rehabilitacja zawodowa i społeczna

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Podatek od niepełnosprawności - wokół ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Podatek od niepełnosprawności - wokół ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Posłowie w bezmyślny sposób chcą zabić rynek pracy osób niepełnosprawnych

Senat: bez poprawek do przepisów o pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, która zapewnia ciągłość udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Łódź. 15 mln zł na rehabilitację niepełnosprawnych

Prawie 15 mln zł przyznał Łodzi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych w br. 10,5 mln zł wydane ma być m.in. na likwidacją barier architektonicznych; pozostałe 4,5 mln na ograniczanie bezrobocia.

Od 1 stycznia nowe przepisy dot. zatrudniania niepełnosprawnych

on, jak i środowisko niepełnosprawnych mieli obawy, że KE zaskoczy Polskę rozwiązaniem, które spowoduje konieczność zmiany czy przebudowy systemu wsparcia. Udało się jednak - zaznacza - wynegocjować korzystne dla nas przepisy. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z lipca br

Prezydent podpisał ustawę o zatrudnianiu niepełnosprawnych

zatrudniającym i zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne. Rozporządzenie w pierwotnej wersji przewidywało takie ograniczanie dopuszczalnej pomocy publicznej, które zagrażałoby Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. KE proponowała ograniczenie wymiaru pomocy do ok. 150 mln zł rocznie

Sejm uchwalił przepisy dot. pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

mówiące o pomocy publicznej. "Musimy z dniem 1 stycznia być na nie przygotowani, bo inaczej nie będziemy mogli tej pomocy pracodawcom i samym osobom niepełnosprawnym udzielać. Jestem przekonany, że da to więcej miejsc pracy dla niepełnosprawnych" - powiedział. Przypomniał, że zarówno on, jak i

Senat za skróceniem czasu pracy niepełnosprawnych

;nadmierna regulacja" powoduje niepotrzebne komplikacje. Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda mówił senatorom podczas środowej debaty nad projektem, że TK w ogóle nie zajął się kwestią możliwości dłuższej pracy niepełnosprawnych. Powołał się na opinie środowisk samych niepełnosprawnych

Senat proponuje krótszy z mocy prawa czas pracy niepełnosprawnych

i polityki społecznej Jarosław Duda mówił senatorom, że TK w ogóle nie zajął się kwestią możliwości dłuższej pracy niepełnosprawnych. Powołał się na opinie środowisk samych niepełnosprawnych. "Prosimy przywrócić stan sprzed wyroku TK" - dodał Duda. Senatorowie bronili zapisu o możliwości

Sejm wznowił obrady

następujące świadczenia i przywileje: m.in. pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej; doraźną lub okresową pomoc pieniężną przyznaną na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, dostosowanie

Zatrudnić niepełnosprawnych po nowemu

Zatrudnić niepełnosprawnych po nowemu

uchyla przepis przewidujący możliwość dofinansowania do wynagrodzenia w wysokości ok. 60 proc. kosztów płacy przez 12 miesięcy. Precyzuje też zapis o dofinansowaniu warsztatów terapii zajęciowej, ustalając nowe stawki finansowania przez powiaty i przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Zakłady pracy lepiej chronione

Wynika to z założeń do ustawy o zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, jednej z ustaw, które mają wejść w skład planu ratowania finansów publicznych. Pomoc państwa dla osób niepełnosprawnych okazała się mało skuteczna i nieefektywna - wynika z analizy przeprowadzonej w

Ekspert: konieczne zwiększenie środków na rehabilitację

2010 wzrosła, z 4662 do 5044 placówek w roku 2013 - zaznaczył Teter. W przedstawionej sejmowej komisji zdrowia pisemnej informacji NFZ podkreślił, że nie finansuje rehabilitacji społecznej (umożliwienie osobie niepełnosprawnej korzystania np. z dóbr kulturowych) i zawodowej (przywrócenie do aktywności

Za darmo do sanatorium z ZUS

Za darmo do sanatorium z ZUS

nasze schorzenie, powinniśmy zrobić jej kopię i złożyć razem z wnioskiem. WSZYSTKO SPRAWDZA ORZECZNIK Po złożeniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa na badanie, które wykonuje lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli stwierdzi tzw. celowość przeprowadzenia rehabilitacji, wyznaczany jest ośrodek oraz data

Kalectwo za zamkniętymi drzwiami

Kalectwo za zamkniętymi drzwiami

na rehabilitację, jeśli dochody na osobę w rodzinie nie przekraczają 764 zł na osobę – w zależności od wieku dziecka to razem: 155-185 zł. Ewentualnie zasiłki z pomocy społecznej, ale w sumie nie więcej niż 420 zł w przypadku jednego dziecka. No i ulga podatkowa, jeśli ktoś w rodzinie płaci PIT

Do sanatorium z ZUS

Do sanatorium z ZUS

. ma specjalny program leczniczy dla kobiet po mastektomii. Celem programu jest "wspomaganie procesu dochodzenia do pełnej sprawności, a w efekcie umożliwienie powrotu do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym". W czasie 24-dniowego turnusu pacjentki są pod opieką zespołu

AMS nagrodzony w konkursie Lodołamacze 2013

AMS nagrodzony w konkursie Lodołamacze 2013

działalność AMS na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania. Lodołamacze to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie. Jego ideą jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

ubezpieczone w ZUS, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, które po rehabilitacji mogłyby wrócić do życia zawodowego. Do sanatorium kieruje ZUS – co roku wysyła na rehabilitację leczniczą ok. 80 tys. osób. Zakład ponosi wszystkie koszty wyjazdu, łącznie z zakwaterowaniem, wyżywieniem

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne [INFORMATOR]

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne [INFORMATOR]

chorobowego i jeszcze przez 3 miesiące na świadczeniu rehabilitacyjnym. Szef może nas zwolnić bez wypowiedzenia dopiero po tym okresie; możemy zostać zwolnieni, jeżeli nasza niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową (korzystamy z takiej samej ochrony, jak gdybyśmy

Eksperci: rehabilitacja poprawia rokowania chorych na nowotwory

zasadniczego" - dodał. Dr Gryglewicz uważa, że najważniejszym celem rehabilitacji uzdrowiskowej powinna być poprawa stanu pacjenta gwarantująca powrót do aktywności społecznej oraz zawodowej, a także zwiększenie szansy na uniknięcie nawrotu choroby i przedłużenie życia. Dotyczy to szczególnie chorych na

Kalectwo za zamkniętymi drzwiami

Kalectwo za zamkniętymi drzwiami

na rehabilitację, jeśli dochody na osobę w rodzinie nie przekraczają 764 zł na osobę – w zależności od wieku dziecka to razem 155-185 zł. Ewentualnie zasiłki z pomocy społecznej, ale w sumie nie więcej niż 420 zł w przypadku jednego dziecka. No i ulga podatkowa, jeśli ktoś w rodzinie płaci PIT

Tusk: bezpieczeństwo energetyczne oznacza rehabilitację polskiego węgla

"Tu na Śląsku, także ja - jako człowiek o liberalnych poglądach i zdecydowany zwolennik wolnego rynku - powtórzę (...): bezpieczeństwo energetyczne i odpowiedzialność za wspólnotę gospodarczą, społeczną, narodową, oznaczają konieczność umiejętnego wyznaczania granic dla indywidualnego egoizmu

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Projekt zmian jest na etapie konsultacji społecznych. Stopnie niepełnosprawności Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny - osoba niezdolna do

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE?

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE?

. Dzieje się tak, gdy np. pracuje, i to w dodatku dla konkurencji, albo popełnił w trakcie obowiązywania umowy o pracę przestępstwo, które "uniemożliwia dalsze zatrudnianie na zajmowanym stanowisku". To np. utrata przez zawodowego kierowcę prawa jazdy. SANATORIUM Osoby pobierające świadczenie

Jaka pomoc po udarze

. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wyznacza na piśmie termin stawienia się przed komisją. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY O

Do sanatorium z ZUS za darmo

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne. Na

Senat skierował do Sejmu projekt dot. refundacji składek dla niepełnosprawnych

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych został wniesiony przez senacką Komisję Rodziny i Polityki Społecznej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refunduje niepełnosprawnym osobom prowadzącym działalność

Świętokrzyskie. 900 tys. zł na wsparcie niepełnosprawnych

Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. "Wnioski w sprawie wsparcia projektów organizacje pozarządowe i fundacje mogą składać do 18 sierpnia w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Wybrane zadania będą potem musiały być

PFRON z 4,8 mld zł budżetu na 2015 r.; nieco mniej niż w tym roku

między regionami. Pulę prawie 74,5 mln zł w planie finansowym PFRON przeznaczono na programy rehabilitacji społecznej i zawodowej zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Funduszu, a 7 mln zł na zwrot kosztów budowy lub rozbudowy firm i dostosowanie do potrzeb pracowników niepełnosprawnych. Sam PFRON wyda na

Mamy w Polsce skrzywienie, uważamy, że niepełnosprawność jest wyłącznie problemem rodziny. To ignorancja [ROZMOWA]

matki to wywrócenie świata do góry nogami. Niektórym kobietom udaje się pogodzić życie zawodowe i opiekę, ale dla niektórych to bywa totalny nokaut. System wpycha je w rolę niewolnicy, a do tego jest paskudne oczekiwanie społeczne, że kobieta musi się poświęcić. Z czego wynika brak usług opiekuńczych

Sejm: PFRON zachowa osobowość prawną

niepełnosprawnych. Teraz nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zajmie się Senat.

Sejm. Komisja za projektem dotyczącym zatrudniania niepełnosprawnych

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poparli jednogłośnie wszyscy posłowie komisji. Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda przypominał, że projekt jest konieczny ze względu na zmiany unijnych przepisów

Czarny protest

opieki państwa, ciągłe żebractwo poddana zostałam wykluczeniu zawodowemu, społecznemu itd. Ciągle zmusza się mnie do rezygnacji z siebie (bo mam być zawsze dyspozycyjna, gdy jest wycieczka w szkole, bo nauczyciel wspomagający jest zmęczony, więc muszę dziecko wcześniej niż inni odbierać ze szkoły itd

Pytanie do prawnika

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeżeli czynności te

Niepełnosprawni sami mieszkają, pracują, gotują. Mogą zostać bez pieniędzy

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To oznacza, że placówka może nie otrzymać większości środków niezbędnych do funkcjonowania. Zagrożony jest również drugi projekt stowarzyszenia – jedyna w Polsce orkiestra, w której wspólnie grają muzycy niepełnosprawni i zdrowi. Zabrakło pół punktu Każde z szesnastu

500+ bez ułatwień. Rząd nie zgadza się na zasadę "złotówka za złotówkę"

określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności”.  Definicja ta sprawia, że do 500 plus nie kwalifikują się dzieci niepełnosprawne w stopniu lekkim po ukończeniu 16. roku

Senatorowie: niepełnosprawni nie będą zwracać refundacji składek ZUS

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest inicjatywą senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Trafił niedawno do marszałka Senatu i na jednym z najbliższych posiedzeń zajmie się nim cała druga izba. Sprawozdawca projektu

Kujawsko-Pomorskie. Konkursy dla organizacji pozarządowych

wykluczeniem społecznym, wspierania działań adopcyjno-wychowawczych, ochrony zdrowia psychicznego i wspierania aktywizacji społecznej seniorów. "Wkrótce ogłoszone zostaną kolejne otwarte konkursy ofert m.in. z zakresu sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspierania

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

podmiot wykonujący działalność leczniczą. Ministerstwo Zdrowia zgłosiło poprawkę umożliwiającą zwrot kosztów leczenia za granicą w okresie od momentu obowiązywania Dyrektywy Transgranicznej UE do wejścia w życie ustawy. Senatorowie będą także omawiać nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

opłatą składek do 14 dni. Komisja polityki społecznej i rodziny pracowała nad dwoma projektami dotyczącymi tej kwestii w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - jeden był autorstwa PiS, drugi Senatu. Za wiodący komisja uznała szerszy projekt senacki

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

opłatą składek do 14 dni. Komisja polityki społecznej i rodziny pracowała nad dwoma projektami dotyczącymi tej kwestii w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - jeden był autorstwa PiS, drugi Senatu. Za wiodący komisja uznała szerszy projekt senacki

Rząd Szydło pomoże niepełnosprawnym? Na razie mamy szumne deklaracje. I podkładkę pod zakaz aborcji

, jedna z liderek protestu opiekunów w Sejmie w 2014 roku. Problemy zaczynają się zaraz po urodzeniu Państwo nie zapewnia chorym dzieciom odpowiedniej rehabilitacji. Opłaca zaledwie niewielką liczbę godzin, która nie jest w stanie nikogo postawić na nogi. Rodzice, którzy chcą walczyć o zdrowie i lepszą

W najnowszym numerze "Tylko Zdrowie" - 13 lipca

sąsiadowały z domami dziecka W Sejmie leży projekt PiS zakazujący lokowania domów dziecka i domów pomocy społecznej dla osób starszych w jednym budynku albo na jednym podwórku Udar. Gra w karty poprawia sprawność po udarze Codzienne układanie pasjansa albo gra w makao w gronie rodziny czy przyjaciół mogą

W programie "Za życiem" wiele rzeczy niepokoi. Sytuacja osób niepełnosprawnych się nie poprawi

niepokoją. Na przykład proponuje się utworzenie dodatkowego typu ŚDS-ów, dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością [osoby z kilkoma niepełnosprawnościami naraz, wymagające intensywnej terapii i rehabilitacji]. Moje wieloletnie doświadczenie mówi mi, że nie powinniśmy tworzyć gett dla ludzi głęboko

Kosiniak-Kamysz: chcemy stworzyć 100 domów seniora do końca 2015 r.

. Podkreślił też, że nieprzypadkowo zdecydował się spotkać z seniorami w jednej z warszawskich kawiarni, ponieważ osoby starsze mają prawo udziału w różnych sferach życia społecznego i nie ma miejsc dla nich zamkniętych. "Mamy już kilka milionów osób na emeryturze - nieaktywnych zawodowo. Jeżeli liczba

2 mln zł na Zakład Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu

Zawodowej to szansa pracy dla ponad 60 osób, które są najbardziej poszkodowane na rynku pracy, a ich sytuacja materialna często skazuje na marginalizację i wykluczenie społeczne" - powiedział Klonowski. Jak poinformowała PAP dyrektor Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

POMOC DLA CHORYCH NA PARKINSONA

Parkinson to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Jej typowe objawy to spowolnienie ruchowe, sztywność mięśni, drżenie kończyn. Objawy pojawiają się zwykle pomiędzy 40. a 60. rokiem życia. Choroba postępuje - mimo leczenia i rehabilitacji pacjent staje się coraz mniej sprawny. ORZECZENIE O

Śląskie. Ośrodek dla niewidomych dzieci dzięki unijnym środkom

młodzieży niepełnosprawnej na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz osiągnięcie maksymalnej samodzielności, a także na integrację społeczną. Założona w 1991 roku Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie zajmuje się kompleksową rehabilitacją oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju psychoruchowego dzieci

Senat. Ruszyły prace dot. refundacji składek dla niepełnosprawnych

bowiem, że opóźnienia we wpłatach były na tyle małe, że nie naliczano mu odsetek. Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie teraz przedmiotem debaty na posiedzeniu plenarnym Senatu. Następnie w głosowaniu senatorowie zdecydują, czy

Senat poparł ustawę przywracającą skrócony czas pracy niepełnosprawnych

Za przyjęciem uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bez poprawek, głosowało 77 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Projekt ustawy został

Nie zamykać rodzica z niepełnosprawnym dzieckiem w domu

miesięcznie); zasiłek rodzinny (od listopada 2016 r. będzie to 95-135 zł miesięcznie, rok później wzrost o 5-6 zł w zależności od wieku dziecka; ) - przysługujący rodzinom, gdzie łączny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł; dodatki do zasiłku, m.in.: z tytułu kształcenia i rehabilitacji

Maciej Szykuła kandydatem PSL na prezydenta Gorzowa Wlkp.

następnie wiceprezesem zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Na mocy umowy koalicyjnej PO i PSL na szczeblu regionu od grudnia 2010 roku Szykuła pełni w zarządzie woj. lubuskiego funkcję wicemarszałka; odpowiada za politykę społeczną i Europejski Fundusz Społeczny

PIENIĄDZE NA DZIECI

podstawie umowy o dzieło, pracujące na podstawie umowy-zlecenia i nieopłacające składki chorobowej, prowadzące działalność gospodarczą i nieodprowadzające składki chorobowej, rolniczki, studentki oraz kobiety, które nie pracują zawodowo, ale mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia

Rząd przyjął projekt dot. zatrudniania niepełnosprawnych

Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przygotowany przez resort pracy i polityki społecznej. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego

Udar mózgu. Na jaką pomoc możesz liczyć po wyjściu ze szpitala

komisją. Są w niej specjaliści z różnych dziedzin, m.in. lekarze, doradcy zawodowi, psycholodzy. Osoby zajmujące się chorym po udarze mogą się zgłosić do regionalnego ośrodka pomocy społecznej o przyznanie tzw. usług opiekuńczych. To pomoc w codziennych czynnościach - od umycia się i ubrania po zażycie

Choroby zawodowe

choroby zawodowe można przeczytać w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322). ODSZKODOWANIE Od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu choroby zawodowej

SPRAWA DUBIENIECKIEGO. Gdyby niepełnosprawni nie żyli w nędzy, nie byliby łupem dla cwanych "biznesmenów"

niewidomych, które do tej pory były skazane na zawodowy niebyt i rentę socjalną w wysokości 620 zł, w końcu zostało zauważonych i dostało możliwość podjęcia pracy. I co z tego, że musiały one oddawać większość wypłaty pracodawcy? Dla nich liczyło się to, że w ogóle mogą pracować. Ludziom pełnosprawnym nie

Sejm. Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców nawet jeśli spóźnią się z płatnością

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej głosowało 433 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nowela zrównuje w zakresie terminów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osoby

Od czwartku zmiany dotyczące czasu pracy niepełnosprawnych

Zmiana ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym 10 lipca 2014 r. traci moc obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. niekonstytucyjny przepis ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uzależniał on stosowanie skróconego czasu pracy

Dbaj o zdrowie. Także w pracy

tylko wypadków, ale też chorób zawodowych. To są bezpośrednie wypłaty z funduszu ubezpieczeń społecznych, wypłaty za absencję chorobową czy odszkodowania. Do tego dochodzą jeszcze inne wydatki, te ponoszone przez NFZ czy przez rodzinę na leki i rehabilitację, a także utrata możliwości zarobkowania przez

Co po szpitalu

Rehabilitacja rozpoczyna się już w pierwszej dobie po udarze - na oddziale neurologicznym. Zaczyna się od pionizowania pacjenta, podtrzymywania go, by mógł na nowo nauczyć się chodzić. Usprawnianie jest prowadzone przez cały okres pobytu i leczenia w szpitalu. Z oddziału neurologii chory jest

Senior jedzie do sanatorium. Wszystko, co warto wiedzieć na ten temat [PORADNIK]

dostaniemy w przypadku pobytu w szpitalu uzdrowiskowym. Pobyt osoby dorosłej w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Osoba pracująca otrzymuje w tym czasie zwolnienie lekarskie. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny, za ten okres także

Mniej pieniędzy dla niepełnosprawnych studentów. Motywowanie przez odbieranie

kosztów kształcenia niepełnosprawnych nie jest dla PFRON zadaniem obligatoryjnym i zostało podjęte z własnej inicjatywy bo „powszechny dostęp niepełnosprawnych do edukacji na poziomie wyższym jest jednym z podstawowych czynników gwarantujących ich sukces zawodowy i życiowy”. Co roku ta sama

Będą dalsze rozmowy o zmianach ustawy o ochronie przeciwpożarowej

zatrudniony na umowę o pracę, jest studentem czy bezrobotnym - nie ma prawa do takich świadczeń za czas choroby i rehabilitacji. W okresie niezdolności do pracy jest pozbawiony zabezpieczenia finansowego dla siebie i rodziny, a jednocześnie nie może podjąć żadnego zatrudnienia. Zgodnie z obowiązującymi

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po świadczenie można się zgłosić w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka, dostaniemy wtedy wyrównanie za poprzednie miesiące. Po tym terminie zasiłek będzie wypłacany tylko za miesiące pozostałe do ukończenia przez dziecko roku życia. Ważne: kosiniakowe

ZASIŁKI NA DZIECI W 2017 ROKU

stycznia nastąpił wzrost świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 1406 zł netto miesięcznie. Przysługuje ono rodzicowi, który zrezygnował z pracy zawodowej na rzecz opieki nad chorym dzieckiem. Poza świadczeniem będzie miał również płacone składki na ubezpieczenie społeczne. Terminy i dokumenty. Wniosek o

Fundusze europejskie. Nawet książę Mieszko korzysta z Unii Europejskiej

). W poprzednich latach pieniądze z EFS szły z Warszawy. Pieniądze na żłobki i przedszkola Jeśli chodzi o fundusz społeczny, to do tej pory ogłoszono 13 konkursów, a także trzy nabory w trybie pozakonkursowym. Łącznie wpłynęło na nie 1117 wniosków. W przypadku trzech naborów podpisano już konkretne

Tusk: bezpieczeństwo energetyczne oznacza rehabilitację polskiego węgla

"Tu na Śląsku, także ja - jako człowiek o liberalnych poglądach i zdecydowany zwolennik wolnego rynku - powtórzę (...): bezpieczeństwo energetyczne i odpowiedzialność za wspólnotę gospodarczą, społeczną, narodową, oznaczają konieczność umiejętnego wyznaczania granic dla indywidualnego egoizmu

Sejm. Rada Ochrony Pracy o dostosowaniu warunków pracy do potrzeb niepełnosprawnych

Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Alina Wójtowicz-Pomierna powiedziała, że jedną z barier związanych z aktywizacją zawodową niepełnosprawnych są "ograniczenia funkcjonalne, które wynikają z rodzaju i stopnia niepełnosprawności". Jednocześnie pracodawcy

Prezydent podpisał ustawę dot. krótszego czasu pracy niepełnosprawnych

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W 2012 r. wydłużono czas pracy osób niepełnosprawnych z 7 do 8 godzin dziennie. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogli

Odwyk heroinistów na łasce ministerstwa

, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej przy KBPN Marta Gaszyńska, wiceprezeska Stowarzyszenia Jump 93 Marek Grondas, Stowarzyszenie Monar, członek zespołu doradczego ds. leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej przy KBPN, terapeuta Monika Grotecka

Rząd za siedmiogodzinnym czasem pracy niepełnosprawnych

Taki skrócony czas pracy będzie obowiązywał niepełnosprawnych bez potrzeby uzyskiwania przez nich zaświadczenia lekarskiego, jak jest to obecnie - zakłada projekt zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W 2012 r. wydłużono czas pracy osoby

JAK SIĘ STARAĆ O ALIMENTY

chorowite, wymaga rehabilitacji i specjalnego odżywiania. Sąd jednak był innego zdania. Uznał, że wydatki na dziecko są zawyżone o co najmniej 500 zł miesięcznie. Dziewczynka jest karmiona piersią, a jedynie dokarmiana mlekiem modyfikowanym. Leczenie i rehabilitacja dziecka odbywają się na koszt NFZ

Depresja. Poradnik dla chorych - zwolnienie lekarskie, terapia, rehabilitacja

, terapia kulinarna, teatralna itd.), a nawet przyuczać się do nowego zawodu w ramach tzw. pracy wspieranej. W niektórych miastach funkcjonują domy pod fontanną (według idei Fountain House pierwszy taki dom był w USA, a później zaczęły powstawać na całym świecie), które prowadzą rehabilitację społeczną i

Będą zmiany w ustawie o zatrudnieniu niepełnosprawnych

Przygotowany projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niezbędny, by zapewnić ciągłość udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym oraz zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne - argumentuje MPiPS. Zmieniło się

Niepełnosprawni. Cud, o którym nie chcę słyszeć

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Niestety, sprawa strasznie się ślimaczy. Jeśli zmiana ustawy nie zostanie przyjęta do końca tej kadencji Sejmu, cały wysiłek włożony w jej przygotowanie pójdzie na marne. W nowej kadencji procedura musiałaby ruszyć od nowa. A

Lubelskie. Ponad 450 tys. osób skorzystało z programu Kapitał Ludzki

uczniów. Będą też finansowane projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji. Po raz pierwszy z dofinansowania unijnego będą mogły skorzystać istniejące i planowane żłobki. 80 proc. środków finansowych w programach związanych z Europejskim Funduszem Społecznym będzie rozdzielane w trybie

Kraków na starych widokówkach. Park Decjusza i muszla koncertowa

Czartoryskiego (1917). Po ostatniej wojnie zabytkowy park w dalszym ciągu niszczał i dziko zarastał, a znaczną jego część rozparcelowano. Z dawnego starego drzewostanu zachowały się tylko lipy i graby. Odnowa i budowa społecznym czynem Dopiero w latach 1964-1965 uporządkowano park rękoma mieszkańców Woli

Interes na niepełnosprawnych. Jak Marcin Dubieniecki wyłudzał pieniądze z PFRON

aktywizacją sportową niewidzących. Był m.in. przewodnikiem osób niewidomych w wyprawach alpinistycznych. Fundacja Niewidoczni prowadzi działalność "w zakresie edukacji oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych". Pomaga też uzyskać dofinansowanie z PFRON

PFRON zachęca osoby chore na SM do podejmowania pracy

opracowują ścieżkę zawodową. Mogą uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej, w szkoleniach i kursach językowych, nauczyć się zawodu w trakcie praktyk. Osoby zainteresowane podjęciem nauki mogą liczyć na wsparcie finansowe - np. opłatę czesnego, sfinansowanie kursów

Zawał serca. Kobiety bagatelizują objawy

, opowiadając magazynowi "Tylko Zdrowie" o rehabilitacji po zawale: - Kobiety, które zdecydują się na rehabilitację po zawale, są bardziej sumienne niż mężczyźni. Wykonują zalecone ćwiczenia, pilnują diety. Ale panie, które nie mają intensywnego życia zawodowego, zajmują się domem, wracają do niego, i

Andrzej Kosiniak-Kamysz

42 lata, dr medycyny, działacz ZSL. Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika. Lekarz szpitali krakowskich, w 1989 r. ordynator szpitala im. J. Dietla. Od 15 stycznia 1989 r. wiceminister zdrowia w rządzie M. Rakowskiego, gdzie zajmował się inspekcją sanitarną, pomocą społeczną i

Kosiniak-Kamysz: chcemy stworzyć 100 domów seniora do końca 2015 r.

Dodał, że program powinien trafić pod obrady rządu w przyszłym tygodniu. Jak poinformował Kosiniak-Kamysz podczas spotkania z Radą Seniorów Miasta Skierniewice, zakończyły się konsultacje społeczne i międzyresortowe projektu Senior-WIGOR (Wiedza Integracja Godność Opieka i Rehabilitacja - PAP

Oferta edukacyjna

specjalności: - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne - terapia zajęciowa - resocjalizacja - pomoc społeczna   studia podyplomowe: - całożyciowe poradnictwo edukacyjno-zawodowe - edukacja i rehabilitacja osób

Szukając szans na rozwój Lubuskie stawia na "inteligentne specjalizacje"

Jak powiedział PAP rzecznik zarządu woj. lubuskiego Michał Iwanowski, "obejmują one nie tylko nowoczesne technologie czy usługi, ale również innowacje społeczne, naukę i edukację. Dodał, że wybór lubuskich priorytetów w tym zakresie poprzedziły wielomiesięczne badania i konsultacje ze

Kosiniak-Kamysz: centra Senior WIGOR w każdej gminie i dzielnicy

Podczas spotkania z uczestnikami projektu Uniwersytet Niegasnącej Młodości minister mówił, że centra Senior Wigor (WIGOR - skrót od: wiedza, integracja, godność, opieka i rehabilitacja) byłyby odpowiedzią na oczekiwania osób starszych i stanowiłby kolejny ważny krok polityki senioralnej

Seniorzy w pętli zadłużenia. Gdy chcą "pożyć lepiej" lub pojawiają się kłopoty ze zdrowiem, biorą kolejne pożyczki

aktywnej zawodowo i cieszącej się zdrowiem młodszej części populacji. Dlatego może niepokoić szybki wzrost przeciętnej zaległości - mówi. W ciągu roku średnia kwota niespłaconych na czas zobowiązań seniorów notowanych w InfoMonitorze zwiększyła się z 7 726 zł do aż 13 818 zł i teraz niewiele odstaje

Fundacja zbiera pieniądze na wsparcie niewidomych na Ukrainie

na Ukrainie, w szczególności dzieciom. Fundacja Szansa dla niewidomych pomaga osobom z uszkodzonym wzrokiem. Jej celem jest niwelowanie skutków kalectwa poprzez propagowanie nowoczesnej rehabilitacji zawodowej i społecznej. Jest organizacją pożytku publicznego, a jej działania koncentrują się na

Łódź.Największy producent AGD w kraju zapowiada zwiększenie mocy wytwórczych

leczenia i rehabilitacji słuchu, stypendia i staże dla uczniów techników i szkół zawodowych czy dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych. Od czterech lat BSH regularnie wspomaga Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zdaniem Pokutyckiego, tym, co cieszy najbardziej, są oddolne inicjatywy

Ksiądz ukradł, Kościół nie odda. Jak PFRON stracił miliony na współpracy z Caritasem

Caritas w Płocku otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponad 13 mln zł na realizację czterech programów. Chodziło o kursy i szkolenia służące aktywizacji zawodowej. Umowę podpisano w 2006 r. Organizacją kursów zajął się ks. Jerzy Z., ówczesny dyrektor Caritasu Płock

Film "Ja, Daniel Blake": Ken Loach nie rezygnuje ze swojej wiary [SOBOLEWSKI]

;kina społecznego” nie oddaje tego, co w filmach Loacha jest sztuką wywołującą uśmiech i wzruszenie, co łączy go z tradycją kina, do której należą Chaplin z „Dzisiejszych czasów” czy Vittorio de Sica, twórca „Złodziei rowerów” i portretu samotnej starości w „Umbercie

Pod dobrą opieką

diagnostykę i leczenie szpitalne. Nie wymagają dalszego pobytu w szpitalu, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Zakład opiekuńczo-leczniczy prowadzony w Bydgoszczy przez NZOZ Dom Sue Ryder przyjmuje

Czy w Polsce starość jest trudniejsza

przypadku Polski najgorzej jest z aktywnością społeczną i zawodową starszych (52. miejsce) i zdrowiem (48.). Potwierdza to najnowszy raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, z którego wynika, że choć od transformacji Polacy żyją średnio coraz dłużej – kobiety średnio 82 lata, a mężczyźni 74

Jeśli nie my, to kto, jeśli nie teraz, to kiedy?

zajęciowej, dzienne ośrodki wsparcia, zakłady aktywizacji zawodowej, domy pomocy społecznej nie nadają się dla osób z autyzmem. Na Zachodzie takie osoby wykonują różne prace w zależności od poziomu funkcjonowania, najczęściej niewymagające umiejętności społecznych, ale precyzji i systematyczności - bywają

Łódź. W niedzielę rozpoczną się "Senioralia" - impreza dla osób 60+

przypomniała, że działania na rzecz środowiska łódzkich seniorów należą do priorytetów polityki społecznej miasta. Jak mówi, żyjemy coraz dłużej i warto ten czas dobrze spożytkować, by nie pozostać samotnym, a jednocześnie wykorzystać doświadczenia zawodowe i życiowe seniorów. Władze miasta przypominają, że w

Senacka komisja polityki społecznej nie zaopiniowała budżetu państwa

zmian, które wprowadziła ustawa okołobudżetowa, będą wprowadzane zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Mają one ułatwić stosowanie nowych zapisów. Duda przypomniał również, że Komisja Europejska, która pracowała nad rozporządzeniem dotyczącym

Na co wydamy 2,5 mld euro?

mogą liczyć przede wszystkim przedsięwzięcia z ochrony zdrowia, infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej. Pieniędzy na szkolenia nie zabraknie Z EFS pieniądze przeznaczone zostaną na rozwój zasobów ludzkich. Na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo

PO i PiS chcą prac nad projektami ws. opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

musi być świadczona w sposób bardzo kompleksowy i systemowy, stąd też musimy dbać o to, żeby oprócz tej pomocy finansowej była i dobrze rozwijała się pomoc instytucjonalna, która świadczy rehabilitację społeczną, zawodową i medyczną" - powiedziała. Skierowanie projektów do komisji postulował też

Duda: koniunktura sprawia, że zatrudnienie osób z dysfunkcjami rośnie

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wskaźnik zatrudnienia wynosi w tej grupie 4,1 proc.). W sprawozdaniu jest wyjaśnienie, że zmiany w proporcjach poszczególnych stopni niepełnosprawności mogą być m.in. odzwierciedleniem zmian w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Uregulowanie zawodu fizjoterapeuty dopiero za dwa lata? Posłowie PiS złożyli projekt

lekarzy rehabilitantów będących przez ich znikomą liczbę wąskim gardłem procesu rehabilitacji?" - piszą fizjoterapeuci. I apelują, by "nie pozwolić", by ustawa została popsuta przez "grupkę ludzi, która nie kieruje się z pewnością dobrem społecznym". W niedzielę na stronie PTF

Świętokrzyskie. Gmina Włoszczowa wprowadza Kartę Seniora

niż 60 lat. Według samorządowców to pierwsze tego typu rozwiązanie w regionie świętokrzyskim. Badania socjologiczne dowodzą, że przejście na emeryturę, oderwanie od codziennych zajęć jest rodzajem wykluczenia społecznego - zawodowego, niekiedy materialnego, intelektualnego. Musimy zadbać o to, by