państwowa komisja akredytacyjna

WF na Uniwersytecie Rzeszowskim dostało czerwoną kartkę od Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Wydarzenie w polskim szkolnictwie wyższym! Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim pierwszym kierunkiem negatywnie ocenionym za jakość kształcenia przez Komisję Akredytacyjną. Minister edukacji musi teraz wstrzymać nabór lub zamknąć kierunek. Uczelnia zamierza się bronić

Rozmowa z szefem Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Pokazać światu jakość dyplomu

Zbigniew Pendel: Zaledwie co czwarty wniosek o nową uczelnię dostaje pozytywną opinię PKA. Co w takim razie z upowszechnianiem wykształcenia wyższego? Prof. Andrzej Jamiołkowski, przewodniczący PKA: W 38-milionowej Polsce mamy 1,8 mln studentów. To znaczy, że co dwudziesty Polak studiuje. W 82-milio

Świadectwo dobrej uczelni

Aneta Prymaka: Od trzech lat Państwowa Komisja Akredytacyjna kontroluje jakość kształcenia w państwowych i niepaństwowych uczelniach, ale wciąż słyszymy o złych uczelniach, wręcz o patologiach: szkołach maszynkach do zarabiania pieniędzy. prof. Andrzej Jamiołkowski, przewodniczący Państwowej

Minister nauki odwołuje kontrolę na UJ

Minister nauki odwołuje kontrolę na UJ

- W związku z działaniami naprawczymi podjętymi przez Uniwersytet Jagielloński, mając nadzieję, że dylemat między wolnością a rzetelnością badań naukowych zostanie przez uczelnię autonomicznie rozwiązany, wycofuję wniosek do Państwowej Komisji Akredytacyjnej - powiedziała minister Barbara Kudrycka

Poseł Jaskiernia broni uczelni ukaranej za niski poziom nauczania

. Jedynie raz rok temu miał tu wykład inauguracyjny, za który nie wziął pieniędzy. Dlaczego więc interweniuje? - Działam zgodnie z polityką SLD popierania rozwoju lokalnych środowisk akademickich - wyjaśnia. Prof. Andrzej Jamiołkowski, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, podkreśla, że ocena

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna ocaliła pedagogikę

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna ocaliła pedagogikę

Problem dotyczył 32 zamiejscowych oddziałów AHE w Łodzi, w tym bydgoskiego, gdzie na pedagogice studiuje 78 osób. Kierunek w zeszłym roku otrzymał ocenę warunkową, która pod koniec czerwca tego roku została podtrzymana. Zarzuty komisji były mocne: brak potwierdzenia, że uczelnia zapewnia w

Szkoła o. Rydzyka z najwyższą oceną? To nieprawda

Szkoła o. Rydzyka z najwyższą oceną? To nieprawda

jakości kształcenia w WSKSiM. Szef uczelni omówił także skalę ocen PKA: - Są cztery stopnie ocen. Jest ocena wyróżniająca i pozytywna, która mówi, że następna komisja akredytacyjna pojawi się w uczelni po upływie pięciu lat. Czyli to jest najwyższa ocena: wyróżniająca i pozytywna. Można dać uczelni ocenę

UZ: Wasz jazz jest ok, możecie go uczyć

Są to: jazz i muzyka estradowa na Wydziale Artystycznym na poziomie studiów I stopnia, elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji na poziomie studiów I stopnia oraz inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na poziomie studiów I i

Lista jakości uczelni

Państwowa Komisja Akredytacyjna działa od roku (tworzy ją blisko 70 profesorów i naukowców polskich uczelni). Komisja ma dwa zadania - opiniuje wnioski o powołanie nowych uczelni, wydziałów, kierunków oraz sprawdza jakość studiów na już istniejących. Kiedy członkowie PKA odwiedzą jakiś kierunek i

Nadzieja w akredytacji

. Przecież one obracają dużym majątkiem - mówił. Nadzieję senatorzy pokładają też w działającej od stycznia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która może kontrolować uczelnie, a na jej wniosek minister edukacji wstrzymuje nabór lub nawet zamyka kierunek studiów. - W ciągu trzech, czterech lat powinniśmy

Opinia o AHE: zlikwidować, nie uzdrawiać

Opinia o AHE: zlikwidować, nie uzdrawiać

. Swoje stanowisko ustalili też senatorowie z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP: "Sądzimy, iż tylko radykalna decyzja w postaci likwidacji i zawieszenia praw tej uczelni może zatrzymać niepokojące zjawisko, niezgodnego z prawem kształcenia kilkudziesięciu studentów". Przypomnijmy

Magister bez granic

Rozpoczęcie przez Polskę międzynarodowej akredytacji uczelni ogłosił rektorom kilka dni temu w Katowicach szef Państwowej Komisji Akredytacyjnej prof. Andrzej Jamiołkowski. Norwegia, Niemcy, Holandia, Irlandia, Hiszpania, Szwajcaria i Austria już ją zaczęły. Polska przyłączy się w kwietniu. Jak to

Komisja sprawdza jakość polskich studiów

, dlatego tak ważne było powołanie na początku tego roku Państwowej Komisji Akredytacyjnej - dodawała Krystyna Łybacka, minister edukacji. Cztery stopnie dla uczelni Powołana w styczniu Komisja sprawdza nie tylko zawartość programów studiów, ale m.in. również to, czy uczelnia zatrudnia odpowiednią kadrę

Pieniądze za ocenę

"Gazeta" opisała najnowszy raport PKA, w którym na 315 ocenionych kierunków 79 dostało ocenę warunkową, a 16 negatywną. Ta ostatnia oznacza, że minister edukacji zawiesza nabór lub zamyka kierunek studiów. - Pracujemy nad algorytmem, według którego będzie się finansować uczelnie. Kierunki

Raport o jakości studiów. Pięć procent bylejakości

pracownikami uczelni. Powołana w styczniu 2002 r. Komisja sprawdza wszystkie rodzaje studiów (dzienne, zaoczne, wieczorowe, magisterskie i zawodowe) na wszystkich uczelniach (publicznych i niepublicznych) i wystawia ocenę ich jakości. Na koniec PKA wydaje jedną z czterech ocen. Najlepszą jest "

Czy znikną trzy kierunki studiów?

Jakie to kierunki i na jakich uczelniach? Członkowie komisji są tajemniczy. - Po pierwsze, szkoły mogą się odwołać, więc decyzja nie jest ostateczna. Poza tym one muszą się tego dowiedzieć od nas, a nie z mediów - mówił wczoraj przewodniczący PKA prof. Andrzej Jamiołkowski. Zdradził tylko, że są to

Rok Komisji Akredytacyjnej

Komisja ocenia jakość studiów na polskich uczelniach, opiniuje także wnioski o powołanie nowych uczelni, wydziałów czy kierunków. Dwa tygodnie temu "Gazeta" opisała pierwszą negatywną ocenę Komisji - dostało ją wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim. Minister edukacji

Portal Wybierz Studia wystartował po konsultacjach z uczelniami

, kierunkach, które z powodu negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej zawieszają nabór czy nawet zostaną zlikwidowane. Dowiedzą się też, ilu studentów studiuje na danej uczelni, które uczelnie oferują atrakcyjne wyjazdy zagraniczne. "Chcemy żeby decyzje młodych ludzi dotyczące wyboru studiów były

30 września ruszy nowy portal dla wybierających studia

oficjalnie ma ruszyć 30 września. Pomoże licealistom wybrać studia zgodne z ich zainteresowaniami, dostosować wybór przedmiotów maturalnych do wymagań uczelni czy znaleźć studia w pobliżu miejsca zamieszkania. Udostępni również informacje, jakie kierunki zostały wyróżnione przez Polską Komisję Akredytacyjną

Uczelnia Łazarskiego otwiera studia medyczne. To rewolucja

Uczelnia Łazarskiego otwiera studia medyczne. To rewolucja

dydaktycznego i klinicznego. Wniosek Uczelni Łazarskiego o uruchomienie kierunku lekarskiego już 2 lipca 2015 roku. otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej" - czytamy w oświadczeniu szkoły. - Wizja naszej uczelni od 10 lat oparta jest na czterech filarach: prawie, medycynie, biznesie i

Ranking: Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w Polsce

. Marek Safjan, honorowy przewodniczący kapituły, senator RP i przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej - prof. Marek Rocki. Pełne wyniki rankingu zostały opublikowane w miesięczniku Perspektywy i w serwisie internetowym www.ranking.perspektywy.pl, a także na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

Studia. Więcej Janków Muzykantów

ono legitymizowało - choćby poprzez Państwową Komisję Akredytacyjną, która miała kontrolować jakość programów i całego kształcenia - oszustwo na masową skalę. Również dlatego, że takie szkoły ratowały profesurę, która mogła w miarę bezboleśnie przetrwać transformację. Ale od kilku lat odsetek

Kadra

; . pracowników aktywnie uczestniczących w polskich i międzynarodowych badaniach   . wykładowców zasiadających w radach naukowych i gremiach opiniotwórczych oraz doradczych (Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Wrocławska Rada Edukacji Dzieci i Młodzieży, Akademicka Komisja Akredytacyjna

Uniwersytet Warszawski stawia na przedsiębiorczość z EBC*L

Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych w Paderborn. Zostały one także docenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną w Polsce, która przyznała Wydziałowi wyróżnienie za kształcenie studentów na kierunku "Ekonomia", jako jedynej uczelni w Polsce. Co oznacza EBC*L? To akronim słów European

MEN obsadzone

Matematyki UW, autor podstaw programowych do matematyki, działa w Krajowym Funduszu na rzecz Dzieci, jest ekspertem międzynarodowych badań oceny umiejętności uczniów PISA i przewodniczącym Państwowej Komisji Akredytacyjnej). Dyrektorem gabinetu politycznego minister Hall ma być Ligia Krajewska (działaczka PO

Kielce. Uniwersytet Jana Kochanowskiego będzie kształcił lekarzy

wysłały do resortu nauki w marcu. Dokument opiniowała Polska Komisja Akredytacyjna, po pierwszej ocenie był uzupełniany. Pozytywną ocenę komisja wydała na początku września. Na jej podstawie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 30 września wydało decyzję, o możliwości prowadzania studiów na kierunku

"DP ": Wojna przeciw nieuczciwym studentom

badanej pracy nie doszło do wykorzystania innych tekstów z naruszeniem praw autorskich. Od nowego roku akademickiego z aplikacji zaczną korzystać eksperci Państwowej Komisji Akredytacyjnej, zajmującej się wystawianiem ocen szkołom wyższym. Komisja prawdopodobnie będzie używać jednocześnie wszystkich

Wieloletni prof. KUL: Ankiety studentów to anonimowe donosy na wykładowców

Chodzi o kwestionariusze dotyczące wykładowców, które po każdym semestrze wypełniają studenci. Są nieobowiązkowe dla słuchaczy, ale uczelnie musiały je wprowadzić - to wymóg Państwowej Komisji Akredytacyjnej, oceniając jakość kształcenia w szkołach wyższych. Nieprzychylne opinie mogą oznaczać

Przyczynek do dyskusji o braku zaufania. Nowe urzędowe wytyczne dla egzaminatorów

kontrole nasyłane na uczelnie przez komisję akredytacyjną mającą dokonywać ich oceny (pardon: ewaluacji). W każdym dziekanacie i instytucie rosną więc sterty protokołów, sprawozdań, raportów, bilansów, planów studiów itd., itp. Tak oto resort szkolnictwa wyższego manifestuje zaufanie do pracowników

Nadchodzi era studentów kształconych online

podniesienia czesnego - uważa Rafał Piętka z z Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University. Zdanie przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Marka Rockiego jest podobne. On także uważa, ze polskie uczelnie nie są jeszcze gotowe na wprowadzenie pełnych studiów e-learningowych, dlatego w

Dobrym uczelniom więcej

To, ile pieniędzy dostaną w tym roku uczelnie z budżetu państwa, będzie zależeć od ocen wystawionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną - postanowiła minister edukacji Krystyna Łybacka. Dotychczas decydowała o tym jedynie wielkość uczelni. - W tym roku uczelnie mają dostać o 10 proc. więcej niż

Afera na Politechnice Wrocławskiej. Profesor aresztowany

Adam J. to ikona polskiej elektroniki i automatyki, członek korespondent PAN, wiceprzewodniczący Komitetu Informatyki w tej instytucji, Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, wykładowca wielu uczelni na całym świecie. Wraz

Wyższa Szkoła Wstydu

wydziały, które wywalczą sobie status tzw. KNOW, czyli Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, a także uczelnie, które uzyskają wzorową ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (ok. 25 uczelni rocznie). Dodatkowe pieniądze minister chce też dać na stypendia dla ok. 30 proc. najlepszych doktorantów w kraju

Ranking: Uniwersytet Warszawski najlepszą uczelnią w Polsce

Nauk - prof. Michała Kleibera. W jej składzie znaleźli się m.in. sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu - prof. Marek Safjan, honorowy przewodniczący kapituły, senator RP i przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej - prof. Marek Rocki. "Informacja, którą daje ranking

Plagiat na uczelni nikogo nie obchodzi

zdaniem wyjaśnianiem może się zająć jedynie uczelniana komisja dyscyplinarna. I to uczelnia powinna ewentualnie zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To samo tłumaczenie usłyszeliśmy w biurze Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów i w Państwowej Komisji Akredytacyjnej (m.in

Wyższa szkoła ściemniania

uprawnień do kształcenia w zagranicznych ośrodkach, musiałaby wykazać, że spełnia standardy jakości kształcenia i ma wymaganą kadrę. Jej działalność sprawdzałaby Państwowa Komisja Akredytacyjna - powołana do oceniania jakości kształcenia akademickiego. Uczelnia, która zamiast poddać się tej procedurze

Zapłacą ci, tylko wybierz ten kierunek

- mówi min. Kudrycka. Minister dodała do warunków konkursowych również punkty za ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej i za projekty badawcze i staże studenckie. W ten sposób większe szanse będą miały uczelnie prestiżowe z dużym dorobkiem naukowym. W ubiegłym roku niektóre przegrały z

Z MEN do nauki

Teraz prof. Marciniak będzie reformował szkolnictwo wyższe. Nowe stanowisko powierzyła mu wczoraj minister nauki Barbara Kudrycka. - Świetnie orientuje się w sprawach szkolnictwa wyższego, w poprzedniej kadencji był przewodniczącym Państwowej Komisji Akredytacyjnej - mówi Kudrycka. W MEN Marciniak

Nieskuteczna interwencja Jaskierni w sprawie częstochowskiej uczelni

- Nigdy się nie zdarzyło, żebym nie respektowała decyzji Państwowej Komisji Akredytacyjnej. I nie ma znaczenia, kto wnosi o rozpatrzenie sprawy - podkreśla minister edukacji Krystyna Łybacka. Wczoraj sama zadzwoniła do częstochowskiej redakcji "Gazety" w sprawie Wyższej Szkoły Zarządzania

Ostatni skok AHE na kasę

trwa. - To ostatni skok naszych władz na czesne - komentuje w jednym z dziesiątków listów nadchodzących od tygodnia do "Gazety" aktualna pracownica AHE. Czego rektor nie powiedział Informatyka dostała dwukrotną negatywna opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Podsumowując kontrolę, Komisja

Prof. Andrzej Lesicki. Co planuje nowy rektor UAM? M.in. interaktywne Muzeum Uniwersytetu [ROZMOWA]

prof. Bogumiły Kaniewskiej, przyszłej prorektor do spraw studenckich, byli nastawieni pozytywnie. Z kolei prof. Beatę Mikołajczyk do roli prorektor do spraw kształcenia przygotowała długotrwała działalność w Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Przed wyborami mówił pan o chęci stworzenia Uniwersytetu

KALENDARIUM - WYKAZ WYDARZEŃ wtorek, 27 maja 2014

, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej (TK, al. Szucha 12a) 10:00 Cd. wizyty przewodniczącego Zgromadzenia Doradczego (Szury) Arabii Saudyjskiej Abdullaha Al Sheikha (do 29.05.) 10:00 Konferencja pt. "Siły Powietrzne RP - czy stać nas na więcej?", organizowana

Kudrycka: Zyzak do kontroli

budziła kontrowersje: - Że jest jednostronna i odwołuje się do anonimowych źródeł - mówił. Kontrolę ma przeprowadzić Państwowa Komisja Akredytacyjna. Na co dzień opiniuje ona wnioski o nadanie uprawnień od prowadzenia nowych kierunków studiów, ale też kontroluje jakość kształcenia tych, które istnieją. W

Bunt prywatnych uczelni. Czy rząd pomoże?

edukacyjnych. - Każdy student miałby pulę pieniędzy do wykorzystania. To, czy je wyda na Uniwersytecie Jagiellońskim, czy na mojej uczelni, to jego sprawa. Nie powinien decydować o tym urzędnik - podkreśla. Rektorzy szkół niepaństwowych mają też zastrzeżenia do funkcjonowania Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Magia papierowego wykształcenia

Polsce nie może działać bez pozytywnej opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej. To instytucja, która kontroluje jakość nauczania na uczelniach. W trakcie, gdy przygotowywaliśmy prowokację, skontaktował się z "Gazetą" wykładowca jednej z uczelni, równocześnie członek Państwowej Komisji

Studenci informatyki AHE muszą szukać szkoły

Państwowa Komisja Akredytacyjna dwukrotnie wystawiła temu kierunkowi negatywną ocenę. "Gazeta" ujawniła w sierpniu bulwersujące szczegóły: - w 32 miastach naukę informatyki prowadzi się nielegalnie (ministerstwo dało zgodę tylko na Łódź i Wodzisław Śląski); - podczas wizytacji PKA władze uczelni

Rektorzy są za, ale pytają o pieniądze i kryteria

kierunki, pozostaną obietnicami. W dotacji budżetowej zamiast proporcji 20 proc. na infrastrukturę i 80 proc. na płace uczelnie stale mają 95 proc. na płace i 5 na infrastrukturę. To trzeba zmienić. Jak powinny być wyłaniane wiodące uczelnie i kierunki? - Państwowa Komisja Akredytacyjna do tego nie

Jak popsuto wyższe uczelnie [list]

Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej działali w warunkach rozdwojenia jaźni. Drastycznie naruszali uchwalane przez siebie kryteria jakości. W epoce skądinąd słusznie minionej brak miejsc na sali wykładowej był nie do pomyślenia. Z czasem na co atrakcyjniejszych kierunkach nawet dogodne do podsłuchiwania

Kontrola UJ odwołana

O kontrolę na UJ poprosiła minister Barbara Kudrycka Państwową Komisję Akredytacyjną w czwartek - "w związku z nieprawidłowościami metodologicznymi w procedurze przygotowania, zrecenzowania i obrony pracy magisterskiej Pawła Zyzaka". Na pracy magisterskiej właśnie oparł Zyzak swoją

Będzie lustracja na uczelniach

piłeczkę pingpongową - odbijały między sobą Sejm i Senat. Zapis o lustrowaniu rektorów, dziekanów i ich zastępców, a także członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych zgłosił PiS, a poparła cała prawica. - Będziemy wreszcie wiedzieli, kto kieruje edukacją

Stracone kierunki. AHE nie udało się ich odzyskać

We wrześniu ubiegłego roku AHE straciła informatykę, w październiku - zarządzanie (definitywnie ma zniknąć w marcu). Kierunki łódzkiej uczelni miały negatywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co oznacza, że nie zapewniały kształcenia zgodnego ze standardami ministerstwa. W grudniu AHE

850 sprawdzonych kierunków studiów

W czwartek Państwowa Komisja Akredytacyjna podsumowała pierwszą kadencję działalności. Powstała trzy lata temu, by sprawdzać jakość kształcenia na uczelniach, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Komisja może wystawić kontrolowanemu kierunkowi jedną z czterech ocen od wyróżniającej (najlepsza

Koszty studiów. Czesne do dyskusji

uczelniach (powołanie Państwowej Komisji Akredytacyjnej). Autorzy przyznają też, że absolwenci szkół wyższych skuteczniej od innych radzą sobie na trudnym rynku pracy. Jednocześnie obie instytucje zauważają, że wraz ze wzrostem liczby studentów nie rosły proporcjonalnie pieniądze przeznaczane na szkoły

Afera na Politechnice Wrocławskiej. Znamy szczegóły nadużyć

Adam J. to światowej klasy specjalista w dziedzinie informatyki i automatyki: wykładowca wielu zagranicznych uczelni, członek korespondent PAN, wiceprzewodniczący komitetu informatyki tej instytucji, ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badań

Trudniej założyć szkołę wyższą.

Od dwóch lat zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym Ministerstwo Edukacji, zanim zgodzi się na utworzenie nowej niepaństwowej uczelni, musi dostać opinię powstałej w styczniu 2002 r. Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Ta opinia formalnie nie wiąże ministra edukacji, ale przez dwa lata nigdy nie

Komentuje prof. Krzysztof Jóźwik

Ostatnie dwa lata doświadczeń z Państwową Komisją Akredytacyjną wskazują na wiele problemów w jej funkcjonowaniu, szczególnie na niekompetentne składy grup eksperckich. W nowej postaci instytucja ta ma dostać ogromną władzę. O ile uzasadnione i celowe jest uwolnienie kształcenia od kierunków i

Oświadczenie rektora AHE w Łodzi

dla studentów spoza regionu i z zagranicy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ministerstwa, senat uczelni powołał 18 czerwca tego roku 38 nowych zamiejscowych ośrodków dydaktycznych w Polsce i cztery zagraniczne. W uczelni trwają kontrole Państwowej Komisji Akredytacyjnej, które traktujemy z najwyższą

Polskie studia: masowe i słabe

Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Z czego wynika ta niska jakość na kierunkach masowych? Między innymi z obciążenia pracowników naukowych zbyt dużą liczbą studentów, którzy piszą u nich prace magisterskie. Według zestawień prezentowanych przez ekspertów, na kierunkach pedagogicznych aż 500 studentów

Paweł Zyzak nie pracuje w IPN

przygotowywania publikacji nie był znany pracodawcy. Po publikacji minister nauki Barbara Kudrycka złożyła wniosek do Państwowej Komisji Akredytacyjnej o kontrolę na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który potem wycofała. Z kolei Rada wydziału Historycznego UJ w wydanym stanowisku zaprotestowała

AHE ocalała. Ale będzie dalej pod lupą ministerstwa

" na jego uczelnię, spisku innych szkół, które postanowiły pozbyć się groźnego konkurenta w walce o studentów, a "śledczych" Państwowej Komisji Akredytacyjnej porównywał do "tych, którzy spalili Bibliotekę Aleksandryjską". Zmienił ton dopiero po kilku miesiącach. Na debacie w

AHE uciekła spod topora

;zamachu" na jego uczelnię, spisku innych szkół, które postanowiły pozbyć się groźnego konkurenta w walce o studentów, a "śledczych" Państwowej Komisji Akredytacyjnej porównywał do "tych, którzy spalili Bibliotekę Aleksandryjską". Zmienił ton dopiero po kilku miesiącach. Na debacie

