przyczyny ubóstwa

PAP

Papież: nie rodziny wielodzietne, ale system gospodarczy przyczyną ubóstwa

Papież: nie rodziny wielodzietne, ale system gospodarczy przyczyną ubóstwa

Papież Franciszek powiedział w środę, że uproszczeniem jest opinia, że rodziny wielodzietne są przyczyną ubóstwa. Jako główną wskazał system gospodarczy.

W niedzielę Kościół obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Pod hasłem "Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu" w najbliższą niedzielę będzie obchodzony w Kościele katolickim Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Jedną z głównych przyczyn migracji jest ubóstwo - napisał w orędziu na ten dzień papież Franciszek.

Papież: Trzeba zwalczać przyczyny nierówności i niesprawiedliwości

- Zadaniem Kościoła na Filipinach jest ukazywanie i zwalczanie przyczyn głębokich nierówności i niesprawiedliwości - powiedział papież Franciszek podczas mszy w katedrze w Manili. Mówił także o społeczeństwie "obciążonym korupcją i ubóstwem".

Filipiny.Papież: trzeba zwalczać przyczyny nierówności i niesprawiedliwości

troski o dobro wspólne". Wśród obowiązków wspólnot chrześcijańskich wskazał tworzenie sieci solidarności. Papież powiedział uczestniczącym we mszy przedstawicielom filipińskiego duchowieństwa, że ich życie musi "odzwierciedlać ubóstwo Chrystusa". Przestrzegał przed materializmem, który

Konwencja klimatyczna ONZ: Więcej dwutlenku węgla w atmosferze równa się więcej ubóstwa

Konwencja klimatyczna ONZ: Więcej dwutlenku węgla w atmosferze równa się więcej ubóstwa

. - Więcej węgla w atmosferze równa się więcej ubóstwa. Nie możemy zapewnić zrównoważonego rozwoju bez poradzenia sobie z problemem zmian klimatu; nie możemy przeciwdziałać zmianom klimatu bez zajęcia się przyczynami ubóstwa - powiedziała cytowana w komunikacie sekretarz wykonawcza Ramowej Konwencji Narodów

Rząd przyjął Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Jak podkreśla Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przyjęty we wtorek przez rząd Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu na lata 2014-20 jest pierwszym takim strategicznym programem w Polsce, który opisuje kompleksowe działania nakierowane na trwałe zmniejszenie

UNICEF: Ponad 700 mln kobiet na świecie zostało wydanych za mąż jako dzieci

UNICEF: Ponad 700 mln kobiet na świecie zostało wydanych za mąż jako dzieci

Zdaniem UNICEF główną przyczyną zawierania wczesnych małżeństw jest ubóstwo. Rodzice wydają za mąż swoje młode córki, aby zmniejszyć liczbę dzieci pozostających na ich utrzymaniu. Państwa z niskim poziomem PKB odznaczają się zwykle wysokim wskaźnikiem małżeństw dzieci. To zjawisko jest

Polska biednieje. To widać w liczbach. Pierwszy raz od lat liczba skrajnie ubogich wzrosła

Polska biednieje. To widać w liczbach. Pierwszy raz od lat liczba skrajnie ubogich wzrosła

, że cały czas i coraz szybciej rósł od pierwszej "Diagnozy społecznej" w 2000 r. aż do 2009 r. Wtedy zahamował, a w ostatniej "Diagnozie" wykazaliśmy, że nieznacznie spadł. Przyczyn jest wiele. Kryzys dotknął też najlepiej zarabiających, a świadczenia socjalne i emerytury wzrosły

Co zrobić, by mniej dzieci trafiało do domów dziecka? Eksperci: kluczowa nie jest zmiana przepisów, tylko mentalności

Co zrobić, by mniej dzieci trafiało do domów dziecka? Eksperci: kluczowa nie jest zmiana przepisów, tylko mentalności

nowelizacji dodano też, że wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, w których zagrożenie dobra dziecka polega "w szczególności na zagrożeniu jego życia i zdrowia". W artykule zawarto też zapis, że "umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest

Kirgistan będzie karać za śluby z dziećmi

Kirgistan będzie karać za śluby z dziećmi

związkach opartych wyłącznie na religijnym ślubie, który nie został zarejestrowany w urzędzie stanu cywilnego. Brak uregulowań prawnych stwarzał legalną możliwość zawierania małżeństw z nieletnimi. „Wczesne małżeństwo jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnego porzucania szkół przez dziewczynki

Papież Franciszek: Ludzie wolą mieć psa niż dziecko

Papież Franciszek: Ludzie wolą mieć psa niż dziecko

dzieci. Właśnie spadek liczby urodzeń jest dla niego przyczyną kryzysu ekonomicznego. Dziwi się, że po produktach pierwszej potrzeby "w dzisiejszym świecie najwięcej pieniędzy wydaje się na kosmetyki i zwierzęta domowe". W rozmowie z "Il Messaggero" papież nie był łaskawy dla

NIK: Rośnie liczba rodzin, którym odbiera się dzieci. Opieka społeczna wspiera słabo

NIK: Rośnie liczba rodzin, którym odbiera się dzieci. Opieka społeczna wspiera słabo

Od 2012 r. w Polsce obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny. Nałożyła ona na samorządy obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy związane z alkoholem, przemocą czy ubóstwem. Ośrodki opieki społecznej, które zajmują się pomocą takim rodzicom w praktyce, powinny doprowadzić do

