rehabilitacja zawodowa i społeczna

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Podatek od niepełnosprawności - wokół ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Podatek od niepełnosprawności - wokół ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Posłowie w bezmyślny sposób chcą zabić rynek pracy osób niepełnosprawnych

Od 1 stycznia nowe przepisy dot. zatrudniania niepełnosprawnych

Zapewnienie ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych przewiduje nowela ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, która wchodzi w życie z początkiem 2015 r. Nowela była konieczna ze względu na zmiany przepisów UE.

Zatrudnić niepełnosprawnych po nowemu

Prezydent Lech Kaczyński w zeszłym tygodniu podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakłady pracy lepiej chronione

Wynika to z założeń do ustawy o zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, jednej z ustaw, które mają wejść w skład planu ratowania finansów publicznych. Pomoc państwa dla osób niepełnosprawnych okazała się mało skuteczna i nieefektywna - wynika z analizy przeprowadzonej w

AMS nagrodzony w konkursie Lodołamacze 2013

AMS nagrodzony w konkursie Lodołamacze 2013

działalność AMS na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.Lodołamacze to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie. Jego ideą jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób

Kujawsko-Pomorskie. Konkursy dla organizacji pozarządowych

wykluczeniem społecznym, wspierania działań adopcyjno-wychowawczych, ochrony zdrowia psychicznego i wspierania aktywizacji społecznej seniorów. "Wkrótce ogłoszone zostaną kolejne otwarte konkursy ofert m.in. z zakresu sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspierania

Wypadek i co dalej? Jak zadbać o swoje

Wypadek i co dalej? Jak zadbać o swoje

pozwolił mu na natychmiastowe leczenie, rehabilitację i przystosowanie mieszkania do jego potrzeb. Ale nie zawsze tak jest. W innym przypadku ofiara wypadku dopiero w listopadzie 2014 roku doczekała się uprawomocnienia wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku, który przyznał mu ponad 94 tys. zł zadośćuczynienia

Do sanatorium z ZUS za darmo

Do sanatorium z ZUS za darmo

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne.Na rehabilitację

Co po szpitalu

Co po szpitalu

Rehabilitacja rozpoczyna się już w pierwszej dobie po udarze - na oddziale neurologicznym. Zaczyna się od pionizowania pacjenta, podtrzymywania go, by mógł na nowo nauczyć się chodzić. Usprawnianie jest prowadzone przez cały okres pobytu i leczenia w szpitalu. Z oddziału neurologii chory jest

Lubelskie. Ponad 450 tys. osób skorzystało z programu Kapitał Ludzki

uczniów. Będą też finansowane projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji. Po raz pierwszy z dofinansowania unijnego będą mogły skorzystać istniejące i planowane żłobki. 80 proc. środków finansowych w programach związanych z Europejskim Funduszem Społecznym będzie rozdzielane w trybie

Dla chorych: zwolnienie, terapia, rehabilitacja

Dla chorych: zwolnienie, terapia, rehabilitacja

, terapia kulinarna, teatralna itd.), a nawet przyuczać się do nowego zawodu w ramach tzw. pracy wspieranej. W niektórych miastach funkcjonują domy pod fontanną (według idei Fountain House pierwszy taki dom był w USA, a później zaczęły powstawać na całym świecie), które prowadzą rehabilitację społeczną i

Łódź.Największy producent AGD w kraju zapowiada zwiększenie mocy wytwórczych

leczenia i rehabilitacji słuchu, stypendia i staże dla uczniów techników i szkół zawodowych czy dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych. Od czterech lat BSH regularnie wspomaga Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zdaniem Pokutyckiego, tym, co cieszy najbardziej, są oddolne inicjatywy

Czeki na opiekę. Gdy rodzina nie jest w stanie zadbać o starszego krewnego

Czeki na opiekę. Gdy rodzina nie jest w stanie zadbać o starszego krewnego

- Wielu ludzi zajętych sprawami zawodowymi odczuwa lęk o losy rodziców i dziadków. Troski dnia codziennego, praca często sprawiają, że ludzie ci nie mogą poświęcić tyle czasu, ile by chcieli, swoim bliskim w podeszłym wieku - mówiła w exposé premier Ewa Kopacz. Ma temu zaradzić ustawa o

Jeśli nie my, to kto, jeśli nie teraz, to kiedy?

Jeśli nie my, to kto, jeśli nie teraz, to kiedy?

zajęciowej, dzienne ośrodki wsparcia, zakłady aktywizacji zawodowej, domy pomocy społecznej nie nadają się dla osób z autyzmem. Na Zachodzie takie osoby wykonują różne prace w zależności od poziomu funkcjonowania, najczęściej niewymagające umiejętności społecznych, ale precyzji i systematyczności - bywają

Profesor z Gdańska najbardziej wpływowy w służbie zdrowia

Profesor z Gdańska najbardziej wpływowy w służbie zdrowia

dziedzinie medycyny oceniano: osiągnięcia w latach 2013-2014, uznanie środowiska medycznego i wkład w rozwój medycyny. W kategorii osoba z systemu ochrony zdrowia brano pod uwagę: osiągnięcia i dokonania w latach 2013-2014, reputację zawodową i wpływy w środowisku oraz siłę publicznego oddziaływania. W tym

Blue Cactus nie wpuścił niewidomego? "Nie było rezerwacji"

Blue Cactus nie wpuścił niewidomego? "Nie było rezerwacji"

ustawę o rehabilitacji społecznej i zawodowej. - Po 15 minutach słownej przepychanki zrezygnowaliśmy - opowiada Sebastian. Blue Cactus odpowiada: Kobieta groziła pracownikom - Zdarzenie miało miejsce 30 czerwca 2013 podczas niedzielnego rodzinnego brunchu w godzinach między 12 a 15, podczas którego

Coraz dłuższe życie w chorobie

Coraz dłuższe życie w chorobie

Po raz pierwszy premier naszego kraju powiedział, że należy umożliwić ludziom łączenie pracy zawodowej z opieką nad chorym ojcem czy matką. Do tej pory dyskusja dotyczyła tylko pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem. To jedno z największych wyzwań społecznych i cywilizacyjnych. W naszych

Czeki dla polskich seniorów

- Jestem dumna, że w polskiej tradycji troska o ludzi starszych, ich zdrowie i bezpieczeństwo zajmuje tak ważne miejsce. Dziś wielu ludzi zajętych sprawami zawodowymi odczuwa lęk o losy swoich rodziców i dziadków. Troski dnia codziennego, praca - często sprawiają, że ludzie ci nie mogą poświęcić

Po tekście "Gazety" komornik odpuści pani Ani? "Wniosek o umorzenie postępowania"

Po tekście "Gazety" komornik odpuści pani Ani? "Wniosek o umorzenie postępowania"

rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dodatkowo należałoby przypomnieć, że w 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, co powinno skutkować wyjątkową wrażliwością urzędników państwowych na sytuację osób niepełnosprawnych - komentowała rzeczniczka centrali PFRON w Warszawie Ewy

W Warszawie będzie sieć doradztwa zawodowego dla uczniów

dziennikarzy - zastępca dyrektora Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk, miastu bardzo zależy na tym, by jak najwięcej uczniów świadomie wybierało drogę dalszej nauki, w tym wybierało szkoły zawodowe. "Zależy nam też na dobrym społecznie odbiorze szkół zawodowych. Na zdjęciu z nich odium szkół gorszych

Starzejemy się. Nowy zawód: specjalista do spraw seniorów

Starzejemy się. Nowy zawód: specjalista do spraw seniorów

grupą zawodową, zajmującą się organizacją życia społecznego osób starszych. Obecnie funkcjonuje chociażby wiele stowarzyszeń dla seniorów, gdzie terapeuci zajęciowi, dietetycy oraz pedagodzy mogą znaleźć zatrudnienie i aktywnie uczestniczyć w poprawie jakości życia osób starszych - podsumowuje

Pomoc na nagły kryzys

Pomoc na nagły kryzys

pytać o rozmaite kursy i szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne. To szansa na nowe doświadczenia i zdobycie nowych umiejętności. Można trafić nawet na takie warsztaty z radzenia sobie w sytuacji, gdy popadliśmy w długi.

Rząd ustępuje protestującym rodzicom. Ale oni nie chcą skończyć okupacji Sejmu

Rząd ustępuje protestującym rodzicom. Ale oni nie chcą skończyć okupacji Sejmu

- Świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci wzrosną od 1 maja do 1000 zł netto, od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł. Tym samym osiągną wysokość płacy minimalnej - powtórzył wcześniejsze propozycje minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). Składał je w

W obronie miejsc pracy

Posłowie pracują nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jutro zajmie się nią komisja polityki społecznej i rodziny. Zmiany zakładają zmniejszenie dopłat do niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i lekkim oraz zwiększenie dla

Choroby zawodowe

renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej; * dodatek pielęgnacyjny; * pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. O rekompensatach za choroby zawodowe czytaj też w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z

Czy masz ZUI-a

związanego z grzecznością i konwenansami. Jednocześnie wszyscy jesteśmy istotami społecznymi i tych relacji potrzebujemy literalnie jak powietrza. Jak cudownie to wszystko ułatwia alkohol, który w naszej kulturze traktujemy jako uniwersalny wyłącznik społecznych konwenansów! Internetowe serwisy

Państwo to my (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

Od 1 kwietnia 2014 r. zakłady pracy chronionej z mniejszymi dotacjamiW cieniu protestu rodziców dzieci niepełnosprawnych w życie weszła nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Eksperci ostrzegają, że jej skutkiem będzie wzrost bezrobocia

Choroby zawodowe

rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym. *** O rekompensatach za choroby zawodowe czytaj też w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (DzU 09.167.1322).

Senior w biedzie

dodatku mieszkaniowego. Uwaga! Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na konkretny lokal. Po wyprowadzce prawo do niego wygasa. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek. Można go pobrać w miejscowym ośrodku pomocy społecznej i oddać zarządcy budynku do wypełnienia. Właściciele domów jednorodzinnych

Senator Libicki: zamiast na leki dla emerytów wolę dać na wojsko

reprezentant. - Na ostatnim posiedzeniu przeszedł też mój projekt zmieniający przepisy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu niepełnosprawnych. To właśnie jest wybór, o którym wspominałem. Wychodzę naprzeciw oczekiwaniom jednej grupy społecznej. A innej grupie, niestety, muszę powiedzieć: nie stać nas. Ale

Ile zapłacić rodzicom dzieci niepełnosprawnych?

wynagrodzeń dla niepełnosprawnych pracowników 3 mld zł z PFRON rehabilitację społeczną i zawodową 0,916 mld zł Dziecko niepełnosprawne i jego opiekunowie dostają

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

programy, także unijne. Stowarzyszenia i fundacje często prowadzą ośrodki wsparcia, rehabilitacji, ośrodki wczesnej interwencji, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej (ZAZ). Lokalnie aktywne mogą być inne organizacje. Gdzie jakie? Najlepiej zapytać o nie w OPS czy MOPR. Organizacje

Mazowieckie. Nagrody w konkursie Lodołamacze 2011

pracy nagrodzono firmę Vinet Łukasz Moskwa z Łomianek za zaangażowanie na rzecz pozytywnego wizerunku rehabilitacji zawodowej i społecznej; przedsiębiorstwo społeczne "Gospoda Jaskółeczka" z Radomia oraz Hurtownię MAAN z Warszawy. W kategorii pracodawców, którzy nie są przedsiębiorcami

Jak pomagać niepełnosprawnym? Minister pracy: Żeby jednym dać więcej, innym musielibyśmy zabrać. Inaczej się nie da

1000 zł, to wystarczy? - Wsparcie nigdy nie jest wystarczające. Pamiętajmy jednak, że już teraz wsparcie dla rodziców niepełnosprawnych dzieci jest najwyższe spośród wszystkich świadczeń z pomocy społecznej i rodzinnej. Zlikwidowaliśmy także próg dochodowy uprawniający do pobierania tego świadczenia

Operacja się udała, ale pacjentka nie widzi

diagnostyki i leczenia było prawidłowe. Każda ingerencja terapeutyczna niesie ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań. Przyczyna występowania powikłania w tym przypadku pozostaje niejasna" - tłumaczy lek. med. Roman Jasiński, rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Warszawie. Poprosił o opinię biegłą sądową

Co się należy starszym i ich opiekunom

nie przekraczają kryterium dochodowego - dla osób samotnych to 542 zł, a dla osób w rodzinie - 456 zł (to kwoty netto, czyli po odliczeniu zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Ile wynosi zasiłek? Jest to różnica między kryterium dochodowym a dochodem (osoby

Brutalnie pobity Dominik: Z oprawcami się spotkam

Neumann. Z ubezpieczenia będzie opłacony rachunek. To nie koniec dobrych wieści. Wczoraj cały dzień w jego sprawie trwała narada między ministrem pracy i zdrowia. Janusz Sejmej, rzecznik Ministerstwa Pracy: - Resort pracy obiecuje pomoc z PFRON, m.in. na rehabilitację. Dominik może też wystąpić do pomocy

To nie zamach na pracodawców. Wokół ustawy o rehabilitacji. Polemika

jeden miliard złotych. Stąd konieczność szukania oszczędności, ale nie tylko o nie chodzi.W artykule "Podatek od niepełnosprawności" ("Gazeta", 8 października) Andrzej Malinowski, prezydent organizacji Pracodawcy RP, twierdzi, że nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i

Spotkanie w kancelarii premiera z rodzinami niepełnosprawnych

niepełnosprawnych - zarówno życiowa jak i finansowa - jest trudna. "Na pewno pomoc powinna być wielosektorowa" - powiedział. "Dotyczy to aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, sytuacji zdrowotnej, rehabilitacji i edukacji" - zaznaczył. "Na pewno sytuacja środowiska osób

Stolica. Niepełnosprawni prezentują swoją twórczość w Parku Sowińskiego

"Warszawski Korowód Integracyjny" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jego organizatorami są prezydent m.st. Warszawy i Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Impreza potrwa do godz. 15. Namioty w parku na Woli rozstawiło w sumie ok. 70 organizacji i instytucji

Wójt bierze wszystko

według ustawy "wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka tworzona przez powiat, gminę, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych". By taki zakład powołać, organizator (w tym przypadku

Rok wakacji od pracy

polityka społeczna częścią gospodarki. Musimy się więc zastanowić, czy nas stać, aby tych wypalonych zawodowo ludzi wykluczać, tracić z rynku pracy i wypłacać im renty czy zapomogi. To trzeba policzyć. Musimy zbadać, jak wiele osób wypada z rynku z powodu wypalenia zawodowego, na jak długo wypadają

Pacjenci: stwardnienie rozsiane to problem społeczny

dotyka osoby młode w wieku 20-40 lat. Choroba - zwłaszcza nieleczona lub leczona źle - może doprowadzić do niepełnosprawności ruchowej i upośledzenia innych funkcji organizmu. W momencie diagnozy chorzy na SM często stoją u progu kariery zawodowej i nie zdążyli jeszcze zapracować na wyższą rentę, a - jak

Poddaję się - emigruję. Pracuję od 20 lat i nie mam nic - tylko długi

powstrzyma, w ciągu 2 miesięcy wypadek, po rehabilitacji wracam do firmy i dostaję wypowiedzenie (wypadek miałem w pracy). Ale nic to - damy radę - otwieram firmę budowlaną, w końcu mam dwie ręce, zarobię na siebie i kredyt, żona też zarabia. Robię dobrze, ale moje stawki są za wysokie, schodzę coraz niżej

Nie załamała się, pomogła innym. Dziś są najlepsi w Polsce

lepiej nie będzie. Choć to sugerowali nawet lekarze. Ja wiedziałam swoje. Z czasem inne matki zaczęły mnie naśladować, pytać lekarzy o metody rehabilitacji, które Michał stosował. Mężowie marudzili: "ta szarlatanka Ziemba wymyśla, lekarzy słuchaj, nie jej".Patrzyłam na syna i wiedziałam swoje

Patologia nie jest normą

kamieniem, polecam lekturę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Napisano w niej: do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu

Renta wyższa od emerytury?

minimalną wysokość renty. I tak: * najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 844,45 zł; * najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 648,13 zł; * najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 1013,34 zł

Popłyną miliony na rzekomo "niepełnosprawnych" pracowników? Gdańsk alarmuje

- To wyrzucanie publicznych pieniędzy w błoto - mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz (PO) o nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. - I premiowanie pracodawców, zamiast wspierania niepełnosprawnych.Adamowicz pisał w sierpniu do premiera

TRZECIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMU

traktowaniu człowieka "jako zwykłego elementu i cząstki organizmu społecznego". Pozbawiał go autonomii, wolnego wyboru, pomijał godność. Jednakże kapitalizm (Papież unika tego słowa, woli określenia: "wolny rynek", "ekonomia rynku", "ekonomia przedsiębiorczości") też

Pieniądze na dzieci niepełnosprawne

jest nieznany lub drugi z rodziców nie żyje, albo powództwo o alimenty zostało oddalone.Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - to specjalny dodatek dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Wysokość zależy od wieku dziecka: 60 zł na dziecko do 5 lat, a 80 zł - od 5 do 24 lat

Komu należy się renta

rencistów. Jednym z powodów zmniejszenia liczby rencistów są zaostrzone kryteria. Teraz, żeby dostać rentę, nie wystarczy chory kręgosłup, dwa zawały czy nawet brak ręki i nogi. ZUS każdy przypadek odmowy przyznania renty tłumaczy krótko: - Nie badamy, czy ktoś jest zdrowy albo chory, ale czy choroba

Siedem ciosów w serce

Ta sprawa doskonale pokazuje, na co dziś choruje polska służba zdrowia: to bylejakość pomieszana z arogancją i ignorancją. Przypadek z Warszawy przeanalizował już szpital, krajowi konsultanci ds. kardiologii i ratownictwa, analizuje go rzecznik odpowiedzialności zawodowej, śledztwo prowadzi

O jakiej aktywności zawodowej pani mówi? To bzdury! [MÓWI MATKA OKUPUJĄCĄ SEJM]

do najniższej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. - Jak ktoś się zajmuje dzieckiem 24 lata, i dziecko mu umiera na rękach, to jest w bardzo złym stanie zdrowotnym. Dawno wypadł z rynku pracy. To jak znajdzie zajęcie w wieku 50 lat? Państwo musi tej osobie pomóc w aktywizacji zawodowej

Pomysł, inspiracja, nieprzeciętność

. Organizatorzy wybrali ludzi z różnych środowisk, w różnym wieku i z różnym doświadczeniem zawodowym. Trzydziestokilkuletni chłopak rysuje na tablicy dziewięć punktów wyznaczających kwadrat. Mamy dwie minuty na to, żeby połączyć je maksymalnie czterema liniami bez odrywania ręki. Naszemu sąsiadowi się udaje, ale

Tusk z Kaczyńskim na muralu przy Arkadii. Pucek: Zamalować!

wobec skutków Euro 2012 w Polsce i antyspołecznej polityki rządu i władz miasta.- Podczas, gdy na organizację turnieju piłkarskiego wydaje się miliardy złotych, w całej Polsce obcina się wydatki na realizację podstawowych potrzeb społecznych. Zamykane są przedszkola, szkoły i domy kultury, wzrastają

Czy będzie strajk w szkołach? Pytamy szefa ZNP

mają pracować do 67. roku życia, muszą mieć szansę na leczenie i rehabilitację w trakcie pracy. Wszyscy mają pracować dłużej. Dlaczego zawód nauczyciela miałby oferować coś więcej poza płatnym lekarskim zwolnieniem? - Bo to zawód niesłychanie stresujący, silnie angażujący głos oraz układ nerwowy. Wbrew

Pomoc dla osób starszych i chorych

waloryzacji rent i emerytur. Można spodziewać się, że zwiększy się o kilka złotych. * Zasiłek opiekuńczy. Jeśli pracujesz zawodowo, a musisz sprawować opiekę nad najbliższym członkiem rodziny (za takiego uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, ale również wnuki, rodzeństwo lub dzieci powyżej 14 lat

Wszyscy jesteśmy niepełnosprawni

Trwa dyskusja nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Posłowie PO i rząd zmianami chcą uratować budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak? Likwidując pracodawcom dopłaty do niepełnosprawnych emerytów z

Świętokrzyskie. Kandydatki PO: część diety na cele społeczne

stowarzyszania pomagające niepełnosprawnym. Z kolei nauczyciel akademicki i logopeda z Sandomierza, Danuta Grzesiak-Witek powiedziała PAP, że do podjęcia decyzji o rezygnacji z części diety dla celów społecznych, skłoniły ją doświadczenie pracy zawodowej. "Pracuję z dziećmi z upośledzeniami i z chorymi po

Jak Centrum Pomocy Rodzinie zniszczyło rodzinę - list

opieka nad tak chorym dzieckiem wyklucza moją dotychczasową pracę zawodową. Wiem też, że jej leczenie i rehabilitacja jest kosztowna i bez pomocy finansowej nie udźwigniemy tego z mężem. Właśnie dlatego takie dzieci nie są adoptowane, tylko szukają zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych. Gdzie

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury

umowę o dzieło. Ta forma zatrudnienia nie podlega ubezpieczeniom społecznym. * Przedsiębiorcom. Osoby prowadzące własną firmę odprowadzają składkę od zadeklarowanego dochodu, który nie może być niższy od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. I zdecydowana większość płaci takie właśnie minimalne składki

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

opiekuńczy. Dostawałabym go ja, ale przeznaczała na jej potrzeby - leki czy środki czystości. Mnie wystarczyłoby, żeby państwo opłaciło moją składkę zdrowotną i na emeryturę. Ośrodek pomocy społecznej odmówił jednak przyznania zasiłku. Czy to zła wola urzędników, czy też pomoc rzeczywiście mi się nie należy

Port Gotów

już w maju 1939 r. listy proskrypcyjnej, Niemcy stale uzupełniali, w czym pomagały im informacje od organizacji mniejszości niemieckiej, agentów wywiadu i zwykłe donosy sąsiedzkie. Do połowy września aresztowali ok. 12 tys. gdynian, głównie inteligentów, bo przede wszystkim w tę grupę społeczną

Prokurator na wózku? W Polsce to niemożliwe

jedynie osoba zdolna wykonywać pełen zakres prokuratorskich obowiązków. Prokurator to bowiem "nie tylko zatrudnienie, ale też pełnienie służby", więc przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych do prokuratorów się nie stosuje. A nawet gdyby się stosowało, a

Szef MON spotkał się w Krakowie z organizacjami współpracującymi z wojskiem

kiedy mamy armię zawodową, ministerstwo obrony i wojsko powinno jeszcze bardziej niż do tej pory otwierać się na społeczeństwo i z nim współpracować. Dotyczy to organizacji pozarządowych, władz lokalnych, szkół i uczelni" - mówił Siemoniak. Podkreślił, że bardzo ważne jest pokazywanie młodym

Paszport dla słabego serca

rehabilitacji itp. Gorsza niż rak Pierwotną przyczyną niewydolności serca jest uszkodzenie właśnie tego narządu z powodu postępującej choroby niedokrwiennej serca i będącego jej konsekwencją zawału. Druga główna przyczyna to nadciśnienie, ale zdarza się też, że niewydolność jest powikłaniem schorzeń

Tusk: będziemy z żoną przekonywać Polaków, aby nie bali się mieć dzieci

przepisy, które "pozwolą traktować członka rodziny, który poświęca całe swoje życie niepełnosprawnemu, nie jak świadczeniobiorcę pomocy społecznej, ale jako zawodowo przygotowanego do opieki, higieny i częściowej rehabilitacji". "To powinno także zmienić warunki finansowe dla tych wszystkich

Bieda spowszedniała

rehabilitację. Dla tych, którzy nie są w stanie wziąć udziału w aktywnych programach, pozostaje "ryba" z pomocy społecznej.Tylko co to za pomoc państwa? Niedawno pisaliśmy w "Gazecie", że pomoc społeczna obcina zasiłki stałe najbiedniejszym i niepełnosprawnym, którzy otrzymali też dodatek

Podatek od niepełnosprawności

Prace nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od początku wołają o pomstę do nieba. Choć jest to projekt poselski, tajemnicą poliszynela jest, że w dużej części zmiany przygotował resort pracy. Gdyby jednak to ministerstwo stało się

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

Kiedy planowane zmiany zaczną obowiązywać, dokładnie nie wiadomo. Na co mogą liczyć opiekunowie dziś, a jaką pomoc dostaną w przyszłości? OPIEKUNOWIE BEZ PIENIĘDZY Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 140 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych straciło w lipcu zeszłego roku

Pomoc dla chorych i ich bliskich

. Dlatego jeszcze w czasie leczenia chorzy są przygotowywani do tego momentu. I tak np. Oddział Psychiatryczny przy Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu (szpital.kolobrzeg.pl) oferuje chorym m.in. trening umiejętności społecznych, gotowania, prowadzenia domowego budżetu, a także pomoc w aktywnym poszukiwaniu

Kubica u laureatki

, do biednych nie należy, a profesor (czy to przed czy po reformie min. Kudryckiej) należy do społecznych pariasów, choć mieszka w kraju i składkę opłaca. Rozumiem jednak, że w naszym kraju rajdowcy cieszą się znacznie większym poważaniem niż profesorowie czy zwykli praworządni obywatele bez pasji

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

zrezygnowali z pracy zawodowej albo wcale jej nie podejmowali, by zajmować się niepełnosprawnymi bliskimi i otrzymywać pomoc państwa w postaci świadczenia pielęgnacyjnego. "Były to decyzje życiowe o wieloletnich skutkach" - podkreślił sędzia Trybunału Leon Kieres. A gdy zorganizowali życie na nowo

Gdy w pracy zdarzy się wypadek

(głównie przemysł spożywczy, meblarski, metalowy, maszynowy - ogółem 40 proc.!), budowlana, napraw samochodowych, opieki zdrowotnej i społecznej. Sprawdź, co robić, jeśli i tobie zdarzy się wypadek w pracy i na jakie odszkodowanie możesz liczyć. Co musi się zdarzyć, żebyśmy mogli uznać to za wypadek przy

Wypadek przy pracy

miejsce w czasie jednej zmiany roboczej. Tym właśnie wypadek przy pracy różni się od choroby zawodowej. Jeżeli więc budowlaniec spadł ze schodów i doznał urazu kręgosłupa, był to wypadek. Ale jeśli dostał astmy oskrzelowej w wyniku pracy w pyle i wśród szkodliwych substancji oraz cierpi na tę chorobę

Design Thinking Week: młodzi naukowcy wyzwalają kreatywność w narodzie

. Organizatorzy wybrali ludzi z różnych środowisk, w różnym wieku i z różnym doświadczeniem zawodowym. Trzydziestokilkuletni chłopak rysuje na tablicy dziewięć punktów wyznaczających kwadrat. Mamy dwie minuty na to, żeby połączyć je maksymalnie czterema liniami bez odrywania ręki. Naszemu sąsiadowi się udaje, ale

Wejdę na Pałac Kultury i będę krzyczeć

firmie pośrednictwa finansowego jako dyrektor do spraw kredytów. Tworzę ogólnopolski system obsługi kredytowej. Moja kariera zawodowa nabiera rozpędu. Właśnie rozpoczynam szkolenia współpracowników. Pierwsze na Pomorzu. Wraz z kolegą wsiadamy do służbowego auta i... poślizg - wbijamy się w tył stara

Kto jest niepełnosprawny?

: www.niepelnosprawni.gov.pl/instytucje-orzekajace-procedur/spis-wojewodztw/Jeśli chcesz starać się o takie orzeczenie, musisz wziąć z siedziby zespołu wniosek o jego wydanie. Trzeba w nim podać: dane personalne, adres zamieszkania, cel wydania orzeczenia, a także określić sytuację zawodową i społeczną chorego oraz

Pracodawcy: PO straciła nasze zaufanie

Receptą na kłopoty finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma być nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wczoraj zmiany przegłosowali posłowie z komisji polityki społecznej i rodziny.Jeśli Sejm się zgodzi, a to

Grecja. W Atenach protest personelu opieki psychiatrycznej

tej pory kolejne redukcje i ciecia omijały personel opieki zdrowotnej, ostrzejsze przedsięwzięcia oszczędnościowe ogłoszone w tym tygodniu przez rząd dotkną pracowników opieki psychiatrycznej i programów rehabilitacji narkomanów. Tych pierwszych jest obecnie 3050, a drugich - 1200. Trwający od dwóch

Leśny zamach stanu

. *** Niedługo po tym, gdy Kreml przyznał się do winy, podjęto prace ekshumacyjne. Płk Trietiecki, wespół z polskimi ochotnikami i rosyjskimi żołnierzami, 15 sierpnia 1991 r. rozpoczął kopanie w Miednoje. Ten czterdziestokilkuletni zawodowy oficer o zapadniętych policzkach i niewielkim wąsiku przy każdym

Eksperci o problemach w opiece psychiatrycznej w Polsce

16.09. Warszawa (PAP) - Zbyt niskie i niedoskonałe finansowanie, stereotypy i brak dostatecznej edukacji społecznej - to główne problemy w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, na które wskazywali eksperci podczas piątkowego spotkania w kancelarii premiera. Odbyło się ono z

"S" nie wyklucza skargi ws. postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym

pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy. "Nasz wniosek zgłaszaliśmy do Trybunału w styczniu, w tym samym czasie co wniosek o zbadanie z konstytucją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W sprawie tego drugiego jest decyzja o

Zespół Downa - nie ma takiej choroby (Dzieci gorszego Boga, cz. 1)

rzepek i operacjami kolan w przyszłości. Zapłaciłam za terapeutkę dwa razy w tygodniu. Asia ćwiczy z nią, w pozostałe dni ze mną. Nikt w ośrodku mi nie powiedział, że rehabilitacja powinna być kontynuowana. Ten system generuje u rodzica gigantyczne poczucie winy, czujemy się za wszystko odpowiedzialni

Jaka pomoc dla chorych na SM

, zawód, perspektywy rehabilitacji i ewentualnego przekwalifikowania się. W przypadku osób w wieku powyżej 16 lat orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany, znaczny. Zwykle wydaje się orzeczenie na czas określony, potem ponownie trzeba stanąć przed komisją. Jeśli nie zgadzamy się z

Minister nadzoruje siebie

społecznego inspektora pracy jest niezgodna z prawem - potwierdza Katarzyna Pietruszyńska, prawniczka z Państwowej Inspekcji Pracy. Ale dodaje, że zmienić warunki pracy i płacy można. Zwolnienia grupowe objęły kilkanaście osób z likwidowanej kuchni i oddziału rehabilitacji w Konstancinie. Dostali odprawy

Tej pomocy ciągle jest za mało

otrzymywanie takiej pomocy nie zależy już od dochodu. Jednak ilość przyznawanych świadczeń bardzo przez to wzrosła i pojawiają się pomysły, by ograniczyć liczbę osób uprawnionych do otrzymywania pomocy. W marcu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt zmian. Świadczenia pielęgnacyjne w

Niepełnosprawny ma prawo do perfum (Dzieci gorszego Boga, cz. 3)

temu mogła rozpocząć karierę zawodową. Mojemu wnukowi trzeba pomóc we wszystkim, myciu zębów, goleniu, ubieraniu, zjedzeniu śniadania. Wszystko, co robię, kręci się wokół Dastina. Nie mogę pozwolić sobie nawet, by zachorować i pójść do szpitala na kilka dni. Wnuk trafiłby do jakiegoś ośrodka opieki, a

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

Na początek składka zdrowotna. Trybunał Konstytucyjny uznał w październiku 2010 r., że fundowanie darmowej opieki zdrowotnej jednej grupie zawodowej, w której są i biedni, i bogaci rolnicy, jest sprzeczne z konstytucją. Dał rządowi 15 miesięcy. Jeśli parlament nie zdąży do lutego, rolnicy będą

Jestem matką mojej matki

, byłem z nią silnie związany. Ojciec: ma tylko mnie i kilku kolegów z pracy. Kiedy był czynny zawodowo, miał wysoką pozycję społeczną. Na zewnątrz tworzył wizerunek fajnego faceta. W domu był despotyczny, używał przemocy fizycznej, aż do czasu, kiedy przestaliśmy być bezbronnymi dziećmi. W pewnej mierze

Eksperci o problemach w opiece psychiatrycznej w Polsce

, edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej, nauki i szkolnictwa wyższego, sprawiedliwości, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. W jego realizację mają włączyć się także Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy wszystkich szczebli. Będą mogły wziąć w nim udział także organizacje

Jakie sporty dla najmłodszych?

korzyści płynące ze sportu. Twierdzą one, że działa pozytywnie na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dziecka, poprawia wyniki w nauce i kształtuje charakter. Zdecydowanie podkreślają też, że dzięki treningom dzieci lepiej się koncentrują, co widać na innych zajęciach. Uczą się też radzenia sobie z

Ruda Śląska. Pomnik upamiętnił ofiary katastrofy w kopalni

przechodzą rehabilitację. Uczestnicy rocznicowych obchodów podkreślali, że dwa lata, jakie upłynęły od katastrofy, nie zabliźniły ran. Wiele rodzin, które straciły w kopalni swoich bliskich, wciąż korzysta z pomocy społecznej. "Trauma związana z tragiczną śmiercią najbliższych oraz urazami fizycznymi i

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

, pozostaje skierowanie sprawy do sądu.Inne orzeczeniaOsoby posiadające ważne orzeczenia o niepełnosprawności wydane przed wejściem w życie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997, czyli orzeczenie działających kiedyś Komisji ds

Dziecko niepełnosprawne jest na całe życie

aktywizacji społecznej i zawodowej. Kolejnym źródłem pieniędzy są środki z NFZ na rehabilitację leczniczą dzieci. Kryteria oceny ofert w konkursach są dalekie od doskonałości. Najbardziej punktowana jest niska cena świadczeń. Wysoka jakość, doświadczenie czy kompleksowość usług bywa, że wcale nie są brane pod

Jej Wysokość Obcas

; - pisze psycholog Nancy Etcoff w "Przetrwają najpiękniejsi". Wysokie obcasy to najprostsza sztuczka, żeby dodać sobie wzrostu. John Wayne miał 193 cm, mimo to nosił buty na obcasie. - Wysoki wzrost może być kartą atutową: jest społecznie dobrze odbierany, a to daje większą asertywność i

Niepełnosprawny wysoki blondyn

niepełnosprawnych, prowadzą Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. 85 proc. kosztów badań pokrywa Unia - z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki wskazują, że czas skończyć z postrzeganiem niepełnosprawności jako przeszkody w normalnym życiu

Powinni, a nie zatrudniają

chcą zatrudniać niepełnosprawnych. Wyjątkowo źle wypadła administracja centralna, w tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, gdzie wiceministrem jest pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych. Dziś tę funkcję pełni Jarosław Duda. Choć w resorcie pracuje najwięcej osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Bogaci, dołóżcie do rent

byłyby niższe niż rentowe. To mogłoby skłonić ludzi, by za wszelką cenę załatwić sobie wcześniej rentę zamiast pracować na emeryturę. Zniechęcalibyśmy Polaków do dłuższej aktywności zawodowej i dbania o zdrowie. Bo skoro bardziej opłaca się być chorym, to po co dłużej pracować?Koszty tego zjawiska dla

Gdy lekarz popełni błąd? Idzie w zaparte

potencjalnego odszkodowania? - Nie ma żadnego taryfikatora - mówi mec. Kopoczyński. - Braliśmy pod uwagę rozmiar cierpień i to, jak dramatycznemu pogorszeniu uległa sytuacja życiowa pani Hedlund. W tym konkretnym przypadku wszystkie perspektywy życiowe legły w gruzach. Wszystkie plany - zawodowe, zarobkowe

Rehabilitacja psychiatryczna

Rehabilitacja psychiatryczna - system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, wychowawczych i medycznych umożliwiających chorym psychicznie samodzielną egzystencję i integrację społeczną. Podział rehabilitacji psychiatrycznej medyczna psychologiczna społeczna zawodowa (WTZ

Organizacja społeczna

Organizacja społeczna – w rozumieniu polskiego kodeksu postępowania administracyjnego jest to organizacja zawodowa, samorządowa, spółdzielcza, stowarzyszenia itp.Organy organizacji społecznych zalicza się do organów administracji publicznej, jeżeli wykonują zadania zlecone z zakresu tejże

Warstwa społeczna

Warstwa społeczna - pojęcie warstwy społecznej wprowadził Max Weber. Pojęcie można rozumieć na trzy sposoby: 1. Część klasy, czyli grupa wewnątrzklasowa, np. mała i wielka burżuazja 2. kategoria społeczno-zawodowa, którą wyodrębnia się ze względu na miejsce i rolę w społeczeństwie 3. Grupa ludzi

Struktura społeczna

Struktura społeczna – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie – publiczna uczelnia zawodowa w Ciechanowie, która została utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. z uprawnieniami do prowadzenia trzech specjalności: języka polskiego z logopedią, pielęgniarstwa i położnictwa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.