renta dla bezrobotnego

Jacek Kowalski

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

Jeżeli jesteś bezrobotny, nie masz szans na żaden rodzaj renty ani na wcześniejszą emeryturę, a potrzebujesz stałego dochodu, sprawdź, czy możesz ubiegać się o świadczenie przedemerytalne

B. minister finansów: Gilowska nie wyciągnie ludzi z szarej strefy

Spośród bezrobotnych dwie trzecie to są ludzie o bardzo niskich kwalifikacjach. Wielu z nich dostaje zasiłki albo renty i jednocześnie pracuje w szarej strefie. Czy obniżka składki rentowej w jakikolwiek sposób spowoduje, że oni wyjdą z szarej strefy? Jestem głęboko przekonany, że nie ma na to szans - mówi "Gazecie" były minister finansów Paweł Wojciechowski

Renta wyższa od emerytury?

Warto się starać o rentę. Dlaczego? Bo może być wyższa od emerytury. To nie żart, ale konsekwencja starych przepisów, których dotychczas nie zmieniono.

Rencistów jest coraz mniej

Rencistów jest coraz mniej

wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pani Anna dostała rentę, mimo że niezdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Ile możemy dostać? Według danych ze stycznia tego roku renty wynoszą średnio 1509 zł. Ustalona jest także minimalna

Jak dostać rentę z ZUS

Jak dostać rentę z ZUS

o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pani Anna dostała rentę, mimo że niezdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. ILE MOŻEMY DOSTAĆ? Renty średnio wynoszą 1506 zł brutto (dane z października 2013). ZUS ustalił też minimalną wysokość

Komu należy się renta

Komu należy się renta

. W styczniu 2014 r. wystąpiła do ZUS-u z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pani Anna dostała rentę, mimo że niezdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. ILE MOŻEMY DOSTAĆ? Renty nie są wysokie - średnio wynoszą 1541 zł brutto

Przepraszam, to za mało

Przepraszam, to za mało

przyznanie renty. - Tak próbowali nieudolnie tuszować swoją wpadkę - ocenia.Wyrok daje nadziejęPo odebraniu renty Marek stracił ubezpieczenie zdrowotne, więc rejestruje się w urzędzie jako bezrobotny. Szuka też pracy, bo utrzymują go matka i babcia.- Jestem polonistką, pracuję w szkolnej bibliotece. Zarabiam

Jak przejść na rentę

. wystąpiła do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pani Anna dostała rentę, mimo że niezdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, najniższa renta rolnicza i najniższa renta

Komu ZUS przyzna rentę

Komu ZUS przyzna rentę

składkowych i nieskładkowych. W październiku 2004 r. skończyła pobierać zasiłek dla bezrobotnych (to okres składkowy) i od tego czasu nie pracowała. W maju 2007 r. wystąpiła do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pani Anna dostała rentę, mimo że niezdolność do pracy powstała po upływie 18

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury

dostrzegą i będzie coraz więcej wniosków o rentę. Niestety, to bardzo niebezpieczne dla całego systemu. Bo jak Polacy, zamiast pracować do emerytury, będą odchodzić na rentę, to cały system emerytalny się zawali. Rząd realizuje wielką reformę emerytur, która uzależnia ich wysokość od odłożonych przez nas

Emerytura minimalna

Emerytura minimalna

wypłacać emeryturę minimalną. WARUNKI DO EMERYTURY MINIMALNEJ Aby dostać emeryturę minimalną, trzeba się będzie wykazać odpowiednim okresem ubezpieczeniowym: 20 lat - kobiety, 25 lat - mężczyźni. Od 2022 r. będzie to już 25 lat dla obu płci. Do stażu liczą się okresy składkowe, gdy pracowaliśmy, a od

Renty zwykłe i mundurowe

Renty zwykłe i mundurowe

i 25-letnim w przypadku mężczyzny.Przykład. 40-letnia pani Anna łącznie miała 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych.W październiku 2010 r. skończyła pobierać zasiłek dla bezrobotnych (to okres składkowy) i od tego czasu nie pracowała. W maju 2013 r. wystąpiła do ZUS z wnioskiem o rentę z

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

nieskładkowego. W październiku 2004 r. skończyła pobierać zasiłek dla bezrobotnych (traktowany jako okres składkowy) i od tego czasu nigdzie nie pracowała. Lekarz orzecznik w maju 2007 r. stwierdził u pani Anny całkowitą niezdolność do pracy. Kobieta dostała rentę, mimo że niezdolność do pracy powstała po

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych). Na szczęście

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

Funduszu? Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego należy się wtedy, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł netto. Do dochodu rodziny wlicza się zarobki rodzica, ale także inne przychody, np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, emeryturę lub rentę. Do obliczeń przyjmuje się

Na rentę albo świadczenie przedemerytalne

r. skończyła pobierać zasiłek dla bezrobotnych (to okres składkowy) i od tego czasu nie pracowała. W maju 2007 r. wystąpiła do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pani Anna dostała rentę, mimo że niezdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od zakończenia pobierania

Kto ma szansę na rentę

Kto ma szansę na rentę

październiku 2004 r. pani Monika skończyła pobierać zasiłek dla bezrobotnych (traktowany jako okres składkowy) i od tego czasu nigdzie nie pracowała. Lekarz orzecznik w maju 2007 r. stwierdził u pani Moniki całkowitą niezdolność do pracy. Kobieta dostała rentę, mimo że niezdolność do pracy powstała po upływie

Świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenia rehabilitacyjne

, która ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: * za okresy, w

Renty rodzinne i socjalne

Renty rodzinne i socjalne

nabywała prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Dzięki temu nie będzie pozbawiona środków do życia i łatwiej odnajdzie się w nowej rzeczywistości - dodaje Wacławik.Decyzje rządu popiera też prof. Irena Kotowska z SGH. Zwraca jednak uwagę, że za zaostrzeniem kryteriów w przyznawaniu rent musi iść specjalny

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

firmie pracował. ZGŁOŚ SIĘ DO POŚREDNIAKA Świadczenia przedemerytalnego nie dostaniemy zaraz po naszym zwolnieniu z zakładu. Wcześniej musimy się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dodatkowo przez co najmniej pół roku musimy pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Pobierając

Dla kogo renta rodzinna

(zanim zmarł) pracował, to ZUS przyjmuje, że w chwili śmierci była to osoba całkowicie niezdolna do pracy i wylicza, jaką rentę z tego tytułu by otrzymywała, gdyby żyła. Na podstawie tej wyliczonej kwoty oblicza się wysokość renty rodzinnej dla bliskich. Jakie są wymagane okresy składkowe i nieskładkowe

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

państwo poniżej 40 mln zł miesięcznie, teraz - ponad 102 mln. Ale i tak się ZUS-owi opłaca. Dzięki temu, że wysyła ludzi na świadczenia, może zaoszczędzić na rentach. A tych mamy najmniej w historii. W rekordowym roku 1998 w Polsce było aż 2,7 mln rencistów. W marcu tego roku - zaledwie 1 mln 48 tys. DLA

Po reportażu "Gazety". Opieka nad dzieckiem to nie praca?

Po reportażu "Gazety". Opieka nad dzieckiem to nie praca?

. Jak mówi, lekarze odmawiają poddania jej operacji, bo jednocześnie choruje na cukrzycę. Ma lekki stopień niepełnosprawności.Mąż Katarzyny G. pracował w pegeerze, po jego upadku był bezrobotny. Zmarł przed dwoma laty. W grudniu ubiegłego roku umarła Ewelina G.Dziś jej matka mówi o sobie: - Czuję się

Podpalił dwie kobiety w ośrodku pomocy społecznej

. Kilka dni wcześniej 62-latek był w GOPS i groził kobietom, ponieważ nie przyznano mu kolejnego wsparcia. Paweł, kuzyn zatrzymanego: - Mieszkał tylko z bratem. To dziwny człowiek, agresywny, zdarzało mu się też nadużywać alkoholu, ostatnio brał dużo leków. Zerwałem z nim kontakt, nie był dobry dla

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

musimy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dodatkowo przez co najmniej pół roku musimy pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Nie możemy odmawiać przyjęcia prac interwencyjnych i innych prac zleconych przez powiatowy urząd pracy. Jeśli odmówimy, po pół roku nie dostaniemy

Renty rodzinne i socjalne 2012 - zmiany

rentę z tytułu niezdolności do pracy wystąpiła do ZUS 40-letnia Anna.Kobieta łącznie miała 20 lat okresu składkowego i nieskładkowego.W październiku 2004 r. pani Anna skończyła pobierać zasiłek dla bezrobotnych (traktowany jako okres składkowy) i od tego czasu nigdzie nie pracowała. Lekarz orzecznik w

Jak się starać o rentę

pisemny sprzeciw, a potem poczekać na wyznaczenie terminu. Jeśli komisja lekarska także wyda niekorzystne dla ciebie orzeczenie, pozostaje ci zwrócenie się do sądu.Uwaga! ZUS może cię wysłać na rentę szkoleniową. Przysługuje wtedy, jeśli spełniamy warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

zasiłku Pani Małgorzata od lat brała zasiłek opiekuńczy na chorą matkę. Podobnie jak tysiące innych opiekunów 1 lipca 2013 r. straciła do niego prawo. Nie czekając na wyrok Trybunału i reakcję rządu, wystarała się o rentę inwalidzką dla siebie. Bierze ją od lutego tego roku. Gdy okazało się, że zaległe

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

DOSTANIESZ ZASIŁKU Przykład. Pani Małgorzata od lat brała zasiłek opiekuńczy na chorą matkę. Podobnie jak tysiące innych opiekunów 1 lipca 2013 r. straciła do niego prawo. Nie czekając na wyrok Trybunału i reakcję rządu, wystarała się o rentę inwalidzką dla siebie. Bierze ją od lutego tego roku. Gdy okazało

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

roku od otrzymania zasiłku dla bezrobotnych nadal wykonujemy roboty interwencyjne lub inną pracę, wniosek do ZUS powinniśmy złożyć w ciągu 14 dni od zakończenia tych prac. Byli renciści też dostaną pieniądze Na świadczenie przedemerytalne mają też szansę byli renciści, którym ZUS odebrał rentę, bo np

Ministrowie chwalą się osiągnięciami, rodzice niepełnosprawnych dzieci zapowiadają kolejny protest

, którzy poświęcili opiece nad dzieckiem wiele lat, a których dziecko zmarło. W tej chwili po jego śmierci zostają bez środków do życia. W odpowiedzi ministerstwo zapowiedziało, że tacy rodzice będą traktowani jako bezrobotni, czyli będą dostawać zasiłek dla osób niepełnosprawnych przez pół roku, a w

Rosną różnice między najbiedniejszymi a najbogatszymi emerytami

kupować coraz mniej. Obecnie emerytury i renty rosną wszystkim o ustalony procent (o wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac). W rezultacie najbiedniejsi dostają podwyżkę groszową, za to najbogatsi - całkiem sporą. Na przykład w tym roku wszystkie świadczenia wzrosły o 4 proc. To oznaczało, że

Uciekamy przed bezrobociem. Jak przeżyć, 60-latku?

straciło 900 tys. osób) i zaostrzenia kryteriów przyznawania rent (mamy ich najmniej w historii - ok. 1 mln) świadczenia przedemerytalne dla wielu osób są jedynym sposobem na stały dochód. Bo znalezienie nowej pracy w przypadku starszych ludzi często graniczy z cudem. Aby dostać świadczenie przedemerytalne

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

wpis, że za krótko pracował w upadłej firmie. DO URZĘDU PRACY Świadczenia przedemerytalnego nie dostaniemy zaraz po naszym zwolnieniu z zakładu. Wcześniej musimy się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dodatkowo przez co najmniej pół roku trzeba pobierać zasiłek dla

Jan Rulewski: Platforma porzuciła ludzi wykluczonych, bezdomnych, starszych

Rulewski odniósł się do odrzuconego w zeszłym tygodniu w głosowaniu senackim projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Przewidywał on bezpłatne zaopatrzenie w leki refundowane dla osób, które ukończyły 75. rok życia i pobierają najniższą emeryturę lub rentę. Senator w romowie z

Jak się starać o rentę

uwagę przy ustalaniu jego prawa do renty? Tak, ale liczy tylko ten okres, kiedy miał prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Czas, kiedy był zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, ale nie miał prawa do zasiłku, w ogóle nie będzie brany pod uwagę - nie jest ani okresem składkowym, ani

Zmian w rentach nie będzie

dobra wiadomość? Nie dla wszystkich.Nie, jeśli mimo przejścia na rentę nadal pracujesz albo szukasz pracy. Projekt nowelizacji ustawy zakładał możliwość dorabiania sobie do rent bez żadnych ograniczeń. Jeśli masz duży staż pracy, dobrze zarabiasz i zarabiałeś w przeszłości oraz planujesz przejście na

Polacy uciekają do emerytury. ZUS płaci miliony na wcześniejsze świadczenia

zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dodatkowo przez co najmniej pół roku musimy pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Jest też cezura wieku - zazwyczaj trzeba mieć ukończone 55-56 lat (kobiety) lub 60-61 (mężczyźni). Świadczenie pobieramy do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego

Komputer ocenia bezrobotnych. Dziennikarka idzie się sprofilować

" oznaczają kłopoty na rynku pracy - np. nie mają zajęcia od lat, są bez kwalifikacji. Albo rejestrują się wyłącznie dla ubezpieczenia przysługującego formalnie bezrobotnym, a pracować chcą tylko na czarno. "Trójki" nie mogą liczyć na wiele ze strony PUP. Co powie algorytm Profiluje mnie

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

rynek pracy, oferować zasiłki dla bezrobotnych, szkolenia i bezpłatne staże. Jeśli chodzi o podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego, to Seredyn zapowiedziała, że na jesieni zdecyduje o tym rząd. Pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Jarosław Duda mówił o konieczności różnicowania wsparcie dla

Zmiany w rentach

poświadczające, że mamy wymagane przepisami okresy składkowe i nieskładkowe. To m.in. świadectwa pracy, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, dyplom wyższej uczelni.Ważne: W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe złożyliśmy wcześniej do

Wybór między ZUS i OFE

pracodawcy. Świadczenia przedemerytalnego nie dostaniemy zaraz po naszym zwolnieniu z zakładu. Wcześniej musimy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dodatkowo przez co najmniej pół roku musimy pobierać zasiłek dla bezrobotnych.Jestem nauczycielem. Nie mam szans na wcześniejszą

Warszawa.Protest rodziców niepełnosprawnych; chcieli spotkania z Kopacz

bezrobotnych, szkolenia i bezpłatne staże. Jeśli chodzi o podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego, to Seredyn zapowiedziała, że na jesieni zdecyduje o tym rząd. O konieczności różnicowania wsparcia dla niepełnosprawnych w zależności od ich potrzeb mówił pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Jarosław Duda

Jak wygrać z ZUS-em

przypadku 682 osób uchylono decyzję ZUS-u i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dla porównania: w 2013 r. sąd wydał 128,3 tys. orzeczeń dotyczących odwołań od decyzji ZUS-u. Ponad 55 proc. (70,9 tys.) zakończyło się oddaleniem odwołania, w co trzecim przypadku (41,3 tys.) je uwzględniono. Pozostałe

Zbrzyzny: w projekcie budżetu nie widać reform

pozostaje na niskim poziomie, niskie jest tempo waloryzacji rent i emerytur. "Kończy się czas łatwego wzrostu naszej gospodarki, którego głównym motorem jest nadal tania siła robocza" - ocenił poseł. Według niego w projekcie nie widać chęci reform ani odpowiednich nakładów na innowacyjność

Socjal nas wzbogaci

, dlatego tak ważne jest to, jak państwo wydaje pieniądze na aktywizowanie ludzi bez pracy. Tu proporcje nie są złe - 4,6 mld zł na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu, np. szkolenia (choć nie zawsze sensowne), a na zasiłki dla bezrobotnych - miliard mniej. Często jednak bardziej opłaca się pracować na

Renty na razie bez zmian

zarobków, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, dyplom ukończenia wyższej uczelni itd.Potrzebne ci też będą dokumenty niezbędne do obliczenia wysokości renty. To np. zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7). Konieczna też jest

Morderca studentki wpadł po 20 latach

30 sierpnia 1994 r. Wieżowiec w centrum Bydgoszczy. 22-letnia Joanna Sendecka przyjeżdża do mieszkania matki na dziesiątym piętrze. Czeka na listonosza, który ma przynieść rentę. Krótko przed południem dzwonek do drzwi. Otwiera. Dwie godziny później nie żyje. Tego samego dnia narzeczony znajduje

Coraz więcej Niemców nie stać na rachunki za prąd

bezrobotnych, ale coraz częściej ludzi starszych, którzy nie są w stanie utrzymać się z renty. A także dzieci. W byłym NRD w biedzie żyje aż co czwarte dziecko. Nic więc dziwnego, że tyle rodzin nie jest w stanie sprostać rosnącym cenom prądu. Politycy i działacze społeczni mają pomysły, jak temu zaradzić

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: + za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia, + w

Niepełnosprawna kobieta walczy z Kasą Stefczyka. Pomoże jej prokuratura

Jolanta Buczkowska jest inwalidką od dzieciństwa. Z trudem mówi, ma problemy z poruszaniem się, nie bardzo rozumie otaczającą ją rzeczywistość. Dostaje z ZUS-u rentę socjalną i rodzinną po swojej zmarłej matce. To ok. 1300 zł brutto, z których muszą wyżyć prócz niej bezrobotny mąż oraz troje małych

Raport: chorzy na nowotwór często tracą pracę i ubożeją

. - Ja musiałem się pożegnać z pracą. Zostałem zwolniony ze względu na stan zdrowia. Długotrwale byłem na zwolnieniach lekarskich i zakład pracy rozwiązał ze mną umowę. Nie dostałem renty i jestem bezrobotny, ale de facto nie mogę się zarejestrować, jako osoba bezrobotna, bo nie jestem gotowy do podjęcia

Filozof, muzyk, informatyk rzucają wyzwanie Komorowskiemu. "Kto mnie poprze, weźmie udział w losowaniu"

, weźmie udział w bezpłatnym losowaniu cennych nagród, takich jak samochody, samoloty, szybowce, komputery, RTV/AGD itp. Każdy coś wygra" - zapewnia Włos na swojej stronie internetowej. Dlaczego samoloty? Jednym z elementów jego programu jest punkt "Tanie Latanie Dla Każdego". Włos chciałby

Komornik przejął rentę córki. Bo rodzice nie mają na gaz

trzech zawałach, ma rentę, trochę dorabia. Druga córka, po szkole specjalnej, pracuje na umowę-zlecenie w magazynie w hurtowni - mówi pani Krystyna. - Ja kiedyś pracowałam na noce, sprzątałam trolejbusy. Wracałam rano i mąż szedł do pracy. Ale od dłuższego czasu siedzę w domu. W okolicy zakłady

Jak dostać rentę inwalidzką?

projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS wysokość naszych rent ma zależeć od wysokości odprowadzonych składek. Podstawą wyliczenia wysokości renty dla osób urodzonych po 1948 roku będzie suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego (zgromadzonych na

Jak zostać rencistą

na rentę?Dla Kogo RentaRentę dostajesz z ZUS-u zamiast pensji lub innego świadczenia, gdy jesteś niezdolny do pracy. Renta może być: socjalna, rodzinna lub inwalidzka. Nas interesuje ta ostatnia zwana "rentą z tytułu niezdolności do pracy" (będziemy ją nazywać po prostu rentą). Rentę możemy

Pieniądze wracają do opiekunów

także osoby bezrobotne, które sprawują opiekę nad chorym bliskim. Przykład. Lucyna opiekuje się chorą na alzheimera matką. Obie utrzymują się z jednej, matczynej renty, bo Lucyna straciła pracę w 2010 r. Od tej pory jest bezrobotna. W radiu usłyszała, że przepisy zostały tak zmienione, iż specjalny

Niezależną być

Gazeta Wyborcza nr 273, wydanie z dnia 23/11/1993, str. 3 Ponad połowa ankietowanych kobiet nie pracuje, bo jest na emeryturze bądź rencie. 16 proc. chciałoby pracować, ale nie może znaleźć pracy, a 9 proc. musi opiekować się dziećmi. Jednak większość bezrobotnych pań - 60 proc. - nie ma zamiaru

Odwołaj się od decyzji ZUS

polega na tym, że Polacy zaraz po zwolnieniu z pracy idą do ZUS, aby wypłacił im świadczenie.Tymczasem wcześniej powinni zgłosić się do urzędu pracy.Muszą bowiem zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne i przez co najmniej pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych.JAK SIĘ

Miasto, w którym Angela Merkel spędziła młodość. Dlaczego tak jej tu nie lubią?

Schoeneich. Ale to już historia, bo kilka lat temu władzę przejęli działacze Lewicy - wspólnej partii enerdowskich postkomunistów i zachodnich lewaków, którzy uznali, że SPD zdradziła socjaldemokratyczne ideały. Lewica ma radykalny program socjalny, m.in. chce mocno podnieść zasiłki dla bezrobotnych i renty

Nie masz pracy? Możesz dostać świadczenie przedemerytalne

dla bezrobotnych.Przykład. Pani Anna z Krakowa został zwolniona w styczniu 2013 roku. Była księgową w jednym z krakowskich wydawnictw. Firma miała mniejsze, niż planowała, zyski i ogłosiła zwolnienia grupowe. Pani Anna zaraz po stracie pracy, w lutym 2013 r. zarejestrowała się jako bezrobotna w

Tej pomocy ciągle jest za mało

nieokreślony, chyba że osoba, która wymaga opieki, ma tylko czasowe orzeczenie o niepełnosprawności. ...a dla Karola renta i zasiłek Karol nie jest w stanie podjąć pracy. Niestety, renta z tytuły niezdolności do pracy nazywana potocznie rentą inwalidzką mu nie przysługuje. Przypomnijmy, renta ta należy się

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

, zasiłku okresowego, pomocy dla rodzin zastępczych itp.; - są bezrobotne; - posiadają prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; - mają orzeczenie o I grupie inwalidzkiej lub są całkowicie niezdolne do pracy, lub mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub są

Jak wcześniej odejść na emeryturę

. Wcześniej musimy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dodatkowo przez co najmniej pół roku musimy pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Do świadczenia przedemerytalnego prawo mają nie tylko zwolnieni pracownicy, ale również osoby prowadzące własną działalność. Przedsiębiorca

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary

, to Poczta Polska może wystawić tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, który zajmie się egzekucją długu. Konsekwencje będą bardzo nieprzyjemne: skarbówka może zająć pensję, rentę, emeryturę itd. Uwaga! Wezwania dostają tylko te osoby, które mają zarejestrowany odbiornik radiowy i telewizyjny i

SKOK Stefczyka nie będzie już ścigał niepełnosprawnej kobiety za długi zmarłego brata

Niepełnosprawna Jolanta Buczkowska żyje na granicy ubóstwa, nigdy nie pracowała. Dostaje z ZUS rentę socjalną i rodzinną po zmarłej matce - 1300 zł brutto, z których muszą wyżyć prócz niej bezrobotny mąż oraz troje małych dzieci. Jej kłopoty z Kasą Stefczyka zaczęły się w 2012 r., gdy zażądano od

Czy możesz być rencistą?

najwyżej półtora roku temu straciłeś pracę, nie masz opłacanych składek, lub jesteś na okresie bezskładkowym. PAMIĘTAJ: Renta przysługuje ci także, jeśli jesteś bezrobotny, nie ma znaczenia, czy pobierasz zasiłek, czy nie. Musisz jednak mieć udokumentowany okres ubezpieczenia. Jak długi - zależy od wieku

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

, które nie zaliczają matkom lat spędzonych na urlopie wychowawczym jako okresów składkowych do emerytury. ZANIŻANIE ZAROBKÓW Najczęściej Polacy składają zażalenie na nieuwzględnienie przez Zakład lat pracy lub zaniżenie zarobków, czyli wszystko to, co spowodowało, że nasza emerytura lub renta jest niższa

Pomoc na nagły kryzys

znajdzie pracy, może zarejestrować się jako bezrobotny (w PUP) i wtedy też będzie ubezpieczony. - Osoba bezrobotna podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem, że nie jest objęta ubezpieczeniem z innego tytułu - wyjaśnia Sylwia Wądrzyk z centrali NFZ. - Do ubezpieczenia zdrowotnego powinna

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

dożywotnich świadczeń dla rodziców niepełnosprawnych, zwłaszcza po śmierci ich podopiecznych, czego domagają się protestujący. Chce natomiast pomagać im w powrocie na rynek pracy, oferować zasiłki dla bezrobotnych, szkolenia i bezpłatne staże. Jeśli chodzi o podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego, to Seredyn

Społeczna studniówka Ewy Kopacz. Po wygaszeniu konfliktu z lekarzami, rozpoczęła polityczne życie

exposé, a część ustaw jest w zaawansowanej fazie prac. W tym roku dofinansowanie budowy żłobków zostało zwiększone ze 100 do 150 mln zł. Wzrosły ulgi podatkowe dla rodzin wielodzietnych. Od marca wchodzą w życie podwyżki waloryzacji rent i emerytur. Od września w szkolnych sklepikach nie będzie

Dla kogo miejsce w domu opieki?

"Umieralnie", "przytułki dla ubogich" - mówią przeciwnicy domów opieki. "Zapewniają fachową opiekę", "Przywracają staruszkom godność" - odpierają zwolennicy. Domów opieki w Polsce jest jak na lekarstwo. Z rzeszy miliona osób, które z powodu choroby lub

"Jestem mniej niż biedna. Jestem skreślona". Dochody z synem - 226 zł miesięcznie (bez zasiłku)

przychodzą. Chyba że trzeba zrobić wywiad środowiskowy. Znów namawiała, żebym zabierała mężowi to, co mu z renty zostaje. Albo złożyła pozew o alimenty dla syna. Jak ja mogłabym odebrać sądownie kalece te ostatnie pieniądze na lekarstwa?! Pytam o to dyrektorkę MOPS-u. Jest zaskoczona. Agnieszka Iwanowska

Gdy stracisz pracę

URZĘDU PRACY, POTEM DO ZUS-U Świadczenia przedemerytalnego nie dostaniemy zaraz po zwolnieniu z zakładu. Wcześniej musimy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dodatkowo przez co najmniej pół roku musimy pobierać zasiłek dla bezrobotnych.Pobierając zasiłek dla bezrobotnych

Bił mnie, gwałcił, szykanował, z domu wyganiał. Nie mogłam tego dłużej znieść

prawdopodobieństwo eskalacji zachowań agresywnych męża, zaś pacjentka ma szansę na zachowania suicydalne". Bez niej bym sobie nie poradziła Wsparciem dla pani Krystyny jest 27-letnia Patrycja. Szczuplutka dziewczyna o wyglądzie nastolatki ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Dostaje rentę (618

Jak dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

uzyskanie prawa do świadczeń. Dla kogo rentaDostaniemy ją, gdy staliśmy się niesprawni na tyle, że nie możemy pracować. Dlatego ZUS nazywa ją rentą z tytułu niezdolności do pracy, a ludzie popularnie, po staremu - rentą inwalidzką.Uwaga! To, że jesteśmy niezdolni do pracy, muszą potwierdzić lekarz orzecznik

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą

proc.). Dla przykładu w Szwecji zatrudnionych jest ponad 70 proc. osób w tym wieku. Na poprawki w kodeksie pracy nie zgadzają się związkowcy. - Propozycje, by zlikwidować przepisy dotyczące czteroletniego okresu ochronnego, przyczynią się tylko do zwiększenia liczby bezrobotnych w najwyższym przedziale

Kobieta na emeryturze

dostaniemy niezależnie od wieku. Świadczenia przedemerytalnego nie dostaniemy zaraz po naszym zwolnieniu z zakładu. Wcześniej musimy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dodatkowo, przez co najmniej pół roku, musimy pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Renty rodzinne 50-letnie

Min. Kosiniak-Kamysz: Bezrobocie młodych, bomba z opóźnionym zapłonem

dodatkowe pół miliarda złotych na pomoc dla bezrobotnych. W przyszłym roku będzie to realnie o 1,2 mld zł więcej. Dzięki nim m.in. więcej młodych będzie mogło skorzystać z płatnych staży. A może te staże nic nie dają? - Cały świat stosuje ten instrument dlatego, że działa. W zeszłym roku 55 proc. osób

Jak starać się o rentę

straciłeś pracę, nie masz opłacanych składek lub jesteś na okresie bezskładkowym. ** możesz iść na nią, także gdy jesteś bezrobotny. Nie ma znaczenia, czy pobierasz zasiłek. Musisz jednak mieć udokumentowany okres ubezpieczenia. Jak długi - zależy od wieku osoby starającej się o rentę. I tak: * dla 20

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

623 zł na osobę w rodzinie, w sytuacji gdy znajduje się w niej dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym); *mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego, pomocy dla rodzin zastępczych itp.; *bezrobotne; *posiadają prawo do zasiłku

Abonament RTV. Nie płacisz? Spodziewaj się wezwania!

623 zł na osobę w rodzinie w sytuacji, gdy znajduje się w niej dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym); - mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego, pomocy dla rodzin zastępczych itp.; - bezrobotne; - posiadają prawo do zasiłku

Temida nie chce być ślepa

. - Nie chcę oceniać. Jeśli renta mu nie starcza, to przecież jest pomoc społeczna. Niepełnosprawni na wózkach też mają ciężko, a na ulicach nie żebrzą. Wykorzystywanie do żebrania białej laski, która jest atrybutem niewidomych, jest dla mnie pewnym nadużyciem. Może bowiem rykoszetem uderzać we wszystkich

Wejdę na Pałac Kultury i będę krzyczeć

, a o braku tolerancji dla niepełnosprawnych ani słowa. Homoseksualiści pokazali swój problem. A z niepełnosprawnymi jest tak, że nie zawsze mogą się nawet skrzyknąć. Powód - ograniczenia zdrowotne i fizyczne. Dlatego są taką samą -kategorią społeczną jak wykluczeni lub -bezrobotni. Ciekawe, co by

Cztery ustawy ważne dla rodzin w ciągu 100 dni

. Jesteśmy już na finiszu prac nad świadczeniem rodzicielskim. To specjalne wsparcie finansowe dla rodziców, którzy z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogą skorzystać z rocznego urlopu rodzicielskiego. Chodzi m.in. o studentów, osoby bezrobotne, rolników, pracujących na umowach o dzieło. Przez rok

Dla kogo wcześniejsze emerytury

naszym zwolnieniu z zakładu. Wcześniej musimy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dodatkowo przez co najmniej pół roku musimy pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Przykład. Pan Andrzej z powodu likwidacji przedsiębiorstwa, w którym pracował, zarejestrował się jako

Zdjęcia do CV

popsuło. Wróciłam do mamy. Gdy prawo nie pozwala urzędnikom pomóc samotnej matce Tu tydzień, tam dwa Nie przypominam sobie w życiu momentu, że miałam wszystko. Ale póki był brat, mama, renta po ojcu, dało radę zapełnić lodówkę. Urodziłam córę. Skończyła się renta. Brat wyprowadził się i zerwał z nami

Renta - kto może się o nią starać, ile można dorobić?

- W każdym oddziale ZUS jest specjalny punkt informacyjny, w którym można zasięgnąć porady - mówi Helena Stokłosa, rzecznik prasowy bielskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiele informacji można też znaleźć na internetowych stronach ZUS - www.zus.pl. Dla kogo renta? Renta z tytułu

Czy ksiądz może wziąć od bezrobotnego 700 zł za pogrzeb

Śmierć ojca była dla Adama nie tylko rodzinną tragedią. Żałobę zakłóciły tarapaty finansowe. Adam, absolwent technikum elektrycznego, jest bezrobotny, pracuje dorywczo. Jego matka jest od pięciu lat bez pracy, czasami opiekuje się dziećmi. Ojciec Adama zmarł nagle w wieku 55 lat. Dostawał 580 zł

Pomoc dla opiekunów

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Matka ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a córka może się ubiegać o rentę socjalną w wysokości 84 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wypłaca ją ZUS. Ponadto osoba niepełnosprawna może się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny w

Abonament drożeje, gdy nie płacisz

bazie.Nie ignoruj wezwania. Ustawa o opłatach abonamentowych mówi, że przy abonamencie RTV stosowane są przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a w przypadku opóźnień naliczane są odsetki jak dla zaległości podatkowych.Gdy będziemy się ociągać, to Poczta Polska wystawia tzw. tytuł wykonawczy

Obietnice na wybory

przysłuchiwał się przemówieniu premiera i ministrów, po czym - jak to ma w zwyczaju - wyszedł z sali. Dla emerytów i rodziców Tusk zaskoczył opozycję, zagospodarowując jej dwa socjalne priorytety: wzrost minimalnych emerytur i rent oraz zwiększenie ulg podatkowych dla rodzin z dziećmi. - Wzrost gospodarczy nie

Chcemy Polski bezpiecznej

;r. - 1300 zł. Począwszy od 2017 r., wsparcie dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci będzie corocznie waloryzowane o wysokość wzrostu płacy minimalnej. W 2012 r. to Platforma Obywatelska przeforsowała kwotową (a nie procentową) waloryzację rent i emerytur. Zyskali na niej wszyscy emeryci i renciści

Co należy wiedzieć o wyjeździe

, bezrobotni - dowód na to, że są ubezpieczeni, np. odcinek renty, zaświadczenie z urzędu pracy; wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych itd.,*karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mają związek z naszym pobytem w sanatorium;*leki, które przyjmujemy - na cały okres pobytu (21 lub 28

Radar złapał rencistkę: "maksymalny dochód do budżetu"

potrzebę zapewnienia maksymalnych środków po stronie dochodów w budżecie państwa, ale również jako ograniczenie jego ewentualnych wydatków, np. na zasiłki dla bezrobotnych czy pomoc społeczną". - Gdy to przeczytałam, nie mogłam wstać z krzesła - mówi pani Mirosława. I dodaje: - Ja już ten mandat

W USA rośnie liczba ubogich bezrobotnych pozbawionych pomocy

do pracy i nigdy nie dostał żadnej renty z tytułu niepełnosprawności. Nikt jednak nie chciał go także na dłużej zatrudnić. Przez ostatnie 10 lat Shaun chwytał się różnych dorywczych niskopłatnych zajęć. Obecnie znowu jest bezrobotny. Nie dostaje zasiłku dla bezrobotnych, ostatni okres pracy był zbyt

Zarabiasz dużo? Rząd podniesie Ci składkę

ubezpieczeniowy głównie przed wypłacaniem w przyszłości zbyt wysokich emerytur, na które budżetu nie będzie stać. Nasze emerytury mają bowiem zależeć od tego, ile wpłaciliśmy składek do OFE i ZUS. Tymczasem dziura w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, odpowiedzialnym za wypłatę rent i emerytur, rośnie w

Gdy pracownik ryzykuje życie

. zapomogi materialne i finansowe, stypendia na kształcenie, a także dofinansowanie kosztów leczenia.Renty rodzinne po strażakach ochotnikach, którzy zginą podczas akcji, przysługują również na podstawie specjalnej ustawy. Dzięki niej na rentę mogą liczyć np. dzieci osoby bezrobotnej, która była członkiem

Czy młody Kuba zasługuje na pomoc państwa?

przywileje emerytalne i nie tylko, pracowników, którzy są w całkiem niezłej sytuacji finansowej w porównaniu z młodymi bezrobotnymi czy młodymi na umowach śmieciowych. Myślę o sędziach, prokuratorach, mundurowych, górnikach czy nauczycielach. Póki będziemy trwonić w ten sposób pieniądze i nie będziemy

Skandal w Chile: nikt nie jest winien zawalenia się przed trzema laty kopalni San Jose

- oświadczył Mario Sepulveda, były rzecznik zasypanych i cudem uratowanych. - Przez szacunek dla moich kolegów górników nie pójdę się spalić żywcem pod pałac prezydencki. Ale tak tego nie zostawimy. - Jesteśmy oburzeni. Adwokat uspokaja, że umorzenie śledztwa przez prokuratura nie unieważnia wcale naszego