pkb polski

PAP

"Dziennik Gazeta Prawna": Polski PKB będzie rósł szybciej

"Dziennik Gazeta Prawna": Polski PKB będzie rósł szybciej

Dzięki wzrostowi płac i programowi Rodzina 500+ polski PKB w 2016 r. będzie rósł coraz szybciej. W każdym kwartale będzie "o 3,6 proc. wyższy niż rok wcześniej" - szacują eksperci, a informuje o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

GUS: Mazowsze liderem PKB w Polsce

Ponad jedna piąta polskiego PKB wytwarzana jest na Mazowszu - wynika z opublikowanego raportu GUS. Najmniejszy udział mają woj. świętokrzyskie, podlaskie, lubuskie i opolskie.

Polski eksport, zwłaszcza rolno-spożywczy, istotnie wspiera wzrost PKB

Polski eksport, zwłaszcza rolno-spożywczy, istotnie wspiera wzrost polskiego PKB - mówili w czwartek uczestnicy konferencji Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Wskazano, że relacja eksportu do PKB wzrosła z 19 proc. w 2001 r. do ponad 40 proc. w 2013 r.

2 procent PKB na polskie wojsko

2 procent PKB na polskie wojsko

Polska zamierza podnieść finansowanie wojska do 2 proc. PKB

pójścia tą samą drogą, jako odpowiedzi na to, że inne kraje w sąsiedztwie Polski podnoszą w sposób bardzo istotny poziom zaangażowania finansowego w budżety obronne" - uzasadniał Komorowski projekt podniesienia poziomu finansowania wydatków na obronę do 2 proc. PKB. Dotąd siły zbrojne finansowane są

MFW: wzrost PKB Polski w 2014-2015 - około 3 proc.

opinii MFW, Polska powinna kontynuować konsolidację fiskalną. Fundusz przewiduje obniżenie deficytu do około 3,25 proc. PKB w 2014 i dalej do około 2,75 proc. PKB w 2015 roku. Wskaźnik długu publicznego obniży się z około 55,75 proc. PKB w końcu 2013 roku do około 48,5 PKB w końcu 2014 roku, głownie

BAML podtrzymuje prognozy PKB dla Polski na 2014 r.

Bank stwierdza zarazem, że dynamika polskiej gospodarki osłabła z 1,1 proc. kdk w I kwartale do 0,5-0,6 proc. kdk w II. W ujęciu rocznym PKB za II kwartał wzrósł w Polsce o 3,2 proc. rdr w porównaniu z 3,4 proc. rdr w I kwartale - ogłosił w czwartek wstępne dane GUS. Na dane w drugim półroczu

MFW: w 2014 r. PKB Polski urośnie o 3,1 proc.

przez rząd Aktualizacji Programu Konwergencji Ministerstwo Finansów zakłada, że w 2014 roku PKB wzrośnie o 3,3 proc., a w przyszłym roku o 3,8 proc. Według ostatnich prognoz OECD przedstawionych na początku maja br. w tym roku polska gospodarka ma się rozwijać w tempie 3 proc., a w 2015 r. przyspieszy

MF: dane o PKB potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki

szacunek PKB (...). Kwartalny profil zmian PKB wskazuje, że od II kw. 2013 r. gospodarka polska utrzymuje się na ścieżce wyraźnie wyższego wzrostu (kw/kw, wg danych odsezonowanych), rosnąc w tym okresie w średnim tempie 0,8 proc. (kw/kw), nieznacznie tylko poniżej długookresowej średniej. Wyższe tempo

Morgan Stanley podniósł prognozy PKB dla Polski, Węgier i Czech

Bank zauważył, że Polska, Czechy, Węgry albo mają nadwyżki sald obrotów bieżących, albo niewielki deficyt, który pokrywa w pełni napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Dodatkowym powodem do optymizmu makroekonomicznego jest perspektywa przyspieszenia inwestycji. W Polsce np. "

Lewiatan: w 2015 r. PKB Polski może wzrosnąć o 3,5 proc.

W ocenie głównej ekonomistki Lewiatana Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek uzasadnione jest przyjęcie dwóch scenariuszy wzrostu polskiej gospodarki w 2015 r. - neutralnego, podobnie jak w 2014 r., oraz pesymistycznego. "Wzrost gospodarczy w 2015 r. może być kopią 2014 r., ale z rosnącym

EBOiR podnosi prognozę wzrostu PKB dla Polski, obniża dla regionu

EBOiR prognozuje, że dynamika polskiego PKB na 2015 r. również wyniesie 2,8 proc. "Dane z (polskiego - PAP) rynku pracy w I kw. wskazują na bardzo silny wzrost realnych plac i dalszy wzrost zatrudnienia. To powinno wspierać bardziej zrównoważony wzrost, w znacznej mierze oparty na spożyciu

Dzięki transformacji polskie PKB dwukrotnie wzrosło

kwotę 10 tys. dol. na głowę udało się nam przekroczyć dopiero w 1997 r. Kolejne lata, zwłaszcza po wejściu Polski do UE, przynosiły coraz szybszą poprawę. W 2012 r. PKB na głowę osiągnęło 18,3 tys. dol. (dane w cenach stałych z 2005 roku). Polskiej gospodarce pomogło otwarcie na świat i co za tym idzie

KE: Wzrost polskiego PKB w tym roku wyniesie 3 proc.

KE: Wzrost polskiego PKB w tym roku wyniesie 3 proc.

