rodzaj niepełnosprawności

PAP

Łódź. Eksperci o sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy

Łódź. Eksperci o sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy

Na polskich uczelniach studiuje ponad 31 tys. osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ich sytuacja na rynku pracy jest tematem dwudniowej konferencji, która rozpoczęła się w piątek w Łodzi.

Radziwiłł: powstanie zespół ds. osób niepełnosprawnych

Powstanie międzyresortowy zespół, który będzie pracował nad problemami osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów - zapowiedział w czwartek minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Duda: trener pracy dla niepełnosprawnych wśród priorytetów MPiPS w 2015 r.

Trener pracy i asystent osoby niepełnosprawnej - te dwie formy pomocy będą w przyszłym roku priorytetem MPiPS - mówi w rozmowie z PAP, w przeddzień Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, ich rządowy pełnomocnik Jarosław Duda.

Powstanie międzyresortowy zespół ds. osób niepełnosprawnych

" - powiedział. Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także

Łódź. Europejskie uczelnie o wsparciu dla niepełnosprawnych studentów

działań na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Obecnie na uczelni studiuje ponad 300 studentów i doktorantów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W warsztatach i spotkaniach biorą udział przedstawiciele uczelni z Hiszpanii, Szwecji, Litwy, Turcji i Grecji. "

Niepełnosprawni mają swoje prawa, ale nie mają jak ich dochodzić. RPO apeluje o pilną ratyfikację protokołu, który to umożliwi

Niepełnosprawni mają swoje prawa, ale nie mają jak ich dochodzić. RPO apeluje o pilną ratyfikację protokołu, który to umożliwi

świadczonych przez instytucje finansowe dla osób z wadami wzroku lub innymi rodzajami niepełnosprawności. W innej sprawie toczącej się przeciwko temu krajowi Komitet zakwestionował przeprowadzanie "oceny sprawności umysłowej" w zakresie przyznawania praw wyborczych osobom niepełnosprawnym. Z kolei

Ok. 400 obiektów w Polsce ma certyfikat poświadczający brak barier

biorą pod uwagę potrzeby osób z trzema głównymi rodzajami niepełnosprawności: poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewidomych i słabo widzących oraz niesłyszących. "W ciągu tych 5 lat staliśmy się w temacie barier architektonicznych ekspertami. Instytucje same się do nas zgłaszają po

Kosiniak-Kamysz: waloryzacja świadczeń pielęgnacyjnych możliwa częściej niż raz w roku

. Jan Rulewski (PO) pytał, dlaczego rząd różnicuje opiekunów osób niepełnosprawnych ze względu na wiek, w którym powstała niepełnosprawność ich podopiecznych. Podkreślił, że już obecnie mogą się zdarzyć sytuacje, gdy opiekunowie osób w tym samym wieku i z takim samym rodzajem niepełnosprawności

Pomysł osobnych klas dla niepełnosprawnych wyszedł od grupy rodziców. Ale to wiceminister powiedziała, że jej się podoba [NAGRANIE]

Pomysł osobnych klas dla niepełnosprawnych wyszedł od grupy rodziców. Ale to wiceminister powiedziała, że jej się podoba [NAGRANIE]

mówiła, że wybór klasy integracyjnej, specjalnej czy specjalnej w szkole ogólnodostępnej powinien zależeć od rodzaju niepełnosprawności. Metody pracy powinny zależeć od potrzeb dziecka Paweł Kubicki ze Stowarzyszenia Nie-Grzeczne Dzieci komentuje: - Dla mnie najbardziej niepokojącym elementem w tym

Ogród polisensoryczny otwarto w Sosnowcu

. Mają też powstać domki hobbitów lub skrzatów, które będą pracowniami lub pomieszczeniami do kolejnych rodzajów terapii. Ogrodem opiekują się podopieczni szkoły pod kierunkiem wychowawców. Planowane jest też powołanie spółdzielni socjalnej, która będzie zatrudniać podopiecznych szkoły do pracy w

HFPC: projekt dot. zniesienia ubezwłasnowolnienia wymaga dopracowania

"Planowane regulacje nie dążą w pełni do urzeczywistnienia standardu, którego celem jest zagwarantowanie każdej dorosłej osobie pełnej zdolności do czynności prawnych, niezależnie od przejawianej przez tę osobę niepełnosprawności" - zaznaczyła fundacja w opinii do ministerialnego projektu

Sejm. Rada Ochrony Pracy o dostosowaniu warunków pracy do potrzeb niepełnosprawnych

Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Alina Wójtowicz-Pomierna powiedziała, że jedną z barier związanych z aktywizacją zawodową niepełnosprawnych są "ograniczenia funkcjonalne, które wynikają z rodzaju i stopnia niepełnosprawności". Jednocześnie pracodawcy

Trybunał UE: otyłość może być uznana za niepełnosprawność

podkreślił w wyroku, że prawo unijne nie zawiera zakazu dyskryminacji ze względu na otyłość, jednak w pewnych warunkach może być ona uznana za okoliczność utrudniającą życie zawodowe, a więc pewnego rodzaju niepełnosprawność. Pracodawca ma zaś obowiązek podjąć działania umożliwiające wykonywanie pracy osobie

Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych

Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych

Sprawdź, kto straci, a kto zyska na nowych przepisach. PO WYROKU Trybunał uznał, że moment powstania niepełnosprawności u podopiecznego nie powinien decydować o prawie do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna. Zgodnie z artykułem 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych warunkiem uzyskania

Projekt "5 zmysłów. Ekspresja" ma przybliżyć teatr niepełnosprawnym

"5 zmysłów" to pogram kulturalno-edukacyjny realizowany od czterech lat w Wielkopolsce. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Jak przekazał we wtorek na konferencji prasowej w Poznaniu współorganizator "5 zmysłów" Paweł

Ryzyko osteoporozy można zmniejszyć, skacząc dwie minuty dziennie

Ryzyko osteoporozy można zmniejszyć, skacząc dwie minuty dziennie

Nasze kości z wiekiem słabną, a ich zbyt niska gęstość oznacza większe ryzyko złamań. Osteoporoza, choroba łamliwych kości, dotyka wiele osób w starszym wieku. Spowodowane nią złamania szyjki kości udowej u osób starszych mogą prowadzić do niepełnosprawności i śmierci. Są też dużym problemem

Bankomaty mogą dyskryminować? Tak - niewidomych klientów

Bankomaty mogą dyskryminować? Tak - niewidomych klientów

. Dobre praktyki Przedstawiciele fundacji podkreślają także m.in., że problem dostępu do możliwości pełnego korzystania z ofert instytucji finansowych przez osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami został dostrzeżony przez Związek Banków Polskich, którego członkiem jest także ING Bank Śląski SA

Pomoc dla starszych i niepełnosprawnych

Pomoc dla starszych i niepełnosprawnych

czynnościach: myciu się, ubieraniu, robieniu zakupów, sprzątaniu, podawaniu leków itp. Zasady odpłatności ustalają gminy, zależy to m.in. od rodzaju opieki, liczby godzin poświęconych na pomoc oraz wysokości dochodu korzystającej z niej osoby. W niektórych gminach osoby w podeszłym wieku otrzymują pomoc za

W niedzielę w Warszawie Manifa - demonstracja z okazji Dnia Kobiet

W niedzielę w Warszawie Manifa - demonstracja z okazji Dnia Kobiet

sytuacja kobiet z niepełnosprawnością, które często są dyskryminowane ze względu na płeć i na niepełnosprawność, częściej niż inne grupy doświadczają przemocy, borykają się z rożnego rodzaju ograniczeniami i barierami - komunikacyjnymi, architektonicznymi i technologicznymi. Z tego powodu nie wszystkie

Sejm uchwalił przepisy dot. pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

kierowana jest do pracodawcy, a on przeznacza te środki na pracownika w zależności od stopnia jego niepełnosprawności. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z lipca br., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić

Senat: bez poprawek do przepisów o pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

Za nowelizacją głosowało 86 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z lipca br., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić ciągłość pomocy

Senat chce poprawek do ustawy podwyższającej świadczenia pielęgnacyjne

się zdarzyć sytuacje, gdy opiekunowie osób w tym samym wieku i z takim samym rodzajem niepełnosprawności otrzymują zupełnie inne wsparcie, ponieważ jedna z nich nabyła orzeczenie o niepełnosprawności przed osiągnięciem dorosłości, a druga - w wieku dorosłym. Wskazywał, że Trybunał Konstytucyjny

Rząd przyjął projekt dot. zatrudniania niepełnosprawnych

rozporządzenia (z 1 lipca br.), które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania zapewnią ciągłość pomocy publicznej udzielanej pracodawcom zatrudniającym (i zamierzającym zatrudnić) osoby niepełnosprawne. Rozporządzenie to budziło duże obawy, ponieważ w

Sejm. Komisja za projektem dotyczącym zatrudniania niepełnosprawnych

. Jak wskazał, unijne rozporządzenie uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym z 1 lipca br. weszło w życie z półrocznym vacatio legis. "Nowe zapisy muszą znaleźć się więc w polskim porządku prawnym z dniem 1 stycznia 2015 r." - podkreślił. Unijne

Internetowa strona premiera przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Serwis zaprezentowano w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych. - Dla nas zaczyna być coraz bardziej zrozumiałe, że trzeba każdego dnia przeciwdziałać różnym formom wykluczenia, a ludzie z niepełnosprawnościami są szczególnie podatni na wszelkiego rodzaju wykluczenia - powiedział. Jak

