prawo spadkowe a testament

Piotr Skwirowski

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

To była rewolucja w prawie spadkowym. Przeszła dość niepostrzeżenie, ale zmieniła na korzyść proces dziedziczenia w Polsce. Dzięki zapisowi windykacyjnemu możemy przekazać konkretny składnik swojego majątku, np. mieszkanie, wskazanej w testamencie osobie.

Majątek w spadku dla konkretnej osoby

To była rewolucja w prawie spadkowym. Przeszła dość niepostrzeżenie, ale zmieniła na korzyść proces dziedziczenia w Polsce. Dzięki zapisowi windykacyjnemu możemy przekazać konkretny składnik swojego majątku, np. mieszkanie, osobie wskazanej w testamencie.

CO ZMIENI REJESTR SPADKOWY

Do tej pory mieliśmy w Polsce dwa ważne rejestry informatyczne związane ze spadkami i dziedziczeniem. Porządkowały proces dziedziczenia, ułatwiały poszukiwanie testamentów, chroniły je przed zagubieniem i zniszczeniem. We wrześniu zostanie uruchomiony trzeci - Rejestr Spadkowy.

MAJĄTEK DZIELONY ZAPISEM

MAJĄTEK DZIELONY ZAPISEM

, dzieci, rodzice, wnuki) na wypadek, gdyby ten pominął ją w testamencie, a cały majątek zapisał komuś innemu. W takiej sytuacji może ona wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka by się jej należała, gdyby nie została odsunięta od dziedziczenia. Wysokość zachowku to 2/3 wartości udziału spadkowego

Jak odnaleźć testament i spadek

Jak odnaleźć testament i spadek

trafi treść, tylko informacja, kto sporządził testament i gdzie go zdeponował. Nie ma obaw, że zawartość testamentu zostanie upubliczniona. - Celem tego rejestru jest, z jednej strony, zmniejszenie ryzyka, że testament pozostanie nieznany lub będzie ujawniony z opóźnieniem, a z drugiej - ułatwienie

SPRAWY PO ŚMIERCI BLISKIEGO

. Dokument nosił datę 7 sierpnia 2002 r. Na koniec do postępowania spadkowego przyłączyła się Barbara, druga żona pana Józefa. I przedstawiła testament notarialny z 9 stycznia 2006 r., na mocy którego stawała się jedynym spadkobiercą zmarłego, a obie jego córki i wszystkie wnuczęta zostały wydziedziczone

Jak przejąć spadek? To może być trudne

Jak przejąć spadek? To może być trudne

w biurze maklerskim? Być może miał jakieś akcje. Warto też szukać aktów notarialnych potwierdzających zakup składników majątku - mieszkania, samochodu, ziemi - a także rachunków za czynsz w spółdzielni, za telefon, prąd, gaz, telewizję... No i trzeba szukać testamentu. W POSZUKIWANIU TESTAMENTU

Czy można zmienić testament? [PORADNIK]

Czy można zmienić testament? [PORADNIK]

częściach, z tym że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeśli małżonek spadkodawcy umarł przed nim, całość spadku dziedziczą dzieci w równych częściach. Jeśli dziecko spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, a ma własne dzieci, wówczas jego udział spadkowy

Testament jest ważny

Testament jest ważny

, z tym że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeśli małżonek spadkodawcy umarł przed nim, całość spadku dziedziczą dzieci w równych częściach. Jeśli dziecko spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, a ma własne dzieci, wówczas jego udział spadkowy

KOGO MOŻNA POZBAWIĆ ZACHOWKU

Większość osób nie wie, co to znaczy "wydziedziczyć". Myślą, że wystarczy pominąć kogoś w ostatniej woli. To, że kogoś nie ma w testamencie, nie oznacza, że nie będzie brał udziału w podziale majątku. ZACHOWEK? A CO TO JEST? Pominiętym w testamencie małżonkom, rodzicom, dzieciom i wnukom

JAK POSTĘPOWAĆ ZE SPADKIEM

JAK POSTĘPOWAĆ ZE SPADKIEM

jest żona zmarłego i jego troje dzieci, to udział spadkowy każdego z nich wynosi jedną czwartą. Gdyby dziedziczyli żona i czwórka dzieci, udział żony wyniósłby jedną czwartą, a udziały dzieci - po trzy szesnaste spadku. Jeśli spadkodawca nie miał dzieci, dziedziczą jego małżonek i rodzice. W takim

Jak najlepiej przekazać majątek

Jak najlepiej przekazać majątek

dawno za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. To była jedna z przewag darowizny. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a domek letniskowy synowi, to i tak

Zapisać w testamencie czy podarować - jak przekazać mieszkanie?

