prawo zabudowy

emeł

Zabudowa jednorodzinna zgodna z prawem budowlanym

Zabudowa jednorodzinna zgodna z prawem budowlanym

Przepis rozporządzenia ministra gospodarki definiujący "zabudowę jednorodzinną" jest zgodny z prawem budowlanym.

Czy deweloperom wszystko można, czyli wolnoć Tomku w dużym domku

Czy deweloperzy kpią z prawa, stawiając domy wielorodzinne w miejscach, w których dopuszczalna jest wyłącznie zabudowa jednorodzinna? Okazuje się, że w prawie jest luka, która na taki proceder pozwala

Deweloper przekombinował. Dom jednorodzinny, ale lokali dziewięć

Czy deweloper może postawić dom wielorodzinny w miejscu, w którym prawo dopuszcza wyłącznie zabudowę jednorodzinną? Logika podpowiada, że nie jest to możliwe. Ale wygląda na to, że w warszawskiej dzielnicy Wesoła możliwe są nawet rzeczy niemożliwe. Sprawę postanowił zbadać Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Mieszczuchy przeciw chaotycznej zabudowie

Mieszczuchy przeciw chaotycznej zabudowie

W weekend do Poznania przyjechali reprezentanci prawie 50 organizacji z całej Polski. M.in. Lidia Makowska z gdańskiego Wrzeszcza, pełnego pięknych dziewiętnastowiecznych kamienicami i zieleni. - Dzielnicę zintegrował amerykański inwestor i miejscy urzędnicy - opowiada. - Było to w 2008 r., kiedy

Praski jamnik szturmuje ratusz w obronie trawnika

Praski jamnik szturmuje ratusz w obronie trawnika

mieszkańców. Na 984 uwagi zgłoszone do opracowania aż 963 dotyczyły planów zabudowy terenu przed blokiem przy Kijowskiej 11. To nie byle jaki blok. Pięciopiętrowy budynek zwany czasami praskim jamnikiem ma aż 43 klatki schodowe. Jest długi na ponad pół kilometra i jest najdłuższym blokiem w Warszawie, licząc

MIR przygotowuje projekt noweli o planowaniu przestrzennym

uspójnić studium uwarunkowań z prawem miejscowym. Dzisiaj studium nie jest aktem prawa miejscowego. W wypadku braku planu miejscowego, decyzja o warunkach zabudowy nie musi być zgodna ze studium. To jest paradoks. Chcemy to zmienić" - zaznaczył. Zapowiedział, że resort chce zwiększyć rolę konsultacji

Pomysł aktywistów: Zrzućmy się i wykupmy Zakrzówek

Pomysł aktywistów: Zrzućmy się i wykupmy Zakrzówek

tygodniu głosowany przez radę miasta. Zgodnie z nim, na połowie obszaru będzie można postawić bloki (do 13 m). Nie o taki Zakrzówek walczyliśmy Aktywiści miejscy od lat sprzeciwiają się jakiejkolwiek zabudowie na Zakrzówku. W 2011 r. założyli Stowarzyszenie Modraszek Kolektyw, które skutecznie zablokowało

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego ma być gotowy pod koniec roku

W połowie kwietnia br. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przyjęła podstawową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Został on przekazany do resortu infrastruktury i rozwoju oraz zamieszczony na stronach komisji do dalszych konsultacji. "Przystępujemy teraz do prac nad pełnym

Coraz bliżej likwidacji pozwoleń na budowę

Coraz bliżej likwidacji pozwoleń na budowę

procedury (np. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy), które poprzedzają złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Inwestorzy skarżą się też na niekompetencję niektórych urzędników oraz dowolność interpretowania przez nich prawa. Dodajmy, że proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zmiany w

Eksperci: Kodeks urbanistyczno-budowlany usprawni inwestycje w Polsce

kątem konstytucyjnego prawa wolności zabudowy" - uznał. "Dalsze kontrowersje wzbudzać może propozycja ograniczająca możliwość wnoszenia skarg do sądu administracyjnego na uchwalone akty planowania przestrzennego do dwóch lat od dnia ich ogłoszenia. Ograniczenie możliwości wyeliminowania aktów

Źle zaplanowane miasta hamują rozwój. Samorządy tracą miliardy [RAPORT]

Źle zaplanowane miasta hamują rozwój. Samorządy tracą miliardy [RAPORT]

nawet ponad 30 proc. mieszkańców może być zagrożonych powodzią lub podtopieniami, bo mieszkają w dolinach rzek oraz na obszarach podmokłych. Mimo że prawo w teorii zabrania zabudowy na takich terenach, to aż 79 proc. planów miejscowych uchwalonych przez gminy środkowej Polski co najmniej w części

NIK: gminy nie zabezpieczają mieszkańców przed skutkami powodzi

jedną z podstawowych przyczyn rosnących szkód jest zabudowa terenów zagrożonych powodzią. NIK wskazuje, że organy samorządu terytorialnego nie podejmowały wystarczających działań w zakresie ustanawiania szczególnych warunków lokalizacji inwestycji w tym ograniczania zabudowy na terenach zagrożonych

Eksperci: gminy łatwo nie zrezygnują z dochodów za użytkowanie wieczyste

zabudowę mieszkaniową z 1 do 0,3 proc. wartości gruntu. Stawka byłaby taka sama jak obecnie m.in. dla gruntów pod zabudowę oświatową. Stowarzyszenie proponuje ponadto, by każdy właściciel mieszkania mógł przekształcić użytkowanie wieczyste gruntu w prawo własności. Jak mówił PAP Marcin Nosiński, radca

Ekranowy bezsens. Dlaczego w Polsce jest tak dużo ekranów akustycznych?

