opiekun medyczny ustawa

sprawdź też:

ustawa

KATARZYNA KLUKOWSKA

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Obowiązująca od początku zeszłego roku nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych to wyjątkowy bubel prawny. Już po raz drugi trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. I po raz drugi niektóre jej zapisy okazały się niekonstytucyjne.

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Od 1 maja tego roku wracają zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Ustawę o ustaleniu i wypłacie zabranych świadczeń podpisał już prezydent.

Pytanie do prawnika

Czy rzeczywiście muszę chodzić z nastoletnią córką do ginekologa po recepty na antykoncepcję? Dlaczego nie wystarczy zgoda prawie dorosłego dziecka?

Karta Praw Pacjenta-Dziecka - dla małych pacjentów, rodziców i lekarzy

Karta to wspólna inicjatywa informacyjno-edukacyjna Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej. Przeznaczono ją dla dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz personelu medycznego. Karta ma formę plakatu; trafi do podmiotów leczniczych m.in. szpitali i

Pieniądze wracają do opiekunów

Pieniądze wracają do opiekunów

rozwiązanie. Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ nie wszczyna postępowania w sprawie uzupełnienia zaległych składek przez opiekunów, a wszczęte postępowania umarza. Zrezygnuje też z dochodzenia należności za skorzystanie przez opiekunów z opieki medycznej w okresie po 1 lipca 2013 r. Zmiana w ustawie o pomocy

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

sprawie uzupełnienia zaległych składek przez opiekunów, a wszczęte postępowania umarza. Zrezygnuje też z dochodzenia należności za skorzystanie przez opiekunów z opieki medycznej w okresie po 1 lipca 2013 r. Zmiana w ustawie o pomocy społecznej zakłada, że opiekun, który dostaje zasiłek opiekuńczy, nie ma

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

postępowania w sprawie uzupełnienia zaległych składek przez opiekunów, a wszczęte postępowania umarza. Zrezygnuje też z dochodzenia należności za skorzystanie przez opiekunów z opieki medycznej w okresie po 1 lipca 2013 r. Zmiana w ustawie o pomocy społecznej zakłada, że opiekun, który dostaje zasiłek

Rzecznik praw pacjenta przypomina chorym ich prawa

Jak poinformowało biuro prasowe RPP, plakaty zostały udostępnione wszystkim placówkom medycznym posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rzecznik praw pacjenta Barbara Krystyna Kozłowska poprosiła o umieszczenie plakatu w widocznym miejscu, a także zamieszczenie jego wersji

Pytanie do prawnika. Kto może zabrać dziecko do lekarza?

Pytanie do prawnika. Kto może zabrać dziecko do lekarza?

ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Ta pierwsza mówi, że jeżeli zachodzi potrzeba zbadania osoby małoletniej, zgodę może wyrazić także opiekun faktyczny. Tu trzeba wyjaśnić, kto to jest "opiekun faktyczny" i co to jest "badanie". Opiekun faktyczny powinien być osobą

Rząd zajmie się projektem ustawy o ochronie zwierząt laboratoryjnych

Projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych ma dostosować polskie prawo do zapisów dyrektywy unijnej, która uwzględnia nowe odkrycia dotyczące odczuwania i wyrażania przez zwierzęta bólu, cierpienia i stresu. Obecnie obowiązująca w Polsce ustawa (z 21

Projekty dot. opiekunów niepełnosprawnych - do komisji

. Rządowy projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ma przywrócić świadczenia pielęgnacyjne odebrane opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych na mocy znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych, która obowiązuje od początku zeszłego roku. Zanim nowela weszła w życie, świadczenie

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych

Projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych ma dostosować polskie prawo do zapisów dyrektywy unijnej, która uwzględnia nowe odkrycia dotyczące odczuwania i wyrażania przez zwierzęta bólu, cierpienia i stresu. Obowiązująca w Polsce ustawa z 21 stycznia

PO i PiS chcą prac nad projektami ws. opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

proponowane rozwiązanie, by wypłata zaległych zasiłków następowała na wniosek opiekuna, złożony w terminie czterech miesięcy od wejścia ustawy w życie. "Po co po raz kolejny komplikować sytuację opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy nie z własnej winy nie otrzymują świadczenia? Powinno to być po

Pytanie do prawnika. Odpowiada dr Justyna Zajdel

Pytanie do prawnika. Odpowiada dr Justyna Zajdel

- Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określa m.in. ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Mówi, że szpital, poradnia, a także lekarze praktykujący prywatnie mają obowiązek udostępnić dokumentację z leczenia pacjentowi, osobie przez niego upoważnionej, a w przypadku dziecka

W MPiPS odbył się okrągły stół ws. niepełnosprawnych - powołano podzespoły

opiekunów osób dorosłych oraz ustawa podwyższająca świadczenia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci są podpisane przez prezydenta. "Zgodnie z obietnicą przystępujemy do rozmów" - powiedział. Minister ocenił, że ze wszystkich stron pojawiają się głosy o pilnej potrzebie zmian w systemie

Pytanie do prawnika

Pytanie do prawnika

Nie mam dla pani dobrych wiadomości. Zgodnie z art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych "świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala (...) przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych (...) zapewnia się

Pytanie do prawnika

pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego - jego rodzica lub opiekuna prawnego. Przepis ten nie ma jednak zastosowania do klinik i szpitali akademickich, które prowadzą kształcenie studentów nauk medycznych. Oznacza to, że studenci mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom, nawet

Pytanie do prawnika

Pytanie do prawnika

Ma pan dobre informacje. Od 1 stycznia 2015 roku weszła w życie zmiana przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. I teraz "lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

O Kartę Dużej Rodziny wystąpiło ponad 718 tys. osób

pewnych rzeczy odmówić. Jak podał resort pracy, partnerami KRD są m.in. Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce, banki, jedna z sieci telefonii komórkowej, księgarnie, kina, a także firmy z branży spożywczej, ubezpieczeniowej paliowej, medycznej oraz ubraniowej. W ustawie

Pytanie do prawnika

Pytanie do prawnika

Tak. Taką zmianę wprowadzono w tzw. pakiecie kolejkowym. 11 września weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która rozszerzyła zakres czynności podejmowanych samodzielnie. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami pielęgniarki mają prawo samodzielnie ordynować leki

Gminy dostaną pieniądze na tworzenie domów seniora

Gminy dostaną pieniądze na tworzenie domów seniora

"Wyborcza" dotarła do projektu ustawy resortu pracy "Wieloletni program Senior-WIGOR na lata 2015-20". Zakłada on stworzenie dwóch nowych placówek: dziennych domów Senior-WIGOR oraz klubów Senior-WIGOR. Ich powstanie zapowiadała premier Ewa Kopacz. W trakcie expose premier

Po tekstach "Wyborczej" będą pieniądze na porzucone, ciężko chore dzieci?

Po tekstach "Wyborczej" będą pieniądze na porzucone, ciężko chore dzieci?

ortopedycznego, pampersów. Nie wystarcza też na opłacenie grupy specjalistów, którzy na co dzień opiekują się dziećmi: oligofrenopedagoga (nauczyciel osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie), psychologa, logopedy, rehabilitanta, pediatry, anestezjologa, neurologa, opiekuna medycznego, pielęgniarki. I w

Pytanie do prawnika. Odpowiada dr hab. Justyna Zajdel

Pytanie do prawnika. Odpowiada dr hab. Justyna Zajdel

domu. Nieco inaczej wygląda sytuacja, w której nie istnieją zastrzeżenia, co do sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, a sprzeciw na wykonanie czynności medycznej wynika np. ze strachu dziecka przed czynnościami wykonywanymi przez konkretną osobę. Rodzic lub opiekun faktyczny (np. babcia) mają prawo

W.Brytania. Świadczenia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

Niektóre świadczenia władze samorządowe finansują w pełni, inne częściowo. Pierwszym krokiem jest kontakt z władzami lokalnymi, które dokonują oceny potrzeb pod kątem medycznym, socjalnym i oświatowym. Od tej oceny zależą dalsze kroki - zakres pomocy finansowej i rzeczowej. Od decyzji można się

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

nowelizacją ustawy od 1 stycznia 2017 r. świadczenie będzie co roku rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną bądź osobie, na której ciąży

Jak się (nie) zarabia na prywatnej opiece zdrowotnej

stać rządowy program dopłat do opieki dla osób starszych. Jak pisała "Wyborcza", grupa senatorów i ekspertów pracuje nad ustawą, która pozwoli rodzinie wynająć opiekuna dla chorego krewnego lub umieścić go w domu pomocy społecznej z rządową dopłatą dochodzącą do 1 tys. zł. Własną sieć domów

Władysław Kosiniak-Kamysz pozostanie ministrem pracy

, że spełni żądania okupujących Sejm rodziców i obiecał podwyżkę świadczenia od maja. MPiPS przygotowało stosowną nowelizację ustawy, którą w ekspresowym tempie przeprowadzono przez parlament. Mniej więcej w tym samym czasie przed Sejmem protestowali opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych

O Kartę Dużej Rodziny wystąpiło ponad 718 tys. osób

są m.in. Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce, banki, jedna z sieci telefonii komórkowej, księgarnie, kina, a także firmy z branży spożywczej, ubezpieczeniowej paliowej, medycznej oraz ubraniowej. W ustawie zapisano - oprócz ulg na przejazdy koleją - zniżki w opłatach

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

umieszczeniu w konkretnym miejscu wydaje starosta powiatu. CZEKI OPIEKUŃCZE Być może jeszcze w tym roku Sejm przyjmie ustawę o opiece nad osobami niesamodzielnymi. Przygotował ją zespół senatorów, praktyków i ekspertów. Rodzina, która będzie chciała np. wynająć opiekuna dla chorego krewnego, dostanie czek

Coraz dłuższe życie w chorobie

instytut udźwignie tak ogromne zapotrzebowanie. Zresztą przy większości uczelni medycznych (w 8 na 11) są kliniki geriatryczne - tyle że niedoinwestowane i kształcą za mało osób. Za kilka miesięcy ma być gotowy projekt ustawy o osobach niesamodzielnych. Rodzina, która chce wynająć opiekuna dla chorego

Duda: koniunktura sprawia, że zatrudnienie osób z dysfunkcjami rośnie

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wskaźnik zatrudnienia wynosi w tej grupie 4,1 proc.). W sprawozdaniu jest wyjaśnienie, że zmiany w proporcjach poszczególnych stopni niepełnosprawności mogą być m.in. odzwierciedleniem zmian w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Kto oszczędza na leczeniu dzieci

W Warszawie powstaje nowy szpital dziecięcy, który ma zastąpić dwa szpitale kliniczne (z Litewskiej i Działdowskiej). Ma siedem razy większą powierzchnię od nich i 25 proc. więcej łóżek. Na etapie projektowania uwzględniono potrzeby opiekunów dzieci. Matka nie będzie musiała rozkładać karimaty przy

Pytanie do prawnika: dlaczego lekarze nie informują mnie o stanie zdrowia taty?

- Jednym z podstawowych obowiązków lekarza jest zachowanie tajemnicy lekarskiej. Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny informacji z nim związanych. To znaczy, że lekarz, a także pozostały

Powstał szpital dla dzieci. Gdy je przyjmie, będzie zadłużony

zostały urealnione. W Sejmie jest już projekt ustawy, który powoła Agencję Taryfikacji i to ona, a nie NFZ będzie wyceniała procedury medyczne. - Taka wycena jest identyczna dla całego kraju, ale w Warszawie pediatrzy i inni specjaliści zarabiają najwięcej i to często pensje personelu, które stanowią

Będą dzienne domy opieki dla seniorów. Rząd namawia gminy do adaptacji starych szkół

wyda na nie 20 mln zł, w kolejnych latach pula środków będzie rosnąć. Kolejna ustawa i Instytut Geriatrii To nie koniec propozycji dla seniorów. Być może jeszcze w tym roku Sejm przyjmie ustawę o opiece nad osobami niesamodzielnymi. Rodzina, która będzie chciała np. wynająć opiekuna dla chorego

Czeki dla polskich seniorów

tyle czasu, ile by chcieli, swoim bliskim w podeszłym wieku - mówiła w exposé premier Ewa Kopacz. Rozwiązaniem ma być m.in. ustawa o opiece nad osobami niesamodzielnymi. Tworzy ją zespół senatorów, praktyków i ekspertów. Do końca roku ma trafić na biurko pani premier wraz z wyliczeniem skutków

Karta Praw Dziecka Pacjenta - wkrótce w każdym dziecięcym szpitalu

Jak poinformowali RPP Krystyna Barbara Kozłowska i RPD Marek Michalak, opracowywanie Karty dobiega końca. W sposób zwięzły i zrozumiały będzie ona przedstawiać prawa przysługujące dzieciom i ich opiekunom. Oparta jest na ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także na Konwencji o

Pytanie do prawnika

wbrew woli chorego jest z zastrzeżeniem ściśle określonych wyjątków niedopuszczalne. Ale ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówi, że "jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego (...) wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty

Jak udowodnić, że dom seniora działa na dziko? Urzędnicy: Nie jest łatwo

mniej więcej jeden opiekun na 2-3 podopiecznych, w tym pielęgniarki, opiekunki medyczne czy terapeuci i pracownicy socjalni. W przepisach jest też mowa choćby o wielkości pokoju dla seniora. - Nie może być mniej niż 6 metrów na jedną osobę w pokoju wieloosobowym i 9 metrów, jeśli jest to pokój

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej; płace pozostaną zamrożone

Centrum Informacyjne Rządu podało w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, że projekt tzw. ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem budżetu na 2015 r. "Przewidziane w niej propozycje zmian niektórych ustaw mają odzwierciedlenie w kwotach ujętych w projekcie budżetu na

