renty inwalidzkie

Ewa Furtak

Jak dostać rentę inwalidzką?

Jak dostać rentę inwalidzką?

Niepełnosprawny nie oznacza niezdolny do pracy. Lekarz orzecznik przydzielany jest losowo. Od jego orzeczenia można wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej. O czym jeszcze warto wiedzieć, starając się o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

Zostałaś wdową, wychowujesz niepełnoletnie dziecko? Możesz dostać rentę rodzinną. Jesteś niezdolny do pracy, a nie masz prawa do renty inwalidzkiej? Sprawdź, czy nie przysługuje ci renta socjalna

Jak pracować na rencie

Czy pobierając rentę inwalidzką, można pracować? Czy można z renty przejść na emeryturę? Co zrobić, jeśli ZUS odmówił nam prawa do renty? Sprawdź, co radzą eksperci

Jak dostać rentę rodzinną lub socjalną?

przekraczania progu. Jak najszybciej i pisemnie.Renta socjalnaO rentę socjalną możesz się ubiegać, jeżeli spełniasz warunki potrzebne do uzyskania renty inwalidzkiej. Różnica między nią a rentą inwalidzką polega tylko na tym, kiedy stałeś się niesprawny.Dla kogoRenta socjalna przysługuje tylko osobom

Renta rodzinna i socjalna krok po kroku

Renta rodzinna i socjalna krok po kroku

Bardzo blisko renty z tytułu niezdolności do pracy jest renta socjalna. Oto jakie są warunki jej otrzymania. RENTA SOCJALNAO rentę socjalną możesz się ubiegać, jeżeli spełniasz większość warunków potrzebnych do uzyskania renty inwalidzkiej. Różnica między nią a rentą inwalidzką polega bowiem tylko

Renta - kto może się o nią starać, ile można dorobić?

- W każdym oddziale ZUS jest specjalny punkt informacyjny, w którym można zasięgnąć porady - mówi Helena Stokłosa, rzecznik prasowy bielskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Wiele informacji można też znaleźć na internetowych stronach ZUS - www.zus.pl.Dla kogo renta?Renta z tytułu

Rencistów jest coraz mniej

Rencistów jest coraz mniej

inwalidzkich zniknie trzecia grupa - niezdolny do służby, ale zdolny do pracy. Więcej o zmianach dla mundurowych piszemy jutro. JAK DOSTAĆ RENTĘ Decyzja o przyznaniu renty wiąże się z wizytą u lekarza orzecznika z ZUS, który sprawdza, czy starający się o świadczenie spełnia określone warunki. WARUNEK PIERWSZY

Jak dostać rentę z ZUS

Jak dostać rentę z ZUS

czasowa. Renty socjalnej nie dostanie ktoś, kto ma już ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego. Na rentę socjalną nie może też liczyć osoba, która już dostaje rentę z zagranicy albo ktoś, kto został

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

dostanie ktoś, kto ma już ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego.Na rentę socjalną nie może też liczyć osoba, która już dostaje rentę z zagranicy, albo ktoś, kto został tymczasowo aresztowany lub

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

! Renta socjalna może być przyznana na stałe, jeżeli niezdolność do pracy jest trwała, lub na określony czas, jeśli niezdolność do pracy jest czasowa.Renty socjalnej nie dostanie ktoś, kto ma już ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, świadczenia

Renty zwykłe i mundurowe

Renty zwykłe i mundurowe

ukończyłby 60 lat (owe 60 lat będzie wzrastać wraz z wydłużeniem wieku emerytalnego).RENTY MUNDUROWYCH Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które wypłaca renty mundurowym, planuje zmiany w świadczeniach.Dotyczą one wprowadzenia w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich dwóch:niezdolny do służby,niezdolny do

renty inwalidzkie

Nie możesz pracować, a nie przysługuje ci renta inwalidzka? Jesteś wdową lub wdowcem? Renty rodzinne i socjalne to najpopularniejsze w Polsce świadczenia po rentach z tytułu niezdolności do pracy. Renta rodzinnaPrzysługuje członkom rodziny osoby, która przed śmiercią otrzymywała emeryturę lub rentę

Policja przesuwa o kilka miesięcy termin eksmisji inwalidy

Policja przesuwa o kilka miesięcy termin eksmisji inwalidy

rodzicach. Żyje za 530 zł renty inwalidzkiej. Ojciec pana Krzysztofa otrzymał służbowe mieszkanie w 1956 r. Należy do komendy. Jednostka domaga się zwrotu lokalu, powołując się na to, że pan Krzysztof nie ma do niego tytułu prawnego. Mieli go tylko nieżyjący już rodzice. Po opisaniu przez nas historii

Trzy szpitale i pozew. Znów uczy się chodzić

Trzy szpitale i pozew. Znów uczy się chodzić

lata spędziła przykuta do łóżka. Zakażona gronkowcem - Od miesięcy jestem rehabilitowana. Już stawiam pierwsze kroki o kulach. To sukces, bo do tej pory w domu korzystałam z chodzika, ale i tak poza mieszkaniem skazana jestem na wózek inwalidzki - opowiada pani Małgorzata. - Chciałabym zapomnieć o tym

