ramowy plan nauczania gimnazjum

Justyna Suchecka

Szkolna mapa drogowa według MEN. Historia królową nauk

Szkolna mapa drogowa według MEN. Historia królową nauk

Więcej informatyki, fizyka już od piątej klasy, ale królową nauk w szkole PiS ma być historia, szkoła stanie się zaś niezwykle sztywna - MEN zmieniło projekt ramowych planów nauczania.

Z liceów prawie zniknie informatyka! A będą lekcje, na które nalega Macierewicz

Po pierwsze - historia. Przedmioty przyrodnicze zepchnięte na margines. Informatyka w liceach niemal znika. Dyrektorzy coraz bardziej tracą kontrolę nad szkołami. Takie są zamierzenia edukacyjne rządu PiS

PiS-owska reforma oświaty. Protest 80 dyrektorów liceów z Warszawy

"Polska szkoła po tej reformie stanie się skostniała, staroświecka. Apelujemy do władz o wstrzymanie szkodliwych dla uczniów zmian w oświacie" - taki list do minister edukacji wystosowało 80 dyrektorów warszawskich i podwarszawskich szkół.

Pani minister tańczy na linie

Pani minister tańczy na linie

do szkoły A czy B. Samorządy mogą na razie kreślić obwody palcem na wodzie, bo... przepisy - tak, te pełne luk - mają być przyjęte dopiero w grudniu. Jednak bez ramowych planów nauczania (te też są w powijakach) samorządowcy nie wiedzą np., ilu klasom w podstawówce będzie potrzebna pracownia fizyczna

Edukacyjna przesiadka w biegu

Edukacyjna przesiadka w biegu

programową wprowadzić dla uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacji. Uczniowie w przyszłym roku szkolnym, w klasie pierwszej i ewentualnie w klasie piątej rozpoczynaliby naukę według nowej podstawy i według nowych ramowych planów nauczania. Wtedy za cztery lata opuściliby mury szkoły podstawowej

MEN: zmiana przepisów ws. klas dwujęzycznych dopiero w 2015 r.

łączenia gimnazjów dwujęzycznych i liceów dwujęzycznych w zespoły szkół, co jest korzystne dla uczniów. Dlatego - jak wyjaśniła - MEN chce, by przepisy rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dotyczące nauczania w klasach dwujęzycznych weszły w życie dopiero w 2015 r. "Da to czas na

Nowa szkoła w 2016 r.

Nowa szkoła w 2016 r.

wszystkich uczniów na każdym etapie edukacji i będą obejmowały zarówno historię Polski, jak i historię powszechną, przy czym w szkołach średnich będzie odrębny dział "Dzieje Polski". Nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, żeby mówić o podstawach programowych i ramowych planach nauczania dla

Prawica. Historia. Gniew - list

Prawica. Historia. Gniew - list

, czy uczniowie będą ją lubić i umieć. Tak silny opór przeciw zmniejszeniu liczby godzin jakiegokolwiek przedmiotu w ramowym planie nauczania jest przecież wynikiem leninowskiego przekonania, że ilość przechodzi w jakość. Doprawdy prawicowa to logika. Po drugie, dążąc do przywrócenia poprzedniego modelu

Litwa. Polacy żądają poprawek do ustawy o oświacie

szkołach z ponad 80, w których na Litwie naucza się w języku polskim. Jak poinformował PAP dyrektor gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie Adam Błaszkiewicz, do szkoły przyszło w piątek około 60 uczniów spośród 469. Dla tych, którzy przyszli, zajęcia odbywały się zgodnie z planem. "Szkoła nie jest

Inicjatywa uczniów - Niepubliczne, łączcie się!

obowiązkowe zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż określone w ramowym (tygodniowym) planie nauczania szkoły publicznej danego typu". Taki zapis oznacza w praktyce, że szkoły niepubliczne będą zmuszone do realizacji siatki godzin obowiązującej w szkołach publicznych

Etyka - lekarstwo gorsze od choroby

Etyka - lekarstwo gorsze od choroby

, że ktoś od pierwszej klasy szkoły podstawowej chodzi na etykę, to do matury będzie uczestniczył w ok. 900 lekcjach etyki (liczba ta wynika z ramowego planu nauczania) - więcej niż fizyki i chemii razem wziętych. Więcej również niż podczas całych studiów filozoficznych, i to aż dziesięciokrotnie

MENiS robi porządek. Średnia obowiązkowa

O co chodzi? W ramowych planach nauczania gimnazjum (to taki spis przedmiotów dla danej szkoły) jest wymieniony kanon przedmiotów obowiązkowych. Inne to tzw. dodatkowe. Do ubiegłego roku było tak, że szkoła mogła zadecydować, które ze swoich przedmiotów dodatkowych potraktować jako obowiązkowe

Szkoła albo komunia - wybierajcie

Szkoła albo komunia - wybierajcie

do kurii, a ta przysyła katechetę. - Minister edukacji wydał takie rozporządzenie w porozumieniu z Episkopatem, gdy religia wchodziła do szkół publicznych, ale dotyczy ono również niepublicznych. Podobnie jak rozporządzenie o tzw. ramowym planie nauczania przewidującym dla religii dwie godziny

Tuska zupa z buta

Tuska zupa z buta

filozofii rządzenia gabinetu Tuska oraz przedstawieniem konkretnych planów. Miała być, a jest antologią wiele razy przeżutych pustych obietnic. Ale dość żartów. Jeśli premier Tusk czegoś nie rozumie, nie wie i nie robi, to nie powód, żeby za niego nie wskazać, jakie są najistotniejsze cele polskiej polityki