opiekun medyczny ustawa

sprawdź też:

ustawa

look, pap

Projekt o leczniczej marihuanie: Pacjent będzie mógł sam uprawiać konopie

Projekt o leczniczej marihuanie: Pacjent będzie mógł sam uprawiać konopie

Pacjent będzie mógł sam uprawiać konopie i sporządzać przetwory na potrzeby terapii - zakłada projekt ustawy dotyczący leczniczej marihuany, który przygotował poseł Piotr Liroy-Marzec (Kukiz'15). Warunkiem uprawy byłoby uzyskanie specjalnego zezwolenia.

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Obowiązująca od początku zeszłego roku nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych to wyjątkowy bubel prawny. Już po raz drugi trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. I po raz drugi niektóre jej zapisy okazały się niekonstytucyjne.

Michałkiewicz: będziemy pilnować, by prawa osób niepełnosprawnych były uwzględniane

# dochodzą wypowiedzi wiceministra Michałkiewicza ze spotkania z dziennikarzami #

Pytanie do prawnika

Pytanie do prawnika

pacjentem, która sprawuje opiekę w sposób długotrwały, tj. nie incydentalny czy też przypadkowy; w przypadku nastoletniej dziewczyny opiekunem faktycznym może być np. starsze rodzeństwo lub babcia). Przez świadczenie zdrowotne należy rozumieć każdą czynność medyczną, której wykonanie zmierza do zachowania

Pieniądze wracają do opiekunów

Pieniądze wracają do opiekunów

rozwiązanie. Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ nie wszczyna postępowania w sprawie uzupełnienia zaległych składek przez opiekunów, a wszczęte postępowania umarza. Zrezygnuje też z dochodzenia należności za skorzystanie przez opiekunów z opieki medycznej w okresie po 1 lipca 2013 r. Zmiana w ustawie o pomocy

Pytanie do prawnika. Kto może zabrać dziecko do lekarza?

Pytanie do prawnika. Kto może zabrać dziecko do lekarza?

ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Ta pierwsza mówi, że jeżeli zachodzi potrzeba zbadania osoby małoletniej, zgodę może wyrazić także opiekun faktyczny. Tu trzeba wyjaśnić, kto to jest "opiekun faktyczny" i co to jest "badanie". Opiekun faktyczny powinien być osobą

Karta Praw Pacjenta-Dziecka - dla małych pacjentów, rodziców i lekarzy

Karta to wspólna inicjatywa informacyjno-edukacyjna Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej. Przeznaczono ją dla dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz personelu medycznego. Karta ma formę plakatu; trafi do podmiotów leczniczych m.in. szpitali i

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

sprawie uzupełnienia zaległych składek przez opiekunów, a wszczęte postępowania umarza. Zrezygnuje też z dochodzenia należności za skorzystanie przez opiekunów z opieki medycznej w okresie po 1 lipca 2013 r. Zmiana w ustawie o pomocy społecznej zakłada, że opiekun, który dostaje zasiłek opiekuńczy, nie ma

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

postępowania w sprawie uzupełnienia zaległych składek przez opiekunów, a wszczęte postępowania umarza. Zrezygnuje też z dochodzenia należności za skorzystanie przez opiekunów z opieki medycznej w okresie po 1 lipca 2013 r. Zmiana w ustawie o pomocy społecznej zakłada, że opiekun, który dostaje zasiłek

Projekty dot. opiekunów niepełnosprawnych - do komisji

. Rządowy projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ma przywrócić świadczenia pielęgnacyjne odebrane opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych na mocy znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych, która obowiązuje od początku zeszłego roku. Zanim nowela weszła w życie, świadczenie

Rzecznik praw pacjenta przypomina chorym ich prawa

Jak poinformowało biuro prasowe RPP, plakaty zostały udostępnione wszystkim placówkom medycznym posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rzecznik praw pacjenta Barbara Krystyna Kozłowska poprosiła o umieszczenie plakatu w widocznym miejscu, a także zamieszczenie jego wersji

Rząd zajmie się projektem ustawy o ochronie zwierząt laboratoryjnych

Projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych ma dostosować polskie prawo do zapisów dyrektywy unijnej, która uwzględnia nowe odkrycia dotyczące odczuwania i wyrażania przez zwierzęta bólu, cierpienia i stresu. Obecnie obowiązująca w Polsce ustawa (z 21

Rodzice niepełnosprawnych dzieci przenoszą protest do Brukseli. Zbierają pieniądze na wyjazd

Rodzice niepełnosprawnych dzieci przenoszą protest do Brukseli. Zbierają pieniądze na wyjazd

, lekarzy i na terapię. Ostatnio jednak szczególne oburzenie wywołuje w nich projekt nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ma wejść w życie 1 lipca. Teoretycznie ustawa ma wyrównać sytuację opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, bo w tej chwili zależy ona od tego, w jakim wieku podopieczny stracił

PO i PiS chcą prac nad projektami ws. opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

proponowane rozwiązanie, by wypłata zaległych zasiłków następowała na wniosek opiekuna, złożony w terminie czterech miesięcy od wejścia ustawy w życie. "Po co po raz kolejny komplikować sytuację opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy nie z własnej winy nie otrzymują świadczenia? Powinno to być po

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych

Projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych ma dostosować polskie prawo do zapisów dyrektywy unijnej, która uwzględnia nowe odkrycia dotyczące odczuwania i wyrażania przez zwierzęta bólu, cierpienia i stresu. Obowiązująca w Polsce ustawa z 21 stycznia

Jaka pomoc po udarze

Jaka pomoc po udarze

Chory po udarze powinien zacząć od starań o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ich wydawaniem zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Tam należy złożyć wniosek. Dołączamy do niego zaświadczenie od lekarza prowadzącego (na specjalnym druku) i dokumentację medyczną

Pytanie do prawnika. Odpowiada dr Justyna Zajdel

Pytanie do prawnika. Odpowiada dr Justyna Zajdel

- Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określa m.in. ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Mówi, że szpital, poradnia, a także lekarze praktykujący prywatnie mają obowiązek udostępnić dokumentację z leczenia pacjentowi, osobie przez niego upoważnionej, a w przypadku dziecka

W MPiPS odbył się okrągły stół ws. niepełnosprawnych - powołano podzespoły

opiekunów osób dorosłych oraz ustawa podwyższająca świadczenia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci są podpisane przez prezydenta. "Zgodnie z obietnicą przystępujemy do rozmów" - powiedział. Minister ocenił, że ze wszystkich stron pojawiają się głosy o pilnej potrzebie zmian w systemie

Czy można leczyć nie swoje dziecko?

Czy można leczyć nie swoje dziecko?

udzielać pomocy w innych nagłych interwencjach, takich jak opisywana historia dziewczynki, którą ciocia przyprowadziła do szpitala - mówi Wojciech Wojtal, prawnik specjalizujący się w sprawach medycznych. Powołuje się na artykuł 33. Ustawy o zawodzie lekarza. Mówi on, że można udzielić pomocy pacjentowi

Pytanie do prawnika

pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego - jego rodzica lub opiekuna prawnego. Przepis ten nie ma jednak zastosowania do klinik i szpitali akademickich, które prowadzą kształcenie studentów nauk medycznych. Oznacza to, że studenci mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom, nawet

"Krzyki, wyzwiska, wycie połączone z bełkotem". Proces Eweliny Cz.

"Krzyki, wyzwiska, wycie połączone z bełkotem". Proces Eweliny Cz.

Ewelina Cz. to 27-letnia kielczanka, pierwsza kobieta w Polsce objęta tzw. ustawą o bestiach. Obowiązuje ona od ubiegłego roku i dotyczy postępowania ze skazanymi z zaburzeniami psychicznymi, którzy po odbyciu wyroku wciąż mogą stwarzać zagrożenie. Za taką osobę sąd uznał Ewelinę Cz., która 21

Pytanie do prawnika

Pytanie do prawnika

Nie mam dla pani dobrych wiadomości. Zgodnie z art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych "świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala (...) przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych (...) zapewnia się

Pytanie do prawnika

Pytanie do prawnika

Ma pan dobre informacje. Od 1 stycznia 2015 roku weszła w życie zmiana przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. I teraz "lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

O Kartę Dużej Rodziny wystąpiło ponad 718 tys. osób

pewnych rzeczy odmówić. Jak podał resort pracy, partnerami KRD są m.in. Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce, banki, jedna z sieci telefonii komórkowej, księgarnie, kina, a także firmy z branży spożywczej, ubezpieczeniowej paliowej, medycznej oraz ubraniowej. W ustawie

Po tekstach "Wyborczej" będą pieniądze na porzucone, ciężko chore dzieci?

ortopedycznego, pampersów. Nie wystarcza też na opłacenie grupy specjalistów, którzy na co dzień opiekują się dziećmi: oligofrenopedagoga (nauczyciel osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie), psychologa, logopedy, rehabilitanta, pediatry, anestezjologa, neurologa, opiekuna medycznego, pielęgniarki. I w

Pytanie do prawnika

Tak. Taką zmianę wprowadzono w tzw. pakiecie kolejkowym. 11 września weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która rozszerzyła zakres czynności podejmowanych samodzielnie. Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami pielęgniarki mają prawo samodzielnie ordynować leki

Gminy dostaną pieniądze na tworzenie domów seniora

"Wyborcza" dotarła do projektu ustawy resortu pracy "Wieloletni program Senior-WIGOR na lata 2015-20". Zakłada on stworzenie dwóch nowych placówek: dziennych domów Senior-WIGOR oraz klubów Senior-WIGOR. Ich powstanie zapowiadała premier Ewa Kopacz. W trakcie expose premier

W.Brytania. Świadczenia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

Niektóre świadczenia władze samorządowe finansują w pełni, inne częściowo. Pierwszym krokiem jest kontakt z władzami lokalnymi, które dokonują oceny potrzeb pod kątem medycznym, socjalnym i oświatowym. Od tej oceny zależą dalsze kroki - zakres pomocy finansowej i rzeczowej. Od decyzji można się

Zasiłki dla opiekunów dzieci

. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT zasiłki dla opiekunów są wolne od podatku. Skoro nie ma podatku, to rodzic nie ma od czego odliczyć ulgi. Ze zwolnienia może skorzystać drugie z rodziców niepełnosprawnego dziecka, jeśli osiąga dochody opodatkowane według skali, czyli stawek 18 i 32 proc. Jeżeli jego

Pytanie do prawnika. Odpowiada dr hab. Justyna Zajdel

domu. Nieco inaczej wygląda sytuacja, w której nie istnieją zastrzeżenia, co do sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, a sprzeciw na wykonanie czynności medycznej wynika np. ze strachu dziecka przed czynnościami wykonywanymi przez konkretną osobę. Rodzic lub opiekun faktyczny (np. babcia) mają prawo

Jak się (nie) zarabia na prywatnej opiece zdrowotnej

stać rządowy program dopłat do opieki dla osób starszych. Jak pisała "Wyborcza", grupa senatorów i ekspertów pracuje nad ustawą, która pozwoli rodzinie wynająć opiekuna dla chorego krewnego lub umieścić go w domu pomocy społecznej z rządową dopłatą dochodzącą do 1 tys. zł. Własną sieć domów

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

nowelizacją ustawy od 1 stycznia 2017 r. świadczenie będzie co roku rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną bądź osobie, na której ciąży

Władysław Kosiniak-Kamysz pozostanie ministrem pracy

, że spełni żądania okupujących Sejm rodziców i obiecał podwyżkę świadczenia od maja. MPiPS przygotowało stosowną nowelizację ustawy, którą w ekspresowym tempie przeprowadzono przez parlament. Mniej więcej w tym samym czasie przed Sejmem protestowali opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych

Coraz dłuższe życie w chorobie

instytut udźwignie tak ogromne zapotrzebowanie. Zresztą przy większości uczelni medycznych (w 8 na 11) są kliniki geriatryczne - tyle że niedoinwestowane i kształcą za mało osób. Za kilka miesięcy ma być gotowy projekt ustawy o osobach niesamodzielnych. Rodzina, która chce wynająć opiekuna dla chorego

O Kartę Dużej Rodziny wystąpiło ponad 718 tys. osób

są m.in. Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce, banki, jedna z sieci telefonii komórkowej, księgarnie, kina, a także firmy z branży spożywczej, ubezpieczeniowej paliowej, medycznej oraz ubraniowej. W ustawie zapisano - oprócz ulg na przejazdy koleją - zniżki w opłatach

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

umieszczeniu w konkretnym miejscu wydaje starosta powiatu. CZEKI OPIEKUŃCZE Być może jeszcze w tym roku Sejm przyjmie ustawę o opiece nad osobami niesamodzielnymi. Przygotował ją zespół senatorów, praktyków i ekspertów. Rodzina, która będzie chciała np. wynająć opiekuna dla chorego krewnego, dostanie czek

Pytanie do prawnika: dlaczego lekarze nie informują mnie o stanie zdrowia taty?

- Jednym z podstawowych obowiązków lekarza jest zachowanie tajemnicy lekarskiej. Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny informacji z nim związanych. To znaczy, że lekarz, a także pozostały

Duda: koniunktura sprawia, że zatrudnienie osób z dysfunkcjami rośnie

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wskaźnik zatrudnienia wynosi w tej grupie 4,1 proc.). W sprawozdaniu jest wyjaśnienie, że zmiany w proporcjach poszczególnych stopni niepełnosprawności mogą być m.in. odzwierciedleniem zmian w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Kto oszczędza na leczeniu dzieci

W Warszawie powstaje nowy szpital dziecięcy, który ma zastąpić dwa szpitale kliniczne (z Litewskiej i Działdowskiej). Ma siedem razy większą powierzchnię od nich i 25 proc. więcej łóżek. Na etapie projektowania uwzględniono potrzeby opiekunów dzieci. Matka nie będzie musiała rozkładać karimaty przy

