rejestrze związków

is

Z powodu powodzi KRS wstrzymuje wydawanie dokumentów

Z powodu powodzi KRS wstrzymuje wydawanie dokumentów

W związku z powodzią Krajowy Rejestr Sądowy wstrzymuje wydawanie dokumentów we wszystkich swoich oddziałach

Krajowy Rejestr Sądowy już działa

Ośrodki umożliwiające dostęp do rejestrów sądowych zostały już uruchomione. Taką decyzję w związku z poprawiającą się sytuacją powodziową w Warszawie podjął minister sprawiedliwości

1 proc. na ZHP

16 lutego Związek Harcerstwa Polskiego został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego. Oznacza to, że teraz każdy podatnik może przekazać ZHP w formie darowizny 1 proc. swojego rocznego podatku.

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

pieniędzy właśnie upływa. Czasu na zbadanie sprawy nie jest więc wiele. Tymczasem Ministerstwo Finansów rzeczywiście tworzy rejestr, ale: "W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr

Mieszkańcy Mazowsza zadłużeni na 5,8 mld zł

Raport InfoDług powstaje w oparciu o informacje zgromadzone przez BIG InfoMonitor w Rejestrze Dłużników, dane z Biura Informacji Kredytowej i Bankowego Rejestru Związku Banków Polskich. Według wyliczeń BIG InfoMonitor na Mazowszu mieszka 293,8 tys. osób, które nie radzą sobie z terminowym

Łódzkie. Historyczny zespół budowlany w Tumie wpisany do rejestru zabytków

Wpis do rejestru zabytków na trwale ustala ochronę konserwatorską tego obszaru. Piotr Ugorowicz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi zwrócił uwagę w rozmowie z PAP, że już pod koniec lat 40. ubiegłego wieku archikolegiata pw. NMP i św. Aleksego została uznana za zabytek. Kolegiata

PO chce zwolnić wolontariuszy z opłat za zaświadczenia o niekaralności

. Tak nie powinno być" - zaznaczył Pietrzczyk. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, kandydat na wychowawcę lub kierownika kolonii, obozu lub innej formy wypoczynku dzieci i młodzieży, ma obowiązek przedstawienia jej organizatorowi zaświadczenia o niekaralności. Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym

Reklama na kamienicy. Biznesmen: "Jaki to zabytek?"

Reklama na kamienicy. Biznesmen: "Jaki to zabytek?"

nielegalna. - Nie wpłynął do nas wniosek o pozwolenie, więc zaprosiliśmy właścicieli na wspólne oględziny. Dopiero po nich będzie można podjąć jakąkolwiek decyzję - tłumaczy Mącik. Zabytek, choć nie w rejestrze - To niedopatrzenie ze strony jednego z naszych pracowników, faktycznie nie wystąpiliśmy o takie

Rząd: w 2015 r. informatyzacja rejestracji aktów stanu cywilnego

rejestru PESEL za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr stanu cywilnego. "Po sporządzeniu aktu urodzenia, kierownik usc wystąpi do ministra spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL, który zostanie umieszczony w rejestrze przy odpowiednim akcie stanu cywilnego

Studenci o poznańskich urzędnikach: "Traktują nas jak małolaty"

Studenci o poznańskich urzędnikach: "Traktują nas jak małolaty"

;zgodnie z przepisami, wpisanym na stałe do rejestru wyborców można być po udowodnieniu stałych związków z gminą, do której chce się zapisać". Z kodeksu wynika jednak coś innego. To "wójt przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Macierewicz ugodzony własną bronią

Macierewicz ugodzony własną bronią

;, czyli rejestry SB z nazwiskami posłów i senatorów, z prezydentem Lechem Wałęsą na czele. Większość okazała się niewinna.Gdy w latach 2005-07 za rządów PiS Macierewicz likwidował Wojskowe Służby Informacyjne, opublikował raport z danymi współpracowników tej służby, oskarżając ich o udział w "

Transport na Ukrainę zatrzymany. Darów nie puścili celnicy

Transport na Ukrainę zatrzymany. Darów nie puścili celnicy

jesteście w rejestrze" W środę z Lublina wyruszył pierwszy bus wyładowany po brzegi darami. - Ale natrafiliśmy na pewne trudności. Darów nie przepuszczono przez granicę w Hrebennem. Ukraińskie służby celne powiedziały, że parafia, do której wieźliśmy pomoc humanitarną w Kijowie, nie jest w rejestrze

"Tylko" student, więc nie może głosować?

"Tylko" student, więc nie może głosować?

- wylicza Senk. Podobną sytuację miała Agnieszka Ambrosiewicz, studentka prawa, która wniosek składała w poniedziałek. - Zapytałam kierownika, jakie przesłanki powinnam spełnić, by dopisać się do rejestru. Wymienił umowę o pracę, związek małżeński i akt własności mieszkania. Studenci uważają, że urząd nie

"Gazeta Wyborcza": Lista ostrzeżeń publicznych KNF spełnia swą rolę

Szef KNF zapowiada, że w najbliższym czasie kilka nowych parabanków trafi do rejestru, a w związku z tym nowe zawiadomienia do prokuratury. Jakubiak przypomina, że na stronie internetowej KNF jest też ważniejsza lista - podmiotów posiadających licencję na działalność bankową. Jeśli jakiejś firmy

Afera na ponad 100 mln zł w Ministerstwie Sprawiedliwości. Interweniuje CBA

Afera na ponad 100 mln zł w Ministerstwie Sprawiedliwości. Interweniuje CBA

Zawiadomienie Centralnego Biura Antykorupcyjnego ma związek z kontrolą, którą CBA prowadziło od 20 marca do 18 października 2013 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kontrola dotyczyła lat 2007-13 i obejmowała "sprawdzenie decyzji dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz rozporządzania

Ponad 100 recydywistów uniknęło kary. Bo sąd ignorował informacje o ponownym skazaniu

Ponad 100 recydywistów uniknęło kary. Bo sąd ignorował informacje o ponownym skazaniu

W tym skandalu chodzi o ludzi, którzy popełnili przestępstwa, usłyszeli wyroki pozbawienia wolności w zawieszeniu i w okresie próby popełnili podobne przestępstwa kolejny raz. W związku ze złamaniem warunków zawieszenia kary powinni wylądować za kratami. Informacje na ich temat trafiały do Wydziału

Polski Związek Snowboardu rozwiązany, przechodzi do PZN

formalnie wykreślić związek z Krajowego Rejestru Sądowego. Jego majątek zostanie rozdysponowany zgodnie z podjętą uchwałą, czyli przejdzie na cele sportowe" - powiedział PAP po zamknięciu obrad dotychczasowy prezes PZSnow Marek Król. Zgodnie z podjętą przez delegatów uchwałą, do formalnej likwidacji

MSiT nakazał dziewięciu związkom sportowym zwrócić łącznie 355 tys. zł

Jak podał podczas środowego posiedzenia podsekretarz stanu Bogusław Ulijasz, we wspomnianym okresie przeprowadzono 29 kontroli - 25 planowanych i cztery doraźne. W 11 związkach sprawdzano zgodność działalności z przepisami prawa i postanowieniami statutu, a w 23 wydatkowanie pieniędzy otrzymanych

Wojewoda: warszawska "Łączka" w sierpniu stanie się cmentarzem wojennym

do tego rejestru wpisuje się miejsca, gdzie są potwierdzone groby wojenne i wojskowe (...); po drugie nie mogą zostać wpisane do rejestru miejsca, w których obok ofiar wojennych czy terroru stalinowskiego są ulokowane inne groby nie będące grobami ofiar wojennych. W związku z tym prawo zabrania, więc

UE. Ruszył rejestr lobbystów

Komisja Europejska uruchomiła w poniedziałek dobrowolny rejestr, do którego mają się wpisywać brukselscy lobbyści. Dotyczy to firm, kancelarii prawnych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i innych. Jeszcze zanim rejestr ruszył, skrytykował go Parlament Europejski i niektóre organizacje

Zakładasz firmę? Uważaj na naciągaczy podszywających się pod CEIDG

Zakładasz firmę? Uważaj na naciągaczy podszywających się pod CEIDG

Opisał to jeden z internautów na Wykopie. Własną działalność prowadzi od 1 maja i już zdążył dostać kilka przesyłek, których autorzy nie tylko sugerują, ale wręcz nakazują zapłacenie za wpisy do różnego rodzaju rejestrów. Bezczelność ich przekazu może zaskakiwać, ale niestety wciąż nabiera się na

Ministerstwo Finansów chce podwyższenia kar za działalność "parabanków"

Ministerstwo Finansów chce podwyższenia kar za działalność "parabanków"

działalność bankową bez zezwolenia.- KNF będzie mogła żądać od tego typu firm wyjaśnień, które pozwolą ocenić, czy prowadzą one działalność niezgodną z prawem bankowym i bez zezwolenia przyjmują depozyty - powiedziała Wachnicka. Obecnie KNF takich uprawnień nie posiada, w związku z tym zawiadomienia kierowane

Cholesterol podnosi ryzyko raka piersi

Cholesterol podnosi ryzyko raka piersi

rozwój niektórych typów raka piersi. Może też wpływać na tworzenie się przerzutów. Cholesterol jest związkiem chemicznym, z którego w organizmie powstaje wiele hormonów płciowych. 27-hydroksycholesterol jest związkiem o bardzo podobnym działaniu do estrogenu, stąd jego wpływ na komórki raka piersi. Ale

Wydziedziczenie? To nie takie proste

uprawnione: -osoby uznane za niegodne; -osoby wydziedziczone przez spadkodawcę; -małżonek, który został odsunięty od dziedziczenia w związku ze złożonym pozwem o rozwód lub separację z jego winy (taki pozew musi być uzasadniony); -osoby, które odrzuciły spadek; -osoby, które zrzekły się dziedziczenia. Za

Menedżerowie w IKEA szpiegowali pracowników i klientów. Są zarzuty

i policjanci dostarczali Ikei informacje z rejestru karnego, dane na temat kont bankowych, praw jazdy czy dowodów rejestracyjnych samochodów należących do pracowników oraz osób, które miały zostać zatrudnione, członków związków zawodowych, a nawet klientów.

Hostessy w koszulkach "Nie gap się!" sprawdzą bilet

Krajowego Rejestru Długów. - Happening pod hasłem "Nie gap się, bo zostaniesz gapowiczem" ma przede wszystkim pokazać ten związek zgodnie ze znaną zasadą, że lepiej zapobiegać, niż karać - wyjaśnia Łącki.Aż 39 proc. korzystających z komunikacji miejskiej uważa, że gdyby wszyscy płacili za bilety

Polichromia słynnego malarza w wiejskim przedszkolu?

- informuje zastępca wójta gminy Żyrzyn Marcin Sulej.Dwór w rejestrze zabytkówW związku z odkryciem polichromii konserwator zabytków zamierza wpisać dwór do rejestru zabytków. Już przygotowywane są do tego odpowiednie dokumenty. Przywrócenie dawnej świetności będzie kosztować około 400 tys. zł. Koniec remontu

Sądy mają duże problemy z biegłymi. Będzie projekt założeń do ustawy

sądowej nie ma ujednoliconego wzoru listy - mówi Artur Pietryka, adwokat, współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Jak liczył śrubki Czy biegli są biegli? Tego też nie wiadomo. Nie ma rejestru opinii danego specjalisty. Nie wiemy, co w przeszłości badał, czy dotrzymywał terminów. I najważniejsze

MAC uruchomiło portal z danymi administracji publicznej

, wykaz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw na terytorium RP, rejestr operatorów pocztowych. Na portalu można także sprawdzić lokalizację przygotowanych przez samorządy terytorialne punktów dostępu do sieci internet (tzw. hotspoty - PAP) czy rejestr przedsiębiorców

Polka pisze petycję do Parlamentu Europejskiego. Powód? Brak ustawy o związkach partnerskich

Joanna (imiona zmienione) zawarły w 2010 roku związek partnerski w Wielkiej Brytanii. Wpisany został do specjalnego rejestru i wedle prawa brytyjskiego, a także prawa 16 innych państw Unii Europejskiej kobiety są w formalnym związku. Chciały, by ten fakt odnotowano w ich polskich aktach stanu cywilnego

Będzie trudniej przekręcić liczniki aut

Od 1 stycznia zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie zakresu badań technicznych pojazdów stacje diagnostyczne muszą zapisywać wskazanie przebiegu licznika. Ta informacja będzie umieszczana w zaświadczeniu dla kierowcy, a także w rejestrze

Uczelnia zdewastowała zabytek na Mickiewicza. Pod reklamę

robót budowlanych dotyczących tego budynku, w tym także obejmujących rozbiórkę balkonów. Przepisy o prawie budowlanym stanową, że w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu

Piękne czterdziestoletnie, czyli architektoniczne skarby z czasów PRL

Bożena Aksamit: Dlaczego nie szanujemy PRL-owskiej architektury? Grzegorz Piątek*: Z kilku powodów. Pierwszy jest zupełnie ponadczasowy, powtarza się w każdym pokoleniu i nie ma związku z niechęcią do PRL-u. Ludzie po prostu nie szanują architektury sprzed 20, 30 lat, bo jest zbyt znajoma

PO proponuje spółki cywilne zamiast związków partnerskich. "To poniżające"

"partnerstwa" - niczym o zaświadczenie z rejestru spółek. - To poniżające, by mój związek potraktowany został jak spółka. Przepisy o spółkach nie regulują stosunków międzyludzkich, tylko gospodarcze. To prawo jest nie do przyjęcia. Nie realizuje naszego podstawowego postulatu: uznania przez

Ślązacy zaniepokojeni orzeczeniem w sprawie narodowości

Utworzona w maju zeszłego roku Rada Górnośląska zrzesza kilkanaście śląskich organizacji i stowarzyszeń, m.in. Ruch Autonomii Śląska, Związek Górnośląski, Pro Loquela Silesiana, a także właśnie Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej. Celami Rady są m.in. uznanie narodowości śląskiej, śląskiego za

Wojewoda śląski zażądał wykreślenia z rejestrów RAŚ

jesteśmy stroną w jakimś sporze. Na skierowane do nas pytania w związku z obecnością nazwiska wojewody na liście członków RAŚ, odpowiedzieliśmy zgodnie z prawdą, że rzeczywiście w tym rejestrze figuruje" - powiedział Gorzelik. Zapewnił, że był świadkiem wypisywania przez Łukaszczyka deklaracji

Sejm rozpoczął prace nad nową ustawą o aktach stanu cywilnego

cywilnego przez internet. Krystyna Ozga (PSL) powiedziała, że jej klub aprobuje kierunek rządowego projektu, ale ma wątpliwości co do propozycji utworzenia rejestru uznań dziecka. "To novum stanowiłoby nową kategorię dzieci i obywateli - te ze związku małżeńskiego i te uznane. Mogłoby to zaprowadzić w

Od wtorku łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych przez internet

"Prace nad wprowadzeniem tych rozwiązań są prowadzone zgodnie z harmonogramem i zakładamy, że od 1 lipca będziemy mogli korzystać z nowych usług przez internet" - powiedziała PAP Renata Lelito z departamentu informatyzacji i rejestrów sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z

Od 1 lipca łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych przez internet

"Prace nad wprowadzeniem tych rozwiązań są prowadzone zgodnie z harmonogramem i zakładamy, że od 1 lipca będziemy mogli korzystać z nowych usług przez internet" - powiedziała Renata Lelito z departamentu informatyzacji i rejestrów sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z uchwaloną

Szef kółek rolniczych pomówił policjanta. Jest wyrok sądu: 8 tys. zł grzywny

Sprawa która zaprowadziła obu adwersarzy przed oblicze sądu sięga wyborów parlamentarnych w 2011 roku. Radosław Włodarek, funkcjonariusz kłobuckiej "drogówki", szef policyjnych związków zawodowych w komendzie powiatowej, kandydował do Sejmu z listy SLD. Natomiast Władysław S. był

Górnik poszedł do sądu. "Obcinali mi wypłaty"

miesiące, kiedy kopalnia przelewała mu na konto zaledwie po kilkaset złotych. Z wypłaty potrącano mu bowiem alimenty, a także kwoty zajęte przez komornika. Oprócz tego przez kilka lat pracodawca ściągał mu składki członkowskie na rzecz kilku związków zawodowych. - Problem w tym, że robili to nawet wtedy

Rosną długi biur podróży. Uważaj

Jeszcze kilka lat temu przypadki biur podróży w Krajowym Rejestrze Długów można było policzyć na palcach jednej ręki. Dzisiaj - razem z agencjami turystycznymi - wpisanych do KRD jest 426 podmiotów. Czyli o niemal 200 proc. więcej niż rok temu, i 270 proc. więcej niż w lutym 2010 roku.Równie

"Dziennik Gazeta Prawna": Szybko rosną długi biur podróży

Jeszcze kilka lat temu przypadki biur podróży w Krajowym Rejestrze Długów można było policzyć na palcach jednej ręki. Dzisiaj razem z agencjami turystycznymi wpisanych do KRD jest 426 podmiotów - o niemal 200 proc. więcej niż rok temu, i 270 proc. więcej niż w lutym 2010 roku. Równie imponująco do

Wygrana bitwa PJN

Zażalenie złożyło pod koniec marca stowarzyszenie o tej samej nazwie co partia Kluzik-Rostkowskiej. Stowarzyszenie zrzeszające większość członków Społecznego Warszawskiego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich zostało zarejestrowane jako pierwsze, w związku z tym sąd

PiS: odrzucić projekt noweli Prawa geodezyjnego i kartograficznego

, zwiększają się te stawki. Cała masa przedsiębiorstw opierała swoje stawki w przetargach o stare stawki, w związku z tym wiele małych przedsiębiorstw może zbankrutować. Tę ustawę można było dużo wcześniej przygotować i spokojnie nad nią pracować, a nie w ostatniej chwili wprowadzać" - powiedział

O czym pisały media? Słowem kwietnia został "zarodek"

Słowo miesiąca jest wskazywane przez językoznawców z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Języka Polskiego. Analizują oni częstotliwość występowania słów w ogólnopolskich dziennikach. Rejestr można obserwować na bieżąco na stronie "Słowa na czasie ". Miano

Posłowie pracują nad ustawą o języku migowym

szereg warunków, tak, że w praktyce jest to prawie niemożliwe" - powiedziała PAP Marta Lempart z Polskiego Związku Głuchoniewidomych. Po wejściu ustawy w życie organy administracji publicznej będą musiały zapewnić osobom głuchym tłumacza języka migowego. Osoby głuche powinny zgłosić chęć

PO wciąż spiera się o związki partnerskie. "Niekonstytucyjne", "zbyt konserwatywne"

nieformalne związki będzie można zawierać tylko przed notariuszem. - Rejestr umów powinien być prowadzony przez instytucję państwową, np. przez urząd stanu cywilnego, a nie przez notariat - uważa posłanka Pomaska. I dodaje, że partnerom powinno przysługiwać zwolnienie z podatku od spadku. To może jednak

Co dostali senatorowie

Stowarzyszenie 61 na stronie internetowej www.MamPrawoWiedziec.pl analizuje m.in. oświadczenia majątkowe i rejestr korzyści parlamentarzystów. Zamieszcza analizy i zestawienia - także głosowań w ważnych sprawach, które pomogą wyborcom ocenić kandydatów w nadchodzących wyborach.Właśnie zanalizowała

Rząd za wprowadzeniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania

Komisja Europejska. Polska należy do nielicznych krajów, które takich rozwiązań jeszcze nie wprowadziły. W związku z klauzulą wprowadzone mają być tzw. opinie zabezpieczające wydawanie na wniosek podatnika; powołana zostanie niezależna od administracji ekspercka Rada ds. Unikania Opodatkowania, opiniująca

Gruba ryba, rzadka sieć

Gold w początkowym stadium swojego istnienia działał jako tzw. dom składowy, czyli przedsiębiorstwo, które przyjmuje na skład towary przemysłowe. Taka forma działalności miała być dla Amber Gold wygodnym alibi w związku z pojawiającymi się już wtedy zarzutami Komisji Nadzoru Finansowego, iż firma

PeoPay, czy PeoSpy? Sprawdź, co wie o tobie popularna aplikacja do płacenia smartfonem

inwigilacji?Pan Paweł wymienia owe "ciekawe rzeczy". Otóż PeoPay w komórce użytkownika: "czyta SMS-y, może wysyłać własne SMS-y, czyta rejestr połączeń, odczytuje kontakty z telefonu, może wykonywać zdjęcia i nagrywać dźwięki bez pozwolenia i potwierdzenia, a także odczytuje konfiguracje kont

Loty pasażerskie z lotniska w Radomiu - dopiero jesienią

pasażerów na wylot z nowo powstałego lotniska. Radomski port lotniczy oficjalnie działa od ub. czwartku. Właściciel Alfa Star Sylwester Strzylak wyjaśnił PAP, że na pierwszy lot z Radomia zdecydowało się tylko 9 pasażerów, a na wszystkie loty wakacyjne - w sumie 40. Według niego pasażerowie - w związku z

Ziobro: Polska zieloną wyspą dla oszustów. Pawlak: w sprawie Amber Gold państwo zadziałało dobrze

działalność instytucji państwowych w związku z rejestracją parabanku Marcina P.Ziobro: mamy zieloną wyspę dla oszustów. Skompromitował się premier Tusk i organy państwa- Zielona wyspa dla oszustów - to dramatyczne, że takiego znaczenia zaczyna nabierać hasło Donalda Tuska. Chyba oszustom jest w Polsce dobrze

Ministerstwo nie zarejestruje Kościoła Potwora Spaghetti? Urzędnicy boją się obrazy uczuć religijnych "większości Polaków"

We wtorek sąd uchylił decyzję Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które wcześniej odmówiło wpisu Kościoła Latającego Potwora Spaghetti do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych. Tym samym resort będzie musiał ponownie zająć się sprawą. "Sąd orzekł na naszą korzyść. Decyzję

Ministerstwo mętnie mailuje. Nadawca: Janusz Piechociński

uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego" itd., a także zobaczyć zeszłoroczne statystyki dotyczące tego, ilu porad udzieliły ośrodki EEN i ile publikacji promocyjnych wydał Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich. W mailu znalazło się też miejsce na

Na czarnej liście dłużników

InfoMonitor oraz Rejestr Dłużników ERIF.Wszystkie trzy BIG-i to firmy prywatne. Ich akcjonariuszami są, w przypadku BIG InfoMonitor - Biuro Informacji Kredytowej oraz Związek Banków Polskich, udziałowcem Rejestru Dłużników ERIF jest firma windykacyjna Kruk, a Krajowego Rejestru Długów - Małgorzata Kaczmarski

Osoby głuche chcą mieć możliwość wyboru tłumacza języka migowego

Magdalena Kochan (PO). "Nie powinno się wskazywać osoby ręcznie, z rejestru" - powiedziała. Danuta Stępień z Polskiego Związku Głuchych powiedziała, że strona społeczna popiera to rozwiązanie. "Tak jak istnieje możliwość wyboru lekarza, tak powinna istnieć także możliwość wyboru tłumacza

Warszawa miastem samowolek. Nie ma na nie mocnych

wpisany do rejestru zabytków.Sądy przetrzymująCo w tej sytuacji robi nadzór budowlany? Jego szef Andrzej Kłosowski spotkanie z radnymi zaczął od hotelu Czarny Kot przy ul. Okopowej. Uważa go za najbardziej drastyczny przykład samowoli w mieście. Parterowy pawilon naprzeciwko zabytkowego cmentarza

Monstrum przy Nowym Świecie bez zgody konserwatora

socjalistycznego. Ale układ urbanistyczny Nowego Światu wpisany jest do rejestru zabytków i każda ingerencja w tę przestrzeń wymaga zgody stołecznego konserwatora. Tym bardziej że to część Traktu Królewskiego, uznanego za pomnik historii.Dom przechodzi właśnie gruntowny remont i modernizację. Inwestor - spółka

Przełomowa decyzja Glaxo. Kończy z finansowaniem lekarzy

został oskarżony w Chinach o wręczenie lekarzom łapówek o łącznej wartości prawie pół miliarda dolarów. Tylko w zeszłym roku sprzedaż koncernu w tym kraju wzrosła aż o 20 proc. W USA GSK zapłacił rekordowe 3 mld dol. w ramach ugody w związku z oskarżeniami o podanie błędnych informacji na temat

Pytania w spadku

notarialnych. Ta sprawdzała archiwa z ostatnich dziesięciu lat. Jeśli nie znalazła u siebie, pozostawało... 2 tys. innych kancelarii.Na szczęście to się zmieniło. Rejenci uruchomili Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). Przy spisywaniu testamentu notariusz pyta spadkodawcę, czy chce, by informacja o tym, że

Prezydent nie będzie walczył o Gowina

grupie spadkowej, co znaczy, że mają możliwość dziedziczenia, ale będą płacić podatek spadkowy - podkreśla Dunin. Dodaje, że zrobił nawet krok wstecz w stosunku do pierwotnej wersji projektu, która przewidywała, że związki partnerskie będą rejestrowane w urzędzie stanu cywilnego, oraz utworzenie rejestru

Sejm uchwalił ustawę o wymianie informacji z organami ścigania w UE

, centralnej ewidencji kierowców, Systemu Pobyt, Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, Rejestru Dowodów Osobistych, Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych, Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych

CBA chce odwołania dyrektora Opery i członka zarządu województwa

osoba posiadająca połowę udziałów oraz będąca formalnie prezesem zarządu. W ten sposób naruszył zakaz, o którym mowa w art. 4 ustawy antykorupcyjnej - informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego.W związku z wynikami kontroli Biuro wysłało do marszałka województwa, które jest

Kapica: w trakcie kontroli ws. Moniki Nowak stwierdzono nieprawidłowości

pierwsza korekta zeznania PIT-36 za rok 2012, w której ujęto w przychodach sprzedaż samochodów. "W toku kontroli przeanalizowano - jak zwykle u każdego podatnika - księgi przychodów i rozchodów za rok 2012, kopie paragonów, dowody źródłowe dotyczące zakupów i sprzedaży, rejestr środków trwałych, plan

Szczecin. Uprawomocnił się wyrok ws. dzierżawy terenów postoczniowych

. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd TF Silesia w związku z podpisaniem umowy dzierżawy. Umowa zawarta z Kraftportem dotyczyła dzierżawy ok. 11 ha terenów stoczniowych, które spółka mogła później wykupić. Zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego, firma

Młodzi Polacy budują swoją samodzielność na kredycie. Na co pożyczają?

osoby pozostające w związku małżeńskim. Średnia rata pożyczki takich osób to 814 zł i 960 zł kredytu hipotecznego. Ale największe zobowiązania mają rodziny z dziećmi. Co miesiąc ich konto topnieje o 831 zł z tytułu pożyczek i o 1017 zł z tytułu kredytu hipotecznego. - Struktura wydatków na zobowiązania

Cezary Gmyz napisał love story. Bohaterowie: poseł PiS Tomasz Kaczmarek, jego wybranka Katarzyna i porsche za 289 tys.

;) Cezary Gmyz. "To auto jego narzeczonej" - napisał na Twitterze, dodając, że "poseł zwrócił się do Biura Analiz Sejmowych, czy użyczenie ma wpisać do rejestru korzyści".@szacki @jbrudzinski ja wiem. To auto jego narzeczonej. Poseł zwrócił się do BAS z pytaniem czy użyczenie go ma

Wojewoda śląski domaga się dowodu, że rzekomo zapisał się do RAŚ

Związany z Platformą Obywatelską Łukaszczyk zaprzecza, by kiedykolwiek zapisał się do tego Ruchu, jednak członkowie RAŚ utrzymują, że 10 lat temu obecny wojewoda podpisał deklarację członkowską. Wniosek wojewody ma związek z poniedziałkowym artykułem w katowickim dodatku "Gazety Wyborczej"

MZ: projekt ustawy o in vitro trafił do konsultacji

MZ regulacje miałyby także m.in. powołać Rejestr Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków, który zagwarantuje "zarówno zachowanie anonimowości dawców, jak i pełen nadzór nad bezpieczeństwem i losem utworzonych zarodków". Jak wskazano w uzasadnieniu, udostępnianie danych z rejestru ma być

Nie będzie czarnej listy witryn internetowych?

związku z planowanym utworzeniem rejestru" - czytamy w komunikacie rządu. Propozycje kancelarii premiera są efektem debaty Donalda Tuska z internautami, która odbyła się na początku lutego.Teraz rząd chce konsultować z internautami nowe zapisy m.in. w Prawie prasowym, Prawie autorskim oraz w ustawach

Kłopoty z ustawą antynarkotykową

- niecelowe. Drugim, bardzo ważnym przepisem nowelizacji jest nałożenie na prokuratury i sąd obowiązku diagnozowania osoby zatrzymanej w związku z ustawą narkotykową, jeśli są powody by przypuszczać, że jest uzależniona. Diagnoza ma pomóc w decyzji: czy posłać do więzienia, czy na leczenie?. Jeśli na leczenie

Ślubowanie radnego złożył z durszlakiem na głowie. Bo wierzy w Latającego Potwora Spaghetti

/wZ4Bh956KF pic.twitter.com/AQlnLhbyiF— Caitlin Mac Neal (@caitlinmacneal) styczeń 6, 2014W Polsce pastafarianie - jak sami podkreślają - cierpią prześladowania religijne. W ubiegłym roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji odmówiło wpisania do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych

UE chce kontrolować lobbistów

uprawnienia, będą mieli jeszcze większe pole do popisu. Na jesieni lobbystami zajęła się Komisja Europejska. Zaproponowała dobrowolny rejestr, do którego mieliby wpisywać się lobbyści. Mieliby też ujawniać, kto im płaci. Obie propozycje wzbudziły opór znacznej części organizacji lobbingowych, które twierdzą

Komornicy zajmują emerytury i renty seniorów

komornik i że ZUS ma w tej sytuacji związane ręce - ma obowiązek zrealizować wniosek komornika. - tłumaczy Małgorzata Korba.Ile świadczeń w sumie zajmują komornicy? ZUS nie ma centralnego rejestru. Komornicy też nie.Według najnowszego raportu BIG Info Monitor problemy z długami ma 354 tys. osób powyżej 60

Kliniki in vitro protestują: konkurs na rządowe in vitro nieprzejrzysty

Program ma trwać trzy lata, ma z niego skorzystać ok.15 tys. par. Tydzień temu ministerstwo ogłosiło wynik konkursu. Lista liczy 23 kliniki. Startowało 37. Konkurs oprotestował Związek Polskich Ośrodków Leczenia Niepłodności i Wspomaganego Rozrodu. Podstawowy zarzut: nie ujawniono zasad

Mazowieckie. Piotr Leśnowolski wygrał wybory wójta w Jedlni-Letnisku

unieważnienia ubiegłorocznych wyborów wójta m.in. w związku z dopisaniem między pierwszą a drugą turą wyborów ponad 100 osób do spisu wyborców. Według niego wiele z tych osób nie było zameldowanych i nie mieszkało stale na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Część osób - jego zdaniem - w pierwszej turze głosowała w