USA.Wzrost ubóstwa dzieci w wyniku kryzysu i recesji

, kiedy 17 procent dzieci żyło w biednych rodzinach. Dzieci żyjące w ubóstwie mają m.in. mniejsze szanse na zdobycie wykształcenia gwarantującego im dobrą pracę. Za główną przyczynę wzrostu ubóstwa uważa się recesję w latach 2007-2009. Jej skutki łagodzą takie programy, jak przydział bonów żywnościowych i

Czy sądy odbierają dzieci z powodu ubóstwa? [GŁOS SĘDZI]

Czy sądy odbierają dzieci z powodu ubóstwa? [GŁOS SĘDZI]

odebranie dzieci z powodu ubóstwa w rodzinie? Ławnik A: Nie, nigdy. Nie przypominam sobie takiego przypadku. Ławnik G.: Nie. Bieda nigdy nie była podstawą takiej decyzji, to były inne przyczyny. Kurator: Nie, nigdy z powodu ubóstwa. Bieda raczej jest skutkiem pewnej bierności, bezczynności rodziców

Statki-widma z martwymi załogami dopływają do wybrzeży Japonii. To desperaci z Korei Płn?

Statki-widma z martwymi załogami dopływają do wybrzeży Japonii. To desperaci z Korei Płn?

"Statki-widma" - tak mówi się w Japonii na drewniane stare łodzie, które dobijają do wybrzeży Japonii. Japońskie straże przybrzeżne znajdują na ich pokładzie zwłoki, niekiedy szkielety. Większość ciał jest w tak zaawansowanym stanie rozkładu, że stwierdzenie przyczyn zgonu jest niemożliwe

Papież apeluje do Europy o człowieczeństwo wobec migrantów

Papież apeluje do Europy o człowieczeństwo wobec migrantów

Masowy napływ uchodźców do Europy, a także innych części świata zdominował wystąpienie Franciszka podczas tradycyjnej audiencji dla ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. Papież przypomniał o konieczności "rozpoznania przyczyn" tego zjawiska. Papież Franciszek: To wołanie

PiS zakazuje odbierać dzieci z powodu biedy. Eksperci: To deklaracja dobrej woli, a nie pomoc dzieciom

PiS zakazuje odbierać dzieci z powodu biedy. Eksperci: To deklaracja dobrej woli, a nie pomoc dzieciom

Sędziów Rodzinnych w Polsce. Rzecznik Praw Dziecka także poinformował nas, że w 2015 r. nie wpłynęła do niego żadna skarga dotycząca odebrania dziecka tylko z powodu ubóstwa. Pod koniec grudnia poprosił Ministerstwo Sprawiedliwości o wskazanie tych 61 spraw, w których do tego doszło. Nie otrzymał

6 mln Polaków zmaga się z biedą - niedostatkiem, brakami, ograniczeniami

także organizacje działające na rzecz biednych i wykluczonych. Obserwacje naukowców korespondują z wynikami sondażu CBOS z 2012 r. "Polacy o skali ubóstwa w kraju". Wynika z niego, że tendencja do obarczania odpowiedzialnością za biedę samych biednych się umacnia. Jako przyczyny biedy badani

Papież: trudno pozostać uczciwym w polityce

29.06. Watykan (PAP) - Trudno być uczciwym politykiem - powiedział papież Franciszek, podkreślając w niedzielnym wywiadzie dla dziennika "Il Messaggero", że politycy ulegają zjawisku korupcji. Ocenił też, że komuniści "ukradli" chrześcijanom "sztandar ubóstwa". Mówiąc

Ubóstwo w USA wciąż na rekordowym poziomie

Ubóstwo w USA wciąż na rekordowym poziomie

rzędu, podwyższenia wskaźnika ubóstwa. Nie nastąpiło to jednak, a za przyczynę ekonomiści podają przedłużenie wypłat zasiłków dla bezrobotnych; od roku 2009 można je otrzymywać do 99 tygodni. Dlatego też wiele osób pobierało je do ostatnich miesięcy minionego roku. Wskaźnik ubóstwa nie zwiększył się

Sędzia: bieda nigdy nie jest wyłącznym powodem odebrania dzieci

rodzinie wynika, że w grupie 77,4 tys. dzieci przebywających w pieczy zastępczej w końcu 2012 r. (tj. umieszczonych poza rodzinami zarówno w roku 2012, jak i latach wcześniejszych) w przypadku 1 proc. dzieci jedną z współistniejących przyczyn trudnej sytuacji życiowej rodzin, uzasadniającej potrzebę

Dawać pieniądze na dzieci? Tak, ale sprawiedliwie

Dawać pieniądze na dzieci? Tak, ale sprawiedliwie

roku 2015 a trzecim kwartałem roku 2016 współczynnik aktywności zawodowej kobiet spadł (a w poprzednich latach rósł). Aż 1,8 mln osób jako przyczynę swojej bierności wskazało „obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu”. To ok. 109 tys. więcej niż rok wcześniej.To może być

Dać biednym wędkę czy rybę? W Afryce powiódł się eksperyment pomocy finansowej bez zobowiązań

Dać biednym wędkę czy rybę? W Afryce powiódł się eksperyment pomocy finansowej bez zobowiązań

trwają), żeby móc jednoznacznie stwierdzić, jakie przynoszą rezultaty. Wiadomo jedno: pieniądze zawsze stanowią dla biednych dużą pomoc i nie są wydawane na głupoty. Trudno jednak liczyć na to, że tym sposobem uda się wykorzenić strukturalne przyczyny ubóstwa, jak zła jakość opieki zdrowotnej i edukacji

Egipt.Prezydent Sisi gotów pomóc w walce z Państwem Islamskim

Jednocześnie wezwał do opracowania "całościowej strategii" uwzględniającej przyczyny ekstremizmu w regionie. Wskazał w tym kontekście na zajęcie się problemem ubóstwa i poprawą edukacji. Agencja AP pisze, że w tym pierwszym wywiadzie dla któregoś z zagranicznych mediów od czasu objęcia w

Amerykanie się bogacą

nie rosną, to zasadniczo ma rację. Co oczywiście nie zmienia faktu, że 2015 r. był bardzo dobry. Liczba osób żyjących w ubóstwie zmniejszyła się o 3,5 mln. Już tylko 9 proc. obywateli nie ma ubezpieczenia zdrowotnego - to efekt kontrowersyjnej reformy Obamy z 2014 r., która zapewniła opiekę lekarską

Bułgarzy w 25 lat po obaleniu Żiwkowa są rozczarowani

ustąpiła tymczasowo, by umocnić się ekonomicznie i przekształcić w oligarchiczną - stwierdza. Dawny doradca nie jest osamotniony w swoim przekonaniu, że bułgarska transformacja się nie udała. Świadczą o tym dane statystyczne. Według Eurostatu Bułgaria jest krajem unijnym o najwyższym zagrożeniu ubóstwem

Papież wygłosił jedną z najbardziej społecznych mów pontyfikatu

"sposób tworzenia historii"; i to właśnie robią ruchy ludowe - ocenił. Zwrócił uwagę na potrzebę myślenia wspólnotowego i wyrzeczenia się postawy przyzwalania na to, żeby tylko nieliczni przywłaszczali sobie dobra. Trzeba - mówił - zlikwidować strukturalne przyczyny ubóstwa: "nierówność

Austriackie zakony wymierają. Ratunek w "imporcie" z Azji i "roku na próbę"

indywidualnego spowodowały wymieranie żeńskich zakonów. – Może stosunek do Kościoła, może chęć robienia kariery zawodowej czy niechęć do rezygnowania z życia seksualnego. Przyczyn braku chęci do wstępowania do zakonów jest zapewne wiele. W konsekwencji pozostała nam jedna trzecia zakonnic, ledwie 3600

Choć pracują, nie stać ich na życie. To już ponad 5 mln Brytyjczyków

urzędnicy realnie z roku na rok zarabiają coraz mniej. Tymczasem w Polsce w poprzednich latach skrajnie ubogich ubywało, teraz po raz pierwszy jest ich o 1 proc. więcej niż w 2011 r. - W skrajnym ubóstwie żyją te gospodarstwa domowe, których dochody są poniżej minimum egzystencji i które z przyczyn

Historyczny wzrost dochodów Amerykanów. Pomoże Clinton? Niekoniecznie, bo ta kampania jest wariacka [ZAWADZKI]

oczywiście nie zmienia tego, że 2015 rok był bardzo dobry. Liczba obywateli żyjących w ubóstwie zmniejszyła się o 3,5 mln. Już tylko 9 proc. Amerykanów nie ma ubezpieczenia zdrowotnego - to efekt kontrowersyjnej reformy Obamy, która weszła w życie w 2014 roku i zapewniła opiekę lekarską dodatkowym kilkunastu

Amerykański sennik. Kto jest odpowiedzialny za bankructwo Portoryko?

;. Byłoby równie śmieszne, gdyby nie fakt, że efekty odczuwa trzy i pół miliona mieszkańców Portoryko. Ponad 40 proc. z nich żyje poniżej poziomu ubóstwa. Ok. 150 państwowych szkół zostało w ostatnich dwóch latach zamkniętych z braku pieniędzy. W zeszłym miesiącu odcięto prąd w zadłużonym szpitalu w mieście

Scarlett Johansson rezygnuje ze współpracy z Oxfam - konflikt interesów

przyjmuje decyzję o rezygnacji. Przyczyną rezygnacji jest komercyjna współpraca Johansson z izraelską firmą SodaStream, która ma zakłady w żydowskim osiedlu Maale Adumim na Zachodnim Brzegu. Oxfam sprzeciwia się żydowskiemu osadnictwu na terytoriach palestyńskich, uznawanemu za nielegalne w świetle

Prawica udaje lewicę. A co z lewicą?

obrońca poniżonych i wykluczonych w Polsce. "Wrażliwość" ta ma dwa wymiary. Pierwszym jest identyfikacja z poczuciem krzywdy tych, którym się nie powiodło w III RP (bez względu na przyczyny tych niepowodzeń). Empatia ta jest tym łatwiejsza, że działacze, członkowie i sympatycy PiS należą w dużej

Eksperci: Polski kodeks pracy nie jest zły, zmorą są nadużycia i jego łamanie

za łamanie przepisów oraz niską ściągalności kar. Zauważyli też, że zapowiedzi władz o ograniczeniu tzw. umów śmieciowych nie są realizowane, a sama praca nie gwarantuje wyjścia z ubóstwa. Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący prezydium Ogólnopolskiego Zrzeszenia Związków Zawodowych, za największy

Olsztyn. Niewielu zadłużonych lokatorów chce odpracować zobowiązania

; - podkreślił Karpowicz. Z wyliczeń ZLiBK wynika, że zaległości wobec gminy ma ponad 69,23 proc. najemców. Do tej statystyki wliczani są lokatorzy, którzy zalegają nawet z jednomiesięcznym czynszem. Jednak najwyższe zadłużenia wynoszą nawet ponad 100 tys. zł. Według Karpowicza najczęstszą przyczyną popadania

Papież: żaden kraj sam nie upora się ze zjawiskiem globalnej imigracji

W orędziu "Kościół bez granic; matka wszystkich" na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony 18 stycznia przyszłego roku, papież zaapelował o otoczenie troską osób najsłabszych i zepchniętych na margines, zwłaszcza zaś ofiar ubóstwa i nowych form niewolnictwa. "Od

Wojewoda z PiS usiłuje przyćmić jubileusz 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego własną imprezą na uniwersytecie

mieszkańców Gdańska i z politycznych przyczyn angażuje samorząd gdański w ideologiczny spór i anarchizuje kraj". Wojewoda Drelich z PiS zarzucił również Trybunałowi, że jest instytucją powstałą w czasach PRL, a prezydentowi Adamowiczowi, że w swoich "działaniach nie pierwszy raz nawiązuje do

Polska bieda 2012. Im więcej dzieci, tym jej więcej

Jaka jest polska bieda? Co to znaczy "być biednym Polakiem"? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Sporo niespodzianek przyniosły dwa nowe raporty o biedzie w Polsce, które GUS zaprezentował 30 listopada ("Ubóstwo w Polsce w 2011 r." oraz "Różne oblicza polskiej biedy"

Chłoń-Domińczak: Program 500+ ograniczy kobietom wybór. A do rodzenia nie zachęci

różnego rodzaju zachęt, nie tylko prostych transferów. 500+ ma tę zaletę, że zmniejsza ubóstwo rodzin wielodzietnych. Tutaj te pieniądze są dobrze ukierunkowane. Czy 500+ "przywraca godność Polakom"? - Nie. Przywracanie godności to jest pokazywanie wkładu rodzin w rozwój społeczeństwa i

Sprawa ks. Lemańskiego. Chrystus zatrzymał się w biurze

kwestionujące jego ubóstwo. Dla partii faryzejskiej w Kościele ważniejsze od tego, co robi, stało się to, ile odłożył. Ksiądz pisze teraz do przyjaciół i ludzi, których w większości nie zna, żeby wytłumaczyć, dlaczego musi odrzucić ich pomoc. Po ostatnich pismach z Watykanu rachunek ma prosty: na kaucje i

UNICEF: Na świecie pracuje 150 mln dzieci. W Europie Środkowej i Wschodniej - 5 procent

. Ponad połowa z nich przez długie godziny wykonuje najgorsze formy pracy, często przy użyciu niebezpiecznego sprzętu i dużych ciężarów. UNICEF wskazuje, że główną przyczyną pracy dzieci jest ubóstwo. Z tego powodu najwięcej pracujących dzieci mieszka w krajach rozwijających się, gdzie dochód na jedną

Niepełnosprawność? W 25. urodziny stajesz się niewidzialny dla państwa

mamy kolejkę oczekujących na miejsce. Krystyna Furjan, mama niepełnosprawnego 30-letniego Adama: – Miejsca w ośrodku raczej się nie zwalniają, chyba że z przyczyn naturalnych... A.W.: – Więc bardzo dużo osób po ukończeniu edukacji zostaje zamknięte w domach. Szacujemy, że w Warszawie co

Kakofonia u Prusa [GADOMSKI]

ludzie, którzy antysemityzmem się brzydzą. Łączy ich jedno - niechęć do polskiej transformacji, która doprowadziła do ukształtowania się III RP. Natężenie tej niechęci jest różne i różne są jej przyczyny. Prof. Marcin Król (wybitny historyk idei, który dziwnym trafem też się znalazł w tym towarzystwie ze

Rok 2015, czyli jak zadowoleni ze swego życia Polacy zapragnęli jeszcze raz zadziwić Europę

. Kariera bezkarnego kłamstwa Tęgie głowy dociekają przyczyn tego niezwykłego przemalowania Polski z białego na czarne, co nastąpiło późną wiosną 2015 roku, kiedy wybrzmiało hasło "Polska w ruinie" - tak bezwstydnie fałszywe jak późniejsze przebieranie rosyjskich dzieci w polską biedę. Dlatego od

Bez inwestycji nie ma wzrostu

zrównoważonego rozwoju. Federica Mogherini, Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała: Kiedy spojrzymy na Bliski Wschód i Afrykę widzimy regiony o ogromnym potencjale, który jest ograniczany przez wojny, ubóstwo

Człowiek jest zbędny, gdy nie może kupować

będzie miało lepsze oceny i zaakceptują je rówieśnicy. Biedna rodzina jest bardzo podobna do naszej. Jedyną różnicą jest to, że gorzej jej się wiedzie. Jakie są tego przyczyny? - Często choroba. Niepełnosprawne dziecko bywa dla rodziny katastrofą finansową: trzeba wydawać na opiekę, operacje, leczenie

Zarzuty znęcania się dla opiekunki zmarłej Violetty Villas

;. Artystka zmarła w grudniu ubiegłego roku w Lewinie Kłodzkim (Dolnośląskie), a przyczyną jej śmierci były liczne, nieleczone choroby. Ostatnie lata życia spędziła w ubóstwie i samotności, a 150 psów i 300 kotów, które m.in. przygarniała z ulicy i nie radziła sobie z nimi, były przyczyną jej konfliktów z

Kard. Dziwisz w Łagiewnikach o wojnach, pojednaniu i in vitro

się w Polsce. Potrzeba ewangelicznego ubóstwa - Przekazując orędzie pokoju, myślimy o naszym polskim domu, ciągle miotanym niepokojami wewnętrznymi, dyskusjami ideologicznymi, wzajemnymi oskarżeniami. Nie zabliźniły się jeszcze rany rodzin, krewnych i przyjaciół po tragicznej katastrofie na smoleńskim

Gigantyczne pożary w zakładach tekstylnych w Karaczi. Co najmniej 310 ofiar

Trwa dogaszanie pożaru. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. - W ciągu dwóch minut ogień ogarnął całą fabrykę - powiedział przebywający w szpitalu 29-letni Liaqat Hussain, który ma rozległe oparzenia. Według szefa strażaków Ehtishama ud-Dina większość ofiar śmiertelnych to osoby, które nie

Co piąte dziecko w Polsce jest ubogie

zaledwie 12,4 proc. (w Polsce - 21 proc.). - Ten i inne przykłady dowodzą, że to polityka państwa ma wpływ na zmniejszenie ubóstwa dzieci - tłumaczy Falkowska. - Nie wystarczą same świadczenia, powinno się zadbać o to, żeby były kierowane do najbardziej potrzebujących. Trzeba też zapobiegać przyczynom

Pierwszy w historii most połączy kontynenty - Afrykę i Azję

odwiedzających kraj turystów, inwestorzy zachodni wycofali wiele inwestycji, inflacja pędzi, bezrobocie wśród młodych dobija do 30 proc., liczba Egipcjan żyjących poniżej progu ubóstwa przekroczyła 50 proc., a ceny wielu produktów zaczynają dorównywać europejskim. Arabia Saudyjska, największy w regionie

Lemury najbardziej zagrożonymi ssakami na ziemi

- narażonych na wyginięcie. A jeszcze w 2005 roku prognozy były dużo bardziej optymistyczne. Według poprzedniej oceny za krytycznie zagrożone uznano wtedy jedynie osiem gatunków tych zwierząt. Główną przyczyną złej sytuacji lemurów jest niszczenie ich naturalnych siedlisk. Na skutek niestabilnej sytuacji

O biednych nikt nie chce słuchać

jest w Polsce biednych? - Mamy różne miary ubóstwa. Minimum egzystencji to granica zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, takich jak jedzenie, ubranie czy dach nad głową. To niewiele ponad 1000 zł miesięcznie na rodzinę z dwojgiem dzieci. 12 proc. Polaków, czyli ponad 4 mln, żyje

Masoni w Brukseli

zapominających o Wolterze". Choć wszyscy trzej przywódcy UE wywodzą się z chadeckiej centroprawicy, to wczoraj nie mówiono o kontrowersjach związanych ze stosunkami między państwem a Kościołami. - I przyczyny, i skutki ubóstwa to nie tylko ekonomia, lecz także wymiar etyczny. Dlatego wspólnie powinniśmy

Papież apeluje do ONZ o światową mobilizację etyczną

;. Przypominając niedawną kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II Franciszek podkreślił, że obaj jego poprzednicy stanowią inspirację dla działań na rzecz integralnego rozwoju ludzi i zrozumienia między narodami. Wyrażając uznanie dla tego, co uczyniła już ONZ, zwłaszcza w dziedzinie edukacji i walki z ubóstwem

Jak pięknie pocierpieć. Spór o matkę Teresę

to nastąpi - choć nie sądzę, by jedna prycza więcej i parę strupów mniej miały tu znaczenie. Umieralnia stanowi model klasycznej chrześcijańskiej dobroczynności: łagodzi najbardziej widoczne objawy nędzy społecznej, absolutnie nie przeciwdziałając jej przyczynom". Głodu nie ma. Są tylko ludzie

Vargas Llosa: Noblista i jego miłość w czasach popkultury

do niego, ale poświęcenie było moje" - mówiła kobieta, gdy Mario zostawił ją dla Patricii, jej siostrzenicy, po dziesięciu latach małżeństwa. Rzeczona Patricia miała być przyczyną konfliktu Vargasa Llosy z Gabrielem Garcią Marquezem, autorem "Stu lat samotności". Kiedy Llosa na moment

Co polscy biskupi rozumieją z papieża

Nawet we własnym gronie - my, dziennikarze "Gazety" - różnimy się skalą nadziei i sceptycyzmu. "Apele papieża o ubóstwo nie w smak polskim hierarchom", pisaliśmy 31 marca, w Wielką Sobotę - w dniu, w którym przecierałem oczy ze zdumienia, słysząc, jak kardynał Dziwisz, święcąc

Mija 70 lat od utworzenia systemu z Bretton Woods

potrzebującym. Krytycy zarzucają mu, że nieskutecznie walczy z biedą i ubóstwem w świecie. Po 70 latach działania tej instytucji ponad 1 mld ludzi na świecie żyje w skrajnej biedzie za mniej niż 1,25 dol. dziennie. Największe sukcesy w wyciąganiu społeczeństwa z ubóstwa odnotowały Chiny i to nie dzięki pomocy

Nie chcemy zakładać korporacji

Europejskiej 11 proc. pracujących Polaków żyje w ubóstwie. Oznacza to, że mimo ich aktywnie świadczonej pracy brakuje im pieniędzy na mieszkanie, rachunki i jedzenie. Sama praca nie jest w stanie wyrwać ich z ubóstwa. Opisana sytuacja świadczy o strukturalnych patologiach systemu, a nie indywidualnych cechach

Im bliżej supermarketu, tym większa nadwaga. Im większa nadwaga, tym niższa pensja

Supermarkety Walmart od lat są krytykowane. Do tej pory najwięcej mówiło się o głodowych pensjach wypłacanych kasjerom. Tak niskich, że jeśli pracownik obsługujący kasę ma na utrzymaniu czteroosobową rodzinę, to żyje ona poniżej progu ubóstwa. Teraz dochodzi kolejny ciężki grzech. Okazuje się

Bośnia: Rozruchy w 33 miastach. "Zrujnowali naszą przyszłość"

we wtorek w Tuzli, niegdyś jednym z największych ośrodków przemysłowych Bośni. W ostatnich latach w mieście zamknięto wiele sprywatyzowanych fabryk. Uczestnicy protestów oskarżają lokalne władze administracyjne o nepotyzm i korupcję. Te zjawiska zdaniem protestujących są główną przyczyną zamknięcia

Złe powietrze. Chore dzieci

zanieczyszczenia a zachowaniem dzieci? - Wysoka ekspozycja na zanieczyszczenia w czasie ciąży może się przekładać na większe problemy z zachowaniem dzieci. Ale to jest również skorelowane z emocjami matek, wysokim stresem, ubóstwem. Trudno więc jednoznacznie określić wpływ zanieczyszczenia powietrza na zachowanie

Lis w swoim ostatnim programie w TVP: Polska znowu będzie demokratyczna, tolerancyjna i uśmiechnięta

Następny gość - Lech Wałęsa - rządy PiS ocenił następująco: - Oni wzięli się za większe burzenie. A wciąż burzyć nie można - powiedział. Przestrzegł też: - Nie żartujmy z demokracji. Demokracja to udział. Są momenty w historii, które wymagają większego udziału. Ocenił, że przyczyną podziałów obserwowanych

Niepoprawna historia sztuki. Znakomity serial BBC

mistrzów. Flamandzki malarz sprytnie wykorzystał motyw biblijny, by opowiedzieć o współczesnym ubóstwie flamandzkiej wsi, niepokojach religijnych związanych z ikonoklazmem oraz ucisku opresyjnych władz. W końcu Józef z jego obrazu zapłaci podatek nie cesarzowi rzymskiemu, ale hiszpańskiemu monarsze

Eksperci: walka z rakiem wykracza poza kategorie medyczne

dostępu do różnych świadczeń, czyli ustawiania chorych w kolejkach. "W onkologii odraczanie leczenia z przyczyn innych niż wynikające z sytuacji medycznych, czy woli samego chorego, nie powinno mieć miejsca" - powiedział. Zainicjowane zmiany w onkologii Pieńkowski ocenił pozytywnie. "

Matka niepełnosprawnego 38-latka: Po raz pierwszy usłyszałam "mama", gdy syn miał 23 lata

lekarzy, że mój syn będzie przez całe życie rośliną, ponieważ ma uszkodzony mózg. Do dzisiaj nie wiem, co było przyczyną. Lekarze rozważali dwie wersje. W pierwszym trymestrze ciąży dostałam zapalenia uszu i być może zażywane leki miały wpływ na uszkodzenie płodu. A może doszło do uszkodzenia

"Wykluczeni" Artura Domosławskiego. Reportaż, ale nie literacki

statystyk, w brazylijskich fawelach przez policyjne szwadrony śmierci czasem zupełnie bez przyczyny. Ci z najbiedniejszych stanów Brazylii, zatrudnieni do pracy na dalekich plantacjach, z których nie mogą się oddalić i są zmuszani do pracy w straszliwych warunkach - tracą "tylko" wolność, stając

"Gwarancje dla młodzieży" - 13,8 mld zł na wsparcie na rynku pracy

rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem. Na realizację projektu "Pomysł na siebie", w którym udział bierze 1,5 tys. osób, przeznaczono ponad 19 mln zł. Skierowany jest on do osób wieku 15-17 lat, którym pomoże wrócić do szkoły, wyrównać zaległości czy zdobyć kwalifikacje zawodowe

Bank Światowy: Kryzys zwiększy ubóstwo w Europie Wschodniej

ubóstwem i kierowania gospodarką Banku Światowego na Europę i Azję Środkową Luca Barbone. W poprzednich latach, kiedy sytuacja w jednym kraju ulegała pogorszeniu, całe rodziny mogły emigrować w celach zarobkowych. W tym momencie niewiele jest państw na świecie, w które kryzys nie uderzył. Rośnie też

Kary dla rodziców za tuczenie własnych dzieci? "Otyli obywatele są ciężarem"

wykazują badania w USA. Szacuje się, że na leczenie chorób wynikających z otyłości Amerykanie wydają rocznie około 200 mld dolarów, czyli ponad dwa razy więcej, niż np. Rosja wydaje na zbrojenia. Kary za otyłość karą za ubóstwo? Portorykański oddział Amerykańskiej Akademii Pediatrów jest przeciwko

Rewolucja w Westminsterze

socjalistów, związkowców, a nawet zwolenników prawicy, którzy mogli się podstępnie zarejestrować. Jednak sondaże i wiwatujące tłumy na wiecach Corbyna wskazują na inne przyczyny. Zdeklarowanemu socjaliście udało się wzbudzić w ludziach entuzjazm, jakiego nie potrafili wykrzesać inni kandydaci. Po porażce

Rewolucja w brytyjskiej polityce. Socjalista Jeremy Corbyn został nowym liderem opozycji

wiecach Corbyna wskazują na inne przyczyny. Zdeklarowanemu socjaliście udało się wzbudzić w ludziach entuzjazm, jakiego nie potrafili wykrzesać inni kandydaci. W trudnym okresie rozliczeń po druzgocącej porażce poprzedniego lidera laburzystów Eda Milibanda z konserwatystą Davidem Cameronem w wyborach w

MS: do systemu darmowych porad prawnych włączymy organizacje pozarządowe

ubóstwem, ale także sieroctwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, przemocą w rodzinie lub długotrwałą chorobą. Tych przyczyn zwracania się o pomoc jest dużo więcej, niż się potocznie wydaje" - zaznaczył Grabarczyk odnosząc się do tych uwag. Minister dodał, że obecnie "najważniejsze jest, aby

Kongres Kobiet: Rządy PiS to alert dla równości. Dobra zmiana to marsz ku XIX- wiecznej tradycji

. Gabinet Cieni analizuje m.in. zapowiadane zmiany w systemie emerytalnym i program 500 plus. Ich zdaniem oba pogorszą sytuację kobiet. Obniżenie wieku emerytalnego będzie oznaczać wysokie ubóstwo przyszłych emerytek. Bo kobiety pracują krócej niż mężczyźni (odpowiednio 55 proc. długości życia i 45

NIK: brakuje systemowych działań na rzecz bezdomnych

likwiduje doraźne skutki, ale wspomaga przede wszystkim wychodzenie z bezdomności i usuwanie jej przyczyn. W tym celu niezbędne będzie zaangażowanie i współdziałanie wielu instytucji, odpowiedzialnych nie tylko za politykę społeczną, ale też mieszkaniową, rodzinną, imigracyjną, zdrowotną (np. w zakresie

"Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych" Henryka Domańskiego

Książka oparta jest na wynikach badań nad zasięgiem i przyczynami ubóstwa, przeprowadzonych w latach 1998-2001 w sześciu krajach postkomunistycznych: w Bułgarii, Polsce, Rosji, Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech. Autor podkreśla zgodność opinii: wszędzie wskazują one na pogorszenie się sytuacji

Bez Chaveza - kryzys rewolucji i schyłek regionalnego przywództwa Wenezueli

podjąć żadnych dalszych decyzji dotyczących walki z ubóstwem na kontynencie. ALBA, stowarzyszenie Boliwii, Ekwadoru, Kuby i Nikaragui pod przewodnictwem Wenezueli nadal przemawia jednym głosem w obronie "rewolucji boliwariańskiej, przeciwko imperializmowi", ale po śmierci Chaveza zaczyna

Świat wychodzi z biedy

nadal jest pełen głębokich nierówności. Zrealizowano, i to przed czasem, cel numer jeden: walka z nędzą. Liczba osób żyjących poniżej progu ubóstwa (czyli z dochodem poniżej 1,25 dol. dziennie) spadła w ciągu minionego ćwierćwiecza z 1,9 mld do 836 mln. Odsetek niedożywionych zmalał prawie o połowę

25 lat po upadku komunizmu Rumunia odbija się od dna

ich szczególnie dużo; opanowali politykę, media, proces powstania gospodarki rynkowej. Ich wszechobecność stała się przyczyną m.in. bardzo opóźnionej lustracji. Radu Filipescu, więzień polityczny z czasów reżimu Causescu, obliczył, że w latach 90. kilkuset byłych oficerów komunistycznej politycznej

Projekt dot. waloryzacji rent i emerytur w 2015 r. w czwartek na komitecie RM

do osiągnięcia poziomu, który wyznacza granica ubóstwa i wykluczenia społecznego z przyczyn finansowych, a która powinna być określana odrębnie dla gospodarstw emerytów i rencistów, tj. osób nieproduktywnych, pozostających bez możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów" - napisano w opinii do

Prymas do papieża: materializm praktyczny groźniejszy od totalitaryzmu

życia małżeńskiego i rodzinnego". Wymienił wśród nich rosnącą liczbę małżeństw "żyjących w sytuacji nieprawidłowej" i spadek liczby rodzących się dzieci. Arcybiskup gnieźnieński mówił także o wysokim bezrobociu w Polsce, które "jest przyczyną ubóstwa i u wielu ludzi rodzi poczucie

Europa traci zaufanie do bankierów z Goldman Sachs

zrezygnują z pozwu Goldman przyczyną światowego ubóstwa? Nie jest to jedyny europejski problem bankierów z USA. W poniedziałek brytyjska organizacja pozarządowa World Development Movement opublikowała raport: "Wielka loteria głodu: Jak bankowe spekulacje powodują żywnościowe kryzysy", w którym

Wielka odmowa

- zakonników i reformatorów, którzy oskarżali kurię rzymską o zdradę Zbawiciela, a władze zakonu franciszkańskiego o zdradę ideałów świętego Franciszka z Asyżu. Zwłaszcza o zdradę ubóstwa. W młodości da Morrone mieszkał w skalnych grotach, najlepiej czuł się w standardach skrajnej prostoty. Nie unikał

Sezon grzewczy. Żeby twój dom nie był czadowy i niebezpieczny

- Tlenek węgla to nie ubóstwo ludzi czy stare domy. To sytuacja, która może spotkać ludzi zamożnych, wykształconych, mieszkających w nowoczesnych mieszkaniach. Pamiętam, że kilka lat temu w jednym z województw Polski środkowej doszło do zatrucia całej czteroosobowej rodziny. To byli lekarze

MS: do darmowych porad prawnych włączymy organizacje pozarządowe

nie tylko dotknięte ubóstwem, ale także sieroctwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, przemocą w rodzinie lub długotrwałą chorobą. Tych przyczyn zwracania się o pomoc jest dużo więcej niż się potocznie wydaje" - zaznaczył Grabarczyk, odnosząc się do tych uwag. Minister dodał, że obecnie "

NIK: brakuje systemowych działań na rzecz bezdomnych

wszystkim wychodzenie z bezdomności i usuwanie jej przyczyn. W tym celu niezbędne będzie zaangażowanie i współdziałanie wielu instytucji, odpowiedzialnych nie tylko za politykę społeczną, ale też mieszkaniową, rodzinną, imigracyjną, zdrowotną (np. w zakresie wychodzenia z uzależnień, depresji itp.). Wymaga

Statek, którym płynęli nielegalni imigranci, przewrócił się w drodze do Lampedusy. 50 osób nie żyje, 206 udało się uratować

. Przyczyną katastrofy było prawdopodobnie poruszenie na pokładzie. Uchodźcy zaczęli się tłoczyć w jednym miejscu, co spowodowało, że statek się przewrócił. Ci, którym udało się ocaleć, mówili telewizji CNN, że, aby nie utonąć, trzymali się ciał, które pływały po powierzchni wody. Strona maltańska relacjonuje

Pomoc żywnościowa przyczynia się do wojen. Czy to możliwe?

najbardziej znanych jej piewców należą amerykański ekonomista William Easterly i jego zambijska koleżanka po fachu Dambisa Moyo. Ta ostatnia bestsellerze "Martwa Pomoc" pisze, że pomoc (rozwojowa, nie żywnościowa) wzmaga ubóstwo, korupcję i uzależnienie od krajów-dawców. Moyo prowokuje, wzywając

W Sejmie projekt ws. integracji społecznej mniejszości etnicznych

Romowie jako jedyna mniejszość etniczna zagrożona wykluczeniem społecznym - bo mimo podejmowanych od lat 90. prób integracji Romów, nadal pozostają oni grupą zmarginalizowaną. W przygotowanej na potrzeby Biura Analiz Sejmowych opinii autorstwa Jolanty Szymańczak podane są niektóre przyczyny tego zjawiska

Wszyscy płacimy za śmieciówki

dzieło chcą choć trochę zmniejszyć sobie koszty - mówi rzeczniczka głównego inspektora pracy Danuta Rutkowska. Przedsiębiorcy podpisują umowę--zlecenie czy o dzieło, bo to dla nich oszczędność i większa elastyczność w zatrudnieniu. Nie muszą podawać przyczyny zwolnienia, nie płacą pracownikom odpraw

Dylematy demografii. Polacy liczniejsi czy zamożniejsi

liczebności czy wyższego poziomu życia? Czy chodzi więc o to, by Polacy byli liczniejsi czy zamożniejsi? To nie jest dylemat pozorny czy fikcyjny, bowiem wbrew potocznej i demagogicznej opinii, jakoby przyczyną spadku liczby urodzin w Polsce była rzekoma bieda, wysoki przyrost naturalny koreluje z ubóstwem

25 lat temu uchwalono Konwencję o prawach dziecka

, które przychodzi na świat dzisiaj, ma dużo większe szanse na przeżycie i prawidłowy rozwój niż 25 lat temu. Od 1990 r. o 49 proc. spadła umieralność dzieci. Pomimo to, ok. 17 tys. dzieci umiera każdego dnia na skutek chorób; najczęstszymi ich przyczynami są: zapalenie płuc, biegunka i malaria. Według

Uczniowie nazywali Dominika "pedziem", nauczyciele wiedzieli, że jest poniżany. Popełnił samobójstwo, ale wyzwiska nie ustały

;kolegów, przyjaciół i wrogów". Listę ma dziś prokuratura, która bada, co było przyczyną samobójstwa. Nazywali go "pedziem", bo dbał o siebie Dominik cierpiał na rozszczep wargi i podniebienia. Przeszedł siedem operacji. Według matki inni uczniowie gimnazjum dokuczali mu, odkąd poszedł do

Bośnia.Rozruchy przeciwko nędzy i bezrobociu ogarniają cały kraj

korupcję, przyczynę zamknięcia lub upadku 80 proc. prywatyzowanych zakładów. Jak podał dziennik "Dnevni avaz", w Sarajewie, stolicy państwa liczącego 3,8 miliona mieszkańców, demonstranci obrzucili kamieniami interweniującą policję, podpalili główne drzwi wejściowe do siedziby rządu i wtargnęli

Grecja.Sukces Złotej Jutrzenki może zagrozić imigrantom

na temat przyczyn tego opóźnienia jako jeden z powodów podają fakt, że będzie to prawdopodobnie jeden z największych procesów, do jakich kiedykolwiek doszło w Grecji. Dlatego znalezienie odpowiedniego miejsca, gdzie miałby się odbyć, zajmuje sporo czasu. Ale sceptycy wspominają też o powiązaniach

Europa będzie coraz biedniejsza. Przez kryzys.

którego wyrwanie się zajmie całe pokolenia - twierdzi Natalia Alonso, szefowa Oxfam w Unii Europejskiej. Organizacja do szczególnie zagrożonych ubóstwem zalicza Grecję, Irlandię, Włochy, Portugalię, Hiszpanię oraz Wielką Brytanię. Przepaść między bogatymi a biednymi szczególnie widać w Hiszpanii. Eksperci

W Sopocie najwyższa wśród powiatów frekwencja w wyborach do PE

, że drugą przyczyną może być dobra współpraca samego Karnowskiego i tamtejszych urzędników z mieszkańcami. W opinii kierownika Katedry Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ prof. Marka Bankowicza, Kraków zawdzięcza wysoką frekwencję przede

Papież marksistą?

się z biedy, ale wiele innych skazała na śmierć głodową. To prawda, że w liczbach bezwzględnych wzrosło bogactwo światowe, lecz przybyło też nierówności i zrodziły się nowe ubóstwa". Franciszek nie pretenduje do tego, by znać się na mechanizmach rynku. On przygląda się światu, widzi, co jest nie

Amerykański sen działa

30-40 lat, i porównali je do sytuacji takich rodzin w 1968 r. Bogatszych niż rodzice jest dwie trzecie Amerykanów. Co ważne - aż 80 proc. tych, którzy urodzili się w biedzie. Ubóstwo w USA dość rzadko więc jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wśród bogatych Amerykanów tylko 44 proc. zarabia