opiekun medyczny ustawa

sprawdź też:

ustawa

KATARZYNA KLUKOWSKA

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Obowiązująca od początku zeszłego roku nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych to wyjątkowy bubel prawny. Już po raz drugi trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. I po raz drugi niektóre jej zapisy okazały się niekonstytucyjne.

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Od 1 maja tego roku wracają zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Ustawę o ustaleniu i wypłacie zabranych świadczeń podpisał już prezydent.

Pytanie do prawnika

Czy rzeczywiście muszę chodzić z nastoletnią córką do ginekologa po recepty na antykoncepcję? Dlaczego nie wystarczy zgoda prawie dorosłego dziecka?

Pieniądze wracają do opiekunów

Pieniądze wracają do opiekunów

rozwiązanie. Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ nie wszczyna postępowania w sprawie uzupełnienia zaległych składek przez opiekunów, a wszczęte postępowania umarza. Zrezygnuje też z dochodzenia należności za skorzystanie przez opiekunów z opieki medycznej w okresie po 1 lipca 2013 r. Zmiana w ustawie o pomocy

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

sprawie uzupełnienia zaległych składek przez opiekunów, a wszczęte postępowania umarza. Zrezygnuje też z dochodzenia należności za skorzystanie przez opiekunów z opieki medycznej w okresie po 1 lipca 2013 r. Zmiana w ustawie o pomocy społecznej zakłada, że opiekun, który dostaje zasiłek opiekuńczy, nie ma

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

postępowania w sprawie uzupełnienia zaległych składek przez opiekunów, a wszczęte postępowania umarza. Zrezygnuje też z dochodzenia należności za skorzystanie przez opiekunów z opieki medycznej w okresie po 1 lipca 2013 r. Zmiana w ustawie o pomocy społecznej zakłada, że opiekun, który dostaje zasiłek

Pytanie do prawnika. Kto może zabrać dziecko do lekarza?

Pytanie do prawnika. Kto może zabrać dziecko do lekarza?

ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Ta pierwsza mówi, że jeżeli zachodzi potrzeba zbadania osoby małoletniej, zgodę może wyrazić także opiekun faktyczny. Tu trzeba wyjaśnić, kto to jest "opiekun faktyczny" i co to jest "badanie". Opiekun faktyczny powinien być osobą

Pytanie do prawnika. Odpowiada dr Justyna Zajdel

Pytanie do prawnika. Odpowiada dr Justyna Zajdel

- Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określa m.in. ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Mówi, że szpital, poradnia, a także lekarze praktykujący prywatnie mają obowiązek udostępnić dokumentację z leczenia pacjentowi, osobie przez niego upoważnionej, a w przypadku dziecka

Pytanie do prawnika

pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego - jego rodzica lub opiekuna prawnego. Przepis ten nie ma jednak zastosowania do klinik i szpitali akademickich, które prowadzą kształcenie studentów nauk medycznych. Oznacza to, że studenci mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom, nawet

Pytanie do prawnika

Pytanie do prawnika

Ma pan dobre informacje. Od 1 stycznia 2015 roku weszła w życie zmiana przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. I teraz "lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

O Kartę Dużej Rodziny wystąpiło ponad 718 tys. osób

pewnych rzeczy odmówić. Jak podał resort pracy, partnerami KRD są m.in. Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce, banki, jedna z sieci telefonii komórkowej, księgarnie, kina, a także firmy z branży spożywczej, ubezpieczeniowej paliowej, medycznej oraz ubraniowej. W ustawie

Gminy dostaną pieniądze na tworzenie domów seniora

Gminy dostaną pieniądze na tworzenie domów seniora

"Wyborcza" dotarła do projektu ustawy resortu pracy "Wieloletni program Senior-WIGOR na lata 2015-20". Zakłada on stworzenie dwóch nowych placówek: dziennych domów Senior-WIGOR oraz klubów Senior-WIGOR. Ich powstanie zapowiadała premier Ewa Kopacz. W trakcie expose premier

Pytanie do prawnika

Pytanie do prawnika

Tak. Taką zmianę wprowadzono w tzw. pakiecie kolejkowym. 11 września weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która rozszerzyła zakres czynności podejmowanych samodzielnie. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami pielęgniarki mają prawo samodzielnie ordynować leki

Po tekstach "Wyborczej" będą pieniądze na porzucone, ciężko chore dzieci?

