rehabilitacja zawodowa i społeczna

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Podatek od niepełnosprawności - wokół ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Podatek od niepełnosprawności - wokół ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Posłowie w bezmyślny sposób chcą zabić rynek pracy osób niepełnosprawnych

Nowy kierunek na Uniwersytecie Wrocławskim. Będzie rewolucja?

Absolwenci studiów będą wiedzieli, jak pomóc niepełnosprawnym w powrocie do aktywnego życia. Takich studiów jeszcze w Polsce nie było.

Zakłady pracy lepiej chronione

Od 1 stycznia 2005 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przestałby być odrębną instytucją i zostałby podporządkowany ministrowi ds. zabezpieczenia społecznego - wynika z założeń do ustawy o zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Sprawdź, czy masz chorobę zawodową

Sprawdź, czy masz chorobę zawodową

określonym ustawą. O rekompensatach za choroby zawodowe czytaj też w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U.09.167.1322). Odszkodowanie Od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu choroby

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS za darmo

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS za darmo

adresem Zus.pl/rehabilitacja . Sporządzony przez lekarza dokument trzeba złożyć w najbliższej placówce ZUS. Jeżeli mamy dokumentację medyczną potwierdzającą schorzenie, powinniśmy zrobić jej kopię i złożyć razem z wnioskiem. Potem Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa nas na badanie, które wykonuje lekarz

Starał się o fotelik dla niepełnosprawnej córki. Urząd pyta o... aktywizację zawodową dziecka

Starał się o fotelik dla niepełnosprawnej córki. Urząd pyta o... aktywizację zawodową dziecka

. Należy też dokładnie opisać, na jaki sprzęt rodzina chce otrzymać dofinansowanie. Pana Marka najbardziej zdziwiły rubryki o „aktualnej sytuacji wnioskodawcy w obszarze aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej”, a także jakie są dalsze plany w tym zakresie. – Przez kilka dni

Do sanatorium z NFZ lub ZUS [INFORMATOR]

potwierdzającą schorzenie, powinniśmy zrobić jej kopię i złożyć razem z wnioskiem. Po złożeniu dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa nas na badanie, które wykonuje lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli stwierdzi „celowość przeprowadzenia rehabilitacji”, Zakład wyznacza datę rozpoczęcia rehabilitacji

Światowy Dzień Udaru Mózgu już w niedzielę. Udar grozi 5 milionom Polaków

Światowy Dzień Udaru Mózgu już w niedzielę. Udar grozi 5 milionom Polaków

problemów pacjentów i opiekunów (w tym źródła finansowania terapii, organizacja życia pacjenta i jego otoczenia po wyjściu ze szpitala,instruktaże opieki nad pacjentem, powrót do życia społecznego i zawodowego).  Praca powyżej 55 godzin w tygodniu zwiększa ryzyko udaru mózgu Do dyspozycji gości

59 proc. matek dzieci chorych na nowotwory rezygnuje z pracy. Jak choroba dziecka wpływa na rodzinę

59 proc. matek dzieci chorych na nowotwory rezygnuje z pracy. Jak choroba dziecka wpływa na rodzinę

proc. ankietowanych kobiet przyznało, że na czas leczenia dziecka zrezygnowało z jakiejkolwiek aktywności zawodowej, co trzecia musiała ją poważnie ograniczyć. Do tego z chorobą związane są poważne wydatki. Prawie 40 proc. dzieci korzysta z płatnych konsultacji lekarskich i drogich badań (m.in

Hojne umowy-zlecenia ZUS. Na liście: doktorantki i współpracownicy prezes Uścińskiej z uczelni, obecni wiceprezesi ZUS

Hojne umowy-zlecenia ZUS. Na liście: doktorantki i współpracownicy prezes Uścińskiej z uczelni, obecni wiceprezesi ZUS

podpisały umowy z ZUS jako pracownice IPiSS, przeprowadzały razem z prof. Uścińską badania na temat rehabilitacji zawodowej i wspólnie prezentowały wyniki tych badań na konferencji w 2013 r. Obie są doktorantkami prof. Uścińskiej w Zakładzie Zabezpieczenia Społecznego w IPS UW. Z jedną z nich prof. Uścińska

Za darmo do sanatorium z ZUS

nasze schorzenie, powinniśmy zrobić jej kopię i złożyć razem z wnioskiem. WSZYSTKO SPRAWDZA ORZECZNIK Po złożeniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa na badanie, które wykonuje lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli stwierdzi tzw. celowość przeprowadzenia rehabilitacji, wyznaczany jest ośrodek oraz data

AMS nagrodzony w konkursie Lodołamacze 2013

AMS nagrodzony w konkursie Lodołamacze 2013

działalność AMS na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania. Lodołamacze to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie. Jego ideą jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób

Do sanatorium z ZUS

Do sanatorium z ZUS

. ma specjalny program leczniczy dla kobiet po mastektomii. Celem programu jest "wspomaganie procesu dochodzenia do pełnej sprawności, a w efekcie umożliwienie powrotu do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym". W czasie 24-dniowego turnusu pacjentki są pod opieką zespołu

Mama niepełnosprawnego dziecka już ponad rok czeka na 500+. "Nie rozpatrujemy jednostkowych przypadków"

Mama niepełnosprawnego dziecka już ponad rok czeka na 500+. "Nie rozpatrujemy jednostkowych przypadków"

, ponieważ wymaga ona stałej opieki. Nie miałam wyjścia – mówi. Urzędnicy potrzebowali rok na wydanie decyzji Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach skierował jej sprawę do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach. – Mój partner i ojciec dziecka

Swietłana, zgwałcona w Polsce cudzoziemka, zostanie na razie w Gdańsku

Swietłana, zgwałcona w Polsce cudzoziemka, zostanie na razie w Gdańsku

głównie koszt leczenia w szpitalu, ale również zabiegów rehabilitacyjnych. Opłacamy też co miesiąc pani Swietłanie ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia, wynajęliśmy na pół roku mieszkanie dla niej. Zapewniliśmy również opiekę psychoterapeuty i sprzęt do rehabilitacji. Nie wiemy jeszcze

PRZYSTANEK CZĘSTOCHOWA. Jak to robią w Częstochowie

PRZYSTANEK CZĘSTOCHOWA. Jak to robią w Częstochowie

ważnych dla miasta kwestiach. Częstochowa pozostaje liderem ekonomii społecznej i aktywizacji zawodowej w regionie, stosującym klauzule społeczne w przetargach (dzięki nim zatrudnienie znalazło od 2013 r. ok. 700 osób), rozwijającym centra i kluby integracji społecznej, tworzącym spółdzielnie socjalne

Kalectwo za zamkniętymi drzwiami

Kalectwo za zamkniętymi drzwiami

na rehabilitację, jeśli dochody na osobę w rodzinie nie przekraczają 764 zł na osobę – w zależności od wieku dziecka to razem: 155-185 zł. Ewentualnie zasiłki z pomocy społecznej, ale w sumie nie więcej niż 420 zł w przypadku jednego dziecka. No i ulga podatkowa, jeśli ktoś w rodzinie płaci PIT

Śledztwo prokuratury w sprawie śmierci działacza społecznego. Bliscy wciąż poszukują świadków

Śledztwo prokuratury w sprawie śmierci działacza społecznego. Bliscy wciąż poszukują świadków

Synergia, której został prezesem. Głównym celem fundacji jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Fundacja obejmuje także doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne na rzecz osób zagrożonych

Rewolucja w rentach [INFORMATOR]

Rewolucja w rentach [INFORMATOR]

psychologa i doradcy zawodowego. I wskazać, gdzie po leczeniu może dalej funkcjonować na rynku pracy – dodaje prof. Uścińska. Cała zmiana może przynieść milionowe oszczędności. Nie będą się dublować komisje lekarskie orzekające o niepełnosprawności i komisje odwoławcze. Mniej ludzi będzie musiało

Agata Duda poparła możliwość dorabiania przez opiekunów niepełnosprawnych. Wbrew stanowisku rządu

Agata Duda poparła możliwość dorabiania przez opiekunów niepełnosprawnych. Wbrew stanowisku rządu

spełnią kryterium dochodowe - 764 zł na osobę w rodzinie. Im również nie wolno dorabiać. Tymczasem wielu z nich znalazłoby kilka godzin w tygodniu na dorywczą pracę. Zdaniem ekspertów taka możliwość nie tylko poprawiłaby ich byt, ale także zapobiegałaby wykluczeniu społecznemu i zawodowemu. Krótko po

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Projekt zmian jest na etapie konsultacji społecznych. Stopnie niepełnosprawności Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny - osoba niezdolna do

Nie dostanie 500 plus, bo były mąż pracuje w Niemczech?

Nie dostanie 500 plus, bo były mąż pracuje w Niemczech?

zmianowego, żeby popołudniami mogła zajmować się dziećmi. – Jest mi bardzo przykro, bo nie mam pieniędzy, które mogłabym przeznaczyć na dodatkowe zajęcia dla synów jak gra w szachy czy rehabilitacja kręgosłupa i zapadniętej klatki piersiowej u jednego z nich. Mnóstwo rodzin otrzymuje świadczenia, a

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

ubezpieczone w ZUS, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, które po rehabilitacji mogłyby wrócić do życia zawodowego. Do sanatorium kieruje ZUS – co roku wysyła na rehabilitację leczniczą ok. 80 tys. osób. Zakład ponosi wszystkie koszty wyjazdu, łącznie z zakwaterowaniem, wyżywieniem

Kalectwo za zamkniętymi drzwiami

na rehabilitację, jeśli dochody na osobę w rodzinie nie przekraczają 764 zł na osobę – w zależności od wieku dziecka to razem 155-185 zł. Ewentualnie zasiłki z pomocy społecznej, ale w sumie nie więcej niż 420 zł w przypadku jednego dziecka. No i ulga podatkowa, jeśli ktoś w rodzinie płaci PIT

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne [INFORMATOR]

chorobowego i jeszcze przez 3 miesiące na świadczeniu rehabilitacyjnym. Szef może nas zwolnić bez wypowiedzenia dopiero po tym okresie; możemy zostać zwolnieni, jeżeli nasza niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową (korzystamy z takiej samej ochrony, jak gdybyśmy

Śmiertelnie groźne zapalenie mózgu od kleszcza. Kiedy się szczepić?

układu nerwowego. Uszkodzeniu ulega głównie motoryka, jednak dzięki właściwemu leczeniu, a przede wszystkim rehabilitacji, z tymi powikłaniami sobie w miarę radzimy. U niektórych chorych może jednak dojść do zapalenia i uszkodzenia mózgu, a w konsekwencji do zaburzeń równowagi i niekontrolowanych

Do sanatorium z ZUS za darmo

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne. Na

Aborcja. Na tym posiedzeniu Sejm nie zajmie się ograniczeniem prawa do aborcji. "To lekceważenie biskupów"

procedować ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do której jest bardzo dużo poprawek i wniosków wymagających dodatkowych analiz. Stąd prośba o przesunięcie posiedzenia – mówi Okła-Drewnowicz. Z kolei czwartkowe posiedzenie komisji miało się

Rewolucja w rentach. Każdy będzie miał orzeczenie "zdolny do pracy". Tak rząd chce oszczędzić na program 500 plus i obniżenie wieku emerytalnego

zapewnić mu kompleksową rehabilitację, pomoc psychologa i doradcy zawodowego. I wskazać, gdzie po leczeniu może dalej funkcjonować na rynku pracy - dodaje prof. Uścińska. Prezes ZUS stoi na czele Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE?

. Dzieje się tak, gdy np. pracuje, i to w dodatku dla konkurencji, albo popełnił w trakcie obowiązywania umowy o pracę przestępstwo, które "uniemożliwia dalsze zatrudnianie na zajmowanym stanowisku". To np. utrata przez zawodowego kierowcę prawa jazdy. SANATORIUM Osoby pobierające świadczenie

Wypadek przy pracy. I co dalej?

nogi i ręce. Czytaj też:  Niepełnosprawny pracownik. Co musi mu zapewnić pracodawca? Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy To, czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy, określa ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Za wypadek

Jaka pomoc po udarze

. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wyznacza na piśmie termin stawienia się przed komisją. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY O

Zmiany dla nauczycieli. Co wyniknie z nowelizacji Karty nauczyciela [INFORMATOR]

leczenia: choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę”. Urlop zdrowotny będzie można też otrzymać na czas leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Podobnie jak teraz urlop nie będzie

Mamy w Polsce skrzywienie, uważamy, że niepełnosprawność jest wyłącznie problemem rodziny. To ignorancja [ROZMOWA]

matki to wywrócenie świata do góry nogami. Niektórym kobietom udaje się pogodzić życie zawodowe i opiekę, ale dla niektórych to bywa totalny nokaut. System wpycha je w rolę niewolnicy, a do tego jest paskudne oczekiwanie społeczne, że kobieta musi się poświęcić. Z czego wynika brak usług opiekuńczych

Czarny protest

opieki państwa, ciągłe żebractwo poddana zostałam wykluczeniu zawodowemu, społecznemu itd. Ciągle zmusza się mnie do rezygnacji z siebie (bo mam być zawsze dyspozycyjna, gdy jest wycieczka w szkole, bo nauczyciel wspomagający jest zmęczony, więc muszę dziecko wcześniej niż inni odbierać ze szkoły itd

Program "Za życiem" trafia do konsultacji. Rodzicom niepełnosprawnych będzie łatwiej?

, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd wprowadził go niemal natychmiast i bez konsultacji. W przypadku kolejnych pomysłów ma być inaczej. Pozostałe elementy programu mają wchodzić w życie etapami, a każde rozwiązanie ma być poddane szerokiej debacie. – Potrzebujemy szerokich konsultacji, aby wprowadzić

Ustawy przyjęte bez sprzeciwu - o których sejmowa mniejszość wolałaby dziś nie pamiętać?

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Kolejny gospodarczy projekt. Dotyczy on zmiany systemu ustalania opłat z obecnie obowiązującego w okresie rocznym na kwartalny.Za głosowało 446 posłów. Nikt nie był przeciw ani się nie wstrzymał. Poselski (PiS) projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i

Opieka nad osobami starszymi. Co robić, gdy nie da się jej pogodzić z pracą zawodową? [INFORMATOR]

Wizyty u lekarza, sprzątanie, gotowanie, a w razie choroby – podawanie lekarstw, podłączanie kroplówki, zmiana opatrunków i pieluch. Opieka nad osobami starszymi wymaga zwykle dodatkowego czasu. Co robić, gdy nie da się jej pogodzić z pracą zawodową? Zwolnienie lekarskie W takich wypadkach

Niepełnosprawni sami mieszkają, pracują, gotują. Mogą zostać bez pieniędzy

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To oznacza, że placówka może nie otrzymać większości środków niezbędnych do funkcjonowania. Zagrożony jest również drugi projekt stowarzyszenia – jedyna w Polsce orkiestra, w której wspólnie grają muzycy niepełnosprawni i zdrowi. Zabrakło pół punktu Każde z szesnastu

W najnowszym numerze "Tylko Zdrowie" - 13 lipca

sąsiadowały z domami dziecka W Sejmie leży projekt PiS zakazujący lokowania domów dziecka i domów pomocy społecznej dla osób starszych w jednym budynku albo na jednym podwórku Udar. Gra w karty poprawia sprawność po udarze Codzienne układanie pasjansa albo gra w makao w gronie rodziny czy przyjaciół mogą

500+ bez ułatwień. Rząd nie zgadza się na zasadę "złotówka za złotówkę"

określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności”.  Definicja ta sprawia, że do 500 plus nie kwalifikują się dzieci niepełnosprawne w stopniu lekkim po ukończeniu 16. roku

Rząd Szydło pomoże niepełnosprawnym? Na razie mamy szumne deklaracje. I podkładkę pod zakaz aborcji

, jedna z liderek protestu opiekunów w Sejmie w 2014 roku. Problemy zaczynają się zaraz po urodzeniu Państwo nie zapewnia chorym dzieciom odpowiedniej rehabilitacji. Opłaca zaledwie niewielką liczbę godzin, która nie jest w stanie nikogo postawić na nogi. Rodzice, którzy chcą walczyć o zdrowie i lepszą

Choroby zawodowe

choroby zawodowe można przeczytać w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322). ODSZKODOWANIE Od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu choroby zawodowej

POMOC DLA CHORYCH NA PARKINSONA

Parkinson to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Jej typowe objawy to spowolnienie ruchowe, sztywność mięśni, drżenie kończyn. Objawy pojawiają się zwykle pomiędzy 40. a 60. rokiem życia. Choroba postępuje - mimo leczenia i rehabilitacji pacjent staje się coraz mniej sprawny. ORZECZENIE O

Udar mózgu. Na jaką pomoc możesz liczyć po wyjściu ze szpitala

komisją. Są w niej specjaliści z różnych dziedzin, m.in. lekarze, doradcy zawodowi, psycholodzy. Osoby zajmujące się chorym po udarze mogą się zgłosić do regionalnego ośrodka pomocy społecznej o przyznanie tzw. usług opiekuńczych. To pomoc w codziennych czynnościach - od umycia się i ubrania po zażycie

W programie "Za życiem" wiele rzeczy niepokoi. Sytuacja osób niepełnosprawnych się nie poprawi

niepokoją. Na przykład proponuje się utworzenie dodatkowego typu ŚDS-ów, dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością [osoby z kilkoma niepełnosprawnościami naraz, wymagające intensywnej terapii i rehabilitacji]. Moje wieloletnie doświadczenie mówi mi, że nie powinniśmy tworzyć gett dla ludzi głęboko

SPRAWA DUBIENIECKIEGO. Gdyby niepełnosprawni nie żyli w nędzy, nie byliby łupem dla cwanych "biznesmenów"

niewidomych, które do tej pory były skazane na zawodowy niebyt i rentę socjalną w wysokości 620 zł, w końcu zostało zauważonych i dostało możliwość podjęcia pracy. I co z tego, że musiały one oddawać większość wypłaty pracodawcy? Dla nich liczyło się to, że w ogóle mogą pracować. Ludziom pełnosprawnym nie

Dobra Spółdzielnia, kawiarnia i restauracja w Poznaniu zmieniają ludziom życie

; podkreśla Frankowska. Szczęśliwy zbieg okoliczności W 2014 r. pomysł Agnieszki Frankowskiej, żeby założyć Dobrą Spółdzielnię zbiegł się z projektem Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych – „Innowacje na WTZ-ów”. Stowarzyszenie zaproponowało model rehabilitacji zawodowej i

Samotnie idzie przez Polskę dla chorego syna

samodzielnym, spędzają mnóstwo czasu na terapiach i rehabilitacji. Celem jest samodzielność Rodzice zapisali Iana do przedszkola publicznego. To nie był dobry wybór. Chłopiec musi być na specjalnej diecie. Dzieci z autyzmem nie powinny jeść cukru, glutenu, mleka. W normalnej placówce nietrudno o to, żeby ktoś

PIENIĄDZE NA DZIECI

podstawie umowy o dzieło, pracujące na podstawie umowy-zlecenia i nieopłacające składki chorobowej, prowadzące działalność gospodarczą i nieodprowadzające składki chorobowej, rolniczki, studentki oraz kobiety, które nie pracują zawodowo, ale mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia

Nie zamykać rodzica z niepełnosprawnym dzieckiem w domu

miesięcznie); zasiłek rodzinny (od listopada 2016 r. będzie to 95-135 zł miesięcznie, rok później wzrost o 5-6 zł w zależności od wieku dziecka; ) - przysługujący rodzinom, gdzie łączny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł; dodatki do zasiłku, m.in.: z tytułu kształcenia i rehabilitacji

Senior jedzie do sanatorium. Wszystko, co warto wiedzieć na ten temat [PORADNIK]

dostaniemy w przypadku pobytu w szpitalu uzdrowiskowym. Pobyt osoby dorosłej w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Osoba pracująca otrzymuje w tym czasie zwolnienie lekarskie. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny, za ten okres także

Andrzej Kosiniak-Kamysz

42 lata, dr medycyny, działacz ZSL. Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika. Lekarz szpitali krakowskich, w 1989 r. ordynator szpitala im. J. Dietla. Od 15 stycznia 1989 r. wiceminister zdrowia w rządzie M. Rakowskiego, gdzie zajmował się inspekcją sanitarną, pomocą społeczną i

Dbaj o zdrowie. Także w pracy

tylko wypadków, ale też chorób zawodowych. To są bezpośrednie wypłaty z funduszu ubezpieczeń społecznych, wypłaty za absencję chorobową czy odszkodowania. Do tego dochodzą jeszcze inne wydatki, te ponoszone przez NFZ czy przez rodzinę na leki i rehabilitację, a także utrata możliwości zarobkowania przez

Europejski Kongres VR. Wirtualna rzeczywistość w służbie medycyny

Wrocławskiego udowodni zaś, że choć VR to technologia młoda, nie jest przeznaczona jedynie dla młodych użytkowników. Jego wykład poświęcony będzie zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości w aktywizacji motorycznej, poznawczej i społecznej osób starszych. Serię badań nad tym przeprowadzono na Uniwersytecie

Kto zmieni pampersa rodzicom? Dziś ciężar opieki rozkłada się na rodzeństwo. Niebawem jedno dziecko będzie się opiekować rodzicami plus babcią i dziadkiem

łóżka. A średnia krajowa i tak jest myląca - połowa z 700 łóżek tej specjalności jest na Śląsku, w innych częściach kraju mamy pustynię Obecnie system pomocy społecznej bazuje na przekonaniu, że wszystkim zajmie się rodzina. Czyli że młodzi nadal będą głównymi opiekunami starzejących się rodziców. Ale

Fundusze europejskie. Nawet książę Mieszko korzysta z Unii Europejskiej

). W poprzednich latach pieniądze z EFS szły z Warszawy. Pieniądze na żłobki i przedszkola Jeśli chodzi o fundusz społeczny, to do tej pory ogłoszono 13 konkursów, a także trzy nabory w trybie pozakonkursowym. Łącznie wpłynęło na nie 1117 wniosków. W przypadku trzech naborów podpisano już konkretne

Oferta edukacyjna

specjalności: - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne - terapia zajęciowa - resocjalizacja - pomoc społeczna   studia podyplomowe: - całożyciowe poradnictwo edukacyjno-zawodowe - edukacja i rehabilitacja osób

Odwyk heroinistów na łasce ministerstwa

, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej przy KBPN Marta Gaszyńska, wiceprezeska Stowarzyszenia Jump 93 Marek Grondas, Stowarzyszenie Monar, członek zespołu doradczego ds. leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej przy KBPN, terapeuta Monika Grotecka

Depresja. Poradnik dla chorych - zwolnienie lekarskie, terapia, rehabilitacja

, terapia kulinarna, teatralna itd.), a nawet przyuczać się do nowego zawodu w ramach tzw. pracy wspieranej. W niektórych miastach funkcjonują domy pod fontanną (według idei Fountain House pierwszy taki dom był w USA, a później zaczęły powstawać na całym świecie), które prowadzą rehabilitację społeczną i

Mniej pieniędzy dla niepełnosprawnych studentów. Motywowanie przez odbieranie

kosztów kształcenia niepełnosprawnych nie jest dla PFRON zadaniem obligatoryjnym i zostało podjęte z własnej inicjatywy bo „powszechny dostęp niepełnosprawnych do edukacji na poziomie wyższym jest jednym z podstawowych czynników gwarantujących ich sukces zawodowy i życiowy”. Co roku ta sama

Niepełnosprawni. Cud, o którym nie chcę słyszeć

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Niestety, sprawa strasznie się ślimaczy. Jeśli zmiana ustawy nie zostanie przyjęta do końca tej kadencji Sejmu, cały wysiłek włożony w jej przygotowanie pójdzie na marne. W nowej kadencji procedura musiałaby ruszyć od nowa. A

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

bądź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po świadczenie można się zgłosić w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka, dostaniemy wtedy wyrównanie za poprzednie miesiące. Po tym terminie zasiłek będzie wypłacany tylko za miesiące pozostałe do ukończenia przez dziecko roku życia

ZASIŁKI NA DZIECI W 2017 ROKU

stycznia nastąpił wzrost świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 1406 zł netto miesięcznie. Przysługuje ono rodzicowi, który zrezygnował z pracy zawodowej na rzecz opieki nad chorym dzieckiem. Poza świadczeniem będzie miał również płacone składki na ubezpieczenie społeczne. Terminy i dokumenty. Wniosek o

Interes na niepełnosprawnych. Jak Marcin Dubieniecki wyłudzał pieniądze z PFRON

aktywizacją sportową niewidzących. Był m.in. przewodnikiem osób niewidomych w wyprawach alpinistycznych. Fundacja Niewidoczni prowadzi działalność "w zakresie edukacji oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych". Pomaga też uzyskać dofinansowanie z PFRON

Rząd wprowadza oszczędności w programie 500 plus, a Sejm je przyjmuje. "Dzielicie Polaków na lepszych i gorszych"

; niezależnie od dochodu. PO domagała się też poszerzenia definicji niepełnosprawnego dziecka. Rząd założył, że niepełnosprawne dziecko kwalifikujące się do wypłaty 500 zł to dziecko „legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

JAK SIĘ STARAĆ O ALIMENTY

chorowite, wymaga rehabilitacji i specjalnego odżywiania. Sąd jednak był innego zdania. Uznał, że wydatki na dziecko są zawyżone o co najmniej 500 zł miesięcznie. Dziewczynka jest karmiona piersią, a jedynie dokarmiana mlekiem modyfikowanym. Leczenie i rehabilitacja dziecka odbywają się na koszt NFZ

Kraków na starych widokówkach. Park Decjusza i muszla koncertowa

Czartoryskiego (1917). Po ostatniej wojnie zabytkowy park w dalszym ciągu niszczał i dziko zarastał, a znaczną jego część rozparcelowano. Z dawnego starego drzewostanu zachowały się tylko lipy i graby. Odnowa i budowa społecznym czynem Dopiero w latach 1964-1965 uporządkowano park rękoma mieszkańców Woli

Bezrobotni 2018: za wysokie kwalifikacje dziękujemy

Pewnego dnia się schyliła i nie mogła się wyprostować, bo tak bolały ją plecy. Dostała dwa tygodnie zwolnienia, ale się tym nie zmartwiła. Komu po trzydziestce nie strzela w plecach? Maria Krasowska specjalizuje się w biotechnologii żywności. W 2005 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie Warmińsko

Jeśli nie my, to kto, jeśli nie teraz, to kiedy?

zajęciowej, dzienne ośrodki wsparcia, zakłady aktywizacji zawodowej, domy pomocy społecznej nie nadają się dla osób z autyzmem. Na Zachodzie takie osoby wykonują różne prace w zależności od poziomu funkcjonowania, najczęściej niewymagające umiejętności społecznych, ale precyzji i systematyczności - bywają

Zawał serca. Kobiety bagatelizują objawy

-letnich. Ale średnia wieku się wydłuża i śmierć 67-latki w wyniku zawału jest mniej zrozumiała społecznie niż 30 lat temu. Kobiety nie powinny zaniedbywać rehabilitacji po zawale, wymawiając się obowiązkami wobec rodziny! CZYTAJ TEŻ: Zawał serca. Bez rehabilitacji ryzykujeszJak podkreślał prof. Ryszard

Pomagać można na 1001 sposobów

Agnieszka Aleksandrowicz od dziewięciu lat jest prezesem fundacji. Pomaganie początkowo nie było jej pomysłem na zawodowe życie, a naturalnym, ludzkim odruchem. Pani Agnieszka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła też studia podyplomowe z Public

Pod dobrą opieką

diagnostykę i leczenie szpitalne. Nie wymagają dalszego pobytu w szpitalu, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Zakład opiekuńczo-leczniczy prowadzony w Bydgoszczy przez NZOZ Dom Sue Ryder przyjmuje

Blue Cactus nie wpuścił niewidomego? "Nie było rezerwacji"

ustawę o rehabilitacji społecznej i zawodowej. - Po 15 minutach słownej przepychanki zrezygnowaliśmy - opowiada Sebastian. Blue Cactus odpowiada: Kobieta groziła pracownikom - Zdarzenie miało miejsce 30 czerwca 2013 podczas niedzielnego rodzinnego brunchu w godzinach między 12 a 15, podczas którego

Na co wydamy 2,5 mld euro?

mogą liczyć przede wszystkim przedsięwzięcia z ochrony zdrowia, infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej. Pieniędzy na szkolenia nie zabraknie Z EFS pieniądze przeznaczone zostaną na rozwój zasobów ludzkich. Na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo

Czeki na opiekę. Gdy rodzina nie jest w stanie zadbać o starszego krewnego

- Wielu ludzi zajętych sprawami zawodowymi odczuwa lęk o losy rodziców i dziadków. Troski dnia codziennego, praca często sprawiają, że ludzie ci nie mogą poświęcić tyle czasu, ile by chcieli, swoim bliskim w podeszłym wieku - mówiła w exposé premier Ewa Kopacz. Ma temu zaradzić ustawa o

Po tekście "Gazety" komornik odpuści pani Ani? "Wniosek o umorzenie postępowania"

rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dodatkowo należałoby przypomnieć, że w 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, co powinno skutkować wyjątkową wrażliwością urzędników państwowych na sytuację osób niepełnosprawnych - komentowała rzeczniczka centrali PFRON w Warszawie Ewy

Film "Ja, Daniel Blake": Ken Loach nie rezygnuje ze swojej wiary [SOBOLEWSKI]

;kina społecznego” nie oddaje tego, co w filmach Loacha jest sztuką wywołującą uśmiech i wzruszenie, co łączy go z tradycją kina, do której należą Chaplin z „Dzisiejszych czasów” czy Vittorio de Sica, twórca „Złodziei rowerów” i portretu samotnej starości w „Umbercie

Seniorzy w pętli zadłużenia. Gdy chcą "pożyć lepiej" lub pojawiają się kłopoty ze zdrowiem, biorą kolejne pożyczki

aktywnej zawodowo i cieszącej się zdrowiem młodszej części populacji. Dlatego może niepokoić szybki wzrost przeciętnej zaległości - mówi. W ciągu roku średnia kwota niespłaconych na czas zobowiązań seniorów notowanych w InfoMonitorze zwiększyła się z 7 726 zł do aż 13 818 zł i teraz niewiele odstaje

Ksiądz ukradł, Kościół nie odda. Jak PFRON stracił miliony na współpracy z Caritasem

Caritas w Płocku otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponad 13 mln zł na realizację czterech programów. Chodziło o kursy i szkolenia służące aktywizacji zawodowej. Umowę podpisano w 2006 r. Organizacją kursów zajął się ks. Jerzy Z., ówczesny dyrektor Caritasu Płock

Czy w Polsce starość jest trudniejsza

przypadku Polski najgorzej jest z aktywnością społeczną i zawodową starszych (52. miejsce) i zdrowiem (48.). Potwierdza to najnowszy raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, z którego wynika, że choć od transformacji Polacy żyją średnio coraz dłużej – kobiety średnio 82 lata, a mężczyźni 74

Pomoc dla starszych i niepełnosprawnych

, opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji, wyżywienia. Domy organizują koncerty, wyjścia do muzeów i teatrów. Najczęściej pod opieką mają nie więcej niż 40 osób. Wszystkie formalności związane z otrzymaniem miejsca załatwia się w ośrodku pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt zależy od dochodu osoby

Zapraszamy na Ogólnopolską Paradę Seniorów i Piknik Pokoleń

nie brak im energii do tego, by w pełni korzystać z życia - realizować się zawodowo, towarzysko czy społecznie. I właśnie dlatego Dojrzali Wspaniali wychodzą na ulice. Hasło, które świetnie oddaje ducha parady, brzmi: "Starość przyszłością narodu". Nic dziwnego, że królowało na

Nowe świadczenia dla rodziców

pomocy społecznej, urzędach miast i gmin lub sporadycznie w innych jednostkach organizacyjnych gmin, powołanych w tym celu - informację o tym, jaki urząd realizuje świadczenia rodzinne w danej gminie, osoba zainteresowana uzyska w urzędzie miasta czy gminy. Wniosek będzie można złożyć również drogą

ŚWIADCZENIA DLA OPIEKUNÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI

synem z porażeniem mózgowym podupadła na zdrowiu. Jej córka postanowiła zrezygnować z pracy zawodowej i zająć się chorym bratem, by dać odetchnąć 70-letniej matce. Kiedy jednak wystąpiła do gminy z wnioskiem o świadczenie pielęgnacyjne, dostała odmowę. Powód: matka rodzeństwa żyje i nie ma orzeczonej

WYPRAWKA DLA UCZNIA

dodatek na częściowe pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją i kształceniem niepełnosprawnego dziecka przysługuje tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Dziecko do 5. roku życia dostaje 80 zł miesięcznie, a osoby w wieku 5-24 lat - 100 zł miesięcznie. Do 16. roku życia wymagane jest

Profesor z Gdańska najbardziej wpływowy w służbie zdrowia

dziedzinie medycyny oceniano: osiągnięcia w latach 2013-2014, uznanie środowiska medycznego i wkład w rozwój medycyny. W kategorii osoba z systemu ochrony zdrowia brano pod uwagę: osiągnięcia i dokonania w latach 2013-2014, reputację zawodową i wpływy w środowisku oraz siłę publicznego oddziaływania. W tym

Stwardnienie rozsiane. Jak wygląda codzienne życie chorego?

przesada! Poszedłem do lekarza. Diagnoza – zapalenie nerwu wzrokowego. Sterydy zastrzykami podgałkowymi załatwiły sprawę. Minęło, wzrok wrócił, ale odrętwienia się powtarzały. Nadal pracowałem zawodowo, ale zacząłem się prędzej i częściej męczyć, plus te drętwienia. Dobra, dość tego! Trzeba sprawdzić

Rak. Zasiłki, renta i odszkodowanie, czyli co się należy choremu z nowotworem

182 dni w roku. Rak. Świadczenie rehabilitacyjne Jeżeli po upływie 182 dni nadal jesteśmy niezdolni do pracy, możemy złożyć w ZUS wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Lekarz orzecznik ZUS, który je rozpatruje, musi wykazać, że jesteśmy niezdolni do pracy, a dalsze leczenie i rehabilitacja mogą nam

To nie zamach na pracodawców. Wokół ustawy o rehabilitacji. Polemika

jeden miliard złotych. Stąd konieczność szukania oszczędności, ale nie tylko o nie chodzi. W artykule "Podatek od niepełnosprawności" ("Gazeta", 8 października) Andrzej Malinowski, prezydent organizacji Pracodawcy RP, twierdzi, że nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i

Wikary pozywa biskupa. W Kościele nie zachodzi stosunek pracy

30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej - za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć (...) podczas wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności

Coraz dłuższe życie w chorobie

Po raz pierwszy premier naszego kraju powiedział, że należy umożliwić ludziom łączenie pracy zawodowej z opieką nad chorym ojcem czy matką. Do tej pory dyskusja dotyczyła tylko pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem. To jedno z największych wyzwań społecznych i cywilizacyjnych. W naszych rodzinach

Coraz dłuższe życie w chorobie

Po raz pierwszy premier naszego kraju powiedział, że należy umożliwić ludziom łączenie pracy zawodowej z opieką nad chorym ojcem czy matką. Do tej pory dyskusja dotyczyła tylko pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem. To jedno z największych wyzwań społecznych i cywilizacyjnych. W naszych

Choroby zawodowe

renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej; * dodatek pielęgnacyjny; * pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. O rekompensatach za choroby zawodowe czytaj też w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z

JAK SIĘ STARAĆ O RENTĘ

W 2015 r. sądy wydały 23,3 tys. orzeczeń w sprawie rent. Blisko 6,4 tys. spraw zakończyło się pozytywnie dla osób ubiegających się o rentę, w 14,8 tys. przypadkach wygrał ZUS. Pozostałe to umorzenia i sprawy wysłane do ponownego rozpatrzenia. DO ZUS PO RENTĘ Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz

Domy spokojnej starości. Ceny, oferta, jak wybrać najlepszy

W Polsce działa obecnie ponad 200 legalnych prywatnych całodobowych domów spokojnej starości. Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dysponują one ponad 14 tys. miejsc. W sumie w prywatnych i samorządowych domach opieki przebywa ok. 80 tys. osób. Liczby te rosną w astronomicznym tempie

Czeki opiekuńcze dla polskich seniorów [PORADNIKI]

- Jestem dumna, że w polskiej tradycji troska o ludzi starszych, ich zdrowie i bezpieczeństwo zajmuje tak ważne miejsce. Dziś wielu ludzi zajętych sprawami zawodowymi odczuwa lęk o losy swoich rodziców i dziadków. Troski dnia codziennego, praca - często sprawiają, że ludzie ci nie mogą poświęcić

Czeki dla polskich seniorów

- Jestem dumna, że w polskiej tradycji troska o ludzi starszych, ich zdrowie i bezpieczeństwo zajmuje tak ważne miejsce. Dziś wielu ludzi zajętych sprawami zawodowymi odczuwa lęk o losy swoich rodziców i dziadków. Troski dnia codziennego, praca - często sprawiają, że ludzie ci nie mogą poświęcić

Psychologia sportu w SWPS

sporcie, komunikację interpersonalną, fizjoterapię i odnowę biologiczną, rehabilitację, sztukę treningu sportowego, trening interpersonalny, mentalny i antystresowy oraz psychologię sportu pozytywnego i dynamiczną psychologię społeczną w sporcie. Studia trwają dwa lata (4 semestry). Program obejmuje 300

Patologia nie jest normą

kamieniem, polecam lekturę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Napisano w niej: do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu