okres przedawnienia

aleksa, pap

ZUS będzie ścigał za pobranie nielegalnych zasiłków przez 5 lat. Skraca się okres przedawnienia

ZUS będzie ścigał za pobranie nielegalnych zasiłków przez 5 lat. Skraca się okres przedawnienia

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakłada ona, że ZUS nie będzie mógł żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, np. zasiłku chorobowego, po upływie pięciu lat od takiego zdarzenia.

Lex FOZZ wylane z kąpielą?

Dziś komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach zająć się ma m.in. zmianą okresów przedawnień. Wersja zaproponowana przez komisję nie dotyczy jednak afery FOZZ. Protestuje PiS.

Zasługa Ziobry i Kryżego wątpliwa

Warszawski sąd apelacyjny ma wątpliwości, czy ustawa wydłużająca okresy przedawnień niektórych przestępstw - tzw. ustawa lex FOZZ - nie narusza konstytucji

Przedawnienie długów

Przedawnienie długów

wzywano ją do uregulowania abonamentu RTV za okres od stycznia 2008 do grudnia 2009 r. Razem z odsetkami uzbierało się kilkaset złotych. Okazało się, że dług się przedawnił. Bo choć nie ma zgody co do tego, czy zaległości z tytułu abonamentu przedawniają się po trzech (uchwała Sądu Najwyższego z maja 2009

Prezes Trybunału Konstytucyjnego odpowiedziała sędziemu Biernatowi ws. przymusowego urlopu. "Nie może się pan go zrzec"

Prezes Trybunału Konstytucyjnego odpowiedziała sędziemu Biernatowi ws. przymusowego urlopu. "Nie może się pan go zrzec"

zaliczany jest zawsze w pierwszej kolejności na rzecz urlopu bieżącego". Wyraził przekonanie, iż "wynikiem tej analizy będzie wniosek, że znakomita większość o ile nie cały okres tzw. urlopów zaległych już się przedawnił". Biernat podał, że 16 marca prezes Przyłębska wysłała mu pismo, w

Oddalony pozew o zadośćuczynienie w związku z molestowaniem przez księdza

Oddalony pozew o zadośćuczynienie w związku z molestowaniem przez księdza

lubelska. Do molestowania, według Piotra H., dochodziło w latach 1982-94, kiedy był chłopcem; najczęściej w okresie, gdy miał 13, 14 lat. Ksiądz Walerian S. był znajomym rodziny H. Pozwany ksiądz, obecnie 82-letni, emerytowany już prof. KUL (od 2003 r. nie pracuje na uczelni), nie przyznaje się do winy

6 grudnia SN zbada kasację Ziobry w sprawie ekstradycji Polańskiego

6 grudnia SN zbada kasację Ziobry w sprawie ekstradycji Polańskiego

do USA - także w przypadku przedawnienia ścigania w Polsce, gdy w USA okres przedawnienia nie upłynął. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych i nie odnosi się do innych okoliczności". Ekstradycja narusza prawa i

Pięć lat, czyli koszmar

Pięć lat, czyli koszmar

Pięć lat to okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Felieton o koszmarze czekania pięć lat na przedawnienie napisałem nie dalej jak w kwietniu tego roku. Życie pokazuje, jak ważny to problem, na przykładzie rozmowy z właścicielem firmy wiążącej się umowami o dzieło z grupą tłumaczy

Przedawnienie po dawnemu. Fiskus rezygnuje z kontrowersyjnego pomysłu

zasada demokratycznego państwa prawnego. Naruszenie zasady retroakcji stanowi rażące naruszenie tej zasady - napisali Pracodawcy RP w uwagach do projektu zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych. Propozycję wydłużenia okresu przedawnienia skrytykowali nawet eksperci Rządowego Centrum Legislacji (RCL

Afera paliwowa. Ile kosztuje złamane życie? 126 tys. zł

Afera paliwowa. Ile kosztuje złamane życie? 126 tys. zł

zagrożone niską karą, a co za tym idzie - również szybko mijał termin ich przedawnienia. Dopiero teraz wysokości kary w przestępstwach skarbowych i karnych są porównywalne, a co za tym idzie - okres przedawnienia również się wydłużył.

Pięć lat, czyli koszmar podatkowy

Pięć lat, czyli koszmar podatkowy

Tyle trwa okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Przedawnienia są różne, wahają się w Polsce w zależności od typu czynności prawnej od roku do dziesięciu lat (w prawie karnym stosuje się za to np. 20-letni okres przedawnienia). Można więc ocenić, że pięć lat to pewna średnia. Jednak praktyka

Zwrot kamienicy Waltzów się przedawnił? Ale prokuratura obejmuje śledztwem Jarosława Jóźwiaka

Zwrot kamienicy Waltzów się przedawnił? Ale prokuratura obejmuje śledztwem Jarosława Jóźwiaka

dotyczącej zwrotu nieruchomości przy Noakowskiego 16. W 2012 r. Biuro Gospodarki Nieruchomościami zajmujące się reprywatyzacją nadzorowała osobiście Hanna Gronkiewicz-Waltz. Z niejasnych powodów śledztwo w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków dotyczy jednak okresu od 4 grudnia 2014 r. do 12 września

Prokuratura o seksaferze: Nie stwierdzono przewlekłości

Prokuratura o seksaferze: Nie stwierdzono przewlekłości

Jak wynika z odpowiedzi pierwszego zastępcy prokuratora generalnego Marka Jamrogowicza na interpelację złożoną przez olsztyńskiego posła PiS Jerzego Szmita, przedawniła się karalność dwóch z czynów zarzucanych Małkowskiemu. Nastąpiło to w trakcie procesu toczącego się przed sądem rejonowym w

Pytanie do prawnika

Pytanie do prawnika

Roszczenia majątkowe pacjenta przedawniają się z upływem dziesięciu lat od ujawnienia powstałej szkody. Po upływie tego okresu ten, kto spowodował szkodę, nie ma obowiązku jej naprawienia. Oznacza to, że po upływie okresu przedawnienia pacjent nie może domagać się przyznania żadnej rekompensaty

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

zarzucił mu, że nie zapłacił części VAT za 2003 r. Krzysztof L. był przekonany, że jego zobowiązanie podatkowe już się przedawniło. Odwołał się, ale nic to nie dało. Fiskus wyjaśnił, że kilka dni przed końcem pięcioletniego okresu przedawnienia wszczęto w jego sprawie postępowanie przygotowawcze w sprawie

Surowsze kary dla kierowców. Ustawą zaostrzającą przepisy drogowe zajęli się już senatorowie [INFORMATOR]

Surowsze kary dla kierowców. Ustawą zaostrzającą przepisy drogowe zajęli się już senatorowie [INFORMATOR]

ciężkie uszkodzenia ciała, 26 wymierzono w zawieszeniu. W 2014 r. odnotowano 38 zawieszeń na 151 wyroków, a rok wcześniej 93 na 252 wyroki. Dlatego ministerstwo przygotowało nowe przepisy, które zaostrzają kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłużają okres przedawnienia karalności wykroczeń

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne jest przeznaczone dla osób, które mimo wykorzystania maksymalnego okresu zwolnienia lekarskiego nie wyzdrowiały. Wynosi średnio 1581 zł brutto. Świadczenie rehabilitacyjne zamiast renty Na zwolnieniu mamy prawo być przez 182 dni (dla chorych na gruźlicę i kobiet w ciąży

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne [INFORMATOR]

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne [INFORMATOR]

Świadczenie rehabilitacyjne jest przeznaczone dla osób, które mimo wykorzystania maksymalnego okresu zwolnienia lekarskiego nie wyzdrowiały. Wynosi średnio 1581 zł brutto. Zamiast renty Na zwolnieniu mamy prawo być przez 182 dni (dla chorych na gruźlicę i kobiet w ciąży to 270 dni). Potem możemy

Zbrodnia komunistyczna jak zwykłe przestępstwo

30 latach od tego czasu. Tymczasem kodeks karny przewiduje różny okres przedawnienia dla różnych czynów. I tak: - w przypadku zabójstwa okres przedawnienia to 30 lat; - inne zbrodnie, czyli przestępstwa karane od 3 lat do dożywocia - 20 lat;- czyn, za który najniższa kara przekracza 5 lat

Zbigniew Ziobro chce walczyć z pijanymi kierowcami

Zbigniew Ziobro chce walczyć z pijanymi kierowcami

ministra Ziobry? Trojakiego rodzaju. Dające więcej czasu organom ścigania: okres przedawnienia zostanie wydłużony z dwóch do trzech lat. Oraz więcej praw, np. do rutynowych badań kierowców (np. "trzeźwe poranki"), teraz kwestionowanych choćby przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Prowadzące

SN: IPN nie może ścigać zbrodni komunistycznych, za które groziłoby do 5 lat

SN: IPN nie może ścigać zbrodni komunistycznych, za które groziłoby do 5 lat

IPN, czy także kodeks karny. Ogólna zasada jest taka, że czas przedawnienia się takich czynów liczy się od 1 sierpnia 1990 r. Ustawa o IPN mówi, że zbrodnie komunistyczne przedawniają się po 30 latach. Tymczasem kodeks karny przewiduje różny okres przedawnienia dla różnych czynów. I tak: - w

Jest wniosek o utajnienie rozprawy ekstradycyjnej Polańskiego

Jest wniosek o utajnienie rozprawy ekstradycyjnej Polańskiego

obowiązującymi przepisami. Prokuratura stwierdziła, że z umowy ekstradycyjnej zawartej między Polską a USA wynika, że można wydać obywatela polskiego do USA. A także, że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce. Dlaczego? Zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia

Bawaria chce ułatwić odzyskiwanie zagrabionych dzieł sztuki

Dziennik "Süddeutsche Zeitung" podaje, że Bawaria skieruje projekt ustawy do Bundesratu - drugiej izby parlamentarnej będącej przedstawicielstwem 16 niemieckich krajów związkowych. We wtorek propozycję omawiał rząd bawarski. Dotychczas okres przedawnienia wynosił 30 lat. Bawaria chce

Emeryci w długach

okres przedawnienia mają odsetki i alimenty. Zaległości podatkowe przedawniają się po pięciu latach (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku), a roszczenia wobec ZUS - po dziesięciu latach. Uwaga! Sąd, wystawiając nakaz zapłaty, nie bada, czy roszczenie się

Trybunał Praw Człowieka: Polska naruszyła konwencję, badając śmierć Grzegorza Przemyka

Wyrok zapadł we wtorek. Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) postępowanie przed polskimi sądami było wadliwie. Trwało zbyt długo, co doprowadziło do przedawnienia sprawy. Trybunał uznał, że Polska naruszyła europejską konwencję praw człowieka i podstawowych wolności. Przyznał ojcu

Pułapka ulgi meldunkowej. Fiskus upomina się o zaległy podatek. Kwoty idą w dziesiątki tysięcy złotych

sprawa ulgi przedawni się bowiem w 2018 roku. Okres, w którym mogli skorzystać z ulgi, minął 1 stycznia 2013 roku. Jeśli więc urzędy rozpatrują kwestię przyznania ulgi dopiero tuż przed upływem pięciu lat, wezwania ze skarbówki będą jeszcze przychodziły do podatników przez cały 2017 rok i na początku

Hofman dostawał tajemnicze przelewy od prezesa stadionowej spółki we Wrocławiu. Sprawa może się przedawnić

przelewów. RMF: Sprawa może się przedawnić Ponieważ pożyczki, według RMF FM, były przelewane na konto Hofmana w latach 2008-09, jego ewentualne przestępstwo w styczniu przyszłego roku się przedawni. W kodeksie karnym skarbowym jest zapis, że okres przedawnienia w takim wypadku to pięć lat. - Bierzemy to pod

Rekordowy pozew o odszkodowanie. Miasto zapłaci za szpital?

okresie była ona niszczona. Zachowała się jednak książka porodów, na podstawie której potwierdziliśmy, że ta pani faktycznie urodziła się w tym szpitalu. Wiemy również, że poród odbył się przez cesarskie cięcie przed terminem i były pewne zmiany patologiczne. O co chodzi, nie mogę powiedzieć - zastrzega

Pobrałeś niesłusznie zasiłek? ZUS i KRUS mogą cię ścigać tylko 5 lat

lat, licząc od ostatniego dnia, kiedy je pobrano. Przykład. Pan Zbigniew dostał zasiłek opiekuńczy w 2011 r. Ale w 2017 r. ZUS zorientował się, że został on niesłusznie wypłacony. Na podstawie wcześniejszych przepisów ZUS mógł domagać się jego zwrotu. Teraz już nie może, bo roszczenie przedawniło się

Tak działa Archiwum X. Zarzut zabójstwa za zbrodnię sprzed... 29 lat

zakres wykorzystania może znacząco zwiększyć rozwój technologiczny postępujący wraz upływem czasu. W przypadku zabójstwa kodeks karny przewiduje 30-letni okres przedawnienia, który ulega wydłużeniu o kolejne 10 lat w śledztwach, w których wydano postanowienie o postawieniu zarzutów. Sprawa podejrzanego

Poseł PiS jednak uniknie procesu za plakaty?

czerwca 2009 r., to sprawa przedawniła się już przed rokiem - tłumaczy sędzia Sawiński. Jednak policja twierdzi, że sprawa wcale się nie przedawniła. Bo Górski przez ponad rok zasłaniał się immunitetem, a w tym okresie czas przedawnienia nie biegnie. Policja powołuje się na zapis w Ustawie o wykonywaniu

RPO kontra lichwiarze. Będzie obowiązkowe nagrywanie?

wszystkich stron podpisujących umowę. Nadchodzą zamiany prawa o notariacie Kilka miesięcy temu także Lidia Staroń, niezależna senator złożyła projekt nowelizacji prawa o notariacie. - Jest w nim mowa o nagrywaniu i o zmianach w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko notariuszom - o wydłużeniu okresu

Były poseł PiS skazany. Winny pomówienia o współpracę z SB

, wyznaczając dwuletni okres próby. Sąd okręgowy wyrok uchylił, ponowny wyrok przed sądem rejonowym brzmiał: umorzenie z powodu przedawnienia czynu. Gajewski ponownie się odwołał, sprawa znów trafiła do sądu rejonowego, a ten wydał wyrok: winny pomówienia i nakazał byłemu posłowi i radnemu zapłacić grzywnę w

Kasy i przedawnienia, czyli podatki po polsku

upływem czasu przedawnienia już teraz jest krytykowane przez przedsiębiorców. Wydłużenie czasu "hodowania" uderzałoby w podstawy funkcjonowania firm. Po drugie, taki okres przedawnienia stawiałby fiskusa w nadmiernie uprzywilejowanej pozycji. Zobowiązania podmiotów gospodarczych wobec siebie (w

Naziści w niemieckim ministerstwie sprawiedliwości. Rozliczanie brunatnego resoru

prokuratora, został pracownikiem ministerstwa sprawiedliwości. Zajmował się tam prawem karnym, a następnie jego reformą. W 1968 r. pod jego kierunkiem powstała ustawa o wykroczeniach. Jeden z jej zapisów zawierał skrócenie okresu przedawnienia przestępstw. Miało to niby dotyczyć wykroczeń, ale przepis

Czy Małgorzata i Paweł Siudzińscy musieli zginąć? [Rozmowa po reportażu "Ile mamy trupów w szafach?"]

błędy funkcjonariuszy w późniejszych latach. Ale prokurator Wacławowicz wkroczyła w to postępowanie na samym początku, a później zawiesiła sprawę. Zatem jej ewentualna odpowiedzialność pod względem prawnym z uwagi na kilkunastoletni okres się przedawniła. Nawet gdyby stwierdzono, że jej decyzje nie były

Biskupi o postępowaniu z przypadkami pedofilii wśród księży: Kościół musi się oczyścić

karnym okres przedawnienia przestępstwa (20 lat po ukończeniu 18. roku życia przez ofiarę). - Kongregacja Nauki Wiary może nawet dać specjalne upoważnienie do wydłużenia okresu przedawnienia czy nawet zawieszenia go w szczególnych przypadkach. Uświadamiamy sobie to coraz wyraźniej, że zgłaszanie krzywdy

Wielka wpadka RWE w Wielkiej Brytanii. Klienci powiedzieli "dość"

z przyjmowaniem uwag klientów i ich właściwym rozpatrywaniem. Przede wszystkim firma bezpodstawnie windykowała klientów. Na przykład ktoś nie dostawał rachunku od ponad roku, a Npower kazał płacić na raz całą kwotę. Zgodne z angielskim prawem, jeśli rachunek za dany okres nie zostanie wystawiony w

Kuria wysyła księdza proboszcza na szybszą emeryturę

do prokuratury. - Postępowanie zakończyło się odmową wszczęcia z uwagi na przedawnienie - mówi "Wyborczej" prok. Renata Mazur, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W prawie kanonicznym okres przedawnienia jest dłuższy, dlatego kuria zabrała się za wyjaśnianie sprawy ks

Bat na piratów drogowych. Minister Ziobro chce drakońskich kar dla niebezpiecznych kierowców

- Ograniczymy nieodpowiedzialne i groźne zachowania tych, którzy drastycznie naruszają zasady bezpieczeństwa, siejąc śmierć i zniszczenie na polskich drogach - mówił minister Zbigniew Ziobro na specjalnej konferencji prasowej w ubiegły piątek. - Kończy się okres bezkarności i czas zabaw bandytów

Pracodawcy łamią prawo? To trzeba je zmienić!

przedawnienia, jednak Kaźmierczak oczekuje, aby okresu przedawnienia dla przestępczych działań przedsiębiorców w ogóle nie było. Nie zapłaciłem składek w lutym? Ha, mam cię frajerski ZUS-ie! Już mi nie podskoczysz - marzy nasz kreatywny biznesmen. Jak udało mi się naciągnąć państwo pół roku temu, to już nikt

Prokurator żąda 3,5 roku więzienia dla strażnika z Auschwitz. Współtworzył "system masowego zabijania"

sygnałem politycznym" pokazującym, że ludobójstwo nie ulega przedawnieniu. Heubner skrytykował też bezczynność niemieckiego wymiaru sprawiedliwości w okresie powojennym. Wina nie musi być indywidualna Proces Groeninga jest wyrazem nowego podejścia niemieckiego wymiaru sprawiedliwości do problemu

Ksiądz nie odpowie za bicie dzieci po głowie. Sąd: przedawnienie

Gdańskim, orzekł on - a miało to miejsce w marcu br. - że przestępstwo po roku od zdarzenia się przedawniło. Okres przedawnienia wydłuża się o pięć lat w przypadku, gdy sprawę wszczyna prokuratura, ale sąd uznał - powołując się m.in. na orzeczenie Sądu Najwyższego - że w tym przypadku przepis ten nie ma

Czarodziejska różdżka Morawieckiego. Panie prezesie, melduję: skarbówka wzięta!

Według Ministerstwa Finansów największa od ponad 20 lat rewolucja w służbach skarbowych idzie śpiewająco. Podatki? Właśnie resort Mateusza Morawieckiego pokazał dane za pierwszy kwartał. Dochody budżetu były wyższe o 8,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym.  Najważniejszy

Berlusconi znów bezkarny. Przekupił świadka?

Choć prokuratura żądała pięciu lat więzienia dla Silvia Berlusconiego, to proces miał znaczenie wyłącznie prestiżowe już od jesieni 2011 r., kiedy stało się jasne, że ewentualny wyrok skazujący nie miałby szans na uprawomocnienie się przed upływem okresu przedawnienia. Nawet gdyby sąd przychylił

Nawrócony windykator radzi, jak się nie dać windykacji

. Licytowaliśmy wszystko i wszystkim - biznesowi, ludziom prywatnym, instytucjom publicznym. Czego nie można zająć? - Pościeli, bielizny i ubrań dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny. Także zapasów żywności i opału niezbędnych na okres jednego miesiąca; 50 proc

Polański w krakowskim magistracie. Co z filmem? [ZDJĘCIA]

przedstawiać losy francuskiego oficera pochodzenia żydowskiego Alfreda Dreyfusa, który pod koniec XIX w. został niesłusznie skazany za zdradę państwa. - Ta historia od dawna mnie fascynowała. Dreyfus był jednym z niewielu żydowskich oficerów w armii francuskiej w okresie wielkiego antysemityzmu we Francji

Strasburg karci Polskę za Grzegorza Przemyka

instancji, zamiast orzekać merytorycznie, uchylają wyroki, w wyniku czego sprawa rozpoczyna się od nowa. Procesy w tej sprawie trwały - już za III RP - 20 lat. Zakończyły się umorzeniem z powodu przedawnienia. Leopold Przemyk zaskarżył państwo polskie za to, że nie było w stanie wyjaśnić zbrodni i osądzić

Zbigniew Ziobro grozi prokuratorom od Amber Gold. Ale... "Nie ma takiej procedury"

uchwaliły kodeks karny, który bardzo skrócił okresy przedawnień. To była amnestia dla wielu ludzi, którzy dopuszczali się afer w okresie ich rządów". Prokuratura się nie kwapi Sprawą Amber Gold w 2010 r. jako pierwsza zajęła się Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz po zawiadomieniu Komisji Nadzoru

Watykan o pedofilii księży

Watykan rozważa zniesienie 10-letniego okresu przedawnienia w postępowaniach kościelnych, które dotyczą m.in. pedofilii wśród księży. Obecnie okres ten liczy się od osiągnięcia pełnoletniości przez ofiarę, lecz często papież uchyla przepis i pozwala na proces po tym czasie. Ks. Charles Scicluna z

Sąd ściga się z czasem. Zmontowanie prowokacji wkrótce się przedawni

już prawie dziewięć lat. Zapytaliśmy, kiedy zarzuty wobec Wojciecha S. się przedawnią. Sędzia Przemysław Wasilewski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Białymstoku, informuje, że przedawnienie przestępstwa nastąpi 8 lipca 2015 roku. Jak ustalono ten termin? Wojciech S. odpowiada za dwa zarzuty

Zabójstwo Grzegorza Przemyka: komunistyczna zbrodnia nigdy nieukarana. Historia z PRL-u

autorów stanu wojennego, ukazujących przestępstwa władzy, kulisy działania systemu. Grzegorz Przemyk - historia mataczenia. Rozmowa z Cezarym Łazarewiczem Akta W nowym Sejmie zaś działa komisja specjalna Jana Rokity do wyjaśnienia przypadków tajemniczych zgonów z okresu 1982-89. Jedną z niewyjaśnionych

Jak i kiedy się zmienią uprawnienia komornika

. Jeśli zaś z operatorem kablówki lub telefonii komórkowej - po trzech. Podobnie z umowami pożyczki. Roszczenia o zwrot między osobami fizycznymi przedawniają się po dziesięciu latach. Trzyletni okres przedawnienia mają odsetki i alimenty. Roszczenia podatkowe przedawniają się po pięciu latach (licząc od

Kolejny krok Franciszka w walce z pedofilią w Kościele: usuwanie biskupów z urzędów

za krzywdy dzieci. Watykan musi być informowany przez biskupów o postępowaniu w związku z każdą "prawdopodobną" informacją o przestępstwie pedofilskim księdza, okres przedawnienia wydłużono z 10 do 20 lat i znacznie przyspieszono procedury prowadzące do wydalenia ze stanu kapłańskiego bądź

Półtora roku więzienia dla wiceprezydenta. Za oszustwa

Sztandera ma też zapłacić grzywnę w wysokości 15 tys. zł i naprawić szkody. Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura postawiła obecnemu wiceprezydentowi 22 zarzuty dotyczące okresu, gdy - zanim trafił do ratusza - był prywatnym przedsiębiorcą. Daniel Sztandera był oskarżony o oszustwa, wyłudzenia i

Berlusconi skazany. Ale nie idzie za kratki

kolei opozycja zarzucała Berlusconiemu, że jako premier forsował ustawy "ad personam", czyli skrojone na potrzeby jego rozpraw sądowych - chodzi m.in. o skrócenie okresu przedawnienia dla konkretnych rodzajów przestępstw. Polityczne kłótnie wokół sądownictwa sprawiły, że procesy, a nawet

Do krakowskiego sądu wpłynęły dokumenty z USA ws. ekstradycji Romana Polańskiego

polskiego do USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ w USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych". Jeżeli sąd

Przelewy Hofmana: 140 tys. zł bez podatku. Kara? Grzywna

, jego ewentualne przestępstwo w styczniu przyszłego roku się przedawni. W kodeksie karnym skarbowym jest zapis, że okres przedawnienia w takim wypadku to pięć lat. - Bierzemy to pod uwagę, analizując materiał przekazany przez CBA - mówią anonimowo prokuratorzy z Ostrowa Wielkopolskiego. Bieg

Polski rząd tłumaczył się w Genewie w sprawie więzień CIA. Jest trzeci pokrzywdzony

art. 105 kk, który mówi, że normalnych okresów przedawnień nie stosuje się do takich czynów popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych w ramach czynności służbowych, jak m.in. pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem. W ramach polskiego śledztwa prokuratura bada, czy władze

Berlusconi ostatecznie skazany na cztery lata za przekręty podatkowe. Ale do więzienia nie pójdzie

jeszcze premierem - ustawy "ad personam", czyli zdaniem opozycji skrojone wyłącznie na potrzeby szefa rządu. Skracały one np. okres przedawnienia dla wykroczeń podatkowych. "Skazany razem z dziesięcioma milionami swych zwolenników. Bez słów" - komentował wyrok sądu kasacyjnego dziennik

Prof. Kardas: Sąd nie może być wykonawcą poleceń prokuratora

przez tę ustawę (czyli aktualnie omawiany projekt). To sprawia, iż spraw, do których odnosić się będzie ta regulacja, może być naprawdę bardzo dużo. Dodać trzeba, że będą to wszystkie sprawy, które w tym okresie trafią do sądów do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Trudno rozstrzygnąć, czy w

Były esbek: IPN bezprawnie zrobił ze mnie zbrodniarza

. Mieczysław K. Trend w interpretowaniu wyznaczył Sąd Najwyższy. Odpowiadając w maju 2010 r. na pytanie sądu w Legnicy, stwierdził, że okresy przedawnienia zbrodni komunistycznych reguluje kodeks karny. A więc w przypadkach takich jak ten toruński wynoszą tylko 5 lat. I powołując się na to sądy zaczęły umarzać

Dziennikarz Polsatu pozwał górnicze związki

jednak złożenie apelacji. I ma duże szanse na uchylenie decyzji sądu, bo cztery lata temu zmieniły się przepisy dotyczące okresu przedawnienia. - W przypadku roszczeń za szkody powstałe na drodze przestępstwa ten okres został wydłużony do 20 lat - potwierdza sędzia Krzysztof Zawała, rzecznik Sądu

Przedawnione przestępstwa esbeków

którego odwołali się i esbecy, i prokurator z IPN, uznał wczoraj, że esbeków ścigać nie można, bo sprawy już się przedawniły. W uzasadnieniu sędzia Wojciech Maczuga podkreślił, że tzw. zbrodnie komunistyczne nie są odrębną kategorią przestępstw, a wyróżnia je tylko osoba sprawcy - funkcjonariusza

Ksiądz ukradł, Kościół nie odda. Jak PFRON stracił miliony na współpracy z Caritasem

zarządzające Caritas Diecezji w okresie realizacji projektów, o których mowa. Pracownicy ci zostali odwołani z funkcji” – czytamy dalej w komunikacie. Wyniki audytu kuria przekazała płockiej prokuraturze i przystąpiła do postępowania w charakterze pokrzywdzonego. W 2013 r. akt oskarżenia był gotowy

PiS: W rocznicę śmierci Przemyka należy oddać mu hołd. A Jaruzelskiego - pod sąd

nie wiadomo, kto był sprawcą i kto za tę zbrodnię odpowiada - powiedział PAP Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS. - To jedna z wielu zbrodni okresu komunistycznego, która nie została wyjaśniona. Za tę zbrodnię nie odpowiedzieli jej sprawcy. Kto dokładnie? Zdaniem Błaszczaka przed sądem powinni stanąć

5 tys. zł od PZU za śmierć matki, bo to "adekwatne do stopnia doznanej krzywdy"

od sąsiadki dowiedziała się, że rodziny ofiar wypadków dostają zadośćuczynienie, a okres przedawnienia roszczenia mija dopiero 20 lat po zdarzeniu. Pani Anna ustaliła, że sprawczyni tragicznego wypadku była ubezpieczona w PZU, więc to tam zwróciła się o wypłatę zadośćuczynienia. Osobne wnioski

Unia zaostrzy kary dla oszustów wyłudzających fundusze

najmniej pół roku więzienia do pięciu i więcej lat, a dla grupy przestępczej - od co najmniej pół roku do powyżej dziesięciu lat Komisja chce też ujednolicić okresy przedawnienia oszustw i sprzeniewierzenia unijnych funduszy i chce, by wynosił on co najmniej 5 lat. Obecnie w 27 krajach Unii długość tego

Zadłużeni "młodzi bogowie". Mają kredyty, komornika na głowie i żyją z rozmachem

rozłożyć długu na niższe raty i na dłuższy okres. Jak dawali kredyt, to im nic nie przeszkadzało. Teraz straszą egzekucją. Właściwie mogłabym się niczego nie bać, bo jeśli nawet pojawi się u mnie komornik, to nie ma co zająć. Nie mam mieszkania, samochodu i pieniędzy na koncie - opowiada dziewczyna

JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD DECYZJI ZUS

należność. Oznacza to, że dopiero po 10 latach od wydania prawomocnej decyzji następuje przedawnienie należności. ZUS i KRUS nie są ograniczone jakimikolwiek terminami. Prawomocna decyzja o zwrocie może zapaść np. po 15 czy 20 latach od momentu wypłaty ostatniego nienależnego świadczenia. Po zmianach

Szwedzki sąd nie zgodził się na wydanie Polsce Stefana Michnika

przeciw wolności i funkcjonowaniu instytucji państwowych, dotyczą okresu od 27 marca 1951 r. do 20 listopada 1953 r. W świetle szwedzkiego prawa czyny te uległy przedawnieniu. Polska strona może jeszcze odwołać się od decyzji do sądu wyższej instancji. Ma na to czas do 26 listopada. 81-letni Michnik jest

Sąd: wolność nie jest nieograniczona. Proces działaczy KOD od nowa

sąd chce poczekać na nową ustawę o sądownictwie i zmianę relacji w sądach, kiedy będą musiały być bardziej uległe względem polityków PiS? A może chodzi o to, żeby doprowadzić do przedawnienia? Być może teraz już w ogóle wymiar sprawiedliwości nie będzie w pełni niezawisły i bazujący wyłącznie na

Sprawa Olewnika - prokuratorzy już nietykalni

okresu przedawnień odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy - w tym prokuratorów.

Zamordowani pod lupę. Wyjaśnią zbrodnie sprzed lat?

wydać wyroku. - System polskiego prawa ma sposób na takie sytuacje - przekonuje prok. Marciniak. - Wystarczy, że prokurator przed datą przedawnienia postawi takiej osobie zarzut zabójstwa. Wówczas automatycznie okres przedawnienia wydłuża się o dziesięć lat. Najgłośniejsze na Pomorzu śledztwo, które nie

NIK powiadomiła prokuraturę o nadużyciach w zbożowej spółce Elewarr

przedawnienia roszczeń w kwocie 1 mln 401,8 tys. zł - wyjaśniła Izba. Dodatkowo - jak wskazuje NIK - prezes ARR ponownie, niezgodnie z ustawą kominową, zaakceptował wynagrodzenia dla członków zarządu spółki w wysokości 208 tys. zł. - Stwierdzone przez NIK w kontroli sprawdzającej nieprawidłowości finansowe

Na czarnej liście dłużników

dla banków jest BIK - co to jest, piszemy niżej). Uwaga! Do BIG nie można przekazywać wierzytelności publicznoprawnych, czyli długów powstałych na skutek nieuiszczania np. grzywien, mandatów, podatków. Za przedawnione długi na listę Firmy windykacyjne uważają, że wpisywanie ludzi na listy umożliwia

Nie będzie ugody między kurią a molestowanym przez proboszcza. Marcin K.: Napiszę list do Franciszka

jako 12-latek był wykorzystywany przez proboszcza jednej z parafii w Kołobrzegu, ks. Zbigniewa R. Gdy skończył 20 lat, tuż przed przedawnieniem się czynu (według przepisów okres przedawnienia to dziesięć lat, ale przedawnienie nie może nastąpić przed upływem pięciu lat od uzyskania przez ofiarę

Sędziowie, ogarnijcie się, bo Ziobro was ogarnie

We wtorek rząd przyjął projekt zmian w prawie, które m.in. wydłużają dla sędziów okres przedawnienia dyscyplinarnego z pięciu do ośmiu lat i wprowadzają nową karę dyscyplinarną - obniżenie wynagrodzenia zasadniczego o 5 do 15 procent. A każda kara dyscyplinarna automatycznie blokuje awans na pięć

Giulio Andreotti

związki z mafią, został uwolniony od wszystkich zarzutów dotyczących jego działalności po 1980 roku (poprzednie uległy przedawnieniu). "Prócz wojen punickich obwinia się mnie właściwie o wszystko" - mawiał. Budził uczucia skrajne, od uwielbienia do nienawiści, lecz nawet najbardziej zagorzali

Watykan zaostrza normy wobec księży pedofilów

W czwartek ukazała się nowa, zmodyfikowana wersja dokumentu "Delicta Graviora" z 2001 roku. Najważniejsza zmiana, świadcząca o zaostrzeniu linii wobec zjawiska pedofilii w Kościele, to przedłużenie z 10 do 20 lat okresu, po jakim przestępstwo zostaje uznane za przedawnione. Poza tym

Oskar Groening przed sądem. W Niemczech rozpoczął się proces 93-letniego byłego strażnika z Auschwitz

Oskar Groening jest oskarżony o pełnienie służby w Auschwitz między majem a czerwcem 1944 roku. W tym okresie do obozu przywieziono ok. 425 tys. Żydów z Węgier, z czego co najmniej 300 tys. niemal natychmiast uśmiercono w komorach gazowych Birkenau. Nazywany "buchalterem Auschwitz"

Bezradność w sieci

oszukali więcej osób - przesłuchania trwałyby jeszcze dłużej. Hola, hola, przestrzega rzecznik płockiej prokuratury - okres przedawnienia przestępstw, których się dopuścili, wynosi aż 25 lat, więc "z całą pewnością ich działania zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności okażą się bezskuteczne"

Bezradność w sieci

żałują, że nie oszukali więcej osób - przesłuchania trwałyby jeszcze dłużej. Hola, hola, przestrzega rzecznik płockiej prokuratury - okres przedawnienia przestępstw, których się dopuścili, wynosi aż 25 lat, więc "z całą pewnością ich działania zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności okażą się

Więzienie dla rodziców zastępczych. A potem... dalej mogą opiekować się dziećmi

zostali odebrani w listopadzie 2012 r. państwu S. Sprawa wyszła na jaw w trakcie przesłuchań podopiecznych małżeństwa. Ostatecznie Jacek C. uniknął kary, bo sąd uznał, że przestępstwo się przedawniło. 15 europejskich miast, które warto odwiedzić podczas urlopu. Jest też miasto z Polski! 5 lat? I co dalej

Masz etat, ale oddawaj kasę. Krótka i pouczająca historia z życia pracownicy oddziału TVP

niezgodnie z prawem i czerpał z tego korzyści. Sąd ustalił, że wynagrodzenie Ewy w okresie pracy na umowie śmieciowej nie było wyższe od tego, jakie uzyskiwali jej koledzy na umowach o pracę. Podkreślił też, że dziennikarka była przekonana, iż wypłacane wynagrodzenie w całości jej się należy, a pracodawca w

Sąd rozliczył FOZZ

w Sejmie przez PiS ustawy wydłużającej okres przedawnień niektórych przestępstw - tzw. lex FOZZ. Sąd Apelacyjny uznał wtedy, że Kryże, rozpatrujący sprawę w I instancji, wziął udział w procesie powstawania tej ustawy, bo był ekspertem komisji sejmowej z rekomendacji Zbigniewa Ziobry. Nazwał go nawet

Nowe zarzuty przeciwko Tymoszenko

prawem ukraińskim sprawa przedawniła się również w tym kraju. Śledczy argumentują jednak, że od dnia, kiedy podejrzana została skazana za inne przestępstwo, 10-letni okres przedawnienia rozpoczyna się na nowo. Tymczasem świat uważa represjonowanie Tymoszenko za zemstę władz Ukrainy na popularnym

Ubezpieczalnie wypłacają coraz więcej za wypadki. Ale sądy przyznają wyższe kwoty

wprowadzono do kodeksu cywilnego możliwość ubiegania się o zadośćuczynienia za ból i cierpienie po śmierci osoby bliskiej. A z kolei rok wcześniej w życie wszedł zapis mówiący o 20-letnim okresie przedawnienia roszczeń. Umożliwił on bowiem sięganie do szkód nieprzedawnionych w 2007 roku, nawet jeśli powstały

Polak nie płaci co drugiego mandatu i czuje się bezkarny

okres od początku 2011 r. do połowy 2012 r. Po dwóch latach skuteczność egzekucji to 2 proc. W tym czasie policjanci z kontrolowanych regionów wystawili w sumie 131 tys. mandatów na kwotę 21 mln zł. 97 proc. z nich to mandaty kredytowane. Urzędom udało się ściągnąć 70 proc. należności i dlatego NIK

Rękojmia od dewelopera

w okresie rękojmi), aby w przyszłości uzyskać od niego kolejne zlecenia. Po 10 latach przedawnienie Co zrobić, gdy deweloper nie chce naprawiać niedoróbek? Mieszkańcom nie pozostaje wówczas nic innego, jak skierować przeciwko niemu pozwy o zapłatę za nienależyte wykonanie zobowiązań. Rękojmia

Plagiator traci pracę na KUL. Rektor: "Koniec tolerancji dla nieuczciwości naukowej"

2008 r. Ksiądz chciał warunkowego umorzenia postępowania, motywował to znikomą szkodliwością popełnionego czynu. Sąd przychylił się do jego wniosku i wyznaczył mu roczny okres próby. Jednak, co ważne - sędzia Agnieszka Kołodziej zaznaczyła, że fakt popełnienia czynu nie budzi wątpliwości. Duchowny

Silvio Berlusconi skazany na rok więzienia

", czyli skrojone na potrzeby jego rozpraw sądowych - chodzi m.in. o skrócenie okresu przedawnienia dla konkretnych rodzajów przestępstw. Ustawowe triki pomogły wydłużyć także zakończony wczoraj proces. Kariera polityczna jednego z najbogatszych Włochów toczyła się od początku w konfrontacji z

"Panama papers" i niemieckie zamieszanie z podatkami

procederze firmy mają być ostrzej pociągane do odpowiedzialności. Schäuble chce przy tym praktycznie zlikwidować instytucję przedawnienia. A do tego minister domaga się lepszej współpracy krajów, wspólnych czarnych list rajów podatkowych. Schäuble liczy, że jego plan zyska międzynarodową aprobatę

Zwycięstwo "Nabitych w mBank". Otworzyli puszkę Pandory za 140 mln zł?

również za lata wcześniejsze oraz za okres 2011-14 r. A to by oznaczało, że mBank może być zmuszony do wypłacenia nie 7 mln zł, ale 20-25 mln zł. A co jeśli wszyscy zażądają zadośćuczynienia? A i to nie wszystko. Grupa "Nabitych" występująca w pozwie zbiorowym to tylko część osób mających w

Sprawa b. szefa Westy. Umorzenia na całego

, przelewanie pieniędzy na zagraniczne rachunki bez zezwolenia. Są też jednak i takie zarzuty, które nie zostaną osądzone z powodu przedawnienia. - To występki skarbowe zagrożone tylko karą grzywny z krótkim, trzyletnim okresem przedawnienia - informuje sędzia Grzegorz Wasiński. - Ale te najważniejsze zarzuty

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom

możliwe byłoby odzyskanie w kolejnym roku należności w wysokości ok. 62-65 mln zł" - napisali posłowie w uzasadnieniu ustawy. - Poza tym część zaległości uległa już przedawnieniu. Od stycznia 2012 r. weszła bowiem w życie ustawa, która skróciła z 10 do 5 lat okres przedawnienia należności z tytułu

Pół wieku z Andreottim

W okresie ponad 50-letnich rządów chadecji we Włoszech Giulio Andreotti (dziś 90-latek) był siedem razy premierem Włoch, osiem razy ministrem obrony, pięć - spraw zagranicznych. Kilkanaście razy obejmował inne resorty, od spraw wewnętrznych po kulturę. Nie udało się mu tylko być prezydentem. W maju

Kancelaria z Torunia wygrała pozew zbiorowy z bankiem o 5,6 mln zł

. Dzwonili do nas po wyroku, niestety nie mogą już skutecznie dochodzić swoich roszczeń, bo się przedawniły. Upłynął trzyletni okres, kiedy mogli z nimi wystąpić. Rozwiązaniem dla tych osób byłaby taka interpretacja przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń deliktowych [pojęcie prawnicze, z łac

Kodeks drogowy:nowe paragrafy wejdą w życie od przyszłego roku

niespotykana w Europie. Co zwiastuje? Kolejną zmianę prawa. Już w lipcu jego radykalne zaostrzenie zapowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro rozsierdzony bezkarnością piratów drogowych - w zeszłym roku z powodu przedawnienia kary uniknęło ponad tysiąc sprawców groźnych wykroczeń (w tym 150 kolizji

Nowe zarzuty dla byłego marszałka Mirosława K.

Informacje te potwierdził nam Andrzej Markowski, wiceszef Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie. - Mirosławowi K. postawiliśmy trzy nowe zarzuty. Jest podejrzany o płatną protekcję. W okresie od 2010 r. do 2012 r. załatwił pewną sprawę za pieniądze. Drugi zarzut związany jest z oszustwami na szkodę