renta rodzinna czy etat

KATARZYNA KLUKOWSKA

Jaka pomoc po udarze

Jaka pomoc po udarze

Chorzy po udarze wymagają żmudnej rehabilitacji, a to kosztuje. Gdzie szukać pomocy? Jakie świadczenia przysługują chorym, a jakie ich opiekunom?

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

Komu się należy pomostówka, a komu świadczenie przedemerytalne? Ile dostaną zwalniani nauczyciele? Czy rozwódka ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym byłym mężu?

Dorabianie na emeryturze

Odchodzisz na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne czy kompensacyjne i dorabiasz? ZUS może ci świadczenia zmniejszyć, a nawet odebrać.

Dorabianie emerytów

Dorabianie emerytów

niezdolności do pracy i na rencie rodzinnej mogą dorabiać, ale muszą uważać na limity. Jeśli je przekroczą, stracą część lub nawet całe świadczenie. "Bezkarnie" można dorobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Po przekroczeniu tego progu renta jest zmniejszana. ZUS może potrącić

Emerytura minimalna

Emerytura minimalna

waloryzacji: 882,56 zł Najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przed waloryzacją: 880,45 zł, po waloryzacji: 882,56 zł Renta rolnicza przed waloryzacją: 880,45 zł, po waloryzacji: 882,56 zł Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy przed waloryzacją: 675,13

Rewolucja w emeryturach

Rewolucja w emeryturach

pozwolić Polakom odchodzić na emeryturę po 40 latach pracy. Liczyć się będą lata, za które opłacaliśmy składki, a więc praca na etacie, umowie zleceniu, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ale już nie umowa o dzieło. Nie będą też zaliczane lata studiów czy okres pobierania renty. Na tym koniec

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych). Na szczęście

Komu się należy odprawa

Komu się należy odprawa

Zgodnie z art. 921 kodeksu pracy odprawa to jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Wypłaca je pracodawca. KTO DOSTANIE PIENIĄDZE Aby otrzymać odprawę, trzeba rozwiązać stosunek pracy. Nie ma znaczenia, czy pracownik odchodzi na

Pomoc dla samotnych rodziców

do żłobka, przedszkola i świetlicy szkolnej. Niektóre placówki szkolne dofinansowują posiłki czy partycypują w kosztach zajęć dodatkowych oraz wycieczek dzieci wychowywanych przez jedno z rodziców. ŚWIADCZENIE RODZINNE DLA NIEUBEZPIECZONYCH Dobra wiadomość dla kobiet, które spodziewają się dziecka

Pięć sposobów na wyższą emeryturę

Pięć sposobów na wyższą emeryturę

niezdolności do pracy i na rencie rodzinnej można dorobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Po przekroczeniu tego progu renta jest zmniejszana. ZUS może potrącić maksymalnie: + 561,70 zł - z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, + 421,31 zł - z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Do sądu po odszkodowanie za błędy lekarskie

Do sądu po odszkodowanie za błędy lekarskie

medycznych. Ważne! Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej możemy się domagać bez względu na to, w jakim charakterze zatrudnieni są lekarze czy pielęgniarki, którzy się nami zajmowali. Ci na etatach są objęci polisą OC wykupioną przez szpital. Zatrudnieni na kontraktach sami wykupują sobie polisy

Dla kogo renta rodzinna

etacie (obojętnie w jakim wymiarze), czy miał własną firmę. Najważniejsze, że odprowadzał za siebie składki ubezpieczeniowe. Jeśli tego nie robił - renta rodzinna przepadnie. ** Emerytura lub renta. Nieżyjący bliski musiał mieć ubezpieczenie społeczne. Jeżeli pobierał jedno z dwóch wymienionych

Kosztowne długi

Kosztowne długi

regularnie. Wtedy obowiązują limity jak przy etacie. Emerytowi lub renciście komornik może zająć - w zależności od tytułu egzekucyjnego - od 20 do 60 proc. świadczenia. Nie ma kwot wolnych od potrąceń. Oznacza to, że może zająć nawet najniższą rentę lub emeryturę, pozostawiając zadłużonemu renciście z

Emerytura minimalna

Emerytura minimalna

najbiedniejszych. Na zmianie zasad zyska ponad 8 mln Polaków. Ile dokładnie będą wynosić najniższe świadczenia po zmianie zasad w marcu 2015 r.? *Najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 844,45 zł do 880,45 zł

Jak się zmienią emerytury

Jak się zmienią emerytury

pozwalająca odchodzić na emeryturę wcześniej, np. po 40 latach stażu. Nie wiadomo jednak, czy do stażu będą - oprócz lat pracy - wliczane też np. urlopy wychowawcze, lata studiów, przebywanie na rencie itp. Zmianę stanowiska prezydenta - wycofanie się z powrotu do dawnego wieku emerytalnego - potwierdza jedno

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury

okresy składkowe i nieskładkowe. Jej świadczenie więc będzie identyczne niezależnie od tego, czyby pracowała czy nie. Chorobowe w żadnym przypadku nie obniży jej emerytury. RENTY CORAZ POPULARNIEJSZE Łukasz Wacławik: - Obecnie chorobowe nie jest liczone do emerytury. Ubezpieczonym w ZUS obniża więc

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

niezdolności do pracy (podobnie jak na rencie rodzinnej) mogą dorabiać, ale też muszą uważać na limity. Jeśli je przekroczą i zarobią więcej, stracą część lub nawet całe świadczenie. "Bezkarnie" można dorobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Po przekroczeniu tego progu renta jest

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

rodzinie zastępczej i osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna. Czy z tego wynika, że dotąd wnuki grzebały dziadków na własny koszt? Niezupełnie. Zdecydowana większość dostawała zasiłek, bo babcia czy dziadek mieli rentę lub emeryturę. A jeśli nie mieli, koszty pochówku mogły pokryć gmina

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

Zakład wszczyna z urzędu. Renty Osoby na rencie z tytułu niezdolności do pracy (podobnie jak na rencie rodzinnej) mogą dorabiać, ale też muszą uważać na limity. Jeśli je przekroczą i zarobią więcej, stracą część - lub nawet całe - świadczenia. Bezkarnie można dorobić do 70 proc. przeciętnego

Jak wypełnić PIT

Jak wypełnić PIT

PODATNIKA Przychody to m.in.: + wynagrodzenia, + emerytury i renty, + prawa autorskie, + przychody z działalności gospodarczej, + przychody z wynajmowania mieszkania, + zasiłki. Przychody, których nie trzeba wpisywać do zeznania rocznego, to np.: + ubezpieczenia za rozbity samochód, + odszkodowania za

Jak pracować na rencie

naszej renty wpływu nie mają także zapomogi (np. z ośrodka pomocy społecznej), darowizny, przychody z tytułu praw autorskich i patentowych. * 50-letnia Anna jest na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy od trzech lat. Dorabia sobie, pracując na pół etatu w biurze rachunkowym. Czy może wystąpić

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

nigdzie nie był ubezpieczony. Jego matka nie pracuje, nie ma prawa do renty ani emerytury, ojciec zaś ma pół etatu w firmie ochroniarskiej. Rodzice wyprawili synowi pogrzeb. Wniosek do ZUS o zasiłek powinien złożyć ojciec, bo jako jedyny jest objęty ubezpieczeniem. Do wniosku powinien dołączyć rachunki za

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Cała nadzieja w najbliższych, którzy rezygnują z pracy, by zająć się schorowanym ojcem, matką lub bratem. Na jaką pomoc od państwa może liczyć opiekun? Czy wnuczka dostanie zasiłek na babcię? Czy opiekunem może być sąsiadka? NIESPRAWIEDLIWOŚĆ Zasiłek dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych

Z Rosji o Rosji: Tuniejadcom mówimy "niet"

Jak napisała "Niezawisimaja Gazieta", Federalna Służba Pracy i Zatrudnienia pracuje nad wprowadzeniem nowego podatku: nakładano by go na wszystkich pełnoletnich obywateli, którzy oficjalnie nie są zatrudnieni, nie studiują lub nie przeszli na emerytury czy renty albo nie dostają zasiłku

Więcej czasu na PIT 2015

etacie, z umowy-zlecenia), *emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), *prawa autorskie, *przychody z działalności gospodarczej, *przychody z wynajmowania mieszkania, *zasiłki (np. dla bezrobotnych). Przychody, których nie trzeba wpisywać do zeznania rocznego, to np.: *ubezpieczenia za rozbity samochód

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

miesiąc dostają emerytury, renty czy świadczenia przedemerytalne z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, strażacy

Emerytury rolników

niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz renta rodzinna po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Możemy dorobić do 70 proc. średniej pensji (od 1 marca 2015 r. to 2759,90 zł). Jeżeli przekroczymy tę kwotę, nasze świadczenie ulegnie zmniejszeniu

Wybór między ZUS i OFE

trakcie załatwiania renty po nim. Gdy będę dostawać świadczenie po mężu, co się stanie z moimi składkami w OFE? Przepadają? Czy w ogóle jak jestem członkiem OFE, to mam prawo do emerytury po mężu? Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym nie ma wpływu na przyznanie i ustalenie wysokości tzw. renty

Morderca studentki wpadł po 20 latach

30 sierpnia 1994 r. Wieżowiec w centrum Bydgoszczy. 22-letnia Joanna Sendecka przyjeżdża do mieszkania matki na dziesiątym piętrze. Czeka na listonosza, który ma przynieść rentę. Krótko przed południem dzwonek do drzwi. Otwiera. Dwie godziny później nie żyje. Tego samego dnia narzeczony znajduje

Czy możesz być rencistą?

niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa (teraz 716,95 zł); * renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową (teraz 551,48 zł). Słownik rencisty Okres składkowy - czas, kiedy pracowaliśmy. Obojętne - na etacie

Rolnik na emeryturze

Kucharczyk. - Kobieta na etacie czy samozatrudniona będzie miała emeryturę liczoną z odłożonych przez siebie składek i z dopłatą od państwa za wychowawczy, a kobieta z KRUS dostanie niewielką emeryturę, którą w większości sfinansuje państwo. Ustawa o pomocy dla matek ma być gotowa jeszcze w tym roku

Alimenty na współmałżonka

czy niegospodarność. Pozew o alimenty należy złożyć w wydziale rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania Justyny lub Tomka. Przykład. Halina i Paweł mieszkają pod jednym dachem, ale mąż nie dokłada się ani do rachunków za mieszkanie, ani do wydatków na jedzenie

Gdy brakuje na spłatę długów

Latem zeszłego roku ochroniarz z Bielska-Białej popełnił samobójstwo. Pracował na dwóch etatach, żeby zarobić na spłatę kredytu we frankach. Mimo starań wpadł w pętlę zadłużenia. Zostawił żonę i sześcioletnią córkę. Z danych policji wynika, że jedna trzecia wszystkich samobójstw ma podłoże

Większa waloryzacja emerytur i rent 2011

podwyżki niż mniej - śmieje się pani Wioletta. Najniższa renta i emerytura, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza (dziś 706,29 zł brutto) po waloryzacji w marcu będą wynosić 729,59 zł (wzrost o 23,30 zł). Renta socjalna z 593,28 zł wzrosłaby

Bezduszny bank czy głupie przepisy? Jak PKO BP zrobił rodzinę w "zero"

zł do mieszkania). Plan na życie był napięty do granic wytrzymałości, ale się trzymał. 10. dnia miesiąca przychodziło rodzinne, 15. - renta, 31. - pensja żony... Wszystko posypało się w jeden z majowych poniedziałków, kiedy pan Grzegorz chciał wybrać pieniądze na prezent urodzinowy dla synka

Kobieta na emeryturze

dostaniemy niezależnie od wieku. Świadczenia przedemerytalnego nie dostaniemy zaraz po naszym zwolnieniu z zakładu. Wcześniej musimy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dodatkowo, przez co najmniej pół roku, musimy pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Renty rodzinne 50-letnie

Przywileje emerytalne rolników

byłoby, gdyby każda matka na wychowawczym miała jednakową pomoc od państwa. Nie będzie to jednak możliwe, dopóki będziemy mieli dwa systemy - KRUS i ZUS. - W konsekwencji dopłata do wychowawczego tylko utrwala już istniejące różnice w obu systemach - mówi Kucharczyk. - Kobieta na etacie czy

Podatki na ostatnią chwilę

wiele kategorii przychodów, którymi podatnik musi się pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania

Bił mnie, gwałcił, szykanował, z domu wyganiał. Nie mogłam tego dłużej znieść

sobie radę - zapewnia. Bił, gwałcił, z domu wyganiał Pani Krystyna uciekła od męża. Jesienią zeszłego roku razem z niepełnosprawną córką Patrycją i ukochaną 12-letnią suczką Psinką opuściły rodzinny dom w Piotrowie. W lutym tego roku zakończyła się sprawa rozwodowa. - Bił mnie, gwałcił, szykanował, z

Interwencje. Rachunek za ojca

Ewie wystawiono rachunek za ojca: 20 tys. zł zaległych kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej i 2100 zł stałej miesięcznej opłaty. Czy powinna płacić?Kobieta ma dziś 29 lat. Skończyła prawo. Teraz robi doktorat. Zarabia niecałe 3 tys. zł. Za kredyt kupiła mieszkanie. Chciałaby wreszcie spokojnie

Chłopaki z poprawczaka muszą poczuć pieniądze. Długa odsiadka ubezwłasnowolnia

pyta o narkotyki na prowincji Poprawczak na urodziny Trzynastoletni Daniel wynosił złom ze starych przetwórni pod Grójcem. Gdy zostawił towar na skupie, pytali go tylko, czy chować fanty przed policją. Raz kolega wypatrzył ze 200 metrów miedzianych drutów na słupach od telefonów. Dałoby się z tego

Wypadek przy pracy

do poziomu poprzedniego wynagrodzenia);* rentę szkoleniową (jeśli po wypadku przebycie szkolenia daje szansę na podjęcie nowego zajęcia);* wypadkową rentę rodzinną oraz dodatek do niej dla dziecka poszkodowanego, które po wypadku zostało sierotą zupełną;* dodatek pielęgnacyjny (dla tych, którzy po

Praca lub emerytura

) obowiązującym prawem. Ale to nie znaczy, że już dziś wszyscy pracujący emeryci muszą dokonać wyboru: etat albo emerytura (dlaczego - wyjaśnimy za chwilę). Tysiące emerytów nie mogą się jednak połapać w nowym prawie. Dzwonią do "Gazety" i pytają, czy muszą się zwolnić z pracy? Czy ZUS zabierze im

Artykuł 79. Nasze skargi do Trybunału Konstytucyjnego

za Człuchowem: Stację benzynową zaczęli prowadzić moi rodzice w 1992 r., później dołączył brat z żoną i ja z mężem. To rodzinny biznes, jedyne źródło utrzymania. Ręce do pracy były potrzebne, bo interes szedł naprawdę dobrze, a ruch na stacji był na okrągło. Żyło się doskonale, odkładaliśmy na

Pero, pero-o-o..., bilans musi wyjść na zero. Historia kabaretu Elita

kilkanaście lat. Pocztówki z Karłowic Po Październiku '56 Andrzej Waligórski, wcześniej pracownik Redakcji Programów Masowych Polskiego Radia Wrocław i autor satyr na bumelantów czy zrzucaną przez imperialistów stonkę ziemniaczaną, uwierzył, że teraz będzie inaczej. Zebrał kilkoro koleżanek i kolegów do

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych). Jest też spora

A na starość będę miał firmę

mężczyzn. Dziś kobiety pracują o pięć lat krócej. DORABIANIE MA LIMITY Emeryci chcący dorobić muszą jednak uważać. Osoby na wcześniejszej emeryturze, a także na rencie z tytułu niezdolności do pracy oraz rencie rodzinnej nie mogą bowiem zbyt wiele dorobić. Jeżeli bowiem przekroczą ustalony limit, stracą

Przywileje dla rodziny

- zaledwie 92,67 zł. Uwaga! Trzeba mieć dokument świadczący o posiadaniu dziecka (np. odpis aktu urodzenia czy zaświadczenie z sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego, a w przypadku dzieci pełnoletnich - do ukończenia 25 lat - także zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły). Ulgę na dzieci odpisuje się

Prezydentura Komorowskiego: 23 projekty ustaw, 4 weta, 28 posiedzeń RBN

m.in. w sprawie terminu wyborów parlamentarnych, reformy emerytalnej, polityki rodzinnej, a także kwestii przystąpienia Polski do strefy euro. Dwukrotnie powoływał premierów - w 2011 roku Donalda Tuska, a w 2014 roku - Ewę Kopacz. Radę Ministrów na czele z premierem Tuskiem prezydent powołał 18

PIT 2013. Poczujemy zmiany

podatnikami i rozliczają się z fiskusem. Ulga nie przepada jednak, jeśli dziecko zarobi w roku podatkowym nie więcej niż 3089 zł. Ulgi nie pozbawia też rodzica renta rodzinna, którą dostaje dziecko. Ważne! Rodzicom przysługuje jeden wspólny limit ulgi na każde dziecko. Nie jest więc tak, że jeśli małżonkowie

Co ci się należy po zwolnieniu z pracy

. wynosi ono 1386 zł brutto, od 1 stycznia 2012 r. będzie to 1500 zł brutto). Warto wspomnieć, że minimalne wynagrodzenie dotyczy pełnego etatu. Jeśli więc ktoś pracuje na pół etatu, to może mieć wynagrodzenie o połowę mniejsze. Dla kogo odprawy Wiele osób zastanawia się, czy po zakończeniu pracy będą

Rodzina wybrana. Do kogo trafi Szlachetna Paczka

Agata Popowicz, przedszkolanka: - Paczka znalazła nas w 2008 roku, w bardzo trudnym momencie. Mijały trzy lata, odkąd żyliśmy w szóstkę tylko z mojej pensji w przedszkolu. Nie mieliśmy zasiłku rodzinnego, bo zarabiałam jednak trochę za dużo. Czasem tylko dostawaliśmy żywność ze stowarzyszenia

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

. koszty to 10 tys. zł. Do tej pory wszystkie przychody z etatów, mówiąc w uproszczeniu, wpadały do wspólnego worka. Były ujmowane w jednej kwocie. Fiskus mógł sobie poszukać, ile stanowiły te związane z prawami autorskimi w informacjach o zarobkach podatnika przygotowywanych przez jego pracodawcę. Na

Oddaj dziecko, matko nieletnia

Michała. Przez całą ciążę ukrywaliśmy się u jego babci. A policja szukała mnie u jego rodziców. Od początku mogłam na nich liczyć. Jego mama jest na rencie, ojciec pracuje w budowlance. Pomagali nam, dawali pieniądze. W kwietniu zaczęłam rodzić. Ze szpitala zadzwoniłam do domu dziecka i poprosiłam, żeby

Dzień pierwszy w kraju PiS

, przecież jest pełno ludzi, którzy nie mają na lekarstwa. Nam akurat wystarcza, ale czy pani wie, ilu Polaków żyje w biedzie. - Ale poszli państwo na wybory? - pytam. - Zawsze chodzimy - mówi Jadwiga. - Głosujemy na Platformę, ale tak naprawdę Polacy zawdzięczają wszystko samym sobie, pracowitości, a już na

Byle nie na bruk

przechodzi obok pracownik zleceniodawcy - Zarządu Dróg Miejskich. Odbiera pracę przed czasem. Mariola zostaje szefową i dostaje etat. Dziś mówi, że dzięki CIS-owi jest innym człowiekiem: lepiej je (nie tylko same topione serki), stać ją na fryzjera, szewca, ciuch z lumpeksu. Zarabia 1600 zł, żadne kokosy

Gotówka, składki emerytalne, lokaty w spadku

. SKŁADKI EMERYTALNE Każdy pracujący na etacie czy na umowie zlecenie odkłada składki emerytalne. To blisko 20 proc. naszej pensji. Czy w przypadku naszej śmierci pieniądze te przepadają? To zależy. Jeżeli ktoś od początku odkładał składki tylko do ZUS (I filar), to jego pieniądze nie podlegają

Alimenty na dzieci

na ogół mają stałe źródło utrzymania, czyli emeryturę lub rentę. Warunek: wnuki muszą cierpieć niedostatek, czyli nie są zaspokojone ich podstawowe potrzeby życiowe, jak jedzenie czy ubranie. Gdy wnucząt nie stać na zimowy wyjazd w Alpy, nie znaczy to, że ma go sfinansować babcia z dziadkiem. WOJNA O

Winda do świata

, pracują w Poznaniu. Nie założyli własnych rodzin. Oskar i Emilia, najmniej zaradni, zapytali, czy mogą zostać w domu w Lutolu. Są po trzydziestce, Oskar ma rentę, Emilia pracuje w fundacji. Urbanowiczów traktują jak rodziców. - Szkoda, że w Polsce rodzicielstwo zastępcze organizują pracownicy PCPR-ów

Ile wzrośnie emerytom na początku 2009 roku?

emeryturę lub rentę odbierzemy w marcu 2009 r. w swoim terminie otrzymywania świadczeń - 1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Uwaga! Waloryzacja obejmie też osoby pobierające świadczenia, które prawo do emerytury czy renty nabyły do końca lutego 2009 r. Jeśli więc ktoś przejdzie na emeryturę 2

To pańska strzykawka. Jutro zapraszamy znowu

wiedzieć, ile podać. I czy w ogóle. Na piętrze - metalowe stoły, papierowe ręczniki i płyn dezynfekcyjny w plastikowych butelkach. Mycie rąk, żarciki z pielęgniarkami. Potem kolejno do lady. Każdy dostaje odpowiednie pigułki w kieliszku, płyn do popicia, strzykawki z już odmierzoną dawką, gaziki, plastry

Niewolnik z siódmego piętra

też. Rzym, greckie miasta. Atlasy geograficzne przeglądam. Jak pies na książki jestem. Jak alkoholik na gorzałkę. Nawet je obwąchuję. Książki przynosi mi nieraz pan Staszak. Moi dobrodzieje próbują mi załatwić rentę socjalną, rodzinną po ojcu. Wtedy by się jakoś ułożyło. Poszedłbym oficjalnie na

Alimenty na dzieci - jak je wyegzekwować, gdy rodzic nie płaci?

Rodzic zobowiązany do płacenia alimentów powinien wiedzieć, że: - obowiązek alimentacyjny ciąży na nim bez względu na to, czy ma władzę rodzicielską nad dzieckiem, czy też został jej pozbawiony, została mu ograniczona lub zawieszona; - dziecko ma prawo do życia na takim samym poziomie, jak jego

Cicha rewolucja Tuska

Odkąd rząd Tadeusza Mazowieckiego w 1990 roku przeprowadził terapię szokową, opinia publiczna i politycy zwykle utożsamiają reformy ze zmianami narzuconymi obywatelom przez władzę. Umocnił to wrażenie Jerzy Buzek, aplikując Polsce decentralizację, reformę szkolnictwa, emerytur i rent i wprowadzając

Państwu nie wierzymy

znaczenia, czy kobiety będą przechodzić na emeryturę w wieku 60, czy 67 lat. Nie pójdę do jakiejkolwiek pracy na etacie tylko po to, by mieć na emeryturę. I tak to, co teraz odkładamy do ZUS-u, idzie na bieżące zadłużenie. Ale mnie to nie denerwuje. Mogę mieć tylko do siebie pretensję, że odkąd pracuję, nie

Rząd zwolni co dziesiątego urzędnika

zespołu doradców premiera Michał Boni. Wprowadzenie ustawy ograniczającej o 10 proc. liczbę etatów w urzędach i agencjach rządowych było rozważane kilka miesięcy temu. Jednak rząd wycofał się z tego pod presją urzędników. Jednak - jak słyszymy we władzach PO - projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia

Nadchodzi ulgowa rewolucja w PIT

podatnikami i rozliczają się z fiskusem. Ulga nie przepada jednak, jeśli dziecko zarobi w roku podatkowym niewielkie pieniądze - do 3089 zł. Ulgi nie pozbawia też rodzica renta rodzinna, którą dostaje dziecko. Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję

Jak grzechotnik. Z Jerzym Trelą rozmawia Donata Subbotko

, kiedy z nią na tych deskach debiutowałem. Szydzą, że aktorzy tak tęsknią do etatów. Nie do etatów, kochani krytycy, bo etat to jestem w stanie sobie zarobić jednego dnia. Do miejsca, do poczucia więzi. Pewnie to samo powiedzą aktorzy od Jarzyny czy Warlikowskiego, zespoły tworzone latami. To było piękne

Jak rozliczyć PIT 2012

uproszczeniu pieniądze otrzymane za pracę lub jakieś działania. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla

Brakujące córki

Bochum Kłótliwość i pryncypialność 88-letniej babci Irmy przestała być tematem rodzinnych dykteryjek, bo i powodów do wesołości było coraz mniej. Staruszka niedołężniała z miesiąca na miesiąc, a po śmierci męża demencja zaatakowała ją ze zdwojoną siłą. Z energicznej niegdyś Irmy pozostał tylko

O nas, bez nas

etatu i była bardzo zadowolona. Dwa czy trzy lata temu firma ją zwolniła, za powód podając przekroczenie wieku emerytalnego. - Ciocia dalej chciałaby pracować, ma dużo wolnego czasu i chce być potrzebna. Ale choć jest zdrowa i sprawna, mało jest dla niej ofert. Całe życie pracowała jako urzędniczka, a

Król chwilówek: umysł wyłączam

windykację. Żeby wziąć pieniądze, wystarczyło zaświadczenie o zarobkach albo kwitek od emerytury czy renty. Pomysł chwycił, najczęściej po kasę przychodzili emeryci i renciści, to im nie starczało do pierwszego. Czebotarowi wiodło się coraz lepiej. Sprzedał bar, o pośrednictwie kredytowym dawno zapomniał. W

Walczący ze snem

psychiatrycznego. Nie skończył szkoły, pracował jako cukiernik, ale nie zagrzał tam długo miejsca - bo zasypiał. Miał 20 lat, gdy przeszedł na rentę. Zdeterminowani rodzice, którzy nie wierzyli, że ich syn jest chory psychicznie, znaleźli nas w internecie i chłopak zaczął leczenie. Pracuje na pół etatu w ochronie

Zespół Downa - nie ma takiej choroby (Dzieci gorszego Boga, cz. 1)

Mateusza miałam pod opieką dwóch starszych synów, którzy wówczas byli małymi dziećmi. Jedzenie tylko zielone W 1991 r. na Zaspie ruszył ośrodek dla autystycznych dzieci. Rodzice dostali od miasta lokal i pieniądze na etaty. - Ale potrzebowaliśmy więcej pieniędzy: na warsztaty, spotkania czy szkolenia

Nie wierzmy w cud emerytury obywatelskiej

, bo za krótko albo wcale nie płacili składek ZUS-owskich? Być może mają prawo do renty, np. rodzinnej, albo będą musieli zwrócić się o wsparcie do pomocy społecznej. Ile osób trafi pod skrzydła opieki społecznej? Czy ludzie otrzymujący minimalną emeryturę będą w stanie za te pieniądze przeżyć

Kiedy zaczęła się praca za seks

. Poseł najpierw drobiazgowo wypytał ją o sytuację rodzinną. Ewa M. zrelacjonowała: Nie ma pracy, tylko małą rentę, co dzień bije ją ojciec alkoholik. Wtedy Łyżwiński podciągnął jej spódnicę i kilka dni później załatwił pracę w KRUS. W podobnej sytuacji była w 2001 r. Aneta Krawczyk: były mąż nie płacił

Gdzie diabeł nie może...

Kiedyś Freud powiedział, że kobiety nie wytwarzają superego, a więc nie mają zdolności kulturotwórczych ani politycznych; ich domeną jest życie rodzinne. Przyznawał jednak, że znacznie lepiej niż mężczyźni potrafią budować więzi. Tkają je jak pająk. Dziś okazuje się, że w wielu regionach taka

Wypełniamy PIT-y

podatnik musi się pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla

Uwaga na ulgę na dzieci

"złoży egzamin dyplomowy". Jeśli studiują dalej - do końca studiów, do czasu, aż uczące się dziecko skończy 25 lat. Ważne! Ulgi nie pozbawia za to rodzica renta rodzinna, którą otrzymuje dziecko. Jak się rozliczyć Po zakończeniu roku w zeznaniu rocznym (ściślej w ulgowym załączniku PIT/O

Do dwóch stawek PIT za 2009 r.

rocznych. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (czy z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych). Na szczęście jest też spora grupa przychodów

Opodatkowanie alimentów czyli dualizm moralno-polityczny

zostały wykreślone z ustawy z końcem 2000 r. Skreślono jednak cały punkt ustawy - z rentami i ciężarami także alimenty. Od tej pory np. mąż wypłaca byłej żonie alimenty ze swoich opodatkowanych pieniędzy zarobionych z pracy na etacie, natomiast była żona płaci podatek dochodowy od otrzymanych w ramach

Skąd wziąć dzieci i na dzieci

moja pensja. Rodzice nie mogą mi pomóc - mama jest aktywna zawodowo, to ona utrzymuje ich oboje. Tata powinien być na rencie, jest chory i, mówiąc szczerze, nie wiem, czy umiałby teraz zająć się wnuczkiem na cały etat. Emerytura? (Natalia wybucha śmiechem) Jeszcze jakieś pytania w tym stylu? To jest

Marzę, żeby być już stara

-letnim Mateuszem. Chłopcy śpią na wersalkach w pokoju, a ona z córką w klitce wydzielonej z kuchni. Dostają rentę, po 444 złote na osobę. To daje co miesiąc 1776 złotych dochodu. Z tego 615 złotych trzeba wydać na mieszkanie, 130 na telefon, 27 na garaż, 75 na prąd i 120 na PZU. Na życie zostaje 809

O ile mniej zyskasz na uldze. Gorsza ulga na dzieci

dochód (nie przychód). Dochód niepowodujący obowiązku uiszczenia podatku to w tym roku 3091 zł. Ulgi nie pozbawia też rodzica renta rodzinna, którą otrzymuje dziecko. Rodzicom przysługuje jeden wspólny limit ulgi na każde dziecko, choć oczywiście mogą się nim podzielić np. po połowie. Z odpisu mogą też

Dlaczego musimy dłużej pracować

kobieta miała prawo o trzy lata krócej pracować. - To absurdalne. Kobiety, które mają bardzo dużo dzieci, rzadko pracują. Ponadto to jest słaby element polityki rodzinnej: nie zachęcimy kobiet do rodzenia dzieci, obiecując im, że za 40 lat będą mogły o trzy lata czy sześć lat skrócić pracę. Czesi mają

Marzy mi się rząd POPiS-u

budowlanej zatrudnia 10 pracowników. Jak płaca minimalna wzrośnie, to on trzech zwolni albo zatrudni na czarno. Nie będą mieli emerytury czy renty, jeśli dojdzie do wypadku. Nie boi się pan takich skutków podniesienia płacy minimalnej? - Co jest lepsze: czy to, że 10 pracowników zarobi po 1300 zł i będzie

Czas na wypełnienie PIT-u!

. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych). Na szczęście jest też spora grupa przychodów

Świat piętnastu lat

tysiąca to byłoby naprawdę coś". Ale nie wie, czy w zawodzie fryzjerki to możliwe. Jej rodzina utrzymuje się z renty matki. Dlatego Ana o pieniądzach i przyszłości woli nie rozmawiać, bo to dwa tematy, które tylko psują humor. Freak z lubelskiego prywatnego gimnazjum: "Wysokie zarobki i praca

Jak śmie im nie smakować

Nienawidzę tej pracy.Ci, którzy ode mnie pożyczają, są tylko schodek niżej niż ja - mówi Marta. Prawdziwego imienia nie poda.Dynamiczna, pasuje do centrum wielkiego miasta, w którym się spotykamyZ aktówką i w żakiecie wygląda, jakby wyskoczyła na korporacyjny lunch. Ma pół etatu w administracji

Rozpoczął się czas rozliczeń podatkowych za 2002 r.

, obligacji czy innych papierów wartościowych) oraz ci, którzy byli zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci np. rentę rodzinną ) i PIT-37 (wypełnią go osoby otrzymujące wynagrodzenie za pracę, emeryci i renciści, oraz ci, którzy pracowali na zlecenia). Do tego - jak zwykle - dojdą

ULGI 2009, czyli jak zapłacić mniej podatku

zł. Ulgi nie pozbawia też rodzica renta rodzinna, którą otrzymuje dziecko. Rodzicom przysługuje jeden wspólny limit ulgi na każde dziecko. Nie jest więc tak jak się niektórym wydaje, że jeśli małżonkowie wychowują wspólnie jedno dziecko, to każde z nich ma do odpisu po 1112,04 zł. Mają wspólnie do

O jakie świadczenia rodzinne i dodatki można się ubiegać

rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie) czy rodzice adopcyjni wniosek o becikowe składają w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia dziecka. Ale uwaga! Becikowe podlega koordynacji UE. Jeśli więc np. ojciec dziecka pracuje legalnie w UE, a matka stara się o becikowe w Polsce

Sobowtórki

, że zostali odcięci od własnego dziecka. Ja swoich za bardzo kochałam, żeby przyjąć wiadomość o siostrze.Historia dwóch dziewczynek podmienionych w szpitalu w Warszawie: ''Zamienione bliźniaczki''''Kto jest mamą, kto tatą, a kto siostrą?''- To byłaby wielka rewolucja - dodaje Maria. - Nie wiem, czy w

Zróbmy to profesjonalnie

, garnitur wybrał mój ojciec. Jedyne, co było nasze, to obrączki. Na podróż nie starczyło pieniędzy.W rodzinnym miasteczku Alicji, w C. (5000 mieszkańców, województwo wielkopolskie), ojciec załatwia córce pracę w urzędzie miejskim. Michał zatrudnia się w oczyszczalni ścieków.W C. wynajmują mieszkanie. 24

PIT 2007 - program i poradnik rozliczenia

pracę lub jakieś działania. Ustawa podatkowa wyróżnia wiele kategorii przychodów, którymi musimy "pochwalić się" fiskusowi w zeznaniach rocznych, np. wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (czy z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności

PIT 2008: Rozliczamy się po staremu, fiskusowi płacimy mniej

mówi wprost, że prawo do ulgi przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym na "dzieci do ukończenia 25 lat uczące się lub studiujące", które "w roku podatkowym poza dochodami z renty rodzinnej, dochodami wolnymi od podatku (np. różnego rodzaju odszkodowania, zasiłki czy zapomogi) oraz

Wielka ulga na pociechę

roku podatkowym poza dochodami z renty rodzinnej, dochodami wolnymi od podatku (np. różnego rodzaju odszkodowania, zasiłki czy zapomogi - red.) oraz dochodami niepowodującymi obowiązku uiszczenia podatku nie uzyskały żadnych innych dochodów". Samotni rodzice też mają ulgę W przypadku rodziców, w

Zasady przyznawania ulgi na dzieci - 15 pytań

od osób fizycznych (PIT) mówi wprost, że prawo do ulgi przysługuje na "dzieci do ukończenia 25 lat uczące się lub studiujące", które "w roku podatkowym poza dochodami z renty rodzinnej, dochodami wolnymi od podatku [np. różnego rodzaju odszkodowania, zasiłki czy zapomogi] oraz

Dobrze, gdy w domu pachnie zupą

domu już więcej nie polecać. Ja wszystkim radzę: podpiszcie umowę na miesiąc, na próbę. Kontrolujcie, oglądajcie, sprawdzajcie i jeśli coś nie będzie grało - zabierzecie stamtąd bliskiego. A.S.: Przy wyborze naprawdę trzeba być ostrożnym. Znamy takie sytuacje, że z przyczyn po prostu rodzinnych czy

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

wiele kategorii przychodów, którymi musimy pochwalić się fiskusowi w zeznaniach rocznych. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (czy z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania