renty mswia

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI

Waloryzacja emerytur 2017

Waloryzacja emerytur 2017

W marcu przyszłego roku waloryzacja emerytur i rent znów będzie bardzo niska. Ponad 6,5 mln osób dostanie jednorazowe dodatki - od 50 do 400 zł.

Waloryzacja emerytur 2016

W wyniku tegorocznej waloryzacji przeciętna emerytura wzrośnie o 5 zł*.

Waloryzacja emerytur i rent 2016

Rząd Beaty Szydło zmieni zasady waloryzacji. Będą też jednorazowe dodatki, ale w innej wysokości, niż proponował gabinet PO-PSL.

Waloryzacja emerytur i rent 2015

Waloryzacja emerytur i rent 2015

, które podlegają pod ZUS. Obejmuje ponad 9 mln osób. Dotyczy bowiem Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalne z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), ale też z KRUS (rolnicy) oraz z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

Przypomnijmy, że w tym roku w marcu emerytury wzrosły o 4 proc. Średnio emeryt i rencista dostał 71 zł brutto podwyżki. Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze, po podwyżce o 4 proc. wzrosły o 31,96 zł

Waloryzacja emerytur i rent 2014

Waloryzacja emerytur i rent 2014

zakłada, że w marcu emerytury i renty wzrosną o 2,14 proc. Wielu ekonomistów, patrząc na wskaźniki makroekonomiczne, uważa, że to prognoza zawyżona i że finalnie waloryzacja będzie niższa. Zdaniem Łukasza Wacławika, specjalisty od ubezpieczeń społecznych z krakowskiej AGH, waloryzacja wyniesie zaledwie

Waloryzacja emerytur i rent 2015

Waloryzacja emerytur i rent 2015

ponad 9 mln osób. Dotyczy bowiem Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalne z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), ale też KRUS (rolnicy) oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wiemy, ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent [WYLICZENIA]

Wiemy, ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent [WYLICZENIA]

Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalne z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), ale też KRUS (rolnicy) oraz Zakładu Emerytalno-Rentowy MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Waloryzacja emerytur i rent w 2014 roku

Waloryzacja emerytur i rent w 2014 roku

W tym roku w marcu emerytury wzrosły o 4 proc. Średnio emeryci i renciści dostali 71 zł brutto podwyżki. Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze po podwyżce o 4 proc. wzrosły o 31,96 zł brutto (to ok. 26 zł

Waloryzacja emerytur i rent

Waloryzacja emerytur i rent

W ubiegłym roku w marcu wszystkie emerytury i renty podniesiono o 4 proc. A w poprzednich latach podwyżki były jeszcze wyższe - nawet o ponad 6 proc. Niestety, w tym roku jest dużo mniej. Wszystko z powodu niewielkiej inflacji. KWOTA WALORYZACJI Osoby, które pobierają najniższą emeryturę - 831 zł

Waloryzacja emerytur i rent

Waloryzacja emerytur i rent

W ubiegłym roku w marcu wszystkie emerytury i renty podniesiono o 4 proc. Nie brakowało wtedy głosów, że taka podwyżka to żadna podwyżka. Niestety, w tym roku będzie jeszcze niższa. Wszystko z powodu niewielkiej inflacji. CO WPŁYWA NA WALORYZACJĘ? O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki (z

Waloryzacja emerytur i rent 2014

Waloryzacja emerytur i rent 2014

Co roku w marcu emerytury i renty idą w górę. W tym roku wzrosły o 4 proc. Średnio każdy emeryt i rencista dostał o 71 zł więcej. Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze po podwyżce o 4 proc. wzrosły o 31,96

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2014 roku?

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2014 roku?

jest zarezerwowana tylko dla osób, które podlegają pod ZUS. Dotyczy też Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalne z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), ale też KRUS (rolnicy) oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

miesiąc dostają emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalne z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, strażacy

Rewolucja w świadczeniach dla mundurowych

Rewolucja w świadczeniach dla mundurowych

Rewolucja w przepisach rozpoczęła się od emerytur. Zmiany nie obejmą osób, które w momencie startu reformy (styczeń 2013 r.) były już zatrudnione. Prawo do emerytur mundurowych wypłacanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA (ZER) ma ok. 149 tys. osób. Są to funkcjonariusze: * policji, * Agencji

Policja zapłaci za oko

Policja zapłaci za oko

Komenda Stołeczna Policji w przyszłości ma też płacić Robertowi Sobkowiczowi 3451 zł renty wyrównawczej i na zwiększone potrzeby (chodzi o leczenie). Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację KSP, nie zmienił kwoty zadośćuczynienia, ale obniżył rentę - i tę wypłacaną wstecz, i tę na przyszłość

W tej kadencji reforma emerytur mundurowych mniej radykalna

W tej kadencji reforma emerytur mundurowych mniej radykalna

, gdy stał na czele MSWIA. Koalicja PO-PSL chce też wbrew związkowcom zakazać łączenia emerytury z rentą. Dziś, jeżeli komisja lekarska stwierdzi u policjanta uszczerbek na zdrowiu w związku ze służbą, może on liczyć na dodatkowe 15 proc. podwyżki do emerytury. W nowym systemie trzeba będzie wybrać

Waloryzacja emerytur i rent 2013

Waloryzacja emerytur i rent 2013

Rząd oczywiście na niższej waloryzacji zaoszczędzi, ale emeryci i renciści nie mają powodów do radości. Co roku w marcu z waloryzacji korzysta aż 10 milionów Polaków. Obejmuje ona osoby, które co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy

Cywil z ZUS ma gorzej

Cywil z ZUS ma gorzej

mundurowego. Cywile im dłużej chorują, tym mniejszą mają emeryturę. Bo nie odprowadzają składek.Emeryt mundurowy jednocześnie z emeryturą może pobierać - ewenement na skalę światową - część renty! Specjalna renta (tzw. III grupa inwalidzka) może zwiększyć emeryturę o 15 proc., jeśli orzeczono, że inwalidztwo

Waloryzacja emerytur i rent 2012

Przyszłoroczna marcowa waloryzacja świadczeń obejmie ok. 9,5 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Eksperci: wzorem onkologii należy wprowadzić kartę chorego na cukrzycę

choroby, takie jak choroby sercowo-naczyniowe, niewydolność nerek, uszkodzenie wzroku oraz nerwów obwodowych" - poinformowała dr Alicja Milczarczyk z kliniki chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Dodała, że niektórzy chorzy doznają

Wyższa waloryzacja emerytur i rent 2012

renty? Oczywiście. Przyszłoroczna marcowa waloryzacja świadczeń obejmie ok. 9,5 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa

Jaka waloryzacja emerytur i rent czeka nas w 2012?

głównie dla emerytów i rencistów. Dzięki niej nie tracą oni na podwyżkach, np. cen prądu czy żywności. Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać wniosków i dokumentów, aby ją dostać. ZUS, KRUS, MON lub MSWiA same obliczają nowe wyższe świadczenie. Wyższą emeryturę (lub

Większa waloryzacja emerytur i rent 2011

Marcowa waloryzacja świadczeń obejmie ok. 9,5 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura

Zmiany w rentach żołnierzy i policjantów

chce, aby jeszcze w listopadzie projekt trafił na Radę Ministrów. Zmiany wejdą w życie prawdopodobnie już w lipcu 2013 r. Zmiany w rentach Proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmiany dotyczą wprowadzenia w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich, dwóch: * niezdolny do służby, * niezdolny

Sąd apelacyjny utrzymał zadośćuczynienie dla fotoreportera "ND"

miesięcznej renty. Od wyroku odwołała się policja. SA utrzymał kwotę zadośćuczynienia, zmniejszył zaś rentę do około 3,5 tys. zł miesięcznie. "Jeśli chodzi o zadośćuczynienie, to argumentacja, która pozwoliła uznać sądowi okręgowemu, że kwota 250 tys. zł jest adekwatna, w całości jest podzielana przez

DZIEŃ W 60 SEKUND: WTOREK, 6 MARCA

jako wolontariuszka do pomocy psychologicznej dla ofiar katastrofy pod Szczekocinami. A jej szefowie zaczęli proponować rannym zawarcie umów w sprawie dochodzenia odszkodowania. RENTY I ODSZKODOWANIA DLA RODZIN OFIAR KATASTROFY. Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zapowiedział, że wystąpi

Waloryzacja emerytur i rent 2012

podwyżkę dostaną emeryci, których termin wypłaty wypada 1 marca. Kolejne terminy to 5, 10, 15, 20 lub 25 marca Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać wniosków i dokumentów, aby ją dostać. Obejmie ponad 9 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur

dostać. Obejmuje ponad 9 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony

Waloryzacja emerytur i rent 2011

początku wyjaśnijmy sobie, co to w ogóle jest ta waloryzacja. Otóż to nic innego jak coroczna podwyżka dla 9,5 miliona emerytów i rencistów (oczywiście liczba emerytów i rencistów zmienia się każdego roku). Wprowadzono ją, by osoby na emeryturze i rencie nie traciły wskutek wzrostu cen (np. energii czy

Komu opłaca się chorować

W przeciwieństwie do pracowników podlegających pod ZUS, którzy na chorobowym otrzymują 80 proc. pensji, mundurowi, sędziowie i prokuratorzy dostają pełne pensje oraz wszelkie nagrody i dodatki. Zgodnie z planami rządu ma się to zmienić. Zmiany u mundurowych Jeszcze w 2011 r. MSWiA zapowiadało, że

Waloryzacja - jednak wyższa!

przeprowadzana z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać wniosków i dokumentów, aby ją dostać. ZUS, KRUS, MON lub MSWiA same obliczają nowe, wyższe świadczenie. Wyższą emeryturę (lub rentę) każdy dostanie od marca, w swoim terminie, w którym dziś odbiera świadczenia (1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca

We wtorek wyrok SA ws. zadośćuczynienia fotoreporterowi "ND"

renty. Sąd ten orzekł także, że gdyby Sobkowicz miał w przyszłości problemy zdrowotne związane z utratą oka, odpowiedzialność za to również będzie ponosić policja. Od wyroku odwołała się jednak KSP uznając, że w pierwszej instancji błędnie oceniono zebrany materiał dowodowy i nie zgadzając się z

Waloryzacja rent i emerytur

. ZUS, KRUS, MON lub MSWiA same obliczą nowe, wyższe świadczenie i poinformują o tym emeryta lub rencistę. Wyższa emerytura (lub rentę) będzie wypłacana od marca w terminie, w którym dziś odbiera się świadczenia (1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca). Jak policzyć podwyżkę Co to oznacza, że

Rencista w kryzysie

rentę może nam przyznać: **ZUS (osobom pracującym na własny rachunek lub zatrudnionym); **KRUS (rolnikom); **MSWiA (funkcjonariuszom służb mundurowych); **MON (zawodowym żołnierzom) lub ** zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. W każdej instytucji stosowane są przy tym inne kryteria, często

Pytania o waloryzację

. Jego emerytura w marcu 2011 r. wyniesie 1958,90 zł brutto. Dostaję najniższą emeryturę. Ile będę pobierał po podwyżce? Najniższa renta i emerytura (dziś wynosi 706,29 zł brutto) po waloryzacji w marcu 2011 r. będzie wynosić 728,18 zł (wzrost o 21,89 zł). Ważne! Tyle też (728,18 zł) od marca tego

Ruszyła waloryzacja

renciści nie tracili na wzroście cen (np. energii czy gazu). O waloryzację nie trzeba występować samemu. Jest przeprowadzana z urzędu - ZUS sam powinien obliczyć nowe, wyższe świadczenie. Nie trzeba składać żadnego wniosku. Zwaloryzowaną, wyższą emeryturę lub rentę Polacy odbierają w marcu tego roku, w

Waloryzacja 2011 czyli o ile w marcu wzrosną emerytury i renty

świadczenia wypłaca Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz mundurowi z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego MON i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (tzw. mundurówka). Zwaloryzowaną, wyższą emeryturę lub rentę Polacy będą odbierać w marcu przyszłego roku, w swoim

Waloryzacja, czyli podwyżki dla emerytów i rencistów

Zwaloryzowaną, wyższą emeryturę lub rentę Polacy powinni odebrać już w marcu, w swoim terminie otrzymywania świadczeń - 1, 5, 10, 15, 20 lub 25 dnia miesiąca. Wszystkich emerytów i rencistów powinien więc już odwiedzić listonosz albo wyższe świadczenia dostali już na konto. Mogą więc wyliczenia z

Przywileje w budżetówce

się zmniejszyć. Dodatkowo obniżone mogą być też same nagrody. + Zmniejszeniu wysokości odpraw emerytalno-rentowych. Teraz członkowi korpusu służby cywilnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego lub sześciomiesięcznego wynagrodzenia

Jaka waloryzacja rent i emerytur?

), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego MON i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (tzw. mundurowi). Wzrosną świadczenia osobom pobierającym zasiłki, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne oraz wcześniejsze emerytury. Zwaloryzowaną, wyższą emeryturę lub rentę odbierzemy w

Waloryzacja na nowych zasadach

nie tracą na wzroście cen np. prądu czy żywności. Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać wniosków i dokumentów, aby ją dostać. ZUS, KRUS, MON lub MSWiA same obliczają nowe wyższe świadczenie. Wyższą emeryturę (lub rentę) każdy dostanie od marca - w swoim terminie

Jak będzie wyglądała waloryzacja 2011

Waloryzacja to coroczna podwyżka, na którą czeka 9,5 mln emerytów i rencistów. Wprowadzono ją, by osoby na emeryturze i rencie nie traciły wskutek wzrostu cen (np. energii czy gazu). Z waloryzacji korzystają ubezpieczeni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na tych samych zasadach jak w ZUS

Senat rozpoczął ostatnie posiedzenie w tej kadencji

2008 r. MSWiA uzasadnia opóźnienie szerokimi konsultacjami z organizacjami pozarządowymi. Projekt nowelizacji trafił do Sejmu 13 lipca 2011 r. Rząd określił go jako pilny, bowiem przed Trybunałem Sprawiedliwości UE toczy się postępowanie przeciwko Polsce spowodowane niewdrożeniem dyrektywy. W porządku

Policja ma zapłacić za oko

Komenda Stołeczna Policji w przyszłości ma też płacić ma Robertowi Sobkowiczowi blisko 6 tys. zł renty wyrównawczej i na zwiększone potrzeby (chodzi o leczenie). - Kwota nie jest wygórowana, bo to zdarzenie zdeterminowało los pana Sobkowicza w każdym aspekcie życia - mówiła sędzia Agnieszka

"Prędzej rząd podwyższy podatki, niż obniży emerytury"

ZUS-u 300 zł miesięcznie. Do emerytury rolniczej aż 675 zł, ponaddwukrotnie więcej. Ile to nas kosztuje? - Dotacja z budżetu (głównie na emerytury, ale i na renty, zasiłki pogrzebowe, renty rodzinne) do FUS, KRUS, MON i MSWiA w 2010 r. wyniesie ponad 72,3 mld zł. Niemal cały deficyt sektora finansów

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

, przypomnimy przepisy obowiązujące dziś. Policjanci i strażacy Według danych MSWiA prawo do emerytur mundurowych wypłacanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA (ZER) przysługiwało ok. 135 tys. osób. To, oprócz policjantów, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencji Wywiadu, Służby

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

, przypomnimy przepisy obowiązujące dziś.Policjanci i strażacyWedług danych MSWiA prawo do emerytur mundurowych wypłacanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA (ZER) przysługiwało ok. 135 tys. osób. To, oprócz policjantów, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencji Wywiadu, Służby

Mundurowy emeryt dopiero po pięćdziesiątce

przedstawiciele MSWiA z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Nad szczegółami kończy pracę specjalny zespół ekspertów rządowych i związkowych. Teraz wszystko wskazuje na to, że porozumienie zostanie podpisane. "Gazeta" poznała jego szczegóły: - mundurowi pracowaliby o pięć lat dłużej - więc

Zmiana zasad waloryzacji rent i emerytur

Polaków, a mniej więcej 7,3 mln z nich to osoby pobierające emerytury i renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na tych samych zasadach jak w ZUS będą waloryzowane też świadczenia z innych instytucji, np. KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, Wojskowego

16 pytań o waloryzację

odpowiedzi 1 Wiele słyszę o waloryzacji. A co ona właściwie znaczy? Waloryzacja to coroczna marcowa podwyżka świadczeń. Wprowadzono ją, by emeryci i renciści nie tracili na wzroście cen (np. energii czy gazu). 2 Wciąż czekam na podwyżkę związaną z waloryzacją. Jak ZUS będzie ją wyliczał? Emerytury i renty

Debatują nad cięciami

Weźmie w niej udział ponad 100 osób z 35 organizacji oraz rządu. Powołano zespoły dyskutujące o: emeryturach, rentach inwalidzkich i KRUS oraz aktywizacji osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy: rząd chce zaoszczędzić na administacji 18 mld zł, a na wydatkach

Wyjęci spod prawa

dalszym ciągu znacznie przekracza dopuszczalny limit zadłużenia - trzymiesięczne należności czynszowe. Stąd nie ma podstaw do zawieszenia czy też umorzenia wszczętego wcześniej postępowania" - tyle dowiedziałam się w MSWiA. - Ojciec zobowiązał się spłacać czynsz i spłacać dług - mówi Joanna.- Ale

Po tragedii na jeziorze Niesłysz. Motorówka WOPR nie miała polisy!

. - Łódka, podobnie jak auto powinna mieć ważną polisę OC. Z niej ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie rodzinie kobiety. Dzieciom należy się renta do czasu zakończenia nauki - mówi adwokat. Ponad miesiąc temu wystąpił do WOPR o przekazanie numeru polisy. Mimo próśb zielonogórski oddział, który

Bogdan Klich na dywaniku u prezydenta

obrony zapewniał, że resort spłaci zaległości do 10 lutego. - Co dziesięć dni dostajemy kolejne transze pieniędzy z Ministerstwa Finansów - mówił Klich. - Jeśli chodzi o wynagrodzenia, uposażenia, emerytury czy renty dla żołnierzy, to nie było żadnych poślizgów. I nie będzie - zapewnił. Dodał, że

Od marca emerytury będą wyższe

-Rentowego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego MON i Biura Emerytalnego Służby Więziennej. Waloryzacja obejmie także osoby pobierające zasiłki, świadczenia przedemerytalne (od 1 marca - 757,79 zł), renty socjalne (od 1 marca - 534,48 zł) oraz wcześniejsze emerytury. Waloryzacja przewidziana jest więc dla

Weterani proszą o pomoc

Bagdadzie. Amerykańscy lekarze zdiagnozowali u niego obrażenia mózgu, złamaną czaszkę, uszkodzony kręgosłup. Jako niezdolny do służby wojskowej, a do tego żołnierz nadterminowy, Kubas dostał 1 tys. zł jednorazowej zapomogi, odszkodowanie dopiero po roku. Żyje z renty - 1,7 tys. zł. - Z tego płacę za

Już od marca waloryzacja i podwyżki emerytur

-Rentowego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego MON i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (tzw. mundurowi). Waloryzacja obejmie także osoby pobierające zasiłki, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne oraz wcześniejsze emerytury. Zwaloryzowaną, wyższą emeryturę lub rentę odbierzemy w marcu 2008 r., w

Miller wstańka

. Ci ludzie obracali ogromnymi pieniędzmi, nie wiem, co się z nimi stało - mówił Włodzimierz Cimoszewicz w 1991 r. Ale sprawy finansowe przykryła wkrótce mgła niepamięci. Jako minister pracy i polityki społecznej, a następnie jako szef MSWiA Miller odzyskiwał powoli szacunek. W efekcie pod koniec lat

Komendy pustoszeją. Policjanci uciekają z pracy

boją się rządowych zapowiedzi dotyczących nowej ustawy emerytalnej, która ma do 25 lat wydłużyć czas nabycia praw emerytalnych (dziś już po 15 latach mogą przejść na emeryturę w wysokości 40 proc. ostatniej pensji). Nie pomogły zapewnienia MSWiA, że nowe przepisy obejmą tylko tych, którzy dopiero

Rozpoczęło się spotkanie szefa MON z rodzinami poległych na misjach

na misjach. Do początku października w Iraku i Afganistanie życie straciło łącznie 51 polskich żołnierzy oraz jeden ratownik medyczny zatrudniony przez wojsko (a także jeden funkcjonariusz BOR, które podlega MSWiA). Dotychczas MON odmawiał uznania tych roszczeń, podkreślając, że rodziny otrzymały

Policjanci i żołnierze będą pracowali 10 lat dłużej niż teraz

Dziś projekt trafi do konsultacji społecznych. To jedna z najbardziej oczekiwanych reform rządu PO-PSL. Pracę nad nią ruszyły jeszcze w 2008 r., gdy szefem MSWiA był Grzegorz Schetyna. Później nad zmianami debatował specjalny zespół związkowo-rządowy pod kierownictwem ministra Michała Boniego

Mundurówki zliczone - do przywilejów dopłacimy 300 mld zł

Na emerytury i renty dla żołnierzy, policjantów czy funkcjonariuszy UOP, ABW i CBA poszło w ubiegłym roku z budżetu państwa 12,7 mld zł. To mniej więcej tyle samo co na KRUS. Tyle że z emerytur rolniczych korzysta aż 1,4 mln osób, a z mundurowych tylko 387 tys. - wynika z analiz Rady Gospodarczej

Praca lub emerytura

Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, strażacy), Wojskowego

O ile wzrosną emerytury, czyli jaka waloryzacja w 2010 roku

Na tę informację czeka blisko 9,5 mln emerytów i rencistów dostających pieniądze z ZUS, KRUS, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego MON i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (tzw. mundurowi). Co to waloryzacja Wprowadzono ją, aby emeryci nie tracili na podwyżkach, np

Rząd proponuje: mundurowi zostaną 25 lat w pracy

Ósmego czerwca - prawdopodobnie już po raz ostatni - zbierze się specjalny zespół rządowych i związkowych ekspertów. Minister Michał Boni i przedstawiciele MSWiA będą negocjować porozumienie z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Chodzi o reformę systemu emerytalnego policjantów

Ile wzrośnie emerytom na początku 2009 roku?

Z podwyżek skorzysta prawie 10 mln emerytów i rencistów. Ok. 7,3 mln pobierających świadczenia z ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), pozostali - z KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego MON i Biura Emerytalnego Służby

Jak ugryźć 17 miliardów

"sztywnych", jak emerytury i renty mundurowe. Zapewniał, że przypilnuje płac, wydatków na paliwo i części zamienne. - Jeśli chodzi o policję, chcemy dać gwarancję, że zapewnianie bezpieczeństwa jest realizowane - powiedział. MSWiA zrezygnuje za to z inwestycji i remontów. Schetyna chciałyby

Kto nie płaci abonamentu RTV

sprawę reguluje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nią nie musi pan płacić abonamentu RTV, bo osoby całkowicie niezdolne do pracy są zwolnione z opłat.Mój telewizor jest zarejestrowany na mnie, ale nie przysługuje mi zwolnienie z abonamentu. Natomiast moja żona

Mundurowi dłużej w służbie

. Jakie mają przywileje? Policjanci Prawo do emerytur mundurowych wypłacanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA (ZER) ma ok. 130 tys. osób. To oprócz policjantów funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego

Waloryzacja po nowemu

podwyżkę dostali emeryci. Przykład. Pani Marta, która miała 1300 zł emerytury brutto, po podwyżce otrzymała 1379,3 zł, bo: 1300 zł x 6,1 proc. = 79,3 zł. Wynik dodajemy do starej emerytury: 1300 + 79,3 zł = 1379,3 zł brutto. Zwaloryzowaną, wyższą emeryturę lub rentę każdy odbiera w marcu, w swoim

Kiedy praca psuje zdrowie

do utraty zdrowia. Gdy ktoś straci zdrowie w pracy, może się starać o odszkodowanie lub rentę. Niezależnie od tego, czy wina leży po jego stronie, czy pracodawcy. Warunki? Schorzenie musi się znaleźć na liście, a choroba zostać potwierdzona przez lekarza. Zmiany na liście Lista chorób zawodowych jest

Ziobro: Sędzia znieważył tysiące polskich oficerów i żołnierzy [KOMENTARZE PO WYROKU NA DR. G.]

., jako podejrzany w śledztwie, spędził 3 miesiące w areszcie. B. ordynator kardiochirurgii szpitala MSWiA, 52-letni dziś dr Mirosław G. został w spektakularny sposób zatrzymany w lutym 2007 r. - agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wyprowadzili go ze szpitala w kajdankach. - Okazało się, że pan

MON chce rozmawiać o zadośćuczynieniach dla rodzin poległych na misjach

podlega MSWiA). Dotychczas MON odmawiał uznania tych roszczeń, podkreślając, że rodziny otrzymały pieniądze z ubezpieczenia oraz szereg innych świadczeń. Ministerstwo uważa też, że na gruncie obecnych przepisów nie ponosi odpowiedzialności za śmierć żołnierzy. MON podkreśla, że w razie śmierci żołnierza

Spotkanie szefa MON z rodzinami poległych na misjach

i rodzice 27 żołnierzy i jednego cywila, którzy polegli na misjach. Do początku października w Iraku i Afganistanie życie straciło łącznie 51 polskich żołnierzy oraz jeden ratownik medyczny zatrudniony przez wojsko (a także jeden funkcjonariusz BOR, które podlega MSWiA). Dotychczas MON odmawiał

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

Dzięki przepisom zachęcającym do zatrudniania coraz więcej niepełnosprawnych osób pracuje. W zeszłym roku do powiatowych urzędów pracy trafiło ponad 40 tys. ofert pracy. Ale mimo poprawy sytuacji nadal dla ponad połowy niepełnosprawnych Polaków głównym źródłem utrzymania jest renta z tytułu

Mundurowi do roboty! Nie stać nas na młodych emerytów

, która go zatrudniła i wyszkoliła. Czas między 10. a 20. rokiem służby to najlepszy okres dla mundurowego. Należałoby też zreformować system przyznawania rent policjantom i wojskowym, bo jest on pełen luk zachęcających do wyłudzania świadczeń. Zmian wymagają także zasiłki chorobowe. Ich sposób

Wystawili wyborców, niech to naprawią

wyborami popierały wszelkie ustawy dające pieniądze lub dodatkowe uprawnienia wyborcom. Dłuższe urlopy macierzyńskie, korzystniejsza waloryzacja rent i emerytur, rezygnacja z weryfikacji rent. Partii takiej, jak kiedyś była UW czy jak dziś jest PO, trudno jest w Sejmie przepychać prosocjalne rozwiązania

Trzy sposoby na wyższą emeryturę

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl Sposób pierwszy - zerowy dochód Od 1 stycznia 2009 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dla kogo jest nowa ustawa? Mogą z niej skorzystać ci

Koniec debatowania o planie - Hausner

dodatkowo pracują (wicepremier nie wyjawił czy podchwyci tę propozycję). Inny pomysł to odstąpienie od weryfikacji rent pobieranych np. dłużej niż 10 lat. Hausner zastrzegł, że dopuszcza korekty w swoim planie, choć utrzymana powinna zostać kwota 32 mld zł oszczędności w latach 2004-2007. Krzysztof Janik

CBA przedstawia: generał, pułkownik i Słowik

operacją CBA w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, aresztowaniem i oskarżeniem kardiochirurga dr. Mirosława G. Został ona zatrzymany w lutym 2007 r. Miesiąc później do Zbigniewa Ziobry, ówczesnego prokuratora generalnego, przyszedł 20-stronicowy donos na szpital MON. To ten donos otwiera akta sprawy

Obce ciało. Marokańczyk w Polsce

naruszenie czynności centralnego układu nerwowego. Skatowany Abdel odzyskał przytomność drugiego dnia w olsztyńskim szpitalu MSWiA. - Cały byłem kolorowy, bark zszyty, ręka otwarta [miał rozległą ranę przedramienia, uszkodzone mięśnie]. Bliznę mam do dziś - wskazuje czoło. - Przyjechali do mnie dwaj

Na twarzy maluje się życie - reportaż o Robercie Sobkowiczu

kontra Komenda Stołeczna Policji i MSWiA. Powód domaga się odszkodowania i renty. Jeżeli wygra proces, będzie to precedens. Proteza W Szpitalu Czerniakowskim, do którego po wypadku trafił Sobkiewicz, oczodół został wyczyszczony. Skóra pozszywana. - Lekarze zrobili wszystko, co w ich mocy - mówi fotograf

Emerytura w mundurze

. Emerytura policjanta Prawo do emerytur mundurowych wypłacanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA (ZER) ma ok. 130 tys. osób. To oprócz policjantów funkcjonariusze: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura

Sąd: Lekarz o te koperty nie prosił

człowiek stanie pod ostrzałem, to obrywa, nawet jeśli jest niewinny - powiedział nam dr Paweł B. A był to tęgi ostrzał. CBA kierowane przez Mariusza Kamińskiego w 2007 r. pochłonięte było tropieniem korupcji wśród lekarzy. Najgłośniejsza sprawa to zatrzymanie ordynatora kardiochirurgii szpitala MSWiA

Jak się zmienią emerytury

wyobrażam sobie, aby sięgać do kieszeni emerytów i rencistów i wyciągać im pieniądze w tym trudnym czasie". Nowe zasady będą obowiązywały emerytów, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani

Urzędnik stróż

Sasin i Andrzej Duda. Opiekun z MSWiA Joanna Krupska, prezes Stowarzyszenia Rodzin Dużych 3 Plus, straciła w katastrofie męża Janusza - działacza opozycji demokratycznej w PRL, kierownika Urzędu ds. Kombatantów. Ani pani Joanna, ani jej syn (została z siedmiorgiem dzieci) nie mieli paszportu, kiedy w

Koniec przywilejów emerytalnych

kolejnych lat kalendarzowych podstawę wymiaru emerytury stanowić będzie średnia pensja z ostatnich 3 lat. Po zmianach mundurowy nie będzie mógł też łączyć emerytury z rentą. Dziś jeżeli ktoś ma orzeczoną grupę inwalidzką, może powiększyć swoją emeryturę nawet o 15 proc. Maksymalna emerytura będzie mogła

Mundurówka na emeryturze

Emerytury żołnierzy i policjantów rządzą się zupełnie innymi prawami niż świadczenia nas, cywili. Mundurowi mogą przejść na emerytury wcześniej, a świadczenia wypłaci im MON lub MSWiA, a nie ZUS. Żołnierze zawodowi, policjanci, agenci ABW itd. przechodzą na emeryturę zgodnie z dwiema ustawami: z 10

Tusk zapowiada zmiany w strukturze rządu

05.10. Warszawa (PAP) - Rozdzielenie MSWiA, utworzenie Ministerstwa Cyfryzacji, przekształcenie Ministerstwa Infrastruktury w resort transportu oraz powołanie Centrum Planowania Strategicznego - takie zmiany w strukturze rządu, jeśli PO wygra wybory, zapowiedział w środę premier Donald Tusk. Tusk

Hipermarkety będą wypłacać emerytury i renty?

benzynowych. Już lutym przyszłego roku BillBird zamierza mieć 6 tys. takich punktów, a za rok - niemal 10 tys. Właśnie te terminale miałyby zostać przystosowane do wypłat emerytur i rent. Za krakowską firmą stoi PolCard - największe w kraju centrum autoryzacji kart płatniczych - który miesiąc temu za 6 mln

Pierwsza debata wyborcza dot. zdrowia i polityki społecznej

;. Minister przypomniała, że za rządów PO-PSL nakłady na ochronę zdrowia wzrosły z 40 mld zł do 60 mld zł. Jak mówiła, miała na to wpływ polityka rządu, wzrost płac, waloryzacja rent i emerytur. "Mimo tak ogromnej ilości pieniędzy nie załatwiliśmy wszystkich problemów" - przyznała. Sośnierz

CBOS: Lekarze skorumpowani bardziej niż politycy

dawaniem i braniem łapówek, szczególnie w służbie zdrowia - oceniał poseł Andrzej Dera (PiS). Z taką diagnozą nie zgadzał się wiceszef MSWiA gen. Adam Rapacki. - Ponad 90 proc. postępowań o korupcję prowadzi policja. Jej wyniki byłyby lepsze, gdyby dostała środki przeznaczane na CBA - mówił. Skrytykował

Platforma z Sojuszem, randka w ciemno

komplementować ich w wywiadach, by przypodobać się twardemu elektoratowi, a co innego wzmacniać ich pozycję rządowymi posadami. Z tego samego powodu trudno sobie wyobrazić, by Napieralski ściągnął do rządu Wojciecha Olejniczaka (choć był ministrem rolnictwa) czy Ryszarda Kalisza (był szefem MSWiA), bo to jego

Policja zapłaci za ZOMO w Wujku

Janinie Stawisińskiej 50 tys. zł. To pierwsze odszkodowanie wypłacone rodzinom poległych w kopalni Wujek. Kobieta starała się o odszkodowanie od 2001 r. Najpierw zaskarżyła MSWiA, ale ministerstwo uznało, że z takim roszczeniem należy zgłosić się do śląskiej policji. Bo to ona jest następcą katowickiej

Problemy rządu z kryzysem, in vitro i Erika Steinbach

; krytykuje szefa MSWiA Grzegorza Schetynę za okrojenie reformy mundurowych emerytur. Wcześniej Schetyna zamierzał wydłużyć o 10 lat czas pracy policjantom, który zaczęli pracę po 1999 roku, teraz tę propozycję składa jedynie tym, którzy dziś zaczną wykonywać ten zawód. - Na szczęście- pisze Godlewski

Tusk tnie po sześciolatkach

kwoty, które państwo musi wydać. Dopiero gdy zagrożone byłyby tzw. wydatki sztywne, nakazane ustawami - np. dotacje do FUS i KRUS na renty i emerytury - bez nowelizacji się nie obędzie. W takiej sytuacji rząd musiałby podwyższyć deficyt budżetowy albo podatki, by znaleźć dodatkowe dochody. Plany na

W Sejmie o cięciach

budżetu, mniej zostaje na cele socjalne - przypomniał. Posłowie zadali z setkę pytań, ale zabrakło czasu na odpowiedzi Hausnera (bo zaczynał się w Sejmie kolejny punkt posiedzenia: wniosek o odwołanie szefa MSWiA). Wicepremier zdążył zaledwie wyjaśnić, że jego program to nie ślepe cięcia, a racjonalizacja

Maciej Samcik odpowiada na pytania czytelników ws. OFE [CZĘŚĆ II]

pieniądze zgromadzone w OFE? Niestety, nie można. Stefan: Jestem od stycznia na rencie rodzinnej z MSWiA, co z moimi składkami w OFE? Przepadną? Nic nie przepada, zmienia się tylko (albo "aż") forma części składek zgromadzonych do tej pory w OFE. Zamiast w OFE (jako obligacje) będą w ZUS (jako

Kto nie straci wcześniejszej emerytury

mężczyźni Powodów do obaw nie mają też mężczyźni z 35-letnim stażem pracy urodzeni przed 1949 r. Dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r. nikt już im wcześniejszej emerytury nie odbierze. Poprawiona ustawa emerytalna (zwana projektem nowelizacji ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach