prawo spadkowe a testament

Piotr Skwirowski

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

To była rewolucja w prawie spadkowym. Przeszła dość niepostrzeżenie, ale zmieniła na korzyść proces dziedziczenia w Polsce. Dzięki zapisowi windykacyjnemu możemy przekazać konkretny składnik swojego majątku, np. mieszkanie, wskazanej w testamencie osobie.

Majątek w spadku dla konkretnej osoby

To była rewolucja w prawie spadkowym. Przeszła dość niepostrzeżenie, ale zmieniła na korzyść proces dziedziczenia w Polsce. Dzięki zapisowi windykacyjnemu możemy przekazać konkretny składnik swojego majątku, np. mieszkanie, osobie wskazanej w testamencie.

CO ZMIENI REJESTR SPADKOWY

Do tej pory mieliśmy w Polsce dwa ważne rejestry informatyczne związane ze spadkami i dziedziczeniem. Porządkowały proces dziedziczenia, ułatwiały poszukiwanie testamentów, chroniły je przed zagubieniem i zniszczeniem. We wrześniu zostanie uruchomiony trzeci - Rejestr Spadkowy.

MAJĄTEK DZIELONY ZAPISEM

MAJĄTEK DZIELONY ZAPISEM

, dzieci, rodzice, wnuki) na wypadek, gdyby ten pominął ją w testamencie, a cały majątek zapisał komuś innemu. W takiej sytuacji może ona wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka by się jej należała, gdyby nie została odsunięta od dziedziczenia. Wysokość zachowku to 2/3 wartości udziału spadkowego

SPRAWY PO ŚMIERCI BLISKIEGO

. Dokument nosił datę 7 sierpnia 2002 r. Na koniec do postępowania spadkowego przyłączyła się Barbara, druga żona pana Józefa. I przedstawiła testament notarialny z 9 stycznia 2006 r., na mocy którego stawała się jedynym spadkobiercą zmarłego, a obie jego córki i wszystkie wnuczęta zostały wydziedziczone

Jak odnaleźć testament i spadek

Jak odnaleźć testament i spadek

trafi treść, tylko informacja, kto sporządził testament i gdzie go zdeponował. Nie ma obaw, że zawartość testamentu zostanie upubliczniona. - Celem tego rejestru jest, z jednej strony, zmniejszenie ryzyka, że testament pozostanie nieznany lub będzie ujawniony z opóźnieniem, a z drugiej - ułatwienie

Jak przejąć spadek? To może być trudne

Jak przejąć spadek? To może być trudne

w biurze maklerskim? Być może miał jakieś akcje. Warto też szukać aktów notarialnych potwierdzających zakup składników majątku - mieszkania, samochodu, ziemi - a także rachunków za czynsz w spółdzielni, za telefon, prąd, gaz, telewizję... No i trzeba szukać testamentu. W POSZUKIWANIU TESTAMENTU

KOGO MOŻNA POZBAWIĆ ZACHOWKU

Większość osób nie wie, co to znaczy "wydziedziczyć". Myślą, że wystarczy pominąć kogoś w ostatniej woli. To, że kogoś nie ma w testamencie, nie oznacza, że nie będzie brał udziału w podziale majątku. ZACHOWEK? A CO TO JEST? Pominiętym w testamencie małżonkom, rodzicom, dzieciom i wnukom

JAK POSTĘPOWAĆ ZE SPADKIEM

JAK POSTĘPOWAĆ ZE SPADKIEM

jest żona zmarłego i jego troje dzieci, to udział spadkowy każdego z nich wynosi jedną czwartą. Gdyby dziedziczyli żona i czwórka dzieci, udział żony wyniósłby jedną czwartą, a udziały dzieci - po trzy szesnaste spadku. Jeśli spadkodawca nie miał dzieci, dziedziczą jego małżonek i rodzice. W takim

Testament jest ważny

Testament jest ważny

, z tym że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeśli małżonek spadkodawcy umarł przed nim, całość spadku dziedziczą dzieci w równych częściach. Jeśli dziecko spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, a ma własne dzieci, wówczas jego udział spadkowy

Jak najlepiej przekazać majątek

Jak najlepiej przekazać majątek

dawno za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. To była jedna z przewag darowizny. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a domek letniskowy synowi, to i tak

Rewolucja w dziedziczeniu

Rewolucja w dziedziczeniu

Nad zmianami zasad dziedziczenia w Polsce pracuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Mówi się o nich od lat. WSPÓLNY TESTAMENT MAŁŻEŃSKI Częstym błędem popełnianym przy sporządzaniu testamentu jest spisywanie go wspólnie przez małżonków. Mąż i żona uznają, że skoro mają wspólny majątek, to

Jak zrzec się spadku, jak wydziedziczyć

Jak zrzec się spadku, jak wydziedziczyć

To, że kogoś nie ma w testamencie, nie znaczy, że nie będzie brał udziału w podziale majątku. Wydziedziczenie nie jest takie proste. A zrzeczenie się spadku nie musi być oznaką rodzinnych konfliktów. ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA Nie zawsze jest tak, że spadkodawca chce pozbawić udziałów w

Zapis na śmierć. Jak to działa?

Zapis na śmierć. Jak to działa?

, że ów udział stanowił składnik wspólnego majątku małżeńskiego klienta. Klient poskarżył się na decyzję rejentki w sądzie okręgowym, ten przyznał mu rację. Tłumaczył, że "zasadą polskiego prawa spadkowego jest swoboda testowania, a jej ograniczenia mogą wynikać tylko z wyraźnego brzmienia

KTO ODZIEDZICZY MIESZKANIE

KTO ODZIEDZICZY MIESZKANIE

zakładowego (korzystając z ustawowych bonifikat). Gdy umrze jako właściciel mieszkania, a w testamencie nie postanowi inaczej, odziedziczą je jego bliscy. Osoby, którym przysługuje prawo pozostania w mieszkaniu i podpisania nowej umowy najmu, także będą mogły postarać się o jego wykup. Gdy lokal należy do

Szczeciński adwokat stanie przed sądem za podrabianie testamentów

Szczeciński adwokat stanie przed sądem za podrabianie testamentów

We wtorek prokurator okręgowy w Szczecinie skierował do sądu okręgowego akt oskarżenia w tej sprawie. Prokurator ma dowody, że doszło do sfałszowania trzech testamentów i próby sfałszowania jeszcze jednego. Na podstawie podrabianych dokumentów w wyniku sądowych postępowań spadkowych odbierano

Automat czy testament, czyli ABC dziedziczenia

konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy na Helu synowi, to i tak spadkobiercy nabywali wspólnie wszystkie składniki majątku wchodzące do spadku, a udział każdego

Po spadek do sądu czy do notariusza?

Po spadek do sądu czy do notariusza?

Nie od razu możemy przejąć to, co zostawił nam bliski zmarły, i swobodnie tym rozporządzać. PO PRAWO DO MAJĄTKU DO NOTARIUSZA... Aby korzystać z odziedziczonego majątku, musimy potwierdzić nasze prawo do spadku. Nie ma znaczenia, czy dziedziczymy ustawowo, czy na podstawie testamentu. Notariusz

Wydziedziczenie nie takie proste

Wydziedziczenie nie takie proste

ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat grozi osobie, która "niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać". A wszystko po to, by fałszowanie testamentu naprawdę się nie opłacało. A MOŻE ZRZEKŁBYŚ SIĘ DZIEDZICZENIA? Nie zawsze

Wydziedziczenie? To nie takie proste

Wydziedziczenie? To nie takie proste

W powszechnym przekonaniu określenie "wydziedziczyć kogoś" oznacza "pominąć w testamencie". Jednak to, że kogoś nie ma w testamencie, nie oznacza, że nie będzie brał udziału w podziale majątku. Pozbawienie prawa do dziedziczenia nie jest łatwe. ZACHOWEK DLA POMINIĘTYCH

Godni albo niegodni... do spadku

małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeśli małżonek spadkodawcy umarł przed nim, całość spadku dziedziczą dzieci w równych częściach. Gdy dziecko spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, a ma własne dzieci, wówczas jego udział spadkowy przechodzi na te dzieci. Zasadę tę stosuje

Gdy spadkobierca jest niegodny...

Gdy spadkobierca jest niegodny...

. Podstawą uznania za niegodnego dziedziczenia nie będzie też zdrada małżeńska - to, że żona zdradzała męża, nie pozbawi ją automatycznie prawa do dziedziczenia. Nawet znęcanie się nad rodziną to może być za mało. NA TROPACH NIEGODNOŚCI Przypadki, w których spadkobierca może być uznany za niegodnego

Testament zabezpiecza majątek

Testament zabezpiecza majątek

. Tak nie jest. Dysponuj zapisem Jeszcze do niedawna za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy w

Rewolucyjne zmiany prawa spadkowego. Ważne dla Polaków

2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywana dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, jeśli spadkodawca nie dokonał w sposób wyraźny bądź dorozumiany w testamencie

Jak przekazać majątek

jest łatwiej. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. ZAPIS NA ŚMIERĆ Do niedawna za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli

Testament czy darowizna

uszczuplenie przyszłego spadku. A to już pociąga za sobą konsekwencje. Zgodnie z polskimi przepisami darowizny, których za życia udzielił spadkodawca, są w dziedziczeniu ustawowym (czyli gdy nie ma testamentu i odbywa się ono na podstawie kodeksu cywilnego) zaliczane do masy spadkowej. Dotyczy to darowizn

Mieszkanie w rodzinie

lokal staje się własnością dotychczasowego najemcy, a po jego śmierci dziedziczą go najbliżsi lub te osoby, które właściciel wskaże w testamencie. Jeśli testament nie powstanie, rodzina dziedziczy w kolejności, którą opisaliśmy wyżej. Co jednak, gdy mieszkania nie uda się wykupić, bo np. gmina się na to

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiego - krok po kroku

lub testamentowi nabywają spadek po zmarłym. Po pogrzebie należy przeprowadzić przed sądem postępowanie spadkowe lub sporządzić u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Postępowanie w sprawach spadkowych toczy się przed sądem rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a

Spadek daj, komu chcesz

fiskusem, nie płacą kontrahentom, załamuje się produkcja, tracą pozycję na rynku... A spadkobiercy kłócą się o to, kto ma dalej kierować rodzinnym biznesem. DŁUGI SPADKOWE A ZAPIS Zapis windykacyjny może się pojawić jedynie w testamentach sporządzanych w formie aktu notarialnego. Dzięki temu dziedziczenie

"Dziennik Gazeta Prawna": Rewolucja w prawie spadkowym

Dzisiaj jest to niemożliwe. Nie można w testamencie przekazać np. samochodu wnuczkowi, czy zapisać przedsiębiorstwa swojemu najstarszemu synowi. Zmiany chce przeprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało projekt nowelizacji prawa spadkowego. Dzięki niej nie trzeba będzie czekać na

Sąd: spadek po księdzu dziedziczy jego syn

Prawa do majątku rościły sobie również siostrzenica księdza, pani Małgorzata, oraz archidiecezja wrocławska. Sąd uznał jednak, że testament pozostawiony przez zmarłego w 2012 r. prof. Waldemara Irka, byłego rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, był na tyle niejasny w

Dostałeś majątek w spadku? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić

, a spadkodawca najpewniej nie zostawił testamentu. Osoba, która zarejestrowała testament, może w każdej chwili zażądać usunięcia wpisu z rejestru. Oczywiście nadal można sporządzać testamenty i ich nie rejestrować. Niezarejestrowany testament jest tak samo ważny jak ten wpisany do NORT. W przyszłości

Spadek? Nie, dziękuję. Zrzekam się

Zwykle ci, którzy grożą wydziedziczeniem, błędnie zakładają, że do tego wystarczy pominięcie niewdzięcznika w testamencie, a to nie do końca prawda. ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA Czasami jest tak, że spadkodawca chciałby pozbawić udziałów w dziedziczeniu osobę, z którą żyje w jak najlepszych

SPRAWY W SPADKU

. Przedstawienie operatorowi testamentu, który zostawił zmarły, nie jest podstawą do żądania zwrotu nadpłaty w abonamencie. JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ Z ZAKŁADEM ENERGETYCZNYM I GAZOWNIĄ Rachunki można płacić do czasu zakończenia postępowania spadkowego, a potem obowiązek zapłaty przejmie ten, kto dostanie mieszkanie lub

Warto pisać testament

rodziców) prawo w pewien sposób ją zabezpiecza, nawet gdy spadkodawca pominął ją w testamencie. To tzw. zachowek. Jeżeli autor testamentu o nim nie wspomniał, pominięta osoba może wystąpić do spadkobiercy o zapłatę zachowku. Jego wysokość wynosi: 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby jej przy

Trudne dziedziczenie

Chyba tylko podatki budzą tyle sporów i kontrowersji, co prawo i postępowanie spadkowe. Może nawet przy dziedziczeniu jest ich więcej. Tu przecież spory dotyczą najczęściej dorobku całego życia zmarłego. Czasami dużych pieniędzy, drogich nieruchomości, pamiątek sentymentalnych... Nierzadko angażują

Jak zarejestrować swój testament

można sporządzać testamenty i ich nie rejestrować. Niezarejestrowany testament jest tak samo ważny jak ten wpisany do NORT. Rejestracja jest - powtórzmy to - dobrowolna. W przyszłości polski rejestr zostanie połączony z rejestrami innych krajów. Ułatwi to Polakom poszukiwanie testamentów za granicą, a

Zachowek dla pominiętych i wydziedziczenie

rodzinę. I zapisują wszystko np. przyjaciołom. Takie jest prawo spadkodawcy. MOŻESZ DOCHODZIĆ CHOĆ CZĘŚCI Zachowek pozwala pominiętym z najbliższej rodziny wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka by się im należała, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Dzieci pominięte w testamencie na

Spadek z darowizną

! Każda taka darowizna to potencjalne uszczuplenie majątku tego, kto daje. Czyli uszczuplenie przyszłego spadku. A to już pociąga za sobą ważne konsekwencje. DAROWIZNA W MASIE SPADKOWEJ Zgodnie z polskimi przepisami darowizny, których za życia udzielił spadkodawca, są w dziedziczeniu ustawowym (czyli gdy

Spadek dla jednego? To nie takie proste

osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy na Helu - synowi, to i tak spadkobiercy nabywali wspólnie wszystkie składniki majątku wchodzące do spadku, a udział każdego z nich w tym spadku był określony

Pytania w spadku

sporządzone własnoręcznie. Taki testament trzeba jednak zostawić w notarialnym depozycie. Czy jeśli nie zostawię testamentu, to po mojej śmierci moja była żona będzie po mnie dziedziczyć? A jeśli nie, to czy moja druga, obecna żona będzie musiała wypłacić zachowek tej pierwszej? Nie. Jeśli nie ma testamentu

Nie tak łatwe dziedziczenie pieniędzy

, pieniądze mogą zostać odkryte dopiero po wielu latach, a może nigdy. Kiedy zostają znalezione, często rodzą pokusę, by je po prostu wziąć. Zgodnie z prawem pieniądze powinny trafić do masy spadkowej i zostać podzielone w normalnym procesie dziedziczenia. Ale udowodnienie przywłaszczenia pieniędzy może być

"Gazeta Wyborcza" z książką "Spadki, darowizny, testamenty"

długów. Książka prezentuje aktualne przepisy prawa spadkowego oraz podpowiada, gdzie warto zgłosić się w poszukiwaniu porady dotyczącej spraw dziedziczenia. Autorami 96-stronicowej publikacji są dziennikarze "Gazety Wyborczej" - Piotr Skwirowski, Marcin Czyżewski, Katarzyna Klukowska i Maciej

Dla pominiętych w testamencie - zachowek

dziedziczenia przez nie majątku po rodzicach. (bambetel) + A mi się wydaje, że obecne prawo powinno być zachowane. Przecież ile jest przypadków, że starsza osoba, ledwie kontaktująca, pod koniec życia spisuje dziwny testament, w którym przekazuje

Testament czy darowizna: jak przekazać mieszkanie?

mieszkanie są w ramach najbliższej rodziny z nich zwolnione. ZAPIS WINDYKACYJNY Do niedawna za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. To była jedna z przewag darowizny. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie

Jak działa zapis windykacyjny

Do tej pory za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy w Juracie synowi, to i tak spadkobiercy

Spadek, czyli jak uniknąć kłopotów

majątek jest bardziej potrzebny i one na niego zasługują. W testamencie pominął więc syna, myśląc, że ten nic nie dostanie. Wiele osób takie działanie nazywa wydziedziczeniem, a to błąd. Co więcej, pominięcie w testamencie osoby uprawnionej do dziedziczenia nie pozbawia jej możliwości ubiegania się o

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

(z automatu) Jeśli w dniu śmierci spadkodawcy małżonek pozostawał z nim w związku małżeńskim, a nie ma testamentu, małżonek dziedziczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Dziedziczenia ustawowego nie ma, jeżeli przed śmiercią spadkodawcy małżonkowie się rozwiedli albo sąd prawomocnie orzekł

Trudy dziedziczenia

AUTOMATU) Jeśli w dniu śmierci spadkodawcy małżonek pozostawał z nim w związku małżeńskim, a nie ma testamentu, małżonek dziedziczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Dziedziczenia ustawowego nie ma, jeżeli przed śmiercią spadkodawcy małżonkowie się rozwiedli albo sąd prawomocnie orzekł ich

Na tropach spadku

wskazówkę, gdzie co jest. W jakich bankach mamy pieniądze i lokaty, w jakich firmach ubezpieczenia, gdzie jest testament... Warto zrobić też porządek w rachunkach za prąd, gaz, telewizję, czynsz. Żeby było wiadomo, co, gdzie, kiedy i ile zapłaciliśmy, a co do zapłaty jeszcze zostało. Postępowanie spadkowe

Nie tylko testament

kancelarii. Testament to nasza ostatnia wola. Mamy prawo zmieniać ją, jak często chcemy - nowy testament bowiem odwołuje poprzedni. O tym, co komu zostawiliśmy, spadkobiercy dowiedzą się dopiero po naszej śmierci. JAK SIĘ ZABRAĆ DO PORZĄDKÓW PO ZMARŁYM Śmierć osoby bliskiej to trudne wydarzenie dla całej

W Gdyni rusza Senioralna szkoła prawa

proponuje też szkolenia nt spadków, testamentów i umów dotyczących dożywocia oraz zagadnień związanych z przemocą, rozwodami czy konfliktami w rodzinie, których doświadczają osoby starsze. Program szkoleń przewiduje m.in. zajęcia z zakresu prawa spadkowego (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, testamenty

Jak zapisać ziemię w spadku

, odpowiadają za zachowek względem osób do niego uprawnionych. Prawo do zachowku przedawnia się po pięciu latach. Przy wyliczaniu zachowku uwzględniana jest także wartość zapisu windykacyjnego. Gdy testamentu brak A co jeśli nie ma testamentu? Wtedy do głosu dochodzi tzw. dziedziczenie ustawowe, czyli wedle

Rewolucja w spadkach

dziedziczeniu. Lata w sądzie Dziś za pomocą testamentu nie można bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwala na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskażemy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszemu synowi, a działka letniskowa nad morzem córce, to i tak spadkobiercy

Mieszkanie dla bliskich

(czyli tego, który został napisany wcześniej, a który później). Dlatego lepiej, żeby testament zawierał datę. Jeżeli nasz stan zdrowia nie pozwala na własnoręczne spisanie ostatniej woli, prawo przewiduje testament ustny. Wtedy potrzeba dwóch świadków i uprawnionego urzędnika samorządowego lub kierownika

Pieniądze w wolnych związkach

Rok temu niemiecki trybunał konstytucyjny orzekł, że pary tej samej płci zarejestrowane jako związki partnerskie powinny mieć prawo do wspólnego rozliczania podatków tak samo jak małżeństwa heteroseksualne. A gdyby tak u nas? Polski fiskus nie lubi nie tylko osób homoseksualnych (o tym w ogóle nie

Formalności po śmierci bliskiej osoby

zmarłej może nastąpić jedynie na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią w banku postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd po postępowaniu spadkowym (na podstawie testamentu lub zgodnie z zasadami dziedziczenia

Książka "Spadki, darowizny, testamenty" z "Gazetą Wyborczą"

. Znajdą też odpowiedzi na praktyczne, życiowe pytania - np. co z oszczędnościami zmarłego spadkodawcy, których nie zapisał nikomu w testamencie; czy meble po spadkodawcy wchodzą do masy spadkowej, od której płaci się podatek; co robić z kartą kredytową po zmarłym bliskim. Z rozdziału "Darowizna na

Rewolucja w spadkach

polskiego prawa spadkowego (a w przyszłości być może także darowizn na wypadek śmierci) nie oznacza, że znikną testamenty. Zresztą sam zapis windykacyjny będzie mógł być uczyniony tylko w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. ABC testamentów Przypomnijmy więc, że taki testament to testament

Kto powinien napisać testament?

scysji przy podziale majątku - radzi Andrzej Urbanik. Każdy wie, co to jest testament. To znaczy - każdemu wydaje się, że wie. A tak naprawdę - co to jest? I jak go sporządzić? Testament krok po kroku Według prawa spadkowego testament to czynność prawna jednostronna i odwołalna, poprzez którą testator

Mieszkanie w rodzinie

, która go sporządza, później ona musi podpisać testament, a po niej zrobią to urzędnik i świadkowie. Trzeba przy tym pamiętać, że świadkiem testamentu nie może być osoba, której zapisano w nim jakąkolwiek korzyść, ani jej bliscy. Prawo przewiduje także testament notarialny. Jest on spisywany przez

Gospodarstwo w spadku

do niego przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych obowiązujące w momencie otwarcia spadku. Takie sprawy jeszcze się ciągną w naszych sądach i nie skończą się szybko, bo niektórzy do zaległych spraw spadkowych (np. działka rolna po rodzicach) biorą się po dziesiątkach lat, a tu minęło ich

Kogo można wydziedziczyć?

wartości tego udziału w pozostałych wypadkach. A wydziedziczenie to pozbawienie ustawowych spadkobierców zachowku. Aktu wydziedziczenia spadkodawca może dokonać w testamencie. Ale uwaga! To nie może być jego widzimisię. Może to zrobić, jeśli osoba, która ma być wydziedziczona: * wbrew woli spadkodawcy

DŁUGI W SPADKU

prawie do spadku, złoży oświadczenie o jego odrzuceniu, a bank nie będzie jej nękał. Co innego 13-letni syn zmarłego. Najpierw jego matka musi wystąpić do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku (jest to bowiem czynność przekraczająca zwykły zarząd majątkiem

Gospodarstwo w spadku

dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych obowiązujące w momencie otwarcia spadku. Takie sprawy jeszcze się ciągną w naszych sądach, i nie skończą się szybko, bo niektórzy za zaległe sprawy spadkowe (np. działka rolna po rodzicach) biorą się po dziesiątkach lat, a tu minęło zaledwie jedenaście. A tylko w

Rewolucja w dziedziczeniu odwołana. Zachowek zgodny z konstytucją

Trybunał orzekł w czwartek, że prawo do zachowku nie narusza prawa własności i prawa do dziedziczenia. Stwierdził, że ogranicza ono wprawdzie swobodę spadkodawcy do decydowania o swoim majątku, ale ograniczenie to jest konieczne ze względu na ochronę praw i wolności najbliższych członków jego

Ziemia dla spadkobierców

użytkowania wieczystego w prawo własności, a w drugim - ustawa o gospodarce nieruchomościami.Pierwsza ścieżka jest korzystniejsza, bo gmina lub starosta (gdy grunt należy do skarbu państwa lub samorządu powiatowego) nie mogą odmówić przeniesienia własności. Użytkownicy wieczyści oszczędzają także na

Mieszkanie w spadku

gmina daje taką możliwość, można takie mieszkanie wykupić. Gdy pani Krystyna to zrobi, zostanie właścicielką mieszkania, a po jej śmierci odziedziczą je jej najbliżsi lub osoba, którą wskaże w testamencie. A gdy nie wykupi lokalu, to po jej śmierci będą mogli mieszkać w nim jej bliscy. W tym wypadku to

Rozwód z majątkiem w spadku

jej grona. Zachowek pozwala pominiętym w testamencie małżonkom, rodzicom i dzieciom wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka by im się należała, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Wysokość zachowku to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego

Ostrożnie ze spadkiem!

darowizny musiałaby mieć formę aktu notarialnego. A po śmierci darczyńcy nie byłoby potrzeby przeprowadzania postępowań sądowych. Mieszkanie, samochód czy firma zapisane w umowie przechodziłyby po prostu na własność obdarowanego i mógłby on nimi swobodnie rozporządzać. Takich możliwości nie daje testament

Nowe "Millennium": Orliński o Stiegu Larssonie i fenomenie sagi

haczyk. Stieg i Eva nigdy nie sformalizowali swojego związku. Z punktu widzenia szwedzkiego prawa spadkowego nic ich nie łączyło (w Polsce zresztą byłoby podobnie). Skoro nie było testamentu, który by stanowił inaczej, cały spadek przechodził ustawowo na najbliższą rodzinę. W tym przypadku na ojca

Mała rewolucja spadkowa

spadku. - To oczywista korzyść dla obywateli - przekonuje notariusz Jacek Wojdyło, prezes Krajowej Rady Notarialnej. -Równie ważne jest jednak odciążenie sądów - dodaje. Notariusze przewidują, że większość bezspornych spraw spadkowych - a takie przeważają - trafi do ich kancelarii. Szybkie poświadczenie

Książka "Spadki, darowizny, testamenty" z "Gazetą Wyborczą"

są też interpretacje prawne dotyczące trudnych przypadków spadkowych oraz interpretacje wiążące fiskusa w sprawach podatków, a także przykładowe wzory testamentów i ważne adresy dla osób szukających informacji w sprawach spadków, darowizn czy podatków od nich. Autorami 96-stronicowej książki są

Rewolucja w dziedziczeniu - wskażemy osobę, która przejmie nasz majątek

Pozwoli na to zapis windykacyjny. To nowość w polskich przepisach o dziedziczeniu. Dziś za pomocą testamentu nie można przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwala na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskażemy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a

Zapis windykacyjny - rewolucja w dziedziczeniu

Zapis windykacyjny zmienia proces dziedziczenia. Usuwa z niego istotną barierę. Bo do tej pory za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma

Mieszkanie dla bliskich

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. ** A co, gdy pani Hanna mieszka w lokalu należącym do pracodawcy? W przypadku mieszkań zakładowych, po śmierci najemcy mają prawo mieszkać w nich bliscy, którzy z nim mieszkali, czyli małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd

Trudne spadki - pytania i odpowiedzi

pieniądze i pominął upoważnionego w testamencie, mogą być kłopoty. Spadkobiercy mogą wystąpić do niego o oddanie pobranych pieniędzy (informacji o tym, czy i ile takich pieniędzy było, może od banku zażądać sąd prowadzący postępowanie spadkowe). Swoich praw mogą dochodzić też w sądzie cywilnym. Rodzice

Zachowek - dla kogo i na jakich zasadach

było w przypadku pana Jana, który cały majątek postanowił zapisać konkubinie, a nie dzieciom. Zachowek pozwala im wystąpić do kobiety o zapłatę kwoty, jaka by się im należała, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Jego wysokość to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby

Mieszkanie w spadku. Rodzice rozliczają dorosłe dzieci

, emerytowana nauczycielka z Krakowa, postanowiła zmienić testament. A to się Andrzejek zdziwi, pomyślała. Mama wisi mi na plecach, na dalszym planie widać moją babcię - rozmowa z fotografem Sachą GoldbergeremRozmowa z psychoterapeutką Danutą Golec: Nikt mnie nie irytuje tak jak matka Czy Kościół by wziął

Jak pisać testament?

bliscy nie spisali testamentu, a ona automatycznie (czyli na mocy prawa) nie mogła dziedziczyć po wnuczce, która jako ostatnia była właścicielką mienia. Maciej Kujawski z wydziału informacji Ministerstwa Sprawiedliwości: - Pracujemy nad tym, by podobnych, rażąco krzywdzących sytuacji uniknąć w

Ziemia w spadku

względu na ważny interes społeczny. A jeśli użytkownik wieczysty wystąpi o przedłużenie tego prawa już po jego wygaśnięciu? Wówczas będzie ono ustanowione od nowa, co wiąże się z koniecznością wniesienia pierwszej opłaty, która wynosi od 15 do 25 proc. wartości gruntu. ZIEMIA W TESTAMENCIE... Ziemię

Umarł biedny ksiądz. Zostawił złoto i miliony

wypełnić testament, który znaleziono w pokoju. Otwierają sejf, a tam dwie kilogramowe sztaby złota, biżuteria, pliki banknotów. Do parafii trafia nowy proboszcz ks. Paweł Deskur. Przerzuca dokumenty, znajduje korespondencję z bankami, w której się łatwo pogubić. Układa na kupki, wedle banków i funduszy

Rewolucja w dziedziczeniu

To nowość w polskich przepisach o dziedziczeniu. Dziś za pomocą testamentu nie można bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwala na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskażemy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a samochód synowi, to i tak

Co się należy nieślubnym dzieciom

renta rodzinna wynosi obecnie 844,45 zł. DZIEDZICZENIE Prawo spadkowe nie rozróżnia ślubnych i nieślubnych dzieci. Wszystkie dziedziczą tak samo, chyba że rodzic zdecydował inaczej, a swoją wolę zapisał w testamencie. Jeśli któremuś z dzieci odmówił schedy po sobie, może ono dochodzić od pozostałych

Będzie trudniej odziedziczyć długi

Spadek to nie zawsze dom, kolekcja obrazów albo papiery wartościowe. Czasem to także długi, niespłacone kredyty, a jeśli mieszkanie, to potężnie zadłużone. A wszystko przez to, że z chwilą śmierci spadkodawcy na jego bliskich przechodzą nie tylko prawa, ale też obowiązki majątkowe. Czyli także

Gotówka, składki emerytalne, lokaty w spadku

potwierdzającym prawo do dziedziczenia w ręku spadkobiercy mogą iść do banku lub ubezpieczyciela. Ten na jego podstawie udzieli informacji o oszczędnościach czy polisach zmarłego, a wtedy można będzie je z banku wydobyć, zlikwidować lokaty, zamknąć konto, pobrać odszkodowanie. Wiele osób, zwłaszcza starszych

Małżeństwo czy konkubinat

jest inaczej. Nie obejmują ich przepisy prawa spadkowego. Dlatego są pomijani przy podziale schedy, choćby przeżyli z partnerem wiele lat. Mało tego - jeśli spadkodawca nie miał żadnych krewnych, spadek po nim przypadnie gminie, a nie konkubentowi. Jak się przed tym bronić? Jedynym sposobem jest

Zostaje wielu chętnych i tylko jeden spadek

będzie, jeśli ojciec umrze i nie spisze testamentu? Co z majątku rodziców przysługuje według prawa Joannie W., a co drugiej małżonce ojca?Odpowiedź prawnika. Przyjmując, że między rodzicami Joanny panował ustrój wspólności majątkowej, to w chwili śmierci jej matki majątek małżeński podzielił się i

Zapis na wypadek śmierci

Dziś za pomocą testamentu nie można przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwala na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskażemy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a samochód synowi, to i tak spadkobiercy nabędą wspólnie wszystkie składniki majątku

Darowizna zamiast spadku

;darowiznach na wypadek śmierci jeszcze w tej kadencji. Zapis windykacyjny Na razie w drodze testamentu nie można przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie. Nie pozwala na to prawo spadkowe. Nawet jeśli np. wskażemy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a 

Reprywatyzacja bez spadkobierców: "Sprawa Królewskiej", czyli kurator z Karaibów

Adwokat Hubert Kosiński prowadzi sprawę spadkową Andrew Mossina, któremu ojciec zapisał prawa do parceli przy ul. Królewskiej w Warszawie. Gdy w ratuszu prosi o dokumenty działki, pada odpowiedź, która jest jak zimny prysznic: grunt został już zwrócony. Mecenas Kosiński podnosi alarm. Trzy zasady

Co robić ze spadkiem

przecież mają prawo do ustawowego dziedziczenia. I ma do tego prawo! Dla sądu nie miałby znaczenia nawet odwrotny przypadek, gdyby wskazany spadkobierca był bogatym leniem, a rodzina biednymi społecznikami.Prawicy podkreślają, że wola zawarta w testamencie jest zawsze ponad zapisem ustawowym. - Inaczej

Zadłużony spadek

tytule swojego powołania do spadku jest jednoznaczne z prostym przyjęciem spadku, tj. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. W kłopoty można więc wpaść z powodu niewiedzy, nieznajomości prawa albo zapomnienia. To ma się zmienić. Działająca przy ministrze sprawiedliwości Komisja

Przedstawiciel opiekuńczy

uwagi na naturalne ograniczenia podejmować świadomych decyzji i zajmować się swoimi sprawami, w tym sprawami majątkowymi. Dotychczasowe przepisy, a zwłaszcza instytucja ubezwłasnowolnienia, nie dają obywatelowi prawa wyboru osoby, która się nim zajmie. Każdy, kto z powodu choroby lub zdarzeń losowych

Spadek po nowemu - sprawdź, kto dziedziczy

droższych wersjach nawet do 500-600 zł - ocenia notariusz. Notariusze przewidują, że choć droga sądowa pozostanie nadal jedną z możliwości potwierdzenia prawa do spadku, wkrótce większość bezspornych spraw spadkowych będą obsługiwać ich kancelarie. Dla spadkobierców to lepiej, bo szybciej. A dla sądów

Układ warszawski. Czy reprywatyzacja w stolicy zatrzęsie polską polityką?

, nigdy się nie wyprowadziła z kamienicy, zmarła samotnie. Rozpoczynają śledztwo. Odnajdują spadkobierczynie z Francji, ale w kalendarzu coś się nie zgadza. - Pełnomocnictwo do spraw kamienicy panie z Francji dały w 2004 r., a w sądzie zeznały, że testament znalazły dopiero w 2006 r. - zwraca uwagę jedna

Sądowy bój o Mackiewicza

wszystkich pozwanych. Sprawa ożyła wczoraj po 11-letniej przerwie spowodowanej zawieszeniem procesu do czasu rozstrzygnięcia postępowania spadkowego po Mackiewiczu. W sprawie spadkowej (toczyła się przez 14 lat) sąd ustalił, że prawa autorskie przeszły najpierw - na mocy kilku testamentów - na rzecz

Francja legalizuje małżeństwa homoseksualne i pozwala im na adopcję dzieci

(partnerzy w PACS muszą spisać testament, choć nie płacą podatku spadkowego) i prawo do cywilnych ceremonii ślubnych. Francuskie "małżeństwo dla wszystkich" to znak coraz szybszego równouprawnienia gejów i lesbijek, którego świadkiem jest teraz Europa. Mimo potężnej opozycji w swojej torysowskiej

Francuskie małżeństwo dla wszystkich. Także dla par homo

trzeba sporządzać testament, ale potem nie ma podatku spadkowego) oraz prawo do cywilnych ceremonii ślubnych. We Francji wszystkie małżeństwa są zawierane przed urzędnikiem, bo ceremonie kościelne nie mają skutków prawnych. Z pomysłem "małżeństwa dla wszystkich" walczy Kościół, przywódcy

Komu się należy zasiłek pogrzebowy

bezpłatna. Jeżeli na koncie abonamentowym zmarłego jest nadpłata, a my chcemy je zamknąć, można złożyć pisemną dyspozycję zwrotu nadpłaty na wskazany rachunek bankowy, dołączając postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. Przedstawienie operatorowi testamentu