Ekranowy bezsens. Dlaczego w Polsce jest tak dużo ekranów akustycznych?

postanowiła wziąć pod lupę ten ekranowy problem (raport NIK na końcu artykułu) i przyjrzała się na przykład otwartej tuż przed mistrzostwami Euro autostradzie A2 Stryków - Konotopa. Przy drodze o długości 91 km wzniesiono aż 107 km ekranów. Kosztowały prawie 200 mln zł i według Izby jedna piąta tych wydatków

Apartamenty w miejscu nielegalnie zburzonych koszar? Konserwator jest za

Apartamenty w miejscu nielegalnie zburzonych koszar? Konserwator jest za

aktualnemu posiadaczowi nieruchomości. Wydawanie zaleceń konserwatorskich posiadaczom zabytków jest zadaniem zleconym m.st. Warszawie przez administrację rządową (...)".- O zalecenia i warunki zabudowy ma prawo zwracać się każdy, ale urzędnik zawsze może dać odmowę. My też nieraz odmawialiśmy zwrotu

Osiedla wśród pól, puste centra i korki. Dlaczego tak źle planujemy miasta?

Osiedla wśród pól, puste centra i korki. Dlaczego tak źle planujemy miasta?

też że oznacza przede wszystkim prawo do zabudowy - mówi dr Maciej Borsa. Jego zdaniem to równie absurdalne i szkodliwe jak przekonanie, że właściciel samochodu może jeździć, jak chce. Wini jednak nie tylko właścicieli gruntów, ale również samorządowców. - Na ogół myślą o zysku: miejscach pracy

Widać je, gdy dojrzewa zboże. Odnaleźli zaginione miasto

Widać je, gdy dojrzewa zboże. Odnaleźli zaginione miasto

. - Dziś to jakieś 5-6 hektarów pól, należących do mieszkańców Dzwonowa (dziś to przysiółek - red.). Widać na nich świetnie ślady zabudowy: pozostałości budynków mieszkalnych, rozłożonych wokół kwadratowego placu o wymiarach 69 na 69 metrów, a więc wokół rynku. Widać też ulice, wychodzące z rynku, a przy

NIK: gminy nie zabezpieczają mieszkańców przed skutkami powodzi

31.03. Warszawa (PAP) - Samorządy nie podejmują wystarczających działań, by chronić mieszkańców przed skutkami powodzi - wynika z raportu NIK. Gminy m.in. nie ograniczyły zabudowy na terenach zalewowych, a w pozwoleniach na budowę nie informowały inwestorów o zagrożeniu powodzią. Najwyższa Izba

Altanki zagrożone likwidacją. Setki tysięcy budynków do rozbiórki?

Altanki zagrożone likwidacją. Setki tysięcy budynków do rozbiórki?

Niemal milion użytkowników działek w naszym kraju najpewniej żyje w przekonaniu, że nic im nie grozi, jeśli ich altana spełnia normy określone w Prawie budowlanym. Czyli, że powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m kw., a wysokość - czterech lub pięciu metrów, w zależności od tego, czy dach altany

Ratusz nie chce, ale musi? Spopielarnię zastopuje plan zagospodarowania

Ratusz nie chce, ale musi? Spopielarnię zastopuje plan zagospodarowania

Styks próbuje wywalczyć prawo do budowy spopielarni przy największym cmentarzu w Lublinie od 2008 r. Teraz ratusz przyznaje, że lada chwila wyda firmie decyzję o warunkach zabudowy. - Mimo że podzielam argumenty tych, którzy protestują przeciw tej inwestycji, to musimy wydać taką decyzję - mówi

Deweloperzy: "Warszawscy urzędnicy pracują najwolniej"

Deweloperzy: "Warszawscy urzędnicy pracują najwolniej"

tyle pracy co my" Dyrektor Bielecki przyznaje, że przepisy pozwalają wielokrotnie zawieszać postępowanie w sprawie warunków zabudowy i domagać się dostarczenia brakujących dokumentów. Stąd rozpatrywanie inwestorskich wniosków nawet przez ponad rok nie łamie prawa. - Ale czemu w innych miastach

Lubuskie. Otwarto południową obwodnicę Nowej Soli

. Trasa obejścia połączyła istniejące drogi wojewódzkie nr 315 oraz 297 i pozwoliła na wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze zwartej zabudowy miasta. Nowa droga skraca także czas przejazdu przez Nową Sól i zwiększa komfort jazdy i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto obwodnica komunikuje nowosolskie

Chaos w miastach. Uchwalać plany zagospodarowania i się rozwijać, czy bez planów zaoszczędzić?

Chaos w miastach. Uchwalać plany zagospodarowania i się rozwijać, czy bez planów zaoszczędzić?

miejskich finansach. Podobne dyskusje toczą się w samorządach w całej Polsce.Cofnijmy się o dekadę. Rok 2003, premierem jest Leszek Miller. Posłowie przyjmują Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe prawo zakłada unieważnienie wszystkich planów zagospodarowania przyjętych do 1995 r. Były

RWE zacznie wkrótce montować w Warszawie inteligentne liczniki prądu

. Prezes Stelmaszczyk ocenił, że od strony sieci nie powinno być problemu z wchłonięciem energii, wytwarzanej w instalacjach prosumenckich. Wyzwaniem dla OSD będzie natomiast sytuacja, gdy wiele instalacji prosumenckich skupi się na niewielkim obszarze, np. na osiedlu z zabudową jednorodzinną i w efekcie

Mieszkańcy przeciwni strefom ochronnym, które chce wprowadzić WPN

uporządkowanie zabudowy, by np. wokół jezior była ona bardziej zwarta i aby nowe obiekty nie powstawały w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo. Właściciele gruntów, które graniczą z jeziorami i lasami, boją się, że nie będą mogli w przyszłości inwestować na swoich działkach, nie będą mogli budować domów dla

Miasta wiekowe jak nowe. Co zrobić, by ludzie nie uciekali

sąsiadów. 91 miast dolnośląskich to o 34 więcej niż w kraju hradeckim. W Saksonii natomiast znajduje się prawie dwa razy mniej miast niż na Dolnym Śląsku. Spośród polskich sąsiadów Dolnego Śląska więcej miast znajduje się jedynie w województwie wielkopolskim (109). Najbardziej zurbanizowane są u nas

NIK: budowa ekranów akustycznych na A2 za prawie 200 mln zł

przejść służyła także innym celom, stanowią np. część drogi lokalnej czy odwodnienia dróg. Poza tym ekrany budowano dla ochrony terenów niezabudowanych (przeznaczonych w planach pod przyszłą zabudowę mieszkaniową). Wskazano, że Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich mógł zaoszczędzić prawie 21,5 mln zł

Koniec inwestycyjnej samowoli? - felieton

nielogiczne, że plan zagospodarowania musi być zgodny ze studium, a swego rodzaju miniplan, jakim są warunki zabudowy, już nie. Ale takie były dotąd wyroki sądów. A nie mamy w Polsce prawa precedensowego - mówi Jacek Wojciechowicz, wiceprezydent miasta, któremu podlega pion architektury.- Po waszym tekście

PiS zakaże lotów nad Ursynowem? To niemożliwe

prezes Kaczyński. Przyznał po chwili, że ta decyzja nie leży w gestii prezydenta Warszawy. - To decyzja wojewody, ale nasz stosunek do prawa warszawiaków do odpoczynku będzie zupełnie inny niż teraz. Warszawiacy muszą mieć prawo odpocząć - oświadczył prezes Prawa i Sprawiedliwości. Wynika z tego, że

Turcja: policja użyła gazu łzawiącego przeciwko demonstrantom

Oprócz chęci upamiętnienia wydarzeń sprzed roku, których przyczyną były plany zabudowy placu Taksim i przylegającego do niego parku Gezi, zebrani w centrum miasta nawoływali premiera Recepa Tayyipa Erdogana do ustąpienia. Rzeczy działy się w rejonie placu Taksim, który w zeszłym roku był areną

Chcesz budować dom? Wystarczy, że zgłosisz

planów, a wtedy inwestor musi najpierw uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej przyznaje, że na wydawanych rocznie ok. 230 tys. decyzji o pozwoleniu na budowę przypada ok. 160 tys. decyzji o warunkach zabudowy. Nie dość, że ich kształt w dużej

Urząd nakazał mu stawiać dom, a potem wstrzymał budowę

kontynuowania prac, wskazując jednocześnie na błędy urzędnicze - relacjonuje Władysław Frost. Ale w 2009 roku ratusz uchwalił plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren przy Naukowej, który dopuszcza tam tylko zabudowę jednorodzinną (bez usług), maksymalnie trzykondygnacyjną. W chwili przyjęcia planu

Warszawa: kiedyś piękna, a dziś? To karykatura miasta

stawiane pod sznurek Warto dłużej zatrzymać się przed prostym i zrozumiałym planem zabudowy Warszawy Stanisława Różańskiego z 1930 r. Architekci podzielili wtedy miasto na obszary w różnych kolorach, które oznaczały dopuszczalną liczbę kondygnacji oraz intensywność zabudowy działki - od 10 do 70 proc

Koniec wieżowców wśród willi? Rewolucyjna decyzja NSA

studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie może stanowić podstawy prawnej do wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. To jednak nie oznacza, że decyzje administracyjne wydawane dla terenów objętych studium mogą być sprzeczne z jego ustaleniami - orzekł NSA. - Studium stanowi swego rodzaju

NIK: budowa ekranów akustycznych na A2 pochłonęła prawie 200 mln zł

drogi lokalnej czy odwodnienia dróg. Poza tym ekrany budowano dla ochrony terenów niezabudowanych (przeznaczonych w planach pod przyszłą zabudowę mieszkaniową). Wskazano, że Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich mógł zaoszczędzić prawie 21,5 mln zł, ale nie ograniczył budowy ekranów dźwiękochłonnych

Mieszkańcy zrobili dzieciom plac zabaw. A co na to ratusz?

wspierają rodzice. Anonimowo, prawdopodobnie pod osłoną nocy, stanęły tam zjeżdżalnia, domek, pojawiła się huśtawka, ktoś ogrodził piaskownicę.Wszystko to może jednak niedługo zniknąć. Miasto przygotowuje bowiem działkę do sprzedaży.- Teren jest przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną. Ta decyzja nie

Saska Kępa wpisana do rejestru zabytków? Jest taki pomysł

Zobacz perły architektury na Saskiej Kępie Domy obrastają nadbudówkami i dobudówkami. Szlachetne tynki i kamienne okładziny elewacji znikają w styropianowej panierce. Niewielkie niegdyś wille "puchną" do rozmiarów wielorodzinnych apartamentowców, których nowe bryły zajmują prawie całe

Resort infrastruktury i rozwoju chce usprawnić ruch na krajowych drogach

kategorii dróg publicznych, które następują w wyniku realizacji inicjatywy prezydentów miast - zarządców dróg krajowych w miastach na prawach powiatu. "Zmiany mają na celu usprawnienia ruchu i poprawę życia mieszkańców oraz ochronę zabudowy w mieście w związku z zapewnieniem skomunikowania drogi

Podwórka muszą być dla... mieszkańców

, ale tej równowagi pomiędzy strefą publiczną a prywatną nigdy nie naruszył. Dopiero przełom ustrojowy, zapanowanie idei rewolucji społecznej i zniesienie prawa własności zburzył ten odwieczny porządek. Ludzie stracili poczucie własności, przynależności terytorialnej. W konsekwencji również tożsamości

Sejm upamiętnił 70. rocznicę powstania warszawskiego

postulowała przywrócenie skreślonych podczas posiedzenia komisji kultury dwóch akapitów poświęconych Muzeum Powstania Warszawskiego. Za całością uchwały głosowało 419 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 24 posłów. Projekt uchwały złożyło w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość. Uznaje on powstanie

Wieżowiec TVP znów na sprzedaż. Cena: 12,5 mln zł

(biurowo-usługowym), 18-piętrowym, z niską częścią 2-piętrową, podpiwniczonym. Obiekt wybudowany został w latach 70-tych, w technologii żelbetowo-stalowej. Powierzchni zabudowy wynosi 674 m2, natomiast powierzchnia netto budynku wynosi 8144,70 m2. Budynek w swojej konstrukcji nie zawiera materiałów

Dolnośląskie. Volkswagen uruchomił produkcję silników trzeciej generacji

Jak powiedział podczas uroczystej inauguracji prezes firmy Christian Bleiel, inwestycja w nową halę i linie produkcyjne kosztowała prawie 700 mln zł. Inwestycję dofinansowała ponad 70 mln zł UE. Dzięki nowej linii firma ma produkować rocznie 700 tys. wysokoprężnych silników modułowych w

Dali zgodę na budowę, a potem zmienili plan. Gdynia przegrała w sądzie 3,8 mln zł

postawią dom jednorodzinny i zabudowania gospodarcze, co umożliwi prowadzenie gospodarstwa ogrodniczego. Na drugiej działce, po sąsiedzku, też miał być wybudowany dom - dla rodziców inwestora. Miasto zmienia plan Właściciele działek zwrócili się do prezydenta Gdyni o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i

Mieli uśmiercać 185 tys. norek rocznie. Budowa zablokowana

czego ma prawo, i wyniesie się z Żórawiny. Nie chcemy żadnej fermy norek u nas. Ani dużej, ani małej - mówi Zatoński.Ferma, która miała powstać w Żórawinie, to ponad 200 pawilonów na klatki i 185 tys. uśmiercanych zwierząt rocznie. Inwestycja była kontrowersyjna nie tylko ze względu na cierpienie norek

Po co bronić każdego skrawka zieleni w mieście?

, zaraz obok park Ujazdowski, znowu obok Agrykola, Łazienki. Czy przypadkiem nie pomyliły się nam proporcje? Mam wrażenie, że na Ursynowie, w Wilanowie czy Białołęce w wielu miejscach jest już bardziej gęsta zabudowa niż w centrum, o liczbie parków nie wspominając.A rzekomy fragment Parku Jana Pawła II na

MIR: na rewitalizację miast wydamy minimum 25 mld zł

, ale też szansa na rozwój. Skala potrzeb jest też bardzo duża, ponieważ ok. 20 obszarów zurbanizowanych wymaga takich działań. Dotyczy to bezpośrednio prawie 2,5 mln osób" - dodał. Orłowski zaznaczył, że na działania rewitalizacyjne przeznaczone zostanie minimum 25 mld zł. NPR ma odpowiadać na

Wrocław na sprzedaż. Zobacz, jakie budynki możesz kupić

stycznia przyszłego roku. Nie ma tam miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a studium przewiduje w tym miejscu obszar zabudowy wielorodzinnej.W sąsiedztwie wrocławskiego oddziału "Gazety Wyborczej" na nowego właściciela czeka natomiast kamienica o adresie pl. Solny 4. To

Altana bez zgłoszenia

Dotyczy to budowy przeprowadzonej w ogrodzie działkowym. Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 25 m kw. w miastach i 35 m kw. poza granicami miast, a wysokość - 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich. Nowelizację prawa budowlanego przygotowaną przez komisję "Przyjazne

O czym świadczy liczba palestyńskich ofiar?

należało się jednak spodziewać, gdy rakiety magazynowane są i odpalane z dzielnic mieszkalnych. Niezależnie od dość niezwykłych środków stosowanych przez Izrael (ulotki, telefony, uderzenia ostrzegawcze) cywile w tych warunkach będą często ginęli, tym częściej, im gęstsza jest zabudowa - a Gaza jest jednym

Jak wieżowiec w centrum miasta po cichutku urósł dwukrotnie

, a także decyzję o warunkach zabudowy wydaną dla tego terenu.Urzędnicy nie udostępnili nam tych dokumentów, tylko spytali inwestora, czy mogą to zrobić. Firma nie zgodziła się, gdyż według niej naruszałoby to jej tajemnicę przedsiębiorcy.Uznaliśmy, że decyzje wydawane przez administrację nie mogą

"Dziennik Polski": Owady blokują krakowskie inwestycje

Portugalska firma wycofała się niedawno z budowy osiedla na krakowskim Zakrzówku. Batalia o ten teren trwała przez kilka lat. Najsłynniejszą bronią przeciwko zabudowie okazał się motyl modraszek. Jego ochrony w tym miejscu domagali się ekolodzy oraz grupa mieszkańców Krakowa, dla których Zakrzówek