Autobus o czwartej rano zabiera studentów. Takie studia

Komisja Akredytacyjna wystawiła prowadzonej w wodzisławskim wydziale pedagogice pozytywną ocenę, stwierdzając, że uczelnia spełnia wymogi kadrowe, programowe i lokalowe do kształcenia na studiach licencjackich. Niestety, AHE w Wodzisławiu organizuje także studia uzupełniające magisterskie, na które nie ma

Prywatne czy publiczne - odwieczny dylemat

zwykle mocno rozbudowany system praktyk studenckich. Tak to wygląda w teorii. W praktyce bywa różnie. Dlatego, zanim podejmiecie ostateczną decyzją, warto przeprowadzić rozeznanie. Zajrzeć na strony uczelni, stronę Państwowej Komisji Akredytacyjnej www.pka.edu.pl (aby sprawdzić czy dana uczelnia

Psychologia to as w rękawie

, rektor GWSH. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonują bardzo ostrej selekcji w przypadku uczelni, starającej się o uzyskanie uprawnień do prowadzenia tak elitarnego kierunku studiów Mimo to GWSH zdecydowała się jednak podjąć wyzwanie i w marcu, po otrzymaniu

Jakie zmiany czekają studentów?

Jakie zmiany proponują eksperci? - Odejście od centralnie określanych kierunków studiów na rzecz ustalanych przez uczelnie programów dyplomowych, podlegających akredytacji przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Ma to zapewnić różnorodność uczelni i programów nauczania. - Minima kadrowe, wyrażane

Wieści z uczelni

Konferencja o szkołach wyższych Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 14 i 15 października organizuje konferencję "Szkolnictwo wyższe w Polsce i Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy rozwoju". Gościem honorowym będzie prof. Danuta Strahl, wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji

Tusk: Przyspieszyć parytet

jest zwolennikiem parytetu, choć nie wszystkim w partii się to podoba. W przyjętej tydzień temu ustawie o szkolnictwie wyższym przygotowanej przez minister nauki Barbarę Kudrycką jest też zapis o 30-proc. kwotach dla kobiet i mężczyzn w gremiach opiniodawczo-doradczych (w Państwowej Komisji

Walczą o studentów: stypendia i nowe kierunki

magisterską ekonomię - mówi Monika Żuchlińska, rzecznika uczelni. - Mamy już pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej i czekamy jeszcze na decyzję ministerstwa. Nowość pojawi się też na pedagogice. Opieka nad dzieckiem z wychowaniem zdrowotnym adresowana jest do osób zainteresowanych pracą w

Decyzję Komisji Akredytacyjnej komentująL minister edukacji, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego i dyrektor tamtejszego Instytutu Wychowania Fizycznego

Krystyna Łybacka, minister edukacji - Podejmę decyzję po zapoznaniu się z treścią uchwały. Niemniej będzie ona w pełni uwzględniała ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.. Włodzimierz Bonusiak, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego - Ta decyzja jest dla nas krzywdząca. Odwołamy się od niej do

Parlamentarzyści: Naukowcy, porzućcie AHE

Państwowej Komisji Akredytacyjnej na prośbę "Gazety" wyliczył, że aby zalegalizować 61 dzikich punktów nauczania w Polsce, AHE winna zatrudnić 894 nowych profesorów (!), z czego 294 na pedagogikę, 198 na zarządzanie, 150 na filologię, 114 na informatykę. Tylu wolnych naukowców nie ma w kraju

Kaczyński: Polska nie chce być ani zasobem, ani kolonią

kształcenia. Pozytywnie o projekcie wypowiedziały się m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a także Polskie Towarzystwo Historyczne. Reformę krytykują m.in. historycy oraz studenci z Instytutu Historii

Student nasz pan

- zauważam. - Nie czuję się obrażona, mnie jest ciężko urazić. Naszą działalność kontrolują komisje akredytacyjne, dostajemy najwyższe oceny. Mamy 3 tys. studentów, każdy student ma prawo do zaliczenia komisyjnego. - Nie ratujecie się przed niżem? - Przed rokiem odczuliśmy niż. Liczba nowych studentów spadła

Student pozywa prywatną uczelnię

Państwowa Komisja Akredytacyjna, która ocenia jakość kształcenia na polskich uczelniach i wystawia oceny poszczególnym kierunkom. Gdy oceni go negatywnie - minister edukacji ma dwa wyjścia: zamknąć dany kierunek lub wstrzymać na niego nabór. Do 1 listopada 2004 PKA wystawiło 30 negatywnych ocen, 147

Jaskiernia nie pomógł częstochowskiej WSZ

O sprawie pisaliśmy w październiku. Państwowa Komisja Akredytacyjna negatywnie oceniła ten kierunek m.in. za: braki w kadrze, jej niewystarczające kwalifikacje, nieprzestrzeganie standardów nauczania. Minister edukacji zgodnie z prawem miała tylko dwa wyjścia - zawiesić nabór na ten kierunek lub w

Indeksy trójmiejskich uczelni czekają!

prawie 200 specjalności. - Rekrutacja odbywa się przez internet. Kierunki na UG mają certyfikaty jakości: akredytacje Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i Państwowej Komisji Akredytacyjnej - podkreśla rzeczniczka UG. Szczegóły dotyczące terminów i zasad rekrutacji na stronie: www.univ.gda.pl

Minister skarży kanclerza

wypowiedź szkaluje dobre imię pracowników resortu - mówiła na piątkowej konferencji prasowej oburzona Łybacka. Przypominała, że od ponad półtora roku opinię o działających i nowych uczelniach wydaje Państwowa Komisja Akredytacyjna złożona z profesorów uczelni wyższych, zaś minister w pełni podporządkowuje

Krakowska Akademia Ekonomiczna też chce walczyć z wieloetatowcami

dzień w tygodniu - mówi "Gazecie" prof. Andrzej Jamiołkowski, szef Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która bada jakość studiów. - Myślę, że nieprzekraczalną granicą może być praca na dwóch etatach. Jeśli profesor czy doktor bierze jeszcze więcej zajęć, to już nie jest w stanie zapewnić swoim

Coraz dalej od ogona

efektów starań polskich uczelni, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, resortów nauki, zdrowia i spraw zagranicznych o uzyskanie amerykańskiej akredytacji dla programów nauczania oferowanych w Polsce. Obecnie na naszych uniwersytetach medycznych studiuje 1100 Amerykanów, przysparzając znaczących dochodów

Wyższa szkoła zmian

lub kierunki studiów wyróżnione przez Państwową Komisję Akredytacyjną - mówi Bartosz Loba, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Reformą zajmie się teraz Senat, który będzie mógł wprowadzić poprawki. Rząd chce, żeby większość zmian weszła w życie od października, czyli z początkiem

Rozmowa z szefem PKA prof. Andrzejem Jamiołkowskim

- Spośród ponad 300 sprawdzonych już kierunków i specjalności pięć procent nie spełnia standardów jakości. Czy to powód do niepokoju? Prof. Andrzej Jamiołkowski, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej: - Myślę, że nie. Jak na minione dziesięć lat, kiedy dość swobodnie można było zakładać

Jak wybrać polski Oksford

przede wszystkim dydaktyką. Kto będzie decydował o kierunkach i uczelniach flagowych? Minister Kudrycka: Państwowa Komisja Akredytacyjna według kryteriów - dorobek kadry, jakość badań i nowoczesna dydaktyka. Teraz PAK ocenia poziom prowadzonych kierunków studiów we wszystkich uczelniach publicznych i

Naród za kobietami

nadają. Finki obliczyły, że aby naturalnie wyeliminować to wykluczenie, trzeba 90 lat. Parytet ma przyspieszyć proces -mówi Magdalena Środa, współorganizatorka Kongresu. Minister nauki Barbara Kudrycka już zapowiedziała wprowadzenie parytetu dla kobiet w gremiach naukowych, m.in. Państwowej Komisji

Nie daj się złapać nieuczciwej szkole wyższej

strony ministerstwa, warto odwiedzić także stronę internetową Państwowej Komisji Akredytacyjnej, instytucji, która ocenia poziom kierunków prowadzonych we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych w Polsce. Na www.pka.edu.pl można się dowiedzieć, czy szkoła uzyskała pozytywną ocenę, będącą

Komentuje Zbigniew Pendel

... Chyba że się jest studentką. W styczniu utworzono Państwową Komisję Akredytacyjną, która sprawdza jakość studiów. I dobrze. - Umiejętność obsługi komputera nie może być przepustką do nauczania studentów informatyki, a tak się zdarzyło - opowiada o jednej z kontroli prof. Andrzej Jamiołkowski, szef

AHE zmienia front: "Popełniliśmy błędy, przepraszamy"

To nowa jakość w reakcjach AHE na zarzuty Ministerstwa Nauki. Jeszcze na inaugurację roku akademickiego Stasiak grzmiał o "zamachu" na jego uczelnię, opowiadał o "wojnie starego z nowym", a "śledczych" Państwowej Komisji Akredytacyjnej porównywał do "tych, którzy

800 studentów musi szukać nowej uczelni

potwierdza je ministerstwo. Jak się studiowało na zarządzaniu w bydgoskiej filii AHE? Jeden z członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która wnioskowała do ministerstwa o zamknięcie tego kierunku, opowiada: - Przyjechaliśmy na wizytację. W bibliotece instytutowej znajdowały się półki pełne książek. Nie

Przewodnik po częstochowskich uczelniach

semestr za granicą - zdobyte tam punkty zostaną wliczone do puli potrzebnej na zakończenie studiów. Politechnika Częstochowska takie ocenianie wprowadza już od 2001 roku. Do 2004 obejmie wszystkie wydziały. Od około roku uczelnie odwiedza Państwowa Państwowa Komisja Akredytacyjna. Kontroluje jakość

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu

się tej uczelni. A przede wszystkim porozmawiać z tymi, którzy już ją ukończyli. Jakość pod lupą Przez wiele lat w Polsce nie było instytucji, która kontrolowałaby jakość kształcenia w uczelniach wyższych. W grudniu 2001 r. minister edukacji Krystyna Łybacka powołała Państwową Komisję Akredytacyjną

Reforma nauki. Profesor od 9 do 17

jakości jest odbywająca się raz na pięć lat wizyta komisji akredytacyjnej. Nie państwowej; to same uczelnie, zrzeszone w pięciu regionach, powołują komisje. One wyznaczają standardy i oceniają uczelnie. Losy uczelni - to, czy będą mieli dużo studentów płacących czesne - zależą od tej oceny. Pytanie, czy

Boom na kształcenie fizjoterapeutów

trzy razy więcej studentów - w sumie 1,4 tys. To będzie największy wydział fizjoterapii w Polsce. - To nie ja ustalam te limity, tylko Państwowa Komisja Akredytacyjna. Skoro tyle nam przyznali, to znaczy, że mamy kadrę i warunki kształcenia - twierdzi pani rektor. Propozycje limitów pod koniec maja

Nielegalny nabór na kieleckiej uczelni

informatyka - pismo takiej treści otrzymaliśmy od Filipa Goździewicza z biura informacji MNiSW. Problemy ze studiami inżynierskimi z informatyki pojawiły się na WSU już w ubiegłym roku. Stało się tak za sprawą negatywnej oceny, jaką temu kierunkowi wystawiła Państwowa Komisja Akredytacyjna. Zajmuje się ona

Chaos i walka o kasę. Przegląd prasy

wszystkie gazety, z wyjątkiem - co zrozumiałe - "Naszego Dziennika". W gazecie ojca Rydzyka znajdziemy za to laurkę dla uczelni ojca Rydzyka: "Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu uzyskała pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej kontrolującej poziom kształcenia na

Ubój rytualny - ostatnie starcie

(Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, czł. Polskiej Komisji Akredytacyjnej), dr Jerzy Potocki, dr Anna Sobieska, dr Ewa Więcek-Janka (Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Politechnika Poznańska), Luiza Adami, Agnieszka Adamska, Konrad Aksinowicz, Anna Andraszek (Macrologic SA), Jan

Jak oceniać obiektywnie

rocznie) zł środki. Również od opinii członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniającej jakość kształcenia zależeć będzie dodatkowe finansowanie jednostek z oceną wyróżniającą. W przywołanym badaniu OPI respondenci wskazali na powody, które zaburzają sprawiedliwy proces recenzowania. Na pierwszym

AHE traci zarządzanie

weekend od początku do końca i spokój. - Zdaniem ministerstwa materiał nie był przyswajany - informuje rzecznik Loba. - Fikcyjna nauka online Jak wykazały dwie kontrole Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obie zakończone negatywną oceną kierunku), tylko 40 proc. zajęć odbywało się

Będzie dalszy ciąg procesu studenta o zniesławienie uczelni

opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Szkoła, po rozwiązaniu wydziału, zwróciła studentom dwie trzecie czesnego, wpłaconego w 2003 r. z góry za rok nauki na uczelni. Kiedy ci zażądali zwrotu reszty pieniędzy, uczelnia odmówiła, argumentując, że musi pobrać opłatę za miesiąc prowadzenia zajęć

Studia w Polsce 2020

nadal płatne. Jednak studia dzienne niech państwo finansuje za pomocą konkursów. Teraz to uczelnie decydują, jaki kierunek otworzą, i przyjmują tylu studentów, na ile pozwalają im możliwości kadrowe (sprawdza to Państwowa Komisja Akredytacyjna). Według projektu to minister nauki określi, ile miejsc i na

Kto jest objęty lustracją

wyższej, członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;18) członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, wydawca programów publicystycznych i informacyjnych oraz dyrektor terenowego oddziału i

państwowa komisja akredytacyjna

Państwowa Komisja Akredytacyjna jest ustawowym organem szkolnictwa wyższego działającym na rzecz jakości kształcenia. Komisja ocenia poziom prowadzonych kierunków studiów we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych.
Zadania Państwowej Komisji Akredytacyjnej to przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego opinii i wniosków dotyczących w szczególności: utworzenia

więcej o państwowa komisja akredytacyjna na pl.wikipedia.org