przyczyny ubóstwa

PAP

Papież: nie rodziny wielodzietne, ale system gospodarczy przyczyną ubóstwa

Papież: nie rodziny wielodzietne, ale system gospodarczy przyczyną ubóstwa

Papież Franciszek powiedział w środę, że uproszczeniem jest opinia, że rodziny wielodzietne są przyczyną ubóstwa. Jako główną wskazał system gospodarczy.

W niedzielę Kościół obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Pod hasłem "Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu" w najbliższą niedzielę będzie obchodzony w Kościele katolickim Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Jedną z głównych przyczyn migracji jest ubóstwo - napisał w orędziu na ten dzień papież Franciszek.

Papież: Trzeba zwalczać przyczyny nierówności i niesprawiedliwości

- Zadaniem Kościoła na Filipinach jest ukazywanie i zwalczanie przyczyn głębokich nierówności i niesprawiedliwości - powiedział papież Franciszek podczas mszy w katedrze w Manili. Mówił także o społeczeństwie "obciążonym korupcją i ubóstwem".

Filipiny.Papież: trzeba zwalczać przyczyny nierówności i niesprawiedliwości

troski o dobro wspólne". Wśród obowiązków wspólnot chrześcijańskich wskazał tworzenie sieci solidarności. Papież powiedział uczestniczącym we mszy przedstawicielom filipińskiego duchowieństwa, że ich życie musi "odzwierciedlać ubóstwo Chrystusa". Przestrzegał przed materializmem, który

Długotrwałe bezrobocie źródłem problemów USA

Długotrwałe bezrobocie źródłem problemów USA

Ekonomiści ankietowani przez agencję Associated Press spodziewają się, że wskaźnik ubóstwa, publikowany co roku w listopadzie, był w ubiegłym roku na najwyższym poziomie od 1965 roku. W 2010 roku wskaźnik wyniósł 15,1 proc. amerykańskiej populacji, teraz ma podskoczyć do 15,7 proc. Oznacza to, że

Konwencja klimatyczna ONZ: Więcej dwutlenku węgla w atmosferze równa się więcej ubóstwa

Konwencja klimatyczna ONZ: Więcej dwutlenku węgla w atmosferze równa się więcej ubóstwa

. - Więcej węgla w atmosferze równa się więcej ubóstwa. Nie możemy zapewnić zrównoważonego rozwoju bez poradzenia sobie z problemem zmian klimatu; nie możemy przeciwdziałać zmianom klimatu bez zajęcia się przyczynami ubóstwa - powiedziała cytowana w komunikacie sekretarz wykonawcza Ramowej Konwencji Narodów

Rząd przyjął Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Jak podkreśla Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przyjęty we wtorek przez rząd Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu na lata 2014-20 jest pierwszym takim strategicznym programem w Polsce, który opisuje kompleksowe działania nakierowane na trwałe zmniejszenie

Skrajnie biednych w Polsce przybywa. W sześć lat 700 tys. osób

Skrajnie biednych w Polsce przybywa. W sześć lat 700 tys. osób

uzupełniające dochody z pracy są niskie, to mamy przepis na ubóstwo. W Polsce utarło się przekonanie, że bezrobocie jest główną przyczyną ubóstwa. Nie uwzględnia ono jednak tego, że część rodzin z osobami pracującymi jest również uboga, są też takie rodziny z osobami bezrobotnymi, które ubogie nie są. Taka

Polska biednieje. To widać w liczbach. Pierwszy raz od lat liczba skrajnie ubogich wzrosła

Polska biednieje. To widać w liczbach. Pierwszy raz od lat liczba skrajnie ubogich wzrosła

, że cały czas i coraz szybciej rósł od pierwszej "Diagnozy społecznej" w 2000 r. aż do 2009 r. Wtedy zahamował, a w ostatniej "Diagnozie" wykazaliśmy, że nieznacznie spadł. Przyczyn jest wiele. Kryzys dotknął też najlepiej zarabiających, a świadczenia socjalne i emerytury wzrosły

Ubóstwo, piece i edukacja. Jak walczyć ze smogiem? [WYBORCZA NA ŻYWO]

Ubóstwo, piece i edukacja. Jak walczyć ze smogiem? [WYBORCZA NA ŻYWO]

Łódzkiego, Wojciech Hanke z Instytutu Medycyny Pracy, Krzysztof Ruciński z Łódzkiego Alarmu Smogowego i Małgorzata Moskwa-Wodnicka, radna SLD. Kozłowski zwrócił uwagę, że Polska wyróżnia się na mapie świata tym, że choć problem smogu jest globalny, to tylko u nas jego główną przyczyną jest nie transport

UNICEF: Ponad 700 mln kobiet na świecie zostało wydanych za mąż jako dzieci

UNICEF: Ponad 700 mln kobiet na świecie zostało wydanych za mąż jako dzieci

Zdaniem UNICEF główną przyczyną zawierania wczesnych małżeństw jest ubóstwo. Rodzice wydają za mąż swoje młode córki, aby zmniejszyć liczbę dzieci pozostających na ich utrzymaniu. Państwa z niskim poziomem PKB odznaczają się zwykle wysokim wskaźnikiem małżeństw dzieci. To zjawisko jest

Rosjanie biednieją. Nie przez sankcje, ale przez chore państwo?

Rosjanie biednieją. Nie przez sankcje, ale przez chore państwo?

Według oficjalnych statystyk prawie 23 mln Rosjan żyje poniżej granicy ubóstwa. To o 3 mln więcej niż w maju zeszłego roku. Wicepremier Rosji Olga Gołodiec określiła to jako "krytyczny poziom". Bezpośrednią przyczyną są nawet 30-proc. podwyżki cen. Pogarsza się jakość asortymentu na

Dyskusja o nierównościach: dane zamiast obserwacji z ulicy

Dyskusja o nierównościach: dane zamiast obserwacji z ulicy

odnosi się jednak nie tyle do problemu nierówności, ile do skali ubóstwa w Polsce. Stwierdzenie to nie jest jednak prawdziwe. W latach 2005-15 (11 lat) minimalna płaca wzrosła w ujęciu realnym (po uwzględnieniu wzrostu cen) o 60 proc., przy czym w ciągu trzech lat 2012-14 jej wzrost wyniósł 16 proc

Co zrobić, by mniej dzieci trafiało do domów dziecka? Eksperci: kluczowa nie jest zmiana przepisów, tylko mentalności

Co zrobić, by mniej dzieci trafiało do domów dziecka? Eksperci: kluczowa nie jest zmiana przepisów, tylko mentalności

nowelizacji dodano też, że wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, w których zagrożenie dobra dziecka polega "w szczególności na zagrożeniu jego życia i zdrowia". W artykule zawarto też zapis, że "umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest

Bank Światowy prognozuje dłuższą recesję w Rosji

Bank Światowy prognozuje dłuższą recesję w Rosji

się przystosowywać do nowych cen ropy i do sankcji. Jeśli wziąć perspektywę średnioterminową, to głównym problemem dla Rosji jest utrzymujący się niedobór inwestycji" - cytują "Wiedomosti" główną ekonomistkę w BŚ ds. Rosji Birgit Hansl. Kryzys zaufania do państwa Przyczynę spadku

USA.Wzrost ubóstwa dzieci w wyniku kryzysu i recesji

, kiedy 17 procent dzieci żyło w biednych rodzinach. Dzieci żyjące w ubóstwie mają m.in. mniejsze szanse na zdobycie wykształcenia gwarantującego im dobrą pracę. Za główną przyczynę wzrostu ubóstwa uważa się recesję w latach 2007-2009. Jej skutki łagodzą takie programy, jak przydział bonów żywnościowych i

Papież Franciszek: Ludzie wolą mieć psa niż dziecko

Papież Franciszek: Ludzie wolą mieć psa niż dziecko

dzieci. Właśnie spadek liczby urodzeń jest dla niego przyczyną kryzysu ekonomicznego. Dziwi się, że po produktach pierwszej potrzeby "w dzisiejszym świecie najwięcej pieniędzy wydaje się na kosmetyki i zwierzęta domowe". W rozmowie z "Il Messaggero" papież nie był łaskawy dla

NIK: Rośnie liczba rodzin, którym odbiera się dzieci. Opieka społeczna wspiera słabo

NIK: Rośnie liczba rodzin, którym odbiera się dzieci. Opieka społeczna wspiera słabo

Od 2012 r. w Polsce obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny. Nałożyła ona na samorządy obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy związane z alkoholem, przemocą czy ubóstwem. Ośrodki opieki społecznej, które zajmują się pomocą takim rodzicom w praktyce, powinny doprowadzić do

Kirgistan będzie karać za śluby z dziećmi

Kirgistan będzie karać za śluby z dziećmi

związkach opartych wyłącznie na religijnym ślubie, który nie został zarejestrowany w urzędzie stanu cywilnego. Brak uregulowań prawnych stwarzał legalną możliwość zawierania małżeństw z nieletnimi. „Wczesne małżeństwo jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnego porzucania szkół przez dziewczynki

Statki-widma z martwymi załogami dopływają do wybrzeży Japonii. To desperaci z Korei Płn?

Statki-widma z martwymi załogami dopływają do wybrzeży Japonii. To desperaci z Korei Płn?

"Statki-widma" - tak mówi się w Japonii na drewniane stare łodzie, które dobijają do wybrzeży Japonii. Japońskie straże przybrzeżne znajdują na ich pokładzie zwłoki, niekiedy szkielety. Większość ciał jest w tak zaawansowanym stanie rozkładu, że stwierdzenie przyczyn zgonu jest niemożliwe

Nobel dla badacza szczęśliwości

Nobel dla badacza szczęśliwości

kręgu ubóstwa. W krótkiej rozmowie z dziennikarzami zaraz po informacji o nagrodzie Deaton stwierdził, że problem ubóstwa jest daleki od rozwiązania, a obecnie najważniejszym problemem jest załagodzenie konfliktów, które są przyczyną największych nieszczęść. - Problem uchodźców jest wynikiem setek lat

Wzrost dzietności, który obserwujemy, to raczej efekt poprawy sytuacji na rynku pracy niż 500+. Nie ma danych, które powiedzą, czy rządowy program działa

Wzrost dzietności, który obserwujemy, to raczej efekt poprawy sytuacji na rynku pracy niż 500+. Nie ma danych, które powiedzą, czy rządowy program działa

. Możemy wyciągnąć takie wnioski? Analizowanie rynku konsumenckiego jest trudne. Ale na pewno nie można dowolnie wiązać ze sobą danych. Przyczyn wzrostu obrotów może być więcej. Być może latem po prostu więcej ludzi kupuje ubrania i obuwie. A to, że rośnie jednej firmie, nie oznacza jeszcze, że rośnie

Czy sądy odbierają dzieci z powodu ubóstwa? [GŁOS SĘDZI]

Czy sądy odbierają dzieci z powodu ubóstwa? [GŁOS SĘDZI]

odebranie dzieci z powodu ubóstwa w rodzinie? Ławnik A: Nie, nigdy. Nie przypominam sobie takiego przypadku. Ławnik G.: Nie. Bieda nigdy nie była podstawą takiej decyzji, to były inne przyczyny. Kurator: Nie, nigdy z powodu ubóstwa. Bieda raczej jest skutkiem pewnej bierności, bezczynności rodziców

Papież apeluje do Europy o człowieczeństwo wobec migrantów

Masowy napływ uchodźców do Europy, a także innych części świata zdominował wystąpienie Franciszka podczas tradycyjnej audiencji dla ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. Papież przypomniał o konieczności "rozpoznania przyczyn" tego zjawiska. Papież Franciszek: To wołanie

6 mln Polaków zmaga się z biedą - niedostatkiem, brakami, ograniczeniami

także organizacje działające na rzecz biednych i wykluczonych. Obserwacje naukowców korespondują z wynikami sondażu CBOS z 2012 r. "Polacy o skali ubóstwa w kraju". Wynika z niego, że tendencja do obarczania odpowiedzialnością za biedę samych biednych się umacnia. Jako przyczyny biedy badani

PiS zakazuje odbierać dzieci z powodu biedy. Eksperci: To deklaracja dobrej woli, a nie pomoc dzieciom

Sędziów Rodzinnych w Polsce. Rzecznik Praw Dziecka także poinformował nas, że w 2015 r. nie wpłynęła do niego żadna skarga dotycząca odebrania dziecka tylko z powodu ubóstwa. Pod koniec grudnia poprosił Ministerstwo Sprawiedliwości o wskazanie tych 61 spraw, w których do tego doszło. Nie otrzymał

Papież: trudno pozostać uczciwym w polityce

29.06. Watykan (PAP) - Trudno być uczciwym politykiem - powiedział papież Franciszek, podkreślając w niedzielnym wywiadzie dla dziennika "Il Messaggero", że politycy ulegają zjawisku korupcji. Ocenił też, że komuniści "ukradli" chrześcijanom "sztandar ubóstwa". Mówiąc

Ubóstwo w USA wciąż na rekordowym poziomie

rzędu, podwyższenia wskaźnika ubóstwa. Nie nastąpiło to jednak, a za przyczynę ekonomiści podają przedłużenie wypłat zasiłków dla bezrobotnych; od roku 2009 można je otrzymywać do 99 tygodni. Dlatego też wiele osób pobierało je do ostatnich miesięcy minionego roku. Wskaźnik ubóstwa nie zwiększył się

Anna Gromada: Nikt nie zadba o interesy kobiet, jeśli nie zrobią tego same

chwali 500+, bo pozwoli wielu ludziom wyjść z biedy. To też się pani nie podoba? – Najpierw pomówmy o ubóstwie, a potem o lewicy. Ważne jest, aby zmieniać długofalowe perspektywy ubóstwa, a nie tylko tymczasową sytuację ubogich. W tym celu musimy myśleć o jego strukturalnych przyczynach. Ubóstwo w

Sędzia: bieda nigdy nie jest wyłącznym powodem odebrania dzieci

rodzinie wynika, że w grupie 77,4 tys. dzieci przebywających w pieczy zastępczej w końcu 2012 r. (tj. umieszczonych poza rodzinami zarówno w roku 2012, jak i latach wcześniejszych) w przypadku 1 proc. dzieci jedną z współistniejących przyczyn trudnej sytuacji życiowej rodzin, uzasadniającej potrzebę

150 mln dzieci na świecie pracuje

formy pracy, często przy użyciu niebezpiecznego sprzętu i dużych ciężarów. Ubóstwo - główny powód UNICEF wskazuje, że główną przyczyną pracy dzieci jest ubóstwo. Z tego powodu najwięcej pracujących dzieci mieszka w krajach rozwijających się, gdzie dochód na jedną osobę jest bardzo niski. Często rodziny

Dać biednym wędkę czy rybę? W Afryce powiódł się eksperyment pomocy finansowej bez zobowiązań

trwają), żeby móc jednoznacznie stwierdzić, jakie przynoszą rezultaty. Wiadomo jedno: pieniądze zawsze stanowią dla biednych dużą pomoc i nie są wydawane na głupoty. Trudno jednak liczyć na to, że tym sposobem uda się wykorzenić strukturalne przyczyny ubóstwa, jak zła jakość opieki zdrowotnej i edukacji

Egipt.Prezydent Sisi gotów pomóc w walce z Państwem Islamskim

Jednocześnie wezwał do opracowania "całościowej strategii" uwzględniającej przyczyny ekstremizmu w regionie. Wskazał w tym kontekście na zajęcie się problemem ubóstwa i poprawą edukacji. Agencja AP pisze, że w tym pierwszym wywiadzie dla któregoś z zagranicznych mediów od czasu objęcia w

Dawać pieniądze na dzieci? Tak, ale sprawiedliwie

roku 2015 a trzecim kwartałem roku 2016 współczynnik aktywności zawodowej kobiet spadł (a w poprzednich latach rósł). Aż 1,8 mln osób jako przyczynę swojej bierności wskazało „obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu”. To ok. 109 tys. więcej niż rok wcześniej.To może być

Papież wygłosił jedną z najbardziej społecznych mów pontyfikatu

"sposób tworzenia historii"; i to właśnie robią ruchy ludowe - ocenił. Zwrócił uwagę na potrzebę myślenia wspólnotowego i wyrzeczenia się postawy przyzwalania na to, żeby tylko nieliczni przywłaszczali sobie dobra. Trzeba - mówił - zlikwidować strukturalne przyczyny ubóstwa: "nierówność

Bułgarzy w 25 lat po obaleniu Żiwkowa są rozczarowani

ustąpiła tymczasowo, by umocnić się ekonomicznie i przekształcić w oligarchiczną - stwierdza. Dawny doradca nie jest osamotniony w swoim przekonaniu, że bułgarska transformacja się nie udała. Świadczą o tym dane statystyczne. Według Eurostatu Bułgaria jest krajem unijnym o najwyższym zagrożeniu ubóstwem

Amerykanie się bogacą

nie rosną, to zasadniczo ma rację. Co oczywiście nie zmienia faktu, że 2015 r. był bardzo dobry. Liczba osób żyjących w ubóstwie zmniejszyła się o 3,5 mln. Już tylko 9 proc. obywateli nie ma ubezpieczenia zdrowotnego - to efekt kontrowersyjnej reformy Obamy z 2014 r., która zapewniła opiekę lekarską

Hans Rosling - Lady GaGa światowej nauki - nie żyje

faktów - opowiadał. Świat zmienia się na lepsze. To widać, jeśli tylko przyjrzymy się statystykom - mówi prof. Rosling Nie minęło 10 lat, jak na dobre zapewnił sobie miejsce w historii medycyny. Pracował wtedy z żoną Agnetą w Mozambiku. Miejscowa ludność z zupełnie niewiadomych przyczyn zaczęła zapadać

Austriackie zakony wymierają. Ratunek w "imporcie" z Azji i "roku na próbę"

indywidualnego spowodowały wymieranie żeńskich zakonów. – Może stosunek do Kościoła, może chęć robienia kariery zawodowej czy niechęć do rezygnowania z życia seksualnego. Przyczyn braku chęci do wstępowania do zakonów jest zapewne wiele. W konsekwencji pozostała nam jedna trzecia zakonnic, ledwie 3600

Bieda starych kobiet

mniejsze niż jedna piąta przeciętnego wynagrodzenia. Tyle teraz wynosi minimalna emerytura - niecałe 760 zł na rękę. Trudno za nią wiązać koniec z końcem. Emeryturę w takiej wysokości lub niższą pobiera obecnie około 4 proc. emerytów, w większości kobiet. Ceną za reformę będzie wysokie ubóstwo wśród

Choć pracują, nie stać ich na życie. To już ponad 5 mln Brytyjczyków

urzędnicy realnie z roku na rok zarabiają coraz mniej. Tymczasem w Polsce w poprzednich latach skrajnie ubogich ubywało, teraz po raz pierwszy jest ich o 1 proc. więcej niż w 2011 r. - W skrajnym ubóstwie żyją te gospodarstwa domowe, których dochody są poniżej minimum egzystencji i które z przyczyn

Bank Światowy mocno tnie prognozy gospodarcze. Winna ropa i kulejące BRICS-y

Wśród przyczyn gorszych perspektyw dla gospodarki są m.in. ciągle niskie ceny ropy naftowej, kulejący wzrost gospodarek rozwijających się (zwłaszcza tych bazujących na eksporcie ropy), spowolnienie w światowym handlu i słabsze przepływy kapitałowe. - W ocenie Banku Światowego gospodarki rozwijające

Scarlett Johansson rezygnuje ze współpracy z Oxfam - konflikt interesów

przyjmuje decyzję o rezygnacji. Przyczyną rezygnacji jest komercyjna współpraca Johansson z izraelską firmą SodaStream, która ma zakłady w żydowskim osiedlu Maale Adumim na Zachodnim Brzegu. Oxfam sprzeciwia się żydowskiemu osadnictwu na terytoriach palestyńskich, uznawanemu za nielegalne w świetle

Amerykański sennik. Kto jest odpowiedzialny za bankructwo Portoryko?

;. Byłoby równie śmieszne, gdyby nie fakt, że efekty odczuwa trzy i pół miliona mieszkańców Portoryko. Ponad 40 proc. z nich żyje poniżej poziomu ubóstwa. Ok. 150 państwowych szkół zostało w ostatnich dwóch latach zamkniętych z braku pieniędzy. W zeszłym miesiącu odcięto prąd w zadłużonym szpitalu w mieście

Historyczny wzrost dochodów Amerykanów. Pomoże Clinton? Niekoniecznie, bo ta kampania jest wariacka [ZAWADZKI]

oczywiście nie zmienia tego, że 2015 rok był bardzo dobry. Liczba obywateli żyjących w ubóstwie zmniejszyła się o 3,5 mln. Już tylko 9 proc. Amerykanów nie ma ubezpieczenia zdrowotnego - to efekt kontrowersyjnej reformy Obamy, która weszła w życie w 2014 roku i zapewniła opiekę lekarską dodatkowym kilkunastu

Eksperci: Polski kodeks pracy nie jest zły, zmorą są nadużycia i jego łamanie

za łamanie przepisów oraz niską ściągalności kar. Zauważyli też, że zapowiedzi władz o ograniczeniu tzw. umów śmieciowych nie są realizowane, a sama praca nie gwarantuje wyjścia z ubóstwa. Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący prezydium Ogólnopolskiego Zrzeszenia Związków Zawodowych, za największy

Prawica udaje lewicę. A co z lewicą?

obrońca poniżonych i wykluczonych w Polsce. "Wrażliwość" ta ma dwa wymiary. Pierwszym jest identyfikacja z poczuciem krzywdy tych, którym się nie powiodło w III RP (bez względu na przyczyny tych niepowodzeń). Empatia ta jest tym łatwiejsza, że działacze, członkowie i sympatycy PiS należą w dużej

Kilka tematów na reportaż [TOCHMAN]

złe duchy. Wg dr. Sothear Chhima, psychiatry, dyrektora Transcultural Psychosocial Organisation (przed tygodniem udzielił wywiadu „The Phnom Penh Post”), główne przyczyny zaburzeń psychicznych to codzienność za trudna na ludzką głowę: ubóstwo, przemoc domowa, alkoholizm, narkotyki

Olsztyn. Niewielu zadłużonych lokatorów chce odpracować zobowiązania

; - podkreślił Karpowicz. Z wyliczeń ZLiBK wynika, że zaległości wobec gminy ma ponad 69,23 proc. najemców. Do tej statystyki wliczani są lokatorzy, którzy zalegają nawet z jednomiesięcznym czynszem. Jednak najwyższe zadłużenia wynoszą nawet ponad 100 tys. zł. Według Karpowicza najczęstszą przyczyną popadania

Dochód podstawowy batem na populistów? Znieczulenie nie uzdrowi świata

"Pamiętam zamykane fabryki i małe firmy, które zwalniały pracowników. Dziś przy głównej ulicy straszą puste sklepy, a większość żyje na granicy ubóstwa. Polujemy, żeby mieć co do garnka włożyć. Moi sąsiedzi są bardzo daleko od szczytu, a nawet środka, społecznej drabiny. Nie mamy nic do

Polska bieda 2012. Im więcej dzieci, tym jej więcej

Jaka jest polska bieda? Co to znaczy "być biednym Polakiem"? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Sporo niespodzianek przyniosły dwa nowe raporty o biedzie w Polsce, które GUS zaprezentował 30 listopada ("Ubóstwo w Polsce w 2011 r." oraz "Różne oblicza polskiej biedy"

Papież: żaden kraj sam nie upora się ze zjawiskiem globalnej imigracji

W orędziu "Kościół bez granic; matka wszystkich" na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony 18 stycznia przyszłego roku, papież zaapelował o otoczenie troską osób najsłabszych i zepchniętych na margines, zwłaszcza zaś ofiar ubóstwa i nowych form niewolnictwa. "Od

Sprawa ks. Lemańskiego. Chrystus zatrzymał się w biurze

kwestionujące jego ubóstwo. Dla partii faryzejskiej w Kościele ważniejsze od tego, co robi, stało się to, ile odłożył. Ksiądz pisze teraz do przyjaciół i ludzi, których w większości nie zna, żeby wytłumaczyć, dlaczego musi odrzucić ich pomoc. Po ostatnich pismach z Watykanu rachunek ma prosty: na kaucje i

Turystyka w Rosji kuleje. Statystyki najgorsze od 15 lat

przyczyną coraz rzadszych wyjazdów zagranicznych jest według ekspertów skomplikowana sytuacja ekonomiczna w jakiej znalazła się Rosja i dewaluacja narodowej waluty kraju. Poniżej granicy ubóstwa żyje już prawie 23 mln ludzi, o 3 mln więcej niż w zeszłym roku. A ponad 70 proc. mieszkańców kraju przyznaje, że

Wojewoda z PiS usiłuje przyćmić jubileusz 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego własną imprezą na uniwersytecie

mieszkańców Gdańska i z politycznych przyczyn angażuje samorząd gdański w ideologiczny spór i anarchizuje kraj". Wojewoda Drelich z PiS zarzucił również Trybunałowi, że jest instytucją powstałą w czasach PRL, a prezydentowi Adamowiczowi, że w swoich "działaniach nie pierwszy raz nawiązuje do

Chłoń-Domińczak: Program 500+ ograniczy kobietom wybór. A do rodzenia nie zachęci

różnego rodzaju zachęt, nie tylko prostych transferów. 500+ ma tę zaletę, że zmniejsza ubóstwo rodzin wielodzietnych. Tutaj te pieniądze są dobrze ukierunkowane. Czy 500+ "przywraca godność Polakom"? - Nie. Przywracanie godności to jest pokazywanie wkładu rodzin w rozwój społeczeństwa i

UNICEF: Na świecie pracuje 150 mln dzieci. W Europie Środkowej i Wschodniej - 5 procent

. Ponad połowa z nich przez długie godziny wykonuje najgorsze formy pracy, często przy użyciu niebezpiecznego sprzętu i dużych ciężarów. UNICEF wskazuje, że główną przyczyną pracy dzieci jest ubóstwo. Z tego powodu najwięcej pracujących dzieci mieszka w krajach rozwijających się, gdzie dochód na jedną

Zakonnice muszą więcej. Rozmowa z matką Jolantą Olech, urszulanką

(bo chcę) z małżeństwa i podobnych związków (ślub czystości). Rezygnuję z posiadania i dysponowania dobrami materialnymi, bo chcę żyć we wspólnocie dóbr i pomagać innym (ślub ubóstwa). Oddaję się do dyspozycji, by pracować dla ewangelizacji i służyć innym (ślub posłuszeństwa). Nie może to być

Zakonnica to niewolnica? Małgorzata Niedzielska jako pierwsza w Polsce pozwała swoje zgromadzenie

zakonną jeszcze pełniej Mu się poświęcić? – Chcę. – Czy chcesz z pomocą łaski Bożej przyjąć i na wieki zachować ten sposób życia w doskonałej czystości, posłuszeństwie i ubóstwie, który wybrali sobie Chrystus Pan i Jego Dziewicza Matka? – Chcę. – Czy chcesz pełnić posłuszeństwo

Źli i nacjonalistyczni, bo biedniejsi niż rodzice? 550 mln osób ma gorzej niż przed dekadą

Brytanii i Francji uważa, że ich sytuacja ekonomiczna się pogorszyła. Gdzie szukać przyczyn? Wg McKinseya nie tylko w globalnej recesji. Stanowiła ona wprawdzie główny czynnik pogorszenia się dochodów, ale trend ma charakter długoterminowy i ma być uzależniony od wielu uwarunkowań: m.in. względów

Kakofonia u Prusa [GADOMSKI]

ludzie, którzy antysemityzmem się brzydzą. Łączy ich jedno - niechęć do polskiej transformacji, która doprowadziła do ukształtowania się III RP. Natężenie tej niechęci jest różne i różne są jej przyczyny. Prof. Marcin Król (wybitny historyk idei, który dziwnym trafem też się znalazł w tym towarzystwie ze

Niepełnosprawność? W 25. urodziny stajesz się niewidzialny dla państwa

mamy kolejkę oczekujących na miejsce. Krystyna Furjan, mama niepełnosprawnego 30-letniego Adama: – Miejsca w ośrodku raczej się nie zwalniają, chyba że z przyczyn naturalnych... A.W.: – Więc bardzo dużo osób po ukończeniu edukacji zostaje zamknięte w domach. Szacujemy, że w Warszawie co

Człowiek jest zbędny, gdy nie może kupować

będzie miało lepsze oceny i zaakceptują je rówieśnicy. Biedna rodzina jest bardzo podobna do naszej. Jedyną różnicą jest to, że gorzej jej się wiedzie. Jakie są tego przyczyny? - Często choroba. Niepełnosprawne dziecko bywa dla rodziny katastrofą finansową: trzeba wydawać na opiekę, operacje, leczenie

Zarzuty znęcania się dla opiekunki zmarłej Violetty Villas

;. Artystka zmarła w grudniu ubiegłego roku w Lewinie Kłodzkim (Dolnośląskie), a przyczyną jej śmierci były liczne, nieleczone choroby. Ostatnie lata życia spędziła w ubóstwie i samotności, a 150 psów i 300 kotów, które m.in. przygarniała z ulicy i nie radziła sobie z nimi, były przyczyną jej konfliktów z

Rok 2015, czyli jak zadowoleni ze swego życia Polacy zapragnęli jeszcze raz zadziwić Europę

. Kariera bezkarnego kłamstwa Tęgie głowy dociekają przyczyn tego niezwykłego przemalowania Polski z białego na czarne, co nastąpiło późną wiosną 2015 roku, kiedy wybrzmiało hasło "Polska w ruinie" - tak bezwstydnie fałszywe jak późniejsze przebieranie rosyjskich dzieci w polską biedę. Dlatego od

Gigantyczne pożary w zakładach tekstylnych w Karaczi. Co najmniej 310 ofiar

Trwa dogaszanie pożaru. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. - W ciągu dwóch minut ogień ogarnął całą fabrykę - powiedział przebywający w szpitalu 29-letni Liaqat Hussain, który ma rozległe oparzenia. Według szefa strażaków Ehtishama ud-Dina większość ofiar śmiertelnych to osoby, które nie

Co piąte dziecko w Polsce jest ubogie

zaledwie 12,4 proc. (w Polsce - 21 proc.). - Ten i inne przykłady dowodzą, że to polityka państwa ma wpływ na zmniejszenie ubóstwa dzieci - tłumaczy Falkowska. - Nie wystarczą same świadczenia, powinno się zadbać o to, żeby były kierowane do najbardziej potrzebujących. Trzeba też zapobiegać przyczynom

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

Europejskiej. Rolnictwo mimo rozwoju w ostatnich latach jest dużo dalej w tyle za Europą niż przemysł czy po prostu poziom życia. Mało ziemi, mało kapitału Zdaniem Walentego Poczty są tego dwie przyczyny, które razem wzięte eliminują jakikolwiek efekt skali. Na wsi mamy przerost zatrudnienia (tu mieszka aż 40

Kard. Dziwisz w Łagiewnikach o wojnach, pojednaniu i in vitro

się w Polsce. Potrzeba ewangelicznego ubóstwa - Przekazując orędzie pokoju, myślimy o naszym polskim domu, ciągle miotanym niepokojami wewnętrznymi, dyskusjami ideologicznymi, wzajemnymi oskarżeniami. Nie zabliźniły się jeszcze rany rodzin, krewnych i przyjaciół po tragicznej katastrofie na smoleńskim

Bez inwestycji nie ma wzrostu

zrównoważonego rozwoju. Federica Mogherini, Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała: Kiedy spojrzymy na Bliski Wschód i Afrykę widzimy regiony o ogromnym potencjale, który jest ograniczany przez wojny, ubóstwo

Lemury najbardziej zagrożonymi ssakami na ziemi

- narażonych na wyginięcie. A jeszcze w 2005 roku prognozy były dużo bardziej optymistyczne. Według poprzedniej oceny za krytycznie zagrożone uznano wtedy jedynie osiem gatunków tych zwierząt. Główną przyczyną złej sytuacji lemurów jest niszczenie ich naturalnych siedlisk. Na skutek niestabilnej sytuacji

Masoni w Brukseli

zapominających o Wolterze". Choć wszyscy trzej przywódcy UE wywodzą się z chadeckiej centroprawicy, to wczoraj nie mówiono o kontrowersjach związanych ze stosunkami między państwem a Kościołami. - I przyczyny, i skutki ubóstwa to nie tylko ekonomia, lecz także wymiar etyczny. Dlatego wspólnie powinniśmy

O biednych nikt nie chce słuchać

jest w Polsce biednych? - Mamy różne miary ubóstwa. Minimum egzystencji to granica zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, takich jak jedzenie, ubranie czy dach nad głową. To niewiele ponad 1000 zł miesięcznie na rodzinę z dwojgiem dzieci. 12 proc. Polaków, czyli ponad 4 mln, żyje

Papież apeluje do ONZ o światową mobilizację etyczną

;. Przypominając niedawną kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II Franciszek podkreślił, że obaj jego poprzednicy stanowią inspirację dla działań na rzecz integralnego rozwoju ludzi i zrozumienia między narodami. Wyrażając uznanie dla tego, co uczyniła już ONZ, zwłaszcza w dziedzinie edukacji i walki z ubóstwem

Pierwszy w historii most połączy kontynenty - Afrykę i Azję

odwiedzających kraj turystów, inwestorzy zachodni wycofali wiele inwestycji, inflacja pędzi, bezrobocie wśród młodych dobija do 30 proc., liczba Egipcjan żyjących poniżej progu ubóstwa przekroczyła 50 proc., a ceny wielu produktów zaczynają dorównywać europejskim. Arabia Saudyjska, największy w regionie

Co polscy biskupi rozumieją z papieża

Nawet we własnym gronie - my, dziennikarze "Gazety" - różnimy się skalą nadziei i sceptycyzmu. "Apele papieża o ubóstwo nie w smak polskim hierarchom", pisaliśmy 31 marca, w Wielką Sobotę - w dniu, w którym przecierałem oczy ze zdumienia, słysząc, jak kardynał Dziwisz, święcąc

Mija 70 lat od utworzenia systemu z Bretton Woods

potrzebującym. Krytycy zarzucają mu, że nieskutecznie walczy z biedą i ubóstwem w świecie. Po 70 latach działania tej instytucji ponad 1 mld ludzi na świecie żyje w skrajnej biedzie za mniej niż 1,25 dol. dziennie. Największe sukcesy w wyciąganiu społeczeństwa z ubóstwa odnotowały Chiny i to nie dzięki pomocy

Vargas Llosa: Noblista i jego miłość w czasach popkultury

do niego, ale poświęcenie było moje" - mówiła kobieta, gdy Mario zostawił ją dla Patricii, jej siostrzenicy, po dziesięciu latach małżeństwa. Rzeczona Patricia miała być przyczyną konfliktu Vargasa Llosy z Gabrielem Garcią Marquezem, autorem "Stu lat samotności". Kiedy Llosa na moment

Nie chcemy zakładać korporacji

Europejskiej 11 proc. pracujących Polaków żyje w ubóstwie. Oznacza to, że mimo ich aktywnie świadczonej pracy brakuje im pieniędzy na mieszkanie, rachunki i jedzenie. Sama praca nie jest w stanie wyrwać ich z ubóstwa. Opisana sytuacja świadczy o strukturalnych patologiach systemu, a nie indywidualnych cechach

Nie chcemy zakładać korporacji

Europejskiej 11 proc. pracujących Polaków żyje w ubóstwie. Oznacza to, że mimo ich aktywnie świadczonej pracy brakuje im pieniędzy na mieszkanie, rachunki i jedzenie. Sama praca nie jest w stanie wyrwać ich z ubóstwa. Opisana sytuacja świadczy o strukturalnych patologiach systemu, a nie indywidualnych cechach

Jak pięknie pocierpieć. Spór o matkę Teresę

to nastąpi - choć nie sądzę, by jedna prycza więcej i parę strupów mniej miały tu znaczenie. Umieralnia stanowi model klasycznej chrześcijańskiej dobroczynności: łagodzi najbardziej widoczne objawy nędzy społecznej, absolutnie nie przeciwdziałając jej przyczynom". Głodu nie ma. Są tylko ludzie

Im bliżej supermarketu, tym większa nadwaga. Im większa nadwaga, tym niższa pensja

Supermarkety Walmart od lat są krytykowane. Do tej pory najwięcej mówiło się o głodowych pensjach wypłacanych kasjerom. Tak niskich, że jeśli pracownik obsługujący kasę ma na utrzymaniu czteroosobową rodzinę, to żyje ona poniżej progu ubóstwa. Teraz dochodzi kolejny ciężki grzech. Okazuje się

Bośnia: Rozruchy w 33 miastach. "Zrujnowali naszą przyszłość"

we wtorek w Tuzli, niegdyś jednym z największych ośrodków przemysłowych Bośni. W ostatnich latach w mieście zamknięto wiele sprywatyzowanych fabryk. Uczestnicy protestów oskarżają lokalne władze administracyjne o nepotyzm i korupcję. Te zjawiska zdaniem protestujących są główną przyczyną zamknięcia

Złe powietrze. Chore dzieci

zanieczyszczenia a zachowaniem dzieci? - Wysoka ekspozycja na zanieczyszczenia w czasie ciąży może się przekładać na większe problemy z zachowaniem dzieci. Ale to jest również skorelowane z emocjami matek, wysokim stresem, ubóstwem. Trudno więc jednoznacznie określić wpływ zanieczyszczenia powietrza na zachowanie

Lis w swoim ostatnim programie w TVP: Polska znowu będzie demokratyczna, tolerancyjna i uśmiechnięta

Następny gość - Lech Wałęsa - rządy PiS ocenił następująco: - Oni wzięli się za większe burzenie. A wciąż burzyć nie można - powiedział. Przestrzegł też: - Nie żartujmy z demokracji. Demokracja to udział. Są momenty w historii, które wymagają większego udziału. Ocenił, że przyczyną podziałów obserwowanych

Oficjalne bezrobocie zawyżone o jedną trzecią

-owskiej mapie Polski to województwo podkarpackie ma najtrudniejszą sytuację. - Ubóstwo. To jest przyczyna. Nie mamy infrastruktury, która tworzy miejsca pracy. Mamy dolinę lotniczą, ale to za mało, by dać pracę wszystkim. A mieszkańcy Podkarpacia uchodzą za takich, co nie potrafią cyganić. Boją się, ale

Eksperci: walka z rakiem wykracza poza kategorie medyczne

dostępu do różnych świadczeń, czyli ustawiania chorych w kolejkach. "W onkologii odraczanie leczenia z przyczyn innych niż wynikające z sytuacji medycznych, czy woli samego chorego, nie powinno mieć miejsca" - powiedział. Zainicjowane zmiany w onkologii Pieńkowski ocenił pozytywnie. "

Niepoprawna historia sztuki. Znakomity serial BBC

mistrzów. Flamandzki malarz sprytnie wykorzystał motyw biblijny, by opowiedzieć o współczesnym ubóstwie flamandzkiej wsi, niepokojach religijnych związanych z ikonoklazmem oraz ucisku opresyjnych władz. W końcu Józef z jego obrazu zapłaci podatek nie cesarzowi rzymskiemu, ale hiszpańskiemu monarsze

"Gwarancje dla młodzieży" - 13,8 mld zł na wsparcie na rynku pracy

rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem. Na realizację projektu "Pomysł na siebie", w którym udział bierze 1,5 tys. osób, przeznaczono ponad 19 mln zł. Skierowany jest on do osób wieku 15-17 lat, którym pomoże wrócić do szkoły, wyrównać zaległości czy zdobyć kwalifikacje zawodowe

"Wykluczeni" Artura Domosławskiego. Reportaż, ale nie literacki

statystyk, w brazylijskich fawelach przez policyjne szwadrony śmierci czasem zupełnie bez przyczyny. Ci z najbiedniejszych stanów Brazylii, zatrudnieni do pracy na dalekich plantacjach, z których nie mogą się oddalić i są zmuszani do pracy w straszliwych warunkach - tracą "tylko" wolność, stając

Matka niepełnosprawnego 38-latka: Po raz pierwszy usłyszałam "mama", gdy syn miał 23 lata

lekarzy, że mój syn będzie przez całe życie rośliną, ponieważ ma uszkodzony mózg. Do dzisiaj nie wiem, co było przyczyną. Lekarze rozważali dwie wersje. W pierwszym trymestrze ciąży dostałam zapalenia uszu i być może zażywane leki miały wpływ na uszkodzenie płodu. A może doszło do uszkodzenia

Bank Światowy: Kryzys zwiększy ubóstwo w Europie Wschodniej

ubóstwem i kierowania gospodarką Banku Światowego na Europę i Azję Środkową Luca Barbone. W poprzednich latach, kiedy sytuacja w jednym kraju ulegała pogorszeniu, całe rodziny mogły emigrować w celach zarobkowych. W tym momencie niewiele jest państw na świecie, w które kryzys nie uderzył. Rośnie też

Kary dla rodziców za tuczenie własnych dzieci? "Otyli obywatele są ciężarem"

wykazują badania w USA. Szacuje się, że na leczenie chorób wynikających z otyłości Amerykanie wydają rocznie około 200 mld dolarów, czyli ponad dwa razy więcej, niż np. Rosja wydaje na zbrojenia. Kary za otyłość karą za ubóstwo? Portorykański oddział Amerykańskiej Akademii Pediatrów jest przeciwko

"Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych" Henryka Domańskiego

Książka oparta jest na wynikach badań nad zasięgiem i przyczynami ubóstwa, przeprowadzonych w latach 1998-2001 w sześciu krajach postkomunistycznych: w Bułgarii, Polsce, Rosji, Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech. Autor podkreśla zgodność opinii: wszędzie wskazują one na pogorszenie się sytuacji

Rewolucja w Westminsterze

socjalistów, związkowców, a nawet zwolenników prawicy, którzy mogli się podstępnie zarejestrować. Jednak sondaże i wiwatujące tłumy na wiecach Corbyna wskazują na inne przyczyny. Zdeklarowanemu socjaliście udało się wzbudzić w ludziach entuzjazm, jakiego nie potrafili wykrzesać inni kandydaci. Po porażce

Rewolucja w brytyjskiej polityce. Socjalista Jeremy Corbyn został nowym liderem opozycji

wiecach Corbyna wskazują na inne przyczyny. Zdeklarowanemu socjaliście udało się wzbudzić w ludziach entuzjazm, jakiego nie potrafili wykrzesać inni kandydaci. W trudnym okresie rozliczeń po druzgocącej porażce poprzedniego lidera laburzystów Eda Milibanda z konserwatystą Davidem Cameronem w wyborach w

MS: do systemu darmowych porad prawnych włączymy organizacje pozarządowe

ubóstwem, ale także sieroctwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, przemocą w rodzinie lub długotrwałą chorobą. Tych przyczyn zwracania się o pomoc jest dużo więcej, niż się potocznie wydaje" - zaznaczył Grabarczyk odnosząc się do tych uwag. Minister dodał, że obecnie "najważniejsze jest, aby

NIK: brakuje systemowych działań na rzecz bezdomnych

likwiduje doraźne skutki, ale wspomaga przede wszystkim wychodzenie z bezdomności i usuwanie jej przyczyn. W tym celu niezbędne będzie zaangażowanie i współdziałanie wielu instytucji, odpowiedzialnych nie tylko za politykę społeczną, ale też mieszkaniową, rodzinną, imigracyjną, zdrowotną (np. w zakresie

Kongres Kobiet: Rządy PiS to alert dla równości. Dobra zmiana to marsz ku XIX- wiecznej tradycji

. Gabinet Cieni analizuje m.in. zapowiadane zmiany w systemie emerytalnym i program 500 plus. Ich zdaniem oba pogorszą sytuację kobiet. Obniżenie wieku emerytalnego będzie oznaczać wysokie ubóstwo przyszłych emerytek. Bo kobiety pracują krócej niż mężczyźni (odpowiednio 55 proc. długości życia i 45

Bez Chaveza - kryzys rewolucji i schyłek regionalnego przywództwa Wenezueli

podjąć żadnych dalszych decyzji dotyczących walki z ubóstwem na kontynencie. ALBA, stowarzyszenie Boliwii, Ekwadoru, Kuby i Nikaragui pod przewodnictwem Wenezueli nadal przemawia jednym głosem w obronie "rewolucji boliwariańskiej, przeciwko imperializmowi", ale po śmierci Chaveza zaczyna