Jak przejść na rentę

socjalna może być przyznana na stałe lub na czas określony. Nie dostanie jej ktoś, kto ma już ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej i świadczenia przedemerytalnego. Na rentę socjalną nie może też liczyć osoba, która dostaje rentę z zagranicy, albo ktoś, kto

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

! Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy nie wzrosła - jak inne świadczenia - o 71 zł. Osoby, które taką rentę pobierają, otrzymały mniej. W ustawie zapisano, że "w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rent inwalidzkich III grupy kwota waloryzacji wynosi 75

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

ma już ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego. Na rentę socjalną nie ma też co liczyć osoba, która już dostaje rentę z zagranicy, albo ktoś, kto został tymczasowo aresztowany lub odbywa karę

Kto może przejść na rentę

rentę, dostały mniej. W ustawie zapisano, że "W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rent inwalidzkich III grupy kwota waloryzacji wynosi 75 proc. kwoty 71 zł". Wcześniej najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosiła 560,13 zł brutto. 75 proc. z 71

Zmiany w rentach dla mundurowych

Zmiany w rentach dla mundurowych

orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji. Renta z tytułu trzeciej grupy inwalidzkiej aktualnie może zwiększyć emeryturę nawet o 15 proc., jeśli inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą. Można ją dostać już za niewielki uszczerbek na zdrowiu. Nic więc dziwnego, że mundurowi masowo korzystają z tego

"Rzeczpospolita": Wieś dogania już miasto

ubiegłej dekadzie zmniejszyły się różnice dochodowe w miastach, to na wsiach wzrosły. Jak wylicza Kaczor, zyskały gospodarstwa większe, a zbiedniały te, gdzie głównym źródłem utrzymania były renty inwalidzkie, oraz małe, nieprodukujące nic lub tylko na własne potrzeby. Więcej na http://www.rp.pl

Zmiany w rentach dla mundurowych

Zmiany w rentach dla mundurowych

piątek 24 stycznia ustawę o zmianach w L-4 przegłosował Sejm. DWIE GRUPY RENT Proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmiany dotyczą wprowadzenia w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich - dwóch: niezdolny do służby i niezdolny do służby ze znacznym ograniczeniem sprawności organizmu

Ok. 2,8 mln zł odszkodowania po katastrofie autobusu pod Grenoble

Ok. 2,8 mln zł odszkodowania po katastrofie autobusu pod Grenoble

Agata K. z Warszawy w wyniku wypadku doznała złamania kręgosłupa i porusza się na wózku inwalidzkim. PZU SA, ubezpieczyciel autokaru, przyznał wcześniej kobiecie 60 tys. zł i odmówił uznania dalszych roszczeń, z czym Agata K. nie zgodziła się i złożyła pozew do sądu w tej sprawie. - W efekcie

Senior w biedzie

Senior w biedzie

. ZASIŁEK STAŁY Osoby stare i zniedołężniałe, które nie mogą już pracować, a nie przyznano im ani renty, ani emerytury, mogą wystąpić o zasiłek stały. Aby go otrzymać, trzeba spełniać kryterium dochodowe. Dla osób samotnych wynosi ono 542 zł, a dla członka rodziny - 456 zł miesięcznie. Minimalna kwota

Renty rodzinne i socjalne

, renty inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego.Na rentę socjalną nie ma co liczyć osoba, która już dostaje rentę z zagranicy, albo ktoś, kto został tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności (takie osoby mogą jednak napisać wniosek o przyznanie50 proc

Szpital już płaci pozostającej po operacji w śpiączce Szwedce Christinie Hedlund

Szwedce co miesiąc - aż do czasu zakończenia procesu - ok. 18 tys. zł renty oraz zapłacił jej jednorazowo ok. 100 tys. zł. - Pieniądze potrzebne są m.in. na zakup dwóch specjalistycznych urządzeń do rehabilitacji, nowego wózka inwalidzkiego, a także na pokrycie przewidywanych kosztów leczenia i utrzymania

MZ proponuje zmianę ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

, a umieszczenie go w domu pomocy społecznej - który całkowicie kontrolował jego leczenie, poruszanie się i przysługującą mu rentę inwalidzką - było pozbawieniem wolności naruszającym konwencję praw człowieka. Trybunał stwierdził, że tryb umieszczenia skarżącego w ośrodku był niezgodny z prawem m.in

Zmiany w rentach i mniejsze chorobowe dla mundurowych?

służby ze znacznym ograniczeniem sprawności organizmu. Zniknie tzw. III grupa inwalidzka - niezdolny do służby, ale zdolny do pracy. Orzeczenie o niezdolności będzie mogło być wydawane czasowo - do trzech lat albo bezterminowo.Osoba ubiegająca się o rentę będzie musiała wykazać, że niezdolność do służby

Policja wyrzuca inwalidę na bruk

mu starczyć 530 zł miesięcznie renty inwalidzkiej, bo w trakcie dziesięciu lat przepracowanych na poczcie dorobił się tylko chorego kręgosłupa, a nie emerytury. Mieszkanko (29 metrów kwadratowych) było zadłużone jeszcze za życia jego rodziców. Od kiedy zmarli, komornik na poczet tych długów zajął mu

Polska renta w Luksemburgu

Polska nie może odmówić wypłaty renty inwalidzkiej dla cywilnych ofiar wojny lub represji osobie, która mieszka w innym państwie UE - uznał w środę Trybunał w Luksemburgu.Trybunał odpowiedział na pytanie sądu w Koszalinie, który rozpatrywał sprawę Haliny N. W 2002 r. przyznano jej rentę dla

Miasto dało niepełnosprawnej mieszkanie. Haczyk? Musi wpłacić prawie 2,5 tys. kaucji. Jak to zrobić, gdy żyje się na ulicy?

wpłacić kaucję - 6 miesięcznych czynszów - i na własny rachunek wyremontować mieszkanie. Żyje z matką z renty inwalidzkiej i zasiłków dla niepełnosprawnych - nieco ponad 2 tys. zł. - Dlatego dalej nie mam jeszcze gdzie się podziać. Wielkanoc także spędziłam na ulicy. Oglądałam mieszkanie od zewnątrz

Zmiany w rentach

stałe - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała lub na określony czas - jeśli niezdolność do pracy jest czasowa.Renty socjalnej nie dostanie ktoś, kto ma już ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku

Nie żyje Włodzimierz N., "człowiek z gór"

Włodzimierz N. miał 35 lat. Na miejsce pochówku wyznaczono rodzinne Węgorzewo. - W maju zeszłego roku dostał pierwszą grupę inwalidzką. Był chory na raka. Rodzina zdecydowała, że trafi do hospicjum w Wołominie - podaje Jacek Sońta, rzecznik MON. Wcześniej był leczony w Wojskowym Instytucie

Weteran z Afganistanu żąda 3 mln zł. Mina pogruchotała mu kręgosłup

koszty leczenia, oraz dodatkowej renty za rany odniesione w Afganistanie. To pierwsza tego typu sprawa przed polskim sądem. Poświęciłem to, co miałem najcenniejsze Żołnierz otrzymał już odszkodowanie z MON, pieniądze z ubezpieczenia oraz zapomogę na leki. Według resortu weteran dostał także pieniądze za

Zmiany dla mundurowych

;.Projekt założeń już został przyjęty przez rząd.W miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich mundurowych będą dwie:niezdolny do służby, niezdolny do służby ze znacznym ograniczeniem sprawności organizmu.Zniknie tzw. III grupa inwalidzka - niezdolny do służby, ale zdolny do pracy, która uprawnia do renty

Jak się starać o rentę

inwalidzkimi. Do dzisiaj zresztą wiele osób tak je potocznie nazywa.Dla kogo renta?Jeśli masz orzeczenie o niepełnosprawności, to wcale nie oznacza, że gdy zgłosisz się do ZUS, automatycznie dostaniesz rentę z tytułu niezdolności do pracy. To dwie różne sprawy.Renta przysługuje tylko ubezpieczonym, czyli

Nie żyje mecenas Sawicka, legendarna łódzka prawniczka

społeczną - natychmiast rozdała pieniądze potrzebującym. O sprawie zrobiło się głośno, gdy urząd skarbowy domagał się czterech tysięcy złotych podatku od rozdanej nagrody, więc komornik wszedł na rentę inwalidzką mecenas Sawickiej. Gdy "Gazeta" opisała tę historię, z całej Europy zaczęły

Cywil z ZUS ma gorzej

mundurowego. Cywile im dłużej chorują, tym mniejszą mają emeryturę. Bo nie odprowadzają składek.Emeryt mundurowy jednocześnie z emeryturą może pobierać - ewenement na skalę światową - część renty! Specjalna renta (tzw. III grupa inwalidzka) może zwiększyć emeryturę o 15 proc., jeśli orzeczono, że inwalidztwo

Renta wyższa niż emerytura?

bezrobocia, wielu pracownikom umożliwiono wówczas odejście na wczesną emeryturę lub nabycie prawa do renty inwalidzkiej. To właśnie wtedy zafundowaliśmy sobie wielu zdolnych do pracy rencistów. Na początku lat 90. ZUS przyznawał przeciętnie prawie 250 tys. rent inwalidzkich rocznie. W połowie lat 90

Jak się starać o rentę

niezdolności do pracy, nazywanymi potocznie rentami inwalidzkimi. Komu przysługuje takie świadczenie? Jak krok po kroku załatwić wszystkie niezbędne formalności? Od czego zależy wysokość renty? Komu przysługuje renta inwalidzka? Taką rentę Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna nam, jeśli z powodu choroby czy

Gdy diabeł tkwi w szczegółach, a ludziom zabraknie wyobraźni

Proces o gigantyczne odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę, który rodzina Szwedki wytoczyła Pomorskiemu Centrum Traumatologii, potrwa jeszcze co najmniej kilkanaście miesięcy. Ale już na półmetku, gdy wsłuchamy się w zeznania kolejnych świadków, dowiemy się, że na oddziale chirurgii naczyniowej

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

zdolności do pracy (głównie renty inwalidzkie i zasiłki chorobowe), ale oprócz tego wydatki na emerytury i renty rodzinne, wsparcie dla rodzin z dziećmi oraz wydatki na ochronę zdrowia. To są główne pozycje.Na 27 państw Polska jest na 23. miejscu w Europie zarówno jeśli chodzi o udział wydatków socjalnych w

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

, już od kilku lat prowadzi z reguły skuteczną egzekucję. Bo nawet gdy zignorujemy wezwanie do zapłaty za zaległy abonament radiowo-telewizyjny, to Poczta wystawi tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego. A wtedy zaczynają się prawdziwe dramaty - bo zajmowane są pensje, renty, emerytury. I nie chodzi tu

Rewolucyjne zmiany dla mundurowych. Chorobowe już nie będzie się opłacać

. przeziębił się podczas nocnej akcji, gdy biegał po lesie i przemókł.Projekt zakłada też zmiany w rentach mundurowych. Będzie zniesiona tzw. III grupa inwalidzka. To specjalna renta dla mundurowych, która zwiększa emeryturę o 15 proc. Można ją dostać nawet za niewielki uszczerbek na zdrowiu. Nic

Abonament RTV. Nie płacisz? Spodziewaj się wezwania!

, już od kilku lat prowadzi z reguły skuteczną egzekucję. Bo nawet gdy zignorujemy wezwanie do zapłaty za zaległy abonament radiowo-telewizyjny, to Poczta wystawi tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego. A wtedy zaczynają się prawdziwe dramaty - bo zajmowane są pensje, renty, emerytury. I nie chodzi tu

Zmian w rentach nie będzie

często do redakcji "Gazety" zgłaszają się osoby oburzone tym, że ZUS nie przyznał im renty, choć są osobami niepełnosprawnymi. Renta inwalidzka - tak potocznie nazywa się rentę z tytułu niezdolności do pracy i być może tu właśnie leży przyczyna nieporozumień. Wbrew obiegowej opinii

Jakie zmiany szykują się w rentach

stopień niepełnosprawności uprawniający do przyznania renty określany jest w procentach. W Polsce rozróżnia się tylko całkowitą i częściową niezdolność do pracy oraz całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnego życia (dawna I grupa inwalidzka).Uwaga! Warto pamiętać, że w świetle polskich przepisów

Zmiany w rentach

na to, żeby wystąpić o rentę jeszcze w tym roku? Sprawdź, jak załatwić wszystkie niezbędne formalności. ZUS przyzna nam rentę "inwalidzką" (potoczna nazwa renty z tytułu niezdolności do pracy) tylko wtedy, gdy jesteśmy ubezpieczeni (czyli z naszego wynagrodzenia odprowadzane są składki do

Trybunał UE: ZUS nie może zawieszać świadczeń Polakom za granicą

wyrok.Trybunał wypowiedział się w sprawie renty inwalidzkiej z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego w miejscach odosobnienia w okresie deportacji, jaką dostawała pani Halina Nerkowska, od 1985 roku mieszkająca w Niemczech. W 2002 roku ZUS zawiesił wypłacanie renty, tłumacząc to miejscem zamieszkania rencistki

Zmiany w rentach żołnierzy i policjantów

chce, aby jeszcze w listopadzie projekt trafił na Radę Ministrów. Zmiany wejdą w życie prawdopodobnie już w lipcu 2013 r.Zmiany w rentachProponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmiany dotyczą wprowadzenia w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich, dwóch:* niezdolny do służby,* niezdolny do

W pętli zadłużenia

. Ten zajął panu Janowi 300 zł z renty. Wierzyciele nadal naliczali odsetki. Mężczyzna nie wniósł sprzeciwu wobec nakazu zapłaty, więc ten się uprawomocnił. Obecnie dług przekroczył 70 tys. zł. Panu Janowi grozi licytacja mieszkania. Cena wywoławcza: 45 tys. zł. Starczy na pokrycie zaledwie części długu

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

, to Poczta Polska może wystawić tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, który zajmie się egzekucją długu. Konsekwencje będą bardzo nieprzyjemne: skarbówka może zająć pensję, rentę, emeryturę itd. Polecamy poradnik: Czym grozi niespłacanie długów i jak się bronić przed egzekucją komorniczą Uwaga

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary

, to Poczta Polska może wystawić tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, który zajmie się egzekucją długu. Konsekwencje będą bardzo nieprzyjemne: skarbówka może zająć pensję, rentę, emeryturę itd. Uwaga! Wezwania dostają tylko te osoby, które mają zarejestrowany odbiornik radiowy i telewizyjny i

Jak starać się o rentę

RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (potocznie zwana rentą inwalidzką) Dla kogo Możesz ją dostać, jeśli twój stan zdrowia nie pozwala ci podjąć pracy. Jeśli ją otrzymasz, ZUS zamiast pensji będzie wypłacał ci właśnie taką rentę. Ale podstawowy warunek - lekarze muszą uznać, że z

Kielce. Zainaugurowano Internetowy Wykaz Legionistów Polskich

rentę inwalidzką po tacie, który został ranny podczas walk, podobno został odznaczony. Nie wiem, w której formacji walczył - dokument zaginęły w czasie wojny, potem nie było czasu i możliwości dowiedzieć się czegoś" - powiedziała dziennikarzom kobieta. Zjazdowi towarzyszyły wydarzenia kulturalne i

Tej pomocy ciągle jest za mało

nieokreślony, chyba że osoba, która wymaga opieki, ma tylko czasowe orzeczenie o niepełnosprawności. ...a dla Karola renta i zasiłek Karol nie jest w stanie podjąć pracy. Niestety, renta z tytuły niezdolności do pracy nazywana potocznie rentą inwalidzką mu nie przysługuje. Przypomnijmy, renta ta należy się

Czy chorym z marskością zdekompensowaną przysługuje grupa inwalidzka?

dekompensacji marskości przy zachowaniu abstynencji - ponad 50%, zaś u pacjentów nadal pijących - mniej niż 30%. Chorym na zdekompensowaną postać marskości - w zależności od występowania ww. objawów - przysługuje renta inwalidzka. Pacjenci ci wymagają częstych hospitalizacji, kontroli badań

Komornik kontra samotna matka

się, że karta została zablokowana. Popędziłam do banku. Szok: komornik Adam Wujek zablokował moje rachunki na poczet długu, jaki mam w legionowskiej spółdzielni mieszkaniowej. Nie mam dostępu do pieniędzy z renty inwalidzkiej z ZUS, części zasiłku rentowego z PZU, do stypendium doktoranckiego z

Dla kogo pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej oferują potrzebującym kilka świadczeń, m.in. zasiłek stały, okresowy lub celowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny.Zasiłek stały Osoby stare i zniedołężniałe, które nie mogą już pracować, a nie przyznano im ani renty, ani emerytury, mogą wystąpić o zasiłek stały

Ile kosztuje tragedia Christiny z Malmö

Na pierwszej rozprawie, która odbyła się przed gdańskim Sądem Okręgowym, prawnicy 34-letniej Christiny Hedlund z Malmö domagali się tzw. zabezpieczenia powództwa. Chodzi o to, żeby szpital wypłacał Szwedce co miesiąc - aż do czasu zakończenia procesu - ok. 18 tys. zł renty oraz zapłacił jej

Czwartek 17 kwietnia

. W "Gazecie" publikujemy jego rozwiązanie. Informatory "Podatkowe last minute": Jak rozliczyć dochody z giełdy "Zasiłki i renty" Informator o rentach inwalidzkich.

Co dalej z waloryzacją rent i emerytur

53,25 zł brutto podwyżki. Dlaczego? Bo w ustawie zapisano, że "W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rent inwalidzkich III grupy kwota waloryzacji wynosi 75 proc. kwoty (71 zł)". Po waloryzacji renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 613,38 zł brutto

Waloryzacja emerytur i rent 2012

rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rent inwalidzkich III grupy kwota waloryzacji wynosi 75 proc. kwoty (71 zł)". Dziś najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 560,13 zł brutto. 75 proc z 71 zł to 53,25 zł. Tyle więc podwyżki dostaną renciści. Po waloryzacji

Rencista w kryzysie

czas, w którym opłacano składki, musi wynosić co najmniej pięć lat.Gdy upewnisz się, że jesteś ubezpieczony, w najbliższym oddziale ZUS złóż własnoręcznie podpisany wniosek o przyznanie renty inwalidzkiej. Taki dokument dostaniesz do wypełnienia u ubezpieczyciela, ale możesz też wydrukować go sobie z

Cd. historii niepełnosprawnej doktorantki sypiającej na dworcach i przystankach. Dziesiątki deklaracji pomocy

jak stały. Wzięły tylko Anki wózek inwalidzki. Przez cały ten czas radziły sobie jak mogły. Nie korzystały z pomocy państwa ani opieki społecznej. Za grosze wynajmowały pokoje. Żyły z Anki renty socjalnej, i z zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego jej matce. Razem za

Bezduszny bank czy głupie przepisy? Jak PKO BP zrobił rodzinę w "zero"

wszyscy mi dziękują. Gdybym mógł brać odpowiednie leki na krzepliwość krwi codziennie, mógłbym normalnie funkcjonować, ale w naszym kraju hemofilikom refundują tylko kilka zastrzyków w miesiącu - opowiada. Grzegorz dostaje rentę inwalidzką - 620 zł miesięcznie. Próbuje dorabiać w internecie. Zaczął klikać

Życie po udarze

, tymczasem po chorobie pozostał mu niedowład prawej ręki. Jest zbyt młody, by przejść na emeryturę, czy może więc starać się o rentę?Tak, oczywiście, o ile lekarz orzecznik z ZUS uzna go za osobę niezdolną do pracy. Należy też pamiętać, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje tylko ubezpieczonym

Eksmisja zastraszanej lokatorki w centrum Warszawy: policja wyłamała łomami drzwi, są ranni [WIDEO]

ma rentę inwalidzką, w lokalu przy ul. Hożej na placu Trzech Krzyży mieszka razem z synem. Eksmisja rozpoczęła się bladym świtem. Około godz. 7 na miejscu pojawił się komornik. Doszło do przepychanek miedzy 16 obrońcami lokatorki, którzy zabarykadowali się w mieszkaniu a policją. Niegroźnie

Jaka pomoc dla chorych na SM

niepełnosprawnych.Więcej informacji - www.pfron.org.plCo z rentą?Stwardnienie rozsiane może - choć nie musi - być powodem przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Ale uwaga, posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wcale nie oznacza, że automatycznie ZUS przyzna nam takie świadczenie.Renta z tytułu

Abonament drożeje, gdy nie płacisz

, który jest kierowany do urzędu skarbowego - może być wystawiony już w ciągu siedmiu dni od odbioru upomnienia przez abonenta. Konsekwencje mogą być bardzo poważne. Skarbówka może nam zająć wynagrodzenie, emeryturę, rentę albo rachunek w banku.Zapłać samJeśli nie płacimy abonamentu, a nie otrzymaliśmy

Czy możesz być rencistą?

Mówimy: "renta", myślimy "inwalidzka". A wcale niekoniecznie taką musi być. Możesz dostawać także rentę socjalną, rodzinną lub z tytułu niezdolności do pracy. Tą ostatnią - z tytułu niezdolności do pracy - zajmujemy się w dzisiejszym poradniku (nazywamy ją rentą). Wypłaca ci ją

Pacjenci: stwardnienie rozsiane to problem społeczny

, by z niskiej renty pokryć koszty rehabilitacji, środków higienicznych (bo pacjenci z SM nieraz cierpią na nietrzymanie moczu lub stolca), likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu, dopłat do wózka inwalidzkiego. Według Czarneckiej, polscy chorzy z SM mają utrudniony dostęp do odpowiedniej

Komornik zabrał mi wzrok

wycofali. Półtora roku temu zawiesili działalność, bo nie stać ich było na ZUS i inne opłaty. Mają 300 tys. zł długów. Banki zajęły hipotekę domu i działki. Komornicy zabierają część renty inwalidzkiej Piotra i emerytury Anny. W sumie na życie zostaje im miesięcznie ok. 1,3 tys. zł. Anna: - I z tym

Wejdę na Pałac Kultury i będę krzyczeć

rencie lub łasce pomocy społecznej. Boję się -tego. A z czego pani żyje? - Z renty inwalidzkiej. PZU płaci mi też zasiłki rentowe, bo procesuję się o pełne odszkodowanie. Dostałam jedynie 24 tys. zł. Mam też alimenty na dziecko. To, co zarobię w firmie, ledwie pokrywa składki i opłaty. Jest ciężko. Po

Jak zostać rencistą

na rentę?Dla Kogo RentaRentę dostajesz z ZUS-u zamiast pensji lub innego świadczenia, gdy jesteś niezdolny do pracy. Renta może być: socjalna, rodzinna lub inwalidzka. Nas interesuje ta ostatnia zwana "rentą z tytułu niezdolności do pracy" (będziemy ją nazywać po prostu rentą). Rentę możemy

"Aby nie siedzieć w domu, pstrykając pilotem"

znaleźć w Warszawie pracę Katarzynie Konar. Pochodzi z okolic Nowego Sącza, a studiowała w Siedlcach. - Szukałam tutaj pracy przez cztery miesiące - opowiada. Po długiej rehabilitacji udało jej się wstać z wózka inwalidzkiego, ale wciąż ma trudności z poruszaniem. - W małych miastach jest ciężko. Ludzie

Województwo śląskie najbardziej skorumpowane w Polsce? Bezlitosne statystyki

. rent inwalidzkich jest już na ukończeniu - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek. Korupcja zżera też ośrodki szkolenia oraz egzaminowania kierowców. Łapówkarskie układy ujawniono prawie we wszystkich takich placówkach w województwie. Niewiele lepiej ma być w urzędach. Według

Zniżki i ulgi dla seniorów

. *Pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. *Są zaliczone do I grupy inwalidzkiej. *Są całkowicie niezdolne do pracy. *Mają znaczny stopnień niepełnosprawności. *Są trwale lub okresowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym. *Ukończyły 75 lat. *Otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę

Odcięty od świata, pozbawiony godności. Więzień ósmego piętra

Poruszający się na wózku inwalidzkim Grzegorz Świderski mieszka samotnie na 8. piętrze wieżowca przy ulicy Porucznika Łagody w Łomży, gdzie pustostany na poddaszu przerobiono na lokale socjalne. Jest sparaliżowany od 15 lat. Spadł z rusztowania. Ma uszkodzony kręgosłup.- Zostaliśmy tu eksmitowani z

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

dowód ubezpieczenia. Zakupy robi się w sklepie, który ma umowę z Funduszem. Zwykle takie zlecenia realizowane są przed oddziały NFZ na bieżąco. W podobny sposób załatwia się sprawy związane z refundacją zakupu np. materaca przeciwodleżynowego czy też wózka inwalidzkiego. Warto pamiętać o tym, że gdy

[TYLKO U NAS] Mamy projekty porozumienia ws. emerytur mundurowych

pensji. Ta bywa sztucznie pompowana np. poprzez awansowanie żołnierzy tuż przed emeryturą. - rząd chce utrzymać tak jak jest teraz maksymalną emeryturę dla mundurowych w wysokości 75 proc. pensji Przysługuje ona po 28,5 roku służby. - renta inwalidzka mundurowego ma wynosić 70 proc. pensji w przypadku

Więcej przywilejów dla kombatantów

bezpośrednio na ich rachunki bankowe. Dotychczas musieli oni albo zakładać rachunki w Polsce, albo korzystać z pośrednictwa pełnomocnika. Teraz będą mieli przelewane pieniądze (razem z emeryturą czy rentą) bezpośrednio na swoje zagraniczne konto. - Za granicą żyje ok. 7 tys. kombatantów i ofiar represji - z

Co grozi niepłacącym abonamentu RTV

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Konsekwencje są przykre. Skarbówka może zająć wynagrodzenie, emeryturę, rentę albo rachunek w banku. SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ DŁUŻNIKIEM Jeśli nie płacimy abonamentu, ale jeszcze nie otrzymaliśmy wezwania, warto zastanowić się nad tym, aby z własnej woli uregulować

Gdy nie spłacasz długów

wymiarze godzin dłużnik zarabia mniej niż wynosi najniższe krajowe wynagrodzenie, zostanie mu potrącone 50 proc. pensji. Inaczej ma się sprawa z emeryturami i rentami. Komornik może zająć nie więcej niż 25 proc. świadczenia netto. Sęk w tym, że emerytom i rencistom nie przysługują kwoty wolne od egzekucji

Zarabiasz dużo? Rząd podniesie Ci składkę

objętych składką - uważa Mordasewicz.Jednak bogatsi najbardziej skorzystali na obniżeniu składki rentowej i podatku PIT.- Dlaczego na renty inwalidzkie czy wdowie mają płacić tylko osoby mające dochody z pracy, a już te uprawiające rolę czy żyjące z wynajmu mieszkań - nie? - odpowiada Mordasewicz. I

Pomoc dla diabetyków

wyznaczonym dniu trzeba się stawić przed ich obliczem. Zespół orzeka o lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności (dawniej były to III, II i I grupa inwalidzka).Ludzie często są przekonani, że orzeczenie o niepełnosprawności uprawnia do otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy, a

Komu opłaca się chorować

nad dzieckiem oraz z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny powinna być zgodna z systemem powszechnym".Renty mundurowe do zmianProjekt o zmianach zasad chorobowego mundurowych zakłada też zmiany w rentach policjantów, żołnierzy, strażaków. Zostałaby zniesiona III grupa inwalidzka. To specjalna

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

Dzięki przepisom zachęcającym do zatrudniania coraz więcej niepełnosprawnych osób pracuje. W zeszłym roku do powiatowych urzędów pracy trafiło ponad 40 tys. ofert pracy. Ale mimo poprawy sytuacji nadal dla ponad połowy niepełnosprawnych Polaków głównym źródłem utrzymania jest renta z tytułu

Nie chcemy robaków, chcemy wędkę

Do szczęścia nie potrzeba mi kokosów, na godne życie chciałbym zarabiać na poziomie średniej krajowej pensji. Jako osoba niepełnosprawna od urodzenia (mózgowe porażenie dziecięce), która pobiera niską rentę socjalną, dziś nie mogę zarobić więcej niż 855 zł brutto, czyli głodową pensję, za którą nie

Pomoc dla osób starszych i chorych

waloryzacji rent i emerytur. Można spodziewać się, że zwiększy się o kilka złotych. * Zasiłek opiekuńczy. Jeśli pracujesz zawodowo, a musisz sprawować opiekę nad najbliższym członkiem rodziny (za takiego uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, ale również wnuki, rodzeństwo lub dzieci powyżej 14 lat

Miała mieć ślub i piękne piersi. Teraz jej rodzice walczą o rekordowe odszkodowanie

niemajątkowej w postaci krzywdy rozumianej jako cierpienia fizyczne i psychiczne. 4 mln SEK to niezbędne koszty związane z leczeniem Christiny, a które obejmują zwłaszcza: koszt zakupu samochodu dla niepełnosprawnych, dostosowanego do potrzeb 34-latki oraz koszt zakupu wózka inwalidzkiego, urządzeń do

Opanować renty

Według danych resortu gospodarki w latach 1950-2002 liczba rent inwalidzkich w Polsce wzrosła 8,6 razy (dziś otrzymuje je 3,2 mln osób), chociaż w tym samym czasie Polaków przybyło zaledwie 1,5-krotnie. Boom rentowy wystąpił zwłaszcza w latach 80. i 90., gdyż przyznawanie renty traktowano

Kary za niepłacenie abonamentu RTV

inwalidami wojennymi i wojskowymi lub są członkami rodzin pozostającymi po nich; ** mają statut osoby represjonowanej i są zaliczane do jednej z grup inwalidzkich albo są członkami ich rodzin pozostających po nich, jeśli osoby uprawnione w chwili śmierci pobierały rentę z tytułu inwalidztwa; * są inwalidami

Co się należy chorym na Parkinsona

korzystać z komunikacji miejskiej. O innych ulgach - czytaj poniżej i w ramce** Czy choroba Parkinsona może być powodem do otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy?Oczywiście. Formalności załatwia się tak jak w przypadku wszystkich innych chorób. Należy zgromadzić dokumenty poświadczające zarobki i

Interwencje. Rachunek za ojca

renty inwalidzkiej - opowiada Ewa. - Gdy nas porzucił, nie mieliśmy z czego żyć.Czasem musieli korzystać z pomocy społecznej. Anna, matka Ewy, po 18 latach małżeństwa zdecydowała się na rozwód. Sąd nie pozbawił Janusza praw rodzicielskich. Płacił na trójkę dzieci alimenty: razem 230 zł.Anna: - Długo

Dlaczego Ola jest zbyt dzielna na rentę

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.plOd urodzenia nikt nie kwestionował, że 29-letniej dziś Oli Majkrzak z Nysy należy się pomoc państwa. Najpierw był zasiłek pielęgnacyjny, potem inwalidzka renta uczniowska, do niedawna renta dla dorosłej osoby.Jeszcze w połowie ub. roku lekarz

Samotna matka to nie gorszy gatunek, niepotrzebna istota... [list po artykule]

procesować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o przedłużenie prawa do renty inwalidzkiej. Mimo ponad 70 proc. uszczerbku na zdrowiu ZUS przyznał jej świadczenie czasowe. Kiedy sprawy toczą się w sądzie nie otrzymuje pieniędzy i wtedy narastają długi.Gdy przestała płacić czynsz, spółdzielnia mieszkaniowa

Dla Sylwii każdy dzień jest wyzwaniem. Choć o to nie prosi, można jej pomóc

powodu niedotlenienia mózgu doszło do porażenia kończyn. Od tej pory wymaga stałej opieki, porusza się na wózku inwalidzkim. Nauczycielka oskarżona przez prokuraturę o nieudzielenie pomocy i spowodowanie tym samym - nieumyślnie - ciężkiego uszczerbku na zdrowiu stanęła przed sądem, ale została

Skok nieudaczników. Buraczkowego opla parkują przed bankiem. "Dawać pieniądze!"

dawniej do jednej klasy w gimnazjum. Pierwszy wyuczył się na mechanika, ale nie poszedł do pracy - lekarze orzekli, że jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym, dzięki czemu - z powodu serca - dostaje 600 zł renty inwalidzkiej i 153 zł zasiłku. Drugi był nawet w technikum, lecz wyrzucono go za wagary

Nie pisze, nie mówi, pracuje

naczynia ze stołu, zamiata okruchy w malutkiej jadalni. Jesienią jest dużo zachodu z grabieniem liści w ogrodzie. Zimą - odgarnia śnieg. We wtorki chodzi z grupą na basen, pcha przedszkolaków na wózkach inwalidzkich. Chłopcom trzeba też pomagać przy siadaniu na sedes.W południe jest obiad. Po nim Kubę

Mondragon (spółdzielnia)

obszarach aktywności: finansach, przemyśle, sprzedaży detalicznej oraz strategii.Na obszar finansów składa się bankowość, firma ubezpieczeniowa oraz organizacja zajmująca się opieką społeczną (emerytury, zasiłki dla wdów, renty inwalidzkie), komplementarna do hiszpańskiego systemu pomocy społecznej.Zakres

Korpus Górniczy

("krankszychty"), renty inwalidzkie i starcze ("pensje odstawkowe"), koszty pogrzebu oraz wsparcia dla wdów i sierot. Przeciętnie Korpus Górniczy składał się z ok. 4 tys. członków. Po 1860 roku jego liczebność i znaczenie stopniowo malały, w miarę zamykania rządowych kopalni i hut lub ich wyprzedaży w ręce

Funkcje socjalne państwa

przy pracy. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego związane z macierzyństwem i opieka nad dzieckiem obejmują zasiłek w czasie urlopu macierzyńskiego, zasiłek porodowy, zasiłek wychowawczy, zasiłek opiekuńczy. Świadczenia dla ludzi starych i niezdolnych do pracy są to: emerytury, renty inwalidzkie, renty

Basmat Tab?un

pracowników wynosiła 2254, a liczba osób pracujących na własny rachunek wynosiła 153. Średnie miesięczne wynagrodzenie w 2010 roku wynosiło 4773 ILS (średnia krajowa 7522 ILS). Zasiłki dla bezrobotnych pobierało 38 osób, w tym 28 mężczyzn (średni wiek: 39 lat). Świadczenia emerytalne oraz renty pobierało 307

Social Security

[42 USC 7] obejmuje kilka programów i ubezpieczeń społecznych. Główną część programu stanowi OASDI (Old Age, Survivors, a Disability Insurance ? emerytury, renty rodzinne, renty inwalidzkie i ubezpieczenia) lub RSDI (Retirement, Survivors, and Disability Insurance ? renty, renty rodzinne

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.