Zdrowaś mario. Bojownicy o legalizację medycznej marihuany

. "Kolektyw pacjentów i opiekunów dający nadzieję, tworzący społeczność i dostarczający medyczną marihuanę chronicznie i terminalnie chorym". - To było wciąż nielegalne, ale poszliśmy do szeryfa i jakoś się dogadaliśmy. Przełomowy był dopiero rok 1996, kiedy w referendum stanowym przeszła nasza

NFZ odetchnie? Pielęgniarki jak lekarze. Wypiszą recepty

lekarza. Bez badania pacjentów. NFZ, pielęgniarki, lekarze... a gdzie pacjent? Nowe uprawnienia nadaje pielęgniarkom ustawa opracowana w tzw. pakiecie kolejkowym jeszcze za czasów poprzedniego ministra zdrowia w rządzie PO-PSL Bartosza Arłukowicza. Resort opłacił kurs z ordynowania leków, na który chodzi

Powstał szpital dla dzieci. Gdy je przyjmie, będzie zadłużony

zostały urealnione. W Sejmie jest już projekt ustawy, który powoła Agencję Taryfikacji i to ona, a nie NFZ będzie wyceniała procedury medyczne. - Taka wycena jest identyczna dla całego kraju, ale w Warszawie pediatrzy i inni specjaliści zarabiają najwięcej i to często pensje personelu, które stanowią

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, członkiem jego rodziny lub opiekunem prawnym. Zapisano, że zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. Minister zdrowia ma w rozporządzeniu określać czynności wykonywane przez pielęgniarkę lub

Jak minister zdrowia chce walczyć z dopalaczami? Bezprawiem

zdrowia otrzymują jedynie rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku dorosłych - współmałżonek. Nawet w przypadku wystawiania przez lekarzy L4 numer statystyczny choroby jest wysyłany tylko na druku do ZUS i zostaje w dokumentacji medycznej. Na L4 przekazywanym pracodawcy tej informacji nie ma. Pracownik

Karta Praw Dziecka Pacjenta - wkrótce w każdym dziecięcym szpitalu

Jak poinformowali RPP Krystyna Barbara Kozłowska i RPD Marek Michalak, opracowywanie Karty dobiega końca. W sposób zwięzły i zrozumiały będzie ona przedstawiać prawa przysługujące dzieciom i ich opiekunom. Oparta jest na ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także na Konwencji o

Alzheimer. Pomoc dla chorych i opiekunów

pielęgnacyjny z ZUS. O miesięczne zasiłki w wysokości 520 zł mogą się starać opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy musieli zrezygnować z pracy, żeby się zająć swoimi bliskimi. Pieluchomajtki i inny sprzęt Chorym w codziennym życiu pomagają: materace przeciwodleżynowe, kule, pieluchy czy aparaty

Będą dzienne domy opieki dla seniorów. Rząd namawia gminy do adaptacji starych szkół

wyda na nie 20 mln zł, w kolejnych latach pula środków będzie rosnąć. Kolejna ustawa i Instytut Geriatrii To nie koniec propozycji dla seniorów. Być może jeszcze w tym roku Sejm przyjmie ustawę o opiece nad osobami niesamodzielnymi. Rodzina, która będzie chciała np. wynająć opiekuna dla chorego

Czeki dla polskich seniorów

tyle czasu, ile by chcieli, swoim bliskim w podeszłym wieku - mówiła w exposé premier Ewa Kopacz. Rozwiązaniem ma być m.in. ustawa o opiece nad osobami niesamodzielnymi. Tworzy ją zespół senatorów, praktyków i ekspertów. Do końca roku ma trafić na biurko pani premier wraz z wyliczeniem skutków

Komu się należy miejsce w domu opieki

Trzeba zacząć od tego, że są państwowe i prywatne domy opieki. Te pierwsze, zwane DPS-ami (dom pomocy społecznej), działają na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Plus: Przyjmą każdego, choćby miał głodową emeryturę lub rentę. Minus: Na miejsce trzeba czekać miesiącami, a nawet latami. Te drugie

Pytanie do prawnika

wbrew woli chorego jest z zastrzeżeniem ściśle określonych wyjątków niedopuszczalne. Ale ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówi, że "jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego (...) wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty

Komu się należą pieniądze na dzieci

na rzecz innych osób. Nie powinniśmy brać pod uwagę ewentualnych dochodów dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. Do 31 października 2014 roku kryterium dochodowe uprawniające do

Prezydent podpisał ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej

. Dopuszczona zostaje także możliwość wykonywania zawodu w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, członkiem jego rodziny lub opiekunem prawnym. Zapisano, że zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. Minister zdrowia ma w rozporządzeniu

Niepełnosprawny ma prawo do perfum (Dzieci gorszego Boga, cz. 3)

dzieckiem, gdy rodzice idą do pracy. No i są mieszkania chronione dla niepełnosprawnych, wydzielone całe klatki blokach, w których na dole mieszka opiekun i personel medyczny (takim przykładem u nas może być istniejący w Gdyni dom Za Falochronem). Dzięki temu osoby z lekką niepełnosprawnością żyją w miarę

Jak udowodnić, że dom seniora działa na dziko? Urzędnicy: Nie jest łatwo

mniej więcej jeden opiekun na 2-3 podopiecznych, w tym pielęgniarki, opiekunki medyczne czy terapeuci i pracownicy socjalni. W przepisach jest też mowa choćby o wielkości pokoju dla seniora. - Nie może być mniej niż 6 metrów na jedną osobę w pokoju wieloosobowym i 9 metrów, jeśli jest to pokój

Potrzeba czterech tysięcy nowych rodzin

jednocześnie wspierać rodzinę zastępczą i ją kontrolować, jest absurdem. Nowa ustawa ma na to pomysł - PCPR nadal będzie zatrudniał opiekunów i kontrolował ich pracę, natomiast opiekę nad nimi będzie pełnić tzw. koordynator pieczy zastępczej. Będzie takim "pogotowiem" dla rodzin zastępczych? - Tak

Niania działa, żłobek nie

odgórnie przydzielone - mówi Rościszewska-Woźniak. W stolicy zgłosiło się tylko... troje chętnych na opiekunów. W Gdańsku czy Krakowie nawet nie ogłoszono konkursu. 2 tys. legalnych niań Dopiero od tego miesiąca działa przepis ustawy o zatrudnianiu niań. Zatrudniający ją legalnie nie muszą płacić za nią

Jak wyjechać do sanatorium z NFZ

W tym roku NFZ na leczenie uzdrowiskowe chce przeznaczyć 68 mln zł. W 2015 r. było to 67 mln zł, a w 2014 r. - 62 mln zł. ZMIANY W USTAWIE W połowie lutego w Sejmie odbyła się dyskusja o sanatoriach. Barbara Dziuk, posłanka PiS, zauważyła, że w sanatoriach jest podział na biednych i bogatych, a

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej; płace pozostaną zamrożone

Centrum Informacyjne Rządu podało w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, że projekt tzw. ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem budżetu na 2015 r. "Przewidziane w niej propozycje zmian niektórych ustaw mają odzwierciedlenie w kwotach ujętych w projekcie budżetu na

Dla kogo pieniądze na dzieci

nawet pod koniec ciąży, ponieważ ma on formę oświadczenia lekarza lub położnej, że ciąża była prawidłowo prowadzona. Zaświadczenie lekarskie może wystawić każdy lekarz - nie musi to być ginekolog. Dokument wydawany jest bezpłatnie, a jego druk powinna posiadać jednostka medyczna, w której przyjmuje

Do sanatorium z NFZ

przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość oraz wskazuje rodzaj i miejsce leczenia uzdrowiskowego. AMBULATORYJNIE LUB STACJONARNIE Świadczenia są realizowane w warunkach ambulatoryjnych - pacjent dochodzi na

Bez ćwiczeń ciało traci rytm

trzeba go uruchomić i nastawić. Noworodek uczy się odróżniać dzień od nocy, aktywność opiekunów od odpoczynku. Dzięki temu działanie narządów dziecka się synchronizuje. Dotychczas sądzono, że najważniejszym włącznikiem zegara biologicznego jest światło. Jak wyjaśniała mi kiedyś prof. Elżbieta Pyza z

Pacjenci chcą konopi! Zapraszamy na konferencję "Cannabis leczy"

), wiceminister w rządzie Hanny Suchockiej. Jako minister przygotował ustawę depenalizującą posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, ale nie weszła pod obrady Sejmu. Jako poseł przekonywał, by usunąć zakaz używania konopi w celach medycznych. Od lat namawia opinię publiczną do racjonalnego podejścia do

Co nas uszczęśliwia

kolei kobiety będą się upiększać i odmładzać. Bo to poprawi ich status w oczach mężczyzn. I dzięki temu same będą mogły wybrać idealnego dawcę materiału genetycznego lub opiekuna. Aktualnie to wszystko brzmi dla wielu jak policzek. Dziś kobiety mogą same się utrzymać, ale w historii Homo sapiens

Czy dziecko nosiciel bakterii Salmonella może uczęszczać do przedszkola? - aktualne wytyczne

) izolacjiArt. 5. ust. 2.W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków, o których mowa w ust 1, ponosi osoba, która sprawuje prawną pieczę nad osoba małoletnią lub bezradną albo opiekun faktyczny w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia

Tańsze pociągi, zniżki i zwolnienie z abonamentu

r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych - 75-latkowie nie będą już musieli składać oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnienia z opłat abonamentowych. Poczta Polska uzyskała dostęp do danych z rejestru PESEL, dzięki czemu będzie mogła automatycznie zwalniać ich z

PiS: protestujący w Sejmie bezprawnie wyprowadzeni; kancelaria zaprzecza

opiekunów niepełnosprawnych dzieci. "Działania Straży Marszałkowskiej są zawsze podejmowane adekwatnie do zaistniałej sytuacji" - odpowiedział. Na początku stycznia Sejm skierował przygotowany przez PiS projekt noweli Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do

TK: możliwość decydowania o leczeniu - po ukończeniu 16 lat

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku leczenia małoletniego, który ukończył 16 lat, wymagana jest zgoda i małoletniego, i jego opiekuna. Natomiast zdanie małoletniego, który nie ukończył jeszcze 16 lat, nie ma żadnego znaczenia prawnego, choć zgodnie z Kodeksem cywilnym osoby takie mają

Opublikowano założenia nowelizacji prawa o zmianie płci metrykalnej

, możliwość poddania się chirurgicznej operacji i postępowanie sądowe w sprawie korekty płci metrykalnej. W pierwszej kolejności lekarz prowadzący ze specjalnością psychiatry musiałby rozpoznać "utrwalone poczucie tożsamości płciowej odmiennej od płci metrykalnej" i sporządzić dokumentację medyczną

Sankcje prawne wobec nieszczepiących rodziców

pełnej zdolności do czynności prawnych (czyli m.in. dziecka do 18. roku życia) jest osoba, która sprawuje prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekun faktyczny w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W praktyce będą to najczęściej rodzice

Zmiany dla pacjentów

szpitale na własny koszt muszą zlecić ich druk. W niektórych placówkach, np. w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, o tym zapomniano i może się zdarzyć, że matki dostaną stare książeczki sponsorowane przez firmy, a te nie mają rangi dokumentacji medycznej, są też mniej obszerne. W nowej 60

Zniżki i ulgi dla seniorów

. zniżki w klasie I i II pociągów osobowych, REGIO, interREGIO, REGIOekspres i TLK oraz tylko w drugiej klasie pociągów Express InterCity. *Opiekunowie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i niewidomych otrzymują 95-proc. zniżkę we wszystkich pociągach na bilety jednorazowe. Przy czym opiekunem

Świetny reportaż o handlu organami: "Czerwony rynek"

opiekunem i powiernikiem jej ciała. Był świadkiem niekompetencji lekarzy, chaosu w służbie zdrowia i widział pozostałości ciał Hindusów wyrzucane na podwórko po sekcji. To wydarzenie stało się impulsem do powstania "Czerwonego rynku". Wyobrażam sobie alternatywny przebieg swojego życia. Gameta, z

Policja zniszczyła plantację konopi. Chcą 600 tys. odszkodowania

sprawy i skontaktować się z prezesem instytutu. - Wtedy dowiedzieliby się, że na prowadzenie badań pozwalają nam dwie ustawy - o zasadach finansowanie nauki oraz o przeciwdziałaniu narkomanii. Zamiast tego kazali wejść naszemu pracownikowi do budynku. Jeden policjant pilnował drzwi, a jego koledzy

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

znacznym stopniu niepełnosprawności) lub przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Rząd już pracuje nad zmianą systemu tych świadczeń. 28 sierpnia przyjął projekt nowelizacji ustawy wprowadzający: - świadczenie pielęgnacyjne niezależne od dochodu dla węższej grupy osób - dla opiekunów dzieci

Nowe prawo ws. aborcji w Hiszpanii

jego uchwalenia została usunięta, gdy rząd zrezygnował z zapisu, że o zamiarze aborcji nieletnia dziewczyna nie musi powiadamiać rodziców lub prawnych opiekunów. Teraz będzie to możliwe tylko wtedy, gdy dziewczyna dowiedzie, iż grozi jej za to przemoc fizyczna lub maltretowanie. Ustawa przewiduje

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

przekraczać tzw. normatywnej, ustalonej w ustawie powierzchni o więcej niż, odpowiednio, 30 proc. lub 50 proc., ale w tym drugim przypadku pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej mieszkania nie przekracza 60 proc. Określona w ustawie powierzchnia to: 35 m kw. dla jednej

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

faktycznemu opiekunowi dziecka. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka 1000 zł. przyznawany jest na każde dziecko. Matka dziecka musi okazać zaświadczenie, że była pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży. Wniosek o dodatek składa się przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku

Co się należy starszym i ich opiekunom

do momentu upłynięcia ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Tam też dowiemy się, czy są potrzebne inne dokumenty. Uwaga! W ośrodkach pomocy społecznej o miesięczne zasiłki w wysokości 520 zł mogą się też starać opiekunowie

Kategoria gender przegrywa z "ideologią gender" [LIST]

, seksuologiczną i medyczną, bez ich zgłębiania i odpowiedniej refleksji - pisze dr Maciej Duda, edukator gender. To ten, który napisał list otwarty do poseł Beaty Kempy, zaniepokojony jej pomysłem powołania Zespołu Parlamentarnego "Stop ideologii gender". Teraz jest przerażony tym, jak wielkie szkody

Dalszy zakaz aborcji? Najbardziej ucierpią biedne kobiety

. Obowiązująca ustawa dyskryminuje kobiety i w ogromnym stopniu przyczynia się do nasilania szykan czy wręcz prześladowań. Kobieta, która choćby zamierza usunąć ciążę, skazana jest na bolesną samotność i traumę. Narażona jest na piętnowanie ze strony lekarzy zasłaniających się klauzulą sumienia

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

-Gospodarczych. Strona związkowa uznała zaproponowane przez rząd stawki za zbyt niskie. To znaczy, że ostatecznie, jakie będą nowe kryteria i kwoty zasiłku rodzinnego, dowiemy się dopiero 15 sierpnia, bo do tego dnia rząd musi opublikować je w rozporządzeniu. Zgodnie z ustawą nie mogą być niższe niż te

Wakaty na rezydentury. Młodzi lekarze nie chcą sekcji zwłok

zdali egzamin i odbyli staż lekarski. Aby mogli zdobyć specjalizację Ministerstwo Zdrowia przez pięć lat opłaca im pensję w szpitalu bądź przychodni, w których kształcić się mogą na chirurga czy kardiologa. Placówka musi spełniać wymogi określone w ustawie, czyli m.in. opiekunem rezydenta musi być

Lekarz-etyk: Tak dla marihuany, nie dla handlowania nadzieją chorych

pacjenci i opiekunowie osób chorych, którzy domagali się leczenia swoich bliskich przy użyciu medycznej marihuany. Na plakatach i transparentach zgromadzonych widniały hasła "Leczyć, a nie karać", "Twoje życie, twój wybór", "Chcemy dostępu do medycznej marihuany" i "

"Szpital przyjazny rodzicom". Startuje akcja Wysokich Obcasów

-Pacjenta. Kartę rozesłano do szpitali prowadzących oddziały dziecięce oraz do sanatoriów i placówek medycznych, z których korzystają najmłodsi. Prawo do sprawowania opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską wynika też z ustawy z 30 sierpnia 1991 (19 ust.3 pkt1). Rodzice, którzy czują, że te prawa nie są

Chore dzieci i zasady

zezwala rodzicom na pobyt na oddziale nocą. Tuż obok ktoś przypiął plakat zawierający postulaty Europejskiej Karty Praw Dziecka. Jeden z nich brzmi: "Dzieci powinny mieć prawo do tego, aby cały czas przebywali z nimi w szpitalu rodzice, a opiekunom należy stwarzać warunki pobytu razem z dzieckiem i

Arłukowicz: w ciągu kilku tygodni przedstawię tzw. pakiet kolejkowy

unijnych szkolenia geriatryczne dla pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i terapeutów środowiskowych ze szpitali na terenie całej Polski. PAP: Zapowiedział pan kontrolę oddziałów ginekologiczno-położniczych w całym kraju. Jak będzie ona przebiegała? B.A.: Sprawdzimy, czy szpitale

Do sanatorium z NFZ

przypadku dzieci potrzebne są: + OB, + morfologia, + badanie moczu, + badanie kału na obecność jaj pasożytów. Wyniki badań trzeba dołączyć bądź wpisać do skierowania. Całą dokumentację medyczną wraz ze skierowaniem musimy zawieźć lub wysłać pocztą do naszego oddziału NFZ. Dokumenty może też przekazać

Kopacz zapowiada urlopy dla wszystkich rodziców

, przez rok, czyli tyle, ile w sumie wynoszą urlopy przysługujące rodzicom. Wydatki na ten cel szacowane są na ok. 1,3-1,5 mld zł. Ustawa wprowadzająca to rozwiązanie ma być przyjęta do połowy przyszłego roku. Kopacz zamierza zmienić również system świadczeń rodzinnych, tak, aby nie zniechęcał do

Państwo to my (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

Od 1 kwietnia 2014 r. zakłady pracy chronionej z mniejszymi dotacjamiW cieniu protestu rodziców dzieci niepełnosprawnych w życie weszła nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Eksperci ostrzegają, że jej skutkiem będzie wzrost bezrobocia

Sprawdziliśmy, jak działa pogotowie rodzinne. "Pracujemy 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu"

specjalistycznych, a dzieci niepełnosprawnych przybywa - opowiada Joanna Radzimowska, kierownik działu pieczy rodzinnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku. - W Polsce jest niewiele placówek dla małych, chorych dzieci, w których opieka medyczna i rehabilitacyjna jest świadczona 24 godziny na dobę. Na

Ziobro używa raka

bliskich nigdy nie jest dość krótki). Nie z raportu NIK, ale z osobistego doświadczenia wiem, jak ważne jest , by czas od diagnozy do terapii był krótkiW trzech przypadkach bliskie mi osoby są ofiarami raka piersi, choroby, która dzięki wyższej świadomości medycznej kobiet, ale także "Narodowemu

Przedstawiciel opiekuńczy

znajdzie się w takiej sytuacji, powinien mieć prawo do wskazania przyszłego opiekuna. Istotne jest, aby można było wydać dyspozycję na wypadek choroby co do sposobu medycznego postępowania. PRZEDSTAWICIEL OPIEKUŃCZY Projekt zakłada, że każda pełnoletnia osoba, niezależnie od wieku, posiadająca pełną

Becikowe po nowemu

, że rodzic pokaże mu dokumenty i wyniki badań, z których wynika, że kobieta zgłosiła się do lekarza najpóźniej w 10 tygodniu ciąży i poddawała się koniecznym badaniom. Takim dokumentem może być karta przebiegu ciąży lub dokumentacja medyczna przechowywana w przychodni, w której matka jest

Domowa opieka nad starszymi

rodzinie miesięcznie) są całkowicie zwolnione z opłat. Te, które mają wyższe emerytury, zapłacą do 320 zł za miesiąc. Nie ma jednej stawki opłat za pobyt w DDP w Polsce. Ich wysokość reguluje ustawa o pomocy społecznej oraz uchwały rad miast i gmin, które te domy prowadzą. To one ustalają szczegółowe

Odszkodowania za błędy w leczeniu

mężczyzny uznała, że lekarze popełnili błąd, ponieważ przeprowadzenie dokładniejszych badań już podczas pierwszego zgłoszenia się chorego do szpitala mogło uratować mu życie. Działająca przy wojewodzie komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych przyznała rację bliskim zmarłego. Szpital wojskowy

Testament życia od Ruchu Palikota

Projekt ma wpłynąć w najbliższym czasie do Sejmu. Nie dotyczy eutanazji, tylko zgody na zabiegi medyczne. Jednak jeśli ktoś np. nie wyrazi zgody na podłączanie go do respiratora w przypadku, gdyby znalazł się w tzw. stanie wegetatywnym - respektowanie tej woli może oznaczać śmierć. Co jest w

Pielęgniarka - to już nie jest atrakcyjny zawód dla młodej dziewczyny

ze szpagatem - wykonało pielęgniarstwo w naszym kraju na przełomie wieków. W 1996 roku weszła nowa ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, która zapowiedziała wielkie zmiany w edukacji. Wcześniej pielęgniarki kształciły się tylko w liceach medycznych i na medycznych studiach zawodowych, czyli

Kwiatkowski nie odda NIK

. Tomaszewski odparł, że jest niewinny, a jego oświadczenie, że nie współpracował ze służbami specjalnymi PRL, jest prawdziwe. Kwiatkowski staje murem za... Krzaklewskim. Z Tomaszewskim od tego czasu nie szuka kontaktu. Nawet nie dzwoni do swojego dawnego opiekuna. Po prawie dwóch latach Tomaszewskiego

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

do świadczeń. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak tę decyzję za niekonstytucyjną i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej musiało przygotować drugi projekt, który także w piątek uchwalił Sejm, ustawę przywracającą opiekunom dorosłych prawo do zasiłku. Dostaną zwrot utraconych pieniędzy (ok. 5 tys

Becikowe - zmiany w ustawie

, rady gmin określają w swoich uchwałach. Ale w przeciwieństwie do becikowego i dodatku do zasiłku rodzinnego przepisy ustawy nie wskazują bezpośrednio, że rodzic musi mieć zaświadczenie o opiece medycznej. Do 7 miesiąca ciąży byłam w Belgii. Tam regularnie chodziłam do ginekologa i robiłam