poczta 02

Piotr Miączyński, Leszek Kostrzewski

Jak udała się restrukturyzacja Poczty Polskiej

Jak udała się restrukturyzacja Poczty Polskiej

Kiedy LOT pikuje, a PKP ledwie sapie, Poczta Polska jest jedną z nielicznych państwowych spółek, które udało się z sukcesem zrestrukturyzować za rządów PO. Cud? Nie tylko

Stypendium im. Kapuścińskiego

Życzeniem Ryszarda Kapuścińskiego było, aby część jego honorariów przeznaczyć na ufundowanie stypendium dla młodych reporterów. Tę jego wolę wypełniamy, ogłaszając czwarty konkurs na stypendium twórcze im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Poczta Polska kontra Paczkomaty - doba ma 13 godzin [EKG]

Poczta Polska kontra Paczkomaty - doba ma 13 godzin [EKG]

Przyklejeni do abonamentu

Przyklejeni do abonamentu

Tadeusz Sołtan z Sochaczewa ma 79 lat. Przestał płacić abonament, gdy skończył 76. Bo wcześniej nie wiedział, że zwolnienie obejmuje osoby już od 75. roku życia. Kiedy tylko się o tym dowiedział, nie wpłacił już ani złotówki. - Zdziwiłem się, gdy Poczta zaczęła wysyłać do mnie ponaglenia, z

Przedawnione długi

- wtedy roszczenie o zwrot przedawnia się po dziesięciu latach. Uwaga! Niektóre sądy zastanawiają się, czy kredyty bankowe nie powinny się przedawniać po dziesięciu latach. Wątpliwość tę rozstrzygnął wyrok Sądu Najwyższego z 10.10.2003, II CK 113/02, OSP 2004/11/141. Zgodnie z nim: "Dokonane

Konkursy na Festiwalu Nauki

. Fikus, IBB PAN, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa, z dopiskiem: "Zapytaj badacza" lub pocztą elektroniczną m.fikus@ibb.waw.pl. Na najciekawsze pytania odpowiedzą badacze w studiu Programu 1 Polskiego Radia w audycji "Wieczór odkrywców" 28 września. Autorzy wylosowanych trzech pytań

Regulamin konkursu "Sprawdź czy wiesz"

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "". 2. Fundatorem nagród jest Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 55/59, 02-608 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń

Gdzie po pomoc?

/; poczta@uzaleznienia.euStrona o uzależnieniach od komputera i internetu - informuje m.in., co powinno być powodem do niepokoju, jakie objawy wskazują, że trzeba się zacząć leczyć.PrzemocInstytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznegoul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa; tel. 022 863 87 38

Korupcjo, pozwól żyć

Korupcjo, pozwól żyć

wystawione przez właściciela mieszkania lub administrację osiedlową o tym, że meldujący ma prawo meldować swojego gościa.I z tym idzie się na najbliższą pocztę. Znów w kolejkę. Kiedy się już odstoi swoje, kobieta w okienku dokładnie sprawdza, czy formularze są wypełnione prawidłowo, czy nie ma na nich

Jak rozliczyć PIT 2012

Jak rozliczyć PIT 2012

?Wypełniony i podpisany PIT można zanieść do urzędu skarbowego. Można go też wysłać pocztą - listem poleconym. Data stempla pocztowego na kopercie jest w tym przypadku również datą złożenia PIT-u. W urzędach gmin pojawia się coraz więcej urządzeń przyjmujących formularze podatkowe. Tak jak przed rokiem

Regulamin konkursu o nazwie "Stypendium na czytanie"

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 127139, kapitał zakładowy spółki wynosi 20.000.000 PLN, NIP 526-24-75-528, zwana dalej "

Cała Polska czyta dzieciom: poczytajmy w szkole

www.calapolskaczytadzieciom.pl. Także tam fundacja podpowiada, w jaki sposób zorganizować czytanie w szkole. Zainteresowane szkoły powinny wypełnić specjalne zgłoszenie (formularz na www.calapolskaczytadzieciom.pl) i odesłać je pocztą do fundacji na adres: 02-790 Warszawa, ul. Pachnąca 23/2; (e-mail: abc.emocje@interia.pl).

Bugbear.B: Robak miesiąca

Największym zagrożeniem komputerów osobistych we wrześniu 2003 r. był robak Bugbear.B, który zepchnął na drugie miejsce sierpniowy postrach sieci robaka Blaster - Dominacja Bugbear.B wynika ze stosowanej metody masowego rozprzestrzeniania się poprzez pocztę elektroniczną i wykorzystania luki w

Firmy tną do kości

Firmy tną do kości

firmie doradczej Roland Berger Strategy Consultants. - Spowolnienie w latach 2001-02 wywołało presję, by szukać oszczędności, ale bez przesady. Większość restrukturyzacji w poprzednich latach wynikała z prywatyzacji, a nie ze złej sytuacji gospodarki - wtóruje mu Łukasz Zalicki, dyrektora działu

Pieniądze dla studenta

Pieniądze dla studenta

z zasadami chrześcijańskiej demokracji i zadeklarować, że będą uczestniczyć w seminariach organizowanych przez FKA. Na zwycięzców konkursu czeka wsparcie w wysokości 1,2 tys. zł brutto miesięcznie. Wnioski należy składać do 30 czerwca drogą elektroniczną na adres kas@kas.pl lub pocztą na adres

Mój samorząd, moje pieniądze!

. Włączcie się, Panie i Panowie, do naszego protestu. Jeżeli zgadzacie się z tym, że weto wojewodów może krępować wasze działania, a nie jest potrzebne, to podpiszcie się pod protestem. I zbierzcie głosy wśród mieszkańców. Jak wziąć udział w proteście... ...pocztą podpisz protest podaj czytelnie

Regulamin konkursu "Narysuj szczęśliwe dzieciństwo" ("Regulamin").

Company Limited sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025715, NIP 521-012-31-77 zwana dalej "Współorganizatorem".3

Senior w sieci

). Stowarzyszenie organizuje bezpłatne kursy dla osób po 50. roku życia. Szkolenie trwa 48 godzin (zajęcia przez dwa miesiące, dwa razy w tygodniu po trzy godziny popołudniami). Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs mają mieszkańcy os. Jana III Sobieskiego i os. Marysieńki. Więcej informacji pod nr. tel. 61 823 45 02

Napisz list miłosny

powinowaci do pierwszego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Sponsor - Prószyński i S-ka SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st

Elektroniczne rozliczanie ZUS

kilku lat (przedsiębiorstwa rozliczające składki za więcej niż 20 osób muszą korzystać z poczty elektronicznej od września 2001 r). Znowelizowana ustawa przyniosła jeszcze jedna nowość dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacających składki za siebie lub za współpracowników

Zabawy ze swastyką

Zabawy ze swastyką

" (02. [to motto, które w 1931 roku nadał oddziałom SS Adolf Hitler].Ojciec był pacyfistąZ Michałem Freyerem, szefem grupy rekonstrukcyjnej Ariergarda, spotykamy się w Muzeum Poczty Polskiej. Wojskowe moro ludowego Wojska Polskiego, które ubrał, nie pasuje do historycznego wnętrza budynku Poczty

Prawie 200 naukowców i studentów przeciw Krystynie Pawłowicz. Wojna na listy w Poznaniu

Prawie 200 naukowców i studentów przeciw Krystynie Pawłowicz. Wojna na listy w Poznaniu

, absolwentka UAM 100. Konrad Ciesielski, absolwentka UAM, komornik 101. Anna Adamczak, absolwentka UAM 102. Marta Poczta, Wydział Neofilologii UAM 103. Magdalena Dereń, absolwentka UAM 104. Tomasz Rączka, absolwent UAM, radca prawny 105. Tomasz Zarzycki, absolwent UAM, komornik 106. Kamila

Radio Maryja: to redemptoryści obracali akcjami

zebranych świadectw o. Rydzyk przekazał swojemu współpracownikowi o. Janowi Królowi. Ten miał je zamienić na gotówkę i pomnożyć operacjami na giełdzie. Zakupiono m.in. 34 proc. akcji szczecińskiej spółki ESPEBEPE. Ta zbankrutowała na przełomie 2001-02, pieniądze przepadły. Pozostał wielomilionowy dług. W

Informacje niejawne. Ustawa o ochronie informacji niejawnych

29-02-2000. Obowiązująca od marca 1999r. ustawa o ochronie informacji niejawnych przewiduje, że aby mieć dostęp do tajemnic, pracownik musi wypełnić tzw. ankietę bezpieczeństwa. Prawdziwość podanych informacji sprawdza później UOP. Uchwalona w zeszłym roku ustawa o ochronie informacji niejawnych

Czytelnicy do pióra! Wędrowca przytulić

biegun szukać noclegu, gdzie długie noce i szadź, i sanie suną po białym śniegu Zasypiam w biegu Ach, spać." Poproszę o relację prozą, jak to śpiący niedźwiedź obrócił się na drugi bok. Pół strony. Termin do 30 I. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59

Regulamin konkursu "Pearl Jam"

/Sponsora brały udział przygotowaniu KonkursuOsoby niepełnoletnie mogą brać udział w Plebiscycie za zgodą przedstawiciela ustawowego.Sponsor - Music Marketing Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie, ul Wołodyjowskiego 59, 02-724 WarszawaNagroda - jednoosobowy bilet upoważniający do wstępu na koncert zespołu Pearl

Regulamin konkurs "Wygraj bilet na koncert Pearl Jam" - Chorzów 13 czerwca 2007

/Sponsora brały udział przygotowaniu Konkursu Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Plebiscycie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Sponsor - Music Marketing Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie, ul Wołodyjowskiego 59, 02-724 Warszawa Nagroda - jednoosobowy bilet upoważniający do wstępu na koncert zespołu

Czytelnicy do pióra! Mina rozbrajająca

zabierasz nadzieję? Czy ty nie masz sumienia? Rzekłbyś choć: do widzenia, Do swidanija lub Auf Wiedersehen " Proszę pół strony prozą o obyczajach hipopławów. Termin do 4 czerwca. Adres: "Gazeta Wyborcza", skryt. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat e-mailu prostym tekstem bez

Czytelnicy do pióra! Wykwintna biel cirrusa

wichrzyć silników podmuchem, Mogą odejść gdzieś w przestrzeń za czas już niedługi. Potrafimy być groźni! Czy jest czym się chwalić?" Proszę o pół strony prozy, w której ciągle coś skrzypi. Termin do 24 III. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat

Czytelnicy do pióra! Gęsta atmosfera

twierdzi, że łaźnia jest aseksualna; rozumiecie, na łaźnię to zwala... A kiedy umilkł śmiech, wtedy dopiero przypomniano sobie o Toniu, osiągającym "passage a` vide", ale i saunowy triumf, gdy wycharczał: - Tu... na górze... jest!" Poczta spóźniła zasługujący na wyróżnienie wierszyk pana

Czytelnicy do pióra! Zamiłowanie do straszenia

nocleg. Melodyjny. Na 16 linijek. I proszę go wysłać najpóźniej w pierwszy dzień po świętach, tj. 27 XII. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat e-mailu prostym tekstem bez załączników na adres "probierczyk@agora.pl") "CDP!-558".

Czytelnicy do pióra! Magiczny takt

dziecku przez te bakterie zainfekowanym. Żeby mu je jakoś obłaskawić. Pół strony prozą. Termin do 3 XI. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat e-mailu na adres "probierczyk@agora.pl") "CDP!-551".PROBIERCZYK

Czytelnicy do pióra! Bez posiadania celu

. Wiele nie zeżarł, tylko był tak - żeby się przypomnieć. Jako gatunek. Że nikt ich dotąd w wierszu nie opiewał. No więc proszę bardzo. Termin do 29 X. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat e-mailu prostym tekstem bez załączników na adres "

Czytelnicy do pióra! Obłe szaleństwo

: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat e-maila na adres probierczyk@agora.pl) "CDP!-545".

Czytelnicy do pióra. Agro-eko

córeczkę świeżo urodzoną. Termin, UWAGA, do 10 IX. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warsza- wa 59. Dopisek (lub temat e-maila na adres "probierczyk@agora.pl") "CDP!- 544".

Poradnik "Gazety" - Jak dostać się na studia we Włoszech i na nich wytrwać

stypendium studiów doktoranckich. Miejsca na trwające co najmniej trzy lata studia przydzielane są w drodze konkursu. Praca doktorska może być przedstawiona w języku obcym.Jak zapisać się na studia?Wnioski o przyjęcie na studia można składać w sekretariacie wybranej uczelni osobiście bądź pocztą. Wysyła się

Agencja Mienia Wojskowego dla zabużan

jest tylko podatek. Np. zarobione w tym miesiącu pieniądze agencja musi przelać do kasy Ministerstwa Obrony Narodowej najpóźniej do 20 maja. Przelew następuje z jednego rachunku bankowego na drugi. - A co zrobić z papierami? Czy miałbym je wysłać pocztą? Co zrobiłby z nimi MON? - zastanawia się

Ustalenia w sprawie przebiegu prac w strukturach rządu nad projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (etap prac nad projektem nowelizacji)

2002 r. i dzień później przekazane zostało do Szefa KPRM, który w dniu 7 stycznia 2002 r. poinformował w odpowiedzi Ministra Kultury (pismo DSPR-440-3/02), że jest on upoważniony do "dokonania stosownych czynności przewidzianych w Regulaminie pracy Rady Ministrów, w tym w szczególności do

Nasza relacja na żywo z debaty o OFE

Nasza poczta działa. Piszcie na wyborcza.biz@agora.pl. Jesteśmy też na Facebooku. Tam również możecie pisać. 23:55 Kończymy pierwszą w historii wyborcza.biz relację na żywo. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc!23:50 Komentarz Leszka Balcerowicza Balcerowicz o debacie: Mam niedosyt. Chodziło o ważne

W papierowym "Dużym Formacie"

przesłuchanie w charakterze świadka. "Ściganie zbrodni przeciwko narodowi polskiemu jest powinnością Instytutu, od Pana wiedzy, zeznań zależy powodzenie śledztwa". Zadzwonił do IPN, że nie chce zeznawać. Usłyszał, że musi. Dwóch następnych wezwań nie odebrał, na poczcie kazał zrobić zwrot

Czytelnicy do pióra! Szumnie, tłumnie i dumnie

pół strony niezwykle sugestywnej prózki, wprowadzającej nas w pożądany przez autora stan. Termin do 13 II. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat e-mailu na adres "probierczyk@agora.pl") "CDP!-565".

Czytelnicy do pióra! Nie smućmy się

dostrzegał jego plugawego wyglądu; widział przed sobą tylko jego wielkie, kosmate, wierne psie serce." Poproszę wierszyk o dzikiej awanturze z administracją naszego domu. Rymowany, 16 linijek. Termin do 13 XI. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat

Czytelnicy do pióra! Niech wygra najlepszy

MKOl, ale starożytni Grecy nic mu nie zrobili. Natomiast Adam Mickiewicz stronił od tego rodzaju sytuacji, a jak już raz zaplanował wzięcie udziału w wojnie, to wyjechał do Stambułu i od razu umarł." Poczta spóźniła, niestety, parę pięknych wierszy o krewetce w krawatce i serwetce w serwatce

Rolniku, weź dopłaty!

przypisany do rolnika, a nie do gospodarstwa. Jeśli więc rolnik umrze, to jego syn, który po nim przejmie gospodarstwo, też będzie musiał wystąpić do agencji o uzyskanie numeru ewidencyjnego. By otrzymać numer, rolnik musi złożyć osobiście lub wysłać pocztą odpowiedni wniosek (otrzyma go też w powiatowym

Niepewność 2009 - o swoich planach mówią prezesi największych polskich firm

nadal duży popyt wewnętrzny i niskie bezrobocie, to jesteśmy nieprzygotowani do obrony przed kryzysem. Rząd powinien pobudzić gospodarkę, nawet kosztem zwiększonego deficytu budżetowego, RPP powinna obniżyć znacznie stopy procentowe. Zbliża się kryzys inny niż w latach 2001-02, bo wtedy pieniądz nie był

Gimnazja niepubliczne w Warszawie - informator

uczniwoe gimnazjum, nie płacą wpisowego. * Społeczne Gimnazjum Specjalne "Dać Szansę" STO, ul. Głogowa 2b, tel. 22 848 49 02, e-mail: dacszanse@free.ngo.pl, www.dacszanse.edu.pl, uczniów: 12/6-7, klas: 2, godz. zaj.: 8.30-13, języki: ang, internet; obiekty sportowe: brak, opieka lekarska: brak

Pedofil zastawia sieci

inne modne zespoły. A ty jakie lubisz? Denerwuje mnie, że płyty są drogie. Jak chcesz to wyślę zdjęcie, tylko jak wolisz internetem czy taką zwykłą pocztą. A ty dasz swoje?".Agata odpisała: "Ja też lubię Linkin Park, zresztą cała klasa moja lubi, szczególnie chłopcy. I różne inne. Lubię Eskę

Tanie telefonowanie easyJet: rewolucja czy blaga?

operatorzy zwykle subsydiują, by przyciągnąć klientów), tylko karty SIM z numerem użytkownika. Głównym kanałem dystrybucji ma być internet (a karta SIM dotrze do odbiorcy pocztą). Tą samą drogą easyJet sprzedaje gros biletów lotniczych. EasyMobile zamierza też zastosować tanią technologię Voice over IP

Z komórką za granicę - Poradnik "Gazety"

albo niechciane telefony w interesach. Niespodziewanym winowajcą wysokiego rachunku może się okazać... poczta głosowa. Wiele osób zabiera telefon za granicę z postanowieniem, że nie będzie odbierać telefonów z Polski, jak i odsłuchiwać zostawionych wiadomości. To ostatnie jest w Polsce darmowe

Odszkodowanie za pracę w III Rzeszy

o odszkodowanie. Fundacja nie wyśle im formularzy pocztą. Skąd mają wziąć formularz wniosku? Z "Gazety Wyborczej"! W najbliższy poniedziałek do "Gazety" zostanie dołączony formularz. Trzeba go będzie wypełnić i przesłać do fundacji. Najlepiej do wypełnionego formularza dołączyć

Bank Współpracy Europejskiej szuka inwestora

Poczty Polskiej (podległej Ministerstwu Infrastruktury), jest też członkiem rady nadzorczej Banku Pocztowego, ostatnio zajmuje się zaś tworzeniem przez Pocztę towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Po nim w latach 1998-2000 stanowisko prezesa BWE piastował Jacek Krawczyk, wiceminister przemysłu w rządzie

Stop, nie przegap! Tydzień w skrócie

. Włamywał się do poczt głosowych książąt, gwiazd, polityków, a nawet rodzin ofiar zamachów. Najpewniej wiedział o tym były spin doktor premiera Camerona. Dowiedz się więcejRzesza drobnych inwestorów zarobiła na debiucie giełdowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej niewiele lub wręcz nic. Giełdami w Europie i

Bezos, Jeff. Twórca Amazon.com

05-02-2000. Kim jest Jeff Bezos twórca internetowego cudu - największej na świecie wirtualnej księgarni Amazon.com. Przez kilka dni w garażu nie działo się nic. Zdesperowany Bezos zamontował dzwonek. Miał dzwonić, kiedy wreszcie przyjdzie zamówienie. Zadzwonił następnego dnia. Po trzech

Stenogram z 32. posiedzenia Komisji Śledczej 13 grudnia 2004 r.

również tę kwestię i tę sprawę w toku aktualnie prowadzonego wówczas postępowania tyczącego przestępstwa z art. 176 ustawy o obrocie papierami wartościowymi. Pismo takie było przygotowane. 4 marca, o ile pamiętam, go podpisywałem, a już z datą 7 marca, czyli cztery dni, może dwa dni, na obieg poczty

Ostateczna wersja raportu komisji śledczej przyjęta na posiedzeniu 5 kwietnia (wersja Błochowiak)

bardzo krótkie (niektóre trwają O sekund) i na pocztę głosową. W toku przesłuchań przed komisją a także w prokuraturze niektórzy świadkowie, w tym R. Kwiatkowski i B. Sulik kwestionowali długość niektórych połączeń mających trwać ponad dwie godziny.- potwierdzeniem kontaktów R. Kwiatkowskiego i L. Rywina

Rywin i trzy tropy

Grabosiem, szefem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Od Grabosia zależy wiele istotnych dla nadawców decyzji, takich jak przekazywanie częstotliwości, kontrola siły nadajników (...)". W kolejnym artykule po wybuchu afery zatytułowanym "Druga odsłona Rywingate" (19.01.2003) "

Tekieli, Robert

1999-02-06. O historii pisma "bruLion" i przemianie duchowej jego redaktora Roberta Tekielego To było naprawdę zaskakujące odkrycie. Dlaczego bowiem na półce u mojego ciotecznego brata obok książek z historii wojskowości i powieści wojennych, powyżej pism modelarskich, znalazłem chyba

Plonk

się z ignorowaniem wypowiedzi będących odpowiedzią na posty splonkowanego) niepubliczne (splonkowany zostaje poinformowany prywatnie) publiczne (splonkowany zostaje poinformowany na forum publicznym). Przykładem takiego może być: Dnia 29.02.2003 rezultatem łupania w klawisze przez osobę przedstawiającą

Hermann Crusius

instrukcją z 10.02.1723 uregulował funkcjonowanie poczty Crusiusa i podległych jej placówek śląskich. Nadano im wówczas podstawę prawną, określono wysokość opłat pocztowych, a w dalszych latach ograniczono liczbę osób korzystających z wolnego porto.

Głębocko (województwo wielkopolskie)

|rok = |strefa numeracyjna = (+48) 61 |kod pocztowy = 62-095 (poczta: Murowana Goślina) |tablice rejestracyjne = PZ |SIMC = 0589850 |mapa wsi = |stopniN = 52 |minutN = 26 |sekundN = 00 |stopniE = 17 |minutE = 02 |sekundE = 54 |commons

Dąbrówka Leśna

|rok = 2009|strefa numeracyjna = (+48) 61 |kod pocztowy = 64-600 (poczta: Oborniki 1) |tablice rejestracyjne = POB |SIMC = 0591337 |mapa wsi = |stopniN = 52 |minutN = 41 |sekundN = 02 |stopniE = 16 |minutE = 48 |sekundE = 27 |commons

Superauta

15.02.2013 11 Złe zwyczaje Too Rough Around the Edges Zakupy bez końca Shop ’Til You Drop 15.02.2013 12 Śliski grunt Slippery Slope Piracka zabawa Car Tune Pirates 18.02.2013 13 Krecia poczta Gopher It Samochód roku Crowning Car of the Year Uwierzyć w siebie Friends to the Rescue

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.