Zapisać w testamencie czy podarować - jak przekazać mieszkanie?

można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. To była jedna z przewag darowizny. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszemu synowi, a reszta majątku pozostałym spadkobiercom, to i tak spadkobiercy

Rewolucja w dziedziczeniu

Rewolucja w dziedziczeniu

Nad zmianami zasad dziedziczenia w Polsce pracuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Mówi się o nich od lat. WSPÓLNY TESTAMENT MAŁŻEŃSKI Częstym błędem popełnianym przy sporządzaniu testamentu jest spisywanie go wspólnie przez małżonków. Mąż i żona uznają, że skoro mają wspólny majątek, to

Zapis na śmierć. Jak to działa?

Zapis na śmierć. Jak to działa?

, że ów udział stanowił składnik wspólnego majątku małżeńskiego klienta. Klient poskarżył się na decyzję rejentki w sądzie okręgowym, ten przyznał mu rację. Tłumaczył, że "zasadą polskiego prawa spadkowego jest swoboda testowania, a jej ograniczenia mogą wynikać tylko z wyraźnego brzmienia

Jak zrzec się spadku, jak wydziedziczyć

Jak zrzec się spadku, jak wydziedziczyć

To, że kogoś nie ma w testamencie, nie znaczy, że nie będzie brał udziału w podziale majątku. Wydziedziczenie nie jest takie proste. A zrzeczenie się spadku nie musi być oznaką rodzinnych konfliktów. ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA Nie zawsze jest tak, że spadkodawca chce pozbawić udziałów w

Szczeciński adwokat stanie przed sądem za podrabianie testamentów

Szczeciński adwokat stanie przed sądem za podrabianie testamentów

We wtorek prokurator okręgowy w Szczecinie skierował do sądu okręgowego akt oskarżenia w tej sprawie. Prokurator ma dowody, że doszło do sfałszowania trzech testamentów i próby sfałszowania jeszcze jednego. Na podstawie podrabianych dokumentów w wyniku sądowych postępowań spadkowych odbierano

Przekazywanie majątku i dziedziczenie - z testamentem i bez niego

Przekazywanie majątku i dziedziczenie - z testamentem i bez niego

zmienić u notariusza, spisując nowy dokument. Konkretny zapis Do niedawna za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a

Automat czy testament, czyli ABC dziedziczenia

konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy na Helu synowi, to i tak spadkobiercy nabywali wspólnie wszystkie składniki majątku wchodzące do spadku, a udział każdego

KTO ODZIEDZICZY MIESZKANIE

KTO ODZIEDZICZY MIESZKANIE

zakładowego (korzystając z ustawowych bonifikat). Gdy umrze jako właściciel mieszkania, a w testamencie nie postanowi inaczej, odziedziczą je jego bliscy. Osoby, którym przysługuje prawo pozostania w mieszkaniu i podpisania nowej umowy najmu, także będą mogły postarać się o jego wykup. Gdy lokal należy do

Po spadek do sądu czy do notariusza?

Po spadek do sądu czy do notariusza?

Nie od razu możemy przejąć to, co zostawił nam bliski zmarły, i swobodnie tym rozporządzać. PO PRAWO DO MAJĄTKU DO NOTARIUSZA... Aby korzystać z odziedziczonego majątku, musimy potwierdzić nasze prawo do spadku. Nie ma znaczenia, czy dziedziczymy ustawowo, czy na podstawie testamentu. Notariusz

Wydziedziczenie nie takie proste

Wydziedziczenie nie takie proste

ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat grozi osobie, która "niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać". A wszystko po to, by fałszowanie testamentu naprawdę się nie opłacało. A MOŻE ZRZEKŁBYŚ SIĘ DZIEDZICZENIA? Nie zawsze

Spadek z zagranicy może być kłopotliwy [PORADNIK]

Spadek z zagranicy może być kłopotliwy [PORADNIK]

brytyjskiego rejestru spadkowego można też wydobyć kopię testamentu pozostawionego przez spadkodawcę. W rejestrze tym znajdują się jednak tylko te testamenty, które uzyskały poświadczenie autentyczności w sądzie brytyjskim i na podstawie których sąd wydał postanowienie o przyznaniu prawa zarządu spadkiem

Wydziedziczenie? To nie takie proste

W powszechnym przekonaniu określenie "wydziedziczyć kogoś" oznacza "pominąć w testamencie". Jednak to, że kogoś nie ma w testamencie, nie oznacza, że nie będzie brał udziału w podziale majątku. Pozbawienie prawa do dziedziczenia nie jest łatwe. Zachowek dla pominiętych

Wydziedziczenie? To nie takie proste

W powszechnym przekonaniu określenie "wydziedziczyć kogoś" oznacza "pominąć w testamencie". Jednak to, że kogoś nie ma w testamencie, nie oznacza, że nie będzie brał udziału w podziale majątku. Pozbawienie prawa do dziedziczenia nie jest łatwe. ZACHOWEK DLA POMINIĘTYCH

Godni albo niegodni... do spadku

małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeśli małżonek spadkodawcy umarł przed nim, całość spadku dziedziczą dzieci w równych częściach. Gdy dziecko spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, a ma własne dzieci, wówczas jego udział spadkowy przechodzi na te dzieci. Zasadę tę stosuje

Testament zabezpiecza majątek

. Tak nie jest. Dysponuj zapisem Jeszcze do niedawna za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy w

Zabezpiecz majątek - napisz testament

. Tak nie jest. Dysponuj zapisem Jeszcze do niedawna za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy w

Gdy spadkobierca jest niegodny...

. Podstawą uznania za niegodnego dziedziczenia nie będzie też zdrada małżeńska - to, że żona zdradzała męża, nie pozbawi ją automatycznie prawa do dziedziczenia. Nawet znęcanie się nad rodziną to może być za mało. NA TROPACH NIEGODNOŚCI Przypadki, w których spadkobierca może być uznany za niegodnego

Rewolucyjne zmiany prawa spadkowego. Ważne dla Polaków

2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywana dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, jeśli spadkodawca nie dokonał w sposób wyraźny bądź dorozumiany w testamencie

Jak przekazać majątek

jest łatwiej. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. ZAPIS NA ŚMIERĆ Do niedawna za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli

Jak spisać testament, żeby był ważny

notariusza, spisując nowy dokument. Po śmierci testatora i otwarciu spadku potrzebne jest potwierdzenie prawa do spadku przez notariusza lub sąd. Testament jest nieważny Zapis ostatniej woli jest nieważny, jeśli: - zawiera rozporządzenie więcej niż jednego spadkodawcy; - został sporządzony nie przez

Testament czy darowizna

uszczuplenie przyszłego spadku. A to już pociąga za sobą konsekwencje. Zgodnie z polskimi przepisami darowizny, których za życia udzielił spadkodawca, są w dziedziczeniu ustawowym (czyli gdy nie ma testamentu i odbywa się ono na podstawie kodeksu cywilnego) zaliczane do masy spadkowej. Dotyczy to darowizn

Mieszkanie w rodzinie

lokal staje się własnością dotychczasowego najemcy, a po jego śmierci dziedziczą go najbliżsi lub te osoby, które właściciel wskaże w testamencie. Jeśli testament nie powstanie, rodzina dziedziczy w kolejności, którą opisaliśmy wyżej. Co jednak, gdy mieszkania nie uda się wykupić, bo np. gmina się na to

Spadek daj, komu chcesz

fiskusem, nie płacą kontrahentom, załamuje się produkcja, tracą pozycję na rynku... A spadkobiercy kłócą się o to, kto ma dalej kierować rodzinnym biznesem. DŁUGI SPADKOWE A ZAPIS Zapis windykacyjny może się pojawić jedynie w testamentach sporządzanych w formie aktu notarialnego. Dzięki temu dziedziczenie

"Dziennik Gazeta Prawna": Rewolucja w prawie spadkowym

Dzisiaj jest to niemożliwe. Nie można w testamencie przekazać np. samochodu wnuczkowi, czy zapisać przedsiębiorstwa swojemu najstarszemu synowi. Zmiany chce przeprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało projekt nowelizacji prawa spadkowego. Dzięki niej nie trzeba będzie czekać na

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiego - krok po kroku

lub testamentowi nabywają spadek po zmarłym. Po pogrzebie należy przeprowadzić przed sądem postępowanie spadkowe lub sporządzić u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Postępowanie w sprawach spadkowych toczy się przed sądem rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a

Dostałeś majątek w spadku? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić

, a spadkodawca najpewniej nie zostawił testamentu. Osoba, która zarejestrowała testament, może w każdej chwili zażądać usunięcia wpisu z rejestru. Oczywiście nadal można sporządzać testamenty i ich nie rejestrować. Niezarejestrowany testament jest tak samo ważny jak ten wpisany do NORT. W przyszłości

Spadek? Nie, dziękuję. Zrzekam się

Zwykle ci, którzy grożą wydziedziczeniem, błędnie zakładają, że do tego wystarczy pominięcie niewdzięcznika w testamencie, a to nie do końca prawda. ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA Czasami jest tak, że spadkodawca chciałby pozbawić udziałów w dziedziczeniu osobę, z którą żyje w jak najlepszych

Warto pisać testament

rodziców) prawo w pewien sposób ją zabezpiecza, nawet gdy spadkodawca pominął ją w testamencie. To tzw. zachowek. Jeżeli autor testamentu o nim nie wspomniał, pominięta osoba może wystąpić do spadkobiercy o zapłatę zachowku. Jego wysokość wynosi: 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby jej przy

Sąd: spadek po księdzu dziedziczy jego syn

Prawa do majątku rościły sobie również siostrzenica księdza, pani Małgorzata, oraz archidiecezja wrocławska. Sąd uznał jednak, że testament pozostawiony przez zmarłego w 2012 r. prof. Waldemara Irka, byłego rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, był na tyle niejasny w

Jak zarejestrować swój testament

można sporządzać testamenty i ich nie rejestrować. Niezarejestrowany testament jest tak samo ważny jak ten wpisany do NORT. Rejestracja jest - powtórzmy to - dobrowolna. W przyszłości polski rejestr zostanie połączony z rejestrami innych krajów. Ułatwi to Polakom poszukiwanie testamentów za granicą, a

Trudne dziedziczenie

Chyba tylko podatki budzą tyle sporów i kontrowersji, co prawo i postępowanie spadkowe. Może nawet przy dziedziczeniu jest ich więcej. Tu przecież spory dotyczą najczęściej dorobku całego życia zmarłego. Czasami dużych pieniędzy, drogich nieruchomości, pamiątek sentymentalnych... Nierzadko angażują

Zachowek dla pominiętych i wydziedziczenie

rodzinę. I zapisują wszystko np. przyjaciołom. Takie jest prawo spadkodawcy. MOŻESZ DOCHODZIĆ CHOĆ CZĘŚCI Zachowek pozwala pominiętym z najbliższej rodziny wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka by się im należała, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Dzieci pominięte w testamencie na

SPRAWY W SPADKU

. Przedstawienie operatorowi testamentu, który zostawił zmarły, nie jest podstawą do żądania zwrotu nadpłaty w abonamencie. JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ Z ZAKŁADEM ENERGETYCZNYM I GAZOWNIĄ Rachunki można płacić do czasu zakończenia postępowania spadkowego, a potem obowiązek zapłaty przejmie ten, kto dostanie mieszkanie lub

Jak przekazać ziemię w spadku?

było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy na Helu synowi, to i tak spadkobiercy nabywali wspólnie wszystkie składniki majątku

Spadek dla jednego? To nie takie proste

osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy na Helu - synowi, to i tak spadkobiercy nabywali wspólnie wszystkie składniki majątku wchodzące do spadku, a udział każdego z nich w tym spadku był określony

Spadek z darowizną

! Każda taka darowizna to potencjalne uszczuplenie majątku tego, kto daje. Czyli uszczuplenie przyszłego spadku. A to już pociąga za sobą ważne konsekwencje. DAROWIZNA W MASIE SPADKOWEJ Zgodnie z polskimi przepisami darowizny, których za życia udzielił spadkodawca, są w dziedziczeniu ustawowym (czyli gdy

Pytania w spadku

sporządzone własnoręcznie. Taki testament trzeba jednak zostawić w notarialnym depozycie. Czy jeśli nie zostawię testamentu, to po mojej śmierci moja była żona będzie po mnie dziedziczyć? A jeśli nie, to czy moja druga, obecna żona będzie musiała wypłacić zachowek tej pierwszej? Nie. Jeśli nie ma testamentu

Dziedziczenie długów. Jak odrzucić spadek [INFORMATOR]

ogromnego długu. Proszę, niech mi pan pomoże” – napisał chłopiec w liście do rzecznika praw obywatelskich. Dobra zmiana - długu nie można odziedziczyć przypadkiem   Ta historia zdarzyła się w styczniu 2014 r. Dzisiaj nie mogłaby się powtórzyć, a to dzięki temu, że w październiku 2015 r

"Gazeta Wyborcza" z książką "Spadki, darowizny, testamenty"

długów. Książka prezentuje aktualne przepisy prawa spadkowego oraz podpowiada, gdzie warto zgłosić się w poszukiwaniu porady dotyczącej spraw dziedziczenia. Autorami 96-stronicowej publikacji są dziennikarze "Gazety Wyborczej" - Piotr Skwirowski, Marcin Czyżewski, Katarzyna Klukowska i Maciej

Panama Papers. Jak i po co uciekają do rajów podatkowych?

na przykład przed współmałżonkiem. Majątek przeniesiony do fundacji nie wchodzi do masy spadkowej, w ten sposób wymyka się podatkowi spadkowemu. Majątek fundacji jest przy tym odrębny od majątków fundatorów. Fundacja pozwala też dzielić majątek według własnego uznania, a nie zgodnie z zapisami prawa

Nie tak łatwe dziedziczenie pieniędzy

, pieniądze mogą zostać odkryte dopiero po wielu latach, a może nigdy. Kiedy zostają znalezione, często rodzą pokusę, by je po prostu wziąć. Zgodnie z prawem pieniądze powinny trafić do masy spadkowej i zostać podzielone w normalnym procesie dziedziczenia. Ale udowodnienie przywłaszczenia pieniędzy może być

Wydziedziczenie nie tak proste

człowiekiem. Rodzice mu przebaczyli. To oznacza, że nawet jeśli nie zapisali mu niczego w testamencie, dostanie zachowek. Może się zdarzyć, że wydziedziczony będzie dowodził, iż spadkodawca nie miał powodów do odebrania mu prawa do zachowku. Jeśli złoży wniosek w tej sprawie do sądu, to sąd zdecyduje wówczas

Spadek, czyli jak uniknąć kłopotów

majątek jest bardziej potrzebny i one na niego zasługują. W testamencie pominął więc syna, myśląc, że ten nic nie dostanie. Wiele osób takie działanie nazywa wydziedziczeniem, a to błąd. Co więcej, pominięcie w testamencie osoby uprawnionej do dziedziczenia nie pozbawia jej możliwości ubiegania się o

Spadek, czyli jak przejąć majątek po zmarłym

majątek jest bardziej potrzebny i one na niego zasługują. W testamencie pominął więc syna, myśląc, że ten nic nie dostanie. Wiele osób takie działanie nazywa wydziedziczeniem, a to błąd. Co więcej, pominięcie w testamencie osoby uprawnionej do dziedziczenia nie pozbawia jej możliwości ubiegania się o

Jak działa zapis windykacyjny

Do tej pory za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy w Juracie synowi, to i tak spadkobiercy

Zapis windykacyjny ułatwi przejęcie firmy po śmierci przedsiębiorcy

Do tej pory za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy w Juracie synowi, to i tak spadkobiercy

Dla pominiętych w testamencie - zachowek

dziedziczenia przez nie majątku po rodzicach. (bambetel) + A mi się wydaje, że obecne prawo powinno być zachowane. Przecież ile jest przypadków, że starsza osoba, ledwie kontaktująca, pod koniec życia spisuje dziwny testament, w którym przekazuje

Testament czy darowizna: jak przekazać mieszkanie?

mieszkanie są w ramach najbliższej rodziny z nich zwolnione. ZAPIS WINDYKACYJNY Do niedawna za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. To była jedna z przewag darowizny. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

(z automatu) Jeśli w dniu śmierci spadkodawcy małżonek pozostawał z nim w związku małżeńskim, a nie ma testamentu, małżonek dziedziczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Dziedziczenia ustawowego nie ma, jeżeli przed śmiercią spadkodawcy małżonkowie się rozwiedli albo sąd prawomocnie orzekł

Trudy dziedziczenia

AUTOMATU) Jeśli w dniu śmierci spadkodawcy małżonek pozostawał z nim w związku małżeńskim, a nie ma testamentu, małżonek dziedziczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Dziedziczenia ustawowego nie ma, jeżeli przed śmiercią spadkodawcy małżonkowie się rozwiedli albo sąd prawomocnie orzekł ich

Na tropach spadku

wskazówkę, gdzie co jest. W jakich bankach mamy pieniądze i lokaty, w jakich firmach ubezpieczenia, gdzie jest testament... Warto zrobić też porządek w rachunkach za prąd, gaz, telewizję, czynsz. Żeby było wiadomo, co, gdzie, kiedy i ile zapłaciliśmy, a co do zapłaty jeszcze zostało. Postępowanie spadkowe

Spadek? Nie, rezygnuję

Niektórzy próbują dzielić swój majątek tak, by nie dziedziczyło po nich jedno z dzieci. Gorzej im się z nim układa, rzadko rozmawiają, prawie wcale się nie spotykają. Poza tym dziecko już sobie ułożyło życie, ma samochód, mieszkanie... W testamencie pomijają je, myśląc, że nic po nich nie dostanie

Zmuszeni uciekać do raju. Ludzie dyskryminowani przez swoje państwo

, jaką przewiduje polskie prawo. Wniesiony do niej majątek jest nietykalny, nawet jeśli fundator czy beneficjent ogłasza bankructwo. - Testament można podważać w sądach, a atak na fundację przypomina natarcie z ołówkiem na zbroję rycerza. Można go dźgnąć, ale co z tego? - tak opisywał skuteczność

Jak zapisać ziemię w spadku

, odpowiadają za zachowek względem osób do niego uprawnionych. Prawo do zachowku przedawnia się po pięciu latach. Przy wyliczaniu zachowku uwzględniana jest także wartość zapisu windykacyjnego. Gdy testamentu brak A co jeśli nie ma testamentu? Wtedy do głosu dochodzi tzw. dziedziczenie ustawowe, czyli wedle

Jak zapisać ziemię w spadku

, odpowiadają za zachowek względem osób do niego uprawnionych. Prawo do zachowku przedawnia się po pięciu latach. Przy wyliczaniu zachowku uwzględniana jest także wartość zapisu windykacyjnego. Gdy testamentu brak A co jeśli nie ma testamentu? Wtedy do głosu dochodzi tzw. dziedziczenie ustawowe, czyli wedle

Rewolucja w spadkach

dziedziczeniu. Lata w sądzie Dziś za pomocą testamentu nie można bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwala na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskażemy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszemu synowi, a działka letniskowa nad morzem córce, to i tak spadkobiercy

Kto powinien napisać testament?

scysji przy podziale majątku - radzi Andrzej Urbanik. Każdy wie, co to jest testament. To znaczy - każdemu wydaje się, że wie. A tak naprawdę - co to jest? I jak go sporządzić? Testament krok po kroku Według prawa spadkowego testament to czynność prawna jednostronna i odwołalna, poprzez którą testator

Mieszkanie dla bliskich

(czyli tego, który został napisany wcześniej, a który później). Dlatego lepiej, żeby testament zawierał datę. Jeżeli nasz stan zdrowia nie pozwala na własnoręczne spisanie ostatniej woli, prawo przewiduje testament ustny. Wtedy potrzeba dwóch świadków i uprawnionego urzędnika samorządowego lub kierownika

Książka "Spadki, darowizny, testamenty" z "Gazetą Wyborczą"

. Znajdą też odpowiedzi na praktyczne, życiowe pytania - np. co z oszczędnościami zmarłego spadkodawcy, których nie zapisał nikomu w testamencie; czy meble po spadkodawcy wchodzą do masy spadkowej, od której płaci się podatek; co robić z kartą kredytową po zmarłym bliskim. Z rozdziału "Darowizna na

Przekaż mieszkanie najbliższym. Skutecznie

(czyli tego, który został napisany wcześniej, a który później). Dlatego lepiej, żeby testament zawierał datę. Jeżeli nasz stan zdrowia nie pozwala na własnoręczne spisanie ostatniej woli, prawo przewiduje testament ustny. Wtedy potrzeba dwóch świadków i uprawnionego urzędnika samorządowego lub kierownika

Rewolucja w spadkach

polskiego prawa spadkowego (a w przyszłości być może także darowizn na wypadek śmierci) nie oznacza, że znikną testamenty. Zresztą sam zapis windykacyjny będzie mógł być uczyniony tylko w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. ABC testamentów Przypomnijmy więc, że taki testament to testament

Pieniądze w wolnych związkach

Rok temu niemiecki trybunał konstytucyjny orzekł, że pary tej samej płci zarejestrowane jako związki partnerskie powinny mieć prawo do wspólnego rozliczania podatków tak samo jak małżeństwa heteroseksualne. A gdyby tak u nas? Polski fiskus nie lubi nie tylko osób homoseksualnych (o tym w ogóle nie

Mieszkanie w rodzinie

, która go sporządza, później ona musi podpisać testament, a po niej zrobią to urzędnik i świadkowie. Trzeba przy tym pamiętać, że świadkiem testamentu nie może być osoba, której zapisano w nim jakąkolwiek korzyść, ani jej bliscy. Prawo przewiduje także testament notarialny. Jest on spisywany przez

Dziedziczenie, spadki, testamenty - darmowe porady u notariuszy

z notariuszami oraz skonsultowania z nimi swoich problemów i wątpliwości natury prawnej. - Notariusze będą bezpłatnie udzielać informacji wszystkim zainteresowanym. W tym roku tematem przewodnim DON będzie dziedziczenie. Zdajemy sobie sprawę, że tegoroczne zmiany w prawie spadkowym mogą budzić wiele

Formalności po śmierci bliskiej osoby

zmarłej może nastąpić jedynie na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią w banku postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd po postępowaniu spadkowym (na podstawie testamentu lub zgodnie z zasadami dziedziczenia

Gospodarstwo w spadku

do niego przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych obowiązujące w momencie otwarcia spadku. Takie sprawy jeszcze się ciągną w naszych sądach i nie skończą się szybko, bo niektórzy do zaległych spraw spadkowych (np. działka rolna po rodzicach) biorą się po dziesiątkach lat, a tu minęło ich

Kogo można wydziedziczyć?

wartości tego udziału w pozostałych wypadkach. A wydziedziczenie to pozbawienie ustawowych spadkobierców zachowku. Aktu wydziedziczenia spadkodawca może dokonać w testamencie. Ale uwaga! To nie może być jego widzimisię. Może to zrobić, jeśli osoba, która ma być wydziedziczona: * wbrew woli spadkodawcy

Co powinieneś wiedzieć o spadkach i testamentach?

przed śmiercią. Zapis windykacyjny Na razie za pomocą testamentu nie można bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwala na to prawo. Nawet jeśli wskażemy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszemu synowi, a działka letniskowa nad morzem córce, to i tak

Gospodarstwo w spadku

dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych obowiązujące w momencie otwarcia spadku. Takie sprawy jeszcze się ciągną w naszych sądach, i nie skończą się szybko, bo niektórzy za zaległe sprawy spadkowe (np. działka rolna po rodzicach) biorą się po dziesiątkach lat, a tu minęło zaledwie jedenaście. A tylko w

Gospodarstwo rolne w spadku? Kto może dziedziczyć majątek rolny

dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych obowiązujące w momencie otwarcia spadku. Takie sprawy jeszcze się ciągną w naszych sądach, i nie skończą się szybko, bo niektórzy za zaległe sprawy spadkowe (np. działka rolna po rodzicach) biorą się po dziesiątkach lat, a tu minęło zaledwie jedenaście. A tylko w

Ziemia dla spadkobierców

użytkowania wieczystego w prawo własności, a w drugim - ustawa o gospodarce nieruchomościami.Pierwsza ścieżka jest korzystniejsza, bo gmina lub starosta (gdy grunt należy do skarbu państwa lub samorządu powiatowego) nie mogą odmówić przeniesienia własności. Użytkownicy wieczyści oszczędzają także na

Rewolucja w dziedziczeniu odwołana. Zachowek zgodny z konstytucją

Trybunał orzekł w czwartek, że prawo do zachowku nie narusza prawa własności i prawa do dziedziczenia. Stwierdził, że ogranicza ono wprawdzie swobodę spadkodawcy do decydowania o swoim majątku, ale ograniczenie to jest konieczne ze względu na ochronę praw i wolności najbliższych członków jego

Mieszkanie w spadku

gmina daje taką możliwość, można takie mieszkanie wykupić. Gdy pani Krystyna to zrobi, zostanie właścicielką mieszkania, a po jej śmierci odziedziczą je jej najbliżsi lub osoba, którą wskaże w testamencie. A gdy nie wykupi lokalu, to po jej śmierci będą mogli mieszkać w nim jej bliscy. W tym wypadku to

Mieszkanie w spadku

komunalnych. Jeżeli gmina daje taką możliwość, można takie mieszkanie wykupić. Gdy pani Krystyna to zrobi, zostanie właścicielką mieszkania, a po jej śmierci odziedziczą je jej najbliżsi lub osoba, którą wskaże w testamencie. A gdy nie wykupi lokalu, to po jej śmierci będą mogli mieszkać w nim jej bliscy. W

Ostrożnie ze spadkiem!

darowizny musiałaby mieć formę aktu notarialnego. A po śmierci darczyńcy nie byłoby potrzeby przeprowadzania postępowań sądowych. Mieszkanie, samochód czy firma zapisane w umowie przechodziłyby po prostu na własność obdarowanego i mógłby on nimi swobodnie rozporządzać. Takich możliwości nie daje testament

Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami [PORADNIK]

przechodzą nie tylko prawa, ale też obowiązki majątkowe. - Przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy ani z tego, że jego milczeniu może być przypisane znaczenie prawne, ani tym bardziej z tego, że bierne zachowanie może spowodować "nabycie" ujemnych w sensie ekonomicznym wartości. Nie zdaje sobie

Mała rewolucja spadkowa

spadku. - To oczywista korzyść dla obywateli - przekonuje notariusz Jacek Wojdyło, prezes Krajowej Rady Notarialnej. -Równie ważne jest jednak odciążenie sądów - dodaje. Notariusze przewidują, że większość bezspornych spraw spadkowych - a takie przeważają - trafi do ich kancelarii. Szybkie poświadczenie

Książka "Spadki, darowizny, testamenty" z "Gazetą Wyborczą"

są też interpretacje prawne dotyczące trudnych przypadków spadkowych oraz interpretacje wiążące fiskusa w sprawach podatków, a także przykładowe wzory testamentów i ważne adresy dla osób szukających informacji w sprawach spadków, darowizn czy podatków od nich. Autorami 96-stronicowej książki są

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

jej grona. Zachowek pozwala pominiętym w testamencie małżonkom, rodzicom i dzieciom wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka by im się należała, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Wysokość zachowku to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego

Rozwód z majątkiem w spadku

jej grona. Zachowek pozwala pominiętym w testamencie małżonkom, rodzicom i dzieciom wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka by im się należała, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Wysokość zachowku to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby występującej o niego

DŁUGI W SPADKU

prawie do spadku, złoży oświadczenie o jego odrzuceniu, a bank nie będzie jej nękał. Co innego 13-letni syn zmarłego. Najpierw jego matka musi wystąpić do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku (jest to bowiem czynność przekraczająca zwykły zarząd majątkiem

Nowe "Millennium": Orliński o Stiegu Larssonie i fenomenie sagi

haczyk. Stieg i Eva nigdy nie sformalizowali swojego związku. Z punktu widzenia szwedzkiego prawa spadkowego nic ich nie łączyło (w Polsce zresztą byłoby podobnie). Skoro nie było testamentu, który by stanowił inaczej, cały spadek przechodził ustawowo na najbliższą rodzinę. W tym przypadku na ojca

Rewolucja w dziedziczeniu - wskażemy osobę, która przejmie nasz majątek

Pozwoli na to zapis windykacyjny. To nowość w polskich przepisach o dziedziczeniu. Dziś za pomocą testamentu nie można przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwala na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskażemy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a

Zapis windykacyjny - rewolucja w dziedziczeniu

Zapis windykacyjny zmienia proces dziedziczenia. Usuwa z niego istotną barierę. Bo do tej pory za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma

Mieszkanie dla bliskich

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. ** A co, gdy pani Hanna mieszka w lokalu należącym do pracodawcy? W przypadku mieszkań zakładowych, po śmierci najemcy mają prawo mieszkać w nich bliscy, którzy z nim mieszkali, czyli małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd

Trudne spadki - pytania i odpowiedzi

pieniądze i pominął upoważnionego w testamencie, mogą być kłopoty. Spadkobiercy mogą wystąpić do niego o oddanie pobranych pieniędzy (informacji o tym, czy i ile takich pieniędzy było, może od banku zażądać sąd prowadzący postępowanie spadkowe). Swoich praw mogą dochodzić też w sądzie cywilnym. Rodzice

Jak pisać testament?

bliscy nie spisali testamentu, a ona automatycznie (czyli na mocy prawa) nie mogła dziedziczyć po wnuczce, która jako ostatnia była właścicielką mienia. Maciej Kujawski z wydziału informacji Ministerstwa Sprawiedliwości: - Pracujemy nad tym, by podobnych, rażąco krzywdzących sytuacji uniknąć w

Zachowek - dla kogo i na jakich zasadach

było w przypadku pana Jana, który cały majątek postanowił zapisać konkubinie, a nie dzieciom. Zachowek pozwala im wystąpić do kobiety o zapłatę kwoty, jaka by się im należała, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia. Jego wysokość to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby