pitawal prl-u

Bogdan Wróblewski, press.pl

Zmarł Stanisław Podemski (1929-2011)

Zmarł Stanisław Podemski (1929-2011)

Zmarł Stanisław Podemski, wieloletni dziennikarz "Polityki"

Połowa konia była już w lokalu, a połowa w szatni

Wszelkie przejawy niewłaściwego stosunku do konsumenta w ajencyjnych lokalach będą tępione bezwzględnie z całą surowością - w pitawalu peerelowskim słynny proces kelnerski z Wybrzeża przypomina Adam Zadworny