problemy uczniów

Przez gołoledź szkoły odwołują zajęcia, problemy z dowozem uczniów

Przez gołoledź szkoły odwołują zajęcia, problemy z dowozem uczniów

Kilka szkół odwołało w poniedziałek zajęcia ze względu na złe warunki pogodowe i gołoledź. Są również problemy z dowozem dzieci na lekcje. - Frekwencja jest bardzo mizerna - przyznaje wicekurator.

Dlaczego niektóre dzieci są niegrzeczne - list

Chciałbym odróżnić uczniów "niegrzecznych" ze względu na niepełnosprawność, i takich, których złe zachowanie wynika z problemów wychowawczych

Jak Kraśnik "doił" państwo na dopłatach dla uczniów

Produkowanie niepełnosprawnych lub "niedostosowanych społecznie" dzieci - tak przez cztery lata w Kraśniku wyciągano bezprawnie pieniądze z budżetu państwa na uczniów z problemami. Miasto nie jest wyjątkiem.

Rodzice niepełnosprawnych uczniów skarżą się na Kraków

Rodzice niepełnosprawnych uczniów skarżą się na Kraków

"Ze względu na powtarzające się sygnały na temat nieprawidłowości w realizacji zaleceń z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i całej polityki oświatowej władz miasta Krakowa wobec uczniów niepełnosprawnych, bardzo proszę o zgłaszanie takich spraw. Postaramy się je zebrać i ocenić

Radna PO: Ślązacy nie powinni łączyć się w pary

Radna PO: Ślązacy nie powinni łączyć się w pary

Takie słowa padły podczas posiedzenia komisji polityki społecznej jastrzębskiej rady miasta. Rajcom zaprezentowano wówczas wyniki badań postaw uczniów. Okazało się, że na 800 dzieci zaledwie 170 ma dobrą postawę.Lokalna telewizja Kanon zarejestrowała komentarz Lucyny Maryniak. - Zmiany genetyczne

Nauczyciele muszą nauczyć się uczyć

Nauczyciele muszą nauczyć się uczyć

im nowych kompetencji.Mamy problem z motywacją uczniów. To, jak się uczą, nie przystaje do potrzeb świata pozaszkolnego. Chcemy to poprawić, wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii. Po to, aby lekcje były bardziej atrakcyjne. Nie tylko w takim sensie, że uczeń dostanie sprzęt i kolorowe

Nauczyciel do Wielowieyskiej: Nie ruszać pensum! Samorządy nas zamęczą

Nauczyciel do Wielowieyskiej: Nie ruszać pensum! Samorządy nas zamęczą

przynajmniej 90 proc. samorządów. Tych władz nie interesuje poziom własnych szkół, nie interesuje kształcenie dzieci i młodzieży. Interesują je tylko oszczędności. Proszę pojechać do typowej gminy. Sprawdzić liczbę uczniów w szkołach gimnazjalnych. Sprawdzić, ile samorządy dają pieniędzy na oświatę, jak

Nowy profil w technikum: energia jądrowa

Nowy profil w technikum: energia jądrowa

Klasa ma powstać w Zespole Szkół nr 2 za rok. List intencyjny w tej sprawie podpisali Instytut Problemów Jądrowych, władze ZS nr 2 oraz starostwo w Otwocku.Szkoła, nosząca do 2003 r. nazwę Technikum Nukleoniczne, ma bardzo długą tradycję kształcenia specjalistów energetyki i chemii jądrowej

Szkolne projekty z Wykopem

Cieszy się wielu nauczycieli, którzy od lat tak uczą. Bardziej tradycyjne szkoły głowią się, jak to zrobić. A może przy okazji pokonać inny lęk - przed nowymi technologiami? Bo mogą nie tylko wzbogacić projekty, ale ułatwić życie i nauczycielom, i uczniom.1. Aby wybrać temat i problem projektu lub

W poszukiwaniu etyki, czyli o dyskryminacji w szkole

Opinię w tej sprawie Fundacja wysłała właśnie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zajmuje się on skargą państwa Grzelaków z Wielkopolski, którzy poskarżyli się na problemy z organizowaniem lekcji etyki w szkole swojego syna. - Prawo do etyki w polskiej szkole jest iluzoryczne

Gimnazjalista ma problem. No i ...

potem obliczyć czas i wydatki. Umiejętność radzenia sobie m.in. z takimi zadaniami sprawdza program PISA, czyli Międzynarodowa Ocena Umiejętności Uczniów organizowana przez OECD. Oficjalne ogłoszenie wyników ostatniej edycji badania z 2006 r. nastąpi dzisiaj. Jednak już wczoraj przeciek z wyników podał

Nauczyciele przejdą szkolenia. Żeby walczyć z homofobią

Nauczyciele przejdą szkolenia. Żeby walczyć z homofobią

Jan Świerszcz, psycholog z Kampanii przeciw Homofobii mówi, że do jego organizacji tygodniowo trafia po kilka sygnałów od uczniów gejów i lesbijek, którzy czują się w swoich szkołach prześladowani przez kolegów. Ale - jak wynika z tych skarg - często zdarza się też, że to nauczyciele homoseksualizm

Co wiedzą nastolatki w USA o obozach zagłady w Polsce

Co wiedzą nastolatki w USA o obozach zagłady w Polsce

Żydów. W rezultacie - zwraca uwagę Witold Dzielski z ambasady RP w Waszyngtonie, zajmujący się w placówce stosunkami polsko-żydowskimi - edukacja na temat Holokaustu rozmija się z polską perspektywą widzenia problemu. - Nauczanie o Holokauście odbywa się w USA w sposób bardzo uogólniony. Kładzie się

Gmino, gdzie twój NIP?

Ponad 6,5 mln uczniów rozpocznie za ponad tydzień nowy rok szkolny. Tymczasem rząd i wydawcy podręczników mają problem z programem "Wyprawka szkolna". W szkołach podstawowych i gimnazjach rozpocznie naukę prawie 4,7 mln dzieci i młodzieży. Od tego roku szkolnego będziemy też mieli nowe

Ankieta dotycząca agresji w szkołach

Podkarpacki kurator zapowiada, że do połowy października we wszystkich szkołach województwa przeprowadzona zostanie ankieta dotycząca agresji wśród uczniów. - Po wydarzeniach w Toruniu jesteśmy szczególnie na ten problem wyczuleni - powiedział me wtorek Stanisław Rusznica, kurator podkarpacki

Kto ma określić maksymalną liczbę uczniów w klasie?

Byli ministrowie i wiceministrowie edukacji już w czerwcu ub. roku przekonywali: - Państwo nie może uchylać się od określenia, ilu uczniów ma być w klasach. "Gazeta" pisała o problemie pod koniec grudnia. Ale Ministerstwo Edukacji nic nie zrobi w sprawie przeładowanych klas w

Analiza Instytutu Badań Edukacyjnych: co dziesiąty uczeń jest dręczony

analizy dotychczasowych badań dotyczących polskich szkół wynika, że dzieci narażone są na cały wachlarz zachowań agresywnych - od wyzwisk, przez wykluczenie z grupy, po kradzieże i pobicia. Największym problemem jest agresja werbalna. Niemal dwie trzecie (63 proc.) polskich uczniów badanych w 2011 r

Raport NIK: nauczyciele gotowi do przyjęcia sześciolatków, klasy też, ale...

Raport NIK: nauczyciele gotowi do przyjęcia sześciolatków, klasy też, ale...

biblioteczki dla uczniów najmłodszych w 5,7 proc. szkół oraz gier i zabawek dydaktycznych w 2,3 proc. szkół. Gorzej jest z przygotowaniem technologicznym - sprzętu audiowizualnego w klasach nie ma 18,2 proc. podstawówek, a komputerów z dostępem do internetu w 36,6 proc. Problemy z ergonomią wyposażenia

Jakie zmiany czekają nas w systemie edukacji

obcy od początkuObowiązek języka obcego od pierwszej klasy już od roku 2008/09 (najlepiej angielski).GIMNAZJUM: DWA JĘZYKIKontynuacja języka z podstawówki i obowiązkowa nauka drugiego języka.Zajęcia dodatkowe do wyboru wyrównawcze i rozwijająceTe zajęcia mają służyć zwiększaniu szans uczniów, którzy

Polskie nastolatki nie umieją rozwiązywać problemów

Polskie nastolatki nie umieją rozwiązywać problemów

korzystania z niego jest problem. - Technologie, z których w szkołach wciąż korzysta się rzadko, mogły badanych uczniów nieco zestresować, ale myślę, że te wyniki pokazują coś więcej - mówi Katarzyna Hall, była minister edukacji, odpowiedzialna za zmianę podstawy programowej. - Wskazują, że szkoła musi być

Polska szkoła już nie taka bezpieczna. Raport NIK

Polska szkoła już nie taka bezpieczna. Raport NIK

. Najwięcej zachowań patologicznych odnotowano wśród uczniów w gimnazjach (8,8 proc. uczniów). Na dalszych miejscach znalazły się szkoły podstawowe - 5,5 proc. i ponadgimnazjalne - 2,2 proc. Agresja słowna, fizyczna i cyberprzemoc NIK ocenia, że najbardziej powszechnym problemem wychowawczym w szkołach

52 proc. uczniów w podstawówce nosi zbyt ciężki plecak

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez wrocławską Fundację Rosa w 2014 r. 52 proc. przebadanych uczniów klas 0-3 szkół podstawowych nosi do szkoły za ciężkie tornistry. Według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego ciężar tornistra szkolnego nie powinien przekraczać od 10 do 15 proc. masy

Co trzecia matura oblana. Najwięcej uczniów poległo na matematyce

Co trzecia matura oblana. Najwięcej uczniów poległo na matematyce

maturzystom powiodło się lepiej. W pierwszym terminie egzamin zdało 81 proc. uczniów, a oblało 6 proc. (bez szansy na poprawkę). Język polski zaliczyło 96 proc. uczniów, matematykę 85 proc., język angielski - 95 proc. - Od kiedy matematyka jest obowiązkowa, mamy duży problem - tłumaczy anonimowo dyrektorka

NIK: likwidacja szkół nie pogarsza warunków kształcenia uczniów

Jednocześnie NIK zauważa, że problem likwidacji szkół jest złożony i wywołuje lokalne konflikty, w których każda ze stron ma swoje racje: gminy bronią pieniędzy, pedagodzy - Karty Nauczyciela, a lokalne społeczności - miejsc kulturotwórczych. Dlatego podpowiada organizowanie społecznych debat i

"Rzeczpospolita": Gminy w pułapce dotacji

państwo przeznacza na kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Może to być nawet dziesięć razy więcej niż dotacja na ucznia zdrowego (np. w Warszawie 0,6 tys. do 4,7 tys. zł). Okazało się, że wiele samorządów miało problem z policzeniem lub prawidłowym zakwalifikowaniem niepełnosprawności swych

Lekcje będą w tłoku. Nawet do 36 uczniów w klasie

jego zdaniem będzie ważne w szkołach podstawowych. Dlaczego? W "Raporcie o stanie oświaty" (Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2010) czytamy: "Wiele badań wskazuje, że w mniejszych klasach dzieci uczą się więcej, nauczyciele zauważają mniej problemów z dyscypliną uczniów w czasie

Polscy uczniowie: Narkotyki są wśród nas [RAPORT NIK]

;Rzeczpospolitej" Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez izbę wśród 11,5 tys. uczniów, ponad 31 proc. uczniów było świadkami zażywania narkotyków w szkole lub słyszało o tym z wiarygodnego źródła. 17 proc. widziało, jak ktoś sprzedawał narkotyki ich kolegom. Co trzeci

Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą 2.0

umiejętności współpracy, rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia i prezentacji. Podczas Festiwalu 250 uczniów i nauczycieli z 50 najbardziej wyróżniających się szkół pokaże efekty projektów edukacyjnych, zajęć prowadzonych metodą wzajemnego nauczania, opowie o swoich pasjach, a także zaprezentuje

Ruch w sprawie krzyży w szkole

konferencję prasową z posłami RP Romanem Kotlińskim i Armandem Ryfińskim. - Chcemy, by ta akcja była pokazowa i zainspirowała uczniów i nauczycieli innych szkół - mówili. Co dyrektorka szkoły zrobi z petycją? - Przedstawię problem radzie rodziców, samorządowi uczniowskiemu i radzie pedagogicznej. Zastanowimy

Władze Katowic zmieniły zdanie. Uczeń z Sosnowca zostanie przyjęty do szkoły

Kilka dni temu opisaliśmy historię ośmioletniego Roberta z Sosnowca. Chłopak ma problemy ze słuchem oraz wadę wymowy: dyslalię. Źle wymawia głoski szumiące: sz, cz, ż, dż. We wrześniu chłopiec poszedł do pierwszej klasy w jednej z sosnowieckich podstawówek. Okazało się jednak, że z powodu lekkiego

Kuratorium sprawdziło wf. Uczniowie nie umieli nawet złapać piłki

dzieci wykonują najchętniej to, co już umieją. Nauczyciele skupiają się natomiast na grupie, której ćwiczenia się udają. Brakuje czasu dla uczniów, którzy mają z nimi problem, aby przećwiczyć je jeszcze raz - komentuje Bień. Problemem jest również zbyt mała liczba godzin wychowania fizycznego w szkołach

Szkolna przemoc w ukrytej kamerze

Pierwszy odcinek serii "Projekt P: Stop nękaniu" telewizji RTL 5 ma zostać wyemitowany 28 kwietnia. Producent przedstawia go jako "program z misją", który pomoże bohaterom i rzuci światło na problem holenderskich uczniów szkół średnich. Z badań wynika, że na nękanie przez

Więcej uczniów pije, niż pali

Ankiety przeprowadzono na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w ramach Europejskiego Projektu Badań Szkolnych na temat Alkoholu i Narkotyków ESPAD powtarza się je co cztery lata). Przepytano ponad 5,3 tys. uczniów z 675 klas: piętnasto- i szesnastolatków z trzecich

W brytyjskich szkołach walka z kryzysem nauczania języków obcych

obowiązkowa dla dzieci od siódmego roku życia. Jest jednak pewien problem - zdaniem ekspertów duża część nauczycieli pracujących z najmłodszymi dziećmi zwyczajnie nie ma kwalifikacji pozwalających im uczyć języków obcych. Według tegorocznej edycji corocznej ankiety przeprowadzanej wśród brytyjskich

NIK: Szkoły gotowe na sześciolatki

, rzecznik NIK. Widać to w statystykach - wyniki szczegółowej kontroli są bardzo podobne do deklaracji dyrektorów pozostałych szkół. Co ustalili kontrolerzy? Wieści są dobre - wszystkie sprawdzane szkoły zatrudniają kadrę nauczycielską przygotowaną do kształcenia najmłodszych uczniów i mają do tego

Ania Lewandowska staje na rękach. Czy to wystarczy, by zachęcić do ćwiczenia na WF-ie?

powtarza: - Dziewczyny, ćwiczcie na WF-ie, zachęcam! Okres kilka razy w miesiącu, zimą odmrożenie rąk Problem zwolnień z WF-u nie jest wydumany. Jeszcze w 2009 roku w polskich podstawówkach zwolnienia z lekcji WF-u miało tylko 7,5 proc. uczniów - dziś to już ponad 19 proc. W tym samym czasie w gimnazjach

Sześciolatków jest za dużo. Będą uczyć się na zmiany

zmiany kończyły zajęcia w południe, a te z drugiej przychodziły na godz. 11 i miały np. wychowanie fizyczne, zanim zwolniła się sala lekcyjna. Kończyły najpóźniej przed 15. Tym razem może też się tak uda - mówi sekretarka. Popołudniowe zajęcia dla starszych uczniów Podobny kłopot będzie mieć więcej szkół

Co szósty gimnazjalista pilnie wymaga leczenia. Badania przesiewowe w Gdyni

u 181 uczniów (ponad 17 proc. wszystkich przebadanych) stwierdzono problemy zdrowotne, które mogą skutkować cukrzycą lub innymi chorobami. Uczniowie ci, po konsultacji z rodzicami, zostali objęci programem indywidualnej opieki lekarskiej, który potrwa dwa lata. Po pierwsze: zapobiegać - Istotą

Awantura o klasę: "Dla dwóch uczniów? To niedorzeczne"

szkole też nie było klas pierwszych z powodu braku chętnych, nikt z tego powodu nie robił problemów, a teraz jest wielka awantura - odpiera Jacek Danieluk, burmistrz Terespola. - W kwietniu napisałem do dyrektora szkoły, żeby nie tworzył klasy, jeśli zgłosi się mniej niż 20 uczniów. Po skonsultowaniu się

List: O sprawiedliwość w traktowaniu pracy nauczycieli

wypreparowane z kontekstu społecznego są mylące i krzywdzące. Jeżeli do szkoły przychodzą dzieci mające trudności w zakresie intelektualnych możliwości i problemy emocjonalne, często niemające wsparcia w rodzinie z poważnymi kłopotami, to najpilniejszym obowiązkiem szkoły jest udzielenie akceptacji, danie im

"Chorzy na matematykę". Uczniowie z dyskalkulią muszą pisać maturę z tego przedmiotu

Dyskalkulia to poważne zaburzenie zdolności matematycznych o podłożu genetycznym. - Problem dotyczy 4 procent uczniów, mimo że problemy z matematyką ma ich niemal 40 proc. Jeśli chodzi o głęboką dyskalkulię, to szacunkowe dane wskazują na 1-2 proc. - tłumaczy prof. Małgorzata Lipowska, zastępca

Gimnazja nowej ery? "Nie trenujmy na uczniach próbnych testów, lepiej nauczmy ich kombinować"

- wyzwolenie w uczniach śmiałości w podejściu do rozwiązywania nieznanych problemów powinno być naszym celem na kolejne lata.Odtwórcze testy na egzaminach przynoszą przeciwny skutek.- Egzaminy się zmieniają, przestają być tylko odtwórczymi testami. Nowy egzamin gimnazjalny prowokuje uczniów do myślenia, a

A czy ty poradziłbyś sobie z zadaniami z matmy dla piątoklasisty? Mamy cały test DUMa

Badania umiejętności matematycznych przeprowadził podległy MEN Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). Test przeprowadzono we wtorek i potrwał 45 minut. Dzięki diagnozie przeprowadzonej wśród uczniów klas piątych, dzieci miały szanse sprawdzić się przed czekającym je za rok sprawdzianem szóstoklasisty

Kobiety są w Poznaniu najlepszymi strażnikami miejskimi

Kto jest najlepszym strażnikiem miejskim? Kobieta. A konkretnie Karolina Raszewska, która na co dzień pracuje na Winogradach. Służbę pełni dopiero od czterech lat. - Jeszcze nigdy nie spotkałam się z problemem, którego nie umiałabym rozwiązać - zapewnia. - Muszę być przygotowana na wszystko. A to

Trzy godziny WF-u to za mało. Problem z nadwagą to norma

okazało się, że ten problem dotyczył 35 proc. uczniów. Lepsze wyniki w ćwiczeniach osiągali uczniowie ze szkół, w których prowadzone są dodatkowe zajęcia sportowe. - Trzy godziny WF-u w tygodniu to zdecydowanie za mało. Decydująca jest aktywność fizyczna po szkole. Tymczasem dzieci coraz więcej czasu

Uczeń stracił jądro. "Biciu w szkole nie można zapobiec"

to zignorował. Przed szkołą awanturnik ponownie zaczął szturchać Marcina. Tym razem ten podjął wyzwanie. Na boisku za budynkiem gimnazjum, otoczeni przez grupę innych uczniów pobili się ze sobą. Marcin dostał kilka ciosów, zanim "pojedynek" przerwała nauczycielka. Po pierwszej lekcji obaj

Etyka w domu, uczona przez internet? Nowe pomysły MEN

Plan opisywany przez "Rz" zakłada m.in. obniżenie progu liczby uczniów wymaganej do rozpoczęcia nauczania przedmiotu w szkole z siedmiu do trzech. "Teraz w wielu szkołach zajęcia z etyki się nie odbywają, bo nie udaje się zebrać wymaganej minimalnej liczby uczniów. Z kolei, aby

Czy oceny z zachowania są w szkole jeszcze potrzebne? Uczniowie kombinują, by zdobyć punkty, nauczyciele nie są sprawiedliwi

tuż przed rozpoczęciem nauki w II LO w Gorzowie Wlkp. W podgorzowskim gimnazjum, w którym uczyła się wcześniej, tak jak w wielu innych szkołach o ocenie z zachowania decydowały zdobywane przez uczniów punkty. - To najbardziej niesprawiedliwe oceny w czasie całej nauki - mówili na warsztatach

Czeskie szkoły uczą coraz słabiej

(pozostaje w nich "reszta" - najsłabsi, z biedniejszych rodzin). Niewiele idzie do czteroletniego liceum po ukończeniu 9. klasy. System ten kilkakrotnie krytykowało w swoich sprawozdaniach OECD. Inny problem to specjalne szkoły praktyczne, w których większość uczniów stanowią dzieci romskie. Mają

Etyka w każdej szkole? To tylko teoria. Szkoły nie ułatwiają

trzech, dziś dla każdego Do tej pory wielu dyrektorów nie organizowało lekcji z tego przedmiotu, powołując się na małą liczbę zainteresowanych. "Pomocny" był w tym wymóg trzech uczniów. W szkołach, gdzie liczba chętnych była mniejsza, przedmiotu można było nie organizować. Nowe rozporządzenie

Szkoły nie mogą się doprosić pieniędzy z akcji 1 procent. "Słyszymy bzdurne tłumaczenia"

problemy z wyegzekwowaniem pieniędzy, które rodzice uczniów przekazywali z podatków za rok 2012 (rozliczenie do końca kwietnia 2013).- Wniosek o przesłanie pieniędzy wysłaliśmy w lipcu, a do listopada powinniśmy się rozliczyć, jak je wydaliśmy. Problem w tym, że nie wiemy, jak to zrobić, skoro nie

Polskie 15-latki w finansach lepsze m.in. od Amerykanów i Rosjan. Kreatywni w nowej odsłonie badania PISA

finansowych przeprowadzono w ramach PISA po raz pierwszy. Wzięli w nim udział uczniowie z 18 państw spośród 65, którzy uczestniczyli w głównym badaniu. Lepsi, ale... Czy z wyników polskich 15-latków można się cieszyć? Nie do końca, bo w porównaniu z innymi krajami mamy niewielki odsetek uczniów, którzy

Samookaleczenia. W niektórych klasach tnie się połowa uczniów

próbuje rozwiązać swoje problemy poprzez zadawanie sobie ran i które do niej trafia w ciągu ostatniego miesiąca. Zaczyna rozmawiać na ten temat z gimnazjalistami ze szkoły, w której pracuje. - Powiedzieli mi, że w każdej klasie problem dotyczy prawie połowy uczniów - relacjonuje "Gazecie Wyborczej

Zlizywanie pianki z kolan księdza to nie przestępstwo. Prokuratura umarza śledztwo

otrzęsin i przesłuchali ponad 110 osób: rodziców dzieci, nauczycieli i animatorów uczestniczących w otrzęsinach. Zwrócono się również o opinię do biegłego seksuologa. Biegły: Brak podtekstów o charakterze seksualnym - Biegły ocenił, że nie ma podstaw do stwierdzenia, że czynności uczniów polegające na

Nie mają konta, ale potrafią myśleć o finansach. Polacy w ekonomicznej części testów PISA

pierwszy. Wzięli w nim udział uczniowie z 18 państw spośród 65, które uczestniczyły w głównym badaniu. Czy z wyników naszych 15-latków można się cieszyć? Nie do końca, bo w porównaniu z innymi krajami mamy niewielki odsetek uczniów, którzy osiągają najwyższe wyniki, a bardzo niski poziom umiejętności ma co

Uczniów mniej, a pracowników administracji więcej. Jak to?!

proporcjonalnie do liczby uczniów i teraz musimy się z tym problemem zmierzyć - przyznaje Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty.Foligowski jest zwolennikiem modelu wrocławskiego, w którym liczba nauczycieli zatrudnionych w danej szkole ma wynikać wprost z liczby uczniów. - W Poznaniu rozważamy

Na lekcjach etyki pustki, bo godzina nie pasuje

zapomnieć. Inne placówki rozpoczynają etyczne zajęcia dla uczniów z zewnątrz o godz. 10.45, 11.35, 13.35, 13.40, 14.40. Problem w tym, że uczniowie ci siedzą wtedy w swojej szkole na lekcjach. Gdy komuś zależy, to znajdzie - Nawet jakbym chciał chodzić na etykę, nie da rady - mówi licealista Paweł. Nie

Najlepiej pomagać najlepszym

Każdej wiosny - już od 32 lat - Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, ogólnopolskie stowarzyszenie naukowców, twórców, nauczycieli i studentów, organizuje rekrutację najzdolniejszych uczniów w różnym wieku. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i podstawówek muszą napisać o swoich

Kluzik-Rostkowska: wsparcie dla nauczycieli matematyki klas I-III

jest na twórcze rozwiązywanie problemów. Mam nadzieję, że przyszłoroczny egzamin pójdzie dobrze. Przygotowujemy też specjalną akcje informacyjną dla uczniów i nauczycieli na temat zmian na maturze. Chociaż zmiany te zostały już dawno ogłoszone, opisane są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Niemcom brak czeladników. W przemyśle brakuje rąk do pracy

. W firmie ma dwa miejsca. Brak uczniów to nie tylko kwestia prestiżu. Cierpi na tym też wydajność firmy, bo przy montowaniu paneli potrzebni są przecież pomocnicy. W powiecie Vogtland, w którym leży Reichenbach, podobny problem mają inni przedsiębiorcy. Ze statystyk wynika, że to młodzi ludzie

Efekt reform czy nauki pod testy? Skąd wziął się sukces polskich uczniów w badaniach PISA

Holandią, Estonią, Finlandią. A 14. miejsce na świecie. Znacząca poprawa w stosunku do edycji sprzed trzech lat, kiedy mieliśmy 11. miejsce w UE. Odsetek polskich uczniów, którzy potrafili rozwiązać zadania trudniejsze, wzrósł z 10 do 16,7 proc. Zmalał też odsetek uczniów z najniższymi wynikami - tylko 14

Nałogowi hazardziści w sieci. Problem ma kilkanaście tysięcy nastolatków

badań przeprowadzonych przez fundację wynika, że młodzież w Polsce przejawia wysokie zainteresowanie hazardem w internecie. Z witryn hazardowych - takich jak loterie, zakłady czy kasyna internetowe - korzysta ponad 7 proc. uczniów trzecich klas gimnazjów. Problem może więc dotyczyć przynajmniej

13-latka znalazła sposób na internetowy hejt i cyberprzemoc. Jak działa?

treść zauważył, alarmował użytkownika, skłaniając do zastanowienia, czy naprawdę chce taką wiadomość wysłać. Aż 93 proc. badanych uczniów po zobaczeniu takiego komunikatu zdecydowało, by jednak nie wysyłać wiadomości. W badaniach nastolatki wzięło udział 300 osób w wieku od 12 do 18 lat. Każda z grup

Darmowe śniadania dla uczniów podstawówek wyrównują szanse w testach

nauce od rana". Coraz częściej bowiem nauczyciele alarmowali, że uczniowie przychodzą na zajęcia na czczo. Według badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii przez fundację charytatywną Kellogg's jesienią 2012 r. czterech na pięciu nauczycieli twierdzi, że ma uczniów, którzy nie jedzą w domu nic przed

Marne wyniki w zawodówkach i technikach. Czy zabraknie nam ślusarzy?

rzeczywistości - dodaje.Egzamin dla techników hotelarzy i tak wypada nieźle - zdało go w tym roku 75 proc. uczniów. Dla porównania: tytuł technika informatyka zdobyło 57 proc., logistyka - 44 proc., technika pojazdów samochodowych - 57 proc., budownictwa - 62 proc. uczniów. A na kierunkach niszowych jest jeszcze

Uczniowskie uzależnienia. Papierosy, internet...

danych z ankiet psychologowie oszacowali, że co 20. uczeń jest uzależniony od internetu a kilkanaście procent wymaga w tym zakresie pomocy psychologicznej. Ankiety wypełniali też nauczyciele. Wśród najpoważniejszych problemów w szkołach wymienili palenie przez uczniów papierosów, wagarowanie i wulgarne

Za 18 miesięcy szkoły mogą stracić podstawy do wystawiania świadectw

zostawiając do decyzji okręgowych komisji egzaminacyjnych. Stąd np. problemy z zasadami egzaminowania uczniów niepełnosprawnych.W maju "Gazeta" pisała o Hubercie z zespołem Aspergera i niesprawnością rąk: to komisja egzaminacyjna decydowała, czy może dostać dodatkowy czas na egzaminie na obie swoje

Kluzik-Rostkowska: gimnazja są mocno wpisane w system edukacji

Gimnazja w polskim systemie oświaty ponownie pojawiły się 1 września 1999 r., jako główny element reformy edukacji wprowadzanej przez rząd Jerzego Buzka. Jako świetnie wyposażone szkoły z bardzo dobrze przygotowanymi nauczycielami miały służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów, szczególnie ze

Kontrowersyjny pomysł na walkę ze szkolnymi wandalami. Toalety pod specjalnym nadzorem

- Moje dziecko chodzi do Gimnazjum nr 26 przy ul. Traugutta w Gdańsku. Jakiś czas temu dyrekcja tej szkoły zamknęła toalety. Dzieci mogą z nich korzystać tylko w czasie przerw między lekcjami i tylko wówczas, gdy na korytarzu dyżur pełni nauczyciel - opowiada matka jednego z uczniów. - W czasie

Poseł Mroczek: Szkoły dzielą uczniów na katolików i resztę

W specjalnym obwieszczeniu Mroczek napisał: "Każdy rodzic ma prawo wyboru, czy jego dziecko ma uczęszczać na takie zajęcia, czy nie. Obowiązkiem dyrektorów szkół, nauczycieli jest natomiast informowanie o takiej możliwości". Według posła problem sprowadza się do tego, że dobrowolna

Kongres Polskiej Edukacji: Skąd się biorą "złe gimnazja"?

Czy zróżnicowanie społeczne to jeden z głównych powodów złej sławy gimnazjów? Czy kumulacja uczniów z biedniejszych rodzin o słabszych wynikach w nauce w niektórych gimnazjach prowadzi do większych problemów wychowawczych w tych szkołach? Gimnazja powstały w 1999 r. Zgodnie z założeniami reformy

Nie chcą krzyży w szkole. 40 podpisów

? Przedstawię problem radzie rodziców, samorządowi uczniowskiemu i radzie pedagogicznej. Zastanowimy się wspólnie - mówi Szeszko. Dodaje, że problem jest trudny, nie da się go rozwiązać z dnia na dzień, ale gdyby to zależało tylko od niej, krzyże by zostały: - Ich zdjęcie może wywołać burzę wśród uczniów

Przyjechał do Polski, by nauczyć nas jak budować dobre szkoły. Jakie? "Takie, w których uczniowie są szczęśliwi"

rozbudzają pasje i pomagają znaleźć cel w życiu. Uczniowie nigdy nie są problemem, zawsze są potencjałem. Od czego zacząć zmiany? - Potrzebnych jest kilka równorzędnych działań. Pierwsze to poważne przeprowadzone na dużą skalę badania uczniów. Trzeba ich zapytać, czego oczekują od szkoły. Ale to pytanie to

Ubezpieczenia uczniów. Urząd do dyrektorów szkół: Nie podpisujcie

Chodzi o standardowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Co roku we wrześniu wychowawcy klas zbierali od uczniów po 20-30 zł, a później dyrektor placówki podpisywał umowę z ubezpieczycielem. Firmę - po konsultacjach z rodzicami - wybierano spośród wielu ofert.Po co takie grupowe

Więcej wkuwania i tabliczka mnożenia do 144. Anglicy reformują szkołę

problemów, wyszukiwania informacji, kreatywności), stara się jak najwięcej włożyć uczniom do głowy: Szekspir, gramatyka, ułamki... - To powrót do modelu z czasów wiktoriańskich! - grzmią krytycy. Rząd broni się, że w obecnych czasach uniwersytety i pracodawcy oczekują nie tylko sprawnego myślenia, ale

700 zł czesnego, elitarna szkoła. A w niej wszy

szkół.Katarzyna Olejnik-Nowak, dyrektorka MSP Paderewski, twierdzi, że pierwszy przypadek zakażenia został u nich wykryty w październiku i od tego momentu szkoła co tydzień była dezynfekowana, a głowy uczniów sprawdzane. Zaznacza, że problem został już rozwiązany. - Kosztowało nas to bardzo dużo wysiłku, ale

Matematyk: "Na maturze zabrakło praktyki. Czekam na zadania z PIT-em i kredytami"

trudność? - Zadanie szóste, czyli nierówność kwadratowa. Dla średnich uczniów to nie był problem, ale dla słabszych rozwiązanie nierówności kwadratowej to wciąż wyzwanie. Były jakieś podchwytliwe pytania? - Takie zadania jak 21. z klasyczną potęgą zero. Uczeń, który pamięta zasady, nie musiał się z nim

Szkoły policealne walczą o uczniów. Publiczna konkurencja znika

problemów. Mało tego: tam uczyli moi nauczyciele! I kiedy pytali tych uczniów, dlaczego nie uczą się w bezpłatnej szkole, to oni się dziwili, że taka istnieje - przyznaje Lorek. Policealne szkoły publiczne znikają. W Bydgoszczy miasto prowadzi już tylko trzy. W ciągu dwóch lat liczba uczniów zmalała z 370

Jak sobie nie radzi, to nie powinna uczyć

których poznajemy kolejne sposoby na uatrakcyjnienie lekcji. Nikt jednak nie uczy nas jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami uczniów, jakich narzędzi pedagogicznych używać. Nikt nas nie uczy, bo nikt jak na razie nie wypracował skutecznych metod.Jakiś czas temu starałam się rozdzielić uczniów, którzy

Uczniowie nie pisali egzaminu. Kurator ustali, kto zawinił

kuratorium oświaty. Przyjedzie razem z psychologiem, który ma uspokoić uczniów. Do egzaminu podejdą 3 czerwca. W pozostałych szkołach naszego regionu problemów z egzaminem nie było. Nie mieli ich również uczniowie przy wypełnianiu testu. W SP nr 173 w Łodzi większość szóstoklasistów wyszła z egzaminu z

ZNP chce, by uczniom rozdawać jabłka, i pisze do ministra rolnictwa. "To byłaby lekcja obywatelska"

udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Obecnie jest on skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, którzy kilka razy w tygodniu otrzymują m.in. świeże jabłka. Nauczyciele przypominają, że straty wynikające z wprowadzonego przez Rosję embarga mogą

Kto sprawdzi oceny dorosłego ucznia?

Taką opinię generalny inspektor ochrony danych osobowych przekazał do MEN po analizie przepisów regulujących dostęp rodziców do ocen ich dzieci. Okazuje się, że przepisy MEN mówią tylko, że oceny uczniów są jawne dla nich oraz dla ich rodziców lub opiekunów prawnych, by mogli śledzić postępy w

Czego uczy szkoła? Silniejszy ma rację! Okiem rodzica [list]

najbardziej rzuca mi się w oczy w dzisiejszej szkole to brak szacunku wobec uczniów (nie widzę tu większych zmian od czasów mojego dzieciństwa). Uczniowie cały czas dostają sygnały: szkoła nie jest dla was, tylko dla nauczycieli. W szkole mojej córki nagminne są przypadki gdy nauczyciele spóźniają się na

Głośniej o biciu w szkole

dziecko.Badanie ''Przemoc w szkole 2011'' przeprowadził Instytut Socjologii UW w ramach programu społecznego ''Szkoła bez przemocy''.Z raportu wynika, że prawie 40 proc. uczniów przemoc w szkole uważa za poważny problem. Myśli tak 62 proc. dzieci z najmłodszych klas podstawówek. A nauczyciele? Za poważny problem

Kluzik-Rostkowska: Chcę odrodzić zawodówki [WYWIAD]

się na szkołach zawodowych. Dlaczego? - Są potrzebne, ale niedoceniane. Wyższe wykształcenie już nie zawsze ułatwia życie. Dlatego najwyższy czas na odbudowę szkolnictwa zawodowego. I pokazanie wszystkich szkół zawodowych, które są dobre. Dziś rodzic nie ma problemu, by dowiedzieć się, gdzie są

Hall: wyrównywanie szans priorytetem polityki oświatowej

Minister przedstawiała informację w sprawie działań rządu ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów i wyzwań, jakie stoją przed polską oświatą w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego. "Od 2009 r. do polskich szkół stopniowo wprowadzana jest nowa podstawa programowa. Jednym z jej

Świętokrzyskie. 33 tys. uczniów korzysta z unijnych projektów

dla uczniów klas I-III. Dotyczy to zarówno dzieci mających problemy z nauką, jak i wybitnie zdolnych. Szkoły pozyskały na ten cel 16 mln zł. Kolejna forma pomocy to stypendia po 3,6 tys. zł dla 200 utalentowanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z rodzin w których dochód na jedną

Dyscyplinarka dla dyrektora szkoły? "To był po prostu akt zemsty"

. Zapewnia, że nie widzi przeszkód, by Cieślak wróciła do kierowanej przez niego szkoły.- Wyrok to wyrok. Na pewno nie robiłbym jej żadnych problemów - twierdzi w rozmowie z "Wyborczą". - Ona miałaby przecież swoje obowiązki, ja swoje. Dla mnie najważniejsze jest dobro dzieci, to, by w placówce był

Express. Zaciśnij pasa z Ceres

, ale także całkiem sensownie odpowiada na pytania. Ceres ma być równie bystry. Niestety, będzie dostępny dopiero za rok. Liczba 20 proc. uczniów w każdej klasie ma problemy ze słuchem. Badanie przeprowadzone przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w WarszawieTygodnik "Tylko Zdrowie" co

Polska równiejsza, ale nasze podatki uderzają w ubogich

problemy socjalne pozostają" - piszą autorzy raportu. Chodzi o niedoinwestowaną opiekę społeczną, edukację i badania naukowe, a także bezrobocie wśród młodzieży. To ostatnie szczególnie widać na najmocniej dotkniętym kryzysem południu Europy. Indeks sprawiedliwości społecznej w UE Raport o

Szkoło, mamy problem z... rozwiązywaniem problemów. Kolejne wyniki badań PISA

dodatkowym teście PISA badającym umiejętność rozwiązywania problemów wzięło udział 1207 spośród 4607 polskich uczniów uczestniczących w głównym badaniu. Nie ma się czym chwalić. Wypadliśmy słabo. Nasi 15-latkowie uzyskali wynik poniżej średniej krajów OECD (najbardziej uprzemysłowione państwa

Rusza "Dzwonek na obiad" - akcja dożywiania dzieci

Celem akcji "Dzwonek na obiad" jest sfinansowanie szkolnych obiadów dla dzieci z ubogich, borykających się z problemem niedożywienia rodzin. Program realizowany będzie na terenie całej Polski i do końca obecnego roku szkolnego. Do 20 września fundacja zbiera informację o najbardziej

Polskie gimnazja segregują uczniów

uczniowie wymagający pomocy nie uzyskują wsparcia i stają się coraz słabsi. Są skazani sami na siebie, w ich zespołach brak "lokomotyw", czyli uczniów o większych aspiracjach, którzy stanowią naturalne wsparcie i mogą być stawiani za wzór dla pozostałych.Ale problem segregacji dotyka nie tylko

Posyłasz córkę na zabawę i nie wiesz, kto ogląda transmisję

- Uczniowie sami mnie poprosili o nakręcenie imprezy - tłumaczy Renata Dolińska, czyli "Lady Jassy". Rzecz działa się w czwartek 27 lutego. 50 uczniów klas drugich zielonogórskiego Gimnazjum nr 2 przy ul. Cyryla i Metodego świętowało połowinki. O muzykę miała zadbać, DJ-ka "Lady

KPH: w każdej klasie są jedna - dwie nieheteroseksualne osoby

- mówił współautor badań Jan Świerszcz, psycholog społeczny, działacz KPH. Z badań wynika, że opinie nauczycieli i uczniów o tym, jak szkoła traktuje kwestie orientacji seksualnej i radzi sobie z problemem homofobii, drastycznie się różnią. 78 proc. nauczycieli uważa, że poruszają te problemy, ale

Sześciolatek nie współpracuje

interweniuje tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Dzięki temu dzieci mierzą się z problemami, co jest istotne z punktu widzenia ich rozwoju społecznego i poznawczego - mówi prof. Żytko. B. minister edukacji Katarzyna Hall zauważa, że w programach nauczania już zapisana jest konieczność współpracy uczniów. MEN

Broniarz: Nauczyciele będą w szkole wtedy, kiedy się tego od nich zażąda

- samorząd zdecydował, że ma karmić uczniów poprzez usługi cateringu. No to jej przywieźli dla klas 1-3 śledzie w śmietanie i ziemniaki. I to jest normalne?Moim zdaniem wszelkich problemów można byłoby uniknąć, gdybyśmy przestali patrzeć na edukację wyłącznie oczami księgowego. I wreszcie zaczęli się

To nie antykatecheza! Czy etyka przebije się do szkoły?

Różnicę między religią a etyką widać już po pobieżnym przeglądzie planu V LO. Ten pierwszy przedmiot uczniowie mają zwykle w środku dnia - między chemią a biologią lub przyrodą a wiedzą o społeczeństwie. Etyka zwykle jest ostatnia. Dlaczego? - Przez liczbę uczniów, jaka uczęszcza na oba te zajęcia

Polska mocna średnia

na takie wyniki MEN? - Pokazują, że gimnazja były dobrym pomysłem, pomagają podnosić umiejętności najsłabszych uczniów - mówi wiceminister Krystyna Szumilas. - Dużo do zrobienia mamy, jeśli chodzi o matematykę. Jest z nią problem od dłuższego czasu.Kłopoty są też ze szkołami ponadgimnazjalnymi

Pełnoletni uczeń może sam usprawiedliwić nieobecność? Tak, ale...

licealista. - W takim razie, dlaczego tworzą przepisy, których sami nie respektują, a wybierają jedynie sprzyjające im postanowienia statutu szkoły - pyta. Podkreśla, że problem dotyczy "sporej części społeczności I Liceum Ogólnokształcącego". To fakt, bo pełnoletni są nie tylko uczniowie klas

Lista uczniów Szkoły Podstawowej w South Park

Ten artykuł przedstawia listę uczniów fikcyjnej szkoły podstawowej przedstawionych w animowanym serialu dla dorosłych South Park. Szkoła jest jedną z najważniejszych lokalizacji w serialu, którego akcja toczy się głównie wokół jej uczniów. O szkoleW pierwszych sezonach uwaga serialu skupia

Wandalizm

zachowanie patologiczne - kryminologii i psychologii społecznej. Definicja wandalizmu ma nieostry charakter: zniszczenie własności publicznej przez tłum pseudokibiców piłkarskich może być traktowane inaczej niż wybicie szyby w szkole przez uczniów; graffiti może być uznane za wandalizm lub sztukę

Przemoc w szkole

przemocy w szkołach, 16 z nich to dzieci w wieku szkolnym.W 2003, 4% wszystkich uczniów w wieku 12-18 lat padło ofiarą kradzieży a 1% ofiarą przemocy. Przypadków znęcania się silniejszych uczniów nad słabszymi najwięcej odnotowano w szkołach wiejskich (10%), w miejskich szkołach publicznych i dzielnicach

Samorząd uczniowski

oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów

Projekt edukacyjny

jest umieszczana na świadectwie szkolnym oraz na zaświadczeniu o jego realizacji, potrzebnego do okazania przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych. USAW USA projekty częściej zawierają postawione problemy oraz są one rozwiązywane przez uczniów. Wymaga od uczniów w gimnazjum poznania kluczowych dla dziedziny

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.