organizacje pozarządowe chronią prawa człowieka

sprawdź też:

organizacja

PAP

Francja.List wykładowców do władz Rosji w obronie Memoriału

Francja.List wykładowców do władz Rosji w obronie Memoriału

Ok. 250 wykładowców uniwersyteckich, w tym wielu cudzoziemców, podpisało we Francji list otwarty do rosyjskiego ministra sprawiedliwości w obronie rosyjskiego stowarzyszenie Memoriał, któremu grozi zamknięcie - informuje w niedzielę agencja AFP.

Apel Kongresu Kobiet do senatorów o poparcie konwencji antyprzemocowej

Stowarzyszenie Kongres Kobiet zaapelowało we wtorek do marszałka Senatu o poparcie konwencji antyprzemocowej. Organizacja podkreśliła, że ma nadzieję, iż senatorowie podobnie jak posłanki i posłowie powiedzą "stop" przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Warszawa. Nagroda Wolności Słowa dla Aleksieja Simonowa

Aleksiej Simonow, szef Fundacji Obrony Głasnosti, odebrał we wtorek Nagrodę Wolności Słowa. Laureata, wyłonionego przez press cluby z 27 krajów, wyróżniono za wieloletnią walkę o wolne dziennikarstwo, ochronę dziennikarzy i wspieranie wolności słowa w Rosji.

Komorowski: ONZ jest odpowiedzialna za ochronę zagrożonych przemocą

humanitarnych z agend ONZ i z organizacji pozarządowych. "Jeśli w tak wielu miejscach jesteśmy świadkami konfliktów pociągających za sobą śmierć tysięcy ludzi oraz dramatów humanitarnych, to dzieje się najczęściej ze względu na nieprzestrzeganie podstawowych praw człowieka" - powiedział Komorowski

Zwalniani, represjonowani, nękani. "Trzeba pomóc sygnalistom"

Zwalniani, represjonowani, nękani. "Trzeba pomóc sygnalistom"

próbie regulacji prawnej problemu. Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych przygotowała propozycje założeń do ustawy chroniącej sygnalistów, ale nie mogła się z nią przebić. Wreszcie w 2013 r. udało się prawa dla sygnalistów dopisać do projektu "Rządowego programu przeciwdziałania korupcji

Raport organizacji pozarządowych: brak spójnej polityki wobec dzieci

Każdy kraj, który ratyfikował Konwencję o prawach dziecka - Polska zrobiła to w 1991 roku - ma obowiązek co 5 lat przedstawiać oficjalny raport z realizacji zapisów tego dokumentu. Raport przygotowuje rząd. Swoje raporty mogą przygotować także organizacje pozarządowe. Rządowy raport za lata 1999

Prace nad Konwencją o przemocy - wniosek o odrzucenie

Przesiąknięta ideologią, niezgodną z konstytucją, niepotrzebna, gdyż polskie prawo dostatecznie chroni przed przemocą - takimi argumentami przeciwko konwencji uzasadniała wniosek Małgorzata Sadurska (PiS). Wcześniej pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania prof. Małgorzata Fuszara podkreślała

Organizacje: odbieranie prawa jazdy, rejestry dłużników to metody na "alimenciarzy"

Średnia wysokość alimentów zasądzanych przez polskie sądy to - jak szacują organizacje pozarządowe - ok. 500 zł, a skuteczność ich egzekucji wynosi ok. 12,5-13 proc. Są to pieniądze na utrzymanie dziecka, w Polsce sądy rzadko przyznają alimenty byłemu małżonkowi. "Dłużnicy alimentacyjni

Po co nam konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy?

Po co nam konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy?

też możliwość przesłuchań na odległość, by minimalizować traumę ofiar. Traktuje dziecko-świadka przemocy jako ofiarę przemocy (i każe zapewnić tym dzieciom kompleksową pomoc i opiekę psychologa).Wprowadza do prawa definicję przemocy ekonomicznej (gdy jeden z partnerów używa pieniędzy do zaspokojenia

AI: ewentualne odwołanie Polski ws. więzień CIA - stratą czasu

priorytetem jest "bezpieczeństwo narodowe" - podkreślił Steven Watt, ekspert American Civil Liberties Union, amerykańskiej organizacji pozarządowej, która chroni prawa obywatelskie. Dodał, że jedyną szansą wydaje się raport Senatu USA w sprawie działań CIA, który jednak ma być wkrótce ujawniony

Ekolodzy zachęcają Libańczyków do fotografowania migrujących bocianów

To przedsięwzięcie jest elementem szerszej kampanii edukacyjnej, której celem jest ochrona migrujących ptaków. Kampanię prowadzi Ambasada RP w Bejrucie we współpracy z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi: TERRE Liban i polską Grupą EkoLogiczną. Co roku w Libanie, ale też na Malcie, Cyprze

Zwolniony za udział w Marszu Równości dostanie odszkodowanie. Ale to wyjątek

Zwolniony za udział w Marszu Równości dostanie odszkodowanie. Ale to wyjątek

. Domagał się 5 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia z powodu zwolnienia podyktowanego dyskryminacją. Wsparło go Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Kampania przeciw Homofobii. - O Arielu dowiedzieliśmy się z prasy i zaproponowaliśmy pomoc prawną. W tej

Prezydent podpisał nowelę ustawy o dostępie do informacji publicznej

poprawce protestowały organizacje pozarządowe, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Australia będzie wysyłać uchodźców do Kambodży

". I podkreślił, że "państwa nie powinny przerzucać swych obowiązków wobec uchodźców na inne". Ciężar pomocy uchodźcom w Kambodży spoczywa w dużej mierze na organizacjach pozarządowych. Państwo czasem wprost łamie ich prawa. W 2009 r., gdy podpisało z Pekinem dużą umowę handlową, wydaliło

Australia będzie wysyłać przybywających tam uchodźców do Kambodży

Australia będzie wysyłać przybywających tam uchodźców do Kambodży

od norm międzynarodowych". I podkreślił, że "państwa nie powinny przerzucać swych obowiązków wobec uchodźców na inne". Ciężar pomocy uchodźcom w Kambodży spoczywa w dużej mierze na organizacjach pozarządowych. Państwo czasem wprost łamie ich prawa. W 2009 r., gdy podpisało z Pekinem

Prace nad Konwencją o przemocy - wniosek o odrzucenie

. Przesiąknięta ideologią, niezgodną z konstytucją, niepotrzebna, gdyż polskie prawo dostatecznie chroni przed przemocą - takimi argumentami przeciwko Konwencji uzasadniała wniosek Małgorzata Sadurska (PiS). Wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far przypomniał, że Polska złoży cztery zastrzeżenia i dwie

MSW: sto podmiotów zgłosiło uwagi do projektu o monitoringu wizyjnym

monitorowaniem respektowania praw człowieka, a także organizacje reprezentujące branżę instalatorów systemów monitoringu oraz branżę ochrony osób i mienia. Na konieczność szybkiego uchwalenia przepisów zwróciła uwagę m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. "Brak precyzyjnych regulacji dotyczących

Senat. Komisja za ustawą o ochronie świadków, choć z poprawkami

Senatorowie z komisji praw człowieka, praworządności i petycji zaproponowali też podkreślenie w przepisach konieczności ochrony ofiar gwałtów oraz przemocy w rodzinie. Ustawa, której projekt przygotował resort sprawiedliwości kierowany przez poprzedniego ministra Marka Biernackiego, w założeniu ma

Dziennikarze apelują o nieograniczanie dostępu do informacji publicznej

Dziennikarzy Polskich Krystyna Mokrosińska i dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP Wiktor Świetlik. Przeciwko poprawce Senatu protestowały też organizacje pozarządowe, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. O zawetowanie ustawy apelował do prezydenta PiS, PJN i SLD.

Prawnik o odbieraniu dzieci: dla sądu pusta lodówka jest ważniejsza niż więź z rodzicami [CYKL "WYBORCZEJ"]

Prawnik o odbieraniu dzieci: dla sądu pusta lodówka jest ważniejsza niż więź z rodzicami [CYKL "WYBORCZEJ"]

dziecka" i jakie środki inne niż sierociniec mógłby zastosować. Nie ma debaty wśród prawników, czym jest owo dobro ani jakie są adekwatne instrumenty naprawy sytuacji w niewydolnej rodzinie. Prawnicy wyprowadzają sens tego pojęcia z tego, jak je rozumiał ten czy inny sędzia lub profesor prawa. To

Świat zawiódł Syryjczyków. Przerażające raporty dają obraz wyniszczenia narodu

Świat zawiódł Syryjczyków. Przerażające raporty dają obraz wyniszczenia narodu

organizacji humanitarnych i praw człowieka With Syria, czyli Z Syrią, opublikowała zdjęcie satelitarne, na którym widać, że liczba świateł widocznych nad pogrążoną w nocy Syrią od marca 2011 r. zmniejszyła się o 83 proc. W pogrążonym w walkach Aleppo zgasło 97 proc. świateł. Na stronie WithSyria.com można

Prywatność nie umarła

Prywatność nie umarła

Podobnie jak to, że ministrowie spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, sprawiedliwości nie przyszli na niedawną debatę o PRISM zorganizowaną przez trzy poważne organizacje pozarządowe: Fundację Helsińską, Panoptykon i Amnesty International. Prokurator generalny przysłał eksperta od prawa

Zoll: Każdy ma prawo do klauzuli sumienia [ROZMOWA]

Zoll: Każdy ma prawo do klauzuli sumienia [ROZMOWA]

Trybunału Konstytucyjnego (z 1997 r.) w sprawie prawa do przerwania ciąży z przyczyn społecznych, że życie człowieka chronione jest od poczęcia, co nie znaczy, że w każdej fazie rozwoju jednakowo silnie. A więc nie można zrównywać praw matki i płodu jako pacjentów. - W uzasadnieniu orzeczenia Trybunału

Duda: trener pracy dla niepełnosprawnych wśród priorytetów MPiPS w 2015 r.

większą dysfunkcją, przy dzisiejszych udogodnieniach i wspomaganiu nie miałaby pracować? Nie ma już takiej dysfunkcji, która by wykluczała z rynku pracy" - zapewnił Duda. Podkreślił, że organizacje pozarządowe mają duże sukcesy w aktywowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną. "Bardzo

Salwadorscy lekarze wbrew prawu uratowali chorą ciężarną kobietę, dokonując w ostatniej chwili aborcji

biskupów Salwadoru oświadczyła, że jakakolwiek ingerencja lekarzy jest niedopuszczalna, bo gwałci prawo Boże nakazujące bezwarunkowo chronić poczęte życie. Kazali jej cierpieć za długo Ratowania Beatriz domagały się organizacje pozarządowe oraz Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka. Ten wezwał nawet

Jak działa społeczeństwo obywatelskie w Norwegii

sprzeciwiają się organizacje "patriotyczne". Wiele jest homofobicznej mowy nienawiści, działacze ruchu LGBT są napadani i bici. - Homofobia to, niestety, zjawisko globalne, w Europie przybywa mowy nienawiści przeciwko osobom LGBT. W niektórych krajach obrońcy praw człowieka są prześladowani

Kwiatkowski: decyzja ws. ustawy o dostępie do informacji - dobra

interesy majątkowe państwa w postępowaniach przed sądami czy trybunałami. Przeciwko tej poprawce protestowały organizacje pozarządowe, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. O zawetowanie ustawy apelowały do prezydenta PiS, PJN i SLD. "Rozumiem, że organizacje pozarządowe mają szczególną

Komorowski: Polska za reformą Rady Bezpieczeństwa ONZ

Bezpieczeństwa ONZ okazała się mało skuteczna w obliczu konfliktów na Ukrainie i w innych regionach świata. "Z całą mocą trzeba podkreślić, że okupacja Krymu i agresja na Ukrainie stanowi złamanie norm prawa międzynarodowego i podeptanie fundamentalnych wartości Narodów Zjednoczonych" - mówił prezydent

Resort sprawiedliwości negatywnie o projektach ws. czynów z nienawiści

są nieuzasadnione. Wskazywał, że przed przemocą i mową nienawiści chroni już "cały szereg innych przepisów mających na celu ochronę życia, zdrowia, wolności i dobrego imienia". Z tą argumentacją nie zgodzili się obecni na posiedzeniu przedstawiciele organizacji pozarządowych. "

Chciałbym, by Edward Snowden dostał azyl w Polsce

człowieka? Cóż, organizacje pozarządowe, eksperci do spraw międzynarodowych i prawnicy głośno mówią, że Snowden po ekstradycji lub porwaniu do USA nie ma szans na uczciwe i godne traktowanie. W więzieniu grozić mu mogą tortury, a puentą pokazowego procesu może być kara śmierci. To nie hasła z lewackiej

Hiszpański rząd nie ulegnie naciskom Kościoła

- Trudno pojąć, dlaczego nie ma jeszcze projektu ustawy, która będzie chronić prawo do życia niewinnych istnień ludzkich. Trzeba jak najszybciej skończyć z tą krwawiącą raną społeczną - oświadczył niedawno kardynał Antonio Rouco Varela, przewodniczący episkopatu, wyraźnie zniecierpliwiony, że rząd

Spory wokół sięgania po billingi przez tajne służby

nawet w sprawach rozwodowych, co jest sprzeczne z dyrektywą UE. Prokuratura Generalna zwracała uwagę, że trzy służby mogą sięgać po billingi nawet przy przestępstwie "wyrębu drzewa o wartości 76 zł". Zdaniem organizacji pozarządowych, jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, służby nadużywają

Białoruś.TV: Bialacki zataił ponad 1 mld rubli dochodu

uderzenie we wszystkie organizacje pozarządowe na Białorusi. "Trzeci sektor istnieje dzięki pomocy zagranicznej. Na Białorusi, jak wiadomo, pomoc zagraniczną można otrzymywać tylko za zgodą władz. Tak więc, jeśli ściśle trzymać się prawa, to trzeci sektor na Białorusi w ogóle nie może istnieć. Z tego

Bodnar: możliwa koalicja organizacji przeciwko ustawie o informacji publicznej

kadencji posiedzeniu Sejmu. Bodnar podkreślił w niedzielnej rozmowie z PAP, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka będzie dalej protestować przeciwko zapisom o ograniczeniu prawa do informacji publicznej, podobnie - jak mówił - to się działo na etapie prac legislacyjnych nad tą nowelą. "Jedyne, co nam

Trzaskowski: wszyscy zainteresowani będą mieli wpływ na zarządzanie siecią

wypracować wspólną definicję neutralności sieci. "Najważniejsze, że przedstawiciele rządów, organizacji międzynarodowych, korporacji, świata nauki i organizacji pozarządowych usiedli razem i pracowali nad kompromisem. Mimo, że to niewiążący prawnie dokument, wyznacza on jednak kierunek zarządzania

Jesteśmy zawsze z wami

stworzonych staraniem społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, intelektualistów, organizacji kobiecych i pluralistycznych mediów. Zapewniam cię, przyjacielu, że Parlament Europejski nigdy nie będzie szedł na ustępstwa tam, gdzie zagrożone są prawa człowieka. Jesteśmy z wami. Zawsze.

Nie taka ACTA straszna, jak ją malują

Krystyna Naszkowska: W swoim oświadczeniu Izba Wydawców Prasy (IWP) dość kategorycznie stwierdziła, że ACTA nie niesie zagrożenia dla praw i wolności człowieka, bo nie narusza polskiego prawa. Tymczasem organizacje pozarządowe ostrzegają, że unijne prawo stoi ponad polskim. Prof. Ewa Łętowska uważa

Niech minister pokaże kalendarz

prawa o to pytać. Czyli obywatele nie mają prawa wiedzieć, kto doradza prezydentowi RP - to przecież kuriozalne. Dlatego ta sprawa prawdopodobnie wyląduje w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Zależy nam, by nie odpuszczać. Zwłaszcza że partie polityczne też mają raczej mętny stosunek do jawności

Co nam szkodzi spersonalizowana karta miejska?

słowa jak "demokracja" i "prawa człowieka" będą praktyką, czy pozostaną na papierze. Niektóre sprawy są czytelne. Można się spierać, czy dobrze się stało, że Julian Assange i Edward Snowden ujawnili, iż tym, którzy deklarują przejrzystość działań, daleko do kryształu, ale wiadomo, że

Bryluje w rosyjskich rządowych mediach jako "poseł z Polski", choć posłem dawno nie jest. I przynosi Polsce wstyd

organizacji pozarządowych, które są finansowane i wspierane przez obce państwa" - powtarzał rosyjską wersję, jakoby Majdan był skutkiem intrygi Zachodu. W lutym protestujących nazwał wprost "ukraińskimi Hitlerami". A 4 marca wzywał do zaniechania sankcji wobec Rosji, bo będą niekorzystne dla

Komorowski w ONZ: Pół roku temu zadano cios naszej nadziei

uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny, aby przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka oraz równość narodów wielkich i małych. W roku setnej rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej i siedemdziesiątej piątej rocznicy wybuchu drugiej przesłanie tych słów jest szczególnie doniosłe dla nas, Polaków

Rząd się boi nawet statystyk o homofobii. Lepiej ich nie zbierać

działających na rzecz grup narażonych na dyskryminację. MAiC zarezerwował na to pieniądze z Funduszy Norweskich. Był zespół, złożony m.in. z przedstawicieli policji, MSW, MAiC i organizacji pozarządowych, który miał opracować projekt platformy. Projekt powstał. Ale zmieniło się kierownictwo MAiC - startującego

Indonezja: Brytyjka skazana na śmierć za posiadanie narkotyków

zajęła się brytyjska pozarządowa organizacja praw człowieka Reprieve. Według jej przedstawicieli przez 10 dni po zatrzymaniu Brytyjka nie miała dostępu do prawnika ani tłumacza, a władze indonezyjskie nie powiadomiły o aresztowani ambasady Wielkiej Brytanii.

Kto ogranicza wolność Kościoła?

tytułu tej wolności do wyrażania publicznych stanowisk, jaką cieszą się w Polsce organizacje pozarządowe". To już lekkie nieporozumienie. Ustawa o działalności pożytku publicznego nakazuje samorządom konsultowanie z organizacjami pozarządowymi rozmaitych aktów prawnych. Władze państwowe nie mają

Rytualny ubój prawa

czego10 proc. pochodzi z uboju rytualnego. Jednak Ministerstwo Rolnictwa opakowuje interes rzeźników w prawa człowieka - bo tak łatwiej go sprzedać.Przypomina się historia sprzed roku, gdy umowę ACTA sprzedawano (na poziomie Komisji Europejskiej, polski rząd to tylko powtarzał w kraju) jako prawo

Komorowski: Polska za reformą Rady Bezpieczeństwa ONZ

Bezpieczeństwa ONZ okazała się mało skuteczna w obliczu konfliktów na Ukrainie i w innych regionach świata. "Z całą mocą trzeba podkreślić, że okupacja Krymu i agresja na Ukrainie stanowi złamanie norm prawa międzynarodowego i podeptanie fundamentalnych wartości Narodów Zjednoczonych" - mówił prezydent

Szef SLD: niech prezydent zorganizuje spotkanie ws. noweli ustawy o dostępie do informacji

organizacje pozarządowe, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. "Przekażę prezydentowi list z prośbą, by na początek zebrał szefów klubów, które funkcjonują jeszcze w kończącej się kadencji (Sejmu), by porozmawiać, co możemy jeszcze zrobić" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom Napieralski

PJN apeluje o weto do nowelizacji ustawy o dostępie do informacji

;. Przeciwko tej poprawce protestowały organizacje pozarządowe, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. "Zmiany w tej ustawie idą w złym kierunku - pozwalają władzy wybiórczo traktować informacje, które są dostępne, bądź też nie. (...) Jesteśmy dziś przed Belwederem, aby zaapelować do prezydenta

Tusk: prezydent podziela nasz pogląd ws. ustawy o dostępie do informacji

prezydenta PiS, PJN i SLD. Przeciwne ustawie są też organizacje pozarządowe, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Zgodnie z nowelą możliwe będzie ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na "ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa". Posłowie poparli takie rozwiązanie w

Ombudsmani o włączaniu administracji w działania na rzecz praw człowieka

Obywatelskich. Kostelka powiedział, że "szczególnie ważne jest, by informacje zdobywane w ramach krajowego mechanizmu prewencji przekazywane były w sposób przejrzysty" i dodał, że "prawa człowieka są przestrzegane, o ile włączona jest do tego administracja". Powiedział, że niektóre ze spraw

Prezydent podpisał nowelę ustawy o dostępie do informacji publicznej

poprawce protestowały organizacje pozarządowe, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. O zawetowanie ustawy apelował do prezydenta PiS, PJN i SLD. - Rozumiem, że organizacje pozarządowe mają szczególną wrażliwość co do kwestii poruszonych w ustawie, ale aktywność polityków, którzy są zaangażowani w

Sejm przeciw zakazowi aborcji i liberalizacji prawa aborcyjnego

zakładał m.in. wykluczenie z prawa tych wyjątków, które dopuszczają obecnie w Polsce aborcję. Autorzy projektu chcieli także zmiany tytułu obowiązującej ustawy na: "O ochronie życia ludzkiego od poczęcia". Autorzy projektu podkreślali, że ludzkie życie, także w fazie prenatalnej, chroni

Dlaczego tak tajne są wybory do Strasburga

. ONZ-towskiego rzecznika praw obywatelskich w Kosowie i b. prezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. A także od prof. Wojciecha Sadurskiego, konstytucjonalisty, filozofa prawa, eksperta praw człowieka. Nie wiemy, czym kierował się zespół urzędników dokonując takiego, a nie innego wyboru. Czy pytał o

Biedroń: Mam misję zmiękczenia prof. Pawłowicz

motywowany homofobią, bo takiego nie ma w polskim prawie. Wystąpiłem z prywatnym oskarżeniem. Chciałem, żeby odpracował ten czyn w organizacji pozarządowej. Kolejna była Warszawa. Znów grupa agresywnych młodych ludzi. Zobaczyli tęczową flagę przed jedną z warszawskich restauracji. Złapali jednego z klientów

RPO będzie analizować konstytucyjność noweli dot. dostępu do informacji

publicznej została uchwalona w ubiegłym tygodniu. Według przyjętej przez Sejm na ostatnim etapie prac legislacyjnych poprawki Senatu możliwe będzie ograniczenie prawa do informacji ze względu na "ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa". Zmiana ta spowodowała protesty organizacji

RPO rozważa wystąpienie do prezydenta ws. dostępu do informacji publicznej

legislacyjnych poprawki Senatu możliwe będzie ograniczenie prawa do informacji ze względu na "ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa". Zmiana ta spowodowała protesty organizacji pozarządowych, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Apelują one do prezydenta Bronisława Komorowskiego o

Polska prokuratura realizowała wniosek Białorusi o pomoc prawną ws. Bialackiego

najbardziej znanych organizacji pozarządowych na Białorusi; Bialacki jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH). Tomasz Grodecki (planujemy kontynuację tematu)

Zamaskowane demonstracje dozwolone

Te zmiany muszą jeszcze zaakceptować sejmowe komisje Administracji i Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Potem ustawa trafi do drugiego czytania w Sejmie. Na wtorkowym posiedzeniu podkomisji pracującej nad projektem wniosek o odrzucenie dwóch najbardziej kontrowersyjnych

Zagłosuj na mnie, dostaniesz samolot! Kandydaci na prezydenta, którzy obiecują wszystko

człowieka w Azji Centralnej (a w Polsce przy okazji też). - Prezydent jest od tego, żeby działać. Ma chronić obywatela Polski. Tysiące górników protestują? Zareagować. Rolnicy na drogach? Zareagować. Komornicy szaleją? Reagować. - Jak ma reagować? - My w organizacji pozarządowej dajemy sobie radę. No to

PiS i PSL za dalszymi pracami nad projektem zakazującym aborcji

nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zakłada m.in. wykluczenie z prawa tych wyjątków, które dopuszczają obecnie w Polsce aborcję. Autorzy projektu chcą także zmiany tytułu obowiązującej ustawy na: "O ochronie życia ludzkiego od

W całym kraju trwają akcje poparcia dla Ukrainy

psychologicznej" - powiedziała PAP wicerzecznik ratusza Agnieszka Kłąb. Jest to wspólna inicjatywa stołecznego ratusza, wojewody mazowieckiego i organizacji pozarządowych, działających na rzecz Ukrainy. Organizacje zrzeszające dziennikarzy i reporterów apelują o pomoc dla dziennikarzy i wolnych mediów na

Czy to zmierzch Praw Człowieka?

ówczesna kampania koncentrowała się na wolnościach obywatelskich i prawach politycznych. Tak więc w połowie lat 70. prawa człowieka zostały zawężone - i politycy zachodni, i międzynarodowe organizacje pozarządowe (np. Human Rights Watch) zajmowali się jedynie swobodami osobistymi i politycznymi, ignorując

Kijów odmówił Rosji. Ukraina chce umowy stowarzyszeniowej z UE

wrażenie.Posłowie, którzy nienawidzą Janukowycza, podnoszą ręce "za", choć wiedzą, że to on będzie podpisywał tę umowę. Ale dla opozycji i organizacji pozarządowych to podpisanie jest istotne, bo daje szanse wprowadzenia na Ukrainie europejskich standardów chroniących prawa opozycji. Daje też szerszy

Oni mają tylko kamienie

społeczny z organizacjami działającymi na rzecz poszanowania praw człowieka i ochrony przed dyskryminacją. Z jej inicjatywy nastąpiło wzmocnienie pozycji tych organizacji poprzez dokonanie zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w priorytetach Funduszu Inicjatyw

Kandydaci społeczeństwu nie odpowiadają

Kilkanaście organizacji pozarządowych, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja im, Batorego, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Polska Zielona Sieć, poprosiły kandydatów o odpowiedzi na konkretne pytania. Np. czy Polska powinna przyjąć kompleksowe ustawodawstwo

Prezydent podpisał nowelę ustawy o dostępie do informacji publicznej

poprawce protestowały organizacje pozarządowe, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. O zawetowanie ustawy apelował do prezydenta PiS, PJN i SLD. "Rozumiem, że organizacje pozarządowe mają szczególną wrażliwość co do kwestii poruszonych w ustawie, ale aktywność polityków, którzy są

Sygnalista, który się pogubił

izolatce, przez pewien czas nago, wojskowi klawisze go poniżali. Była to bez wątpienia forma tortur. Ustały, gdy sprawa wypłynęła do mediów i organizacji broniących praw człowieka. Podczas procesu Manning ma jednak do dyspozycji wszystkie narzędzia demokratycznego państwa: dobrych adwokatów, wsparcie

Tysiąc wilków i żadnych obław. Stosunek Polaków do przyrody jest niezwykły

bez znaczenia dla tych sukcesów jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej - musimy przestrzegać jej praw dotyczących środowiska. Ale te same prawa nie wystarczyły, by chronić przyrodę w Rumunii, Bułgarii i na Słowacji. Po to, żeby unijne prawo działało, potrzebni są ludzie, którzy potrafią go użyć. W

Gdy zwykli ludzie ścigają papieża albo prezydenta

, jeśli chodzi o łamanie praw człowieka. Ale przykład prezydenta Indonezji pokazuje, że nie trzeba być oskarżonym o zbrodnie, by mieć kłopoty. - Organizacje pozarządowe i osoby indywidualne będą coraz bardziej skłaniały się do wszczynania procedur sądowych przeciw kontrowersyjnym osobom i politykom - mówi

Al-Kaida o Syrii

czasu wybuchu pierwszych manifestacji śmierć poniosło 1634 osób. 26 tys. zostało zatrzymanych, a w aresztach przebywa wciąż 12 tys. 617.Organizacja współpracowała z dwiema innymi syryjskimi grupami broniącymi praw człowieka, by zebrać dane na temat zaginionych.

Kieres: jako katolik, a może nawet fundamentalista, będę bezstronny, na straży praw słabszego

Obywatelski monitoring kandydatów na sędziów działa od 2006 roku. Organizują go Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Prawa i Społeczeństwa i Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników. W jego ramach organizowane są publiczne przesłuchania kandydatów zgłoszonych przez partie. Tym razem

Wdowiec chce skarżyć rząd Irlandii z powodu śmierci żony, której odmówiono aborcji

O decyzji wdowca po zmarłej tragicznie Savicie poinformował w czwartek jego prawnik Gerard O'Donnell. Praveen Halappanavar planuje zaskarżyć rząd Irlandii do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Po śmierci Savity, do której doszło 28 października, przez kilka dni na ulicach irlandzkich miast

Żelazny facet. Kim jest Robert Biedroń

prezydent? - prorokuje Adam Bodnar, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. I dodaje, że w Radzie Europy żałują, że odchodzi: - Ktoś z Polski, z kim można normalnie pracować, kto dotrzymuje zobowiązań, jest merytorycznie przygotowany, dobrze mówi po angielsku i ma wysoką kulturę osobistą - to nie

NGO są jak gazety

Praw Obywatelskich chciało na zastrzeżenia posła odpowiedzieć, jednak trybunał odmówił udostępnienia poselskiego wniosku, twierdząc, że musi chronić dane osobowe. Trybunał w Strasburgu odrzucił tłumaczenie węgierskiego sądu. Podkreślił, że organizacje pozarządowe, zwłaszcza te nadzorujące pracę władz

Czy dwie wizje świata podzielą internet? Brak kompromisu w Dubaju

zostaną wpisane prawa człowieka, m.in. Iran i Algieria zaczęły zabiegać - już na końcowych sesjach plenarnych - by jednak te zapisy "podredagować". W rezultacie znów nie byłoby jasne, czy nowe regulacje dotyczą internetu czy nie (Polska zabiegała o jednoznaczną interpretację). Ostatecznie w

Tusk przekonany do zapisów noweli ustawy o dostępie do informacji

;. Przeciwko tej poprawce protestowały organizacje pozarządowe, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Premier powiedział podczas porannego briefingu prasowego, że tak naprawdę nie była to senacka poprawka, ale powrót do przedłożenia rządowego wypracowywanego przez kilka miesięcy wspólnie z

GIODO o zagrożeniach dla prywatności - medycyna, usługi i rejestry publiczne

Praw Człowieka, izby gospodarcze czy stowarzyszenia zawodowe. Deklarowana świadomość jest w Polsce stosunkowo wysoka. Ludzie zapytani, czy chcą chronić swoją prywatność, twierdzą, że chcą. Natomiast, jak spojrzymy na to, co robią, to okazuje się, że robią rzeczy dziwne. W dodatku panuje przekonanie, że

Temat dla polityków. To nie jest kraj dla starych ludzi

. Zniechęcona. Ma długie okresy przypływu energii, dla której nie widzi ujścia. - Ile razy w tygodniu mam szorować łazienkę, do której i tak nikt poza mną nie zagląda? - pyta. Zamknięcie się w czterech ścianach to najgorsza rzecz, jaka może spotkać człowieka na emeryturze. Tzw. zasłużony odpoczynek może stać

Wojny i potyczki ze skrajną prawicą

BRAK FOTY OTWARCIOWEJ !!!Walczyć z ultraprawicowymi ugrupowaniami próbowała większość państw Europy, ale zawsze miało to swoją cenę, często za wysoką dla demokracji, praw człowieka, wolności obywateli albo systemu politycznego. Zakaz działalności faszyzujących partii nie spowoduje przecież, że ich

"Zalegalizować w Polsce prostytucję, a nie karać klientów!" - [Dyskusja czytelników]

nic wspólnego z karalnością prostytucji zadymausa: Chyba jest jasne, że karanie zarówno prostytutki czy klienta to wkraczanie w wolność każdego człowieka. Rządy i religie świata co roku wymyślają i wprowadzają w życie dziwaczne prawa i nikt nie protestuje. Ludzie to już prawie roboty. A nie tak dawno

Sposób na brutalną policję

Komitetu przeciwko Torturom (CPT), organizacji, która stoi na straży przestrzegania konwencji przeciw torturom Rady Europy - zebrała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Bezkarność sprzyja brutalności policji. Bezkarności zaś sprzyja sposób traktowania skarg na brutalność policji przez prokuraturę i sądy

Dziękuję ci, Koi, czyli prawa człowieka i ich granice

ciemiężyło państwo, podobnie jak np. mieszkańców Chile za rządów Pinocheta. Potrzebowaliśmy praw człowieka, by nas chroniły przed dyktatem policji i prokuratury, służalczych sędziów i sadystycznych klawiszy. Monitoring praw człowieka polegał na szczegółowym dokumentowaniu takich form opresji.W 1985 r. miałem

Unikasz glutenu? To już wiadomo, na kogo głosujesz

modyfikacji genetycznej. - Dlatego to jest mocno polityczne. Chcemy wpływać na to, by przepisy chroniły nas przed GMO, a hipermarkety oferowały producentom uczciwe ceny - mówi Potkańska. Kooperatywa to głównie pracownicy organizacji pozarządowych, ekolodzy, socjologowie, prawnicy i artyści. - Ostatnio

Raport o wolności prasy. Polska 47. na świecie. Ale za dużą ochronę przed wolnością słowa mają urzędnicy i religia

już w raporcie w 2011 roku obniżył ocenę Węgier, zaliczając ten kraj do grupy państw z "częściową wolnością prasy". Freedom House to konserwatywna organizacja pozarządowa założona w 1941 roku, która prowadzi badania na temat stanu demokracji, politycznych wolności i praw człowieka.

Apel do Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

;skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji RP.Sejm RP uwzględniając część uwag organizacji pozarządowych, w tym interwencję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Izby Wydawców Prasy z dnia 26 lipca 2011 r. wypracował projekt kompromisowy (druk

Mowa nienawiści, czyli trzeba chronić mniejszości, a nie polityków

zestawienie Agencji) do prokuratury, a np. w Wielkiej Brytanii ponad 37 tys., w Szwecji prawie 7 tys., w Holandii ponad 3 tys. Powodem jest m.in. to, że mamy śladową liczbę imigrantów i mniejszości religijnych. Ale znaczenie może mieć - sygnalizowana przez organizacje pozarządowe - niechęć policji do

Przemoc w litewskim domu nie jest już kwestią prywatną

tylko chroni ona lepiej ofiary, ale po raz pierwszy wprowadza środki prewencyjne. Sprawa jest poważna, bo aż 48 proc. Litwinów w badaniach Eurobarometru przyznało, że w kręgu rodziny lub przyjaciół ma ofiarę takiej przemocy. To najwyższy wskaźnik w Europie. Litewskie statystyki pokazują, że prawie 20

Interwencja w Libii. Świat bez ONZ byłby gorszy

. Taki los spotkał giganta naftowego Shell za to, że naruszał prawa człowieka w Nigerii. Wystarczy, że organizacje pozarządowe skrzykną się i nagłośnią pewne fakty. Wszyscy muszą liczyć się dziś z konsekwencjami swych działań. XXI w. jest pod tym względem zupełnie inny niż wiek poprzedni

Amazonia pod topór?

tylko w tych stanach, których 65 procent powierzchni objęto rezerwatami. Prawo przegłosowane w parlamencie pozwala redukować obszar chroniony bez zgody rządu.Kodeks zwalnia też właścicieli ziemskich, którzy wcześniej nielegalnie wycięli las na terenach chronionych wzdłuż rzek o szerokości koryta powyżej

Jak się miewa ludzkość

; - pozarządowych organizacji, które pełnią rolę "szczekających psów". Patrzą władzom na ręce, ostrzegają przed łamaniem praw człowieka, a przede wszystkim - mówią o tym, co da się jeszcze zrobić.Ale przez 13 lat sytuacja mediów i ich odbiorców się zmieniła. Mniej oglądamy telewizji. Z internetu wybieramy

Bogatym patrzę bezczelnie w oczy

wytłumaczyć to, że Paczka jeszcze istnieje. W jednym z wywiadów powiedział ksiądz, że ludzie pracujący dla organizacji pozarządowych to najwięksi frustraci. - Podtrzymuję te słowa. Wejście na jakiekolwiek spotkanie osób z trzeciego sektora to nie jest doświadczenie obcowania z ludźmi szczęśliwymi, którzy mogą

Trwa dyskusja nad nowelizacją przepisów o informacji publicznej

;. Zmiana ta spowodowała protesty organizacji pozarządowych, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Apelują one do prezydenta Bronisława Komorowskiego o zawetowanie tych zmian lub skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego. O weto apeluje też opozycja. Według wprowadzonej poprawki dostęp do informacji

Prawo i niesprawiedliwość. Po co ludziom sąd

latach stał się wrakiem, a mógł siedzieć trzy, cztery miesiące... Potem należało zastosować dozór policyjny. Ale nie - idziemy po linii najmniejszego oporu i trzymamy człowieka cztery lata w areszcie. Sędzia powinien był dostrzec w swoim petencie człowieka i miarkować rygoryzm prawa, ważyć interes

Rosjanie nas nie złamali, ale Polska znajduje się w czołówce hejterstwa

. Ja zawsze taki byłem. Gdy mi się coś nie podobało, starałem się to zmienić, angażowałem się w życiu w wiele różnych inicjatyw i organizacji pozarządowych. Zaangażowałem się w działalność Greenpeace, bo to struktura dobrze zorganizowana, ogólnoświatowa i niezależna. Wbrew temu, jak szkalują nas w

RPO zaskarżyła do TK zasady dostępu służb do billingów

w UE. Po te dane sądy sięgają nawet w sprawach rozwodowych, co jest sprzeczne z dyrektywą UE. Zdaniem wielu organizacji pozarządowych służby, które nie są w tym przypadku kontrolowane przez sądy, nadużywają swego prawa i nie liczą się z konstytucyjną ochroną prywatności obywateli. SLD zaskarżył już

Sejm przeciw zakazowi aborcji i liberalizacji prawa aborcyjnego

aborcji: 510 z powodu upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu, 27 w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, jedną ze względu na to, że ciąża była wynikiem czynu zabronionego. Według organizacji pozarządowych broniących praw kobiet, rzeczywista liczba aborcji wykonywanych przez

10 głosów zabrakło do odrzucenia poprawki Senatu do ustawy o informacji publicznej

prawo do informacji będzie też ograniczone ze względu na "ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa" w dwóch przypadkach - gdyby osłabiałoby to pozycję państwa w negocjacjach np. umów międzynarodowych lub w ramach Unii Europejskiej oraz by chronić interesy majątkowe państwa w

SLD krytykuje prezydenta; Kancelaria odpiera zarzuty

poprawce protestowały organizacje pozarządowe, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. O zawetowanie ustawy apelował do prezydenta PiS, PJN i SLD. Komorowski zapowiadał, że ma zastrzeżenia co do trybu prac nad tą ustawą. "Jako prezydent, muszę podjąć decyzję, ważąc między ryzykiem, że Polska

Kto do Trybunału? Platforma bez dyscypliny

Komisja zebrała się wieczorem. Jej przewodniczący Ryszard Kalisz (SLD) na początku odczytał oświadczenie wydane przez koalicję organizacji pozarządowych (Fundacji Helsińskiej, Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników i Instytutu Prawa i Społeczeństwa), które prowadzą Obywatelski Monitoring

Szpital z USA podrzucił chorego do Polski. "Potraktowali go jak wór ziemniaków"

dokumentować, ponieważ odbywają się po cichu - dodaje Shena Elrington, dyrektor Programu Sprawiedliwości Zdrowotnej w pozarządowej organizacji Prawnicy Nowojorscy dla Interesu Publicznego. Według informacji obu organizacji od 2006 r. amerykańskie szpitale odesłały lub próbowały odesłać za granicę ponad 800

Prawa człowieka

są według niego niezgodne z prawami człowieka. Rada Praw Człowieka ONZ z siedzibą w Genewie Komitet Praw Człowieka ONZ z siedzibą w Genewie Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu Pozarządowe organizacje praw człowiekaSą to międzynarodowe organizacje niezależne od rządów krajów. Ujawniają

Prawa człowieka na Słowacji

Prawa człowieka na Słowacji gwarantuje Konstytucja Słowacji z 1992 roku, tak jak wiele międzynarodowych przepisów konwnecji podpisanych przez Słowację od 1948 do 2006 rokuMinisterstwo Spraw Zagranicznych Słowacji – wykaz międzynarodowych aktów dotyczących praw człowieka.. Mimo to, organizacje

Prawa człowieka w Republice Południowej Afryki

Prawa człowieka w Republice Południowej Afryki są chronione zgodnie z konstytucją tego kraju. Naruszenia praw człowiekaW 2009 r. Raport Departamentu Stanów Zjednoczonych wykazał, że rząd tolerował nadużycia siły przez organy ścigania w postępowaniu sądowym, tudzież dyskryminację2009 U.S Dept of

Międzynarodowa Helsińska Federacja na rzecz Praw Człowieka

. Komitety krajowe opracowują sprawozdania dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach, a ich członkowie biorą udział w misjach specjalnych, wysyłanych do państw naruszających prawa człowieka, oraz prowadzą na szeroką skalę działalność edukacyjno-informacyjną. Polskimi odpowiednikami tej organizacji

Prawa człowieka w Egipcie

Prawa człowieka w EgipcieMimo że konstytucja egipska gwarantuje wolność wyznania i praktykowania religii, w praktyce rząd mocno ogranicza przestrzeganie tych praw. Tak już ograniczona wolność religijna w Egipcie jest zagrożona w różnym stopniu szczególnie przez grupy islamskich ekstremistów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.