rada pracownicza

Rafał Kalukin

Rady pracownicze w polskich firmach już niedługo

Rady pracownicze w polskich firmach już niedługo

Już w tym roku w polskich firmach pojawią się rady pracownicze. Skorzystają na tym głównie związkowcy

Czy w polskich firmach powstaną rady pracownicze?

Na razie przeciw rządowemu projektowi ich powołania protestują zarówno związki zawodowe, jak i pracodawcy. Rady są jednak wielką szansą na podniesienie standardów pracy w Polsce. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zatem, gdyby warunki tworzenia rad wynegocjowali sami zainteresowani

MIR: rozpoczęła się procedura odwołania prezesa portów lotniczych

Wniosek o zaopiniowanie odwołania prezesa Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze Michała Marca trafił do rady pracowniczej spółki - poinformował PAP rzecznik ministerstwa infrastruktury i rozwoju Piotr Popa. Otwiera to procedurę odwołania Marca.

MIR: rozpoczęła się procedura odwołania prezesa portów lotniczych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nadzoruje Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. Spółka zarządza m.in. warszawskim Lotniskiem Chopina. Rzecznik nie ujawnił powodów dotyczących wszczęcia procedury odwołania Marca. Komentarza nie udzielił również rzecznik warszawskiego portu. Funkcję dyrek

Marzec odleci? Ministerstwo odwołuje prezesa Portów Lotniczych

Marzec odleci? Ministerstwo odwołuje prezesa Portów Lotniczych

Rzecznik nie ujawnił powodów dotyczących wszczęcia procedury odwołania Marca. Komentarza nie udzielił również rzecznik warszawskiego portu. Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" zarządza lotniskami w Warszawie i Zielonej Górze. Posiada też udziały w spółkach zarządzających 10 innymi

Kandydat Samoobrony z PŻM-u

Kapitan Mirosław Folta, szef rady pracowniczej Polskiej Żeglugi Morskiej, ma startować w wyborach do Sejmu z listy Samoobrony Folta załatwił sobie miejsce na Zachodniopomorskiej liście bez wiedzy lokalnych działaczy. - Andrzej Lepper sam zaproponował mi kandydowanie - wyjaśnia. Folta jest w

Inteligentny w utopię nie uwierzy

bardziej przyczyniło się do poprawy sytuacji materialnej polskich pracowników? Związki zawodowe i rady pracownicze czy wprowadzenie wolnego rynku, które otworzyło Polsce drzwi do bogatej Europy? Naomi Klein w "Los Angeles Times" przedstawiła polskiego emigranta na kanadyjskim lotnisku zabitego

NIK krytykuje prywatyzację przedsiębiorstw przez wojewodów

Zaniżanie wartości przedsiębiorstw oddawanych w leasing pracowniczy, bezprawne wprowadzanie urzędników do rad nadzorczych prywatyzowanych firm - tak zdaniem Najwyższej Izby Kontroli prywatyzują państwowe firmy wojewodowie. NIK skontrolował prywatyzację przedsiębiorstw państwowych prowadzoną

Związki zawodowe uzgadniają zasady pracy Rady Dialogu Społecznego

legislacyjnych uzgodnionych przez członków Rady. Centrale związkowe chciałyby, aby Rada miała też kontrolę nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.(PAP)

Związki zawodowe uzgadniają zasady pracy Rady Dialogu Społecznego

Rady. Centrale związkowe chciałyby, aby Rada miała też kontrolę nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.(PAP)

Małopolskie. Śledztwo ws. nieoprocentowanych pożyczek w PKP Cargo

wynika, że istnieje podejrzenie, że kasa w nowosądeckim zakładzie działa niezgodnie z ustawą o związkach zawodowych i rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Nieprawidłowości pojawiły się w kwestiach dotyczących zasad przyznawania i rozliczania

Związek Kadra w KW: związki powinny bronić praw załogi, a nie odbierać

. Kadra oświadczyła, że nie podpisze takiego porozumienia. Wówczas zarząd poinformował stronę związkową, że ze względu na brak możliwości podpisania porozumienia ze wszystkimi organizacjami związkowymi, tryb konsultacji został wyczerpany, a zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej projekt programu w swojej

Karnowski: na początku lutego będzie znany nowy prezes PKP Cargo

"Koperty z ofertami zostały otwarte we wtorek, a w przyszłym tygodniu odbędą się przesłuchania kandydatów" - powiedział w rozmowie z PAP Karnowski, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP Cargo. Na stanowisko prezesa największego polskiego kolejowego przewoźnika

Kaczmarzyk nowym dyrektorem PPL i warszawskiego lotniska

Jak powiedział PAP Krakowski, powodem zmian była "potrzeba zwiększenia skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem". Z końcem stycznia br. resort infrastruktury i rozwoju skierował do rady pracowniczej Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" prośbę o opinię w sprawie

Komorowski: mamy dziś problem z dialogiem społecznym

Solidarność, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego. W tegorocznej edycji konkursu wyróżnienia otrzymało 14 firm. Firma wyróżniona certyfikatem "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" ma prawo posługiwania się nim przez trzy lata. W tym czasie nie można ponownie

Związki zakończyły prace nad założeniami ws. reformy dialogu społecznego

. Centrale związkowe chciałyby, aby Rada miała też kontrolę nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Związkowcy mącą w głowach

Związkowcy mącą w głowach

zadłużone. Mam żal do związkowców, że mącą ludziom w głowach, twierdząc, że można krótko pracować i dostawać wysokie emerytury. Krytykują elastyczny czas pracy, choć firma może to wprowadzić tylko wtedy, gdy zgodzi się na to związek zawodowy, rada pracownicza albo przedstawiciele pracowników. A jednocześnie

"Solidarność" przeciw łamaniu praw pracowniczych w... urzędach skarbowych

"Solidarność" przeciw łamaniu praw pracowniczych w... urzędach skarbowych

Protestujący przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów twierdzili, że w urzędach skarbowych i urzędach kontroli skarbowej podległych Ministerstwu Finansów dochodzi do łamania praw pracowniczych i związkowych: członkowie NSZZ "Solidarność" są szykanowani i zastraszani, a ich liderzy

Niemczycki nie będzie już prezesem Agory

Jak wynika z giełdowego komunikatu Agory, rezygnacja Niemczyckiego nastąpiła w związku nową funkcją Rapaczyńskiej i odniesie skutek w poniedziałek 11 lutego.Z uwagi na rezygnację Niemczyckiego rada nadzorcza delegowała Rapaczyńską na trzy miesiące do zarządu spółki - od 12 lutego. Wanda

Będzie strajk na Lotnisku Chopina? Związkowcy: to możliwe

Będzie strajk na Lotnisku Chopina? Związkowcy: to możliwe

faktycznie zakładnikami rady pracowniczej i związków zawodowych, to oczywiste, że lotnisko nie będzie skupiało się na budowaniu swojej konkurencyjności - dodaje Krawczyk.

Zarząd KW szykuje ostateczną wersję programu restrukturyzacji

"Obecnie trwają prace nad ostateczną wersją projektu programu restrukturyzacji, który prawdopodobnie w piątek zostanie przekazany do akceptacji Radzie Nadzorczej" - powiedział we wtorek rzecznik Kompanii Zbigniew Madej, który jednak nie zdradził, czego mogą dotyczyć ewentualne modyfikacje

Strajku nie będzie. Politycy przestraszyli się związkowców

Strajku nie będzie. Politycy przestraszyli się związkowców

rodziny (nie tylko małżonkowie i dzieci, ale też konkubiny czy rodzice i teściowie, jeśli prowadzą dom) w tym roku nadal będą jeździć za darmo.W maju radni Platformy Obywatelskiej odebrali im te prawa. Bilety miały fundować spółki transportowe według swoich możliwości finansowych. Uchwała rady miasta w

Baniak: kondycja Polskiej Żeglugi Morskiej jest stabilna

osiągniętych przez przedsiębiorstwo w roku 2013, na co wpływ miały kilkukrotnie mniejsze przychody ze sprzedaży. Wyniki finansowe grupy kapitałowej za 2013 rok będą znane po sporządzeniu i zatwierdzeniu przez radę pracowniczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego" - powiedział wiceminister podczas

Związkowcy nagrodzili 14 pracodawców za dobre praktyki

O wyborze laureatów decyduje komisja certyfikacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele NSZZ Solidarność, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego. Podczas uroczystości szef NSZZ Solidarność Piotr Duda zaznaczył, że choć w naszym kraju jest wiele

Niemcy. RWE sprzedał spółkę Dea rosyjskiemu oligarsze Fridmanowi

opublikowanym na stronie internetowej koncernu. Fridman zapewnił, że jego fundusz jest odpowiedzialnym inwestorem, który będzie zabiegał o ekspansję nowej spółki na rynkach międzynarodowych. Zarząd i rada pracownicza RWE Dea pozytywnie oceniły transakcję. Rosyjski fundusz LetterOne z siedzibą w Luksemburgu

Demonstracje w Warszawie. Radykalizm słabych związków

-Kamysz, ocaliło 100 tys. miejsc pracy. Nie było wtedy skarg związków na łamanie praw pracowniczych. Państwowa Inspekcja Pracy nie wykryła nieprawidłowości.Wydłużenie okresu rozliczenia czasu pracy do roku związkowcy nazywają teraz "niewolnictwem", ale bez zgody związków, rad pracowniczych czy

Politycy doją KGHM. Dorabiał tu syn Millera, żona Hofmana. Teraz czas PO

bez szczególnej rejestracji i może być przez pełnomocnika organizowany samodzielnie".Za AWS - pensje kierowców po 20 tys. złGdy kilka miesięcy później do władzy doszedł AWS, też szybko wprowadził do KGHM swoich ludzi. Jednym z członków rady nadzorczej kombinatu został wówczas Maciej Łopiński

Opiekunowie osób niesamodzielnych nie zamierzają przerywać protestów

dotyczących wysokości świadczenia. Rodzice chcą m.in. wydłużenia okresu oskładkowania na ZUS - z 25 lat na pełen czas faktycznego sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. W ub. tygodniu Rada Ministrów zaakceptowała projekt przewidujący, że świadczenie pielęgnacyjne od maja wzrośnie do 1000 zł, od

