opiniowała poprawki

PAP

Sejmowa komisja zdrowia opiniowała poprawki do tzw. pakietu kolejkowego

Sejmowa komisja zdrowia opiniowała poprawki do tzw. pakietu kolejkowego

Sejmowa komisja zdrowia opiniowała w poniedziałek wieczorem poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania do projektów ustaw wchodzących w skład tzw. pakietu kolejkowego oraz pakietu onkologicznego. Komisja negatywnie odniosła się do wszystkich poprawek klubu PiS.

Sejmowa podkomisja ochrony środowiska o poprawkach do ustawy o GMO

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa po raz kolejny opiniowała we wtorek poprawki zgłoszone do projektu noweli ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych.

Sejm za większością poprawek Senatu do noweli ustawy o odpadach

Regionalną instalacją przetwarzania odpadów musi być zakład, który będzie mógł przetworzyć śmieci z obszaru zamieszkanego przez 120 tys. mieszkańców - zakłada jedna z przyjętych w czwartek przez Sejm poprawek Senatu do noweli ustawy o odpadach.

Sejm zmienił zasady opiniowania projektów co do ich zgodności z prawem UE

praktyce więc opinia taka będzie się pojawiać obowiązkowo tylko przed skierowaniem projektów do I czytania. Z propozycją znowelizowania regulaminu Sejmu wystąpiła Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich. Zgodnie z przyjętą w piątkowym głosowaniu poprawką do komisyjnego projektu uchwały, w przypadku gdyby

Lepsza kontrola doświadczeń na zwierzętach

Lepsza kontrola doświadczeń na zwierzętach

podczas opiniowania jej przez sejmowe komisje rolnictwa i nauki, gdy prawnik z Biura Legislacyjnego ocenił, że jest niedopracowana. Z tym natychmiast zgodzili się prawnicy ministerstwa, a posłanka PO Dorota Niedziela szybko wycofała poprawkę, zanim oddano głos stronie społecznej. Wycofanie poprawki

Zaskoczenie obrońców zwierząt. Poprawka o zewnętrznej kontroli nad doświadczeniami przepadła

Zaskoczenie obrońców zwierząt. Poprawka o zewnętrznej kontroli nad doświadczeniami przepadła

kilkanaście lat ich działalności nigdy takiego przypadku nie było. Poprawka została zgłoszona przez posłów PO podczas drugiego czytania. A następnie wycofana podczas opiniowania jej przez sejmowe komisje rolnictwa i nauki, po tym jak prawnik z biura legislacyjnego ocenił, że jest niedopracowana. Z tym

W czwartek wieczorem w Sejmie głosowanie nad zmianą ustawy "węglowej"

komisja ds. energetyki opiniowała jeszcze kilkanaście zgłoszonych poprawek. Zgodnie z rządowym planem, 4 z 14 kopalń KW, które - według rządu - generują 80 proc. strat spółki, ostatnio ocenianych na 200 mln zł miesięcznie - trafi do Spółki Restrukturyzacji Kopalń celem likwidacji, a proces ten będzie

Komisja: od 2015 r. do podręcznika rządowego konieczne recenzje

zlecenie resortu edukacji, dopuszczany do użytku szkolnego z mocy prawa, nie podlega takim samym procedurom jak podręczniki wydawnictw komercyjnych - m.in. opiniowaniu przez recenzentów z listy MEN. Poprawka Hall została poparta przez rząd. Ponieważ przepis będzie obowiązywał od 1 września 2015 r., nie

Sejm wznowił obrady

, podziału kwot połowowych. Posłowie będą też głosować nad komisyjną propozycją nowelizacji Regulaminu Sejmu, która zmienia zasady opiniowania projektów, co do ich zgodności z prawem UE, nad projektem ustawy o zniesieniu 9 maja jako Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności oraz nad poprawką Senatu do

Poprawianie doświadczeń na zwierzętach - jeszcze sporo jest do zrobienia

Poprawianie doświadczeń na zwierzętach - jeszcze sporo jest do zrobienia

Połączone sejmowe komisje nauki i rolnictwa skończyły w czwartek prace nad przygotowaniem do drugiego czytania rządowej ustawy o doświadczeniach na zwierzętach. Tak jak podczas poprzedniego posiedzenia komisji posłowie przyjmowali tylko te poprawki, które pozytywnie opiniował rząd i które

Sejm głosuje we wtorek nad tzw. pakietem kolejkowym

wieczorem poprawki opiniowała sejmowa komisja zdrowia i negatywnie oceniła wszystkie zgłoszone przez klub PiS oraz PSL, zaś pozytywnie - przez klub PO. Przyjęta pozytywnie została poprawka klubu PO, która przewiduje, że pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty, nawet jeżeli mają tylko średnie

