prace sejmu

PAP

Sejm kończy prace nad nowym prawem restrukturyzacyjnym

Sejm kończy prace nad nowym prawem restrukturyzacyjnym

Sejm kończy prace nad nowym prawem restrukturyzacyjnym, które ma zapewnić przedsiębiorstwom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, skuteczną restrukturyzację przy zachowaniu ochrony praw wierzycieli. W środę sprawozdanie z prac nad projektem ma przyjąć komisja sprawiedliwości.

Sejm za dalszymi pracami nad zaostrzeniem kar za jazdę bez uprawnień

Poselski projekt zmian Kodeksu wykroczeń, wprowadzający karę aresztu lub co najmniej 3 tys. zł grzywny za prowadzenie pojazdów bez wymaganych uprawnień, trafi do dalszych prac w komisji - zdecydował Sejm w czwartkowym głosowaniu.

W Sejmie rozmawiano o stanie bezpieczeństwa w zakładach pracy

Mimo że statystyki wypadków przy pracy systematycznie się poprawiają, to stan bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorcach nadal jest niezadowalający - to główny wniosek z obrad Rady Ochrony Pracy, której uroczyste posiedzenie odbyło się w poniedziałek w Sejmie.

Sejm odrzucił wniosek PiS. Będą dalsze prace nad komisją śledczą ws. WSI

Sejm odrzucił wniosek PiS. Będą dalsze prace nad komisją śledczą ws. WSI

Sejm rozpoczął prace nad nową ustawą o aktach stanu cywilnego

wręcz cywilizacyjnie nie przystaje do obecnych czasów" - powiedział w czwartek w Sejmie szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. "Można powiedzieć: dokonuje się w Polsce rewolucja, ale byłbym bardzo ostrożny w tym określeniu. Chyba bardziej właściwe byłoby określenie, że przywracamy normalność. Jeśli

Sejm uchwalił przepisy dot. ochrony miejsc pracy

przyjęty przez Radę Ministrów. Nowela przewiduje, że w latach 2015-16 na wsparcie firm, pozwalające ochronić miejsca pracy firmom, które ucierpiały m.in. na rosyjskim embargu, zarezerwowano do 500 mln zł. Pieniądze te mają pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pomoc ma trafić do

Do Sejmu trafił obywatelski projekt dot. zakazu pracy w niedzielę

pracuje on przez maksymalnie sześć dni w tygodniu. W Sejmie na rozpatrzenie czeka już poselski projekt zakładający zakaz pracy w placówkach handlowych w niedziele; trafił do Sejmu pod koniec maja, podpisali się pod nim posłowie PiS, PO, PSL i SP.

Sejm za informacją rządu o udziale Polski w pracach UE

wyborach do PE. W związku z tym jednym z pierwszych zadań było wypracowanie kompleksowego porozumienia dotyczącego nowych ram instytucjonalnych Unii. Podstawowymi priorytetami włoskiej prezydencji było: tworzenie miejsc pracy, energia, klimat, migracje, i globalna rola UE. Podczas prezydencji włoskiej

Sejm kończy prace nad Prawem restrukturyzacyjnym

25.03. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Sejm kończy prace nad Prawem restrukturyzacyjnym, które ma zapewnić przedsiębiorstwom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, skuteczną restrukturyzację przy zachowaniu ochrony praw wierzycieli. W środę sprawozdanie z prac nad projektem przyjęła

Sejm za dalszymi pracami nad projektem dot. emisji gazów cieplarnianych

W głosowaniu wzięło udział 425 posłów, wniosek PiS poparło 144 posłów, 279 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Marcin Korolec tłumaczył, podczas pierwszego czytania projektu we wtorek w Sejmie, że nowe prawo ma wdrażać do

CBOS: 75 proc. dobrze o pracy prezydenta; 60 proc. źle o Sejmie

Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. CBOS spytał też ankietowanych o działalność parlamentu. Od maja minimalnie poprawiły się notowania Sejmu. Odsetek niezadowolonych z pracy posłów zmniejszył się o 3 pkt proc. (do 60 proc.) i o tyle samo zwiększył się odsetek osób oceniających ją pozytywnie (wzrost z

Sejm będzie kontynuował prace nad zawieszeniem progów ostrożnościowych

Sejm będzie kontynuował prace nad zawieszeniem progów ostrożnościowych

Oznacza to, że ustawa trafi teraz do pracy w komisji finansów publicznych. 225 posłów zdecydowało o kontynuowaniu prac. Za odrzuceniem wniosku w pierwszym czytaniu było 201 posłów, a 3 wstrzymało się od głosu.Na konieczność nowelizacji budżetu ekonomiści wskazywali już od kilku miesięcy. Rząd

Sejm. Kluby za dalszymi pracami nad projektem dot. stowarzyszeń

zmiany społecznościowe, dlatego te zmiany są wręcz niezbędne" - powiedział. Jacek Czerniak (SLD) zwrócił uwagę na szerokie konsultacje projektowanych przepisów. Poseł opowiedział się za kierowanie projektu do dalszych prac w komisjach. Edward Siarka (KPSP) ocenił, że projekt powinien trafił do

Elastyczniejsze prawo pracy przyjęte w Sejmie. Będzie strajk związków zawodowych?

Elastyczniejsze prawo pracy przyjęte w Sejmie. Będzie strajk związków zawodowych?

posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zaproponowali poprawki do ustawy, które skracały okres rozliczeniowy do 6 miesięcy i likwidowały artykuły o ruchomym czasie pracy. Wszystkie zostały odrzucone przez Sejm. Broniąc w Sejmie ustawy, minister Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że wprowadzenie elastycznego czasu pracy

Sejm. Projekt ustawy okołobudżetowej do dalszych prac w komisji finansów

się sejmowa komisja finansów, której posiedzenie ma odbyć się jeszcze w piątek. Projekt, którego pierwsze czytanie odbyło się w środę w Sejmie przewiduje m.in., że zamrożony ma być, na poziomie z 2014 r., fundusz wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych. Od zasady

CBOS: 67 proc. Polaków dobrze o prezydencie; 63 proc. źle o pracy Sejmu

dobrze pracę Bronisława Komorowskiego oceniła prawie połowa respondentów - 49 proc., a źle - 37 proc. CBOS spytał też badanych o działalności parlamentu. W maju pracę Sejmu dobrze ocenia 20 proc. ankietowanych, źle - 63 proc., 17 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie. W porównaniu z wynikami z

Sejm uchwalił przepisy dot. ochrony miejsc pracy

19.12. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Firmy dotknięte rosyjskim embargiem otrzymają rządowe wsparcie - przewiduje nowela ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy uchwalona w piątek przez Sejm. Na pomoc ma być przeznaczone do 500 mln zł. Za przyjęciem ustawy

Sejm odrzucił projekt o skróconym czasie pracy radiologów

Od 2 lipca zaczęły obowiązywać nowe normy czasu pracy dla części pracowników medycznych, m.in. radiologów, którzy korzystali dotychczas ze skróconego czasu pracy. Ich czas pracy został zrównany z czasem pracy pozostałych pracowników medycznych i wynosi 7 godzin 35 minut dziennie. W piątek za

Sejm. Projekt Porozumienia Zielonogórskiego do dalszych prac

. Autorzy projektu chcą, by była to trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po przekroczeniu wyznaczonego limitu wydatków na leki refundowane, całość dalszych kosztów zwracałby pacjentowi Narodowy Fundusz Zdrowia. W proponowanej nowelizacji znalazły się także zapisy dotyczące aptekarzy. Według PZ

Sejm. Początek prac nad zmianami w ustroju sądów wojskowych

. W środę Sejm skierował projekt do komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz obrony narodowej. Opowiedziały się za tym kluby PO i SLD. Natomiast przedstawiciel PiS poinformował, że jego klub nie ustalił jeszcze stanowiska wobec przedłożenia. Podkreślił przy tym, że PiS jest za włączeniem sądów

Sejm odrzucił projekt TR dot. zmian w kodeksie pracy

nie należy podejmować nad nim dalszych prac. Argumentowano m.in., że tego typu zmian nie można wprowadzać bez uzgodnienia z parterami społecznymi. Nowela miała m.in. rozszerzyć ochronę przed dyskryminacją, włączając do katalogu cech prawnie chronionych tożsamość płciową i stan cywilny i rozciągając

Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją prawa o ustroju sądów powszechnych

utrudniać pracy sądom. Projekt wprowadza też upoważnienie dla ministra sprawiedliwości do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa prasowego, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz spraw z dziedziny ksiąg wieczystych. Już dziś minister ma prawo regulować kwestię sądów ds

PG: prokuratura nie może działać według kalendarza prac Sejmu

prokuratorzy przeszukali też gabinet wiceministra infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza z PO. Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu Waldemar Pawlak (PSL) zaproponował odłożenie głosowania w sprawie wotum nieufności wobec szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza do 22 lipca, "aby w tym czasie prokurator

Sejm: kluby mimo wątpliwości za pracami nad zmianami w Kodeksie wyborczym

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego, który zakłada m.in. bezpośrednie wybory starostów i marszałków województw; obecnie nie są oni wybierani w głosowaniu bezpośrednim przez obywateli, ale przez radę powiatu lub sejmik. Według autorów projektu

Sejm przywrócił skrócony czas pracy dla niepełnosprawnych

Za przyjęciem ustawy głosowało 429 posłów, jedna osoba była przeciwko, a dwie wstrzymały się od głosu. Projekt ustawy został przygotowany przez rząd i trafił do Sejmu jako pilny, ponieważ 10 lipca mija termin, jaki TK dał na przygotowanie nowych przepisów. W 2012 r. wydłużono czas pracy osoby

Sejm. Projekt kary za słowa "polskie obozy śmierci" - do dalszych prac

do dalszych prac parlamentarnych chcieli posłowie PSL. Stanowiska klubu nie przedstawiła Platforma Obywatelska. Do propozycji PiS krytycznie - poza Twoim Ruchem - odnieśli się posłowie SLD. Projektowaną nowelę w przesłanej do Sejmu opinii prawnej krytykowała również Prokuratura Generalna.