Świadczenia opiekuńcze

Projekt nowelizacji przepisów o świadczeniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych jest gotowy od trzech miesięcy. Ugrzązł jednak w konsultacjach. Teraz opiekunowie osób niepełnosprawnych dostają trzy rodzaje świadczeń. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Obecnie to 1200 zł miesięcznie. Od przyszłego roku

III Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych

Spółdzielni Socjalnej "Republika Marzeń" Paulina Łysiak, rok temu do drugiej edycji konkursu zgłosiło się 359 osób: w tym 68 z niepełnosprawnością intelektualną i 291 z innego rodzaju niepełnosprawnościami. "Jury przeczytało w sumie 1795 wierszy. Liczymy na to, że kolejna edycja konkursu

W połowie 2012 r. - rekomendacje i standardy usług dla niepełnosprawnych

katalogi świadczeń będą też opracowywane dla różnych rodzajów niepełnosprawności; innych potrzebują osoby, które chodzą do pracy, innych takie, które chodzą do szkoły, czy ci którzy pozostają w domu. Po opracowaniu rekomendacji zespół będzie mógł przeanalizować jakie środki są do dyspozycji w ramach m.in

Fuszara: potrzebna nowelizacja ustawy antydyskryminacyjnej

dyskryminacją. "W tej chwili ustawa nierówno traktuje choćby osoby z niepełnosprawnościami, na co mamy wiele przykładów - wniosków i skarg w biurze RPO. Ustawa budzi poważne wątpliwości konstytucyjne, bo przyznaje ochronę sądową przed naruszeniem zasady równego traktowania, ale jest ta ochrona nierówno

10 lat spółdzielni socjalnych

Ustawa o spółdzielniach socjalnych reguluje zasady ich tworzenia oraz funkcjonowania. Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby wywodzące się z grup zagrożonych wykluczeniem (np. długotrwale bezrobotne, po opuszczeniu więzienia, z niepełnosprawnościami) lub osoby prawne: organizacje pozarządowe

MPiPS ma nowe propozycje świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych

. Obecnie świadczenie przysługuje jedynie opiekunom niepełnosprawnych dzieci; od stycznia tego roku wynosi 1200 zł. Opiekunowie czy rodzice osób, których niepełnosprawność powstała po 18 roku życia, takiego świadczenia nie dostają. Opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej otrzymuje 520 zł specjalnego zasiłku

Od 1 stycznia nowe przepisy dot. zatrudniania niepełnosprawnych

., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić ciągłość pomocy publicznej udzielanej pracodawcom zatrudniającym i zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne. Rozporządzenie w pierwotnej wersji przewidywało takie ograniczanie

Świętokrzyskie. 900 tys. zł na wsparcie niepełnosprawnych

, opiekunów i wolontariuszy zaangażowanych w opiekę i rehabilitację nad osobami z rożnego rodzaju niepełnosprawnościami. Projekty mogą też dotyczyć prowadzenia kampanii informacyjnych na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji niepełnosprawnych. Przy realizacji projektów wymagany jest 10 proc. własny wkład

Prezydent podpisał ustawę o zatrudnianiu niepełnosprawnych

. Udało się jednak wynegocjować korzystne dla nas przepisy. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z lipca br., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić ciągłość pomocy publicznej udzielanej pracodawcom

RPD chce zmian w orzekaniu o niepełnosprawności dzieci

Rzecznik poinformował, że organa orzekające o niepełnosprawności dzieci odwołują się do definicji niezdolności do samodzielnej egzystencji, która dotyczy osób powyżej 16. roku życia. Oznacza ona, że chory bez pomocy innych osób nie jest w stanie zaspokoić swych potrzeb życiowych - poruszać się

Opiekunowie niepełnosprawnych wnoszą o zaskarżenie ustawy o zasiłkach

pielęgnacyjnego, ale wprowadza nowy rodzaj zasiłku przeznaczonego specjalnie dla tej grupy. To i zróżnicowanie świadczenia w zależności od tego, kiedy powstała niepełnosprawność, było powodem trwającego 30 dni protestu przed Sejmem. Opiekunowie niepełnosprawnych zapowiadali, że jeśli ustawa wejdzie w życie

Sejm wznowił obrady

Celem projektowanej noweli jest skrócenie do siedmiu godzin czasu pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czas taki miałby obowiązywać niepełnosprawnych bez potrzeby uzyskiwania przez nich zaświadczenia lekarskiego, jak jest to obecnie. W 2012 r. wydłużono czas

Dla naszych dzieci nigdzie nie ma miejsca. "System o nas zapomniał"

Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdańsku. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (występuje u osoby, u której stwierdza się dwie lub więcej niepełnosprawności). Już niedługo zarówno Ania, jak

MPiPS: 820 zł zasiłku pielęgnacyjnego na pewno do końca 2014 r.

konstytucją. Projekt przygotowało MPiPS. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz zapewniła, że jeśli rząd przyjmie ten projekt, to Sejm zajmie się nim na następnym posiedzeniu. Minister pracy mówił także o projekcie, który ma zlikwidować specjalny zasiłek opiekuńczy i wprowadzić jeden rodzaj pomocy - świadczenie

Kujawsko-Pomorskie. Komputery i internet dla niezamożnych gospodarstw domowych

. Jak podkreśliła rzeczniczka marszałka Beata Krzemińska, niepełnosprawni członkowie rodzin otrzymają sprzęt komputerowy dostosowany do ich potrzeb (w zależności od rodzaju niepełnosprawności), np. monitor do grafiki wypukłej, monitor brajlowski czy mysz sterowaną za pomocą ruchów głowy. Rzeczniczka

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

których dochód w przeliczeniu na jednego członka nie przekraczał kwoty 351 zł. Przywileje edukacyjne Na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego samorząd otrzymuje zwiększone środki z subwencji oświatowej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności i wielokrotnie wyższa

Kto jest niepełnosprawny?

2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (my podajemy je w ramce "Jakie choroby mogą powodować niepełnosprawność").Pamiętaj jednak, że przy orzekaniu o niepełnosprawności nie rodzaj choroby jest najistotniejszy. - Skład orzekający podczas posiedzenia

Seredyn: prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie przywrócone

niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości (do 18. roku życia lub 25. roku życia - w przypadku osób uczących się). Natomiast wcześniej świadczenie mogli pobierać także krewni osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność

Seredyn: prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie przywrócone

2012 r. Zgodnie z nią od lipca ub. roku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości (do 18. roku życia lub 25. roku życia - w przypadku osób uczących się). Natomiast

Pieniądze na dzieci niepełnosprawne

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: słabo- widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z jedną z tych wcześniej wymienionych). Ich nie obowiązuje kryterium dochodowe. Uczniowie z upośledzeniem

UE.Eurobarometr: co trzeci obywatel UE świadomy praw pasażera

względu na niepełnosprawność, było zadowolonych z jej udzielenia. Jak wskazała komisarz ds. transportu Violeta Bulc, dane Eurobarometru pokazują, że poczyniono postęp, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością lub ograniczoną sprawnością ruchową. "Ale wyraźnie można zrobić więcej. Nie zapominajmy

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

. Obecnie MPiPS pracuje nad dwoma projektami - jeden z nich realizuje wyrok TK, drugi ma wprowadzić jeden rodzaj świadczenia (pielęgnacyjnego) dla wszystkich opiekunów zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, bez względu na wiek powstania niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

pielęgnacyjny, który otrzymują osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, dzieci z niepełnosprawnością do 16. roku życia, ale także ci, którzy nabyli niepełnosprawność do 21. roku życia, także osoby po 75. roku życia. Nie jest to to samo, co świadczenie pielęgnacyjne, o które mogą starać się opiekunowie osób

Victoria Modesta: Zapomnij wszystko, co wiesz o niepełnosprawnych

nowym życiem. Jako piętnastolatka została pani modelką. Niepełnosprawność nie przeszkadzała? - Przeszkadzała, ale nie uniemożliwiała. Reszta mnie była przecież OK: twarz, osobowość, wszystko bardzo modne. Zaczęłam pracować z projektantami alternatywnymi, lubiącymi eksperymenty. To był głównie

RPO: osoby mieszkające w dps-ach nie mogą w pełni korzystać ze swoich praw

mieszkańcem, czasem wymagany jest też jej podpis. Praktyki takie dotyczą mieszkańców z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, często zdolnych do samodzielnego decydowania o swoim życiu. Z badań Kurowskiego wynika, że mieszkańcy dps-ów mają też problemy z prawem do intymności - pokoje dzielą z innymi

Senat. Komisje o ustawach dot. wsparcia opiekunów niepełnosprawnych

z takim samym rodzajem niepełnosprawności otrzymują zupełnie inne wsparcie, ponieważ jedna z nich nabyła orzeczenie o niepełnosprawności przed osiągnięciem dorosłości, a druga - w dorosłym wieku. A więc np. matka niepełnosprawnego 40-latka, który choruje od urodzenia otrzyma 820 zł, a od maja 1000

Radom. Kobiety z list wyborczych PO przedstawiły swoje programy

kwalifikacji przez osoby niepełnosprawne. Jak wyjaśniła chodzi o dostosowanie szkolnictwa zawodowego do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb rynku pracy. Z kolei Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz zwróciła uwagę, że od wielu lat ważnym problemem Radomia pozostaje wysokie bezrobocie. Dlatego istotną kwestią jest

Adam Bodnar: Gender to kilka procent spraw RPO

... ADAM BODNAR: Cóż, Biuro pracuje, zajmujemy się sprawami obywateli, w każdym tygodniu kierujemy wystąpienia do ministrów i urzędów centralnych. Jest też świat polityki, gdzie pojawiają się różnego rodzaju wypowiedzi i oceny. Jestem atakowany za "gender", podczas gdy robię w tej kwestii

Mój syn nigdy nie dorośnie

urodził, znaleźliśmy się poza nawiasem. Jesteśmy sami. Rodzice dzieci niepełnosprawnych niechętnie się ze sobą kontaktują, mają mało czasu, nie mają siły. Jak już, wybierają do towarzystwa dzieci z takimi samymi niepełnosprawnościami (ZD, autyzm, niepełnosprawności ruchowe vs. upośledzenia umysłowe

Pomoc w trudnej sytuacji

nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia; + 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. DODATKI DO ZASIŁKU Osoby pobierające zasiłki rodzinne mogą liczyć na różnego rodzaju dodatki

Niepełnosprawny wyrzucony z siłowni. "To dyskryminacja"

, ćwiczę na siłowni - wylicza rodzaje aktywności. To na siłowni poznał Krzysztofa Babika. Mężczyzna jest zawodowym trenerem, początkowo przygotowywał zestawy ćwiczeń dla Nitki, z czasem się zaprzyjaźnili. Przez dłuższy czas razem ćwiczyli w klubie MegaFit. Babik: - Dobrze się tam pracowało, ale tam były

Wchodzi w życie ustawa o wypłacie zasiłków dla opiekunów

stycznia 2013 r. nie mieli ważnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, bo czasowe decyzje w tym zakresie wygasły 31 grudnia 2012 r. Osoby, które nie miały prawa do zasiłków w okresie 31 grudnia 2012 r. - 30 czerwca 2013 r. (a wcześniej pobierały świadczenie pielęgnacyjne), będą mogły

Prezydent podpisał ustawę dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

osób niepełnosprawnych straciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego obecnie przysługującego tylko rodzicom dzieci, których niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości. Od ub. roku dla opiekunów dorosłych przeznaczony jest specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, jednak przysługuje

Rodzice dzieci niepełnosprawnych z 14 postulatami na okrągły stół

świadczenia pielęgnacyjnego, ale wprowadza nowy rodzaj zasiłku przeznaczonego specjalnie dla tej grupy. Z tego powodu opiekunowie nie przerwali swego protestu przed Sejmem, bo uważają, że ustawa nie realizuje wyroku TK. Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie przysługuje: niepełnosprawnym

Co się należy starszym i chorym

miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej, które wypłacają różnego rodzaju zasiłki. + Zasiłek stały - przysługuje osobom niezdolnym do pracy w związku z wiekiem (tym, które nabyły już prawa do świadczeń emerytalnych) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności, jeżeli nie

Michałkewicz: system wsparcia ekonomii społecznej musi być efektywny

sklep ze sprzętem rehabilitacyjnym i medycznym czy hostel prowadzony przez niepełnosprawnych, całkowicie dostosowany do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Kolejny przykład - w małej wiosce jest spółdzielnia skoncentrowana na usługach cateringowych, która codziennie wydaje ok. 400 posiłków dla

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

- jeden z nich realizuje wyrok TK, drugi ma wprowadzić jeden rodzaj świadczenia (pielęgnacyjnego) dla wszystkich opiekunów zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, bez względu na wiek powstania niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka, w różnej wysokości w zależności od

Subwencja oświatowa, orzecznictwo - to tematy rozmów z opiekunami niepełnosprawnych

wysokości, żeby nie zależała od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, były podnoszone również kwestie dotyczące dowozu dzieci do szkoły, podręczników i maszyn dla dzieci niewidomych i wiele innych szczegółowych spraw" - mówiła Serednyn. Jednak nie wszyscy uczestnicy są usatysfakcjonowani przebiegiem

Śląskie. Rozstrzygnięto regionalny konkurs "Lodołamacze 2011"

z Chorzowa, której 90 proc. pracowników to osoby niepełnosprawne. W kategorii "Otwarty Rynek Pracy" wyróżniono spółkę Trawipol A-Z z Gliwic, w której na 162 etaty aż 93 stanowią osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności. Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie dostał Lodołamacza w kategorii

