peklimar

msz, md, aw

Orkiestra na północnym Mazowszu

Orkiestra na północnym Mazowszu

W 24 miastach i wsiach północnego Mazowsza zagra w niedzielę XII Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Płockie księstwo komendanta cz.1

Tajemniczy świadek twierdzi, że szef płockiej policji odgrażał się Włodzimierzowi Olewnikowi. Przed porwaniem jego syna miał mówić: "Ch... znowu się nie zgodził, tego nie daruję"

Bielsk (gmina)

handlowych z tego w samym Bielsku 43 sklepy.Do ważniejszych zakładów przemysłowych i usługowo-handlowych należą: Zakład przetwórstwa mięsa - PEKLIMAR Zakład produkcji maszyn i urządzeń do produkcji mięsa "PEK-MONT" w Bielsku Przedsiębiorstwa PHU "HYDROTEX" w Bielsku, Przedsiębiorstwo PHU

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.