okres przedawnienia

PAP

Senat wznowił obrady

Senat wznowił obrady

W czwartek po godz. 9 Senat wznowił obrady. Senatorowie głosują m.in. nad nowelizacją Kodeksu karnego, która wydłuża okres przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży oraz nad ustawą o biopaliwach.

Raport: skarbówka wszczyna kontrole tuż przed przedawnieniem podatku

Skarbówka nagminnie rozpoczyna kontrole o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe tuż przed upływem pięcioletniego okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, aby właśnie zapobiec ich przedawnieniu - wskazują autorzy raportu z firmy GWW Tax.

Analityk: prezydencka ordynacja podatkowa poprawi atmosferę wokół działalności gospodarczej

Prezydencki projekt nowelizacji ordynacji podatkowej poprawi atmosferę wokół działalności gospodarczej - ocenił Piotr Kuczyński, analityk z firmy Xelion. Jego zdaniem propozycja skrócenia okresu przedawnienia spraw podatkowych może jednak nie spodobać się resortowi finansów.

Weszła w życie szersza ochrona małoletnich ofiar przestępstw seksualnych

Nowelizacja stanowi, że przedawnienie karalności przestępstw przeciw wolności seksualnej i obyczajności - jeśli pokrzywdzonym jest małoletni - nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia. Według dotychczasowych przepisów przedawnienie takie nie mogło nastąpić "przed upływem

Prezydent podpisał nowelizację ws. przestępstw seksualnych wobec dzieci

Nowelizacja stanowi, że przedawnienie karalności przestępstw przeciw wolności seksualnej i obyczajności - jeśli pokrzywdzonym jest małoletni - "nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia". Według dotychczasowych przepisów przedawnienie takie nie mogło

Sejm rozszerzył ochronę młodzieży przed przestępstwami seksualnymi

Za nowelizacją głosowało 433 posłów, przeciw było czterech, nikt nie wstrzymał się od głosu. Według obecnych uregulowań przepisów karnych przedawnienie tego typu przestępstw, gdy pokrzywdzonym jest małoletni, nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat. W

Senat: dwie poprawki do noweli ws. przestępstw seksualnych wobec dzieci

W nowelizacji Kodeksu karnego zapisano, że przedawnienie karalności wszystkich czynów dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeśli pokrzywdzonym jest małoletni, "nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia". Według obecnie

Sejm. Przepisy o przestępstwach seksualnych wobec dzieci - do prezydenta

W nowelizacji zapisano, że przedawnienie karalności wszystkich czynów dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeśli pokrzywdzonym jest małoletni, "nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia". Według dotychczas obowiązujących

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

Według obowiązujących przepisów karnych przedawnienie przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży, gdy pokrzywdzonym jest małoletni, nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat. W nowelizacji Kodeksu karnego zapisano, że przedawnienie karalności wszystkich

Lex FOZZ wylane z kąpielą?

O tym, że posłowie chcą błyskawicznie wydłużyć w prawie karnym okresy przedawnienia, głośno zrobiło się w lutym, tuż przed wyrokiem w sprawie FOZZ. Ostatnie zarzuty w tej sprawie przedawniają się (oskarżeni nie są wówczas pociagani do odpowiedzialności) w grudniu 2006 r., pierwsze, poważne

Zasługa Ziobry i Kryżego wątpliwa

Sąd apelacyjny zadał wczoraj pytanie o "lex FOZZ" Trybunałowi Konstytucyjnemu. W 2005 r. posłowie uchwalili ustawę, która miała zapobiec, by sprawa FOZZ - nazywano ją "matką afer III RP" - nie została przedawniona. Było już po wyroku wydanym przez sędziego Andrzeja Kryżego (dziś

Niemcy.Bundestag zakazał handlu zdjęciami nagich dzieci

lub wymiany na forach internetowych. Osoby nabywające materiały pornograficzne z udziałem dzieci będą podlegać karze więzienia do lat trzech zamiast jak dotąd do lat dwóch. Ustawa przedłuża okres przedawnienia przestępstw na tle seksualnym i zwiększa możliwości zwalczania przypadków uwodzenia dzieci

Rząd o projekcie zmian dot. nieujawnionych przychodów

projekcie zaproponowano wydłużenie przedawnienia zobowiązań podatkowych do 10 lat. Pomysł ten napotkał jednak na zmasowaną krytykę. Ostatecznie resort finansów wycofał się z tego zapisu i zgodził się, by w projekcie przywrócić 5-letni okres przedawnienia. "Wprowadzając 10-letni okres przedawnienia

Prokuratura: przedawnienie zarzutów wobec b. prezydenta Olsztyna było niezawinione

Jak wynika z odpowiedzi pierwszego zastępcy prokuratora generalnego Marka Jamrogowicza na interpelację złożoną przez olsztyńskiego posła PiS Jerzego Szmita, przedawniła się karalność dwóch z czynów zarzucanych Małkowskiemu. Nastąpiło to w trakcie procesu toczącego się przed sądem rejonowym w

Ekspert: propozycje prezydenta dobre, ale nie rozwiązują wszystkich problemów

zobowiązania zabezpieczone hipoteką czy zastawem skarbowym nie ulegają przedawnieniu. "To ważny pomysł. Po okresie przedawnienia hipoteka powinna być uchylana" - podkreślił. Przy czym, właściwym byłoby również uchylenie analogicznego przepisu z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczącego

Prokuratura o seksaferze: Nie stwierdzono przewlekłości

Prokuratura o seksaferze: Nie stwierdzono przewlekłości

Jak wynika z odpowiedzi pierwszego zastępcy prokuratora generalnego Marka Jamrogowicza na interpelację złożoną przez olsztyńskiego posła PiS Jerzego Szmita, przedawniła się karalność dwóch z czynów zarzucanych Małkowskiemu. Nastąpiło to w trakcie procesu toczącego się przed sądem rejonowym w

Szczurek: nowa Ordynacja będzie kompleksową zmianą prawa podatkowego

kontakty między podatnikiem a fiskusem będą tańsze i bardziej skuteczne dla obu stron. Szczurek poinformował, że skrócony zostanie okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, a jednocześnie zwiększy się stabilizująca funkcja przedawnienia. Większa ma być też rola tzw. czynności sprawdzających. "A więc

Podkomisja zajmie się prezydenckim projektem zmian Ordynacji podatkowej

przerwie rozpoczyna biec od początku). Zaproponowano, aby w przypadku wybranych i nadużywanych, zdaniem autorów projektu, przesłanek zawieszenia oraz przerwania biegu przedawnienia ograniczyć sumę okresów przerw i zawieszeń do 3 lat. W efekcie zobowiązania podatkowe przedawnią się nie później niż po 8

Sejm zajmie się senackim projektem zmian w Ordynacji podatkowej

Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy przewidują również, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje

SN: członek rady nadzorczej może dłużej żądać zaległej pensji

lata już się przedawniło i sąd nie przyzna mu pieniędzy. Trzyletni okres przedawnienia jest zapisany w art. 118 kodeksu cywilnego. Z przepisu tego wynika, że zasadniczo roszczenia przedawniają się po 10 latach, ale te, które dotyczą świadczeń okresowych - po trzech latach. Gdy sprawa trafiła do Sądu

Podkomisja czeka na opinie ws. projektu zmian w Ordynacji podatkowej

przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także, by w przypadku wybranych i nadużywanych przesłanek zawieszenia oraz przerwania biegu przedawnienia ograniczyć sumę okresów przerw i zawieszeń do 3 lat. W efekcie zobowiązania

Niemcy.Rząd chce zaostrzyć kary za pornografię dziecięcą

tym przypadku chodzi nie tylko o zdjęcia osób obnażonych, lecz także sceny przedstawiające akty przemocy z ich udziałem. Autorzy ustawy wydłużyli też okres przedawnienia przypadków molestowania dzieci i młodzieży. Okres przedawnienia ma rozpoczynać się wraz z ukończeniem 30. roku życia przez ofiarę

Utajnią postępowanie ws. ekstradycji Romana Polańskiego?

Utajnią postępowanie ws. ekstradycji Romana Polańskiego?

amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych i nie odnosi się do innych okoliczności

Jest wniosek o utajnienie rozprawy ekstradycyjnej Polańskiego

obowiązującymi przepisami. Prokuratura stwierdziła, że z umowy ekstradycyjnej zawartej między Polską a USA wynika, że można wydać obywatela polskiego do USA. A także, że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce. Dlaczego? Zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia

Niemcy.Bawaria chce ułatwić odzyskiwanie zagrabionych dzieł sztuki

chcą, by okres przedawnienia, wynoszący zwykle 30 lat, nie obowiązywał w przypadku osób, które wiedzą lub przynajmniej mogły podejrzewać, że posiadane przez nie obrazy lub inne dzieła sztuki mogły być przedmiotami skonfiskowanymi przez nazistów i zostały nabyte "w złej wierze". "W złej

Kraków. W środę posiedzenie sądu ws. ekstradycji Romana Polańskiego

USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych i nie

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o ekstradycję Polańskiego

, powołując się na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego z września 2011 roku, że "pomimo upływu okresu przedawnienia ścigania czynu zarzucanego Romanowi P. według polskiego prawa, władze amerykańskie mogą zabiegać o wydanie Romana P. - wynika to z umowy o ekstradycji". "Zgodnie z

Jest termin posiedzenia ws. ekstradycji Romana Polańskiego

zawartej między Polska a USA wynika, że można wydać obywatela polskiego do USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Wniosek prokuratury rozpozna Sąd Okręgowy w

Kraków. Jest termin posiedzenia ws. ekstradycji Romana Polańskiego

zawartej między Polska a USA wynika, że można wydać obywatela polskiego do USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Wniosek prokuratury rozpozna Sąd Okręgowy w

Podkomisja czeka na opinie ws. projektu zmian w Ordynacji podatkowej

, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także, by w przypadku wybranych i nadużywanych przesłanek zawieszenia oraz przerwania biegu przedawnienia ograniczyć sumę okresów przerw i zawieszeń do 3 lat. W efekcie zobowiązania podatkowe

Sejm rozszerzył ochronę młodzieży przed przestępstwami seksualnymi

21.02. Warszawa (PAP) - Wydłużenie okresów przedawnień przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży oraz m.in. rozszerzenie ochrony małoletnich ofiar takich przestępstw przewiduje zmiana Kodeksu karnego, którą w piątek przyjął Sejm. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, przeciw było czterech

Projekt prezydenta: zmniejszenie uciążliwości Ordynacji podatkowej

przerwania biegu przedawnienia ograniczyć sumę okresów przerw i zawieszeń do 3 lat. W efekcie zobowiązania podatkowe przedawnią się nie później niż po 8 latach, co ma zwiększyć pewność obrotu gospodarczego. Zniesiona ma być też możliwość nieprzedawniania się zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką

W sprawie b. komendanta MO pytanie prawne do poszerzonego składu SN

wolności innej osoby może być uznane za zbrodnię przeciwko ludzkości, której karalność nie ulega przedawnieniu, nawet jeżeli nie realizuje znamion czynu zabronionego" określonego w Kodeksie karnym. Jednocześnie - w związku z zadaniem pytania - SN wstrzymał wykonanie wyroku wobec Wernikowskiego do

Eksperci krytykują plan wydłużenia czasu na ściganie ukrywanych przychodów

zostać wydana. W wielu przypadkach okres przedawnienia ulega bowiem przerwaniu lub zawieszeniu" - podkreślił Piłat.

Kraków. Jest termin posiedzenia ws. ekstradycji Romana Polańskiego

zawartej między Polska a USA wynika, iż można wydać obywatela polskiego do USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje

Prokuratura skierowała do sądu wniosek ws. ekstradycji Polańskiego

okresu przedawnienia ścigania czynu zarzucanego Romanowi P. według polskiego prawa, władze amerykańskie mogą zabiegać o wydanie" go ponieważ zgodnie z ustawodawstwem tego kraju okres przedawnienia ścigania nie nastąpił - stwierdza prokuratura. Prokuratura podkreśla jednocześnie, że zajmuje

Bawaria chce ułatwić odzyskiwanie zagrabionych dzieł sztuki

Dziennik "Süddeutsche Zeitung" podaje, że Bawaria skieruje projekt ustawy do Bundesratu - drugiej izby parlamentarnej będącej przedstawicielstwem 16 niemieckich krajów związkowych. We wtorek propozycję omawiał rząd bawarski. Dotychczas okres przedawnienia wynosił 30 lat. Bawaria chce

TK zbada przepisy powodujące, że zaległości podatkowe się nie przedawniają

okresu przedawnienia wszczęto w jego sprawie postępowanie przygotowawcze w sprawie dotyczącej podejrzenia, że podatnik nie zapłacił VAT za 2003 r. Z tego powodu - jak uznała izba - zobowiązanie podatkowe nie przedawniło się. Podatnik zaskarżył jej decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

Poznań. Ponad 0,5 mln zł odszkodowania dla urszulanek za ciepłociąg

Sporny ciepłociąg przebiega pod boiskiem szkolnym poznańskiego liceum i gimnazjum Sióstr Urszulanek. W 2007 r. dom zakonny wystąpił do sądu z pozwem m.in. o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Odszkodowanie dotyczy okresu od 1997 r. do 2012 r. "Trzeba pamiętać, że kwota ta nie

Debata PAP dotycząca zmian w prawie antymonopolowym

niedyskryminacyjnych warunkach. Wydłużono także okres przedawnienia w sprawach praktyk ograniczających konkurencję z 1 roku do 5 lat. W debacie udział wezmą przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, PwC, kancelarii Norton Rose Fulbright, a także firm Canon Polska i Siemens Polska. Debata rozpocznie się o godz. 14 i

Kasy i przedawnienia, czyli podatki po polsku

upływem czasu przedawnienia już teraz jest krytykowane przez przedsiębiorców. Wydłużenie czasu "hodowania" uderzałoby w podstawy funkcjonowania firm. Po drugie, taki okres przedawnienia stawiałby fiskusa w nadmiernie uprzywilejowanej pozycji. Zobowiązania podmiotów gospodarczych wobec siebie (w

Prezydencki projekt zmian w Ordynacji podatkowej - do komisji

razie wątpliwości co do przepisu podatkowego urzędy powinny orzekać na korzyść podatnika. Zaproponowano ograniczenie sum okresów przerw i zawieszeń postępowania podatkowego do 3 lat. W efekcie zobowiązania podatkowe przedawnią się nie później niż po 8 latach, co ma zwiększyć pewność obrotu

Hofman dostawał tajemnicze przelewy od prezesa stadionowej spółki we Wrocławiu. Sprawa może się przedawnić

przelewów. RMF: Sprawa może się przedawnić Ponieważ pożyczki, według RMF FM, były przelewane na konto Hofmana w latach 2008-09, jego ewentualne przestępstwo w styczniu przyszłego roku się przedawni. W kodeksie karnym skarbowym jest zapis, że okres przedawnienia w takim wypadku to pięć lat. - Bierzemy to pod

Trybunał Praw Człowieka: Polska naruszyła konwencję, badając śmierć Grzegorza Przemyka

Wyrok zapadł we wtorek. Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) postępowanie przed polskimi sądami było wadliwie. Trwało zbyt długo, co doprowadziło do przedawnienia sprawy. Trybunał uznał, że Polska naruszyła europejską konwencję praw człowieka i podstawowych wolności. Przyznał ojcu

Prezydent podpisał nowelę ustawy o adwokaturze

prawnych. Otwarcie zawodów prawniczych spowodowało blisko dwukrotny wzrost liczby adwokatów wykonujących zawód (6 721 na koniec 2007 r. i 10 585 na koniec 2012 r.). Liczba osób wykonujących zawód radcy prawnego w porównywalnym okresie wzrosła niemal o połowę (z 18 953 do 27 054). Propozycje zmiany ustaw

Rząd: nowe zasady postępowania wobec podatników ukrywających dochody

nastąpiło przedawnienie, to dochody te zostaną opodatkowane według skali podatkowej, a nie podatkiem według 75 proc. stawki podatku" - wytłumaczono w komunikacie. Dodano, że nowe przepisy utrzymują 5-letni okres przedawnienia zobowiązania podatkowego odnośnie do przychodów, które nie znajdują pokrycia

Senat zajmie się przedawnieniami zobowiązań podatkowych

przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje jednak, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu zabezpieczenia. TK uznał, że

Ordynacja podatkowa zostanie dostosowana do zmian w innych ustawach

podatkowe stanowią inaczej", znalazł się także na końcu przepisu, który mówi, że podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z zasadą ogólną, księgi i dokumenty

Sąd: 9 kwietnia kolejne posiedzenie ws. ekstradycji Polańskiego

z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych i nie odnosi się do innych okoliczności". Jeżeli sąd uzna, że ekstradycja jest niedopuszczalna, decyzja będzie

Kuria wysyła księdza proboszcza na szybszą emeryturę

do prokuratury. - Postępowanie zakończyło się odmową wszczęcia z uwagi na przedawnienie - mówi "Wyborczej" prok. Renata Mazur, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W prawie kanonicznym okres przedawnienia jest dłuższy, dlatego kuria zabrała się za wyjaśnianie sprawy ks

Projekt. MG: Będzie łatwiej i taniej sprawdzić partnera w biznesie

z możliwości dochodzenia należności z poszanowaniem uzasadnionych interesów konsumentów. Resort przychylił się do stanowiska, że okres przedawnienia wraz z rocznym okresem dodatkowym daje wierzycielom wystarczający czas na podjęcie działań uzasadniających utrzymanie wpisu. "Ministerstwo

Zbrodnia komunistyczna jak zwykłe przestępstwo

30 latach od tego czasu.Tymczasem kodeks karny przewiduje różny okres przedawnienia dla różnych czynów. I tak: - w przypadku zabójstwa okres przedawnienia to 30 lat; - inne zbrodnie, czyli przestępstwa karane od 3 lat do dożywocia - 20 lat;- czyn, za który najniższa kara przekracza 5 lat

Wniosek o utajnienie postępowania ws. ekstradycji R. Polańskiego

z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych i nie odnosi się do innych okoliczności". Wniosek prokuratury rozpozna Sąd Okręgowy w Krakowie. Jeżeli uzna, że

Posłowie za dalszymi pracami nad senacką nowela Ordynacji podatkowej

skarbowym będą podlegać przedawnieniu na takich samych zasadach jak niezabezpieczone zobowiązania. Zgodnie z projektem nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od nowego roku, ale do 1 lipca 2015 r. obowiązywałby okres przejściowy. Poseł Teresa Piotrowska z PO pozytywnie oceniła projekt, ale zaznaczyła

SN: IPN nie może ścigać zbrodni komunistycznych, za które groziłoby do 5 lat

IPN, czy także kodeks karny. Ogólna zasada jest taka, że czas przedawnienia się takich czynów liczy się od 1 sierpnia 1990 r. Ustawa o IPN mówi, że zbrodnie komunistyczne przedawniają się po 30 latach. Tymczasem kodeks karny przewiduje różny okres przedawnienia dla różnych czynów. I tak: - w przypadku

Senat proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej

, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje jednak, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu

Bez odszkodowania dla spadkobiercy Branickiego za utracone rękopisy

uznał, że MN w 1953 r. uszczupliło księgozbiór wydając kilkanaście rękopisów dyrektorowi wilanowskiej placówki i nigdy nie dopominając się ich zwrotu, dlatego ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. SO ocenił też, że nie ma mowy o przedawnieniu roszczeń. "W okresie represyjności systemu prawa w PRL

Rząd pozytywnie o prawie do odszkodowań dla przymusowo wcielanych do wojska

uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie wyłącznie do osób pełniących przymusową służbę wojskową w wojskowych obozach specjalnych w okresie od listopada 1982 r. do lutego 1983 r. Według rządu, należy także zrezygnować z zapisu, że roszczenia tych osób nie będą podlegały przedawnieniu

Polański w krakowskim magistracie. Co z filmem? [ZDJĘCIA]

przedstawiać losy francuskiego oficera pochodzenia żydowskiego Alfreda Dreyfusa, który pod koniec XIX w. został niesłusznie skazany za zdradę państwa. - Ta historia od dawna mnie fascynowała. Dreyfus był jednym z niewielu żydowskich oficerów w armii francuskiej w okresie wielkiego antysemityzmu we Francji

Pracodawcy łamią prawo? To trzeba je zmienić!

przedawnienia, jednak Kaźmierczak oczekuje, aby okresu przedawnienia dla przestępczych działań przedsiębiorców w ogóle nie było. Nie zapłaciłem składek w lutym? Ha, mam cię frajerski ZUS-ie! Już mi nie podskoczysz - marzy nasz kreatywny biznesmen. Jak udało mi się naciągnąć państwo pół roku temu, to już nikt

Kraków. Rozpoczęło się posiedzenie sądu ws. ekstradycji Polańskiego

wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych i nie odnosi się do innych okoliczności". Polański, który

Kraków. Posiedzenie sądu ws. ekstradycji Romana Polańskiego

wynika, że można wydać obywatela polskiego do USA. Ponadto - że władze amerykańskie mogą domagać się wydania pomimo przedawnienia ścigania w Polsce, ponieważ zgodnie z ustawodawstwem USA okres przedawnienia ścigania nie nastąpił. Prokuratura podkreślała jednocześnie, że zajmuje stanowisko "jedynie w

TK: przepis uniemożliwiający przedawnienie podatku jest konstytucyjny

oznacza, że pięcioletni termin na przedawnienie zaległości podatkowej zaczyna biec od początku. "W skrajnej zatem sytuacji, której nie można wykluczyć, wystarczającym jest zastosowanie przez organ egzekucyjny (np. naczelnika urzędu skarbowego - PAP) choćby jednego środka egzekucyjnego w okresach nie

Rząd zajmie się propozycjami zmian w ustawie o SSE

księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy, czyli przez 10 lat. "Niezależnie od powyższych obowiązków przedsiębiorcy korzystający z pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przechowują dokumenty związane z poborem

Izrael. Parlament wybierze prezydenta kraju 10 czerwca

okresu sprzed 15 lat i uległa przedawnieniu. Innym potencjalnym kandydatem jest Benjamin Ben Eliezer, deputowany Partii Pracy, który w przeszłości m.in. stał na czele resortu obrony. Według pierwszych sondaży faworytem jest Reuwen Riwlin z partii Likud, były przewodniczący Knesetu, który już zgłosił

Poseł PiS jednak uniknie procesu za plakaty?

czerwca 2009 r., to sprawa przedawniła się już przed rokiem - tłumaczy sędzia Sawiński. Jednak policja twierdzi, że sprawa wcale się nie przedawniła. Bo Górski przez ponad rok zasłaniał się immunitetem, a w tym okresie czas przedawnienia nie biegnie. Policja powołuje się na zapis w Ustawie o wykonywaniu

Nestoruk: prawo antymonopolowe ma kluczowy wpływ na przebieg transformacji

szereg uprawnień, które upoważniają Urząd do głębokiej ingerencji w stosunki gospodarcze, m.in. poprzez nakazanie zmiany warunków umów czy zapewnienie dostawy określonych produktów lub świadczenia określonych usług na niedyskryminacyjnych warunkach. Wydłużono także okres przedawnienia w sprawach praktyk

Sąd ściga się z czasem. Zmontowanie prowokacji wkrótce się przedawni

już prawie dziewięć lat. Zapytaliśmy, kiedy zarzuty wobec Wojciecha S. się przedawnią. Sędzia Przemysław Wasilewski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Białymstoku, informuje, że przedawnienie przestępstwa nastąpi 8 lipca 2015 roku. Jak ustalono ten termin? Wojciech S. odpowiada za dwa zarzuty

Kopacz: powstały kierunkowe założenia do nowej Ordynacji podatkowej

. ugody czy konsultacje - czyli rozwiązania, które spowodują, że kontakty między podatnikiem a fiskusem będą tańsze i bardziej skuteczne dla obu stron. Szczurek poinformował, że skrócony zostanie okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, a jednocześnie zwiększy się stabilizująca funkcja przedawnienia

Sejm za większością poprawek Senatu do nowelizacji Prawa o adwokaturze

dwukrotny wzrost liczby adwokatów wykonujących zawód (6 721 na koniec 2007 r. i 10 585 na koniec 2012 r.). Liczba osób wykonujących zawód radcy prawnego w porównywalnym okresie wzrosła niemal o połowę (z 18 953 do 27 054). Propozycje zmiany ustaw przygotowano w Senacie, wiele z tych zmian postulowały

Strasburg karci Polskę za Grzegorza Przemyka

, zamiast orzekać merytorycznie, uchylają wyroki, w wyniku czego sprawa rozpoczyna się od nowa.Procesy w tej sprawie trwały - już za III RP - 20 lat. Zakończyły się umorzeniem z powodu przedawnienia. Leopold Przemyk zaskarżył państwo polskie za to, że nie było w stanie wyjaśnić zbrodni i osądzić jej

Poznań. Prokuratura umorzyła śledztwo ws. korwety "Gawron"

. "Śledztwo zostało umorzone ze względu na to, że nastąpiło przedawnienie karalności czynu. Podpisanie umowy przez dowództwo Marynarki Wojennej miało miejsce w 2001 roku, ewentualny czyn karalny ma pięcioletni okres przedawnienia" - wyjaśnił Schewe. Umorzono również postępowanie w zakresie

Mniej nadużyć i niższe ceny dzięki noweli antymonopolowej

zaskarżyć to postanowienie, jednak to nie wstrzyma jego wykonania do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Impuls do wprowadzenia takiego uprawnienia dała sprawa Amber Gold. Wydłużają też okres przedawnienia praktyk ograniczających konkurencję z roku do 5 lat. Autorzy przepisów mają nadzieję, że

Sejm uchwalił zmiany w dyscyplinarkach adwokatów i radców

ostatnich latach zaszły wśród adwokatów i radców prawnych. Otwarcie zawodów prawniczych spowodowało blisko dwukrotny wzrost liczby adwokatów wykonujących zawód (6 721 na koniec 2007 r. i 10 585 na koniec 2012 r.). Liczba osób wykonujących zawód radcy prawnego w porównywalnym okresie wzrosła niemal o połowę

Eksperci: fiskus kontroluje i kwestionuje wydatki na opcje walutowe

identyczna argumentacja organów skarbowych w sprawach różnych podatników. Jego zdaniem dodatkowy problem polega na tym, że z powodu zbliżającego się upływu okresu przedawnienia fiskus się spieszy - postępowania są prowadzone niedbale, aby jak najszybciej wydać decyzję. Problem dostrzega także Piotr Majewski

Niemcy. Przygotowywana ustawa ma ułatwić odzyskiwanie dzieł sztuki

Bausback, dodając, że skradzione eksponaty są "ostatnimi jeńcami drugiej wojny światowej". Projekt przewiduje, że przedawnienie nie obowiązywałoby w przypadkach, gdy dzieła sztuki zostały w okresie III Rzeszy (1933-1945) przejęte "ze złą wolą". Zdaniem Bausbacka możliwe jest - stosując

Przelewy Hofmana: 140 tys. zł bez podatku. Kara? Grzywna

, jego ewentualne przestępstwo w styczniu przyszłego roku się przedawni. W kodeksie karnym skarbowym jest zapis, że okres przedawnienia w takim wypadku to pięć lat. - Bierzemy to pod uwagę, analizując materiał przekazany przez CBA - mówią anonimowo prokuratorzy z Ostrowa Wielkopolskiego. Bieg

Czy warto skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej? Eksperci radzą

, chyba że skierują sprawę do sądu. Odszkodowania przyznawane w sądach są zwykle kilkukrotnie wyższe. Jeszcze inny nasz czytelnik zgłosił się ze sprawą sprzed kilku lat. Opowiadał o wypadku swojej żony, ale nie był pewien, kiedy zdarzenie miało miejsce. Ekspertki Ergo Hestii poinformowały go o okresie

Polski rząd tłumaczył się w Genewie w sprawie więzień CIA. Jest trzeci pokrzywdzony

art. 105 kk, który mówi, że normalnych okresów przedawnień nie stosuje się do takich czynów popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych w ramach czynności służbowych, jak m.in. pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem.W ramach polskiego śledztwa prokuratura bada, czy władze

Prezes UOKiK: do 18 stycznia szansa dla skruszonych uczestników karteli

(kara pieniężna do 2 mln zł) i wydłuża okres przedawnienia możliwości wszczęcia postępowania antymonopolowego z jednego roku do 5 lat. "Wprowadzone zmiany pokazują, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest zdeterminowany, aby zwiększyć skuteczność eliminowania z polskiej gospodarki

Gdańsk. 7 kwietnia kolejna rozprawa w procesie ws. afery w Stella Maris

swojego nazwiska - PAP) i ośmiu innych oskarżonych zapadł w grudniu 2013 r. B. lider pomorskiego SLD został wówczas skazany na 3,5 roku więzienia i 305 tys. zł grzywny. Dostał też zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk w spółkach handlowych na okres ośmiu lat. Od tego wyroku odwołali się wszyscy

Senat uchwalił projekt noweli w sprawie dyscyplinarek prawników

2007 r. i 10 585 na koniec 2012 r.). Liczba osób wykonujących zawód radcy prawnego w porównywalnym okresie wzrosła niemal o połowę (z 18 953 do 27 054). "W porównaniu z 2007 r. w adwokaturze jest o cztery razy więcej postępowań dyscyplinarnych wobec adwokatów i aplikantów adwokackich. U radców

Uczelnie sprzedają długi swych studentów. Albo idą do sądu

kilkadziesiąt pozwów. Przeważnie to kwoty za jeden semestr, 1600-1900 zł, ale jeśli student przegra sprawę, to ponosi także koszty procesu - mówi Grażul-Luft. Długi żaków firmie windykacyjnej KGPN sprzedaje za to Włodkowic. - Obowiązuje nas okres rozliczeniowy, czyli semestr. Student może pisemnie wypowiedzieć

Weszły w życie zmiany w dyscyplinarkach adwokatów i radców

prawnych. Otwarcie zawodów prawniczych spowodowało bowiem prawie dwukrotny wzrost liczby adwokatów wykonujących zawód (6 721 na koniec 2007 r. i 10 585 na koniec 2012 r.). Liczba osób wykonujących zawód radcy prawnego w porównywalnym okresie wzrosła niemal o połowę (z 18 953 do 27 054). Obecnie

Prezydent podpisał ustawę zezwalającą na ratyfikację Konwencji o ochronie dzieci

. kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W drugiej połowie maja w życie weszła nowelizacja przepisów karnych, która dostosowała polskie prawo do wymogów konwencji. Wydłużyła ona okresy przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży, rozszerzyła

Berlusconi skazany. Ale nie idzie za kratki

kolei opozycja zarzucała Berlusconiemu, że jako premier forsował ustawy "ad personam", czyli skrojone na potrzeby jego rozpraw sądowych - chodzi m.in. o skrócenie okresu przedawnienia dla konkretnych rodzajów przestępstw. Polityczne kłótnie wokół sądownictwa sprawiły, że procesy, a nawet

Berlusconi ostatecznie skazany na cztery lata za przekręty podatkowe. Ale do więzienia nie pójdzie

jeszcze premierem - ustawy "ad personam", czyli zdaniem opozycji skrojone wyłącznie na potrzeby szefa rządu. Skracały one np. okres przedawnienia dla wykroczeń podatkowych. "Skazany razem z dziesięcioma milionami swych zwolenników. Bez słów" - komentował wyrok sądu kasacyjnego dziennik

Półtora roku więzienia dla wiceprezydenta. Za oszustwa

Sztandera ma też zapłacić grzywnę w wysokości 15 tys. zł i naprawić szkody. Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura postawiła obecnemu wiceprezydentowi 22 zarzuty dotyczące okresu, gdy - zanim trafił do ratusza - był prywatnym przedsiębiorcą. Daniel Sztandera był oskarżony o oszustwa, wyłudzenia i

Berlusconi znów bezkarny. Przekupił świadka?

Choć prokuratura żądała pięciu lat więzienia dla Silvia Berlusconiego, to proces miał znaczenie wyłącznie prestiżowe już od jesieni 2011 r., kiedy stało się jasne, że ewentualny wyrok skazujący nie miałby szans na uprawomocnienie się przed upływem okresu przedawnienia. Nawet gdyby sąd przychylił

Wchodzi w życie znowelizowana ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

. Wprowadzono ponadto przepisy o przedawnieniu - po trzech latach nie będzie można rozpocząć postępowania dyscyplinarnego wobec geodety, a po okresie dłuższym niż pięć lat nie będzie można go ukarać. Zniesiono także obowiązek uzgadniania sytuowania projektowanych przyłączy energetycznych, gazowych

Prezydent podpisał nowelę ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Geodeta Kraju w drodze decyzji administracyjnej mógł orzec o pozbawieniu uprawnień zawodowych geodety. W noweli zapisano również dwuinstancyjność postępowania dyscyplinarnego, a także instytucję rzecznika dyscyplinarnego. Wprowadzono ponadto przepisy o przedawnieniu - po trzech latach nie będzie można

Łódź. Odmowa wszczęcia postępowania ws. księdza z Piotrkowa Tryb.

mogło zostać wszczęte z uwagi na upływ okresu przedawnienia. "Badany czyn w 1999 r. zagrożony był bowiem niższą niż obecnie karą, tj. karą pozbawienia wolności do lat 5 - co ma wpływ na termin przedawnienia karalności" - powiedział. W wywiadzie dla tygodnika "Tydzień Trybunalski"

Sejm jednogłośnie za ratyfikacją Konwencji o ochronie dzieci

, iż organem właściwym do gromadzenia profili DNA skazanych za przestępstwa seksualne przeciw dzieciom jest komendant główny policji. W drugiej połowie maja w życie weszła nowelizacja przepisów karnych, która dostosowała polskie prawo do wymogów konwencji. Wydłużyła ona okresy przedawnienia

Speckomisja nadal bez opinii o korupcji przy informatyzacji urzędów

dla ścigania tego typu procederu. "Gdy jest podejrzenie zmowy cenowej, kara to 3 lata więzienia, a okres przedawnienia to pięć lat - naszym zdaniem zbyt krótko. Dopiero, gdy pojawia się podejrzenie łapówki okres przedawnienia przedłuża się i pole działań prokuratury jest większe" - wyjaśnił

Prokuratura: brak materiału dowodowego do decyzji ws. abp. Wesołowskiego

"możliwości faktyczne i prawne" uzyskania dokumentów w sprawie arcybiskupa. Wskazał, że okres przedawnienia przestępstw, których dotyczy sprawa, jest bardzo długi. Prok. Nowak dodał, że obszerne materiały, które polska prokuratura otrzymała kilka miesięcy temu z Dominikany, dotyczyły

Bezradność w sieci

żałują, że nie oszukali więcej osób - przesłuchania trwałyby jeszcze dłużej. Hola, hola, przestrzega rzecznik płockiej prokuratury - okres przedawnienia przestępstw, których się dopuścili, wynosi aż 25 lat, więc "z całą pewnością ich działania zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności okażą się

Zamordowani pod lupę. Wyjaśnią zbrodnie sprzed lat?

wydać wyroku. - System polskiego prawa ma sposób na takie sytuacje - przekonuje prok. Marciniak. - Wystarczy, że prokurator przed datą przedawnienia postawi takiej osobie zarzut zabójstwa. Wówczas automatycznie okres przedawnienia wydłuża się o dziesięć lat. Najgłośniejsze na Pomorzu śledztwo, które nie

Zachodniopomorskie.Zatrzymany po 11 latach

lata uniknąłby więzienia z powodu przedawnienia okresu karalności. Mężczyzna w 1998 r. spowodował wypadek samochodowy, w którym zginęła kobieta, a jedna osoba została ciężko ranna. Prowadził wtedy bez uprawnień i po alkoholu.

Rząd m.in. o wspieraniu firm po embargu Rosji

-procentowy spadek obrotów w trzech miesiącach po 6 sierpnia 2014 r. w porównaniu z takim samym okresem rok wcześniej. Utrzymanie tego kryterium zaproponował resort pracy, odmienne stanowisko ma Ministerstwo Finansów - chce ono, by 15-proc. spadek obrotów wskazać w sześcio-, a nie trzymiesięcznym okresie

PiS: W rocznicę śmierci Przemyka należy oddać mu hołd. A Jaruzelskiego - pod sąd

nie wiadomo, kto był sprawcą i kto za tę zbrodnię odpowiada - powiedział PAP Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS. - To jedna z wielu zbrodni okresu komunistycznego, która nie została wyjaśniona. Za tę zbrodnię nie odpowiedzieli jej sprawcy. Kto dokładnie? Zdaniem Błaszczaka przed sądem powinni stanąć

Przedawnienie (prawo cywilne)

w kodeksie cywilnym Okres przedawnienia Roszczenie Podstawa prawna 10 lat Wszelkie roszczenia majątkowe, z wyłączeniem roszczeń o świadczenia okresowe, roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz tych, co do których przepis szczególny przewiduje krótszy termin przedawnienia

Przedawnienie (prawo podatkowe)

przedawnienia kontynuowany jest od dnia następnego po dniu, w którym ustały przyczyny powodujące zawieszenie. Zawieszenie biegu przedawnienia może następować wielokrotnie, jednak łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć 3 lat.Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje przerwany w przypadku

Zatarcie skazania

prawnej, zdarza się, że osoba wobec której przez długi okres toczy się postępowanie karne, nie wie w którym momencie postępowanie wobec niej może być umorzone.Zatarcie skazania pełni ważną rolę społeczną. Prawidłowe funkcjonowanie tych instytucji prawa karnego materialnego, ich powszechna znajomość

Ustawa o bezprawności reżimu komunistycznego i oporze przeciw niemu

obywateli przeciw reżimowi był legitymowany, sprawiedliwy, moralnie odpowiedzialny i godny poszanowania, § 5 hamujący na okres trwania reżimu proces przedawnienia karalności przestępstw, jeżeli z powodów politycznych nie było wszczęte lub skończone postępowanie karne, § 6 nakazujący sądom w pewnych

Małoletni

zdolności do czynności prawnych oraz na możliwość zasiedzenia nieruchomości będącej własnością małoletniego lub przedawnienia przysługującego mu roszczenia.Bieg terminu zasiedzenia nieruchomości stanowiącej własność małoletniego nie może zakończyć się wcześniej niż przed upływem dwóch lat od nabycia

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.