renta w drodze wyjątku

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI

JAK SIĘ STARAĆ O RENTĘ

JAK SIĘ STARAĆ O RENTĘ

Rentę pobiera około miliona Polaków. Jej przeciętna wysokość to 1610 zł brutto.

Kto może przejść na rentę

W maju na rencie z powodu niezdolności do pracy przebywało 995 tys. Polaków. To blisko trzykrotnie mniej niż w rekordowym 1998 r., gdy rencistów mieliśmy ponad 2,7 mln.

Dopiero gdy umrą rodzice, będzie renta dla syna

Całkowicie niezdolny do pracy inwalida nie może otrzymać renty. Zaskarżył do sądu decyzję kancelarii premiera i już trzy razy wygrał, ale po każdym wyroku rządowi prawnicy składali kasację.

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

Dla kogo zasiłek opiekuńczy? Ile może dostać opiekun niepełnosprawnego?

opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. Kiedy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje Specjalny zasiłek opiekuńczy nie należy się, gdy: - opiekun ma prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej i innego świadczenia

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ile można dostać i czy trzeba rzucić pracę?

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ile można dostać i czy trzeba rzucić pracę?

w pierwszym stopniu nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Choć i od tej zasady sądy robią wyjątki. Dzieje się tak wtedy, gdy stary rodzic, mimo braku orzeczonej niepełnosprawności, nie ma już sił opiekować

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych [INFORMATOR]

Pomoc dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych [INFORMATOR]

zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; innym osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Kim są te „inne

Jej mąż podpalił się pod kancelarią premiera, ZUS odmówił renty po nim

Jej mąż podpalił się pod kancelarią premiera, ZUS odmówił renty po nim

stażu pracy objętego ubezpieczeniem. - W takim trudnym przypadku jedynym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do prezesa ZUS o przyznanie renty w drodze wyjątku. Zawsze pomagamy wypełniać dokumenty, szczegółowo opisujemy sytuację rodzinną zainteresowanego i całą dokumentację wraz z wnioskiem przekazujemy

Emerytury specjalne

Emerytury specjalne

alimenty na dziecko - 2 tys. zł miesięcznie - i dochód na osobę w rodzinie wynosił 1 tys. zł, to nie otrzymała świadczenia specjalnego. TRZEBA ZŁOŻYĆ WNIOSEK Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń w drodze wyjątku prezes ZUS rozpoczyna na podstawie wniosku. Można go złożyć osobiście lub z pomocą

Dłużnicy krócej ścigani za długi. Nowe przepisy uderzą w "śmieciowych windykatorów"

Dłużnicy krócej ścigani za długi. Nowe przepisy uderzą w "śmieciowych windykatorów"

tydzień, a w tym czasie dłużnik będzie mógł udowodnić spłatę należności. Jedynie gdy komornik dochodzi alimentów lub rent, bank będzie zobowiązany odesłać pieniądze natychmiast. Przeczytaj także: Windykacja "na oślep". Pan Henryk dostał SMS-a: Proszę zwrócić 553 zł Windykatorzy krytykują

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

„wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium RP, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio”. Na czym polega egzekucja alimentów We wniosku do komornika wierzyciel (rodzic lub opiekun dziecka albo

Skuteczna egzekucja alimentów  [INFORMATOR]

Skuteczna egzekucja alimentów [INFORMATOR]

art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który mówi, że „wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium RP, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio”. Egzekucja alimentów We wniosku

Macierewicz chce mieć prawo do degradowania oficerów i podoficerów. Także tych, którzy umarli

Macierewicz chce mieć prawo do degradowania oficerów i podoficerów. Także tych, którzy umarli

podoficera i oficera z wyjątkiem generałów. I to zarówno tych w służbie, jak i w stanie spoczynku. Powody pozbawienia stopnia mają być uznaniowe, ocena zależeć będzie wyłącznie od ministra. To np. „popełnienie czynu świadczącego o utracie wymaganych wartości moralnych” oraz „dokonanie czynu

Emerytury specjalne

dostawała alimenty na dziecko - 2 tys. zł miesięcznie. - Dochód na osobę w rodzinie wynosił 1 tys. zł, a to za dużo, aby przyznać świadczenie specjalne - tłumaczył ZUS. WNIOSEK Z OŚWIADCZENIEM Aby dostać świadczenie w drodze wyjątku, trzeba wystąpić z wnioskiem. Można go złożyć osobiście lub przez

Dla kogo zasiłek opiekuńczy

Dla kogo zasiłek opiekuńczy

opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka mające własne dziecko. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NIE PRZYSŁUGUJE Specjalny zasiłek opiekuńczy nie należy się, gdy: + opiekun ma prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego

Emerytura nawet po śmierci, zmiana terminu wypłaty z ZUS, przelewy emerytalne do banku za granicą, czyli vademecum emeryta

Emerytura nawet po śmierci, zmiana terminu wypłaty z ZUS, przelewy emerytalne do banku za granicą, czyli vademecum emeryta

– Nie spełniam warunków do otrzymania ustawowej lub wcześniejszej emerytury. Co mam robić? – pyta pani Maria. Specjalne wyjątkowe emerytury może przyznawać prezes ZUS. Aby prezes ZUS mógł przyznać świadczenie w drodze wyjątku, muszą być spełnione pewne warunki. A więc wnioskodawca jest lub

ZUS wysyła do pracy chorą na epilepsję i porażenie mózgowe

grosza - mówi matka. Dlatego teraz walczy o rentę socjalną dla córki. 22 stycznia Monika stanęła przed lekarzem orzecznikiem ZUS w Chorzowie. Ten stwierdził, że "schorzenia Moniki wymagają leczenia, ale nasilenie objawów nie powoduje aktualnie naruszenia sprawności organizmu w stopniu uzasadniającym

Weteran. Dumny, że był na misji, dumny ze swoich ran

Weteran. Dumny, że był na misji, dumny ze swoich ran

się z wami ministrowie. Tak było, kiedy zostałeś ranny w Afganistanie? - Wtedy, w roku 2002 roku, nie było nic. Żołnierz ranny na misji był dyskwalifikowany ze służby przez wojskową komisję lekarską i lądował automatycznie poza wojskiem, co najwyżej z rentą. Ja akurat jestem wyjątkiem. Mimo znacznego

Zmiany w zwolnieniach lekarskich

Zmiany w zwolnieniach lekarskich

, które płacą składki na ubezpieczenie społeczne, do końca 2015 r. będą musiały założyć konta (tzw. profile) w portalu ZUS. Dzięki temu będą mogły na bieżąco otrzymywać informacje o zwolnieniach. - Wyjątek stanowią małe firmy zatrudniające mniej niż 5 osób. Te będą miały wybór: mogą, ale nie muszą się

Pomoc dla samotnych rodziców

Pomoc dla samotnych rodziców

, studiujących oraz posiadających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny otwiera drogę do ubiegania się o dodatki, w tym: + dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie; wypłacany jest przez 24 miesiące

Życie po udarze

Życie po udarze

o rencie socjalnej. Dzięki niej osoby otrzymujące rentę socjalną będą mogły zarobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia bez utraty świadczenia. Czasem jedyną możliwością jest tzw. renta specjalna. Przyznaje ją prezes ZUS na drodze wyjątku i na specjalnych zasadach. Trzeba m.in. być osobą

Dla kogo pakiet onkologiczny  [INFORMATOR]

Dla kogo pakiet onkologiczny [INFORMATOR]

kolejki onkologicznej, którą analizuje potem NFZ. Inna ważna zmiana: pacjent, który zmieni lekarza lub szpital, będzie mógł dostać nową kartę DiLO. Obecnie tacy chorzy tracą kartę, więc muszą się dalej leczyć w zwykłym, kolejkowym trybie. O ile nic nie stanie na drodze nowelizacji, od 1 marca stara karta

Jakub Woynarowski: Ustanawiam nowy porządek wieków

Jakub Woynarowski: Ustanawiam nowy porządek wieków

. To oczywiście sztuczny podział i wciąż mnie zaskakuje, że ktoś bezrefleksyjnie za nim podąża. Bo tak jest łatwiej. - Zapewne. A historia sztuki pełna jest niespodzianek. Wraz z postępami mojego "śledztwa" anachroniczne dzieła, które traktowałem jako wyjątki, układały się w nurty o

Zmarł jako cywil, odszkodowanie będzie jak dla żołnierza

wystąpi z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o przyznanie w drodze wyjątku świadczenia rodzinie zmarłego, które może być wypłacane żonie i dziecku zmarłego niezależnie od ustawowego prawa do wojskowej renty rodzinnej. W resorcie Obrony Narodowej zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

godzin dziennie (z 35 do 40 godzin w wymiarze tygodniowym). Oznacza to, że wszystkie osoby niepełnosprawne - niezależnie od stwierdzonego stopnia niepełnosprawności - obowiązuje taka sama maksymalna dobowa i tygodniowa norma czasu pracy. Wyjątek stanowi przypadek, gdy lekarz medycyny pracy wyda

Ulgi dla niepełnosprawnych. Sprawdź, jakie przywileje ci się należą

z 7 do 8 godzin dziennie (z 35 do 40 godzin w wymiarze tygodniowym). Oznacza to, że wszystkie osoby niepełnosprawne - niezależnie od stwierdzonego stopnia niepełnosprawności - obowiązuje taka sama maksymalna dobowa i tygodniowa norma czasu pracy. Wyjątek stanowi przypadek, gdy lekarz medycyny pracy

Najlepsza książka o transformacji

czynniki pierwsze. Pokazuje alternatywne rozwiązania i koszty z nimi związane. Po trzecie, choć Aslund jest przede wszystkim ekonomistą, dostrzega procesy polityczne i społeczne, które kryły się za konkretnymi decyzjami dotyczącymi takiej a nie innej drogi reform. "Żadna reforma nie była realizowana w

Samobójstwo Polaka w brytyjskim ośrodku deportacyjnym. "Stał i płakał, a strażnicy w śmiech. Wtedy mu odbiło"

deportacyjne Harmondsworth i Colnbrook rozdziela jedynie wąska droga. Razem tworzą Heathrow Immigration Removal Centre. Do największego lotniska w Europie jest stąd może z pół mili, do centrum Londynu 20 mil. Z okien można bez problemu zobaczyć, do których linii należą przelatujące samoloty. Bywa, że w ciągu

Gospodarczy groch z kapustą na debacie w TVP1

, zarobiliby na tym może po 1 groszu) - i zaczął mówić, że jak będzie większy wzrost PKB, to i waloryzacja rent, i emerytur będzie wyższa. Na koniec obiecał, że "będzie podwyżka rent i emerytur po wyborach", choć jest to oczywiste, bo zapisane w ustawie. Najśmieszniej dobrano pytania dla polityków

Pozostawieni. Jak sobie radzą w Polsce iraccy tłumacze

drodze wyjątku Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przyznała mu zrujnowane mieszkanie na strychu, bez ogrzewania. Znów zadzwonił. Tym razem zainterweniował wiceminister MON Janusz Zemke. Przydzielono mu kawalerkę w bloku (mieszka w niej nadal), dostał też w drodze wyjątku rentę specjalną - 900 zł na rękę

Kto dostanie pieniądze na niepełnosprawne dziecko

! Świadczenia pielęgnacyjnego nie dostanie rodzic, który pobiera rentę lub emeryturę. O ile przy zasiłku dla opiekuna niepełnosprawnego dorosłego obowiązuje restrykcyjne kryterium dochodowe (764 zł na osobę w rodzinie), o tyle rodzic niepełnosprawnego dziecka dostanie świadczenie bez względu na dochody

Wystąpienie Adama Bodnara przed Sejmem. Z jakimi sprawami ludzie przychodzą do Rzecznika Praw Obywatelskich?

, którzy wypełnili swoją najważniejszą misję w stosunku do społeczeństwa – rzetelnie poinformowali o sprawie, kierując się własną odpowiedzialnością zawodową. Wysoka Izbo, Mówię o tej dramatycznej sprawie, bo to nie jest wyjątek. To nie jest po prostu nieszczęśliwy wypadek. Nasza policja – tak

Ustawa o umowie związku partnerskiego (projekt)

przewidywane, określone w oświadczeniu: 1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek, partner lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18 % dochodu uzyskanego w

Referendum 6 września. Zwycięzca bierze wszystko

europejski kraj, na pewno w Europie Zachodnie (wyjątkiem są mniejsze gminy w Wielkiej Brytanii. W większych są tam okręgi wielomandatowe, a w Londynie jest system mieszany). A już zupełną egzotyką jest to, że mamy jednocześnie bezpośrednie wybory prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz wybory rad w JOW-ach

Co rząd może, co musi, co zrobi

emerytalnej; wysokość renty zależeć będzie (przy rozmaitych wyjątkach) od zebranej składki rentowej; nieznaczne podniesienie składki rentowej (obniżonej za rządów PiS-u, przy poparciu PO). To również uderzy w przedsiębiorców i oczekiwać będą od rządu rekompensat; rozszerzenie dodatkowych ubezpieczeń

Reklamy, które nie mówią całej prawdy

! Właśnie ruszamy na stok!" - od Jana i Grażyny bije beztroska. Czytaj też: 2000 zł prywatnej renty dla emeryta? Tak, ale pod warunkiem, że mieszka w pałacu Czytaj też: Odwrócona hipoteka to bujanie w obłokach? Czytaj też: Subtelne robienie seniora w bambuko, czyli zgłoś się po rentę. Ale nie do ZUS-u

Wiceszef PSL: W kwestii odwołania Piechocińskiego Pawlak został sam

chcielibyśmy zawalczyć jeszcze w tej kadencji. Nie ukrywamy, że dla nas ważne jest zapisanie w konstytucji zakazu prywatyzacji Lasów Państwowych i kwotowej waloryzacji rent i emerytur, co wsparłoby najuboższych. Poza tym poparcie przez PO naszego projektu o obrocie ziemią, który utrudni spekulacje po 2016 r

KRUS zaszkodził wsi

emerytury, renty i zasiłki spowolniła przemiany i w dłuższym okresie przyczyniła się do utrzymania obszaru biedy. Polskie rolnictwo, z wyjątkiem dawnego zaboru pruskiego, nie doświadczyło przemian kapitalistycznych, które w Europie Zachodniej wypchnęły do miast ogromną część ludności wiejskiej. Reforma

Forum Obywatelskiego Rozwoju: ile kosztują wyborcze obietnice

finansowania tych obietnic PiS nie zdradza. Mgliście wspomina jedynie o sprzedaży resztówek akcji skarbu państwa w mniejszych spółkach i cięciach w administracji i państwowych funduszach. Nie lepiej wypada SLD. Sam planowany przez Sojusz wzrost wydatków na budowę dróg i inwestycje na kolei może pochłonąć 114

Zobacz, ile zapłacisz za wyborcze obietnice polityków

wzrost wydatków na budowę dróg i inwestycje na kolei mogą pochłonąć 114 mld zł. Jeśli doliczyć do tego bezpłatne żłobki i przedszkola, przywrócenie opieki lekarskiej w szkołach, nowe świadczenia dla rodzin i podniesienie minimalnych rent i emerytur, mamy kolejne 68 mld zł. Sojusz oszczędności chce

