poczta 02

Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla dla młodych dziennikarzy

Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla dla młodych dziennikarzy

Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego "Herodot" ogłosiła szóstą edycję konkursu na stypendium dla początkujących reporterów. Dziennikarze do 30. roku życia mogą zdobyć 30 tys. zł na realizację autorskiego projektu (reportaż, cykl reportaży, książka reporterska).

V Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

Życzeniem Ryszarda Kapuścińskiego było, żeby część jego honorariów przeznaczyć na ufundowanie stypendium dla młodych reporterów.

Poczta Polska kontra Paczkomaty - doba ma 13 godzin [EKG]

Poczta Polska kontra Paczkomaty - doba ma 13 godzin [EKG]

Firma i e-urzędy (4). Co przedsiębiorca załatwi w ZUS przez internet

Firma i e-urzędy (4). Co przedsiębiorca załatwi w ZUS przez internet

sprawach przed ZUS. W tym celu musi wypełnić i wysłać druk pełnomocnictwa (ZUS-PEL). Po zalogowaniu się do PUE ZUS druk można wypełnić, ale bez profilu zaufanego nie da się go wysłać. Taki druk można wydrukować i wysłać pocztą tradycyjną. Jakie sprawy firma może załatwić zdalnie w ZUS? Oto kilka przykładów

Pawłowicz o samobójstwie 14-letniego Kacpra: Lewacy bezczelnie lamentują nad morderczą nietolerancją

Pawłowicz o samobójstwie 14-letniego Kacpra: Lewacy bezczelnie lamentują nad morderczą nietolerancją

osób doświadczających przemocy (darmowy i całodobowy) tel. 800 12 00 02 • Pomoc psychologiczna i prawna Kampanii przeciw Homofobii, mail: bezpieczniej@kph.org.pl • Pomoc psychologiczna Fundacji Trans-Fuzja: http://transfuzja.org/pl/artykuly/pomoc_psychologiczna, psycholog@transfuzja.org

Stypendium im. Kapuścińskiego

Stypendium im. Kapuścińskiego

, dotychczasowe prace prezentujące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają realizować dzięki stypendium. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 12 grudnia 2014 roku (włącznie) pocztą tradycyjną na adres fundacji: ul. Prokuratorska 11 m. 2, 02-074 Warszawa, lub na e-mail: kontakt

Przyklejeni do abonamentu

Tadeusz Sołtan z Sochaczewa ma 79 lat. Przestał płacić abonament, gdy skończył 76. Bo wcześniej nie wiedział, że zwolnienie obejmuje osoby już od 75. roku życia. Kiedy tylko się o tym dowiedział, nie wpłacił już ani złotówki. - Zdziwiłem się, gdy Poczta zaczęła wysyłać do mnie ponaglenia, z

Jak lepiej pamiętać. Mnemotechniki krok po kroku

Jak lepiej pamiętać. Mnemotechniki krok po kroku

szanse na zapamiętanie całego ciągu zdarzeń. Dlatego skojarzenia muszą być jak najbarwniejsze, pełne akcji i mało realistyczne. Bo wszystko, co jest przyziemne, typowe i nudne, łatwo ulega zapomnieniu. Wyobraź sobie, że musisz dziś iść do sklepu spożywczego, salonu sieci komórkowej oraz na pocztę. W

Konkursy na Festiwalu Nauki

: M. Fikus, IBB PAN, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa, z dopiskiem: "Zapytaj badacza" lub pocztą elektroniczną m.fikus@ibb.waw.pl. Na najciekawsze pytania odpowiedzą badacze w studiu Programu 1 Polskiego Radia w audycji "Wieczór odkrywców" 28 września. Autorzy wylosowanych trzech

Harmonogram projektu "Trzymaj formę"

29 grudnia 2006 r. - zapowiedź losowania szkół do realizacji 100 grantów. 02 stycznia 2006 r. - losowanie (informacje do szkół o wynikach losowania i warunkach uczestnictwa będą przesłane e-mailem), lista wylosowanych szkół będzie opublikowana na stronie internetowej

Studia za granicą - Włochy

doktoranckich. Miejsca na trwające co najmniej trzy lata studia przydzielane są w drodze konkursu. Praca doktorska może być przedstawiona w języku obcym. Jak zapisać się na studia? Wnioski o przyjęcie na studia można składać w sekretariacie wybranej uczelni osobiście bądź pocztą. Wysyła się kopie, oryginały