Po tekstach "Wyborczej" będą pieniądze na porzucone, ciężko chore dzieci?

ortopedycznego, pampersów. Nie wystarcza też na opłacenie grupy specjalistów, którzy na co dzień opiekują się dziećmi: oligofrenopedagoga (nauczyciel osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie), psychologa, logopedy, rehabilitanta, pediatry, anestezjologa, neurologa, opiekuna medycznego, pielęgniarki. I w

Jak się (nie) zarabia na prywatnej opiece zdrowotnej

Jak się (nie) zarabia na prywatnej opiece zdrowotnej

stać rządowy program dopłat do opieki dla osób starszych. Jak pisała "Wyborcza", grupa senatorów i ekspertów pracuje nad ustawą, która pozwoli rodzinie wynająć opiekuna dla chorego krewnego lub umieścić go w domu pomocy społecznej z rządową dopłatą dochodzącą do 1 tys. zł. Własną sieć domów

O Kartę Dużej Rodziny wystąpiło ponad 718 tys. osób

są m.in. Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce, banki, jedna z sieci telefonii komórkowej, księgarnie, kina, a także firmy z branży spożywczej, ubezpieczeniowej paliowej, medycznej oraz ubraniowej. W ustawie zapisano - oprócz ulg na przejazdy koleją - zniżki w opłatach

Coraz dłuższe życie w chorobie

Coraz dłuższe życie w chorobie

instytut udźwignie tak ogromne zapotrzebowanie. Zresztą przy większości uczelni medycznych (w 8 na 11) są kliniki geriatryczne - tyle że niedoinwestowane i kształcą za mało osób. Za kilka miesięcy ma być gotowy projekt ustawy o osobach niesamodzielnych. Rodzina, która chce wynająć opiekuna dla chorego

Kto oszczędza na leczeniu dzieci

Kto oszczędza na leczeniu dzieci

W Warszawie powstaje nowy szpital dziecięcy, który ma zastąpić dwa szpitale kliniczne (z Litewskiej i Działdowskiej). Ma siedem razy większą powierzchnię od nich i 25 proc. więcej łóżek. Na etapie projektowania uwzględniono potrzeby opiekunów dzieci. Matka nie będzie musiała rozkładać karimaty przy

Pytanie do prawnika: dlaczego lekarze nie informują mnie o stanie zdrowia taty?

Pytanie do prawnika: dlaczego lekarze nie informują mnie o stanie zdrowia taty?

- Jednym z podstawowych obowiązków lekarza jest zachowanie tajemnicy lekarskiej. Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny informacji z nim związanych. To znaczy, że lekarz, a także pozostały

Powstał szpital dla dzieci. Gdy je przyjmie, będzie zadłużony

Powstał szpital dla dzieci. Gdy je przyjmie, będzie zadłużony

zostały urealnione. W Sejmie jest już projekt ustawy, który powoła Agencję Taryfikacji i to ona, a nie NFZ będzie wyceniała procedury medyczne. - Taka wycena jest identyczna dla całego kraju, ale w Warszawie pediatrzy i inni specjaliści zarabiają najwięcej i to często pensje personelu, które stanowią

Będą dzienne domy opieki dla seniorów. Rząd namawia gminy do adaptacji starych szkół

Będą dzienne domy opieki dla seniorów. Rząd namawia gminy do adaptacji starych szkół

wyda na nie 20 mln zł, w kolejnych latach pula środków będzie rosnąć. Kolejna ustawa i Instytut Geriatrii To nie koniec propozycji dla seniorów. Być może jeszcze w tym roku Sejm przyjmie ustawę o opiece nad osobami niesamodzielnymi. Rodzina, która będzie chciała np. wynająć opiekuna dla chorego

Czeki dla polskich seniorów

tyle czasu, ile by chcieli, swoim bliskim w podeszłym wieku - mówiła w exposé premier Ewa Kopacz. Rozwiązaniem ma być m.in. ustawa o opiece nad osobami niesamodzielnymi. Tworzy ją zespół senatorów, praktyków i ekspertów. Do końca roku ma trafić na biurko pani premier wraz z wyliczeniem skutków

Pytanie do prawnika

wbrew woli chorego jest z zastrzeżeniem ściśle określonych wyjątków niedopuszczalne. Ale ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówi, że "jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego (...) wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej; płace pozostaną zamrożone

Centrum Informacyjne Rządu podało w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, że projekt tzw. ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem budżetu na 2015 r. "Przewidziane w niej propozycje zmian niektórych ustaw mają odzwierciedlenie w kwotach ujętych w projekcie budżetu na

Niepełnosprawny ma prawo do perfum (Dzieci gorszego Boga, cz. 3)

dzieckiem, gdy rodzice idą do pracy. No i są mieszkania chronione dla niepełnosprawnych, wydzielone całe klatki blokach, w których na dole mieszka opiekun i personel medyczny (takim przykładem u nas może być istniejący w Gdyni dom Za Falochronem). Dzięki temu osoby z lekką niepełnosprawnością żyją w miarę

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, członkiem jego rodziny lub opiekunem prawnym. Zapisano, że zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. Minister zdrowia ma w rozporządzeniu określać czynności wykonywane przez pielęgniarkę lub

Prezydent podpisał ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej

. Dopuszczona zostaje także możliwość wykonywania zawodu w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, członkiem jego rodziny lub opiekunem prawnym. Zapisano, że zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. Minister zdrowia ma w rozporządzeniu

Potrzeba czterech tysięcy nowych rodzin

wspierać rodzinę zastępczą i ją kontrolować, jest absurdem.Nowa ustawa ma na to pomysł - PCPR nadal będzie zatrudniał opiekunów i kontrolował ich pracę, natomiast opiekę nad nimi będzie pełnić tzw. koordynator pieczy zastępczej.Będzie takim "pogotowiem" dla rodzin zastępczych?- Tak. Znam rodziców

"Szpital przyjazny rodzicom". Startuje akcja Wysokich Obcasów

-Pacjenta. Kartę rozesłano do szpitali prowadzących oddziały dziecięce oraz do sanatoriów i placówek medycznych, z których korzystają najmłodsi. Prawo do sprawowania opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską wynika też z ustawy z 30 sierpnia 1991 (19 ust.3 pkt1). Rodzice, którzy czują, że te prawa nie są

Czy dziecko nosiciel bakterii Salmonella może uczęszczać do przedszkola? - aktualne wytyczne

) izolacjiArt. 5. ust. 2.W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków, o których mowa w ust 1, ponosi osoba, która sprawuje prawną pieczę nad osoba małoletnią lub bezradną albo opiekun faktyczny w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia

Niania działa, żłobek nie

przydzielone - mówi Rościszewska-Woźniak.W stolicy zgłosiło się tylko... troje chętnych na opiekunów. W Gdańsku czy Krakowie nawet nie ogłoszono konkursu.2 tys. legalnych niańDopiero od tego miesiąca działa przepis ustawy o zatrudnianiu niań. Zatrudniający ją legalnie nie muszą płacić za nią składek na

Świetny reportaż o handlu organami: "Czerwony rynek"

opiekunem i powiernikiem jej ciała. Był świadkiem niekompetencji lekarzy, chaosu w służbie zdrowia i widział pozostałości ciał Hindusów wyrzucane na podwórko po sekcji. To wydarzenie stało się impulsem do powstania "Czerwonego rynku". Wyobrażam sobie alternatywny przebieg swojego życia. Gameta, z

Co się należy starszym i ich opiekunom

do momentu upłynięcia ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Tam też dowiemy się, czy są potrzebne inne dokumenty. Uwaga! W ośrodkach pomocy społecznej o miesięczne zasiłki w wysokości 520 zł mogą się też starać opiekunowie

Zniżki i ulgi dla seniorów

. zniżki w klasie I i II pociągów osobowych, REGIO, interREGIO, REGIOekspres i TLK oraz tylko w drugiej klasie pociągów Express InterCity. *Opiekunowie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i niewidomych otrzymują 95-proc. zniżkę we wszystkich pociągach na bilety jednorazowe. Przy czym opiekunem

Sankcje prawne wobec nieszczepiących rodziców

pełnej zdolności do czynności prawnych (czyli m.in. dziecka do 18. roku życia) jest osoba, która sprawuje prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekun faktyczny w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W praktyce będą to najczęściej rodzice

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

faktycznemu opiekunowi dziecka. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka 1000 zł. przyznawany jest na każde dziecko. Matka dziecka musi okazać zaświadczenie, że była pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży. Wniosek o dodatek składa się przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku

TK: możliwość decydowania o leczeniu - po ukończeniu 16 lat

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku leczenia małoletniego, który ukończył 16 lat, wymagana jest zgoda i małoletniego, i jego opiekuna. Natomiast zdanie małoletniego, który nie ukończył jeszcze 16 lat, nie ma żadnego znaczenia prawnego, choć zgodnie z Kodeksem cywilnym osoby takie mają

Kategoria gender przegrywa z "ideologią gender" [LIST]

, seksuologiczną i medyczną, bez ich zgłębiania i odpowiedniej refleksji - pisze dr Maciej Duda, edukator gender. To ten, który napisał list otwarty do poseł Beaty Kempy, zaniepokojony jej pomysłem powołania Zespołu Parlamentarnego "Stop ideologii gender".Teraz jest przerażony tym, jak wielkie szkody

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

znacznym stopniu niepełnosprawności) lub przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Rząd już pracuje nad zmianą systemu tych świadczeń. 28 sierpnia przyjął projekt nowelizacji ustawy wprowadzający: - świadczenie pielęgnacyjne niezależne od dochodu dla węższej grupy osób - dla opiekunów dzieci

Chore dzieci i zasady

zezwala rodzicom na pobyt na oddziale nocą. Tuż obok ktoś przypiął plakat zawierający postulaty Europejskiej Karty Praw Dziecka. Jeden z nich brzmi: "Dzieci powinny mieć prawo do tego, aby cały czas przebywali z nimi w szpitalu rodzice, a opiekunom należy stwarzać warunki pobytu razem z dzieckiem i

Dalszy zakaz aborcji? Najbardziej ucierpią biedne kobiety

. Obowiązująca ustawa dyskryminuje kobiety i w ogromnym stopniu przyczynia się do nasilania szykan czy wręcz prześladowań. Kobieta, która choćby zamierza usunąć ciążę, skazana jest na bolesną samotność i traumę. Narażona jest na piętnowanie ze strony lekarzy zasłaniających się klauzulą sumienia

Ziobro używa raka

bliskich nigdy nie jest dość krótki). Nie z raportu NIK, ale z osobistego doświadczenia wiem, jak ważne jest , by czas od diagnozy do terapii był krótkiW trzech przypadkach bliskie mi osoby są ofiarami raka piersi, choroby, która dzięki wyższej świadomości medycznej kobiet, ale także "Narodowemu

Państwo to my (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

Od 1 kwietnia 2014 r. zakłady pracy chronionej z mniejszymi dotacjamiW cieniu protestu rodziców dzieci niepełnosprawnych w życie weszła nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Eksperci ostrzegają, że jej skutkiem będzie wzrost bezrobocia

Nowe prawo ws. aborcji w Hiszpanii

jego uchwalenia została usunięta, gdy rząd zrezygnował z zapisu, że o zamiarze aborcji nieletnia dziewczyna nie musi powiadamiać rodziców lub prawnych opiekunów. Teraz będzie to możliwe tylko wtedy, gdy dziewczyna dowiedzie, iż grozi jej za to przemoc fizyczna lub maltretowanie. Ustawa przewiduje

Pielęgniarka - to już nie jest atrakcyjny zawód dla młodej dziewczyny

ze szpagatem - wykonało pielęgniarstwo w naszym kraju na przełomie wieków. W 1996 roku weszła nowa ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, która zapowiedziała wielkie zmiany w edukacji. Wcześniej pielęgniarki kształciły się tylko w liceach medycznych i na medycznych studiach zawodowych, czyli

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

-Gospodarczych. Strona związkowa uznała zaproponowane przez rząd stawki za zbyt niskie. To znaczy, że ostatecznie, jakie będą nowe kryteria i kwoty zasiłku rodzinnego, dowiemy się dopiero 15 sierpnia, bo do tego dnia rząd musi opublikować je w rozporządzeniu. Zgodnie z ustawą nie mogą być niższe niż te

Wakaty na rezydentury. Młodzi lekarze nie chcą sekcji zwłok

zdali egzamin i odbyli staż lekarski. Aby mogli zdobyć specjalizację Ministerstwo Zdrowia przez pięć lat opłaca im pensję w szpitalu bądź przychodni, w których kształcić się mogą na chirurga czy kardiologa. Placówka musi spełniać wymogi określone w ustawie, czyli m.in. opiekunem rezydenta musi być

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

do świadczeń. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak tę decyzję za niekonstytucyjną i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej musiało przygotować drugi projekt, który także w piątek uchwalił Sejm, ustawę przywracającą opiekunom dorosłych prawo do zasiłku. Dostaną zwrot utraconych pieniędzy (ok. 5 tys

Co się należy starszym i chorym

społecznej. Tam też dowiemy się, czy są potrzebne inne dokumenty. Uwaga! W ośrodkach pomocy społecznej o miesięczne zasiłki w wysokości 520 zł mogą też starać się opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy musieli zrezygnować z pracy, żeby zająć się swoimi bliskimi. WSPARCIE Z ZUS + Dodatek

Na Śląsku rusza filia Hogwartu!

ortopedów. Autor jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych "Naukowi.pl" Bezprawna homeopatia?Art. 6 ustawy o prawach pacjenta: 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza

Testament życia od Ruchu Palikota

Projekt ma wpłynąć w najbliższym czasie do Sejmu. Nie dotyczy eutanazji, tylko zgody na zabiegi medyczne. Jednak jeśli ktoś np. nie wyrazi zgody na podłączanie go do respiratora w przypadku, gdyby znalazł się w tzw. stanie wegetatywnym - respektowanie tej woli może oznaczać śmierć.Co jest w

Odszkodowania za błędy w leczeniu

mężczyzny uznała, że lekarze popełnili błąd, ponieważ przeprowadzenie dokładniejszych badań już podczas pierwszego zgłoszenia się chorego do szpitala mogło uratować mu życie. Działająca przy wojewodzie komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych przyznała rację bliskim zmarłego. Szpital wojskowy

Od pacjenta do klienta

- próbują ominąć system i w jakiś sposób wydeptać własną ścieżkę do opieki medycznej nad dzieckiem. A wygląda to tak. Masz szczęście, masz opiekę - Wszyscy prędzej czy później staniemy się pacjentami. Pytanie tylko, w jakiej rzeczywistości obudzimy się następnego dnia - wyjawia swoją filozofię Piotr

Becikowe po nowemu

, że rodzic pokaże mu dokumenty i wyniki badań, z których wynika, że kobieta zgłosiła się do lekarza najpóźniej w 10 tygodniu ciąży i poddawała się koniecznym badaniom. Takim dokumentem może być karta przebiegu ciąży lub dokumentacja medyczna przechowywana w przychodni, w której matka jest

Kto dostanie pieniądze na dzieci?

becikowego "rządowego" i dodatku do zasiłku rodzinnego, przepisy ustawy nie wskazują, że rodzic musi mieć zaświadczenie o opiece medycznej (czyli to wskazujące, że kobieta pojawiła się u lekarza przed 10. tygodniem ciąży).Zasiłek rodzinny Rodziny, które spełniają próg dochodowy opisany przy

Kilkuletni Manuel nosi sukienki i powtarza: "Jestem dziewczynką"

, według której, aby uzgodnić płeć w dokumentach, nie trzeba udawać się do sądu, psychiatry ani chirurga, ale wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie stanu cywilnego. Według ustawy nieletnim poniżej 14. roku życia - jak w przypadku Lulu - muszą towarzyszyć opiekunowie i prawnik reprezentujący

Becikowe - zmiany w ustawie

, rady gmin określają w swoich uchwałach. Ale w przeciwieństwie do becikowego i dodatku do zasiłku rodzinnego przepisy ustawy nie wskazują bezpośrednio, że rodzic musi mieć zaświadczenie o opiece medycznej. Do 7 miesiąca ciąży byłam w Belgii. Tam regularnie chodziłam do ginekologa i robiłam

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

dochodach, nieprzekraczających 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie) ponownie będzie uzależniona od przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną, potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Biuro prasowe

Dla kogo pomoc społeczna

sytuacji z powodu szczególnych okoliczności: przewlekłej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia i dopiero starają się o rentę albo inne świadczenie. Wysokość zasiłku okresowego oblicza się tak samo jak zasiłku stałego, czyli od kryterium dochodowego zapisanego w ustawie odejmuje się miesięczny dochód

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

. Już od kwietnia chciał wprowadzić zmiany, ale do proponowanego projektu ustawy było wiele uwag podczas konsultacji. W marcu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło nowy projekt. Resort proponuje świadczenia pielęgnacyjne tylko dla opiekunów dzieci (620 zł bez względu na dochody dla

Jestem matką mojej matki

dzieci. Nawet tak duża rodzina przekracza kryterium! Sądzi pani, że im się lekko żyje? Skąd wzięto to 623 zł? - To kryterium przyznawania zasiłku rodzinnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przed 2009 r. opiekunowie osób starszych nie mieli prawa do

Będzie trudniej o becikowe

2012 r. kobiety, które w ośrodkach pomocy społecznej lub gminach będą się ubiegać o wypłatę becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, będą musiały przynieść zaświadczenie z przychodni, że pozostawały pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu (szczegóły niżej

Pomoc dla osób starszych i chorych

może sprawować opieki nad chorym. Po drugie, chory i opiekun muszą mieszkać w jednym gospodarstwie domowym. Po trzecie, w czasie sprawowania opieki nie możemy pobierać innych wynagrodzeń (ZUS może sprawdzić, czy w czasie pobierania zasiłku nie zajmujemy się czymś innym niż opieką nad najbliższymi

Tej pomocy ciągle jest za mało

wysokości 620 zł mieliby otrzymywać tylko opiekunowie dzieci, przyznawane byłyby bez względu na dochody rodziny. Pozostali opiekunowie niepełnosprawnych mogliby ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł), ale uzależniony od kryterium dochodowego. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne

Niewolnik do wynajęcia

dobry pomysł" - usłyszała w kadrach. Wujek Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych ma 11 lat, co roku przybywa średnio 250 agencji pracy tymczasowej, w sumie jest ich ok. 3 tys. Oficjalnie poprzez agencje pracuje ponad 1,5 miliona osób. - Praca tymczasowa miała być głównie dla studentów

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (patrz - Ważne przepisy). Szykuje rewolucję w świadczeniach pielęgnacyjnych. Najprościej mówiąc, chce rozdzielić opiekunów niepełnosprawnych dzieci i opiekunów dorosłych. Dziś wszyscy mają te świadczenia bez względu na dochody. Rząd chce, by uprawnieni

Jak przetrwać studia i zostać położną

prawa. Podczas zajęć bazuje się np. na ustawie, ale nie ma do niej żadnego komentarza, nikt jej nie wyjaśnia. Zajęć dotyczących praw pacjenta nie prowadzi prawnik. Połowa respondentek uznała, że ta wiedza jest nieużyteczna - dodaje Kubicka-Kraszyńska. Z ankiet wyłania się dość ponury obraz odbywanych w

Będzie precedensowy proces. Czy lekarz może ratować pacjenta bez jego zgody

prawną, nie tylko moralną - krytykuje znawca zagadnień bioetycznych prof. Leszek Kubicki. Na dowód przytacza art. 4 ustawy o zawodzie lekarza, który nakłada na niego obowiązek wykonywania zawodu nie tylko zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej, ale też z "zasadami etyki zawodowej". Te zasady

Polska Karta Praw Pacjenta

laboratoryjnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń (art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30

Spadku nie będzie

branży medycznej mam 1300 zł emerytury, trochę dorabiam. W akcie notarialnym wynegocjowałem, że dostanę 800 zł. Oni na mnie interesu nie zrobią, ja będę do setki żył albo i dłużej. Klara, 81 lat, mieszkanie 53 m kw., Sopot, wyceny mieszkania nie pamięta, po opłacie czynszu dostaje miesięcznie 600 zł

Pieniądze na dzieci

pobierających świadczenie pielęgnacyjne (DzU z 7 października 2011 r. nr 212, poz. 1262); *Ustawa z 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (DzU nr 219, poz. 1706); *Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad

Patent na alzheimera

plastrach, przestawiają się teraz na lek w kapsułkach. Plastry bowiem zdrożały w aptekach z 60 zł do 250 zł i nagle dla większości chorych przestały być dostępne. Lekarze i opiekunowie chorych mówili wczoraj na konferencji, na czym polega wyższość leku w plastrach od tego samego w kapsułkach. Chorobie

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) opiekun faktyczny - osobę sprawującą, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny

Będzie nowe becikowe!

wymagane dokumenty, rady gmin określają w swoich uchwałach. W przeciwieństwie do becikowego "rządowego" i dodatku do zasiłku rodzinnego przepisy ustawy nie wskazują, że rodzic musi mieć zaświadczenie o opiece medycznej. Gdzie jeszcze gminy wypłacają becikowe? Niestety, z powodu kryzysu większość

Becikowe. Znowu idą zmiany!

becikowego rządowego i dodatku do zasiłku rodzinnego, przepisy ustawy nie wskazują, że rodzic musi mieć zaświadczenie o opiece medycznej. Niestety, z powodu kryzysu większość samorządów wycofała się z wypłacania dodatkowego becikowego albo uchwaliła obostrzenia w warunkach jego przyznawania. Np. Wadowice

Kto jest niepełnosprawny?

Chorzy, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą liczyć na większą pomoc niż chorzy, którzy go nie mają. To mogą być np. bezpłatne bilety w komunikacji miejskiej, możliwość odliczeń podatkowych czy świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna, który musiał zrezygnować z pracy. Dlatego jeśli masz

Minister zdrowia: Pacjencie, nie bój się walczyć o swoje prawa

, nie wystarczy wiedza medyczna, trzeba być przede wszystkim człowiekiem. Żeby podać choremu szklankę wody, nie trzeba kolejnych specjalizacji ani ustawy w tej sprawie. Wystarczy odrobina serca i szacunku dla drugiego człowieka Córka trafiła na aroganta bez serca. - Nie wolno na przykładzie złych

Zniżki dla seniorów

egzystencji (78 proc.); * opiekunowie inwalidy I grupy, inwalidy wojennego lub wojskowego I grupy, niewidomego niezdolnego do samodzielnej egzystencji (95 proc.). Przy czym opiekunem niewidomego może być osoba powyżej 13 lat, a opiekun inwalidy musi być pełnoletni. Podróż pociągiem Przewoźnicy kolejowi są

Zespół Downa - nie ma takiej choroby (Dzieci gorszego Boga, cz. 1)

wynagrodzenia.4 kwietnia posłowie przegłosowali ustawę, która podwyższa świadczenia pielęgnacyjne - od maja mają wzrosnąć do 1000 zł, od 2015 r. - do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł netto.Rodzice - zapowiadają, że wrócą na Wiejską na głosowanie nad nowelizacją ustawy w Senacie w przyszłym tygodniu (posiedzenie

Pieniądze dla dzieci i rodziny

Tej jesieni czeka nas sporo zmian. Rząd przygotował właśnie kilka nowych przepisów dotyczących różnych form pomocy rodzinom czy dzieciom. Na co możemy liczyć? Co się zmieni? Zasiłki z pomocy społecznej Najuboższe rodziny skorzystać mogą z zasiłków z pomocy społecznej (na podstawie ustawy o pomocy

Jak Centrum Pomocy Rodzinie zniszczyło rodzinę - list

bezpłatnie wykonywał tę ciężką pracę. Koszt utrzymania tak chorego dziecka jest znacznie wyższy w placówce niż w zawodowej rodzinie zastępczej. Jednak próbują zepchnąć wszystko na opiekuna. Ustawa o pieczy zastępczej jest zła, gdyż zakłada, że urzędnik kieruje się dobrem dziecka i dlatego starosta może, a

Małe cuda siostry Łucji

, rehabilitanta, pediatry, anestezjologa, neurologa, opiekuna medycznego, pielęgniarki. Miłosierdzie całą dobę: ''Pogodzeni z losem - rodzice niepełnosprawnych dzieci''''Prawo do rozwoju'' - reportaż z Piszkowic ''Luka w prawie'' dotyczy niewielkiej liczby dzieci, według wyliczeń Piszkowic około 300 w skali

Exposé premier Ewy Kopacz [STENOGRAM]

pracownikom. Dlatego przygotowujemy specjalną ustawę, antykryzysową, dzięki której firmy, które straciły na embargu, będą mogły skorzystać z dopłat do wynagrodzeń lub do szkoleń pracowników bądź otrzymają refundację składek na ZUS. Zapiszemy w projektowanej ustawie możliwość skorzystania, w ramach tej pomocy

Spadku nie będzie

Niemca. Córka ma mieszkanie i mówi: "A po co mi, tata, twoje? Po 30 latach pracy w branży medycznej mam 1300 zł emerytury, trochę dorabiam. W akcie notarialnym wynegocjowałem, że dostanę 800 zł. Oni na mnie interesu nie zrobią, ja będę do setki żył albo i dłużej. Po pierwsze, medytacja, po drugie

Seniorze, sprawdź gdzie możesz liczyć na zniżkę

. Szczegółowe informacje na stronie www.intercity.pl Podróże autobusami PKS nie oferuje zniżek dla emerytów i rencistów wynikających z ustaw. Ulgi ustawowe mają w komunikacji autobusowej: inwalidzi wojenni i wojskowi, niewidomi, osoby niesamodzielne i ich opiekunowie. Niektórzy przewoźnicy oferują natomiast

Życie po udarze

(czyli osobom, z wynagrodzeń których są odprowadzane składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Trzeba także spełniać kryteria dotyczące okresów składkowych i nieskładkowych: niezdolność do pracy musi powstać w określonym ustawą czasie (nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania okresów

Zawodówki wyższe

i kandydaci zaczynają kierować się perspektywą znalezienia pracy. Na uczelniach dopiero w zeszłym roku zaczął się proces dostosowywania programów do potrzeb pracodawców i wdrażania bardziej praktycznego kształcenia. Ponieważ jednak idzie to dosyć wolno, w nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym

Nowe becikowe

poradnik - krok po kroku.Co się zmieniło w becikowym?- Każda kobieta starająca się o takie świadczenie musi (musiała) obowiązkowo przebywać pod opieką lekarską. I w dodatku mieć to na piśmie! Jakie przepisy regulują kwestie związane z becikowym? - Sprawy te zostały ujęte w ustawie z dnia 28 listopada 2003

Ulgi za wiek

jednorazowe. ** Kombatanci będący emerytami lub rencistami mogą korzystać z 37-proc. zniżki w klasie pierwszej i drugiej pociągów osobowych, Regio, IR, RE i TLK oraz tylko w drugiej klasie pociągów EIC i EC. ** Opiekunowie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i niewidomych dostają 95 proc. zniżki we

Jak rzecznik Sowińska pomaga dzieciom zamykanym w psychiatrykach

naszych publikacjach resort pracy i polityki społecznej, któremu podlegają domy dziecka, zapowiedział kontrole i kary za posyłanie dzieci do szpitali z powodów innych niż medyczne. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że zajmuje się szkołami, a nie domami dziecka, więc raport go nie dotyczy

Co się należy chorym na Parkinsona

druku, ważne jest tylko przez 30 dni). Należy też zgromadzić całą dokumentację medyczną dotyczącą leczenia, np. karty leczenia szpitalnego i wyniki badań.Gdy złożymy wniosek, powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wyznaczy termin stawienia się przed komisją. Zostaniemy o tym zawiadomieni

Jakie prawa dałaby nam konwencja bioetyczna

decyzji lekarzy (art. 7). Polska konstytucja stanowi, że nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez zgody. !!! Ale regulacje ustawowe - ustawa o ZOZ-ach, o zawodzie lekarza i o ochronie zdrowia psychicznego - zdaniem fachowców wymagają

Panie ministrze, czy jest pan w ciąży?

jest pokarm matki, a później w zależności od wieku. Co prawda nie jestem pediatrą, robiłem specjalizację z interny, ale wiedza medyczna pozwala mi lepiej orientować się w świecie dziecka. Załóżmy, że nie ma pan z kim zostawić dziecka. I trzeba zabrać je do ministerstwa. - Nie wiem, czy byłaby taka

Zacznijmy leczyć ludzi, a nie tylko choroby

jakości relacji w opiece zdrowotnej. Do tej pory prawo medyczne utożsamiano z prawem lekarskim, teraz to głównie prawa pacjenta wobec całego złożonego systemu opieki zdrowotnej. Niestety, ustawa nie jest doskonała i jest niekompatybilna z innymi ustawami, szczególnie o zawodzie lekarza. Wymaga nowelizacji

Becikowe bez lekarza? Nie da rady!

Społecznej, by dostać becikowe, wystarczy udokumentować przebywanie pod opieką lekarską po 1 listopada 2009 r. I to bez względu na stopień zaawansowania ciąży. Ważne! Zmianę, o której mowa, wprowadziła tzw. ustawa rodzinna obowiązująca od początku bieżącego roku. Jednak dopiero we wrześniu minister zdrowia

Chińczycy tropią Blechacza

, których przyciągnęła magia Rafała Blechacza, absolwenta bydgoskiej akademii - opowiada Yi Wang, opiekun Azjatów. Każdy słuchacz z Chin zapłaci za rok studiów około 4 tys. euro. - Podoba nam się u was - mówi Yue Wu, który będzie studiował grę na waltorni. - Macie dużo zieleni, ładne duże centra handlowe

Wygrali staże i ciężko pracowali

dziennikarstwie zdobywał dziesięć lat temu, redagując gazetki w szkole podstawowej. Później kierował gazetką w gimnazjum. Podczas studiów zaczął współpracę z Akademickim Radiem LUZ we Wrocławiu. Od roku współpracuje z miesięcznikami fachowymi z branży medycznej, dzięki czemu może połączyć dziennikarstwo i

O dzieciakach lokalnie

kierowane są do przepełnionych placówek państwowych. Nowe rodziny zastępcze będą powstawać jeżeli ułatwi się im funkcjonowanie, poprawi jakość i pulę szkoleń i - przede wszystkim - da im wsparcie: pomoc psychologów i pedagogów, a także poprawi ich finansowanie. Popieramy projekt ustawy o rodzicielstwie

Czas się ubiegać o pieniądze na dzieci

zdrowie swoje i dziecka - pozostawała po opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży aż do porodu. Musi to być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim;* dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - należy się matce lub ojcu (opiekunowi prawnemu) uprawnionemu do

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

dla miejsca zamieszkania zespołu, złożyć wniosek o wydanie orzeczenia wraz z zaświadczeniem otrzymanym od lekarza prowadzącego z opisem stanu zdrowia oraz komplet dokumentacji medycznej dotyczącej przebiegu leczenia. Warto wiedzieć. Zaświadczenie lekarskie powinno zostać wydane nie wcześniej niż 30

Błąd medyczny

Błąd medyczny (także: błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) - nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. DefinicjaBłąd medyczny definiowany jest wielorako

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

nazwę Pomorski Uniwersytet Medyczny w SzczecinieUstawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie” ().. Stan obecnyObecnie PUM składa się z czterech wydziałów: Wydziału Lekarskiego: kierunek lekarski

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

naukowych został potwierdzony podniesieniem uczelni do rangi uniwersytetu. W dniu 22 marca 2008 roku weszła w życie ustawa o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rektorzy Akademii Medycznej w Białymstoku (1950 – 2008) l.p. imię i nazwisko lata 1 Tadeusz

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – ustawa z zakresu prawa medycznego podpisana przez prezydenta Lecha Wałęsę w 1994 roku. Zawiera przepisy o postępowaniu wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz środkach ochrony jej praw i godności. Zakres ustawyUstawa

Medyczne Studium Zawodowe

Medyczne Studium Zawodowe to szkoła policealna, zawodowa kształcąca w zawodach medycznych i paramedycznych. Przykładowe kierunki kształcenia w Medycznym Studium Zawodowym: technik farmaceutyczny technik elektroradiolog ratownik medyczny opiekun medyczny higienistka stomatologiczna opiekunka

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Opiekun medyczny

123rf

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to zawód, którego naucza się w szkołach policealnych. Ma charakter pomocniczy do różnych czynności lekarskich i pielęgnacyjnych, które wykonuje się w szpitalach, a także w środowisku domowym.

Opiekun medyczny ma szereg zadań. Są to m.in. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów chorego czy osoby niesamodzielnej, świadczenie pomocy osobie chorej czy współpraca z opiekunem lub terapeutą. Opiekun medyczny pomaga także pielęgniarkom przy wykonywaniu zabiegów.

Gdzie może pracować osoba, która zdobyła zawód opiekuna medycznego? Mogą to być szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki pomocy społecznej, przychodnie niepubliczne, a także fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych.