próg punktowy licea

Krzysztof Łakwa

Dla kogo przedszkole? Dzieci z biednych rodzin będą miały pierwszeństwo

Dla kogo przedszkole? Dzieci z biednych rodzin będą miały pierwszeństwo

Kielce zmieniają zasady przyjmowania do szkół i przedszkoli. Najprawdopodobniej promowane będą dzieci z rodzin biednych i osoby samotnie wychowujące dziecko. Nie będzie natomiast progów punktowych przy przyjęciach do liceów.

Matura 2013: Uczniowie z Małopolski i Lubuskiego najlepsi

Co piąty polski maturzysta nie zdał w tym roku egzaminu dojrzałości. 15 proc. oblało maturę z matematyki. Najtrudniejszymi przedmiotami okazały się fizyka, geografia i chemia. Takie wnioski płyną ze wstępnych wyników matury opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W 43 świętokrzyskich szkołach nikt nie zdał egzaminu dojrzałości

Czy to możliwe, żeby w jednej szkole matury nie zdał żaden uczeń? Możliwe, i to w dziewięciu kieleckich szkołach, a w całym województwie aż w 43. - Czasami są to uczniowie, którzy muszą nadrobić materiał jeszcze z podstawówki - mówi dyrektor jednej z nich

Ratujmy maturzystów

Ratujmy maturzystów

zastrzeżenia są słuszne przede wszystkim w stosunku do tej odmiany egzaminu zewnętrznego, która funkcjonuje w naszym kraju. Mam tu niejakie porównanie. Od 1994 roku pracowałam w programie międzynarodowej matury (IB), a dziesięć lat później jako dyrektor warszawskiego II Liceum im. Stefana Batorego wprowadziłam

Luzy w szkole

Luzy w szkole

ogólniakach. Bydgoski ratusz dwa lata temu zamknął kilkanaście klas w liceach. Najgłębszy niż w gimnazjach przypadnie na rok 2015/2016. Żeby nie było łatwiej dostać się do liceum ze słabszymi wynikami, wprowadzane są progi punktowe. Pierwsza była Łódź, ma je też Opole i Bydgoszcz, a nad ich wprowadzeniem

Nauczycieli mamy dość

Nauczycieli mamy dość

, że sytuacja nieco się zmieni w przyszłym roku, kiedy będziemy poszukiwali większej rzeszy nauczycieli, tyle że "zawodowców" w związku ze zmianą sposobu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Określiliśmy minimalne progi punktowe, poniżej których uczniowie nie dostaną się do technikum, czy

Jak się dostać do liceum

: zakwalifikowanych do przyjęcia (przekroczyli próg punktowy ustalony przez szkołę, choć muszą jeszcze potwierdzić wolę uczenia się w niej) oraz znajdujących się poniżej tego progu, czyli na tzw. liście rezerwowej. Zapamiętajcie! Przede wszystkim musicie odwiedzić (najlepiej z rodzicami) wszystkie trzy szkoły, do