renta w drodze wyjątku

Paweł P. Reszka

Będzie renta rodzinna. Udało się pomóc heroicznej matce

Będzie renta rodzinna. Udało się pomóc heroicznej matce

Przez całe życie opiekowała się ciężko chorą i niepełnosprawną córką. Po jej śmierci została z dwojgiem dzieci niemal bez środków do życia. Teraz to się zmieni. ZUS przyznał rentę rodzinną, w drodze wyjątku

Kto może przejść na rentę

W maju na rencie z powodu niezdolności do pracy przebywało 995 tys. Polaków. To blisko trzykrotnie mniej niż w rekordowym 1998 r., gdy rencistów mieliśmy ponad 2,7 mln.

Emerytury specjalne

Nie przysługuje ci emerytura ani renta, ani też żadne inne z wypłacanych przez ZUS świadczenie. Sprawdź, czy i jakie wsparcie możesz uzyskać.

Emerytury specjalne

dostawała alimenty na dziecko - 2 tys. zł miesięcznie. - Dochód na osobę w rodzinie wynosił 1 tys. zł, a to za dużo, aby przyznać świadczenie specjalne - tłumaczył ZUS. WNIOSEK Z OŚWIADCZENIEM Aby dostać świadczenie w drodze wyjątku, trzeba wystąpić z wnioskiem. Można go złożyć osobiście lub przez

Jej mąż podpalił się pod kancelarią premiera, ZUS odmówił renty po nim

Jej mąż podpalił się pod kancelarią premiera, ZUS odmówił renty po nim

stażu pracy objętego ubezpieczeniem. - W takim trudnym przypadku jedynym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do prezesa ZUS o przyznanie renty w drodze wyjątku. Zawsze pomagamy wypełniać dokumenty, szczegółowo opisujemy sytuację rodzinną zainteresowanego i całą dokumentację wraz z wnioskiem przekazujemy

Weteran. Dumny, że był na misji, dumny ze swoich ran

Weteran. Dumny, że był na misji, dumny ze swoich ran

się z wami ministrowie. Tak było, kiedy zostałeś ranny w Afganistanie? - Wtedy, w roku 2002 roku, nie było nic. Żołnierz ranny na misji był dyskwalifikowany ze służby przez wojskową komisję lekarską i lądował automatycznie poza wojskiem, co najwyżej z rentą. Ja akurat jestem wyjątkiem. Mimo znacznego

ZUS wysyła do pracy chorą na epilepsję i porażenie mózgowe

ZUS wysyła do pracy chorą na epilepsję i porażenie mózgowe

grosza - mówi matka. Dlatego teraz walczy o rentę socjalną dla córki. 22 stycznia Monika stanęła przed lekarzem orzecznikiem ZUS w Chorzowie. Ten stwierdził, że "schorzenia Moniki wymagają leczenia, ale nasilenie objawów nie powoduje aktualnie naruszenia sprawności organizmu w stopniu uzasadniającym

Pomoc dla samotnych rodziców

, studiujących oraz posiadających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny otwiera drogę do ubiegania się o dodatki, w tym: + dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie; wypłacany jest przez 24 miesiące

Kluby sejmowe za przyznaniem żołnierzom-górnikom uprawnień kombatanckich

ubiegania się o przyznawaną w drodze wyjątku o emeryturę lub rentę, jeśli nie spełniają wymogów ubiegania się o nie w trybie podstawowym, a także prawo do okresowej, czy też doraźnej pomocy pieniężnej" - zaznaczył Piechota. "Jeśli wśród nich są osoby, które w wyniku wypadków lub chorób

Zmiany w zwolnieniach lekarskich

Zmiany w zwolnieniach lekarskich

, które płacą składki na ubezpieczenie społeczne, do końca 2015 r. będą musiały założyć konta (tzw. profile) w portalu ZUS. Dzięki temu będą mogły na bieżąco otrzymywać informacje o zwolnieniach. - Wyjątek stanowią małe firmy zatrudniające mniej niż 5 osób. Te będą miały wybór: mogą, ale nie muszą się

Pomoc dla opiekunów

Pomoc dla opiekunów

zająć, ale w ośrodku pomocy społecznej powiedzieli, że muszę zrezygnować z ubezpieczenia w KRUS i przejść do ZUS. To dla mnie niekorzystna zamiana. Czy nie ma innej drogi, by dostać zasiłek opiekuńczy i jednocześnie pozostać w KRUS? Aby rolnik, małżonek rolnika lub domownik mógł się starać o specjalny

Jakub Woynarowski: Ustanawiam nowy porządek wieków

Jakub Woynarowski: Ustanawiam nowy porządek wieków

. To oczywiście sztuczny podział i wciąż mnie zaskakuje, że ktoś bezrefleksyjnie za nim podąża. Bo tak jest łatwiej. - Zapewne. A historia sztuki pełna jest niespodzianek. Wraz z postępami mojego "śledztwa" anachroniczne dzieła, które traktowałem jako wyjątki, układały się w nurty o

Życie po udarze

Życie po udarze

o rencie socjalnej. Dzięki niej osoby otrzymujące rentę socjalną będą mogły zarobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia bez utraty świadczenia. Czasem jedyną możliwością jest tzw. renta specjalna. Przyznaje ją prezes ZUS na drodze wyjątku i na specjalnych zasadach. Trzeba m.in. być osobą

Kto dostanie pieniądze na niepełnosprawne dziecko

Kto dostanie pieniądze na niepełnosprawne dziecko

! Świadczenia pielęgnacyjnego nie dostanie rodzic, który pobiera rentę lub emeryturę. O ile przy zasiłku dla opiekuna niepełnosprawnego dorosłego obowiązuje restrykcyjne kryterium dochodowe (764 zł na osobę w rodzinie), o tyle rodzic niepełnosprawnego dziecka dostanie świadczenie bez względu na dochody

Pozostawieni. Jak sobie radzą w Polsce iraccy tłumacze

Pozostawieni. Jak sobie radzą w Polsce iraccy tłumacze

drodze wyjątku Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przyznała mu zrujnowane mieszkanie na strychu, bez ogrzewania. Znów zadzwonił. Tym razem zainterweniował wiceminister MON Janusz Zemke. Przydzielono mu kawalerkę w bloku (mieszka w niej nadal), dostał też w drodze wyjątku rentę specjalną - 900 zł na rękę

Jak sobie radzić z długami

Jak sobie radzić z długami

Zgodnie z niedawno wprowadzoną ustawą antylichwiarską nominalne oprocentowanie pożyczki nie może być wyższe niż 12 proc. w skali roku. Realne koszty kredytu są jednak znacznie wyższe. Winne są dodatkowe opłaty, prowizje i ubezpieczenia. DLACZEGO TAK DROGO Aż trudno uwierzyć, ale w niektórych

Referendum 6 września. Zwycięzca bierze wszystko

Referendum 6 września. Zwycięzca bierze wszystko

europejski kraj, na pewno w Europie Zachodnie (wyjątkiem są mniejsze gminy w Wielkiej Brytanii. W większych są tam okręgi wielomandatowe, a w Londynie jest system mieszany). A już zupełną egzotyką jest to, że mamy jednocześnie bezpośrednie wybory prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz wybory rad w JOW-ach

Zmarł jako cywil, odszkodowanie będzie jak dla żołnierza

Zmarł jako cywil, odszkodowanie będzie jak dla żołnierza

wystąpi z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o przyznanie w drodze wyjątku świadczenia rodzinie zmarłego, które może być wypłacane żonie i dziecku zmarłego niezależnie od ustawowego prawa do wojskowej renty rodzinnej. W resorcie Obrony Narodowej zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów

Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie

zmian w ustawie o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, który dotyczy cyberbezpieczeństwa. Projekt zakłada możliwość wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych w razie zagrożenia w cyberprzestrzeni. Posłowie zajmą się również projektem ustawy o rencie socjalnej

PO: pionierskie rozwiązania dla zaktywizowania osób niesłyszących

robocze przed tym zdarzeniem - wyjątkiem są sytuacje nagłe. Projekt ustawy tworzy rejestr tłumaczy języka migowego prowadzony przez wojewodów w formie elektronicznej. Wpis do rejestru i korzystanie z niego są bezpłatne. Wzór rejestru ma określić minister pracy i polityki społecznej. Określono także stawki

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

godzin dziennie (z 35 do 40 godzin w wymiarze tygodniowym). Oznacza to, że wszystkie osoby niepełnosprawne - niezależnie od stwierdzonego stopnia niepełnosprawności - obowiązuje taka sama maksymalna dobowa i tygodniowa norma czasu pracy. Wyjątek stanowi przypadek, gdy lekarz medycyny pracy wyda

Wiceszef PSL: W kwestii odwołania Piechocińskiego Pawlak został sam

Wiceszef PSL: W kwestii odwołania Piechocińskiego Pawlak został sam

chcielibyśmy zawalczyć jeszcze w tej kadencji. Nie ukrywamy, że dla nas ważne jest zapisanie w konstytucji zakazu prywatyzacji Lasów Państwowych i kwotowej waloryzacji rent i emerytur, co wsparłoby najuboższych. Poza tym poparcie przez PO naszego projektu o obrocie ziemią, który utrudni spekulacje po 2016 r

Gospodarczy groch z kapustą na debacie w TVP1

Gospodarczy groch z kapustą na debacie w TVP1

, zarobiliby na tym może po 1 groszu) - i zaczął mówić, że jak będzie większy wzrost PKB, to i waloryzacja rent, i emerytur będzie wyższa. Na koniec obiecał, że "będzie podwyżka rent i emerytur po wyborach", choć jest to oczywiste, bo zapisane w ustawie. Najśmieszniej dobrano pytania dla polityków

Prezydentura Komorowskiego: 23 projekty ustaw, 4 weta, 28 posiedzeń RBN

Polski z UE, którego jednak ostatecznie nie udało się uchwalić. Prezydent chciał, by do konstytucji wprowadzono nowy rozdział, dotyczący roli Polski w UE. Prezydent skierował też do Sejmu w poprzedniej kadencji m.in. projekt dot. emerytur i rent z FUS, który znalazł akceptację parlamentu. ZAWETOWANE

Komitet Obrony Demokracji: O demokracji porozmawiamy z każdym politykiem. Także z Jarosławem Kaczyńskim, jeśli zechce

. Nie wpuszczamy ludzi z nowych kont. Wyjątek musiałem zrobić dla mojej mamy, która specjalnie założyła Facebooka, żeby wesprzeć KOD. Powstają fałszywe, konkurencyjne grupy, ale to też wyłapujemy. Na jednej z nich znalazłem Henryka Wujca: "Przepraszam, ale jest pan w fałszywym Komitecie, zapraszam

Ustawa o umowie związku partnerskiego (projekt)

przewidywane, określone w oświadczeniu: 1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek, partner lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18 % dochodu uzyskanego w

Co rząd może, co musi, co zrobi

; wysokość renty zależeć będzie (przy rozmaitych wyjątkach) od zebranej składki rentowej;nieznaczne podniesienie składki rentowej (obniżonej za rządów PiS-u, przy poparciu PO). To również uderzy w przedsiębiorców i oczekiwać będą od rządu rekompensat;rozszerzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych i

Ważne pytania o alimenty

do pracy w Anglii i słuch po nim zaginął. Pani Krystyna żyje z renty. Przy jej dochodach mogłaby się starać o alimenty z Funduszu, ale w gminie powiedziano jej, że do wniosku musi dołączyć informację z sądu, że podjęła starania o ustalenie miejsca pobytu i wyegzekwowanie pieniędzy od ojca dziewczynki

Reklamy, które nie mówią całej prawdy

! Właśnie ruszamy na stok!" - od Jana i Grażyny bije beztroska. Czytaj też: 2000 zł prywatnej renty dla emeryta? Tak, ale pod warunkiem, że mieszka w pałacu Czytaj też: Odwrócona hipoteka to bujanie w obłokach? Czytaj też: Subtelne robienie seniora w bambuko, czyli zgłoś się po rentę. Ale nie do ZUS-u

Opieka nad osobami starszymi. Jak wybrać dobry dom opieki

pomocy społecznej prowadzonych przez samorządy. Pobyt w DPS-ie może być nawet w 65 proc. dofinansowany z gminnych czy miejskich budżetów, pod warunkiem jednak, że renta lub emerytura pensjonariusza i dochody rodziny nie wystarczą na pokrycie pełnych kosztów. Do DPS-u kieruje gmina, kolejki bywają długie

Zobacz, ile zapłacisz za wyborcze obietnice polityków

wzrost wydatków na budowę dróg i inwestycje na kolei mogą pochłonąć 114 mld zł. Jeśli doliczyć do tego bezpłatne żłobki i przedszkola, przywrócenie opieki lekarskiej w szkołach, nowe świadczenia dla rodzin i podniesienie minimalnych rent i emerytur, mamy kolejne 68 mld zł. Sojusz oszczędności chce

Coraz więcej biegnie na pomoc

, jak te w siatkówce dla pełnosprawnych. Z jednym wyjątkiem - jeżeli w trakcie serwowania oderwiesz tyłek od parkietu, to twoja drużyna traci punkt. No i siatka wisi na wysokości niewiele ponad metr. Trener wciąga ją do reprezentacji Polski. Grają w klubie START Wrocław. Danka jedzie na mistrzostwa

KRUS zaszkodził wsi

emerytury, renty i zasiłki spowolniła przemiany i w dłuższym okresie przyczyniła się do utrzymania obszaru biedy.Polskie rolnictwo, z wyjątkiem dawnego zaboru pruskiego, nie doświadczyło przemian kapitalistycznych, które w Europie Zachodniej wypchnęły do miast ogromną część ludności wiejskiej. Reforma rolna

Pieniądze w wolnych związkach

wspólność majątkowa. Z dobrodziejstw wspólnego opodatkowania za dany rok nie mogą skorzystać pary, które pobrały się w jego trakcie, np. w maju (wspólnie rozliczą się dopiero za kolejny rok, oczywiście jeśli ze sobą wytrzymają). Od tej zasady jest jednak wyjątek. Osoba, której małżonek zmarł w trakcie roku

Darmowa pomoc prawna mocno selektywna

pytają, dotyczy syna. - I co, pomogła pani? Radca tajemniczo się uśmiecha. Od innych prawników dowiem się, że często pomagają. - Droga pani - usłyszę od adwokata. - Przychodzi styrana kobieta koło pięćdziesiątki, zaplątana w jakieś kredyty, na życie zostaje jej 300 złotych i mam ją odesłać, bo nie

Alimenty na dzieci - jak je wyegzekwować, gdy rodzic nie płaci?

ich zlicytowania może podziałać na dłużnika bardziej mobilizująco niż licytacja samochodu. Auto można odkupić, ale czworonożnego przyjaciela już nie. Koszty komornicze Obciążają alimenciarza. Wynoszą 8 proc. od wyegzekwowanej kwoty, jeśli jest ona ściągana z pensji, renty lub rachunku bankowego. W

Czytelnicy "Wyborczej" piszą do polityków

Nieźle pobudowaliśmy autostrady, ale jak Polska długa i szeroka, nie za bardzo wiadomo, jak do nich dojechać. Za granicą standardem są znaki wskazujące drogę na autostradę już od centrum miasta, u nas nie ma ich nawet w promieniu kilkunastu kilometrów od zjazdu (wyjątkiem są okolice Wrocławia i Poznania

Jak student odkrył "Wilka", młodzieńczą powieść Marka Hłaski

wojnie, w realiach zakładu pracy albo przynajmniej jakiejkolwiek pracy, a tutaj o żadnej pracy nie ma mowy z wyjątkiem krótkiej kariery Ryśka jako wysiudajki polegającej na przepłaszaniu, nawet biciu, stanowiących konkurencję gazeciarzy, na polecenie właścicieli kiosków. Jest strajk w Blaszance, ale

To pańska strzykawka. Jutro zapraszamy znowu

abstynencję. Dlaczego pionierska Szwajcaria, w której działają już 23 ośrodki terapii heroinowej, wciąż pozostaje wyjątkiem? - Bo my oparliśmy terapię na wynikach badań, a nie na przekonaniach i przesądach. Przecież cukrzyk bierze insulinę przez całe życie. Jest na nią skazany. Czy jak zje czekoladę, to mu za

Szczęśliwy jak wiking. Wolny rynek nie musi oznaczać nierówności

odmienną drogą od reszty Europy, już w 1962 r. brytyjski politolog Richard Titmuss zauważył, że "model nordycki" oznacza mnóstwo różnych rzeczy, często sprzecznych ze sobą. Nie wiadomo nawet, ile dokładnie jest państw nordyckich. Na użytek tego tekstu przyjmijmy najpopularniejsze wyliczenie, że

Mistrz Manuel Rufino leczy z żądzy pieniądza. Za kurację można zapłacić 85 000 zł

są cudzoziemcy (ale może to był wyjątek?). Bo można znaleźć informacje o innych kucharzach Michaela Jacksona, jak Joseph Seeletso i Douglas Jones, ale nic nie wiadomo, by gotował dla niego Manuel Rufino. Bo ayahuasca wcale nie jest droga, można ją kupić na każdym targu w Ameryce Południowej. Maria

Ktoś musi zapłacić, ale nie ci, którzy nie mają z czego

dla mundurowych. To jest nie fair w stosunku do tych ludzi. A wydłużenie wieku emerytalnego policjantów? Cóż, mam nadzieję, że za pseudokibicami na ulicach nie będą musieli się uganiać starsi panowie w mundurach policjantów. Ale mundurowi, w drodze wyjątku, dostaną po 300 zł podwyżki. - Zadziwiające

Zadłużeni emeryci

Komornicy masowo zajmują Polakom emerytury od 2008 r. Już ubiegły rok był rekordowy. - Jednak to, co się dzieje w tym roku, wprawia w osłupienie - słyszymy w ZUS. Rzeszów. W pierwszym półroczu 2009 r. wniosków komorniczych o zajęcie emerytury lub renty było 2,5 tys. W pierwszym półroczu tego roku

Donald Tusk: Polska gospodarka stała się synonimem sukcesu [stenogram]

wymiar w odniesieniu do kieszeni każdego Polaka. Jeśli spojrzymy na te państwa, które nie utrzymały wysokiej reputacji, które inaczej niż Polska wpadły w ostatnich dwóch latach w poważne tarapaty, te państwa, bez wyjątku skazane są dzisiaj na decyzje radykalne i bardzo bolesne w odniesieniu do całych

To nie ZUS odpowiada za swój deficyt

na ZUS, ale także wiąże się z kosztami dla budżetu państwa. Wiele osób nie zauważa, że płacimy bieżące emerytury i renty i w tym samym czasie odkładamy na przyszłość. Płacimy na dzisiejszych emerytów i przyszłych. Ale inaczej nie da się stworzyć systemu kapitałowego o zdefiniowanej składce. Jeśli

Małżeństwo a konkubinat - bilans zysków i strat

przy rozstaniu - bez sądu, udowadniania winy, kosztów; * łatwiejszy podział majątku - wiadomo, co jest czyje; * dzieci konkubentów są traktowane jak dzieci małżonków, czyli mają prawo do alimentów, spadku i renty rodzinnej. Przykład: Jan i Anna żyją bez ślubu już osiem lat. Kilka razy w roku obdarowują

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

mundurowych. Wyjątki. Nie każde zwolnienie będzie oznaczało obcięcie o 20 proc. pensji. Będą wyjątki. Mundurowy nadal dostanie 100 proc. chorobowego, gdy pójdzie na zwolnienie "z powodu wypadków w drodze do służby lub ze służby, wypadków w czasie służby, choroby przypadającej w czasie ciąży, jak też

Recepta na receptę

i lokalu. Musi być też numer PESEL i - w przypadku osób poniżej 18. roku życia - także wiek. Na jednej recepcie lekarz może wypisać maksimum pięć leków gotowych. W praktyce rzadko się to będzie zdarzać, bo recepta musiałaby być wypełniana bardzo drobnym pismem. Wyjątek to recepty drukowane w

Lincze w Ameryce. Pocztówka ze śmiercią

wyjątkiem kilku stanów w Nowej Anglii. Chciałoby się, żeby się okazało, że sprawcami byli jacyś nieobliczalni ekstremiści, na przykład członkowie Ku Klux Klanu. I to też nieprawda. Linczów dokonywali i przypatrywali się im najzwyklejsi obywatele: farmerzy, nauczyciele, kaznodzieje, mechanicy samochodowi

Słabsze weto to mocniejszy rząd

drogę do zmian w mediach publicznych. 2. Dwie nowelizacje prawa o ustroju sądów powszechnych dotyczące sposobu wynagradzania sędziów. 3. Nowelizację ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, która zniosła m.in. przepisy kominowe ograniczające zarobki prezesów państwowych spółek. 4. Nowelizację ustawy o

Emerytury dla 60-latków - jak jest naprawdę?

wyjątkami - o nich niżej). Innymi słowy: nawet jeśli mają wystarczająco długi staż ubezpieczeniowy, to i tak muszą pracować do 65. roku życia! Zgodnie z wolą TK mężczyźni powinni móc przechodzić na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat. Warunek - 35 lat stażu. I dał rządowi rok na zmianę przepisów (do

Pół miliona za cierpienie

rodzina tragicznie zmarłego mogła zazwyczaj liczyć tylko na zwrot kosztów pogrzebu, alimenty czy rentę - mówi. Wyjątki zdarzały się rzadko. Niekiedy sądy, by pomóc rodzinom, nieco naginały przepisy. Tak było w przypadku odszkodowania dla rodziców Przemka Czai, zabitego przez policjantów w 1998 r

Pilotem rządzi ojciec

czym gadać. On siedzi i gra, ja siedzę i oglądam telewizję, jest tak, jakby dwa osobne życia były. Marcin: - A nawet trzy, bo jeszcze babcia. Tylko że ja to nazywam symbiozą. Bo nikt sobie w drogę nie wchodzi. Odcinek siódmy: "Krecik" Mieszkanie w radomskim bloku. 47 metrów kwadratowych, dwa

Jak pieniądze pustoszą nasz świat

zmiana polega na tym, że nawet jeśli pojawia się wzrost gospodarczy, to jego owoce nie trafiają do zwykłych ludzi, tylko gdzieś po drodze zostają. Kiedyś tak nie było. Co się stało? - Sięgamy do fundamentalnych kwestii. Mieliśmy na całym świecie długi okres wiary w ekonomię monetarną, która zakładała, że

Rannych nie przewidziano

prosić. Tym razem Janusza Zemke. Przydzielili mi lepszy lokal. Dostałem też w końcu rentę specjalną. Całe 900 zł netto, w drodze wyjątku. Dwa tygodnie po naszej rozmowie Samuel dzwoni do mnie z komórki. - Jestem w szpitalu psychiatrycznym. Przyślij mi koniecznie artykuł, jak się ukaże. Klinika się uczy

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn

65. roku życia. Tego jednak Trybunał nie zakwestionował. Oburzył się za to na superprzywilej dla kobiet zapisany w art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozwala on każdej Polce, niezależnie od wykonywanego zawodu, przejść na wcześniejszą emeryturę po ukończeniu 55

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn

emerytalny dla kobiet to 60 lat, mężczyźni muszą pracować do 65. roku życia. Tego jednak Trybunał nie zakwestionował. Oburzył się za to na superprzywilej dla kobiet zapisany w art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozwala on każdej Polce, niezależnie od wykonywanego

Król chwilówek: umysł wyłączam

- "maluchami", które zna prawie każdy kierowca w całej Polsce. Pomalowane - jak wszystkie auta "chwilówek" (z wyjątkiem porszaków) - na czerwono-żółto, na dachach mają zainstalowane reklamowe skrzynki w kształcie trumienek. Do nich doczepione trzeszczące głośniki. Jeżdżą zawsze

Polacy, najmłodsi emeryci Europy

najmłodszych emerytów w Europie. Czy są w Europie kraje bez przywilejów emerytalnych? - Wczesnych emerytur nie ma w ogóle w Irlandii, Danii i Wielkiej Brytanii (tu wyjątkiem są tylko górnicy). Nie ma ich też w Szwecji. Może w Europie nie ma wczesnych emerytur, bo normalny wiek emerytalny jest bardzo niski

Donald Tusk - rekordzista rządowy i partyjny - przekazuje władzę w partii

parlamentarnych w 1993 roku, co Kongres przypłacił znalezieniem się poza Sejmem, dzieląc los niemal wszystkich partii postsolidarnościowych z wyjątkiem UD. Była to pierwsza poważna porażka Tuska jako lidera KLD. Skłoniła ona szefów Kongresu do decyzji o połączeniu ich ugrupowania z Unią Demokratyczną. W 1994 r

Kiedy praca psuje zdrowie

do utraty zdrowia. Gdy ktoś straci zdrowie w pracy, może się starać o odszkodowanie lub rentę. Niezależnie od tego, czy wina leży po jego stronie, czy pracodawcy. Warunki? Schorzenie musi się znaleźć na liście, a choroba zostać potwierdzona przez lekarza. Zmiany na liście Lista chorób zawodowych jest

Opodatkowanie alimentów czyli dualizm moralno-polityczny

, drugiej z 2002 r. W międzyczasie była też interwencja rzecznika praw obywatelskich. Nie zmieniło to jednak niekorzystnego dla podatników stanu rzeczy. Jak to z alimentami było Alimenty (z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, począwszy od dnia wejścia w życie

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

zwolnienie będzie oznaczało obcięcie o 20 proc. pensji. Będą wyjątki. Mundurowy nadal dostanie 100 proc. chorobowego, gdy pójdzie na zwolnienie "z powodu wypadków w drodze do służby lub ze służby, wypadków w czasie służby, choroby przypadającej w czasie ciąży, jak też poddania się niezbędnym badaniom

Sala Motylków

. Krąży tam "List od Any": "Moja Droga, pozwól, że się przedstawię. Mam nadzieję, że zostaniemy dobrymi partnerkami. Zainwestuję w ciebie dużo czasu i tego samego oczekuję od ciebie. W przeszłości słyszałaś od nauczycieli i rodziców, że jesteś taka dojrzała, inteligentna, posiadasz tyle

Minister to funkcja polityczna

nielegalna, wyjątkiem jest zagrożenie życia lub zdrowia kobiety. W przypadku in vitro sytuacja jest inna: nie jest tak, że bez zapłodnienia in vitro ktoś umrze albo jego zdrowie będzie jakoś poważnie zagrożone. Co piąte małżeństwo w Polsce ma problem z zajściem w ciążę. Co by pan takim ludziom powiedział

Ucieczka z krainy truskawkowców

fundamenty - średniowiecze. Tędy, przez jaśliski rynek, drogą z Węgier do Rymanowa, a potem dalej na Lwów albo do Krakowa, turkotały wozy z hektolitrami wina, kupcy liczyli złoto, a miasto rosło w siłę. 1942 rok. Znikająca w lesie grupka 250 Żydów. Rozstrzelani. 1946 rok. Płonące chałupy Łemków wywiezionych

Brakujące córki

historia, zwłaszcza II wojny światowej. Czy będę potrafiła dobrze opiekować się tymi ludźmi?" - pytała samą siebie jeszcze w drodze do rodziny, która na nią czekała. Ale potem wypadki potoczyły się niespodziewanie i dramatycznie: "Po miesiącu pracy otrzymałam wiadomość z domu: moja córka miała

Folwark polski

zwycięzcy i przegrani. Przecież każdy naród ma jakieś swoje ''coś''. Nie jesteśmy wyjątkowi. - Tak. Tylko my w Polsce kwestionujemy, że to ''coś'' w ogóle miało miejsce. Spychamy naszą rewolucję do nieświadomości. Nie identyfikujemy się z nią. Dynamizm naszej klasy średniej jest dziedzictwem tej rewolucji

Do sanatorium z NFZ

przy tym czas oczekiwania na potwierdzenie skierowania.Zasady kwalifikowania pacjentów do uzdrowiska zostały określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 13 lutego 2007 r.Lista oczekującychJeśli jesteśmy wpisani na listę oczekujących, pamiętajmy, że skierowanie (i badania - poza wyjątkami, o których

Projekt ustawy o związkach partnerskich

Ustawaz dnia .......o umowie związku partnerskiegoRozdział 1 Przepisy ogólneArt.1.1. Celem ustawy jest umożliwienie osobom zamierzającym pozostawać w stałym pożyciu uregulowanie ich sytuacji prawnej w zakresie stosunków osobistych, majątkowych i spadkowych w drodze umowy rejestrowanej w urzędzie

Chrześcijaństwo to sport ekstremalny

Chrystusa.Pragnienie miłości jest przynależne każdemu od momentu poczęcia. Wszystkie tragedie biorą się z niezaspokojenia tego pragnienia i w poszukiwaniu go. Każdy spotkał ludzi dobrych i prawych, którzy rozpaczliwie poszukując miłości, zeszli na drogę destrukcji - seks, alkohol, narkotyki, przemoc, żądza władzy

Litania polskich gorszości

hodująca kwiaty musi z jakichś powodów nagle poprzeć miłośników bicia obywateli. Dlaczego jest to atrakcyjne w demokracji? Wiadomo przecież, że zarówno faszyzm Mussoliniego, jak i nazizm Hitlera powstały z wyboru społeczeństw. Nie było rewolucji, która by w drodze gwałtu narzuciła obu krajom niechcianych

Pobudzenie, agresja, psychoza. Ludzie na huśtawce

rodziny wyparowały z dnia na dzień. Razem z bratem staraliśmy się spędzać w domu jak najmniej czasu, schodzić Mamie z drogi, żeby uniknąć tych ciągłych awantur. Nie pamiętam, jak doszło do tego, że Mama trafiła do szpitala. Pewnego dnia dowiedzieliśmy się, że jest na oddziale psychosomatycznym, że cierpi

Co mamy do wyboru. Polski eurodylemat

0,5 proc. w 2015 r. Redukcje wydatków publicznych, zamrożenie płac oraz obniżenie rent i emerytur to standardowe menu europejskich rządów. Powstaje nowa szkoła ekonomii i nowy zestaw priorytetów. Albo inaczej - ekonomia przestała się liczyć. Jeszcze w pierwszej fazie kryzysu uważano, że trzeba

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

PITować... Reguła jest taka: zarabiałeś pieniądze w zeszłym roku, musisz teraz rozliczyć się z fiskusem. Od każdej reguły są jednak wyjątki. Jest więc grupa podatników, którzy rozliczać się nie muszą (nasz informator mogą jednak przeczytać dla przyjemności), np. osoby, które: * poprosiły swój zakład

Proboszcz pedofil, surogatka i holocaustowy temacik

napisać zły scenariusz, co na koniec może jednak wyjść ci na dobre Aspiruj do bycia Bergmanem, Tarkowskim, Tarantino - każdym z wyjątkiem siebie samego. Napnij się na hit, Złotą Palmę, głos pokolenia. Wal prosto do Boga. W imieniu narodu. Wybierz temat, pamiętając, że najlepiej sprzedaje się komedie

Do dwóch stawek PIT za 2009 r.

zarobiła na inwestycjach na giełdzie (PIT-38), no i sprzedała mieszkanie (PIT-39). Pani B. nie będzie wyjątkiem. Niespodzianka czeka osoby wypełniające w tym roku bardzo popularny załącznik ulgowy PIT/O. Od zeszłego roku formularz ten zamiast dwóch ma trzy strony. Już w zeszłym roku w jego części E

Kongres SLD - życie na deficycie

; zerwanie z indeksacją, z wyjątkiem emerytur i rent, bo inflacja jest niska; we wrześniu zaproponuje program "50+", który osobom po pięćdziesiątce pomoże utrzymać pracę; w lipcu przedstawi dwuletni program budowy lokali socjalnych (dla najuboższych, których nie stać na czynsz), a we wrześniu

Podaruj sobie ulgę

niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku. Dochód niepowodujący obowiązku uiszczenia podatku to 3091 zł. Ulgi nie pozbawia też rodzica renta rodzinna, którą otrzymuje dziecko. W rozliczeniach podatkowych za 2009 r. mocno zmieniły się zasady odpisywania w formularzu PIT/O dzieci objętych ulgą. Krótko mówiąc

ULGI 2009, czyli jak zapłacić mniej podatku

odsetkowa, czyli nieco łatwiejsza droga do własnego M Chodzi o ulgę na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w latach 2002-06. Limit tej ulgi w 2009 r. ostro podskoczył do góry. W zeznaniach za zeszły rok podatnicy mogą odliczyć sobie od dochodu spłacone w ciągu roku odsetki od kredytu

Poczta Polska umiera. Czy znajdzie się ktoś, kto ją ożywi?

czytelnik. Poczta broni się, że to wyjątek, bo generalnie jakość usług cały czas się poprawia. Prawda czy fałsz? - Generalnie to nie widać znaczącej poprawy jakości usług Poczty Polskiej. Można mówić o stałym trendzie dostarczania przesyłek w terminach poniżej normy określonej w prawie - mówi Karol

Cud metadonowy

r. Korzysta z niego ponad trzydziestu narkomanów z Trójmiasta. Kaśka: Mała dawka codziennie Ma 47 lat, jest salową w szpitalu. - W Gdańsku nie da się pogodzić metadonu i pracy - mówi. - Albo pracujesz i ćpasz, albo nie pracujesz i cały dzień spędzasz w pociągu w drodze po syrop. Wybrałam Świecie

296 godzin

Tylko ten z furgonetki, który widział, jak mój samochód koziołkuje po drodze. Wpadłem w poślizg, kiedy na stromym zjeździe zacząłem go wyprzedzać. Stoję na kołach w głębokim śniegu kilkanaście metrów od drogi. Po kilku minutach gramolę się przez tylną klapę z mojego łazika. - Żyjesz!? - krzyczy z

Żegnaj, wcześniejsza emeryturo

stycznia 2008 r. będą musiały pracować do 60. roku życia! Dziś przypomnimy, kto dostanie pomostówkę, jutro - na co będą mogły liczyć osoby pracujące w szczególnych warunkach, ale urodzone po 1968 roku. W środę - jeśli nie pomostówka, to co - kto może się starać o rentę. Związkowcy z poszczególnych branż

Nie mogę robić tego, czego nie czuję

katolicka Austria przyjęła ustawę o związkach partnerskich z szeregiem uprawnień natury socjalnej: renta po zmarłym, urlop na opiekę nad chorym, kwestie dziedziczenia i podatkowe. Czy RPO Irena Lipowicz wypowie się publicznie na ten temat? - Już powiedziałam: toczy się ostry spór polityczny i coś w nim się

Marek Belka: Świat się odbija, Polska korzysta

i gospodarstw domowych była u nas o wiele mniejsza niż w innych krajach regionu, z wyjątkiem Czech. Jesteśmy też znaczącym beneficjentem funduszy unijnych, więc płynie do nas pieniądz inwestycyjny. Polska przez te 20 lat stworzyła gospodarkę, która zdała egzamin w czasie kryzysu. Stworzyliśmy ją

Pamiętniki aktorów

Krystyna Janda od kilku dni jest w Polsce. Wróciła właśnie z rodzinnych wakacji na włoskim wybrzeżu. Droga była trudna, padał deszcz i było mglisto, ale aktorka dojechała szczęśliwie i obecnie rozpakowuje się. Od nadmiaru wiadomości z telefonicznej sekretarki rozbolała ją głowa. Skąd ja o tym

Co będzie z wcześniejszymi emeryturami?

napowietrznych linii energetycznych, kierowcy przewożący niebezpieczne substancje (ale tylko jeżdżący po drogach publicznych; ci, którzy przewożą trujące substancje na terenie zakładu, nie dostaną pomostówek). W sumie ok. 300 tys. osób. Dlaczego rząd nie chce ujawnić listy zawodów? Obawia się, że związkowcy

Hausner: zwiększmy deficyt, by obniżyć podatki i mieć pieniądze na unijną składkę

koniec przemówienia Hausner zostawił część najbardziej bolesną: cięcie wydatków. Rząd ma zamiar "usunąć większość mechanizmów automatycznej waloryzacji, z wyjątkiem waloryzacji emerytur i rent". - Zmiany w rolniczym ubezpieczeniu społecznym są konieczne i trzeba je wprowadzać teraz, w chwili

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń. 3. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, są związane tajemnicą

Unia Europejska. Indeks za raki

. - Do Koniakowa przyjeżdżały oazy. Kładliśmy tu 30 osób. Ale w latach 90. skończyła się do-bra passa. Przyjeżdżało coraz mniej turystów. Ojciec Leokadii stra- cił pracę w fabryce pustaków. Matce dokuczała tarczyca, poszła na rentę. - Mąż zmarł trzy lata temu - opowiada pani Katarzyna. - W ubiegłym roku

Pomostówki, czyli emerytury pomostowe. Najnowszy projekt rządu

636,29 zł). Uwaga druga! Podobnie jak w przypadku emerytury wcześniejszej przy emeryturze pomostowej będzie obowiązywać zasada, że w przypadku śmierci emeryta jego żona czy dzieci będą mogły wystąpić o przyznanie renty rodzinnej. Nie wolno dorabiać W projekcie nowej ustawy utrzymano zapis o zakazie

Polacy ukredytowani - listy

Maria Ku przestrodze, z drugiej strony bankowej lady Przez kilka lat pracowałem jako dysponent w banku, a następnie w prywatnym biurze pośrednictwa kredytowego. Chciałbym napisać, ku przestrodze, jak wygląda udzielanie kredytów przez nasze banki. Każdy bank (może za wyjątkiem banków spółdzielczych

Komornik ostatni gasi światło

. Wynajął tiry, żeby zająć całą partię. - Ochrona mnie nie chciała wpuścić - opowiada. - Postawiłem tiry w poprzek drogi, żeby mi towaru nie wywieźli, i czekałem na asystę policji. Jak przyjechali, znalazły się w fabryce pieniądze na zapłacenie wierzycielowi. Bo działanie egzekucyjne nie musi mieć na celu

Przyłapani

w kącie słoiczki z przetworami dla Tadeusza. Szafy, stoły, łóżka kupią za swoje, Wałkiewicz będzie miał za to kontrolę z województwa. Krupecka: - Popełnił błąd. Wydał pieniądze pensjonariuszy. Depees bierze 70 proc. renty pensjonariuszy, reszta to ich kieszonkowe. Wałkiewicz oddał się w ręce sądu

Wzlot i upadek państwa dobrobytu

stwarzało szansę dorobienia się własnymi siłami. Przybysze masowo napływający do Nowego Świata szukali nie tylko krainy wolności, ale też "ziemi nieograniczonych możliwości", gdzie każdy własnym wysiłkiem i zapobiegliwością może przebyć drogę "od pucybuta do milionera". W USA ochrona

Szwajcarska heroina

, czyli bez żadnej taryfy ulgowej, a 15 proc. na rynku chronionym. Z pozostałych 55 proc. połowa pracuje jako hause-wife (czasem w tej roli występują też mężczyźni), połowa jest na rencie. Pytam jak reagują na obecność kliniki sąsiedzi. - Nie jest źle - odpowiada dr Kormann. - Najgorzej jak klienci

Ajenci w sieci. Żabka czy ropucha

. artykułów na półce. Są oczarowani. 1 stycznia 2000 roku podpisują z Elektromisem umowę. Godzą się, że: - nie będą pracownikami sieci, tylko osobnym podmiotem gospodarczym. Bez prawa do zarabiania poza Żabką; - ich sklep będzie czynny codziennie w godz. 6-23 z wyjątkiem Wigilii, bo wtedy tylko do godz. 16

Młodzi z prowincji w paskudnym mieście

Ponad 130 prac przyszło na ogłoszony przez "Krytykę Polityczną" konkurs "Z Mławy do Warszawy". Większość to pamiętniki, które opisują drogę maturzysty ze wsi lub małego miasteczka na studia w wielkim mieście, ale zdarzały się także autobiograficzne opowiadania, tomiki wierszy i

Tadzik, pomocnik Lecha

, oddzielona od niego strefą przemysłową, kanałem Motławy, zupełnie inne miasto w mieście . Nasze bloki na ulicy Wrzosy sąsiadowały z budami i barakami zamieszkanymi przez ludzi podobnych do nas, oczekujących na poprawę losu" (Lech Wałęsa, "Droga nadziei"). Na Stogach od lat 70. prawie nic się