Niepełnosprawny ma prawo do perfum (Dzieci gorszego Boga, cz. 3)

dzieckiem, gdy rodzice idą do pracy. No i są mieszkania chronione dla niepełnosprawnych, wydzielone całe klatki blokach, w których na dole mieszka opiekun i personel medyczny (takim przykładem u nas może być istniejący w Gdyni dom Za Falochronem). Dzięki temu osoby z lekką niepełnosprawnością żyją w miarę

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, członkiem jego rodziny lub opiekunem prawnym. Zapisano, że zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. Minister zdrowia ma w rozporządzeniu określać czynności wykonywane przez pielęgniarkę lub

Prezydent podpisał ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej

. Dopuszczona zostaje także możliwość wykonywania zawodu w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, członkiem jego rodziny lub opiekunem prawnym. Zapisano, że zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. Minister zdrowia ma w rozporządzeniu

PiS: protestujący w Sejmie bezprawnie wyprowadzeni; kancelaria zaprzecza

opiekunów niepełnosprawnych dzieci. "Działania Straży Marszałkowskiej są zawsze podejmowane adekwatnie do zaistniałej sytuacji" - odpowiedział. Na początku stycznia Sejm skierował przygotowany przez PiS projekt noweli Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do

Potrzeba czterech tysięcy nowych rodzin

wspierać rodzinę zastępczą i ją kontrolować, jest absurdem.Nowa ustawa ma na to pomysł - PCPR nadal będzie zatrudniał opiekunów i kontrolował ich pracę, natomiast opiekę nad nimi będzie pełnić tzw. koordynator pieczy zastępczej.Będzie takim "pogotowiem" dla rodzin zastępczych?- Tak. Znam rodziców

Czy dziecko nosiciel bakterii Salmonella może uczęszczać do przedszkola? - aktualne wytyczne

) izolacjiArt. 5. ust. 2.W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków, o których mowa w ust 1, ponosi osoba, która sprawuje prawną pieczę nad osoba małoletnią lub bezradną albo opiekun faktyczny w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia

Opublikowano założenia nowelizacji prawa o zmianie płci metrykalnej

, możliwość poddania się chirurgicznej operacji i postępowanie sądowe w sprawie korekty płci metrykalnej. W pierwszej kolejności lekarz prowadzący ze specjalnością psychiatry musiałby rozpoznać "utrwalone poczucie tożsamości płciowej odmiennej od płci metrykalnej" i sporządzić dokumentację medyczną

Niania działa, żłobek nie

przydzielone - mówi Rościszewska-Woźniak.W stolicy zgłosiło się tylko... troje chętnych na opiekunów. W Gdańsku czy Krakowie nawet nie ogłoszono konkursu.2 tys. legalnych niańDopiero od tego miesiąca działa przepis ustawy o zatrudnianiu niań. Zatrudniający ją legalnie nie muszą płacić za nią składek na

Świetny reportaż o handlu organami: "Czerwony rynek"

opiekunem i powiernikiem jej ciała. Był świadkiem niekompetencji lekarzy, chaosu w służbie zdrowia i widział pozostałości ciał Hindusów wyrzucane na podwórko po sekcji. To wydarzenie stało się impulsem do powstania "Czerwonego rynku". Wyobrażam sobie alternatywny przebieg swojego życia. Gameta, z

Co się należy starszym i ich opiekunom

do momentu upłynięcia ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Tam też dowiemy się, czy są potrzebne inne dokumenty. Uwaga! W ośrodkach pomocy społecznej o miesięczne zasiłki w wysokości 520 zł mogą się też starać opiekunowie

Zniżki i ulgi dla seniorów

. zniżki w klasie I i II pociągów osobowych, REGIO, interREGIO, REGIOekspres i TLK oraz tylko w drugiej klasie pociągów Express InterCity. *Opiekunowie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i niewidomych otrzymują 95-proc. zniżkę we wszystkich pociągach na bilety jednorazowe. Przy czym opiekunem

Sankcje prawne wobec nieszczepiących rodziców

pełnej zdolności do czynności prawnych (czyli m.in. dziecka do 18. roku życia) jest osoba, która sprawuje prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekun faktyczny w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W praktyce będą to najczęściej rodzice

TK: możliwość decydowania o leczeniu - po ukończeniu 16 lat

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku leczenia małoletniego, który ukończył 16 lat, wymagana jest zgoda i małoletniego, i jego opiekuna. Natomiast zdanie małoletniego, który nie ukończył jeszcze 16 lat, nie ma żadnego znaczenia prawnego, choć zgodnie z Kodeksem cywilnym osoby takie mają

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

faktycznemu opiekunowi dziecka. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka 1000 zł. przyznawany jest na każde dziecko. Matka dziecka musi okazać zaświadczenie, że była pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży. Wniosek o dodatek składa się przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku

"Szpital przyjazny rodzicom". Startuje akcja Wysokich Obcasów

-Pacjenta. Kartę rozesłano do szpitali prowadzących oddziały dziecięce oraz do sanatoriów i placówek medycznych, z których korzystają najmłodsi. Prawo do sprawowania opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską wynika też z ustawy z 30 sierpnia 1991 (19 ust.3 pkt1). Rodzice, którzy czują, że te prawa nie są

Do sanatorium z NFZ

przypadku dzieci potrzebne są: + OB, + morfologia, + badanie moczu, + badanie kału na obecność jaj pasożytów. Wyniki badań trzeba dołączyć bądź wpisać do skierowania. Całą dokumentację medyczną wraz ze skierowaniem musimy zawieźć lub wysłać pocztą do naszego oddziału NFZ. Dokumenty może też przekazać

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

znacznym stopniu niepełnosprawności) lub przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Rząd już pracuje nad zmianą systemu tych świadczeń. 28 sierpnia przyjął projekt nowelizacji ustawy wprowadzający: - świadczenie pielęgnacyjne niezależne od dochodu dla węższej grupy osób - dla opiekunów dzieci

Kategoria gender przegrywa z "ideologią gender" [LIST]

, seksuologiczną i medyczną, bez ich zgłębiania i odpowiedniej refleksji - pisze dr Maciej Duda, edukator gender. To ten, który napisał list otwarty do poseł Beaty Kempy, zaniepokojony jej pomysłem powołania Zespołu Parlamentarnego "Stop ideologii gender".Teraz jest przerażony tym, jak wielkie szkody

Chore dzieci i zasady

zezwala rodzicom na pobyt na oddziale nocą. Tuż obok ktoś przypiął plakat zawierający postulaty Europejskiej Karty Praw Dziecka. Jeden z nich brzmi: "Dzieci powinny mieć prawo do tego, aby cały czas przebywali z nimi w szpitalu rodzice, a opiekunom należy stwarzać warunki pobytu razem z dzieckiem i

Dalszy zakaz aborcji? Najbardziej ucierpią biedne kobiety

. Obowiązująca ustawa dyskryminuje kobiety i w ogromnym stopniu przyczynia się do nasilania szykan czy wręcz prześladowań. Kobieta, która choćby zamierza usunąć ciążę, skazana jest na bolesną samotność i traumę. Narażona jest na piętnowanie ze strony lekarzy zasłaniających się klauzulą sumienia

Kopacz zapowiada urlopy dla wszystkich rodziców

, przez rok, czyli tyle, ile w sumie wynoszą urlopy przysługujące rodzicom. Wydatki na ten cel szacowane są na ok. 1,3-1,5 mld zł. Ustawa wprowadzająca to rozwiązanie ma być przyjęta do połowy przyszłego roku. Kopacz zamierza zmienić również system świadczeń rodzinnych, tak, aby nie zniechęcał do

Ziobro używa raka

bliskich nigdy nie jest dość krótki). Nie z raportu NIK, ale z osobistego doświadczenia wiem, jak ważne jest , by czas od diagnozy do terapii był krótkiW trzech przypadkach bliskie mi osoby są ofiarami raka piersi, choroby, która dzięki wyższej świadomości medycznej kobiet, ale także "Narodowemu

Państwo to my (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

Od 1 kwietnia 2014 r. zakłady pracy chronionej z mniejszymi dotacjamiW cieniu protestu rodziców dzieci niepełnosprawnych w życie weszła nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Eksperci ostrzegają, że jej skutkiem będzie wzrost bezrobocia

Nowe prawo ws. aborcji w Hiszpanii

jego uchwalenia została usunięta, gdy rząd zrezygnował z zapisu, że o zamiarze aborcji nieletnia dziewczyna nie musi powiadamiać rodziców lub prawnych opiekunów. Teraz będzie to możliwe tylko wtedy, gdy dziewczyna dowiedzie, iż grozi jej za to przemoc fizyczna lub maltretowanie. Ustawa przewiduje

Arłukowicz: w ciągu kilku tygodni przedstawię tzw. pakiet kolejkowy

unijnych szkolenia geriatryczne dla pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i terapeutów środowiskowych ze szpitali na terenie całej Polski. PAP: Zapowiedział pan kontrolę oddziałów ginekologiczno-położniczych w całym kraju. Jak będzie ona przebiegała? B.A.: Sprawdzimy, czy szpitale

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

-Gospodarczych. Strona związkowa uznała zaproponowane przez rząd stawki za zbyt niskie. To znaczy, że ostatecznie, jakie będą nowe kryteria i kwoty zasiłku rodzinnego, dowiemy się dopiero 15 sierpnia, bo do tego dnia rząd musi opublikować je w rozporządzeniu. Zgodnie z ustawą nie mogą być niższe niż te

Pielęgniarka - to już nie jest atrakcyjny zawód dla młodej dziewczyny

ze szpagatem - wykonało pielęgniarstwo w naszym kraju na przełomie wieków. W 1996 roku weszła nowa ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, która zapowiedziała wielkie zmiany w edukacji. Wcześniej pielęgniarki kształciły się tylko w liceach medycznych i na medycznych studiach zawodowych, czyli

Wakaty na rezydentury. Młodzi lekarze nie chcą sekcji zwłok

zdali egzamin i odbyli staż lekarski. Aby mogli zdobyć specjalizację Ministerstwo Zdrowia przez pięć lat opłaca im pensję w szpitalu bądź przychodni, w których kształcić się mogą na chirurga czy kardiologa. Placówka musi spełniać wymogi określone w ustawie, czyli m.in. opiekunem rezydenta musi być

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

do świadczeń. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak tę decyzję za niekonstytucyjną i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej musiało przygotować drugi projekt, który także w piątek uchwalił Sejm, ustawę przywracającą opiekunom dorosłych prawo do zasiłku. Dostaną zwrot utraconych pieniędzy (ok. 5 tys

Na Śląsku rusza filia Hogwartu!

ortopedów. Autor jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych "Naukowi.pl" Bezprawna homeopatia?Art. 6 ustawy o prawach pacjenta: 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza

Co się należy starszym i chorym

społecznej. Tam też dowiemy się, czy są potrzebne inne dokumenty. Uwaga! W ośrodkach pomocy społecznej o miesięczne zasiłki w wysokości 520 zł mogą też starać się opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy musieli zrezygnować z pracy, żeby zająć się swoimi bliskimi. WSPARCIE Z ZUS + Dodatek

Testament życia od Ruchu Palikota

Projekt ma wpłynąć w najbliższym czasie do Sejmu. Nie dotyczy eutanazji, tylko zgody na zabiegi medyczne. Jednak jeśli ktoś np. nie wyrazi zgody na podłączanie go do respiratora w przypadku, gdyby znalazł się w tzw. stanie wegetatywnym - respektowanie tej woli może oznaczać śmierć. Co jest w

Odszkodowania za błędy w leczeniu

mężczyzny uznała, że lekarze popełnili błąd, ponieważ przeprowadzenie dokładniejszych badań już podczas pierwszego zgłoszenia się chorego do szpitala mogło uratować mu życie. Działająca przy wojewodzie komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych przyznała rację bliskim zmarłego. Szpital wojskowy

Becikowe po nowemu

, że rodzic pokaże mu dokumenty i wyniki badań, z których wynika, że kobieta zgłosiła się do lekarza najpóźniej w 10 tygodniu ciąży i poddawała się koniecznym badaniom. Takim dokumentem może być karta przebiegu ciąży lub dokumentacja medyczna przechowywana w przychodni, w której matka jest

Od pacjenta do klienta

- próbują ominąć system i w jakiś sposób wydeptać własną ścieżkę do opieki medycznej nad dzieckiem. A wygląda to tak. Masz szczęście, masz opiekę - Wszyscy prędzej czy później staniemy się pacjentami. Pytanie tylko, w jakiej rzeczywistości obudzimy się następnego dnia - wyjawia swoją filozofię Piotr

Kto dostanie pieniądze na dzieci?

przeciwieństwie do becikowego "rządowego" i dodatku do zasiłku rodzinnego, przepisy ustawy nie wskazują, że rodzic musi mieć zaświadczenie o opiece medycznej (czyli to wskazujące, że kobieta pojawiła się u lekarza przed 10. tygodniem ciąży). Zasiłek rodzinny Rodziny, które spełniają próg dochodowy

Becikowe - zmiany w ustawie

, rady gmin określają w swoich uchwałach. Ale w przeciwieństwie do becikowego i dodatku do zasiłku rodzinnego przepisy ustawy nie wskazują bezpośrednio, że rodzic musi mieć zaświadczenie o opiece medycznej. Do 7 miesiąca ciąży byłam w Belgii. Tam regularnie chodziłam do ginekologa i robiłam

Kilkuletni Manuel nosi sukienki i powtarza: "Jestem dziewczynką"

, według której, aby uzgodnić płeć w dokumentach, nie trzeba udawać się do sądu, psychiatry ani chirurga, ale wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie stanu cywilnego. Według ustawy nieletnim poniżej 14. roku życia - jak w przypadku Lulu - muszą towarzyszyć opiekunowie i prawnik reprezentujący

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

dochodach, nieprzekraczających 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie) ponownie będzie uzależniona od przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną, potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Biuro prasowe

Dla kogo pomoc społeczna

sytuacji z powodu szczególnych okoliczności: przewlekłej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia i dopiero starają się o rentę albo inne świadczenie. Wysokość zasiłku okresowego oblicza się tak samo jak zasiłku stałego, czyli od kryterium dochodowego zapisanego w ustawie odejmuje się miesięczny dochód

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

. Już od kwietnia chciał wprowadzić zmiany, ale do proponowanego projektu ustawy było wiele uwag podczas konsultacji. W marcu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło nowy projekt. Resort proponuje świadczenia pielęgnacyjne tylko dla opiekunów dzieci (620 zł bez względu na dochody dla

Jestem matką mojej matki

dzieci. Nawet tak duża rodzina przekracza kryterium! Sądzi pani, że im się lekko żyje? Skąd wzięto to 623 zł? - To kryterium przyznawania zasiłku rodzinnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przed 2009 r. opiekunowie osób starszych nie mieli prawa do

Będzie trudniej o becikowe

2012 r. kobiety, które w ośrodkach pomocy społecznej lub gminach będą się ubiegać o wypłatę becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, będą musiały przynieść zaświadczenie z przychodni, że pozostawały pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu (szczegóły niżej

Tej pomocy ciągle jest za mało

wysokości 620 zł mieliby otrzymywać tylko opiekunowie dzieci, przyznawane byłyby bez względu na dochody rodziny. Pozostali opiekunowie niepełnosprawnych mogliby ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł), ale uzależniony od kryterium dochodowego. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (patrz - Ważne przepisy). Szykuje rewolucję w świadczeniach pielęgnacyjnych. Najprościej mówiąc, chce rozdzielić opiekunów niepełnosprawnych dzieci i opiekunów dorosłych. Dziś wszyscy mają te świadczenia bez względu na dochody. Rząd chce, by uprawnieni

Jak przetrwać studia i zostać położną

prawa. Podczas zajęć bazuje się np. na ustawie, ale nie ma do niej żadnego komentarza, nikt jej nie wyjaśnia. Zajęć dotyczących praw pacjenta nie prowadzi prawnik. Połowa respondentek uznała, że ta wiedza jest nieużyteczna - dodaje Kubicka-Kraszyńska. Z ankiet wyłania się dość ponury obraz odbywanych w

Pomoc dla osób starszych i chorych

może sprawować opieki nad chorym. Po drugie, chory i opiekun muszą mieszkać w jednym gospodarstwie domowym. Po trzecie, w czasie sprawowania opieki nie możemy pobierać innych wynagrodzeń (ZUS może sprawdzić, czy w czasie pobierania zasiłku nie zajmujemy się czymś innym niż opieką nad najbliższymi

Niewolnik do wynajęcia

dobry pomysł" - usłyszała w kadrach. Wujek Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych ma 11 lat, co roku przybywa średnio 250 agencji pracy tymczasowej, w sumie jest ich ok. 3 tys. Oficjalnie poprzez agencje pracuje ponad 1,5 miliona osób. - Praca tymczasowa miała być głównie dla studentów

Polska Karta Praw Pacjenta

laboratoryjnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń (art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30

Będzie precedensowy proces. Czy lekarz może ratować pacjenta bez jego zgody

medyczną i zaleceniami lekarza. Tak też określa te kwestie Europejska Konwencja Bioetyczna. Polska ją podpisała, ale nie ratyfikowała. Polskie prawo także chroni autonomię pacjenta. Kodeks karny uznaje wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta za przestępstwo zagrożone karą do dwóch lat więzienia. Także ustawa

Spadku nie będzie

branży medycznej mam 1300 zł emerytury, trochę dorabiam. W akcie notarialnym wynegocjowałem, że dostanę 800 zł. Oni na mnie interesu nie zrobią, ja będę do setki żył albo i dłużej. Klara, 81 lat, mieszkanie 53 m kw., Sopot, wyceny mieszkania nie pamięta, po opłacie czynszu dostaje miesięcznie 600 zł

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) opiekun faktyczny - osobę sprawującą, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny

Pieniądze na dzieci

pobierających świadczenie pielęgnacyjne (DzU z 7 października 2011 r. nr 212, poz. 1262); *Ustawa z 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (DzU nr 219, poz. 1706); *Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad

Patent na alzheimera

plastrach, przestawiają się teraz na lek w kapsułkach. Plastry bowiem zdrożały w aptekach z 60 zł do 250 zł i nagle dla większości chorych przestały być dostępne. Lekarze i opiekunowie chorych mówili wczoraj na konferencji, na czym polega wyższość leku w plastrach od tego samego w kapsułkach. Chorobie

Będzie nowe becikowe!

wymagane dokumenty, rady gmin określają w swoich uchwałach. W przeciwieństwie do becikowego "rządowego" i dodatku do zasiłku rodzinnego przepisy ustawy nie wskazują, że rodzic musi mieć zaświadczenie o opiece medycznej. Gdzie jeszcze gminy wypłacają becikowe? Niestety, z powodu kryzysu większość

Kto jest niepełnosprawny?

Chorzy, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą liczyć na większą pomoc niż chorzy, którzy go nie mają. To mogą być np. bezpłatne bilety w komunikacji miejskiej, możliwość odliczeń podatkowych czy świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna, który musiał zrezygnować z pracy. Dlatego jeśli masz

Becikowe. Znowu idą zmiany!

becikowego rządowego i dodatku do zasiłku rodzinnego, przepisy ustawy nie wskazują, że rodzic musi mieć zaświadczenie o opiece medycznej. Niestety, z powodu kryzysu większość samorządów wycofała się z wypłacania dodatkowego becikowego albo uchwaliła obostrzenia w warunkach jego przyznawania. Np. Wadowice

Minister zdrowia: Pacjencie, nie bój się walczyć o swoje prawa

, nie wystarczy wiedza medyczna, trzeba być przede wszystkim człowiekiem. Żeby podać choremu szklankę wody, nie trzeba kolejnych specjalizacji ani ustawy w tej sprawie. Wystarczy odrobina serca i szacunku dla drugiego człowieka Córka trafiła na aroganta bez serca. - Nie wolno na przykładzie złych

Zniżki dla seniorów

egzystencji (78 proc.); * opiekunowie inwalidy I grupy, inwalidy wojennego lub wojskowego I grupy, niewidomego niezdolnego do samodzielnej egzystencji (95 proc.). Przy czym opiekunem niewidomego może być osoba powyżej 13 lat, a opiekun inwalidy musi być pełnoletni. Podróż pociągiem Przewoźnicy kolejowi są

Zespół Downa - nie ma takiej choroby (Dzieci gorszego Boga, cz. 1)

wynagrodzenia.4 kwietnia posłowie przegłosowali ustawę, która podwyższa świadczenia pielęgnacyjne - od maja mają wzrosnąć do 1000 zł, od 2015 r. - do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł netto.Rodzice - zapowiadają, że wrócą na Wiejską na głosowanie nad nowelizacją ustawy w Senacie w przyszłym tygodniu (posiedzenie

Błąd medyczny

Błąd medyczny (także: błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) - nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. DefinicjaBłąd medyczny definiowany jest wielorako

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

nazwę Pomorski Uniwersytet Medyczny w SzczecinieUstawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie” ().. Stan obecnyObecnie PUM składa się z czterech wydziałów: Wydziału Lekarskiego: kierunek lekarski

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

naukowych został potwierdzony podniesieniem uczelni do rangi uniwersytetu. W dniu 22 marca 2008 roku weszła w życie ustawa o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rektorzy Akademii Medycznej w Białymstoku (1950 – 2008) l.p. imię i nazwisko lata 1 Tadeusz

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – ustawa z zakresu prawa medycznego podpisana przez prezydenta Lecha Wałęsę w 1994 roku. Zawiera przepisy o postępowaniu wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz środkach ochrony jej praw i godności. Zakres ustawyUstawa

Medyczne Studium Zawodowe

Medyczne Studium Zawodowe to szkoła policealna, zawodowa kształcąca w zawodach medycznych i paramedycznych. Przykładowe kierunki kształcenia w Medycznym Studium Zawodowym: technik farmaceutyczny technik elektroradiolog ratownik medyczny opiekun medyczny higienistka stomatologiczna opiekunka

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Opiekun medyczny

123rf

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to zawód, którego naucza się w szkołach policealnych. Ma charakter pomocniczy do różnych czynności lekarskich i pielęgnacyjnych, które wykonuje się w szpitalach, a także w środowisku domowym.

Opiekun medyczny ma szereg zadań. Są to m.in. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów chorego czy osoby niesamodzielnej, świadczenie pomocy osobie chorej czy współpraca z opiekunem lub terapeutą. Opiekun medyczny pomaga także pielęgniarkom przy wykonywaniu zabiegów.

Gdzie może pracować osoba, która zdobyła zawód opiekuna medycznego? Mogą to być szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki pomocy społecznej, przychodnie niepubliczne, a także fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych.