ramowy plan nauczania gimnazjum

PAP

MEN: zmiana przepisów ws. klas dwujęzycznych dopiero w 2015 r.

MEN: zmiana przepisów ws. klas dwujęzycznych dopiero w 2015 r.

MEN chce, by przepisy nowego rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dotyczące nauczania w klasach dwujęzycznych weszły w życie dopiero w 2015 r. - poinformowała w czwartek w Sejmie wiceminister edukacji Krystyna Szumilas.

Nowa szkoła w 2016 r.

Sześciolatki w przedszkolach, a nie w szkołach, i pięciolatki w domach, jeśli tak zażyczą sobie rodzice. PiS pracuje też nad innymi projektami, które mogą znacząco zmienić szkoły.

Prawica. Historia. Gniew - list

Polska prawica nie kojarzy się z żadnymi szczególnymi kompetencjami: ani ekonomicznymi, ani kulturalnymi, ani naukowymi, ani nawet obywatelskimi czy moralnymi. Jednego wszakże nie odmawia jej polskie społeczeństwo - patriotyzmu.

Litwa. Polacy żądają poprawek do ustawy o oświacie

szkołach z ponad 80, w których na Litwie naucza się w języku polskim. Jak poinformował PAP dyrektor gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie Adam Błaszkiewicz, do szkoły przyszło w piątek około 60 uczniów spośród 469. Dla tych, którzy przyszli, zajęcia odbywały się zgodnie z planem. "Szkoła nie jest

Inicjatywa uczniów - Niepubliczne, łączcie się!

obowiązkowe zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż określone w ramowym (tygodniowym) planie nauczania szkoły publicznej danego typu". Taki zapis oznacza w praktyce, że szkoły niepubliczne będą zmuszone do realizacji siatki godzin obowiązującej w szkołach publicznych

Etyka - lekarstwo gorsze od choroby

Etyka - lekarstwo gorsze od choroby

, że ktoś od pierwszej klasy szkoły podstawowej chodzi na etykę, to do matury będzie uczestniczył w ok. 900 lekcjach etyki (liczba ta wynika z ramowego planu nauczania) - więcej niż fizyki i chemii razem wziętych. Więcej również niż podczas całych studiów filozoficznych, i to aż dziesięciokrotnie

MENiS robi porządek. Średnia obowiązkowa

O co chodzi? W ramowych planach nauczania gimnazjum (to taki spis przedmiotów dla danej szkoły) jest wymieniony kanon przedmiotów obowiązkowych. Inne to tzw. dodatkowe. Do ubiegłego roku było tak, że szkoła mogła zadecydować, które ze swoich przedmiotów dodatkowych potraktować jako obowiązkowe

Szkoła albo komunia - wybierajcie

Szkoła albo komunia - wybierajcie

do kurii, a ta przysyła katechetę. - Minister edukacji wydał takie rozporządzenie w porozumieniu z Episkopatem, gdy religia wchodziła do szkół publicznych, ale dotyczy ono również niepublicznych. Podobnie jak rozporządzenie o tzw. ramowym planie nauczania przewidującym dla religii dwie godziny

Tuska zupa z buta

Tuska zupa z buta

filozofii rządzenia gabinetu Tuska oraz przedstawieniem konkretnych planów. Miała być, a jest antologią wiele razy przeżutych pustych obietnic. Ale dość żartów. Jeśli premier Tusk czegoś nie rozumie, nie wie i nie robi, to nie powód, żeby za niego nie wskazać, jakie są najistotniejsze cele polskiej polityki