Sejm rozpoczął prace nad senackimi propozycjami zmian w prawie karnym

Projekty zostały skierowane do sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Propozycje zmian w Kodeksie postępowania karnego dotyczące nagrywania rozpraw karnych Senat przyjął w grudniu 2013 r. Nowela ma stanowić kolejny etap wprowadzanych od czterech lat w sądownictwie przekształ

Sejm rozpoczął prace nad projektem upraszczającym działanie stowarzyszeń

Złożenie w Sejmie projektu zmian w ustawie o stowarzyszeniach prezydent zapowiedział 4 czerwca 2014 roku, w orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym w 25. rocznicę wyborów z 1989 r. Wujec ocenił, że obecna ustawa, uchwalona na początku transformacji ustrojowej, zdążyła się już zdezaktualizować. Dodał

Sejm rozpoczął pracę nad zmianami w ustawie o statystyce publicznej

Za dalszymi pracami opowiedziały się wszystkie kluby, choć PiS i SLD zgłosiły uwagi. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Do skierowania przedłożenia do komisji administracji i cyfryzacji konieczne jest jeszcze głosowanie, które odbędzie się już na następnym

Sejm uchwalił ustawę, która ma usprawnić działanie urzędów pracy

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy głosowało 273 posłów, 126 było przeciwko, 34 wstrzymało się od głosu. Posłowie odrzucili większość poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania, przychylili się jedynie do wniosków SLD i PiS. Poprawka SLD

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli dotyczącej pracy w niedziele

Jedna z senackich poprawek ma charakter redakcyjny. Druga stanowi, że pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta w przypadkach, które wskazano w nowelizacji, "pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy". Obecne regulacje nie dopuszczają wykonywania pracy w

Sejm rozpoczął prace nad wprowadzeniem e-usług dotyczących pojazdów

Prace legislacyjne i programistyczne nad usługami "Historia pojazdu" oraz "Bezpieczny autokar" są prowadzone w ramach realizowanego przez MSW projektu CEPiK 2.0. W środę pilny projekt nowelizacji poparła sejmowa komisja spraw wewnętrznych. W ramach usługi "Historia

Sejm uchwalił ustawę, która ma usprawnić działanie urzędów pracy

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy głosowało 273 posłów, 126 było przeciwko, 34 wstrzymało się od głosu. Posłowie odrzucili większość poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania, przychylili się jedynie do wniosków SLD i PiS. Zgodnie z

Sejm. Projekty zmian w CBŚ do dalszych prac w komisji

ubiegłotygodniowego posiedzenia Sejmu skrytykował klub SP i wnioskował o ich odrzucenia w pierwszym czytaniu. Ludwik Dorn (SP) ocenił wówczas, że proponowane rozwiązania wprowadzające nowe usytuowanie CBŚ są szkodliwe, ponieważ stwarzają ryzyko konfliktu wewnątrz policji. "Przestępczość jest pewną całością

Sejm. Projekt ułatwień w rejestracji spółek handlowych skierowany do dalszych prac

prowadzeniu działalności gospodarczej będą zniesione" - przekonywał. "Poselski projekt zmian w kodeksie spółek handlowych to dalszy etap ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej" - przekonywał wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. Dodał, że w resorcie dobiegają końca prace nad

Sejm rozpocznie prace nad wydzieleniem CBŚ ze struktur KGP

W kwietniu 2013 r., gdy stanowisko dyrektora CBŚ objął nadinsp. Igor Parfieniuk, opublikowano nowy regulamin KGP. Do zadań Biura włączono wówczas zwalczanie handlu ludźmi i uprowadzeń dla okupu. Następnym etapem reorganizacji komendy głównej jest wyłączenie Biura ze struktur KGP i powstanie wyspecja

Sejm rozpoczął pracę nad projektami dot. wydobycia gazu z łupków

lat. Obowiązywać ma też jedna dokumentacja zamiast dwóch osobnych: geologicznej i inwestycyjnej. Główne procedury środowiskowe - długie i skomplikowane - przesunięto z początku prac na ostatnią fazę przed rozpoczęciem wydobycia. Koncesje będą przyznawane w przetargach, do których będą mogli stawać

Sejm: projekt ustawy o rybołówstwie - do dalszych prac w komisji rolnictwa

przepisów dotyczących kwot połowowych, ich zbywania oraz kar dla rybaków za złamanie przepisów. Poseł złożył poprawki do projektu. A stanowisko klubu uzależnił od prac nad poprawkami. Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke odpowiadając na pytania podkreślił, że ustawa jest bardzo ważna z punktu widzenie

Sejm. Projekt ustawy okołobudżetowej do dalszych prac w komisji finansów

07.11. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Prace nad projektem ustawy okołobudżetowej będą kontynuowane - to efekt piątkowego głosowania w Sejmie przeciwko wnioskowi o odrzucenie dokumentu. Projekt rządu przewiduje m.in. zamrożenie funduszu płac w budżetówce. Odrzucenia rządowego projektu nowelizacji

Sejm rozpoczął prace nad projektem dot. karania piratów drogowych UE

informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (tzw. dyrektywa "cross border enforcement"). Polska nie zdążyła na czas wdrożyć w życie dyrektywy - termin upłynął 7 listopada 2013 roku, tymczasem rządowy projekt musi jeszcze uchwalić Sejm, a ustawa

Sejm będzie kontynuował prace nad projektami ustaw o ABW i AW

. bezpieczeństwa państwa złożony z przedstawicieli resortów nadzorujących służby i bezpośrednio zainteresowanych wynikami ich pracy. Rząd chce zlikwidować Kolegium ds. Służb Specjalnych, w którym, oprócz ministrów, obecnie zasiadają też przedstawiciele prezydenta i szef sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych

PG: prokuratura nie może działać według kalendarza prac Sejmu

11.07. Warszawa (PAP) - Prokuratura nie może działać według kalendarza prac Sejmu; działamy zgodnie z własnym kalendarzem i harmonogramem śledztwa podyktowanym dobrem tego śledztwa - powiedział PAP prok. Maciej Kujawski z Prokuratury Generalnej. Rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie

PG: prokuratura nie może działać według kalendarza prac Sejmu

11.07. Warszawa (PAP) - Prokuratura nie może działać według kalendarza prac Sejmu; działamy zgodnie z własnym kalendarzem i harmonogramem śledztwa podyktowanym dobrem tego śledztwa - powiedział PAP prok. Maciej Kujawski z Prokuratury Generalnej. Rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie

Sejm: prace dot. transgranicznej opieki zdrowotnej - po wakacjach

marszałek Sejmu zobowiązała komisję do zakończenia prac do końca lipca. Komisja jednak przychyliła się do wniosku Radziszewskiej i prace nad projektem będą kontynuowane po wakacjach sejmowych. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma

Sejm za przywróceniem zasady skróconego czasu pracy dla niepełnosprawnych

Legislacji Piotr Gryska powiedział podczas debaty w Sejmie, że zgodnie z rządowym projektem czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym i umiarkowanym nie będzie mógł przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. CIR wniosło, by nad projektem pracować w trybie pilnym, bowiem w 2013 r. TK dał

Sejm za dalszymi pracami nad projektem dot. działaczy opozycji w PRL

Za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji polityki społecznej i rodziny głosowało we wtorek 374 posłów, 58 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Projekt ustawy, który przygotowali posłowie PiS, nosi tytuł - o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana

Sejm. Wszystkie kluby za dalszymi pracami nad tzw. pakietem kolejkowym

We wtorek odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie trzech projektów ustaw przygotowanych w ramach pakietów. Chodzi o projekty nowelizacji ustaw: o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz o zawodzie pielęgniarki i położnej, a także o konsultantach w ochronie zdrowia

Sejm na finiszu prac nad nowelą ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Z harmonogramu bieżącego posiedzenia Sejmu wynika, że we wtorek po południu odbędzie się drugie czytanie tego projektu. Wcześniej - od lipca 2014 r. - prace nad nim toczyły się w podkomisji nadzwyczajnej, powołanej specjalnie do rozpatrzenia tej inicjatywy, a wyniki tych prac dwa tygodnie temu

Sejm w nowelizacji ograniczył zakres pracy asystentów nauczycieli

Za odrzuceniem poprawki ograniczającej zakres pracy asystentów głosowało 30 posłów, 264 było przeciw, 142 wstrzymało się od głosu, co oznacza, że Sejm przyjął poprawkę Senatu. Nowelizacja wprowadza do systemu oświaty nową kategorię osób pracujących w szkołach - asystentów nauczycieli. Samorządy

Sejm. SLD i TR chcą dalszych prac nad tzw. pakietem kolejkowym

przesunięciu jej do Agencji Oceny Technologii Medycznych - jak proponuje MZ. "Zakładam, że pan minister dopełni tego i Agencja będzie wyceniała świadczenia w sposób prawidłowy" - zwrócił się do Arłukowicza. "SLD na tym etapie prac nad tym pakietem oczywiście popiera w pełni rozwiązania, ale

Sejm. Kluby za dalszą pracą nad projektami prezydenta i SLD zmian w prawie wyborczym

W obu znalazły się m.in. propozycje dotyczące jednostronnych kart do głosowania, klasyfikowania głosów nieważnych, rejestrowania prac komisji oraz przezroczystych urn wyborczych. Prezydencki projekt zakłada ponadto m.in. kadencyjność PKW. Natomiast SLD chce, by przy przeliczaniu głosów na mandaty

Sejm: trzy projekty zmian w kodeksie wyborczym - do dalszych prac

głosowaniu korespondencyjnym" - dodał. W Sejmie odbyło się też w środę pierwsze czytanie innego projektu zmian w kodeksie wyborczym autorstwa PO. Zakłada on dostosowanie kodeksu do konstytucji i Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w zakresie procedury wygaśnięcia mandatu z powodu niezdolności

Sejm w nowelizacji ograniczył zakres pracy asystentów nauczycieli

Za odrzuceniem poprawki ograniczającej zakres pracy asystentów głosowało 30 posłów, 264 było przeciw, 142 wstrzymało się od głosu, co oznacza, że Sejm przyjął poprawkę Senatu. Posłowie poparli też trzy inne poprawki do nowelizacji. Miały one charakter techniczny. Nowelizacja wprowadza do systemu

Sejm uchwalił ustawę, która ma usprawnić działanie urzędów pracy

14.03. Warszawa (PAP) - Profilowanie bezrobotnych, premiowanie urzędników za osiągane efekty, specjalne programy dla młodych bezrobotnych i osób 50+ - to rozwiązania, które wprowadza uchwalona w piątek przez Sejm ustawa reformująca działanie urzędów pracy. Za przyjęciem nowelizacji ustawy o

Sejm zawiesił prace nad projektem o zniesieniu święta Zwycięstwa i Wolności

W piątek w planie głosowań sejmowych znalazł się przygotowany przez posłów PiS projekt ustawy o zniesieniu 9 maja jako Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności. Podczas wrześniowej debaty w Sejmie, posłowie PO, PiS, PSL i Sprawiedliwej Polski zgodzili się, że święto, które za dzień zakończenia

Sejm. Prace nad projektem skracającym okres aplikacji sędziowskiej

W środę prace nad projektem rozpoczęła sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, która skierowała go do dalszych prac w podkomisji. Przedstawiciel wnioskodawców poseł Czesław Gluza (PO) poinformował, że celem projektowanej nowelizacji jest zniesienie stażu referendarskiego w ramach

W Sejmie propozycje m.in. skuteczniejszego związania studiów z rynkiem pracy

do Sejmu. W czwartek, podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, odbędzie się pierwsze czytanie projektów obu ustaw. W projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce otworzyć drogę na studia osobom dojrzałym. Uczelnie będą mogły

Buzek: oburzająco krótki czas pracy Sejmu nad zmianami w OFE

Buzek.Były premier sam zgłaszał zastrzeżenia do trybu prac nad reformą, także na etapie konsultacji społecznych, "bo wydawało się, że nie byłych wystarczające i nie słucha się głosu opinii" publicznej. - Ale miałem nadzieję, że w Sejmie będzie to wyglądało inaczej. Dlatego wyrażam głębokie

Sejm. Prace nad powołaniem Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP

ujednolicone legitymacje. Posłowie podczas drugiego czytania wysłuchali sprawozdania z połączonych prac komisji obrony narodowej oraz komisji polityki społecznej i rodziny. Zajmowały się one rządowym projektem nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i

Sejm. Prace nad przepisami o uzgodnieniu płci - pod koniec sierpnia w podkomisji

, podczas pierwszego posiedzenia Sejmu po wakacjach. Mam nadzieję, że szybko dobrniemy do końca prac" - powiedziała PAP Anna Grodzka (TR), jedna z inicjatorek poselskiej propozycji przygotowanej przez Twój Ruch. Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się w Sejmie w grudniu zeszłego roku. Większości

Sejm skończy pracę we wrześniu

chce, by do końca kadencji Sejm zakończył prace nad projektem zakazującym aborcji (także w przypadkach, gdy zagrożone jest zdrowie i życie kobiety). A także nad złożonym przez SLD projektem liberalizującym dotychczasową ustawę autorstwa Marka Balickiego (przewiduje m.in. prawo do przerwania ciąży do 12

Sejm rozpoczął prace nad zaostrzeniem kar dla nietrzeźwych sterników

obowiązującą ustawą grzywna grozi osobom prowadzącym statek "w stanie nietrzeźwości", czyli gdy zawartość alkoholu w organizmie przekracza 0,5 promila. W czwartek prace nad przygotowanym przez posłów Platformy Obywatelskiej projektem rozpoczęła sejmowa komisja spraw wewnętrznych. Został on

Sejm rozpoczął prace nad zaostrzeniem kar dla nietrzeźwych sterników

W czwartek prace nad przygotowanym przez posłów PO projektem rozpoczęła sejmowa komisja spraw wewnętrznych. Projekt został skierowany do dalszych prac w podkomisji. Zgodnie z obowiązującą ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych grzywna grozi osobom prowadzącym statek

CBOS: 66 proc. dobrze o prezydencie; 70 proc. źle o pracy Sejmu

kontrkandydata - Jarosława Kaczyńskiego - ma podzielone opinie na temat pracy prezydenta (42 proc. ocen pozytywnych, 42 proc. negatywnych). W lutym negatywnie o działalności Sejmu wypowiada się ponad dwie trzecie respondentów (70 proc. - wzrost o 3 punkt proc. w porównaniu ze styczniem), a o funkcjonowaniu

Sejm. Rada Ochrony Pracy o dostosowaniu warunków pracy do potrzeb niepełnosprawnych

nie zawsze mają wiedzę i umiejętności pozwalające na stworzenie dostępnego środowiska pracy. Obecnie pracodawca, który chce zatrudnić osoby niepełnosprawne, powinien przeprowadzić tzw. "racjonalne usprawnienia" w pracy. Jednocześnie może on uzyskać pomoc w formie zwrotu dodatkowych kosztów

CBOS: 63 proc. dobrze o prezydencie; 67 proc. źle o pracy Sejmu

jego kontrkandydata - Jarosława Kaczyńskiego - ma podzielone opinie na temat pracy prezydenta, z tym, że negatywne są nieznacznie częstsze niż pozytywne (39 proc. ocen pozytywnych, 44 proc. negatywnych). W styczniu, podobnie jak miesiąc temu, negatywnie o działalności Sejmu wypowiada się dwie trzecie

Sejm zakończył prace nad nowym prawem o aktach stanu cywilnego

;insygniów z wizerunkiem orła", które ma nosić urzędnik USC udzielający ślubu, była mowa o "łańcuchu z wizerunkiem orła". Wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat zostały przyjęte w piątek przez Sejm. Zgodnie z ustawą 1 stycznia 2015 r. rozpocznie się informatyzacja rejestracji aktów

Sejm: do 18 lutego prace nad ochroną małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym

W środę w pierwszym czytaniu w Sejmie wszystkie kluby opowiedziały się za pracami w komisji nad tym projektem. Obecnie karane jest utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie pornografii z udziałem osoby w wieku poniżej 15 lat. Zgodnie z projektem, karane też będą takie czyny w

Palikot chciał sparaliżować pracę Sejmu? Poprawka PO to uniemożliwi

Skowrońska z PO dzięki temu posunięciu utrzymane zostaną dotychczasowe reguły wydawania środków z Funduszu Kościelnego, a prace Sejmu nie zostaną sparaliżowane przez głosowania nad tysiącami poprawek. - Namawiałabym pana przewodniczącego Palikota o więcej rozsądku w działaniach - apelowała Skowrońska

Praca w litewskim sejmie. Za seks

Ruta szukała pracy nie byle gdzie, bo w Sejmie. Założyła profil na portalu społecznościowym Facebook i wysłała prośbę o pomoc do posłów do parlamentu litewskiego. Odpowiedziało kilku, ale to Sauliaus Stoma zapamięta tę historię na długo.Siwowłosy 57-latek w dżinsach i swetrze w marynarskie pasy nie

W Sejmie pierwsze czytanie projektu TR dot. zmian Kodeksu pracy

Projekt zaprezentowany w czwartek przez Twój Ruch ma wzmocnić ochronę praw pracowników. Choć posłowie zwracali uwagę na słuszność zaproponowanych w nim rozwiązań, zarzucali projektowi, że jest niespójny i niedopracowany. Większość klubów uznała, że nie należy podejmować nad nim dalszych prac. Jak

Sejm. Prace nad nowelizacją ustawy o kombatantach

Korpus będzie honorową wspólnotą żołnierską. Wejdą do niego osoby, które uzyskały uprawnienia kombatanckie z tytułu walki z bronią w ręku o niepodległość Polski. Projekt przewiduje, że 1 września obchodzony będzie jako Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP, a członkom korpusu zostanie przyznana 51-

W Sejmie początek prac nad informatyzacją postępowań cywilnych

Podczas pierwszego czytania wniosek o odrzucenie projektu złożyło PiS. Pozostałe kluby były za dalszymi pracami nad nim w komisji. Głosowanie nad wnioskiem odbędzie się najprawdopodobniej w piątek. Zgodnie z przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projektem zmian w kodeksach cywilnym i

Sejm. Podkomisja zakończyła prace nad projektem zmian polityki karnej

"Zmiany wprowadzone do ustawy na etapie prac podkomisji miały charakter szczegółowy i punktowy, natomiast koncepcja reformy pozostaje niezmieniona" - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski. W początkach czerwca odbyło się pierwsze czytanie tego projektu. "

Sejm zdecydował: Trzech Króli dniem wolnym od pracy

Posłowie opowiedzieli się jednocześnie za usunięciem z kodeksu pracy zapisu, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto przypadające w dzień ustawowo wolny od pracy.Według wyliczeń PO, która była autorem projektu, wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy 6 stycznia w

Sejm rozpoczął prace nad ustawą o komisjach lekarskich podległych MSW

Powołano 11-osobową podkomisję, która zajmie się szczegółami projektowanej ustawy - poinformował przewodniczący sejmowej komisji spraw wewnętrznych Marek Wójcik (PO). Założenia projektu przedstawił wiceszef MSW Piotr Stachańczyk. Poinformował, że przyjęty na początku czerwca przez rząd projekt auto

Sejm. PSL za dalszymi pracami nad pakietem kolejkowym

Według przedstawiciela klubu PSL proponowane zmiany w ustawach powinny poprawić m.in. dostęp do leczenia onkologicznego. "Musimy zdecydować się na podział pacjentów i puszczanie niektórych szybką ścieżką onkologiczną" - mówił Gos, przypominając, że takie rozwiązanie budzi wśród niektórych

Sejm. Projekt dot. minimalnego wynagrodzenia - do dalszych prac

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny skierowała projekt do prac w stałej podkomisji ds. rynku pracy. Jak przekonywał Ryszard Zbrzyzny (SLD), choć dziś w Polsce obowiązuje minimalna stawka wynagrodzenia za pracę, wielu pracodawców próbuje ją omijać. Coraz powszechniejsze jest zatrudnianie

Sejm. Projekt dot. umów o pracę - do komisji

Przedstawiając projekt, Janusz Śniadek (PiS) podkreślił, że ma on wyeliminować proceder zatrudniania pracowników na czarno. Jak wyjaśnił, dzisiejsze przepisy pozwalają, by pracownik został dopuszczony do pracy przed podpisaniem umowy o pracę. W takich sytuacjach - w przypadku kontroli Państwowej

Sejm przegłosował Kodeks Pracy

negocjacji, starała się za to je zablokować. Zdaniem ekspertów PKPP na zmianach proponowanych przez Sejm skorzystają przede wszystkim małe przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 20 pracowników. Nowelizacja pozwoli im obniżyć koszty pracy i zmniejszyć biurokratyczne obciążenia. Posłowie głosowali

Sejm dał nauczycielom podwyżki i więcej pracy

Na podwyżkach zyskają najbardziej nauczyciele stażyści - według rządowych wyliczeń w 2009 r. o 586 zł brutto. Zmiana zmniejsza też różnicę między wynagrodzeniem początkującego stażysty a nauczyciela na szczycie awansu zawodowego (przeciwne temu były związki zawodowe i opozycja w Sejmie). Sejm

Sejm będzie kontynuował prace nad projektem celnego "jednego okienka"

. Zgodnie z projektem celnicy oraz osoby zatrudnione w Służbie Celnej będą składać informacje o pracy w administracji celnej małżonków, krewnych, osób prowadzących z nimi wspólne gospodarstwo domowe. Jak powiedział Kapica, w obszarze zmiany ustawy o urzędach i izbach skarbowych, "główną zmianą jest

Sejm za dalszymi pracami nad regulacjami dotyczącymi rezerwistów

, ta ustawa tego nie zmienia" - powiedział Mariusz A. Kamiński (PiS). "Sam system jest zły, ale wiele zmian zasługuje na poparcie" - dodał. "Powołanie do NSR nie może być tylko przepustką do służby i pracy w armii. W NSR muszą też być tworzone jednolite struktury" - ocenił

W Sejmie o Kodeksie pracy

nowelizacji kodeksu pracy zabrał się również rząd Leszka Millera. Latem ubiegłego roku Sejm przyjął ustawę uelastyczniającą prawo pracy. A w czwartek odbyło się pierwsze czytanie kolejnej nowelizacji. Projekt przede wszystkim ma dostosować kodeks pracy do norm unijnych (jest w nim wiele rozwiązań z

Prezes TK apeluje, by wyroki Trybunału były "w centrum prac Sejmu"

wykonywania wyroków spoczywa na Sejmie. W trakcie debaty sprawozdawca sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Witold Pahl (PO) zaapelował o stworzenie Narodowego Centrum Legislacji, które monitorowałoby istniejące przepisy, ale także archiwizowało przepisy nieaktualne, tak by - jak powiedział - przy

Nowicka: zmiany w regulaminie Sejmu do komisji, prace w zwykłym trybie

Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, które zajmowały się sprawą zgłoszonych w piątek projektów PiS i SLD. Komisja regulaminowa i spraw poselskich, która ma rozpatrzyć projekty zbiera się we wtorek o godz. 16.

Kłótnia o budżet 2011 na finiszu prac w Sejmie

Sejm debatował we wtorek o budżecie państwa na 2011 r. To już końcówka prac, tzw. drugie czytanie, czyli sprawozdanie z prac w sejmowej komisji finansów. Jak zwykle stało się okazją do politycznych sporów o finanse państwa. Koalicjanci z PO-PSL chwalili budżet, opozycja go krytykowała.- Ten budżet

Sejm. Większość za dalszymi pracami nad projektami o ABW i AW

projektów do dalszych prac opowiedział się Paweł Olszewski (PO). Poseł przekonywał, że zaproponowane zmiany zmierzają do doprecyzowania kompetencji w służbach; są one logiczne i nie powinny budzić wątpliwości. Jego zdaniem, dotychczasowe regulacje "rozpraszały odpowiedzialność i rodziły problemy natury

Projekt ustawy o pracy tymczasowej w Sejmie

agencje mogłyby przyjmować tylko uczniów i studentów oraz emerytów i rencistów. Wiceminister gospodarki i pracy Krzysztof Pater podkreślał w środę w Sejmie, że praca czasowa nie może wypierać podstawowych form zatrudnienia; ma ona służyć pracodawcom, którzy szukają pracowników do jednorazowych zleceń

Sejm. Projekty ws. odbierania dzieci z powodu biedy - do dalszych prac

Projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw autorstwa PiS, oraz projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przygotowany przez SP trafiły do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Jak tłumaczyła w imieniu wnioskodawców

Komorowski: projekt in vitro Balickiego do prac w Sejmie

- Pan Marek Balicki poprawił swój projekt, reszta nie poprawiła, więc siłą rzeczy do dalszych prac poszedł ten projekt, który jest od strony prawnej w porządku. Reszta może swoje poprawić w każdej chwili, ale nie trzeba gadać, a brać się do roboty - powiedział Komorowski. Do tej pory wpłynęło do

MPiPS pracuje nad zmianami dot. pracy tymczasowej

przyjęła dezyderat skierowany do ministra pracy dotyczący nieprawidłowości w funkcjonowaniu agencji pracy tymczasowej. Było to konsekwencją wyników jednego z raportów Państwowej Inspekcji Pracy. Mleczko podczas czwartkowego posiedzenia komisji poinformował jej członków, że pracuje już wraz z partnerami

Przedłużono prace komisji ds. wyjazdów posłów

Komisja, którą tworzą urzędnicy Kancelarii Sejmu, a kieruje nią wewnętrzny audytor kancelarii - rozpoczęła pracę w zeszłym tygodniu i miała zakończyć ją w piątek. Jak napisano w komunikacie Kancelarii Sejmu, w czwartek posłowie z Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich zapoznali się z

Prezydent: przyspieszyć prace nad projektem dot. zakazu zasłaniania twarzy

Prezydencki projekt zmian w prawie o zgromadzeniach, którego celem było zwiększenie bezpieczeństwa podczas manifestacji skierowany został do Sejmu w listopadzie 2013 roku. Główna propozycja dotyczy kwestii zakrywania twarzy przez demonstrantów. Po pierwszym czytaniu w Sejmie w styczniu tego roku

Na początku kwietnia w Sejmie rządowy i poselskie projekty dotyczące in vitro i aborcji

vitro, pozwala na dawstwo gamet i tworzenie nadliczbowych zarodków, mrożenie ich oraz diagnostykę preimplantacyjną. Dopuszcza dawstwo zarodków na rzecz osób trzecich, ale bez procedury adopcyjnej. W planie prac Sejmu znalazły się ponadto dwa projekty ustaw autorstwa klubu PiS zakazujące in vitro

MPiPS: projekt ograniczenia umów terminowych - najpóźniej w I kw. 2015 w Sejmie

nie w IV kwartale 2014, to w I kwartale 2015 ten fundamentalny projekt powinien trafić do prac w Sejmie" - powiedział posłom komisji. Przypomniał, że wśród innych zmian, nad którymi trwają prace, jest poselski projekt dotyczący "tzw. +syndromu pierwszej dniówki+" - potwierdzenia na

Marek Belka złożył w Sejmie przysięgę i udał się do nowej pracy

W piątek po godz. 9 Marek Belka złożył w Sejmie przysięgę i od tego momentu oficjalnie objął obowiązki prezesa banku centralnego.- Będę współpracował ze wszystkimi instytucjami państwowymi, w szczególności z Radą Ministrów i Komisją Nadzoru Finansowego, w sprawach utrzymania i umacniania

Minister pracy: umowy na czas określony - do 36 miesięcy

. W Sejmie leży projekt ustawy zgłoszony przez posłów SLD - zakłada on, że umowa o pracę stanie się umową na czas nieokreślony już po 24 miesiącach pracy u jednego pracodawcy. Pracodawcy chcieli, aby okres ten wynosił 48 miesięcy. - 36 miesięcy to za dużo - twardo mówi "Wyborczej" Marek

W czwartek Sejm zajmie się projektem dotyczącym rajów podatkowych

Zgodnie z projektem posłów PO przepisy, mające ukrócić wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku. "Prace rozpoczynamy, po uzgodnieniu z marszałkiem Sejmu i Prezydium Sejmu, w czwartek" - powiedziała PAP Skowrońska. Jak mówiła, pierwsze czytanie ma

Coraz bliżej ustawy ze zniżkami dla rodzin wielodzietnych

bardziej stabilne - mówi minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. To jego resort opracował projekt ustawy. Rada Ministrów zatwierdziła go 25 listopada, a wczoraj odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie. Skąd ten pośpiech? - Uchwalamy tę ustawę w trybie ekspresowym, bo chcemy, by

Sejm rozpoczął posiedzenie

środę wieczorem, na kolejnym już posiedzeniu Sejmu. Podczas drugiego czytania projektu przyszłorocznego budżetu posłowie rozpatrzą poprawki zgłoszone podczas prac w komisji finansów publicznych. Jest ich 50, z czego komisja zarekomendowała pozytywnie 22 - w większości autorstwa klubu PO. Poza

Wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1848 roku

Wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1848 roku - wybory do Sejmu Ustawodawczego przeprowadzone w czerwcu 1848 w Cesarstwie Austriackim, w następstwie wydarzeń Wiosny Ludów.Były to pierwsze wybory w historii Austrii, zarazem pierwsze bezpośrednie. Sejm Ustawodawczy rozpoczął prace 22 lipca 1848. Wybory

Plac Sejmu Śląskiego w Katowicach

Plac Sejmu Śląskiego w Katowicach ? plac położony w katowickiej dzielnicy Śródmieście, pomiędzy ulicą Jagiellońską, ulicą Józefa Lompy i ulicą Juliusza Ligonia. Plac leży w historycznej części Katowic, znajduje się w pasie placów miejskich (pl. Karola Miarki, pl. Sejmu Śląskiego, pl. Bolesława

Gmach Sejmu Śląskiego

Gmach Sejmu Śląskiego – zabytkowy budynek znajdujący się w centrum Katowic, przy ulicy Jagiellońskiej 25. Wybudowany w stylu modernistycznym. W okresie międzywojennym jeden z największych budynków administracyjnych w Polsce. Jego sala sejmowa była wzorcem dla sali Sejmu II RP. Obecnie

Marszałek sejmu (I Rzeczpospolita)

Marszałek sejmu – przewodniczący obrad Sejmu I Rzeczypospolitej.Była to godność czysto honorowa, gdyż marszałek sejmowy nie miał nawet wpływu na przebieg dyskusji w swojej izbie, mógł jedynie wygłaszać konkluzję. Dopiero w 1764 roku wprowadzono regulamin sejmowy, ustanawiający program

Marszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej

Marszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Marszałkowie Sejmu Korony Królestwa Polskiego Jan Sierakowski 31 października 1548 – 12 grudnia 1548 Mikołaj Sienicki 15 maja 1550 – 26 lipca 1550 Rafał Leszczyński 2 lutego 1552 – 11 kwietnia 1552 Mikołaj Sienicki 1 lutego 1553 – 29

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.