Spotkanie. Opowiadanie Ignacego Karpowicza

mężczyzną giętkim i smukłym jak łasica, który okazał się kryminalistą, którym był już wcześniej, choć nikt o tym nie wiedział z wyjątkiem wspólników i jego przyjaciół, o ile tacy w ogóle mu się napatoczyli. Potem rozwód i małżeństwo z zamożnym wdowcem, zakończone wdowieństwem. Jej drugi mąż zmarł na sedesie

Ważne pytania o alimenty

do pracy w Anglii i słuch po nim zaginął. Pani Krystyna żyje z renty. Przy jej dochodach mogłaby się starać o alimenty z Funduszu, ale w gminie powiedziano jej, że do wniosku musi dołączyć informację z sądu, że podjęła starania o ustalenie miejsca pobytu i wyegzekwowanie pieniędzy od ojca dziewczynki

Alimenty na dzieci - jak je wyegzekwować, gdy rodzic nie płaci?

ich zlicytowania może podziałać na dłużnika bardziej mobilizująco niż licytacja samochodu. Auto można odkupić, ale czworonożnego przyjaciela już nie. Koszty komornicze Obciążają alimenciarza. Wynoszą 8 proc. od wyegzekwowanej kwoty, jeśli jest ona ściągana z pensji, renty lub rachunku bankowego. W

Komitet Obrony Demokracji: O demokracji porozmawiamy z każdym politykiem. Także z Jarosławem Kaczyńskim, jeśli zechce

. Nie wpuszczamy ludzi z nowych kont. Wyjątek musiałem zrobić dla mojej mamy, która specjalnie założyła Facebooka, żeby wesprzeć KOD. Powstają fałszywe, konkurencyjne grupy, ale to też wyłapujemy. Na jednej z nich znalazłem Henryka Wujca: "Przepraszam, ale jest pan w fałszywym Komitecie, zapraszam

Coraz więcej biegnie na pomoc

, jak te w siatkówce dla pełnosprawnych. Z jednym wyjątkiem - jeżeli w trakcie serwowania oderwiesz tyłek od parkietu, to twoja drużyna traci punkt. No i siatka wisi na wysokości niewiele ponad metr. Trener wciąga ją do reprezentacji Polski. Grają w klubie START Wrocław. Danka jedzie na mistrzostwa

Pieniądze w wolnych związkach

wspólność majątkowa. Z dobrodziejstw wspólnego opodatkowania za dany rok nie mogą skorzystać pary, które pobrały się w jego trakcie, np. w maju (wspólnie rozliczą się dopiero za kolejny rok, oczywiście jeśli ze sobą wytrzymają). Od tej zasady jest jednak wyjątek. Osoba, której małżonek zmarł w trakcie roku

Opieka nad osobami starszymi. Jak wybrać dobry dom opieki

pomocy społecznej prowadzonych przez samorządy. Pobyt w DPS-ie może być nawet w 65 proc. dofinansowany z gminnych czy miejskich budżetów, pod warunkiem jednak, że renta lub emerytura pensjonariusza i dochody rodziny nie wystarczą na pokrycie pełnych kosztów. Do DPS-u kieruje gmina, kolejki bywają długie

Polska znicestwiona - głos dla Tischnera. Co by powiedział, gdyby był z nami

prowadzone przez "niezależnych ekspertów". Nie polega ono na zmierzaniu od argumentów i dowodów w stronę prawdy, ale na odwrót - szuka się drogi od prawdy, którą się dysponuje na zasadzie wewnętrznej pewności, do jej "potwierdzenia" w faktach. Jak to wytłumaczyć? - Wyobraźnia bierze

Jak się starać o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

dzieci, stypendia uczniowskie, dodatek kombatancki, renty inwalidzkie, zasiłki chorobowe, diety, np. radnych, a następnie podzielić przez liczbę osób uprawnionych (rodzic, jego współmałżonek lub konkubent, dzieci pozostające na ich utrzymaniu). W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne przyjmuje

Emerytury dla 60-latków - jak jest naprawdę?

wyjątkami - o nich niżej). Innymi słowy: nawet jeśli mają wystarczająco długi staż ubezpieczeniowy, to i tak muszą pracować do 65. roku życia! Zgodnie z wolą TK mężczyźni powinni móc przechodzić na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat. Warunek - 35 lat stażu. I dał rządowi rok na zmianę przepisów (do

Słabsze weto to mocniejszy rząd

drogę do zmian w mediach publicznych. 2. Dwie nowelizacje prawa o ustroju sądów powszechnych dotyczące sposobu wynagradzania sędziów. 3. Nowelizację ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, która zniosła m.in. przepisy kominowe ograniczające zarobki prezesów państwowych spółek. 4. Nowelizację ustawy o

Zadłużeni emeryci

Komornicy masowo zajmują Polakom emerytury od 2008 r. Już ubiegły rok był rekordowy. - Jednak to, co się dzieje w tym roku, wprawia w osłupienie - słyszymy w ZUS. Rzeszów. W pierwszym półroczu 2009 r. wniosków komorniczych o zajęcie emerytury lub renty było 2,5 tys. W pierwszym półroczu tego roku

Rannych nie przewidziano

prosić. Tym razem Janusza Zemke. Przydzielili mi lepszy lokal. Dostałem też w końcu rentę specjalną. Całe 900 zł netto, w drodze wyjątku. Dwa tygodnie po naszej rozmowie Samuel dzwoni do mnie z komórki. - Jestem w szpitalu psychiatrycznym. Przyślij mi koniecznie artykuł, jak się ukaże. Klinika się uczy

Pół miliona za cierpienie

rodzina tragicznie zmarłego mogła zazwyczaj liczyć tylko na zwrot kosztów pogrzebu, alimenty czy rentę - mówi. Wyjątki zdarzały się rzadko. Niekiedy sądy, by pomóc rodzinom, nieco naginały przepisy. Tak było w przypadku odszkodowania dla rodziców Przemka Czai, zabitego przez policjantów w 1998 r

Donald Tusk: Polska gospodarka stała się synonimem sukcesu [stenogram]

wymiar w odniesieniu do kieszeni każdego Polaka. Jeśli spojrzymy na te państwa, które nie utrzymały wysokiej reputacji, które inaczej niż Polska wpadły w ostatnich dwóch latach w poważne tarapaty, te państwa, bez wyjątku skazane są dzisiaj na decyzje radykalne i bardzo bolesne w odniesieniu do całych

Małżeństwo a konkubinat - bilans zysków i strat

przy rozstaniu - bez sądu, udowadniania winy, kosztów; * łatwiejszy podział majątku - wiadomo, co jest czyje; * dzieci konkubentów są traktowane jak dzieci małżonków, czyli mają prawo do alimentów, spadku i renty rodzinnej. Przykład: Jan i Anna żyją bez ślubu już osiem lat. Kilka razy w roku obdarowują

Opodatkowanie alimentów czyli dualizm moralno-polityczny

, drugiej z 2002 r. W międzyczasie była też interwencja rzecznika praw obywatelskich. Nie zmieniło to jednak niekorzystnego dla podatników stanu rzeczy. Jak to z alimentami było Alimenty (z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, począwszy od dnia wejścia w życie

Ktoś musi zapłacić, ale nie ci, którzy nie mają z czego

dla mundurowych. To jest nie fair w stosunku do tych ludzi. A wydłużenie wieku emerytalnego policjantów? Cóż, mam nadzieję, że za pseudokibicami na ulicach nie będą musieli się uganiać starsi panowie w mundurach policjantów. Ale mundurowi, w drodze wyjątku, dostaną po 300 zł podwyżki. - Zadziwiające

To nie ZUS odpowiada za swój deficyt

na ZUS, ale także wiąże się z kosztami dla budżetu państwa. Wiele osób nie zauważa, że płacimy bieżące emerytury i renty i w tym samym czasie odkładamy na przyszłość. Płacimy na dzisiejszych emerytów i przyszłych. Ale inaczej nie da się stworzyć systemu kapitałowego o zdefiniowanej składce. Jeśli

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn

65. roku życia. Tego jednak Trybunał nie zakwestionował. Oburzył się za to na superprzywilej dla kobiet zapisany w art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozwala on każdej Polce, niezależnie od wykonywanego zawodu, przejść na wcześniejszą emeryturę po ukończeniu 55

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn

emerytalny dla kobiet to 60 lat, mężczyźni muszą pracować do 65. roku życia. Tego jednak Trybunał nie zakwestionował. Oburzył się za to na superprzywilej dla kobiet zapisany w art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozwala on każdej Polce, niezależnie od wykonywanego

Darmowa pomoc prawna mocno selektywna

pytają, dotyczy syna. - I co, pomogła pani? Radca tajemniczo się uśmiecha. Od innych prawników dowiem się, że często pomagają. - Droga pani - usłyszę od adwokata. - Przychodzi styrana kobieta koło pięćdziesiątki, zaplątana w jakieś kredyty, na życie zostaje jej 300 złotych i mam ją odesłać, bo nie

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

mundurowych. Wyjątki. Nie każde zwolnienie będzie oznaczało obcięcie o 20 proc. pensji. Będą wyjątki. Mundurowy nadal dostanie 100 proc. chorobowego, gdy pójdzie na zwolnienie "z powodu wypadków w drodze do służby lub ze służby, wypadków w czasie służby, choroby przypadającej w czasie ciąży, jak też

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

nagród i zapomóg w służbach mundurowych. Wyjątki. Nie każde zwolnienie będzie oznaczało obcięcie o 20 proc. pensji. Będą wyjątki. Mundurowy nadal dostanie 100 proc. chorobowego, gdy pójdzie na zwolnienie "z powodu wypadków w drodze do służby lub ze służby, wypadków w czasie służby, choroby

Polacy, najmłodsi emeryci Europy

najmłodszych emerytów w Europie. Czy są w Europie kraje bez przywilejów emerytalnych? - Wczesnych emerytur nie ma w ogóle w Irlandii, Danii i Wielkiej Brytanii (tu wyjątkiem są tylko górnicy). Nie ma ich też w Szwecji. Może w Europie nie ma wczesnych emerytur, bo normalny wiek emerytalny jest bardzo niski

To pańska strzykawka. Jutro zapraszamy znowu

abstynencję. Dlaczego pionierska Szwajcaria, w której działają już 23 ośrodki terapii heroinowej, wciąż pozostaje wyjątkiem? - Bo my oparliśmy terapię na wynikach badań, a nie na przekonaniach i przesądach. Przecież cukrzyk bierze insulinę przez całe życie. Jest na nią skazany. Czy jak zje czekoladę, to mu za

"Pieniądze Ekstra" lecą na zakupy za granicę. Londyn czy Chicago?

zamiast 1,2 tys. euro (4,8 tys. euro). Coraz popularniejszy staje się także serwis Vestiairecollective.com. Tu już robi się naprawdę drogo. Można znaleźć torebkę Louisa Vuittona lub Givenchy już od 300 euro (czyli 1,2 tys. zł). To mniej niż np. za torbę popularnej w polskich galeriach handlowych marki

Amber Gold dla bogatych: Gdzie jest 500 mln zł, które inwestorzy powierzyli funduszom inwestującym w grunty rolne i leśne?

nie chciał negocjować, tylko zaczął mnie naciskać, że w umowie stoi, że niepłacenie czynszu upoważnia właściciela gruntu do jej wypowiedzenia. Po prostu chcieli mnie wykolegować. Chodziły słuchy, że mają kłopot z pieniędzmi, no a moim kosztem mogliby uzyskać taką jakby rentę czasową. Dwa, trzy lata

Czytelnicy "Wyborczej" piszą do polityków

Nieźle pobudowaliśmy autostrady, ale jak Polska długa i szeroka, nie za bardzo wiadomo, jak do nich dojechać. Za granicą standardem są znaki wskazujące drogę na autostradę już od centrum miasta, u nas nie ma ich nawet w promieniu kilkunastu kilometrów od zjazdu (wyjątkiem są okolice Wrocławia i Poznania

Recepta na receptę

i lokalu. Musi być też numer PESEL i - w przypadku osób poniżej 18. roku życia - także wiek. Na jednej recepcie lekarz może wypisać maksimum pięć leków gotowych. W praktyce rzadko się to będzie zdarzać, bo recepta musiałaby być wypełniana bardzo drobnym pismem. Wyjątek to recepty drukowane w

Jak student odkrył "Wilka", młodzieńczą powieść Marka Hłaski

wojnie, w realiach zakładu pracy albo przynajmniej jakiejkolwiek pracy, a tutaj o żadnej pracy nie ma mowy z wyjątkiem krótkiej kariery Ryśka jako wysiudajki polegającej na przepłaszaniu, nawet biciu, stanowiących konkurencję gazeciarzy, na polecenie właścicieli kiosków. Jest strajk w Blaszance, ale

Kiedy praca psuje zdrowie

do utraty zdrowia. Gdy ktoś straci zdrowie w pracy, może się starać o odszkodowanie lub rentę. Niezależnie od tego, czy wina leży po jego stronie, czy pracodawcy. Warunki? Schorzenie musi się znaleźć na liście, a choroba zostać potwierdzona przez lekarza. Zmiany na liście Lista chorób zawodowych jest

Szczęśliwy jak wiking. Wolny rynek nie musi oznaczać nierówności

odmienną drogą od reszty Europy, już w 1962 r. brytyjski politolog Richard Titmuss zauważył, że "model nordycki" oznacza mnóstwo różnych rzeczy, często sprzecznych ze sobą. Nie wiadomo nawet, ile dokładnie jest państw nordyckich. Na użytek tego tekstu przyjmijmy najpopularniejsze wyliczenie, że

Pilotem rządzi ojciec

czym gadać. On siedzi i gra, ja siedzę i oglądam telewizję, jest tak, jakby dwa osobne życia były. Marcin: - A nawet trzy, bo jeszcze babcia. Tylko że ja to nazywam symbiozą. Bo nikt sobie w drogę nie wchodzi. Odcinek siódmy: "Krecik" Mieszkanie w radomskim bloku. 47 metrów kwadratowych, dwa

Mistrz Manuel Rufino leczy z żądzy pieniądza. Za kurację można zapłacić 85 000 zł

są cudzoziemcy (ale może to był wyjątek?). Bo można znaleźć informacje o innych kucharzach Michaela Jacksona, jak Joseph Seeletso i Douglas Jones, ale nic nie wiadomo, by gotował dla niego Manuel Rufino. Bo ayahuasca wcale nie jest droga, można ją kupić na każdym targu w Ameryce Południowej. Maria

Król chwilówek: umysł wyłączam

. Naganiacze pożyczek - "maluchami", które zna prawie każdy kierowca w całej Polsce. Pomalowane - jak wszystkie auta "chwilówek" (z wyjątkiem porszaków) - na czerwono-żółto, na dachach mają zainstalowane reklamowe skrzynki w kształcie trumienek. Do nich doczepione trzeszczące głośniki

Minister to funkcja polityczna

nielegalna, wyjątkiem jest zagrożenie życia lub zdrowia kobiety. W przypadku in vitro sytuacja jest inna: nie jest tak, że bez zapłodnienia in vitro ktoś umrze albo jego zdrowie będzie jakoś poważnie zagrożone. Co piąte małżeństwo w Polsce ma problem z zajściem w ciążę. Co by pan takim ludziom powiedział

Ucieczka z krainy truskawkowców

fundamenty - średniowiecze. Tędy, przez jaśliski rynek, drogą z Węgier do Rymanowa, a potem dalej na Lwów albo do Krakowa, turkotały wozy z hektolitrami wina, kupcy liczyli złoto, a miasto rosło w siłę. 1942 rok. Znikająca w lesie grupka 250 Żydów. Rozstrzelani. 1946 rok. Płonące chałupy Łemków wywiezionych

Pity 2011: Po co są i o co z nimi chodzi

uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wprowadzającego nowe wzory PIT-ów resort tłumaczy, że większa liczba zeznań rocznych wysłanych tą drogą oznacza mniejsze koszty poboru podatków i podniesienie efektywności działania administracji skarbowej. W czasie rozliczeń za 2010 r. przez sieć fiskus dostał rekordowy

Jak pieniądze pustoszą nasz świat

zmiana polega na tym, że nawet jeśli pojawia się wzrost gospodarczy, to jego owoce nie trafiają do zwykłych ludzi, tylko gdzieś po drodze zostają. Kiedyś tak nie było. Co się stało? - Sięgamy do fundamentalnych kwestii. Mieliśmy na całym świecie długi okres wiary w ekonomię monetarną, która zakładała, że

Lincze w Ameryce. Pocztówka ze śmiercią

wyjątkiem kilku stanów w Nowej Anglii. Chciałoby się, żeby się okazało, że sprawcami byli jacyś nieobliczalni ekstremiści, na przykład członkowie Ku Klux Klanu. I to też nieprawda. Linczów dokonywali i przypatrywali się im najzwyklejsi obywatele: farmerzy, nauczyciele, kaznodzieje, mechanicy samochodowi

Chudszy portfel konkubenta

dopiero za kolejny rok). Od tej zasady jest jednak wyjątek. Małżonkowie liczą swój łączny dochód do opodatkowania (pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne i ulgi odliczane od dochodu) dzielą przez dwa. Od uzyskanej w ten sposób kwoty liczą podatek według skali podatkowej (tak jak robi to

Sala Motylków

. Krąży tam "List od Any": "Moja Droga, pozwól, że się przedstawię. Mam nadzieję, że zostaniemy dobrymi partnerkami. Zainwestuję w ciebie dużo czasu i tego samego oczekuję od ciebie. W przeszłości słyszałaś od nauczycieli i rodziców, że jesteś taka dojrzała, inteligentna, posiadasz tyle

Projekt ustawy o związkach partnerskich

Ustawaz dnia .......o umowie związku partnerskiegoRozdział 1 Przepisy ogólneArt.1.1. Celem ustawy jest umożliwienie osobom zamierzającym pozostawać w stałym pożyciu uregulowanie ich sytuacji prawnej w zakresie stosunków osobistych, majątkowych i spadkowych w drodze umowy rejestrowanej w urzędzie

Brakujące córki

historia, zwłaszcza II wojny światowej. Czy będę potrafiła dobrze opiekować się tymi ludźmi?" - pytała samą siebie jeszcze w drodze do rodziny, która na nią czekała. Ale potem wypadki potoczyły się niespodziewanie i dramatycznie: "Po miesiącu pracy otrzymałam wiadomość z domu: moja córka miała

Do sanatorium z NFZ

, podając przy tym czas oczekiwania na potwierdzenie skierowania. Zasady kwalifikowania pacjentów do uzdrowiska zostały określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 13 lutego 2007 r. Lista oczekujących Jeśli jesteśmy wpisani na listę oczekujących, pamiętajmy, że skierowanie (i badania - poza wyjątkami, o

Folwark polski

zwycięzcy i przegrani. Przecież każdy naród ma jakieś swoje ''coś''. Nie jesteśmy wyjątkowi. - Tak. Tylko my w Polsce kwestionujemy, że to ''coś'' w ogóle miało miejsce. Spychamy naszą rewolucję do nieświadomości. Nie identyfikujemy się z nią. Dynamizm naszej klasy średniej jest dziedzictwem tej rewolucji

Kongres SLD - życie na deficycie

; zerwanie z indeksacją, z wyjątkiem emerytur i rent, bo inflacja jest niska; we wrześniu zaproponuje program "50+", który osobom po pięćdziesiątce pomoże utrzymać pracę; w lipcu przedstawi dwuletni program budowy lokali socjalnych (dla najuboższych, których nie stać na czynsz), a we wrześniu

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

PITować... Reguła jest taka: zarabiałeś pieniądze w zeszłym roku, musisz teraz rozliczyć się z fiskusem. Od każdej reguły są jednak wyjątki. Jest więc grupa podatników, którzy rozliczać się nie muszą (nasz informator mogą jednak przeczytać dla przyjemności), np. osoby, które: * poprosiły swój zakład

Chrześcijaństwo to sport ekstremalny

Chrystusa.Pragnienie miłości jest przynależne każdemu od momentu poczęcia. Wszystkie tragedie biorą się z niezaspokojenia tego pragnienia i w poszukiwaniu go. Każdy spotkał ludzi dobrych i prawych, którzy rozpaczliwie poszukując miłości, zeszli na drogę destrukcji - seks, alkohol, narkotyki, przemoc, żądza władzy

Pobudzenie, agresja, psychoza. Ludzie na huśtawce

rodziny wyparowały z dnia na dzień. Razem z bratem staraliśmy się spędzać w domu jak najmniej czasu, schodzić Mamie z drogi, żeby uniknąć tych ciągłych awantur. Nie pamiętam, jak doszło do tego, że Mama trafiła do szpitala. Pewnego dnia dowiedzieliśmy się, że jest na oddziale psychosomatycznym, że cierpi

Co mamy do wyboru. Polski eurodylemat

0,5 proc. w 2015 r. Redukcje wydatków publicznych, zamrożenie płac oraz obniżenie rent i emerytur to standardowe menu europejskich rządów. Powstaje nowa szkoła ekonomii i nowy zestaw priorytetów. Albo inaczej - ekonomia przestała się liczyć. Jeszcze w pierwszej fazie kryzysu uważano, że trzeba

Po co mamy się ubezpieczać?

na jednorazowe odszkodowanie lub rentę. Tyle teorii. Jak jest w praktyce? Wykupienie polisy wcale nie oznacza niestety, że w razie wypadku czy zachorowania dostaniemy pieniądze. Tak było w przypadku pana Eugeniusza, który wykupił ubezpieczenie na życie w jednym z największych towarzystw. Składki

Podaruj sobie ulgę

niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku. Dochód niepowodujący obowiązku uiszczenia podatku to 3091 zł. Ulgi nie pozbawia też rodzica renta rodzinna, którą otrzymuje dziecko. W rozliczeniach podatkowych za 2009 r. mocno zmieniły się zasady odpisywania w formularzu PIT/O dzieci objętych ulgą. Krótko mówiąc

Proboszcz pedofil, surogatka i holocaustowy temacik

napisać zły scenariusz, co na koniec może jednak wyjść ci na dobre Aspiruj do bycia Bergmanem, Tarkowskim, Tarantino - każdym z wyjątkiem siebie samego. Napnij się na hit, Złotą Palmę, głos pokolenia. Wal prosto do Boga. W imieniu narodu. Wybierz temat, pamiętając, że najlepiej sprzedaje się komedie

Do dwóch stawek PIT za 2009 r.

zarobiła na inwestycjach na giełdzie (PIT-38), no i sprzedała mieszkanie (PIT-39). Pani B. nie będzie wyjątkiem. Niespodzianka czeka osoby wypełniające w tym roku bardzo popularny załącznik ulgowy PIT/O. Od zeszłego roku formularz ten zamiast dwóch ma trzy strony. Już w zeszłym roku w jego części E

ULGI 2009, czyli jak zapłacić mniej podatku

odsetkowa, czyli nieco łatwiejsza droga do własnego M Chodzi o ulgę na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w latach 2002-06. Limit tej ulgi w 2009 r. ostro podskoczył do góry. W zeznaniach za zeszły rok podatnicy mogą odliczyć sobie od dochodu spłacone w ciągu roku odsetki od kredytu

Litania polskich gorszości

hodująca kwiaty musi z jakichś powodów nagle poprzeć miłośników bicia obywateli. Dlaczego jest to atrakcyjne w demokracji? Wiadomo przecież, że zarówno faszyzm Mussoliniego, jak i nazizm Hitlera powstały z wyboru społeczeństw. Nie było rewolucji, która by w drodze gwałtu narzuciła obu krajom niechcianych

Żegnaj, wcześniejsza emeryturo

stycznia 2008 r. będą musiały pracować do 60. roku życia! Dziś przypomnimy, kto dostanie pomostówkę, jutro - na co będą mogły liczyć osoby pracujące w szczególnych warunkach, ale urodzone po 1968 roku. W środę - jeśli nie pomostówka, to co - kto może się starać o rentę. Związkowcy z poszczególnych branż

Poczta Polska umiera. Czy znajdzie się ktoś, kto ją ożywi?

czytelnik. Poczta broni się, że to wyjątek, bo generalnie jakość usług cały czas się poprawia. Prawda czy fałsz? - Generalnie to nie widać znaczącej poprawy jakości usług Poczty Polskiej. Można mówić o stałym trendzie dostarczania przesyłek w terminach poniżej normy określonej w prawie - mówi Karol

Cud metadonowy

r. Korzysta z niego ponad trzydziestu narkomanów z Trójmiasta. Kaśka: Mała dawka codziennie Ma 47 lat, jest salową w szpitalu. - W Gdańsku nie da się pogodzić metadonu i pracy - mówi. - Albo pracujesz i ćpasz, albo nie pracujesz i cały dzień spędzasz w pociągu w drodze po syrop. Wybrałam Świecie