opiniowała poprawki

PAP

Sejmowa komisja zdrowia opiniowała poprawki do tzw. pakietu kolejkowego

Sejmowa komisja zdrowia opiniowała poprawki do tzw. pakietu kolejkowego

Sejmowa komisja zdrowia opiniowała w poniedziałek wieczorem poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania do projektów ustaw wchodzących w skład tzw. pakietu kolejkowego oraz pakietu onkologicznego. Komisja negatywnie odniosła się do wszystkich poprawek klubu PiS.

Sejmowa podkomisja ochrony środowiska o poprawkach do ustawy o GMO

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa po raz kolejny opiniowała we wtorek poprawki zgłoszone do projektu noweli ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych.

Coraz bliżej ustawy antysmogowej. Będzie można zakazać palenia węglem?

Prezydenci, wójtowie i burmistrzowie będą opiniować uchwały sejmików w sprawie wprowadzania zakazów i ograniczeń dla spalanego w domach węgla - posłowie sejmowych komisji ochrony środowiska i samorządu terytorialnego przyjęli po poprawkach projekt ustawy antysmogowej. Głosowanie nad nią 5 sierpnia.

Odwagę mają dzieci, ale to my, dorośli, powinniśmy je wesprzeć!

Odwagę mają dzieci, ale to my, dorośli, powinniśmy je wesprzeć!

Młodzież Rzeczypospolitej powołani przez minister edukacji Annę Zalewską wołają o weto! W październiku MEN określił ich zadanie (krajowej rady dzieci i młodzieży) jako opiniowanie ministerialnych propozycji w sprawie oświaty. Poprawki Rady Dzieci i Młodzieży RP zostały odrzucone.   Tak też

Reforma oświaty w Wielkopolsce. Kuratorium zgodziło się na wygaszenie pięciu szkół

Reforma oświaty w Wielkopolsce. Kuratorium zgodziło się na wygaszenie pięciu szkół

– Mieszkańcom i nauczycielom, którzy się do nas zgłaszają, tłumaczymy, że kuratorium nie może określać, w jaki sposób mają wyglądać obwody szkół po reformie. Opiniujemy uchwały samorządów, analizując jedynie, czy przekształcając gimnazja w szkoły podstawowe, lokalne władze postępują zgodnie z

Senat za in vitro tylko trzema głosami

Senat za in vitro tylko trzema głosami

Losy ustawy były niepewne, bo poprzedniego dnia senacka komisja zdrowia ponownie przyjęła wniosek o odrzucenie ustawy w całości, więc w ogóle nie opiniowała ponad 70 zgłoszonych do niej poprawek. Głównie chodziło w nich o zakaz mrożenia zarodków, zakaz ich selekcji lub możliwość tworzenia najwyżej

Sejm znów będzie debatował nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym nocą. Początek o północy

Sejm znów będzie debatował nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym nocą. Początek o północy

na trzy dni przed, chyba że w posiedzeniu Sejmu jest dany punkt. Tymczasem państwo zwołujecie posiedzenie komisji, opiniujecie poprawki Senatu, tylko że dopiero po tej komisji wprowadzicie ten punkt do porządku obrad - mówił. A następnie zwrócił się do marszałka Marka Kuchcińskiego: - Panie marszałku

PiS nie chce konkursów na stanowiska w służbie cywilnej

PiS nie chce konkursów na stanowiska w służbie cywilnej

Publicznej opiniowałaby kandydatów na szefa służby cywilnej. Podobne stanowisko w sprawie projektu ustawy zajęła Nowoczesna. W drugim czytaniu złożyła trzy poprawki, w tym dotyczącą wprowadzenia wymogu niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dla kandydatów na szefa SC i jego zastępców

Komisja Wenecka wyda opinię w sprawie ustawy o TK w przyszłym tygodniu

Komisja Wenecka wyda opinię w sprawie ustawy o TK w przyszłym tygodniu

Obama skrytykował "dobrą zmianę" czy nie? Ambasada USA publikuje oficjalne tłumaczenie wystąpienia prezydenta >>> Ustawę o TK Sejm uchwalił ekspresowo w ubiegłym tygodniu. Posłowie odrzucili wszystkie 44 poprawki, które zgłosiła opozycja. Ustawa została skierowana do Senatu

Sejm wybrał członków Kolegium IPN. Wszyscy z listy rekomendowanych przez PiS

Sejm wybrał członków Kolegium IPN. Wszyscy z listy rekomendowanych przez PiS

Kolegium IPN to nowa jednostka, którą PiS wprowadził w miejsce Rady IPN. Ma w niej zasiadać dziewięć osób wskazanych przez Sejm (5), Senat (2) i prezydenta (2). Będzie opiniowała kandydatury na nowego prezesa IPN. Klub PiS zarekomendował do Kolegium: Jana Drausa, Józefa Mareckiego, Piotra Franaszka

Sejm za większością poprawek Senatu do noweli ustawy o odpadach

Posłowie zaakceptowali sześć z siedmiu poprawek senatorów. Poparcia Sejmu nie uzyskała propozycja, mówiąca o tym, iż złączniki inwestycyjne do wojewódzkich planów gospodarki powinny być opiniowane przez ministra środowiska. Zgodnie z nowym prawem będą one teraz uzgadniane. Jak tłumaczył wcześniej

Miały być bezbolesne zmiany w edukacji, wtem PiS wyciągnął pakiet poprawek. Grupiński przerwał komisję

Miały być bezbolesne zmiany w edukacji, wtem PiS wyciągnął pakiet poprawek. Grupiński przerwał komisję

. Wcześniej PO i Nowoczesna zgłaszały wątpliwości dotyczące części zapisów noweli, PSL zapowiedział głosowanie przeciw projektowi, a PiS i Kukiz'15 poparły proponowane rozwiązania. Niespodziewanie posłowie PiS zaczęli zgłaszać poprawki do nowelizacji dotyczące kolejnych tematów m.in. arkuszy organizacyjnych i

Sejm zmienił zasady opiniowania projektów co do ich zgodności z prawem UE

praktyce więc opinia taka będzie się pojawiać obowiązkowo tylko przed skierowaniem projektów do I czytania. Z propozycją znowelizowania regulaminu Sejmu wystąpiła Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich. Zgodnie z przyjętą w piątkowym głosowaniu poprawką do komisyjnego projektu uchwały, w przypadku gdyby

Jak zasobne będą budżety instytucji chroniących obywateli? Pule pieniędzy są okrajane w Sejmie

Jak zasobne będą budżety instytucji chroniących obywateli? Pule pieniędzy są okrajane w Sejmie

zabrać jeszcze kolejny milion złotych - mówi "Wyborczej" Krystyna Skowrońska, posłanka PO. Podczas prac sejmowej komisji finansów publicznych poseł PiS Jacek Sasin bronił swoich pomysłów: - Poprawka to tylko zmniejszenie planowanego zwiększenia budżetu tych instytucji, i żadna z nich nie będzie

Nowy pomysł PiS na pacyfikację Trybunału Konstytucyjnego: nie uchwalić mu budżetu. Czy to może się udać?

Nowy pomysł PiS na pacyfikację Trybunału Konstytucyjnego: nie uchwalić mu budżetu. Czy to może się udać?

wniosek o odroczenie opiniowania budżetu TK do czasu, aż Zgromadzenie Ogólne Sędziów przyjmie go uchwałą w składzie piętnastoosobowym. Powołał się przy tym na opinię trojga sędziów TK wybranych przez PiS, którzy po głosowaniu nad projektem budżetu złożyli przy swoich podpisach zastrzeżenie, że uchwała nie

Komisja: od 2015 r. do podręcznika rządowego konieczne recenzje

zlecenie resortu edukacji, dopuszczany do użytku szkolnego z mocy prawa, nie podlega takim samym procedurom jak podręczniki wydawnictw komercyjnych - m.in. opiniowaniu przez recenzentów z listy MEN. Poprawka Hall została poparta przez rząd. Ponieważ przepis będzie obowiązywał od 1 września 2015 r., nie

Pudrowanie ustawy o TK

Pudrowanie ustawy o TK

We czwartek nową ustawą PiS o Trybunale Konstytucyjnym zajmowały się wspólnie dwie komisje senackie: ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji. Senator PiS Michał Seweryński zgłosił kilka poprawek do ustawy, którą przed tygodniem uchwalił PiS w Sejmie. O tym, czy przejdą, zdecydują

Nie poślą dzieci do szkół w proteście przeciw reformie

Nie poślą dzieci do szkół w proteście przeciw reformie

W piątek, po nieco ponad dobie pracy nad ustawami oświatowymi, za likwidacją gimnazjów zagłosowali senatorzy. Nie nanieśli do projektów żadnej poprawki, choć to ponad 700 stron przepisów. Senatorowie większościowego klubu PiS odrzucili propozycje opozycji, m.in. by opóźnić reformę. Do kosza

Lepsza kontrola doświadczeń na zwierzętach

Lepsza kontrola doświadczeń na zwierzętach

podczas opiniowania jej przez sejmowe komisje rolnictwa i nauki, gdy prawnik z Biura Legislacyjnego ocenił, że jest niedopracowana. Z tym natychmiast zgodzili się prawnicy ministerstwa, a posłanka PO Dorota Niedziela szybko wycofała poprawkę, zanim oddano głos stronie społecznej. Wycofanie poprawki

Zaskoczenie obrońców zwierząt. Poprawka o zewnętrznej kontroli nad doświadczeniami przepadła

Zaskoczenie obrońców zwierząt. Poprawka o zewnętrznej kontroli nad doświadczeniami przepadła

kilkanaście lat ich działalności nigdy takiego przypadku nie było. Poprawka została zgłoszona przez posłów PO podczas drugiego czytania. A następnie wycofana podczas opiniowania jej przez sejmowe komisje rolnictwa i nauki, po tym jak prawnik z biura legislacyjnego ocenił, że jest niedopracowana. Z tym

Ustawa o Trybunale niekonstytucyjnym

Ustawa o Trybunale niekonstytucyjnym

Ruchem pozornym było wrzucenie do sejmowej komisji sprawiedliwości czterech projektów dotyczących zmian w TK (PiS-u, obywatelskiego, PSL i Kukiz'15). Ani poprawki opozycji, ani inicjatywy obywatelskie, które dawały gwarancję zachowania trójpodziału władzy, nie zostały uwzględnione. Z komisji wyszła

W czwartek wieczorem w Sejmie głosowanie nad zmianą ustawy "węglowej"

komisja ds. energetyki opiniowała jeszcze kilkanaście zgłoszonych poprawek. Zgodnie z rządowym planem, 4 z 14 kopalń KW, które - według rządu - generują 80 proc. strat spółki, ostatnio ocenianych na 200 mln zł miesięcznie - trafi do Spółki Restrukturyzacji Kopalń celem likwidacji, a proces ten będzie