Rząd o podniesieniu opłaty paliwowej i programie dla wielodzietnych rodzin

, w zależności od rodzaju paliwa. Aktualnie w przeliczeniu na litr paliwa silnikowego udział opłaty paliwowej, w zależności od rodzaju paliwa, wynosi od około 7 do 26 groszy (70 do 260 zł za tonę lub tysiąc litrów). W 2013 r. wpływy z tytułu opłaty paliwowej wyniosły ok. 4,65 mld zł. "

Koszalin. Wręczono pierwsze Karty Dużej Rodziny

Plastikowe dokumenty o rozmiarach karty płatniczej będą ważne 12 miesięcy. Ich posiadacze mogą obecnie korzystać z różnego rodzaju zniżek w 26 koszalińskich instytucjach i firmach. Rabatów udzielają instytucje kultury (teatr, muzeum, filharmonia, jedno z kin), kluby sportowe, jadłodajnie

Pomoc dla starszych i chorych

niepełnosprawności, - osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia, - osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłku pielęgnacyjnego nie dostanie osoba, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, i ta

Popłyną miliony na rzekomo "niepełnosprawnych" pracowników? Gdańsk alarmuje

ponad 630 tys. zł. W Polsce jest 5,5 mln niepełnosprawnych. Z danych Funduszu wynika, że dopłaca - na wszystkie rodzaje niepełnosprawności - do ponad 250 tys. pracowników. 132 tys. z nich to osoby z lekkim stopniem. Kto bierze kasę? Dwie trzecie budżetu Funduszu co roku otrzymują z powrotem pracodawcy

Stolica. Ratusz: miasto coraz bardziej przyjazne osobom niepełnosprawnym

; - zapewniła. Przedstawicielka ratusza podkreśliła, że urząd miejski prowadzi także ogólnodostępny serwis internetowy, który zawiera informacje o dostosowaniu stołecznych obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych. "Baza pozwala ocenić osobom z różnymi rodzajami

Marsz dla Życia z dziwnymi hasłami: "Seks - deprawatorze odejdź w pokorze"

rodziny - podkreśliła rzeczniczka Marszu Anna Borkowska-Kniołek. - To również sposobność, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości. Uczestniczą w nich przede wszystkim młode rodziny z dziećmi, ale także różnego rodzaju ruchy i stowarzyszenia - dodała. - Maszerujemy po to, by zwracać uwagę

Ulgi, zniżki, dopłaty Co się należy osobom starszym i kombatantom

, TLK, InterCity, Express InterCity i Express InterCity Premium (Pendolino). Uwaga! Przejazd tam i z powrotem traktowany jest jako dwa przejazdy, a zniżka dotyczy tylko podróżowania po kraju. Do otrzymania zniżki potrzebny będzie odpowiedni dokument, np. orzeczenie o niepełnosprawności czy zaświadczenie

Unia Europejska pomaga niesamodzielnym. Rusza konkurs na dotacje

poradnictwo, np. psychologiczne, dzięki któremu pomoc dla osób potrzebujących będzie bardziej dostępna. Możliwe jest też sfinansowanie tzw. usługi asystenckiej, czyli wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób, które wynikają z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Inne potrzeby, np. osoba

KPH: polski wymiar sprawiedliwości nie radzi sobie z homofobią

październiku 2013 r., podczas 51. sesji Komitetu Przeciwko Torturom, polski rząd został wezwany do uzupełnienia Kodeksu karnego o przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej, wieku i niepełnosprawności. O to, jak rząd zamierza wykonać te zalecenia, w interpelacji z grudnia ub.r

"Kobiece Davos" w 2016 r. odbędzie się w Warszawie

ministerialnym Kozłowska-Rajewicz zasugerowała, że tego rodzaju decyzje wymagają odpowiedniej legislacji i podała przykład polskich klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Jej zdaniem jest możliwe - zgodnie z prawem UE - faworyzowanie np. firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, zatem można

Jako trzylatka straciła obie ręce. Jest mistrzynią paraolimpijską, przygotowuje się do Soczi

. Kacper Suchecki: Mówisz, że nie jesteś osobą niepełnosprawną, tylko kimś z pewnego rodzaju niepełnosprawnością, ze szczegółem odróżniającym cię od innych. Katarzyna Rogowiec: Wszystko się zgadza. Przez lata życia z niepełnosprawnością, ale też trochę obok niepełnosprawności jako takiej, dotarło do mnie

Rząd nie chce statystyk o homofobii. Mniej wiedzy - mniej problemów

motywowane płcią, wiekiem, niepełnosprawnością i homo- oraz transfobią, teraz torpeduje zbieranie danych, żeby się nie okazało, że mamy problem. W myśl zasady "stłucz pan termometr, a nie będziesz pan miał gorączki". Od kilku lat prokurator generalny przygotowuje naprawdę porządne statystyki

Sanok. 150 miejsc pracy powstanie w centrum usług biznesowych

rejestracją. "Wymagać będziemy znajomości podstawowych programów komputerowych oraz posługiwania się poprawną polszczyzną. Chcemy zatrudniać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, do tego potrzebna jest odpowiednio zaadaptowana przestrzeń biurowa. Dlatego w budynku, w którym planujemy prowadzić

Niewidomy pies bohaterem dzieci i seniorów. Na jego widok uśmiechają się ci, którzy nie robili tego od lat

. Spędza tam czas z dziećmi ze spektrum autyzmu, które mają problemy z czytaniem. - Dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności widzą, że psy też rodzą się niepełnosprawne. A mimo to mogą być szczęśliwe - mówi George. Ale to nie wszystkie obowiązki tego psa. Smiley odwiedza również seniorów w domach

Niepełnosprawni mają prawo do głosowania. Apel rzecznik praw obywatelskich

nich różnego rodzaju bariery techniczne i organizacyjne, które uniemożliwiają im skuteczny udział w wyborach. Jak zaznacza, problem ten dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku. RPO uczula w apelu samorządowców, że gwarancje zasady powszechności wyborów

RPO apeluje do samorządów o pomoc niepełnosprawnym w głosowaniu

ankietowani wymieniają wśród nich różnego rodzaju bariery techniczne i organizacyjne, które uniemożliwiają im skuteczny udział w wyborach" - zauważa RPO. Jak zaznacza, problem ten dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku. RPO uczula w apelu samorządowców

Kosiniak-Kamysz o "okrągłym stole" ws. niepełnosprawnych

dorosłych prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, ale wprowadza nowy rodzaj zasiłku przeznaczonego specjalnie dla tej grupy. Z tego powodu protestujący przed Sejmem uważają, że ustawa nie realizuje wyroku TK Od ub. roku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko rodzicom dzieci, których niepełnosprawność

Niepełnosprawni z kartą, naciągacze bez

Teraz, żeby dostać kartę, trzeba się zgłosić do Zarządu Dróg Miejskich z nowego rodzaju zaświadczeniami. Wydaje je Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Andersa 1. Piotr Jasiński ze Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych podkreśla, że dzięki temu karty parkingowe powinny trafiać

Senat. Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych - bez poprawek

dotyczy ustawa, z 520 zł do 620 zł od początku przyszłego roku. Na mocy zakwestionowanej przez Trybunał ustawy część opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych straciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego obecnie przysługującego tylko rodzicom dzieci, których niepełnosprawność powstała przed

Senatorowie chcą poprawek do ustawy dot. opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

. podwyższenia zasiłków. Na mocy zakwestionowanej przez Trybunał ustawy część opiekunów straciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego obecnie przysługującego tylko rodzicom dzieci, których niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości. Od ub. roku dla opiekunów dorosłych przeznaczony jest specjalny

Afera w szkole specjalnej: Upośledzone dzieci uczono onanizmu?

młodzież przed seksualizacją. Dlaczego wobec powyższego w placówce oświatowej propagowane są tego rodzaju treści? Bardzo prosimy o wyjaśnienie tej sprawy, zajęcie stanowiska i otoczenie ochroną naszych dzieci". Pod pismem trzy nazwiska. Sprawę bada starosta Piaseczna i powiatowi radni. W Zespole Szkół

Co wiesz o chorych psychicznie? Chore słowa o chorych ludziach

, ustala się podczas zebrania. Każdy wybiera to, w czym czuje się mocny. Zaburzenia psychiczne są ceną za kreatywność Grzegorz napisał do folderu Domu coś w rodzaju manifestu: "Jesteśmy chorymi ludźmi. W Polsce, podobnie jak wszędzie, żyją osoby chorujące psychicznie, ale jednak to przede wszystkim

Pytanie do NFZ. Czy NFZ finansuje opiekę dla osoby samotnej, obłożnie chorej w domu?

NFZ finansuje różne rodzaje opieki dla chorych obłożnie w zależności od rodzaju schorzenia. Przewodnikiem po systemie na pewno może być dla pacjenta i jego bliskich lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Ponieważ zna i leczy pacjenta od lat, może zaplanować jego leczenie: wydać skierowania na

KPH: polski wymiar sprawiedliwości nie radzi sobie z homofobią

projektów propozycja PO przewiduje karalność nawoływania do nienawiści z powodu "naturalnych lub nabytych cech osobistych lub przekonań". Z kolei SLD i TR chcą zmiany dotyczącej ścigania przestępstw popełnianych z nienawiści "z uwagi na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność oraz

Rząd się boi nawet statystyk o homofobii. Lepiej ich nie zbierać

Przeczytaj także komentarz Ewy Siedleckiej: "Rząd nie chce statystyk o homofobii. Mniej wiedzy - mniej problemów" Projekt internetowej platformy do zgłaszania napaści na tle nie tylko rasistowskim, lecz też homofobicznym, ze względu na niepełnosprawność, płeć czy wiek zainicjował w

Kapica: Duże Rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

zmiana nie wynika ze zmiany prawa, ale polityki fiskusa. Dodał, że miesięczny termin jest przewidziany dla podatników, którzy korzystają z ulgi na dzieci, ale mają zbyt niskie dochody, aby wykorzystać ją w pełni. Od przyszłego roku dostaną oni swego rodzaju zwrot podatku odpowiadający różnicy między

Będą zmiany w ustawie o zatrudnieniu niepełnosprawnych

bowiem rozporządzenie Komisji Europejskiej uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, co wymaga dostosowania przepisów krajowych. Podstawowe zmiany to m.in. poszerzenie kręgu osób niepełnosprawnych, w związku z zatrudnieniem których pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot kosztów

Kraków zaprasza do szkół specjalnych

odpowiedzialna za oświatę. Jej zdaniem nauczanie integracyjne (czyli szkoły i klasy, w których razem uczą się dzieci niepełnosprawne i w pełni sprawne) nie spełniło zadań. A poza tym zmieniły się przepisy. Np. ADHD nie jest zaliczane do niepełnosprawności, więc dzieci, które kwalifikują się do klas

Polak niepełnosprawny tylko w swoim kraju. W Europie nie chcą uznawać ulg, gdy okazują legitymację po polsku

niepełnosprawny. Z kolei w Hiszpanii legitymacja, choć jest w całości po hiszpańsku, to jest jednak plastikowa, w charakterystycznym niebieskim kolorze i ma wydrukowane symbole oznaczające różne rodzaje niepełnosprawności, więc kontroler może się domyślić, o co chodzi. Niepełnosprawny Polak z legitymacją tylko po

Gimnazjum siedliskiem zła? Z badań wynika, że gorzej jest w podstawówkach

lekcjach wychowania fizycznego lub w ogóle unikają tych lekcji - mówi Karolina Malinowska, jedna z autorek badania. Główny powód odrzucenia? Wszelkiego rodzaju odmienności - tutaj raport IBE dokładnie pokrywa się z badaniami Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. W polskiej szkole najgorzej traktowane

Ochrona kobiet w ciąży i matek małych dzieci

perspektywy przyszłej matki to najkorzystniejszy rodzaj umowy. Ochroną przed zwolnieniem objęta jest od pierwszego dnia ciąży. Co więcej, jeżeli pracodawca zwolni kobietę, która nie wiedziała, że jest w ciąży, to ma obowiązek przywrócić ją do pracy. Jeżeli pracownica zajdzie w ciążę w trakcie okresu

Wybory do PE. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

. Niepełnosprawni, dla których dotarcie do lokalu wyborczego jest trudnością, mogą zdecydować się na głosowanie korespondencyjne. Jak informuje na swojej stronie PKW, głosować w ten sposób mogą osoby uprawnione do udziału w wyborach mające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy

Przyznano nagrody w konkursie "Zwyczajnie Aktywni 2014"

. Redukcja wszelkiego rodzaju negatywnych stanów emocjonalnych, które towarzyszą chorobie przewlekłej jest możliwa, jeśli jest prowadzona we właściwy sposób. To pomoc ze strony specjalistów, psychologów i trenerów a także współpraca z wojewódzkim urzędem pracy" - powiedziała prezeska stowarzyszenia

Ekspert: konieczne zwiększenie środków na rehabilitację

pieniędzy na leczenie. To jest za mało, żeby polska rehabilitacja zabezpieczyła ludzi przed niesamodzielnością, która jest gorsza niż niepełnosprawność" - zaznaczyła Księżopolska-Orłowska. Podczas posiedzenia komisji przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawili informację nt. nakładów na

Internet bez barier

"wejść" w odpowiedni region. Ale nie zrobi tego niewidomy internauta, bo nie "słyszy" mapy. Mariusz Łapiński testuje strony internetowe w ramach projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i PFRON-u. Przez 10 miesięcy 20 audytorów z różnymi rodzajami niepełnosprawności będzie

Fundacja pomogła znanej kompozytorce. "Nikt mnie już nie zatrzyma"

jako 19-latka utalentowana i śliczna blondynka dostała zaproszenie do studia nagrań od samego Władysława Szpilmana, ówczesnego szefa polskiego radia. Wcześniej wyrzucono ją z krakowskiego liceum muzycznego za granie jazzu. Na początku lat 60. ten rodzaj muzyki był tolerowany u mężczyzn, ale dziewczyna