rejestrze związków

is

Z powodu powodzi KRS wstrzymuje wydawanie dokumentów

Z powodu powodzi KRS wstrzymuje wydawanie dokumentów

W związku z powodzią Krajowy Rejestr Sądowy wstrzymuje wydawanie dokumentów we wszystkich swoich oddziałach

Krajowy Rejestr Sądowy już działa

Ośrodki umożliwiające dostęp do rejestrów sądowych zostały już uruchomione. Taką decyzję w związku z poprawiającą się sytuacją powodziową w Warszawie podjął minister sprawiedliwości

TK: przepis o tworzeniu rejestrów medycznych - niekonstytucyjny

Za niezgodny z konstytucją uznał w czwartek Trybunał Konstytucyjny przepis, na podstawie którego tworzone są rejestry medyczne. Rejestry utworzone przed dniem ogłoszenia czwartkowego wyroku nadal mogą być prowadzone - zastrzegł Trybunał.

TK: przepis o tworzeniu rejestrów medycznych - niekonstytucyjny

. Resort zabiegał w związku z tym o odpowiednie środki z budżetu państwa. Po wyroku Trybunału, do czasu zmiany ustawy, nie będzie możliwe tworzenie nowych rejestrów przez ministra. "Zdaniem TK rozporządzenia w sprawie rejestrów wydane dotychczas mają nietypowy charakter (...), utrata obowiązującej

TK: przepis o tworzeniu rejestrów medycznych - niekonstytucyjny

: przedmiotu rejestrów oraz zakresu i rodzaju danych przetwarzanych w rejestrach. Jak informowali TK w czwartek przedstawiciele resortu zdrowia, obecnie - na różnych etapach - były prowadzone prace nad kilkunastoma rozporządzeniami dotyczącymi utworzenia poszczególnych rejestrów. Resort zabiegał w związku z

TK: przepis o tworzeniu rejestrów medycznych - niekonstytucyjny

: przedmiotu rejestrów oraz zakresu i rodzaju danych przetwarzanych w rejestrach. Jak informowali TK w czwartek przedstawiciele resortu zdrowia, obecnie - na różnych etapach - były prowadzone prace nad kilkunastoma rozporządzeniami dotyczącymi utworzenia poszczególnych rejestrów. Resort zabiegał w związku z

1 proc. na ZHP

16 lutego Związek Harcerstwa Polskiego został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego. Oznacza to, że teraz każdy podatnik może przekazać ZHP w formie darowizny 1 proc. swojego rocznego podatku. W rozliczeniu podatkowym za 2003 r. po raz pierwszy podatnicy

MF: każdy sam bezpłatnie sprawdzi, czy kontrahent nie zalega z podatkami

Oprócz poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Ministerstwo Finansów chce dzięki utworzeniu rejestru zmotywować nierzetelnych płatników do uregulowania zobowiązań. "Zbadaliśmy efektywność Biur Informacji Gospodarczej i okazało się, że jest ona na poziomie 30 proc. Wpisanie do BIG

MSW przesuwa termin wprowadzenia nowych dowodów osobistych

Jak poinformowała PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak, w związku z tym, że wyniki przeprowadzonych testów nie były dla ministerstwa w pełni satysfakcjonujące, podjęto decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia nowego Systemu Rejestrów Państwowych. Poinformowała, że w resorcie trwają prace nad

Sejm.Posłowie chcą pracować nad rejestrem przestępców seksualnych

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i o zmianie niektórych innych ustaw. Krajowy rejestr skazanych za przestępstwa seksualne miałby być dostępny przez internet. "Czas najwyższy, żeby te

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

pieniędzy właśnie upływa. Czasu na zbadanie sprawy nie jest więc wiele. Tymczasem Ministerstwo Finansów rzeczywiście tworzy rejestr, ale: "W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr

MG ukróci nielegalne rejestrowanie się firm pod cudzym adresem

, podsekretarz stanu z resortu gospodarki w czwartek w Sejmie. Jak mówiła, ministerstwo prowadzi rocznie kilka tysięcy spraw zgłoszeń o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców w związku z niezgodnościami w adresie. Pochodzą one głównie od osób fizycznych, pod których adresem ktoś bezprawnie zarejestrował

Prezydent podpisał nowe Prawo o aktach stanu cywilnego

rejestrze będą dokonywać kierownicy urzędu stanu cywilnego lub ich zastępcy. Dane zarejestrowane przez kierownika urzędu stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego automatyczne zaktualizują dane zawarte w pozostałych rejestrach publicznych (np. w rejestrze PESEL). Z kolei akty stanu cywilnego sporządzone

Resort gospodarki zamierza usprawnić CEIDG

mają nieco poprawić funkcjonowanie Ewidencji. Dotychczasowe przepisy stanowią, że wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru lub dokonanie w nim poprawek dokonuje się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez ministra gospodarki. A w związku z dużą liczbą wniosków wydłuża się czas ich realizacji

Rząd chce publikować w internecie rejestr dłużników i ułatwić życie firmom zarabiającym na informacji o długach

Rząd chce publikować w internecie rejestr dłużników i ułatwić życie firmom zarabiającym na informacji o długach

Rząd pracuje nad dwoma projektami, na razie na etapie założeń. Pierwszy, Ministerstwa Finansów, przewiduje ujawnianie rejestru długów publicznoprawnych - np. podatkowych, niezapłaconych składek do ZUS czy kar administracyjnych. Drugi, Ministerstwa Gospodarki, zmieniłby ustawę o udostępnianiu danych

Polimex złożył pozew przeciwko GDDKiA; domaga się 31 mln zł

Polimex złożył pozew przeciwko GDDKiA; domaga się 31 mln zł

, a.s. wpisaną do Rejestru Handlowego w Sądzie Powiatowym Bratislava I (...) jako członkiem konsorcjum w związku z niedokonaniem zapłaty za wykonanie robót polegających na budowie drogi ekspresowej S-69. Wartość przedmiotu sporu opiewa łącznie na kwotę 32.170.764 zł" - czytamy w komunikacie

Mieszkańcy Mazowsza zadłużeni na 5,8 mld zł

Raport InfoDług powstaje w oparciu o informacje zgromadzone przez BIG InfoMonitor w Rejestrze Dłużników, dane z Biura Informacji Kredytowej i Bankowego Rejestru Związku Banków Polskich. Według wyliczeń BIG InfoMonitor na Mazowszu mieszka 293,8 tys. osób, które nie radzą sobie z terminowym

Poselskie zmiany w projekcie ustawy o GMO nie podobają się Zielonym

sprawie wobec Polski. Mimo zakazu upraw GMO, nasz kraj ma obowiązek posiadania takiego rejestru, nawet jeśli on jest pusty" - wyjaśniła Niedziela. "W związku z tym, że grozi nam kara Trybunału, podkomisja zgłosiła poprawkę, by projekt uwzględniał taki rejestr. Organizacje ekologiczne zarzucają

Rząd: nowe dowody osobiste dwa miesiące później - od marca 2015 r.

będą wydawane. Po 1 stycznia 2015 r. dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność - nie będzie więc konieczności wymiany dokumentów. Jak podkreśla MSW, celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego wdrożenia systemu, na który składają się m.in. rejestr PESEL i rejestr dowodów osobistych. "Z

Sejm: wnioski o nowe dowody osobiste - od 1 marca 2015 r.

. rejestr PESEL i rejestr dowodów osobistych. Wiceminister SW Piotr Stachańczyk informował przed kilku dniami posłów, że decyzję o przesunięciu terminu podjęto w związku z tym, że wyniki przeprowadzonych testów nie były w pełni satysfakcjonujące. Poinformował, że MSW otrzymywało z gmin prośby, aby

Debata PAP Biznes: Pozabankowy rynek pożyczkowy wymaga skutecznych regulacji

tym projekcie założeń brakuje przede wszystkim tematu rejestru firm pożyczkowych" - powiedział dyrektor ds. prawnych Związku Firm Pożyczkowych, Paweł Grabowski. "Z jednej strony na rynku mamy oszustów stosujących nieuczciwe praktyki, często związane z ukrytymi kosztami, a z drugiej strony

Komisja za przesunięciem terminu wydawania nowych dowodów osobistych

1 marca 2015 r. - przez pół roku wdrażania nowego systemu informatycznego będą mogły pracować równolegle - na starych i nowych zasadach. Jak podkreśla MSW, celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego wdrożenia systemu, na który składają się m.in. rejestr PESEL i rejestr dowodów osobistych

Niemcy.Związek Polaków walczy w sądzie o status mniejszości narodowej

pochodzenia do rejestru mniejszości narodowych występując w tej sprawie do pełnomocnika rządu ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych, sekretarza stanu w MSW Hartmuta Koschyka. W uzasadnieniu Hambura zwracał uwagę, że istniejący od 1922 roku Związek Polaków w Niemczech został zlikwidowany po ataku III

MSW przesuwa termin wprowadzenia nowych dowodów osobistych

Jak poinformowała PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak, w związku z tym, że wyniki przeprowadzonych testów nie były dla ministerstwa w pełni satysfakcjonujące, podjęto decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia nowego Systemu Rejestrów Państwowych. Woźniak podkreśliła, że w MSW funkcjonuje

Reklama na kamienicy. Biznesmen: "Jaki to zabytek?"

nielegalna. - Nie wpłynął do nas wniosek o pozwolenie, więc zaprosiliśmy właścicieli na wspólne oględziny. Dopiero po nich będzie można podjąć jakąkolwiek decyzję - tłumaczy Mącik. Zabytek, choć nie w rejestrze - To niedopatrzenie ze strony jednego z naszych pracowników, faktycznie nie wystąpiliśmy o takie

Wyburzą wiekowy fort z Festung Breslau. Bo nie jest w ewidencji zabytków

się nie stało - dodaje. Miejski konserwator zabytków nie jest nic w stanie zrobić. - Obiekt nie jest wpisany ani do rejestru zabytków, ani do wykazu. Nie znajduje się również na terenie ochrony konserwatorskiej. Nie figuruje w ewidencji obiektów obronnych gminy. W związku z tym nie jest objęty

Macierewicz ugodzony własną bronią

;, czyli rejestry SB z nazwiskami posłów i senatorów, z prezydentem Lechem Wałęsą na czele. Większość okazała się niewinna.Gdy w latach 2005-07 za rządów PiS Macierewicz likwidował Wojskowe Służby Informacyjne, opublikował raport z danymi współpracowników tej służby, oskarżając ich o udział w "

Resort rolnictwa: wyrok TSUE dotyczy dawno rozwiązanego problemu

maksymalna powierzchnia gruntów kwalifikujących się do płatności. Resort podkreślił, że tworzenie LPIS rozpoczęto jeszcze w 2003 r., ale jego budowa wymagała wykonania zdjęć lotniczych całego obszaru kraju. Jednak z powodu pogody zdjęcia takie można wykonywać średnio tylko przez 20 dni w roku, w związku z

Studenci o poznańskich urzędnikach: "Traktują nas jak małolaty"

;zgodnie z przepisami, wpisanym na stałe do rejestru wyborców można być po udowodnieniu stałych związków z gminą, do której chce się zapisać". Z kodeksu wynika jednak coś innego. To "wójt przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

"Gazeta Wyborcza": Lista ostrzeżeń publicznych KNF spełnia swą rolę

Szef KNF zapowiada, że w najbliższym czasie kilka nowych parabanków trafi do rejestru, a w związku z tym nowe zawiadomienia do prokuratury. Jakubiak przypomina, że na stronie internetowej KNF jest też ważniejsza lista - podmiotów posiadających licencję na działalność bankową. Jeśli jakiejś firmy

Transport na Ukrainę zatrzymany. Darów nie puścili celnicy

jesteście w rejestrze" W środę z Lublina wyruszył pierwszy bus wyładowany po brzegi darami. - Ale natrafiliśmy na pewne trudności. Darów nie przepuszczono przez granicę w Hrebennem. Ukraińskie służby celne powiedziały, że parafia, do której wieźliśmy pomoc humanitarną w Kijowie, nie jest w rejestrze

UJ odcina się od wypowiedzi Hartmana, Twój Ruch wyrzuca go z partii

debacie publicznej w Niemczech, za sprawą Komitetu Etycznego działającego przy rządzie federalnym, wszczęto dyskusję na temat złagodzenia karalności za związki kazirodcze. Oznacza to złamanie najsilniejszego tabu kulturowego, jakie zna ludzkość. Tabu to łamali dotychczas jedynie literaci i filmowcy, lecz

"Tylko" student, więc nie może głosować?

- wylicza Senk. Podobną sytuację miała Agnieszka Ambrosiewicz, studentka prawa, która wniosek składała w poniedziałek. - Zapytałam kierownika, jakie przesłanki powinnam spełnić, by dopisać się do rejestru. Wymienił umowę o pracę, związek małżeński i akt własności mieszkania. Studenci uważają, że urząd nie

Strach przedsiębiorców przed czarną listą fiskusa

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Głównym elementem jest utworzenie rejestru, w którym ujawniani mają być dłużnicy mający zaległości publicznoprawne, czyli podatkowe, celne czy wynikające z kodeksu

Fuszara: pocztę mają prawo odbierać partnerzy adresatów

więcej osób decyduje się na życie w faktycznych związkach partnerskich. W Polsce nadal brakuje regulacji prawnej odnoszącej się do funkcjonowania tego rodzaju związków. Docierają do mnie sygnały, że wyżej wymienione prawo do odbioru korespondencji przez partnera lub partnerkę będącego dorosłym

Cenne obrazy zalegają im w magazynach. Włosi chcą je wieszać w hotelach

Rejestr dzieł sztuki, które nigdy nie opuszczają przepełnionych piwnic włoskich muzeów oraz galerii i są zupełnie bezużyteczne, nie ma końca. Dlatego lepiej użyczyć je 34 tysiącom hoteli w całym kraju, gdzie zostaną wywieszone w hallach. Taką argumentację przedstawił prezes federacji hotelarzy

Włochy.Propozycja eksponowania zapomnianych dzieł sztuki w hotelach

Rejestr dzieł sztuki, które nigdy nie opuszczają przepełnionych piwnic włoskich muzeów oraz galerii i są zupełnie bezużyteczne, nie ma końca; dlatego lepiej użyczyć je 34 tysiącom hoteli w całym kraju, gdzie zostaną wywieszone w hallach. Taką argumentację przedstawił prezes federacji hotelarzy

Afera na ponad 100 mln zł w Ministerstwie Sprawiedliwości. Interweniuje CBA

Zawiadomienie Centralnego Biura Antykorupcyjnego ma związek z kontrolą, którą CBA prowadziło od 20 marca do 18 października 2013 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kontrola dotyczyła lat 2007-13 i obejmowała "sprawdzenie decyzji dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz rozporządzania

UE. Ruszył rejestr lobbystów

Komisja Europejska uruchomiła w poniedziałek dobrowolny rejestr, do którego mają się wpisywać brukselscy lobbyści. Dotyczy to firm, kancelarii prawnych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i innych. Jeszcze zanim rejestr ruszył, skrytykował go Parlament Europejski i niektóre organizacje

Ponad 100 recydywistów uniknęło kary. Bo sąd ignorował informacje o ponownym skazaniu

W tym skandalu chodzi o ludzi, którzy popełnili przestępstwa, usłyszeli wyroki pozbawienia wolności w zawieszeniu i w okresie próby popełnili podobne przestępstwa kolejny raz. W związku ze złamaniem warunków zawieszenia kary powinni wylądować za kratami. Informacje na ich temat trafiały do Wydziału

Niemcy nie chcą uznać Polaków za mniejszość narodową. Polski prawnik nie odpuszcza

Wniosek o wpisanie Polaków do rejestru mniejszości narodowych złożył istniejący od lat 20. ubiegłego wieku Związek Polaków w Niemczech. "Do dzisiaj w Niemczech mieszkają osoby należące do polskiej mniejszości, które spełniają kryteria ustalone przez niemiecki rząd" - czytamy w

Warmińsko-mazurskie. Ruszył nabór do służby w Straży Granicznej

zainteresowanie służbą na granicy jest bardzo duże. Przy naborach zgłasza się średnio po dziewięciu kandydatów na miejsce. Od 2013 r. do pracy przyjmowanych jest rocznie ponad stu nowych funkcjonariuszy, wcześniej było to nie więcej niż kilkadziesiąt osób. Zwiększona rekrutacja ma związek m.in. z rosnącą liczbą

Menedżerowie w IKEA szpiegowali pracowników i klientów. Są zarzuty

. Agencje i policjanci dostarczali Ikei informacje z rejestru karnego, dane na temat kont bankowych, praw jazdy czy dowodów rejestracyjnych samochodów należących do pracowników oraz osób, które miały zostać zatrudnione, członków związków zawodowych, a nawet klientów.

Ministerstwo Finansów chce podwyższenia kar za działalność "parabanków"

działalność bankową bez zezwolenia.- KNF będzie mogła żądać od tego typu firm wyjaśnień, które pozwolą ocenić, czy prowadzą one działalność niezgodną z prawem bankowym i bez zezwolenia przyjmują depozyty - powiedziała Wachnicka. Obecnie KNF takich uprawnień nie posiada, w związku z tym zawiadomienia kierowane

Poprawki i sprzeciw TR wobec projektu ustawy o rzeczach znalezionych

. Dziś limit ten dotyczy lat 2014-20, a - w związku z przedłużającymi się pracami - zapisane będzie 2015-20. Stefan Strzałkowski (PiS) zauważył, że z początku sprawa tej ustawy wydawała się prosta, ale w miarę postępu prac okazało się, że projekt dotyka tak wielu różnych kwestii, że prace trwały długo

Cholesterol podnosi ryzyko raka piersi

rozwój niektórych typów raka piersi. Może też wpływać na tworzenie się przerzutów. Cholesterol jest związkiem chemicznym, z którego w organizmie powstaje wiele hormonów płciowych. 27-hydroksycholesterol jest związkiem o bardzo podobnym działaniu do estrogenu, stąd jego wpływ na komórki raka piersi. Ale

Zakładasz firmę? Uważaj na naciągaczy podszywających się pod CEIDG

Opisał to jeden z internautów na Wykopie. Własną działalność prowadzi od 1 maja i już zdążył dostać kilka przesyłek, których autorzy nie tylko sugerują, ale wręcz nakazują zapłacenie za wpisy do różnego rodzaju rejestrów. Bezczelność ich przekazu może zaskakiwać, ale niestety wciąż nabiera się na

Hostessy w koszulkach "Nie gap się!" sprawdzą bilet

Krajowego Rejestru Długów. - Happening pod hasłem "Nie gap się, bo zostaniesz gapowiczem" ma przede wszystkim pokazać ten związek zgodnie ze znaną zasadą, że lepiej zapobiegać, niż karać - wyjaśnia Łącki.Aż 39 proc. korzystających z komunikacji miejskiej uważa, że gdyby wszyscy płacili za bilety

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o rolnictwie ekologicznym

Jedna z proponowanych przez senatorów poprawek wprowadza obowiązek wydania w terminie do 6 miesięcy od dnia wydania przepisów wykonawczych do ustawy zaświadczeń o wpisie do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego inspektorów, którzy zdali egzamin zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Zgodnie

Spółka związkowców utonęła na flapsach. "Nie można ściągnąć pieniędzy"

Założycielami spółki Sośnica z Gliwic były cztery związki zawodowe, działające w kopalni Sośnica-Makoszowy. "Solidarność" miała 32 udziały o wartości 16 tys. zł, Związek Zawodowy Górników w Polsce 31 udziałów o wartości 15,5 tys. zł, Juwenia 10 udziałów o wartości 5 tys. zł, a Kontra 27

Senat zgłosił poprawki do przepisów o ułatwieniach dla rolników ekologicznych

do 6 miesięcy od dnia wydania przepisów wykonawczych do ustawy zaświadczeń o wpisie do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego inspektorów, którzy zdali egzamin zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą minister rolnictwa zostanie upoważniony do wydania

Wydziedziczenie? To nie takie proste

uprawnione: -osoby uznane za niegodne; -osoby wydziedziczone przez spadkodawcę; -małżonek, który został odsunięty od dziedziczenia w związku ze złożonym pozwem o rozwód lub separację z jego winy (taki pozew musi być uzasadniony); -osoby, które odrzuciły spadek; -osoby, które zrzekły się dziedziczenia. Za

Polichromia słynnego malarza w wiejskim przedszkolu?

