placówki rehabilitacyjne

WKK

Działa nowoczesna przychodnia przy Litewskiej

Działa nowoczesna przychodnia przy Litewskiej

Nowoczesna przychodnia rehabilitacyjna dla dzieci z hemofilią otwarta. Ma być wzorem dla innych tego typu placówek w Polsce.

Ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci

Na początku lutego ruszy nowy oddział przedszkolny dla dzieci cierpiących na autyzm i porażenie mózgowe. Będzie działać w Zespole Placówek Edukacyjnych w ośrodku edukacyjno-rehabilitacyjnym, którego budowa właśnie się zakończyła.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE?

ZUS wypłaca coraz więcej świadczeń rehabilitacyjnych. Z każdym rokiem są wyższe. Obecnie to ok. 1500 zł brutto.

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

najbliższej placówce ZUS. Zakład wzywa nas na kolejne badanie, które wykonuje tym razem lekarz orzecznik ZUS. ZUS zapewnia, że na skierowanie na wyjazd czeka się średnio od trzech do ośmiu tygodni. Ośrodki rehabilitacyjne są usytuowane w całej Polsce, zarówno w górach, jak i nad jeziorami czy nad morzem

REHABILITACJA Z NFZ

REHABILITACJA Z NFZ

. Ale również pacjenci cierpiący na bóle wynikające z ich trybu życia, chorób zawodowych (np. wiele godzin spędzanych za kierownicą albo przed komputerem). Zajęcia prowadzone są w poradniach rehabilitacyjnych i gabinetach rehabilitacji. Do każdego z tych miejsc potrzebne jest skierowanie, które w

DO SANATORIUM Z ZUS

DO SANATORIUM Z ZUS

przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy. Uwaga! Pacjent sam może dostarczyć wzór wniosku lekarzowi. Można go pobrać ze strony internetowej Zus.pl/rehabilitacja. Wypełniony przez lekarza wniosek trzeba złożyć w najbliższej placówce ZUS. Należy do niego dołączyć

Świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenia rehabilitacyjne

Jeszcze 15 lat temu na świadczeniach było niecałe 21 tys. Polaków, w 2007 r. - 47 tys., a w tym roku w sierpniu - już 74,2 tys. KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od orzeczenia przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej ZUS

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

Chorzy na alzheimera i ich opiekunowie nie mają żadnych specjalnych praw. Pacjenci nie są traktowani priorytetowo, nie ma dla nich specjalistycznych szpitali (najwyżej wydzielone oddziały), domów pomocy i ośrodków rehabilitacyjnych jest zaś niewiele. Leczenie i rehabilitacja, które są w tej

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

prewencji rentowej ZUS". Sporządzony przez lekarza wniosek składamy w najbliższej placówce ZUS. Później ZUS wzywa nas na badanie, które wykonuje lekarz orzecznik Zakładu. ZUS zapewnia, że na skierowanie na wyjazd czeka się średnio od trzech do ośmiu tygodni. Ośrodki rehabilitacyjne są usytuowane w

Po czym poznać dobrą klinikę rehabilitacyjną

Po czym poznać dobrą klinikę rehabilitacyjną

; Warszawa - 12 pkt 3. Prywatna Klinika Rehabilitacyjna w Krojantach - 12 pkt Wśród ośrodków rehabilitacji dziennej kolejność najlepiej wyposażonych placówek wygląda następująco: 1. Medical Fitness Warszawa - 15 pkt 2. Merkury - Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Gdynia - 14 pkt 3. Centrum Synergia Chorzów

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS [INFORMATOR]

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS [INFORMATOR]

pracy. Uwaga! Pacjent sam może dostarczyć wniosek lekarzowi. Wzór można znaleźć pod adresem Zus.pl/rehabilitacja . Sporządzony przez lekarza dokument trzeba złożyć w najbliższej placówce ZUS. Jeżeli mamy dokumentację medyczną potwierdzającą schorzenie, powinniśmy zrobić jej kopię i złożyć razem z

Do sanatorium z NFZ lub ZUS [INFORMATOR]

rokowanie odzyskania zdolności do pracy. Uwaga! Pacjent sam może dostarczyć wniosek lekarzowi. Wzór można znaleźć w internecie pod adresem www.zus.pl/rehabilitacja . Badanie orzecznika Sporządzony przez lekarza wniosek trzeba złożyć w najbliższej placówce ZUS. Jeżeli mamy dokumentację medyczną

Wielki przewodnik po prywatnych domach opieki nad starszymi. Sprawdź swój region

Wielki przewodnik po prywatnych domach opieki nad starszymi. Sprawdź swój region

tabeli? Znajdziesz ją tutaj. Rehabilitacja Tylko niespełna 10 proc. ankietowanych placówek deklarowało brak możliwości prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla swoich pensjonariuszy. Pozostałe oferują najczęściej pakiet "kinezyterapia (ćwiczenia ruchowe, profilaktyka przeciwupadkowa

Koniec rehabilitacji dla dzieci? NFZ się to nie opłaca

Koniec rehabilitacji dla dzieci? NFZ się to nie opłaca

Ośrodków Rehabilitacyjnych, w skład którego wchodzą sanatorium w Suchym Borze i sanatorium w Jarnołtówku. - Musieliśmy odwołać część zaplanowanych na lato turnusów rehabilitacyjnych w obydwu placówkach. Przez kilka miesięcy jakoś damy radę, ale wyliczyliśmy, że w listopadzie zaczną się poważne problemy

Psychiatra Warszawa. Likwidują poradnię dla dzieci na Mokotowie

Psychiatra Warszawa. Likwidują poradnię dla dzieci na Mokotowie

on przeniesienie oddziału dziennego dla dzieci z ul. Sobieskiego do podobnego na Jazdowie. W planach jest też przeprowadzka na Nowowiejską detoksu alkoholowego z ul. Kolskiej i rehabilitacji z Dolnej. W każdej z tych placówek całą dobę dyżuruje jeden specjalista. W szpitalu jest dwóch lekarzy na

Chory na stwardnienie rozsiane pedofil nadal na wolności. Sąd szuka więzienia, w którym mógłby odsiadywać karę

Chory na stwardnienie rozsiane pedofil nadal na wolności. Sąd szuka więzienia, w którym mógłby odsiadywać karę

- przyp. red] czy niedowładu spastycznego kończyn dolnych.   Rehabilitacja tak, leczenie nie Trzy propozycje miejsc, w których mężczyzna mógłby odbyć karę i być leczonym, wysłało do sądu we Wrocławiu Ministerstwo Sprawiedliwości. Okazuje się, że zakład karny w Łodzi ma oddział rehabilitacyjny, a

Nie zamykać rodzica z niepełnosprawnym dzieckiem w domu

Nie zamykać rodzica z niepełnosprawnym dzieckiem w domu

Narodowego Funduszu Zdrowia uzdrowiskowego leczenia szpitalnego, rehabilitacji, leków, sprzętu – szczegóły określa rozporządzenie ministra zdrowia; dofinansowanie z PFRON do m.in. turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, likwidację barier architektonicznych (np

Do sanatorium z ZUS

Do sanatorium z ZUS

Z sanatorium mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, które mają szanse na odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Dotyczy to osób przebywających na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub okresowej rencie z

Szpital dziecięcy przy Krysiewicza. Dyrektor Jacek Profaska odwołany

Decyzję o odwołaniu dyrektorka podjął w poniedziałek zarząd województwa, któremu podlega szpital dziecięcy. Jacek Profaska kierował placówką 25 lat. Jego odwołanie jest zaskoczeniem, dyrektor wiele razy był krytykowany przez część radnych sejmików i media, ale władze województwa zawsze stawały w

Do sanatorium z ZUS

Do sanatorium z ZUS

chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub okresowej rencie z tytułu niezdolności do pracy. KTO MOŻE WYJECHAĆ DO SANATORIUM Z ZUS "Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS" może wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista, jeśli uzna, że mamy

Do sanatorium z ZUS za darmo

Do sanatorium z ZUS za darmo

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne. Na

Za darmo do sanatorium z ZUS

chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, + pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, rokujące odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji. Przykład. Pani Katarzyna z Łomży ma problemy z kręgosłupem. Lekarz

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS za darmo

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS za darmo

adresem Zus.pl/rehabilitacja . Sporządzony przez lekarza dokument trzeba złożyć w najbliższej placówce ZUS. Jeżeli mamy dokumentację medyczną potwierdzającą schorzenie, powinniśmy zrobić jej kopię i złożyć razem z wnioskiem. Potem Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa nas na badanie, które wykonuje lekarz

W Zabrzu nie ma kolejek na rehabilitację!

Placówka proponuje zajęcia gimnastyki indywidualnej i grupowej, fizykoterapię, zajęcia relaksacji oraz opiekę lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej i medycyny sportowej. Warunkiem przyjęcia jest skierowanie wydane przez lekarza rodzinnego (z zastrzeżeniem, że nastąpiło zaostrzenie stanu

Wydłużają się kolejki do państwowych lekarzy. Polacy kupują prywatne polisy zdrowotne

oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty wynosi aż 2,5 miesiąca. A u lekarzy niektórych specjalności kolejki są jeszcze dłuższe. Do okulisty czy laryngologa - ponad pół roku. Na wizytę u kardiologa lub endokrynologa pacjenci czekają ok. pięciu miesięcy, a do wybranych poradni rehabilitacyjnych trzeba

Pod dobrą opieką

domu opieki społecznej? Dla kogo są zakłady opiekuńczo-lecznicze? Jak znaleźć miejsce w hospicjum? DLA KOGO HOSPICJA Hospicjum sprawuje opiekę nad osobami cierpiącymi na postępujące, przewlekłe choroby o niekorzystnym rokowaniu. W takiej placówce opieka nad chorym polega na leczeniem objawowym

Ranking szpitali. Która placówka najlepsza w Twoim regionie?

Zestawienie najlepszych szpitali w Polsce powstaje na podstawie ankiety wysyłanej do szpitali przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W tym roku rozesłano ją do ok. tysiąca placówek, odpowiedziały 223. Ankieta zawiera pytania m.in. o infrastrukturę szpitalną, jakość opieki

Podatkiem w niepełnosprawne dzieci

ma zajęcia ruchowe, masaże, logopedę. Nie musimy jeździć od specjalisty do specjalisty tak jak we Wrocławiu. NFZ refunduje w całości turnusy rehabilitacyjne tylko na oddziałach szpitalnych. Takich placówek jest jednak w kraju za mało, na pobyt w nich dzieci czekają w długiej kolejce. W przypadku

Z ZUS do sanatorium za darmo

być skierowane osoby tam ubezpieczone. Rolnicy wyjeżdżają z KRUS. Policjantom czy żołnierzom sanatoria zapewnia MSW lub MON. Sanatorium należy się: * ubezpieczonym, zagrożonym całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy; * uprawnionym do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po

Minister zdrowia wbrew NFZ. Zgoda na centrum senioralne na Winogradach

Kilka miesięcy temu podległy miastu ośrodek zdrowia POSUM przygotował projekt budowy Centrum Medycyny Senioralnej oraz Centrum Opieki Paliatywnej na sto łóżek. Na działce przy al. Solidarności za blisko 40 mln zł mają też powstać hospicjum, oddziały geriatryczne i rehabilitacyjne, hostel dla ludzi

Jak się dostać do domu opieki

, choroby lub niepełnosprawności wymaga całodobowego wsparcia. Jakie dokumenty Osoba, która jest zainteresowana miejscem w placówce, powinna złożyć pisemny wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla swojego miejsca pobytu lub zameldowania. W jej imieniu (i za jej zgodą) może to zrobić każdy, sąsiadka

Papież Franciszek pomógł chorej Wiktorii. "Kwota przelewu to tajemnica"

rehabilitacji. – Już sama rehabilitacja to spory wydatek, NFZ refunduje tylko jedne zajęcia w tygodniu, więc zamawiamy prywatnie zajęcia niezbędne do podtrzymania tego, co wypracowaliśmy do tej pory. Do tego dochodzą turnusy rehabilitacyjne, których koszt opiewa na 6-6,5 tys. zł. Mąż pracuje, ja opiekuję

Rewolucja w rentach [INFORMATOR]

placówce Zakładu. Jeśli komisja podtrzyma stanowisko lekarza, zostaje nam sąd pracy. Odwołanie do niego również składa się za pośrednictwem ZUS. Co roku sąd orzeka w ok. 25 tys. spraw dotyczących rent. Blisko 6,5 tys. kończy się pozytywnie dla osób, które się odwołały, w ponad 16 tys. przypadków wygrywa

Rząd ma program pomocy niepełnosprawnym. "Można się nim zasłonić, wprowadzając zakaz aborcji"

badań prenatalnych, wsparcie najlepszych szpitali w zakresie położnictwa i neonatologii, zwiększenie dostępności opieki paliatywnej i hospicyjnej. Koordynacją świadczeń dla dzieci z ciężkimi wadami zajmie się 30 wyspecjalizowanych placówek, a ośrodki rehabilitacyjne otrzymają większe pieniądze

Obstawiasz kilka kolejek do lekarza? Mogą cię złapać, a wtedy...

- Im dłuższy okres oczekiwania na wizytę, tym więcej pacjentów nie zjawia się w wyznaczonym terminie. Są specjaliści, u których ten odsetek sięga nawet 20 procent. W naszych placówkach problem szczególnie widać w przypadku ortopedów. Staramy sobie radzić z tym tak, że zapisujemy nieco więcej

Do sanatorium z ZUS

do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, + pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, rokujące odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji. Przykład. Pani Maria z Katowic ma problemy z

Do sanatorium z ZUS

wniosku można znaleźć w internecie pod adresem - www.zus.pl/files/dpir/Wniosek_o_rehabilitacje.pdf Sporządzony przez lekarza wniosek trzeba złożyć w najbliższej miejscu zamieszkania placówce ZUS (nie trzeba jechać np. do centrali ZUS w Warszawie). Jeżeli pacjent ma dokumentację medyczną potwierdzającą

Rząd ustępuje protestującym rodzicom. Ale oni nie chcą skończyć okupacji Sejmu

rehabilitacje w najdroższym prywatnym ośrodku, a udział w turnusie rehabilitacyjnym w ośrodku publicznym to około 1,5 tys. zł. Pomoc niepełnosprawnym to nie tylko wsparcie finansowe. Na koniec 2013 roku funkcjonowało 1910 placówek, z których mogą korzystać osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Są to m.in. domy

Nowa moda wśród młodych par. Zamiast kwiatów - pomoc dzieciom

postanowił wykorzystać słupski Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W czerwcu pracownicy zaapelowali do młodych planujących ślub o zbiórkę artykułów szkolnych zamiast kwiatów. Kilka dni temu pierwsza para przyniosła do placówki kredki, bloki rysunkowe, długopisy, farby, mazaki i zeszyty. Mogliśmy się podzielić

OPIEKA DZIENNA I INNA POMOC DLA STARSZYCH

pomocy trafiają też seniorzy, którzy we własnych domach nie mają bieżącej wody albo pralki. Wtedy pracownicy ośrodka pomagają im zrobić pranie lub wziąć kąpiel. W jednych placówkach podopieczni mogą zjeść dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad), w innych tylko obiad. Przyjęcie do DDP jest łatwiejsze niż

Fundusz skontrolował gabinety. Nie było w nich lekarzy. Posypały się kary

. Rekord W Grajewie w dniu przeprowadzenia kontroli stwierdzono, iż nieczynna była połowa z 14 poradni. Podobną sytuację stwierdzono także w augustowskiej placówce, w której na 4 skontrolowane poradnie - wszystkie były zamknięte. W dwóch przypadkach NFZ rozwiązał umowę z gabinetem lekarskim także ze

9-letni Antek triumfuje! Chłopiec może wjechać do szkoły na wózku

, rady pedagogicznej i dyrektorki. Rodzice Antka przekonywali, że wózek i ich syn nie stwarzają zagrożenia dla innych dzieci. I choć niektórzy z początku mieli wątpliwości, to ostatecznie zdrowy rozsądek wziął górę. Po wczorajszej interwencji przedstawicieli Rzecznika Praw Dziecka dyrektorka placówki

Rząd Szydło pomoże niepełnosprawnym? Na razie mamy szumne deklaracje. I podkładkę pod zakaz aborcji

lat, a redakcja głucha? (...) Nie wie, że niepełnosprawni nie mają pracy, placówek, sprzętu rehabilitacyjnego, że matki siedzą w domu z leżącymi dziećmi i nie mogą iść do lekarza, że niepełnosprawni mają głodowe świadczenia?" - napisała Iwona Hartwich, matka 22-letniego Kuby z porażeniem mózgowym

Absurdalna punktacja szpitali walczących o kontrakt z NFZ. Rząd wykończy małe lecznice

Na wiosnę przyszłego roku NFZ ogłosi konkurs na świadczenia zdrowotne - kontrakty mają być przyznawane na dziesięć lat we wszystkich dziedzinach: poradach specjalistycznych, szpitalach, rehabilitacji itd. Jak oferty placówek będą oceniane? Ministerstwo Zdrowia przedstawiło właśnie projekt

Fatalny w skutkach poród Ani. Miała być zdrowa, nie ma szans na normalne życie

comiesięczną rentę w wysokości 4 tys. zł. Wyliczyli, że Ania potrzebuje nieustannej rehabilitacji (godzina kosztuje 70 zł) i turnusów rehabilitacyjnych (dwa tygodnie to koszt około 4 tys. zł). W odpowiedzi na pozew powiat wołowski i PZU, ubezpieczyciel szpitala, przekonywali, że być może na stan dziecka miały

Do sanatorium z ZUS

mogą się starać o wyjazd u swojego ubezpieczyciela, czyli w KRUS. Do sanatorium mogą wyjechać: * ubezpieczeni, zagrożeni całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, * uprawnieni do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego, * pobierający

Dla kogo pakiet onkologiczny [INFORMATOR]

onkologicznego. Takie placówki mają obowiązek umieszczania tuż przy wejściu albo na szyldzie napisu „szybka terapia onkologiczna”. Na stronach internetowych oddziałów NFZ pod tym hasłem znajdziemy spis placówek, które leczą w ramach pakietu. Zielona karta służy do omijania kolejek, ale tak naprawdę

Jak rozpoznać prawdziwego fizjoterapeutę

urzędników. Według członków stowarzyszenia Fizjoterapia Polska na blokowaniu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty może zależeć lekarzom specjalistom rehabilitacji ruchowej. To oni kierują pacjentów na fizjoterapię. - Ta licząca 1,4 tys. osób specjalizacja obsługuje około 5 tys. placówek rehabilitacyjnych w

83-letni prezes Lechosław "rehabilitował" nawet zmarłych. Dostał pół miliona dotacji

nieprawdziwe dane dotyczące ilości przeprowadzonych ćwiczeń rehabilitacyjnych, konsultacji lekarskich, wyjazdów rehabilitacyjno-integracyjnych. Podawał też nieprawdziwe dane placówki medycznej, która czynności te miała prowadzić. Wprowadzając PFRON w błąd, otrzymał ponad 471 tys. zł dotacji. Pieniądze w

Rehabilitacja po udarze, czyli od fizjoterapeuty do logopedy

rehabilitantów, którzy pracują z chorym nad odzyskaniem sprawności. Udar. Gra w karty poprawia sprawność po udarze *** Jeżeli wiemy, że w szpitalu, w którym osoba po udarze jest leczona, nie ma miejsca na oddziale rehabilitacji neurologicznej, trzeba szybko szukać go w innych placówkach. Po informację warto

Poznaj historię instrumentu na medal. Musicon, dzieło polskiego projektanta, podbija świat

, cymbałki oraz brzęczący kołowrotek. Brzmi skomplikowanie? Niekoniecznie. - Dzieci łapią to w lot. Nie trzeba im nic tłumaczyć, wystarczy postawić musicon i robią wszystko intuicyjnie - cieszy się Laszuk. Bo instrument był testowany na dzieciach. Ekipa musiconu gościła w przedszkolach i różnych placówkach

Obniżenie wieku emerytalnego stało się faktem. Polacy zalali ZUS wnioskami o emeryturę

było jednak składać już od 1 września. I Polacy zasypują nimi placówki ZUS. Największe oblężenie przeżywają oddziały ZUS w Gdańsku, gdzie złożono 9588 wniosków, i w Szczecinie – 8404. W sumie w całym kraju we wrześniu o emeryturę wystąpiło aż 200 tys. rodaków. Przykładowo w całym 2013 r. wniosków

Niech państwo nie rozdziela się od Kościoła

. drobiazgi. To łóżka rehabilitacyjne, ssaki, koncentratory tlenu, wózki, balkoniki, rowery rehabilitacyjne, chodziki... Rocznie korzysta z nich kilkadziesiąt tysięcy osób. A to jeszcze nie koniec. Caritas prowadzi też placówki dla uzależnionych, głównie młodych. W zeszłym roku ze specjalistycznej terapii

Samorządy sprzedają szpitale. Chcą zdążyć, nim zakaże PiS

PiS zapowiedział zakaz komercjalizacji i prywatyzacji szpitali już w programie w 2014 r. Projekt przepisów w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w połowie stycznia. W piątek minister Konstanty Radziwiłł zapewnił, że prace są zaawansowane. Placówki, które zostały już przekształcone, mają

Muzykoterapia. Na czym polega?

rehabilitacyjnym dla starszych osób chorujących na cukrzycę słuchaliśmy i śpiewaliśmy grupowo pieśni patriotyczne i biesiadne. "Wojenko, wojenko" w ramach muzykoterapii? - Oczywiście, a także "Oczy cziornyje" albo "My, Pierwsza Brygada". Bardzo często sięgamy po polskie kolędy i

JAK SIĘ STARAĆ O RENTĘ

się odwołać do komisji lekarskiej ZUS. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania pisma. Odwołanie składa się w lokalnej placówce ZUS. Jeśli komisja podtrzyma stanowisko lekarza orzecznika, zostaje sąd pracy. Odwołanie do niego również składa się za pośrednictwem ZUS. UDOWODNIJ STAŻ Oprócz

Szpitale, porody, trumny... Po co przyjeżdżają Rosjanie?

ścięgna Achillesa, operacje kolan i bioder. A także chirurgiczne - mówi Grzegorz Adamowicz, rzecznik szpitala. - Do tego dochodzą konsultacje specjalistyczne, drobniejsze zabiegi oraz turnusy rehabilitacyjne. Są pacjenci, którzy na takie dwutygodniowe pobyty przyjeżdżają trzy razy w roku. Pacjentów do

Jak rozpoznać najlepsze szpitale

nie przyjmowano. Teraz tak. Ale czy to znaczy, że dzięki wybitnemu chirurgowi jakość operacji spadła? Ten przykład pokazuje, jak trudno jest mierzyć jakość w medycynie. Nie da się stosować prostych mierników, bo można skrzywdzić pacjentów. Placówki nastawione na redukcję śmiertelności mogłyby zacząć

Centrum Zdrowia Dziecka likwiduje co trzecie łóżko

rehabilitacyjną dla CZD. - Centrum jako ośrodek wysokospecjalistyczny wciąż dostaje za rehabilitację wyższe stawki niż inne placówki w Polsce. Niekiedy zamiast 1,15 zł dostają 2 zł - mówi Wanda Pawłowicz, rzecznik mazowieckiego oddziału NFZ. Tym razem groźby zamknięcia oddziału nie ma, ale ograniczona ma być

Coraz trudniej o rentę

doszła do skutku. Renty mogą się stać wyższe od emerytur w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat. ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZUS zamiast wysyłać Polaków na renty coraz częściej chce, aby się leczyli. Jeszcze w 1999 r. na specjalne świadczenia rehabilitacyjne kierował 21 tys. osób rocznie, w 2007 r. - 47

Szpital już płaci pozostającej po operacji w śpiączce Szwedce Christinie Hedlund

miesiąca). - To koszty uznane za uprawdopodobnione na obecnym etapie postępowania - tłumaczy sędzia Tomasz Adamski, rzecznik gdańskiego sądu okręgowego. - Pieniądze te mają pokrywać koszta zabiegów rehabilitacyjnych, suplementów diety, witamin, środków higienicznych, wyżywienia, ubrań, pobytu w ośrodku

Długa droga do sprawności. Po operacji na rehabilitację trzeba czekać ponad rok

wszystkie zabiegi. Nasz czytelnik postanowił skorzystać z usług Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, którego oddział rehabilitacyjny mieści się przy ul. Kościuszki. - Dowiedziałem się, że najbliższy termin to maj 2017 roku! To jakiś absurd! - oburza się pan Leszek. Nie wyobraża sobie czekania

Domy pomocy społecznej

Do prywatnego domu opieki nie trzeba mieć skierowania. Do państwowego jest konieczne. Wydaje je gmina po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji. Skierowanie wędruje do powiatowego centrum pomocy rodzinie i tam zapada decyzja o wyborze placówki. Powinien to

Komu należy się renta

pracy bądź częściowo niezdolni do pracy (straciliśmy w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z naszymi kwalifikacjami). Od decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do komisji lekarskiej ZUS-u. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania pisma. Odwołanie składa się w lokalnej placówce ZUS-u

"Kolejny bubel NFZ" - pacjenci skarżą się na informator. Sprawdziliśmy - mają rację

W ub.r. NFZ uruchomił bezpłatną całodobową telefoniczną infolinię. Można tam było uzyskać informacje o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na leczenie szpitalne, ambulatoryjne leczenie specjalistyczne, leczenie rehabilitacyjne i badania diagnostyczne. Takie same dane można było zaleźć

Samotnie idzie przez Polskę dla chorego syna

samodzielnym, spędzają mnóstwo czasu na terapiach i rehabilitacji. Celem jest samodzielność Rodzice zapisali Iana do przedszkola publicznego. To nie był dobry wybór. Chłopiec musi być na specjalnej diecie. Dzieci z autyzmem nie powinny jeść cukru, glutenu, mleka. W normalnej placówce nietrudno o to, żeby ktoś

"Nie wierzę, że nagle pojawi się pomoc". Matki niepełnosprawnych dzieci komentują rządowe zapowiedzi

autyzmem czy niepełnosprawnością sprzężoną, nie są przyjmowane do warsztatów terapii zajęciowej czy środowiskowych domów samopomocy, bo są "za trudne". Potrzebują bardziej specjalistycznej placówki, indywidualnego wsparcia, a takich miejsc praktycznie nie ma. Skutkiem tego jest niewolnictwo matek

Dyrektorka zabroniła 9-latkowi jeździć w szkole na wózku inwalidzkim. "Bo nabrudzi"

szkody, no może poza rozjeżdżonym trawnikiem - odpowiada mama chłopca. Kuratorium i rzecznik w akcji Ostatecznie stanęło na tym, że Antek może wjeżdżać wózkiem do klasy, ale w czasie lekcji musi przesiąść się na drewniany fotelik rehabilitacyjny. - To nie jest rozwiązanie. Ten fotelik ma już dwa lata i

70 operacji dziennie, czyli jak w Kajetanach powstało Światowe Centrum Słuchu

Ośrodek Cochlear Center, druga tego typu placówka w Europie, dała początek nie tylko Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu, ale także otwartemu w ubiegłym roku Światowemu Centrum Słuchu. Otwarcie Ośrodka było ogromnym sukcesem. W tamtych latach powstanie placówki o takim znaczeniu

Szkoła Podstawowa nr 12

dodatkowe: uczestniczy w programie Szkoła bez przemocy; szkoła jest placówką integracyjną, prowadzone są zajęcia z logopedą i rehabilitantem, do dyspozycji sala rehabilitacyjna, możliwość zajęć z hipoterapii

Miasta Idei w Sosnowcu. Inwestycje w jakość życia i sposób spędzania wolnego czasu

Uniwersytetu Śląskiego. Kolegium dopiero w 2008 r. przeniosło się do nowego, wzniesionego przez miasto budynku przy ul. Grota-Roweckiego. Od ośmiu lat jedynym gospodarzem obiektu jest sosnowiecka biblioteka. Po remoncie placówka udostępni mieszkańcom dwa ośrodki multimedialne – dla dzieci i dla

Ważymy szkolne plecaki w podstawówce. Rekordzista dźwigał na plecach prawie 8 kg

terapii manualnej kręgosłupa z Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego "Revimed" w Gdańsku. Dobra promocja miasta to nowi turyści i inwestorzy. Kto wydaje najwięcej? Ministerstwo: Uczniowie, korzystajcie z szafek Co na to MEN? - Minister edukacji narodowej zobowiązał dyrektorów szkół, aby w

Pomoc dla Syrii jest moralnym obowiązkiem każdego z nas

rehabilitacyjnego pomogliśmy już ponad 500 osobom. Podobna placówka działa też w Damaszku. Aby terapia przyniosła efekty, pacjent w większości przypadków musi do nas przyjeżdżać codziennie, co jest utrudnione w takim mieście jak Aleppo, gdy trwają walki. Wyobraźmy sobie, ilu osobom będziemy w stanie pomóc, kiedy

Tańsze pociągi, zniżki i zwolnienie z abonamentu

zł na utworzenie dziennych domów seniora. Jak przekonują pomysłodawcy, placówki te mają być połączeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Takich domów ma powstać w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat ponad tysiąc. Zainaugurowany uroczyście w

Kto może przejść na rentę

. Odwołanie składa się w lokalnej placówce ZUS. Jeśli komisja podtrzyma stanowisko lekarza orzecznika, zostaje sąd pracy. Odwołanie do niego również składa się za pośrednictwem ZUS. W 2014 r. było ok. 25 tys. orzeczeń sądu w sprawie rent. Blisko 6,5 tys. zakończyło się pozytywnie dla osób, które się odwołały

Zniżki i ulgi dla starszych

, * korzystać z bezpłatnego tygodniowego wstępu na ekspozycje w Muzeum Etnograficznym, * uczestniczyć w zajęciach tanecznych czy warsztatach choreoterapii za 10 zł. Mają zniżki na kursy języka angielskiego, zabiegi rehabilitacyjne, wycieczki, bilety do kina, jogę, siłownię, do restauracji, na naprawę protez

Renta wyższa od emerytury?

otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w lokalnej placówce ZUS. Jeśli komisja podtrzyma stanowisko lekarza orzecznika, zostaje nam sąd pracy. Odwołanie do niego również składa się za pośrednictwem ZUS. * WARUNEK DRUGI ma dwa warianty - musimy spełnić jeden z nich. Wariant A - trzeba mieć wymagany okres

Likwidują poradnię w Śródmieściu

środowiskowej, gabinetu położnej środowiskowej, poradni otolaryngologicznej, geriatrycznej, stomatologicznej. Trzy ostatnie placówki nie miały pacjentów. - Te poradnie istniały tylko na papierze, bo brakowało specjalistów - podkreśla Mirosława Rutkowska, dyrektorka szpitala przy Barskiej. - W ubiegłym roku

Do sanatorium z NFZ

, + pobytu opiekuna pacjenta, + dodatkowych kosztów obowiązujących w miejscu położenia zakładu, np. opłat klimatycznych, + zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Uwaga! Opłat za wyżywienie i

Szpital wypłacił załodze kwartalną premię za obecność w pracy

. Biły rekordy w tej placówce. Za nimi w rankingu L4 znajdowały się salowe i pracownicy techniczni. W tych grupach absencja sięgała 20 proc. Lewandowska: - Chorują tylko pielęgniarki na etacie, kontraktowe nie. Problem absencji nie dotyczy też lekarzy, zaledwie trzech pracuje na etatach, reszta podpisała

Rodzice niepełnosprawnych dzieci przenoszą protest do Brukseli. Zbierają pieniądze na wyjazd

darmowej rehabilitacji, większego dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych i refundowanego sprzętu medycznego. Chcą też realnej pomocy w likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych, dostępu do specjalistycznych placówek po ukończonej edukacji dziecka oraz bezpłatnego dojazdu do szkół

Domy spokojnej starości. Ceny, oferta, jak wybrać najlepszy

geriatrii i placówek opieki długoterminowej. Polacy mają coraz mniej oporów wobec oddawania bliskich do takich domów, a pokolenie obecnych 40-, 50-latków często jest lepiej sytuowane finansowo niż ich rodzice. Również osoby przebywające na emigracji za granicą mogą być skłonne do opłacania w Polsce opieki

Pomysł ministra zdrowia: Niech gminy dopłacają do leczenia mieszkańców

leczniczej samorządy będą mogły płacić za wszystko, na co NFZ nie ma lub nie chce dać pieniędzy, czyli porady u specjalistów, drogie operacje, rehabilitację itd. - Takie rozwiązanie uprości nam życie - uważa Krzysztof Lewandowski, wiceprezydent Zabrza. Podaje przykład placówki rehabilitacyjnej w mieście

INFORMATOR ONKOLOGICZNY

realizację pakietu onkologicznego. Takie placówki mają obowiązek umieszczania tuż przy wejściu albo na szyldzie napisu "szybka terapia onkologiczna". Na stronach internetowych oddziałów NFZ pod tym hasłem znajdziemy spis placówek, które leczą w ramach pakietu. Zielona karta służy do omijania

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

trzeba go ujawniać w zeznaniu rocznym PIT i płacić podatku. Przysługuje, gdy zmarły miał ubezpieczenie, pobierał emeryturę lub rentę (albo spełniał warunki do uzyskania tych świadczeń), był na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub zasiłku macierzyńskim. Wypłaca się go temu, kto pokrył

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych powstaje we Wrocławiu

, prywatne gabinety lekarskie. Także firmy, np. informatyczne, które tylko współpracują z placówkami medycznymi. - Również ginekolog, który tylko raz w tygodniu przyjmuje pacjentki, będzie musiał posiadać komputer i archiwizować dokumenty cyfrowo. Będzie mógł wtedy skorzystać z naszych serwerów - mówi Anna

Pomoc finansowa po śmierci bliskiej osoby. Komu się należy? [INFORMATOR]

trzeba go ujawniać w zeznaniu rocznym PIT i płacić podatku. Przysługuje, gdy zmarły miał ubezpieczenie, pobierał emeryturę lub rentę (albo spełniał warunki do uzyskania tych świadczeń), był na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub zasiłku macierzyńskim. Wypłaca się go temu, kto pokrył

Do sanatorium z NFZ

uzdrowiskowych (pokrywamy część kosztów); + wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego; + pobytu opiekuna pacjenta; + dodatkowych, obowiązujących w miejscu położenia zakładu, np. opłat klimatycznych; + zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych niezwiązanych z chorobą

W najnowszym numerze "Tylko Zdrowie" 28 października

bardzo szczegółowego kwestionariusza. Nawet podczas pobytu w szpitalu wypełniałem dokument mniej dociekliwy. Zastanowiło mnie to, a także brak dokładniejszych danych placówki, która firmuje ten dokument. Czy muszę wypełnić taki kwestionariusz? I czy stomatolog ma prawo odmówić mi leczenia, jeśli tego nie

Spór o Narodowy Instytut Onkologii. Lekarze protestują przeciwko monopolowi w leczeniu raka

Połączenie obu instytutów szykowane jest od kilku lat, czyli od momentu, kiedy prof. Krzysztof Warzocha, szef Instytut Hematologii, został także dyrektorem Instytutu Onkologii. Komisja przygotowująca fuzję obydwu placówek zakończyła już prace. Teraz do połączenia obydwu placówek wystarczy

Senior jedzie do sanatorium. Wszystko, co warto wiedzieć na ten temat [PORADNIK]

lekarz pracujący w placówce, która ma kontrakt z NFZ. Skierowanie musi zostać wypisane na specjalnym druku. Jeśli lekarz ma wątpliwości co do zasadności skierowania na leczenie uzdrowiskowe, może wysłać pacjenta na konsultację do lekarza specjalisty. Trzeba pamiętać o tym, że w przypadku osób dorosłych

Pieskie życie bez psa

właściciel nie mówił - czeka na adopcję. A może być inaczej - U nas są psy, jest kot, rybki, papugi, króliki i szynszyla - mówi dyrektorka Dolnośląskiego Ośrodka Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego w Chojnowie prowadzonego przez stowarzyszenie Niebieski Parasol. Na początku ich usunięcia domagał się sanepid

Fizjoterapeuci chcą kierować pacjentów na zabiegi bez konsultacji z lekarzem

pięcioletnich studiach na kierunku rehabilitacja. Elitę stanowią ci, którzy ukończyli studia ze specjalizacją z fizjoterapii. Placówkom, które ich zatrudniają, NFZ przyznaje dodatkowe punkty w konkursach na leczenie. Mimo że grupa zawodowa jest tak liczna, nie ma swojego samorządu, który wydawałby im prawo

Naczynia na rehabilitacji

naczynia po wykonaniu zabiegu. Leczenie rehabilitacyjne powinno być stosowane w każdym stopniu zaawansowania choroby. W połączeniu z wyeliminowaniem czynników ryzyka w mniej zaawansowanych stadiach choroby może zastąpić leczenie zabiegowe, które zawsze związane jest przecież z pewnym ryzykiem. Jest to w

W restauracji z Jastarni chcą podawać mięso fok. "Kiepski happening"

niezrozumiały. Argument o helskim fokarium jest chybiony, ponieważ jest to jedyna w Polsce placówka naukowa i zarazem ośrodek rehabilitacyjny dla fok. Właśnie tu przechodzą one specjalny trening przygotowujący je do życia w naturalnym środowisku i po dwóch-trzech miesiącach każdy osobnik urodzony w fokarium

Opieka nad osobami starszymi. Pierwszy w Polsce przewodnik po prywatnej opiece domowej

. Ważną kwestią jest jakość usług. O ile w przypadku pomocy przy prowadzeniu domu, gotowaniu, sprzątaniu czy robieniu zakupów nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza, to w przypadku osób wymagających zabiegów pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych czy częstego podawania leków sama empatia i doświadczenie

Mówi wiceprezydent Olsztyna: Nie było źle

budynkach coraz nowocześniejszy sprzęt. Planujemy dalszą modernizację i rozbudowę tej placówki. M.in. za pieniądze Unii Europejskiej chcemy wybudować oddział rehabilitacyjny. Czy do porażek można zaliczyć brak prywatyzacji przychodni specjalistycznej przy ul. Dworcowej? - Zamierzaliśmy sprywatyzować tę

Absurdy NFZ. Urzędnicy wysyłają chore dzieci do spa zamiast na rehabilitację w ośrodkach z doświadczeniem

rehabilitacją oddechową dzieci, ale od lat ma gotowy oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej. Kontraktu nań nie dostał, a co gorsza - fundusz zabrał mu pieniądze na poradnię rehabilitacyjną. - NFZ uznał, że dzieci mogą chodzić do poradni dla dorosłych. To bzdura, bo lekarze zajmujący się dorosłymi nie znają się

Nie można komuś kazać dźwigać jego krzyż. Czy aborcja jest wyjściem?

niepełnosprawności swoich dzieci. Zdarzają się sytuacje, kiedy rodzice przyjeżdżają do nas na turnus rehabilitacyjny, ale nie godzą się, byśmy zrobili dzieciom zdjęcie na naszą stronę internetową. Dostają od pomagającej im rodziny ultimatum, że jeśli pokażą dziecko publicznie, to muszą przestać liczyć na pomoc

Dla naszych dzieci nigdzie nie ma miejsca. "System o nas zapomniał"

. Farma Życia Alternatywą mógłby być ośrodek dedykowany konkretnie osobom z autyzmem. Takiego jednak w Trójmieście nie ma. Pani Janina od kilku już lat stara się, by w Gdańsku utworzyć Farmę Życia - placówkę szkoleniowo-rehabilitacyjną całodobowego pobytu dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami