próg punktowy licea

Krzysztof Łakwa

Dla kogo przedszkole? Dzieci z biednych rodzin będą miały pierwszeństwo

Dla kogo przedszkole? Dzieci z biednych rodzin będą miały pierwszeństwo

Kielce zmieniają zasady przyjmowania do szkół i przedszkoli. Najprawdopodobniej promowane będą dzieci z rodzin biednych i osoby samotnie wychowujące dziecko. Nie będzie natomiast progów punktowych przy przyjęciach do liceów.

Matura 2013: Uczniowie z Małopolski i Lubuskiego najlepsi

Co piąty polski maturzysta nie zdał w tym roku egzaminu dojrzałości. 15 proc. oblało maturę z matematyki. Najtrudniejszymi przedmiotami okazały się fizyka, geografia i chemia. Takie wnioski płyną ze wstępnych wyników matury opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Żona działacza PSL przegrała konkurs. No to kombinują

Żona działacza PSL przegrała konkurs na dyrektora liceum w Opolu Lubelskim. Współrządzony przez ludowców powiat robi teraz kłopoty nauczycielce, która konkurs wygrała, ale nie ma pleców w żadnej z partii

W 43 świętokrzyskich szkołach nikt nie zdał egzaminu dojrzałości

W 43 świętokrzyskich szkołach nikt nie zdał egzaminu dojrzałości

profilowane z terenu województwa.Mieczysław Tomala, dyrektor wydziału edukacji, kultury i sportu kieleckiego ratusza twierdzi, że rozwiązaniem sytuacji mogłoby być wprowadzenie progów punktowych przy przyjęciach do szkół ponadgimnazjalnych. - Mamy wtedy pewność, że młodzież przyjęta do liceów czy techników

Ratujmy maturzystów

Ratujmy maturzystów

zastrzeżenia są słuszne przede wszystkim w stosunku do tej odmiany egzaminu zewnętrznego, która funkcjonuje w naszym kraju. Mam tu niejakie porównanie. Od 1994 roku pracowałam w programie międzynarodowej matury (IB), a dziesięć lat później jako dyrektor warszawskiego II Liceum im. Stefana Batorego wprowadziłam

Luzy w szkole

Luzy w szkole

. Bydgoski ratusz dwa lata temu zamknął kilkanaście klas w liceach.Najgłębszy niż w gimnazjach przypadnie na rok 2015/2016. Żeby nie było łatwiej dostać się do liceum ze słabszymi wynikami, wprowadzane są progi punktowe. Pierwsza była Łódź, ma je też Opole i Bydgoszcz, a nad ich wprowadzeniem zastanawia się

Nauczycieli mamy dość

Nauczycieli mamy dość

nieco się zmieni w przyszłym roku, kiedy będziemy poszukiwali większej rzeszy nauczycieli, tyle że "zawodowców" w związku ze zmianą sposobu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Określiliśmy minimalne progi punktowe, poniżej których uczniowie nie dostaną się do technikum, czy liceum. Sadzę

Jak się dostać do liceum

: zakwalifikowanych do przyjęcia (przekroczyli próg punktowy ustalony przez szkołę, choć muszą jeszcze potwierdzić wolę uczenia się w niej) oraz znajdujących się poniżej tego progu, czyli na tzw. liście rezerwowej. Zapamiętajcie! Przede wszystkim musicie odwiedzić (najlepiej z rodzicami) wszystkie trzy szkoły, do

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie

nowe kierunki Prawniczy i Medyczny. Są one prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji UŚ oraz Śląski Uniwersytet MedycznyW "Batorym" obowiązuje nowoczesny, punktowy system oceniania. Oznacza to, że przy klasyfikacji sumuje się zdobyte przez ucznia punkty i oblicza ich procent. Odpowiednie oceny

VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach

matematyki w szkole, która sprawuje tę funkcję do dzisiaj. Następuje wiele zmian. W 1998 roku placówka uczestniczy w programie SMART w komponencie „Poprawa jakości pracy szkoły” i jako pierwsze liceum w Katowicach szkoła zmienia system oceniania z tradycyjnego, na punktowy. W 2003 r. liceum

IV Liceum Ogólnokształcące im. kpt.pil.Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze

prawie wszystkie licea wojskowe zostały zlikwidowane, w tym także zielonogórskie.Od 1 września 1992 szkoła funkcjonuje jako IV Liceum Ogólnokształcące. Szkoła utrzymała imię nadane Liceum Lotniczemu i podtrzymuje tradycje swojej poprzedniczki. Charakterystyczną cechą tej szkoły jest eksperymentalny program nauczania

Modele oceniania szkolnego

jaki został włożony w daną pracę: 3 – maksymalny 2 – częściowy 1 – sporadyczny 0 – żaden. Model punktowyTutaj uczeń zdobywa różnorodne punkty za wiedzę i umiejętności, które są później przeliczane na stopnie bądź wyrażone w decyzji o zaliczeniu.Zasady zdobywania punktów: kryterium

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Odmiana słupka U-1a U-1b: słupek prowadzący umieszczony na barierze ochronnej Słupek stosuje się w takim samym celu, jak U-1a, różni się od niego konstrukcją i umieszczeniem. U-1b (l): słupek U-1b po lewej stronie drogi Odmiana słupka U-1b U-1c: Punktowy element odblaskowy umieszczony na barierze

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.