ozjasz szechter

Seweryn Blumsztajn

Obrazy tygodnia

Obrazy tygodnia

Feralny wtorek

Sobota prasująca

Świąteczne wydanie "Dziennika". Nie, głównym hitem, czyli wyznaniami Jadwigi Staniszkis o mężczyznach, nie będę się zajmował. Wedle niej - jak rozumiem - należę do mężczyzn, którzy ją tchórzliwie "wystawili" w 1968 r. Niestosowne byłoby więc z mojej strony komentowanie tego tekstu. Znalazłem za to w tym "Dzienniku" inną perłę: opowieść Jerzego Jachowicza o mieszkańcach dwóch warszawskich ulic - alei Przyjaciół i alei Róż.

35. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników

23 września 1976 r. formalnie powstał Komitet Obrony Robotników (KOR) - jedno z najważniejszych ugrupowań, które stało się intelektualną i organizacyjną podstawą dla pierwszych za "żelazną kurtyną" wolnych związków zawodowych i ruchu solidarnościowego.

Rozum to nie grzech

Rozum to nie grzech

arystokrata robi z Żydami i komunistami?!Wśród głodujących jest ojciec aresztowanego Adama Michnika Ozjasz Szechter, przed wojną członek partii komunistycznej.- To było zaskakujące, że z o. Hauke-Ligowskim znaleźli wspólny język - wspomina Wujec.''Był z kompletnie obcego mi środowiska, które dzięki niemu

Wyznania nawróconego dysydenta, Michnik, Adam

przekory, ale dla wolności. Słonimski deklarował: "W monarchii będę rewolucjonistą / A w republice będę wielbił króla". Tego, po odejściu od komunizmu, chciał Jan Kott - by zawsze szukać dysydentów. Wreszcie tak uczył, przytaczany przez Michnika, jego ojciec Ozjasz Szechter: "Póki dają za to

Jędrzej Giertych: Michnik chce władzy dla Żydów

dzisiaj Polską rządzą. Oraz różnić się od nich odcieniem poglądów i praktyki w rozmaitych szczegółach. Za mało wiem o p. Michniku, by móc wypowiadać pogląd, czy ma on osobiście, czy nie ma, szansę do stanięcia w Polsce na czele rządu i partii. Albo, czy ma takie szanse np. jego ojciec, p. Ozjasz Szechter

Do Kiszczaka tylko z księdzem

chwilę siostra z furty dzwoni: Proszę księdza rektora, co ksiądz im powiedział, bo strasznie źli byli. Głodowali m.in. Barbara Toruńczyk, Joanna Szczęsna, Bohdan Cywiński, Henryk Wujec, Ozjasz Szechter, dominikanin ojciec Hauke-Ligowski. - Przyszedł do mnie jego prowincjał ojciec Michał Mroczkowski