pkb polski

Patrycja Maciejewicz

PKB Polski niemal nie przyspieszył w II kw. Winne tylko inwestycje?

PKB Polski niemal nie przyspieszył w II kw. Winne tylko inwestycje?

3,1 proc. - tylko tyle wyniósł wzrost PKB Polski w II kw. Ekonomiści spodziewali się wzrostu na poziomie 3,3 proc. Rząd wierzy w 3,8 proc. w całym 2016 roku

Morawiecki: Obniżka prognoz wzrostu PKB Polski przez OECD nie jest niepokojąca

Obniżka prognoz wzrostu PKB Polski przez OECD nie jest niepokojąca; we wzroście gospodarczym interesuje mnie jego jakość - powiedział w piątek dziennikarzom wicepremier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem kolejne kwartały tego roku będą "trochę lepsze" pod względem wzrostu PKB.

"Dziennik Gazeta Prawna": Polski PKB będzie rósł szybciej

Dzięki wzrostowi płac i programowi Rodzina 500+ polski PKB w 2016 r. będzie rósł coraz szybciej. W każdym kwartale będzie "o 3,6 proc. wyższy niż rok wcześniej" - szacują eksperci, a informuje o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

2 procent PKB na polskie wojsko

2 procent PKB na polskie wojsko

GUS: Mazowsze liderem PKB w Polsce

"Dane GUS pokazujące potencjał Mazowsza oraz siłę działających na terenie województwa firm są konkretnym argumentem w naszej walce o zmianę ustawy o +janosikowym+. Firmy, które wypracowują blisko 22 proc. polskiego PKB, płacą podatki na Mazowszu i mają prawo oczekiwać, że te pieniądze tu

Komisja Europejska o polskim PKB i wzroście gospodarczym w strefie euro

Komisja Europejska o polskim PKB i wzroście gospodarczym w strefie euro

Wiosenne prognozy gospodarcze KE są nieco korzystniejsze dla Polski niż te z lutego br. Wówczas KE szacowała, że polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,5 proc. w tym roku oraz 3,5 proc. w 2017 roku. Konsumpcja napędzi naszą gospodarkę Według Komisji głównym motorem wzrostu gospodarczego w

Polski eksport, zwłaszcza rolno-spożywczy, istotnie wspiera wzrost PKB

"Eksport jest motorem rozwoju gospodarczego Polski. Relacja eksportu towarów do PKB zwiększyła się z 19 proc. w roku 2001 do ponad 40 proc. w roku ubiegłym" - powiedział wiceminister gospodarki Andrzej Dycha. Wskazał, że w latach 1990-2013 wartość polskiego eksportu wzrosła ponad

Polska zamierza podnieść finansowanie wojska do 2 proc. PKB

pójścia tą samą drogą, jako odpowiedzi na to, że inne kraje w sąsiedztwie Polski podnoszą w sposób bardzo istotny poziom zaangażowania finansowego w budżety obronne" - uzasadniał Komorowski projekt podniesienia poziomu finansowania wydatków na obronę do 2 proc. PKB. Dotąd siły zbrojne finansowane są

MFW: wzrost PKB Polski w 2014-2015 - około 3 proc.

opinii MFW, Polska powinna kontynuować konsolidację fiskalną. Fundusz przewiduje obniżenie deficytu do około 3,25 proc. PKB w 2014 i dalej do około 2,75 proc. PKB w 2015 roku. Wskaźnik długu publicznego obniży się z około 55,75 proc. PKB w końcu 2013 roku do około 48,5 PKB w końcu 2014 roku, głownie

BAML podtrzymuje prognozy PKB dla Polski na 2014 r.

Bank stwierdza zarazem, że dynamika polskiej gospodarki osłabła z 1,1 proc. kdk w I kwartale do 0,5-0,6 proc. kdk w II. W ujęciu rocznym PKB za II kwartał wzrósł w Polsce o 3,2 proc. rdr w porównaniu z 3,4 proc. rdr w I kwartale - ogłosił w czwartek wstępne dane GUS. Na dane w drugim półroczu

Będzie korekta budżetu i prognoz PKB Polski?

Będzie korekta budżetu i prognoz PKB Polski?

polskiego PKB w 2013 r. wyniesie 2,2 proc. Jeszcze pod koniec stycznia główny ekonomista i radca generalny w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki mówił, że ten wzrost jest realny. Dla porównania Komisja Europejska prognozuje wzrost PKB Polski tylko na poziomie 1,2 proc. 22 stycznia premier Donald Tusk

MFW: w 2014 r. PKB Polski urośnie o 3,1 proc.

przez rząd Aktualizacji Programu Konwergencji Ministerstwo Finansów zakłada, że w 2014 roku PKB wzrośnie o 3,3 proc., a w przyszłym roku o 3,8 proc. Według ostatnich prognoz OECD przedstawionych na początku maja br. w tym roku polska gospodarka ma się rozwijać w tempie 3 proc., a w 2015 r. przyspieszy

Moody's prognozuje deficyt Polski poniżej 4,5 proc. PKB

prawdopodobnie mniejszy, niż oczekiwano, zwiększając prawdopodobieństwo ukształtowania się deficytu na koniec roku poniżej 4,5 proc. PKB" - napisano w komunikacie opublikowanym w czwartek wieczorem. Zdaniem ekonomistów agencji czynnikami ryzyka dla polskiej gospodarki w 2014 roku będą kondycja otoczenia

MF: dane o PKB potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki

szacunek PKB (...). Kwartalny profil zmian PKB wskazuje, że od II kw. 2013 r. gospodarka polska utrzymuje się na ścieżce wyraźnie wyższego wzrostu (kw/kw, wg danych odsezonowanych), rosnąc w tym okresie w średnim tempie 0,8 proc. (kw/kw), nieznacznie tylko poniżej długookresowej średniej. Wyższe tempo

Morgan Stanley podniósł prognozy PKB dla Polski, Węgier i Czech

Bank zauważył, że Polska, Czechy, Węgry albo mają nadwyżki sald obrotów bieżących, albo niewielki deficyt, który pokrywa w pełni napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Dodatkowym powodem do optymizmu makroekonomicznego jest perspektywa przyspieszenia inwestycji. W Polsce np. "

W co grają agencje ratingowe? Co piszą o polskim PKB, długu, deficycie?

W co grają agencje ratingowe? Co piszą o polskim PKB, długu, deficycie?

optymistycznie, że do dalszego pogorszenia wskaźników fiskalnych nie dojdzie, bo Polska nie będzie chciała narazić się Unii Europejskiej i ryzykować nałożenia procedury nadmiernego deficytu. Ale jednocześnie ostrzega: jest ryzyko, że ten deficyt będzie wyższy. Nie na darmo PiS rozmontował regułę wydatkową tak

Lewiatan: w 2015 r. PKB Polski może wzrosnąć o 3,5 proc.

W ocenie głównej ekonomistki Lewiatana Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek uzasadnione jest przyjęcie dwóch scenariuszy wzrostu polskiej gospodarki w 2015 r. - neutralnego, podobnie jak w 2014 r., oraz pesymistycznego. "Wzrost gospodarczy w 2015 r. może być kopią 2014 r., ale z rosnącym

Ministerstwo Rozwoju tnie prognozę PKB Polski. Mniej pieniędzy do budżetu?

Ministerstwo Rozwoju tnie prognozę PKB Polski. Mniej pieniędzy do budżetu?

nie krył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Jego zdaniem w drugim kwartale wzrost gospodarczy miał być "nieznacznie lepszy", a "silne przyspieszenie" miałoby nastąpić od trzeciego. - Osiągnięcie 3,8-proc. wzrostu PKB w tym roku jest realne - zapewniał. Korekta PKB Polski We

EBOiR podnosi prognozę wzrostu PKB dla Polski, obniża dla regionu

EBOiR prognozuje, że dynamika polskiego PKB na 2015 r. również wyniesie 2,8 proc. "Dane z (polskiego - PAP) rynku pracy w I kw. wskazują na bardzo silny wzrost realnych plac i dalszy wzrost zatrudnienia. To powinno wspierać bardziej zrównoważony wzrost, w znacznej mierze oparty na spożyciu

Dzięki transformacji polskie PKB dwukrotnie wzrosło

kwotę 10 tys. dol. na głowę udało się nam przekroczyć dopiero w 1997 r. Kolejne lata, zwłaszcza po wejściu Polski do UE, przynosiły coraz szybszą poprawę. W 2012 r. PKB na głowę osiągnęło 18,3 tys. dol. (dane w cenach stałych z 2005 roku). Polskiej gospodarce pomogło otwarcie na świat i co za tym idzie

KE: Wzrost polskiego PKB w tym roku wyniesie 3 proc.

KE: Wzrost polskiego PKB w tym roku wyniesie 3 proc.

- Wzrost gospodarczy w Polsce zwolnił z powodu słabszego popytu zewnętrznego - tłumaczył we wtorek Pierre Moscovici, komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych. Zdaniem Brukseli polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3 proc. (wedle rządu o 3,3 proc.). Prognozy Komisji Europejskiej na rok 2015 (wzrost o

Emigranci mocno zasilają polską gospodarkę. Nawet 1,5 proc. PKB

Emigranci mocno zasilają polską gospodarkę. Nawet 1,5 proc. PKB

Portugalii (2 proc. PKB), ale mniejsze dla Irlandii i Hiszpanii (mniej niż 1 proc. PKB). Poziom transferów od polskich emigrantów, choć znaczny, zmniejsza się. Jako przykład Stratfor wskazuje Irlandię. O ile w 2008 r. mieszkający tam polscy emigranci w liczbie ok. 100 tys. przelali do Polski 1,2 mld euro, o

Wzrost PKB Polski w IV kwartale wyższy, niż szacowano. Będzie jeszcze lepiej

Wzrost PKB Polski w IV kwartale wyższy, niż szacowano. Będzie jeszcze lepiej

, 2015 Inwestycje i eksport siłą napędową Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska, tłumaczył, że do nieznacznego spowolnienia tempa wzrostu PKB w stosunku do III kwartału zeszłego roku (3,3 proc.) przyczyniło się obniżenie dynamiki konsumpcji prywatnej (do 3,1 proc. r/r wobec 3,2

BŚ spodziewa się wzrostu PKB Polski na poziomie 3,3 proc. w 2014 r.

W przyjętych we wtorek przez rząd założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. w przyszłym roku PKB Polski wzrośnie o 3,8 proc. W 2014 r. ma wynieść 3,3 proc. Wyższy wzrost Bank Światowy prognozuje dla Łotwy (3,8 proc. w tym roku i 4,0 w 2015) oraz Litwy (3,3 proc w br. i 4,0 w 2015

Belka: PKB Polski zwolnił w drugim kwartale

polski sektor bankowy. - Mimo kryzysu w Europie polski sektor bankowy jest stabilny i wspiera wzrost gospodarczy - powiedział prezes NBP. Wpływ na dynamikę PKB mogą mieć niepokojąco słabe dane ze strefy euro, które sugerują ujemną dynamikę eksportu w Polsce. Według Jakuba Borowskiego, członka Rady

BNP Paribas obniżył prognozę PKB dla Polski do 3,0 proc. w 2014 r.

. rdr oraz 2,3 proc. rdr. "Niższy popyt na najważniejszych polskich rynkach eksportowych: UE, Rosji i Ukrainie, w najbliższych miesiącach przełoży się na utratę 0,4 pkt proc. z polskiego PKB w 2014 r. i 0,8 pkt proc. w 2015 r. Wstępne oznaki wyhamowania eksportu w II kw. br. będą przenikać do

Ekonomiści: sankcje obniżą wzrost polskiego PKB, ale także inflację

polskiej żywności przepakowanej np. przez firmy niemieckie, czy z innego kraju UE. W efekcie w Polsce będziemy mieli do czynienia z jednej strony z niższym tempem wzrostu PKB, a z drugiej z obniżeniem inflacji spowodowanym nadpodażą żywności " - powiedział. Według szacunków Beneckiego, każde 10 proc

JP Morgan obniżył nieznacznie prognozę PKB dla Polski za II kwartał

Bank zakłada obecnie polskiego PKB za II kw. na 3,1 proc. rdr wobec 3,3 proc. rdr przed ogłoszeniem danych o produkcji za maj oraz 3,4 proc. rdr za I kw. br. Średnio za 2014 r. przewiduje 3,2 proc. rdr. Dane PKB za II kw. będą znane w sierpniu. W cotygodniowym komentarzu bank napisał, że "

JP Morgan i Bank of America Merrill Lynch o polskim PKB

Prognozy związane są z opublikowaniem wyników PKB Polski za drugi kwartał. W II kwartale PKB wzrósł o 3,2 proc. wobec 3,4 proc. w poprzednich trzech miesiącach - wynika z wstępnych danych GUS. - Popyt krajowy wyhamował z końcem II kwartału i pojawiają się oznaki, że sztywna polityka pieniężna

Piechociński: wg KE ograniczenia handlowe z Rosja mogą obniżyć wzrost PKB Polski o 0,2-0,3 pkt.

odpowiedź" - powiedział Piechociński. Podkreślił, że KE oszacowała, iż głębsze ograniczenia handlowe z Rosja obniżą w 2014 r. polski wzrost PKB o 0,2-0,3 pkt. "Moje szacunki są głębsze" - zaznaczył wicepremier. Dodał, że w jego ocenie tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,1-3,3 proc. PKB, a gdyby

JP Morgan. Dynamika polskiego PKB wyhamuje w II kwartale

"Popyt krajowy przyspieszył w I kwartale, ale oczekiwania NBP pod adresem wzrostu stwarzają znaczne pole do rozczarowania" - napisał bank w komentarzu z piątku po ogłoszeniu przez GUS danych o strukturze PKB za pierwsze trzy miesiące br. (3,3 proc. rdr, 1,1 proc. kdk wobec 2,7 proc. rdr w

Mocny wzrost PKB Polski w 2015 roku. Najnowsze dane GUS

. polskie PKB urosło o 3,7, a nawet 4 proc. Tych danych GUS jeszcze nie podał. Z wcześniejszych wynika, że w I kw. 2015 r. PKB wzrósł o 3,6 proc., w II kw. o 3,3 proc., a w III kw. o 3,5 proc. Konsumpcja w górę Według GUS głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy. W górę ciągnęła go przede wszystkim

Polska może mieć kwartał spadku PKB - BNP Paribas

., które GUS opublikuje 30 bm. będą zdaniem banku ważną wskazówką dla członków RPP. Jeśli jego prognoza wzrostu PKB o 0,2-0,3 proc. kdk za II kw. potwierdzi się, to BNP Paribas nie wyklucza redukcji podstawowych stóp procentowych NBP przed końcem br. Bank przewiduje, że polski PKB wzrośnie średnio o 2,4

Ministerstwo Rozwoju obniża prognozy. Wolniejszy wzrost PKB Polski i produkcji przemysłowej

Resort prognozuje, że deflacja konsumencka w tym roku wyniesie 0,5 proc. (wobec 0,9 proc. w zeszłym roku) - przed miesiącem spodziewał się tego wskaźnika na poziomie 0,4 proc. W ubiegłym roku polski PKB wzrósł o 3,6 proc., a produkcja przemysłowa o 4,9 proc. Co ciekawe, jeszcze w czwartek, przed

Polski PKB na plusie

1,6 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2008 roku; natomiast w porównaniu z poprzednim kwartałem PKB Cypru wyrównane sezonowo, czyli "oczyszczone" z wpływu liczby dni roboczych czy czynników klimatycznych, stało w miejscu. Oznacza to, że dane Polski są lepsze; nasze PKB "wyrównane

JP Morgan podwyższa prognozę PKB dla Polski

wzrostu. Dopiero się okaże, w jakim stopniu inwestycje prywatne wyrównają go" - zaznaczyli. "Polska gospodarka nie wytraci dynamiki od razu. Ponieważ dane o jej kondycji będą dostępne z opóźnieniem, to nie zanosi się na to, by RPP mogła obniżyć podstawowe stopy procentowe wcześniej niż w III kw

KE utrzymała prognozy wzrostu PKB Polski w 2012-13

KE utrzymała tym samym swoje prognozy dotyczące wzrostu polskiej gospodarki, które opublikowała na początku maja. "Utrzymująca się recesja w strefie euro prawdopodobnie spowoduje znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Według naszych prognoz w 2012 r. wzrost PKB wyniesie 2,7 proc

Fitch podnosi prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2014 r. do 3 proc.

emerytalna jest ogólnie neutralna z naszego punktu widzenia" - ocenił Rawkins. Fitch zwraca uwagę na relację długu publicznego do PKB oraz poziom zadłużenia zagranicznego. Ich obniżenie mogłoby skutkować podwyższeniem ratingu Polski. "Poprawa sytuacji fiskalnej, obniżenie relacji długu

Polski dług publiczny wg ESA95 w I kwartale spadł do 49,5 proc. PKB

75,5 74,5 75,1 -0,4 0,6 Polska 57,2 57,1 49,5 -7,7 -7,6 Portugalia 127,4 128,9 132,9 5,4 3,9 Rumunia 38,7 38,4 39,0 0,3 0,6 Słowenia

Agencja Fitch ma wątpliwości. Według niej wzrost PKB Polski będzie niższy

Agencja ratingowa Fitch, jedna z wielkiej trójki, opublikowała w środę rano komentarz dotyczący Polski. Nie był zapowiedziany. W piątek agencja Moody's obniżyła nam perspektywę ratingu, a GUS opublikowałrozczarowujące dane o wzroście gospodarczym w I kwartale. Fitch obniżył prognozę wzrostu PKB na

JP Morgan obniżył prognozę polskiego PKB za 2014 r. do 3 proc. rdr

Średnioroczna prognoza dla inflacji za 2014-15 wynosi odpowiednio 0,2 proc. oraz 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w 2013 r. W II kwartale polski PKB przyrósł o 3,2 proc. rdr wobec 3,4 proc. rdr w poprzednich trzech miesiącach - wynika z wstępnych danych GUS. Szczegółową strukturę PKB za II

GUS przeliczył dane o PKB. Polska jednak nie była "zieloną wyspą"

dwa kolejne kwartały z rzędu Polska odnotowała ujemne tempo wzrostu PKB liczone w porównaniu z poprzednim kwartałem (najczęściej używane porównania dotyczą ujęcia rok do roku) i z uwzględnieniem efektów sezonowych. Okazuje się, że w IV kwartale 2012 roku spadek PKB wyniósł 0,3 proc., a w I kwartale

GUS: w 2013 r. PKB Polski po uwzględnieniu czarnej strefy wzrósł o 1,7 proc.

Jak wskazano podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, GUS musiał przeliczyć dane gdyż ciążył nad nim wymóg wdrożenia do nowego Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych UE, czyli ESA2010. Taki wymóg wprowadzono w rozporządzeniu PE. Zrewidowane dane o PKB, które podano za lata

Polska się dozbroi. 2 proc. PKB co roku na modernizację wojska

To wypełnienie obietnicy prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz zapowiedzi premier Ewy Kopacz z exposé. W tym roku Polska wyda na zbrojenia 38 mld zł - przeszło 5 mld zł z tego to rata za samoloty F-16. W przyszłym roku będzie to około 800 tys.-1 mld zł więcej. Z okazji tej decyzji premier

MFW podwyższa prognozę PKB dla Polski. W Rosji recesja

styczniowymi prognozami Banku Światowego. Ożywienie na Węgrzech i w Polsce MFW przewiduje, że wzrost polskiej gospodarki przyspieszy z 3,3 proc. w 2014 roku do 3,5 zarówno w 2015, jak i w 2016 roku. W poprzednim, październikowym raporcie WEO, Fundusz prognozował, że w latach 2014-15 PKB Polski wzrośnie

PKB Polski wzrósł w 2016 r. o 2,8 proc. Wzrost gospodarczy był najsłabszy od trzech lat, ale nieco lepszy, niż się spodziewano

To na razie wstępny szacunek GUS. Prognozy ekonomistów wahały się od 2,6 do 2,9 proc. Dla porównania w 2015 r. polska gospodarka urosła o 3,9 proc. Głównym motorem napędowym w zeszłym roku była konsumpcja prywatna, która wzrosła najmocniej od 2008 roku i dołożyła aż 2,1 pkt proc. do dynamiki PKB

CIA znów myli Polskę z Portugalią? Podaje, że nasz dług to 123 proc. PKB

W rankingu relacji długu publicznego do PKB w 2012 r. znalazło się 155 państw świata. Przodują Japonia (214 proc.), Zimbabwe (187 proc.) i Grecja (156 proc.). Zaskoczeniem jest polski wynik, który uplasował nasz kraj na dziewiątym miejscu. CIA podała, że nasz dług wynosi 123 proc. PKB. Wygląda na

GUS: w 2013 r. PKB Polski po uwzględnieniu czarnej strefy wzrósł o 1,7 proc.

Według danych opublikowanych przez GUS, w 2012 r. nasz PKB zwiększył się o 1,8 proc., a w 2011 r. o 4,8 proc.(PAP)

Piechociński: polskim celem 22 proc. udziału przemysłu w PKB w pięć lat

olbrzymim trudem, na niewielką skalę i tymczasowo - mówił wicepremier. Powtarzał, że dzięki ok. 18-proc. udziałowi przemysłu w PKB Polska była w grupie państw, które nie zostały zbyt mocno dotknięte kryzysem. Jego zdaniem, plany KE w obszarach ochrony klimatu oraz reindustrializacji "to całkowicie

Polski dług publiczny według ESA95 w III kw. '13 spadł do 58,0 proc. PKB

Na koniec III kwartału najwyższy poziom długu w relacji do PKB w UE odnotowano w Grecji (171,8 proc.), we Włoszech (132,9 proc.), w Portugalii (128,7 proc.) i Irlandii (124,8 proc.), a najniższy w Estonii (10,0 proc.), Bułgarii (17,3 proc.) i Luksemburgu (27,7 proc.). Średnia dla UE wzrosła do 86,8

Igrzyska Olimpijskie w Rio 2016: rządziło PKB. Czy polskich medali powinno być więcej?

przypadku Chin - podobnie (z Rio po raz drugi z rzędu Chińczycy przywieźli mniej medali), a w przypadku Australii widać korelację odwrotną od oczekiwanej - im wyższy PKB kraju, tym gorzej idzie sportowcom. W Rosji też trend jest negatywny. A Polska? Nasz urobek medalowy jest od 16 lat mniej więcej taki sam

Biernat: branża turystyczna istotnie wpływa na Polskie PKB

Szef resortu sportu podczas rozpoczynającego się w Warszawie posiedzenia Komitetu zwrócił uwagę, że mimo spowolnienia gospodarczego, turystyka jest jednym z niewielu sektorów, który notuje stały wzrost i przyczynia się do wzrostu zatrudnienia. "Polska gospodarka turystyczna ma duże znaczenie

Karpiński o PKB Polski: Będziemy w europejskiej czołówce

ominęła nas recesja. W latach 2008-13 łączny wzrost PKB Polski wyniósł ponad 20 proc. i był to najlepszy wynik w całej UE. W tym czasie gospodarka całej Wspólnoty skurczyła się o 0,8 proc. - zaznaczył Włodzimierz Karpiński. Jak dodał, w ostatnich sześciu latach nasza gospodarka rozwijała się w tempie 3,1

MG: PKB Polski w I kwartale wyniosło 2,7 proc.

wycofania instrumentów stymulujących. Oczekujemy jednak korzystnego rozwoju sytuacji w gospodarce Niemiec, naszego głównego partnera handlowego - mówią eksperci. Zdaniem Banku Światowego PKB Polski w całym 2010 r. sięgnie 2,5-3 proc., ale eksperci zaniepokojeni są rosnącym bezrobociem. Prognozują oni, że

MFW: w 2014 r. PKB Polski urośnie o 3,1 proc.

15.05. Warszawa (PAP) - W tym roku PKB Polski urośnie o 3,1 proc., a w przyszłym roku o 3,4 proc., co będzie efektem większego popytu wewnętrznego oraz spadającego bezrobocia - wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zaprezentowanych w czwartek w Ministerstwie Finansów. Podczas

OECD: Poziom życia i PKB na głowę w Polsce to imponujące osiągnięcie. "Nie obniżajcie wieku emerytalnego"

- Polska dokonała imponującego postępu w podnoszeniu poziomu życia w latach 1990-2015. Obecnie PKB per capita stanowi dwie trzecie średniej OECD, co jest bardzo imponującym osiągnięciem. Średnia oczekiwana długość życia zwiększyła się z 71 lat w 1990 r. do 77 lat w 2014 r. [...] Podwoiła się też

KE podnosi prognozę PKB dla Polski na 2010 roku

Komisja prognozuje też wyhamowanie inflacji w Polsce do 2,3 proc. w 2010 roku z poziomu 4,0 proc. w roku ubiegłym. KE poinformowała również, że wzrost gospodarczy dla całej UE i strefy euro ma wynieść w tym roku 0,7 proc. (w ubiegłym roku gospodarka UE skurczyła się o 4 proc., a strefy euro o 4,1

Tusk chwali się w Brukseli wzrostem PKB w Polsce

Premier pokazał na konferencji e-mail od ministra w swojej kancelarii Michała Boniego z informacją o wzroście PKB. "Chwalę się tym, bo tym się rzeczywiście można dzisiaj chwalić w Europie, ale chwalę się tym też dlatego, że zawsze podkreślaliśmy, że jednym ze źródeł wzrostu, nie tylko w Polsce

MF: PKB w górę, polska gospodarka podkręci tempo

spełnienie w 2015 r. zgodnie z zaleceniami kryterium fiskalnego traktatu z Maastricht, czyli zejścia z deficytem poniżej 3 proc. PKB - powiedział PAP rozmówca z kręgów rządowych. - Prognozy pozwalają sądzić, że w 2016 r. z Polski zostanie zdjęta procedura nadmiernego deficytu. Według nieoficjalnych

Bank HSBC prognozuje niższy wzrost PKB w Polsce i wyższe bezrobocie

W latach 2012-14, bank przewiduje dla Polski wzrost PKB na poziomie odpowiednio 2,1 proc., 1,6 proc. oraz 2,9 proc. Krótkookresową perspektywę nazywa negatywną twierdząc, że spadek inwestycji pogłębi się w czwartym kwartale br. i w pierwszym kwartale przyszłego roku. Odbicia gospodarki spodziewa

Ostra zima zmniejszy PKB Polski o 1,5 mld zł?

Bielicka, rzeczniczka Nivea Polska. - Już dwa razy odśnieżaliśmy dachy na budynkach. To dodatkowy koszt ok. 30 tys. zł - wylicza. Zima - końca nie widać Jesteśmy dopiero w połowie pierwszego kwartału nowego roku, a ekonomiści już szacują, że sroga zima może negatywnie odbić się na polskiej gospodarce

Deloitte: Polski PKB wzrośnie w 2009 roku o 1,5 proc.

podczas spotkania z dziennikarzami Rafał Antczak, wiceprezes Deloitte Business Consulting. "Polska jest najbardziej optymistycznie nastawionym krajem w Europie Środkowej. 74 proc. kadry kierowniczej uważa, że kondycja gospodarki w ciągu najbliższych sześciu miesięcy poprawi się, a w poprzednim

IBnGR: PKB Polski wzrósł w III kwartale o 1,8 proc.

w górę o 1,5 proc. Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki szacuje, że w III kwartale dynamika wzrostu gospodarczego była na poziomie 1,5-1,7 proc., zaś IV kwartał może przynieść wzrost PKB wyższy niż 2 proc. W całym 2009 roku można spodziewać się, że gospodarka polska urośnie o 1,5

JP Morgan podniósł prognozę polskiego PKB do 3,5 proc.

Analitycy wskazali na zaskakująco dobre dane odnoszące się do aktywności przemysłu. Tłumaczą to tym, że zorientowane na eksport gałęzie przemysłu korzystają na cyklicznym ożywieniu w Niemczech. Eksport wnosi niecałe 40 proc. do polskiego PKB. Według JP Morgana dane za II kw. świadczące, iż

Bank Światowy: PKB Polski w 2010 roku wyniesie ok. 3 proc.

dynamiki PKB dla Polski w 2010 roku do 3,1 proc., a w 2011 do 3,9 proc. - Polska zakończyła 2009 r. jako jedyny kraj UE, który nie popadł w recesję, oczekujemy, że polska gospodarka przyspieszy w tym roku, osiągając wzrost 3,1 proc. dzięki eksportowi, konsumpcji, przygotowaniom do mistrzostw Europy w piłce

Wzrost PKB tylko 1,2 proc. - Fitch obniżył prognozy dla Polski

- Spodziewane spowolnienie gospodarcze wpływające na realną gospodarkę i utrudniony dostęp do kredytów bankowych będą miały negatywne przełożenie na polski sektor przedsiębiorstw w 2009 - uważa agencja ratingowa Fitch Ratings. Fitch uważa, że wzrost PKB Polski wyniesie w tym roku 1,2 proc. wobec

Komisja Europejska: polski PKB jednak urośnie o 1 proc.

Rostowski. Okazuje się, że to on miał rację. Według najnowszej prognozy Komisji polski PKB w tym roku urośnie o 1 proc. "Polska będzie prawdopodobnie jedynym krajem w UE ze wzrostem PKB" - napisali ekonomiści KE w raporcie. Wskaźniki polskiej gospodarki w pierwszej połowie roku okazały się lepsze

Bank Światowy: PKB świata -1,7 proc., Polska +0,5 proc.

stały się nieaktualne. Teraz ekonomiści BŚ przewidują wzrost w Polsce na poziomie 0,5 proc - wynika z publikacji "Global Economic Prospects 2009". Obecna prognoza Banku Światowego jest gorsza niż pesymistyczny wariant szacunków polskiego rządu, który szacuje wzrost PKB na poziomie 1,7 proc

NBP: W przyszłym roku dług Polski przekroczy 55 proc. PKB

Puławach, BGŻ (32 proc.), Lotosu (10 proc.), Tauronu (10 proc.), części udziałów w KGHM, Orlenie, PGE oraz resztówki w TP SA. Rządowego optymizmu nie podziela Narodowy Bank Polski, który w dniu przyjęcia budżetu zaprezentował raport "Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego". Według NBP

Dołek za nami! Polski PKB odbił się od dna

jest wkład handlu zagranicznego we wzrost PKB. O tym, że eksport jest siłą napędową naszej gospodarki, świadczy szereg danych. I lepsze wyniki tych branż, które tradycyjnie wysyłają znaczną część produkcji na eksport, i wyniki badań koniunktury w Polsce i u naszych partnerów handlowych, w końcu twarde

Lewiatan: w 2015 r. PKB Polski może wzrosnąć o 3,5 proc.

13.01. Warszawa (PAP) - PKB Polski w tym roku może wzrosnąć o 3,5 proc.; jednak w pesymistycznym scenariuszu wzrost ten wyniesie 2,8 proc. - prognozuje Konfederacja Lewiatan. Zaszkodzić może nam niestabilna sytuacja na Wschodzie i utrwalająca się słabość większości gospodarek Europy. W ocenie

Komisja Europejska: Polski PKB wzrośnie o 1 proc.

. Teraz okazuje się, że Polska będzie najprawdopodobniej jedynym krajem Unii Europejskiej, który zanotuje wzrost PKB w 2009 r. - Nasze poprzednie prognozy wywołały pewne dyskusje z polskim rządem. Dziś widzimy, że ja byłem zbyt pesymistyczny, a polski rząd może nieco zbyt optymistyczny. Teraz to się

Belka: Wzrost PKB Polski w 2010 r. może wynieść 2,7-3,0 proc.

-Nasze dosyć ostrożne oceny polskiej gospodarki na ten rok mówią, że PKB powinno rosnąć w tempie 2,7 proc., w każdym razie do 3 proc. ten wzrost gospodarczy może nastąpić. W kolejnym roku powinniśmy liczyć się z dalszym przyspieszeniem, ale stopniowym - dodaje Belka. W aktualizacji programu

Rząd spodziewa się, że PKB Polski będzie rósł w tempie 4 proc. Ale dopiero w 2018 roku

zaanonsował już w zeszłym tygodniu. W kolejnych latach deficyt ma już wynosić 2,3 proc. PKB, 1,8 i w końcu ledwie 1,2 proc. PKB w 2018 roku. Taki scenariusz ma pozwolić na zdjęcie z Polski unijnej procedury nadmiernego deficytu - karnego środka przymusu, który m.in. utrudnia dostęp do unijnych pieniędzy. W

GUS: w 2013 r. PKB Polski po uwzględnieniu czarnej strefy wzrósł o 1,7 proc.

29.09. Warszawa (PAP) - Według europejskiej metodologii ESA2010 oraz po doliczeniu czarnej strefy w ub.r. polski PKB wzrósł o 1,7 proc. wobec 1,6 proc. wyliczonych według poprzedniej metody - podał w poniedziałek GUS. Największy wkład do PKB z nielegalnej działalności miał narkobiznes. Jak

Wzrost prognozy EBOiR. W 2010 PKB Polski +2,3 proc., w 2011 +3,0 proc.

Tymczasem wcześniejsze prognozy przygotowywane przez bank wskazywały na wzrost polskiego PKB w tym roku o 1,8 proc. Organizacja stwierdziła też w raporcie, że w 2009 r. zanotowaliśmy wzrost PKB na poziomie 1,4 proc. W raporcie została też zmieniona prognoza PKB dla wschodzących gospodarek Europy z

Zima paraliżuje europejskie gospodarki. Zmrozi też polskie PKB?

; wyliczyła, że wartość PKB Polski w pierwszych trzech miesiącach roku mogła się zmniejszyć o 1,5 mld zł. Jak będzie w IV kwartale? - To, co nas ratuje, to bardzo silny wzrost produkcji budowlanej w dwóch pierwszych miesiącach ostatniego kwartału. Dlatego nawet jeśli grudzień będzie słabszy, to nie powinno to

Nie będzie 4-proc. wzrostu PKB. Spowolnienie w Chinach odbije się na Polsce

kłopotów Największy polski bank - PKO BP - obniżył prognozy już na ten rok. Jeszcze na początku października oczekiwał wzrostu w całym roku o 3,5 proc. PKB,. teraz zapowiada już tylko 3,3 proc. W przyszłym roku wzrost przyspieszy, ale tylko symbolicznie, do 3,5 proc. Ekonomiści uważają, że "

OECD: PKB Polski w 2012 r. wzrośnie o 2,5 proc.

Zdaniem organizacji pozytywny wpływ na naszą gospodarkę będzie miał m.in. słaby złoty, który poprawi wyniki eksporterów. Rozgrywki Euro 2012 natomiast zamortyzują negatywne efekty kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej. 2,5 proc. wzrostu PKB w przyszłym roku to wzrost odpowiadający drugiemu

Eurostat: PKB Polski wzrósł o 1,4 proc., strefie euro spadł o 4,8 proc.

koniec sierpnia Główny Urząd Statystyczny podał, że PKB Polski w II kwartale wzrósł rok do roku o 1,1 proc.

BIEC: Wzrost PKB Polski w 2014 r. 3,2 proc.; tyle samo w 2015 r.

, to też szansa na poszerzenie kierunków naszego handlu zagranicznego, co ostatecznie w średnim i długim okresie będzie korzystne dla polskiej gospodarki. Niemniej w najbliższym roku, do dwóch lat wkład salda obrotów z zagranicą do PKB będzie miał mniejsze znaczenie niż dotychczas, a wzrośnie znaczenie

Projekcja NBP: wzrost PKB Polski 1,3 proc. Inflacja w dół

W dokumencie przytoczono dane GUS, z których wynika, iż w 2012 r. dynamika wzrostu PKB obniżyła się do 2 proc. z 4,3 proc. w 2011 r. - Spowolnienie to wynika w dużej mierze z niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych polskiej gospodarki. Według prognoz NBP tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2013

PiS chce wyjaśnień ws. "przecieku" do Reutera o polskim PKB

Błaszczak przytacza w przekazanym w czwartek PAP liście do szefa rządu tekst "Dziennika Gazety Prawnej" pod tytułem: "Kto zarobił na przecieku Reutersa". Podkreśla, że we wtorek GUS przygotował raport o wysokości polskiego PKB, który jak zawsze został ogłoszony o godz. 10

Polski PKB wzrośnie w tym roku o 2,6 proc. I będzie premia z UE

Komisja Europejska w swoich najnowszych prognozach gospodarczych dla największych unijnych gospodarek po raz kolejny podkreśliła, że Polska jako jedyny kraj w UE nie zanotowała w zeszłym roku spadku PKB. "Wynikało to z mocnego wzrostu publicznych inwestycji (współfinansowanych z funduszy

Sytuacja na wschodzie może ograniczyć tempo wzrostu polskiego PKB

Zdaniem MFW polska gospodarka ma się coraz lepiej. Jeszcze w październiku Fundusz prognozował, że wzrośnie ona w tym roku o 2,4 proc., tymczasem opublikowane we wtorek prognozy mówią o 3,1 proc. Szacunki na 2015 r. są jeszcze wyższe. Przewidują wzrost PKB o 3,3 proc. MFW tłumaczy, że gospodarka

Kulisy sobotniego spotkania PiS w Jachrance: będą kolejne ustawy, PKB to nie Święty Graal, kosmopolityczne gangi rozkradają Polskę...

wicepremier powiedział, iż wzrost PKB nie powinien być Świętym Graalem, ale jakość tego wzrostu. - Podał przykład Czech, które mają niższy wzrost PKB niż Polska, a są krajem zasobniejszym i bogatszym - opowiada poseł PiS. Bez Kaczyńskiego podczas przemówienia Szydło Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki

Rostowski wybrał: przyszłoroczny PKB Polski wzrośnie o 2,5 proc.

mówiącą, że wzrost PKB Polski w przyszłym roku sięgnie 2,5 proc. Dzisiaj identyczną prognozę na 2012 rok opublikowali ekonomiści banku Morgan Stanley.

W całym 2011 r. PKB Polski sięgało powyżej 4 proc.

Jesteśmy zdumiewająco odporni na kryzys zadłużenia w strefie euro. Kraje UE w recesji, a nasza gospodarka nie zwalnia ani o jotę. Pokazane wczoraj przez Główny Urząd Statystyczny szacunki IV kw. to wynik nieco lepszy od prognoz ekonomistów. Polski PKB w zeszłym roku po raz pierwszy w historii

Eurostat: PKB w Polsce w I kwartale wzrósł o 1,9 proc.

do IV kwartału minionego roku. Rok do roku spadek tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro wyniósł 4,8 proc. Eurostat podał dane dotyczące 20 z 27 członków UE. Z udostępnionych danych wynika, że wzrost w ujęciu rocznym odnotowały tylko Polska i Cypr (1,6 proc.). Największe spadki zanotowały

W IV kwartale polska gospodarka urosła o 2,7 proc. Najgorsze za nami?

. Rekordowe odbicie wzrostu PKB... Lepsze dane niż kwartał wcześniej pokazują, że najgorsze już za nami. Z danych GUS wynika, że kwartał do kwartału polska gospodarka urosła aż o 1,7 proc. To bardzo duży wzrost, bo przeciętnie są to zmiany ułamków procentu. To najlepszy wynik od 2007 r. – Odbicie

Wzrost PKB Polski na trzy z plusem. Nie sprawdziły się obawy pesymistów

proc.), bo wzrost PKB lekko przyspieszył. Trzeba przy tym pamiętać, że na razie znamy tylko pierwszy szacunek tempa wzrostu, tzw. flash. To ogólne tempo wzrostu PKB obliczone na podstawie niepełnego zbioru danych o wynikach finansowych przedsiębiorstw, o wpływach podatkowych, cłach, dotacjach dla

PKB Polski w IV kwartale 1,1 proc. w górę. Lepiej od oczekiwań

na 2013 r. PKB Polski może wynieść 1,8-2,2 proc. Ekonomiści: Można odwoływać recesję - Myślę, że trzeba powoli odwoływać recesję w Polsce. Ci, którzy się tego spodziewali, muszą powoli zmieniać zdanie. Chodzi nie tylko o dzisiejsze dane o PKB, ale i dane z otoczenia polskiej gospodarki, jak niemiecki

Ponad 6,1 proc. (nominalnego) wzrostu PKB! Gdzie? W Wielkopolsce

. PKB. Dlaczego PKB Polski nie rośnie tak szybko, jak planowano? Odpowiada wicepremier Morawiecki

2,7 proc. polskiego PKB to gospodarka internetowa

Opublikowany w maju raport The Boston Consulting Group dowodzi, że biznes internetowy jest siłą napędową polskiej gospodarki, a prognozowany dynamiczny wzrost, dwukrotnie wyższy niż PKB, pozwoli mu już w 2015 r. osiągnąć wartość 76,6 mld zł. Wypracowany w 2009 r. wynik - 35,7 mld zł, czyli 2,7 proc

Bank Światowy: polski PKB na plusie

Polska będzie wychodziła z kryzysu powoli. W 2010 r. przewidują dla nas ledwie 0,9-proc. wzrost PKB. Tymczasem gospodarka światowa ma urosnąć o 2 proc., a Europa Środkowo-Wschodnia i Azja Centralna o 1,6 proc. Wyraźne odbicie w Polsce ma nastąpić dopiero w 2011 r., gdy prognozowany wzrost ma sięgnąć 3,5

Rośniemy wolniej. Polski PKB w I kw. urósł tylko 3 proc.

W tamtym roku chwaliliśmy się i chcieliśmy świecić przykładem - nie dość, że jako jedyni w Europie nie daliśmy się recesji, to z kwartału na kwartał nasz wzrost PKB niemal podwajał się. Te wspaniałe osiągnięcia jednak się skończyły. W I kwartale tego roku mieliśmy 3-procentowy wzrost gospodarczy

Komisja Europejska tnie prognozy dla Polski. Gospodarka będzie rosła wolniej

ostre zahamowanie inwestycji samorządów i prywatnych firm Komisja Europejska obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego Polski również na bieżący rok. Zdaniem KE PKB Polski wzrośnie w 2017 r. o 3,2 proc., obniżając tym samym prognozy z wcześniejszych 3,4 proc. Według ich prognoz w 2018 roku polski PKB

Bank UBS: PKB Polski na 2010 w górę do 3,3 proc.

gospodarstw domowych i konsumpcji. Co ciekawe, UBS prognozuje, że na koniec przyszłego roku PKB wzrośnie o 3,9 proc., czyli o 0,4 pkt proc. więcej, niż spodziewa się rząd. "Ambitny plan rządu, by zwiększyć absorpcję środków unijnych (...) połączony z doskonałą pozycją finansową przedsiębiorstw powinny

Smog nasz najdroższy. Polska traci 26 mld euro rocznie przez palenie węglem i brudne powietrze

miliardy euro Łącznie wszystkie koszty zanieczyszczonego powietrza w Polsce wynoszą aż 6 proc. naszego PKB. – Jesteśmy niechlubnymi liderami Europy. Każdy kraj ponosi określone straty przez zanieczyszczone powietrze, ale w żadnym innym państwie Unii nie sięgają one 6 proc. PKB – zaznacza

"Puls Biznesu": Ukraińcy budują polski PKB

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2013 r. wojewodowie wydali obywatelom Ukrainy rekordowe 20,4 tys. pozwoleń na pracę, czyli siedmiokrotnie więcej niż drugiej pod tym względem nacji - Chińczykom (3 tys.). Przez pięć lat liczba Ukraińców ze zgodą na pracę w Polsce wzrosła

Bank of America podnosi prognozy PKB dla Polski

PKB Polski urośnie w III kwartale o 2 proc. w ujęciu rocznym - podał w poniedziałkowym raporcie Bank of America. Wcześniej trzeci pod względem wielkości aktywów bank w USA prognozował nam 1,1 proc. wzrostu. Jeszcze lepiej bank ocenia naszą sytuację w IV kwartale - wtedy wzrost PKB ma osiągnąć 3