rodzaj niepełnosprawności

PAP

Łódź. Eksperci o sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy

Łódź. Eksperci o sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy

Na polskich uczelniach studiuje ponad 31 tys. osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ich sytuacja na rynku pracy jest tematem dwudniowej konferencji, która rozpoczęła się w piątek w Łodzi.

WYPRAWKA DLA UCZNIA

Dofinansowanie na zakup wyprawki szkolnej dostaną w tym roku tylko uczniowie niepełnosprawni.

RPO: Sprawy dot. dyskryminacji najczęściej od osób z niepełnosprawnością

RPO: Sprawy dot. dyskryminacji najczęściej od osób z niepełnosprawnością

W zeszłym roku - jak poinformował rzecznik - do jego biura wpłynęło 787 spraw, których tematem była szeroko rozumiana problematyka równego traktowania. Spośród tych spraw 238 - czyli 30,2 proc. - dotyczyło kwestii dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. - Od lat kwestia niepełnosprawności

Duda: trener pracy dla niepełnosprawnych wśród priorytetów MPiPS w 2015 r.

W Polsce osób z niepełnosprawnościami jest ok. 5 mln; ponad 3,2 mln ma prawne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. "3 grudnia - Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - to dobry moment, by powiedzieć o sukcesach i problemach osób z niepełnosprawnością, które w naszym kraju stanowią ok. 10

Trochę o niepełnosprawności i sporcie

Trochę o niepełnosprawności i sporcie

Dziś chciałbym Wam nieco więcej napisać o niepełnosprawności i dwóch jej rodzajach - wrodzonej oraz nabytej. Ja sam, jak wiecie, zaliczam się do grupy osób z pierwszym typem niepełnosprawności, urodziłem się z nią. Na swojej drodze spotkałem jednak również wiele osób z niepełnosprawnością nabytą

Wysiłek wart zachodu

Wysiłek wart zachodu

swój organizm zwiększając jego możliwości, jego wydolność. Niezależnie od wieku, płci, rodzaju niepełnosprawności, jest to moim zdaniem bardzo ważne.   Najtrudniej jest oczywiście zacząć uprawiać sport. Początek to często walka z samym sobą i swoim ciałem. Trzeba zmusić siebie i swój organizm do

Łódź. Europejskie uczelnie o wsparciu dla niepełnosprawnych studentów

działań na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Obecnie na uczelni studiuje ponad 300 studentów i doktorantów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W warsztatach i spotkaniach biorą udział przedstawiciele uczelni z Hiszpanii, Szwecji, Litwy, Turcji i Grecji. "

Kosiniak-Kamysz: waloryzacja świadczeń pielęgnacyjnych możliwa częściej niż raz w roku

. Jan Rulewski (PO) pytał, dlaczego rząd różnicuje opiekunów osób niepełnosprawnych ze względu na wiek, w którym powstała niepełnosprawność ich podopiecznych. Podkreślił, że już obecnie mogą się zdarzyć sytuacje, gdy opiekunowie osób w tym samym wieku i z takim samym rodzajem niepełnosprawności

Ok. 400 obiektów w Polsce ma certyfikat poświadczający brak barier

biorą pod uwagę potrzeby osób z trzema głównymi rodzajami niepełnosprawności: poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewidomych i słabo widzących oraz niesłyszących. "W ciągu tych 5 lat staliśmy się w temacie barier architektonicznych ekspertami. Instytucje same się do nas zgłaszają po

Nie będzie walki z mową nienawiści w Polsce. Sejm odrzucił projekt ustawy

Nie będzie walki z mową nienawiści w Polsce. Sejm odrzucił projekt ustawy

, wiek, niepełnosprawność oraz orientacja seksualna. Na potrzebę wprowadzenia takich rozwiązań od lat zwracają Polsce uwagę zarówno organizacje pozarządowe, jak i instytucje międzynarodowe (ONZ, Rada Europy, organy unijne). Bezskutecznie. Nowoczesna: Może uratujemy komuś życie - Może w skrajnym przypadku

W programie "Za życiem" wiele rzeczy niepokoi. Sytuacja osób niepełnosprawnych się nie poprawi

W programie "Za życiem" wiele rzeczy niepokoi. Sytuacja osób niepełnosprawnych się nie poprawi

Od 17 lat prowadzi pani Środowiskowy Dom Samopomocy. Komu taki dom pomaga, jak wygląda terapia? Zofia Pągowska: Pracujemy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Organizujemy im zajęcia w ciągu dnia, w pracowniach – ceramicznej, stolarskiej, plastycznej, materiałowej, komputerowej

Niepełnosprawni mają swoje prawa, ale nie mają jak ich dochodzić. RPO apeluje o pilną ratyfikację protokołu, który to umożliwi

Niepełnosprawni mają swoje prawa, ale nie mają jak ich dochodzić. RPO apeluje o pilną ratyfikację protokołu, który to umożliwi

świadczonych przez instytucje finansowe dla osób z wadami wzroku lub innymi rodzajami niepełnosprawności. W innej sprawie toczącej się przeciwko temu krajowi Komitet zakwestionował przeprowadzanie "oceny sprawności umysłowej" w zakresie przyznawania praw wyborczych osobom niepełnosprawnym. Z kolei

Nie użalajmy się nad paraolimpijczykami

Nie użalajmy się nad paraolimpijczykami

możliwościach. Jeżeli jednak nie chcemy, by rodzaj niepełnosprawności decydował o sukcesie, taki podział jest konieczny. Mówi pan, żebyśmy krytykowali paraolimpijczyków, ale czy oni są na to gotowi? - Skoro sami domagają się krytyki, to muszą być. Zawodnicy chcą takiego samego traktowania jak olimpijczycy

Pomysł osobnych klas dla niepełnosprawnych wyszedł od grupy rodziców. Ale to wiceminister powiedziała, że jej się podoba [NAGRANIE]

Pomysł osobnych klas dla niepełnosprawnych wyszedł od grupy rodziców. Ale to wiceminister powiedziała, że jej się podoba [NAGRANIE]

mówiła, że wybór klasy integracyjnej, specjalnej czy specjalnej w szkole ogólnodostępnej powinien zależeć od rodzaju niepełnosprawności. Metody pracy powinny zależeć od potrzeb dziecka Paweł Kubicki ze Stowarzyszenia Nie-Grzeczne Dzieci komentuje: - Dla mnie najbardziej niepokojącym elementem w tym

HFPC: projekt dot. zniesienia ubezwłasnowolnienia wymaga dopracowania

"Planowane regulacje nie dążą w pełni do urzeczywistnienia standardu, którego celem jest zagwarantowanie każdej dorosłej osobie pełnej zdolności do czynności prawnych, niezależnie od przejawianej przez tę osobę niepełnosprawności" - zaznaczyła fundacja w opinii do ministerialnego projektu

Wielka Brytania: młody Polak brutalnie zaatakowany. Lokalny sklepikarz stanął w jego obronie

Wielka Brytania: młody Polak brutalnie zaatakowany. Lokalny sklepikarz stanął w jego obronie

zachowań. Na początku marca „The Independent” pisał, że w Londynie odnotowano wzrost ataków na tle rasowym i religijnym. Częstszymi celami ataków stały się też osoby homoseksualne i z niepełnosprawnościami. Kerry Moscogiuri z Amnesty International skomentowała doniesienie, odnosząc się do

Sejm. Rada Ochrony Pracy o dostosowaniu warunków pracy do potrzeb niepełnosprawnych

Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Alina Wójtowicz-Pomierna powiedziała, że jedną z barier związanych z aktywizacją zawodową niepełnosprawnych są "ograniczenia funkcjonalne, które wynikają z rodzaju i stopnia niepełnosprawności". Jednocześnie pracodawcy

Trybunał UE: otyłość może być uznana za niepełnosprawność

podkreślił w wyroku, że prawo unijne nie zawiera zakazu dyskryminacji ze względu na otyłość, jednak w pewnych warunkach może być ona uznana za okoliczność utrudniającą życie zawodowe, a więc pewnego rodzaju niepełnosprawność. Pracodawca ma zaś obowiązek podjąć działania umożliwiające wykonywanie pracy osobie

Projekt "5 zmysłów. Ekspresja" ma przybliżyć teatr niepełnosprawnym

"5 zmysłów" to pogram kulturalno-edukacyjny realizowany od czterech lat w Wielkopolsce. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Jak przekazał we wtorek na konferencji prasowej w Poznaniu współorganizator "5 zmysłów" Paweł

Przedszkola Warszawa. Dyrektorzy placówek oburzeni zmianami proponowanymi przez MEN

Przedszkola Warszawa. Dyrektorzy placówek oburzeni zmianami proponowanymi przez MEN

Gospodarczyk, dyrektorka biura edukacji w ratuszu. W e-mailu z biura prasowego MEN czytamy, że resort "nie planuje rezygnacji z dotychczasowych, zróżnicowanych form kształcenia specjalnego, które zapewniają dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami możliwość pobierania nauki we wszystkich typach i

Prokuratura Krajowa przyznaje: Rośnie liczba przestępstw z nienawiści

wszystkie tego rodzaju przestępstwa. Polski kodeks karny nie wyodrębnia przestępstw ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową czy niepełnosprawność. Niektóre z nich mogły zostać zaklasyfikowane jako „inne”. Taki „motyw działania” sprawcy przypisano aż 26 proc

Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych

Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych

Sprawdź, kto straci, a kto zyska na nowych przepisach. PO WYROKU Trybunał uznał, że moment powstania niepełnosprawności u podopiecznego nie powinien decydować o prawie do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna. Zgodnie z artykułem 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych warunkiem uzyskania

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

jednego rodzaju świadczenia dla wszystkich opiekunów zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, bez względu na wiek powstania niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka. Znikłoby także kryterium dochodowe. Zróżnicowana byłaby natomiast wysokość wsparcia, uzależniona od stopnia

Ryzyko osteoporozy można zmniejszyć, skacząc dwie minuty dziennie

Nasze kości z wiekiem słabną, a ich zbyt niska gęstość oznacza większe ryzyko złamań. Osteoporoza, choroba łamliwych kości, dotyka wiele osób w starszym wieku. Spowodowane nią złamania szyjki kości udowej u osób starszych mogą prowadzić do niepełnosprawności i śmierci. Są też dużym problemem

Bankomaty mogą dyskryminować? Tak - niewidomych klientów

. Dobre praktyki Przedstawiciele fundacji podkreślają także m.in., że problem dostępu do możliwości pełnego korzystania z ofert instytucji finansowych przez osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami został dostrzeżony przez Związek Banków Polskich, którego członkiem jest także ING Bank Śląski SA

Polskie przestępstwa z homonienawiści. Policja i rząd ich nie widzą, OBWE opisała je w raporcie

. tego rodzaju przestępstw, a ok. 5,5-milionowa Dania – 198. Oprócz tych, które zaraportowała Polska, oba kraje podały jednak również liczby przestępstw motywowanych homo- lub transfobią (Wielka Brytania – 8,2 tys., Dania – 31). Pobicia, groźby, znieważenia Oficjalnie Polska tego nie

W połowie 2012 r. - rekomendacje i standardy usług dla niepełnosprawnych

katalogi świadczeń będą też opracowywane dla różnych rodzajów niepełnosprawności; innych potrzebują osoby, które chodzą do pracy, innych takie, które chodzą do szkoły, czy ci którzy pozostają w domu. Po opracowaniu rekomendacji zespół będzie mógł przeanalizować jakie środki są do dyspozycji w ramach m.in

Internetowa strona premiera przyjazna dla osób niepełnosprawnych

Serwis zaprezentowano w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych. - Dla nas zaczyna być coraz bardziej zrozumiałe, że trzeba każdego dnia przeciwdziałać różnym formom wykluczenia, a ludzie z niepełnosprawnościami są szczególnie podatni na wszelkiego rodzaju wykluczenia - powiedział. Jak

Senat chce poprawek do ustawy podwyższającej świadczenia pielęgnacyjne

się zdarzyć sytuacje, gdy opiekunowie osób w tym samym wieku i z takim samym rodzajem niepełnosprawności otrzymują zupełnie inne wsparcie, ponieważ jedna z nich nabyła orzeczenie o niepełnosprawności przed osiągnięciem dorosłości, a druga - w wieku dorosłym. Wskazywał, że Trybunał Konstytucyjny

Pomoc dla starszych i niepełnosprawnych

czynnościach: myciu się, ubieraniu, robieniu zakupów, sprzątaniu, podawaniu leków itp. Zasady odpłatności ustalają gminy, zależy to m.in. od rodzaju opieki, liczby godzin poświęconych na pomoc oraz wysokości dochodu korzystającej z niej osoby. W niektórych gminach osoby w podeszłym wieku otrzymują pomoc za

Sejm uchwalił przepisy dot. pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

kierowana jest do pracodawcy, a on przeznacza te środki na pracownika w zależności od stopnia jego niepełnosprawności. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z lipca br., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić

Senat: bez poprawek do przepisów o pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

Za nowelizacją głosowało 86 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z lipca br., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić ciągłość pomocy

W niedzielę w Warszawie Manifa - demonstracja z okazji Dnia Kobiet

sytuacja kobiet z niepełnosprawnością, które często są dyskryminowane ze względu na płeć i na niepełnosprawność, częściej niż inne grupy doświadczają przemocy, borykają się z rożnego rodzaju ograniczeniami i barierami - komunikacyjnymi, architektonicznymi i technologicznymi. Z tego powodu nie wszystkie

Rząd przyjął projekt dot. zatrudniania niepełnosprawnych

rozporządzenia (z 1 lipca br.), które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania zapewnią ciągłość pomocy publicznej udzielanej pracodawcom zatrudniającym (i zamierzającym zatrudnić) osoby niepełnosprawne. Rozporządzenie to budziło duże obawy, ponieważ w

III Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych

Spółdzielni Socjalnej "Republika Marzeń" Paulina Łysiak, rok temu do drugiej edycji konkursu zgłosiło się 359 osób: w tym 68 z niepełnosprawnością intelektualną i 291 z innego rodzaju niepełnosprawnościami. "Jury przeczytało w sumie 1795 wierszy. Liczymy na to, że kolejna edycja konkursu

Sejm. Komisja za projektem dotyczącym zatrudniania niepełnosprawnych

. Jak wskazał, unijne rozporządzenie uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym z 1 lipca br. weszło w życie z półrocznym vacatio legis. "Nowe zapisy muszą znaleźć się więc w polskim porządku prawnym z dniem 1 stycznia 2015 r." - podkreślił. Unijne

Świadczenia opiekuńcze

Projekt nowelizacji przepisów o świadczeniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych jest gotowy od trzech miesięcy. Ugrzązł jednak w konsultacjach. Teraz opiekunowie osób niepełnosprawnych dostają trzy rodzaje świadczeń. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Obecnie to 1200 zł miesięcznie. Od przyszłego roku

Świętokrzyskie. 900 tys. zł na wsparcie niepełnosprawnych

, opiekunów i wolontariuszy zaangażowanych w opiekę i rehabilitację nad osobami z rożnego rodzaju niepełnosprawnościami. Projekty mogą też dotyczyć prowadzenia kampanii informacyjnych na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji niepełnosprawnych. Przy realizacji projektów wymagany jest 10 proc. własny wkład

Postępowanie dyscyplinarne wobec prof. Nowaka. Rusza machina

wszystkich wydziałach. – Zakres szkoleń będzie dopasowany do sytuacji i rodzajów niepełnosprawności studentów w tych jednostkach. Ich główny cel to podniesienie świadomości pracowników co do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami, narzędzi i metod pracy z nimi. Szkolenia będą uzupełnieniem stałej

Fuszara: potrzebna nowelizacja ustawy antydyskryminacyjnej

dyskryminacją. "W tej chwili ustawa nierówno traktuje choćby osoby z niepełnosprawnościami, na co mamy wiele przykładów - wniosków i skarg w biurze RPO. Ustawa budzi poważne wątpliwości konstytucyjne, bo przyznaje ochronę sądową przed naruszeniem zasady równego traktowania, ale jest ta ochrona nierówno

Od 1 stycznia nowe przepisy dot. zatrudniania niepełnosprawnych

., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić ciągłość pomocy publicznej udzielanej pracodawcom zatrudniającym i zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne. Rozporządzenie w pierwotnej wersji przewidywało takie ograniczanie

MPiPS ma nowe propozycje świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych

. Obecnie świadczenie przysługuje jedynie opiekunom niepełnosprawnych dzieci; od stycznia tego roku wynosi 1200 zł. Opiekunowie czy rodzice osób, których niepełnosprawność powstała po 18 roku życia, takiego świadczenia nie dostają. Opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej otrzymuje 520 zł specjalnego zasiłku

RPD chce zmian w orzekaniu o niepełnosprawności dzieci

Rzecznik poinformował, że organa orzekające o niepełnosprawności dzieci odwołują się do definicji niezdolności do samodzielnej egzystencji, która dotyczy osób powyżej 16. roku życia. Oznacza ona, że chory bez pomocy innych osób nie jest w stanie zaspokoić swych potrzeb życiowych - poruszać się

Prezydent podpisał ustawę o zatrudnianiu niepełnosprawnych

. Udało się jednak wynegocjować korzystne dla nas przepisy. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z lipca br., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić ciągłość pomocy publicznej udzielanej pracodawcom

Opiekunowie niepełnosprawnych wnoszą o zaskarżenie ustawy o zasiłkach

pielęgnacyjnego, ale wprowadza nowy rodzaj zasiłku przeznaczonego specjalnie dla tej grupy. To i zróżnicowanie świadczenia w zależności od tego, kiedy powstała niepełnosprawność, było powodem trwającego 30 dni protestu przed Sejmem. Opiekunowie niepełnosprawnych zapowiadali, że jeśli ustawa wejdzie w życie

Sejm wznowił obrady

Celem projektowanej noweli jest skrócenie do siedmiu godzin czasu pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czas taki miałby obowiązywać niepełnosprawnych bez potrzeby uzyskiwania przez nich zaświadczenia lekarskiego, jak jest to obecnie. W 2012 r. wydłużono czas

Burza na uczelni. Co dalej z prof. Nowakiem? Rektor zbiera informacje

namiętności, które siłą rzeczy wyłączają rozum i władzę sądzenia. Są też petycje w jego obronie. Ich autorzy podkreślają, że jest świetnym wykładowcą, i mówią o nim "Maestro". "A do filozofii trzeba mieć głowę. Problem osób chorych psychicznie lub o różnego rodzaju nieprzystosowaniu istnieje na

MPiPS: 820 zł zasiłku pielęgnacyjnego na pewno do końca 2014 r.

konstytucją. Projekt przygotowało MPiPS. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz zapewniła, że jeśli rząd przyjmie ten projekt, to Sejm zajmie się nim na następnym posiedzeniu. Minister pracy mówił także o projekcie, który ma zlikwidować specjalny zasiłek opiekuńczy i wprowadzić jeden rodzaj pomocy - świadczenie

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

których dochód w przeliczeniu na jednego członka nie przekraczał kwoty 351 zł. Przywileje edukacyjne Na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego samorząd otrzymuje zwiększone środki z subwencji oświatowej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności i wielokrotnie wyższa

Zasiłki, ulgi i dodatki dla osób starszych i kombatantów. Na jaką pomoc mogą liczyć seniorzy?

, mogą się postarać o różnego rodzaju zasiłki. Pieniądze wypłacają gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej. Co oferują? – Zasiłek stały w wysokości nie mniejszej niż 30 zł i nie wyższej niż 604 zł miesięcznie. Przysługuje osobom niezdolnym do pracy w związku z wiekiem (tym, które nabyły już

Pomoc dla starszych i chorych. Sprawdź do jakich zasiłków masz prawo [INFORMATOR]

trudnej sytuacji materialnej, mogą się postarać o różnego rodzaju zasiłki. Pieniądze wypłacają gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej. Co oferują? Zasiłek stały w wysokości nie mniejszej niż 30 zł i nie wyższej niż 604 zł miesięcznie. Przysługuje osobom niezdolnym do pracy w związku z wiekiem (tym

Kto jest niepełnosprawny?

2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (my podajemy je w ramce "Jakie choroby mogą powodować niepełnosprawność").Pamiętaj jednak, że przy orzekaniu o niepełnosprawności nie rodzaj choroby jest najistotniejszy. - Skład orzekający podczas posiedzenia

Kujawsko-Pomorskie. Komputery i internet dla niezamożnych gospodarstw domowych

. Jak podkreśliła rzeczniczka marszałka Beata Krzemińska, niepełnosprawni członkowie rodzin otrzymają sprzęt komputerowy dostosowany do ich potrzeb (w zależności od rodzaju niepełnosprawności), np. monitor do grafiki wypukłej, monitor brajlowski czy mysz sterowaną za pomocą ruchów głowy. Rzeczniczka

Dla naszych dzieci nigdzie nie ma miejsca. "System o nas zapomniał"

Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdańsku. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (występuje u osoby, u której stwierdza się dwie lub więcej niepełnosprawności). Już niedługo zarówno Ania, jak

Kalectwo za zamkniętymi drzwiami

wszystko na głowie rodzicom? Pytanie jest takie: pomagać zaharowanym rodzicom, by mogli na chwilę odetchnąć, czy doprowadzić do tego, by usługi rehabilitacyjno-edukacyjne dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami były w pełni dostępne. Problem polega na tym, że teraz to często jest łatanina, a nie

Seredyn: prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie przywrócone

niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości (do 18. roku życia lub 25. roku życia - w przypadku osób uczących się). Natomiast wcześniej świadczenie mogli pobierać także krewni osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność

Seredyn: prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie przywrócone

2012 r. Zgodnie z nią od lipca ub. roku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości (do 18. roku życia lub 25. roku życia - w przypadku osób uczących się). Natomiast

Pieniądze na dzieci niepełnosprawne

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: słabo- widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z jedną z tych wcześniej wymienionych). Ich nie obowiązuje kryterium dochodowe. Uczniowie z upośledzeniem

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

. Obecnie MPiPS pracuje nad dwoma projektami - jeden z nich realizuje wyrok TK, drugi ma wprowadzić jeden rodzaj świadczenia (pielęgnacyjnego) dla wszystkich opiekunów zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, bez względu na wiek powstania niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

pielęgnacyjny, który otrzymują osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, dzieci z niepełnosprawnością do 16. roku życia, ale także ci, którzy nabyli niepełnosprawność do 21. roku życia, także osoby po 75. roku życia. Nie jest to to samo, co świadczenie pielęgnacyjne, o które mogą starać się opiekunowie osób

Senat. Komisje o ustawach dot. wsparcia opiekunów niepełnosprawnych

z takim samym rodzajem niepełnosprawności otrzymują zupełnie inne wsparcie, ponieważ jedna z nich nabyła orzeczenie o niepełnosprawności przed osiągnięciem dorosłości, a druga - w dorosłym wieku. A więc np. matka niepełnosprawnego 40-latka, który choruje od urodzenia otrzyma 820 zł, a od maja 1000

Nie można udawać, że nas nie ma

problemu, podczas gdy leży ono zupełnie gdzie indziej. Nie zgadzamy się na tak sformułowany temat debaty Równie dobrze można by rozpocząć (zaznaczmy – w poważnym dzienniku) debatę na temat praw wyborczych kobiet. Prawa osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami zostały, podobnie jak i prawa kobiet

Kalectwo za zamkniętymi drzwiami

publicznych. Są dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności, ale bieda w tym, że rzadko na miejscu są dostępne wszystkie formy. Poza szkołami specjalnymi lub oddziałami integracyjnymi i nauką w domu (kilka godzin tygodniowo) działają też prowadzone przez organizacje pozarządowe i finansowane w ramach

UE.Eurobarometr: co trzeci obywatel UE świadomy praw pasażera

względu na niepełnosprawność, było zadowolonych z jej udzielenia. Jak wskazała komisarz ds. transportu Violeta Bulc, dane Eurobarometru pokazują, że poczyniono postęp, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością lub ograniczoną sprawnością ruchową. "Ale wyraźnie można zrobić więcej. Nie zapominajmy

RPO: osoby mieszkające w dps-ach nie mogą w pełni korzystać ze swoich praw

mieszkańcem, czasem wymagany jest też jej podpis. Praktyki takie dotyczą mieszkańców z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, często zdolnych do samodzielnego decydowania o swoim życiu. Z badań Kurowskiego wynika, że mieszkańcy dps-ów mają też problemy z prawem do intymności - pokoje dzielą z innymi

Mój syn nigdy nie dorośnie

urodził, znaleźliśmy się poza nawiasem. Jesteśmy sami. Rodzice dzieci niepełnosprawnych niechętnie się ze sobą kontaktują, mają mało czasu, nie mają siły. Jak już, wybierają do towarzystwa dzieci z takimi samymi niepełnosprawnościami (ZD, autyzm, niepełnosprawności ruchowe vs. upośledzenia umysłowe

Radom. Kobiety z list wyborczych PO przedstawiły swoje programy

kwalifikacji przez osoby niepełnosprawne. Jak wyjaśniła chodzi o dostosowanie szkolnictwa zawodowego do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb rynku pracy. Z kolei Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz zwróciła uwagę, że od wielu lat ważnym problemem Radomia pozostaje wysokie bezrobocie. Dlatego istotną kwestią jest

Na jaką pomoc mogą liczyć potrzebujący

. Szczegóły dotycząc odpłat i możliwości zwolnienia z nich reguluje uchwała konkretnej gminy. Podobną formą wsparcia są specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc dostosowana do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Czytaj także: Pomoc dla seniora w biedzie * Wsparcie

Śląskie. Rozstrzygnięto regionalny konkurs "Lodołamacze 2011"

z Chorzowa, której 90 proc. pracowników to osoby niepełnosprawne. W kategorii "Otwarty Rynek Pracy" wyróżniono spółkę Trawipol A-Z z Gliwic, w której na 162 etaty aż 93 stanowią osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności. Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie dostał Lodołamacza w kategorii

Wchodzi w życie ustawa o wypłacie zasiłków dla opiekunów

stycznia 2013 r. nie mieli ważnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, bo czasowe decyzje w tym zakresie wygasły 31 grudnia 2012 r. Osoby, które nie miały prawa do zasiłków w okresie 31 grudnia 2012 r. - 30 czerwca 2013 r. (a wcześniej pobierały świadczenie pielęgnacyjne), będą mogły

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, - 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatki do zasiłku Osoby pobierające zasiłki rodzinne mogą liczyć na różnego rodzaju dodatki

Pomoc w trudnej sytuacji

nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia; + 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. DODATKI DO ZASIŁKU Osoby pobierające zasiłki rodzinne mogą liczyć na różnego rodzaju dodatki

Prezydent podpisał ustawę dot. zasiłków dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

osób niepełnosprawnych straciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego obecnie przysługującego tylko rodzicom dzieci, których niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości. Od ub. roku dla opiekunów dorosłych przeznaczony jest specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, jednak przysługuje

Rodzice dzieci niepełnosprawnych z 14 postulatami na okrągły stół

świadczenia pielęgnacyjnego, ale wprowadza nowy rodzaj zasiłku przeznaczonego specjalnie dla tej grupy. Z tego powodu opiekunowie nie przerwali swego protestu przed Sejmem, bo uważają, że ustawa nie realizuje wyroku TK. Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie przysługuje: niepełnosprawnym

Nie zamykać rodzica z niepełnosprawnym dzieckiem w domu

minimalne wynagrodzenie za pracę. Po tych zmianach rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą korzystać z kilku rodzajów pomocy. Te najważniejsze to: świadczenie pielęgnacyjne - należy się (bez względu na dochody) na dziecko, które urodziło się niepełnosprawne lub straciło zdrowie przed ukończeniem

Co się należy starszym i chorym

miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej, które wypłacają różnego rodzaju zasiłki. + Zasiłek stały - przysługuje osobom niezdolnym do pracy w związku z wiekiem (tym, które nabyły już prawa do świadczeń emerytalnych) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności, jeżeli nie

Victoria Modesta: Zapomnij wszystko, co wiesz o niepełnosprawnych

nowym życiem. Jako piętnastolatka została pani modelką. Niepełnosprawność nie przeszkadzała? - Przeszkadzała, ale nie uniemożliwiała. Reszta mnie była przecież OK: twarz, osobowość, wszystko bardzo modne. Zaczęłam pracować z projektantami alternatywnymi, lubiącymi eksperymenty. To był głównie

W Sejmie protest rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi

- jeden z nich realizuje wyrok TK, drugi ma wprowadzić jeden rodzaj świadczenia (pielęgnacyjnego) dla wszystkich opiekunów zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, bez względu na wiek powstania niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka, w różnej wysokości w zależności od

Popłyną miliony na rzekomo "niepełnosprawnych" pracowników? Gdańsk alarmuje

ponad 630 tys. zł. W Polsce jest 5,5 mln niepełnosprawnych. Z danych Funduszu wynika, że dopłaca - na wszystkie rodzaje niepełnosprawności - do ponad 250 tys. pracowników. 132 tys. z nich to osoby z lekkim stopniem. Kto bierze kasę? Dwie trzecie budżetu Funduszu co roku otrzymują z powrotem pracodawcy

Subwencja oświatowa, orzecznictwo - to tematy rozmów z opiekunami niepełnosprawnych

wysokości, żeby nie zależała od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, były podnoszone również kwestie dotyczące dowozu dzieci do szkoły, podręczników i maszyn dla dzieci niewidomych i wiele innych szczegółowych spraw" - mówiła Serednyn. Jednak nie wszyscy uczestnicy są usatysfakcjonowani przebiegiem

Korwin, szachy i fizyka. Czy mężczyźni są bardziej inteligentni i muszą zarabiać więcej niż kobiety? Co na to nauka

, to różnice ujawniają się w niektórych rodzajach testów. I tak w międzynarodowych badaniach zdolności 15-letnich uczniów PISA chłopcy średnio wypadają trochę lepiej w matematyce, ale z kolei dziewczynki są lepsze w czytaniu ze zrozumieniem. Różnice te nie są jednak znaczące. Jedyna grupa zdolności

Adam Bodnar: Gender to kilka procent spraw RPO

... ADAM BODNAR: Cóż, Biuro pracuje, zajmujemy się sprawami obywateli, w każdym tygodniu kierujemy wystąpienia do ministrów i urzędów centralnych. Jest też świat polityki, gdzie pojawiają się różnego rodzaju wypowiedzi i oceny. Jestem atakowany za "gender", podczas gdy robię w tej kwestii

Pomoc dla starszych i chorych

niepełnosprawności, - osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia, - osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłku pielęgnacyjnego nie dostanie osoba, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, i ta

Matki wychowujące upośledzone dzieci to nie są superwomen. Żyją opuszczone i upokorzone

rodzinie, bo bardzo dużo się zmienia. A kiedy rodzi się dziecko upośledzone, to najpierw trzeba przeżyć jakiegoś rodzaju żałobę. Długo żyje się nadzieją na zdrowe potomstwo i trzeba przeżyć żałobę po dziecku, które się nie urodziło. To jest proces, z którym część osób sobie radzi, bo ma tzw. zasoby

Koszalin. Wręczono pierwsze Karty Dużej Rodziny

Plastikowe dokumenty o rozmiarach karty płatniczej będą ważne 12 miesięcy. Ich posiadacze mogą obecnie korzystać z różnego rodzaju zniżek w 26 koszalińskich instytucjach i firmach. Rabatów udzielają instytucje kultury (teatr, muzeum, filharmonia, jedno z kin), kluby sportowe, jadłodajnie

Rząd o podniesieniu opłaty paliwowej i programie dla wielodzietnych rodzin

, w zależności od rodzaju paliwa. Aktualnie w przeliczeniu na litr paliwa silnikowego udział opłaty paliwowej, w zależności od rodzaju paliwa, wynosi od około 7 do 26 groszy (70 do 260 zł za tonę lub tysiąc litrów). W 2013 r. wpływy z tytułu opłaty paliwowej wyniosły ok. 4,65 mld zł. "

Bezsilny otwiera się na drugiego

* O co chodzi w Akademii Opowieści? * Wyślij zgłoszenie konkursowe * Zapoznaj się z regulaminem Będąc małym chłopcem, przez kilka lat odwiedzałem dom dla upośledzonych chłopców, prowadzony przez siostrę mojej mamy. To było moje pierwsze tak mocne doświadczenie spotkania z niepełnosprawnością. Już

Niepełnosprawni z kartą, naciągacze bez

Teraz, żeby dostać kartę, trzeba się zgłosić do Zarządu Dróg Miejskich z nowego rodzaju zaświadczeniami. Wydaje je Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Andersa 1. Piotr Jasiński ze Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych podkreśla, że dzięki temu karty parkingowe powinny trafiać

Rząd majstruje przy kolejnym zespole zajmującym się prawami człowieka. Tym razem w resorcie Błaszczaka

zachowaniom o podłożu ksenofobicznym, ani nawet zdecydowanych słów potępienia wobec tego rodzaju zdarzeń – mówi „Wyborczej” Anna Tatar ze stowarzyszenia Nigdy Więcej. I podkreśla: – Od lata zeszłego roku obserwujemy eskalację zdarzeń o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Nigdy

Zaćma. Jak odzyskać wzrok?

zmiany. Tymczasem ten człowiek nie zauważa prawie zaburzeń widzenia. Wiele zależy od naszych predyspozycji genetycznych, rodzaju wykonywanej pracy. Zmętnienie soczewki w oku może być również spowodowane przyjmowanymi przez lata lekami, np. steroidami, środkami stosowanymi w leczeniu reumatoidalnego

Stolica. Ratusz: miasto coraz bardziej przyjazne osobom niepełnosprawnym

; - zapewniła. Przedstawicielka ratusza podkreśliła, że urząd miejski prowadzi także ogólnodostępny serwis internetowy, który zawiera informacje o dostosowaniu stołecznych obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych. "Baza pozwala ocenić osobom z różnymi rodzajami

List otwarty w sprawie artykułu doktora hab. Piotra Nowaka

 oraz wszystkie osoby z zaburzeniami i chorobami psychicznymi stygmatyzującymi określeniami w rodzaju „wariat”, „upośledzony psychicznie”, „niezrównoważony psychicznie”. Jako specjaliści pracujący z osobami z doświadczeniem kryzysów psychicznych lub

Ameryka Południowa na podwójnych czterech kołach. Niezwykła wyprawa dwóch niepełnosprawnych Polaków

Maciej jest zapalonym pokerzystą. "Można śmiało powiedzieć, że ostatnie 10 lat spędziłem przy zielonym stoliku, grając w różnych częściach Polski i świata” – napisał do mnie w jednym z e-maili. Poker to rodzaj intelektualnej rozrywki, do której potrzeba bystrego umysłu, sporej

KPH: polski wymiar sprawiedliwości nie radzi sobie z homofobią

październiku 2013 r., podczas 51. sesji Komitetu Przeciwko Torturom, polski rząd został wezwany do uzupełnienia Kodeksu karnego o przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej, wieku i niepełnosprawności. O to, jak rząd zamierza wykonać te zalecenia, w interpelacji z grudnia ub.r

Komu się należą wyższe zasiłki rodzinne

znacznym stopniu niepełnosprawności) czy przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Czy to prawda, że od nowego roku mają się zmienić świadczenia pielęgnacyjne? - Tak. Rząd pracuje nad tą zmianą. Chce wprowadzić dwa rodzaje świadczeń. Planuje świadczenie pielęgnacyjne niezależne od dochodu, ale

"Kobiece Davos" w 2016 r. odbędzie się w Warszawie

ministerialnym Kozłowska-Rajewicz zasugerowała, że tego rodzaju decyzje wymagają odpowiedniej legislacji i podała przykład polskich klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Jej zdaniem jest możliwe - zgodnie z prawem UE - faworyzowanie np. firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, zatem można

Jako trzylatka straciła obie ręce. Jest mistrzynią paraolimpijską, przygotowuje się do Soczi

. Kacper Suchecki: Mówisz, że nie jesteś osobą niepełnosprawną, tylko kimś z pewnego rodzaju niepełnosprawnością, ze szczegółem odróżniającym cię od innych. Katarzyna Rogowiec: Wszystko się zgadza. Przez lata życia z niepełnosprawnością, ale też trochę obok niepełnosprawności jako takiej, dotarło do mnie

Architektura jest dla wszystkich. Również dla niepełnosprawnych [ROZMOWA Z EWĄ KURYŁOWICZ]

powiedział mi, że miasta powinno się projektować dla 8- i 80-latków. - Osobami niepełnosprawnymi są też kobiety w ciąży, ludzie z nogami w gipsie. Kiedy mówimy „kaleka”, mamy na myśli osobę naznaczoną przez los, ale nas projektantów nie powinno interesować, jaki typ niepełnosprawności ktoś

Ulgi, zniżki, dopłaty Co się należy osobom starszym i kombatantom

, TLK, InterCity, Express InterCity i Express InterCity Premium (Pendolino). Uwaga! Przejazd tam i z powrotem traktowany jest jako dwa przejazdy, a zniżka dotyczy tylko podróżowania po kraju. Do otrzymania zniżki potrzebny będzie odpowiedni dokument, np. orzeczenie o niepełnosprawności czy zaświadczenie