Wojna "Solidarności" z PiS w Częstochowie

głosowali za wydzierżawieniem placówki prywatnej firmie i szpital praktycznie przestał istnieć - wylicza Kowalik. - Także w radzie społecznej pogotowia byli przedstawiciele PiS, gdy dyrektor postanowił ratownikom zamienić umowy o pracę na umowy śmieciowe. - Niechby się i skumali z SLD, ale dlaczego kosztem

Lewica krytykuje skład Rady Gospodarczej premiera

dylematach, które stoją przed polskim społeczeństwem, czyli prawa pracownicze oraz ile rynku, a ile interwencjonizmu państwowego - "w Radzie mamy do czynienia z jednobrzmiącym głosem".Powołana we wtorek Rada będzie opiniować pod kątem gospodarczym działania rządu. W jej skład wchodzą ekonomiści

35 lat temu powołano WZZ. Założyciele nie usiądą dziś razem do stołu

nim oraz we własnych wydawnictwach informować będziemy o naszej pracy. Wzywamy wszystkich pracowników, robotników, inżynierów i urzędników do tworzenia niezależnych przedstawicielstw pracowniczych. Droga do celu prowadzić może również poprzez wprowadzanie do Rad Zakładowych niezależnych działaczy

Związki: porozumienie klimatyczne musi uwzględniać polskie potrzeby

Zawodowych uzgodniły wspólne założenia projektu zmiany ustawy o dialogu społecznym. Proponują m.in., by w miejsce Komisji Trójstronnej powstała Rada Dialogu Społecznego.

Dzień dobry. Czy była pani na sowach?

trzy miesiące - i plac zbudowali - w kilka godzin. Próśb o pomoc zawsze mieliśmy milion. By każda miała równe szanse, stworzyliśmy system grantowy. Lider projektu składa wniosek, Rada Fundacji decyduje, czy go dofinansować. Pracownik firmy kupuje farby czy drzewka, pisze raport końcowy i rozlicza

Jak działa ustawa o grach hazardowych? Jutro na rządzie

w prawie gospodarczym. Wśród propozycji zmian jest wprowadzeniu możliwości przekazywania wymaganych informacji drogą elektroniczną - jako alternatywy wobec informacji na piśmie.Ministrowie rozpatrzą także projekt nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Katolicki mainstreaming

konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Korespondencja trwa (nie naruszam tu jej tajemnicy, można odszukać w internecie), a wglądu do dokumentów nie ma.Przy okazji wychodzi na jaw, że w tomie wydanym przez Wydawnictwo Sejmowe w roku 2011, zawierającym stenogramy z posiedzeń i

Kielecki Supon świętuje, bo udała się prywatyzacja

pożarowy i włamaniowy, systemy zabezpieczeń ognioochronnych, oddymiania i przewietrzania budynków. Jego klientami były m.in. Marynarka Wojenna w Gdyni, bazy paliwowa NATO w Kutnie, Elektrownia Bełchatów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Biuro Ochrony Rządu.

Koniec 32-letniego panowania króla działkowców?

przypomniał w czasie jednej z sejmowych debat, że przed 1981 r. ogrody działkowe, wtedy zwane pracowniczymi, podlegały Centralnej Radzie Związków Zawodowych. To właśnie Kondracki przez 13 lat nadzorował te ogrody.Obecnie imperium PZD liczy przeszło 4,9 tys. ogrodów, w których działki ma ponad 966 tys. rodzin

Skarb Państwa sprywatyzuje PAP. Akcje spółki dostaną pracownicy?

niezbędnych inwestycji i szybko oraz tanio wpadnie w ręce dużej grupy medialnej - mówi Jerzy Domański, członek rady nadzorczej PAP, i przyznaje, że nie zna udanego leasingu pracowniczego w Polsce. - Nie wiem, czy gdziekolwiek w Europie agencja jest spółką pracowniczą - podkreśla. Jego zdaniem właściciel

"Parytety szansą dla kobiety". Manifa przeszła przez stolicę

wyniku tzw. domowych awantur. Przekonywał, że winne temu są m.in. stereotypy, przez które nieświadomie wychowujemy chłopców na potencjalnych sprawców przemocy, a kobiety na ciche ofiary. Apelował, aby jak najszybciej ratyfikować Konwencję Rady Europy o zwalczaniu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet

ZTM: Metro nocą pojedzie tylko do końca ferii zimowych

zaś poznać plan pozostałych cięć w komunikacji miejskiej zapowiedzianych w grudniu po decyzji Rady Warszawy o zamrożeniu 190 mln zł w tegorocznym budżecie ZTM. Zmiany w rozkładach jazdy mają być wprowadzane stopniowo, bardzo prawdopodobne, że już od ferii. Urzędnicy robią teraz przegląd wszystkich

Porozumienie w KW: nie będzie zwolnień pracowników i łączenia kopalń

ze sprzeciwem jednego z 13 związków - Kadry. W tej sytuacji zarząd przyjął program we własnej, bardziej radykalnej wersji, choć z wieloma modyfikacjami w stosunku do pierwotnych założeń. Negocjacje wznowiono na wniosek związkowców, przy akceptacji rady nadzorczej spółki, która z przyjęciem dokumentu

Prokurator naprawia gospodarkę

których ma udziały. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych każda z tych spółek działa samodzielnie i za podejmowane decyzje odpowiadają ich zarządy. Holding ma na nie wpływ poprzez rady nadzorcze i może zmienić zarządzających spółkami córkami. Kierujący holdingiem traktują go jako całość, starając się

Koniec przywilejów dla pracowników ZTM i MZA

Na dniach projekt ekipy prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz trafi do konsultacji ze związkami zawodowymi. W maju nad uchwałą będzie debatować Rada Warszawy. Sprawa dotyczy spółek transportowych, czyli Miejskich Zakładów Autobusowych, Tramwajów, Metra Warszawskiego, Szybkiej Kolei Miejskiej i

Plantatorzy: chcemy szybkiej prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej

Chodzi o przepisy ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym z 1994 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej z 2004 r. W myśl tych przepisów uprawnionymi do zakupu akcji tej spółki są tylko pracownicy cukrowni należących

Podlaskie.Nie żyje jeden z uczestników strajku w PKS Białystok

. Przewodniczący komitetu strajkowego Krzysztof Bagiński powiedział PAP, że zmarły był jedną z pierwszych osób, które zaczęły protest, uczestniczył też w głodówce (poprzedziła ona strajk generalny). Związkowcy chcą przede wszystkim odwołania zarządu spółki, z którym są w konflikcie, ale obradująca w sobotę Rada

Negocjacje związków z zarządem Kompanii Węglowej przerwane do poniedziałku

zamrożenie wynagrodzeń. Zgodnie z przepisami związkowcy mieli 30 dni na konsultowanie projektu; Rada Pracowników, w skład której także wchodzą przedstawiciele związków, ma na to jeszcze dwa tygodnie. "30-dniowy termin konsultacji ze związkami wynika z przepisów, ale nie musi to oznaczać definitywnego

KW przed ostatnią turą rozmów ze związkami; zarząd liczy na porozumienie

pracowniczych i zamrożenie wynagrodzeń. Zgodnie z przepisami związkowcy mieli 30 dni na konsultowanie projektu; Rada Pracowników, w skład której także wchodzą przedstawiciele związków, ma na to jeszcze dwa tygodnie. Ostatnie spotkanie zarządu ze stroną związkową zaplanowano na piątek, z możliwością

Stracił stołek w GM, bo chciał sprzedać Opla

, a od sierpnia jest wiceprezesem koncernu. Żona Borsta jest Niemką i szef rady pracowniczej Opla Karl Franz uznał, że ten właśnie menedżer może być pomostem między Oplem i GM, bo jest świadomy, jakie znaczenie dla Opla mają wspólne uzgodnienia z niemiecką stroną.Wczoraj Ed Whitacre zapowiedział też

Duża cola w Nowym Jorku zakazana

Budzący kontrowersję zakaz zaproponował w marcu burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg. Po kilku miesiącach debat pomysł poparli miejscy specjaliści do spraw zdrowia. Za zakazem było ośmiu członków rady, jeden wstrzymał się od głosu. Po głosowaniu burmistrz Bloomberg napisał na Twitterze, że nowa

Nauczyciele stracą pracę. Szykuje się niezły pasztet w białostockiej edukacji

Tematem dalszego losu miejskich placówek zajmowano się na czwartkowym posiedzeniu komisji edukacji i wychowania rady miasta.Chodzi o szkoły, które zgodnie z ubiegłoroczną decyzją władz miasta i radnych są likwidowane. To XVI LO z klasami mundurowymi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul

Deklaracja majątkowa ministra finansów: ford z 1966 r. i trzyosobowy rower

oszczędności w kwocie 660 tys. zł i 50,1 tys. euro. Mateusz Szczurek nie ma żadnych akcji spółek ani nie zasiada w radach nadzorczych.W "składnikach mienia ruchomego" nowy minister wpisał pospolitą toyotę avensis z 2005 r. i rodzinnego forda galaxy z 2009 r. Oprócz tego minister dał się poznać jako

Prokurator wymuszał zeznania. I jeszcze spodziewał się nagrody

Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Usunąć z zawodu go nie można.Edward Zalewski, były prokurator krajowy, zwolennik zwalniania słabych prokuratorów, przewodniczący Krajowej Rady Prokuratury: - Sprawy nie znam, bo jest tajna. Dlatego postępowania dyscyplinarne trzeba odtajnić. Ale

Śmierć ponad 1 tys. osób w Bangladeszu nie pójdzie na marne? Zachodnie firmy zwiększają bezpieczeństwo w fabrykach

podniesienia pensji minimalnej w sektorze tekstylnym. Minimalna płaca w Bangladeszu to zaledwie 38 dol. miesięcznie - pięć razy mniej niż w Chinach.Minister ds. przemysłu tekstylnego Abdul Latif Siddiki przekazał, że w ciągu trzech miesięcy rada ds. nowej płacy minimalnej przedstawi swoje rekomendacje. Rząd ma

Unijni urzędnicy nie chcą oszczędzać na pensji i grożą strajkiem

W piątek Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły kompromis w sprawie budżetu UE na 2012. Zakłada on cięcia wydatków m.in. na badania, politykę spójności i politykę zagraniczną. W sumie budżet ma wzrosnąć o 1,85 proc., czyli poniżej zapowiedzianych przez KE na przyszły rok 2 proc

Kolejna afera w KHW. Wcześniejsze emerytury na podstawie sfałszowanych dokumentów

-Staszic. Zasiada też w radzie nadzorczej Górniczej Spółdzielni Pracy z Mysłowic, która wygrała przetargi na warte 140 mln zł weekendowe roboty na kopalniach KHW. Chcieliśmy go zapytać, czy wiedział, że jego dokumenty przesłane do ZUS zawierały nieprawdziwe informacje. Nie chciał jednak z nami

Bieńkowska: chcę, by Porty Lotnicze wreszcie zaczęły działać normalnie

normalnie działające przedsiębiorstwo. Przykładowo, bardzo cenię Radę Pracowniczą i związki zawodowe, uważam, że w demokracji jest to oczywiste, że pracownicy mają wpływ na działanie przedsiębiorstwa, ale nie może być tak, żeby w tak dużym stopniu organizacje te ingerowały w bieżące zarządzanie spółką"

Partyzanci miejscy. Po co doradcę denerwować?

czempionów wolnego rynku po prostu trzymać się nie może.O jednym z takich arcymistrzów ostatnio zrobiło się głośno, gdy werbował do rad nadzorczych miejskich spółek uznanych i doświadczonych fachowców. Z jednego z takich biznesowych spotkań powstał okolicznościowy film, który szybko zdobył popularność

Stokłosa nie pójdzie do więzienia. Wyrok uchylony

patologie toczące wymiar sprawiedliwości. Prokurator Robert Kiełek mówił mi w trakcie przesłuchania: "Ja cię wykończę, Stokłosa". Dariusz Krupa, szef rady pracowniczej Farmutilu, jednej z firm Stokłosy będącej potentatem na rynku drobiu i utylizacji padliny: - Jestem szczęśliwy, że szef nie

Niemieccy robotnicy i politycy grożą Oplowi wojną

, chociaż zgodzili się oni wcześniej na zamrożenie płac do 2014 r.- To wypowiedzenie wojny fabryce w Bochum - uznał Rainer Einenkel, szef rady pracowniczej zakładów Opla w Bochum, cytowany przez dziennik "The Financial Times Deutschland". W Bochum produkują minivana Zafira i robotnicy obawiają się

Koniec biletów za darmo! Związkowcy krzyczą: Złodzieje!

przeszło 30 tys. osób). Z tego jednak, co ustaliła wcześniej "Gazeta", aż na takie bonusy się nie zanosi. Spółki są skłonne finansować przejazdy w 30 proc. tylko pracownikom i ich dzieciom, ale już nie współmałżonkom, konkubinom, rodzicom czy teściom.Małe ustępstwa ratuszaPodczas sesji Rady

Komitet Nominacyjny będzie wskazywał kandydatów do rad nadzorczych

;ochrona praw pracowniczych", a celem rady nadzorczej - ochrona interesu spółki. A te dwa cele są zdaniem Rady Gospodarczej w konflikcie.Przedstawiciele resortowego departamentu nadzoru właścicielskiego znikną z rad nadzorczych, ale zachowają kontrolę nad spółką. Na posiedzeniach WZA będą

Postulaty związkowców i racje [ANALIZA]

spotkania, a Sejm na początku czerwca uchwalił nowe przepisy - mówi Marek Lewandowski, rzecznik "S". Związkowcy zerwali więc w czerwcu kolejne spotkanie z udziałem premiera.Teraz elastyczny czas pracy można wprowadzić za zgodą związków lub rady pracowniczej, a gdy ich nie ma - za zgodą

Kret w chińskiej fabryce

logo związku i hasłem "LG zyskuje, Chung Hong wyzyskuje". To właśnie od niej poszła iskra, która wznieciła bunt w fabryce. - Wpuściliśmy kreta - przyznają w firmie.Kraj Rad? OczywiścieMaciejewska jest socjolożką po Uniwersytecie Wrocławskim. Ale przede wszystkim feministką. Z Think-Tankiem

Kim są kandydaci na prezydenta Elbląga - dziś najgorętszego politycznie miasta Polski?

jest za wzór innym placówkom. W ostatnim rankingu "Rzeczpospolitej" "Bezpieczny szpital 2012" uplasował się na szóstym miejscu w kraju.Henryk Horbaczewski, elbląski radny SLD i wieloletni członek rady społecznej szpitala, chwali ją: - Dobrała sobie do współpracy odpowiednich ludzi

Siedem mieszkań prezydenta Adamowicza. CBA podejrzewa korupcję

. Zasiada w radach nadzorczych spółek niezwiązanych z gminą Gdańsk. Prowadzi też własną kancelarię radcowską.CBA wzięło również pod lupę darowizny, jakie w ostatnich latach Adamowiczowie otrzymali od rodziców, teściów i dziadków. Były to różne kwoty, akcje pracownicze banku, w którym zatrudniony był ojciec

Prezesi Energi trzymają się mocno

Socha wzywa do siebie wszystkich prezesów spółek energetycznych z całego kraju, żeby przywołać ich do porządku i wytłumaczyć, że absolutnie nie mają prawa do profitów płynących z umów społecznych.Jak nie odwołać SzynalskiegoZbierająca się dzisiaj rada nadzorcza Energi, będąca pod kontrolą działaczy

Miller: chcemy Europy nowej wizji i nowego przywództwa

(obejmuje m.in. Płock, Radom i Siedlce) "jedynką" jest b. minister pracy w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, związana niegdyś z Samoobroną Anna Kalata. "Dwójka" listy to rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku prof. Adam Koseski. Na liście znalazła się też

Jak PiS i "Solidarność" Stocznię Gdańską ratowały

, przeprowadzi rozwód Gdyni i Gdańska. PiS wygrał. Przewodniczącym rady nadzorczej Stoczni Gdańskiej - GSG został Roman Gałęzewski, etatowy przewodniczący zakładowej "Solidarności", dobry znajomy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wcześniej rada pracowała społecznie. Gałęzewski za zasiadanie w niej

Związkowcy silni kryzysem

celem jest "dociskanie rządu". Ostatnia fala krytyki, która spada na gabinet Donalda Tuska, spekulacje medialne na temat kolejnych rekonstrukcji Rady Ministrów czy wręcz zmiany na stanowisku premiera powodują, że związkowcy wyczuli możliwość wzmocnienia nacisku na rząd. Kluczowe wydaje się

Minister pracy zaprasza do rozmów. Ale związkowcy chcą rozmawiać dopiero po jego dymisji

wzmocnić pozycję związków zawodowych w firmach. - Jeżeli nie porozumie się pracodawca z pracownikami, to ta ustawa nie może działać - mówił. Bo jeżeli nawet w firmie nie działają związki zawodowe, w imieniu pracowników może wystąpić rada pracownicza bądź przedstawiciele pracowników.- Dzisiaj związkowcy

"S" zatrudnia na "umowy śmieciowe"? To było kłamstwo fałszywego ratownika

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Pracy, Sejm - mówił Piotr Duda. - Chciałbym się dowiedzieć, jak ludzie zatrudniani są w biurach poselskich, jak zatrudnia się w Sejmie, a także w mediach publicznych i komercyjnych.Lider "Solidarności" zapowiedział, że w najbliższych dniach podobne

Związkowiec zdejmuje kufajkę i chce kupić giganta

związkowcy nie znają się na zarządzaniu taką firmą. A my mamy byłych członków rady nadzorczej spółki i dyrektorów - mówi Nowak. Poza tym pracownicy już uzgodnili, że żaden związkowiec nie wejdzie do zarządu ZA. - Będzie konkurs na członków zarządu. Sprowadzimy prawdziwych menedżerów za dobre pieniądze

Rozmowy w KW przerwane do środy; związki: maleją szanse na porozumienie

mają być kontynuowane, to - zgodnie z przepisami - ostatni dzień przeznaczony na konsultacje programu restrukturyzacji ze związkowcami i Radą Pracowników. Madej zaznaczył jednak, że jeżeli rozmowy będą konstruktywne i będzie szansa na porozumienie, to mogą być kontynuowane także po tym terminie. "

Konkurs do zarządu PGNiG zaczął się z wątpliwościami

załogi zgodnie z ustawą o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych i statutem spółki. Po rezygnacji Szkałuby w radzie pozostało dwóch przedstawicieli załogi i wakujący fotel należało uzupełnić - powołując osobę z nowego wyboru załogi bądź też powołując osobę, która w poprzednich wyborach pracowniczych

Zarząd KW przyjął zmodyfikowany program restrukturyzacji

Zarząd - mimo braku porozumienia ze związkami zawodowymi - wycofał się m.in. z niektórych rozwiązań, które skutkowałyby zmniejszeniem wynagrodzeń górników. Zmiany dotyczą też planowanego wydzielania niektórych jednostek organizacyjnych ze struktur KW. W piątek program zostanie przekazany radzie

Fiasko rozmów w Kompanii Węglowej; zarząd wdroży własny program naprawczy

społeczną, 31 stycznia zarząd przedstawi program restrukturyzacji firmy do akceptacji Radzie Nadzorczej w pierwotnej, bardziej radykalnej wersji. Nie wykluczył pewnych korekt w dokumencie, zapewnił jednak, że wszystkie jego zasadnicze założenia będą realizowane. "Zarówno cele założone w programie, jak

Eksperci do premiera przed nowym expose: Teraz praca

"Solidarności" i OPZZ nazywają je "śmieciowymi" i chcą ich likwidacji. Dla pracodawców zrzeszonych w Lewiatanie i Business Centre Club to "elastyczne formy zatrudnienia". - Rząd powinien je wręcz promować - przekonuje dr Janusz Jankowiak, ekonomista Polskiej Rady

GM nie planuje zwolnień w fabryce Opla w Gliwicach

O tym, że zwolnienia w europejskich fabrykach Opla ominą tylko zakłady w Gliwicach oraz w Ellsemere Port w Wlk. Brytanii powiedział szef rady pracowniczej Opla Klaus Franz.Wczoraj był ona prezentacji planów restrukturyzacji Opla, które przedstawiał szef GM Europe Nick Reilly. Według relacji Franza

Siemens obiecuje pracownikom dożywotnie zatrudnienie

liczbę godzin spędzonych w pracy.Nowa umowa daje też uprawnienia radzie pracowniczej - zarząd koncernu musi informować związki o każdej planowanej sprzedaży akcji Siemensa, a związkowcy będą mieli prawo głosu przy wyborze potencjalnego kupca. Siemens zostawił sobie furtkę, dodając do umowy zapis, że

Świętokrzyskie. Wybrano dzierżawcę szpitala w Opatowie

przetargowej trafi teraz pod obrady jednej z komisji rady powiatu. Powstanie projekt umowy dzierżawy szpitala, który zostanie przedstawiony radzie powiatu. Po podpisaniu umowy dzierżawca będzie musiał wystąpić do świętokrzyskiego NFZ o przepisanie kontraktu na świadczenie usług medycznych w opatowskim szpitalu

Ambitna na kozetce

nie łamię. Bez podróży poślubnej w poniedziałek wracam do trybu pracowniczego i już czuję, że coś nie tak, że średnio daję radę... Zaczyna się w lipcu - pierwszy taki lekki atak paniki. Zaraz coś się stanie, zemdleję... Podróż poślubna dwa miesiące po ślubie, mój stan już niepokojący. Nic nikomu nie

Los Państwowego Instytutu Wydawniczego nadal pod znakiem zapytania

dyrektor PIW-u Rafał Skąpski podkreśla, że wkroczenie likwidatora do wydawnictwa w terminie 1 sierpnia jest niemożliwe z przyczyn prawnych. "Procedura jest taka, że przed takim posunięciem należy przesłać Radzie Pracowniczej przedsiębiorstwa zawiadomienie o pojęciu takiego kroku. Rada musi mieć

Targalski wraca, bo dobrze pracował

sytuacji są zwolnieni przez Targalskiego niż ci, co nadal w radiu pracują. Nie wierzę, by Targalski nagle zmienił swój styl bycia i przestał obrażać podwładnych. Rada, odwieszając Targalskiego, dała publiczne przyzwolenie na łamanie w publicznym radiu praw pracowniczych i konstytucyjnych. Cóż, prawo

Ciepła posada z ojca na syna

PEC. Zrobili to kosztem mieszkańców, którzy płacą za ciepło - oburza się niezależny radny Krzysztof Makowski, szef komisji budżetu i polityki gospodarczej rady miasta. - Pakiet gwarancji pracowniczych wiąże się z olbrzymimi obciążeniami dla firmy. Nawet jeśli pokrył je inwestor z własnych środków, i

Przewodnicząca nie do ruszenia

szkodę interesu publicznego i Agencji.Po odejściu z ARiMR Iwona J. pracowała w kancelarii premiera jako naczelnik w departamencie nadzoru i radca szefa. W radzie nadzorczej Radia Kielce zasiada od lipca 2006. Powołał ją ówczesny minister skarbu państwa Wojciech Jasiński z PiS. Gdy we wrześniu 2007 r

Duda: Jaruzelski i Kiszczak mają na rękach krew górników

Kaczyńskiego i sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika, którzy zginęli 10 kwietnia w katastrofie pod Smoleńskiem. Powiedział, że Kaczyński w czasie swojej prezydentury bardzo pomagał górnikom z Wujka, podobnie jak Przewoźnik, który "wiele zrobił, aby bohaterowie z Wujka byli

U Pana Boga w ogródku

członkiem, ani pracownikiem CRZZ" - odpisuje prezes Kondracki, ale pytanie o to, czym się zajmował, ignoruje.- Tata w 1967 roku ukończył wydział ogrodnictwa w SGGW - opowiada jego córka Magdalena Kondracka. - I rozpoczął pracę jako instruktor ds. ogrodniczych w Krajowej Radzie Pracowniczych Ogrodów

Uczyli, jak stać się świadomym konsumentem

i działaczka związków zawodowych. Od lat walczy o prawa pracownicze. Wzięła udział w dyskusji o sprawiedliwym handlu. - Bez praw pracowniczych nie istnieją prawa człowieka. Jednak nie da się udzielić prostej rady: nie kupujmy takich produktów. Bo czy wtedy nie skazujemy tych ludzi na jeszcze większą

Ostróda. 21 października ruszy proces b.prezydenta Olsztyna J.Małkowskiego

skuteczne referendum przeprowadzone w dużym mieście. W ubiegłorocznych wyborach samorządowych Małkowski ubiegał się o powtórny wybór, ale przegrał w drugiej turze. Obecnie jest radnym w olsztyńskiej radzie miejskiej.(PAP)

Co trzeci skontrolowany pracodawca nie wypłacał wynagrodzeń

nałożyli około 25 mln zł grzywien, a do sądów skierowano wnioski o ukaranie 3,5 tys. osób. 1,2 tys. zawiadomień o popełnieniu przestępstwa skierowano do prokuratury. W trakcie sejmowej debaty wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za przyjęciem sprawozdania PIP. Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy

Pięć decyzji, które zmieniły Polskę

. Stawia natomiast krajom trudne warunki wstępne, zwane kryteriami z Maastricht. Próby spełnienia kryteriów podjęto jeszcze przed wejściem do UE, za czasów rządu Jerzego Buzka (1997-2001). Rada Polityki Pieniężnej mocno podniosła stopy procentowe i zdusiła dwucyfrową inflację. Przy okazji poddusiła trochę

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

uzyskała już pozytywną opinię Rady Nadzorczej. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 13 czerwca, a terminem jej wypłaty 27 czerwca 2014 r. Quercus wypracował w 2013 r. 38,8 mln zł zysku netto. Z zysku za 2012 rok wypłacono dywidendę w wysokości 0,18 zł na akcję, a rok wcześniej było to 0,20

Europejski nadzór finansowy po nowemu. Parlament zaklepał zmiany

Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), który obejmie też agencje ratingowe. Natomiast zadaniem czwartego organu - Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) złożonej głównie z delegatów banków centralnych - będzie ostrzeganie o

Związkowcy pod Sejmem: Mili państwo, bal się skończył! [WIDEO]

pakietów socjalnych za źródło prawa pracy, wycofanie się z propozycji ograniczenia udziału przedstawicieli pracowniczych w zarządach i radach nadzorczych spółek.Petycji nie złożono wyłącznie w Ministerstwie Rolnictwa, choć gotowość spotkania z demonstrantami jako jedyny minister wyraził w środę szef tego

Kim jest szef sztabu Platformy w wyborach do europarlamentu

aktywistą - przewodniczył radzie wydziałowej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich na wydziale prawa. Organizował debaty, rajdy, pomagał studentom zdobyć stypendia. W PZPR był do końca, do 1989 r. W 1982 r. Zwiefka zaczął pracę w poznańskim oddziale TVP. Jak twierdzi, przez przypadek. Po studiach

Rdesiński na wylocie

Według informacji "Gazety" pismo informujące o tym, że minister skarbu wnioskuje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o odwołanie Filipa Rdesińskiego, zostało już wysłane do wszystkich członków rady nadzorczej Radia Merkury. - Powodem takiej decyzji było działanie pana Rdesińskiego na

Z 40 do 80 tys. Zarząd KGHM dostał dwukrotną podwyżkę

oddziale KGHM. W przyszłym tygodniu ma się zakończyć referendum w trzeciej, ostatniej kopalni Lubin. Związkowcy przypominają, że pensje zarządu pochodzące z KGHM to niejedyne źródło ich dochodu. Doliczając premie i nagrody oraz wynagrodzenia z rad nadzorczych innych spółek, zależnych do KGHM, Herbert Wirth

Prezes radia Merkury - Filip Rdesiński odwołany

KRRiT przychyliła się do wniosku ministra skarbu Aleksandra Grada, który dowodził, że prezes działa na szkodę spółki. Jeszcze w czwartek po południu, po przesłuchaniach w Warszawie, asystent Witold Gładkij informował z radością w głosie, że Rada nie odwołała prezesa. Dziś nie ma już wątpliwości

Partycypacja pracownicza (Niemcy)

spółekW spółkach zatrudniających więcej niż 500, lecz mniej niż 2 tys. pracowników strona pracownicza wybiera jedną trzecią składu rady nadzorczej.W spółkach zatrudniających ponad 2 tys. pracowników licząca 12, 16 lub 20 osób rada nadzorcza składa się w połowie z przedstawicieli pracowników. Od dwóch

Rada pracowników

25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego. Od tej pory w przedsiębiorstwach państwowych istniała wybieralna rada pracownicza oraz ogólne zebranie pracowników – organy, które otrzymały szerokie uprawnienia w zakresie kontroli działalności przedsiębiorstwa

Dziesiąta

się stadion klubu sportowego "Sygnał" – Lublin.W latach 1971 – 1975 na zachodnim krańcu dzielnicy Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz" zbudowała z wielkiej płyty osiedle im. Leona Kruczkowskiego, składające się z sześciu wieżowców i czternastu liniowców (ulice: Leona Kruczkowskiego

Maria Szyszkowska

startu w wyborach prezydenckich jako kandydat niezależny. Uzyskała poparcie Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”, Demokratycznej Unii Kobiet oraz niewielkich organizacji i partii lewicowych (Pracownicza Demokracja, Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum

Polska Partia Socjalistyczna (po 1987)

Lewica pracownicza zdystansowali się od podziałów historycznych, poszukując wsparcia w działaniach na rzecz pracowników. Spowodowało to nawiązanie współpracy z SdRP oraz innymi ugrupowaniami wywodzącymi się z PRL-owskiej PZPR. Na przewodniczącego RN PPS wybrano Piotra Ikonowicza, a CKW Jana Mulaka.W

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

rada pracownicza

Rada pracowników - rodzaj organu reprezentacji pracowniczej ustanowiony przez ustawę z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji , która w założeniu ma wdrożyć w Polsce dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającą ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie

więcej o rada pracownicza na pl.wikipedia.org