- Wzrost gospodarczy w Polsce zwolnił z powodu słabszego popytu zewnętrznego - tłumaczył we wtorek Pierre Moscovici, komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych. Zdaniem Brukseli polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3 proc. (wedle rządu o 3,3 proc.). Prognozy Komisji Europejskiej na rok 2015 (wzrost o

BŚ spodziewa się wzrostu PKB Polski na poziomie 3,3 proc. w 2014 r.

W przyjętych we wtorek przez rząd założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. w przyszłym roku PKB Polski wzrośnie o 3,8 proc. W 2014 r. ma wynieść 3,3 proc. Wyższy wzrost Bank Światowy prognozuje dla Łotwy (3,8 proc. w tym roku i 4,0 w 2015) oraz Litwy (3,3 proc w br. i 4,0 w 2015

BNP Paribas obniżył prognozę PKB dla Polski do 3,0 proc. w 2014 r.

. rdr oraz 2,3 proc. rdr. "Niższy popyt na najważniejszych polskich rynkach eksportowych: UE, Rosji i Ukrainie, w najbliższych miesiącach przełoży się na utratę 0,4 pkt proc. z polskiego PKB w 2014 r. i 0,8 pkt proc. w 2015 r. Wstępne oznaki wyhamowania eksportu w II kw. br. będą przenikać do

Ekonomiści: sankcje obniżą wzrost polskiego PKB, ale także inflację

polskiej żywności przepakowanej np. przez firmy niemieckie, czy z innego kraju UE. W efekcie w Polsce będziemy mieli do czynienia z jednej strony z niższym tempem wzrostu PKB, a z drugiej z obniżeniem inflacji spowodowanym nadpodażą żywności " - powiedział. Według szacunków Beneckiego, każde 10 proc

JP Morgan obniżył nieznacznie prognozę PKB dla Polski za II kwartał

Bank zakłada obecnie polskiego PKB za II kw. na 3,1 proc. rdr wobec 3,3 proc. rdr przed ogłoszeniem danych o produkcji za maj oraz 3,4 proc. rdr za I kw. br. Średnio za 2014 r. przewiduje 3,2 proc. rdr. Dane PKB za II kw. będą znane w sierpniu. W cotygodniowym komentarzu bank napisał, że "

JP Morgan i Bank of America Merrill Lynch o polskim PKB

JP Morgan i Bank of America Merrill Lynch o polskim PKB

Prognozy związane są z opublikowaniem wyników PKB Polski za drugi kwartał. W II kwartale PKB wzrósł o 3,2 proc. wobec 3,4 proc. w poprzednich trzech miesiącach - wynika z wstępnych danych GUS. - Popyt krajowy wyhamował z końcem II kwartału i pojawiają się oznaki, że sztywna polityka pieniężna

Piechociński: wg KE ograniczenia handlowe z Rosja mogą obniżyć wzrost PKB Polski o 0,2-0,3 pkt.

odpowiedź" - powiedział Piechociński. Podkreślił, że KE oszacowała, iż głębsze ograniczenia handlowe z Rosja obniżą w 2014 r. polski wzrost PKB o 0,2-0,3 pkt. "Moje szacunki są głębsze" - zaznaczył wicepremier. Dodał, że w jego ocenie tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,1-3,3 proc. PKB, a gdyby

JP Morgan. Dynamika polskiego PKB wyhamuje w II kwartale

"Popyt krajowy przyspieszył w I kwartale, ale oczekiwania NBP pod adresem wzrostu stwarzają znaczne pole do rozczarowania" - napisał bank w komentarzu z piątku po ogłoszeniu przez GUS danych o strukturze PKB za pierwsze trzy miesiące br. (3,3 proc. rdr, 1,1 proc. kdk wobec 2,7 proc. rdr w

Polska może mieć kwartał spadku PKB - BNP Paribas

Polska może mieć kwartał spadku PKB - BNP Paribas

., które GUS opublikuje 30 bm. będą zdaniem banku ważną wskazówką dla członków RPP. Jeśli jego prognoza wzrostu PKB o 0,2-0,3 proc. kdk za II kw. potwierdzi się, to BNP Paribas nie wyklucza redukcji podstawowych stóp procentowych NBP przed końcem br. Bank przewiduje, że polski PKB wzrośnie średnio o 2,4

JP Morgan podwyższa prognozę PKB dla Polski

wzrostu. Dopiero się okaże, w jakim stopniu inwestycje prywatne wyrównają go" - zaznaczyli. "Polska gospodarka nie wytraci dynamiki od razu. Ponieważ dane o jej kondycji będą dostępne z opóźnieniem, to nie zanosi się na to, by RPP mogła obniżyć podstawowe stopy procentowe wcześniej niż w III kw

Polski PKB na plusie

Polski PKB na plusie

1,6 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2008 roku; natomiast w porównaniu z poprzednim kwartałem PKB Cypru wyrównane sezonowo, czyli "oczyszczone" z wpływu liczby dni roboczych czy czynników klimatycznych, stało w miejscu. Oznacza to, że dane Polski są lepsze; nasze PKB "wyrównane

Fitch podnosi prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2014 r. do 3 proc.

emerytalna jest ogólnie neutralna z naszego punktu widzenia" - ocenił Rawkins. Fitch zwraca uwagę na relację długu publicznego do PKB oraz poziom zadłużenia zagranicznego. Ich obniżenie mogłoby skutkować podwyższeniem ratingu Polski. "Poprawa sytuacji fiskalnej, obniżenie relacji długu

Polski dług publiczny wg ESA95 w I kwartale spadł do 49,5 proc. PKB

75,5 74,5 75,1 -0,4 0,6 Polska 57,2 57,1 49,5 -7,7 -7,6 Portugalia 127,4 128,9 132,9 5,4 3,9 Rumunia 38,7 38,4 39,0 0,3 0,6 Słowenia

JP Morgan obniżył prognozę polskiego PKB za 2014 r. do 3 proc. rdr

Średnioroczna prognoza dla inflacji za 2014-15 wynosi odpowiednio 0,2 proc. oraz 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w 2013 r. W II kwartale polski PKB przyrósł o 3,2 proc. rdr wobec 3,4 proc. rdr w poprzednich trzech miesiącach - wynika z wstępnych danych GUS. Szczegółową strukturę PKB za II

GUS: w 2013 r. PKB Polski po uwzględnieniu czarnej strefy wzrósł o 1,7 proc.

Jak wskazano podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, GUS musiał przeliczyć dane gdyż ciążył nad nim wymóg wdrożenia do nowego Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych UE, czyli ESA2010. Taki wymóg wprowadzono w rozporządzeniu PE. Zrewidowane dane o PKB, które podano za lata

Polska się dozbroi. 2 proc. PKB co roku na modernizację wojska

To wypełnienie obietnicy prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz zapowiedzi premier Ewy Kopacz z exposé. W tym roku Polska wyda na zbrojenia 38 mld zł - przeszło 5 mld zł z tego to rata za samoloty F-16. W przyszłym roku będzie to około 800 tys.-1 mld zł więcej. Z okazji tej decyzji premier

GUS: w 2013 r. PKB Polski po uwzględnieniu czarnej strefy wzrósł o 1,7 proc.

Według danych opublikowanych przez GUS, w 2012 r. nasz PKB zwiększył się o 1,8 proc., a w 2011 r. o 4,8 proc.(PAP)

CIA znów myli Polskę z Portugalią? Podaje, że nasz dług to 123 proc. PKB

W rankingu relacji długu publicznego do PKB w 2012 r. znalazło się 155 państw świata. Przodują Japonia (214 proc.), Zimbabwe (187 proc.) i Grecja (156 proc.). Zaskoczeniem jest polski wynik, który uplasował nasz kraj na dziewiątym miejscu. CIA podała, że nasz dług wynosi 123 proc. PKB. Wygląda na

Piechociński: polskim celem 22 proc. udziału przemysłu w PKB w pięć lat

olbrzymim trudem, na niewielką skalę i tymczasowo - mówił wicepremier. Powtarzał, że dzięki ok. 18-proc. udziałowi przemysłu w PKB Polska była w grupie państw, które nie zostały zbyt mocno dotknięte kryzysem. Jego zdaniem, plany KE w obszarach ochrony klimatu oraz reindustrializacji "to całkowicie

Polski dług publiczny według ESA95 w III kw. '13 spadł do 58,0 proc. PKB

Na koniec III kwartału najwyższy poziom długu w relacji do PKB w UE odnotowano w Grecji (171,8 proc.), we Włoszech (132,9 proc.), w Portugalii (128,7 proc.) i Irlandii (124,8 proc.), a najniższy w Estonii (10,0 proc.), Bułgarii (17,3 proc.) i Luksemburgu (27,7 proc.). Średnia dla UE wzrosła do 86,8

Biernat: branża turystyczna istotnie wpływa na Polskie PKB

Szef resortu sportu podczas rozpoczynającego się w Warszawie posiedzenia Komitetu zwrócił uwagę, że mimo spowolnienia gospodarczego, turystyka jest jednym z niewielu sektorów, który notuje stały wzrost i przyczynia się do wzrostu zatrudnienia. "Polska gospodarka turystyczna ma duże znaczenie

MFW: w 2014 r. PKB Polski urośnie o 3,1 proc.

15.05. Warszawa (PAP) - W tym roku PKB Polski urośnie o 3,1 proc., a w przyszłym roku o 3,4 proc., co będzie efektem większego popytu wewnętrznego oraz spadającego bezrobocia - wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zaprezentowanych w czwartek w Ministerstwie Finansów. Podczas

MG: PKB Polski w I kwartale wyniosło 2,7 proc.

wycofania instrumentów stymulujących. Oczekujemy jednak korzystnego rozwoju sytuacji w gospodarce Niemiec, naszego głównego partnera handlowego - mówią eksperci. Zdaniem Banku Światowego PKB Polski w całym 2010 r. sięgnie 2,5-3 proc., ale eksperci zaniepokojeni są rosnącym bezrobociem. Prognozują oni, że

KE podnosi prognozę PKB dla Polski na 2010 roku

Komisja prognozuje też wyhamowanie inflacji w Polsce do 2,3 proc. w 2010 roku z poziomu 4,0 proc. w roku ubiegłym. KE poinformowała również, że wzrost gospodarczy dla całej UE i strefy euro ma wynieść w tym roku 0,7 proc. (w ubiegłym roku gospodarka UE skurczyła się o 4 proc., a strefy euro o 4,1

Tusk chwali się w Brukseli wzrostem PKB w Polsce

Premier pokazał na konferencji e-mail od ministra w swojej kancelarii Michała Boniego z informacją o wzroście PKB. "Chwalę się tym, bo tym się rzeczywiście można dzisiaj chwalić w Europie, ale chwalę się tym też dlatego, że zawsze podkreślaliśmy, że jednym ze źródeł wzrostu, nie tylko w Polsce

Ostra zima zmniejszy PKB Polski o 1,5 mld zł?

Bielicka, rzeczniczka Nivea Polska. - Już dwa razy odśnieżaliśmy dachy na budynkach. To dodatkowy koszt ok. 30 tys. zł - wylicza. Zima - końca nie widać Jesteśmy dopiero w połowie pierwszego kwartału nowego roku, a ekonomiści już szacują, że sroga zima może negatywnie odbić się na polskiej gospodarce

Deloitte: Polski PKB wzrośnie w 2009 roku o 1,5 proc.

podczas spotkania z dziennikarzami Rafał Antczak, wiceprezes Deloitte Business Consulting. "Polska jest najbardziej optymistycznie nastawionym krajem w Europie Środkowej. 74 proc. kadry kierowniczej uważa, że kondycja gospodarki w ciągu najbliższych sześciu miesięcy poprawi się, a w poprzednim

IBnGR: PKB Polski wzrósł w III kwartale o 1,8 proc.

w górę o 1,5 proc. Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki szacuje, że w III kwartale dynamika wzrostu gospodarczego była na poziomie 1,5-1,7 proc., zaś IV kwartał może przynieść wzrost PKB wyższy niż 2 proc. W całym 2009 roku można spodziewać się, że gospodarka polska urośnie o 1,5

JP Morgan podniósł prognozę polskiego PKB do 3,5 proc.

Analitycy wskazali na zaskakująco dobre dane odnoszące się do aktywności przemysłu. Tłumaczą to tym, że zorientowane na eksport gałęzie przemysłu korzystają na cyklicznym ożywieniu w Niemczech. Eksport wnosi niecałe 40 proc. do polskiego PKB. Według JP Morgana dane za II kw. świadczące, iż

Bank Światowy: PKB Polski w 2010 roku wyniesie ok. 3 proc.

dynamiki PKB dla Polski w 2010 roku do 3,1 proc., a w 2011 do 3,9 proc. - Polska zakończyła 2009 r. jako jedyny kraj UE, który nie popadł w recesję, oczekujemy, że polska gospodarka przyspieszy w tym roku, osiągając wzrost 3,1 proc. dzięki eksportowi, konsumpcji, przygotowaniom do mistrzostw Europy w piłce

Lewiatan: w 2015 r. PKB Polski może wzrosnąć o 3,5 proc.

13.01. Warszawa (PAP) - PKB Polski w tym roku może wzrosnąć o 3,5 proc.; jednak w pesymistycznym scenariuszu wzrost ten wyniesie 2,8 proc. - prognozuje Konfederacja Lewiatan. Zaszkodzić może nam niestabilna sytuacja na Wschodzie i utrwalająca się słabość większości gospodarek Europy. W ocenie

Dołek za nami! Polski PKB odbił się od dna

jest wkład handlu zagranicznego we wzrost PKB. O tym, że eksport jest siłą napędową naszej gospodarki, świadczy szereg danych. I lepsze wyniki tych branż, które tradycyjnie wysyłają znaczną część produkcji na eksport, i wyniki badań koniunktury w Polsce i u naszych partnerów handlowych, w końcu twarde

Komisja Europejska: polski PKB jednak urośnie o 1 proc.

Rostowski. Okazuje się, że to on miał rację. Według najnowszej prognozy Komisji polski PKB w tym roku urośnie o 1 proc. "Polska będzie prawdopodobnie jedynym krajem w UE ze wzrostem PKB" - napisali ekonomiści KE w raporcie. Wskaźniki polskiej gospodarki w pierwszej połowie roku okazały się lepsze

Bank Światowy: PKB świata -1,7 proc., Polska +0,5 proc.

stały się nieaktualne. Teraz ekonomiści BŚ przewidują wzrost w Polsce na poziomie 0,5 proc - wynika z publikacji "Global Economic Prospects 2009". Obecna prognoza Banku Światowego jest gorsza niż pesymistyczny wariant szacunków polskiego rządu, który szacuje wzrost PKB na poziomie 1,7 proc

NBP: W przyszłym roku dług Polski przekroczy 55 proc. PKB

Puławach, BGŻ (32 proc.), Lotosu (10 proc.), Tauronu (10 proc.), części udziałów w KGHM, Orlenie, PGE oraz resztówki w TP SA. Rządowego optymizmu nie podziela Narodowy Bank Polski, który w dniu przyjęcia budżetu zaprezentował raport "Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego". Według NBP

Komisja Europejska: Polski PKB wzrośnie o 1 proc.

. Teraz okazuje się, że Polska będzie najprawdopodobniej jedynym krajem Unii Europejskiej, który zanotuje wzrost PKB w 2009 r. - Nasze poprzednie prognozy wywołały pewne dyskusje z polskim rządem. Dziś widzimy, że ja byłem zbyt pesymistyczny, a polski rząd może nieco zbyt optymistyczny. Teraz to się

GUS: w 2013 r. PKB Polski po uwzględnieniu czarnej strefy wzrósł o 1,7 proc.

29.09. Warszawa (PAP) - Według europejskiej metodologii ESA2010 oraz po doliczeniu czarnej strefy w ub.r. polski PKB wzrósł o 1,7 proc. wobec 1,6 proc. wyliczonych według poprzedniej metody - podał w poniedziałek GUS. Największy wkład do PKB z nielegalnej działalności miał narkobiznes. Jak

Belka: Wzrost PKB Polski w 2010 r. może wynieść 2,7-3,0 proc.

-Nasze dosyć ostrożne oceny polskiej gospodarki na ten rok mówią, że PKB powinno rosnąć w tempie 2,7 proc., w każdym razie do 3 proc. ten wzrost gospodarczy może nastąpić. W kolejnym roku powinniśmy liczyć się z dalszym przyspieszeniem, ale stopniowym - dodaje Belka. W aktualizacji programu

Zima paraliżuje europejskie gospodarki. Zmrozi też polskie PKB?

; wyliczyła, że wartość PKB Polski w pierwszych trzech miesiącach roku mogła się zmniejszyć o 1,5 mld zł. Jak będzie w IV kwartale? - To, co nas ratuje, to bardzo silny wzrost produkcji budowlanej w dwóch pierwszych miesiącach ostatniego kwartału. Dlatego nawet jeśli grudzień będzie słabszy, to nie powinno to

Wzrost prognozy EBOiR. W 2010 PKB Polski +2,3 proc., w 2011 +3,0 proc.

Tymczasem wcześniejsze prognozy przygotowywane przez bank wskazywały na wzrost polskiego PKB w tym roku o 1,8 proc. Organizacja stwierdziła też w raporcie, że w 2009 r. zanotowaliśmy wzrost PKB na poziomie 1,4 proc. W raporcie została też zmieniona prognoza PKB dla wschodzących gospodarek Europy z

BIEC: Wzrost PKB Polski w 2014 r. 3,2 proc.; tyle samo w 2015 r.

, to też szansa na poszerzenie kierunków naszego handlu zagranicznego, co ostatecznie w średnim i długim okresie będzie korzystne dla polskiej gospodarki. Niemniej w najbliższym roku, do dwóch lat wkład salda obrotów z zagranicą do PKB będzie miał mniejsze znaczenie niż dotychczas, a wzrośnie znaczenie

OECD: PKB Polski w 2012 r. wzrośnie o 2,5 proc.

Zdaniem organizacji pozytywny wpływ na naszą gospodarkę będzie miał m.in. słaby złoty, który poprawi wyniki eksporterów. Rozgrywki Euro 2012 natomiast zamortyzują negatywne efekty kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej. 2,5 proc. wzrostu PKB w przyszłym roku to wzrost odpowiadający drugiemu

Eurostat: PKB Polski wzrósł o 1,4 proc., strefie euro spadł o 4,8 proc.

koniec sierpnia Główny Urząd Statystyczny podał, że PKB Polski w II kwartale wzrósł rok do roku o 1,1 proc.

Kulisy sobotniego spotkania PiS w Jachrance: będą kolejne ustawy, PKB to nie Święty Graal, kosmopolityczne gangi rozkradają Polskę...

wicepremier powiedział, iż wzrost PKB nie powinien być Świętym Graalem, ale jakość tego wzrostu. - Podał przykład Czech, które mają niższy wzrost PKB niż Polska, a są krajem zasobniejszym i bogatszym - opowiada poseł PiS. Bez Kaczyńskiego podczas przemówienia Szydło Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki

PiS chce wyjaśnień ws. "przecieku" do Reutera o polskim PKB

Błaszczak przytacza w przekazanym w czwartek PAP liście do szefa rządu tekst "Dziennika Gazety Prawnej" pod tytułem: "Kto zarobił na przecieku Reutersa". Podkreśla, że we wtorek GUS przygotował raport o wysokości polskiego PKB, który jak zawsze został ogłoszony o godz. 10

Sytuacja na wschodzie może ograniczyć tempo wzrostu polskiego PKB

Zdaniem MFW polska gospodarka ma się coraz lepiej. Jeszcze w październiku Fundusz prognozował, że wzrośnie ona w tym roku o 2,4 proc., tymczasem opublikowane we wtorek prognozy mówią o 3,1 proc. Szacunki na 2015 r. są jeszcze wyższe. Przewidują wzrost PKB o 3,3 proc. MFW tłumaczy, że gospodarka

Polski PKB wzrośnie w tym roku o 2,6 proc. I będzie premia z UE

Komisja Europejska w swoich najnowszych prognozach gospodarczych dla największych unijnych gospodarek po raz kolejny podkreśliła, że Polska jako jedyny kraj w UE nie zanotowała w zeszłym roku spadku PKB. "Wynikało to z mocnego wzrostu publicznych inwestycji (współfinansowanych z funduszy

Rostowski wybrał: przyszłoroczny PKB Polski wzrośnie o 2,5 proc.

mówiącą, że wzrost PKB Polski w przyszłym roku sięgnie 2,5 proc. Dzisiaj identyczną prognozę na 2012 rok opublikowali ekonomiści banku Morgan Stanley.

W całym 2011 r. PKB Polski sięgało powyżej 4 proc.

Jesteśmy zdumiewająco odporni na kryzys zadłużenia w strefie euro. Kraje UE w recesji, a nasza gospodarka nie zwalnia ani o jotę. Pokazane wczoraj przez Główny Urząd Statystyczny szacunki IV kw. to wynik nieco lepszy od prognoz ekonomistów. Polski PKB w zeszłym roku po raz pierwszy w historii

Eurostat: PKB w Polsce w I kwartale wzrósł o 1,9 proc.

do IV kwartału minionego roku. Rok do roku spadek tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro wyniósł 4,8 proc. Eurostat podał dane dotyczące 20 z 27 członków UE. Z udostępnionych danych wynika, że wzrost w ujęciu rocznym odnotowały tylko Polska i Cypr (1,6 proc.). Największe spadki zanotowały

PKB Polski w IV kwartale 1,1 proc. w górę. Lepiej od oczekiwań

na 2013 r. PKB Polski może wynieść 1,8-2,2 proc. Ekonomiści: Można odwoływać recesję - Myślę, że trzeba powoli odwoływać recesję w Polsce. Ci, którzy się tego spodziewali, muszą powoli zmieniać zdanie. Chodzi nie tylko o dzisiejsze dane o PKB, ale i dane z otoczenia polskiej gospodarki, jak niemiecki

2,7 proc. polskiego PKB to gospodarka internetowa

Opublikowany w maju raport The Boston Consulting Group dowodzi, że biznes internetowy jest siłą napędową polskiej gospodarki, a prognozowany dynamiczny wzrost, dwukrotnie wyższy niż PKB, pozwoli mu już w 2015 r. osiągnąć wartość 76,6 mld zł. Wypracowany w 2009 r. wynik - 35,7 mld zł, czyli 2,7 proc

Bank Światowy: polski PKB na plusie

Polska będzie wychodziła z kryzysu powoli. W 2010 r. przewidują dla nas ledwie 0,9-proc. wzrost PKB. Tymczasem gospodarka światowa ma urosnąć o 2 proc., a Europa Środkowo-Wschodnia i Azja Centralna o 1,6 proc. Wyraźne odbicie w Polsce ma nastąpić dopiero w 2011 r., gdy prognozowany wzrost ma sięgnąć 3,5

Rośniemy wolniej. Polski PKB w I kw. urósł tylko 3 proc.

W tamtym roku chwaliliśmy się i chcieliśmy świecić przykładem - nie dość, że jako jedyni w Europie nie daliśmy się recesji, to z kwartału na kwartał nasz wzrost PKB niemal podwajał się. Te wspaniałe osiągnięcia jednak się skończyły. W I kwartale tego roku mieliśmy 3-procentowy wzrost gospodarczy

Bank UBS: PKB Polski na 2010 w górę do 3,3 proc.

gospodarstw domowych i konsumpcji. Co ciekawe, UBS prognozuje, że na koniec przyszłego roku PKB wzrośnie o 3,9 proc., czyli o 0,4 pkt proc. więcej, niż spodziewa się rząd. "Ambitny plan rządu, by zwiększyć absorpcję środków unijnych (...) połączony z doskonałą pozycją finansową przedsiębiorstw powinny

"Puls Biznesu": Ukraińcy budują polski PKB

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2013 r. wojewodowie wydali obywatelom Ukrainy rekordowe 20,4 tys. pozwoleń na pracę, czyli siedmiokrotnie więcej niż drugiej pod tym względem nacji - Chińczykom (3 tys.). Przez pięć lat liczba Ukraińców ze zgodą na pracę w Polsce wzrosła

Bank of America podnosi prognozy PKB dla Polski

PKB Polski urośnie w III kwartale o 2 proc. w ujęciu rocznym - podał w poniedziałkowym raporcie Bank of America. Wcześniej trzeci pod względem wielkości aktywów bank w USA prognozował nam 1,1 proc. wzrostu. Jeszcze lepiej bank ocenia naszą sytuację w IV kwartale - wtedy wzrost PKB ma osiągnąć 3

Polska i Niemcy przodują w prognozach wzrostu PKB

Komisja Europejska przewiduje, że wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3,4 proc. PKB w 2010 r., choć jeszcze w maju prognozowała 2,7 proc. Jednak o ile to Polska bywała do niedawna głównym pozytywnym bohaterem sprawozdań Komisji jako jedyny kraj UE wolny od recesji w 2009 r., to teraz rolę prymusa

Kalisz: Wpływ powodzi na wzrost PKB Polski będzie ograniczony

Zdaniem Kalisza nie należy się spodziewać negatywnej reakcji na rynkach finansowych. Jak bowiem przypomina, województwa najbardziej dotknięte powodzią wytwarzają ok. 35 proc. PKB Polski oraz ponad 40 proc. produkcji przemysłowej. - Gdyby przyjąć, że katastrofa naturalna doprowadzi do spadku

Polska może być jedynym krajem w Unii z dodatnim PKB

proc. rok do roku. Największym kwartalnym wzrostem może się natomiast poszczycić Słowacja, gdzie PKB podskoczyło o 2,2 proc. Rok do roku jednak wskaźnik spadł tu o 5,3 proc., zaś w poprzednim kwartale słowacki PKB spadł o 11 proc. W ujęciu rocznym do tej pory oprócz Polski jeszcze Cypr i Grecja miały

Bank of America podnosi prognozy PKB dla Polski

Według Bank of America w II kwartale wzrost PKB Polski przyspieszy o 2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Pod koniec IV kwartału wzrost ten ma już osiągnąć 3-proc. Analitycy banku wyliczyli też, że jeszcze większą zwyżkę Polska zanotuje w przyszłym roku. PKB wzrośnie wtedy o 3,5 proc. rok do

Erste: W 2010 PKB Polski wzrośnie o 2,6 proc.

polskiej gospodarki na lata 2009-2010 uznając, że w tym roku nasze PKB wzrośnie o 1,0 proc., a w przyszłym o 2,0 proc. Z kolei na początku października swoje prognozy skorygował także Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zdaniem Funduszu w tym roku PKB Polski wzrośnie o 1,0 proc., a w 2010 nasza gospodarka ma

Moody's: PKB Polski w 2010 r. wzrośnie o 1,8 proc.

Rating zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej ma ocenę A2 ze stabilną perspektywą, co oznacza, że agencja nie widzi żadnych negatywnych (ani pozytywnych) tendencji, które mogłyby prowadzić do zmiany ratingu. W opublikowanym we wtorek raporcie dotyczącym Polski analityk Moody's Kenneth Orchard

"Rzeczpospolita": Boom zakupów RTV AGD

Do końca czerwca 2015 r. wydatki na wszelkiego typu sprzęt elektroniczny w sieciach handlowych zwiększyły się o 7,8 proc., licząc rok do roku - wynika z raportu firmy Gfk, do którego dotarła "Rzeczpospolita". Rosły więc ponad dwa razy szybciej od polskiego PKB, który zyskał w pierwszym

3,5-proc. wzrost PKB w II kw. Po 2010 r. Polska w czołówce państw UE?

Liczony według metodologii unijnej deficyt sektora finansów publicznych Polski w 2009 roku wyniósł 7,2 proc. produktu krajowego brutto, więcej niż podawane wcześniej 7,1 proc. PKB. Prognozy na 2010 rok mówią o 7,9 proc. PKB deficytu. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2009 roku

Tusk: Polska jeśli chodzi o wzrost PKB zostawiła w tyle całą Europę

"Wiem, że te dane przez gardło koleżankom i kolegom z PiS nie przechodzą. Ale mogę jeszcze raz przypomnieć. To jest skumulowany wzrost w czasie tych lat, w których odpowiadam za polski rząd, na poziomie 20 proc. przy średniej europejskiej ok. zero proc. (...) Uzyskaliśmy to w ciągu 7 lat, a

Bank Światowy: PKB Polski przyspieszy w 2011 r. do 4,1 proc.

powoli się zaczynają, co jest najlepszą oznaką wychodzenia z zagrożeń kryzysowych - mówił Boni w październikowym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej". Według danych GUS PKB Polski w II kwartale wyniosło 3,5 proc.

Kulisy sobotniego spotkania PiS w Jachrance: będą kolejne ustawy, PKB to nie Święty Graal, kosmopolityczne gangi rozkradają Polskę... [16.012016]

Przez dwa dni posłowie i senatorowie spotykali się w podwarszawskiej Jachrance z szefową rządu, jej ministrami i przede wszystkim liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Według naszych rozmówców wśród gości byli też ministrowie i doradcy prezydenta Andrzeja Dudy: odpowiedzialny za sprawy zagraniczne Krz

BŚ: Wzrost polskiego PKB to nadzwyczajne osiągnięcie

. Polski PKB cały czas rośnie, co jest nadzwyczajnym osiągnięciem - mówi Lin. - To między innymi zasługa ostrożnej polityki gospodarczej. Według Lina na świecie widać już pewne oznaki poprawy, ale sygnały płynące z gospodarek są ciągle mieszane. - Rynki finansowe odbiły się, ale jednocześnie ciągle

Instytut BIEC: w 2011 wzrost PKB w Polsce 5,9 proc.

Zdaniem ekonomistów BIEC do końca 2012 roku koniunktura gospodarcza na świecie i w Polsce będzie w fazie wzrostowej. Dopiero po tym roku sytuacja może się zacząć pogarszać. BIEC twierdzi, że w nadchodzących latach motorami wzrostu gospodarczego w Polsce będą popyt krajowy, popyt zagraniczny i

PKB Turcji wzrosło o 10,3 proc. To dużo lepiej od Polski

miejscu wśród gospodarek regionu. To wynik dwa razy lepszy, niż osiągnie ostatnia ulubienica rynków - Polska - powiedział agencji Reuters Timothy Ash, starszy ekonomista Royal Bank of Scotland. W czasach kryzysu Polska była jednym z niewielu krajów na świecie, któremu udało się nie wpaść w recesję, a PKB

Rekordowa prognoza dla Polski - 4,5 proc. wzrostu PKB w 2011 r.

Dla porównania - Bank Światowy szacuje, że PKB Polski wzrośnie w 2011 r. o 4,1 proc., a według OECD będzie to 3,9 proc. W przyjętym w sierpniu przez rząd Wieloletnim Planie Finansowym zapisano "jedynie" 3,5 proc. W ocenie Nomury popyt na produkty z Azji i Niemiec wyrówna różnicę między

Harry Potter i dojna krowa. Zdradzamy, jak zdobyć bezcenny bilet na przedstawienie o czarodzieju

franczyzy. To - jak skrupulatnie wyliczył magazyn „Fortune" - trzykrotnie więcej niż biznes wokół Jamesa Bonda, czterokrotnie więcej od „Władcy pierścieni" i niewiele mniej niż PKB Paragwaju. Choć ekranizacja ostatniego tomu serii weszła do kin w 2011 r., właściciel praw, czyli

Morgan Stanley: wzrost PKB w Polsce w 2012 roku - 2,5 proc.

polskiego PKB nie przyspieszy i sięgnie ponownie 2,5 proc., o tyle ekonomiści Morgan Stanley uważają, że nasza gospodarka przyspieszy do 3,3 proc. W latach 2014-18 mamy ich zdaniem szansę na wzrost gospodarczy na średnim poziomie 4 proc. Zdaniem ekonomistów banku polska gospodarka jest mniej podatna na

PiS chce wyjaśnień ws. "przecieku" do Reutera o polskim PKB

01.09. Warszawa (PAP) - Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak chce, by premier Donald Tusk przedstawił wyjaśnienia dotyczące "przecieku" z rządu do agencji Reutera o wysokości polskiego PKB w drugim kwartale 2011 r. Błaszczak przytacza w przekazanym w czwartek PAP liście do szefa rządu tekst

Rzeszów. Kwitnące miasto niezadowolonego prezydenta

drobiazgi, jak podświetlanie drzewek czy zimowe, piękne oświetlenie miasta, powodują, że Rzeszów przyciąga ludzi i inwestorów. A to się przekłada na wzrost PKB. PwC pod koniec ub. roku przygotował raport, wg którego Rzeszów był na pierwszym miejscu wśród 12 polskich metropolii pod względem wzrostu PKB w

PKB w II kw. wzrósł o 1,1 proc. Polska najlepsza w UE

. zasług. Ale działania jakie podjęliśmy sprawiły, że Polska jest bezpośrednim liderem w Europie - mówił Tusk. Premier wskazał, że Polska zawdzięcza taki wzrost PKB takim działaniom rządu jak m.in. interwencji słownej na rynku walutowym zimą, gdy euro dochodziło do niemal 5 zł, zabezpieczeniu gwarancji

PiS chce wyjaśnień ws. "przecieku" do Reutera o polskim PKB

01.09. Warszawa (PAP) - Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak chce, by premier Donald Tusk przedstawił wyjaśnienia dotyczące "przecieku" z rządu do agencji Reutera o wysokości polskiego PKB w drugim kwartale 2011 r. O wyjaśnienie sprawy do kancelarii premiera wystąpił też GUS. Błaszczak

HSBC: W 2011 r. Polska będzie miała 3,4 proc. wzrostu PKB

swoich najnowszych wyliczeniach dla Europy analitycy HSBC przewidują spadek PKB strefy euro o 3,9 proc. w tym roku i wzrost o 0,7 i 1,2 proc. odpowiednio w 2010 r. i 2011 r. Wcześniejsze szacunki mówiły o spadku PKB o 4,3 proc. w tym roku i wzroście zaledwie o 0,1 proc. w przyszłym. Polska gospodarka

MFW: wzrost PKB w Polsce w 2011 r. wyniesie 4,0 proc.

Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w tym roku wyniesie 5,6 proc. PKB w przyszłym będzie to 3,6 proc., w 2013 roku 3,3 proc., w 2014 roku 3,0 proc., zaś w 2015 roku deficyt spadnie poniżej 3 proc. PKB i wyniesie 2,4 proc. - prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Stopniowe podwyżki

Bank Światowy: PKB Polski spowolni

Zdaniem BŚ, że mimo zaburzeń na rynkach finansowych w krajach wysoko rozwiniętych i wysokich cen żywności i energii, wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się utrzymuje się, wykazując tylko nieznaczne osłabienie. Analitycy ankietowani przez Reutera sądzą, że w 2008 r. wzrost osiągnie 5,4 proc.,

Szczurek: wzrost PKB w 2014 r. prawdopodobnie powyżej 3 proc.

Szef resortu finansów powiedział, że tegoroczny wzrost gospodarczy z pewnością będzie bliższy temu, co prognozuje Narodowy Bank Polski, a nie temu, co zapisano w założeniach do ustawy budżetowej na 2014 r. Nie podał konkretniej liczby, podkreślając jednak, że będzie to prawdopodobnie powyżej 3 proc

Instytut Ifo: wzrost PKB w Polsce w 2014 roku wyniesie 2,9 proc.

"W Polsce eksperci WES oceniają obecną sytuację gospodarczą nieco gorzej, ale oczekiwania pozostają optymistyczne i wskazują na poprawę gospodarczą w kolejnych miesiącach" - napisano w raporcie. Oczekiwania dla Czech i Węgier względem poprzedniego, lutowego raportu, nieco się pogorszyły

Agencja Fitch potwierdziła ratingi Polski, perspektywa stabilna

proc. PKB w 2013 r. Fitch przypomina, że w ocenie agencji reforma OFE jest neutralna dla ratingu Polski. "Niemniej jednak przy obecnych trendach luka między polskim długiem publicznym a medianą w kategorii +A+ domknie się w latach 2015-16" - zaznaczono w komunikacie.(PAP)

BNP Paribas.Polski PKB wzrósł dzięki zapasom lub wydatkom rządu

GUS ogłosił wstępnie, że PKB za ostatni kwartał przyrósł o 3,3 proc. rdr i 0,9 proc. kdk. Przed ogłoszeniem danych, w oparciu o rozczarowujące miesięczne dane o aktywności za okres lipiec-wrzesień, BNP Paribas przewidywał wzrost o 2,5 proc. rdr i 0,4 proc. kdk. Analitycy banku sądzą, że dane

Hausner: wzrost PKB w tym i przyszłym roku na poziomie 4 proc.

i czwarty kwartał tego roku. Podkreślił, że prognozowany wzrost PKB będzie "bezpieczny", tzn. wynikający z dobrych fundamentów gospodarki, a nie z pobudzania przez politykę pieniężną czy też politykę fiskalną. "Polska gospodarka ma się dobrze" - mówił prof. Hausner. Zaznaczył

MF: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE

Główny ekonomista Ministerstwa Finansów poinformował w komentarzu do danych GUS, że z obecnego kwartalnego profilu zmian PKB wynika, iż od II kwartału 2013 r. gospodarka polska utrzymuje się na ścieżce wyraźnie wyższego wzrostu (licząc kwartał do kwartału, po wyrównaniu sezonowym danych), rosnąc w

Raport: fundusze UE mogą podnieść PKB nawet o 0,8 pp.

podobną rolę, jak właśnie plan Marschalla" - dodał. Z zawartych w raporcie wyliczeń wynika, że w przypadku Czech PKB dzięki funduszom unijnych może rosnąć szybciej o 0,3 punktów proc., w przypadku Polski Słowacji o 0,5 pp., Chorwacji o 0,6 pp., a Węgier o 0,7 pp. Największe przyspieszenie może