Sejm wznowił obrady

, podziału kwot połowowych. Posłowie będą też głosować nad komisyjną propozycją nowelizacji Regulaminu Sejmu, która zmienia zasady opiniowania projektów, co do ich zgodności z prawem UE, nad projektem ustawy o zniesieniu 9 maja jako Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności oraz nad poprawką Senatu do

Marszałek Sejmu: Ja tu tylko interpretuję

.   Rządzący we własnym gronie uchwalili kilka ustaw, w tym budżetową i „dezubekizacyjną”, obniżającą renty i emerytury „funkcjonariuszom komunistycznego reżimu”. Czy uchwalili je prawidłowo – w szczególności: czy było kworum, a także czy głosowanie poprawek jednym

Ustawa inwigilacyjna w Sejmie. Rząd: Nie będzie można pobierać treści korespondencji

Czartoryski. Obradom przysłuchiwali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Fundacji Panoptykon czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, które opiniowały projekt. 10 organizacji pozarządowych zaapelowało do posłów o wprowadzenie do projektu PiS "niezbędnych gwarancji i rozwiązań chroniących

Wobec zastraszania i niszczenia przyszłości edukacji nie warto siedzieć pod miotłą

Młodzieży powołanej przez MEN w październiku 2016 r., bo to oni mieli odwagę zaproponować zmiany. Ich celem miało być opiniowanie. MEN odrzuciło poprawki. Młodzi stanęli na wysokości zadania – dali przykład niezłomności w obronie wartości. Nie tak powinno być. To my, dorośli, powinniśmy dawać im

Poprawianie doświadczeń na zwierzętach - jeszcze sporo jest do zrobienia

Połączone sejmowe komisje nauki i rolnictwa skończyły w czwartek prace nad przygotowaniem do drugiego czytania rządowej ustawy o doświadczeniach na zwierzętach. Tak jak podczas poprzedniego posiedzenia komisji posłowie przyjmowali tylko te poprawki, które pozytywnie opiniował rząd i które

PiS z ustawą o sześciolatkach idzie jak burza. Ale mają 14 stron poprawek

zmiany" wprowadzone przez rząd PO-PSL. Projekt poselski nie wymaga m.in. szerokich konsultacji. Taki tryb od kilku tygodni krytykują społecznicy, związki zawodowe oraz posłowie opozycji. Ekspresowa dyskusja i poprawki Ponieważ do projektu poprawki złożyły kluby PiS i PSL, trafi on z powrotem na

Marszałek Karczewski przegrał w Senacie spór o pomniki. Walka z ukraińskim i pruskim nacjonalizmem zostaje

Senatu Stanisław Karczewski złożył wniosek o wycofanie projektu ustawy z Sejmu. Senator Robert Mamątow z PiS tłumaczył w jego imieniu, że „w tej ustawie znalazły się zapisy, które mogą narazić nasz kraj na reperkusje międzynarodowe”. Chodzi o tzw. poprawkę senatora Jerzego Czerwińskiego

Sejm głosuje we wtorek nad tzw. pakietem kolejkowym

wieczorem poprawki opiniowała sejmowa komisja zdrowia i negatywnie oceniła wszystkie zgłoszone przez klub PiS oraz PSL, zaś pozytywnie - przez klub PO. Przyjęta pozytywnie została poprawka klubu PO, która przewiduje, że pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty, nawet jeżeli mają tylko średnie

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych pisze apel do prezydenta Dudy ws. TK

We wtorek Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawę rozpatruje aktualnie Senat RP. Moje wystąpienie kieruję do Pana Prezydenta, przyjmując, że Izba Wyższa naszego parlamentu nie uchwali poprawek i ustawa w brzmieniu uchwalonym przez Sejm w dn. 22 grudnia br. trafi

Komisja: od 2015 r. do podręcznika rządowego konieczne recenzje

pisany na zlecenie resortu edukacji, dopuszczany do użytku szkolnego z mocy prawa, nie podlega takim samym procedurom jak podręczniki wydawnictw komercyjnych - m.in. opiniowaniu przez recenzentów z listy MEN. Poprawka Hall została poparta przez rząd. Ponieważ przepis będzie obowiązywał od 1 września

Sejm za likwidacją sprawdzianu szóstoklasisty, ale przy okazji mocno uderza w samorządy

i ewentualnie złożyć wniosek o ponowne sprawdzenia pracy. Dzięki zdjęciom ta procedura odwoławcza ma być dla nich łatwiejsza. Nowelizacja wprowadza także zmiany dotyczące nadzoru pedagogicznego, m.in. przywraca opiniowanie arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i placówek oświatowych przez

Komisja negatywnie o poprawce nt. instytucji kultury i filmowych

poprawki zgłoszone przez Senat do nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej, rozpatrywane w poniedziałek przez komisję kultury, zostały pozytywnie zaopiniowane. Początek posiedzenia komisji, jak i jego zakończenie, zostały zdominowane przez dyskusję na temat poprawki opiniowanej na poprzednim

Prezydent zablokował ustawę o sądach wojskowych. Prewencyjnie skierował do Trybunału Konstytucyjnego

, jego wydziału albo dokonać lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu. Wybór prezesa sądu Nowela normowała też zasady opiniowania kandydatów na prezesa sądu wojskowego. Miał on uzyskać pozytywną opinię zgromadzenia sędziów sądów wojskowych, a jeśli zgromadzenie w ciągu dwóch miesięcy nie wyda

Wiceszef KE: Oczekujemy, że nowelizacja ws. TK nie zostanie przyjęta

jest organem doradczym Rady Europy. Składa się ona z ekspertów w zakresie zagadnień konstytucyjnych i opiniuje projekty oraz ustawy przyjmowane w państwach Rady Europy, w szczególności w krajach, które przechodzą transformację ustrojową. W środę około godz. 18 Senat rozpoczął dyskusję na temat

Obrońcy zwierząt przeciwko nowej ustawie o doświadczeniach na zwierzętach

"Lex Nova" zaapelowała do posłów o konkretne poprawki. Pod petycją w tej sprawie w internecie podpisało się ponad 15 tys. osób. Poprawki w imieniu PTE zgłaszał podczas obrad podkomisji w zeszłym tygodniu prof. Elżanowski. Jednak nikt z posłów nie chciał ich zgłosić, a Ministerstwo Nauki

Ustawa inwigilacyjna przyjęta. Wielki PiS czuwa

mogły te dane pobierać przez stałe łącze, bez pytania. Projekt fundamentalnie skrytykowali wszyscy, którzy go opiniowali: RPO, GIODO, samorządy adwokacki i radcowski, prokurator generalny, Krajowa Rada Sądownictwa. A także Biuro Analiz Sejmowych, które uznało projekt za sprzeczny z prawem Unii

Szydło: Komisja Wenecka jest politycznie naciskana przez polityków opozycji

posłów partii rządzącej. Podczas trzeciego czytania PiS odrzucił wszystkie spośród 44 poprawek złożonych przez opozycję. PiS zapewnia teraz, że zmiany do ustawy będzie można wprowadzić podczas prac w Senacie. Również podczas środowej konferencji prasowej Beata Szydło podkreślała, że proces legislacyjny

Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do prezydenta o niepodpisywanie noweli ustawy paraliżującej TK

PiS. Senackie komisje wniosły w środę po południu, aby Izba przyjęła bez poprawek tę nowelizację. Żurek zaznaczył, że wprawdzie prace w parlamencie nad tą nowelizacją się nie zakończyły i ustawa nie trafiła jeszcze do prezydenta, ale - jak dodał - widać, "jakie jest tempo procedowania". W

Pieniądze na Polonię i Polaków za granicą w MSZ?

uszczuplenia kompetencji Senatu zabrakło do tej pory rozmowy w samym klubie PO. - Żeby przekonać ludzi, powinna się odbyć dyskusja. Dyskusja się nie odbyła, a ludzie mają prawo do wątpliwości" - powiedział przedstawiciel PO z jednej z komisji, które opiniowały poprawki do budżetu. Z kolei źródła zbliżone

Społeczeństwo bardziej upodmiotowione

społeczeństwo zdecyduje w nadchodzących wyborach. Więc tu jakby nieco podmiotowości społeczeństwu ujęto. Senat, niestety, odrzucił poprawkę, by skreślić przepis, który wymusza ten wcześniejszy wybór sędziów. Argumenty były mocno naciągane: trzeba wybrać teraz, bo "istnieje groźba", że przyszły

Prezydent Francji przegrał zmianę konstytucji

zanosiło się bowiem, by poprawki konstytucyjne w tej samej wersji poparły Zgromadzenie Narodowe i Senat, w którym silna jest prawica (w pierwszym czytaniu obie izby przyjęły różne warianty). Tym trudniejsze byłoby uzyskanie - potrzebnych w finale reformy konstytucji - trzech czwartych głosów w Kongresie

Witold Waszczykowski analizuje list wiceszefa Komisji Europejskiej

polskich władz z Komisją Wenecką, czyli Europejską Komisją na rzecz Demokracji przez Prawo, która jest organem doradczym Rady Europy. Składa się ona z ekspertów w zakresie zagadnień konstytucyjnych i opiniuje projekty oraz ustawy przyjmowane w państwach Rady Europy, w szczególności w krajach, które

12 zł za godzinę zagrożone? Ministerstwo Rozwoju krytykuje

poprawki. To mocne uderzenie Ministerstwa Rozwoju w sztandarowy projekt PiS i silne wsparcie dla lobby pracodawców, którzy od stycznia głośno protestują przeciwko ustawie. Żaden z polityków PiS nie zdecydował się na komentarz do sprawy. - Faktycznie jest zaostrzenie pomiędzy resortami. Ale wolałbym odegrać

Władza bierze szkoły, Trybunał i ulice

rozpowszechniane przez partię rządzącą. Między innymi ten, że kiedyś trudniej było zdać maturę, a czteroletnie liceum jest gwarancją wyższego poziomu nauczania. Zaznaczają też, że nie będą opiniować szczegółowych zapisów ustaw (to ponad 700 stron), bo to „oznaczałoby akceptację zarówno potrzeby, jak i

Prezesi TVP i Polskiego Radia na nowy rok?

wiecie o wolności słowa, wstydu nie macie! Gdy po południu w sali sejmowej pojawił się Jarosław Kaczyński, doszło do przyspieszenia. PiS-owska większość zdecydowała, że połączone komisje nie będą opiniować poprawek, tylko od razu cały Sejm przejdzie do trzeciego czytania. Kurski na TVP z ekipą "

KE nie zakwestionowała żadnego z planów budżetowych państw strefy euro

finansowej zapisanych w Pakcie Stabilności i Wzrostu, to do środy mogła poprosić o wprowadzenie poprawek. Według Katainena kraje, których plany budżetowe budziły początkowo obawy Komisji, odpowiedziały "konstruktywnie". "Uwzględniając wszystkie informacje i poprawki, które nam zakomunikowano

Pieskie życie nowej ustawy o doświadczeniach na zwierzętach

. Projekt degraduje ducha i literę dyrektywy, zamiast ją rzetelnie transponować" - czytamy w stanowisku Polskiego Towarzystwa Etycznego, którego przedstawiciele podczas obrad podkomisji zgłaszali propozycje poprawek. Wszystkie negatywnie opiniowali przedstawiciele Ministerstwa Nauki. Nie znaleźli się

VoteWatch o Polakach w PE: kto pisał sprawozdania, kto składał poprawki

Wszystkie przepisy unijne, a także niewiążące rezolucje przyjmowane przez Parlament Europejski, wymagają wcześniejszego przygotowania tzw. sprawozdania. Ich autorami są posłowie sprawozdawcy, którzy odpowiadają za drobiazgowe uzasadnienie i ostateczny kształt przepisów czy uchwał, a także opiniują

Resort zdrowia chce państwowej kontroli nad wszystkimi inwestycjami w medycynie. "Wracamy do komunizmu"

inwestor dobrze wyda swoje. To jego sprawa. Ministerstwo Zdrowia twierdzi jednak, że o żadnej blokadzie nie ma mowy. - IOWISZ nie może hamować inwestycji, ponieważ nie stanowi mechanizmu decydowania o nich. Projektowane przepisy wprowadzają wyłącznie narzędzia do opiniowania ich celowości - mówi Kruszewska

Rowery miejskie w Poznaniu mają już 37 stacji. Jak się sprawdzają?

minusem. Będą poprawki? Co na to miasto? Oficer rowerowy jest na urlopie, nie udało nam się z nim skontaktować. Agnieszka Smogulecka z Zarządu Transportu Miejskiego tłumaczy, że lokalizację nowych stacji wybierali sami mieszkańcy (ale spośród miejsc zaproponowanych przez ZTM). Wcześniej opiniowała je m.in

Reprywatyzacja warszawska w Trybunale. Wyrok ws. małej ustawy w ciągu trzech miesięcy

Mała ustawa reprywatyzacyjna to poprawki wprowadzone do obowiązującego dziś ustawodawstwa, a nie nowy akt prawny. W założeniu miała łagodzić skutki obowiązywania dekretu komunalizacyjnego z 1945 r., który działa w granicach przedwojennej Warszawy. Jak informuje wiceprezydent Jarosław Jóźwiak

Ustawa PiS o Trybunale to pułapka

AGATA KONDZIŃSKA : Dziś senackie komisje będą opiniować ustawę PiS o TK, którą w ubiegłym tygodniu uchwalił Sejm. Opozycja mówi o ograniczeniu roli rzecznika praw obywatelskich. ADAM BODNAR: W czerwcu 2015 r. RPO uzyskał możliwość przyłączania się do pytań zadawanych Trybunałowi przez sądy oraz do

Rząd zgłosił uwagi do senackiego projektu ustawy o odpadach

sprzeciwił się też propozycji, by wydłużyć terminy opracowania wojewódzkich programów gospodarki odpadami do 31 grudnia 2015 i zmienić "zatwierdzanie" planów inwestycyjnych na "opiniowanie" ich przez ministra środowiska. W komunikacie czytamy, że te poprawki "mogłyby spowodować

Zdemontować ''niszczarkę''

, że wszystkie projekty wpływające do Sejmu są opiniowane pod kątem zgodności z konstytucją. Losowo przejrzałam te, które uzyskały numer druku sejmowego (czyli nie wzbudziły wątpliwości). Przy ani jednym nie znalazłam opinii o zgodności z konstytucją. Marszałkini podważyła też to, że projekty

Posłowie: Homoseksualiści mogą prowadzić rodzinne domy dziecka

W Senacie taką poprawkę zaproponował Piotr Kaleta (PiS). Została przyjęta wbrew negatywnym opinii senackiego biura legislacyjnego oraz komisji, które ja opiniowały. W innej poprawce Kaleta chciał, aby osoby o orientacji homoseksualnej nie mogły być asystentami rodziny, tej poprawki senatorowie nie

Senat potrzebny, wymaga reformy

pierwszej kadencji. Kiedy liczba senatorów dożywotnich wzrosłaby do 30, liczebność Senatu należałoby powiększyć do 70. Senat nie powinien mieć inicjatywy ustawodawczej, zachowałby natomiast obecną możliwość uchwalania poprawek i możliwość odrzucenia ustawy w całości - do rozpatrzenia przez Sejm. Senat

Do Senatu i ONZ: Chrońcie wolność zgromadzeń!

tydzień. W środę opiniowała ją komisja ustawodawcza Senatu. Do odrzucenia ustawy namawiali senatorów gościnne - bo nie są członkami tej komisji - senatorowie Marek Borowski (niezależny) i Józef Pinior (PO), a także Witold Gintowt-Dziewałtowski (PO), Andrzej Matusiewicz (PiS) i Bogdan Paszkowski (PiS

Senat. PiS: niech MEN określi warunki jakie musi spełnić bezpłatny podręcznik

spełniać podręczniki" - powiedział PAP Wiatr. PiS złożył także kilka innych poprawek dotyczących m.in. kwestii rzeczoznawców mających opiniować bezpłatny podręcznik. Nowelizacja, którą w środę zajął się Senat stanowi, że "minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (...) może zlecić

Wyzywają nas od najgorszych, a co tak naprawdę robimy? Jako naukowiec poczułam się wywołana do tablicy

w Zakładzie Parazytologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego). Obecnie komisje etyczne opiniują pozytywnie 98 proc. wniosków, więc wydawać by się mogło, że zgodę na krojenie zwierzaka można uzyskać niemalże od ręki. Katarzyna Tołkacz wyjaśnia: "Każdy wniosek jest rozpatrywany pod

Eksperci o ustawie antymonopolowej: może poprawić etykę biznesu

Sejm we wtorek przyjął legislacyjne poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Tym samym trafiła ona do podpisu prezydenta. Nowe prawo przewiduje m.in., że UOKiK będzie mógł ostrzegać konsumentów przed reklamami, które narażają ich na straty. Wprowadza też osobistą

Historie telewizyjne: Kłopotliwy "Kanał"

podsunął tekst 29-letniemu Andrzejowi Wajdzie. Po rozpisaniu tekstu na sceny zajęła się nim specjalna komisja, która w PRL-owskiej kinematografii opiniowała, czy film można skierować do produkcji. Zdania były podzielone. Ludwik Starski, scenarzysta z przedwojenną praktyką, stwierdził: "Musimy się

Podkomisja o projekcie ustawy o pomocy działaczom opozycji w PRL

marszałkach województw mamy nadzieję powstaną takie punkty kontaktowe, informacyjne i doradcze dla tych osób" - zaakcentował Piechota. Podkreślił, że najważniejsze wniesione podczas posiedzenia podkomisji poprawki dotyczyły doprecyzowania kręgu uprawnionych do pomocy. "Były bowiem obawy, że mogą

Reforma sądów: minister się poprawi

Ministrów, bo cofnęlibyśmy proces legislacyjny. Uwagi zostaną zgłoszone jako poprawki podczas pracy w sejmowej komisji. - To totalny bałagan! Dlaczego opiniujemy projekt, który jest nieaktualny? We wtorek ma się odbyć w Sejmie publiczne wysłuchanie! - denerwuje się sędzia Waldemar Żurek, członek KRS i

Niszczarka sejmowa osłabia opozycję, a zamrażarka nadal działa

rodzaju ''zamrażarką'' jest też wielokrotne nieraz zwracanie projektu wnioskodawcom ''do poprawki'' przed jego zarejestrowaniem. Co do opiniowania projektów ustaw przez komisję ustawodawczą, to oczywiście marszałek może to robić, ale należy pamiętać, że opinia komisji nie jest decyzją Sejmu. Nie ma

Skarpa warszawska: szarytki chcą, by umożliwiono im zabudowę

pomoc wykluczonym i o powiększenie istniejącego już przedszkola. To wymaga inwestycji. Lobbują za zmianą projektu Zamierzenia inwestycyjne zakonnic przekreślić może plan zagospodarowania rejonu ul. Foksal. Jego projekt w najbliższych tygodniach będzie opiniować Rada Śródmieścia, potem ma go uchwalić

Helsińska Fundacja woła ONZ na pomoc ws. ustawy o zgromadzeniach

, kto z nich w danym momencie z wolności zgromadzeń skorzysta - mówiła Batko. Głosowanie w Senacie nad ustawą za tydzień. W środę opiniowała ją Komisja Ustawodawcza Senatu. Do odrzucenia ustawy namawiali senatorów gościnne - bo nie są członkami tej komisji - senatorowie Marek Borowski (niezależny) i

Ile partiom zostanie w kasie

przygotowani na czwartkowe głosowanie, więc nie ma powodu, żeby coś tu zmieniać. A jak premier ma problemy z łączeniem funkcji szefa rządu i posła, to powinien zrezygnować z tej drugiej - mówił "Gazecie" szef koalicyjnego klubu PSL Stanisław Żelichowski. Jeszcze wczoraj poprawki Senatu opiniowała

Projekt. Powiat metropolitalny ma koordynować rozwój samorządów

Projekt ten opiera się na poprzednim - napisanym pod kątem specyfiki woj. śląskiego przez m.in. prof. Bogdana Dolnickiego i posła PO Marka Wójcika - i dzięki wprowadzonym poprawkom ma zawierać uniwersalne rozwiązania dla różnych aglomeracji. Takim rozwiązaniem, mającym gwarantować sensowność

Skarżysko tonie w długach. Wejdzie komisarz?

tego ostatnie informacje o coraz większych kłopotach miasta. Jak informowaliśmy, w czwartek radni nie zgodzili się na zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2026. Naniesienia poprawek w tych dokumentach do 16 maja żądała od Skarżyska RIO. W przypadku budżetu chodzi tylko o

Prezydent krytykuje ustawę o lekach

Kulesza i Zbigniew Ćwiąkalski, którzy na zamówienie firm farmaceutycznych opiniowali ustawę, już w trakcie konsultacji społecznych zwracali uwagę, że jej zapisy naruszają zasady konstytucyjne. Bo np. nieprecyzyjne są zapisy o karach administracyjnych. Sprzedaż - nawet omyłkowa - jednego opakowania leku w

Komisje kończą prace nad projektem ws. ograniczenia immunitetów

Zgromadzenia Narodowego, myślę, że zajmiemy się tym na początku czerwca" - zaznaczyła Prządka. Ekspertyzy zamówione przez komisję dotyczyły objęcia zapisami projektu sędziów. Poprawkę taką chcieli złożyć posłowie PiS. To jednak - według Głogowskiego - nie jest możliwe bez uprzedniej zmiany konstytucji

Jest zgoda na 170-metrowy wysokościowiec przy Twardej

przypadku osiedla na kilkuhektarowej działce firmy PZL-Wola na Starych Jelonkach między Człuchowską, Połczyńską i linią kolejową. I ten teren ma być przeznaczony pod zieleń i sport. Ekolodzy kwestionowali m.in. poprawkę dopuszczającą intensywniejszą zabudowę w rejonie ul. Bartyckiej. - Mieliśmy dwie fale

Czy śmieci przysypią PO?

, który na zlecenie Biura Analiz Sejmowych opiniował rządowy projekt ustawy śmieciowej, przestrzegał, że jeśli nie zostanie ona poprawiona, to może zakończyć się ''przerzuceniem kar unijnych ze skarbu państwa na gminy, gdyż poprawa wskaźników odzysku i składowania odpadów, z których Polska będzie

Lekarka: Wiele doświadczeń na zwierzętach nie przekłada się na zastosowanie w medycynie. Trzeba je ograniczyć

musieliby częściej przyjeżdżać do Warszawy na posiedzenia? Komisje lokalne odrzucają zaledwie 2 proc. wniosków. Na zarzut, że to dowód na pozorność kontroli, prof. Turlejski odpowiada, że wiele wniosków jest poprawianych zgodnie z uwagami komisji, dlatego są opiniowane pozytywnie. To są głównie poprawki

Sejm o doświadczeniach na zwierzętach

ustawa wkrótce będzie sprzeczna z prawem UE. Senat dowiedział się o tym prywatnym kanałem od urzędniczki z Brukseli. Uchwalił wiele poprawek do projektu. Część z nich we wtorek Sejmowa Komisja Europejska zaopiniowała negatywnie, m.in.: tę dającą Krajowej Komisji Etycznej prawo do opiniowania projektów

Skazani na biegłych

zakresie badań dokumentów na południu Polski, to tam mamy ich pod dostatkiem. Bo są to przeważnie absolwenci właśnie tej szkoły. I nikt się nie interesuje, by sprawdzić ich kompetencje oraz faktyczne doświadczenie w opiniowaniu. Będą się uczyć w trakcie. - Na żywym materiale ludzkim. Ja również prowadzę

Vector, czyli wykolejony biurowiec na Woli

. - Obiecaliśmy, że sprawdzimy, czy w planie zagospodarowania da się pogodzić warunki zabudowy i zapisy studium - mówi Tomasz Andryszczyk, rzecznik ratusza. Uchwalenie planu Moczydła wpisano do programu wtorkowej sesji Rady Warszawy. W projekcie planu nie wprowadzono żadnych poprawek. - To zahamowałoby procedurę

Adam Bodnar: Gender to kilka procent spraw RPO

odrzucić. Bez grzebania w nich i psucia koncepcji. - Chodzi o to, że te ustrojowe projekty wnoszone są nie jako rządowe, tylko poselskie. Bo gdyby rzeczywiście przeszły pełny rządowy tryb legislacyjny, to można by się zgodzić, że Sejm nie powinien już wnosić zasadniczych poprawek kwestionujących sens

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o IPN

uniknięcie sytuacji, w której w wypadku śmierci prezesa IPN nie byłoby osoby, która mogłaby pełnić jego obowiązki. Posłowie odrzucili poprawkę zgłoszoną przez koło Polska Plus, która zakładała, że to nie marszałek Sejmu, ale przewodniczący Kolegium IPN wybierałby zastępcę, który pełniłby funkcję prezesa

Nie będzie 50 proc. PIT!

poselskie przewidują pozostawienie wszystkich albo przynajmniej części dotychczasowych odliczeń. W zeszłym tygodniu sejmowa komisja finansów publicznych, która opiniowała poprawki do nowelizacji ustawy o PIT, opowiedziała się za obniżeniem limitu ulgi za darowizny na wszelkie cele charytatywne łącznie do

Policja: nowela o bezpieczeństwie imprez odpowiedzią na incydenty

narzędzi, a które dotąd nie były usankcjonowane. Zapisy noweli były przez nas opiniowane" - podkreślał Sokołowski. Odniósł się także do kwestii, która wzbudzała największe kontrowersje, czyli zapisu, zgodnie z którym pod pewnymi warunkami na stadionach można sprzedawać niskoprocentowy alkohol (chodzi

"Tani podręcznik" inaczej

Senat poprawiał wczoraj nowelizację ustawy oświatowej przygotowaną przez LPR i ministra edukacji Romana Giertycha. Znajduje się wniej m.in. program "Tani podręcznik", który oprotestowali już nauczyciele, księgarz iwydawnictwa. Po poprawkach Senatu szkoła będzie mogła dla jednego

Małgorzata Halber: Rzeczy sterylne mnie przerażają

przy tej pierwszej opcji, bo sama lubię kiedy jest dużo. Drobne poprawki graficzne i to by było na tyle. Marzenie, biorąc pod uwagę, jak zwykle wygląda praca nad publikacjami. Wydawnictwo promuje książkę chwytliwym hasłem, że była rysowana na rachunkach za gaz. Czemu akurat za gaz? Jak powstawały te

Sejmowa komisja o podatkowych poprawkach Senatu

Ledwie w czwartek Senat przegłosował poprawki do nowelizacji ustaw podatkowych na 2004 r., a już w piątek rano opiniowała je sejmowa komisja finansów publicznych. Zaledwie kilkanaście godzin organizacje pozarządowe mogły więc świętować sukces osiągnięty w Senacie. Sejmowa komisja nie poparła

PiS wygrał z PO w Senacie walkowerem

samorządowych. Czyli jeśli jutro w PO frekwencja dopisze, a senatorowie PiS znów nie będą chcieli głosować, to zarzut o zawłaszczaniu, którego pan się tak obawia, okaże się aktualny. - Niestety tak. Jeśli oni nie chcą współtworzyć prawa, jeśli nie chcą opiniować ustaw, jeśli nie chcą zgłaszać poprawek do ustaw

Ustawa o IPN bez poprawek w Senacie

W głosowaniu najpierw odrzucono wniosek PiS o odrzucenie nowelizacji. Zaraz potem za wnioskiem PO, by przyjąć ją bez poprawek, zagłosowało 46 senatorów, przeciw było 36, a wstrzymał się 1. Wobec tego nie głosowano żadnych poprawek zgłoszonych przez senacką komisję. Wnosiła ona m.in. o odebranie

Gdy lekarz popełni błąd? Idzie w zaparte

różnych dziedzin medycyny. Dostępność biegłych nie jest zadawalająca - są obłożeni pracą i zdarza się, że oczekiwanie na opinię jest długotrwałe. Czasami biegli z Gdańska nie chcą opiniować w sprawach dotyczących lokalnych placówek, gdy roszczenie dotyczy zabiegu przeprowadzonego w szpitalu, z którymś w

W parlamencie koniec prac nad ustawą o współpracy rozwojowej

Ustawa ma na celu stworzenie spójnych ram instytucjonalno-prawnych, które umożliwią znacznie efektywniejsze włączenie się naszego kraju w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju. W piątek w ostatnim dniu ostatniego w tej kadencji posiedzenia Sejmu posłowie głosowali na senackimi poprawkami do

Rozmowa z Aleksandrą Jakubowską. Mogła być tam pana teściowa

, że jedna z pracownic RCL uznała, że najlepszą obroną jest atak. Ale trzeba przypomnieć, że przed wejściem pod obrady Rady Ministrów projekt był przez RCL opiniowany. Czyli wbrew temu, co twierdzą pracownice RCL, projekt przygotowany był dobrze? - Ja nie podzielam opinii, że był przygotowany fatalnie

Dwa metry dla polityka

O tym, że pomysł ograniczenia finansowania partii z budżetu autorstwa Platformy Obywatelskiej może okazać się kompromitacją, napisała czwartkowa "Rzeczpospolita". Wytknęła ustawie m.in. brak okresu przejściowego, a także pominięcie opiniowania projektu przez partie. Wczoraj ustawą

Panie prezydencie, oddajmy rzeźbie przyrodzenie!

i odlewu. Wtedy jest czas na poprawki i uwagi. Tutaj to zaniedbano, czego efektem była ingerencja władz, kiedy rzeźba już funkcjonowała. Nieważne, że tylko kilka dni. Już była i działała. Teraz ingerencja prezydenta wpisuje się w schemat okaleczania sztuki i niewiele można zrobić. Role dramatu

Zdrowie rolników na mały ryczałt

ustaw okołobudżetowych. Poprawki były omawiane tylko w komisji finansów, choć zmiany objęły także ustawę zdrowotną właśnie w punkcie dotyczącym składki za rolników. Zamiast liczenia jej od ceny żyta wprowadzono ryczałt w wysokości 1 mld 862 mln zł rocznie. Według uzasadnienia dołączonego do projektu

Sejm znowelizował ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej.

Pozostałe dwie przyjęte poprawki przewidują możliwość odwołania od decyzji IPN o wydaniu kopii dokumentów osobie, która była tajnym współpracownikiem służb PRL oraz wprowadzają zasadę, że kopiowanie akt IPN w celach naukowych i dziennikarskich jest płatne. PO złożyła swój projekt w grudniu 2009 r

Czy rzeczoznawcy wyceniają, jak im się podoba?

później opłata wzrośnie do 900 zł, a za dwa lata - do 1200 zł. Zatem dopiero w trzecim roku od aktualizacji wartości gruntu opłata wzrośnie do poziomu z niej wynikającego. Wysokość opłaty może być aktualizowana (podnoszona) nie częściej niż raz na trzy lata. Poprawka PFSRM miałaby nie dopuścić do

W Sejmie kontrowersyjne ustawy last minute

resortu, który je przygotowuje. Dzięki temu można uznać, że powstają transparentnie. I fachowo, bo czuwają nad nimi Rządowe Centrum Legislacji i Rada Legislacyjna przy premierze. Ale np. konsultuje się projekt, potem wprowadza szereg poprawek i tego nowego, czasem zupełnie innego, już się nie konsultuje

Zielone trzy razy tak dla Pola Mokotowskiego

alarmowym zajęli się opiniowaniem projektu planu zagospodarowania tego terenu. Do przyspieszenia prac nad tym dokumentem od kilkunastu dni wzywała "Gazeta". Pod apelem w tej sprawie podpisało się już prawie 14,5 tys. warszawiaków zbulwersowanych próbą ogrodzenia czterech hektarów parku od strony

Komisja kultury jest coraz bliżej końca prac nad nowelą medialną

Konkurencji i Konsumenta, Ministerstwa Infrastruktury czy Poczty Polskiej. Pracom posłów przygląda się także wiceminister kultury Rafał Skąpski. Posłowie dali się przekonać ekspertom którzy opiniowali rządowy projekt ustawy medialnej na wniosek Marka Borowskiego i wprowadzili prawie wszystkie sugerowane przez

Komisja hazardowa. Wassermann kontratakuje

wypowiedź Urbaniaka chodzi. Zarzucił też Urbaniakowi, że brał udział w pracach nad nowelizacją, która miała podnieść zryczałtowany podatek od automatów do gier do 180 euro. - Był w grupie posłów PO, którzy optowali za poprawką której skutkiem jest to, że ustawa weszła w życie dopiero po kilku miesiącach