przesiedlenia z kresów

Rozmawiał Mirosław Maciorowski

Jak przesiedlić kulturę pozostawioną na Kresach

Jak przesiedlić kulturę pozostawioną na Kresach

Po 1945 roku z Kresów przesiedlono polskich obywateli, ale nie udało się przywieźć polskiego dziedzictwa narodowego. Dopiero dziś, powoli i nie bez kłopotów, przywracamy je polskiej kulturze. - Dla Ossolineum jest miejsce zarówno we Wrocławiu, jak i we Lwowie - mówi Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Dolnośląskie. Wystawa "Pociąg do historii" rusza w objazd od soboty

Pięć wagonów, w których umieszczono stałą wystawę nt. powojennej historii Ziem Zachodnich oraz przesiedleń Polaków z Kresów, od soboty rusza w objazd po Dolnym Śląsku. To druga edycja ekspozycji "Pociąg do historii", którą pierwszy raz przygotowano w 2007 r.

Co zrobiliśmy z ziemiami zachodnimi?

To pytanie powracało podczas wrocławskiego spotkania z Mirosławem Maciorowskim, dziennikarzem "Gazety", który wydał właśnie książkę "Sami swoi i obcy" o powojennych przesiedleniach z Kresów Wschodnich.

Mój transfer

sceny to, co chce powiedzieć, a my niczego nie cenzurujemy.Nie obawia się Pan, że postawienie obok siebie na scenie wypędzonych Niemców z Dolnego Śląska czy Pomorza i przesiedlonych Polaków z Kresów zostanie odczytane jako próba narysowania symetrii między ich losami?Nie, ponieważ jasno wskazujemy, kto

Dolnośląskie. Miłośnicy Wołynia powołają międzynarodową federację

cmentarzy i pomników kultury na Kresach. W wyniku przesiedleń z 1945 r. i późniejszych lat na Dolnym Śląsku zamieszkało kilkaset tysięcy Polaków z Wołynia i Galicji Wschodniej, znajdujących się w granicach II RP. We Wrocławiu w 1992 r. zawiązało się też pierwsze w Polsce Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar

Dolnośląskie. Miłośnicy Wołynia spotkali się w międzynarodowym gronie

dokumentacji na temat Kresów. Zbiera również fundusze na odnowienie polskich cmentarzy i pomników kultury na Kresach. W wyniku przesiedleń z 1945 r. i późniejszych lat na Dolnym Śląsku zamieszkało kilkaset tysięcy Polaków z Wołynia i Galicji Wschodniej, znajdujących się w granicach II RP. We Wrocławiu w 1992

Kresy były narodowym tyglem wspominanym też przez inne narodowości

cmentarzy i pomników kultury na Kresach. W wyniku przesiedleń z 1945 r. i późniejszych lat na Dolnym Śląsku zamieszkało kilkaset tysięcy Polaków z Wołynia i Galicji Wschodniej, znajdujących się w granicach II RP.

Opole. Dzieje ludności na nowej wystawie stałej w Muzeum Śląska Opolskiego

muzeum wywiadów z mieszkańcami regionu, obejrzeć fragmenty kronik filmowych czy posłuchać dźwiękowych zapisów pieśni i gwar. Spore zainteresowanie podczas środowego otwarcia, zwłaszcza wśród Kresowian, wzbudziły multimedialne mapy przesiedleń. Z ich pomocą można dokładnie prześledzić ile rodzin z Kresów

Polecamy książki: Grupy partyzanckie na Kresach Wschodnich

Polecamy książki: Grupy partyzanckie na Kresach Wschodnich

podłożyli ogień, sądząc, że osaczony się podda. Ten jednak, widząc, że nie wyrwie się z pułapki, krzyknął: "Niech żyje Polska", i strzelił sobie w głowę. Śmierć tego polskiego partyzanta była jednym z ostatnich epizodów walk o Kresy Wschodnie rozpoczętych 17 września 1939 r. Ich dzieje w

Dolnośląskie. Podsumowano akcję "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"

"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" ma zorganizowaną formułę, w ramach której jako wolontariusze wyjeżdżają na Kresy uczniowie z Dolnego Śląska, studenci, strażacy i członkowie organizacji patriotycznych np. Strzelca. Od tego roku honorowym patronatem akcję objął prezydent RP Bronisław

Jan Skalski prezydentem Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych

m.in. współpracy przy rozwiązywaniu problemów związanych z naruszeniem praw człowieka oraz międzynarodowych umów, które odnoszą się do uchodźców, wypędzonych i przymusowo przesiedlonych obywateli w Europie. W rozmowie z PAP sam Skalski przypomniał m.in., że jego wybór nastąpił w roku 70. rocznicy

Opolskie. Oddano hołd ofiarom mordu w Hucie Pieniackiej

. kombatantów Janusz Wójcik podkreślił, że ważne są pokój i pamięć. Tłumaczył, że o pamięć wydarzeń sprzed 70 lat na Kresach Wschodnich II RP trzeba dbać, bo ta, którą mają przesiedleni do Polski mieszkańcy tamtych ziem i ich potomkowie jest inna od pamięci współczesnych banderowców. "Trzeba podejmowania

Wrocław. Upamiętniono ofiary zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Kresach

Polaków przesiedlonych ze Wschodu. We Wrocławiu jako pierwsze w Polsce w 1992 r. powstało Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, które w 1999 r. doprowadziło do odsłonięcia pierwszego w kraju pomnika-mauzoleum, poświęconego ofiarom tych zbrodni. Isakowicz-Zaleski

Ruszyła siódma edycja "Świadka historii" IPN w Białymstoku

rzecz upamiętniania historii także Warmii i Mazur. "Jest to obszar o odmiennej historii wojennej i powojennej, w odmienny sposób skomplikowanej, gdzie mieszają się dzieje ekspatriantów z Kresów Wschodnich - zwłaszcza Wileńszczyzny oraz mniejszości - Autochtonów czy Ukraińców przesiedlonych w

Wystawa poświęconych deportacjom płaskorzeźb Stanisława Kulona w IPN

wystawie można zobaczyć 33 płaskorzeźby, wykonane na barwionych sosnowych tablicach, przedstawiające historię jego rodziny i innych deportowanych Polaków. "Pierwsze z prac pokazują sielskie życie na Kresach Wschodnich, następnie obserwujemy dramat 17 września oraz deportacje i straszliwe warunki

Dolnośląskie. Trzy specjały wpisano na listę produktów tradycyjnych

boczek lub podgardle. Jak powiedziała PAP sołtys Spytkowa Grażyna Legeżyńska, spytkowska gęś nadziewana naleśnikami powstaje według przepisu jej prababci Melanii, która wymyśliła te potrawę na Kresach pod Lwowem. "Naleśniki nadziewa się mięsnym farszem m.in. z wątróbki, a przed upieczeniem gęś

Prezydent podpisał ustawę ws. rekompensat za mienie zabużańskie

Ustawa przyznaje uprawnionym osobom odszkodowania w wysokości 20 proc. wartości zostawionego mienia, które są wypłacane z Funduszu Rekompensacyjnego. Chodzi o mienie pozostawione przez osoby przesiedlone w latach 1944-1952 z terenów należących przed II wojną światową do Polski. Jak poinformowała w

Wrocław. Historycy zbierają wspomnienia naukowców przed jubileuszem

m.in. publikacje, wystawy, produkcja dziewięciu filmów dokumentalnych, historyczne gry miejskie, akcje zbierania pamiątek i wspomnień od Polaków przesiedlonych z Kresów II RP.

Wystawa "Majątek" w warszawskiej Królikarni

Wystawa "Majątek" prezentuje dwie kolekcje muzealiów związanych z czasem XX-wiecznych zawirowań historii. Wojny, rewolucje, wywłaszczenia i reprywatyzacje, przesiedlenia i ucieczki ludności, interwencje wojskowe wpływały na losy ludzi i ich rodzinnych siedzib - domów i dworów. "Te

Wrocław. Plenerowa wystawa o solidarnościowej zajezdni MPK - od środy

oraz wspomnienia Polaków, którzy po II wojnie zostali do Wrocławia przesiedleni z Kresów II Rzeczypospolitej. W założeniu zajezdnia ma być także terenem rekreacyjnym dla mieszkańców okolicznych osiedli" - powiedział Woźny. Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" powstał w 2007 r. z inicjatywy

Szli na zachód osadnicy

Szli na zachód osadnicy

W maju 1945 r. pełnomocnik rządu ds. przesiedleń donosił z Czortkowa w dawnym województwie tarnopolskim (pisownia oryginalna): Trzy miesiące, wśród ciągłych obiecanek oczekują ci ludzie wagonów aby z życiem przynajmniej ujść i lubiącymi pracę rękami dorwać się do czekającej na nich ziemi w

Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989

Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989

Monografia poświęcona migracji z Polski od końca lat 40. do końca istnienia PRL. Kres wielkich przesiedleń zbiegł się pod koniec lat 40. z powstaniem PZPR i przyspieszeniem sowietyzacji Polski, w tym - z zaostrzeniem polityki paszportowej. A koniec PRL - z usunięciem ograniczeń w wyjazdach. Książka

Zebrano relacje Sybiraków mieszkających w Kanadzie

skautingu gen. Roberta Baden-Powella. Wśród nagranych opowieści jest relacja krakowianki Joanny Korwin - Łopuszańskiej, którą Sowieci wywieźli z Kresów na Syberię. Po układzie Sikorski - Majski z 1941 r., zwolniona z zesłania, pracowała w polskich delegaturach wojskowych, później w polskich

Smarzowski chce kręcić film o rzezi wołyńskiej. "Ten film będzie uwierał"

wydarzyły - mówi reżyser. - Nie zawężałbym tego tylko do Wołynia. To dość istotne dla mnie i dla Kresowiaków. Chciałbym, żeby film dotyczył całych Kresów. Akcja zaczynałaby się jeszcze przed wojną, a kończyła w 1943-44 roku - mówił w Jedynce reżyser. Epilog toczyłby się w 1945 roku, kiedy wypędzeni

Chiny masowo przesiedlają Tybetańczyków do socjalistycznych wiosek

Socjalistycznej Wioski o kształcie przyklejonego do szosy prostokąta. - Skala i szybkość zmian populacji wiejskiej w Tybecie w drodze masowej polityki przesiedleń nie ma precedensu w czasach po Mao Zedongu - oceniła Sophie Richardson z HRW, wezwawszy w czwartek władze Chin, by położyły temu kres. - Tybetańczycy

Wypędzeni z Kresów Zachodnich

, Wielkopolskę, część ziemi łódzkiej z Łodzią, aż po Śląsk. Te pierwsze zbrodnie nazistowskie w Polsce i dramat 1,5 mln wysiedlonych nie zapisały się jednak w zbiorowej pamięci tak mocno jak represje oraz ruch oporu w Generalnym Gubernatorstwie czy hekatomba Kresów Wschodnich. Sowietyzacja Lwowa. Koniec świata

Zjazd Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia we Wrocławiu

jednostką samorządową Wrocławia. Przez sześć lat zrealizował ponad 100 projektów, poświęconych powojennej historii Polski. Są to m.in. publikacje, wystawy, produkcja dziewięciu filmów dokumentalnych, historyczne gry miejskie, akcje zbierania pamiątek i wspomnień od Polaków przesiedlonych z Kresów

Najmłodsi Polonusi z Kaliningradu chcą poznawać polską kulturę

polskiej społeczności to głównie osoby przesiedlone z dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, ich rodziny i potomkowie. Grupa ta zachowała w dużej mierze znajomość języka polskiego, polskie tradycje i katolicką świadomość religijną. Nieliczną grupę stanowią ci, którzy przybyli na te ziemie w 1945 r

Pekin zaostrzy politykę w Tybecie i znów uderzy w Dalajlamę

Słowa, które kładą kres niedawnym spekulacjom o ewentualnym złagodzeniu kursu na Dachu Świata, Yu wypowiedział we wtorek, wizytując Gansu. W tej prowincji w Chinach zachodnich mieszka duża społeczność tybetańska. W samym Tybecie, który jest okupowany przez Chiny od lat 50. XX w. i który ma status

Obama chwali Birmę za reformy, ale wzywa do wstrzymania przemocy wobec muzułmanów

. - Trzeba położyć kres przesiedleniom i przemocy w Mjanmie - oświadczył w poniedziałek Obama. Obserwatorzy zwrócili uwagę, że użył oficjalnej nazwy kraju, co administracja amerykańska robi ostatnio coraz częściej. Przez dekady używała jeszcze kolonialnej nazwy Birma. Ta zmiana jest odbierane jako ukłon w

Okupacja, której nie było

na niewykształconych robotników i przesiedlenie większości populacji w okolice Uralu. W ciągu 40 lat PRL reżim zabił około 30 tysięcy osób, z czego ogromną większość w ciągu pierwszych kilku lat. Był niesuwerenny, gospodarczo niewydolny i dławił wolność słowa. Jak to w ogóle można zestawiać

Wołyń: idylla i rzeź. Dyskusja wokół nowego numeru "Tekstualiów"

wołyńska nie istnieje, bo poza geograficznym położeniem między przedwojennym województwem wołyńskim a dzisiejszym ukraińskim Wołyniem nie ma punktów stycznych. Czystki etniczne, Holocaust i przesiedlenia w radykalny sposób zmieniły region społecznie i kulturowo. Łączenie autorów z różnych porządków "

Sowiecko-niemiecki układ "O granicach i przyjaźni"

się do Niemiec lub na tereny niemieckich stref interesów, o ile tylko wyrażą one takie życzenie. Rząd zgadza się, aby przesiedlenia takie były przeprowadzane przez pełnomocników rządu Rzeszy w porozumieniu z odpowiednimi władzami lokalnymi oraz aby zagwarantowane zostały wszelkie prawa majątkowe

Gdańskie traumy i histerie. Nowa książka Barbary Piórkowskiej

. Poczułam, że warto się przyjrzeć temu, jak możemy funkcjonować w tym mieście, mając w emocjonalnym zapleczu zupełnie inną, odziedziczoną po przodkach z Kresów przestrzeń kulturową. Tak powstał pierwszy tekst, który później trafił do "Utkanek", zatytułowany "Historie przywleczone". O

Kresowianie nie mieli wyboru, musieli jechać na zachód

przesiedleńców z Kresów, wynikało stąd, że zajmował się nimi Państwowy Urząd Repatriacyjny. Tak weszło do języka. "Repatriacja" to jednak określenie kłamliwe, a "ewakuacja" trochę nieadekwatne, więc myślę, że najlepiej pasuje termin "przesiedlenia".Zastanawiał się pan kiedykolwiek

Historia przesiedleńców musi przetrwać

to działo.Przesiedleńcy i ich potomkowie chętnie przychodzą na spotkania z panem jako znawcą Kresów. O czym chcą rozmawiać? Czy mówią o szczegółach dotyczących ich miejsca na nowej ziemi, ich traumie związanej z przesiedleniem, o wypadkach tamtych dni, czy też wolą podróż sentymentalną do ogrodów

Festiwal Brunona Schulza we Wrocławiu. Nowy kąt spojrzenia [WYWIAD]

spuścizny Brunona Schulza? Marcin Baran: Wrocław, choć położony na zachodnim krańcu Polski, jest dziś jednym z najbardziej kresowych polskich miast. Ze względu na przemiany po II wojnie światowej przesiedlono tu mnóstwo osób z ziem lwowskich. W naturalny sposób Wrocław jest miejscem związanym z Kresami

Gdzieś ty mnie kochany przywiózł? Grzebałkowska na Ziemiach Odzyskanych

Repatriacyjnego, który powołany dekretem PKWN już 7 października 1944 roku miał organizować repatriację z Kresów Wschodnich, dbać o migracje ludności wewnątrz kraju, powrót Polaków wysiedlonych przez Niemców do dawnych miejsc zamieszkania i przesiedlenia ludzi na Ziemie Odzyskane. Z czasem znaczenie PUR było

Kazimierz M. Ujazdowski

wspomnień o bohaterach. To podczas jego kadencji powołano Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu, który zbiera wspomnienia i pamiątki Polaków przesiedlonych z Kresów II RP. Za jego kadencji dokonano też zmiany we wpisie na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO w

Birmańskie zbrodnie na ludzie Kaczinów

demokratyczne wybory uzupełniające do parlamentu. Odbędą się 1 kwietnia i wystartuje w nich słynna opozycjonistka, laureatka pokojowego Nobla Aung Suu Kyi. Jednak Zachód oczekuje też od Birmy położenia kresu wojnom toczonym z licznymi mniejszościami, które stanowią ponad jedną trzecią ludności. Towarzyszą im

Europejskie tułaczki

, zagarniały dla siebie najatrakcyjniejszą część poniemieckich dóbr.Sprzeczność interesów okazywała się silniejsza niż poczucie solidarności narodowej. Silne animozje dzieliły zwłaszcza repatriantów z Kresów i Polaków z ziem centralnych. Przybysze ze wschodu docierający na nowe tereny później, za to masowo

Czy Ukraińcy przesiedleni z Polski dostaną odszkodowania?

inicjatywy i przy udziale działaczy Kongresu Ukraińców Chełmszczyzny i Podlasia z siedzibą w Równem. Argumentują oni, że Polacy przesiedleni po wojnie na podstawie tej samej umowy z Kresów Wschodnich przynajmniej formalnie dostali od władz w Warszawie obietnicę wypłaty rekompensat za mienie pozostawione za

Kresy, wypędzeni, przesiedleńcy - list

granicy na Odrze i Nysie...W publicystyce ubiegłego roku na planie pierwszym dotyczącym Kresów eksponuje się problemy ludności przemieszczonej na ziemie zachodnie i północne z Wileńszczyzny, Polesia, Wołynia i Galicji Wschodniej, pomniejszając w ten sposób rolę osadników - kresowiaków na przykład z

Niemcom Wschodnim współczuję, choć mnie drażnią

pochodzi z Kresów, z okolic Nowogródka (dzisiaj to Białoruś), z polskiej rodziny szlacheckiej. Spędziła sześć lat w Kazachstanie. Po wojnie rodzina mamy przyjechała na tzw. ziemie odzyskane. Rodzina mojego ojca też pochodzi z Kresów. Dziś to tereny, na których Polska graniczy z Ukrainą, niedaleko Ustrzyk

Żyjemy w cieniu tamtej wojny

Czerwoną. Więcej uciekło jeszcze w trakcie wojny, niż zostało przesiedlonych później przez Polaków.Będą też relacje Niemców?- Przedstawimy takie relacje. W ostatnim akcie tego dramatu równolegle do przesiedleń Niemców pokażemy też migrację Polaków z Kresów Wschodnich w nowe granice Polski. I tu znowu

Kresowe życie na walizkach

Góry, znanego m.in. z tego, że kręcono w nim słynną polską komedię wszech czasów - "Samych swoich". Wypędzenia, czyli repatriacjeW latach 1944-46 z Kresów przesiedlono na ziemie zachodnie prawie 1,12 mln Polaków, to była tzw. pierwsza repatriacja - największa ze wszystkich powojennych

CHCEMY INNEJ HISTORII

owa, dowodzona przez polskiego księdza i wspierana przez wojskowych, pełniła funkcję polskiej hakaty na Kresach. Jarosz ubolewa: "Działalność związku spotkała się z kontrakcją ze strony Ukraińców (...). Ukraińscy nacjonaliści zastosowali metody terrorystyczne: podpalenia, napady na poszczególnych

U Dalajlamy pali się światło

się tak, jakby śmierć miała nas nie dotyczyć. Zaprzeczamy prawdziwym uczuciom - mówi psychoonkolożka Justyna Pronobis-Szczylik Podziel się. Z milionerem Uber, Airbnb czy BlaBlaCar odbudują wspólnotę i położą kres władzy neoliberałów? Zapomnijcie. To coś prosto ze świata Dickensa Zbuntowana Mam prawo

Prezydent Dutkiewicz odpowiada "Gazecie": Wrocław to jest inne, nowe miasto

Kilka tygodni temu "Gazeta Wyborcza" ("Wrocław na mieliźnie",17 listopada) postawiła mi poważny zarzut, taki mianowicie, że nie potrafię się zajmować Wrocławiem w sposób właściwy. Nie będę polemizować z tą tezą, ocena mojej pracy należy bowiem do wrocławian, zaś ocena jakości

Dzieci zlikwidują getto

dużo ciekawsze niż zwykła lekcja.Dawid wie z historii, że wojska niemieckie wkroczyły do Będzina 4 września 1939 r. w poniedziałek po południu, kładąc kres istnieniu miasta nazywanego wcześniej Jerozolimą Zagłębia. 9 września spłonęła synagoga, potem zaczęły się przesiedlenia Żydów do

Gołotczyzna, Świder, Płakowice

W 1951 roku minister kultury i propagandy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Cho Czon Suk zwrócił się poprzez prasę bratnich krajów socjalistycznych z apelem o pomoc dzieciom Korei: "Ocalcie nasze dzieci, połóżcie kres najazdowi interwentów, zażądajcie pociągnięcia do

Czy Niemcy przekonają Polaków do "widocznego znaku"

Polską. Dodaje, że bez uwzględnienia polskiego stanowiska budowanie "widocznego znaku" nie ma sensu. Dla Warszawy ważne jest, by ekspozycja wyraźnie i wyczerpująco mówiła, że wypędzenia to efekt rozpoczętej przez Niemców wojny. Chcemy też, by Niemcy pokazali los polskich wypędzonych z kresów

Prof. Ewa Łętowska: Własność nie jest święta [CYKL "WYBORCZEJ"]

właścicielami. Zgłaszali pretensje o odszkodowanie nie za to, co zostawili na skutek przesiedlenia, tylko za to, co im zabrał Związek Radziecki. A z jakiej racji Polska ma płacić za działanie obcej potencji? Zabrakło nam rozsądku i przezorności i do dziś brakuje. Gdy zmiany w prawie chcemy rozpoznawać bojem, to

Ukraińskie obrachunki z historią

Polska pamięć historyczna ma problem z ukraińskim podziemiem niepodległościowym w XX w., które było - co tu dużo mówić - antypolskie i nacjonalistyczne, czasem skrajnie. Członkowie OWU i OUN byli zaangażowani w walkę z państwem polskim przed 1939 r., uznawali je za wroga i przeszkodę w uzyskaniu

Futurama nie działa

przesiedlono do bloków, z których uciekali na przedmieścia, jak tylko się dorobili. Moi rodzice wynieśli się z Detroit w ramach "ucieczki białych", ale jednocześnie trwała "ucieczka czarnych", bo oni też mają swoje domki na przedmieściach. I tak Detroit na własne życzenie stało się miastem

Czas pomyśleć o Rosji bez Putina

Gwałtowna dewaluacja rubla i czekająca Rosję recesja to kres putinizmu - obwieścił Borys Niemcow, były rosyjski wicepremier, ostry krytyk Władimira Putina. - Koniec jednak nie będzie szybki, bo "car" nie zamierza się cofać w konfrontacji z Ukrainą i Zachodem. A zagoniony do kąta może

"Transfer" Klaty zdenerwował Rosjan

. "Transfer" wrocławskiego Teatru Współczesnego pokazano w niedzielę w ramach festiwalu Nowy Dramat. W spektaklu oprócz trójki zawodowych aktorów w rolach Churchilla, Roosevelta i Stalina występuje dziesięcioro autentycznych wygnańców: Polacy z Kresów i Niemcy z Ziem Zachodnich. Wielka Trójka w

Andrzej Mularczyk. Czarny profil świata

ojciec pochodził z Kresów. - Ze wsi Boryczówka, której nazwę uwieczniłem w scenariuszu "Samych swoich". Decyzją mojego dziadka Kacpra, którego nigdy nie widziałem, za sprzedane siano i zboże został w 1913 roku wysłany na studia do Wiednia. W związku z tym jego brat Jan nie miał na buty i musiał

Sylwester Chęciński z Platynowymi Lwami. Rozmowa z reżyserem "Samych swoich"

repatrianci zza Buga na ziemiach zachodnich byli wtedy i dla Pana bliskim tematem? Sylwester Chęciński: Pochodzę z tzw. bliskich kresów, ze wsi Susiec pod Tomaszowem Lubelskim, kilkanaście kilometrów od granicy. W tym regionie ludzie jeszcze dziś mówią z pewną naleciałością, z muzycznym akcentem, który w

Sanacja burzy cerkwie

. Podobnie zresztą miała być ocalona cerkiew w Sławatyczach, gdzie interweniował ponoć miejscowy proboszcz katolicki.Trudna historia kresów wschodnich - program "Wizyta u siebie" o osobach przesiedlonych w czasie powojennej akcji ''Wisła''Co zrobił Kościół katolicki?- Oficjalnie milczał, a już po

Nominacje do nagrody Nike ogłoszone. Krótkie opisy książek

kazał mu zamienić mundurek Hitlerjugend na uniform junaka z młodzieżowych brygad Służby Polsce, a później, z rozpędu, na mundur oficera LWP. Matka wraz z rodziną zrazu została wywieziona do Kazachstanu, później przesiedlona - zza Buga na Ziemie Odzyskane. "Niebko" traktuje o pisaniu jako

Barachło

w czasie kampanii wrześniowej (przeczesują mienie pozostawione przez uciekinierów na prowincji, plądrują warszawskie fabryki i magazyny) i latem 1941 roku na polskich Kresach w związku z atakiem Niemiec na Związek Radziecki (rabują pożydowskie mienie po małomiasteczkowych pogromach i po likwidacji

Truman, truman, spuść ta bania!

transportu nie zdążę uciec z tymi meblami. Zdaniem Leopolda Tyrmanda część Polaków uznała, że zbliża się kres panowania komunistów, a część żywiła nadzieję, że już niebawem będzie okupować Paryż. Jak się wydaje, tych pierwszych było więcej - niektórzy warszawscy przechodnie zdejmowali nawet czapki przed

Szaber Ziem Odzyskanych

miasta przez Armię Czerwoną.Recenzja książki ''Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie'': ''Europejskie tułaczki''Z jednej strony tysiące łapserdaków w butach z cholewami, obarczonych plecakami, kanciarze, szabrownicy, rozwłóczeni żołnierze, Sowiety, Żydzi-wszystkoroby, paniusie

40 lat podchodzą do płota

przesiedlenia kilku milionów ludzi na nowe ziemie dawał wielkie komediowe możliwości. Zobaczyłem energię osadników, inicjatywę, pęd do walki o swoje. U siebie, na kresach, walczyli o dwa palce miedzy, a na zachodzie ziemi było pod dostatkiem. A oni nadal kłócili się o te dwa palce. Przenieśli zabużańską

Jedna bomba atomowa i wrócimy znów do Lwowa

Wilna i Lwowa. Utrata obu tych stolic polskości na północno- i południowo-wschodnich kresach nie mieściła się w głowie. Niemożność pogodzenia się z tym można tłumaczyć nacjonalizmem. W listopadzie 1944 r. ktoś pisał do rodziny z wyraźną nutą wyższości nad Litwinami:"Kochani! Najsmutniejszym jest to

Miało być cicho i spokojnie

niegdyś wygłosił.Mitrat mówił w Pikulicach o ukraińskich nieszczęściach i polskim okrucieństwie: "Kiedy po ostatniej światowej wojnie powstała komunistyczna Polska, to ówczesna polska władza chciała pozbyć się wszystkich Ukraińców z Polski. Zaplanowano przesiedlenie do ZSRR, a kiedy ludzie nie

Wołyń. Pamiętajmy razem

tragedii wołyńskiej uważam za usiłowanie przeniesienia odpowiedzialności na Ukraińców. Nie mogę tego zaakceptować. Dniem pamięci o Kresach jest 17 września, czyli rocznica inwazji sowieckiej z 1939 roku''. Podobne stanowisko zajmował prezydent Lech Kaczyński, który odmówił patronatu nad obchodami

Nie czytam kryminałów

osób z Kresów przesiedlono do Wrocławia?  - Dlatego, że moja mama pochodzi spod Lwowa. Jej ojciec był we Lwowie kelnerem. Dziadka nie znałem, ale znałem wujka mojej mamy, któremu zresztą dedykuję tę książkę. Gdy byłem dzieckiem, opowiadał mi wspaniałe historie. Lwów jawił się w nich jako

Pojednanie na berlińskiej scenie

się roszczeniami wypędzonych, prof. Jana Barcza. - Do Strasburga powinno się pozwać Wielką Trójkę, a nie Polskę - powiedział w grudniu. Z tego samego założenia wyszedł reżyser "Transferu". To Stalin oraz brytyjski i amerykański przywódcy przypieczętowali los żyjących na Kresach Polaków, a

Cel podróży nieznany

rampie są bardzo ciężkie, stara się, by obie rodziny jakoś dotrwały do przyjazdu pociągu, którego na razie nie widać.Podczas tzw. pierwszej repatriacji w latach 1944-46 z Kresów przesiedlono na ziemie zachodnie prawie 1,12 mln Polaków.To, że zostawią ojcowizny, przeczuwali od wiosny. We wsi nagle

Trzeba mieć po co opuścić spodnie

. Czasu cofnąć nie można. Pani pyta, czy ja wierzę w odkupienie, w nadzieję płynącą z otrzymania drugiej czy nawet trzeciej szansy. W życiowe wolty. Wszystko zależy od okoliczności. Im jesteśmy starsi, tym trudniej dokonać wielkich zmian, przewartościować swoje życie. Ale wojna zmienia myślenie człowieka

Poseł SPD Markus Meckel proponuje utworzenie Europejskiej Sieci przeciwko Wypędzeniom

Środkowej. Meckel proponował też, aby taki europejski ośrodek utworzyć nie w Berlinie, lecz we Wrocławiu, z którego wysiedlano Niemców i dokąd sprowadzili się Polacy przesiedleni z Kresów Wschodnich. Powyższy tekst w nieco obszerniejszej wersji ukazuje się równocześnie w niemieckim dzienniku "Sü

Rzeź wołyńska

tempo wysiedleń polskiej ludności na ziemie zachodnie. Pomiędzy jesienią 1944 r. i grudniem 1945 r. z Wołynia i Galicji wyjechało aż 630 tys. spośród 787 tys. Polaków, których przesiedlono do końca 1948 r. Ofiarami polskich akcji odwetowych padło 2-3 tys. osób na Wołyniu i ok. 2 tys. na Podolu

Powojenne losy mazurskich rodzin - konkurs dla uczniów

i Mazurów, na północno-wschodnie ziemie odzyskane trafili przesiedleni z południowego-wschodu Ukraińcy po akcji Wisła w 1947 roku. Osiedlili się tu także Kresowiacy. Obecnie najliczniejsze mniejszości to Ukraińcy, których według Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji mieszka - 13 tysięcy i Niemcy

Meine Herren, Towariszczi

poza terenami Europy. W związku z tym należy wskazać trzy główne kierunki mające decydujące znaczenie. Po pierwsze należy wskazać na zmiany, które zaszły w stosunkach pomiędzy ZSRR a Niemcami. Od czasu zawarcia 23 sierpnia 1939 r. umowy radziecko-niemieckiej o nieagresji, położony został kres

A jeśli tama runie?

Rozmowa z Patricią Adams, przewodniczącą Probe International, kanadyjskiej organizacji ekologicznej, która prowadzi kampanię przeciwko budowie tamy Skąd w ogóle wiadomo, że z tamą są problemy? Od pewnego czasu nawet ludzie odpowiedzialni za budowę zaczęli przebąkiwać w specjalistycznych pismach

"Boża podszewka", historia zwykłych ludzi

- Kresy zyskały też rys ofiarny. A wypchnięcie ich dziejów z oficjalnej komunistycznej wersji historii sprawiło, że przeszło 40 lat istniały tylko w pamięci osobistej i rodzinnej - i tam doznawały idealizacji i uwznioślenia. I tak po pół wieku były dla większości widzów krainą dzieciństwa lub

Puste centrum Europy

ludzi z Zachodu wschód Europy był białą plamą. Terenem dziewiczym. Wiedzieli o nim mniej niż o Afryce. Ale teraz zmieniają nastawienie. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele filmów i reportaży o nas powstaje dziś na zamówienie zachodnich telewizji lub firm, takich jak właśnie Nikolaus Geyrhalter

Czy czerwony może być zbawiony?

, a Niemcy wstrzymali się z powołaniem Eriki Steinbach do władz ich placówki upamiętniającej przesiedlenia. Jako szef MSZ wielokrotnie powoływał się pan na prof. Geremka, mówił pan o rozmowach z nim, konsultacjach, telefonach. - Bo to był mądry człowiek, wielkiego formatu. Z oddalenia w Waszyngtonie

Jedna wiara, jedna poduszka

znacznie niższa. Anna pochodzi z Trzcianki koło Piły. Po zakończeniu wojny przesiedlono na ziemie zachodnie wielu Tatarów z Kresów. Ania urodziła się w Gorzowie. Ale to o Nowogródku na Białorusi mówi jak o swojej kolebce. Stamtąd pochodzi jej babcia Helena, dziś 82-letnia. W Trzciance oprócz nich mieszka

Przecież nikt przy burzeniu tych cerkwi nie zginął

mniejszościowych, gnębiono księży. Planowano przesiedlenia i wysiedlenia. Ostateczna polonizacja Chełmszczyzny miała dokonać się w 1941 r. I pewnie udałoby się, lecz po drodze wybuchła wojna.Słowem - II RP dopuściła się wobec swoich obywateli - co z tego, że prawosławnych i Ukraińców - czynów podłych

Lwów. Plebiscytu nie będzie

ich nazywa we wzniosłej odezwie "do ludności Galicji" gubernator Hans Frank. W połowie sierpnia zaczynają się przesiedlenia ocalałych jeszcze Żydów lwowskich do getta urządzanego w północnej, odgrodzonej torami, biednej dzielnicy Kleparów. Ciągną i pchają w upale wózki z najcenniejszymi

Był taki system

polityczni z Grecji. Lew Rywin przesiedlony w ostatnim rzucie z ZSRR do Polski mieszkał przy Słonecznej, dwie ulice ode mnie. W I Liceum im. Kościuszki uczyła się Izabella Cywińska, reżyser filmowy Roland Rowiński, aktor Tomasz Kot, Tadeusz Lachowicz, olimpijczyk Daniel Waszkiewicz, kilkunastu profesorów

W szczelinie

zbirali i odwozili ich w nieznany dla nas kieronek, a wtedy to niektórzy ponabywali tych ciuchów od tych Żydów ".Jaką treść kryje słowo "ponabywali"?TunelO rychłym przesiedleniu z Krajna do Bodzentyna Rubinowiczowie dowiadują się na początku 1942 r. Będzie im wolno zabrać tyle, "co na

Niedola grekokatolików w PRL (2)

Cyrankiewicza z kwietnia 1957 r. przekonywał o zasługach Kościoła rzymskokatolickiego w zasiedlaniu opustoszałych ziem połemkowskich. "Ludność polska nie byłaby się osiedliła na tych południowych kresach ani nie pozostałaby tam długo, gdyby nie miała opieki religijnej w swoim obrządku. Kościół spełnił więc

Pawłokoma, od rzezi do pojednania

przeciwko Polakom, czy nie, bo byłem dzieckiem. Ale w szkole był sprawiedliwy. Złego słowa nie mogę o nim powiedzieć. Ukraińskich i polskich uczniów traktował tak samo - opowiada pan Dionizy. We wrześniu 1944 r. wiadomo już było, że Polska straci po wojnie Kresy Wschodnie. Rząd lubelski podpisał umowę z

Trzewik Montaigne'a

lasach, gdzie pracowałem jako młodociany drwal, drwal pacholę. Wywieziono nas z rodzicami ze Lwowa w czerwcu 1940, po nocnej rewizji, w towarowych wagonach. Nie był to jednak gułag, ale tzw. spec-posiołek, status pośredni między przesiedleniem a obozem pracy, gdzie żyło się z rodzinami, z możliwością

Słynny obrońca przesiedleńców: jestem adwokatem Mazurów

wyglądało to tak, że matka z trójką dzieci przyjechała na te tereny albo została przesiedlona na Mazury tuż po wojnie. Już dokładnie nie pamiętam. Wyszła za mąż za Mazura, który miał tutaj swoje gospodarstwo. Kobieta zmarła, mąż po dwóch-trzech latach też. Dzieci zostały same, a że były niepełnoletnie

Obama: Ameryka nie prowadzi wojny z islamem

kompromis nieosiągalnym. Łatwo jest o wzajemne oskarżenia - Palestyńczycy rzucają je z powodu przesiedleń spowodowanych powstaniem państwa izraelskiego, Izraelczycy zaś z racji nieustannej wrogości Palestyńczyków i podejmowanych przez nich ataków tak z wewnątrz, jak i spoza granic Izraela. Jeśli jednak

Niemieccy wypędzeni apelują do Polski i Czech o "rozrachunek z przeszłością"

Niemców, głównie kobiet i dzieci, nie przeżyło tej drogi przez mękę. Węgry, Estonia, Litwa i Rumunia z własnej woli i inicjatywy zadośćuczyniły wypędzonym, przesiedlonym i wysiedlonym za łamanie praw człowieka - poprzez regulacje dotyczące odszkodowań albo oferty powrotu. Niekiedy uczyniły to w sposób nie

Bohater "Transferu" wspomina Wigilię ponad wyznaniami

czas do tego, jak żyliśmy przed wojną na wschodzie. Ludzie innych kultur, wyznań, tradycji mogli i potrafili się dogadać, razem pracować bez konfliktów. *Zygmunt Sobolewski, wrocławianin pochodzący z Kresów, bohater spektaklu "Transfer!" w reż. Jana Klaty

Polacy i Niemcy: dialog głuchych

stalinowską Rosją sankcjonującą kolejny rozbiór Polski. Tej umowie towarzyszyło porozumienie o przesiedleniu ludności niemieckiej na zachód. Można je uznać za początek pierwszej zorganizowanej czystki etnicznej o skali międzynarodowej. Wówczas zapadała decyzja o wysiedleniu Polaków z terenów Wielkopolski

Nielegalny plik

mleka od chłopa.A obcy?- W czasie choroby zajmowała się nią lekarka Niemka, z Niemców nadwołżańskich, którzy też byli wypychani na wschód w ramach przesiedleń. W pewnym momencie znalazły się w jakimś oblężonym mieście, głód przez kilka miesięcy, takie mniejsze wydanie Stalingradu. Matka opowiadała, że

Ukraińcy w Polsce. Organizacje kresowe

pamiętała o mniejszościach, była tolerancja religijna i narodowa. Czy Ukraińcy byli wykluczeni z tych przywilejów? Przeciwnie. A jak wygląda sytuacja dziś, gdy na kresach Polacy są mniejszością? Czy mniejszość ukraińska nie ma przywilejów, skoro Polska finansuje ukraińskie "Nasze Słowo", pismo

Hamlecik. Rozmowa z Peterem-Piotrem Lachmannem

. Oni czują się ze swojej Heimat wygnani. Prawdopodobnie tak samo jak Polacy z Kresów Wschodnich, których także wypędzono, ale do których przyklejono etykietkę "repatriantów". Różnica jednak polega na tym, że Polacy wiedzą, dlaczego znaleźli się na tzw. Ziemiach Odzyskanych, a Niemcy albo nie

Ukraińcy w Polsce. Ksiądz mitrat Stefan Dziubina

niegdyś wygłosił. Mitrat mówił w Pikulicach o ukraińskich nieszczęściach i polskim okrucieństwie: "Kiedy po ostatniej światowej wojnie powstała komunistyczna Polska, to ówczesna polska władza chciała pozbyć się wszystkich Ukraińców z Polski. Zaplanowano przesiedlenie do ZSRR, a kiedy ludzie nie

PRZYSTANEK QAANAAQ

położyć kres. Ale prawdziwa afera związana ze śmiercią czwórki Eskimosów ma dopiero wybuchnąć. W roku 1898 Minik, mały, ośmioletni chłopiec, uczestniczy w pogrzebie ojca, który odbywa się zgodnie z eskimoskimi zwyczajami. Ojciec Minika jest chowany w ubraniu myśliwego, u boku kładą mu kajak, łuk, harpun

Instrukcje dla poszkodowanych przez III Rzeszę

sierpnia 1939 r. były to ziemie II RP. 3. Pod pojęciem prowincja rozumiemy: Generalne Gubernatorstwo, ziemie włączone do III Rzeszy, tereny byłej okupacji sowieckiej, okupowane tereny ZSRR (w granicach z sierpnia 1939 r.). 4. Wysiedlenia i przesiedlenia nie stanowią podstawy do przyznania świadczenia ze

Asłan Maschadow - reportaż Wojciecha Jagielskiego

doskonały Żołnierzem został z woli ojca i starszyzny dumnego szczepu Aliroj, zamieszkującego przed laty wąwozy wśród kaukaskich gór. W podbitej przez Rosjan Czeczenii Aliroje należeli do najniepokorniejszych. Żeby mieć ich na oku, Kreml nakazał przesiedlić ich z Kaukazu na równiny. Rozstali się ze swoimi

Depatriacje i przesiedlenia gryfickie po II wojnie światowej

Depatriacje i przesiedlenia gryfickie – okres przymusowych wysiedleń ludności niemieckiej oraz przesiedleń ludności polskiej i zabużańskiej, jakie miały miejsce w latach 1945-1951 w Gryficach. Przejęcie miasta przez wojska radzieckie5 marca 1945 r., w godzinach popołudniowych Greifenberg in

Wysiedlenie Polaków z Kresów Wschodnich 1944-1946

polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944-1947. Wybór dokumentów, Warszawa: Neriton, 2000. Lp. Pochodzenie wysiedlonych Szacunek liczby osób zakwalifikowanych do przesiedlenia Szacunek liczby osób wysiedlonych w nowe granice Polski Udział procentowy liczby osób wysiedlonych dla szacunku: dolny górny

Wysiedlenie Polaków ze Lwowa

do przesiedlenia. Ludność przesiedlaną ładowano wraz z ich ściśle ograniczonym mieniem, które władze radzieckie pozwoliły zabrać do 34-osobowych wagonów. Tak uformowane transporty kierowano w trzech kierunkach: południowym (Kraków, Bytom, Gliwice, Opole, Wrocław, Kłodzko), środkowym (przez centrum kraju

Łapanka

Łapanka – nazwa (pierwotnie potoczna) jednego z głównych sposobów używanych przez Niemców podczas II wojny światowej dla zatrzymania na ulicach okupowanych miast większej liczby przypadkowych przechodniów w celu uwięzienia ich, przesiedlenia, umieszczenia w obozach koncentracyjnych bądź

Historia Karelii

ponownie. W traktacie pokojowym z 1617 zwanym pokojem stołbowskim Rosja zmuszona była odstąpić Szwecji całość ziem Przesmyku Karelskiego, a także pewne inne obszary, co pociągnęło za sobą przesiedlenia dużej liczby Karelów na terytorium państwa rosyjskiego. Szacuje się, iż swoje domy opuściło około połowy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.