IV Poznańskie Dni Verdiego

Gdyby ktoś, żyjący w drugiej połowie XIX w. poszedł na pocztę i wysłał list zaadresowany "Maestro Verdi, Italia" - przesyłka doszłaby do adresata bez pudła. Giuseppe Verdi (1813-1901) cieszył się takim rodzajem sławy, jaki dziś spotyka gwiazdy, idoli opisywanych w kolorowych magazynach

Regulamin konkursu "Mój powrót do szkoły to..." ("Regulamin")

-003 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 270885; NIP 972-09-02-729; REGON 634404229; Kapitał Zakładowy w pełni opłacony: 957 235 PLN, zwana dalej "Fundatorem". 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

ogólnopolskim. Wskazany art. 40 ust. 4 został jednak uchylony ustawą z dnia 02 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 223 poz. 1778). W miejsce uchylonego z dniem 29 stycznia 2010 r. przepisu zacznie obowiązywać nowa norma art. 40 ust. 5a

Gdzie po pomoc?

zacząć leczyć. Przemoc Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa; tel. 022 863 87 38; www.ipz.edu.pl; poczta@ipz.edu.pl Prowadzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (www.niebieskalinia.pl). Pod

Przedawnione długi

fizycznej - wtedy roszczenie o zwrot przedawnia się po dziesięciu latach. Uwaga! Niektóre sądy zastanawiają się, czy kredyty bankowe nie powinny się przedawniać po dziesięciu latach. Wątpliwość tę rozstrzygnął wyrok Sądu Najwyższego z 10.10.2003, II CK 113/02, OSP 2004/11/141. Zgodnie z nim: "Dokonane

Regulamin konkursu "Sprawdź czy wiesz"

stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej " Organizatorem ". 2. Fundatorem nagród jest Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 55/59, 02

REGULAMIN KONKURSU ?Śladami Freuda"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu "Śladami Freuda" jest Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, zwana dalej "Organizatorem". 1.2. Konkurs

Korupcjo, pozwól żyć

Korupcjo, pozwól żyć

wystawione przez właściciela mieszkania lub administrację osiedlową o tym, że meldujący ma prawo meldować swojego gościa. I z tym idzie się na najbliższą pocztę. Znów w kolejkę. Kiedy się już odstoi swoje, kobieta w okienku dokładnie sprawdza, czy formularze są wypełnione prawidłowo, czy nie ma na nich

Cała Polska czyta dzieciom: poczytajmy w szkole

(formularz na www.calapolskaczytadzieciom.pl) i odesłać je pocztą do fundacji na adres: 02-790 Warszawa, ul. Pachnąca 23/2; (e-mail: abc.emocje@interia.pl).

Coraz więcej napadów na banki. Policja: to wina banków

zatrzymała 26-latka, który niedawno stracił pracę. Tłumaczył, że napadł na bank, bo potrzebował pieniędzy. Wojciech Stawski zwraca uwagę, że w tym roku więzienia zaczęli opuszczać sprawcy napadów z lat 2000-02. Większość powraca do dawnej profesji, tak jak 37-letni Sławomir M. z Poznania, który w latach 2001

Regulamin konkursu "Polsko-niemiecki wieszcz" ("Regulamin")

;. 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 67444

Pakiety turystyczne

, PKS-Tour. Zachęcamy do skorzystania z tych ofert. Orbis Travel - Centrum Turystyki Przyjazdowej Wrocław Pakiet 1-dniowy: Program 1 Program 2 Pakiet 2-dniowy: Program 3 Program 4 Program 5 Zamówienia: Polskie Biuro Podróży ORBIS Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25 02-699 Warszawa Centrum Turystyki Przyjazdowej

Firmy tną do kości

Zobacz też: Rządowy plan na kryzys - Najgorsze przed nami. Polskie firmy jeszcze nie przeżyły takiej fali restrukturyzacji - ostrzega Krzysztof Badowski, partner w firmie doradczej Roland Berger Strategy Consultants. - Spowolnienie w latach 2001-02 wywołało presję, by szukać oszczędności, ale bez

Ulga remontowa w spółdzielniach

, a właściwie dodatkowy koszt dla lokatorów, którzy płacą rachunki w banku lub na poczcie. Za każdą taką operację bank lub poczta pobiera bowiem prowizję, najmniej 2,70 zł. W wielu spółdzielniach są jednak kasy, w których lokatorzy mogą regulować należności mieszkaniowe bez prowizji. Prezes

Regulamin konkursu o nazwie "Stypendium na czytanie"

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 127139, kapitał zakładowy spółki wynosi 20.000.000 PLN, NIP 526-24-75-528, zwana dalej "

Napisz list miłosny

powinowaci do pierwszego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Sponsor - Prószyński i S-ka SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st

Regulamin konkursu "Narysuj szczęśliwe dzieciństwo" ("Regulamin").

Company Limited sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025715, NIP 521-012-31-77 zwana dalej "Współorganizatorem". 3

Stypendia dla studenta, czyli o jakie pieniądze może się starać zdolny żak

elektroniczną na adres kas@kas.pl lub pocztą na adres: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, ul. Dąbrowskiego 56, 02-561 Warszawa. Aplikacja powinna zawierać CV i list motywacyjny po polsku i niemiecku, list polecający pracownika naukowego macierzystej uczelni, list polecający opiniujący osobowość kandydata (np

Pieniądze dla studenta

z zasadami chrześcijańskiej demokracji i zadeklarować, że będą uczestniczyć w seminariach organizowanych przez FKA. Na zwycięzców konkursu czeka wsparcie w wysokości 1,2 tys. zł brutto miesięcznie. Wnioski należy składać do 30 czerwca drogą elektroniczną na adres kas@kas.pl lub pocztą na adres

Zabawy ze swastyką

honorem jest wierność" (02. [to motto, które w 1931 roku nadał oddziałom SS Adolf Hitler]. Ojciec był pacyfistą Z Michałem Freyerem, szefem grupy rekonstrukcyjnej Ariergarda, spotykamy się w Muzeum Poczty Polskiej. Wojskowe moro ludowego Wojska Polskiego, które ubrał, nie pasuje do historycznego

Czytelnicy do pióra! Wędrowca przytulić

biegun szukać noclegu, gdzie długie noce i szadź, i sanie suną po białym śniegu Zasypiam w biegu Ach, spać." Poproszę o relację prozą, jak to śpiący niedźwiedź obrócił się na drugi bok. Pół strony. Termin do 30 I. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59

Senior w sieci

). Stowarzyszenie organizuje bezpłatne kursy dla osób po 50. roku życia. Szkolenie trwa 48 godzin (zajęcia przez dwa miesiące, dwa razy w tygodniu po trzy godziny popołudniami). Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs mają mieszkańcy os. Jana III Sobieskiego i os. Marysieńki. Więcej informacji pod nr. tel. 61 823 45 02

REGULAMIN PROGRAMU SZKOŁA Z KLASĄ - CZYTAM, MYSLĘ, DZIAŁAM

przystępująca do programu rejestruje się wypełniając formularz zgłoszeniowy na www.gazeta.pl/klasa, drukuje go i nadsyła do 30 września 2004 r. wypełniony przez dyrektora szkoły i opatrzony jego podpisem oraz pieczęcią szkoły formularz na adres: "Szkoła z klasą", skrytka pocztowa 36, 02-783 Warszawa

Czytelnicy do pióra! Mina rozbrajająca

zabierasz nadzieję? Czy ty nie masz sumienia? Rzekłbyś choć: do widzenia, Do swidanija lub Auf Wiedersehen " Proszę pół strony prozą o obyczajach hipopławów. Termin do 4 czerwca. Adres: "Gazeta Wyborcza", skryt. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat e-mailu prostym tekstem bez

Czytelnicy do pióra! Wykwintna biel cirrusa

wichrzyć silników podmuchem, Mogą odejść gdzieś w przestrzeń za czas już niedługi. Potrafimy być groźni! Czy jest czym się chwalić?" Proszę o pół strony prozy, w której ciągle coś skrzypi. Termin do 24 III. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat

Czytelnicy do pióra! Gęsta atmosfera

twierdzi, że łaźnia jest aseksualna; rozumiecie, na łaźnię to zwala... A kiedy umilkł śmiech, wtedy dopiero przypomniano sobie o Toniu, osiągającym "passage a` vide", ale i saunowy triumf, gdy wycharczał: - Tu... na górze... jest!" Poczta spóźniła zasługujący na wyróżnienie wierszyk pana

Czytelnicy do pióra! Zamiłowanie do straszenia

nocleg. Melodyjny. Na 16 linijek. I proszę go wysłać najpóźniej w pierwszy dzień po świętach, tj. 27 XII. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat e-mailu prostym tekstem bez załączników na adres "probierczyk@agora.pl") "CDP!-558".

Regulamin konkursu "Pearl Jam"

/Sponsora brały udział przygotowaniu KonkursuOsoby niepełnoletnie mogą brać udział w Plebiscycie za zgodą przedstawiciela ustawowego.Sponsor - Music Marketing Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie, ul Wołodyjowskiego 59, 02-724 WarszawaNagroda - jednoosobowy bilet upoważniający do wstępu na koncert zespołu Pearl

Regulamin konkurs "Wygraj bilet na koncert Pearl Jam" - Chorzów 13 czerwca 2007

/Sponsora brały udział przygotowaniu Konkursu Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Plebiscycie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Sponsor - Music Marketing Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie, ul Wołodyjowskiego 59, 02-724 Warszawa Nagroda - jednoosobowy bilet upoważniający do wstępu na koncert zespołu

Czytelnicy do pióra! Magiczny takt

dziecku przez te bakterie zainfekowanym. Żeby mu je jakoś obłaskawić. Pół strony prozą. Termin do 3 XI. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat e-mailu na adres "probierczyk@agora.pl") "CDP!-551".PROBIERCZYK

Czytelnicy do pióra! Bez posiadania celu

. Wiele nie zeżarł, tylko był tak - żeby się przypomnieć. Jako gatunek. Że nikt ich dotąd w wierszu nie opiewał. No więc proszę bardzo. Termin do 29 X. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat e-mailu prostym tekstem bez załączników na adres "

Czytelnicy do pióra! Obłe szaleństwo

: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat e-maila na adres probierczyk@agora.pl) "CDP!-545".

Czytelnicy do pióra. Agro-eko

córeczkę świeżo urodzoną. Termin, UWAGA, do 10 IX. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warsza- wa 59. Dopisek (lub temat e-maila na adres "probierczyk@agora.pl") "CDP!- 544".

Poradnik "Gazety" - Jak dostać się na studia we Włoszech i na nich wytrwać

stypendium studiów doktoranckich. Miejsca na trwające co najmniej trzy lata studia przydzielane są w drodze konkursu. Praca doktorska może być przedstawiona w języku obcym. Jak zapisać się na studia? Wnioski o przyjęcie na studia można składać w sekretariacie wybranej uczelni osobiście bądź pocztą. Wysyła

Ustalenia w sprawie przebiegu prac w strukturach rządu nad projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (etap prac nad projektem nowelizacji)

poinformowano, że "materiał rozesłano w dniu 15 marca br. za nr KRM-10-12-02 (zob. zał. nr 214 do 217); ww. Komunikat IV rozesłano do członków RM faksem ok. godz. 9.50 (zob. zał. nr 218), zaś adresatom w KPRM doręczono pocztą wewnętrzną (zob. zał. nr 219); - w dokumentacji znajduje się egzemplarz ww

Czytelnicy do pióra! Szumnie, tłumnie i dumnie

pół strony niezwykle sugestywnej prózki, wprowadzającej nas w pożądany przez autora stan. Termin do 13 II. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat e-mailu na adres "probierczyk@agora.pl") "CDP!-565".

Regulamin programu ?Trzymaj formę"

przez pół roku w czasie kolejnych losowań promesy. 3) Projekt może zostać tylko jeden raz skierowany do poprawy. Szkoła otrzymuje informację o tym pocztą elektroniczną. Jeżeli mimo poprawek projekt nie spełni kryteriów określonych przez Organizatorów - zostaje odrzucony. Jeżeli szkoła nie przyśle w

Czytelnicy do pióra! Nie smućmy się

dostrzegał jego plugawego wyglądu; widział przed sobą tylko jego wielkie, kosmate, wierne psie serce." Poproszę wierszyk o dzikiej awanturze z administracją naszego domu. Rymowany, 16 linijek. Termin do 13 XI. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat

Czytelnicy do pióra! Niech wygra najlepszy

MKOl, ale starożytni Grecy nic mu nie zrobili. Natomiast Adam Mickiewicz stronił od tego rodzaju sytuacji, a jak już raz zaplanował wzięcie udziału w wojnie, to wyjechał do Stambułu i od razu umarł." Poczta spóźniła, niestety, parę pięknych wierszy o krewetce w krawatce i serwetce w serwatce

Pedofil zastawia sieci

lubię też różne inne modne zespoły. A ty jakie lubisz? Denerwuje mnie, że płyty są drogie. Jak chcesz to wyślę zdjęcie, tylko jak wolisz internetem czy taką zwykłą pocztą. A ty dasz swoje?". Agata odpisała: "Ja też lubię Linkin Park, zresztą cała klasa moja lubi, szczególnie chłopcy. I różne

Nasza relacja na żywo z debaty o OFE

Nasza poczta działa. Piszcie na wyborcza.biz@agora.pl. Jesteśmy też na Facebooku. Tam również możecie pisać. 23:55 Kończymy pierwszą w historii wyborcza.biz relację na żywo. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc! 23:50 Komentarz Leszka Balcerowicza Balcerowicz o debacie: Mam niedosyt. Chodziło o ważne

Szkoły policealne 2009 Toruń

, Ekonomii i Administracji ul. Łyskowskiego 28, tel. 056 648 33 88, poczta@studium.torun.pl www.studium.torun.pl kierunki: technik informatyk, technik administracji dokumenty wymagane przy rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej, kwestionariusz osobowy i podanie (dostępne w sekretariacie), 3

Gimnazja niepubliczne w Warszawie - informator

uczniwoe gimnazjum, nie płacą wpisowego. * Społeczne Gimnazjum Specjalne "Dać Szansę" STO, ul. Głogowa 2b, tel. 22 848 49 02, e-mail: dacszanse@free.ngo.pl, www.dacszanse.edu.pl, uczniów: 12/6-7, klas: 2, godz. zaj.: 8.30-13, języki: ang, internet; obiekty sportowe: brak, opieka lekarska: brak

Przedszkola publiczne - Śródmieście

: korektywa, taniec, ang., rytmika - 25-30 zł. Leżakowanie dla najmłodszych. Dni otwarte: czerwiec. Zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci w czerwcu i we wrześniu. * Nr 4, ul. Elektoralna 15/17, tel. 0 22 620 42 46, www.przedszkole4.waw.pl, e-mail: poczta@przedszkole4.waw.pl. Czynne 7-17.30. Grupy po

Szkoły podstawowe niepubliczne

, stołówka-obiady dowożone, dwie małe sale gimnastyczne. Chrześcijańska SP Niepubliczna nr 31 ul. św. Bonifacego 9, tel. 651 99 69 Angielski, kółka muzyczno-teatralne, basen, rozszerzone zajęcia matematyki i jęz.polskiego, dowożone obiady. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97 ul. Abramowskiego 4, 02-667

Niepewność 2009 - o swoich planach mówią prezesi największych polskich firm

dobrej sytuacji, bo mamy nadal duży popyt wewnętrzny i niskie bezrobocie, to jesteśmy nieprzygotowani do obrony przed kryzysem. Rząd powinien pobudzić gospodarkę, nawet kosztem zwiększonego deficytu budżetowego, RPP powinna obniżyć znacznie stopy procentowe. Zbliża się kryzys inny niż w latach 2001-02

Z komórką za granicę - Poradnik "Gazety"

okazać dla ciebie pomyłki innych osób albo niechciane telefony w interesach. Niespodziewanym winowajcą wysokiego rachunku może się okazać... poczta głosowa. Wiele osób zabiera telefon za granicę z postanowieniem, że nie będzie odbierać telefonów z Polski, jak i odsłuchiwać zostawionych wiadomości. To

Odszkodowanie za pracę w III Rzeszy

oceny wiarygodności dokumentów jak przy przyznawaniu owej drugiej raty pomocy finansowej. Osoby, które otrzymały z fundacji tylko pierwszą ratę pomocy finansowej, muszą teraz same składać wnioski o odszkodowanie. Fundacja nie wyśle im formularzy pocztą. Skąd mają wziąć formularz wniosku? Z "Gazety

Bank Współpracy Europejskiej szuka inwestora

Pocztowego, ostatnio zajmuje się zaś tworzeniem przez Pocztę towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Po nim w latach 1998-2000 stanowisko prezesa BWE piastował Jacek Krawczyk, wiceminister przemysłu w rządzie Krzysztofa Bieleckiego, w latach 2000-02 szef rady nadzorczej, a potem prezes Optimusa (obecny prezes

Informator o szczecińskich liceach profilowanych i technikach

Niemiec, w Telekomunikacji Polskiej SA, na Poczcie Polskiej, w przedsiębiorstwach komputerowych, o profilu elektronicznym, bankach itp.; 4 pracownie komputerowe, 3 telekomunikacyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt firmy Leybold Didactic oraz komputery; gabinety językowe i przedmiotowe wyposażone w środki

Gimnazja niepubliczne

25 tel. 617 60 89 poczta@ssp5.edu.pl, www.ssp5.edu.pl Angielski, niemiecki, koła internetowe, dziennikarskie, teatralne, lekarz, catering, wynajmowana sala gimnastyczna, boisko i basen, rozszerzony program języków obcych. Gimnazjum nr 27 STO ul. Ostrobramska 72 tel. 613 72 23 ssp10sto@ids.pl

Informator o szczecińskich technikach i liceach profilowanych

, świetlica, bilard), wysoce wyspecjalizowane pracownie komputerowe, elektryczne i elektroniczne, mechatroniczne i mechaniczne, firmy symulacyjne: Aida i Oskar, bibliotekę, czytelnię. Technikum Budowy Okrętów 71-650 Szczecin, ul. Willowa 2/4 telefaks 428 02 31, 428 17 72 zsbo@zsbo.szczecin.pl Liczba uczniów w

Stop, nie przegap! Tydzień w skrócie

Ruperta Murdocha przebrał miarę. Włamywał się do poczt głosowych książąt, gwiazd, polityków, a nawet rodzin ofiar zamachów. Najpewniej wiedział o tym były spin doktor premiera Camerona. Dowiedz się więcej Rzesza drobnych inwestorów zarobiła na debiucie giełdowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej niewiele lub

Przedszkola niepubliczne

nieobowiązkowe. Czesne 600 zł/mies., wpisowe 300 zł (do końca marca bez wpis.). "Konradek", ul. Podróżnicza 19b (do czerwca), tel. 022 811 56 02, e-mail: prpkonradek@wp.pl. Czynne 7-18. 25 dzieci. Czesne 600 zł/mies., wpisowe 200zł. Ang., rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopeda, książki, ubezpieczenie

Ostateczna wersja raportu komisji śledczej przyjęta na posiedzeniu 5 kwietnia (wersja Błochowiak)

numerów a nie np. ich sekretariatami. Billingi rejestrują także połączenia bardzo krótkie (niektóre trwają O sekund) i na pocztę głosową. W toku przesłuchań przed komisją a także w prokuraturze niektórzy świadkowie, w tym R. Kwiatkowski i B. Sulik kwestionowali długość niektórych połączeń mających trwać

Stenogram z 32. posiedzenia Komisji Śledczej 13 grudnia 2004 r.

również tę kwestię i tę sprawę w toku aktualnie prowadzonego wówczas postępowania tyczącego przestępstwa z art. 176 ustawy o obrocie papierami wartościowymi. Pismo takie było przygotowane. 4 marca, o ile pamiętam, go podpisywałem, a już z datą 7 marca, czyli cztery dni, może dwa dni, na obieg poczty

Informacje niejawne. Ustawa o ochronie informacji niejawnych

do informacji tajnych, a w innym - tylko do poufnych? - zapytaliśmy. - To pani powiedziała - odpowiedział dyrektor departamentu finansowania bezpieczeństwa państwa w Ministerstwie Finansów Hieronim Cichoń. Inaczej postąpiła Poczta Polska: - Przesłaliśmy do podległych jednostek wykaz stanowisk, na

Bezos, Jeff. Twórca Amazon.com

poczty elektronicznej, więc każdy może podszyć się pod dowolne adresy i napisać dowolną liczbę pozytywnych lub negatywnych opinii. Tak zdarzyło się w przypadku kontrowersyjnego thrillera, którego głównymi bohaterami byli Hitler i Jezus Chrystus. Pojawiło się prawie sto fatalnych recenzji z tymi samymi

Tekieli, Robert

moja mama przekazywała pocztę, która przychodziła na mój adres we Wrocławiu. Precz z komuną (i antykomuną)! W pierwszym numerze znalazły się teksty satyryczne Wojciecha Młynarskiego, Jacka Fedorowicza i Jana Jakuba Należytego, wiersze Leszka Szarugi, wywiad z Wiktorem Woroszylskim, wspomnieniowa

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE