pitawal prl-u

Bogdan Wróblewski, press.pl

Zmarł Stanisław Podemski (1929-2011)

Zmarł Stanisław Podemski (1929-2011)

Zmarł Stanisław Podemski, wieloletni dziennikarz "Polityki"

Połowa konia była już w lokalu, a połowa w szatni

Wszelkie przejawy niewłaściwego stosunku do konsumenta w ajencyjnych lokalach będą tępione bezwzględnie z całą surowością - w pitawalu peerelowskim słynny proces kelnerski z Wybrzeża przypomina Adam Zadworny

Stanisław Podemski

był związany ponad 30 lat, także po przejściu na emeryturę w 1999. Publikował również felietony na łamach „Gazety Wyborczej”, zebrane w zbiorze Pitawal PRL-u (2006).W latach 1965-1982 był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a w latach 1980-1981 przewodniczył jego Sądowi Koleżeńskiemu

Łucjan Staniak

na karę śmierci, jednak po badaniach psychiatrycznych uznano go za niepoczytalnego i osadzono w krakowskim ośrodku dla psychicznie chorych. FikcyjnośćStaniak nie jest wymieniany przez jakiekolwiek źródła polskie (np. "Kto zabija człowieka" B. Sygita czy "Współczesny pitawal polski" K. Larskiego

Lista osób skazanych na karę śmierci w Polsce po roku 1945

i jej liderze wyrok przez powieszenie wykonano w lutym 1953 roku w Warszawie. Zenon Kawczyński 21 kwietnia 1954 Skazany za morderstwo dwóch kobiet na tle rabunkowym. Skazany przez Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy; wyrok wykonano w sierpniu 1954 w więzieniu w BydgoszczyJerzy Derenda, Bogusław Sygit „Pitawal

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.