okres przedawnienia

aleksa, pap

ZUS będzie ścigał za pobranie nielegalnych zasiłków przez 5 lat. Skraca się okres przedawnienia

ZUS będzie ścigał za pobranie nielegalnych zasiłków przez 5 lat. Skraca się okres przedawnienia

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakłada ona, że ZUS nie będzie mógł żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, np. zasiłku chorobowego, po upływie pięciu lat od takiego zdarzenia.

Raport: skarbówka wszczyna kontrole tuż przed przedawnieniem podatku

Skarbówka nagminnie rozpoczyna kontrole o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe tuż przed upływem pięcioletniego okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, aby właśnie zapobiec ich przedawnieniu - wskazują autorzy raportu z firmy GWW Tax.

Senat wznowił obrady

W czwartek po godz. 9 Senat wznowił obrady. Senatorowie głosują m.in. nad nowelizacją Kodeksu karnego, która wydłuża okres przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży oraz nad ustawą o biopaliwach.

Weszła w życie szersza ochrona małoletnich ofiar przestępstw seksualnych

Nowelizacja stanowi, że przedawnienie karalności przestępstw przeciw wolności seksualnej i obyczajności - jeśli pokrzywdzonym jest małoletni - nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia. Według dotychczasowych przepisów przedawnienie takie nie mogło nastąpić "przed upływem

Prezydent podpisał nowelizację ws. przestępstw seksualnych wobec dzieci

Nowelizacja stanowi, że przedawnienie karalności przestępstw przeciw wolności seksualnej i obyczajności - jeśli pokrzywdzonym jest małoletni - "nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia". Według dotychczasowych przepisów przedawnienie takie nie mogło

Analityk: prezydencka ordynacja podatkowa poprawi atmosferę wokół działalności gospodarczej

. Kuczyński powątpiewa jednak, czy cała nowelizacja szybko wejdzie w życie. Dziwi go zwłaszcza proponowana przez prezydenta liberalizacja przepisów dotyczących przedawnienia. Do tej pory, zwraca uwagę analityk, Ministerstwo Finansów raczej chciało wydłużyć terminy przedawnienia spraw podatkowych, nawet do 10

Sejm rozszerzył ochronę młodzieży przed przestępstwami seksualnymi

Za nowelizacją głosowało 433 posłów, przeciw było czterech, nikt nie wstrzymał się od głosu. Według obecnych uregulowań przepisów karnych przedawnienie tego typu przestępstw, gdy pokrzywdzonym jest małoletni, nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat. W

Senat: dwie poprawki do noweli ws. przestępstw seksualnych wobec dzieci

W nowelizacji Kodeksu karnego zapisano, że przedawnienie karalności wszystkich czynów dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeśli pokrzywdzonym jest małoletni, "nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia". Według obecnie

Sejm. Przepisy o przestępstwach seksualnych wobec dzieci - do prezydenta

W nowelizacji zapisano, że przedawnienie karalności wszystkich czynów dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeśli pokrzywdzonym jest małoletni, "nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia". Według dotychczas obowiązujących

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

Według obowiązujących przepisów karnych przedawnienie przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży, gdy pokrzywdzonym jest małoletni, nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat. W nowelizacji Kodeksu karnego zapisano, że przedawnienie karalności wszystkich

Lex FOZZ wylane z kąpielą?

O tym, że posłowie chcą błyskawicznie wydłużyć w prawie karnym okresy przedawnienia, głośno zrobiło się w lutym, tuż przed wyrokiem w sprawie FOZZ. Ostatnie zarzuty w tej sprawie przedawniają się (oskarżeni nie są wówczas pociagani do odpowiedzialności) w grudniu 2006 r., pierwsze, poważne

Zasługa Ziobry i Kryżego wątpliwa

Sąd apelacyjny zadał wczoraj pytanie o "lex FOZZ" Trybunałowi Konstytucyjnemu. W 2005 r. posłowie uchwalili ustawę, która miała zapobiec, by sprawa FOZZ - nazywano ją "matką afer III RP" - nie została przedawniona. Było już po wyroku wydanym przez sędziego Andrzeja Kryżego

Przedawnienie długów

Przedawnienie długów

wzywano ją do uregulowania abonamentu RTV za okres od stycznia 2008 do grudnia 2009 r. Razem z odsetkami uzbierało się kilkaset złotych. Okazało się, że dług się przedawnił. Bo choć nie ma zgody co do tego, czy zaległości z tytułu abonamentu przedawniają się po trzech (uchwała Sądu Najwyższego z maja 2009

Prezes Trybunału Konstytucyjnego odpowiedziała sędziemu Biernatowi ws. przymusowego urlopu. "Nie może się pan go zrzec"

Prezes Trybunału Konstytucyjnego odpowiedziała sędziemu Biernatowi ws. przymusowego urlopu. "Nie może się pan go zrzec"

zaliczany jest zawsze w pierwszej kolejności na rzecz urlopu bieżącego". Wyraził przekonanie, iż "wynikiem tej analizy będzie wniosek, że znakomita większość o ile nie cały okres tzw. urlopów zaległych już się przedawnił". Biernat podał, że 16 marca prezes Przyłębska wysłała mu pismo, w

Oddalony pozew o zadośćuczynienie w związku z molestowaniem przez księdza

Oddalony pozew o zadośćuczynienie w związku z molestowaniem przez księdza

lubelska. Do molestowania, według Piotra H., dochodziło w latach 1982-94, kiedy był chłopcem; najczęściej w okresie, gdy miał 13, 14 lat. Ksiądz Walerian S. był znajomym rodziny H. Pozwany ksiądz, obecnie 82-letni, emerytowany już prof. KUL (od 2003 r. nie pracuje na uczelni), nie przyznaje się do winy

6 grudnia SN zbada kasację Ziobry w sprawie ekstradycji Polańskiego

6 grudnia SN zbada kasację Ziobry w sprawie ekstradycji Polańskiego

do USA - także w przypadku przedawnienia ścigania w Polsce, gdy w USA okres przedawnienia nie upłynął. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych i nie odnosi się do innych okoliczności". Ekstradycja narusza prawa i

Pięć lat, czyli koszmar

Pięć lat, czyli koszmar

Pięć lat to okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Felieton o koszmarze czekania pięć lat na przedawnienie napisałem nie dalej jak w kwietniu tego roku. Życie pokazuje, jak ważny to problem, na przykładzie rozmowy z właścicielem firmy wiążącej się umowami o dzieło z grupą tłumaczy

Przedawnienie po dawnemu. Fiskus rezygnuje z kontrowersyjnego pomysłu

Przedawnienie po dawnemu. Fiskus rezygnuje z kontrowersyjnego pomysłu

zasada demokratycznego państwa prawnego. Naruszenie zasady retroakcji stanowi rażące naruszenie tej zasady - napisali Pracodawcy RP w uwagach do projektu zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych. Propozycję wydłużenia okresu przedawnienia skrytykowali nawet eksperci Rządowego Centrum Legislacji (RCL

Ustawa frankowa. Prezes ZBP: Niech to będzie koniec roszczeń frankowiczów

Ustawa frankowa. Prezes ZBP: Niech to będzie koniec roszczeń frankowiczów

chodzi tylko o kredyty mieszkaniowe. Pytanie, dlaczego ma dotykać spraw dawno przedawnionych. W polskim kodeksie okres przedawnienia świadczeń okresowych (odsetek) to trzy lata. Tu byłoby nawet pięciokrotne przekroczenie okresu przedawnienia! - mówi w rozmowie z PAP. Szef bankowców proponuje też inne

Niemcy.Bundestag zakazał handlu zdjęciami nagich dzieci

lub wymiany na forach internetowych. Osoby nabywające materiały pornograficzne z udziałem dzieci będą podlegać karze więzienia do lat trzech zamiast jak dotąd do lat dwóch. Ustawa przedłuża okres przedawnienia przestępstw na tle seksualnym i zwiększa możliwości zwalczania przypadków uwodzenia dzieci

Afera paliwowa. Ile kosztuje złamane życie? 126 tys. zł

Afera paliwowa. Ile kosztuje złamane życie? 126 tys. zł

zagrożone niską karą, a co za tym idzie - również szybko mijał termin ich przedawnienia. Dopiero teraz wysokości kary w przestępstwach skarbowych i karnych są porównywalne, a co za tym idzie - okres przedawnienia również się wydłużył.

Pięć lat, czyli koszmar podatkowy

Pięć lat, czyli koszmar podatkowy

Tyle trwa okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Przedawnienia są różne, wahają się w Polsce w zależności od typu czynności prawnej od roku do dziesięciu lat (w prawie karnym stosuje się za to np. 20-letni okres przedawnienia). Można więc ocenić, że pięć lat to pewna średnia. Jednak praktyka

Rząd o projekcie zmian dot. nieujawnionych przychodów

projekcie zaproponowano wydłużenie przedawnienia zobowiązań podatkowych do 10 lat. Pomysł ten napotkał jednak na zmasowaną krytykę. Ostatecznie resort finansów wycofał się z tego zapisu i zgodził się, by w projekcie przywrócić 5-letni okres przedawnienia. "Wprowadzając 10-letni okres przedawnienia

Zwrot kamienicy Waltzów się przedawnił? Ale prokuratura obejmuje śledztwem Jarosława Jóźwiaka

dotyczącej zwrotu nieruchomości przy Noakowskiego 16. W 2012 r. Biuro Gospodarki Nieruchomościami zajmujące się reprywatyzacją nadzorowała osobiście Hanna Gronkiewicz-Waltz. Z niejasnych powodów śledztwo w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków dotyczy jednak okresu od 4 grudnia 2014 r. do 12 września

Prokuratura: przedawnienie zarzutów wobec b. prezydenta Olsztyna było niezawinione

Jak wynika z odpowiedzi pierwszego zastępcy prokuratora generalnego Marka Jamrogowicza na interpelację złożoną przez olsztyńskiego posła PiS Jerzego Szmita, przedawniła się karalność dwóch z czynów zarzucanych Małkowskiemu. Nastąpiło to w trakcie procesu toczącego się przed sądem rejonowym w

Ekspert: propozycje prezydenta dobre, ale nie rozwiązują wszystkich problemów

zobowiązania zabezpieczone hipoteką czy zastawem skarbowym nie ulegają przedawnieniu. "To ważny pomysł. Po okresie przedawnienia hipoteka powinna być uchylana" - podkreślił. Przy czym, właściwym byłoby również uchylenie analogicznego przepisu z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczącego

Prokuratura o seksaferze: Nie stwierdzono przewlekłości

Jak wynika z odpowiedzi pierwszego zastępcy prokuratora generalnego Marka Jamrogowicza na interpelację złożoną przez olsztyńskiego posła PiS Jerzego Szmita, przedawniła się karalność dwóch z czynów zarzucanych Małkowskiemu. Nastąpiło to w trakcie procesu toczącego się przed sądem rejonowym w

SN: członek rady nadzorczej może dłużej żądać zaległej pensji

lata już się przedawniło i sąd nie przyzna mu pieniędzy. Trzyletni okres przedawnienia jest zapisany w art. 118 kodeksu cywilnego. Z przepisu tego wynika, że zasadniczo roszczenia przedawniają się po 10 latach, ale te, które dotyczą świadczeń okresowych - po trzech latach. Gdy sprawa trafiła do Sądu

Pytanie do prawnika

Roszczenia majątkowe pacjenta przedawniają się z upływem dziesięciu lat od ujawnienia powstałej szkody. Po upływie tego okresu ten, kto spowodował szkodę, nie ma obowiązku jej naprawienia. Oznacza to, że po upływie okresu przedawnienia pacjent nie może domagać się przyznania żadnej rekompensaty

Podkomisja zajmie się prezydenckim projektem zmian Ordynacji podatkowej

przerwie rozpoczyna biec od początku). Zaproponowano, aby w przypadku wybranych i nadużywanych, zdaniem autorów projektu, przesłanek zawieszenia oraz przerwania biegu przedawnienia ograniczyć sumę okresów przerw i zawieszeń do 3 lat. W efekcie zobowiązania podatkowe przedawnią się nie później niż po 8

Sejm zajmie się senackim projektem zmian w Ordynacji podatkowej

Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy przewidują również, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje

Surowsze kary dla kierowców. Ustawą zaostrzającą przepisy drogowe zajęli się już senatorowie [INFORMATOR]

ciężkie uszkodzenia ciała, 26 wymierzono w zawieszeniu. W 2014 r. odnotowano 38 zawieszeń na 151 wyroków, a rok wcześniej 93 na 252 wyroki. Dlatego ministerstwo przygotowało nowe przepisy, które zaostrzają kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłużają okres przedawnienia karalności wykroczeń

Niemcy.Bawaria chce ułatwić odzyskiwanie zagrabionych dzieł sztuki

chcą, by okres przedawnienia, wynoszący zwykle 30 lat, nie obowiązywał w przypadku osób, które wiedzą lub przynajmniej mogły podejrzewać, że posiadane przez nie obrazy lub inne dzieła sztuki mogły być przedmiotami skonfiskowanymi przez nazistów i zostały nabyte "w złej wierze". "W złej

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

zarzucił mu, że nie zapłacił części VAT za 2003 r. Krzysztof L. był przekonany, że jego zobowiązanie podatkowe już się przedawniło. Odwołał się, ale nic to nie dało. Fiskus wyjaśnił, że kilka dni przed końcem pięcioletniego okresu przedawnienia wszczęto w jego sprawie postępowanie przygotowawcze w sprawie

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne jest przeznaczone dla osób, które mimo wykorzystania maksymalnego okresu zwolnienia lekarskiego nie wyzdrowiały. Wynosi średnio 1581 zł brutto. Świadczenie rehabilitacyjne zamiast renty Na zwolnieniu mamy prawo być przez 182 dni (dla chorych na gruźlicę i kobiet w ciąży

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne [INFORMATOR]

Świadczenie rehabilitacyjne jest przeznaczone dla osób, które mimo wykorzystania maksymalnego okresu zwolnienia lekarskiego nie wyzdrowiały. Wynosi średnio 1581 zł brutto. Zamiast renty Na zwolnieniu mamy prawo być przez 182 dni (dla chorych na gruźlicę i kobiet w ciąży to 270 dni). Potem możemy

Przedstawiciel frankowiczów: W sprawie kredytów wiele instytucji gra na czas [WYWIAD]

można liczyć na wsparcie tej grupy. Postrzegamy wręcz działania KSF jako grę na czas, podobnie jak zwlekanie z ustawami w Sejmie. PAP: Czemu miałaby służyć ta gra na czas? A.S.: Dziś klienci mogą liczyć tylko na drogę sądową. Tymczasem przeciąganie sprawy powoduje, że 10-letni okres przedawnienia dla

Niemcy.Rząd chce zaostrzyć kary za pornografię dziecięcą

tym przypadku chodzi nie tylko o zdjęcia osób obnażonych, lecz także sceny przedstawiające akty przemocy z ich udziałem. Autorzy ustawy wydłużyli też okres przedawnienia przypadków molestowania dzieci i młodzieży. Okres przedawnienia ma rozpoczynać się wraz z ukończeniem 30. roku życia przez ofiarę

Zbigniew Ziobro chce walczyć z pijanymi kierowcami

ministra Ziobry? Trojakiego rodzaju. Dające więcej czasu organom ścigania: okres przedawnienia zostanie wydłużony z dwóch do trzech lat. Oraz więcej praw, np. do rutynowych badań kierowców (np. "trzeźwe poranki"), teraz kwestionowanych choćby przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Prowadzące

TK zbada przepisy powodujące, że zaległości podatkowe się nie przedawniają

pięcioletniego okresu przedawnienia wszczęto w jego sprawie postępowanie przygotowawcze w sprawie dotyczącej podejrzenia, że podatnik nie zapłacił VAT za 2003 r. Z tego powodu - jak uznała izba - zobowiązanie podatkowe nie przedawniło się. Podatnik zaskarżył jej decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

Sejm rozszerzył ochronę młodzieży przed przestępstwami seksualnymi

21.02. Warszawa (PAP) - Wydłużenie okresów przedawnień przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży oraz m.in. rozszerzenie ochrony małoletnich ofiar takich przestępstw przewiduje zmiana Kodeksu karnego, którą w piątek przyjął Sejm. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, przeciw było czterech

Zbrodnia komunistyczna jak zwykłe przestępstwo

30 latach od tego czasu. Tymczasem kodeks karny przewiduje różny okres przedawnienia dla różnych czynów. I tak: - w przypadku zabójstwa okres przedawnienia to 30 lat; - inne zbrodnie, czyli przestępstwa karane od 3 lat do dożywocia - 20 lat;- czyn, za który najniższa kara przekracza 5 lat

Utajnią postępowanie ws. ekstradycji Romana Polańskiego?

amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych i nie odnosi się do innych okoliczności

Jest wniosek o utajnienie rozprawy ekstradycyjnej Polańskiego

obowiązującymi przepisami. Prokuratura stwierdziła, że z umowy ekstradycyjnej zawartej między Polską a USA wynika, że można wydać obywatela polskiego do USA. A także, że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce. Dlaczego? Zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia

SN: IPN nie może ścigać zbrodni komunistycznych, za które groziłoby do 5 lat

IPN, czy także kodeks karny. Ogólna zasada jest taka, że czas przedawnienia się takich czynów liczy się od 1 sierpnia 1990 r. Ustawa o IPN mówi, że zbrodnie komunistyczne przedawniają się po 30 latach. Tymczasem kodeks karny przewiduje różny okres przedawnienia dla różnych czynów. I tak: - w

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o ekstradycję Polańskiego

, powołując się na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego z września 2011 roku, że "pomimo upływu okresu przedawnienia ścigania czynu zarzucanego Romanowi P. według polskiego prawa, władze amerykańskie mogą zabiegać o wydanie Romana P. - wynika to z umowy o ekstradycji". "Zgodnie z

Eksperci krytykują plan wydłużenia czasu na ściganie ukrywanych przychodów

zostać wydana. W wielu przypadkach okres przedawnienia ulega bowiem przerwaniu lub zawieszeniu" - podkreślił Piłat.

Emeryci w długach

okres przedawnienia mają odsetki i alimenty. Zaległości podatkowe przedawniają się po pięciu latach (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku), a roszczenia wobec ZUS - po dziesięciu latach. Uwaga! Sąd, wystawiając nakaz zapłaty, nie bada, czy roszczenie się

Kraków. W środę posiedzenie sądu ws. ekstradycji Romana Polańskiego

USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych i nie

Jest termin posiedzenia ws. ekstradycji Romana Polańskiego

zawartej między Polska a USA wynika, że można wydać obywatela polskiego do USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Wniosek prokuratury rozpozna Sąd Okręgowy w

Kraków. Jest termin posiedzenia ws. ekstradycji Romana Polańskiego

zawartej między Polska a USA wynika, że można wydać obywatela polskiego do USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Wniosek prokuratury rozpozna Sąd Okręgowy w

Bawaria chce ułatwić odzyskiwanie zagrabionych dzieł sztuki

Dziennik "Süddeutsche Zeitung" podaje, że Bawaria skieruje projekt ustawy do Bundesratu - drugiej izby parlamentarnej będącej przedstawicielstwem 16 niemieckich krajów związkowych. We wtorek propozycję omawiał rząd bawarski. Dotychczas okres przedawnienia wynosił 30 lat. Bawaria chce

Trybunał Praw Człowieka: Polska naruszyła konwencję, badając śmierć Grzegorza Przemyka

Wyrok zapadł we wtorek. Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) postępowanie przed polskimi sądami było wadliwie. Trwało zbyt długo, co doprowadziło do przedawnienia sprawy. Trybunał uznał, że Polska naruszyła europejską konwencję praw człowieka i podstawowych wolności. Przyznał ojcu

Projekt prezydenta: zmniejszenie uciążliwości Ordynacji podatkowej

przerwania biegu przedawnienia ograniczyć sumę okresów przerw i zawieszeń do 3 lat. W efekcie zobowiązania podatkowe przedawnią się nie później niż po 8 latach, co ma zwiększyć pewność obrotu gospodarczego. Zniesiona ma być też możliwość nieprzedawniania się zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką

Hofman dostawał tajemnicze przelewy od prezesa stadionowej spółki we Wrocławiu. Sprawa może się przedawnić

przelewów. RMF: Sprawa może się przedawnić Ponieważ pożyczki, według RMF FM, były przelewane na konto Hofmana w latach 2008-09, jego ewentualne przestępstwo w styczniu przyszłego roku się przedawni. W kodeksie karnym skarbowym jest zapis, że okres przedawnienia w takim wypadku to pięć lat. - Bierzemy to pod

Rekordowy pozew o odszkodowanie. Miasto zapłaci za szpital?

okresie była ona niszczona. Zachowała się jednak książka porodów, na podstawie której potwierdziliśmy, że ta pani faktycznie urodziła się w tym szpitalu. Wiemy również, że poród odbył się przez cesarskie cięcie przed terminem i były pewne zmiany patologiczne. O co chodzi, nie mogę powiedzieć - zastrzega

Pobrałeś niesłusznie zasiłek? ZUS i KRUS mogą cię ścigać tylko 5 lat

lat, licząc od ostatniego dnia, kiedy je pobrano. Przykład. Pan Zbigniew dostał zasiłek opiekuńczy w 2011 r. Ale w 2017 r. ZUS zorientował się, że został on niesłusznie wypłacony. Na podstawie wcześniejszych przepisów ZUS mógł domagać się jego zwrotu. Teraz już nie może, bo roszczenie przedawniło się

Tak działa Archiwum X. Zarzut zabójstwa za zbrodnię sprzed... 29 lat

zakres wykorzystania może znacząco zwiększyć rozwój technologiczny postępujący wraz upływem czasu. W przypadku zabójstwa kodeks karny przewiduje 30-letni okres przedawnienia, który ulega wydłużeniu o kolejne 10 lat w śledztwach, w których wydano postanowienie o postawieniu zarzutów. Sprawa podejrzanego

Senat zajmie się przedawnieniami zobowiązań podatkowych

przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje jednak, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu zabezpieczenia. TK uznał, że

Prokuratura skierowała do sądu wniosek ws. ekstradycji Polańskiego

okresu przedawnienia ścigania czynu zarzucanego Romanowi P. według polskiego prawa, władze amerykańskie mogą zabiegać o wydanie" go ponieważ zgodnie z ustawodawstwem tego kraju okres przedawnienia ścigania nie nastąpił - stwierdza prokuratura. Prokuratura podkreśla jednocześnie, że zajmuje

RPO kontra lichwiarze. Będzie obowiązkowe nagrywanie?

wszystkich stron podpisujących umowę. Nadchodzą zamiany prawa o notariacie Kilka miesięcy temu także Lidia Staroń, niezależna senator złożyła projekt nowelizacji prawa o notariacie. - Jest w nim mowa o nagrywaniu i o zmianach w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko notariuszom - o wydłużeniu okresu

Były poseł PiS skazany. Winny pomówienia o współpracę z SB

, wyznaczając dwuletni okres próby. Sąd okręgowy wyrok uchylił, ponowny wyrok przed sądem rejonowym brzmiał: umorzenie z powodu przedawnienia czynu. Gajewski ponownie się odwołał, sprawa znów trafiła do sądu rejonowego, a ten wydał wyrok: winny pomówienia i nakazał byłemu posłowi i radnemu zapłacić grzywnę w

Kraków. Jest termin posiedzenia ws. ekstradycji Romana Polańskiego

zawartej między Polska a USA wynika, iż można wydać obywatela polskiego do USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje

Poseł PiS jednak uniknie procesu za plakaty?

czerwca 2009 r., to sprawa przedawniła się już przed rokiem - tłumaczy sędzia Sawiński. Jednak policja twierdzi, że sprawa wcale się nie przedawniła. Bo Górski przez ponad rok zasłaniał się immunitetem, a w tym okresie czas przedawnienia nie biegnie. Policja powołuje się na zapis w Ustawie o wykonywaniu

Kasy i przedawnienia, czyli podatki po polsku

upływem czasu przedawnienia już teraz jest krytykowane przez przedsiębiorców. Wydłużenie czasu "hodowania" uderzałoby w podstawy funkcjonowania firm. Po drugie, taki okres przedawnienia stawiałby fiskusa w nadmiernie uprzywilejowanej pozycji. Zobowiązania podmiotów gospodarczych wobec siebie (w

Projekt. MG: Będzie łatwiej i taniej sprawdzić partnera w biznesie

z możliwości dochodzenia należności z poszanowaniem uzasadnionych interesów konsumentów. Resort przychylił się do stanowiska, że okres przedawnienia wraz z rocznym okresem dodatkowym daje wierzycielom wystarczający czas na podjęcie działań uzasadniających utrzymanie wpisu. "Ministerstwo

Czy Małgorzata i Paweł Siudzińscy musieli zginąć? [Rozmowa po reportażu "Ile mamy trupów w szafach?"]

błędy funkcjonariuszy w późniejszych latach. Ale prokurator Wacławowicz wkroczyła w to postępowanie na samym początku, a później zawiesiła sprawę. Zatem jej ewentualna odpowiedzialność pod względem prawnym z uwagi na kilkunastoletni okres się przedawniła. Nawet gdyby stwierdzono, że jej decyzje nie były

Prezydent podpisał nowelę ustawy o adwokaturze

prawnych. Otwarcie zawodów prawniczych spowodowało blisko dwukrotny wzrost liczby adwokatów wykonujących zawód (6 721 na koniec 2007 r. i 10 585 na koniec 2012 r.). Liczba osób wykonujących zawód radcy prawnego w porównywalnym okresie wzrosła niemal o połowę (z 18 953 do 27 054). Propozycje zmiany ustaw

Naziści w niemieckim ministerstwie sprawiedliwości. Rozliczanie brunatnego resoru

prokuratora, został pracownikiem ministerstwa sprawiedliwości. Zajmował się tam prawem karnym, a następnie jego reformą. W 1968 r. pod jego kierunkiem powstała ustawa o wykroczeniach. Jeden z jej zapisów zawierał skrócenie okresu przedawnienia przestępstw. Miało to niby dotyczyć wykroczeń, ale przepis

Prezydencki projekt zmian w Ordynacji podatkowej - do komisji

razie wątpliwości co do przepisu podatkowego urzędy powinny orzekać na korzyść podatnika. Zaproponowano ograniczenie sum okresów przerw i zawieszeń postępowania podatkowego do 3 lat. W efekcie zobowiązania podatkowe przedawnią się nie później niż po 8 latach, co ma zwiększyć pewność obrotu

Rząd: nowe zasady postępowania wobec podatników ukrywających dochody

nastąpiło przedawnienie, to dochody te zostaną opodatkowane według skali podatkowej, a nie podatkiem według 75 proc. stawki podatku" - wytłumaczono w komunikacie. Dodano, że nowe przepisy utrzymują 5-letni okres przedawnienia zobowiązania podatkowego odnośnie do przychodów, które nie znajdują pokrycia

Posłowie za dalszymi pracami nad senacką nowela Ordynacji podatkowej

skarbowym będą podlegać przedawnieniu na takich samych zasadach jak niezabezpieczone zobowiązania. Zgodnie z projektem nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od nowego roku, ale do 1 lipca 2015 r. obowiązywałby okres przejściowy. Poseł Teresa Piotrowska z PO pozytywnie oceniła projekt, ale zaznaczyła

Senat proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej

, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje jednak, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu

Wielka wpadka RWE w Wielkiej Brytanii. Klienci powiedzieli "dość"

z przyjmowaniem uwag klientów i ich właściwym rozpatrywaniem. Przede wszystkim firma bezpodstawnie windykowała klientów. Na przykład ktoś nie dostawał rachunku od ponad roku, a Npower kazał płacić na raz całą kwotę. Zgodne z angielskim prawem, jeśli rachunek za dany okres nie zostanie wystawiony w

Biskupi o postępowaniu z przypadkami pedofilii wśród księży: Kościół musi się oczyścić

karnym okres przedawnienia przestępstwa (20 lat po ukończeniu 18. roku życia przez ofiarę). - Kongregacja Nauki Wiary może nawet dać specjalne upoważnienie do wydłużenia okresu przedawnienia czy nawet zawieszenia go w szczególnych przypadkach. Uświadamiamy sobie to coraz wyraźniej, że zgłaszanie krzywdy

Ordynacja podatkowa zostanie dostosowana do zmian w innych ustawach

podatkowe stanowią inaczej", znalazł się także na końcu przepisu, który mówi, że podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z zasadą ogólną, księgi i dokumenty

Bez odszkodowania dla spadkobiercy Branickiego za utracone rękopisy

uznał, że MN w 1953 r. uszczupliło księgozbiór wydając kilkanaście rękopisów dyrektorowi wilanowskiej placówki i nigdy nie dopominając się ich zwrotu, dlatego ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. SO ocenił też, że nie ma mowy o przedawnieniu roszczeń. "W okresie represyjności systemu prawa w PRL

Bat na piratów drogowych. Minister Ziobro chce drakońskich kar dla niebezpiecznych kierowców

- Ograniczymy nieodpowiedzialne i groźne zachowania tych, którzy drastycznie naruszają zasady bezpieczeństwa, siejąc śmierć i zniszczenie na polskich drogach - mówił minister Zbigniew Ziobro na specjalnej konferencji prasowej w ubiegły piątek. - Kończy się okres bezkarności i czas zabaw bandytów

Kuria wysyła księdza proboszcza na szybszą emeryturę

do prokuratury. - Postępowanie zakończyło się odmową wszczęcia z uwagi na przedawnienie - mówi "Wyborczej" prok. Renata Mazur, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W prawie kanonicznym okres przedawnienia jest dłuższy, dlatego kuria zabrała się za wyjaśnianie sprawy ks

Wniosek o utajnienie postępowania ws. ekstradycji R. Polańskiego

z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych i nie odnosi się do innych okoliczności". Wniosek prokuratury rozpozna Sąd Okręgowy w Krakowie. Jeżeli uzna, że

Rząd zajmie się propozycjami zmian w ustawie o SSE

księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy, czyli przez 10 lat. "Niezależnie od powyższych obowiązków przedsiębiorcy korzystający z pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przechowują dokumenty związane z poborem

Pracodawcy łamią prawo? To trzeba je zmienić!

przedawnienia, jednak Kaźmierczak oczekuje, aby okresu przedawnienia dla przestępczych działań przedsiębiorców w ogóle nie było. Nie zapłaciłem składek w lutym? Ha, mam cię frajerski ZUS-ie! Już mi nie podskoczysz - marzy nasz kreatywny biznesmen. Jak udało mi się naciągnąć państwo pół roku temu, to już nikt

Prokurator żąda 3,5 roku więzienia dla strażnika z Auschwitz. Współtworzył "system masowego zabijania"

sygnałem politycznym" pokazującym, że ludobójstwo nie ulega przedawnieniu. Heubner skrytykował też bezczynność niemieckiego wymiaru sprawiedliwości w okresie powojennym. Wina nie musi być indywidualna Proces Groeninga jest wyrazem nowego podejścia niemieckiego wymiaru sprawiedliwości do problemu

Izrael. Parlament wybierze prezydenta kraju 10 czerwca

okresu sprzed 15 lat i uległa przedawnieniu. Innym potencjalnym kandydatem jest Benjamin Ben Eliezer, deputowany Partii Pracy, który w przeszłości m.in. stał na czele resortu obrony. Według pierwszych sondaży faworytem jest Reuwen Riwlin z partii Likud, były przewodniczący Knesetu, który już zgłosił

Ksiądz nie odpowie za bicie dzieci po głowie. Sąd: przedawnienie

Gdańskim, orzekł on - a miało to miejsce w marcu br. - że przestępstwo po roku od zdarzenia się przedawniło. Okres przedawnienia wydłuża się o pięć lat w przypadku, gdy sprawę wszczyna prokuratura, ale sąd uznał - powołując się m.in. na orzeczenie Sądu Najwyższego - że w tym przypadku przepis ten nie ma

Nawrócony windykator radzi, jak się nie dać windykacji

. Licytowaliśmy wszystko i wszystkim - biznesowi, ludziom prywatnym, instytucjom publicznym. Czego nie można zająć? - Pościeli, bielizny i ubrań dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny. Także zapasów żywności i opału niezbędnych na okres jednego miesiąca; 50 proc

Berlusconi znów bezkarny. Przekupił świadka?

Choć prokuratura żądała pięciu lat więzienia dla Silvia Berlusconiego, to proces miał znaczenie wyłącznie prestiżowe już od jesieni 2011 r., kiedy stało się jasne, że ewentualny wyrok skazujący nie miałby szans na uprawomocnienie się przed upływem okresu przedawnienia. Nawet gdyby sąd przychylił

Polański w krakowskim magistracie. Co z filmem? [ZDJĘCIA]

przedstawiać losy francuskiego oficera pochodzenia żydowskiego Alfreda Dreyfusa, który pod koniec XIX w. został niesłusznie skazany za zdradę państwa. - Ta historia od dawna mnie fascynowała. Dreyfus był jednym z niewielu żydowskich oficerów w armii francuskiej w okresie wielkiego antysemityzmu we Francji

Zbigniew Ziobro grozi prokuratorom od Amber Gold. Ale... "Nie ma takiej procedury"

uchwaliły kodeks karny, który bardzo skrócił okresy przedawnień. To była amnestia dla wielu ludzi, którzy dopuszczali się afer w okresie ich rządów". Prokuratura się nie kwapi Sprawą Amber Gold w 2010 r. jako pierwsza zajęła się Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz po zawiadomieniu Komisji Nadzoru

Strasburg karci Polskę za Grzegorza Przemyka

instancji, zamiast orzekać merytorycznie, uchylają wyroki, w wyniku czego sprawa rozpoczyna się od nowa. Procesy w tej sprawie trwały - już za III RP - 20 lat. Zakończyły się umorzeniem z powodu przedawnienia. Leopold Przemyk zaskarżył państwo polskie za to, że nie było w stanie wyjaśnić zbrodni i osądzić

Sąd ściga się z czasem. Zmontowanie prowokacji wkrótce się przedawni

już prawie dziewięć lat. Zapytaliśmy, kiedy zarzuty wobec Wojciecha S. się przedawnią. Sędzia Przemysław Wasilewski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Białymstoku, informuje, że przedawnienie przestępstwa nastąpi 8 lipca 2015 roku. Jak ustalono ten termin? Wojciech S. odpowiada za dwa zarzuty

Jak i kiedy się zmienią uprawnienia komornika

. Jeśli zaś z operatorem kablówki lub telefonii komórkowej - po trzech. Podobnie z umowami pożyczki. Roszczenia o zwrot między osobami fizycznymi przedawniają się po dziesięciu latach. Trzyletni okres przedawnienia mają odsetki i alimenty. Roszczenia podatkowe przedawniają się po pięciu latach (licząc od

Kraków. Rozpoczęło się posiedzenie sądu ws. ekstradycji Polańskiego

wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych i nie odnosi się do innych okoliczności". Polański, który

Kraków. Posiedzenie sądu ws. ekstradycji Romana Polańskiego

wynika, że można wydać obywatela polskiego do USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w

Watykan o pedofilii księży

Watykan rozważa zniesienie 10-letniego okresu przedawnienia w postępowaniach kościelnych, które dotyczą m.in. pedofilii wśród księży. Obecnie okres ten liczy się od osiągnięcia pełnoletniości przez ofiarę, lecz często papież uchyla przepis i pozwala na proces po tym czasie. Ks. Charles Scicluna z

Kolejny krok Franciszka w walce z pedofilią w Kościele: usuwanie biskupów z urzędów

za krzywdy dzieci. Watykan musi być informowany przez biskupów o postępowaniu w związku z każdą "prawdopodobną" informacją o przestępstwie pedofilskim księdza, okres przedawnienia wydłużono z 10 do 20 lat i znacznie przyspieszono procedury prowadzące do wydalenia ze stanu kapłańskiego bądź

Zachodniopomorskie.Zatrzymany po 11 latach

cztery lata uniknąłby więzienia z powodu przedawnienia okresu karalności. Mężczyzna w 1998 r. spowodował wypadek samochodowy, w którym zginęła kobieta, a jedna osoba została ciężko ranna. Prowadził wtedy bez uprawnień i po alkoholu.

Poznań. Prokuratura umorzyła śledztwo ws. korwety "Gawron"

. "Śledztwo zostało umorzone ze względu na to, że nastąpiło przedawnienie karalności czynu. Podpisanie umowy przez dowództwo Marynarki Wojennej miało miejsce w 2001 roku, ewentualny czyn karalny ma pięcioletni okres przedawnienia" - wyjaśnił Schewe. Umorzono również postępowanie w zakresie

Do krakowskiego sądu wpłynęły dokumenty z USA ws. ekstradycji Romana Polańskiego

polskiego do USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ w USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych". Jeżeli sąd

Półtora roku więzienia dla wiceprezydenta. Za oszustwa

Sztandera ma też zapłacić grzywnę w wysokości 15 tys. zł i naprawić szkody. Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura postawiła obecnemu wiceprezydentowi 22 zarzuty dotyczące okresu, gdy - zanim trafił do ratusza - był prywatnym przedsiębiorcą. Daniel Sztandera był oskarżony o oszustwa, wyłudzenia i