ofiar stutthofu

ricz

Pomnik ofiar ze Stutthofu

Pomnik ofiar ze Stutthofu

Pomnik upamiętnia trzy tysiące Żydów, więźniów obozu koncentracyjnego, zamordowanych przez hitlerowców w Jantarnym, 31 stycznia 1945 r.

Wystawa rzeźb Tomasza Sobisza w PGS w Sopocie

Wystawę kilkudziesięciu rzeźb i obiektów Tomasza Sobisza oglądać można będzie od piątku w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Związany z ASP w Gdańsku artysta jest autorem pomników m.in. Jana Pawła II oraz płk Ryszarda Kuklińskiego.

"Polskie obozy" przed polskim sądem. Precedens

W połowie września przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpocznie się precedensowy proces za "polskie obozy koncentracyjne". Wydawcę niemieckiego "Die Welt" pozwał Zbigniew Osewski, wnuk więźnia Stutthofu.

"Polskie obozy" w polskim sądzie

"Polskie obozy" w polskim sądzie

Artykuł w "Die Welt" "Podróż Asafa dookoła świata" z listopada 2008 r. odbił się głośnym echem. Tekst opowiadał o ojcu izraelskiego 16-latka, ofiary samobójczego zamachu. Po śmierci syna ojciec umieścił w internecie jego zdjęcie i apel, by ludzie podróżowali z nim po świecie

W Senacie wystawa o KL Stutthof i więźniach obozu

na wiek. Jego ojciec Leon, był najpierw więźniem Stutthofu, później Sachsenhausen i Dachau, gdzie zmarł. Więźniarka Adelajda Krajnik z domu Hirsch trafiła do obozu latem 1940 r. Aresztowana została w marcu, była zakładniczką za ojca, byłego naczelnika poczty w Szymbarku, który ukrywał się. Gdy

Polska jak lej po bombie

powróz z szyi skazańca przynosi szczęście''. To nie jest scena ze średniowiecza, tylko przytoczony z pana książki opis powojennej egzekucji na zbrodniarzach hitlerowskich. Czy zwieńczeniem "zemsty ofiar" były właśnie publiczne egzekucje?- Jaki był polityczny motyw tych egzekucji, nie wiemy. Ani

Zagłada Żydów, piekło Litwinów

Zagłada Żydów, piekło Litwinów

szokujący opis Kinderaktion we wspomnieniach Waldemara Ginsburga, który przeżył kowieńskie getto (''I Kowno zapłakało'', 1998).W lipcu 1944 r. nastąpiła likwidacja gett w Szawlach i Kownie - ostatni ich mieszkańcy trafili do Stutthofu, Dachau i dalej na zachód. Matka Emanuelisa i Markasa Zingerisów, Pola

Prałat chce zaistnieć - portret księdza Henryka Jankowskiego

jej klientkami były żony gestapowców), udało się wyciągnąć ojca ze Stutthofu. W 1941 roku w czasie inwazji niemieckiej na Związek Radziecki zabrano z Pomorza wszystkich Polaków. Dano im tzw. trzecią grupę, która później też przeznaczona była do likwidacji. Ojciec już nie wrócił. Zginął gdzieś w

Pomnik ofiar faszyzmu w Wielu

Pomnik ofiar faszyzmu – pomnik ofiar niemieckich nazistów, zlokalizowany na terenie Abisynii, będącej zachodnią częścią wsi Wiele w gminie Karsin.Obiekt stoi po południowej stronie drogi lokalnej z Wiela do LubniKaszuby dla rowerzystów i piechurów, mapa 1:60.000, Plan, Wrocław, 2012, ISBN

Mścięcino

w 1946 r. po likwidacji tzw. Enklawy Polickiej. W 1954 roku Mścięcino włączono w granice administracyjne miasta Police. Przy obecnej ul. Ofiar Stutthofu w czasie II wojny światowej istniał obóz pracy przy fabryce benzyny syntetycznej w Policach będący podobozem KL Stutthof (niem. Außenlager Pölitz bei

Park Leśny Mścięcino

Mścięcino podzielonego granicą między miastami Police i Szczecin. Przez park przepływają Przęsocińska Struga i Grzybnica. W północnej części parku przy obecnej ul. Ofiar Stutthofu w Policach w czasie II wojny światowej istniał obóz pracy przy hitlerowskiej fabryce benzyny syntetycznej w Policach będący

Konstant?ns Čakste

Rady nawiązał kontakty z ruchami oporu na Litwie i w Estonii oraz władzami państw zachodnich.29 kwietnia 1944 został aresztowany przez Gestapo jako członek nielegalnych władz Łotwy. Początkowo umieszczony w obozie Salaspils, został przeniesiony do Stutthofu. Na skutek ofensywy radzieckiej na Prusy

Cmentarz na Zaspie

uruchomienia 10 września 1942 obozowego krematorium). W l. 1944-45 chowano tu więźniów zmarłych w podobozach Stutthofu na Przeróbce i w Kokoszkach oraz osoby zmarłe bądź stracone w gdańskich więzieniach. Liczba pochowanych na Zaspie ofiar narodowego socjalizmu szacowana jest u różnych autorów na 6 000 do 14

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.