Społeczeństwo bardziej upodmiotowione

Społeczeństwo bardziej upodmiotowione

społeczeństwo zdecyduje w nadchodzących wyborach. Więc tu jakby nieco podmiotowości społeczeństwu ujęto. Senat, niestety, odrzucił poprawkę, by skreślić przepis, który wymusza ten wcześniejszy wybór sędziów. Argumenty były mocno naciągane: trzeba wybrać teraz, bo "istnieje groźba", że przyszły

Komisja: od 2015 r. do podręcznika rządowego konieczne recenzje

pisany na zlecenie resortu edukacji, dopuszczany do użytku szkolnego z mocy prawa, nie podlega takim samym procedurom jak podręczniki wydawnictw komercyjnych - m.in. opiniowaniu przez recenzentów z listy MEN. Poprawka Hall została poparta przez rząd. Ponieważ przepis będzie obowiązywał od 1 września

Obrońcy zwierząt przeciwko nowej ustawie o doświadczeniach na zwierzętach

Obrońcy zwierząt przeciwko nowej ustawie o doświadczeniach na zwierzętach

"Lex Nova" zaapelowała do posłów o konkretne poprawki. Pod petycją w tej sprawie w internecie podpisało się ponad 15 tys. osób. Poprawki w imieniu PTE zgłaszał podczas obrad podkomisji w zeszłym tygodniu prof. Elżanowski. Jednak nikt z posłów nie chciał ich zgłosić, a Ministerstwo Nauki

Komisja negatywnie o poprawce nt. instytucji kultury i filmowych

poprawki zgłoszone przez Senat do nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej, rozpatrywane w poniedziałek przez komisję kultury, zostały pozytywnie zaopiniowane. Początek posiedzenia komisji, jak i jego zakończenie, zostały zdominowane przez dyskusję na temat poprawki opiniowanej na poprzednim

KE nie zakwestionowała żadnego z planów budżetowych państw strefy euro

finansowej zapisanych w Pakcie Stabilności i Wzrostu, to do środy mogła poprosić o wprowadzenie poprawek. Według Katainena kraje, których plany budżetowe budziły początkowo obawy Komisji, odpowiedziały "konstruktywnie". "Uwzględniając wszystkie informacje i poprawki, które nam zakomunikowano

Pieskie życie nowej ustawy o doświadczeniach na zwierzętach

Pieskie życie nowej ustawy o doświadczeniach na zwierzętach

. Projekt degraduje ducha i literę dyrektywy, zamiast ją rzetelnie transponować" - czytamy w stanowisku Polskiego Towarzystwa Etycznego, którego przedstawiciele podczas obrad podkomisji zgłaszali propozycje poprawek. Wszystkie negatywnie opiniowali przedstawiciele Ministerstwa Nauki. Nie znaleźli się

Pieniądze na Polonię i Polaków za granicą w MSZ?

Pieniądze na Polonię i Polaków za granicą w MSZ?

uszczuplenia kompetencji Senatu zabrakło do tej pory rozmowy w samym klubie PO. - Żeby przekonać ludzi, powinna się odbyć dyskusja. Dyskusja się nie odbyła, a ludzie mają prawo do wątpliwości" - powiedział przedstawiciel PO z jednej z komisji, które opiniowały poprawki do budżetu. Z kolei źródła zbliżone

Sejm uchwalił ustawę o Radzie Dialogu Społecznego

Za przyjęciem ustawy głosowało 425 posłów, przeciw było trzech a jeden wstrzymał się od głosu. Posłowie debatowali nad projektem w środę, nie odesłali go do komisji; w drugim czytaniu nie zgłosili poprawek. Wniosek o bezzwłoczne przejście do dalszych prac złożył w środę Waldemar Pawlak (PSL

VoteWatch o Polakach w PE: kto pisał sprawozdania, kto składał poprawki

Wszystkie przepisy unijne, a także niewiążące rezolucje przyjmowane przez Parlament Europejski, wymagają wcześniejszego przygotowania tzw. sprawozdania. Ich autorami są posłowie sprawozdawcy, którzy odpowiadają za drobiazgowe uzasadnienie i ostateczny kształt przepisów czy uchwał, a także opiniują

Rząd zgłosił uwagi do senackiego projektu ustawy o odpadach

sprzeciwił się też propozycji, by wydłużyć terminy opracowania wojewódzkich programów gospodarki odpadami do 31 grudnia 2015 i zmienić "zatwierdzanie" planów inwestycyjnych na "opiniowanie" ich przez ministra środowiska. W komunikacie czytamy, że te poprawki "mogłyby spowodować

Zdemontować ''niszczarkę''

Zdemontować ''niszczarkę''

wszystkie projekty wpływające do Sejmu są opiniowane pod kątem zgodności z konstytucją. Losowo przejrzałam te, które uzyskały numer druku sejmowego (czyli nie wzbudziły wątpliwości). Przy ani jednym nie znalazłam opinii o zgodności z konstytucją.Marszałkini podważyła też to, że projekty negatywnie

Senat. PiS: niech MEN określi warunki jakie musi spełnić bezpłatny podręcznik

spełniać podręczniki" - powiedział PAP Wiatr. PiS złożył także kilka innych poprawek dotyczących m.in. kwestii rzeczoznawców mających opiniować bezpłatny podręcznik. Nowelizacja, którą w środę zajął się Senat stanowi, że "minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (...) może zlecić

Senat potrzebny, wymaga reformy

pierwszej kadencji. Kiedy liczba senatorów dożywotnich wzrosłaby do 30, liczebność Senatu należałoby powiększyć do 70. Senat nie powinien mieć inicjatywy ustawodawczej, zachowałby natomiast obecną możliwość uchwalania poprawek i możliwość odrzucenia ustawy w całości - do rozpatrzenia przez Sejm. Senat

Posłowie: Homoseksualiści mogą prowadzić rodzinne domy dziecka

W Senacie taką poprawkę zaproponował Piotr Kaleta (PiS). Została przyjęta wbrew negatywnym opinii senackiego biura legislacyjnego oraz komisji, które ja opiniowały. W innej poprawce Kaleta chciał, aby osoby o orientacji homoseksualnej nie mogły być asystentami rodziny, tej poprawki senatorowie nie

Do Senatu i ONZ: Chrońcie wolność zgromadzeń!

tydzień. W środę opiniowała ją komisja ustawodawcza Senatu. Do odrzucenia ustawy namawiali senatorów gościnne - bo nie są członkami tej komisji - senatorowie Marek Borowski (niezależny) i Józef Pinior (PO), a także Witold Gintowt-Dziewałtowski (PO), Andrzej Matusiewicz (PiS) i Bogdan Paszkowski (PiS

Podkomisja o projekcie ustawy o pomocy działaczom opozycji w PRL

marszałkach województw mamy nadzieję powstaną takie punkty kontaktowe, informacyjne i doradcze dla tych osób" - zaakcentował Piechota. Podkreślił, że najważniejsze wniesione podczas posiedzenia podkomisji poprawki dotyczyły doprecyzowania kręgu uprawnionych do pomocy. "Były bowiem obawy, że mogą

Skarpa warszawska: szarytki chcą, by umożliwiono im zabudowę

pomoc wykluczonym i o powiększenie istniejącego już przedszkola. To wymaga inwestycji. Lobbują za zmianą projektu Zamierzenia inwestycyjne zakonnic przekreślić może plan zagospodarowania rejonu ul. Foksal. Jego projekt w najbliższych tygodniach będzie opiniować Rada Śródmieścia, potem ma go uchwalić

Eksperci o ustawie antymonopolowej: może poprawić etykę biznesu

Sejm we wtorek przyjął legislacyjne poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Tym samym trafiła ona do podpisu prezydenta. Nowe prawo przewiduje m.in., że UOKiK będzie mógł ostrzegać konsumentów przed reklamami, które narażają ich na straty. Wprowadza też osobistą

Niszczarka sejmowa osłabia opozycję, a zamrażarka nadal działa

rodzaju ''zamrażarką'' jest też wielokrotne nieraz zwracanie projektu wnioskodawcom ''do poprawki'' przed jego zarejestrowaniem. Co do opiniowania projektów ustaw przez komisję ustawodawczą, to oczywiście marszałek może to robić, ale należy pamiętać, że opinia komisji nie jest decyzją Sejmu. Nie ma

Projekt. Powiat metropolitalny ma koordynować rozwój samorządów

Projekt ten opiera się na poprzednim - napisanym pod kątem specyfiki woj. śląskiego przez m.in. prof. Bogdana Dolnickiego i posła PO Marka Wójcika - i dzięki wprowadzonym poprawkom ma zawierać uniwersalne rozwiązania dla różnych aglomeracji. Takim rozwiązaniem, mającym gwarantować sensowność

Reforma sądów: minister się poprawi

Ministrów, bo cofnęlibyśmy proces legislacyjny. Uwagi zostaną zgłoszone jako poprawki podczas pracy w sejmowej komisji. - To totalny bałagan! Dlaczego opiniujemy projekt, który jest nieaktualny? We wtorek ma się odbyć w Sejmie publiczne wysłuchanie! - denerwuje się sędzia Waldemar Żurek, członek KRS i

Helsińska Fundacja woła ONZ na pomoc ws. ustawy o zgromadzeniach

, kto z nich w danym momencie z wolności zgromadzeń skorzysta - mówiła Batko. Głosowanie w Senacie nad ustawą za tydzień. W środę opiniowała ją Komisja Ustawodawcza Senatu. Do odrzucenia ustawy namawiali senatorów gościnne - bo nie są członkami tej komisji - senatorowie Marek Borowski (niezależny) i

Komisje kończą prace nad projektem ws. ograniczenia immunitetów

Zgromadzenia Narodowego, myślę, że zajmiemy się tym na początku czerwca" - zaznaczyła Prządka. Ekspertyzy zamówione przez komisję dotyczyły objęcia zapisami projektu sędziów. Poprawkę taką chcieli złożyć posłowie PiS. To jednak - według Głogowskiego - nie jest możliwe bez uprzedniej zmiany konstytucji

Lekarka: Wiele doświadczeń na zwierzętach nie przekłada się na zastosowanie w medycynie. Trzeba je ograniczyć

musieliby częściej przyjeżdżać do Warszawy na posiedzenia? Komisje lokalne odrzucają zaledwie 2 proc. wniosków. Na zarzut, że to dowód na pozorność kontroli, prof. Turlejski odpowiada, że wiele wniosków jest poprawianych zgodnie z uwagami komisji, dlatego są opiniowane pozytywnie. To są głównie poprawki

Skazani na biegłych

zakresie badań dokumentów na południu Polski, to tam mamy ich pod dostatkiem. Bo są to przeważnie absolwenci właśnie tej szkoły. I nikt się nie interesuje, by sprawdzić ich kompetencje oraz faktyczne doświadczenie w opiniowaniu. Będą się uczyć w trakcie. - Na żywym materiale ludzkim. Ja również prowadzę

Ile partiom zostanie w kasie

przygotowani na czwartkowe głosowanie, więc nie ma powodu, żeby coś tu zmieniać. A jak premier ma problemy z łączeniem funkcji szefa rządu i posła, to powinien zrezygnować z tej drugiej - mówił "Gazecie" szef koalicyjnego klubu PSL Stanisław Żelichowski. Jeszcze wczoraj poprawki Senatu opiniowała

Prezydent krytykuje ustawę o lekach

Kulesza i Zbigniew Ćwiąkalski, którzy na zamówienie firm farmaceutycznych opiniowali ustawę, już w trakcie konsultacji społecznych zwracali uwagę, że jej zapisy naruszają zasady konstytucyjne. Bo np. nieprecyzyjne są zapisy o karach administracyjnych. Sprzedaż - nawet omyłkowa - jednego opakowania leku w

Gdy lekarz popełni błąd? Idzie w zaparte

różnych dziedzin medycyny. Dostępność biegłych nie jest zadawalająca - są obłożeni pracą i zdarza się, że oczekiwanie na opinię jest długotrwałe. Czasami biegli z Gdańska nie chcą opiniować w sprawach dotyczących lokalnych placówek, gdy roszczenie dotyczy zabiegu przeprowadzonego w szpitalu, z którymś w

Jest zgoda na 170-metrowy wysokościowiec przy Twardej

osiedla na kilkuhektarowej działce firmy PZL-Wola na Starych Jelonkach między Człuchowską, Połczyńską i linią kolejową. I ten teren ma być przeznaczony pod zieleń i sport.Ekolodzy kwestionowali m.in. poprawkę dopuszczającą intensywniejszą zabudowę w rejonie ul. Bartyckiej. - Mieliśmy dwie fale powodziowe

Vector, czyli wykolejony biurowiec na Woli

, że sprawdzimy, czy w planie zagospodarowania da się pogodzić warunki zabudowy i zapisy studium - mówi Tomasz Andryszczyk, rzecznik ratusza. Uchwalenie planu Moczydła wpisano do programu wtorkowej sesji Rady Warszawy. W projekcie planu nie wprowadzono żadnych poprawek. - To zahamowałoby procedurę

Policja: nowela o bezpieczeństwie imprez odpowiedzią na incydenty

narzędzi, a które dotąd nie były usankcjonowane. Zapisy noweli były przez nas opiniowane" - podkreślał Sokołowski. Odniósł się także do kwestii, która wzbudzała największe kontrowersje, czyli zapisu, zgodnie z którym pod pewnymi warunkami na stadionach można sprzedawać niskoprocentowy alkohol (chodzi

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o IPN

uniknięcie sytuacji, w której w wypadku śmierci prezesa IPN nie byłoby osoby, która mogłaby pełnić jego obowiązki. Posłowie odrzucili poprawkę zgłoszoną przez koło Polska Plus, która zakładała, że to nie marszałek Sejmu, ale przewodniczący Kolegium IPN wybierałby zastępcę, który pełniłby funkcję prezesa

Sejm o doświadczeniach na zwierzętach

ustawa wkrótce będzie sprzeczna z prawem UE. Senat dowiedział się o tym prywatnym kanałem od urzędniczki z Brukseli. Uchwalił wiele poprawek do projektu. Część z nich we wtorek Sejmowa Komisja Europejska zaopiniowała negatywnie, m.in.: tę dającą Krajowej Komisji Etycznej prawo do opiniowania projektów

Czy śmieci przysypią PO?

na zlecenie Biura Analiz Sejmowych opiniował rządowy projekt ustawy śmieciowej, przestrzegał, że jeśli nie zostanie ona poprawiona, to może zakończyć się ''przerzuceniem kar unijnych ze skarbu państwa na gminy, gdyż poprawa wskaźników odzysku i składowania odpadów, z których Polska będzie rozliczana

W parlamencie koniec prac nad ustawą o współpracy rozwojowej

Ustawa ma na celu stworzenie spójnych ram instytucjonalno-prawnych, które umożliwią znacznie efektywniejsze włączenie się naszego kraju w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju. W piątek w ostatnim dniu ostatniego w tej kadencji posiedzenia Sejmu posłowie głosowali na senackimi poprawkami do

PiS wygrał z PO w Senacie walkowerem

samorządowych. Czyli jeśli jutro w PO frekwencja dopisze, a senatorowie PiS znów nie będą chcieli głosować, to zarzut o zawłaszczaniu, którego pan się tak obawia, okaże się aktualny. - Niestety tak. Jeśli oni nie chcą współtworzyć prawa, jeśli nie chcą opiniować ustaw, jeśli nie chcą zgłaszać poprawek do ustaw

Nie będzie 50 proc. PIT!

poselskie przewidują pozostawienie wszystkich albo przynajmniej części dotychczasowych odliczeń. W zeszłym tygodniu sejmowa komisja finansów publicznych, która opiniowała poprawki do nowelizacji ustawy o PIT, opowiedziała się za obniżeniem limitu ulgi za darowizny na wszelkie cele charytatywne łącznie do

"Tani podręcznik" inaczej

Senat poprawiał wczoraj nowelizację ustawy oświatowej przygotowaną przez LPR i ministra edukacji Romana Giertycha. Znajduje się wniej m.in. program "Tani podręcznik", który oprotestowali już nauczyciele, księgarz iwydawnictwa. Po poprawkach Senatu szkoła będzie mogła dla jednego

Ustawa o IPN bez poprawek w Senacie

W głosowaniu najpierw odrzucono wniosek PiS o odrzucenie nowelizacji. Zaraz potem za wnioskiem PO, by przyjąć ją bez poprawek, zagłosowało 46 senatorów, przeciw było 36, a wstrzymał się 1.Wobec tego nie głosowano żadnych poprawek zgłoszonych przez senacką komisję. Wnosiła ona m.in. o odebranie

Rozmowa z Aleksandrą Jakubowską. Mogła być tam pana teściowa

jedna z pracownic RCL uznała, że najlepszą obroną jest atak. Ale trzeba przypomnieć, że przed wejściem pod obrady Rady Ministrów projekt był przez RCL opiniowany. Czyli wbrew temu, co twierdzą pracownice RCL, projekt przygotowany był dobrze?- Ja nie podzielam opinii, że był przygotowany fatalnie

Sejmowa komisja o podatkowych poprawkach Senatu

Ledwie w czwartek Senat przegłosował poprawki do nowelizacji ustaw podatkowych na 2004 r., a już w piątek rano opiniowała je sejmowa komisja finansów publicznych. Zaledwie kilkanaście godzin organizacje pozarządowe mogły więc świętować sukces osiągnięty w Senacie. Sejmowa komisja nie poparła

Dwa metry dla polityka

O tym, że pomysł ograniczenia finansowania partii z budżetu autorstwa Platformy Obywatelskiej może okazać się kompromitacją, napisała czwartkowa "Rzeczpospolita". Wytknęła ustawie m.in. brak okresu przejściowego, a także pominięcie opiniowania projektu przez partie. Wczoraj ustawą

Janusz Niemcewicz. Sądzą nas technicy prawa

procedury tzw. uzgodnień międzyresortowych przypominało drogę przez mękę. Każdy projekt musi być opiniowany przez różne ministerstwa i urzędy, które mają własne interesy i chcą je przy okazji załatwić. A przecież dobre prawo powinno być precyzyjne i spójne. Musi być też zrozumiałe - także dla ludzi bez

Panie prezydencie, oddajmy rzeźbie przyrodzenie!

odlewu. Wtedy jest czas na poprawki i uwagi. Tutaj to zaniedbano, czego efektem była ingerencja władz, kiedy rzeźba już funkcjonowała. Nieważne, że tylko kilka dni. Już była i działała. Teraz ingerencja prezydenta wpisuje się w schemat okaleczania sztuki i niewiele można zrobić. Role dramatu zostały

Sejm znowelizował ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej.

Pozostałe dwie przyjęte poprawki przewidują możliwość odwołania od decyzji IPN o wydaniu kopii dokumentów osobie, która była tajnym współpracownikiem służb PRL oraz wprowadzają zasadę, że kopiowanie akt IPN w celach naukowych i dziennikarskich jest płatne. PO złożyła swój projekt w grudniu 2009 r

W Sejmie kontrowersyjne ustawy last minute

resortu, który je przygotowuje. Dzięki temu można uznać, że powstają transparentnie. I fachowo, bo czuwają nad nimi Rządowe Centrum Legislacji i Rada Legislacyjna przy premierze. Ale np. konsultuje się projekt, potem wprowadza szereg poprawek i tego nowego, czasem zupełnie innego, już się nie konsultuje

Zielone trzy razy tak dla Pola Mokotowskiego

alarmowym zajęli się opiniowaniem projektu planu zagospodarowania tego terenu. Do przyspieszenia prac nad tym dokumentem od kilkunastu dni wzywała "Gazeta". Pod apelem w tej sprawie podpisało się już prawie 14,5 tys. warszawiaków zbulwersowanych próbą ogrodzenia czterech hektarów parku od strony

Komisja hazardowa. Wassermann kontratakuje

wypowiedź Urbaniaka chodzi. Zarzucił też Urbaniakowi, że brał udział w pracach nad nowelizacją, która miała podnieść zryczałtowany podatek od automatów do gier do 180 euro. - Był w grupie posłów PO, którzy optowali za poprawką której skutkiem jest to, że ustawa weszła w życie dopiero po kilku miesiącach

Sprawa Rywina. Świadek Miller

zgadza się z tym, co ona napisała. - Otóż to było zupełnie niezobowiązujące spotkanie. W czasie tego spotkania nikt nie prowadził negocjacji. Po prostu pani Jakubowska przekazała tekst autopoprawki pani Łuczywo i nie było żadnej dyskusji, pani Łuczywo nie opiniowała tego projektu - mówił premier.Dodał

Komisja kultury jest coraz bliżej końca prac nad nowelą medialną

Konkurencji i Konsumenta, Ministerstwa Infrastruktury czy Poczty Polskiej. Pracom posłów przygląda się także wiceminister kultury Rafał Skąpski. Posłowie dali się przekonać ekspertom którzy opiniowali rządowy projekt ustawy medialnej na wniosek Marka Borowskiego i wprowadzili prawie wszystkie sugerowane przez

Czy Pani minister kłamie?

kompromis co do zasad. W Sejmie przez cztery miesiące nic się z ustawami nie działo, dopóki posłowie PO nie dostali od rządu sterty poprawek do ustawy. W tych poprawkach rekomendacje szczytu zostały zignorowane. Po naniesieniu kilkudziesięciu poprawek cała ustawa jest już zupełnie czym innym, niż to, co

Polska rajem podatkowym?

"małżeńskiego", wspólnego rozliczenia. W czasie debaty od zgłaszania poprawek wstrzymały się jedynie SdPl, PO i PiS. Już w środę poprawki opiniować ma sejmowa komisja finansów publicznych. Ostateczne głosowanie Sejmu nad podatkami prawdopodobnie w piątek rano.

Podatki uchwalone

chciał przedłużenia przysługującego im teraz zwolnienia od podatku CIT jedynie na 2004 r. Senat zaproponował, by zwolnienie funkcjonowało na dotychczasowych zasadach także w następnych latach. W sejmowej komisji finansów publicznych, która pod koniec zeszłego tygodnia opiniowała poprawki Senatu, ta

Barczyk - sędzia mniej czy więcej

stanowisko sędziego, o sześć lat? OMWS przesłał w piątek do marszałka Sejmu i szefa sejmowej komisji sprawiedliwości Ryszarda Kalisza (która opiniuje kandydatów) informację o tej rozbieżności. "Gazeta" zapytała o nią mailem samego Barczyka. Nie odpowiedział. Ale na swojej stronie naniósł poprawki

Kalendarium afery hazardowej

.- Jest pewne: Komisja śledcza będzie. Chcą tego wszystkie kluby w Sejmie, poza PSL.9 października- Kolegium do Spraw Służb Specjalnych pozytywnie opiniuje wniosek premiera o odwołanie szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Brak opinii prezydenta.- Premier na radzie krajowej PO: musimy wyciągnąć lekcję z naszych

Ucieranie nowej Europy

dalej Komisja Europejska, ale europarlament zyska prawo do ich opiniowania. Choć nie będzie mógł żądać od Komisji poprawek czy dodatkowych rund negocjacji, zyska prawo do odrzucenia porozumień. Można więc się spodziewać, że dużo bardziej wyczuleni na kwestie praw człowieka, ochrony środowiska czy

Na hazardzie się nie zna, ale chętnie pogłębia wiedzę

Renata Grochal: W 2003 roku zarzucano panu lobbowanie na rzecz firm hazardowych - że był pan autorem poprawki do ustawy hazardowej zmniejszającej podatek od automatów z 200 do 50 euro. To nie była wystarczająca nauczka, żeby nie zajmować się już lobbingiem? Zbigniew Chlebowski

Senat wniesie do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o odpadach

zaktualizować wojewódzkie plany gospodarki odpadami o plany inwestycyjne. Plany mają być opiniowane przez ministra środowiska. Rząd w opinii do projektu noweli sprzeciwił się jednak takim rozwiązaniom. Strona rządowa popiera pierwotną propozycję senatorów. Zakładała ona, iż wojewódzkie plany zostaną

VI kadencja Sejmu: 1,5 tys. projektów, 4 komisje śledcze, śmierć 15 posłów

zajmującym kierownicze stanowiska państwowe nielegalne wywieranie wpływów na prokuratorów, funkcjonariuszy policji i służb specjalnych". Komisja przyjmując raport przyjęła jednak poprawkę autorstwa posłów PO i zamiast tezy o braku nacisków jest stwierdzenie, że istniała "polityczna presja", by

Ustawodawca nie może wyręczać sądu

niezgodna z konstytucją, już tylko z przyczyn formalnych. Zdaniem Trybunału Sejm dokonał zaskarżonej nowelizacji z niefrasobliwością, zaskarżona poprawka dodana została dopiero w drugim czytaniu, mimo że rząd, biuro legislacyjne Sejmu i podkomisja sejmowa opiniowały ją negatywnie. Wobec znalezienia

Raczej służba niż cywilna

Szef służby cywilnej Jan Pastwa, popierany przez Radę Służby Cywilnej, zaproponował w lipcu zmiany w ustawie o służbie cywilnej wzmacniające uprawnienia szefa służby. To nie spodobało się szefom resortów - do projektu zgłosili ponad 600 poprawek. Zakończone właśnie uzgodnienia z resortami tylko

Za mało determinacji

uszczuplenia. Na przykład można zagwarantować prezydentowi udział poprzez zgłaszanie poprawek na każdym etapie prac legislacyjnych. Konieczne wydaje się zmniejszenie ryzyka związanego z łatwo stosowanym wetem prezydenckim, na przykład poprzez obniżenie progu liczby głosów w Sejmie przy jego odrzucaniu. Co

Trybunał Konstytucyjny o usuwaniu dyspozycyjnych sędziów

zaskoczeniu - właśnie ten argument Trybunał uznał za dyskwalifikujący konstytucyjność ustawy. Rada wprawdzie opiniowała nowelizację ustawy, ale w ostatniej chwili, po drugim czytaniu w Sejmie, posłowie wprowadzili istotną zmianę - właśnie newralgiczny art. 6 umożliwiający weryfikację - i w sprawie tej zmiany

Sejm nie odesłał projektu ustawy o RDS do komisji - głosowanie w czwartek

pracowników i pracodawców będą też opiniować rządowe projekty ustaw i innych aktów prawnych. Będą też mogły przedstawiać wspólne zapytania ministrom i wspólnie wnosić o zmianę lub wydanie ustawy. Strony zgodnie z projektem zyskają też prawo występowania do Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów prawa i do

Weszła w życie nowa ustawa o pomocy publicznej

100 tys. euro prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) musiał opiniować indywidualnie, nawet jeśli chodziło o powtarzające się często podobne przypadki. Nowe przepisy pozwalają instytucjom udzielającym pomocy publicznej (np. resortowi gospodarki) pisać "programy", które

Kasowe zabawy z Pentagonem

Struba jest czytanie scenariuszy i opiniowanie, czy film pokazuje armię USA w dobrym świetle. Jeśli pokazuje - armia chętnie udostępnia swoje bazy, swój prawdziwy sprzęt oraz tłum zdyscyplinowanych statystów.W "Transformersach" widzimy na przykład dziwaczny samolot pionowego startu CV-22 Osprey

Nasza relacja na żywo z debaty o OFE

ponownie zmianami w systemie emerytalnym. Na posiedzeniu komisji posłowie zajmą się opiniowaniem konkretnych zapisów projektu i zaproponują do niego zmiany. Zgodnie z harmonogramem, podczas posiedzenia Sejmu zaplanowanego od 23 do 25 marca, projekt powinien trafić do drugiego czytania, zostać przegłosowany

Komisja hazardowa #7. Posłowie PiS wykluczeni!

jest, że przekazaliśmy wójtom i burmistrzom udzielanie zezwoleń na prowadzenie kasyn i salonów. Chodziło tylko o zniesienie limitów. Dalej rada opiniowała lokalizację i dalej samorząd decydował ile kasy i salonów może powstać na ich terenie. I jak był wniosek z negatywną opinią lokalizacyjną

Prof. Waltoś: Ziobro tylko zaostrza

Kryże. Powiadomił nas, że minister powołał 34 zespoły, które będą przygotowywały rozmaite cząstkowe nowelizacje. Kiedy zapytaliśmy, jaka ma być w tym rola Komisji, otrzymaliśmy odpowiedź, że będziemy mogli te projekty opiniować. Ale ich nie dostawaliśmy, a o tym, co zawierają, dowiadywaliśmy się z

Halo, widzę fałsz

autentyczności dzieła sygnowanego podpisem Kulisiewicza, bo przez wiele lat rozmawiałem z nim o jego pracach, od lat obcuję z jego rysunkami, drzeworytami, miedziorytami. Czuję jego kreskę, nastrój, klimat. To samo mogę powiedzieć o twórczości Szancenbacha. Chętnie opiniuję też obrazy Jana Stanisławskiego i jego

Żeby troje chciało naraz, czyli dzieje Komisji Trójstronnej

Unii Europejskiej. Unijne rady społeczno-gospodarcze mają z reguły funkcje doradcze i konsultacyjne, niekiedy badawcze bądź informacyjne, bardzo rzadko są miejscem negocjowania postulatów. Nie opiniują też ustaw kluczowych - budżetowej czy poprawek do konstytucji. Do holenderskiej SER należy 33

Ustalenia w sprawie przebiegu prac w strukturach rządu nad projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (etap prac nad projektem nowelizacji)

decyzji było "czy przesłać to bez poprawek czy też nie przesyłać w ogóle jeśli okaże się, że z jakiś powodów przesłanie tego bez poprawek w charakterze listonosza jest niewskazane" (Zapis przebiegu obrad, taśma 2, s. 2, zob. zał. 035) i skierowała dokument do Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Przeciw mitom

. Niektóre prace Romana Wapińskiego z tych przyczyn nie mogły się ukazać drukiem (jak chociażby historia Polski), chociaż zawierały ważne, nowe ustalenia i propozycje, decydujące dla dalszych badań. Inne ukazywały się z poważnymi opuszczeniami, czy poprawkami cenzora, lub pokornego redaktora. Najtrudniejsza

Stenogram z 16. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 6 marca 2003 r.

Lew Rywin włączył się do pracy nad tą ustawą, bo on wcześniej nad nią, jak pani powiedziała, nie pracował intensywnie, dopiero w momencie, kiedy tak naprawdę już w jakimś sensie poprawka była już wypracowana. Pani powiedziała, że, tak jak i pani Rapaczyńska wcześniej, że ucieszyła się pani z faktu, że

Dyskusja nad projektem przygotowanym przez Komisję Konstytucyjną Zgromadzenia Narodowego

odbyć referendum zatwierdzające. Można zaryzykować twierdzenie, że - po przyjęciu poprawek parlamentarzystów i prezydenta - ostateczny tekst konstytucji, przedstawiony do referendum, nie będzie zasadniczo odbiegał od obecnego projektu. Od manifestu do gwarancji Zła konstytucja jest albo politycznym

Stenogram z 82. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 18 listopada 2003 r.

, który był odpowiedzialny w naszej kancelarii za ten temat, no i wstąpiłem w jego obowiązki w tym czasie mniej więcej.Poseł Zbigniew Ziobro:Rozumiem, że pańska praca polegała na opiniowaniu poszczególnych wersji autopoprawek, które trafiały do...Pan Antoni Bajer:Niektórych.Poseł Zbigniew

Stenogram z 60. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 19 sierpnia 2003 r.

publicznej, jak również ingerencja w strukturę właścicielską nadawców, a także wznawianie systemu koncesyjnego. Grupa, która opiniowała ten projekt, nadawcy, wyrazili pogląd, iż jest to swoisty regres w stosunku do regulacji obowiązującej dotychczas. W dniu 22 lutego minister Aleksandra Jakubowska przesyła

Raport komisji w sprawie Rywina - projekt Nałęcza

samodzielnego podejmowania prac legislacyjnych. Ma ona, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 7, co najwyżej prawo opiniowania projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji. Także fakt, że w przeszłości KRRiT prowadziła prace legislacyjne i niektórzy jej członkowie mówią o

Gronkiewicz-Waltz, Hanna

uchwalił w grudniu 1991 r. poprawki do odpowiedniej ustawy, gwarantujące prezesowi faktyczną nieusuwalność. Prezes może być usunięty jedynie wówczas, gdy popełni przestępstwo lub gdy sprawowanie urzędu uniemożliwia mu choroba. W innych wypadkach nie może go odwołać ani prezydent, ani Sejm. Prezes nie musi

Władza prezydencka w konstytucji

przekonaniem, że uprawnienia prezydenckie są w niej słabsze niż w małej konstytucji. Więc gdybym chciał być równie cyniczny jak moi krytycy, to powiedziałbym: dobrze, odrzućcie tę konstytucję, a ja zostaję przy swoich uprawnieniach, które pozwalają mi opiniować ministrów, zachować weto na poziomie dwóch

Stenogram z 4. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen S.A. oraz zarzutu wykorzystania służb specjalnych (d. UOP) do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postanowień służących do wywierania presji na członków Zarządu PKN Orlen S.A. w dniu 23 sierpnia 2004 r.

, a później te poprawki, które zostały zgłoszone, jeżeli którakolwiek przejdzie, czyli uzyska większość, w tym przypadku sprawę będę uważał za rozstrzygniętą. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem propozycji prezydium w zakresie czasu zadawania pytań, bardzo proszę o podniesienie ręki. (5) Dziękuję

Stenogram z 51. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 18 czerwca 2003 r.

nadawcami. W tym samym czasie 25 lutego 2002 r. projekt był opiniowany przez Radę Legislacyjną. Trzeba odnotować w związku z tym, że postępowanie obecnej Rady Ministrów było w tej sprawie więc zasadniczo odmienne od tego, które miało miejsce w przypadku podobnej sytuacji w rządzie kierowanym przez pana