Prezydent podpisał ustawę dot. współpracy organów ścigania państw UE

, Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, Rejestru Dowodów Osobistych, Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych, Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności i danych udostępnianych za

Projekt ws. prawa umów jednym z priorytetów prezydencji

ocenie ministra - z faktu, że w razie sporów np. w przypadku Polaków, w myśl przepisów prawa konsumenckiego, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd polski. - W związku z tym zdecydowana większość sklepów brytyjskich, niemieckich czy francuskich, by ułatwić sobie życie, w ogóle tych klientów

UOKiK: 4,6 mln zł kary dla ubezpieczycieli za wypłacanie odszkodowań bez VAT

UOKiK nałożył na Wartę karę w wysokości 2 873 500 zł . Polski Związek Motorowy należący do austriackiej grupy ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group musi zapłacić 1 777 013 zł. Warta tłumaczy, że już zaprzestała zabronionych praktyk i nie akceptuje zasądzonej kary. Decyzje nie są prawomocne, a

Kto kradnie Szwajcarom rowery

przestępczego procederu. Jean-François Steiert, radny z Fryburga i zarazem szef związku rowerzystów, zaproponował, by stworzyć centralny rejestr rowerów, który działałby podobnie jak rejestr samochodów. Pomysł został odrzucony z powodu dużych kosztów. Z tego samego powodu władze Zurychu nie podchwyciły

Polskie firmy nagminnie nie płacą za faktury na czas

kwartale i tu nastąpiła zmiana na gorsze - ocenia Łącki. Skąd biorą się opóźnienia w zapłatach? Według prezesa Krajowego Rejestru Długów to kwestia psychologii. - Co kwartał przedsiębiorcy przewidują rozwój sytuacji bardziej pesymistycznie, niż ma to potem odbicie w rzeczywistości. Na wszelki wypadek

Posłanka PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk - z ziemi cypryjskiej do polskiej

kompletnie przygotowana, w związku z tym bardziej mnie to uderzyło. A tak naprawdę tragedia i problemy zaczynają się po śmierci tych osób. Bo powrót do życia i ułożenie sobie życia to borykanie się i z trudnościami, ale też sprawdzian dla siebie, dla znajomych, dla całej rodziny. I nigdy nie wiadomo, co

Rozmowa przez telefon szkodzi

ewentualnej rakotwórczości. Jeśli dowody na taki związek są niezbite, substancje zaliczane są do kategorii rakotwórczych. Jeśli wyniki badań nie są do końca jednoznaczne, związki te uznaje się za "prawdopodobnie rakotwórcze". Telefony komórkowe zostały zaliczone do trzeciej grupy - "możliwie

UOKiK zachęca do czytania umów z deweloperami

deweloperów. Cieszy fakt, że 29 z 30 przedsiębiorców zobowiązało się do zaniechania lub zaniechało stosowania kwestionowanych praktyk" - wyjaśniono. Urząd zwrócił uwagę, że podstawowym problemem było stosowanie we wzorcach umów postawień tożsamych z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych. "

Znany serwis Pobieraczek.pl przestaje działać?

, komorniczej egzekucji czy wpisaniu do rejestru dłużników. W 2010 UOKIK nałożył na właściciela serwisu karę w wysokości 239 tys. zł za wprowadzanie klientów w błąd. Zdaniem Urzędu wielu użytkowników na podstawie haseł reklamowych i informacji na stronie internetowej portalu mogło sądzić, że usługa jest

Premier i prokurator generalny wytłumaczą się z Amber Gold

Amber Gold, którzy twierdzą, że zostali oszukani. Ich roszczenia opiewają na ponad 130 mln zł. W poniedziałek Seremet zapowiedział, że w związku ze sprawą Amber Gold zwróci się do Krajowej Rady Prokuratury o wyrażenie zgody na odwołanie szefa Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz "z powodu

MS: dotychczas ok. 800 wniosków o wydruki z ksiąg wieczystych

moc dokumentu wydawanego w sposób tradycyjny przez sąd. "Już pierwszego dnia funkcjonowania nowej usługi, mimo że pojawiały się problemy techniczne, było ponad 400 takich wniosków" - powiedziała Renata Lelito z departamentu informatyzacji i rejestrów sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości

Dwa pałace na Dolnym Śląsku znalazły nowych właścicieli

objęty wpisem do rejestru zabytków.- Na podpisanie umowy z ANR spółka ma cztery miesiące - opowiada Marzena Szocińska, rzecznik prasowy wrocławskiego ANR. - W tym czasie musi też przedstawić plan zagospodarowania pałacu, w którym określi, jakiego rodzaju działalność będzie prowadzić w posiadłości.Pałac

CBA złożyło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prof. Szaflika

Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński powiedział, że zawiadomienie dotyczy przestępstw określonych w ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Ma to związek z przekazanymi nam w ubiegłym tygodniu przez Ministerstwo Zdrowia informacjami dotyczącymi nieprawidłowości.Z

Powiat został bez lekarzy. Bo kontraktu z NFZ nie wolno dziedziczyć

ratunkowy do Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach. Jednak już trzy dni później szpital napisał do Funduszu, że w związku z większą liczbą pacjentów na pediatrii i internie potrzebuje dodatkowych pieniędzy na dyżury lekarzy i pielęgniarek. NFZ odmówił. Wydał kolejny komunikat - radzi pacjentom jeździć

Turcy domagają się ukarania zlecenidawców zabójstwa dziennikarza

wskazywał, że morderstwo dziennikarza ma ścisły związek z istnieniem w Turcji tzn. głębokiego państwa - mrocznej sieci powiązań między siłami zbrojnymi, służbami bezpieczeństwa i zorganizowaną przestępczością. Prawnicy rodziny Dinka przedstawili wiele dowodów na poparcie tej tezy. Jednym z nich było zdjęcie

W Opolu powstaje regulamin używania parku

przypomina, że park na Bolko został założony na początku XX wieku, a w 1993 roku został wpisany do rejestru zabytków. Że tablice z obowiązującym w nim regulaminem zamieszczone zostały przez ówczesnego zarządcę, ale zostały zdewastowane i nie odtworzono ich podczas rewitalizacji wyspy z uwagi na konieczność

MF: wprowadzenie niezależnej rady budżetowej w Polsce nie jest zasadne

związku z tym "nie widać powodu, aby podejmować jakieś radykalne działania w tym zakresie". Dominik wskazał, że osiągnięcia Polski są lepsze od proponowanych we wcześniejszych zaleceniach KE. Deficyt finansów publicznych w 2014 r. wyniósł 4,3 proc., a nie 4,8 proc. jak zaleciła KE, a w tym roku

Jesteś z Poznania? Nasz urząd Ci nie uwierzy...

samorządowych. Nie jest to jednak łatwe, co udowodnili reporterzy telewizji TVN, którzy odwiedzili wydział spraw obywatelskich przy ul. Libelta. Kamera pokazała urzędniczkę, która mówi studentce, że by dopisać się do rejestru wyborców, musi przyjść do urzędu z umową o pracę na czas nieokreślony, umowę najmu lub

Posłowie chcą sprawdzić, czy ZBP nielegalnie zajmuje się lobbingiem

do rejestru instytucji zajmujących się w Polsce lobbingiem. - Związek Banków Polskich ma czynny udział w pracach nad ustawami. Najpierw je opiniuje, a potem przedstawiciele związku są obecni przy pracach nad ich ostatecznym kształtem - stwierdza Kozak. - Moim zdaniem taką działalność można uznać za

Jak kupować przez internet, by się nie naciąć?

ewentualnych reklamacjach. Uważnie przeczytaj regulamin W regulaminach niektórych sklepów znajdują się jednak tzw. klauzule niedozwolone. Co to oznacza? W związku z faktem, że kupując w sklepie internetowym musimy zaakceptować jego regulamin, sklep nie powinien zawrzeć w nim klauzul, które są niekorzystne dla

Mniej prób wyłudzeń w bankach. Ale czujność zachować trzeba

trafiają do systemu "dokumenty zastrzeżone" (DZ), który prowadzi Związek Banków Polskich (ZBP). Każdy bank, zanim udzieli komuś kredytu, sprawdza, czy dokumenty potencjalnego kredytobiorcy figurują w tym rejestrze (na koniec grudnia znajdowało się w nim blisko 1,1 mln dokumentów). Wygląda na to

Rząd przygotował propozycję współpracy z internautami

, które wprowadzone zostały do ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw w związku z planowanym utworzeniem Rejestru" - czytamy w czwartkowym komunikacie CIR.Centrum zapowiedziało, że ministerstwo finansów zaprezentuje po czwartkowym spotkaniu kierownictwa resortu poprawioną wersję

Kościół Jezusa Chrystusa Wiary Chrześcijańskiej

Kościół Jezusa Chrystusa Wiary Chrześcijańskiej – chrześcijańska społeczność działająca prawnie od 1997 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowościach Świdnik i Siedlce. Swą wiarę opiera jedynie na Piśmie Świętym (zasada Sola scriptura). Figuruje w rejestrze Kościołów

Wanilina

jest syntetycznie na dużą skalę i stosowana w przemyśle spożywczym i kosmetycznym jako związek zapachowy. U osób wrażliwych może wywołać podrażnienia skóry, egzemę, zmiany pigmentacji i kontaktowe zapalenie skóry. Znajduje się w rejestrze NIH niebezpiecznych związków chemicznych.

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

, toksyczności przewlekłej. Podane są wartości LD50, LC50, TDLo, TCLo oraz wyniki badań na zwierzętach dostępne w literaturze naukowej. Każda substancja ma przypisany unikatowy numer w rejestrze.Baza danych powstała w roku 1970 na podstawie amerykańskiej Ustawy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (Occupational

Kościół Ewangeliczny w RP

kapłaństwo wierzących. StrukturaKościół działa w oparciu o statut. Najwyższymi jego organami są Synod, Rada Kościoła oraz Komisja Rewizyjna. Podstawową jednostką organizacyjną jest zbór, a pomocniczymi - agendy. Przewodniczącym Rady Kościoła jest Daniel Cichocki. W rejestrze Kościołów i Związków Wyznaniowych

Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych

19 lutego 1991 uchwalony został statut związku 20 marca 1991 w rejestrze związków zawodowych prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Warszawie został zarejestrowany Samorządny Związek Pracowników Warsztatowych Służby Trakcji, Wagonów i Samochodowni Polskich Kolei Państwowych, z siedzibą w Lokomotywowni

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.