rada nadzorcza nabór kandydatów

ark, PAP

Nowi wiceprezesi UOKiK. Wybrani w konkursie

Nowi wiceprezesi UOKiK. Wybrani w konkursie

Premier Donald Tusk powołał dziś Bernadetę Kasztelan-Świetlik i Dorotę Karczewską na stanowiska wiceprezesów UOKiK. Stanowiska obejmą 11 czerwca br.

Mieć polską miedź

Dolnośląskie nagrania rozmów polityków PO pokazują, że wciąż traktują oni partię jak urząd zatrudnienia. Posadami w spółkach z udziałem skarbu państwa płacą za lojalność partyjnym działaczom.

Politycy i znajomi precz ze spółek. Koniec "skoku na posady"?

Rada Gospodarcza przy premierze chce położyć kres traktowaniu spółek skarbu państwa jak politycznych łupów, w których posady znajdują znajomi i krewni polityków. Rada przygotowała zasady powoływania członków rad nadzorczych i zarządów w spółkach z udziałem skarbu państwa.

Minister skarbu czyści spółki z partyjnych kolegów

Minister skarbu czyści spółki z partyjnych kolegów

Ciechocinek. Marek Bochenek, członek rady powiatu tarnowskiego z PO, został odwołany z rady nadzorczej uzdrowiska Rymanów-Zdrój.Pracę w radzie nadzorczej KGHM stracił Franciszek Adamczyk, kandydat PO w wyborach do europarlamentu. Aleksander Grad broni swoich nominacji: - Za moich czasów nabór i postępowania

Ludowa pajęczyna. Jak działacze PSL opletli kraj siecią wpływów

Ludowa pajęczyna. Jak działacze PSL opletli kraj siecią wpływów

;Wytyczne w sprawie zasad i doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek handlowych zależnych od jednostek nadzorowanych przez resort ministra". Ówczesny wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak, powołując się na wytyczne ministra, wymienił skład rad nadzorczych spółek podległych instytutom. W praktyce

Minister Skarbu chce kuratora w TVP

Minister Skarbu chce kuratora w TVP

naukowych o wskazanie kandydatów na przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa w radach nadzorczych w spółkach mediów publicznych. Jednocześnie Grad poinformował, że unieważnił ogłoszony wiosną br. nabór na członków tychże rad.Rad nadzorczych spółek mediów publicznych jest 19; spółki te to TVP, Polskie

PAP dla kolegów Platformy

pozostaje właścicielem, szczególnie dotyczy to spółek z udziałem skarbu państwa, przyjmiemy wreszcie jawny i otwarty nabór do rad nadzorczych i wybór członków zarządu w drodze konkursu. Ale po to, żeby wycofywać państwo z gospodarki, żeby uczciwi ludzie i kompetentni ludzie, a nie z nadania aparatu

Nepotyzm mamy we krwi

Nepotyzm mamy we krwi

nie tracić czasu, od razu się zapisują do młodzieżówki, ponoszą trochę teczki, poodpisują na listy za posła i za kilka lat mają szansę dotrzeć tam, gdzie chcą. Gdzie jeszcze pleni się kumoterstwo? - W spółkach skarbu państwa i spółkach komunalnych, w ich radach nadzorczych. Jak pan przejrzy

PO: Oligarchiczny układ w spółkach skarbu państwa musi się skończyć

naborze do rad nadzorczych będą publikowane w internecie. Trafią tam też krótkie listy kandydatów do rad, żeby każdy mógł zgłosić zastrzeżenia. Dziś poznajemy decyzje ministra skarbu dopiero po powołaniu jakiejś osoby do rady nadzorczej. Jawność postępowań jest podstawą, żeby w radach nadzorczych

Rusza wymiana prezesów w spółkach skarbu państwa

wprowadzi jawne zasady naboru do rad nadzorczych - mówi "Gazecie" minister skarbu Aleksander Grad. - Ogłoszenia o naborze do rad będą publikowane w internecie. Trafią tam też krótkie listy kandydatów. Rady nadzorcze będą miały obowiązek ogłaszania konkursów do zarządów wszystkich spółek

Jak Platforma swoich awansuje

politycznych nominacji w KGHM - mówi Józef Czyczerski, członek rady nadzorczej KGHM i szef miedziowej "Solidarności". - PO obiecywała odpolitycznienie spółek, ale idzie śladami poprzednich ekip.- Nie można kogoś dyskryminować tylko dlatego, że należy do PO - oponuje Gierałt.- Tak samo twierdził PiS

Od tej korupcji ręce opadają

Od tej korupcji ręce opadają

organem, nawet jeżeli ostatnio próbuje w tej dziedzinie więcej robić.Premier mówił na zarządzie PO, że posłowie będą musieli ujawnić, gdzie pracują najbliżsi, ile zarabiają. Czy jawność wystarczy? Jest pomysł powołania komitetu nominacyjnego, który rekomendowałby rady nadzorcze spółek.- Jawność jest

Adam Struzik, król synekur

Adam Struzik, król synekur

szefem Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze", to brat Jarosława Kalinowskiego z PSL. - Wiesław Kołodziejski - jest w radzie nadzorczej Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. To także kandydat PSL w wyborach parlamentarnych i strażak ochotnik. - Ilona Nasiadka - szefowa wydziału

Państwo zaczyna się w gminie

Państwo zaczyna się w gminie

temu raportu Instytutu Spraw Publicznych wynika, że jedna czwarta Polaków nie potrafiła odpowiedzieć, kogo będziemy wybierać w niedzielę. Dwie trzecie wiedziało, że wójtów, prezydentów i burmistrzów. Jedynie 28 proc. miało świadomość, że kandydatów do rad gmin, zaś 20 proc., że do rad miejskich, a

Uczeń Balcerowicza wiceministrem skarbu

O Chyczewskim zrobiło się głośno w mediach w związku z przeprowadzonym ostatnio naborem do rady nadzorczej Totalizatora Sportowego. Wiceminister musiał unieważnić krótką listę kandydatów, gdy dziennikarze wykryli, że wobec trzech osób, które się na niej znalazły, są zastrzeżenia NIK i podejrzenia o

Kwaśnicki: W KRUS będzie dalsza kontrola resortu rolnictwa i KPRM

poinformował posłów, że zarzuty dotyczące tego, iż zasiada on w radach nadzorczych, zarządach, czy organach spółek handlowych są nieprawdziwe. Pozostałe zarzuty określił jako perfidne i oparte na nieprawdziwych skojarzeniach. Zaznaczył, że jako prezes od stycznia 2008 r. nie miał wpływu na zatrudnianie czy

Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 1694)

nie wyrazi opinii o kandydacie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Dotychczasowa praktyka niejednokrotnie utrudniała albo wręcz uniemożliwiała Ministrowi Sprawiedliwości powoływanie na stanowisko notariusza, ponieważ rady zwlekały z wydaniem opinii o kandydacie. Niemniej mimo przedstawionych

Skarb trzeba odkopać

kandydatów do rad nadzorczych. Będą tam wszystkie kryteria i zasady naboru. Tryb będzie jawny i otwarty. A co z konkursami do zarządów? W ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw jest obowiązek przeprowadzania konkursów w spółkach, w których państwo ma powyżej połowy udziałów. Co z

Kłopotek. Człowiek naszego człowieka

Aleksandra Kwaśniewskiego. Potem był jeszcze prezesem ARiMR i szefem firmy z imperium Gudzowatego.Dziś jego pracę w Elewarrze kontroluje - jako członek rady nadzorczej - inny PSL-owski aparatczyk, Przemysław Litwiniuk. Jest jednym z czterech PSL-owców na siedmiu członków rady. Jeszcze miesiąc temu był szefem

W Lesznie, czyli wszędzie

" pozostali tak samo mocni, jak byli. Struktury byłej PZPR i ZSL funkcjonują w terenie do dziś. To są ci sami ludzie.Prawdziwe nowe przywiało do Leszna w maju 1990 r. W wyborach do rady miejskiej zdecydowanie zwyciężyli kandydaci Komitetu Obywatelskiego. W 32-osobowej radzie strona solidarnościowa

Szrama wewnętrzna

nie jest już w Przemyślu partią marginalną. Mimo prawicowego prezydenta, mimo prawicowej rady miasta SLD przejęło całkowicie nad tą radą kontrolę. Cztery lata temu wybory wygrała prawica, lewica zaś wzięła tylko dziesięć mandatów w 36-osobowej radzie miasta. Po dwóch latach AWS zaczęła się tak kruszyć

Cele i zadania rządu koalicyjnego w latach 2006 - 2009

:- wdrożenia systemu informatycznego, pozwalającego na szybkie uzyskiwanie danych o kondycji ekonomicznej podmiotów znajdujących się w gestii MSP,- poprawy systemu naboru i oceny osób reprezentujących Skarb Państwa w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przestrzeganie zasad

Co jest w raporcie Macierewicza

, wieloletni szef logistyki Marynarki Wojennej, a następnie udziałowiec jednej ze spółek paliwowych, brat Jana Wagi, prezesa Kulczyk Holding, a następnie przewodniczącego rady nadzorczej Orlenu)". Raport nie precyzuje, jaki miałby być związek między J&S a admirałem Wagą i jego bratem.Raport cytuje

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza – organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę – akt założycielski).Do obowiązków rady nadzorczej należy pełnienie funkcji nadzoru

Rada Strażników

Rada Strażników Konstytucji (pers. ????? ?????? ????? ?????, Szora-je Negaban-e Qanun-e Assassi), zwana w skrócie Radą Strażników – dwunastoosobowy organ rządowy Islamskiej Republiki Iranu.Zgodnie z konstytucją, rada powinna składać się z sześciu islamskich prawników "świadomych bieżących

Rada Federacji

Rada Federacji (ros. ????? ?????????) – izba wyższa, będąca przedstawicielstwem części składowych Federacji Rosyjskiej. W jej skład wchodzi po dwóch reprezentantów z każdej większej jednostki terytorialnej (subiekt) Federacji Rosyjskiej.Jej kompetencje są o wiele skromniejsze niż izby

Rada Wschodnioturecka

się Ministerstwo Rzeszy ds. Okupowanych Terytoriów Wschodnich Alfreda Rosenberga. Na przewodniczącego Rady wyznaczono Weli Kajum-chana, a jego zastępcę Abdrachmana Szafi. Jednym z kandydatów na zastępcę był też mjr Gafar Jamalijew. Z kolei Tarifa Sultana uznano za zbyt młodego na to stanowisko. Rada miała stanowić

Rada Kantonów

Rada Kantonów (niem. Ständerat, fr. Conseil des Etats, wł. Consiglio degli Stati, rom. Cussegl dals Stadis) – wyższa izba parlamentu Szwajcarii, Zgromadzenia Federalnego. Rada składa się z 46 członków.Członkowie izby są wybierani z 20 kantonów, które wysyłają do rady po dwóch kandydatów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.