- informuje zastępca wójta gminy Żyrzyn Marcin Sulej.Dwór w rejestrze zabytkówW związku z odkryciem polichromii konserwator zabytków zamierza wpisać dwór do rejestru zabytków. Już przygotowywane są do tego odpowiednie dokumenty. Przywrócenie dawnej świetności będzie kosztować około 400 tys. zł. Koniec remontu

Rząd m.in. o planie wzmocnienia bezpieczeństwa państwa

Opracowanie planu wzmocnienia bezpieczeństwa państwa w związku z kryzysem rosyjsko-ukraińskim zapowiedziała w expose premier Ewa Kopacz. Plan opatrzony jest klauzulą "zastrzeżone". MON informuje jedynie, że określa on kompleksowe podejście do bezpieczeństwa Polski, zaś zawarte w nim

Polka pisze petycję do Parlamentu Europejskiego. Powód? Brak ustawy o związkach partnerskich

Joanna (imiona zmienione) zawarły w 2010 roku związek partnerski w Wielkiej Brytanii. Wpisany został do specjalnego rejestru i wedle prawa brytyjskiego, a także prawa 16 innych państw Unii Europejskiej kobiety są w formalnym związku. Chciały, by ten fakt odnotowano w ich polskich aktach stanu cywilnego

Sądy mają duże problemy z biegłymi. Będzie projekt założeń do ustawy

sądowej nie ma ujednoliconego wzoru listy - mówi Artur Pietryka, adwokat, współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Jak liczył śrubki Czy biegli są biegli? Tego też nie wiadomo. Nie ma rejestru opinii danego specjalisty. Nie wiemy, co w przeszłości badał, czy dotrzymywał terminów. I najważniejsze

Wojewoda śląski zażądał wykreślenia z rejestrów RAŚ

jesteśmy stroną w jakimś sporze. Na skierowane do nas pytania w związku z obecnością nazwiska wojewody na liście członków RAŚ, odpowiedzieliśmy zgodnie z prawdą, że rzeczywiście w tym rejestrze figuruje" - powiedział Gorzelik. Zapewnił, że był świadkiem wypisywania przez Łukaszczyka deklaracji

Senat za nowymi dowodami osobistymi od 1 marca 2015 roku

dopięty" - dodał. Janusz Sepioł zwrócił jednocześnie uwagę, że w zaakceptowanej zaledwie dzień wcześniej przez Senat ustawie Karta Dużej Rodziny zniesiono opłaty skarbowe dla osób chcących uzyskać tę kartę i w związku z tym pobierających akty urodzenia czy ślubu. Wpisana tam była data 1 stycznia

Kobieta oblana kwasem nie chce już chować twarzy za chustą. Stworzyła markę odzieżową

dorosły i wyjaśnić, do czego potrzebny mu kwas. Jego dane mają trafiać do specjalnego rejestru policyjnego. Rupa miała tylko 16 lat, gdy zaatakowała ją macocha Zanim nowe, bardziej restrykcyjne przepisy weszły w życie, ofiarą ataku kwasem padła 22-letnia Rupa z Delhi. Do tragedii doszło w 2008 roku, gdy

W Sejmie cicho o podsłuchach

jednym z podsłuchanych, a w śledztwie ma status pokrzywdzonego. Wyliczył trzy główne priorytety MSW. Największym jest dziś zabezpieczenie wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski w związku z konfliktem na Ukrainie. Granicy pilnuje już 5,5 tys. funkcjonariuszy straży granicznej, którzy mają dostać

Członkini komisji głosów nie liczyła. Nie umiała albo ich nie widziała

prostu dorobić, to jednak nie powinny być przyjmowane osoby schorowane lub upośledzone intelektualnie - zaznaczają członkowie komisji. Maryniok przyznaje, że przepisy, które regulują skład komisji, są dość liberalne. - Nie ma większych obostrzeń. Wystarczy być niekaranym i ujętym w rejestrze wyborców

Rosja.Memoriał dokonał żądanych przez władze zmian w swoim statucie

poinformował, że zgodnie ze zmianami w statucie stowarzyszenie będzie odtąd związkiem organizacji. Dotychczas Memoriał miał skomplikowaną strukturę poziomą - w jego skład wchodzili zarówno indywidualni obywatele, jak i organizacje społeczne; to one decydowały, jak będzie się nazywać oddział. Stowarzyszenie ma

MIR przygotował przepisy o elektronicznych opłatach za przejazd po drogach UE

na celu uproszczenie procedur uiszczania opłat elektronicznych za przejazdy po drogach w całej UE, w związku, z czym powinien mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz obywateli" - stwierdzono w uzasadnieniu projektu nowelizacji. Zaznaczono także, że EETS pozwoli na skróceni

Będzie trudniej przekręcić liczniki aut

Od 1 stycznia zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie zakresu badań technicznych pojazdów stacje diagnostyczne muszą zapisywać wskazanie przebiegu licznika. Ta informacja będzie umieszczana w zaświadczeniu dla kierowcy, a także w rejestrze

PO proponuje spółki cywilne zamiast związków partnerskich. "To poniżające"

"partnerstwa" - niczym o zaświadczenie z rejestru spółek. - To poniżające, by mój związek potraktowany został jak spółka. Przepisy o spółkach nie regulują stosunków międzyludzkich, tylko gospodarcze. To prawo jest nie do przyjęcia. Nie realizuje naszego podstawowego postulatu: uznania przez

Rosną długi biur podróży. Uważaj

Jeszcze kilka lat temu przypadki biur podróży w Krajowym Rejestrze Długów można było policzyć na palcach jednej ręki. Dzisiaj - razem z agencjami turystycznymi - wpisanych do KRD jest 426 podmiotów. Czyli o niemal 200 proc. więcej niż rok temu, i 270 proc. więcej niż w lutym 2010 roku.Równie

"Dziennik Gazeta Prawna": Szybko rosną długi biur podróży

Jeszcze kilka lat temu przypadki biur podróży w Krajowym Rejestrze Długów można było policzyć na palcach jednej ręki. Dzisiaj razem z agencjami turystycznymi wpisanych do KRD jest 426 podmiotów - o niemal 200 proc. więcej niż rok temu, i 270 proc. więcej niż w lutym 2010 roku. Równie imponująco do

Wygrana bitwa PJN

Zażalenie złożyło pod koniec marca stowarzyszenie o tej samej nazwie co partia Kluzik-Rostkowskiej. Stowarzyszenie zrzeszające większość członków Społecznego Warszawskiego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich zostało zarejestrowane jako pierwsze, w związku z tym sąd

Ślązacy zaniepokojeni orzeczeniem w sprawie narodowości

Utworzona w maju zeszłego roku Rada Górnośląska zrzesza kilkanaście śląskich organizacji i stowarzyszeń, m.in. Ruch Autonomii Śląska, Związek Górnośląski, Pro Loquela Silesiana, a także właśnie Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej. Celami Rady są m.in. uznanie narodowości śląskiej, śląskiego za

Piękne czterdziestoletnie, czyli architektoniczne skarby z czasów PRL

Bożena Aksamit: Dlaczego nie szanujemy PRL-owskiej architektury? Grzegorz Piątek*: Z kilku powodów. Pierwszy jest zupełnie ponadczasowy, powtarza się w każdym pokoleniu i nie ma związku z niechęcią do PRL-u. Ludzie po prostu nie szanują architektury sprzed 20, 30 lat, bo jest zbyt znajoma

Uczelnia zdewastowała zabytek na Mickiewicza. Pod reklamę

robót budowlanych dotyczących tego budynku, w tym także obejmujących rozbiórkę balkonów. Przepisy o prawie budowlanym stanową, że w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu

Posłowie pracują nad ustawą o języku migowym

szereg warunków, tak, że w praktyce jest to prawie niemożliwe" - powiedziała PAP Marta Lempart z Polskiego Związku Głuchoniewidomych. Po wejściu ustawy w życie organy administracji publicznej będą musiały zapewnić osobom głuchym tłumacza języka migowego. Osoby głuche powinny zgłosić chęć

Jak pracowano nad ustawą hazardową

, premiera oraz władz Sejmu i Senatu) informację o zagrożeniu interesu ekonomicznego państwa w związku z przygotowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Według CBA Skarb Państwa mógł stracić na zmianach w ustawie 469 mln zł. Następnego dnia dziennik "Rzeczpospolita"

Od 1 lipca łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych przez internet

"Prace nad wprowadzeniem tych rozwiązań są prowadzone zgodnie z harmonogramem i zakładamy, że od 1 lipca będziemy mogli korzystać z nowych usług przez internet" - powiedziała Renata Lelito z departamentu informatyzacji i rejestrów sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z uchwaloną

Ministerstwo ponownie odmówiło rejestracji Kościoła Potwora Spaghetti. Bo wierni "nie utworzyli wspólnoty religijnej"

Latającego Potwora Spaghetti do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych sięga 2012 r. To wtedy pastafarianie złożyli wniosek po raz pierwszy. W marcu tego roku dostali odpowiedź odmowną. Zdaniem resortu "można domniemywać, iż grupie tej nie tyle chodzi o stworzenie własnej doktryny oraz

O czym pisały media? Słowem kwietnia został "zarodek"

Słowo miesiąca jest wskazywane przez językoznawców z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Języka Polskiego. Analizują oni częstotliwość występowania słów w ogólnopolskich dziennikach. Rejestr można obserwować na bieżąco na stronie "Słowa na czasie ". Miano

Górnik poszedł do sądu. "Obcinali mi wypłaty"

miesiące, kiedy kopalnia przelewała mu na konto zaledwie po kilkaset złotych. Z wypłaty potrącano mu bowiem alimenty, a także kwoty zajęte przez komornika. Oprócz tego przez kilka lat pracodawca ściągał mu składki członkowskie na rzecz kilku związków zawodowych. - Problem w tym, że robili to nawet wtedy

Sejm za poprawką Senatu ws. nowych dowodów od 1 marca 2015 r.

opłaty skarbowe dla osób chcących uzyskać tę kartę, i w związku z tym pobierających akty urodzenia czy ślubu. Wpisana tam była data 1 stycznia 2015 roku - przypominał. "Jeżeli tą obecną ustawą te wszystkie rozwiązania wprowadzamy od 1 marca, pozostaje okres dwóch miesięcy, podczas których ci

Co dostali senatorowie

Stowarzyszenie 61 na stronie internetowej www.MamPrawoWiedziec.pl analizuje m.in. oświadczenia majątkowe i rejestr korzyści parlamentarzystów. Zamieszcza analizy i zestawienia - także głosowań w ważnych sprawach, które pomogą wyborcom ocenić kandydatów w nadchodzących wyborach.Właśnie zanalizowała

PO wciąż spiera się o związki partnerskie. "Niekonstytucyjne", "zbyt konserwatywne"

nieformalne związki będzie można zawierać tylko przed notariuszem. - Rejestr umów powinien być prowadzony przez instytucję państwową, np. przez urząd stanu cywilnego, a nie przez notariat - uważa posłanka Pomaska. I dodaje, że partnerom powinno przysługiwać zwolnienie z podatku od spadku. To może jednak

Instytut Pocztowy: Cena nie powinna decydować o wyborze pocztowego operatora wyznaczonego

Stowarzyszenie Instytut Pocztowy przedstawiło swoje uwagi w związku z zapowiadanym na koniec roku przez Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłoszeniem konkursu na pocztowego operatora wybranego. Obecnie rolę takiego operatora pełni, na okres trzech lat, Poczta Polska, ale w konkursie chcą też

Nasze śledztwo. Niebezpieczne związki Wrocławia z biznesem

wcześniej, choćby następnego dnia. Zgadzamy się. Przychodzi na nie jednak nie z biznesmenem, ale z innym adwokatem. Na żadne pytania odpowiedzieć nie chcą. Towarzyszący prawnikowi w redakcji człowiek to Tomasz Marcinkowski. Według rejestrów sądowych to prezes spółki Aqua Serwis, która ostatnio wygrała

Gruba ryba, rzadka sieć

Gold w początkowym stadium swojego istnienia działał jako tzw. dom składowy, czyli przedsiębiorstwo, które przyjmuje na skład towary przemysłowe. Taka forma działalności miała być dla Amber Gold wygodnym alibi w związku z pojawiającymi się już wtedy zarzutami Komisji Nadzoru Finansowego, iż firma

Artyści pomogą zebrać pieniądze na remont synagogi we Wrzeszczu

później przekazano go Szkole Muzycznej. Ponownie synagoga w całości trafiła pod zarządzanie filii gdańskiej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP w 2009 roku. Budynek znajduje się w rejestrze zabytków.

Testament jest ważny

majstrowania przy testamentach. REJESTR NA POMOC SPADKODAWCOM Przewidując kłopoty ze swoim testamentem, spadkodawca może go zabezpieczyć. Przed zniszczeniem, przeróbkami, podrobieniem. Pod koniec 2012 r. ruszył Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). Przy spisywaniu testamentu notariusz pyta spadkodawcę, czy

Ziobro: Polska zieloną wyspą dla oszustów. Pawlak: w sprawie Amber Gold państwo zadziałało dobrze

działalność instytucji państwowych w związku z rejestracją parabanku Marcina P.Ziobro: mamy zieloną wyspę dla oszustów. Skompromitował się premier Tusk i organy państwa- Zielona wyspa dla oszustów - to dramatyczne, że takiego znaczenia zaczyna nabierać hasło Donalda Tuska. Chyba oszustom jest w Polsce dobrze

A w Gdańsku "lecą żurawie". Czy z gdańskiej stoczni zostanie cokolwiek

swojej ewidencji, co wywołało niezadowolenie właścicieli terenów i zdziwienie miejskich urzędników. - Pojawił się wysoki poziom negatywnych emocji i nastąpiły próby cofnięcia stanu prawnego - wspomina konserwator zabytków. Wciągnięcie do ewidencji jest słabszą formy ochrony niż wpis do rejestru zabytków

Osoby głuche chcą mieć możliwość wyboru tłumacza języka migowego

Magdalena Kochan (PO). "Nie powinno się wskazywać osoby ręcznie, z rejestru" - powiedziała. Danuta Stępień z Polskiego Związku Głuchych powiedziała, że strona społeczna popiera to rozwiązanie. "Tak jak istnieje możliwość wyboru lekarza, tak powinna istnieć także możliwość wyboru tłumacza

Polska leci w kosmos. Niezbędne nowe prawo

gwiazd. W 2012 r. polskie spółki związane z przemysłem kosmicznym założyły związek pracodawców, w tym samym roku powstał rządowy program działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych. Polska przystąpiła też do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W marcu tego roku rząd przyjął szczegółowy plan

PeoPay, czy PeoSpy? Sprawdź, co wie o tobie popularna aplikacja do płacenia smartfonem

inwigilacji? Pan Paweł wymienia owe "ciekawe rzeczy". Otóż PeoPay w komórce użytkownika: "czyta SMS-y, może wysyłać własne SMS-y, czyta rejestr połączeń, odczytuje kontakty z telefonu, może wykonywać zdjęcia i nagrywać dźwięki bez pozwolenia i potwierdzenia, a także odczytuje konfiguracje kont

Na czarnej liście dłużników

InfoMonitor oraz Rejestr Dłużników ERIF.Wszystkie trzy BIG-i to firmy prywatne. Ich akcjonariuszami są, w przypadku BIG InfoMonitor - Biuro Informacji Kredytowej oraz Związek Banków Polskich, udziałowcem Rejestru Dłużników ERIF jest firma windykacyjna Kruk, a Krajowego Rejestru Długów - Małgorzata Kaczmarski

Protesty wyborcze. SLD: "PKW wprowadziła wyborców w błąd. Mamy dowód - ekspertyzę językoznawcy"

jeszcze wnioski wysłane pocztą), a w Elblągu - 22. Jak informuje PKW, cztery lata temu do sądów okręgowych wpłynęło 470 protestów, w 2002 r. było ich 790. Komisja nie ma danych za 2006 r. Dopisali 17 osób do rejestru wyborców? W Gdańsku dwa protesty wyborcze wnieśli m.in. przedstawiciele Kongresu Nowej

NIK: trzeba pilnie podjąć decyzje odnośnie obrony cyberprzestrzeni

aspektów, pozwalających na sformułowanie oceny pozytywnej". Stwierdzono, że nie została określona rola szefa MSW w systemie obrony cyberprzestrzeni. "W związku z wyodrębnieniem MAC, w MSW autentycznie brak było świadomości jakichkolwiek obowiązków związanych z bezpieczeństwem państwa w

Ministerstwo mętnie mailuje. Nadawca: Janusz Piechociński

uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego" itd., a także zobaczyć zeszłoroczne statystyki dotyczące tego, ilu porad udzieliły ośrodki EEN i ile publikacji promocyjnych wydał Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich. W mailu znalazło się też miejsce na

Ministerstwo nie zarejestruje Kościoła Potwora Spaghetti? Urzędnicy boją się obrazy uczuć religijnych "większości Polaków"

We wtorek sąd uchylił decyzję Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które wcześniej odmówiło wpisu Kościoła Latającego Potwora Spaghetti do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych. Tym samym resort będzie musiał ponownie zająć się sprawą. "Sąd orzekł na naszą korzyść. Decyzję

Prezydent nie będzie walczył o Gowina

grupie spadkowej, co znaczy, że mają możliwość dziedziczenia, ale będą płacić podatek spadkowy - podkreśla Dunin. Dodaje, że zrobił nawet krok wstecz w stosunku do pierwotnej wersji projektu, która przewidywała, że związki partnerskie będą rejestrowane w urzędzie stanu cywilnego, oraz utworzenie rejestru

Sejm uchwalił ustawę o wymianie informacji z organami ścigania w UE

, centralnej ewidencji kierowców, Systemu Pobyt, Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, Rejestru Dowodów Osobistych, Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych, Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych

Warszawa miastem samowolek. Nie ma na nie mocnych

jest wpisany do rejestru zabytków. Sądy przetrzymują Co w tej sytuacji robi nadzór budowlany? Jego szef Andrzej Kłosowski spotkanie z radnymi zaczął od hotelu Czarny Kot przy ul. Okopowej. Uważa go za najbardziej drastyczny przykład samowoli w mieście. Parterowy pawilon naprzeciwko zabytkowego

Pytania w spadku

notarialnych. Ta sprawdzała archiwa z ostatnich dziesięciu lat. Jeśli nie znalazła u siebie, pozostawało... 2 tys. innych kancelarii.Na szczęście to się zmieniło. Rejenci uruchomili Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). Przy spisywaniu testamentu notariusz pyta spadkodawcę, czy chce, by informacja o tym, że

Monstrum przy Nowym Świecie bez zgody konserwatora

socjalistycznego. Ale układ urbanistyczny Nowego Światu wpisany jest do rejestru zabytków i każda ingerencja w tę przestrzeń wymaga zgody stołecznego konserwatora. Tym bardziej że to część Traktu Królewskiego, uznanego za pomnik historii.Dom przechodzi właśnie gruntowny remont i modernizację. Inwestor - spółka

Kościół Jezusa Chrystusa Wiary Chrześcijańskiej

Kościół Jezusa Chrystusa Wiary Chrześcijańskiej – chrześcijańska społeczność działająca prawnie od 1997 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowościach Świdnik i Siedlce. Swą wiarę opiera jedynie na Piśmie Świętym (zasada Sola scriptura). Figuruje w rejestrze Kościołów

Wanilina

jest syntetycznie na dużą skalę i stosowana w przemyśle spożywczym i kosmetycznym jako związek zapachowy. U osób wrażliwych może wywołać podrażnienia skóry, egzemę, zmiany pigmentacji i kontaktowe zapalenie skóry. Znajduje się w rejestrze NIH niebezpiecznych związków chemicznych.

Kościół Ewangeliczny w RP

kapłaństwo wierzących. StrukturaKościół działa w oparciu o statut. Najwyższymi jego organami są Synod, Rada Kościoła oraz Komisja Rewizyjna. Podstawową jednostką organizacyjną jest zbór, a pomocniczymi - agendy. Przewodniczącym Rady Kościoła jest Daniel Cichocki. W rejestrze Kościołów i Związków Wyznaniowych

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

, toksyczności przewlekłej. Podane są wartości LD50, LC50, TDLo, TCLo oraz wyniki badań na zwierzętach dostępne w literaturze naukowej. Każda substancja ma przypisany unikatowy numer w rejestrze.Baza danych powstała w roku 1970 na podstawie amerykańskiej Ustawy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (Occupational

Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych

. rewidentów taboru, konduktorów, dyżurnych ruchu, kasjerów biletowych, informatorów, nastawniczych, maszynistów czy pracowników zabezpieczenia ruchu jak i administracji. Chronologia wydarzeń 19 lutego 1991 uchwalony został statut związku 20 marca 1991 w rejestrze związków zawodowych prowadzonym przez Sąd

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.