organizacje pozarządowe chronią prawa człowieka

sprawdź też:

organizacja

Rozmawiała Jolanta Kowalewska

Adam Bodnar: Trybunał Konstytucyjny musi kontrolować władzę

Adam Bodnar: Trybunał Konstytucyjny musi kontrolować władzę

Niezależność sądu konstytucyjnego jest nie po to, aby chronić rządy większości, tylko po to, aby chronić tych, których prawa mogą być naruszane - mówi Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, który od środy do piątku przebywa w Szczecinie i spotyka się z organizacjami pozarządowymi.

Francja.List wykładowców do władz Rosji w obronie Memoriału

Ok. 250 wykładowców uniwersyteckich, w tym wielu cudzoziemców, podpisało we Francji list otwarty do rosyjskiego ministra sprawiedliwości w obronie rosyjskiego stowarzyszenie Memoriał, któremu grozi zamknięcie - informuje w niedzielę agencja AFP.

Marek Rocki, PO

Marek Rocki jest senatorem z okręgu 43. Ur. w 1953 r. Część warszawiaków wciąż pamięta go jako wieloletniego rektora Szkoły Głównej Handlowej (był nim w latach 1999-2005). Od 2005 r. zasiada w Senacie, reprezentując Platformę Obywatelską.

Polacy piszą do Mariusza Kamińskiego: "Proszę mnie nie śledzić!". W piątek 12-godzinna manifestacja przed Pałacem Prezydenckim

Polacy piszą do Mariusza Kamińskiego: "Proszę mnie nie śledzić!". W piątek 12-godzinna manifestacja przed Pałacem Prezydenckim

. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prywatnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu". Organizacje krytycznie o ustawie. A Polacy nie chcą być inwigilowani AI już wcześniej alarmowała, że zmiany w ustawie rażąco naruszają prawa człowieka. Projekt ustawy na etapie prac w przygotowywanych przez

Andrzej Duda podpisał ustawę inwigilacyjną

Andrzej Duda podpisał ustawę inwigilacyjną

Przygotowana przez posłów PiS nowelizacja ustawy o policji i ustaw dotyczących uprawnień służb specjalnych miała być wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. Opozycja i organizacje pozarządowe od początku alarmowały jednak, że zbytnio wkracza ona w prywatność obywateli. Mimo to

Posłowie debatują nad zakazem aborcji. "To prawo pozwala na rozszarpywanie, trucie i głodzenie dzieci"

Posłowie debatują nad zakazem aborcji. "To prawo pozwala na rozszarpywanie, trucie i głodzenie dzieci"

posłanek ponad 40 polskich i przeszło 80 zagranicznych organizacji pozarządowych. Swoje stanowisko wydał też Episkopat. "Prawem człowieka jest prawo do życia" - napisali biskupi, podkreślając, że aborcja "nie jest kwestią światopoglądową, ale naukową". Jednak zdaniem prokuratora

Całkowity zakaz aborcji odrzucony przez Sejm

Całkowity zakaz aborcji odrzucony przez Sejm

wnioskowali za to przedstawiciele PiS, Zjednoczonej Prawicy i PSL. O niedopuszczenie do przyjęcia "okrutnej ustawy" zaapelowało do posłów i posłanek ponad 40 polskich i przeszło 80 zagranicznych organizacji pozarządowych. Swoje stanowisko wydał też Episkopat. "Prawem człowieka jest prawo do

Warszawa. Nagroda Wolności Słowa dla Aleksieja Simonowa

Łazienkach Królewskich w Warszawie. Dziękując za wyróżnienie laureat zaznaczył też, że to właśnie Polska była tym krajem, w którym uczył się, czym są prawa człowieka. "Dziękuję, że wybraliście państwo Rosję na tę okazję. Rozumiem, że jest tak nie dlatego, że doceniacie to, co dzieje się teraz w Rosji

Komorowski: ONZ jest odpowiedzialna za ochronę zagrożonych przemocą

humanitarnych z agend ONZ i z organizacji pozarządowych. "Jeśli w tak wielu miejscach jesteśmy świadkami konfliktów pociągających za sobą śmierć tysięcy ludzi oraz dramatów humanitarnych, to dzieje się najczęściej ze względu na nieprzestrzeganie podstawowych praw człowieka" - powiedział Komorowski

Zwalniani, represjonowani, nękani. "Trzeba pomóc sygnalistom"

Zwalniani, represjonowani, nękani. "Trzeba pomóc sygnalistom"

próbie regulacji prawnej problemu. Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych przygotowała propozycje założeń do ustawy chroniącej sygnalistów, ale nie mogła się z nią przebić. Wreszcie w 2013 r. udało się prawa dla sygnalistów dopisać do projektu "Rządowego programu przeciwdziałania korupcji

Co mogą służby specjalne - nowe zasady wchodzą w życie

poważnych" przestępstwach. Dodano, że TS UE uznał za nieuzasadnioną ingerencję w prawa podstawowe brak uprzedniej kontroli sądu lub niezależnego organu nad pobieraniem billingów. Helsińska Fundacja Praw Człowieka podkreślała, że nie stworzono systemu niezależnej kontroli nad służbami. Według niej

Prace nad Konwencją o przemocy - wniosek o odrzucenie

Przesiąknięta ideologią, niezgodną z konstytucją, niepotrzebna, gdyż polskie prawo dostatecznie chroni przed przemocą - takimi argumentami przeciwko konwencji uzasadniała wniosek Małgorzata Sadurska (PiS). Wcześniej pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania prof. Małgorzata Fuszara podkreślała

Raport organizacji pozarządowych: brak spójnej polityki wobec dzieci

Każdy kraj, który ratyfikował Konwencję o prawach dziecka - Polska zrobiła to w 1991 roku - ma obowiązek co 5 lat przedstawiać oficjalny raport z realizacji zapisów tego dokumentu. Raport przygotowuje rząd. Swoje raporty mogą przygotować także organizacje pozarządowe. Rządowy raport za lata 1999

VaGla: Prowokator 2.0, guru, poeta, kandydat

VaGla: Prowokator 2.0, guru, poeta, kandydat

wiedzy. A konkretnie z wątku ochrony praw autorskich. - Przedstawiciele organizacji zarządzających prawami twórców w kółko mówili o konieczności ochrony interesów "twórców" [chodziło o tantiemy, których nie dostają, kiedy ludzie dzielą się w internecie ich utworami, zamiast je kupować

Prezydent podpisał nowelę ustawy o dostępie do informacji publicznej

poprawce protestowały organizacje pozarządowe, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Po co nam konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy?

Po co nam konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy?

też możliwość przesłuchań na odległość, by minimalizować traumę ofiar. Traktuje dziecko-świadka przemocy jako ofiarę przemocy (i każe zapewnić tym dzieciom kompleksową pomoc i opiekę psychologa).Wprowadza do prawa definicję przemocy ekonomicznej (gdy jeden z partnerów używa pieniędzy do zaspokojenia

AI: ewentualne odwołanie Polski ws. więzień CIA - stratą czasu

priorytetem jest "bezpieczeństwo narodowe" - podkreślił Steven Watt, ekspert American Civil Liberties Union, amerykańskiej organizacji pozarządowej, która chroni prawa obywatelskie. Dodał, że jedyną szansą wydaje się raport Senatu USA w sprawie działań CIA, który jednak ma być wkrótce ujawniony

Zwolniony za udział w Marszu Równości dostanie odszkodowanie. Ale to wyjątek

Zwolniony za udział w Marszu Równości dostanie odszkodowanie. Ale to wyjątek

. Domagał się 5 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia z powodu zwolnienia podyktowanego dyskryminacją. Wsparło go Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Kampania przeciw Homofobii. - O Arielu dowiedzieliśmy się z prasy i zaproponowaliśmy pomoc prawną. W tej

Australia będzie wysyłać uchodźców do Kambodży

". I podkreślił, że "państwa nie powinny przerzucać swych obowiązków wobec uchodźców na inne". Ciężar pomocy uchodźcom w Kambodży spoczywa w dużej mierze na organizacjach pozarządowych. Państwo czasem wprost łamie ich prawa. W 2009 r., gdy podpisało z Pekinem dużą umowę handlową, wydaliło

Australia będzie wysyłać przybywających tam uchodźców do Kambodży

Australia będzie wysyłać przybywających tam uchodźców do Kambodży

od norm międzynarodowych". I podkreślił, że "państwa nie powinny przerzucać swych obowiązków wobec uchodźców na inne". Ciężar pomocy uchodźcom w Kambodży spoczywa w dużej mierze na organizacjach pozarządowych. Państwo czasem wprost łamie ich prawa. W 2009 r., gdy podpisało z Pekinem

Adam Bodnar: Nie będę młotem na PiS

Adam Bodnar: Nie będę młotem na PiS

1997 roku, że życie człowieka powinno być chronione od poczęcia, tyle że nie na każdym etapie tak samo. - I ja się z tym zgadzam. Kobieta w ciąży powinna dostać najlepszą opiekę, żeby ten embrion mógł się prawidłowo rozwijać. Ale to nie znaczy, że nie powinna mieć też prawa do aborcji w prawem

MSW: sto podmiotów zgłosiło uwagi do projektu o monitoringu wizyjnym

monitorowaniem respektowania praw człowieka, a także organizacje reprezentujące branżę instalatorów systemów monitoringu oraz branżę ochrony osób i mienia. Na konieczność szybkiego uchwalenia przepisów zwróciła uwagę m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. "Brak precyzyjnych regulacji dotyczących

Prace nad Konwencją o przemocy - wniosek o odrzucenie

. Przesiąknięta ideologią, niezgodną z konstytucją, niepotrzebna, gdyż polskie prawo dostatecznie chroni przed przemocą - takimi argumentami przeciwko Konwencji uzasadniała wniosek Małgorzata Sadurska (PiS). Wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far przypomniał, że Polska złoży cztery zastrzeżenia i dwie

Dziennikarze apelują o nieograniczanie dostępu do informacji publicznej

Dziennikarzy Polskich Krystyna Mokrosińska i dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP Wiktor Świetlik. Przeciwko poprawce Senatu protestowały też organizacje pozarządowe, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. O zawetowanie ustawy apelował do prezydenta PiS, PJN i SLD.

NIK: Uchodźcy integrowani tylko zasiłkiem

rodzinie. Rocznie w ośrodkach przebywa ok. 2 tys. osób, a poza nimi - ok. 3 tys. Największy problem jest z szybkością postępowania azylowego: według prawa powinno trwać do sześciu miesięcy, a przeciętnie trwa 14,5 miesiąca. A także z nauką języka polskiego - oferuje się ją w wymiarze od dwóch do pięciu

Senat. Komisja za ustawą o ochronie świadków, choć z poprawkami

Senatorowie z komisji praw człowieka, praworządności i petycji zaproponowali też podkreślenie w przepisach konieczności ochrony ofiar gwałtów oraz przemocy w rodzinie. Ustawa, której projekt przygotował resort sprawiedliwości kierowany przez poprzedniego ministra Marka Biernackiego, w założeniu ma

Prywatność nie umarła

Podobnie jak to, że ministrowie spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, sprawiedliwości nie przyszli na niedawną debatę o PRISM zorganizowaną przez trzy poważne organizacje pozarządowe: Fundację Helsińską, Panoptykon i Amnesty International. Prokurator generalny przysłał eksperta od prawa

Salwadorscy lekarze wbrew prawu uratowali chorą ciężarną kobietę, dokonując w ostatniej chwili aborcji

biskupów Salwadoru oświadczyła, że jakakolwiek ingerencja lekarzy jest niedopuszczalna, bo gwałci prawo Boże nakazujące bezwarunkowo chronić poczęte życie. Kazali jej cierpieć za długo Ratowania Beatriz domagały się organizacje pozarządowe oraz Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka. Ten wezwał nawet

Kwiatkowski: decyzja ws. ustawy o dostępie do informacji - dobra

interesy majątkowe państwa w postępowaniach przed sądami czy trybunałami. Przeciwko tej poprawce protestowały organizacje pozarządowe, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. O zawetowanie ustawy apelowały do prezydenta PiS, PJN i SLD. "Rozumiem, że organizacje pozarządowe mają szczególną

Jak działa społeczeństwo obywatelskie w Norwegii

sprzeciwiają się organizacje "patriotyczne". Wiele jest homofobicznej mowy nienawiści, działacze ruchu LGBT są napadani i bici. - Homofobia to, niestety, zjawisko globalne, w Europie przybywa mowy nienawiści przeciwko osobom LGBT. W niektórych krajach obrońcy praw człowieka są prześladowani

Prawnik o odbieraniu dzieci: dla sądu pusta lodówka jest ważniejsza niż więź z rodzicami [CYKL "WYBORCZEJ"]

dziecka" i jakie środki inne niż sierociniec mógłby zastosować. Nie ma debaty wśród prawników, czym jest owo dobro ani jakie są adekwatne instrumenty naprawy sytuacji w niewydolnej rodzinie. Prawnicy wyprowadzają sens tego pojęcia z tego, jak je rozumiał ten czy inny sędzia lub profesor prawa. To

Zoll: Każdy ma prawo do klauzuli sumienia [ROZMOWA]

Trybunału Konstytucyjnego (z 1997 r.) w sprawie prawa do przerwania ciąży z przyczyn społecznych, że życie człowieka chronione jest od poczęcia, co nie znaczy, że w każdej fazie rozwoju jednakowo silnie. A więc nie można zrównywać praw matki i płodu jako pacjentów. - W uzasadnieniu orzeczenia Trybunału

Przyjaźń z USA zabija. W 1939 roku odesłali Żydów, teraz muzułmanów

Kirk Johnson - dziennikarz, założyciel organizacji The List Project pomagającej Irakijczykom, którzy pracowali dla rządu USA. Maciej Jarkowiec: W wyścigu po republikańską nominację prowadzi człowiek, który chce wprowadzić rejestr amerykańskich muzułmanów. Jak to możliwe w kraju wolnych ludzi? Kirk

Białoruś.TV: Bialacki zataił ponad 1 mld rubli dochodu

uderzenie we wszystkie organizacje pozarządowe na Białorusi. "Trzeci sektor istnieje dzięki pomocy zagranicznej. Na Białorusi, jak wiadomo, pomoc zagraniczną można otrzymywać tylko za zgodą władz. Tak więc, jeśli ściśle trzymać się prawa, to trzeci sektor na Białorusi w ogóle nie może istnieć. Z tego

Bodnar: możliwa koalicja organizacji przeciwko ustawie o informacji publicznej

kadencji posiedzeniu Sejmu. Bodnar podkreślił w niedzielnej rozmowie z PAP, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka będzie dalej protestować przeciwko zapisom o ograniczeniu prawa do informacji publicznej, podobnie - jak mówił - to się działo na etapie prac legislacyjnych nad tą nowelą. "Jedyne, co nam

Co możemy i co powinniśmy robić, gdy demokracja jest zagrożona? [BALCEROWICZ, KRÓL, HALL, SIERAKOWSKI, WIGURA...]

głosują, co mówią, jakie są ich motywy. Posłów łamiących podstawowe prawa demokracji musimy zarzucać pytaniami, prośbami o wyjaśnienia. Musimy reagować na każdą próbę odebrania wolności słowa. Możemy protestować poprzez media społecznościowe, organizacje pozarządowe, manifestacje na ulicach, pisma i

Hiszpański rząd nie ulegnie naciskom Kościoła

- Trudno pojąć, dlaczego nie ma jeszcze projektu ustawy, która będzie chronić prawo do życia niewinnych istnień ludzkich. Trzeba jak najszybciej skończyć z tą krwawiącą raną społeczną - oświadczył niedawno kardynał Antonio Rouco Varela, przewodniczący episkopatu, wyraźnie zniecierpliwiony, że rząd

W Katmandu [TOCHMAN]

sierot jest więcej. Rodzice czasem wracają, często bez grosza, sponiewierane ludzkie wraki albo zupełnie sztywni, w trumnach, bo tam, w krajach Zatoki Perskiej, Nepalczycy zwykle nie mają praw pracowniczych ani praw człowieka, nic ich nie chroni i nikt. Mówi się, że na lotnisku w Katmandu codziennie po

Świat zawiódł Syryjczyków. Przerażające raporty dają obraz wyniszczenia narodu

organizacji humanitarnych i praw człowieka With Syria, czyli Z Syrią, opublikowała zdjęcie satelitarne, na którym widać, że liczba świateł widocznych nad pogrążoną w nocy Syrią od marca 2011 r. zmniejszyła się o 83 proc. W pogrążonym w walkach Aleppo zgasło 97 proc. świateł. Na stronie WithSyria.com można

Chciałbym, by Edward Snowden dostał azyl w Polsce

człowieka? Cóż, organizacje pozarządowe, eksperci do spraw międzynarodowych i prawnicy głośno mówią, że Snowden po ekstradycji lub porwaniu do USA nie ma szans na uczciwe i godne traktowanie. W więzieniu grozić mu mogą tortury, a puentą pokazowego procesu może być kara śmierci. To nie hasła z lewackiej

Jesteśmy zawsze z wami

stworzonych staraniem społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, intelektualistów, organizacji kobiecych i pluralistycznych mediów. Zapewniam cię, przyjacielu, że Parlament Europejski nigdy nie będzie szedł na ustępstwa tam, gdzie zagrożone są prawa człowieka. Jesteśmy z wami. Zawsze.

Duda: trener pracy dla niepełnosprawnych wśród priorytetów MPiPS w 2015 r.

większą dysfunkcją, przy dzisiejszych udogodnieniach i wspomaganiu nie miałaby pracować? Nie ma już takiej dysfunkcji, która by wykluczała z rynku pracy" - zapewnił Duda. Podkreślił, że organizacje pozarządowe mają duże sukcesy w aktywowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną. "Bardzo

Skuteczniej zwalczać nienawiść

kraju, poufnych rozmów z organizacjami i przedstawicielami władz. Polski raport przygotowywali przedstawiciele Francji i Szwajcarii. Najnowszy raport ocenia lata 2010-14. Chwali Polskę za przyjęcie ustawy "równościowej", ale krytykuje, że nie chroni ona wszystkich dyskryminowanych mniejszości

Nie taka ACTA straszna, jak ją malują

Krystyna Naszkowska: W swoim oświadczeniu Izba Wydawców Prasy (IWP) dość kategorycznie stwierdziła, że ACTA nie niesie zagrożenia dla praw i wolności człowieka, bo nie narusza polskiego prawa. Tymczasem organizacje pozarządowe ostrzegają, że unijne prawo stoi ponad polskim. Prof. Ewa Łętowska uważa

Resort sprawiedliwości negatywnie o projektach ws. czynów z nienawiści

są nieuzasadnione. Wskazywał, że przed przemocą i mową nienawiści chroni już "cały szereg innych przepisów mających na celu ochronę życia, zdrowia, wolności i dobrego imienia". Z tą argumentacją nie zgodzili się obecni na posiedzeniu przedstawiciele organizacji pozarządowych. "

Spory wokół sięgania po billingi przez tajne służby

nawet w sprawach rozwodowych, co jest sprzeczne z dyrektywą UE. Prokuratura Generalna zwracała uwagę, że trzy służby mogą sięgać po billingi nawet przy przestępstwie "wyrębu drzewa o wartości 76 zł". Zdaniem organizacji pozarządowych, jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, służby nadużywają

Komorowski: Polska za reformą Rady Bezpieczeństwa ONZ

Bezpieczeństwa ONZ okazała się mało skuteczna w obliczu konfliktów na Ukrainie i w innych regionach świata. "Z całą mocą trzeba podkreślić, że okupacja Krymu i agresja na Ukrainie stanowi złamanie norm prawa międzynarodowego i podeptanie fundamentalnych wartości Narodów Zjednoczonych" - mówił prezydent

Nie mówcie nam won! Uchodźcy w Polsce

pochodzą z zamożnych rodzin, nie żyli w biedzie. - Nie znałam swoich praw, nikt mi ich nie objaśnił. Nie wiem, jak poradzilibyśmy sobie bez prawnika. Na szczęście poznaliśmy Adama Chmurę. Chmura - 189 cm wzrostu, kojący głos. W Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej - organizacji pozarządowej pomagającej

Karol by się uśmiał

. Sowa nie zauważa nawet potężnej fali demokratyzacji, która nastąpiła po naszym wejściu do Unii. To dla niego nieważne, ponieważ i tak wszyscy pośrednio lub bezpośrednio służą władzy kapitału, za nic mając wspólne dobro. Organizacje pozarządowe? Podtrzymują fikcję demokracji. Obywatelskie poruszenie, to

Indonezja: Brytyjka skazana na śmierć za posiadanie narkotyków

zajęła się brytyjska pozarządowa organizacja praw człowieka Reprieve. Według jej przedstawicieli przez 10 dni po zatrzymaniu Brytyjka nie miała dostępu do prawnika ani tłumacza, a władze indonezyjskie nie powiadomiły o aresztowani ambasady Wielkiej Brytanii.

Rytualny ubój prawa

czego10 proc. pochodzi z uboju rytualnego. Jednak Ministerstwo Rolnictwa opakowuje interes rzeźników w prawa człowieka - bo tak łatwiej go sprzedać.Przypomina się historia sprzed roku, gdy umowę ACTA sprzedawano (na poziomie Komisji Europejskiej, polski rząd to tylko powtarzał w kraju) jako prawo

Kto ogranicza wolność Kościoła?

tytułu tej wolności do wyrażania publicznych stanowisk, jaką cieszą się w Polsce organizacje pozarządowe". To już lekkie nieporozumienie. Ustawa o działalności pożytku publicznego nakazuje samorządom konsultowanie z organizacjami pozarządowymi rozmaitych aktów prawnych. Władze państwowe nie mają

Trzaskowski: wszyscy zainteresowani będą mieli wpływ na zarządzanie siecią

wypracować wspólną definicję neutralności sieci. "Najważniejsze, że przedstawiciele rządów, organizacji międzynarodowych, korporacji, świata nauki i organizacji pozarządowych usiedli razem i pracowali nad kompromisem. Mimo, że to niewiążący prawnie dokument, wyznacza on jednak kierunek zarządzania

Szef SLD: niech prezydent zorganizuje spotkanie ws. noweli ustawy o dostępie do informacji

organizacje pozarządowe, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. "Przekażę prezydentowi list z prośbą, by na początek zebrał szefów klubów, które funkcjonują jeszcze w kończącej się kadencji (Sejmu), by porozmawiać, co możemy jeszcze zrobić" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom Napieralski

Szkoła dyplomacji PiS

Fotyga. To on w 2013 roku wpadł na pomysł założenia fundacji, która zwerbowała kilkudziesięciu młodych absolwentów politologii, prawa czy stosunków międzynarodowych. Nie kryje, że fundacja i wydawnictwo Biały Kruk są sobie bliskie ideowo. - Ja nakreśliłem ideę fundacji, a pan Sosnowski wsparł ją lokalem

Ombudsmani o włączaniu administracji w działania na rzecz praw człowieka

Obywatelskich. Kostelka powiedział, że "szczególnie ważne jest, by informacje zdobywane w ramach krajowego mechanizmu prewencji przekazywane były w sposób przejrzysty" i dodał, że "prawa człowieka są przestrzegane, o ile włączona jest do tego administracja". Powiedział, że niektóre ze spraw

Bryluje w rosyjskich rządowych mediach jako "poseł z Polski", choć posłem dawno nie jest. I przynosi Polsce wstyd

organizacji pozarządowych, które są finansowane i wspierane przez obce państwa" - powtarzał rosyjską wersję, jakoby Majdan był skutkiem intrygi Zachodu. W lutym protestujących nazwał wprost "ukraińskimi Hitlerami". A 4 marca wzywał do zaniechania sankcji wobec Rosji, bo będą niekorzystne dla

PJN apeluje o weto do nowelizacji ustawy o dostępie do informacji

;. Przeciwko tej poprawce protestowały organizacje pozarządowe, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. "Zmiany w tej ustawie idą w złym kierunku - pozwalają władzy wybiórczo traktować informacje, które są dostępne, bądź też nie. (...) Jesteśmy dziś przed Belwederem, aby zaapelować do prezydenta

Tusk: prezydent podziela nasz pogląd ws. ustawy o dostępie do informacji

prezydenta PiS, PJN i SLD. Przeciwne ustawie są też organizacje pozarządowe, m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Zgodnie z nowelą możliwe będzie ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na "ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa". Posłowie poparli takie rozwiązanie w

Co nam szkodzi spersonalizowana karta miejska?

słowa jak "demokracja" i "prawa człowieka" będą praktyką, czy pozostaną na papierze. Niektóre sprawy są czytelne. Można się spierać, czy dobrze się stało, że Julian Assange i Edward Snowden ujawnili, iż tym, którzy deklarują przejrzystość działań, daleko do kryształu, ale wiadomo, że

Niech minister pokaże kalendarz

prawa o to pytać. Czyli obywatele nie mają prawa wiedzieć, kto doradza prezydentowi RP - to przecież kuriozalne. Dlatego ta sprawa prawdopodobnie wyląduje w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Zależy nam, by nie odpuszczać. Zwłaszcza że partie polityczne też mają raczej mętny stosunek do jawności

Rząd się boi nawet statystyk o homofobii. Lepiej ich nie zbierać

działających na rzecz grup narażonych na dyskryminację. MAiC zarezerwował na to pieniądze z Funduszy Norweskich. Był zespół, złożony m.in. z przedstawicieli policji, MSW, MAiC i organizacji pozarządowych, który miał opracować projekt platformy. Projekt powstał. Ale zmieniło się kierownictwo MAiC - startującego

Prezydent podpisał nowelę ustawy o dostępie do informacji publicznej

poprawce protestowały organizacje pozarządowe, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. O zawetowanie ustawy apelował do prezydenta PiS, PJN i SLD. - Rozumiem, że organizacje pozarządowe mają szczególną wrażliwość co do kwestii poruszonych w ustawie, ale aktywność polityków, którzy są zaangażowani w

Komorowski w ONZ: Pół roku temu zadano cios naszej nadziei

uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny, aby przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka oraz równość narodów wielkich i małych. W roku setnej rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej i siedemdziesiątej piątej rocznicy wybuchu drugiej przesłanie tych słów jest szczególnie doniosłe dla nas, Polaków

Sejm przeciw zakazowi aborcji i liberalizacji prawa aborcyjnego

zakładał m.in. wykluczenie z prawa tych wyjątków, które dopuszczają obecnie w Polsce aborcję. Autorzy projektu chcieli także zmiany tytułu obowiązującej ustawy na: "O ochronie życia ludzkiego od poczęcia". Autorzy projektu podkreślali, że ludzkie życie, także w fazie prenatalnej, chroni

Czy to zmierzch Praw Człowieka?

ówczesna kampania koncentrowała się na wolnościach obywatelskich i prawach politycznych. Tak więc w połowie lat 70. prawa człowieka zostały zawężone - i politycy zachodni, i międzynarodowe organizacje pozarządowe (np. Human Rights Watch) zajmowali się jedynie swobodami osobistymi i politycznymi, ignorując

Polska prokuratura realizowała wniosek Białorusi o pomoc prawną ws. Bialackiego

najbardziej znanych organizacji pozarządowych na Białorusi; Bialacki jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH). Tomasz Grodecki (planujemy kontynuację tematu)

Dlaczego tak tajne są wybory do Strasburga

. ONZ-towskiego rzecznika praw obywatelskich w Kosowie i b. prezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. A także od prof. Wojciecha Sadurskiego, konstytucjonalisty, filozofa prawa, eksperta praw człowieka. Nie wiemy, czym kierował się zespół urzędników dokonując takiego, a nie innego wyboru. Czy pytał o

RPO będzie analizować konstytucyjność noweli dot. dostępu do informacji

publicznej została uchwalona w ubiegłym tygodniu. Według przyjętej przez Sejm na ostatnim etapie prac legislacyjnych poprawki Senatu możliwe będzie ograniczenie prawa do informacji ze względu na "ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa". Zmiana ta spowodowała protesty organizacji

RPO rozważa wystąpienie do prezydenta ws. dostępu do informacji publicznej

legislacyjnych poprawki Senatu możliwe będzie ograniczenie prawa do informacji ze względu na "ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa". Zmiana ta spowodowała protesty organizacji pozarządowych, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Apelują one do prezydenta Bronisława Komorowskiego o

Komorowski: Polska za reformą Rady Bezpieczeństwa ONZ

Bezpieczeństwa ONZ okazała się mało skuteczna w obliczu konfliktów na Ukrainie i w innych regionach świata. "Z całą mocą trzeba podkreślić, że okupacja Krymu i agresja na Ukrainie stanowi złamanie norm prawa międzynarodowego i podeptanie fundamentalnych wartości Narodów Zjednoczonych" - mówił prezydent

PiS i PSL za dalszymi pracami nad projektem zakazującym aborcji

nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zakłada m.in. wykluczenie z prawa tych wyjątków, które dopuszczają obecnie w Polsce aborcję. Autorzy projektu chcą także zmiany tytułu obowiązującej ustawy na: "O ochronie życia ludzkiego od

Kandydaci społeczeństwu nie odpowiadają

Kilkanaście organizacji pozarządowych, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja im, Batorego, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Polska Zielona Sieć, poprosiły kandydatów o odpowiedzi na konkretne pytania. Np. czy Polska powinna przyjąć kompleksowe ustawodawstwo

Zamaskowane demonstracje dozwolone

Te zmiany muszą jeszcze zaakceptować sejmowe komisje Administracji i Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Potem ustawa trafi do drugiego czytania w Sejmie. Na wtorkowym posiedzeniu podkomisji pracującej nad projektem wniosek o odrzucenie dwóch najbardziej kontrowersyjnych

Uchodźcy w Polsce. Więcej wiedzy, mniej strachu. [INFORMATOR]

higieny osobistej, 50 zł kieszonkowego, 140 zł jednorazowej pomocy na zakup odzieży i obuwia, bezpłatną naukę języka polskiego, opiekę medyczną i stomatologiczną. Dzieci mają prawo do edukacji. Pomoc, np. porady prawne dla uchodźców w ośrodkach, zapewniają też organizacje pozarządowe. Kliknij w grafikę

Gdy zwykli ludzie ścigają papieża albo prezydenta

, jeśli chodzi o łamanie praw człowieka. Ale przykład prezydenta Indonezji pokazuje, że nie trzeba być oskarżonym o zbrodnie, by mieć kłopoty. - Organizacje pozarządowe i osoby indywidualne będą coraz bardziej skłaniały się do wszczynania procedur sądowych przeciw kontrowersyjnym osobom i politykom - mówi

NGO są jak gazety

Praw Obywatelskich chciało na zastrzeżenia posła odpowiedzieć, jednak trybunał odmówił udostępnienia poselskiego wniosku, twierdząc, że musi chronić dane osobowe. Trybunał w Strasburgu odrzucił tłumaczenie węgierskiego sądu. Podkreślił, że organizacje pozarządowe, zwłaszcza te nadzorujące pracę władz

Prezydent podpisał nowelę ustawy o dostępie do informacji publicznej

poprawce protestowały organizacje pozarządowe, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. O zawetowanie ustawy apelował do prezydenta PiS, PJN i SLD. "Rozumiem, że organizacje pozarządowe mają szczególną wrażliwość co do kwestii poruszonych w ustawie, ale aktywność polityków, którzy są

Biedroń: Mam misję zmiękczenia prof. Pawłowicz

motywowany homofobią, bo takiego nie ma w polskim prawie. Wystąpiłem z prywatnym oskarżeniem. Chciałem, żeby odpracował ten czyn w organizacji pozarządowej. Kolejna była Warszawa. Znów grupa agresywnych młodych ludzi. Zobaczyli tęczową flagę przed jedną z warszawskich restauracji. Złapali jednego z klientów

Polują Szyszko i Kukiz. Co roku polscy myśliwi zabijają 1,5 mln zwierząt

. Reszta umiera od ran w lesie. Na razie organizacjom pozarządowym działającym pod wspólnym szyldem Niech Żyją! udało się zastopować "ustawę marzeń" polskich myśliwych. - Zmagaliśmy się najpierw z lobby łowieckim w Sejmie poprzedniej kadencji. Przez ostatnie dwa miesiące pokazywaliśmy nowym

Al-Kaida o Syrii

czasu wybuchu pierwszych manifestacji śmierć poniosło 1634 osób. 26 tys. zostało zatrzymanych, a w aresztach przebywa wciąż 12 tys. 617.Organizacja współpracowała z dwiema innymi syryjskimi grupami broniącymi praw człowieka, by zebrać dane na temat zaginionych.

Kijów odmówił Rosji. Ukraina chce umowy stowarzyszeniowej z UE

wrażenie.Posłowie, którzy nienawidzą Janukowycza, podnoszą ręce "za", choć wiedzą, że to on będzie podpisywał tę umowę. Ale dla opozycji i organizacji pozarządowych to podpisanie jest istotne, bo daje szanse wprowadzenia na Ukrainie europejskich standardów chroniących prawa opozycji. Daje też szerszy

Kieres: jako katolik, a może nawet fundamentalista, będę bezstronny, na straży praw słabszego

Obywatelski monitoring kandydatów na sędziów działa od 2006 roku. Organizują go Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Prawa i Społeczeństwa i Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników. W jego ramach organizowane są publiczne przesłuchania kandydatów zgłoszonych przez partie. Tym razem

W całym kraju trwają akcje poparcia dla Ukrainy

psychologicznej" - powiedziała PAP wicerzecznik ratusza Agnieszka Kłąb. Jest to wspólna inicjatywa stołecznego ratusza, wojewody mazowieckiego i organizacji pozarządowych, działających na rzecz Ukrainy. Organizacje zrzeszające dziennikarzy i reporterów apelują o pomoc dla dziennikarzy i wolnych mediów na

Tusk przekonany do zapisów noweli ustawy o dostępie do informacji

;. Przeciwko tej poprawce protestowały organizacje pozarządowe, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Premier powiedział podczas porannego briefingu prasowego, że tak naprawdę nie była to senacka poprawka, ale powrót do przedłożenia rządowego wypracowywanego przez kilka miesięcy wspólnie z

Wdowiec chce skarżyć rząd Irlandii z powodu śmierci żony, której odmówiono aborcji

O decyzji wdowca po zmarłej tragicznie Savicie poinformował w czwartek jego prawnik Gerard O'Donnell. Praveen Halappanavar planuje zaskarżyć rząd Irlandii do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Po śmierci Savity, do której doszło 28 października, przez kilka dni na ulicach irlandzkich miast

Sygnalista, który się pogubił

izolatce, przez pewien czas nago, wojskowi klawisze go poniżali. Była to bez wątpienia forma tortur. Ustały, gdy sprawa wypłynęła do mediów i organizacji broniących praw człowieka. Podczas procesu Manning ma jednak do dyspozycji wszystkie narzędzia demokratycznego państwa: dobrych adwokatów, wsparcie

Rok 2015 w Polsce. Przegląd najciekawszych wydarzeń w kraju

pełnienia czynności kapłańskich . Druzgocące uzasadnienie wyroku na Mariusza Kamińskiego Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta 'Przestępstwo wykreowano i sprawdzono, jak będą się zachowywać poszczególne osoby, co było w świetle przepisów prawa niedopuszczalne' - to fragment pisemnego uzasadnienia

Oni mają tylko kamienie

społeczny z organizacjami działającymi na rzecz poszanowania praw człowieka i ochrony przed dyskryminacją. Z jej inicjatywy nastąpiło wzmocnienie pozycji tych organizacji poprzez dokonanie zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w priorytetach Funduszu Inicjatyw

Czy dwie wizje świata podzielą internet? Brak kompromisu w Dubaju

zostaną wpisane prawa człowieka, m.in. Iran i Algieria zaczęły zabiegać - już na końcowych sesjach plenarnych - by jednak te zapisy "podredagować". W rezultacie znów nie byłoby jasne, czy nowe regulacje dotyczą internetu czy nie (Polska zabiegała o jednoznaczną interpretację). Ostatecznie w

Dziękuję ci, Koi, czyli prawa człowieka i ich granice

ciemiężyło państwo, podobnie jak np. mieszkańców Chile za rządów Pinocheta. Potrzebowaliśmy praw człowieka, by nas chroniły przed dyktatem policji i prokuratury, służalczych sędziów i sadystycznych klawiszy. Monitoring praw człowieka polegał na szczegółowym dokumentowaniu takich form opresji.W 1985 r. miałem

Kość słoniowa w cenie. Mordują całe stada słoni

wojowników" narodziła się w siedzibie Northern Rangelands Trust (NRT), organizacji pozarządowej założonej przez Iana Craiga - białego Kenijczyka z brytyjskimi korzeniami. Craig, stypendysta prestiżowej międzynarodowej Ashoka Foundation, jest jednym z najbardziej aktywnych "przedsiębiorców

Zagłosuj na mnie, dostaniesz samolot! Kandydaci na prezydenta, którzy obiecują wszystko

człowieka w Azji Centralnej (a w Polsce przy okazji też). - Prezydent jest od tego, żeby działać. Ma chronić obywatela Polski. Tysiące górników protestują? Zareagować. Rolnicy na drogach? Zareagować. Komornicy szaleją? Reagować. - Jak ma reagować? - My w organizacji pozarządowej dajemy sobie radę. No to

Tysiąc wilków i żadnych obław. Stosunek Polaków do przyrody jest niezwykły

bez znaczenia dla tych sukcesów jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej - musimy przestrzegać jej praw dotyczących środowiska. Ale te same prawa nie wystarczyły, by chronić przyrodę w Rumunii, Bułgarii i na Słowacji. Po to, żeby unijne prawo działało, potrzebni są ludzie, którzy potrafią go użyć. W

Wojny i potyczki ze skrajną prawicą

BRAK FOTY OTWARCIOWEJ !!!Walczyć z ultraprawicowymi ugrupowaniami próbowała większość państw Europy, ale zawsze miało to swoją cenę, często za wysoką dla demokracji, praw człowieka, wolności obywateli albo systemu politycznego. Zakaz działalności faszyzujących partii nie spowoduje przecież, że ich

"Zalegalizować w Polsce prostytucję, a nie karać klientów!" - [Dyskusja czytelników]

nic wspólnego z karalnością prostytucji zadymausa: Chyba jest jasne, że karanie zarówno prostytutki czy klienta to wkraczanie w wolność każdego człowieka. Rządy i religie świata co roku wymyślają i wprowadzają w życie dziwaczne prawa i nikt nie protestuje. Ludzie to już prawie roboty. A nie tak dawno

Apel do Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

;skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji RP.Sejm RP uwzględniając część uwag organizacji pozarządowych, w tym interwencję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Izby Wydawców Prasy z dnia 26 lipca 2011 r. wypracował projekt kompromisowy (druk

Interwencja w Libii. Świat bez ONZ byłby gorszy

. Taki los spotkał giganta naftowego Shell za to, że naruszał prawa człowieka w Nigerii. Wystarczy, że organizacje pozarządowe skrzykną się i nagłośnią pewne fakty. Wszyscy muszą liczyć się dziś z konsekwencjami swych działań. XXI w. jest pod tym względem zupełnie inny niż wiek poprzedni

Żelazny facet. Kim jest Robert Biedroń

prezydent? - prorokuje Adam Bodnar, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. I dodaje, że w Radzie Europy żałują, że odchodzi: - Ktoś z Polski, z kim można normalnie pracować, kto dotrzymuje zobowiązań, jest merytorycznie przygotowany, dobrze mówi po angielsku i ma wysoką kulturę osobistą - to nie

Sposób na brutalną policję

Komitetu przeciwko Torturom (CPT), organizacji, która stoi na straży przestrzegania konwencji przeciw torturom Rady Europy - zebrała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Bezkarność sprzyja brutalności policji. Bezkarności zaś sprzyja sposób traktowania skarg na brutalność policji przez prokuraturę i sądy