próg punktowy licea

Krzysztof Łakwa

Dla kogo przedszkole? Dzieci z biednych rodzin będą miały pierwszeństwo

Dla kogo przedszkole? Dzieci z biednych rodzin będą miały pierwszeństwo

Kielce zmieniają zasady przyjmowania do szkół i przedszkoli. Najprawdopodobniej promowane będą dzieci z rodzin biednych i osoby samotnie wychowujące dziecko. Nie będzie natomiast progów punktowych przy przyjęciach do liceów.

Rektorzy chcieli likwidacji gimnazjów? Sprawdzamy. Zalewska ich nie pytała, a reformę oceniają krytycznie

Minister edukacji Anna Zalewska twierdzi, że likwidując gimnazja, spełnia życzenie rektorów, którzy narzekają na niski poziom kandydatów na studia. Zapytaliśmy więc rektorów, jak oceniają proponowane przez MEN zmiany. Usłyszeliśmy: "to idzie za daleko", "będą problemy dla tysięcy uczniów". Uwag krytycznych nie miał tylko jeden rektor ze wszystkich, którzy udzielili nam odpowiedzi.

Nauczycielka z Częstochowy pisze do Andrzeja Dudy. Prezydencie, nie podpisuj!

Jestem przerażona: chaosem, bezmyślnością, destrukcją, jakie minister Zalewska chce wprowadzić w rozwój intelektualny młodego pokolenia - pisze dyrektorka częstochowskiego gimnazjum nr 14 do prezydenta Andrzeja Dudy.

Matura 2013: Uczniowie z Małopolski i Lubuskiego najlepsi

Matura 2013: Uczniowie z Małopolski i Lubuskiego najlepsi

podstawowym 43 proc.), a chemię w sumie 40 tys. uczniów (średnia 40 proc.) Wyniki matury zadecydują o tym, czy i gdzie absolwenci szkół średnich dostaną się na studia. Progi punktowe są ustalane m.in. na podstawie wyników, jakie uzyskali maturzyści. Dlatego obniżonych progów mogą się w tym roku spodziewać

W 43 świętokrzyskich szkołach nikt nie zdał egzaminu dojrzałości

W 43 świętokrzyskich szkołach nikt nie zdał egzaminu dojrzałości

. Do tego dochodzą dwa licea profilowane z terenu województwa. Mieczysław Tomala, dyrektor wydziału edukacji, kultury i sportu kieleckiego ratusza twierdzi, że rozwiązaniem sytuacji mogłoby być wprowadzenie progów punktowych przy przyjęciach do szkół ponadgimnazjalnych. - Mamy wtedy pewność, że

Ratujmy maturzystów

Ratujmy maturzystów

zastrzeżenia są słuszne przede wszystkim w stosunku do tej odmiany egzaminu zewnętrznego, która funkcjonuje w naszym kraju. Mam tu niejakie porównanie. Od 1994 roku pracowałam w programie międzynarodowej matury (IB), a dziesięć lat później jako dyrektor warszawskiego II Liceum im. Stefana Batorego wprowadziłam

Luzy w szkole

Luzy w szkole

ogólniakach. Bydgoski ratusz dwa lata temu zamknął kilkanaście klas w liceach. Najgłębszy niż w gimnazjach przypadnie na rok 2015/2016. Żeby nie było łatwiej dostać się do liceum ze słabszymi wynikami, wprowadzane są progi punktowe. Pierwsza była Łódź, ma je też Opole i Bydgoszcz, a nad ich wprowadzeniem

Nauczycieli mamy dość

Nauczycieli mamy dość

, że sytuacja nieco się zmieni w przyszłym roku, kiedy będziemy poszukiwali większej rzeszy nauczycieli, tyle że "zawodowców" w związku ze zmianą sposobu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Określiliśmy minimalne progi punktowe, poniżej których uczniowie nie dostaną się do technikum, czy

Jak się dostać do liceum

: zakwalifikowanych do przyjęcia (przekroczyli próg punktowy ustalony przez szkołę, choć muszą jeszcze potwierdzić wolę uczenia się w niej) oraz znajdujących się poniżej tego progu, czyli na tzw. liście rezerwowej. Zapamiętajcie! Przede wszystkim musicie odwiedzić (najlepiej z rodzicami) wszystkie trzy szkoły, do