Na fermie mieli hodować 185 tys. norek. Budowa wstrzymana

jednoznacznie: "niewykonanie takiego obowiązku jest naruszeniem prawa, dlatego decyzja jest nieważna". W związku z tym wycofane zostanie również pozwolenie na budowę. A potem poprawia dokumentyDecyzja o warunkach zabudowy także budzi wątpliwości. Pierwotnie maksymalna powierzchnia zabudowy miała

Szpetne reklamy przy zakopiance trzymają się mocno

krajobrazuSamorządowcom w ich usunięciu z pomocą miało przyjść nowe prawo. Do tej pory status reklam jest w Polsce nieuregulowany - żadna ustawa nie precyzuje, co jest reklamą i gdzie można ją instalować. Dlatego często przedsiębiorcy wieszają reklamy, dogadując się jedynie z właścicielem terenu, bez wymaganego prawem

Mamy nowe miasto na Mazowszu: Mrozy. Tramwaj już tam mają

stracą też możliwości pozyskiwania dotacji Unii na rozwój obszarów wiejskich. Takie były bowiem obawy przeciwników starań o prawa miejskie. W konsultacjach opowiedziało się za nimi 58 proc. spośród blisko 3,5 tys. mieszkańców. Najbardziej zależało na tym grupie skupionej w Stowarzyszeniu Przyjaciół

A miała być inwestycja za 300 mln. PiS wygrał z wiatrakami

- grzmi posłanka PiS Anna Zaleska. Podobne scenki i podobne zdania z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości padają w całym kraju. Nasiliły się od początku tego roku. O co chodzi? Gmina traci miliony O farmy wiatrowe i politykę energetyczną Polski. Do 2020 roku musimy co najmniej 15 proc. całej

Rozpoczęli rozbiórkę kamienicy przy pl. Zamkowym

uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, jak i te dotyczące pozwolenia na budowę. Spółka uzyskała wszystkie wymagane uzgodnienia i opinie oraz nie naruszyła żadnych przepisów zarówno prawa materialnego, jak i proceduralnych".Adwokat podkreśla, że procedury administracyjne zakończone pozwoleniem na

Partyzanci miejscy. Rzeźnicy miejskich sieci

się głowić, co zrobić z tym paskudnym Złota Tower. "Bezpiecznie" oznacza zwykle zakup kamer za kilkanaście milionów i idące w setki tysięcy koszty utrzymania systemu, dzięki któremu Wrocław ujął niedoszłych złodziei choinkowych dekoracji. Prawie się opłaciło. Co do czystości - niektórym

Biurowiec-drzewo zamiast skweru w Śródmieściu?

wciśniętą w ciasną zabudowę - mówi urbanista Jan Rutkiewicz, w latach 90-tych burmistrz Śródmieścia. - To jest budynek publiczny, z wyraźnym najściem, ze schodami. Biurowiec, który zasłoniłby go od strony Nowogrodzkiej byłby po prostu niedostosowany do otoczenia.- Mnie by ręka zadrżała. Zachowałbym ten

220-metrowy wieżowiec na pl. Defilad. Tak ratusz ocali boisko

nieruchomością oświatową, do której rości sobie prawa. Z powodu jego planów inwestycyjnych przy Twardej miasto musi wyprowadzić z dotychczasowej siedziby renomowane gimnazjum. Decyzja o zwrocie tego terenu biznesmenowi ma być wkrótce gotowa. Zagrożonych roszczeniami działek oświatowych jest w mieście ponad

Główny architekt Krakowa: co wyburzyć, co zbudować

architektury. To co pan z tymi prawnikami uzgodnił? - Na razie będę uzgadniał wszystkie ważniejsze decyzje o warunkach zabudowy w mieście, ale to nic nowego. Zamierzam rozszerzyć współpracę z wydziałem architektury. Już poprosiłem o przygotowanie wykazu decyzji dla zabudowy szeregowej i bliźniaczej na Woli

Piękne czterdziestoletnie, czyli architektoniczne skarby z czasów PRL

przywrócono przedwojenną gęstość zabudowy - w imię nowej doktryny urbanistycznej, że powinno być bardziej przytulnie i miejsko, ale także w interesie rynku nieruchomości. Przy okazji wykoszono kawał dziedzictwa NRD. W Polsce także burzy się budynki, które są całkiem estetyczne, a nawet wybitne, tylko dlatego

Komornik zlicytuje gdańskie centrum handlowe

wystąpił do sądu o unieważnienie sprzedaży City Forum, argumentował, że transakcja została zawarta z pokrzywdzeniem praw wierzycieli. Sprawa przeszła przez wszystkie instancje i ostatecznie Sąd Najwyższy uznał sprzedaż za bezskuteczną. Jednak do dziś syndyk nie odzyskał, ani nieruchomości, ani wpływów z

44% Polaków widzi problem w bazgrołach na murach

jednym z dwóch czy trzech - są "bazgroły, napisy na murach".Bazgroły są odbierane jako problem równie często jak zrujnowane budynki (43 proc.) i nierówne chodniki (39 proc.). I znacznie częściej niż brak zieleni (28 proc.), chaotyczna zabudowa (23 proc.), a nawet za duża liczba samochodów (18

Odszkodowania za lotnisko - ile zapłaci skarb państwa?

użytkowania. W strefie A, najbliżej lotniska, prawa właścicieli zostały ograniczone najbardziej, na działkach nie można budować domów, inwestować w obiekty turystyczne, rekreacyjne, posadzić lasu, jednej z rodzin odmówiono nawet możliwości dobudowania łazienki do domu. Na terenach strefy A mieszka około 900

Apartamentowiec na Mokotowie: mały sukces ekologów

przepisy prawa. W skrócie chodzi o to, że RDOŚ uzgodnił warunki zabudowy, pod warunkiem że deweloper nie zakłóci stosunków wodnych, nakładając na niego obowiązek opracowania bezpiecznej technologii budowy. "W ten sposób odpowiedzialność za realizację inwestycji przeniesiono na wykonawcę uzgadnianej

Ponad połowa Polaków mieszka w domach jednorodzinnych

proc., mieszkają w domach. Na drugim miejscu w tym zestawieniu plasuje się Wielka Brytania (84,8 proc.), a na trzecim Norwegia (80,9 proc.). W dwóch pierwszych z tych krajów przeważnie nie są to jednak domy wolno stojące, ale bliźniaki lub domy w zabudowie szeregowej. W tego typu nieruchomościach

W całej Polsce jest 951 nowoczesnych biurowców

) czy oddane do użytku dziesięć lat później Intraco, reprezentowały niski poziom wyposażenia. Początek ery biurowców W latach 1990-2000 powstały w Warszawie m.in.: Atrium (pierwszy etap zabudowy pierzei przy al. Jana Pawła II), Galaxy (pierwszy budynek kompleksu Empark - kiedyś Mokotów Business Park

Współpraca Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca ws. terenów poprzemysłowych

pokopalnianym terenie znajduje się ok. 80 budynków biurowych i przemysłowych, z których część będzie wymagała rewitalizacji; pozostałe muszą być wyburzone. Chodzi o przemysłową zabudowę z lat 1880-1912, objętą ochroną konserwatorską. Cały teren podzielony jest na 266 działek. Jaworzno założyło we wspólnym

Znaleźli fundamenty synagogi zniszczonej przez nazistów

Miała 24 metry szerokości i ponad 40 długości. Była jedną z największych łódzkich synagog. Zdecydowanie przewyższała budynek Szkoły Podstawowej nr 45, która dzisiaj częściowo stoi w jej miejscu. W tym tygodniu, po prawie 75 latach od zniszczenia, udało się ją znowu, chociaż w części, przywrócić

Koniec plagi ekranów? Podniosą normy hałasu

są potrzebne.Węższy korytarz hałasuInwestorzy tłumaczą, że do stawiania ekranów zmusza ich rozporządzenie ministra środowiska z 2007 r., określające dopuszczalne limity hałasu: 55 decybeli w terenach zabudowy jednorodzinnej, 60 - na terenach zabudowy wielorodzinnej, 65 - w strefie śródmiejskiej. To

Nowy plan dla jeziorka: jeszcze gorszy od poprzedniego?

podpiwniczone budynki w pobliżu jeziorka - mówi Dariusz Figura (PiS), przewodniczący komisji ochrony środowiska. - W dwóch miejscach pozwala na pozostawienie zieleni na zaledwie 10 proc. powierzchni. Dopuszczona tam intensywność zabudowy jest rzadkością nawet w ścisłym centrum miasta.- Te 10 proc. jest

Rozbiorą Teatr Żydowski? Na jego miejscu biurowiec

Gmina Wyznaniowa Żydowska chce rozebrać, dostała już nawet warunki zabudowy dla 180-metrowego wieżowca. Protestują obrońcy pamiątek po tej mniejszości w Warszawie, przypominając, że dom służy żydowskiej społeczności od XIX w.Jeszcze większe kontrowersje mogą wywołać plany dotyczące Teatru Żydowskiego im

Vector, czyli wykolejony biurowiec na Woli

. W czasie gdy firma targowała się z kolejarzami, powstał projekt planu zagospodarowania okolic parku Moczydło. Na początku października prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz odrzuciła wniosek IVG o uwzględnienie w nim warunków zabudowy dla 55-metrowego biurowca. Dopuściła zabudowę nie wyższą niż 23 m

Nie jesteśmy chłopcami do bicia - architekt odpowiada "Gazecie" [LIST]

;Inwestorzy chcą wycisnąć jak najwięcej z metra kwadratowego działki albo ominąć warunki zabudowy i w projekcie architekta to dostają". Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest przez urzędy miejskie. Stanowi prawo - jego złamanie lub omijanie jest po prostu przestępstwem. Nie znam takich przypadków

Kupili mieszkania w hotelu, teraz mają problemy z urzędnikami

Mieszkania w budynku przy ul. Na Grobli kosztowały nawet 300 tys. zł. Budowa skończyła się już w grudniu 2012 r., ale lokatorzy do tej pory nie mogą podpisać aktów notarialnych, dzięki którym uzyskaliby prawa własności. Potrzebne są do tego zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego

Szaleństwo ekranowe teraz na PKP. Zasłonią linię do Grodziska

daleko przed Warszawą wjadą w ekranowy tunel. W efekcie zabytkowe miasta ogrody zakładane wzdłuż linii kolejowej od początku XX wieku zostaną prawie w całości zasłonięte takimi niezbyt estetycznymi ścianami. Jak się dowiedzieliśmy w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, na szlaku od stacji Warszawa Włochy

Rząd przyjął projekt noweli Prawa geodezyjnego i kartograficznego

"Najważniejszym z powodów wprowadzenia zmian do ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne jest konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r." - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu(CIR) po wtorkowym posiedzeniu Rady

Podlaskie. Gotowe tereny w podstrefie Łapy Tarnobrzeskiej SSE

zagospodarowania przestrzennego w podstrefie Łapy mogą powstać inwestycje o znacznym wpływie na środowisko naturalne. Można tam lokować m.in. zabudowę przemysłowo-usługową, produkcję, usługi, składy, magazyny. Inwestycje muszą mieć jednak innowacyjny charakter. Z danych urzędu pracy wynika, że liczba bezrobotnych

Kominek - mroczny przedmiot pożądania. Według urzędników [INTERWENCJA]

drąży, dlaczego właściwie gmina mu odmówiła.- Kolejne odpowiedzi, które dostaję, są wymijające i absurdalne. Chcę wykonać wszystko w zgodzie z polskim prawem i przepisami bezpieczeństwa, a miasto odpowiada na zasadzie "nie, bo nie" - mówi Czytelnik.Po kilku rozmowach telefonicznych, w końcu

NIK: budowa ekranów akustycznych na A2 pochłonęła prawie 200 mln zł

, stanowią np. część drogi lokalnej czy odwodnienia dróg. Poza tym ekrany budowano dla ochrony terenów niezabudowanych (przeznaczonych w planach pod przyszłą zabudowę mieszkaniową). Wskazano, że Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich mógł zaoszczędzić prawie 21,5 mln zł, ale nie ograniczył budowy ekranów

Jak sobie radzić z trudnym sąsiadem

. Przysługuje nam ono, gdy mamy działkę w drugiej linii zabudowy, bez dostępu do drogi publicznej. Takie prawo jest zapisane w księdze wieczystej nieruchomości sąsiada. Zdarza się, że ludzie utrudniają sobie korzystanie z tego prawa. Gdy rozmowa nie daje efektów, zostaje nam droga sądowa. Jeśli jednak nie

Nie chcą pod oknami schroniska dla zwierząt. Arkońska protestuje, pismo u prezydenta

inwestycji, chroniony ze względu na przyrodnicze i krajobrazowe walory. Mieszkańcy do Krzystka: Naruszacie nasze prawa Spod tego rygoru ma zostać wyłączony teren obecnego wybiegu dla psów przy ul. Arkońskiej. To utoruje drogę do zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Miasto chce tu przenieść

Setki samowoli budowlanych w ogródkach działkowych

Działkowych wynika, że na terenie 19 nie stwierdzono samowoli budowlanych, natomiast na terenie 57 ROD znajdują się 864 obiekty ponadnormatywne w stosunku do przepisów Prawa budowlanego" - odpisał radnemu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.Dane nie są pełne, bo mimo monitów, wciąż jedenaście ROD nie

Bank taniej wynajmie mieszkanie? Taki jest plan

rokiem 2007. - W minionym roku zanotowaliśmy wyraźny wzrost sprzedaży. Klienci najczęściej wybierali domy w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, chociaż także największe i najdroższe domy wolno stojące cieszyły się dużym zainteresowaniem - mówi Dawid Sztandera, prezes firmy Novum Plus, która Lusówku

Prezes Tatarów krymskich: Rosjanie przenieśli nas jak rzecz - z jednego państwa do drugiego

Najwyższemu, że teraz choć nie ma wojny. Ale znowu odebrano nam prawo do decydowania o swoim losie. Bez naszej wiedzy i zgody oderwano nas od jednego państwa i przeniesiono, jak rzecz, do drugiego. Z jednego porządku prawnego, do jakiego przywykliśmy, z którym - co ważne - mogliśmy się spierać, trafiliśmy do

Gronkiewicz-Waltz zarządza: koniec z konfliktem interesów

ratuszu. Rok temu zrezygnował ze stanowiska, a w czerwcu urzędnicy BGN wydali decyzję zwrotową nieruchomości przy Kazimierzowskiej. Właścicielem został już Jakub Rudnicki, który w międzyczasie przejął do niej prawa od rodziców. Administracja przekazała mu budynek 1 grudnia. Lokatorzy już dostali podwyżkę

Grecja stara się o katarskie inwestycje warte 7 mld. dol.

poważne. Zgodnie z memorandum katarski fundusz The Quatar Investment Authority zamierza zainwestować w Grecji blisko 7 mld dol. (5 mld euro). Współpraca ma dotyczyć prawie każdego sektora gospodarki.Zdaniem "FT" emirat jest zainteresowany między innymi greckimi nieruchomościami, w tym 1,5 tys

Premier Turcji krytykuje zagraniczne media za relacje z demonstracji w Stambule

Erdogan zapewnił w odpowiedzi, że Turcja w swej historii nigdy nie była tak bliska jak obecnie standardów Unii Europejskiej w dziedzinie przestrzegania praw człowieka. Demonstracje antyrządowe, które ogarnęły dziesiątki miast tureckich, rozpoczęły się przed dziesięcioma dniami od wiecu na rozległym placu

Porozumienie w sprawie projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"

gdy w latach 70. sama krakowska huta produkowała prawie 7 mln ton stali rocznie przy wykorzystaniu 5 wielkich pieców" - dodał. Podpisany list intencyjny zakłada przekazanie przez ArcelorMittal Poland na rzecz skarbu państwa terenów zbędnych do prowadzenia obecnej działalności w zamian za

W Warszawie szaleje choroba wściekłych deweloperów

. Uratowanie dwóch kasztanowców o wadze 1,5 tys. ton i trzeciego o wadze 600 ton kosztowało prawie 2 mln dol.Teraz urzędujący w połówce i narożniku biurowca Saski Point BRE Bank ustami Piotra Rutkowskiego z biura prasowego mówi: - Saski Point nie spełnia naszych potrzeb.Dowiadujemy się, że pracownia

Bunt przeciw dyskontom w Słupsku. Na złość chcą ją zbudować w... ratuszu

sprzeciwem wobec sklepów tego formatu. - Chcemy zwrócić uwagę na myślenie ludzi - słupskich urzędników i biznesmenów. Ci pierwsi nie powinni poddawać się terrorowi świętego prawa własności. Można jakoś walczyć z takim niszczeniem zabytków, choćby przez odpowiednie warunki zabudowy czy wpisanie ich do listy

"Igrzyska Putina". Za wstrzymanie tego filmu Rosjanie oferowali producentom 600 tys. funtów

Mieszkająca w Niemczech producentka filmu Simone Baumann twierdzi w rozmowie z "Daily Telegraph", że była kilkakrotnie nachodzona w domu przez Rosjan współpracujących przy organizacji igrzysk. Za prawa do filmu oferowali jej 600 tys. funtów (ok. 3 mln zł) - dwukrotnie więcej, niż

Tykocin z blizną, która się nigdy nie zagoi. Rocznica zagłady Żydów

przechodzi z pokolenia na pokolenie.- 600-letnie dzieje naszego miasteczka pozostawiły liczne ślady w jego zabudowie. Wśród nich wyróżnia się Wielka Synagoga, niegdyś bijące serce jednej z największych i najznamienitszych gmin żydowskich w Rzeczpospolitej. Ich kilkusetletnią historię przekreślono brutalnie w

Dekret Bieruta uderza w stołeczne szkoły. Brak ustawy

Narasta problem z działkami na terenach oświatowych, które przechodzą w prywatne ręce. Po wojnie dekret Bieruta likwidujący prywatną własność objął niemal całą stolicę. Teraz spadkobiercy dawnych właścicieli albo osoby, które odkupiły ich prawa do nieruchomości, upominają się o własność. Dostają

Kościół miał u siebie wyjątkowy zabytek. Co się z nim stało?

Apteka w budynku przy kościele św. Ducha w Lublinie powstała w 1862 roku. Założył ją i wyposażył w drewniane, bogato zdobione ręcznie wykonane meble Emil Żółkiewski. Taką zabudowę można zobaczyć na starych zdjęciach lub filmach historycznych.Państwo zabrało i oddałoW 1951 r. lokal, który należy do

Włochy nie chcą meczetu. "Trzeba zatrzymać tę budowę"

dotychczasowego domu modlitw - dowiedział się w 2010 roku. To Stowarzyszenie Ahmadiyya wystąpiło o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Postępowanie trwa do tej pory, bo mieszkańcy protestują.Ahmadiyya to ruch reformatorski w islamie, przez część świata muzułmańskiego uznawany za sektę. Założył go Mirza Ghulam

Partyzanci miejscy. Jak dobrze, że młodzi znów zawiedli

przyszły Jarosław Kaczyński musiał domagać się twardego egzekwowania prawa w odniesieniu do warunków zabudowy i ochrony lokatorów. Żeby przyszły Leszek Miller, chcąc zapracować na miano lewicowego polityka, musiał krytykować zamknięte osiedla jako przejaw społecznej segregacji. Panowanie nad zbiorową

Spadkobiercy odzyskają ikonę Warszawy? Rotunda do zwrotu

usługowe i handlowe dla całej stolicy. Pozostał bar "Pod Setką". W latach sześćdziesiątych rozebrano także i resztki kamienicy, by zbudować Rotundę.Pawilon powstał - jak większość zabudowy w centrum Warszawy - na gruntach przejętych tzw. dekretem Bieruta. Właścicielem Rotundy jest PKO BP

Partyzanci miejscy. Z arsenałem papierowej amunicji

Poznania zignorował opór przeciw zabudowie parku, niechcący dał siłę stowarzyszeniu, które zdobyło w wyborach niemal 10 proc. głosów. Kiedy likwidujący szkoły prezydent Bytomia zlekceważył protest mieszkańców, odwołali go w referendum. Rozkwitające w całej Polsce stowarzyszenia miejskie, nieformalne

Znikną wreszcie szpetne reklamy przesłaniające Tatry, mazurskie jeziora, widok na morze czy centra miast

je bez wymaganego prawem zgłoszenia w urzędzie gminy]. Ich usunięcie utrudnia prawo, które przewiduje niskie mandaty i długie procedury. Usunięcie zwykłej tablicy reklamowej wymaga tyle zachodu, co doprowadzenie do rozbiórki dużego budynku - mówi Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru

Prawo zabudowy (prawo niemieckie)

Prawo zabudowy (Erbbaurecht, przestarzale i potocznie Erbpacht – dzierżawa wieczysta) – zbywalne i dziedziczne prawo wzniesienia i posiadania budowli na cudzej nieruchomości. Z punktu widzenia właściciela gruntu, prawo zabudowy jest ograniczonym prawem rzeczowym, które obciąża

Intensywność zabudowy

Intensywność zabudowy, wskaźnik intensywności zabudowy – wskaźnik stosowany w urbanistyce i budownictwie. Może być obliczany w różny sposób. ObliczanieJako wskaźnik intensywności zabudowy (I) przyjmuje się stosunek powierzchni całkowitej budynku (Pc – powierzchnia wszystkich kondygnacji

Linia zabudowy

Linia zabudowy – w projektowaniu urbanistycznym linia określająca obszar dopuszczalnego lub wymaganego położenia budynków. Rodzaj linii regulacyjnej stosowany w urbanistyce.Przy sporządzaniu planów miejscowych, stosuje się§ 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy (Pz) – powierzchnia rzutu poziomego budynku w stanie wykończonym, wyznaczonego przez rzutowanie na powierzchnię terenu wszystkich jego krawędzi zewnętrznych .Podstawa - Norma PN-ISO 9836:1997 – Tytuł: Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie iobliczanie

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) – decyzja ustalająca warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych. Decyzja została wprowadzona na podstawie ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.