przeliczanie emerytury

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

Jeżeli jesteś tzw. ustawowym emerytem, a więc odszedłeś na emeryturę po skończeniu 60 (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), możesz dorabiać, ile chcesz. Nie ma żadnych ograniczeń. Inaczej jest w przypadku rencistów i ?wcześniejszych emerytów?

Emerytury przeliczamy, zamieniamy

Żeby podwyższyć sobie emeryturę, nie musisz czekać na waloryzację lub realizację pomysłów rządowych. Możesz zadbać o to sam. Dziś podajemy kilka sposobów na wyższą emeryturę

Trzy sposoby na wyższą emeryturę

65-letni panowie) mogą dorabiać, ile chcą, i ZUS nie ma prawa zawiesić im wypłaty świadczeń. Jaka podwyżka? Jeśli pracowałeś 30 miesięcy na wczesnej emeryturze i wystąpiłeś o przeliczenie świadczeń, należy ci się - jak pisaliśmy wyżej - podwyżka świadczenia. ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury

Władza utrudnia życie na emeryturze

Władza utrudnia życie na emeryturze

ogóle. Będzie też zakaz przeliczania emerytur. Dziś to częste zjawisko. Emeryci, którzy dorabiają i odprowadzają dodatkowe składki, mogą nawet raz na kwartał występować do ZUS o nowe wyliczenia świadczeń. To sprawia, że dostają więcej pieniędzy. Teraz będzie to niemożliwe. Nie wiadomo, czy dorabiający

Rząd zakaże dorabiającym podwyższania emerytur. Co ze składkami?

. "W czasie debat zgłaszano postulaty ograniczania możliwości wielokrotnego przechodzenia na emerytury i wielokrotnego przeliczania świadczeń. Większość zgłaszanych uwag dotyczyła likwidacji tego zjawiska" - pisze ZUS. I proponuje, aby Polacy, gdy odejdą na emeryturę, od razu mieli ustaloną

Pielęgniarki, przedsiębiorcy, rolnicy, profesorowie wyższych uczelni. Kto może, odchodzi na emeryturę

Pielęgniarki, przedsiębiorcy, rolnicy, profesorowie wyższych uczelni. Kto może, odchodzi na emeryturę

musiał im uwzględnić nowe składki, dzięki czemu emerytura będzie wyższa każdego roku nawet o 70-100 zł. To tzw. przeliczanie świadczenia, na które pozwala ustawa o emeryturach i rentach. Rolnikom się opłaca Ucieczka na emeryturę jak szybko się da opłaca się też rolnikom. Co roku ok. 50 tys. z nich składa

Jak podwyższyć emeryturę [INFORMATOR]

Jak podwyższyć emeryturę [INFORMATOR]

Kto ma prawo do przeliczenia emerytury Osoby pobierające emeryturę na starych zasadach mogą przeliczać świadczenie po zakończeniu każdego kwartału. Prawo do niego mają także pobierający nową emeryturę. Przy jej wyliczaniu nie stosuje się podstawy wymiaru (jak w starym systemie). Dzieli się zebrany

Czas złodziejstwa, zaniedbań i rozdawnictwa

Czas złodziejstwa, zaniedbań i rozdawnictwa

to zwykłe złodziejstwo. Jakby tego było mało, rząd rozważa też zakaz przeliczania emerytur. Dziś to częste zjawisko. Emeryci, którzy dorabiają i odprowadzają dodatkowe składki, mogą raz na kwartał występować o nowe wyliczenie świadczenia. Dzięki temu mają więcej pieniędzy. Czy te wszystkie

Waloryzacja emerytur, podwyżki świadczeń, emerytura minimalna. 10 najważniejszych liczb, które w 2017 r. każdy emeryt i rencista znać powinien

Waloryzacja emerytur, podwyżki świadczeń, emerytura minimalna. 10 najważniejszych liczb, które w 2017 r. każdy emeryt i rencista znać powinien

o emeryturę z tzw. starego systemu. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Dlatego jeżeli z przejściem na emeryturę wstrzymamy się do marca lub później (a nie przejdziemy na nią np. w lutym), ZUS przy wyliczaniu emerytury zastosuje wyższą kwotę bazową. Kwota bazowa ma też znaczenie przy przeliczaniu

Jak mieć wyższą emeryturę

Jak mieć wyższą emeryturę

emerytalny: dla kobiet - 60, dla mężczyzn - 65 lat; + przez co najmniej 30 miesięcy dorabiać na wcześniejszej emeryturze. Wysokość etatu nie ma znaczenia. Wymagany okres 30 miesięcy można łączyć. ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Emerytura i renta składają się z dwóch

SZYBCIEJ NA EMERYTURĘ

SZYBCIEJ NA EMERYTURĘ

, którzy ukończyli 67 lat. Po przekroczeniu tego wieku emeryt nie będzie odprowadzał żadnych składek (emerytalnej, rentowej) w związku z wykonywaną pracą. Jednocześnie nie będzie mógł (inaczej niż dziś) przeliczać emerytury na nowo, aby ją zwiększyć. Obecnie, jeśli emeryt pracuje i odprowadza składki, może

Sposoby na wyższą emeryturę

Sposoby na wyższą emeryturę

składają się z dwóch części - socjalnej i stażowej. ZUS podwyższa tylko część socjalną. Przeliczenie po 30 miesiącach jest możliwe tylko dla osób urodzonych przed 1949 r. Młodsi też mogą podnieść emeryturę, ale na innych zasadach. MŁODSI PRZELICZAJĄ INACZEJ Kobiety urodzone 1 stycznia 1949 r. i później

Nowe prawo, wyższa emerytura

Nowe prawo, wyższa emerytura

przeliczania samej emerytury osób, które przed 1999 r. miały wysokie zarobki. Będą one mogły teraz jeszcze raz (i tylko raz) przeliczyć wysokość świadczenia z uwzględnieniem korzystniejszych lat. Od 1999 r. każdy z nas ma indywidualne konto emerytalne w ZUS i z naszej pensji potrącane jest ok. 19,5 proc. na

ZUS: Koniec OFE. Teraz będą trzy małe emerytury

pracujący emeryt nie będzie odprowadzał żadnych składek (emerytalnej, rentowej). Ale nie będzie też mógł jak dziś przeliczać emerytury na nowo, aby ją zwiększyć. Rolnicy, sędziowie, prokuratorzy Rozważany jest też pomysł, aby do systemu powszechnego w ZUS włączyć rolników. Wiązałoby się to z likwidacją KRUS

Wiek emerytalny do reformy. ZUS dostanie wyższe składki, wyższych emerytur nie będzie

nie będą też mogli, jak dziś przeliczać emerytury na nowo, aby ją zwiększyć. W zakładach pracy zatrudniających powyżej 20 osób powstałyby tzw. zakładowe programy kapitałowe, gdzie pracodawca odprowadzałby składkę na dodatkową emeryturę swoich pracowników. ZUS proponuje również rozdzielenie tzw

Rewolucja w emeryturach

Rewolucja w emeryturach

na emeryturę. Od teraz przyszły emeryt będzie mógł sobie wybrać korzystniejsze tzw. tablice długości życia. Będzie miał do wyboru albo tablice z roku, w którym nabył uprawnienia emerytalne, albo z roku, w którym faktycznie przeszedł na emeryturę. Kolejne zmiany dotyczą przeliczania tzw. starej

Emerytura liczona na nowo

Przeliczanie emerytury przysługuje nie tylko osobom, którym ZUS zaliczył zerowy dochód, znalazły dokumenty i świadków czy dorabiały na wcześniejszej emeryturze (pisaliśmy o tym wczoraj). Mogą to zrobić też Polacy na ustawowej emeryturze, czyli ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny i nadal dorabiają

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

wcześniejszej emeryturze. Wysokość etatu nie ma znaczenia. Wymagany okres 30 miesięcy można łączyć. Jaka podwyżka? ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Emerytura i renta składają się z dwóch części - socjalnej i stażowej. ZUS jednak podwyższa jedynie część socjalną

Jak mieć wyższą emeryturę

Jak mieć wyższą emeryturę

wcześniejszej emeryturze. Wysokość etatu nie ma znaczenia. Wymagany okres 30 miesięcy można łączyć. JAKA PODWYŻKA? ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Emerytura i renta składają się z dwóch części - socjalnej i stażowej. ZUS jednak podwyższa jedynie część socjalną

Jak zwiększyć swoją emeryturę

Jak zwiększyć swoją emeryturę

Rokrocznie w marcu emerytury są waloryzowane. Rząd ogłasza, ile będzie wynosić podwyżka, i ZUS automatycznie przelicza wszystkie świadczenia dla 9,5 miliona emerytów i rencistów. W marcu 2012 mieliśmy waloryzację kwotową - każdy dostał dodatkowo 71 zł. Oprócz waloryzacji są inne sposoby na

Podnieś swoją emeryturę

Podnieś swoją emeryturę

przeliczenia emerytury) potwierdził niedawny wyrok Sądu Najwyższego. ZUS nie będzie jednak teraz przeliczał świadczeń w sposób korzystny dla emerytów. Wielu prawników przyznaje, że wyrok Sądu Najwyższego dotyczy konkretnej sprawy emeryta, który sądził się z ZUS. Dla Zakładu wyrok nie jest wiążący w innych

Policjant o ustawie represyjnej: czy może być coś bardziej podłego?

Policjant o ustawie represyjnej: czy może być coś bardziej podłego?

, że popełniło życiowy błąd. Jako kuriozum należy wskazać to, że zgodnie z uchwalonym prawem funkcjonariusz, który popełnił przestępstwo i został wydalony ze służby, a następnie był aktywny zawodowo, będzie miał wyższą emeryturę niż osoby pozytywnie zweryfikowane, przez wiele lat służące w wolnej

Jak mieć wyższą emeryturę

może być wyższa. Wniosek warto złożyć. Nic nie ryzykujemy. Jeżeli okazałoby się, że po przeliczeniu nasza emerytura jest niższa, ZUS nadal będzie wypłacał nam tę poprzednią (wyższą). Czy przeliczać emeryturę mogą tylko osoby, które były na wcześniejszej emeryturze i pracowały 30 miesięcy? Jestem już na

Możesz zwiększyć swoją emeryturę

można łączyć. JAKA PODWYŻKA? ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Emerytura i renta składają się z dwóch części - socjalnej i stażowej. ZUS jednak podwyższa jedynie część socjalną. Przeliczenie po 30 miesiącach jest możliwe tylko dla osób urodzonych przed 1949 rokiem. Co

Dorabiasz? Przelicz emeryturę!

Przeliczanie emerytury przysługuje nie tylko osobom, którym ZUS zaliczył zerowy dochód, znalazły dokumenty i świadków czy dorabiały na wcześniejszej emeryturze (pisaliśmy o tym w "Gazecie" w lutym, informatory znajdziesz na www.wyborcza.pl/emerytury). O przeliczenie świadczeń mogą

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

będzie wyglądać to tak: litewską emeryturę przelicza się na złotówki, dodaje do emerytur z ZUS i OFE. Jeżeli ta kwota jest niższa od minimalnej emerytury polskiej, to ZUS podwyższa ją tak, by suma wszystkich świadczeń była równa kwocie minimalnej emerytury. Pani Wiesława za pracę w Polsce dostała 400 zł

Jak przeliczyć emeryturę

najmniej 30 miesięcy dorabiać na wcześniejszej emeryturze. Ważne! Wysokość etatu nie ma znaczenia. Wymagany czas 30 miesięcy można łączyć. Jaka podwyżka? ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Zmianie podlega jednak tylko tzw. część socjalna emerytury, tj. 24 proc. kwoty

Parafia musi zapłacić 115 tys. zł. Przez byłego proboszcza

przemiennie w Polsce w mieszkaniu należącym do żony oraz w pensjonacie we Włoszech, który opłacał mąż. Głównym źródłem ich dochodów była emerytura pana Alessandro, ok. 740 euro miesięcznie. Pani Lucyna dostawała co miesiąc ok. 600 zł renty. Dochody pozwalały im na życie takie, jakie sobie zaplanowali

Wisłockiej pedagogika miłości

Pacjentki ją lubiły? - Sądzę, że tak. Poznałem ją, gdy po wydaniu "Sztuki kochania" przeszła na wcześniejszą emeryturę, żeby pisać książki. Zaprzyjaźniliśmy się. Podczas pobytów w Warszawie zawsze starałem się ją odwiedzać. Pamiętam spacery z Michaliną i jej psem oraz spotkania z jej pacjentkami

Jak zwiększyć swoją emeryturę

miesięcy można łączyć. Jaka podwyżka? ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Zmianie podlega jednak tylko tzw. część socjalna emerytury, tj. 24 proc. kwoty bazowej. Tymczasem emerytura i renta składają się z dwóch części - socjalnej i stażowej. ZUS jednak podwyższa jedynie

Sposoby na wyższą emeryturę

Emerytura co roku podwyższana jest o wskaźnik waloryzacji. Tu nic nie trzeba robić. Rząd ogłasza, ile będzie wynosić podwyżka, i ZUS automatycznie przelicza wszystkie świadczenia. Są też jednak inne sposoby na wyższą emeryturę. Ale - uwaga - aby z nich skorzystać, trzeba samemu złożyć do ZUS

"Nie próbujcie przejść na jasną stronę mocy" - mówią ludziom władzy reakcje na kandydaturę Ujazdowskiego

przeliczania głosów na mandaty, który premiuje silne partie. Dzięki niemu PiS z przybudówkami, otrzymawszy w 2015 r. niecałe 38 proc. głosów, dostał aż 51 procent mandatów i samodzielnie rządzi. Wynika z tego, że szansę odsunięcia od władzy PiS ma tylko siła polityczna, która zdobędzie przynajmniej

W środę decyzja Trybunału Konstytucyjnego o emeryturach specsłużb PRL

Zakładzie za każdy rok składkowy liczy się Kowalskiemu 1,3 proc., tylko w przypadku lat nieskładkowych - jak np. studia lub urlop wychowawczy - jest to 0,7 proc.). Nowe przeliczanie emerytur dotyczy osób pobierających świadczenia z Zakładu Emerytalnego MON i Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. MON obniżył

Nowa kwota wolna od podatku korzystna dla osób ubogich. Senat zmienia podatki na wariackich papierach

ją do góry nogami. To zapowiedział w piątek wicepremier Mateusz Morawiecki. Dla kogo nowa kwota wolna od podatku - Chcemy pomóc tym, którzy przeliczają każde 50 zł na bochenki chleba, a nie na lunche czy butelki wina - mówił. - Sytuacja jest absurdalna. Kpimy sobie z pracy parlamentarnej - oskarżał

PiS trochę jak Radio Erewań. Niby podnosi kwotę wolną od podatku, ale jednak nie

, bo o niecałe 2 zł) przy zarobkach powyżej 1410 zł brutto. Maksymalny zysk ze zwiększenia kwoty wolnej będzie przy dochodzie 1950 zł brutto. Rodzina zyskuje wtedy ok. 88 zł miesięcznie. To dużo czy mało? – Chcemy pomóc tym, którzy przeliczają każde 50 zł na bochenki chleba, a nie na lunche czy

Jak przeliczyć emeryturę

znaczenia, a wymagany okres 30 miesięcy można łączyć. Jaka podwyżka? ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Zmianie podlega jednak tylko tzw. część socjalna emerytury, tj. 24 proc. kwoty bazowej. Tymczasem emerytura i renta składają się z dwóch części - socjalnej i stażowej

