć własną decyzję. Uważałem, że słuszne będzie zsumowanie obu czasów i pozwolenie Konstantemu, by pisał o godzinę dłużej - mówi nam Iwo Wroński, dyrektor III SLO w Krakowie

Pod dobrą opieką

konkretnymi schorzeniami czy rodzajem niepełnosprawności. Np. osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne powinny trafić do placówki zajmującej się takimi przypadkami, to samo dotyczy osób z demencją, takimi jak choroba Alzheimera, czy osób uzależnionych, np. od alkoholu. Inne ośrodki zajmują się dorosłymi, a

Platforma pozwie PiS za słowa o niepełnosprawnych

sferze publicznej różnego rodzaju dodatkowe możliwości, zachęcające do zatrudnienia niepełnosprawnych - mówił prezes PiS.W niedzielę te informacje prostowali politycy PO. - Dane, które przekazał Jarosław Kaczyński są zmanipulowane - mówi Jarosław Duda, rządowy pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych. - W

Końcówka sztucznego penisa

lekko wygięta, może służyć jako pewien rodzaj haczyka. Zahaczam więc i wyciągam! To mały "kapturek", który wbił się na szyjkę macicy. Pytam pacjentkę, co to jest? No więc jest to urwana część wibratora, zwyczajnie sparciała końcówka sztucznego penisa. Za głową pacjentki stoi położna, solidna

Biuro podróży dla niepełnosprawnych

-dniową wycieczkę po Portugalii, w której może wziąć udział każdy, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Odbędzie się ona od 16 do 24 października, w programie m.in. zwiedzanie Lizbony, Porto, Bragi (można już dokonywać rezerwacji). Biuro prowadzą niepełnosprawni, konsultanci do dyspozycji w godz. 10

W długiej spódnicy źle się jeździ

Dzieci Niepełnosprawnych jest początkiem programu coachingowego, który ma budować poczucie własnej wartości ludzi z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przed pokazem podopieczni fundacji i niektóre modelki wzięli udział w warsztatach stylizacji, które miały pokazać, jak ukryć defekty, a wyeksponować

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

. norma dla 8-osobowej rodziny wynosiłaby 80 m kw.). Dodatkowe 15 m kw. dostanie osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Uwaga! Są od tego odstępstwa. Możesz mieć większe mieszkanie (nawet o

Tej pomocy ciągle jest za mało

orzeczeniem o niepełnosprawności i ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby oraz stałego współdziałania opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji albo w przypadku opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. - Karol chodzi do szkoły. Jednak

Poseł cały czas głoduje w obronie chorych, opuszczonych dzieci. Od środy nic nie pije

wadami i niepełnosprawnością, wymagające specjalistycznej opieki, np. żywienia dojelitowego lub pozajelitowego. Często są to także dzieci opuszczone przez rodziców.W Polsce jest 11 takich placówek, przebywa w nich około 80. dzieci. Szefowie tych ośrodków twierdzą, że pieniądze, które otrzymują na opiekę

Pomoc na nagły kryzys

pięciu osób, * 70 m kw. dla sześciu osób I na każdą kolejną osobę - dodatkowe 5 m kw. A na niepełnosprawnego członka rodziny, który musi się poruszać na wózku lub zajmować oddzielny pokój - 15 m kw. więcej (wymagane jest orzeczenie z powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności). Ustawa pozwala

Niech się Holland nie zarzeka

człowieczeństwa. Odstępstwem od normy jest także niepełnosprawność. Żyją z nami osoby pozbawione rąk, nóg, wzroku, słuchu, władz umysłowych. I właśnie dlatego dostosowujemy nasz świat do ich potrzeb. Tworzymy dla nich specjalne regulacje prawne. Budujemy im windy i podjazdy, montujemy brzęczyki przy przejściach

Trzeba niepełnosprawnego, by pochwalić życie. Sobolewski o "Chce się żyć" [RECENZJA]

okazuje się pełen ludzkiej niepełnosprawności. Zło jest rodzajem upośledzenia. W stereotypowych obrazach życia upośledzonych uczucia widza podkręcane są zwykle obrazami prześladowań, okrucieństwa, nietolerancji, mającymi budzić litość. Tu jest inaczej. Świat, na który patrzy przez okno Mateusz, wydaje się

Nowotwory kobiece. Co się należy chorym

Trzeba zapytać w gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej o możliwość otrzymania zasiłku. Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności, pod warunkiem, że ich miesięczne

Ochrona Carrefoura rzuciła się na niepełnosprawną 60-latkę

odmówiła, po czym szybko zaczęła oddalać się ze sklepu" - czytamy w odpowiedzi nadesłanej nam z biura prasowego Carrefour Polska. - Szybko się oddaliłam?! Biorąc pod uwagę moją niepełnosprawność, to dość zdumiewająca uwaga - zauważa czytelniczka. Jak to wyglądało, można sprawdzić, gdyż zdarzenie, co

Holly Maniatty rapuje na migi

potrafię sobie wyobrazić większej nagrody - mówi.W jednym z wywiadów Holly wspomina, że festiwal Bonnaroo, na którym objawiła się jako autonomiczna gwiazda, oferuje kompleksową obsługę dla osób z bardzo różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Wśród dziesięciu tysięcy ludzi w czasie jej występów na

Za co starsi płacą mniej

odpowiedni dokument, np. orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie wydane przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ "Solidarność", Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "

Pracodawcy: PO straciła nasze zaufanie

raczej pewne, bo projekt przygotowali posłowie PO, z inicjatywy rządu, pracodawcy: stracą dopłaty do niepełnosprawnych emerytów z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; stracą ulgi podatkowe; dostaną mniejsze pieniądze za zatrudnienie niepełnosprawnych, z wyjątkiem osób z orzeczeniem ze

Zaćma: świat na szaro i za brudną szybą

, co dostrzega, to ruch dłoni. Widzi, że coś się przemieszcza. Zaawansowana zaćma to niepełnosprawność. I zdanie się na opiekę innych. A przecież to można leczyć! I nagle znów się widzi? - W przypadku średnio zaawansowanej postaci choroby skuteczność zabiegu wynosi 100 proc. Po usunięciu zmętniałej

Wizyty, szczepienia... Co czeka rodziców wcześniaka po szpitalu

pomocne w stanach zagrożenia życia; * instrukcje dotyczące zasad pielęgnacji dziecka; * instrukcje dotyczące urządzenia pokoju (miejsca) dla dziecka, zasad układania go w czasie snu i czuwania, rodzaju zalecanych nosidełek, fotelików i wózków; * zalecenia dotyczące konsultacji, m.in. okulistycznych

Niepełnosprawny wysoki blondyn

napisać albo zadzwonić, żeby zyskać pomoc, mają więcej znajomych, przede wszystkich wśród osób sprawnych. Istotny jest też rodzaj niepełnosprawności. - Tworzony przez państwo system pomocowy nie uwzględnia specyficznych potrzeb osób z rzadkimi niepełnosprawnościami, nie przewiduje specjalnych procedur

PiS skierował do TK wniosek ws. niekonstytucyjności ustawy o SIO

wcześniejszej rozmowie z PAP generalny inspektor Wojciech Rafał Wiewiórowski powiedział, że eksperci GIODO zalecili m.in. wprowadzenie zamiany informacji na tzw. metainformację, czyli informację o informacji. W bazie centralnej nie będzie np. dokumentacji o niepełnosprawności konkretnego ucznia, lecz jedynie

Senat: prawo jazdy zabierane za zaleganie z alimentami dłużej niż pół roku

uzyskują. Dlatego - zdaniem Buciora - właśnie tego rodzaju sankcja może być skuteczna. Augustyn przypomniał, że po jej wprowadzeniu ściągalność alimentów znacznie wzrosła. Ustawa wprowadza również możliwość odwołania się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy do samorządowego kolegium odwoławczego. Gdy

Dla starszych i chorych

-rehabilitacyjne. Ale to nie wszystko. W ramach ulgi rehabilitacyjnej odpisać można też wydatki na dostosowanie domu czy mieszkania do potrzeb niepełnosprawności, czyli m.in. podjazdy i specjalne uchwyty.Większość wydatków objętych ulgą nie ma limitów. Ale są wyjątki - od dochodu za 2010 r. można odpisać w

PiS skierował do TK wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy o SIO

jej niezgodności z konstytucją. Ujazdowski ocenił, że istotą ustawy jest stworzenie "przymusowego systemu gromadzenia danych indywidualnych o uczniach od przedszkola do matury, w tym danych tak drażliwych jak ocena stanu niepełnosprawności, diagnoza psychologiczna, lokowanych w tym systemie

Zniżki i ulgi dla seniorów

niepełnosprawnej, w której stwierdzony jest znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu wzroku. *Cywilne, niewidome ofiary działań wojennych niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą liczyć na 78-proc. zniżkę na bilety jednorazowe w pociągach osobowych, REGIO, interREGIO, REGIOekspres i TLK. *Inwalidzi

Wszystko co musisz wiedzieć o Orange Warsaw Festivalu

jeden dzień - od 199 zł * bilet na 2 dni - od 339 zł * bilet na 3 dni - od 519 zł Uwaga! Dla wszystkich klientów Orange dodatkowo 15 proc. zniżki! Dostępne są specjalne bilety dla osób z niepełnosprawnościami (takie miejsca na widowni oznaczone są symbolem N). Zobacz, kto i kiedy wystąpi na Orange

Wrażliwe dane uczniów pod kontrolą GIODIO

teleinformatycznych w Polsce, porównywalny z dużym systemem bankowym". Baza SIO obejmie od 5 do 7 mln osób.Jednak w bazie centralnej - w ministerstwie - "nie będzie dokumentacji o niepełnosprawności konkretnego ucznia, a tylko informacja o jej istnieniu i miejscu występowania", czyli o szkole.Nie

Pomoc dla diabetyków

więcej zarówno za niektóre rodzaje insuliny, jak i paski do glukometrów umożliwiające kontrolę poziomu cukru we krwi. Spadły co prawda ceny niektórych specyfików, ale chorzy mówią, że tych najbardziej przestarzałych - ich zdaniem najmniej skutecznych.Ministerstwo Zdrowia wprowadziło korektę, jednak

Jaki jest rekord głodowej stawki za pracę na godziny?

pracę.Sprawą zajęła się "Gazeta Wyborcza".- Jakiś milion ludzi pracuje na godziny za 5-6 zł. Starcza na bochenek chleba i niewiele więcej. Ten rodzaj zatrudnienia to busz po polsku. Wyzysk, zapłacą albo i nie, wzgarda ze strony pracodawcy, żadnej ochrony prawnej ani widoków, by z biedy się wydostać

Informator ''Gazety Wyborczej'': Wybory dla wszystkich

W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2007 r. z powodu różnego rodzaju barier nie głosowało nawet 2 mln niepełnosprawnych i starszych wyborców - tak szacują Państwowa Komisja Wyborcza i rzecznik praw obywatelskich.Czy wybory 9 października będą przełomem? Nowy kodeks wyborczy wprowadza wiele

Matka pozywa dzieci o kasę

mieszkanie matki spłaciła, potem z zyskiem sprzedała i wyjechała do Niemiec. Danuta ma jeszcze trójkę dzieci. Wszystkie mieszkają w Niemczech i od dawna nie interesują się jej losem, choć mama - z powodu niepełnosprawności - wymaga nieustannej opieki. - Jedna z córek przez pewien czas się mną zajmowała, ale

Koszalin. "Eep!" najlepszą fabułą festiwalu "Integracja Ty i Ja"

niezwykle utalentowani muzycy obciążeni różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jury nagrodziło obraz za "wzruszającą opowieść o niełatwym spotkaniu talentu i pasji, które dzięki wytrwałości prowadzi do szczęśliwego finału." W kategorii filmów amatorskich przyznano dwie nagrody. Pierwszą zdobyło

Nauczyciel: "Niech pani zakłada córce pieluchę". Matka: "Zatkało mnie"

również jest doświadczenie dość powszechne - mówi wiceprezes PFRON-u. Ma nadzieję, że to się zmieni po tym, jak do szkół trafią obecni absolwenci studiów wyższych, z większą świadomością różnych rodzajów niepełnosprawności.

Pomoc dla uczniów

. bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność. Dochód nie może przekraczać kwoty 456 zł netto na osobę w rodzinie bądź 542 zł netto w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.Wniosek o przyznanie stypendium podobnie jak w przypadku zasiłku szkolnego składają rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, on

Każdy rodzic kocha swoje niepełnosprawne dziecko po kres swojego życia [LIST]

o prawie do aborcji.Jestem zwykłym obywatelem kierującym się w życiu zdrowym rozsądkiem, a od niespełna 4 lat borykającym się z ciężką niepełnosprawnością swojego dziecka.Na wstępie zadeklaruję się: nie jestem zwolennikiem wykonywania aborcji , ale nie jestem też za bezwzględnym jej

Minister Grabarczyk: Projekt Gowina o prokuraturze do kosza

. Chcielibyśmy namówić samorządy, aby przy nich powstały komórki świadczące tego rodzaju pomoc. Chcecie koszty tej pomocy przerzucić na samorządy? - W pierwszej kolejności szukamy pieniędzy w resorcie. I liczymy na nowe... Ale nie byłoby nic złego, gdyby w finansowaniu pomocy dla swoich mieszkańców partycypowały

Niespodzianka Kaczyńskiego

obywatel jest bardziej funkcjonalny, bardziej wydajny, efektywny dla całości niż obywatel, który informacji nie ma, który czasem wręcz podlega różnego rodzaju manipulacjom - mówił szef PiS.Dodał, że chce budować społeczeństwo aktywne: - To, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim, jest z całą pewnością

Integracja z Romami? To po prostu się opłaca

pod to pojęcie podciąga się zarówno dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jak i dzieci kulturowo odmienne i dzieci z upośledzonych pod względem społecznym środowisk - są edukowane w zwykłych szkołach. To nie dzieci zmusza się do dostosowywania się do szkoły, lecz szkoła musi dostosować

W USA rośnie liczba ubogich bezrobotnych pozbawionych pomocy

dwa razy więcej niż 20 lat temu.Z tej liczby 5,6 mln osób nie otrzymywało żadnej pomocy z jakiegokolwiek z pięciu głównych federalnych programów socjalnych. Jest to najwyższa liczba od 1992 r., kiedy zaczęto sporządzać tego rodzaju statystyki. Kolejne 1,4 mln ubogich dorosłych Amerykanów otrzymuje

Niewidzialne lubią się kochać

skutkach niepełnosprawności - odpowiadam. Czasem nie trzeba mówić. Moi znajomi najważniejszych rzeczy o mojej chorobie dowiedzieli się poprzez wspólne przebywanie. Pamiętam ich olśnienia w rodzaju: 'O Boże, Ania, tobie jest trudno zamiatać!'. Nie dość, że musisz sobie radzić z niepełnosprawnością, to

Półtorej godziny o kalece. Kto to będzie oglądał? - pytano

jakich wątkach powinien koncentrować się film. Z kolei w powieści jest wiele wątków, z których w filmie musiałem zrezygnować. Na co dzień większość z nas osób niepełnosprawnych po prostu nie dostrzega. Nagle - dzięki filmowi, spotkaniu z kimś, kto boryka się z jakimś rodzajem dysfunkcji - odkrywamy, że

Przy adopcji Włosi nie mogą już wybierać koloru skóry dziecka

Niedoszła matka adopcyjna, która nie chce zdradzać nazwiska, tłumaczy, że czarna skóra dziecka jest rodzajem niepełnosprawności. - Lepiej, by kulało, niż nie było białe - mówi włoskim gazetom. Podkreśla, że zwłaszcza jej mąż boi się reakcji sąsiadów i przyszłych kolegów ich adoptowanych dzieci w

CBOS: wg 65 proc. Polaków - dwudniowe głosowanie niepotrzebne

;Mówi się czasem o niebezpieczeństwie nadużyć, a nawet fałszerstw wyborczych związanych z możliwością głosowania przez 2 dni. Czy widzi Pan/i tego rodzaju zagrożenie?". Na tak postawione pytanie 41 proc. respondentów odpowiedziało, że w praktyce nie ma takiego zagrożenia. Według 38 proc

Jak się starać o świadczenia rodzinne

. Odpowiedni formularz znajdziemy w urzędzie lub internecie. Do niego dołączamy:- orzeczenie o niepełnosprawności naszego podopiecznego- kopię dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość- skrócony odpis aktu urodzenia podopiecznego.Oświadczenie warto się starać również dlatego, że odprowadzane są od niego

Dyskryminacja w pracy

jego koledze więcej, ale wtedy, gdy ma on np. szerszy zakres obowiązków. Zgodnie z kodeksem pracy wykluczone jest nierówne traktowanie nie tylko ze względu na wiek. Zabroniona jest też wszelka dyskryminacja, bezpośrednia lub pośrednia ze względu na płeć, niepełnosprawność, narodowość, przekonania

Alzheimer - pomoc dla chorych i opiekunów

znacznym stopniu niepełnosprawności. Można starać się o czasowe zwolnienie z pracy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny i nie dotyczy to tylko dzieci. Ale uwaga: taki zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni w roku. Zwolnienie wystawia lekarz prowadzący chorego. Druk ten należy dostarczyć do działu

Najpierw on oddaje się jej, czyli seks niepełnosprawnych

Jagoda: Są różne rodzaje czucia, na przykład takie, dzięki któremu mogę z zamkniętymi oczami powiedzieć, czy moje zupełnie niesprawne nogi są zgięte, czy nie. Mam też czucie powierzchowne - przy bardzo delikatnej stymulacji wiem, że ktoś mnie dotyka (w strefach erogennych też). Nie mam natomiast

Segregacja w warszawskich szkołach - jest nowy raport

Falenicy. A ja mieszkam na Ursynowie - opowiadała Ilona Rzemieniuk. Dużo miejsca poświęcono także subwencji MEN na edukację. To m.in. środki gwarantowane przez ministerstwo na rehabilitację niepełnosprawnych uczniów. Ich wysokość zależy od rodzaju niepełnosprawności. Resort przekazuje je miastu, które

Stwardnienie rozsiane. Zostawieni sami sobie

. sclerosis multiplex) to przewlekła, postępująca choroba układu nerwowego prowadząca do niepełnosprawności. Gdy jest już poważnie zaawansowana, chorzy mogą mieć problemy m.in. z poruszaniem, kontrolowaniem zwieraczy, infekcjami pęcherza, zapaleniami płuc, ciągłym poczuciem zmęczenia i bólem. Bywa, że latami

Afrykanin to nie Murzyn. Jak mówić, by nie obrażać

. gang Rumunów, który skanował karty kredytowe przy bankomatach - co pani wtedy myśli?- Nie wiem, po co podaje się wtedy narodowość. Czy tego rodzaju przestępstw nie robią Polacy? Robią, ale informacja, że w naszym kraju działa grupa przestępcza z innego kraju, jest po prostu ciekawa. I wcale nie znaczy

Jak zaoszczędzić na ulgach i dodatkach

Dla kogo ulga rehabilitacyjnaPo pierwsze, aby skorzystać z odliczeń wydatków na rehabilitację, trzeba posiadać jeden poniższych z dokumentów: orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności; decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do

Ulgi dla starszych ludzi

świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej. ** Są bezrobotne. ** Pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. ** Są zaliczone do I grupy inwalidzkiej. ** Są całkowicie niezdolne do pracy. ** Mają znaczny stopień niepełnosprawności. ** Są trwale lub okresowo niezdolne do pracy w

Prawo jazdy - nowe zasady, egzaminy, kategorie

sposób stworzyć swego rodzaju bazę danych, dzięki której przyszli egzaminowani będą mogli lepiej przygotować się do teoretycznego sprawdzianu na prawo jazdy. Uwaga! W sieci pojawiły się oferty sprzedaży zestawów pytań egzaminacyjnych, które według zapewnień ich twórców gwarantują zdanie egzaminu. Nie

Ulgi dla seniora

inwalidami wojennymi lub wojskowymi otrzymują 78 proc. zniżki w pociągach osobowych, pospiesznych i TLK oraz 37 proc. ulgi w ekspresach, InterCity i EuroCity. Natomiast przewodnicy towarzyszący im w podróżach otrzymują aż 95 proc. ulgi we wszystkich rodzajach pociągów. Z kolei inwalidzi i kombatanci z drugą

Brukselska lista płac. Sprawdziliśmy, ile zarabia się w instytucjach unijnych

. Aplikować może każdy - Unia nie dyskryminuje ze względu na pochodzenie, płeć czy też fakt niepełnosprawności, trzeba pamiętać jednak, że przy naborze na konkretne stanowisko może być wymagane wykształcenie oraz doświadczenie. Zdanie konkursu wcale nie gwarantuje jeszcze zatrudnienia - kandydat trafia na

Pieniądze dla studenta

Programy adresowane są do różnych grup studentów. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Niektóre rodzaje wsparcia można ze sobą łączyć (np. od niedawna stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia). Stypendia wynoszą od kilkudziesięciu do nawet

Jak się starać o rentę

okres składkowy i nieskładkowy. Może być z przerwami.** 34-letni Marek ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Teraz zamierza starać się o rentę. Czy automatycznie zostanie uznany za niezdolnego do pracy?Nie. Niepełnosprawność i niezdolność do pracy to dwie różne sprawy. Orzeczenie o

Poseł Żalek: pieniądze na chore dzieci się znajdą, a Gowin jest niekonsekwentny

niepełnosprawnymi dziećmi. Takich przypadków jest w Polsce ok. 600 - tyle aborcji dokonuje się z powodu niepełnosprawności dzieci - więc nie będzie to miało większego wpływu na stan finansów służby zdrowia. Wystarczy, by zapewnić tym dzieciom i ich rodzinom godne życie.Wie Pan ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny na

Po czym poznać dobrą klinikę rehabilitacyjną

ruchem, specjaliści są najczęściej zgodni, to w przypadku urządzeń do fizykoterapii (elektroterapia, magnetoterapia, fototerapia, krioterapia itp.) takiej jednomyślności już nie ma. Zdaniem Zbigniewa Wrońskiego w Polsce zbyt dużą wagę przywiązuje się do różnego rodzaju "światełek, prądów i laserów

"Nietykalni". Stara Francja i Arlekin

są. Wiemy tylko, że nietykalność i pewien rodzaj wolności osiągnęli dzięki niepełnosprawności tajemniczego pasażera. A cała ta nocna jazda była po nic, dla czystej zabawy. W podobny sposób autorzy "Nietykalnych" Olivier Nakache i Éric Toledano postępują z widzem. Biorą go w dwa

Wioska matek

kapeluszu - Od razu wiedziałam, że to ona. Ma moją twarz. To znaczy raczej ja - jej twarz. Powiedziała: "Czekałam na ciebie". Moja biologiczna matka ma orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej, mieszka w domu opieki. Ma już 70 lat. Osobom takim jak ona prawo zabrania podwiązywać jajowody

21 punktów dzieli pacjenta od skutecznego leku

zdiagnozowali stwardnienie rozsiane, o interferonie może tylko marzyć, choć akurat w przypadku tej choroby to skuteczny preparat. Ta nieuleczalna choroba objawia się m.in.: niedowładem, zaburzeniami widzenia i chodzenia. Ma trudny do przewidzenia przebieg, prowadzi do całkowitej niepełnosprawności chorego.Pod

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze – rodzaj pomocy świadczonej często przez gminę, instytucję pomocy społecznej lub inną instytucję działającą na rzecz osób wymagających takiej pomocy.Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby

Wózek inwalidzki

można indywidualnie skonfigurować za pomocą wartości nastaw w modułach podstawowych lub doboru modułów dodatkowych. Zależy to od indywidualnych wymagań konkretnego niepełnosprawnego człowieka (rodzaj niepełnosprawności, wymiary antropometryczne, upodobania, sprawność intelektualna i in.). Przykładowe opcjonalne

Ergoterapia

Ergoterapia (gr. ergo – czynię, robię) – rodzaj psychoterapii, forma terapii wykorzystująca różne rodzaje pracy i rekreacji jako środki terapeutyczne.Zawód ergoterapeuty powstał w XX wieku w USA dzięki różnym grupom zawodowym, w tym lekarzy, pracowników socjalnych, pielęgniarek

Głuchota

znacznie skuteczniej niż językami fonicznymi mogą się posługiwać językami migowymi.W środowiskach osób głuchych od urodzenia istnieje bardzo silne negatywne nastawienie do ujmowania głuchoty jako choroby bądź niepełnosprawności. Takie ujęcie odbierane jest jako stygmatyzujące. Szczególnie w Ameryce

Stwardnienie rozsiane

poznawcze i zaburzenia nastroju. Częstym objawem jest również przewlekłe zmęczenie. Stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u osób młodych, aczkolwiek wielu pacjentów może doświadczać łagodnego przebiegu.Stwardnienie rozsiane może przyjąć jedną z poniższych form: postać

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.