próg zdawalności

ape

Już są wyniki matury

Już są wyniki matury

Co czwarty uczeń oblał maturę. Ale prawie każdy maturzysta zaliczył obowiązkowy język polski.

Nauczyciele plotkują: "jedna trzecia nie zdała matury". CKE: "nawet nie skończyliśmy sprawdzać prac!"

- Może niektórzy egzaminatorzy mieli pecha i rzeczywiście trafili na kopertę z pracami, które były słabe. Ale to przecież nie przesądza o tym, że w całej Polsce matury poszły źle - mówi dr Marcin Smolik, dyrektor CKE.

Matura 2013: Uczniowie z Małopolski i Lubuskiego najlepsi

Co piąty polski maturzysta nie zdał w tym roku egzaminu dojrzałości. 15 proc. oblało maturę z matematyki. Najtrudniejszymi przedmiotami okazały się fizyka, geografia i chemia. Takie wnioski płyną ze wstępnych wyników matury opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Jak się zmieni matura

Jak się zmieni matura

zakończenie). 8 punktów można zdobyć za język oraz styl i tyle samo za odpowiedzi na pytania komisji. Nie zmienił się próg zdawalności - trzeba uzyskać 30 proc. punktów, czyli w tym przypadku 12. BEZ KLUCZA Zmiany w części pisemnej? Koniec ze znienawidzonym przez uczniów "kluczem odpowiedzi". Teraz

Jak nam się szkoła zmieniła

Jak nam się szkoła zmieniła

wniosków niż na pamiętanie faktów, nazwisk i dat. - Prof. Handke chciał, żeby znieść próg zdawalności: - Teraz jest tak, że 30 proc. dobrych rozwiązań na teście maturalnym wystarczy do zaliczenia. To fikcja. To za niski próg, żeby mówić o poprawnym rozwiązaniu. Lepiej dawać punkty i niech uczelnie decydują

Prawo jazdy - nowe zasady, egzaminy, kategorie

Prawo jazdy - nowe zasady, egzaminy, kategorie

długimi rękawami oraz w rękawicach zakrywających całe dłonie. Ośrodek zapewnia kask oraz ochraniacze na kolana i łokcie. Nieodpowiedni ubiór może skutkować niedopuszczeniem do egzaminu. WYSOKI PRÓG BŁĘDU - NISKA ZDAWALNOŚĆ Do zaliczenia egzaminu teoretycznego trzeba zebrać przynajmniej 68 punktów na 72

Wymagajmy więcej od młodzieży, nie mniej - list

Wymagajmy więcej od młodzieży, nie mniej - list

nabytej w czasie edukacji, w tym wypadku w szkole średniej, oraz ma dać odpowiedź na pytanie, czy uczeń w wystarczającym stopniu opanował dane umiejętności i wiedzę. Bez progu zdawalności egzamin takiej odpowiedzi nie da. Zauważmy, że po zdaniu matury młody człowiek przypisuje sobie "wykształcenie

Nowa rewolucja maturalna

komisji edukacji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. 2008 - rok przejściowy. W maju maturzyści zdecydują, na jakim poziomie - podstawowym czy rozszerzonym - będą zdawać egzamin z konkretnego przedmiotu. Co się zmieni? - Próg zdawalności

Puder nie pomoże, czyli matura z polskiego w epoce szkoły 2.0

Puder nie pomoże, czyli matura z polskiego w epoce szkoły 2.0

polskiego), oraz ideą jak najszerszej społecznej inkluzji, czyli włączania do warstwy oświeconych każdego napotkanego młodego człowieka. Jednym z narzędzi takiej polityki jest specyficzne ustawienie progu zdawalności (osławione 30 proc.) i charakter zadań maturalnych. Maturzyści są w tej sytuacji wprost

Jakie zmiany czekają nas w systemie edukacji

egzaminu (!), tzn. nie ma tzw. progu zdawalności. Wynik liczy się przy przyjęciu na studia.

Co z tym liceum? - RELACJA Z DEBATY

Co z tym liceum? - RELACJA Z DEBATY

się poważne debaty, czy aby nie za trudna. Jeżeli próg zdawalności przedmiotów to 30%, to nie trzeba być mędrcem, żeby zauważyć, że celem matury nie jest odsianie nieuków i leni, tylko przyznanie każdemu zaszczytnego miasta "średniowykształconego". W ekonomii nadmiar prowadzi do inflacji