Eurojackpot z gigantycznymi nagrodami czy swojskie Lotto? Co się bardziej opłaca?

liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tys. euro (co przelicza się na jakieś 3 mln zł). Jeśli trafię tylko pięć liczb z pierwszej puli, a z drugiej nie trafię żadnej - przeciętna wypłata wyniesie 120 tys. euro (czyli pół miliona złotych). Pozostałe kombinacje trafień przynoszą już grosze - od kilku tysięcy

Rozpoczyna się waloryzacja emerytur

Zwiększona emerytura jest wypłacana w terminach, w których poszczególni emeryci odbierają świadczenie. PREZES USTĄPI, JAK WYPŁACI Waloryzacja to jedno z największych wyzwań dla ZUS. System komputerowy przelicza kwoty podwyżek, po czym każdy emeryt i rencista dostaje specjalną decyzję o zmianie

Waloryzacja emerytur i rent 2014

. PRZELICZAMY NA PIENIĄDZE Załóżmy, że waloryzacja w marcu 2014 r. wyniesie 1,5 proc. O ile wzrosną świadczenia? * Najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrośnie do 843,62 zł; * Najniższa renta z tytułu częściowej

Wybierasz emeryturę czy etat?

oznacza, że trzeba pracować półtora roku, aby móc przeliczyć emeryturę. Nie wszyscy będą mieć pracę na tak długi okres czasu, w konsekwencji nie wszyscy będą mogli świadczenie przeliczyć. Żaden pracodawca nie da im bowiem gwarancji pracy przez 18 miesięcy. Trzeba pamiętać, że inaczej będzie przeliczana

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

Przypomnijmy, że w tym roku w marcu emerytury wzrosły o 4 proc. Średnio emeryt i rencista dostał 71 zł brutto podwyżki. Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze, po podwyżce o 4 proc. wzrosły o 31,96 zł

Pułapka na samotne matki ukryta w przepisach. Albo 500+, albo alimenty

pieniądze. W przypadku 500+ do dochodu przeliczanego na członków rodziny wlicza się alimenty. Pułapki na samotne matki Od początku tego roku najniższe wynagrodzenie wynosi 2 tys. zł brutto, na rękę 1459 zł i 48 gr. Jeśli pracodawcy płaciliby za pełny etat mniej, to łamaliby prawa pracownicze. Dlatego

Uciekajcie! Wyjeżdżajcie!

. Rzeczywistość jest bowiem taka, że przeliczanie wyborcy na złotówki na dłuższą metę nie zatrzyma go w kraju. Dlaczego? Po pierwsze, duma z sukcesów III RP to zjawisko pokoleniowe. Dla horyzontu młodego Polaka punktem odniesienia nie jest PRL-owska nędza lat 80., ale zamożne kraje UE. Po drugie, w perspektywie

Czy emerytury byłych funkcjonariuszy UB i SB będą zmniejszone?

jest mniejsza. Dlaczego? Za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa w latach 1944-90 emeryt ma dopisywane 0,7 proc. podstawy (czyli ostatniej pensji) zamiast 2,6 proc. (jak było jeszcze do końca 2009 r.) Nowe, niekorzystne przeliczanie emerytur dotyczy osób pobierających świadczenia z Zakładu

Sposoby na wyższą emeryturę i rentę

wystąpiłeś o przeliczenie, należy ci się podwyżka świadczenia. ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Zmianie podlega jednak tylko tzw. część socjalna emerytury, tj. 24 proc. kwoty bazowej. I tylko ją ZUS podwyższa. Tymczasem emerytura i renta składają się z dwóch części

Blokady węgla nie uratują

kopalnia. Górnicy wciąż też mogą przechodzić na emeryturę po przepracowaniu 25 lat pod ziemią, a każdy rok przelicza się im razy 1,5 lub 1,8 (w zależności od stanowiska), czyli zwiększa się ich okres składkowy o 50-80 proc.! To najczęściej osoby poniżej 50. roku życia, w pełni sił witalnych. Rocznie do ich

Blokady węgla nie uratują

i w jakiej sytuacji jest kopalnia. Górnicy wciąż też mogą przechodzić na emeryturę po przepracowaniu 25 lat pod ziemią, a każdy rok przelicza się im razy 1,5 lub 1,8 (w zależności od stanowiska), czyli zwiększa się ich "okres składkowy" o 50-80 proc.! To najczęściej osoby poniżej 50. roku

Szczęście, że nie chorowałam w Polsce [LIST]

mln, Irlandii - 5 mln, zachorowalność - niewspółmiernie mniejsza tutaj niż w Polsce. Ale czy w Polsce ktoś się zastanawia, co dla pacjenta onkologicznego znaczy jego leczenie? ŻYCIE!!! Tego się nie powinno przeliczać. Jak może być tak, by lek kosztował 120 zł, jak ludzie mają emeryturę, tak jak moja

"Sztuka kochania" Michaliny Wisłockiej powstała przede wszystkim dla kobiet [ROZMOWA Z PROF. IZDEBSKIM]

„Sztuki kochania” przeszła na wcześniejszą emeryturę, żeby pisać książki. Zaprzyjaźniliśmy się. Podczas pobytów w Warszawie zawsze starałem się ją odwiedzać. Pamiętam spacery z Michaliną i jej psem oraz spotkania z jej pacjentkami. Podchodziły, witały ją serdecznie. Kiedyś zaczepiła nas

Emerytury pomostowe dla nielicznych

pierwsze - więcej odłożyłaby składek. Po drugie - składki dzielone byłyby przez mniej miesięcy. Podstawa prawna przeliczania emerytur pomostowych - art. 108 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (w związku z art. 14 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych).Kiedy można złożyć wniosek o przeliczenie

Emerytury pomostowe dla nielicznych

emerytur). Jeżeli dorabiając, przekroczymy 70 proc. średniej krajowej (od 1 czerwca 2011 r. to 2426,50 zł), emerytura jest zmniejszana. Jeżeli 130 proc. średniej krajowej (od 1 czerwca 4506,30 zł), emerytura jest zawieszana. Przeliczanie pomostówek Jeżeli na "pomostówce" pracujemy, to na naszym

Sobota 27 września

Hity Bollywood Aamir Khan i Kajol w filmie ''Fanaa'' Za tydzień: ''Miłość żyje wiecznie'', a 11 października ''Serce jest szalone'' Emerytury Informator: komu opłaca się przeliczanie emerytur Wysokie Obcasy Rozmowa z Agnieszką Kurant oraz ''Wyrzucony z rodu'' - opowiada Andrew Tarnowski Tydzień z

Kto i ile zarobi na podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 6,6 tys. zł?

płaci się podatku, który wyniósłby 552,02 zł. Obecna kwota wola jest równa dla wszystkich. Teraz miałaby być uzależniona od osiąganego dochodu. Ekstremalnie ubogie osoby na tym skorzystają. - Dla najuboższych, którzy przeliczają 50 zł na liczbę bochenków chleba, a nie na jeden lunch, kwota wolna ma być

Przelicz emeryturę

2010 r. złożył wniosek o przeliczenie emerytury). Uwaga druga! ZUS nie przelicza automatycznie świadczeń. Trzeba złożyć w Zakładzie wniosek. **Jeśli złożyliśmy dokument do końca 2009 r., to mogliśmy liczyć na podwyżkę z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r. (czyli wniosek był potraktowany, tak jakby

Jak podwyższyć sobie emeryturę

dorabiać na wcześniejszej emeryturze. Ważne! Nie mogła to być praca na czarno. Wysokość etatu nie ma znaczenia. Wymagany okres 30 miesięcy można łączyć. Jaka podwyżka? ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Zmianie podlega jednak tylko tzw. część socjalna emerytury, tj. 24

Jak dostać wyższą emeryturę?

proc. przeciętnego wynagrodzenia) powodują zawieszenie wypłaty emerytury. Nauczyciele w lepszej sytuacji Przedstawiciele większości zawodów mogą zazwyczaj tylko raz przeliczać wczesną emeryturę na zwykłą, nauczyciele zaś mają więcej możliwości. Dlaczego? Na wczesną emeryturę nauczyciele mogą

Kolejka chętnych do dobrowolnego odejścia z Orlenu

produkcji pracuje ok. 1800 osób, w całej grupie - ponad 3 tys. Koncern liczy, że zmiana przyniesie 25 mln zł oszczędności rocznie i będzie wiązała się ze zmniejszeniem zatrudnienia o 184 osoby w samym Orlenie, a w grupie kapitałowej o 250-300 osób. W spółce wyliczyli, że w tym roku w PKN na emeryturę ma

O wyjazdach za grzankami, czyli szkodliwe sączenie demagogii

u nas coraz mniej dzieci. Nasze społeczeństwo zaczyna się gwałtownie starzeć. A to poważny problem, także dla gospodarki i finansów państwa. Starzejące się społeczeństwo to mniej ludzi na rynku pracy, mniej pieniędzy z podatków w budżetach państwa i samorządów, większe wydatki na emerytury, służbę

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2014 roku?

. Przeliczamy na pieniądze Załóżmy więc, że waloryzacja w marcu 2014 roku wyniesie 1,5 proc. Jak to się przełoży na konkretne pieniądze? (Wszystkie kwoty podajemy brutto). (najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze dziś

Emerytura może być większa

przeliczania świadczeń zaliczy nam tylko pół ówczesnej pensji minimalnej. Informację o tym, czy ZUS przy wyliczaniu emerytury przyjął tzw. okresy zerowe, można znaleźć w załączniku do decyzji o przyznaniu świadczenia. Jeżeli masz wątpliwości, skontaktuj się z twoim oddziałem ZUS-u i zapytaj o to. Ważne

Waloryzacja emerytur i rent w 2014 roku

inflacji w lipcu oraz większy, niż się spodziewano, wzrost płac w gospodarce pozwalają szacować, że waloryzacja emerytur i rent będzie zbliżona do 1,5 proc. Przeliczamy na pieniądze Załóżmy, że waloryzacja w marcu 2014 roku wyniesie 1,5 proc. O ile więc wzrosną świadczenia? *Najniższa emerytura i renta, a

Emeryci w armii

trzech lat: - Miałem dość szarpania się, meldunków, rozkazów, egzaminów i opieprzania przez przełożonych. Teraz pracuję w tym samym garnizonie jako starszy referent. Cztery godziny dziennie przelicza broń, sprawdza jej numery, pilnuje, by karabiny trafiały do naprawy. Dostaje 700 zł. Do tego emeryturę ok

Jak przeliczyć emeryturę (i dostać więcej pieniędzy)

. Przedstawiciele innych zawodów mogą zazwyczaj tylko raz "przeliczać" wczesną emeryturę na zwykłą, nauczyciele zaś mają więcej możliwości. Dlaczego? Ta grupa ma specjalne prawa emerytalne. Na wczesną emeryturę mogą przechodzić nie tylko - jak wszyscy - z ustawy emerytalnej, ale także z art. 88 Karty

Waloryzacja emerytur i rent 2013

podwyżkę nie trzeba nigdzie występować. Odpowiedni urząd, np. ZUS czy KRUS, sam wszystko przelicza i wypłaca. Szacunki rządu... Najbliższa waloryzacja w marcu 2013 r. będzie procentowa. Emerytura lub renta wzrośnie wszystkim o ustalony procent. Im ktoś ma wyższe świadczenie, tym dostanie większą podwyżkę

Złoto na raty. Czy to się opłaca?

inaczej - "Złota Emerytura". "Już w chwili zaksięgowania wpłaty pieniądze przeliczane są na złoto, które przechowywane jest w ubezpieczonym skarbcu. Sztabki następnie wysyłane są do klientów ubezpieczoną przesyłką kurierską lub przygotowane do odbioru osobistego w naszym salonie"

Jak podnieść sobie emeryturę

. Uwaga. ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową w tzw. części socjalnej emerytury, tj. 24 proc. kwoty bazowej. I tylko ją ZUS podwyższa (nie podwyższa kwoty bazowej w części stażowej). Na przeliczenie Zakład ma 30 dni ("od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej

Ukraina bez korupcji

i wojnę w Donbasie straciliśmy 20 proc. potencjału gospodarczego, to nadal regularnie wypłacamy pensje i emerytury, a niektóre regiony finansowo są na plusie. Tylko że realne pensje i emerytury, przeliczane w stosunku do dolara, obniżyły się o połowę. Ukraińcy mogą w końcu powiedzieć: dość tych

Dezubekizacja do Strasburga

przelicza emerytury na podstawie informacji z IPN. A Instytut do pracy w organach zalicza też np. naukę czy pracę w szkole oficerów milicji w Legionowie. Tydzień temu w jednej ze spraw Sąd Okręgowy w Warszawie (tylko on rozpatruje odwołania) stwierdził, że jest to niezgodne z ustawą. Wcześniej to samo

Jak mieć wyższą emeryturę

według dotychczasowych "starych" zasad nie można jednak przeliczać częściej niż raz na kwartał, a obliczanej według nowych zasad nie częściej niż raz na rok lub po ustaniu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Kapitał początkowy Twoja emerytura może być wyższa dzięki wyższemu kapitałowi

Wielki pracodawca padł, akta zgniły. Część emerytur szlag trafi

problem z emeryturą Artur Szymański przepracował w Zakładach Mięsnych "Przylep" ponad 30 lat. Zaczynał w 1969 r. na stanowisku referenta. Potem przez wiele lat pełnił funkcje kierownika w różnych działach. - Odchodząc z pracy, nie zabrałem ze sobą żadnych dokumentów. O tym przypomniałem sobie

Krymski narkotyk nie działa na wszystkich Rosjan. Połowa biznesmenów już nie chce Putina

mój znajomy, współwłaściciel znanej sieci handlowej. I tłumaczy to spadkiem siły nabywczej społeczeństwa. Pensje w rublach oficjalnie rosną, ale przeliczane na dolary - topnieją. A to jest ważniejsze, bo zdecydowana większość tego, co się sprzedaje w jego sklepach, pochodzi z zagranicy. W kwietniu

To ostatni dzień lita. Litwa gotowa na przyjęcie euro

nadal najbardziej obawiają się wzrostu cen, choć już od sierpnia sprzedawcy mają obowiązek podawania wartości w dwóch walutach. Wprowadzono też kontrole oraz specjalny system kar. By uniknąć negatywnych skojarzeń z nową walutą, przy przeliczaniu pensji i emerytur przyjęto nawet zasadę zaokrąglania w

Jaka waloryzacja rent i emerytur?

rent tym osobom, którym przy wyliczaniu świadczeń ZUS nie uwzględnił zarobków (bo brakowało dokumentacji płacowej). Teraz zamiast zerowych dochodów ZUS musi uwzględnić nam przy wyliczaniu emerytury (przeliczaniu - w przypadku osób, które już są na świadczeniach) minimalne wynagrodzenie z lat, kiedy

Ani wykrwawienie, ani powrót

Dane GUS oficjalnie potwierdziły zresztą, że pod koniec ubiegłego roku ponad 2 miliony rodaków poszukiwało szczęścia poza granicami kraju. Młode pokolenie opuszcza kraj. W kraju oglądamy ów fenomen z różnych perspektyw. Po pierwsze, pustkę po emigrantach zaczęto przeliczać na obce waluty. Oto PKB

Pomoc na nagły kryzys

- 125 proc. najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego (obecnie 1055,56 zł); * dla samotnych - 175 proc. najniższej emerytury (1477,79 zł). Zawsze warto zapytać o taki dodatek, bo mamy na niego szansę, nawet jeśli przekroczymy kryterium. Wtedy otrzymamy dodatek pomniejszony o nadwyżkę

Pomoc na nagły kryzys

to: - dla rodzin - 125 proc. najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego (obecnie 1055,56 zł); - dla samotnych - 175 proc. najniższej emerytury (1477,79 zł); Zawsze warto zapytać o taki dodatek, bo mamy na niego szansę, nawet jeśli przekroczymy kryterium. Wtedy otrzymamy dodatek

Ile wzrośnie emerytom na początku 2009 roku?

Więziennej (tzw. mundurowi). Podwyżka obejmie także osoby pobierające zasiłki, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne oraz wcześniejsze emerytury. Skąd podwyżki? Są możliwe dzięki m.in. **zmniejszeniu stawek podatkowych, **marcowej waloryzacji oraz **zwiększeniu kwoty bazowej (też w marcu). Podwyżka

Porównanie obietnic wyborczych. Kto zyska, kto straci i ile to będzie kosztować?

podatków i różnych świadczeń. Zatem: - PSL. Ludowcy podchodzą do tegorocznej kampanii wyborczej powściągliwie. Najważniejsze propozycje to podniesienie minimalnej emerytury do 1,2 tys. zł miesięcznie i zerowy VAT na artykuły dziecięce. Co ciekawe, PSL wyliczył koszty obietnic na 10 mld zł, natomiast

GUS: PKB w IV kwartale w górę o 2,7 proc. W Unii 0,4 proc.

większość rynku. W III kwartale było to 1,9 proc. Tak wyraźnego przyspieszenia oczekiwano dlatego, że dołek spowolnienia mieliśmy na początku roku i od tego czasu gospodarka stopniowo przyspieszała. Lepsza struktura danych GUS jeszcze przelicza ostatnie dane, nie wiemy wiele o strukturze wzrostu w końcówce

Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

(podwójne karanie za to samo); - sprawa ustawy, która możliwość korzystniejszego przeliczania okresów składkowych do emerytury przyznaje jedynie osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r.; - sprawa dotycząca przepisów, które dają zwolnionemu pracownikowi tylko 7 dni na odwołanie się do sądu pracy. Sprawy te

Ile naprawdę zarobiły OFE?

zwiększyły się, czy ich ubyło? Jak ich fundusz poradził sobie na tle konkurencji? Nie wiedzą. Bo to daleka przyszłość, jeszcze zdążą się zainteresować. Bo to nie ma znaczenia, i tak na emeryturze będę musiał radzić sobie sam. Albo nie ufam politykom, którzy i tak jeszcze sto razy wszystko zmienią. Tak jak w

Paradoksy modernizacji, czyli "samochód dla Kowalskiego"

Książkę Przemysława Semczuka "Maluch: Biografia" przeczytałem jednym tchem. Produkcja "malucha" ruszyła w Bielsku-Białej, kiedy miałem cztery lata. W tym wieku mężczyzna pożąda samochodów tak namiętnie, jak 40 lat później pożądać będzie już tylko emerytury. Semczuk opisuje tłumy

Rekompensaty za wcześniejszą emeryturę

przelicza się indywidualnie. Wyjaśnia, że konkretne kwoty będą zależały od tego: *w jakim wieku przejdziemy na emeryturę; *od wysokości zgromadzonych składek na naszym indywidualnym koncie; *od kapitału początkowego (jest corocznie waloryzowany tak samo jak składki - wskaźnik tej waloryzacji ogłasza

Elżbieta Dzikowska: Tony Halik spełniał moje podróżnicze marzenia. Zostawiłam dla niego męża

na piasek, z ręką do góry, chroniąc aparat, i z trudem się wygramoliłam. Kurzawa wciągnęłaby mnie na wieczność - do dziś nikt by nie wiedział, co się ze mną stało. Jesteś na emeryturze, a wciąż podróżujesz, piszesz i fotografujesz. Niemal co roku wydajesz nową książkę, przed chwilą ukazała się "

Kredyty frankowe to bomba zegarowa? Polacy mogą mieć problemy

ryzykiem walutowym oraz czy klauzula, na podstawie której bank przelicza zobowiązania klienta z waluty obcej na złote, była wystarczająco precyzyjna. Jak oszczędzić na miesięcznej racie kredytu Polacy najczęściej zaciągali kredyty walutowe we frankach szwajcarskich oraz euro. Jednak wielu z nich raty płaci

Kto i ile zyska na waloryzacji. Koniec starego portfela, czyli wyższe emerytury

nie podwyższymy). Staż pracy - 25 lat Kwota bazowa - 1977,20 zł Podstawa wymiaru 1977,20 zł x 250 proc. = 4943 zł Emerytura wynosi: 24 proc. x 1977,20 zł = 474,53 zł (25 x 1,3 proc.) x 4943 zł = 1606,48 zł Razem: 2081,01 zł Przeliczamy stare emerytury Pani Barbarze świadczenia na nowych

Emerytury: koniec starego portfela i podwyżki

byłaby faktem, gdyby państwo przeliczało emerytury na podstawie obecnej kwoty bazowej (z roku 2008), a nie tej z roku przejścia na emeryturę. O co chodzi? Zaproponowana przez posłów likwidacja starego portfela polegać będzie na wyrównywaniu kwot bazowych z dnia przejścia na emeryturę. Przykład. Pani

Bardziej wyeksmitowani

Warszawski Mokotów. Pani Zofia mieszka tu od lat 60. Kamienica była kiedyś komunalna, od czterech lat ma prywatnego właściciela. Budynek wyremontowano, ale wzrósł czynsz. Pani Zofia nie jest w stanie płacić ponad 800 zł - ma 1100 zł emerytury, jest wdową. - Właściciel powiedział, że jak mnie nie

Ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych: ING dystansuje konkurentów

W ostatnich miesiącach więcej mówiło się nie o wynikach OFE, od których przecież zależy wysokość naszych przyszłych emerytur, ale o zakusach polityków, którzy uznali, że wiedzą "lepiej", jak wykorzystać nasze emerytalne oszczędności. Rząd zdecydował, że do OFE zamiast 7,3 proc. naszej

Waluty i emerytury w Bankierze.pl

przez agencję Reuters. Ponadto dostępne są komentarze dotyczące aktualnych wydarzeń na rynku finansowym, raporty i słownik. Serwis oferuje również interaktywne narzędzia: kalkulator walutowy (przelicza kwoty wyrażone w różnych walutach, według ostatniego kursu NBP) i graficzne wykresy dotychczasowego

From Poland with Love w Łaźni

Pretekstem do napisania sztuki stała się historia listonosza spod Zielonej Góry, który ukradł pieniądze przeznaczone na emerytury i renty. Tekst Pawła Demirskiego nie jest relacją z tego zdarzenia, chodzi raczej o opis rzeczywistości Polski i polskiego ubóstwa. "Motywacje głównego bohatera nie

Ranking funduszy emerytalnych GW. ING wyprzedził Polsat

W mijającym roku więcej mówiło się nie o wynikach funduszy, od których przecież zależy wysokość naszych przyszłych emerytur, ale o kolejnych pomysłach polityków na to, jak "lepiej" wykorzystać nasze emerytalne oszczędności. Decyzję rząd miał podjąć przed świętami, ale nadal nie wiemy, co

Naiwność słono kosztuje, czyli jak można stracić mieszkanie

- Kiedy teraz na to wszystko patrzę, sama nie dowierzam, że mogłam być tak naiwna - mówi pani Małgorzata. Nie wszystko w tej historii potrafi racjonalnie wyjaśnić. Nieraz tłumaczy się po prostu naiwnością. Przez blisko 35 lat była nauczycielką, od niedawna jest na emeryturze, prowadzi też drobną

Dla kogo pomoc społeczna?

dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w ciągu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza: dla samotnych - 175 proc. najniższej emerytury, czyli obecnie 1454,51 zł; dla rodzin - 125 proc. najniższej emerytury, czyli obecnie 1038,94 zł. Uwaga! W tym przypadku do naszego

Polski dług publiczny. Prześlizgnęliśmy się pod progiem

publiczny wyniósł bowiem około 765,8 mld zł, co stanowi nieco ponad 53 proc. PKB. Gdyby było więcej niż 55 proc., to najbliższy budżet na 2012 r. musiałby być bez deficytu. Rząd musiałby na gwałt szukać kilkudziesięciu miliardów złotych - znacznie obcinać płace budżetówki czy emerytury i jeszcze podnosić

Fitch: Rosnący dług publiczny zaszkodzi naszej wiarygodności kredytowej

waloryzację rent i emerytur. - To mało prawdopodobny scenariusz. Jeśli granica 55 proc. PKB zostałaby przekroczona, powodowałoby to poważne konsekwencje polityczne i mogłoby przesądzić o przegraniu wyborów. Premier z pewnością traktuje tę sprawę poważnie - uważa Mateusz Szczurek, główny ekonomista ING Banku

Banki są bezpieczne. A ty?

reklamujące kredyty we frankach w tamtym czasie. Wyglądają prawie jak reklamy OFE z emeryturą pod palmami! Zwykły człowiek musi być chroniony przed instytucjami, które w wyrafinowany sposób chcą go naciągnąć. A jak działa polski nadzór finansowy? Potrafi ukarać kogoś, że obraził w reklamie czarnoskórych. To

Starość na eksport

rozpoczynającą się na świecie debatę o "outsourcingu" starości. Kryzys sprawił, że emeryci z Zachodu przeliczają, gdzie najkorzystniej spędzić emeryturę, i sprzedają mieszkania w Paryżu, Londynie, Monachium, żeby móc resztę życia spędzić "pod palmami", w krajach, w których jest znacznie

Ranking najlepszych funduszy emerytalnych

funduszy emerytalnych niezmiennie oceniamy na podstawie trzech kryteriów: Formy - sprawdzamy, jak sobie radzą w ostatnich 12 miesiącach na rynku finansowym, czyli obliczamy wzrost wartości jednostek rozliczeniowych. OFE podobnie jak fundusze inwestycyjne przeliczają na jednostki wszystkie wpływające do